Page 4

4

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

Soluþii pentru mãsurarea debitului în conducte parþial pline Situaþia curgerii unor fluide, de cele mai multe ori ape reziduale, pluviale, prin canale, conducte parþial pline, vine de la suprapunerea unor efecte pe aceeaºi unitate de investiþie, canalul, conducta de evacuare. De cele mai multe ori, aceleaºi investiþii trebuie sã acopere debite tehnologice generate de anumite servicii, dar ºi volumele generate de precipitaþii. Sunt situaþii care cer mãsurãtori la nivele de curgere liberã, pentru secþiuni de 15… 25% acoperire, pânã la curgeri turbulente prin conducte pline complet, uºor presurizate, deci cu viteze sporite, pentru intervale limitate de timp. Pentru a rãspunde celor mai variate condiþii, traductoarele de mãsurã, ºi aici ne referim în special la acelea care pot ajunge în contact cu fluidul (apa), trebuie sã îndeplineascã anumite condiþii tehnice, între care amintim: gradul de protecþie IP68, domeniile de temperaturã de funcþionare extinse, uneori -300… 400C….+600C, domenii rar acoperite de traductoarele uzuale. Pentru longevitatea ºi seriozitatea dovedite mai bine de 24 de ani de activitate continuã în automatizãri industriale, firma SYSCOM18 are onoarea de a reprezenta în România produsele a douã firme prestigioase: KROHNE, practic numãrul 1 în lume în materie de debite lichide/fluide, respectiv PULSAR PROCESS MEASUREMENT.

Instrumente pentru mãsurarea nivelului ºi a debitului prin intermediul ultrasunetelor

Debitmetrul electromagnetic TIDALFLUX 2300 F

Mihai TÃNÃSESCU . GSM: 0722 798 436

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

DUET - senzor dublu nivel

Senzor de vitezã

mA output

h RS485

Transducer to suit

Speedy

TIDALFLUX 2300 este proiectat pentru mãsurarea cu precizie a debitului în condiþiile în care conducta este parþial plinã. Sistemul de mãsurare constã din senzorul de debit Tidalflux 2000 ºi din convertorul de semnal IFC 300. Sistemul de mãsurare a nivelului este de tip capacitiv, non-contact. Senzorul de nivel este integrat în liner, nu este în contact cu fluidul, asigurând, astfel, mãsurarea cu precizie a nivelului din conductã. Caracteristicile principale . Utilizare pentru mãsurarea debitelor în conducte parþial pline în industriile apei ºi a apei reziduale . Tipodimensiuni: pânã la DN1600/64" . Rezistenþã la lichide abrazive ºi la soluþii chimice . Mãsurare posibilã între 10% ºi 100% nivel de umplere a conductei . Nu este necesarã calibrarea on-site. Caracteristicile senzorului de debit Tidalflux 2000 . Construcþie robustã . Flanºe DIN, ANSI . Protecþie climaticã IP 68 . Certificãri Ex - ATEX/IECex Zone 1 . Alimentare - 220/110 V sau 24 VDC . Material liner poliuretan. Caracteristici convertor de semnal IFC 300 F (PF) . Construcþie din inox . Montare în varianta la distanþã (remote) . Certificãri Ex ATEX/IECex Zone 1 . Posibilitate de montare pe perete sau pe þeavã 2" . Semnale ieºire 4-20mA, HART sau Modbus. Aplicaþii · Apã · Apã rezidualã · Fluide cu conductivitate electricã.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

Firma PULSAR a dezvoltat pachete de senzori asociaþi unor micro-PLC-uri, dedicate prin funcþiile interne incluse scopului de a furniza unor posibile nivele ierarhice superioare (SCADA), informaþii de proces de tip debit instantaneu, ºi informaþii primare de tip “alarme de nivel”, respectiv indicatoare locale de debit, volum cumulat etc. Abordarea în pachet, senzor/senzori (în înþelesul general al termenului), PLC-uri dedicate, a permis abordarea unuia dintre primele traductoare de “vitezã” de tip DOPPLER, capabil sã ofere informaþii de vitezã în fâºii de “fluid”, corelat cu înãlþimea “vânei” de fluid, corelat cu profilul (secþiunea) conductei. Traductorul de “vitezã” are o conectare duplex (RS485) cu PLC-ul de debit, pentru cã primeºte de la acesta informaþii de “nivel” necesare evaluãrii vitezelor “medii” în fâºiile de înãlþime fluid. Pulsar oferã în acest fel primul “pachet” de urmãrire a debitului în canale parþial/total pline, prin asocierea la un “calculator de debit” a unui senzor de vitezã, cu un senzor de nivel, dar ºi cu “învãþarea” calculatorului cu profilul real al conductei în care efectueazã mãsurãtorile. Pentru a menþine foarte ridicatã precizia de mãsurare, PULSAR a întãrit ºi elementul de mãsurare “distanþã”(înãlþime), asociind în ultima lor generaþie “pachetul” mãsurare debite, la PLC-ul de control al traductorului de vitezã, un sistem cu doi senzori cu ultrasunete “DUET”, ce este realizat din doi senzori cu ultrasunete, într-o construcþie geometricã specialã, aceºtia fiind pilotaþi de PLCul de debit, pentru a elimina ecourile “false”. Toate aceste soluþii tehnice au însã dezavantajul înglobãrii unor resurse tehnice în conducte, canale, împreunã cu întregul lanþ de eforturi aferente, guri de vizitare, canale acces. etc proprii soluþiilor invazive. Aspectele legate de “secþiunea” de conductã, care cere mãsurãtori calificate în condiþii grele, de cele mai multe ori (mai ales în cazul unor modernizãri fãcute în investiþii aflate deja în folosinþã), aduce de multe ori în faþa finanþatorilor, alegerea unor soluþii “modulare” cu timp de punere în operã mai mici, chiar dacã preþul acestor soluþii este puþin mai ridicat.

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement