Page 4

4

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

Firma KROHNE - al cãrei unic reprezentant în România este firma SYSCOM 18 - propune o gamã variatã de debitmetre, care acoperã toate industriile. Modelul OPTISWIRL 4070C mãsoarã cu precizie debitul volumetric ºi debitul masic al fluidelor conductive ºi non-conductive, al gazului ºi al vaporilor chiar în cazul în care existã fluctuaþii de presiune ºi de temperaturã. Analiza semnalului inteligent ISP asigurã o interpretare exactã a valorilor mãsurate, perturbaþiile externe fiind eliminate. Sistemul de filtrare analizeazã prima datã semnalul de mãsurat ºi apoi gãseºte semnalul vortex în spectrul introdus. OPTISWIRL filtreazã toate frecvenþele care nu sunt necesare. Aceasta înseamnã cã utilizatorul obþine o mãsurare precisã ºi stabilã. OPTISWIRL este robust, prezintã siguranþã în funcþionare ºi nu necesitã întreþinere. Datoritã designului din oþel inox nu existã riscul apariþiei depozitelor sau al deteriorãrii corpului. În plus, datoritã designului sãu, este rezistent la presiune, temperaturã ºi coroziune. OPTISWIRL poate fi utilizat atât în procese din industria chimicã, metalurgie, petrol ºi gaze, hârtie, cât ºi pentru aplicaþii unde fluidul de lucru este apa. Totodatã, OPTISWIRL poate fi utilizat în procese din industria alimentarã, a bãuturilor ºi chiar în industria farmaceuticã. Aplicaþiile tipice sunt: monitorizarea aburului ºi a sistemelor de aer comprimat. Caracteristici: . compensarea presiunii ºi a temperaturii . compensarea temperaturii pentru aburul saturat, opþiune inclusã în varianta standard . stabilitate pe termen lung datoritã designului robust . siguranþã în funcþionare datoritã ISP

OPTISWIRL Debitmetrul Vortex

Pentr u alte detalii tehnico-economice, nu ezitaþi sã ne contactaþi.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Electronic Assembly prezintã noul display inteligent eDIPTFT57-A si kitul sãu performant de evaluare Beneficiind de o serie de setãri ºi de o tehnologie inovatoare, display-ul inteligent eDIPTF T57-A, produs de Electronic Assembly, reprezintã alegerea idealã pentru implementarea activitãþilor interactive de control al procesului în aplicaþii de inginerie mecanicã ºi de electronicã industrialã. Ecranul color are un contrast foarte ridicat, o diagonalã de 5.7 ", iluminare background cu LED-uri ºi o rezoluþie de 640 x 480 pixeli. Caracteristica cea mai importantã rãmâne, însã, sistemul sãu încorporat de date, care faciliteazã integrarea acestui modul în aplicaþia dumneavoastrã. Kitul de evaluare EVALeDIPTF T57, special fabricat pentru acest display, permite ca acþiunile de dezvoltare sã fie încã ºi mai uºoare. Electronic Assembly pune la dispoziþia clienþilor acest kit pentru a grãbi procesul de punere în funcþiune ºi pentru a facilita familiarizarea utilizatorilor cu proprietãþile display-urilor inteligente. Kitul conþine tot ce este necesar, inclusiv o placã de evaluare ºi programare, display-ul color EA eDIPTFT57-ATP, cablul USB, panoul tactil, sursa de alimentare (cu adaptori internaþionali) ºi un mini DVD conþinând softwareul, documentaþia ºi câteva exemple de funcþii tip macro. Placa de evaluare are un port USB pentru comunicarea cu PC-ul. Interfeþele RS-232, RS-485, I2C ºi SPI pentru comunicarea cu gazda sunt opþionale, dar ºi acestea sunt incluse în kit. O arie de LED-uri furnizeazã informaþii despre traficul de date ºi despre status-ul ieºirilor digitale ale display-ului. Douã potenþiometre ºi opt butoane sunt montate pe placa de evaluare pentru a stimula senzorii, întrerupãtoarele sau releele de contact în aplicaþia targetatã. DVD-ul de instalare conþine multe materiale informative, inclusiv software-ul de dezvoltare, documentaþia despre diferite tipuri de display-uri ºi o varietate de funcþii tip macro. Utilizatorul nu are nevoie de programarea graficii, câºtigând, astfel, timp preþios. Iconiþele se aflã în editorul sursã de text, pentru a încorpora alte programe precum compilatoare, editori bitmap ºi un editor pentru a genera instrumentaþia virtualã.

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Ecranul tactil, care lucreazã cu un buzzer de confirmare a intrãrilor, poate, de asemenea, sã grupeze comenzile de control pe ecran, creând, astfel, o interfaþã cu utilizatorul de o calitate ridicatã.

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Profile for SYSCOM 18

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement