Page 5

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

5

- urmare din pag. 3 -

Noutate KROHNE

Tehnologia perfectã pentru monitorizarea precisã a consumurilor

Optisonic 7300 Biogas

O completare optimã pentru fiecare sistem de încãlzire Constantin DRIDEANU . GSM: 0730 015 868

Debitmetrul ultrasonic dedicat mãsurãrii debitului de biogaz Datoritã noului design al senzorilor din titan ºi procesãrii inovatoare a semnalului, debitul de biogaz cunoscut ca un gaz care este foarte dificil de cuantificat - poate fi acum mãsurat cu exactitate ºi fiabilitate chiar la presiuni scãzute, cu o precizie de 1% din valoarea mãsuratã. Mãsurarea nu este afectatã de modificarea conþinutului de metan sau de conþinutul ridicat de CO2. În plus, umiditatea ridicatã sau saturarea cu apã (chiar condensare) nu mai creeazã nici o limitare. Una din caracteristicile speciale ale principiului de mãsurare ultrasonic este cã se poate mãsura conþinutul de metan. Acesta poate fi calculat din viteza sunetului, care este de obicei disponibilã la un debitmetru ultrasonic ºi la temperatura biogazului. Acesta furnizeazã o privire de ansamblu asupra procesului de fermentare, permiþând un control mai bun pentru utilizarea biogazului. Prin conectarea adiþionalã a unui senzor de presiune, poate fi calculat de cãtre debitmetru debitul corectat al gazului, permiþând, astfel, utilizarea debitului în bilanþurile diferitelor stadii ale procesului. Deoarece conþinutul de metan poate varia, pentru funcþionarea instalaþiei de biogaz se recomandã cunoaºterea exactã a conþinutului de metan. Spre exemplu, atunci când biogazul este utilizat pentru motoarele din unitãþile de cogenerare. Optisonic 7300 Biogas conþine un senzor de temperaturã încorporat, care, în combinaþie cu viteza mãsuratã a sunetului, permite mãsurarea directã a conþinutului de metan, prin calcularea masei molare. Debitmetrul poate, de asemenea, calcula volumul debitului de gaz în condiþii standard, utilizând un senzor suplimentar de presiune. Partea electronicã include funcþii de diagnosticare pentru validarea funcþiilor debitmetrului ºi a procesului. Sunt disponibile pentru valorile mãsurate ieºiri analogice 4-20mA, puls, HART sau Modbus. Optisonic 7300 Biogas este certificat pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie (Zona 1). Deoarece în general nu este permisã înregistrarea cãderii de presiune în conductele de biogaz, instrumentul este disponibil în tipodimensiunile uzuale: DN50, 80, 100, 150, 200 / 2, 3, 4, 6, 8". OPTISONIC 7300 Biogas nu are limitãrile asociate de obicei cu debitmetrele tradiþionale de gaz, cum ar fi: recalibrãrile periodice, întreþinerea, cãderea de presiune ºi domeniul de debit limitat. Optisonic 7300 Biogas combinã avantajele mãsurãrii ultrasonice întrun mod care este eficient, fiabil ºi uºor de utilizat. Caracteristici principale: · Mãsurarea debitului de biogaz uscat sau umed (saturat) cu conþinut variabil de CO2 · Mãsurarea este independentã de densitatea ºi de compoziþia gazului · Mãsurarea conþinutului de metan · Calcularea volumului standard cu ajutorul unui senzor de presiune (opþional) · Precizie de mãsurare 1% din valoarea mãsuratã · Convertor de semnal, care poate fi montat în varianta compactã sau la distanþã · Certificãri pentru zone cu pericol de explozie Zona 1 · Semnale ieºire: 4... 20mA, puls, HART · Nu necesitã întreþinere sau recalibrare · Nu are pãrþi în miºcare, nu existã cãderi de presiune. Aplicaþii: · Mãsurarea debitului brut de biogaz direct dupã fermentare · Mãsurarea debitului de biogaz uscat · Mãsurarea debitului de gaz produs din deºeuri · Mãsurarea conþinutului de metan . Conversie la debit standard.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

.

CONTOARE PENTRU COMBUSTIBIL LICHID ( petrol, diesel, uleiuri tip EL, motorinã) tip HZ ºi VZO (cu piston rotativ) Producãtor: BRAUN Messtechnik GmbH – GERMANIA Noutate BRAUN Messtechnik GmbH

Contoarele tip HZ3- HZ6 mãsoarã în domeniile: 0,18 l/orã pânã la 60 l/orã. . Contoarele tip VZO 8, VZO15 RC, mãsoarã în domeniul: 1,6 litri/orã pânã la 9000 litri/orã Modelele disponibile ºi domeniile de mãsurã ale contoarelor Model Domeniul Capacitate Precizia Presiune Tempe- Conectare Tipul de de arzãtor de raturã (DIN3852- ulei de contor mãsurã centralã lucru lichid X) încãlzire debit (bar) (0C) (kW) (l/h)

HZ 3 0,18... 30 1,65... 275 +/-1% HZ 5

0,7... 40 (0,6... 34 kg/h)

HZ 6 1... 60

7... 400

6

-5... +70

G1/4'' ELconform interior DIN51603

25

-5... +70

G1/8'' ELconform interior DIN51603

interior

+/-1%

interior

10... 600

+/-1%

25

(0,8... 50,4 kg/h)

-5... +70

G1/8'' ELconform interior DIN51603 interior

TIPOVARIANTE DISPONIBILE: -

Contoarele BRAUN tip HZ 3, HZ 3 R ºi HZ 3 RR ºi contor digital la distanþã tip FZ 5 Domeniul de utilizare: Contoarele de petrol sunt utilizate pentru contorizarea precisã a consumurilor de combustibili lichizi, uleiuri de încãlzire tip EL ºi motorinã, în scopul evidenþierii consumului din sistemele de încãlzire, la unul sau la mai mulþi consumatori particulari din blocuri de locuinþe. Contoarele BRAUN reprezintã soluþia idealã pentru evidenþierea consumului fiecãrui consumator ºi simplificarea facturãrii costurilor de încãlzire. Contoarele sunt, de asemenea, interesante pentru centralele termice ºi sobele de petrol din clãdirile administrative private ºi publice (ºcoli, spitale etc.), hale de producþie, pentru administratorii de proprietãþi - imobile, sisteme de încãlzire a blocurilor de locuinþe sau puncte termice. Contoarele BRAUN pot fi, de asemenea, montate în cadrul instalaþiilor de pompare a uleiurilor de ungere a mecanismelor unor utilaje, pentru monitorizarea bunei funcþionãri a acestora ºi optimizarea regimului de pompare. Contoarele se caracterizeazã printr-o construcþie compactã, precizie ridicatã, fiind extrem de fiabile, uºor de montat ºi de utilizat. Dupã instalarea corectã, contorul de ulei nu necesitã operaþii de întreþinere sau de curãþare de orice fel, fiind realizat cu tehnologii de primã clasã. Chiar ºi cele mai mici cantitãþi de combustibil lichid pot fi mãsurate cu cea mai mare precizie, citind, pur ºi simplu, consumul de combustibil. CONTOARELE BRAUN SUNT CERTIFICATE METROLOGIC CONFORM MID 2004/22/EC, putând fi utilizate la contorizarea consumurilor cu caracter fiscal. Contoarele de petrol BRAUN sunt calibrate. Calibrarea este valabilã timp de zece ani. Dupã expirarea acestei perioade, contorul poate fi recalibrat pe bancul de test al producãtorului. Contoarele permit calcule exacte de consum, sunt extrem de robuste, au o duratã lungã de viaþã. Contoarele BRAUN sunt disponibile cu Certificat CE de tip (versiune examinatã, numãr de înregistrare DE-10-MI005-PTB019 cu marcajul CE) sau, la cerere, cu testarea versiunii de cãtre producãtor. Domeniile de mãsurare ale contoarelor BRAUN acoperã toatã gama de debite posibile care pot apãrea în orice aplicaþie concretã, respectiv: ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

-

Contoarele electronice la distanþã TIP FZ 5 Sunt disponibile în 2 variante: 1) FZ 5 - E cu carcasã pentru montare în panou de automatizare 2) FZ 5 – W cu carcasã pentru montaj pe perete. Opþional, ambele contoare electronice sunt disponibile cu buton de reset. Contoarele HZ 3 RR ºi sistemul compus din contorul HZ 3 RR ºi contorul electronic tip FZ 5 poziþionat la distanþã, sunt versiuni cu certificate de examinare tip EC. CONTOARE DE PETROL TIP HZ 5/HZ 5 R/HZ 5 RR /Contorizare la distanþã Noutate BRAUN Messtechnik GmbH

Contoarele tip HZ 5 ( respectiv tip HZ 6) sunt disponibile în câte 4 versiuni constructive, respectiv: 1. HZ 5 Execuþie cu înregistrator mecanic tip tambur 2. HZ 5 R Execuþie numai cu generator de impuls (fãrã înregistrator mecanic) 3. HZ 5 RR Execuþie cu generator de impulsuri ºi înregistrator mecanic tip tambur 4. HZ 5 - DR Execuþie cu generator de impulsuri ºi afiºaj digital. (continuare în pag.6)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

HZ 3 – Contor de combustibil petrolier cu înregistrator mecanic tip tambur, cu 5 cifre (0 max 99.999 l) ºi indicator cu cadran pentru subdiviziuni 0-1 l HZ 3 RR – Contor de combustibil petrolier cu înregistrator mecanic cu 5 cifre ºi generator de impulsuri cu contact de releu reed: un impuls/ litru.

http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Profile for syscom18
Advertisement