Page 4

4

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014 - urmare din pag. 3 -

AVERTISMENT: toate operaþiunile de instalare cabluri ºi lucrãri de întreþinere trebuie efectuate numai de cãtre personal calificat! Pentru versiunea perete e necesar sã fixaþi aparatul la structura clãdirii, folosind gãurile de fixare pe suportul furnizat. Conexiunea bobinei vanei de siguranþã trebuie sã fie fãcutã cu ajutorul conectorilor normali (vezi Conectãri electrice).

Montare numai în poziþie verticalã

Echipamente de ardere

SEISMIC M90 Senzorul seismic a fost testat cu rezultate pozitive de CESI de la Seriate (Bergamo- Italia) pe o platformã vibratoare triaxialã, în conformitate cu normativele: ASCE 25-97 (SUA) ºi TS12884 (Turcia). Acesta trebuie sã fie montat ferm, fix, la un element conectat la sol (perete sau suport din zidãrie). DATE TEHNICE: . Tensiune de alimentare: 12 Vdc, 12 V/50 Hz, 24 Vdc, 24 V/ 50 Hz, 110 V/50 Hz, 230 V/50-60 Hz . Temperatura mediului ambiant: -20÷+60 0C . Montare numai în poziþie verticalã (prezentatã în Fig. 1) . Grad de protecþie: IP65.

Conectãri electrice 1. Cutie de plastic 2. Terminale 3. Presetupã pentru cablu 4. Led

5. Suport de fixare 6. Comutator DIP 7. Butonul de Test/ Reset 8. ªurub de fixare capac

9. Capac Terminal 10. Garniturã de cauciuc

Alimentare electricã

Contact normal închis Buton de test /de rest

Legare la pãmânt

Fig. 1

Dimensiuni de gabarit 130 78 110

Alimentare bobinã electricã

132

φ5

23

Led 1 Verde Opereazã

Fig. 2

91

Instalare Electrovalva este în conformitate cu Directiva 94/9/CE (Directiva ATEX 100 a) în calitate de dispozitiv de grupa II, categoria 3G ºi ca dispozitiv de grupa II, categoria 3D. Pentru acest motiv, este potrivitã instalarea în zonele 2 ºi 22, clasificate în ataºamentul I la Directiva 99/92/CE. Electrovalva nu este potrivitã pentru a fi utilizatã în zonele 1 ºi 21 ºi, cu atât mai mult, în zonele 0 ºi 20 deja clasificate în Directiva 99/92/CE. Pentru a determina calificarea ºi extinderea zonelor periculoase, trebuie consultatã Norma EN 60079-10.

SEISMIC M90

Ieºire releu de alarmã

Romulus TRIPA . GSM: 0723 383 545

În manipularea materialelor vrac granulare sau pulverulente deosebim diverse particularitãþi fizice ale produselor de manipulat, care restricþioneazã în cele mai multe cazuri alegerea clapetelor corespunzãtoare. Particularitãþile care trebuie bine cunoscute sunt cel puþin granulaþia / densitatea în vrac / unghiul de taluz natural / comportamentul reologic* / temperatura / presiunea (în transportul pneumatic) / potenþialul risc de explozie (al produsului aflat pe calea de circulaþie, precum ºi al mediului ambiant) / abrazivitatea / corozivitatea / riscul de contaminare. Sunt determinante de ºtiut ºi de evaluat componentele tehnologice din amonte ºi din aval de elementul de închidere care trebuie ales. Fãrã pretenþia unei enumerãri exhaustive, ca tipuri constructive deosebim: . clapete fluture . clapete arc de sferã . valve iris . valve cu con . valve cu burduf (pinch) . ºibãre (valve cuþit) . clapete cu bare . clapete pendulare . valve rotative . clapete schimbãtoare de cale (deviatoare).

Syscom 18 este un partener de luat în considerare în aplicaþii care necesitã asemenea tipuri de valve, din 2004 îmbunãtãþindu-ºi permament competenþele în acest domeniu. Prin contactele cu producãtori din întreaga lume, vã punem la dispoziþie competenþa a peste 10 fabricanþi de prestigiu, printre care: FL. Schmidt, Clyde, Ocrim, K-Tron, Young-Massa, Claudius Peters etc. * Reologia este ºtiinþa ce studiazã comportamentul materialelor la solicitãrile mecanice, rãspunsul corpurilor ºi proprietãþile acestora. Acest comportament este determinat de dependenþa dintre forþe (solicitãri) ºi rãspuns (deformare, de exemplu). SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Led Galben Eroare

Led Roºu Alarmã

Pentru ºi mai multe informaþii tehnice nu ezitaþi sã ne contataþi!

Valve si clapete utilizate pentru produse pulverulente si granulate

SECTOR 6

Led 2 Verde Nivel

Profile for SYSCOM 18

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Profile for syscom18
Advertisement