Page 3

SYSCOM info nr. 222 - iulie/august 2015

3

- urmare din pag. 1 -

Moduflex seria S cu dispozitiv de poziþionare tip P

Transmitere de poziþie unghiularã pentru aplicaþii grele Construcþia robustã face din transmiterele de poziþie unghiularã KINAX WT7xx, produse de Camille Bauer, instrumente foarte potrivite aplicaþiilor grele de mediu. Produsele sunt folosite în multe domenii, de preferat în construcþia maºinilor mari, a fabricilor industriale, construcþia centralelor electrice, a vapoarelor ºi utilitãþilor tip “offshore”, macarale, vehicule mari de transport, echipamente de sãpat sau dragare. Principalele caracteristici: -

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

Construcþie robustã în versiuni simplã sau multi-turã Sistem de scanare capacitiv sau magnetic Semnal de ieºire analogic 4… 20mA pe 2, 3 sau 4 fire Semnale de ieºire digitale tip CANopen sau SSI cu conector M-12 Fãrã uzurã ºi cu întreþinere anualã redusã Versiuni neprogramabile ºi programabile Rezistente la vibraþii ºi la ºoc Este disponibil tipul de protecþie “intrinsic safety” EEx ia IIC T6 Este disponibilã versiunea GL.

Principii de mãsurare Capacitiv Sistemul de scanare capacitivã constã din douã pãrþi principale: condensatorul cu ecran diferenþial ºi circuitul electronic. Deviaþia unghiularã a dispozitivului de mãsurat este transferatã la rotorul condensatorului cu ecran diferenþial, prin intermediul unui cuplaj mecanic. Aceasta este apoi convertitã într-o modificare a capacitãþii proporþional cu unghiul. Orice schimbare a poziþiei rotorului duce la modificarea capacitãþii la intrare a microprocesorului. Aceasta este transformatã într-un semnal de curent continuu proporþional cu valoarea mãsuratã. Magnetic Encoderele de poziþie unghiularã care folosesc principiul de mãsurã magnetic constau dintr-un ax, pe care au fixate un magnet permanent ºi un senzor. Câmpul magnetic generat de magnetul permanent este scanat de senzor, iar valoarea mãsuratã este alocatã precis unei poziþii unghiulare absolute. O soluþie de succes de la Cimbria este Moduflex seria S + dispozitiv de poziþionare tip P. O rezolvare reuºitã este încãrcarea în vagoane a malului cu S300 cu conexiune la exhaustare centralizatã. Acesta are o cursã de peste 4 m realizatã din 11 module. Pentru minimizarea riscului de explozie a fost prevãzutã cu benzi antistatice ºi cablu de împãmântare de-a lungul ºutei flexibile. Manºa este echipatã cu capãt universal, care este o combinaþie de con pentru cisternã ºi de capãt cu fustã pentru benã. La încãrcarea în vagon cu benã fusta se coboarã, iar la încãrcarea în cisternã aceasta se ridicã ºi se atârnã de douã prinderi. Manºa este echipatã cu senzori de maxim de tip capacitiv. Procesul de încãrcare va fi oprit când materialul

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

ajunge la senzorul de nivel ºi astfel se previne umplerea în exces. În timpul încãrcãrii se asigurã cursa troliului de aºa manierã încât înãlþimea capului de încãrcare urmãreºte umplerea. Rampa de încãrcare este situatã pe o porþiune curbã a cãii ferate uzinale. Pentru a compensa nealinierea gurilor de încãrcare, fiecare manºã este echipatã ºi cu un dispozitiv de poziþionare. În aceastã aplicaþie s-au instalat poziþionere model P300H2000, pe o singurã axã ºi cursã de 2 m, în execuþie Hardox. Atât poziþionerul, cât ºi manºa sunt controlate cu o telecomandã wireless, având ºi un mic afiºor unde operatorul poate urmãri permanent cantitatea ºi starea încãrcãrii.

Profile for SYSCOM 18

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 4 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement