Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Nr. 226 martie/aprilie 2016

Syscom 18 a livrat primul skid offshore cu destinatia Abu Dhabi Florin ZIDARU . GSM: 0722 126 199

r Edito

ial

Syscom 18 a livrat primul skid cu destinaþia Abu Dhabi, din cele patru care fac obiectul contractului. Proiectul implicã proiectarea, producþia, testarea, calibrarea, ambalarea specificã pentru condiþii marine ºi punerea în funcþiune a patru sisteme offshore de încãrcare a motorinei în cisterne, având ca destinaþie finalã patru insule artificiale din Golful Persic. Beneficiarul este compania Zakum Development Company (ZADCO), proprietarul câmpului petrolier offshore Upper Zakum, care este al patrulea câmp petrolier ca mãrime din lume ºi totodatã a doua cea mai mare platformã petrolierã offshore la nivel global. Proiectul curent - UZ750 - presupune construcþia a patru insule artificiale care vor cuprinde atât facilitãþi de procesare, cât ºi platforme satelit. Se estimeazã cã proiectul, sustenabil pe parcursul a 25 de ani, va creºte capacitatea totalã de producþie a câmpului petrolier la 750,000 de barili pe zi. Syscom 18 este unul dintre contractorii din cadrul acestui amplu proiect de dezvoltare a câmpului petrolier Upper Zakum. Proiectarea skidului a fost în totalitate realizatã de echipa Syscom 18, incluzând simulare 3D, programare PLC ºi dezvoltare HMI. Asamblarea, cablarea, testarea, calibrarea, precum ºi ambalarea în conformitate cu condiþiile de mediu marin, toate au fost derulate la fabrica de producþie a companiei.

Din cuprins

Traductoare de curent pentru mãsurarea curenþilor tip alternativ

1. M-PHASE 5000 Krohne (pg. 5 ºi 6) . Virginia ªerban 2. Sistemul de analizã ACX - ABB pentru monitorizarea emisiilor ABB (pg. 4 ºi 5) . Oana Gheorghiþã 3. Data loggere wireless pentru determinarea ºi memorarea umiditãþii relative ºi a temperaturii Rotronic (pg. 7)

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

. Mihai Cernat 4. Noi tipuri de indicatoare de câmp alimentate în buclã Beka (pg. 8) . Daniel Niculescu 5. SYSCOM 18 a reabilitat un sistem vechi de gaz-lift pentru OMV PETROM (pg. 2) . Dan Anton

6 Traductoare de curent pentru mãsurarea curenþilor tip alternativ LEM (pg. 1 ºi 3) . George Barbãlatã 7. SYSCOM 18, partener la cea de-a doua ediþie a Conferinþei BURSA (pg. 6)

A. Traductoarele de curent din seria AT , destinate mãsurãrii curenþilor de tip alternativ, se remarcã în primul rând prin construcþia de tip cleºte, prin izolaþia galvanicã între circuitul de putere (primar) ºi cel de mãsurã (secundar) ºi prin semnalul de ieºire proporþional cu valoarea RMS (medie) a curentului primar. Alte caracteristici comune tuturor variantelor seriei sunt: . precizia (la 25 0C): <±1.5% din IPN . banda de frecvenþe: 50/60Hz . timpul de rãspuns la 90% din IPN: <100ms . temperatura de operare: -20 … +60 0C . gradul de protecþie: IP40. - apertura pentru conductorul primar: 16mm - tensiunea de test izolaþie, 50Hz, 1min: 3.5kV Rms. (continuare în pag. 3)

SYSCOM 18 SRL n

n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n n

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 http://www.syscom.ro


2

SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

Noua halã tehnologicã, care asigurã condiþii optime de operare

Noile sisteme de injecþie, resistematizate, pregãtite pentru procesul tehnologic

Syscom 18 a reabilitat un sistem vechi de gaz-lift pentru OMV PETROM Dan ANTON . GSM: 0722 126 191

Syscom 18 a modernizat facilitatea gaz-lift aparþinând OMV PETROM. În calitate de contractor EPC, Syscom 18 a furnizat soluþii ºi servicii de automatizare pentru monitorizarea precisã a injecþiei gazului în sonde. În urma etapei iniþiale de proiectare, au fost activate toate etapele de instalare: un sistem nou de distribuþie a gazului, precum ºi un nou sistem de conducte au fost instalate.

Imagini

Vechea instalaþie înainte de înlocuirea sistemelor de injecþie spre sondele de producþie

Imagine - colector general cu mãsurãtori de bilanþ

Vedere generalã - camerã comandã

Detaliu detector incendiu

Dotarea noii instalaþii cu aparaturã perfomantã, fiabilã ºi uºor de întreþinut

din

vechea

De asemenea, Syscom 18 a instalat echipamente noi de monitorizare ºi control (debitmetru, traductor de presiune, robinet de control) pentru fiecare dintre cele 12 linii de sonde. Un panou de comandã a fost montat în Camera de Control, fãcând legãtura cu echipamentul de câmp. În cele din urmã, a fost instalat un sistem de control SCADA pentru a monitoriza operarea sistemului de injecþie a gazului. În timpul implementãrii proiectului, funcþionarea normalã a sisemului gaz-lift nu a fost deloc întreruptã.

instalaþie

Aparaturã veche, neperformantã ºi cu fiabilitate scãzutã Detaliu - imagine monitor

Imagine generalã a vechii barãci tehnologice Vedere parþialã - halã cu senzor de gaze

Sistemul de control al injecþiei de gaz este bazat pe douã automate programabile Siemens S7 ºi pe modulele de I/O necesare, care îndeplinesc ºi funcþia de detectare ºi alarmare la prezenþã foc ºi gaz. Detecþia de foc ºi gaze este asiguratã de 3 senzori (2 gaz, 1 foc) instalaþi în hala de injecþie. Controllerele aplicã programul de injecþie stabilit de operator prin intermediul aplicaþiei SCADA - debit nominal de injecþie, secvenþã de pornire, duratã de injecþie, duratã de aºteptare. Reglarea cantitãþii de gaz injectate în fiecare sondã se face controlând debitul de injecþie cu ajutorul unui robinet de reglaj într-un algoritm PID. Aplicaþia SCADA pune la dispoziþia operatorului atât rapoarte detaliate de injecþie de nivel de medii orare pentru fiecare sondã ºi pentru întregul parc, cât ºi grafice ale principalelor mãrimi de injecþie (debit ºi presiune).

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

- urmare din pag. 1 -

3

Traductoare de curent pentru mãsurarea curenþilor tip alternativ C. Traductoarele de curent din seriile AK ºi AKR, destinate mãsurãrii curenþilor de tip alternativ, se remarcã în primul rând prin izolaþia galvanicã între circuitul de putere (primar) ºi cel de mãsurã (secundar) ºi prin semnalul de ieºire proporþional cu valoarea RMS (respectiv true RMS) a curentului primar. În aceastã serie gãsim atât variante constructive compacte, cât ºi de tip cleºte. Alte caracteristici comune tuturor variantelor unei serii sunt: - posibilitatea de selectare prin comutatoare a curentului primar - precizia (la 25 0C): <±1% din I PN - banda de frecvenþe: · 50 … 60Hz - pentru seria AK · 10 … 400Hz - pentru seria AKR - apertura pentru conductorul primar: * 19mm, pentru variantele compacte de max. 200A * 78mm, pentru variantele compacte de 750A ºi 2000A * 21.7mm, pentru variantele tip cleºte - temperatura de operare: -20 … +50 0C.

AT

AK

AKR

Variantele seriei sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

B. Traductoarele de curent din seriile AP ºi APR, destinate mãsurãrii curenþilor de tip alternativ, se remarcã în primul rând prin construcþia de tip cleºte cu posibilitatea de montare pe ºinã DIN, prin izolaþia galvanicã între circuitul de putere (primar) ºi cel de mãsurã (secundar) ºi prin semnalul de ieºire proporþional cu valoarea RMS (respectiv true RMS) a curentului primar. Alte caracteristici comune tuturor variantelor unei serii sunt: . posibilitatea de selectare prin comutatoare a curentului primar ºi, pentru variantele cu ieºire în tensiune, a semnalului de ieºire (0 … 10V / 0 … 5V) . precizia (la 250C): <±1% din IPN . banda de frecvenþe: 30 … 2000Hz (30 … 6000Hz pentru seria APR) . timpul de rãspuns la 90% din IPN: <150ms (<400ms pentru seria APR) . temperatura de operare: -20 … +600C . gradul de protecþie: IP20 . apertura pentru conductorul primar: 18mm . tensiunea de test izolaþie, 50Hz, 1min: 5kV Rms. AP, APR

AKR 750 AKR 2000

Variantele celor douã serii sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

Variantele celor douã serii sunt sintetizate în tabelul de mai jos:

Firma LEM produce, de asemenea, traductoarele seria DHR, AHR ºi HAZ, cu ieºire în semnal unificat 0… 5/10Vc.c. sau 4… 20mA , ce pot fi folosite atât în curent continuu, cât ºi alternativ.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


4

SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

Sistemul de analizã ACX - ABB pentru monitorizarea emisiilor Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575

ABB propune un design standardizat compact ºi inovator; ACX este disponibil în cofret din tablã de oþel sau din fibrã de sticlã sau cu montare pe perete cu unitãþi separate de control ºi distribuþie a energiei electrice. Autodiagnostic pentru service ºi întreþinere uºoarã - Funcþii de diagnostic extinse, integrate pentru autocontrol continuu de la sondã la analizor - Acces la nivel mondial pentru întreþinere de la distanþã - Software-ul de vizualizare “Analyze IT Explorer“ pentru monitorizarea continuã ºi întreþinerea prin Ethernet. Interfeþe de comunicare - Modbus, Profibus sau Ethernet / OPC pentru reele cu PC-ul, conectarea la sistemul PLC ºi la sistemele de control al procesului sau pentru integrarea în aplicaþiile Windows. Porturile de gaz ºi interfeþele digitale sunt accesibile din exterior. Sistemul este disponibil în diferite variante adaptate la sarcinile de mãsurare. - Mãsurãtori de gaze de proces - Monitorizarea emisiilor - Aplicaþii in industria cimentului. Pentru disponibilitate maximã de exploatare în mãsurarea emisiilor, sistemele de analizã ACX sunt utilizate pentru mãsurarea continuã ºi cantitativã a emisiilor de gaze în diferite sectoare industriale. Tehnologia de mãsurare ACX este în conformitate cu directivele UE pentru LCPD ºi WIP, reglementãrile US EPA, cerinþele pentru proiectele UNFCCC CDM precum ºi cu multe alte directive de mediu locale. Domenii tipice de aplicare:

ACX este un sistem complet de analizã a gazelor prin metoda extractivã. Structura permite operarea, configurarea ºi calibrarea acestuia de la distanþã prin intermediul reþelei sau prin intermediul panoului operator în uºã, ce dispune de un afiºaj uºor de citit, cu capabilitate graficã ºi operare intuitivã în mai multe limbi. În interiorul panoului, analizoarele din seria Advance Optima lucreazã cu componentele fiabile pentru condiþionarea probei. Sistemul ACX este deosebit de uºor de întreþinut, ca rezultat al proiectãrii standardizate. ACX realizeazã evaluarea continuã a concentraþiei pentru cel mult ºase componente, cum ar fi : CO, NO, SO2, CO2 , O2 ºi COV; poate cuprinde pânã la patru module de analizã, în funcþie de cerinþe, ºi include sisteme de prelevare ºi condiþionare corespunzãtoare gazului de analizã. Analizorul de gaze ABB include module de analizã, ce au la bazã tehnologii de mãsurare acreditate ºi fiabile: fotometru în infraroºu/UV, analizor de oxigen paramagnetic, senzor de oxigen electrochimic, analizor FID ºi funcþie de calibrare automatã fãrã butelii de gaz etalon, prin celule cu gaz de calibrare încorporate pentru majoritatea aplicaþiilor.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

- Monitorizarea gazelor de proces în centralele electrice - Cuptoare de ciment ºi de producþia de var - Producþia de oþel ºi aluminiu - Instalaþiile de incinerare - Cãrãmidã, þiglã ºi producþie de sticlã - Monitorizarea gazelor cu efect de serã, proiecte CDM - Incineratoare pentru deºeuri biomedicale ºi nãmoluri. Componente de mãsurã ºi domenii caracteristice:

CO: 0…125/625 mg/m 3 NO: 0… 33.5/1000 mg/m3 SO 2: 0… 75/2250 mg/m3 NOx: 0… 300/1500 mg/m3 N 2O: 0… 100/500 mg/m3 NO2: 0… 250/1000 mg/m3 . O 2: 0…10/25 Vol.-%. (continuare în pag. 5)

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

5

- urmare din pag. 4 -

Sistemul de analizã ACX - ABB pentru monitorizarea emisiilor

Toate analizoarele folosite sunt exclusiv din seria Advance Optima, respectiv: - Fotometru Uras26 cu convertizor NO 2 / NO - Fotometru Limas 11UV, pentru mãsurarea directã a NOx, ca alternativã la tehnologia CLD cu un efort minim de întreþinere - Analizor de oxigen paramagnetic Magnos 206 sau senzor de O2 electrochimic. ACX include sistemul complet cu prelevare, transportul ºi condiþionarea probei de gaz adaptat aplicaþiei astfel: sonda de prelevare a gazului, unitate de filtrare ºi conductã de gaz de probã încãlzitã - Unitate de transport ºi condiþionare ºi rãcitor de gaz - Opþional, alimentare cu gaz de test în conformitate cu EPA. ABB oferã, prin partenerul sãu SYSCOM 18, personal specializat pentru intervenþia ºi întreþinerea sistemului, instruit în utilizarea soluþiilor software de întreþinere: - Analizeazã IT Explorer: pentru vizualizare, monitorizare ºi control de la distanþã în reþelele Ethernet - QAL3 software: pentru monitorizarea complet automatã a calitãþii în conformitate cu standardul EN 14181 Certificarea internaþionalã Sistemul analizor este echipat cu module ºi componente pentru condiþionare a probei, care au fost testate de performanþã pentru a fi utilizate în încineratoare conform noului standard european EN 15267. Sistemul îndeplineºte cerinþele pentru AMS (Sistem automat de mãsurare), astfel cum sunt definite în standardele EN 14181/EN 14956 pentru QAL1, QAL2 ºi QAL3. Deþine certificarea CSA (SUA/Canada).

M–PHASE 5000 Debitmetrul multifazic, bazat pe principiul rezonanþei magnetice, pentru mãsurarea simultanã a þiþeiului, a gazului ºi a apei

Nou!

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662 Cu introducerea pe piaþã a debitmetrului M-PHASE 5000, Krohne utilizeazã tehnologie de ultimã generaþie în designul echipamentului, un real avantaj adus clienþilor din domeniul petrolului ºi al gazului. M-PHASE 5000 a fost proiectat pentru mãsurarea debitului multifazic, utilizând principiul rezonanþei magnetice ºi dezvoltat în special pentru industria petrolului ºi a gazului. Pentru optimizarea unei sonde este necesarã îmbunãtãþirea managementului rezervelor, de exemplu a injecþiei de apã sau a gazului. Aceste procese sunt factori de cost care au un impact sever asupra liniei de extracþie. M-PHASE 5000 furnizeazã în timp real accesul la datele necesare pentru managementul precis al costurilor ºi pentru îmbunãtãþirea profitabilitãþii sondelor individuale. M-PHASE 5000 reduce numãrul echipamentelor de mãsurare necesare pentru managementul unei sonde. În timpul de viaþã al unei sonde, nivelul de producþie variazã foarte mult. Condiþiile se modificã, de la debite mari la început, debitul scãzând câteva luni mai târziu, ca apoi sã creascã iar la debit maxim în perioada de maturare a sondei. Echipamentele ar trebui înlocuite atunci când condiþiile se modificã. Domeniul dinamic mare al M-PHASE 5000 nu este influenþat de stadiul ciclului de viaþã al sondei.

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Datoritã tehnologiei rezonanþei magnetice, pe care se bazeazã M-PHASE 5000, echipamentul este capabil sã mãsoare cu precizie cantitãþi foarte mici de þiþei în apã în timp real. M-PHASE 5000 furnizeazã date care pot influenþa crucial decizia de închidere a unei sonde, momentul în care înceteazã a fi profitabilã. Precizia ºi versatilitatea M-PHASE 5000 îl recomandã ca fiind o soluþie atractivã pentru industria petrolului ºi a gazului, fiind, practic, soluþia de mãsurare a debitului multifazic

cu ajutorul unui singur principiu de mãsurare. Tehnologia rezonanþei magnetice face posibilã mãsurarea simultanã a debitului de þiþei, gaz ºi apã, fãcând posibilã ºi înlocuirea separatoarelor de test cu acest echipament. Faþã de debitmetrele convenþionale, M-PHASE 5000 se caracterizeazã prin domeniul dinamic foarte mare, ceea ce il face utilizabil pe toatã durata de viaþã a unui sonde. Capabilitatea de a mãsura cu o precizie foarte ridicatã în condiþii diferite îi oferã un avantaj care se reflectã direct în costuri. (continuare în pag. 6)

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

- urmare din pag. 5 -

31 martie 2016

M–PHASE 5000 Debitmetrul multifazic, bazat pe principiul rezonanþei magnetice, pentru mãsurarea simultanã a þiþeiului, a gazului ºi a apei Debitmetrul compenseazã automat modificãrile condiþiilor de proces, cum ar fi modificãri ale salinitãþii apei. Emulsiile pot fi mãsurate indiferent de conþinutul de þiþei sau de apã. Având în vedere cã tehnologia rezonanþei magnetice lucreazã la nivel molecular, debitmetrul este capabil sã funcþioneze în diferite regimuri ale debitului, iar datoritã designului sunt eliminate cãderile de presiune care pot apãrea pe debitmetre convenþionale. M-PHASE 5000 poate înlocui debitmetrele multifazã existente, debitmetre care se împart în general în douã categorii: debitmetre în linie, care combinã diverse modalitãþi de mãsurare, inclusiv surse radioactive, ºi debitmetre de bazã, care mãsoarã debitele de lichid, dupã ce s-a realizat separarea. Datoritã avantajelor care îl reprezintã, Krohne a ales sã aplice principiul rezonanþei magnetice pentru a mãsura simultan debitul de þiþei, gaz ºi apã cu un singur echipament. Principiul rezonanþei magnetice utilizeazã una din proprietãþile fundamentale ale atomilor, fãcând posibilã “numãrarea” atomilor de hidrogen. Având în vedere cã þiþeiul, gazul ºi apa conþin hidrogen, debitul multifazic poate fi mãsurat utilizând rezonanþa magneticã. În acest scop, fluidele sunt magnetizate ºi apoi excitate cu ajutorul pulsurilor de radiofrecvenþã. Atomii de hidrogen rãspund pulsurilor ºi transmit înapoi ecouri care sunt înregistrate. Amplitudinea ecourilor ºi timpul în care se atenueazã sunt mãrimi care sunt utilizate pentru calcularea debitului de þiþei, gaz ºi apã. M-PHASE 5000 este proiectat pentru a rezista în medii nefavorabile, des întâlnite în industria petrolului ºi a gazelor. Datoritã construcþiei interioare (tubului drept) se eliminã posibilitatea uzurii pãrþilor interioare ºi a cãderilor de presiune mari. Tubul intern de mãsurare este din GRE (Glass fiber Reinforced Epoxy), este rezistent la coroziune ºi complet certificat pentru aplicaþiile din industria petrolului ºi a gazului. Tehnologia rezonanþei magnetice plaseazã senzorii în aºa fel încât aceºtia nu sunt în contact cu fluidul, eliminând, astfel, apariþia fenomenului de abraziune sau de contaminare care apare la debitmetrele convenþionale. Partea electronicã este inclusã într-o carcasã certificatã pentru zona cu pericol de explozie ºi montatã pe debitmetru.

- Pentru aplicaþiile mobile sau pentru protecþie la condiþii deosebit de aspre, debitmetrul poate fi instalat opþional într-un container dedicat.

Avantajele utilizãrii M-PHASE 5000:

· Alocarea producþiei

Condiþii de operare: - Fluid mãsurat: þiþei, apã, gaz - Fracþie volum de gaz: 0… 95% - Conþinut apã: 0… 100% - Temperatura de proces: 0… 93 grd. C - Presiune minimã de proces: 8 barg (pentru o mãsurare exactã a conþinutului de gaz) - Presiune maximã de proces: 224 barg - Temperatura ambiantã: -40...+65 grd. C - Clasa de protecþie: IP66 - Direcþie de curgere: unidirecþionalã - Incertitudine de mãsurare: - Lichid: 3 - 5% MV - Þiþei: 3 - 5% MV - Gaz: 8 - 10%.

- Conectare la proces: 2”, 3” sau 4” - Clase de presiune: 150, 300, 600, 900, 1500 lbs - Tip flanºe: RF sau RTJ, material inox 316L - Material tub de mãsurare: GRE - Material carcasã: inox AISI316 - Dimensiuni (LxWxH): 3.5 x 0.8 x 0.9 - Greutate: 1150 kg - Poziþie de montare: orizontalã - Senzori de presiune ºi de temperaturã integraþi - Semnal ieºire: Modbus-RS485 ºi Ethernet - Alimentare: 90... 260Vca/60z; 18... 36Vcc - Putere consumatã: 180W - Certificare ATEX: Zona 1, Ex db e mb, group IIB T4 Gb.

Aplicaþii: · Testarea sondelor (instalaþii fixe sau mobile) · Optimizarea producþiei (gaz lift, apã injecþie, detecþie apã) · Asigurarea debitului (detectare blocaje – de ex. cearã hidraþi)

debitmetrului

·Monitorizarea continuã performanþei sondei

- Caracterizarea completã a fluidului, automatã - Domeniul dinamic mare, pânã la 1:60 - Nu sunt necesare echipamente de prelevare; utilizarea M-PHASE 5000 eliminã complet necesitatea prelevãrii probelor, inclusiv toatã logistica complexã ºi procesele asociate care þin de aceastã procedurã, caracterizarea fluidului fiind realizatã în condiþiile de proces - Nu este necesarã sursa radioactivã – întreþinerea devine o sarcinã simplã. Absenþa sursei radioactive eliminã procedurile de întreþinere complexe - Mãsurarea în condiþii de siguranþã – M-PHASE 5000 poate mãsura fracþia de fluid ºi viteza printr-un singur principiu de mãsurare - Conectarea la proces în flanºe - Toate componentele electronice sunt într-o cutie de conexiuni cu certificãri pentru zone cu pericol de explozie, fiind necesare numai douã cabluri de conectare: cablul de alimentare ºi cablul de date - Nu sunt necesare lungimi liniare de conducte în amonte ºi în aval de debitmetru

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

SYSCOM 18, partener la cea de-a doua ediþie a Conferinþei BURSA “Strategia de dezvoltare a României”, având ca temã “Capitalul autohton sursã de creºtere economicã”.

a

· Mãsurarea cu precizie ridicatã a debitului, chiar ºi în cazul procentelor mari de apã în lichid.

Pentru detalii tehnico-economice vã rog sã mã contactaþi.

n n

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


7

SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

Data loggere wireless pentru determinarea ºi memorarea umiditãþii relative ºi a temperaturii Mihai CERNAT . GSM: 0722 626 004 Tipuri de sonde de umiditate utilizate Principalul avantaj: Precizia mãsurãtorilor Data loggerele wireless reprezintã cea mai nouã soluþie în domeniile determinãrii ºi stocãrii valorilor mãsurate ale umiditãþii relative ºi ale temperaturii. Transmisia datelor este posibilã pe distanþe de pânã la 300 m; în plus, costurile pentru cabluri sunt nule, iar datele pot fi colectate ºi înregistrate uºor ºi rapid în punctele inaccesibile. Datoritã transmisiei wireless ºi înregistrãrii datelor, este asiguratã cea mai mare fiabilitate, riscul unei erori fiind considerabil diminuat sau chiar nul. Pânã la 100 data loggere pot fi conectate prin intermediul programului software HW4 folosind un receptor Ethernet sau USB. Aplicaþii în mai multe domenii de activitate ºi industrii: . metereologie . industria alimentarã . echipamente din construcþii . muzee . camere climatice . industriile farmaceuticã ºi chimicã . logisticã ºi industria textilã. Data logger wireless pentru umiditate/temperaturã Specificaþii tehnice: . intrare digitalã pentru conexiunea întregii game de s o n d e Hygroclip2 . s o n d e interschimbabile fãrã alte ajustãri . transmisie la distanþã pânã la 100 m .monitorizarea bateriei integrate . temperatura de operare: -40 0C…+85 0C - stocare date, pânã la 175 000 valori mãsurate (umiditate relativã ºi temperaturã) cu etichete de timp ºi datã . memorie flash pentru securizarea datelor în cazul întreruperii alimentãrii . înregistrare pe termen lung, fãrã a schimba bateria (pânã la 6 ani) . cod PIN pentru activare ºi acces la date . carcasã din plastic alb, IP65

Accesorii

Sondã pentru climat standard Antena 433 NHz industrialã pentru îmbunãtãþirea semnalului

Adaptor USB (interfaþã între reþeaua wireless ºi PC)

. precizie maximã pentru toate tipurile de climã . intervale de operare: -50 0C…+100 0C; 0-100%RH Minisonde

. sonde de 4 ºi 5 mm pentru mãsurãtori în spaþii greu accesibile, cutii etc. . intervale de operare: -40 0C…+85 0C, 0-100% RH

Interfaþa LAN

Sonde industriale

. pentru determinarea temperaturii ºi a umiditãþii relative în flux . intervale de operare: 0-1000% RH, .100 0C…+200 0C, 0…100bar Data logger wireless temperaturã Specificaþii tehnice:

Reþea wireless LAN

pentru

Reþea wireless USB . precizie: ±0.1K la 0 0C .temperatura de operare: -40 0C…+85 0C . monitorizarea bateriei integrate . stocare date pânã la 300 000 valori cu eticheta de timp ºi datã . memorie flash . înregistrare date pânã la 6 ani . transmisie date la distanþã: pânã la 300 m (varianta remote) ºi pânã la 100 m (varianta cu sondã de temperaturã integratã) . cod PIN . carcasã din plastic, albã, IP69 (submersibilã)

n

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Pentru informaþii adaptate aplicaþiei dumneavoastrã vã stãm la dispoziþie.

ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 226 - martie/aprilie 2016

Noi tipuri de indicatoare de câmp alimentate în buclã Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005 BEKA a lansat în fabricaþie noua gamã de indicatoare compacte de câmp alimentate în buclã, model “G”. Aceste modele sunt robuste, având protecþie IP66, carcasã din GRP rezistentã la impact ºi vizor din sticlã armatã, cu un afiºaj mare, uºor de citit. Afiºajul este cu 4 sau 5 digiþi, în plus având un bargraf cu 31 de segmente. Noile modele de indicatoare sunt certificate ATEX ºi IECEx Ex i pentru gaze ºi praf. Modelele Ex nA ºi Ex tc sunt certificate ATEX ºi IECEx pentru aplicaþii în zonele 2 ºi 22 utilizabile fãrã bariere de potenþial. Funcþioneazã în domeniul de temperaturi ambiante -40 0C… +70 0C.

Specificaþiile tehnice pentru noile modele sunt urmãtoarele:

BA304G Montaj în câmp, dimensiuni: 122 x 120 mm Protecþie IP66 Afiºaj cu 4 digiþi, înãlþime 34 mm Certificare ATEX: Grupa II categoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40 0C Ta +70 0 C Grupa II categoria 1D Ex ia IIIC T80 0C Da IP66, -40 0C Ta +70 0C Certificare IECEx: Ex ia IIC T5 Ga -40 0 C Ta +70 0C Ex ia IIIC T80 0 C Da IP66 -40 0 C Ta +70 0 C Opþional, poate fi dotat cu alarmã ºi iluminare din spate a afiºajului.

BA324G Montaj în camp, dimensiuni: 122 x 120 mm Protecþie IP66 Afiºaj cu 5 digiþi, înãlþime 29 mm ºi bargraf Certificare ATEX: Grupa II categoria 1G Ex ia IIC T5 Ga -40 0C Tad +70 0 C Grupa II categoria 1D Ex ia IIIC T80 0 C Da IP66, -40 0C Ta +70 0C Certificare IECEx: Ex ia IIC T5 Ga -40 0 C Ta +70 0 C Ex ia IIIC T80 0 C Da IP66 -40 0 C Ta +70 0 C Opþional, poate fi dotat cu alarmã ºi iluminare din spate a afiºajului.

n

SYSCOM 18 SRL n ROMÂNIA 060 011 n BUCHAREST - 12 n CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din numerele anterioare ale Buletinului nostru informativ, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numerele de telefon 310 26 78 sau 310 26 79.

Ziar 2 2016  
Ziar 2 2016  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement