Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 200 aprilie 2012

Etalonarea este o chestiune de încredere

or Edit

AMETEK - lider mondial în domeniul calibratoarelor de presiune si temperaturã

ial

Gruia Cãlin

Progresul tehnico-ºtiintific general antreneazã ºi evoluþia continuã în domeniul calibratoarelor. În anii 1960, firma AMETEK Calibration Instruments inventa primul instrument cu greutãþi destinat etalonãrii de presiuni pe principiul “bilei flotante”, iar la începutul anilor 1980 inventa prima incintã termostatatã cu bloc uscat pentru etalonarea temperaturii. Fundamentatã pe aceastã experienþã, AMETEK continuã sã dezvolte calibratoare inovative ºi uºor de utilizat, pentru a veni în întâmpinarea noilor provocãri ale controlului de calitate ºi de proces, unde nevoia de calibratoare mai rapide, mai exacte, mai stabile creºte în permanenþã. (urmare în pagina 2)

Syscom 18 participã în luna mai la evenimentele RAILF si BSDA

Echipamentele BEKA (EEx ia IIC T5, IP66

Echipamente de câmp CORTEM (II)

pe 2 fire 4-20mAcc (III)

Cutii de semnalizare si control

Nelu Stan

Dan Iordache

.Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. .Seria EFSCO este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. . Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6 . Seria CSE este certificatã EEx d IIB T5 sau T6 . Seria EFDC - este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. (urmare în pagina 5)

c) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; fãrã compartiment separat pentru terminalele de conectare; d) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; cu sursã de alimentare externã prin barierã Zener sau izolator galvanic cu min. 10Vcc, max. 12 mA, sau baterie internã. (urmare în pagina 7)

Afisaje TFT cu interfata serialã, 3.2"/4.3"/7"

Solutii complete pentru automatizãri industriale

George Barbãlatã

Constructiv, afiºajele sunt de tip DIP, cu pini de implantare, astfel cã nu este nevoie de un alt cablaj pentru montare, de conectori sau cabluri suplimentare. Caracteristicile constructive, electrice ºi de software reduc foarte mult timpul de lansare pe piaþã a produsului final în care se foloseºte un astfel de afiºaj. Un alt avantaj important oferit de aceste afisaje este construcþia extrem de compactã. În plus, aria de afiºare este optim dimensionatã. (urmare în pagina 6)

Adrian Þurcaº

Sisteme Automate de Paletizare Sisteme de Ambalare/ Împachetare Robotizatã Sisteme de TransferTransport tip CONVEYOR Roboþi Industriali de Manipulare Sisteme de Alimentare cu Semifabricate Roboþi Industriali deservire Maºini-Unelte Celule flexibile de Sudare Robotizatã - urmare în pagina 8 -

(urmare în pagina 4)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

OPTIFLEX 1110 Virginia ªerban

LOG-HC2 – data-logger universal Elvira Dobre

Este o soluþie accesibilã pentru aplicaþii care nu necesitã un înalt nivel de precizie ºi este o excelentã soluþie alternativã a controlerelor de nivel tradiþionale, cum ar fi cele capacitive, conductive ºi a transmiterelor de presiune diferenþiale.

Disponibil în douã variante: LOG-HC2-P1 ºi LOG-HC2-RO1. Sondele HygroClip 2 care pot fi conectate la data-loggere sunt alese în funcþie de aplicaþie: sonde HVAC; sonde industriale sau sonde rezistente la pânã 100 bar.

(urmare în pagina 5)

(urmare în pagina 6)

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012 (continuare din pagina 1)

Mãrcile consacrate ale grupului AMETEK sunt JOFRA, pentru calibratoare, FP, pentru traductoarele de temperaturã, ºi M&G , pentru calibratoarele cu greutãþi. Cercetarea-dezvoltarea ºi producþia de calibratoare sunt concentrate în douã fabrici ale grupului, una în Statele Unite ºi cealaltã în Danemarca. Utilizatorul care pune valoare pe o exactitate ridicatã, combinatã cu portabilitatea, multifuncþionalitatea ºi uºurinþa în utilizare gãseºte în gama de calibratoare JOFRA soluþia completã la un preþ rezonabil. Prin concepþia lor revoluþionarã, calibratoarele JOFRA oferã utilizatorilor domenii de mãsurare foarte largi ºi concomitent dau acestuia capacitatea de a elimina atâtea surse de eroare cât este posibil.

Calibratoarele portabile de presiune JOFRA din seria HPC Seria HPC este conceputã pentru aplicaþiile de etalonare cu înaltã exactitate a presiunii ºi cuprinde precizia etalonului cu piston ºi greutãþi într-un sistem digital modern, cu o gamã largã de caracteristici orientate cãtre uºurinþa în utilizare. Toate calibratoarele din seria HPC oferã un spectru larg de funcþii, ce pot fi selectate , de la cele normale pânã la testul de comutaþie rapidã. Cele mai capabile modele din serie sunt dotate cu funcþii avansate de testare a etanºeitãþii, de calcul al erorilor ºi alte funcþii matematice. JOFRA HPC 400 este ideal JOFRA HPC 400 pentru aplicaþiile în controlul proceselor, cum ar fi verificarea ºi calibrarea m a n o m e t r e l o r , t r a d u c t o a r e l o r, transmiterelor, presostatelor ºi a valvelor de siguranþã la faþa locului. La HPC 400 se pot selecta 3 domenii diferite de presiune pânã la 20 bar. Pe toate aceste domenii exactitatea este de ± 0,05% din scalã. Display-ul grafic mare permite afiºarea concomitentã a mai multor mãrimi de mãsurare. Pe lângã presiuni, calibratorul mãsoarã curenþi ºi tensiuni ºi testeazã valoarea presiunii de declanºare la presostate ºi valve de siguranþã. Aparatul este dotat cu ieºire de 24 V pentru alimentarea transmiterelor ºi rezistor HART. JOFRA HPC 500, cu un singur senzor, respectiv JOFRA HPC 502, cu doi senzori de presiune, sunt calibratoare care combinã înalta exactitate cu uºurinþa în utilizare. Prin compensarea variaþiei de temperaturã în intervalul 00C – 500C, aparatele HPC500/502 aduc precizia de laborator în aplicaþiile de pe teren. Cu o

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

exactitate de JOFRA HPC 500/502 ± 0,025% la citire + 0,01% din scalã. Calibratoarele HPC 500/502 m ã s o a r ã presiuni în 16 domenii pânã la 700 bar. Pe lângã presiuni, mA ºi voltaj sunt mãsurate rezistenþa ºi temperatura. HPC 500/502 oferã avantajul interfeþei seriale, ce permite atât conectarea la calculator, cât ºi la modulul extern de presiune JOFRA APM. Pe lângã funcþiile cunoscute deja la modelul 400, un avantaj suplimentar al HPC 500/502 este calculul procentual al erorilor. Familia JOFRA JOFRA HPC 550/552Ex HPC 550/552Ex transpune avantajele calibratoarelor HPC500 la exigenþele de verificare ºi etalonare efectuate în mediile cu risc ridicat de explozie, cum sunt cele din industria chimicã, a petrolului ºi a gazelor. HPC 550Ex, dotat cu un singur senzor, respectiv HPC 552Ex, dotat cu doi senzori de presiune, compenseazã variaþia de temperaturã în intervalul 00C – 450C ºi sunt caracterizate de o exactitate de ± 0,025% la citire + 0,01% din scalã. Ambele modele sunt certificate ATEX ºi IECEx. JOFRA HPC 600 este JOFRA HPC 600 calibratorul portabil de presiune ideal. Cu pompa electricã încorporatã, care genereazã atât presiune, cât ºi vacuum la simpla atingerere a unei taste, HPC 600 include ºi un sistem complet de calibrare a buclei de curent în domeniul 0 – 20 mA, cu alimentare de 24V. Prin compensarea variaþiei de temperaturã în intervalul 00C – 500C, HPC 600 este caracterizat de o exactitate de ± 0,020% la citire + 0,015% din scalã la mãsurarea presiunilor. Calibratorul este disponibil în 4 domenii de mãsurare pânã la 10 bar, presiune relativã. HPC 600 este un aparat cu adevarat multifuncþional. Pe lângã funcþiile deja menþionate, se adaugã mãsurarea de voltaje de la 0 la 30V, precum ºi funcþiile de calcul al erorilor. Calibratorul este prevãzut cu interfaþã serialã ºi poate fi conectat cu pânã la 60 de module externe de presiune APM. Sistemul de calibrare a presiunii cu documentare JOFRA DPC 500 Sistemul JOFRA DPC 500 este conceput pentru aplicaþiile de etalonare cu înaltã exactitate a m a n o m e t r e l o r , JOFRA DPC 500 transmiterelor, manometrelor digitale, presostatelor ºi valvelor de siguranþã. Funcþia de documentare face posibil managementul a 16 lucrãri fiecare, având 22 de puncte de etalonare, rezultatele fiind transmise unui calculator prin intermediul software-ului de calibrare JOFRACAL. Calibratorul DPC 500 poate lucra în 43 de domenii de presiune pânã la 1000bar, cu o exactitate ce începe de la ± 0,020% din scalã. În timpul mãsurãrii , aparatul afiºeazã presiunea de referinþã, valoarea datã de mijlocul verificat, abaterea în unitatea de mãsurã selectatã ºi abaterea în procente la capãt de scarã sau la citire. Sistemul este format din aparat ºi senzorul de referinþã interschimbabil, ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

tip DPC-J. La un sistem se livreazã un numãr de maximum 5 senzori de referinþã, ce pot fi selectaþi dintr-o gamã de peste 40 de tipuri. Sistemul DPC500 se conecteazã la PC atât prin interfaþa RS 232, cât ºi prin USB. Calibratoarele portabile de temperaturã JOFRA din seria RTC Seria RTC - JOFRA RTC Reference Te m p e r a t u r e Calibratorreprezintã vârful de gamã al calibratoarelor de temperaturã marca JOFRA ºi, în acelaºi timp, cuprinde cele mai noi dezvoltãri ale AMETEK. Pentru fiecare calibrator RTC existã 3 modele: A,B ºi C. Ce este important la distincþia dintre modele este faptul cã modelele B ºi C sunt prevãzute cu DLC – Dynamic Load Compensation, caracteristicã protejatã prin patent. DLC permite atingerea unei uniformitãþi perfecte a temperaturii în insertul de metal chiar ºi în cazul etalonãrii de senzori mari sau a unui numãr mare de senzori. Exactitatea de mãsurare în cazul folosirii unui senzor de referinþã extern este de ±0,040C, cu excepþia calibratorului RTC 700, caracterizat de o exactitate de ±0,110C. Avantajul lui RTC 700 este domeniul vast de mãsurare: de la 330C la 7000C. Toate calibratoarele din seria RTC sunt caracterizate de o stabilitate extraordinarã ºi o vitezã rapidã de încãlzire, respectiv rãcire a incintei termostatate. Un alt avantaj al tuturor calibratoarele din serie este dotarea cu porturi USB pentru conectarea la JOFRACAL. Calibratoarele portabile de temperaturã JOFRA din seria PTC S e r i a JOFRA PTC PTC Professional Temperature Calibrator - este o dezvoltare nouã de la AMETEK. Fiecare calibrator PTC poate fi livrat în 3 variante: A,B ºi C. Faþã de varianta de bazã A, la varianta B sunt prezente intrãrile pentru un senzor de referinþã extern ºi senzorul de verificat, iar la varianta C existã o intrare pentru senzorul de referinþã. Exactitatea de mãsurare a calibratoarelor PTC, în cazul folosirii unui senzor de referinþã extern, atinge valoarea ±0,060C. Seria JOFRA PTC se distinge prin domeniul vast de mãsurare. Din douã aparate este acoperit intervalul de la - 250C la 6600C. Un alt avantaj este rapiditatea încãlzirii, respectiv rãcirii incintei. De exemplu, la PTC 350 temperatura se acomodeazã de la 330C la 3500C în 7 minute. Eficienþa utilizãrii calibratoarelor PTC este datã ºi de senzorii inteligenþi, ce-ºi memoreazã datele de etalonare, devenind, astfel, extensii "plug and play" ale sistemului de mãsurare. Toate calibratoarele din serie sunt prevãzute cu porturi USB pentru conectarea la JOFRACAL. Calibratoarele portabile de temperaturã JOFRA din seria CTC JOFRA CTC Seria CTC C o m p a c t Te m p e r a t u r e Calibrator - este destinatã atât utilizãrii la locul de montaj, cât ºi în aplicaþiile de mentenanþã. Prin cele ºase modele de calibratoare,

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

3

seria JOFRA CTC acoperã intervalul de la - 170C la 1205 0C, oferind o vitezã mare de încãlzire, respectiv rãcire a incintei termostatate. Exactitatea de mãsurare porneºte de la ±0,40C la CTC 140, calibratorul care mãsoarã în domeniul de la -170C la 1400C ºi ajunge la ±20C la calibratorul CTC 1200, cu domeniul de mãsurare între 300 ºi 12050C. Deºi au o construcþie compactã, toate calibratoarele CTC dispun de un ecran LCD mare, pe care sunt afiºate atât mãrimile de stare ale calibratorului, cât ºi cele de mãsurare. Modelele CTC-320 ºi CTC-650 se disting prin viteza mare de lucru, combinatã cu adâncimile mari de imersie pentru senzorii mai lungi. Toate calibratoarele din serie sunt prevãzute cu interfeþe RS 232 pentru conectarea la software-ul de calibrare JOFRACAL. Software de calibrare JOFRACAL - GRATUIT, la achiziþionarea echipamentului Automatizarea introdusã de JOFRACAL uºureazã foarte mult etalonarea termorezistenþelor, termocuplurilor, transmiterelor, releelor termice, manometrelor ºi presostatelor. JOFRACAL poate fi conectat la calibratoarele de presiune DPC 500, HPC ºi IPI, la toate calibratoarele de temperaturã marca JOFRA, la calibratorul multisemnal JOFRA ASC 301 ºi la scannerul multisemnal ASM-800. JOFRACAL poate fi folosit la postprocesarea ºi tipãrirea certificatelor. Toate datele de etalonare se arhiveazã pe hard disk-ul calculatorului. JOFRACAL

Calibratoare de semnal AMETEK produce sub marca JOFRA o gamã cuprinzãtoare de calibratoare, de la varianta portabilã pânã la cea de laborator.

JOFRA AMC 910 JOFRA AMC 910 este un calibrator multifuncþional, care permite etalonarea cu înaltã precizie a semnalelor, a temperaturilor ºi presiunilor, fiind caracterizat de o exactitate de mãsurare de ± 0,003% la citire ± 0,001% din scalã. Pe lângã funcþia de mãsurare a semnalelor, a termocuplurilor ºi a termorezistenþelor, aparatul poate genera semnale, ceea ce îl recomandã ºi pentru utilizarea la locul de montaj, curenþi în domeniul 0 – 100 mA, tensiuni în domeniile 0 – 100 V ºi -10mV – 100mV, 13 tipuri de termocupluri, 10 tipuri de termorezistenþe, ieºire 5 – 4000Ohm. AMC 910 se conecteazã la modulele externe de presiune JOFRA APM ºi la senzorii de temperaturã de referinþã JOFRA STS. De asemenea, calibratorul este prevãzut cu interfeþe RS232, IEEE 488 sau USB pentru conectarea cu calculatorul. JOFRA ASC 301 este un JOFRA ASC 301 calibrator portabil de semnale de proces, care oferã multifuncþionalitatea ºi exactitatea aºteptate mai curând de la un sistem de etalonare de laborator. Cu toate acestea, este atât de compact, cã poate fi operat cu o mânã. ASC 301 este mai mult decât un calibrator de semnal. În combinaþie cu modulele externe de presiune APM sau cu incintele termostatate uscate marca JOFRA, poate fi folosit la calibrarea presiunii ºi a temperaturii. De asemenea poate fi conectat direct la JOFRACAL. Un avantaj major al calibratorului ASC 301 este operarea simultanã a ieºirilor ºi a intrãrilor. Aceasta permite, de exemplu, etalonarea ºi calibrarea unui transmiter de temperaturã fãrã alte instrumente necesare. Pe lângã ieºirile 0-24 mA, 0-20V, 14 tipuri de termorezistenþe, 13 tipuri de termocupluri, rezistenþa 5 – 4000 Ohm, ASC 301 oferã generarea ºi mãsurarea de frecvenþã ºi ieºire pentru trenuri de impuls.

JOFRA CSC 100 este soluþia potrivitã pentru calibrarea în buclele de curent de la 4 la 20 mA. Calibratorul oferã o exactitate de mãsurare pe curent de ± 0,015% la citire JOFRA CSC 100 ± 2 µA. Spre deosebire de alte calibratoare în buclã, CSC 100 este prevãzut cu butonul 25%, care creºte curentul generat sau simulat cu un pas de 25%. Aceastã funcþie poate fi executatã ºi automat de aparat, prin apãsarea tastei AUTO. Calibratorul va executa paºii de 25%, 50%, 75% ºi 100% pentru dispozitivele de la 4 la 20mA. Fiecare pas are o duratã de 5 secunde. Pe n t r u aplicaþiile de etalonare de presiune, A M E T E K oferã o gamã largã de p o m p e pneumatice ºi hidraulice, care permite generarea de valoare între 0,91 bar ºi 1000 bar. Pentru alte d e t a l i i tehnicoeconomice, vã stãm la dispoziþie.

Pompã pneumaticã

Gruia Cãlin Mobil: 0731 035 667

Ziarul SYSCOM info a ajuns la numãrul 200! O datã cu ediþia din aprilie 2012, ziarul SYSCOM info a ajuns la 200 de numere publicate pânã în prezent. De peste 16 ani, ziarul îºi propune sã fie o sursã de informare de primã mânã pentru specialiºtii din industria automatizãrilor industriale ºi a sistemelor de mãsurã. Având o periodicitate lunarã, SYSCOM info prezintã, numãr de numãr, cele mai importante noutãþi de specialitate, cum ar fi produse recent lansate sau noi caracteristici ale echipamentelor de profil, proiecte proaspãt finalizate sau în derulare, metode de lucru ºi moduri de funcþionare ale diverselor sisteme, evenimente din industrie. „Distribuit gratuit inginerilor de specialitate din varii industrii, ziarul SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

nostru a fost creat pentru a veni în întâmpinarea solicitãrii acestora de informare directã dintr-o sursã de încredere, capabilã sã facã o selecþie optimã din noianul de noutãþi din domeniul atât de vast al automatizãrilor. Nu am venit cu o reþetã predefinitã, ci ne-am adaptat conþinutul la nevoile specialiºtilor din piaþã. Practic, am evoluat o datã cu piaþa româneascã de automatizãri ºi sisteme de mãsurã ºi control. Credem cã ceea ce a rezultat este un ziar viu, atractiv, cu informaþii utile, fãrã articole de umpluturã.”, declara Ion Andronache, preºedintele companiei Syscom 18. Ziarul poate fi citit ºi online, în versiunea adaptatã pentru web:www.syscom18.ro/ RESURSE/Publicatii (secþiunea Syscom Info). ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

Solutii complete pentru automatizãri industriale (continuare din pagina 1)

Sisteme Automate de Paletizare Sisteme de Ambalare/Împachetare Robotizatã Sisteme de Transfer-Transport tip CONVEYOR Roboþi Industriali de Manipulare Sisteme de Alimentare cu Semifabricate Roboþi Industriali deservire Maºini-Unelte Celule flexibile de Sudare Robotizatã Roboþi Industriali pentru operaþii de Asamblare Roboþi Industriali pentru operaþii de Vopsire Sisteme de Prehensiune.

Roboþi Industriali de tip BRAÞ ARTICULAT, montat excentric, model PUMA

Roboþi Industriali de tip PORTAL SIMPLU destinaþi operaþiilor de manipulare tip “PICK AND PLACE” operaþii de stocare/destocare baxuri operaþii stocare folii de carton cu despãrþitoare de straturi operaþii de încãrcare/umplere cutii operaþii de paletizare alimentare/descãrcare piese semifabricat pentru maºini-unelte.

deservire maºini-unelte operaþii de paletizare operaþii de manipulare operaþii de montaj operaþii de sudare.

Italiana ROBOT - 30 de ani experienþã în proiectarea ºi producerea sistemelor automate. Utilizarea componentelor modulare complexe face posibilã realizarea unei game foarte vaste de sisteme de automatizare flexibile, integrabile în cadrul diverselor procese de fabricaþie.

Roboþi Industriali de tip PORTAL SIMPLU ºi PORTAL DUBLU operaþii de paletizare operaþii înfoliere paleþi deservire maºini-unelte operaþii de manipulare blocuri de oþel operaþii de manipulare recipienþi medii periculoase (certificare EX) operaþii de alimentare cu piese semifabricat.

LINII AUTOMATE SPECIALE linii automate de împachetare în baxuri, etichetare ºi paletizate linii robotizate de formare/lipire/închidere baxuri de carton stocare automatã pe europaleþi ºi operaþie de paletizare manipulare automatã a carcaselor metalice cu mase foarte mari celule flexibile robotizate de paletizare/ depaletizare pet-uri linii de sortare automatã.

SISTEME DE PREHENSIUNE sisteme de apucare tip GRIPPER sisteme de prindere tip ventuzã sisteme de prindere prin vacuum sisteme speciale de apucare configurate funcþie de tipul ºi de caracteristicile constructivgeometrice ale obiectului manipulat.

Roboþi Industriali de tip SCARÃ operaþii de paletizare/depaletizare operaþii de manipulare operaþii de montaj componente.

Sisteme de TRANSFER-TRANSPORT tip CONVEYOR tip bandã rulantã transport pe role module de translaþie sisteme tip robocar pentru transport paleþi

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

5

Echipamente de câmp CORTEM (III) Cutii de semnalizare si control În numãrul din martie, am vorbit despre Echipamentele de comandã ºi control. Acum vom continua sã vorbim despre o gamã foarte variatã de cutii de semnalizare ºi control, care se pot monta ºi utiliza în medii cu pericol de explozie. Principalele serii de produse sunt: - Seria CSC conþine: întreruptoare ºi comutatoare rotative, ce pot fi utilizate pentru un curent maxim de 16A. Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. - Seria EFSCO conþine întreruptoare ºi comutatoare rotative, ce pot fi utilizate pentru un curent mare, de pânã la 63A. Seria EFSCO este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. -Seria CSC conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane sau comutatoare sau diverse combinaþii între acestea. Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6 - Seria CSE conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane, butoane de semnalizare protejate cu geam ºi dotate cu ciocan pentru spart geamul în caz de pericol sau butoane ESD de tip ciupercã. Seria CSE este certificatã EEx d IIB T5 sau T6 - Seria EFDC conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane, comutatoare butoane de semnalizare protejate cu geam ºi dotate cu ciocan pentru spart geamul în caz de pericol sau butoane ESD de tip ciupercã sau diverse combinaþii dintre acestea. Seria EFDC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6.

În numãrul din mai vom vorbi despre Semafoarele certificate ATEX. Dan IORDACHE Mobil: 0733 101 123

OPTIFLEX 1100 (continuare din pagina 1)

Optiflex 1100 este un radar tip TDR pentru mãsurarea distanþei, nivelului, volumului ºi a masei de produse lichide ºi solide. Designul sãu simplu, compact permite tehnicienilor de service asamblarea rapidã a probei ºi ataºarea ei la conectarea filetatã. Este o soluþie accesibilã pentru aplicaþii care nu necesitã un înalt nivel de precizie ºi este o excelentã soluþie alternativã a controlerelor de nivel tradiþionale, cum ar fi cele capacitive, conductive ºi a transmiterelor de presiune diferenþiale. Convertorul de semnal este echipat cu display, iar meniul de configurare permite setarea instrumentului într-un numãr mic de paºi intuitivi. Caracteristici principale: . Instrument pentru mãsurarea nivelului de produse solide ºi lichide . Este utilizat pentru zone fãrã pericol de explozie . Domeniul de mãsurare de pânã la 20m pentru lichide ºi max. 10m pentru solide . Meniu de navigaþie intuitiv, fãrã a fi necesarã deschiderea carcasei convertorului . 3 versiuni de cablu: - cablu 2mm: lungime max. 20m pentru lichide - cablu 4mm: lungime max. 20m - pentru solide - cablu coaxial: 14mm: pentru lichide . Conectãri la proces - filet 3/4” sau G1" . Temperatura de proces: -50...+100 grd.C . Temperatura ambiantã: -40...+80 grd.C – fãrã display; -20..+60grd.C - pentru echipamentele cu display . Presiune de operare : -1...+16 bar . Precizie de mãsurare: +/-10mm pentru distanþe <10m; 0.1% din domeniu pentru distanþe>10m

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

. . . .

-

Repetabilitate : +/-2mm Alimentare: 14... 30Vcc Carcasã: aluminiu Materiale în contact cu fluidul ºi material conectare la proces, inox 316L. Aplicaþii: În industria alimentarã - controlul nivelului apei, agenþilor de curãþare, mãsurarea nivelului în tancurile de stocare În industria apei ºi a apei menajere, controlul nivelului apei în bazine, tancuri În industria celulozei ºi hârtiei, controlul nivelului în tancurile de stocare ºi reciclare În agriculturã – controlul nivelului de apã, stocuri în silozuri; monitorizarea nivelului în silozuri Industria chimicã – stocuri granule plastic Industia auto – nivel vopseluri ºi uleiuri.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

Afisaje TFT cu interfatã serialã, 3.2"/4.3"/7" (continuare din pagina 1)

Firma Electronic Assembly oferã primele afiºaje TFT, de 3.2", 4.3" ºi 7", care pot fi folosite imediat ºi oferã din prima clipã întreaga funcþionalitate. Din aceastã familie de afiºaje “inteligente” fac parte tipurile: . EA eDIPTFT32 . EA eDIPTFT43 . EA eDIPTFT70. Aceste afiºaje se alimenteazã la o sursã simplã de 5V, cu excepþia afiºajului de 3.2" care poate fi alimentat la 5V sau 3.3V. Toate afiºajele din aceastã serie sunt prevãzute cu urmãtoarele interfeþe: RS-232 (nivel C-MOS), I2C, SPI. Comunicaþia cu panoul prin atingere (care este opþional) se realizeazã prin aceeaºi linie serialã. Întregul set de caractere ºi toate funcþiile de control grafic pentru afiºaj ºi pentru panoul prin atingere sunt disponibile imediat. Nu este necesarã instruire suplimentarã pentru un nou software sau pentru instrumentele de programare necesare. Constructiv, afiºajele sunt de tip DIP, cu pini de implantare, astfel cã nu este nevoie de un alt cablaj pentru montare, de conectori sau cabluri suplimentare. Caracteristicile constructive, electrice ºi de software reduc foarte mult timpul de lansare pe piaþã a produsului final în care se foloseºte un astfel de afiºaj. Un alt avantaj important oferit de aceste afisaje este construcþia extrem de compactã. În plus, aria de afiºare este optim dimensionatã.

Fonturile disponibile sunt foarte diferite, într-o gamã largã de dimensiuni. În plus, toate fonturile Windows pot fi incluse. Pentru folosirea afiºajului în modul portret (pe verticalã), toate fonturile pot fi rotite în paºi de 900. Comenzi puternice, precum taste prin atingere, bargrafuri, fotografii, animaþie, arii, …sunt deja integrate. Prin conectarea pinului “test” la potenþial zero, se activeazã funcþia internã de program demonstrativ ºi testare iniþialã.

Asemeni tuturor modulelor DIP, afiºajele eDIPTFT se monteazã simplu pe cablajul imprimat prin lipire. Nu sunt necesare ºuruburi, distanþiere, cabluri, reducând costurile materiale ºi simplificând construcþia. Mai mult, nu este necesar nici un circuit electronic adiþional pentru panoul de tip “touch” opþional, controlerul pentru el fiind deja integrat. Gama standard extinsã a temperaturilor de lucru este -20…+700C pentru aceste afiºaje. Timpul de rãspuns rapid este garantat chiar ºi sub -200C. Pentru fiecare dintre cele trei afiºaje ale familiei eDIPTFT sunt disponibile variante fãrã/cu panou prin atingere, dar ºi kit-uri complete tip START. George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

LOG-HC2 – data-logger universal LOG-HC2 – data-logger universal, ideal pentru monitorizarea condiþiilor de mediu, în timpul transportului, în industria farmaceuticã, chimicã, textilã, energeticã, laboratoare ºi muzee. Disponibil în douã variante: LOG-HC2-P1 ºi LOG-HC2-RO1. LOG-HC2-P1: Mãsoarã, în acelaºi timp, umiditatea relativã ºi temperatura (cu douã sonde interºanjabile HygroClip2), presiunea aerului, intensitatea luminoasã ºi acceleraþia (3-axe). Are display iluminat cu patru linii, o memorie care permite stocarea a 2.000.000 de valori ºi o baterie reîncãrcabilã 2300Ah, care permite înregistarea datelor o perioadã îndelungatã de timp (un nr. de ani, în funcþie de intervalul de înregistrare selectat). LOG-HC2-RO1: Mãsoarã, pe lângã mãrimile pe care le poate mãsura LOG-HC2-P1, ºi alte patru mãrimi analogice, furnizate de traductoarele sau sondele cu ieºire analogicã (2x0÷5V/2x4÷20mA) ale altor fabricanþi. Alte caracteristici tehnice generale: Intrãri pentru douã sonde interºanjabile HygroClip 2; Adaptor pentru sonde PT100 (de fabricaþie ROTRONIC) disponibil ca opþiune; Trei LED-uri indicatoare de stare: înregistare (albastru); alarmã (roºu); încãrcare baterie (galben) Interfaþã USB; Software-ul permite setarea, citirea, vizualizarea, înregistrarea ºi evaluarea datelor ºi este compatibil cu Windows 98/ME/NT/2000/XP/Vista/7. Datoritã ceasului în timp real integrat datele furnizate de mai multe data-loggere pot fi cumulate, în ordine cronologicã, într-un singur fiºier. Condiþiile de mediu pentru funcþionarea electronicii: -20÷+65°C; 10÷95% (fãrã condensare). Carcasã din aluminiu anodizat cu grad de protecþie IP60. Carcasa este echipatã cu ºinã DIN, care permite fixarea uºoarã în cutii de automatizare sau dulapuri. Ca opþiune, data-logger-ele pot fi fixate ferm în timpul transportului, cu ajutorul unui suport de montaj metalic.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Domenii de mãsurã: Umiditate ºi temperaturã: 0÷100%RH; max -100÷200°C (cu sonda HygroClip 2 separatã prin cablu) Precizia (23 ± 50C): ± 0.8%RH; ±0.20C (în funcþie de sonda HygroClip conectatã) Presiunea aerului: 0÷2000 mbar absolut (la temperatura -20÷650C) Precizia (250C): ± 2.5 mbar (în domeniul 750÷1100 mbar)/ ±0.50C (0÷650C); Acceleraþia pe trei axe: ± 15g/(-20 ÷ 650C) Precizia: ± 0.15 g ( la 250C); Intensitatea luminoasã: 0÷65000 lux Eroarea de liniaritate max. ± 5% la 500 m; Pentru ieºirile analogice 2x0÷5V/2x4÷20mA precizia este datã de sondele conectate. Intervalul de înregistrare selectabil prin software: 1s÷12h. Sondele HygroClip 2 care pot fi conectate la data-loggere sunt alese în funcþie de aplicaþie: sonde HVAC; sonde industriale sau sonde rezistente la pânã 100 bar. Elvira DOBRE Mobil: 0722 621 869

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

7

Echipamentele BEKA

(EEx ia IIC T5, IP66 pe 2 fire 4-20mAcc)

(III)

(continuare din pagina 1)

Am început în numãrul din februarie sã vorbim despre echipamentele din programul de fabricaþie al firmei BEKA . Am prezentat echipamentele EEx ia IIC T5, IP 66. Acum vom continua prezentarea echipamentelor BEKA, EEx ia IIC T5, IP66 pe 2 fire 4-20mAcc; c) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; fãrã compartiment separat pentru terminalele de conectare; - Tip. BA304C - pentru utilizare în mediu cu gaz –display 3 1/2 digiþi cu 25mm înãlþime; precizia la 20 0C: +1 digit; cu carcasã din GRP sau aluminiu; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C). - Tip. BA324C - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz – display 41/2 digiþi cu 20mm înãlþime; cu carcasã din GRP sau aluminiu; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C). d) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; cu sursã de alimentare externã prin barierã Zener sau izolator galvanic cu min. 10Vcc, max. 12 mA, sau baterie internã: - Tip. BA334D - Totalizator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf, cu indicare valori instantanee ºi totalizare; display de 68,5mmx45mm LCD; cu intrare în pulsuri lineare sau 16 puncte linearizate, de la un contact comutator, de la un detector de proximitate pe 2 fire, NAMUR etc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX , pentru operare 40 0C). - Tip. BA344D – Totalizator cu indicare valori instantanee ºi totalizare debit, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri de la un contact comutator, pulsuri în tensiune între 1V ºi 3V etc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: 20 0C la +50 0C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0C la +50 0C ). - Tip. BA454D – Regulator pentru dozare debit, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf, cu indicare valori instantanee ºi totalizare; display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri de la un contact comutator, de la un detector de proximitate pe 2 fire, NAMUR etc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ). - Tip. BA474D - Indicator pentru transmitere de temperaturã, RTD/THC, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display 31/2 digiþi cu 25,4mm înãlþime; intrãri termorezistenþe Pt100 ºi Pt 1000, cu conectare pe 3 sau 4 fire, intrãri termocuple B (200 0C la 1820 0C ), E (-200 0C la 1000 0C ), J (-210 0C la 1200 0C ), K (-200 0C la 1372 0C ), N (-200 0C la 1300 0C ), R (-50 0C la 1768 0C ), S (-50 0C la 1768 0C ), T (-200 0C la 400 0C ); cu carcasã din GRP; precizia pentru intrãri RTD ± 0,10C ºi pentru THC ± 10µV; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C . - Tip. BA484D – Indicator cu display pentru text ºi grafice simple, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf (opþional), display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mmx45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: În numãrul viitor, vom continua prezentarea familiei de produse BEKA, vorbind despre echipamentele EEx d IIC T6; IP 66. -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru Nelu STAN gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ).

Mobil: 0733 102 083

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 200 - Aprilie 2012

Syscom 18 participã în luna mai la evenimentele RAILF si BSDA În luna mai, Syscom 18 participã la douã evenimente naþionale de profil: pe de o parte la expoziþia ºi simpozionul “Târgul de Automatizãri & Instrumentaþie ºi Echipamente de Laborator din România” (RAILF), în perioada 8 10 mai, pe de altã parte la expoziþia ºi conferinþa «Black Sea Defense & Aerospace» (BSDA), în perioada 16-18 mai.

Aflat la cea de-a doua ediþie, târgul RAILF va fi gãzduit de Sala Palatului din Bucureºti ºi îºi propune sã prezinte în faþa publicului de specialitate ultimele noutãþi din automatizãri, instrumentaþie si aparaturã de laborator.

Aflatã la cea de-a patra ediþie, expoziþia BSDA este gazduitã de ROMAERO Bucureºti, fiind dedicatã industriei aeronautice, apãrãrii, securitãþii naþionale ºi private.

SYSCOM 18 SRL ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 021 310 26 78; 021 310 26 79

SYSCOM Info, Nr. 200 aprilie 2012  
SYSCOM Info, Nr. 200 aprilie 2012  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement