Page 3

Syscom info nr. 216 - iulie/august 2014

3

- urmare din pag. 2 -

Sisteme de monitorizare, control si achizitie date SCADA

Optiflex 2200

- Livrarea ºi montarea echipamentelor de mãsurare a energiei - Integrarea în sistem a altor echipamente de mãsurã existente în fabricã - Livrarea, instalarea ºi punerea în funcþiune a sistemului de achiziþie de date ºi a sistemului de comunicaþii - Dezvoltarea aplicaþiilor software, SCADA de monitorizare ºi raportare web - Punerea în funcþiune ºi configurarea întregului sistem SCADA de monitorizare. Funcþiile sistemului SCADA: Aplicaþia software SCADA are urmãtoarele funcþii principale: - Monitorizarea în timp real a parametrilor - Înregistrarea ºi arhivarea datelor - Gestionarea alarmelor ºi a evenimentelor - Reprezentarea graficã a evoluþiei parametrilor în timp real - Înregistrarea ºi arhivarea datelor într-o bazã de date - Vizualizarea aplicaþiei de la distanþã prin interfaþã web. Avantajele sistemului SCADA: - Analiza consumurilor instantanee în timp real - Previzionarea consumurilor - Eficientizarea folosirii resurselor energetice - Analiza rapoartelor ºi luarea unor decizii pentru reducerea consumurilor.

Traductor de nivel radar cu undã ghidatã (TDR) Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662 KROHNE are o vastã experienþã în domeniul tehnologiei de mãsurare a nivelului, nu numai în aplicaþiile standard, ci ºi în aplicaþii care sunt considerate o provocare ºi care necesitã echipamente dedicate. Pentru Krohne, orientarea spre client începe încã din faza de cercetare ºi dezvoltare.

Concluzionând, putem spune cã identificarea problemelor permite luarea de mãsuri pentru eficientizarea consumurilor energetice, ºi nu numai. Prin reducerea consumurilor ºi o utilizare eficientã a resurselor, se poate creºte semnificativ competitivitatea companiei, iar sistemul de monitorizare a consumurilor energetice se poate dovedi o investiþie foarte bunã, care se amortizeazã într-un timp scurt ºi îºi poate dovedi utilitatea pe termen lung. Pentru adaptarea sistemului SCADA aplicaþiei dumneavoastrã, vã asigurãm consultanþã în vederea stabilirii soluþiei optime ºi întocmirii ofertei tehnico-economice.

- urmare din pag. 2 -

Noutate CORTEM

· Convertor de semnal în variantã orizontalã sau verticalã pentru a facilita citirea funcþie de poziþia de montare · Diverse tipuri de probe ºi materiale · Alimentare pe fire, din buclã · Eliminã falsele reflexii cauzate de perturbaþiile mediului · Sistemele de cuplare permit îndepãrtarea convertorului de semnal fãrã a fi necesarã îndepãrtarea instrumentului din proces ºi rotirea carcasei la 360 grade pentru a facilita citirea ecranului · Sistemul de închidere al carcasei este de tip baionetã, permiþând, astfel, deschiderea ºi închiderea uºoarã chiar dupã mulþi ani de utilizare · Convertorul de semnal poate fi instalat pânã la 100m distanþã faþã de probã · Tastele display-ului pot fi utilizate fãrã a deschide capacul · Domeniul de mãsurare poate fi pânã la 40m · Conformitate SIL2-IEC 61508 pentru sisteme de siguranþã. (continuare în pag. 4)

Un nou tip de hupã CORTEM

Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 Caracteristici electrice:

Accesorii ce pot fi livrate la cerere: . Suport din oþel inox . Presetupã (REVD2B) . Diferite alte culori . Execuþie specialã Ex 2GD Ex d IIC T6/T5 Gb . Con din aluminiu.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Caracteristici generale Optiflex 2200

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

Ziar 4 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Ziar 4 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement