Page 2

2

Syscom info nr. 211 - septembrie/octombrie 2013

NOU! Vom vorbi, în acest numãr al ziarului nostr u, despre sistemul de mãsurare pentru autocisterne ºi containere pentru livrarea de AdBlue ºi alte lichide chimice cu certificat de examinare recunoscut la nivel european: CERTIFICATUL DE-07-MI005-PTB010.

DEZICHEM-M

Pentr u a întelege mai bine acest sistem, vom prezenta aspectele esenþiale ale funcþionãrii lui. La distribuirea AdBlue, cantitatea livratã trebuie sã fie determinatã cu precizie în funcþie de reþetã, aceasta fiind cerinþa care echilibreazã livrarea corectã. În special pentru livrarea lichidelor chimice, o atenþie deosebitã trebuie acordatã alegerii materialelor adecvate sistemului de mãsurare. Pentru DEZICHEM-M, toate materialele care sunt în contact cu produsul sunt fabricate din oþel inoxidabil, V4, Viton, (garnituri flanºã) sau teflon ºi sunt, prin urmare, adecvate acestora. DEZICHEM-M satisface, astfel, criteriile de Asigurare a Calitãþii, documentul de orientare AUS 32 fiind conform Normativului DIN 70070, creat de Asociaþia Producãtorilor Europeni de Uree (AGU). Sistemul de mãsurare DEZICHEM-M este certificat pentru livrarea de produse chimice de la o conductibilitate de 5_s ºi o vâscozitate de 120 mPa.s. Pentru livrarea de AdBlue, software-ul de DEZICHEM-M, conceput în 2001, aprobat de PTB (Autoritatea Naþionalã Metrologicã), a fost adaptat cerinþelor specifice. Variantele posibile: . Livrarea prin presiunea gazului . Livrare prin pompã. Acesta este scopul sistemului de mãsurare compact: atingerea celui mai înalt nivel posibil de performanþã de livrare. Este vorba, de fapt, despre timpul scurt de deþinere. DEZICHEM-M este adaptatã cerinþelor în practicã: mici ºi compacte în dimensiunile sale ºi, prin urmare, adecvat instalãrii în camioane noi. Sistemul de mãsurare este livrat complet asamblat. O operaþie simplã uºureazã munca ºoferilor, chiar ºi pe a acelora mai puþin instruiþi. Este posibilã preselectarea unei cantitãþi dorite, pentru a umple recipiente, cum ar fi containerele IBC. Livrarea se opreºte automat, la cantitatea aleasã. Cu un debit de pânã la 600l/min, chiar ºi cantitãþi mari pot fi descãrcate într-un timp scurt.

Opþiuni: . Localizarea vehiculelor prin GPS . Comunicarea datelor prin GSM. GPS

GSM

Prin opþiunile GSM ºi GPS (funcþii suplimentare), o confirmare automatã a biletelor, localizarea vehiculului la încãrcare / descãrcare loc etc. sunt disponibile ca un sistem integrat.

DATE TEHNICE: . Metoda de mãsurare prin inducþie magneticã . Cea mai micã mãsurã admisibilã: cantitatea de 200 l . Diametrul nominal al sistemului de mãsurã al contorului volumetric este DN50 . Indicã stocarea ºi unitatea de operare . Dimensiuni ale sistemului de mãsurare: Lungime = 680 mm Lãþime = 410 mm Debitul maxim: 600 l/min Debitul mimim: 60 l/min

. Presiune maximã de livrare: 4 bar . Conducte fabricate din oþel inoxidabil . Tichet de livrare tipãrit . Greutate totalã: Aprox. 45 kg. Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm. Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 5 2013  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement