Page 2

2

Syscom info nr. 215 - mai/iunie 2014

- urmare din pagina 1 -

Aparaturã pentru determinarea umiditãtii poate decide preþul unui produs þinând cont de umiditatea cerutã pentru produsul respectiv la vânzare-cumpãrare. Caracteristici: Sistemul este dotat cu microprocesor. Calibrarea ºi compensarea cu temperatura sunt automate. Principiul de funcþionare: capacitiv. Domeniul de mãsurã: de la 5% la 30%. Precizia: ± 0.5 %. Alimentarea: de la baterii, 4 x 1,5 V.

Vlad POPESCU . GSM: 0722 626 004

Firma SYSCOM 18 este distribuitorul autorizat al firmei olandeze GWON-EUROPE. Specializatã într-o gamã largã de aparaturã pentru determinarea umiditãþii, firma oferã echipamente pentru agriculturã ºi pentru industrie alimentarã. Vorbim despre: . acidometre pentru: lamâi, portocale, struguri, mere, pere (separat sau toate într-un singur aparat) . umidometre de laborator în infraroºu pentru: cereale, glucozã, coloranþi, cosmetice, hârtie, probe de sol, produse agricole etc. . umidometre portabile pentru: lemn, tutun, fân, boia . umidometre de laborator pentru: seminþe, cereale, cafea, ceai, fãinã, miere, boia, amidon, tapioca, vanilie (teci) ºi probe de sol . refractometre de laborator pentru: soluþii saline, soluþii de zahãr, apã de mare, urinã . salinometre . zaharimetre . gravimetre: pentru apa de mare .termometre ºi termohigrometre pentru diverse aplicaþii . accesorii.

Aplicaþiile ºi domeniile de mãsurã: Mei: de la 7 la 30% Mazãre: de la 9,7 la 21, 5% Rapiþã: de la 7 la 20% Secarã: de la 9,8 la 25% Orz: de la 7 la 30% Grâu: de la 7 la 30% Porumb: de la 7 la 30%.

Spre exemplificare, vã oferim o scurtã descriere a umidometrului pentru seminþe GMK107RF. Umidometrul mãsoarã precis ºi rapid umiditatea seminþelor, aºa încât se poate decide timpul potrivit pentru recoltare. De asemenea, prin mãsurarea umiditãþii se

Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035

Pekos proiecteazã ºi produce robineþi cu bilã sub numele de PEKOS®, pentru mai multe industrii, cum ar fi: construcþia de nave, industria petrochimicã, petrol ºi gaze, industria energeticã, industria chimicã ºi pentru alte tipuri de industrii. Pekos are ateliere de producþie în Barcelona ºi Bilbao ºi livreazã robineþi cu bilã manuali ºi acþionaþi pneumatic sau electric în peste 75 de þãri din întreaga lume. Producãtorul spaniol asigurã o calitate excepþionalã la preþuri competitive ºi cautã în mod constant noi metode de a îmbunãtãþi produsele, precum ºi pentru a micºora timpii de livrare pentru robineþi. Dedicat acestui scop, este atelierul din Bilbao, responsabil cu dezvoltarea noilor produse, precum ºi cu asigurarea service-ului pentru perioada de garanþie ºi de postgaranþie. Toþi robineþii PEKOS® sunt proiectaþi ºi produºi conform normelor de calitate internaþionalã, iar departamentul de control al calitãþii are grijã sã asigure calitatea produselor încã de la faza de achiziþie a materialelor, producþie, asamblare, testare ºi împachetare pentru transport. Astfel, producãtorul spaniol asigurã pentru toate produsele proprii cele mai înalte standarde de calitate. SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Mihai TÃNÃSESCU. GSM: 0722 798 436

Cel mai potrivit!

Beneficiind de o serie de setãri ºi de o tehnologie inovatoare, aparatura pentru determinarea umiditãþii este ºi uºor de manevrat. Vã aºteptãm cu ºi mai multe informaþii tehnice despre aceste echipamente,corelate, bineînþeles, ºi cu detalii despre costurile de achiziþie a acestora.

Robineti cu bilã

SECTOR 6

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/ 5020

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

Se rãspunde mai bine în acest mod la cazurile de manipulare defectuoasã, dar ºi la acoperirea superioarã a unor vibraþii/ºocuri induse în echipamente de uzurã inerentã exploatãrii acestora. Aceastã soluþie a permis extinderea domeniului de temperaturi de utilizare de la –20…+85 0 C la –40…+85 0C, dar ºi extinderea clasei de protecþie de la IP65 la IP67, cu o creºtere tehnic nesemnificativã, de la 0,01Nm la 0,05Nm a cuplului rezidual. Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/rectangulare, respectiv alezaje/console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22. Din punctul de vedere al ieºirilor electrice/ alimentare sunt disponibile ieºiri RS422 (compatibil TTL), cu alimentãri de 5V sau 5…. 30V, respectiv ieºiri push-pull cu alimentãri 5… 30V sau 10…. 30V. Familia de encodere a fost întãritã cu noi accesorii de prindere, de conectare, pentru surpresarea vibraþiilor. Familia de encodere dispune de cele mai utilizate rezoluþii unghiulare, de la 1…360…1024…3600…5000 imp./rev. Familia de encodere are ºi un spor de compactare, care vine în întâmpinarea demersurilor de reducere generalã a dimensiunilor echipamentelor care le integreazã.

Profile for SYSCOM 18

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Ziar 3 2014  

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Profile for syscom18
Advertisement