Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Nr. 211 septembrie/octombrie 2013

Skiduri de descãrcare a produselor petroliere Vasile Baltaga Încã din anii '90, activãm pe piaþa româneascã ºi externã ca furnizor de echipamente de automatizare - traductoare, senzori, valve, pompe, aparaturã de panou - sau ca integrator de sisteme.

Editorial

Azi vã propunem noi produse sub brandul Syscom 18: skidurile de descãrcare a produselor petroliere. Skidurile de mãsurã sunt concepþie originalã SYSCOM 18, pentru a cãror punere în practicã sunt utilizate structuri aparþinând unor producãtori consacraþi, dintre care amintim compania Krohne, care produce debitmetrele Coriolis. Anul acesta, SYSCOM 18 a finalizat proiectarea, execuþia, testarea ºi livrarea unui nou skid de descãrcare a produselor petroliere pentru Irak. Practic, sistemul de descãrcare a motorinei este compus din douã cãi de descãrcare independente. Echipamentele de bazã ale fiecãrei linii de descãrcare în parte includ: douã braþe de descãrcare, douã filtre cu deschidere rapidã, un vas intermediar cu senzori de nivel, o pompã centrifugã API, un traductor de presiune, un altul de temperaturã, valve acþionate electric, valve manuale ºi un sistem de împãmântare, care asigurã protecþia atât pentru structura skidului, cât ºi a cisternei cuplate la aceasta. Cãile de descãrcare sunt conectate împreunã la un debitmetru Coriolis, care mãsoarã debitul de motorinã de pe ambele cãi. Tot procesul de descãrcare este controlat ºi comandat de un panou local de comandã pentru ambele cãi. Concluzionând, putem spune cã realizarea skidurilor ºi echipamentele sunt performante, au fiabilitate ridicatã ºi necesitã o întreþinere minimã. Skidurile de descãrcare a produselor petroliere pentru Irak vin sã întregeascã marea familie a skidurilor fiscale de mãsurã concepute pentru BAPCO Bahrain, a celor pe GPL pentru Rafinãria ARPECHIM ºi a celor pentru compania PETROM. În numerele viitoare ale publicaþiei noastre vom continua sã vorbim despre produsele originale SYSCOM 18.

Din CUPRINS 1. DEZICHEM-M

NOU!

(pag. 2)

. Daniel Niculescu 2. Calibratoarele Ametek (I) Calibratoare de temperaturã

(pag. 3)

. Constantin Drideanu

3. OPTISWIRL. Debitmetrul Vortex (pag. 4)

. Virginia ªerban

4. Electronic Assembly prezintã noul display inteligent eDIPTFT57-A ºi kitul sãu performant de evaluare (pag. 4)

. George Barbãlatã

5. THERMJET. Arzãtoare autorecuperative - TJSR (pag. 5)

. Gheorghe Matache

(pag. 6)

. Adrian Ghiþã

6. Acþionãri electrice pentru robineþi 7. Syscom 18 distribuie în România produsele Waterra&In-Situ (pag. 6)

. Sorin Vucea

8. Automate programabile cu panou operator integrat pentru industria alimentarã ºi farmaceuticã (pag. 7)

. Mihai Radu

(pag. 7)

. Mihai Tãnãsescu

9. Vibraþii. Vibrometrele Monitran 2+

10. Determinarea on-line a ionilor de Ca

2+

ºi Mg

în saramurã ultrapurã destinatã electrolizei (I)

(pag. 8) SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

. Sorin Vucea


2

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

NOU! Vom vorbi, în acest numãr al ziarului nostr u, despre sistemul de mãsurare pentru autocisterne ºi containere pentru livrarea de AdBlue ºi alte lichide chimice cu certificat de examinare recunoscut la nivel european: CERTIFICATUL DE-07-MI005-PTB010.

DEZICHEM-M

Pentr u a întelege mai bine acest sistem, vom prezenta aspectele esenþiale ale funcþionãrii lui. La distribuirea AdBlue, cantitatea livratã trebuie sã fie determinatã cu precizie în funcþie de reþetã, aceasta fiind cerinþa care echilibreazã livrarea corectã. În special pentru livrarea lichidelor chimice, o atenþie deosebitã trebuie acordatã alegerii materialelor adecvate sistemului de mãsurare. Pentru DEZICHEM-M, toate materialele care sunt în contact cu produsul sunt fabricate din oþel inoxidabil, V4, Viton, (garnituri flanºã) sau teflon ºi sunt, prin urmare, adecvate acestora. DEZICHEM-M satisface, astfel, criteriile de Asigurare a Calitãþii, documentul de orientare AUS 32 fiind conform Normativului DIN 70070, creat de Asociaþia Producãtorilor Europeni de Uree (AGU). Sistemul de mãsurare DEZICHEM-M este certificat pentru livrarea de produse chimice de la o conductibilitate de 5_s ºi o vâscozitate de 120 mPa.s. Pentru livrarea de AdBlue, software-ul de DEZICHEM-M, conceput în 2001, aprobat de PTB (Autoritatea Naþionalã Metrologicã), a fost adaptat cerinþelor specifice. Variantele posibile: . Livrarea prin presiunea gazului . Livrare prin pompã. Acesta este scopul sistemului de mãsurare compact: atingerea celui mai înalt nivel posibil de performanþã de livrare. Este vorba, de fapt, despre timpul scurt de deþinere. DEZICHEM-M este adaptatã cerinþelor în practicã: mici ºi compacte în dimensiunile sale ºi, prin urmare, adecvat instalãrii în camioane noi. Sistemul de mãsurare este livrat complet asamblat. O operaþie simplã uºureazã munca ºoferilor, chiar ºi pe a acelora mai puþin instruiþi. Este posibilã preselectarea unei cantitãþi dorite, pentru a umple recipiente, cum ar fi containerele IBC. Livrarea se opreºte automat, la cantitatea aleasã. Cu un debit de pânã la 600l/min, chiar ºi cantitãþi mari pot fi descãrcate într-un timp scurt.

Opþiuni: . Localizarea vehiculelor prin GPS . Comunicarea datelor prin GSM. GPS

GSM

Prin opþiunile GSM ºi GPS (funcþii suplimentare), o confirmare automatã a biletelor, localizarea vehiculului la încãrcare / descãrcare loc etc. sunt disponibile ca un sistem integrat.

DATE TEHNICE: . Metoda de mãsurare prin inducþie magneticã . Cea mai micã mãsurã admisibilã: cantitatea de 200 l . Diametrul nominal al sistemului de mãsurã al contorului volumetric este DN50 . Indicã stocarea ºi unitatea de operare . Dimensiuni ale sistemului de mãsurare: Lungime = 680 mm Lãþime = 410 mm Debitul maxim: 600 l/min Debitul mimim: 60 l/min

. Presiune maximã de livrare: 4 bar . Conducte fabricate din oþel inoxidabil . Tichet de livrare tipãrit . Greutate totalã: Aprox. 45 kg. Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

3

Calibratoarele AMETEK (I)

Calibratoare de temperaturã Încã din luna aprilie a anului 2012, Syscom 18 este distribuitorul companiei AMETEK Calibration Instruments, lider mondial în domeniul calibratoarelor de presiune ºi temperaturã. Parte a grupului american AMETEK, prezent în numeroase domenii de vârf ale industriei, compania AMETEK Calibration Instruments era aceea care inventa, în anii 1960, primul instrument cu greutãþi destinat etalonãrii de presiuni pe principiul “bilei flotante”. Anii 1980 aduceau cu ei o nouã invenþie a firmei AMETEK Calibration Instruments: prima incintã termostatatã cu bloc uscat pentru etalonarea temperaturii. Preocupatã de dezvoltarea calibratoarelor, compania s-a orientat spre calibratoarele portabile de mare exactitate, multifuncþionale, uºor de utilizat, recomandate de costurile mici pentru mentenanþã. Cele mai cunoscute mãrci ale grupului AMETEK sunt JOFRA - pentru calibratoare - FP - pentru traductoarele de temperaturã - ºi M&G - pentru calibratoarele cu greutãþi. În România, Syscom 18 distribuie toate produsele acestor branduri.

Seria JOFRA ITC – Industrial Temperature Calibrator - Etalonarea senzorilor de temperaturã; - Adâncimi de imersie: 150mm la ITC-320/650, 160mm la ITC-155; - Domenii de mãsurare: ITC-155: -23 0C-1550C; ITC-320: 33 0C-3200C; ITC-650: 330C-6500C; - Exactitatea de mãsurare cu senzor de referinþã extern: ITC-155: ±0,180C; ITC-320:±0,250C; ITC-650: ±0,450C; - Construcþia blocului cu zonã activã dublã asigurã omogenitatea temperaturii în zona de calibrare; - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu JOFRACAL. JOFRA ITC

În acest numãr vã vom face cunoºtinþã cu familia calibratoarelor de temperaturã. Aceasta este structuratã în 5 serii: JOFRA RTC, JOFRA PTC, JOFRA ITC, JOFRA CTC ºi JOFRA ETC.

Seria JOFRA RTC – Reference Temperature Calibrator - Etalonarea senzorilor de temperaturã indiferent de tip; - Adâncimi de imersie: 150mm la RTC-156/157, 160mm la RTC-158/250, 190mm la RTC-159, 210mm la RTC-700; - Domenii de mãsurare în intervalul de temperaturã - 450C pânã la 7000C (RTC-156: -300C-1550C; RTC-157: -450C-1550C; RTC-158: -220 C-1550C; RTC-159: -100 la 155 0C, RTC-250: 280C-2500C; RTC-700: 330C-7000C) - Exactitatea de mãsurare cu senzor de referinþã extern: RTC-156/157 & RTC-158/250: ±0.040C; RTC-159: ±0.060C, iar RTC-700: ±0.110C; - Mãsurare de curenþi: 0 - 24mA, mãsurare de tensiuni: 0-12VDC, alimentare transmitere: 24VDC; - Opþiunea DLC – Dynamic Load Compensation – permite atingerea unei uniformitãþi perfecte a temperaturii în insertul de metal în cazul etalonãrii de senzori mari sau a unui numãr mare de senzori; - Construcþia blocului cu zona activã dublã sau triplã asigurã omogenitatea temperaturii în zona de calibrare; - Pentru calibrarea de mãrimi ºi forme rare de senzori, RTC-158/250 combinã incinta uscatã ºi baia lichidã; - Comunicare serialã USB, compatibilitate cu JOFRACAL, card SD. JOFRA RTC

Seria JOFRA CTC - Compact Temperature Calibrator - Etalonarea senzorilor de temperaturã; - Adâncimi de imersie: 110, 115, 190 mm; - Domenii de mãsurare: CTC-140A: -17-140°C; CTC-320A/B: 333200C; CTC-650A/B: 33-6500C; CTC-1200A: 300-12050C; - Exactitatea de mãsurare porneºte de la ±0,40C la CTC-140 ºi ajunge la ±20C la calibratorul CTC-1200; - Vitezã mare de lucru, construcþie compactã; - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu JOFRACAL. JOFRA CTC

Seria JOFRA PTC – Professional Temperature Calibrator - Etalonarea senzorilor de temperaturã indiferent de tip - Adâncimi de imersie: 150mm la PTC-155/350, 160mm la PTC-660, 190mm la PTC-125; - Domenii de mãsurare în intervalul de temperaturã - 900C pânã la 6600C (PTC-125: -90 0C -1250C; PTC-155: -250C-1550C; PTC-350: 330C-3500C; PTC-660: 330C-6600C); - Exactitatea de mãsurare cu senzor de referinþã extern: PTC-155/350/660: ±0.060C; PTC-125: ±0.070C; - Mãsurare de curenþi: 0 - 24mA, mãsurare de tensiuni: 0-12VDC, alimentare transmitere: 24VDC; - Senzori inteligenþi cu funcþie „plug’n play”, opþiunea DLC – Dynamic Load Compensation – permite atingerea unei uniformitãþi perfecte; în insertul de metal, în cazul etalonãrii de senzori mari sau a unui numãr mare de senzori; - Tehnologia FPSC - free piston stirling cooler - este folositã pentru a asigura viteza mare de acomodare la rãcire, respectiv încãlzire; - Construcþia blocului cu zona activã dublã asigurã omogenitatea temperaturii în zona de calibrare; - Comunicare serialã USB, compatibilitate cu JOFRACAL, card SD.

Seria JOFRA ETC - Easy Temperature Calibrator - Etalonarea senzorilor de temperaturã ºi a termometrelor IR; - Adâncimi de imersie: 105mm la ETC-400A, 110mm la ETC-125A; - Domenii de mãsurare: ETC-125A: -10-1250C; ETC-400A: 28-4000C; ETC-400R: 28-4000C; - Exactitatea de mãsurare cu senzor de referinþã intern: ±0,50C; - Exactitatea la ETC-400R cu emisie IR: ± 0,4% la citire ±1 0C; - Vitezã mare de lucru, construcþie compactã; - Se livreazã cu pachetul sofware JOFRA IR-L AB; - Comunicare serialã RS 232, compatibilitate cu JOFRACAL. JOFRA ETC

JOFRA PTC

Pentru mai multe detalii tehnico-economice, vã stãm la dispoziþie. Constantin DRIDEANU Mobil: 0730 015 868

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

Firma KROHNE - al cãrei unic reprezentant în România este firma SYSCOM 18 - propune o gamã variatã de debitmetre, care acoperã toate industriile. Modelul OPTISWIRL 4070C mãsoarã cu precizie debitul volumetric ºi debitul masic al fluidelor conductive ºi non-conductive, al gazului ºi al vaporilor chiar în cazul în care existã fluctuaþii de presiune ºi de temperaturã. Analiza semnalului inteligent ISP asigurã o interpretare exactã a valorilor mãsurate, perturbaþiile externe fiind eliminate. Sistemul de filtrare analizeazã prima datã semnalul de mãsurat ºi apoi gãseºte semnalul vortex în spectrul introdus. OPTISWIRL filtreazã toate frecvenþele care nu sunt necesare. Aceasta înseamnã cã utilizatorul obþine o mãsurare precisã ºi stabilã. OPTISWIRL este robust, prezintã siguranþã în funcþionare ºi nu necesitã întreþinere. Datoritã designului din oþel inox nu existã riscul apariþiei depozitelor sau al deteriorãrii corpului. În plus, datoritã designului sãu, este rezistent la presiune, temperaturã ºi coroziune. OPTISWIRL poate fi utilizat atât în procese din industria chimicã, metalurgie, petrol ºi gaze, hârtie, cât ºi pentru aplicaþii unde fluidul de lucru este apa. Totodatã, OPTISWIRL poate fi utilizat în procese din industria alimentarã, a bãuturilor ºi chiar în industria farmaceuticã. Aplicaþiile tipice sunt: monitorizarea aburului ºi a sistemelor de aer comprimat. Caracteristici: . compensarea presiunii ºi a temperaturii . compensarea temperaturii pentru aburul saturat, opþiune inclusã în varianta standard . stabilitate pe termen lung datoritã designului robust . siguranþã în funcþionare datoritã ISP

OPTISWIRL Debitmetrul Vortex

Pentr u alte detalii tehnico-economice, nu ezitaþi sã ne contactaþi.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Electronic Assembly prezintã noul display inteligent eDIPTFT57-A si kitul sãu performant de evaluare Beneficiind de o serie de setãri ºi de o tehnologie inovatoare, display-ul inteligent eDIPTF T57-A, produs de Electronic Assembly, reprezintã alegerea idealã pentru implementarea activitãþilor interactive de control al procesului în aplicaþii de inginerie mecanicã ºi de electronicã industrialã. Ecranul color are un contrast foarte ridicat, o diagonalã de 5.7 ", iluminare background cu LED-uri ºi o rezoluþie de 640 x 480 pixeli. Caracteristica cea mai importantã rãmâne, însã, sistemul sãu încorporat de date, care faciliteazã integrarea acestui modul în aplicaþia dumneavoastrã. Kitul de evaluare EVALeDIPTF T57, special fabricat pentru acest display, permite ca acþiunile de dezvoltare sã fie încã ºi mai uºoare. Electronic Assembly pune la dispoziþia clienþilor acest kit pentru a grãbi procesul de punere în funcþiune ºi pentru a facilita familiarizarea utilizatorilor cu proprietãþile display-urilor inteligente. Kitul conþine tot ce este necesar, inclusiv o placã de evaluare ºi programare, display-ul color EA eDIPTFT57-ATP, cablul USB, panoul tactil, sursa de alimentare (cu adaptori internaþionali) ºi un mini DVD conþinând softwareul, documentaþia ºi câteva exemple de funcþii tip macro. Placa de evaluare are un port USB pentru comunicarea cu PC-ul. Interfeþele RS-232, RS-485, I2C ºi SPI pentru comunicarea cu gazda sunt opþionale, dar ºi acestea sunt incluse în kit. O arie de LED-uri furnizeazã informaþii despre traficul de date ºi despre status-ul ieºirilor digitale ale display-ului. Douã potenþiometre ºi opt butoane sunt montate pe placa de evaluare pentru a stimula senzorii, întrerupãtoarele sau releele de contact în aplicaþia targetatã. DVD-ul de instalare conþine multe materiale informative, inclusiv software-ul de dezvoltare, documentaþia despre diferite tipuri de display-uri ºi o varietate de funcþii tip macro. Utilizatorul nu are nevoie de programarea graficii, câºtigând, astfel, timp preþios. Iconiþele se aflã în editorul sursã de text, pentru a încorpora alte programe precum compilatoare, editori bitmap ºi un editor pentru a genera instrumentaþia virtualã.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Ecranul tactil, care lucreazã cu un buzzer de confirmare a intrãrilor, poate, de asemenea, sã grupeze comenzile de control pe ecran, creând, astfel, o interfaþã cu utilizatorul de o calitate ridicatã.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939


Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

5

THERMJET Arzãtoare autorecuperative - TJSR Firma Eclipse - al cãrei reprezentant în România este firma SYSCOM 18 - este specializatã în echipamente pentru industria metalurgicã, industria constructoare de maºini, ceramicã ºi industria metalelor neferoase. Arzãtoarele autoreuperative sunt folosite în aplicaþii industriale mari, cum ar fi: cuptoarele de cãlire, cuptoarele de preîncãlzire, cele de tratament termic, uscãtoarele în pat fluidizat, cuptoarele pentru neferoase, dar ºi în acelea de tratare a sticlei. Despre TJSR, putem spune cã este un arzãtor care combinã viteza foarte mare a flãcãrii (150 m/s) cu recuperarea cãldurii din gazele arse. Aceastã vitezã este beneficã obþinerii unei uniformitãþi a temperaturii în incinta de ardere a cuptorului, dar ºi unui schimb de cãldurã cu un randament ridicat. Principalul câºtig îl reprezintã, de fapt, economia de combustibil. Tot prin construcþie, aceste arzãtoare au un recuperator propriu, prin care se face evacuarea gazelor arse din incinta cuptorului, temperatura gazelor de ardere producând preîncãlzirea aerului de combustie la un nivel foarte ridicat. Astfel, economia de combustibilul ajunge la 50% comparativ cu modelele de arzãtoare cu funcþionare cu aer. Construcþia corpului arzãtorului autorecuperativ este realizatã din piese ceramice concentrice. Avantajul: obþinerea unui randament ridicat al arderii, per ansamblu. Arzãtorul este prevãzut cu un echipament pentru evacuarea gazelor arse în mod controlat din cuptor, printr-un tub eductor, în care se creeazã cu ajutorul aerului o diluþie ºi o depresiune. Captarea gazelor arse se face cu hota, cu rupere de presiune, prin conducte neizolate. Diuzele de gaze naturale sunt integrate în orificiile de aer pentru a simplifica conductele pentru arzãtor, alimentare ºi reglare. Instalarea, exploatarea ºi întreþinerea sunt simplificate ºi mai puþin costisitoare. Este disponibil în trei dimensiuni, cu o capacitate maximã variind de la 60 la 265 kW/orã (200.000 la 1.000.000 BTU/h). Principalele caracteristici ale arzãtoarelor autorecupertative: . orificiile de aer ºi gaz integrate simplificã structura conductelor de alimentare arzãtor, siguranþa ºi sistemul de reglare; nu existã nici o greutate în stabilirea nivelurilor de intrare sau a setãrilor de capacitate la pornire . noul design al corpului arzãtorului este cu pânã la 40% mai uºor, astfel încât structurile pe cuptor duc la instalarea simplã, neexinstând, practic, probleme de montaj

. componentele interne sunt realizate din piese spaþiale, fiind confecþionat dintr-un material special, carburã de siliciu, recunoscut pentru capacitatea lui de a oferi un bun transfer de cãldurã ºi o viaþã de exploatare a arzãtorului extrem de lungã . instalarea, operarea ºi întreþinerea sunt simplificate ºi mai puþin costisitoare . economia de combustibil este constantã, fãrã degradarea secþiunii schimbãtorului/ recuperator, chiar ºi dupã ani de utilizare. . arzãtoarele autorecuperative au aprinderea înglobatã în corpul arzãtorului - cu electrod cu scânteie (bujie); supravegherea flãcãrii se realizeazã cu celula UV. Specificaþii tehnice: . versiunea curentã: 5.4 . tip: duzã de amestec . numãrul de dimensiuni: 4 . domeniu capacitate: 60-265 kW; (200.000 pânã la 1.000.000 BTU/h) . domeniul de reglaj: 10:01 . temperatura procesului: max. 12050C (22000F) . combustibili: gaz natural. Un lider al performanþelor: Lucrul cu diverºi combustibili TJSR oferã confortul de a lucra cu multicombustibil, fãrã o schimbare de duzã. Acesta poate fi racordat cu gaz natural, propan sau butan. Aprindere sigurã Arzãtorul TJSR poate fi aprins oriunde în gama de aprindere fãrã a necesita arzãtor pilot. Personalizare cu ambalarea Toate componentele arzãtorului TJSR au fost proiectate sã vinã împreunã pentru a satisface specificaþia necesarã dv. Mari economii Atunci când adãugaþi la economii ºi costurile de instalare, întreþinere ºi exploatare, veþi descoperi cã performanþa TJSR este egalatã doar de eficienþa costurilor efective.

Vã aºteptãm cu mai multe detalii economice ºi tehnice.

Gheorghe MATACHE Mobil: 0723 584 535

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

Actionãri electrice pentru robineti Cu o experienþã de peste 75 de ani, BERNARD CONTROLS este o companie francezã, specializatã în producþia acþionãrilor electrice pentru toate tipurile de robineþi. Echipamentele BERNARD CONTROLS pot fi folosite în oricare domeniu de activitate. Cele mai importante sunt: petrol ºi gaze, industria energeticã, tratamentul apelor uzate ºi domeniul marin.

Constructorul francez poate furniza acþionãri într-o gamã largã: sfert de turã, multiturã, sfert de turã failsafe (poziþie de siguranþã obþinutã prin acþiunea mecanicã a unui arc), acþionãri pentru aplicaþii de reglare ºi în domeniul nuclear. BERNARD CONTROLS propune cutii de comandã la distanþã ºi sisteme de control (FIELDBUS) cu protocoale Profibus DP (simplu sau redundant), Foundation

Fieldbus, Modbus RTU. Pot fi livrate atât echipamente simple, cu comenzi locale, cât ºi echipamente cu sisteme inteligente de comandã. Acestea au protecþie IP67. Opþional, pot avea protecþie IP68 sau protecþie antiexplozivã. Este vorba despre Ex d IIB T4-6 sau d IIC. Cu ajutorul reductoarelor, cuplul maxim ce poate fi atins de o acþionare BERNARD CONTROLS este de 610.000 Nm. Domeniul de temperaturã standard este între -200C ºi 700C. La cerere, se poate ajunge la -400C.

Pentru detalii suplimentare - tehnice sau economice - vã aºteptãm. Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 361 035

Syscom 18 distribuie în România produsele Waterra&In-Situ Syscom 18 reprezintã în România compania Waterra&In-Situ, lider în furnizarea echipamentelor performante pentru monitorizarea apei subterane ºi de suprafaþã.

Vã facem cunoºtinþã cu câteva dintre produsele Waterra. Vã aºteptãm cu soluþia tehnicã cea mai potrivitã pentru proiectul dumneavoastrã!

Noutãti

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

7

Automate programabile cu panou operator integrat pentru industria alimentarã si farmaceuticã Producãtorul de automate programabile cu panou operator integrat, Unitronics, a introdus, pe parcusul acestui an, o nouã serie pentru modelele deja existente V570, V350 ºi V130.

Noile automate programabile sunt astfel recomandate pentru a fi folosite atât în industria alimentarã, cât ºi în cea farmaceuticã, respectând normele de igienã impuse de legislaþie.

Au fost pãstrate aceleaºi preþuri pentru noua gamã - aceasta are ca identificator litera “J” în codul de comandã. Toate noile modele sunt disponibile ºi pot fi comandate.

Caracteristicile aduse ca îmbunãtãþiri sunt: panoul operator cu design plat ºi gradul de protecþie ridicat, IP66, faþã de modelele anterioare, ce aveau IP65 – valabile în cazul montajului pe uºa tabloului, folosind kit-ul de la producãtor.

Modelul V570-57-T20B-J a câºtigat anul acesta distincþia Control Engineering 2013 Engineers’ Choice Award în categoria Hardware – controlere HMI integrate.

Echipamentelele firmei Unitronics sunt distribuite în România de firma Syscom 18.

Vã aºtepãm cu mai multe informaþii utile aplicaþiilor dumneavoastrã! Mihai RADU Mobil: 0722 376 748

Vibratii Vibrometrele Monitran Asociat timpului normat de bunã funcþionare, regimul specific de vibraþii ºi regimul termic, punctual, al unor organe mecanice importante - rulmenþi, cuplaje - au o foarte mare importanþã pentru programul de mentenanþã al utilajelor cu regim permanent de funcþionare. Din punctul de vedere al regimului de vibraþie, valoarea RMS este cea mai relevantã mãsurã asupra vibraþiei, pentru cã urmãreºte, din punct de vedere tehnic, valoarea energiei distructive prezente într-o zonã limitatã. Într-o foarte strânsã corelare cu energia “distructivã” a regimului de vibraþii, apare ºi temperatura zonei urmãrite. Dacã dorim sã facem o inspecþie rapidã a stãrii de funcþiune a unei maºini, pe un domeniu larg de frecvenþe, se recomandã mãsurarea nivelului global (RMS) ºi compararea lui cu valorile publicate în standarde sub formã de tabele sau diagrame. Mai jos, apare un tabel recomandat de valori RMS, asociat unui ºir de aprecieri.

Cea mai generalã reprezentare a evoluþiei vibraþiilor specifice, cu timpul de utilizare, este datã în figura de mai jos.

Din SR-ISO2372 alegem nivelele de vibraþie asociate diferitelor clase de maºini. Un vibrometru capabil sã acopere prin sensibilitate domeniul 0… 20mm/s este destinat, practic, celor mai variate alicaþii industriale. Firma SYSCOM18 SRL din Bucureºti , promoveazã în România produsele firmei MONITRAN, din Marea Britanie, din portofoliul cãreia putem alege modele de transmitere de vibraþie cu ieºire directã în curent, proporþional cu RMS mãsurat. Domeniul de temperaturã acoperit implicit de produse, -25… 90 0C, asociat cu gradul de protecþie IP67, le recomandã pentru cele mai multe situaþii întâlnite. Familia MTN/1185C-XX, cu domenii de mãsurã: 0-10mm/s, 0-20mm/s, 0-25mm/s, 0-50mm/s, 0-100mm/s, valori RMS, capabile sã suporte ºocuri de 50g vârf cu racord electric prin cablu standard de 5m sunt cele mai recomandate. Opþiunea constructivã “Quick Fit”, care însemnã o rãsucire cu maximum 600 înapoi/înainte, permite evitarea utilizãrii conexiunii electrice prin mufã (variantele constructive: MTN/ 1185CQ-XX), fãrã o solicitare periculoasã pentru cablul de conexiune. În figurile de mai jos sunt prezentate detaliile de integrare în echipamente complexe (sau de completare).

De ultimã orã! Deoarece în multe situaþii punctele de mãsurare pentru vibraþii sunt relevante ºi în contextul cunoaºterii temperaturii (o imagine sugestivã pentru starea unui mecanism, rulment), MONITRAN recomandã asociat accelerometre cu semnal dual RMS cu temperaturã. Pentru protecþia suplimentarã a senzorului de vibraþii, acesta a fost închis într-o “cuºcã” Faraday, cu izolare electricã faþã de carcasã, reducând, în acest fel, ºi acþiunea zgomotelor prin inducþii electromagnetice parazite. Seriile MTN/2285TC-XX, respectiv MTN/2285ICT-XX, oferã din aceastã varã posibilitatea urmãririi vibraþiei (RMS) ºi a temperaturii (0…1000C, 10mV/0C), atât pentru explatare în zona normalã, cât ºi pentru zone cu risc de explozie prin certificãri EEx ia.

În portofoliul de produse MONITRAN, sunt disponibile ºi vibrometre le cu certificare EEx ia II CT6, care, prin asociere cu barierele de separare Zener sau barierele cu separare galvanicã, cu certificare EEx ia pe intrare, permit supravegherea regimului de vibraþii ºi pentru utilaje aflate în Zona 1 sau 2. În portofoliul de produse MONITRAN, sunt disponibile ºi truse portabile pentru investigarea rapidã a nivelului de vibraþii. Pentru detalii/oferte tehnico-economice, îmi puteþi scrie pe e-mailul mihai.tanasescu@syscom18.com.

Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

Determinarea on-line a ionilor de Ca2+si Mg2+ în saramurã ultrapurã destinatã electrolizei (I) O parte importantã a industriei chimic e o reprezintã obþinerea soluþiilor, a apelor ultrapure, fãrã conþinut de calciu, a sodei ºi a produselor clorosodice. ªtim cã se poate determina concentraþia ionilor de Ca2+ ºi Mg 2+ în saramura ultrapurã destinatã electrolizei, pe un domeniu foarte mic: de la 0 la 100 ppb. Operaþia este absolut necesarã dacã se doreºte ca membranele schimbãtoare de ioni, folosite în electrolizã, sã nu distrugã, respectiv sã nu se colmateze. În mod uzual, în laborator, se utilizeazã titrarea complexonometricã, care utilizeazã sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic (Na 2 EDTA). Na 2 EDTA (Fig.1) este un agent chelatant, care reacþioneazã foarte bine cu ionii de Mg 2+, Ca2+, Fe2+ etc. De asemenea, se adaugã un agent indicator , Eriocrom T, sau în cazul de faþã albastru de hidroxinaftol (HNB) (Fig. 2).

Într-un proces analitic, se adaugã încet o soluþie de concentraþie cunoscutã (reactiv de analizã sau titrant) la o probã care conþine o concentraþie necunoscutã de analit (substanþa de determinat). Titrantul se adaugã peste substanþa de analizat pânã când reacþia este completã. Din punct de vedere teoretic, analiza are loc pânã la un anumit punct de echivalenþã, concentraþia de analit putând fi calculatã cunoscând cantitatea de titrant ad ãugatã la probã. Din punct de vedere practic, punctul de echivalenþã nu poate fi determinat în mod direct; el se aproximeazã prin observarea unei modificãri fizice (cum ar fi culoarea); modificare este, de fapt, un fenomen secundar. Modificarea fizicã este cauzatã de rapida schimbare a concentraþiei relative a titrantului sau a analitului în apropierea punctului de echivalenþã. Acest punct în care are loc o modificare observabilã se numeºte punctul final al analizei. Deºi poate apãrea o eroare ca urmare a diferenþei dintre punctul final al analizei ºi punctul de echivalenþã, diferenþa apãrutã este foarte micã, iar în practica analiticã reacþia chimicã de analizã este aleasã în aºa fel încât eroarea sã poatã fi ignoratã.

Evident cã metoda de laborator este una În urma reacþiei (Fig. 3) rezultã un complex stabil cu consumatoare de timp, prin faptul cã structura spaþialã din Fig. 4. presupune operaþii de prelevare, transport, executare a analizei, calculare a concentraþiei ºi introducere a datelor obþinute în proces în vederea corectãrii erorilor. Aceºti timpi morþi afecteazã eficienþa unui proces tehnologic ºi impune analiza on-line a ionilor de calciu ºi magneziu. Analizorul on-line Sentinel (Fig. 5.) face analiza on-line a ionilor de calciu ºi magneziu.

Fig. 3. Reacþia EDTA cu Ca2+ ºi Mg2+

El poate funcþiona nesupravegheat, executând analiza pe unul sau mai multe streamuri de probã. Analizorul preleveazã cantitãþi mici de probã, utilizând un tubing de 1/4". Cantitatea de (eventuale) solide suspendate este minimã. Frecvenþa cu care poate face analiza este o datã la fiecare 15 minute, (posibil ºi la 10 minute). Analizorul este dotat cu microprocesor ºi se opereazã prin intermediul panoului de control (sau remote, dacã se cere acest lucru) ºi cu ajutorul softului de control din memoria aparatului. Softul de lucru este de fapt o structurã arborescentã de meniuri prin care se poate naviga prin intermediul tastelor de deplasare situate pe panoul de control. Se poate configura modul de lucru (frecvenþa analizei, valori de prag, alarme etc.), operaþia de calibrare (frecvenþa), înregistrarea datelor (max. 25 de valori de calibrare, 120 de valori mãsurate). De asemenea, se pot apela ºi funcþii de diagnostic.

Fig. 4. Structura spaþialã a complexului CaEDTA cu ionul de Ca2+ în centru

Determinarea schimbãrii de culoare se face printr-un sistem optic bazat pe un cuplu de fibre optice, mãsurãtoarea fãcându-se la dublã lungime de undã. Astfel, mãsurãtoarea propriuzisã se face la 650 nm ºi cea de referinþã la 810 nm. Prin aceastã metodã, se înlãturã erorile date de turbiditate sau de eventuala murdãrie a senzorului optic.

For mula Na2EDTA

Fig. 1. Sarea de sodiu a acidului etilendiaminotetraacetic

Fig. 2. Albastru de hidroxinaftol (sarea de sodiu)

Metoda complexonometricã, prin care se dozeazã cantitatea de Ca2+ ºi Mg2+, urmãreºte schimbarea de culoare atunci când ionii din soluþie reacþioneazã cu soluþia de Na2EDTA. Reacþiile au loc în mediu bazic, prin adãugarea unei soluþii de hidroxid de potasiu. Astfel, în mediu bazic, la un pH = 11 soluþia de albastru de hidroxinaftol formeazã un complex roºu cu ionii de calciu ºi de magneziu din soluþie. Când se adaugã Na2EDTA, complexul incolor format de acesta cu ionii Fig. 5. Analizorul on-line Sentinel respectivi este mai stabil (Fig. 3), este eliberat albastrul de hidroxinaftol ºi culoarea soluþiei vireazã în albastru. În numãrul urmãtor vom continua sã vorbim despre determinarea on-line a ionilor de Ca2+ ºi Mg2+ în saramura În punctul de trecere al culorii de la roºu la albastru, se ultrapurã destinatã electrolizei. noteazã volumul de soluþie de agent chelatant adãugat Sorin VUCEA cu ajutorul cãruia se calculeazã concentraþia însumatã Mobil: 0722 126 204 a celor douã specii chimice. ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi un exemplar imprimat din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon 0723 243 073 sau pe e-mailul: alis.vlase@syscom18.com SYSCOM 18 SRL

Profile for SYSCOM 18

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement