Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Noi tipuri de presetupe

Protectia la incendiu a servomotoarelor electrice care actioneazã vane de sigurantã în rafinãrii si instalatii petrochimice

Daniel Niculescu . GSM: 0722 193 005 Firma CORTEM propune noi tipuri de presetupe, special echipate pentru a rãspunde mediilor cu pericol de explozie. Aceste cutii sunt grupate în mai multe serii, între care amintim: Seria REV, Seria REVD, Seria TEV ºi Seria TEVD. Seria REV… Pr o t e c þ i e antiexplozivã Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex tD IIIC IP 66/67. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Noile tipuri de presetupe din seria REV sunt destinate utilizãrii în zone cu pericol de explozie, pentru a permite introducerea directã a cablurilor nearmate în cutii de joncþiuni, corpuri de iluminat, prize ºi fise etc. (continuare în pag. 2)

Din CUPRINS 1. Protecþia la incendiu a servomotoarelor electrice care acþioneazã vane de siguranþã în rafinãrii ºi instalaþii petrochimice (pag. 1) . Dan Anton 2. Noi tipuri de presetupe (CORTEM) (pag. 1, 2) . Daniel Niculescu 3. Sistem de Mãsurare a Debitelor de Producþie Þicleni (pag. 1) (Aplicaþie Petrofac) . Vasile Baltaga . Sorin Panã 4. Pompe cu roþi dinþate VIKING (pag. 3)

5. Aparaturã specializatã în monitorizarea calitãþii gazelor naturale (pag. 1, 2) (Michell Instruments) . Vlad Popescu

or Edit

Dan Anton . GSM: 0722 126 191

ial

Siguranþa în funcþiune este unul dintre factorii determinanþi în alegerea soluþiilor care privesc în primul rând sistemele de protecþie. Interblocarea de urgenþã (ESD) pentru orice instalaþie, mai ales în domeniul petrochimic, este un factor determinant, ce trebuie avut în vedere, pentru protecþia valorilor materiale ºi mai ales a celor umane. Pentru prima datã în România, SYSCOM 18 aduce un grad sporit de protecþie la incendiu a motoarelor care acþioneazã vane vitale pentru siguranþa în funcþiune a instalaþiilor tehnologice din Rafinãrii ºi Petrochimie. Carcasarea acestor motoare cu materiale rezistente la foc permite operarea instalaþiilor ºi oprirea lor chiar în condiþiile în care se pot declanºa mici incendii locale. Asigurarea îndelungatã a protecþiei acestor servomotoare, dublatã atât prin telecomanda de la distanþã, cât ºi prin cablaj ferm, face posibilã izolarea surselor de hidrocarburi ºi limitarea pagubelor.

Sistem de Mãsurare a Debitelor de Productie TICLENI Vasile Baltaga . GSM: 0724 234 777 Sorin Panã . GSM: 0730 015 598

Aplicaþie

Compania SYSCOM 18 a finalizat montajul ºi punerea în funcþiune a unui sistem integrat de mãsurare a producþiei în Exploatarea Petrolierã Þicleni pentru concesionarul Petrofac. Funcþionalitatea principalã a sistemului este cea de mãsurare a debitelor de produs petrolier extras din

cele 7 parcuri de producþie ale Exploatãrii ºi transportat prin pompare în parcul de tratare, unde este predat Conpet pentru transport cãtre rafinãria Petrobrazi. În secundar, sistemul realizeazã ºi mãsurarea debitelor de injecþie apã sãratã în 11 parcuri de sonde.

Aparaturã specializatã în monitorizarea calitãtii gazelor naturale Vlad Popescu . GSM: 0722 626 004 Firma englezã Michell Instruments, reprezentatã în România de firma SYSCOM 18, propune soluþii tehnice pentru monitorizarea calitãþii gazelor naturale. (continuare în pag. 2)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

Nr. 214 martie/aprilie 2014

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


2

Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014

Noi tipuri de presetupe Seria REVD…

Seria TEVD …

Seria TEV…

CERTIFICÃRI Syscom 18

Daniel Niculescu . GSM: 0722 193 005 - urmare din pag. 1-

. Avizare activitate cercetare-dezvoltare

Seria REV…

Cea mai importantã inovaþie este utilizarea unei garnituri de etanºare pe mantaua exterioarã a cablului, nefiind nevoie de un set complet de diferite garnituri de strângere a cablului de intrare pentru asigurarea modului de protecþie Ex d. Un alt avantaj este greutatea mai micã în comparaþie cu seriile FL ºi FG anterioare. Noile presetupe REVF ºi REVN au fost concepute pentru înlocuirea seriilor FGF ºi FGN. Construcþie: . Corp din alamã nichelatã, garniturã de etanºare din silicon. . Inel de compresie din plastic . Filet metric sau NPT.

Accesorii livrate la cerere: . Corp din oþel inox sau din oþel galvanizat . Piuliþã de strângere. . Protector din PVC. . Inel de împãmântare. . Reducþii ºi adaptoare. . Etanºare pentru filet.

Protecþie antiexplozivã Ex d IIC Gb Ex e IIC Gb Ex tD IIIC IP 66/67. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Noile presetupe din seria REVD sunt destinate utilizãrii în zone cu pericol de explozie, ce permit introducerea directã a cablurilor armate în cutii de joncþiuni, corpuri de iluminat, prize ºi fise etc. Cea mai importantã inovaþie este utilizarea unei garnituri de etanºare pe mantaua interioarã a cablului, nefiind nevoie de un set complet de diferite garnituri de strângere a cablului de intrare pentru asigurarea modului de protecþie Ex d. Seria REVD are ºi un al doilea inel de etanºare pe mantaua exterioarã a cablului pentru asigurarea gradului de protecþie IP 66/67 în vederea evitãrii pãtrunderii apei, prafului etc. Un alt avantaj este greutatea scãzutã comparativ cu aceea a seriilor FAL ºi FGA. Construcþie: . Oþel inox AISI316L sau aliaj de aluminiu. . ªuruburi ºi piuliþe din oþel inox. . ªuruburi de împâmantare interioare/exterioare.

Accesorii livrate la cerere:

. Certificat IQNET ENVIRONMENT / Certificat IQNET ENVIRONMENT Anexa . Certificat IQNET Quality Certificat IQNET Quality Anexa

Protecþie IP 66/67. Noile tipuri de presetupe din seria TEVD sunt destinate utilizãrii în zone industriale, în vederea introducerii directe a cablurilor armate în echipamente etanºe sau cutii de joncþiune. Cea mai importantã inovaþie este utilizarea unor garnituri de etanºare pe mantaua exterioarã ºi interioarã a cablului, nefiind nevoie de un set complet de diferite garnituri de strângere a cablului de intrare. Construcþie:

Protecþie IP 66/67. Noile tipuri de presetupe din seria TEV sunt destinate utilizãrii în zone industriale, în vederea introducerii directe a cablurilor nearmate în echipamente etanºe sau cutii de joncþiune. Cea mai importantã inovaþie este utilizarea unei garnituri de etanºare pe mantaua exterioarã a cablului, nefiind nevoie de un set complet de diferite garnituri de strângere a cablului de intrare. Construcþie:

. Corp din alamã nichelatã, garniturã de etanºare din silicon . Inel de compresie din plastic . Filet metric sau NPT.

.Corp din alamã nichelatã, garniturã de etanºare din silicon . Inel de compresie din plastic . Filet metric sau NPT.

Accesorii livrate la cerere:

Accesorii livrate la cerere:

. Corp din oþel inox sau din oþel galvanizat . Piuliþã de strângere. . Protector din PVC. . Inel de împãmântare. . Reducþii ºi adaptoare. . Etanºare pentru filet.

. Corp din oþel inox sau din oþel galvanizat . Piuliþã de strângere . Protector din PVC . Inel de împãmântare . Reducþii ºi adaptoare . Etanºare pentru filet.

. Corp din oþel inox sau din oþel galvanizat . Piuliþã de strângere . Protector din PVC . Inel de împãmântare . Reducþii ºi adaptoare . Etanºare pentru filet.

Aparaturã specializatã în monitorizarea calitãtii gazelor naturale Vlad Popescu . GSM: 0722 626 004 - urmare din pag. 1-

Aparatura specializatã în monitorizarea calitãþii gazelor naturale permite atât mãsurarea simultanã, on-line, a umiditãþii gazului, cât ºi temperatura de condensare a hidrocarburilor grele de tipul C6…….C12 (cunoscute în literatura de specialitate ca punctul de rouã al hidrocarburilor); a) umiditatea: este mãsuratã cu un traductor capacitiv special pentru mediul Ex, ce este de tipul Easidew PRO I.S.

- domeniul de mãsurare: -34 de la 210 C HC. PR; - eroarea de mãsurare: ± 0,50 C ; - aparatura autorizatã ATEX: II2 G cod EExd IIB+ H2T4;

Aparaturã specializatã în mãsurarea umiditãþii din lichidele petroliere: - dotare cu unul sau douã canale de mãsurare; - domeniul de mãsurare: 0,001ppmW pânã la saturare; - eroarea de mãsurare : +/- 10% din valoarea mãsuratã; SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

. Certificat SRAC ENVIRONMENT / Certificat SRAC ENVIRONMENT Anexa . Certificat SRAC Quality / Certificat SRAC Quality Anexa . Certificat SRAC Health & Safety / Certificat SRAC Health & Safety - Anexa . Certificat de conformitate nr. 043 din 05.03.2009, emis de OICPE - Organism Independent pentru Certificarea Produselor Electrice, acreditat si notificat la Comisia Europeanã pentru Directiva de Joasa Tensiune . EC-Type Examination Certificate for Skids - CMI . Certificate of Quality System for Production, Final Product Inspection and Testing . Autorizaþie ANRE destinatã execuþiei obiectivelor pentru instalaþiile tehnologice de suprafaþã aferente activitãþii de producþie ºi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staþii de comprimare, staþii de reglaremãsurare, racorduri ºi conducte din amonte) tip EP . Autorizaþie ANRE destinatã execuþiei staþiilor de comprimare ºi a conductelor aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, tip ETC

- domeniul de mãsurare: -100......20 0 C PR; - eroarea de mãsurare: ± 10 C;

b) punctul de rouã al hidrocarburilor: se mãsoarã cu un aparat specializat, codificat CONDUMAX II, ce permite determinarea temperaturii de condens a acestor hidrocarburi ºi se face cu un senzor patentat de Michell Instuments;

. Certificat IQNET Health & Safety / Certificat IQNET Health & Safety - Anexa

- presiunea de operare: max. 50 barg; - aparatura autorizatã ATEX: II2 G cod EExdIIB+H2T4, de asemenea CSA ºi GOST;

Aplicaþii: - fabricarea polietilenei de mare (HDPE) ºi redusã (LDPE) densitate; - procesul de obþinere LNG ºi LPG; - verificarea calitãþii motorinei ºi a kerosenului; - în procesul de rafinare a petrolului.

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro

. Autorizaþie ANRE destinatã execuþiei racordurilor ºi a staþiilor de regare-mãsurare aferente sistemelor de transport al gazelor naturale, precum ºi a instalaþiilor de utilizare a gazelor naturale având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip ETRI.


Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014

3

Pompe cu roti dintate VIKING Lanterna cu LED tip L-3000 Noutate CORTEM

Daniel Niculescu . GSM: 0722 193 005

VIKING PUMP a fost fondatã în anul 1911 de cãtre un emigrant danez, JENS NIELSEN. El a emigrat din Danemarca în CEDAR FALLS, IOWA, în 1870. În 1886 a inventat principiul de funcþionare, care se pãstreazã ºi astãzi pentru unele din pompele de deplasare pozitivã produse de VIKING.

În continuare, vã prezentãm trei tiposerii reprezentative de pompe cu antrenare cilindricã interioarã, din vasta gamã de produse VIKING. Este vorba despre seriile 4197, 724/4724 ºi 123/4123.

Cea mai bunã soluþie pentru transvazarea lichidelor VIKING produce pompe pentru o gamã variatã de

produse: de la gaze lichefiate, uºoare, volatile ºi pânã la lichide grele, vâscoase. Pompele Viking, confecþionate din fontã, oþel, oþel inoxidabil, aliaj sau materiale compozite, au demonstrat cã sunt extrem de eficiente ºi fiabile în aplicaþiile industriale dacã sunt corespunzãtor alese. Angrenare cilindricã interioarã Avantajul acestui tip de pompã este acela ca ea are douã pãrþi mobile, facilitând procesul de întreþinere. Aceasta se realizeazã simplu, demontarea, inspecþia, înlocuirea unor pãrþi ºi reasamblarea lor fiind realizate doar cu ajutorul uneltelor simple. Principiul VIKING - roatã dinþatã în altã roatã dinþatã - înlesneºte amortizarea debitului lichidului, pompele putând funcþiona în orice direcþie. Angrenarea cilindricã exterioarã Este destinatã aplicaþiilor care necesitã transfer la capacitate redusã ºi presiune ridicatã. Produsele VIKING de acest tip sunt o alegere excelentã pentru procesul de ungere industrialã ºi în aplicaþii pentru mãsurãtori la capacitãþi de la 0,6 la 32 GPM. Se pot adapta la pompe duble, triple ºi cu secþiuni multiple foarte uºor. Simultan, împãrþirea debitului se poate realiza simplu. Pompã cu palete culisante Oferã multiple caracteristici ºi necesitã mai puþinã întreþinere. Toate pompele VIKING se furnizeazã cu carcasã mobilã, ceea ce permite reconstruirea pompei fãrã a avea nevoie de o nouã carcasã. Înlocuirea lagãrelor cu bile cu lagãre cu role, ca ºi blocarea rotorului eliminã reglajele în câmp. Plãcuþele reversibile dubleazã durabilitatea. Întreþinerea etanºãrii constã doar în îndepãrtarea a patru ºuruburi. Pompã cu lobi Pompa VIKING DURALOBE oferã un tip de pompã proiectatã pentru a reduce timpii de întrerupere ºi pentru a creºte eficienþa. Întreþinerea se poate realiza ºi la locul unde este montatã pompa. Se înlãturã doar capãtul pompei pentru a crea acces la etanºãri ºi la rotoare. Aceastã pompã confecþionatã din oþel inoxidabil este o algere excelentã pentru lichidele sensibile ºi fluidele în cazul cãrora forma netã a produsului dupã pompaj este esenþialã. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

SERIA 4197: Vorbim despre o pompã din oþel inoxidabil, care lucreazã la turaþie mare, având urmãtoarele caracteristici tehnice: . Are dimensiuni variabile, mergând pânã la 110 GPM . Presiune maximã: 200 PSI (14 BAR) . Vâscozitate maximã: 200,000,000 S SU (cSt) . Temperaturã maximã: -1100F la + 5000F (-800C la + 2600C).

Proiectatã pentru transvazarea la turaþie mare a lichidelor puþin dense, volatile, corozive, necesitã o construcþie din oþel inoxidabil. Pompele sunt ideale pentru transvazarea solvenþilor, alcoolilor ºi a altor lichide asemãnãtoare. Cele mai mici 3 modele de pompe de dimensiuni mici se contacteazã direct la motoare de 1750 sau 1150 RPM. Cele trei pompe de dimensiuni mai mari se conecteazã direct la motoare de 1150 RPM.

SERIA 724/4724: Pompele din aceastã serie sunt pompe din oþel inoxidabil de capacitate mare: . Au dimensiuni variabile, mergând pânã la 110 GPM . Presiune maximã: 200 PSI (14 BAR) . Vâscozitate maximã: 200,000,000 S SU (cSt) . Temperaturã maximã: -1100F la + 5000F (-800C la + 2600C).

Toate pãrþile acestor pompe care au contact cu lichidul sunt din oþel inoxidabil 316. Unele pompe mai mici au aspiraþia - refulare, altele prezintã o construcþie a porturilor în unghi drept. Toate au carcase rotative pentru selectarea porturilor uºor, funcþie de instalaþia existentã.

SERIA 123/4123: Pompele din aceastã serie sunt pompe pentru aplicaþii grele din oþel de mare capacitate: . Are dimensiuni variabile, mergând pânã la 1600 GPM . Presiune maximã: 200 PSI (14 BAR) . Vâscozitate maximã: 200,000,000 S SU (cSt) . Temperaturã maximã : -1200F la + 8000F (-800C la + 4300C).

Proiectatã pentru transvazarea la turaþie mare a lichidelor puþin dense, volatile, corozive, necesitã o construcþie din oþel inoxidabil. Pompele sunt ideale pentru transvazarea solvenþilor, alcoolilor ºi a altor lichide asemãnãtoare. Cele mai mici 3 modele de pompe de dimensiuni mici se contacteazã direct la motoare de 1750 sau 1150 RPM. Cele trei pompe de dimensiuni mai mari se conecteazã direct la motoare de 1150 RPM. ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

L-3000 a fost conceputã pentru a combina eficienþa iluminãrii cu timpul de operare selectabil. Este dotatã cu LED-uri de înaltã performanþã, un nou sistem optic, precum ºi cu un afiºaj digital de monitorizare a stadiului încãrcãrii bateriei ºi sistem de management al iluminãrii, care fac din aceastã lanternã un produs extrem de solicitat în industrie. Trãsãtura distinctivã a acestei lanterne este posibilitatea de a controla iluminarea, bazatã pe cerinþele individuale ale utilizatorilor; sunt trei tipuri diferite de iluminare presetabile, conform alegerii între 4, 6 sau 8 ore de funcþionare continuã. Þinutã în mânã sau în toc, capul rotativ oferã versatilitate în timpul utilizãrii. Suportul extern asigurã agãþarea lanternei de curea, jachetã sau orice altceva, eliberând mâinile. Aplicaþii pentru care se preteazã folosirea lanternei L-3000: rafinãrii, instalaþii chimice ºi petrochimice, instalaþii agricole ºi alimentare, industria farmaceuticã, depozite petroliere etc. Prezintã mai multe moduri de iluminare: luminã difuzã, fascicul focalizat, luminã stroboscopicã. Protecþie antiexplozivã: Ex ia IIC T4 Ga – Ex ia IIIC T850C Da IP67 Certificare: ATEX Realizatã în conformitate cu standardele: EN 60079-0/2009; EN 60079-11/2012; EN 6007926/2007, Directiva Europeanã 94/9/EC din 1994. Clasa de temperaturã: 1350C (T4) Temperatura ambiantã: -200C … +400C Grad de protecþie: IP67. Construcþie: . Corp din rãºinã termoplasticã cu înaltã rezistenþã la impact ºi rezistenþã la temperaturi extreme ºi substanþe corozive. . LED-uri: 2 x 135lm . Cap: rotire în 3 poziþii (00, 450, 900). . Operare: timp de operare cu ambele LED-uri, setabilã la 4, 6 sau 8 ore. . Afiºaj digital localizat pe capul rotativ, ce indicã timpul rãmas de funcþionare (afiºare în ore ºi minute). . Atenþionare pentru ultimele 15 minute la descãrcarea bateriei. . Acumulator: litiu-ion, 3,7Vcc, uºor de înlocuit.

Încãrcãtor: . Marcaj CE, e9 . Protecþie: IP54 . Închidere automatã o datã cu încãrcarea acumulatorului. . LED de culoare verde pentru a vizualiza prezenta tensiune. . Alimentare: curent continuu = 12V . Curent alternativ = 100/240V, 50/60Hz . Dimensiuni: pentru un singur post de încãrcare = 75x105x60mm . cu 3 posturi de încãrcare = 205x105x60mm . cu 5 posturi de încãrcare = 405x105x60mm

Accesorii livrate la cerere: Toc, încãrcãtor, la cerere, cu 1, 3 sau 5 posturi.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014

Mihai Radu . GSM: 0722 376 748

3 ani câºtigãtor! Automat programabil + panou operator într-o singurã unitate Software programare GRATUIT . Suport tehnic GRATUIT . Control de la distanþã GRATUIT

Gama de produse câºtigãtoare 2012

2014

2013

Design compact, specificaþii complete Automat programabil, cu panou operator de 3,5" ºi intrãri/ieºiri integrate: digitale, analogice, de temperaturã

Cel mai bun raport preþ/performanþã Automat programabil, cu panou operator de 5,7" ºi o gamã largã de module pentru intrãri/ieºiri ºi comunicaþie

UniStreamTM Noua generaþie de echipamente pentru control "All-in-one", modular ºi expansibil. Timp redus de programare cu pânã la 50%, prin noul mediu de dezvoltare, UniLogic.

Desprãfuirea gazelor puternic încãrcate cu praf Romulus Tripa . GSM: 0723 383 545 Soluþiile tehnice actuale, propuse pentru desprãfuirea gazelor, sunt variate. Fie cã vorbim despre separarea prin ciclonare, spãlarea gazelor într-un lichid (prin pulverizare cu lichid sau prin barbotare în lichid) sau despre separarea prin filtrare, toate aceste tehnici actuale sunt fãcute în conformitate cu legislaþia europeanã, concentraþia maximã de praf în gazele evacuate fiind limitatã, la ora actualã, la 20mg/Nmc, cu posibilitatea de diminuare la 10 mg/Nmc. Pentru aceastã situaþie, filtrele de praf sunt o opþiune în egalã mãsurã ºi eficientã, ºi economicã. Pentru o bunã alegere a filtrului de praf, este necesar sã se þinã cont de o seamã de parametri. Conteazã debitul ºi temperatura gazelor, nivelul de încãrcare cu praf al gazelor de filtrat, proprietãþile fizico-chimice ale fracþiei solide, conþinutul de umiditate. Aceºtia sunt, de fapt, factorii cei mai importanþi care influenþeazã procesul de filtrare. Din acest motiv, producãtorii de filtre au dezvoltat o diversitate de elemente filtrante diferite prin geometria lor ºi materialele din care sunt confecþionate. (continuare în pag. 5)

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

Saci filtranþi

BUCHAREST - 12

Cartuºe filtrante

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014

5

- urmare din pag. 4 -

Concluzionând, alegerea unui sistem de filtrare trebuie sã þinã cont atât de parametrii fizici, cât ºi de cei economici. Astfel, alegerea judicioasã a tipului de filtru, a elementelor filtrante, a modului de realizare a scuturãrii vor conduce la o eficienþã economicã ridicatã a sistemului de filtrare. Firma Syscom 18, în colaborare cu furnizorii agreaþi Infastaub, Mix, Wam, vã poate livra sisteme de filtrare complete cu capacitate de filtrare de pânã la 1 mg/mc, cu o suprafaþã filtrantã de pânã la 400 m2 ºi pentru o temperaturã maximã a gazelor de pânã la 1200C. În funcþie de exigenþele procesului tehnologic, desprãfuirea poate fi mecanicã sau pneumaticã, comandatã de cãderea de presiune pe elementele filtrante ori cu temporizare prestabilitã.

Encodere cu robustete sporitã - familia 5000/5020 Mihai Tãnãsescu . GSM: 0722 798 436 Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/ rectangulare, respectiv alezaje/console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/22. Venind în întâmpinarea solicitãrilor pieþei cu produse din ce în ce mai performante, unde o laturã mai puþin evaluatã este ºi inabilitatea utilizatorului, respectiv nivelul de instrucþie al echipelor de service ale clienþilor potenþiali, dar ºi pentru a extinde timpul mediu de bunã funcþionare al fiecãrei unitãþi, firma KÜBLER a introdus o platformã specialã pentru seria de encodere optice 5000/5020. Soluþia tehnicã novatoare a Safety LockTM Design constã în asocierea a doi rulmenþi/mosor, asigurând în acest fel rezistenþa crescutã la ºocuri, de circa 2,5 ori (la nivel de 2500m/s2, 6ms). Se rãspunde mai bine în acest mod la cazurile de manipulare defectuoasã, dar ºi la acoperirea superioarã a unor vibraþii/ºocuri induse în echipamente de uzurã inerentã exploatãrii acestora. Aceastã soluþie a permis extinderea domeniului de temperaturi de utilizare de la –20…+85 0C la –40…+85 0C, dar ºi extinderea clasei de protecþie de la IP65 la IP67, cu o creºtere tehnic nesemnificativã, de la 0,01Nm la 0,05Nm a cuplului rezidual. Familia de encodere acoperã cele mai uzuale dimensiuni de axe/flanºe suport circulare/ rectangulare, respectiv alezaje/console elastice, existând ºi opþiuni constructive Eex d, pentru zona 2/ 22. Din punctul de vedere al ieºirilor electrice/ alimentare sunt disponibile ieºiri RS422 (compatibil TTL), cu alimentãri de 5V sau 5…. 30V, respectiv ieºiri push-pull cu alimentãri 5… 30V sau 10…. 30V. Familia de encodere a fost întãritã cu noi accesorii de prindere, de conectare, pentru surpresarea vibraþiilor. Familia de encodere dispune de cele mai utilizate rezoluþii unghiulare, de la 1…360…1024…3600…5000imp./rev. Familia de encodere are ºi un spor de compactare, care vine în întâmpinarea demersurilor de reducere generalã a dimensiunilor echipamentelor care le integreazã.

lo w cost

D-LX 200 Monitor compact de flacãrã Gheorghe Matache . GSM: 0723 584 535

Pentru mai multe detalii tehnice ºi economice nu ezitaþi sã ne contactaþi. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Preocuparea firmei Durag de a realiza echipamente cât mai sigure în exploatare este constantã. În acest numãr al ziarului nostru, vom vorbi despre monitorul compact de flacãrã D-LX 200, certificat SIL 3. Ce îl recomandã? . Domeniul larg de sensibilitate . Gama largã de temperaturã ambiantã, mergând de la -40 grdC la +85 grdC . Variante de proiectare cu douã canale . Mãsurarea frecvenþei la flacãra pâlpâietoare . Selectarea individualã a arzãtoarelor ºi a combustibililor. Care sunt aplicaþiile industriale în care îl regãsim? D-LX 200 este un monitor compact de flacãrã de ultimã generaþie pentru monitorizarea flãcãrilor pentru operare continuã, fiind folosit în marile staþii energetice, în instalaþiile de încãlzire districtuale, în instalaþiile de (continuare în pag. 6)

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014 - urmare din pag. 5 -

. Monitorul compact de flacãrã D-LX 200 este protejat la defecte ºi automonitorizare, fiind situat la nivelul cel mai înalt de siguranþã al standerdelor internaþionale pentru operare continuã .Proiectarea echipamentului, gânditã special cu douã canale permanente prezentate ºi în digrama bloc eliminã necesitatea întreruperii curentului fotoelectric, fãcând inutilã ºi folosirea întrerupãtoarelor electrice ºi mecanice. . Datoritã unei abordãri corespunzãtoare în domeniul siguranþei, D-LX 200 este disponibil pentru prima datã cu Certificat de Siguranþã în Exploatare SIL3. Date tehnice Un standard nou

incinerare prezente în procesele chimice, în instalaþii de incinerare a gazelor calde, în unitãþi de recuperare a sulfului, rafinãrii ºi cuptoare rotative sau fabrici de ciment. Sistemul cel mai sigur pentru detectarea flãcãrilor pentru orice combustibil este recomandat pentru gaz, lichid, cãrbune ºi lemn, dar ºi pentru procesele de ardere (fãrã - NOx, operaþii de recirculare, arzãtoare combinate). Largul domeniu de sensibilitate ºi al temperaturii ambientale permite monitorului de flacãrã sã fie folosit în multe împrejurãri. Funcþii noi Radiaþia flãcãrii este convertitã într-un semnal electric de flacãrã de cãtre o fotodiodã de înaltã sensibilitate. Mai multe fotocelule permit convertirea efectivã a radiaþiei flãcãrii pentru diferiþi combustibili ºi diferite geometrii a arzãtorului (versiuni UAF, UA ºi IG) . Mãsurarea frecvenþei ºi a intensitãþii flãcãrii slabe, care pâlpâie . Amplificarea avantajoasã este automatã, adaptatã puterii semnalului flãcãrii . Semnalele armonice sunt detectate ºi rezultã din mesajul “Flacãra Lipsã” . Separarea pragurilor dintre intensitatea ºi frecvenþa flãcãrii slabe . Domeniul permisibil al temperaturii ambiante: între -40 grdC ºi +85 grdC.

Domenii de lucru: douã D-LX 200 are douã domenii cu parametrii selectabili. Este posibil ca spre limitele exterioare dintre aceste domenii monitorul de flacãrã sã fie uºor ajustat la condiþiile variate ale arderii, de exemplu cu diferiþi combustibili.

. Spectrul de emisivitate: . D-LX 200 UAF: 280 - 410 nm . D-LX 200 UA: 190 - 520 nm . D-LX 200 IG: 780 - 1800 nm . Tensiune de operare: 24 VDC +/- 20% . Putere consumatã: 5 W . Temperatura ambiantã: de -40 grdC la +85 grdC . Timpul de închidere: 1, 2, 3, 5 s . Contact releu de flacãrã: 1x contact închis/ 24VDC/0,5A . Intensitate flacãrã ieºire analogicã: 0/4... 20 mA; max. sarcinã: 750 Ohm . Clasã protecþie (EN60529): IP65 . Conectare: G 1 1/4" sau NPT 1 1/4" F . Conectare aer de rãcire (purjare): G 1/2" sau NPT 1/2" F . Unghi de vizare optic: 6 grd . Dimensiuni: 85 x 85 mm . Lungime aproximativã: 250 mm . Greutate: aproximativ 1,25 kg.

Afisaj grafic LCD în format lat

George Barbãlatã . GSM: 0722 514 939 Modulul graphic LCD cod EA DIP180B-5LWTP, de la Electronic Assembly, este oferit într-un format foarte interesant. Având dimensiunile externe de numai 102 x 27 x 11 mm (pentru o fereastrã de 88 x 19mm), acesta este ideal pentru folosirea în rack-uri de 19" simple. Chiar ºi aºa, cu 180 x 32 pixeli se pot afiºa o mulþime de informaþii. Afiºajul LCD Supertwist de înaltã strãlucire este configurat cu luminã din spate, tip LED, ºi oferã un contrast foarte mare în albastru-alb. Acesta oferã imagini strãlucitoare ºi citire optimã chiar ºi în condiþii dificile de iluminare. Sunt folosite trei controlere tip PT6520 (compatibil cu SED1520) pentru a controla secþiunile stânga, centru ºi dreapta ale afiºajului. Toate caracterele sunt proiectate ca grafice, diferite seturi de caractere fiind disponibile pe un stick USB. Folosirea tehnologiei Supertwist permite un timp de rãspuns rapid chiar la temperaturi foarte scãzute. De fapt, la temperatura extremã de -200C, afiºajul are un timp de rãspuns de 2.5msec. Gama temperaturilor de lucru se întinde de la -200C pânã la +700C. Afiºajul este echipat cu circuit de compensare automatã a temperaturii. În acest fel, nu mai este necesarã reglarea contrastului în timpul lucrului. Modulul poate fi lipit direct pe placa de circuit imprimat, evitându-se folosirea componentelor mecanice adiþionale. Trebuie precizatã ºi opþiunea de operare prin atingere, prin folosirea unui panou tip touch analogic pe 4 fire, robust. Alte specificaþii importante ale acestui modul grafic de înaltã calitate sunt: . . . .

conectarea printr-o magistralã de date de 8 biþi alimentare de 3.3V… 5V/-3.3V max. 800µA, max. 45mA pentru iluminarea cu LED durata de viaþã a iluminãrii cu LED: 100.000 ore disponibilitatea afiºajului pentru mulþi ani.

În aceeaºi tehnologie, firma Electronic Assembly oferã module tip matrice de puncte de 1x8, 2x16 ºi 4x20 caractere, iar tip grafic de 122x32, 128x64 ºi 240x128 puncte.

Presostate si termostate electronice Virginia ªerban . GSM: 0728 989 662

Pentru mai multe detalii economice ºi financiare, nu ezitaþi sã mã contactaþi. În numerele viitoare vom continua sã prezentãm propunerile tehnice ale firmei Durag, potrivite pentru multe aplicaþii industriale, printre care reamintim pe acelea din petrol ºi gaze, chimie ºi din fabricile de ciment.

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Presostatele ºi termostatele electronice Seria ONE sunt utilizate pentru monitorizarea proceselor industriale. Datoritã posibilitãþii de reglare a setpointului ºi a benzii de insensibilitate ºi cu o repetabilitate de 0.1%, Seria ONE este adecvatã pentru o mare varietate de aplicaþii în zone normale ºi în zone cu pericol de explozie. Aceste instrumente sunt proiectate pentru a asigura protecþia instalaþiilor, a echipamentului ºi a oamenilor. (continuare în pag. 7)

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014 - urmare din pag. 6 -

Existã douã moduri pentru alarmã sau pentru întrerupere a proceselor: un switch electromecanic sau un transmitter. Switch-ul are avantajul costului scãzut ºi al modului simplu de operare. Costul transmiterului este mai mare, dar oferã informaþii de diagnosticare ºi o siguranþã mare în funcþionare. Seria One este un switch electronic, care combinã costul scãzut, siguranþa în funcþionare ºi funcþia de diagnosticare. Instrumentele din Seria One utilizeazã traductori de presiune sau de temperaturã pentru a transmite semnalul la un microcontroller. Programarea instrumentelor din Seria One se realizeazã prin intermediul tastelor de pe panoul frontal. . intrarea este filtratã ºi programabilã de cãtre utilizator . valoarea este comparatã cu set-pointul programat ºi cu informaþiile despre banda de insensibilitate . starea semnalului se poate modifica doar dacã este necesar . valoarea este înregistratã, cu o nouã valoare minimã sau maximã cititã, pentru o interogare ulterioarã. Pentru modernizarea instalaþiilor, instrumentele Seria ONE sunt cea mai bunã alegere. Instrumentele cu conectare pe douã fire utilizeazã cablurile existente în instalaþie. Modelele alimentate în buclã furnizeazã o mare capacitate de comutare ºi ieºire 4-20mA. Modelele cu alimentare separate pot avea douã set-pointuri ºi benzi de insensibilitate independente, precum ºi ieºire 4-20mA. Caracteristici . . design compact . display digital . set-point reglabil pe tot domeniul . nu necesitã presiune de referinþã pentru setãri . LCD afiºeazã date despre proces ºi setãri . precizia afiºãrii este 0.5% din domeniu . reperabilitatea este 0.1% din domeniu . banda de insensibilitate reglabilã . resetare manualã On sau Off . memorare valori extreme: valorile extreme ale procesului pot fi afiºate pe display ºi pot fi resetate manual . furnizeazã informaþii despre proces ºi depistarea defectelor . poate fi ataºat la orice intrare PLC sau DCS . materialul pãrþilor în contact cu fluidul oþel inox 316L . ieºiri 4-20mA . autodiagnosticare IAW (I Am Working): furnizeazã informaþii despre starea switchului (închis, ciclic ºi deschis), iar starea este indicatã pe display ºi pot fi resetate manual . furnizeazã informaþii despre proces ºi depistarea defectelor . poate fi ataºat la orice intrare PLC sau DCS . materialul pãrþilor în contact cu fluidul oþel inox 316L . ieºiri 4-20mA . autodiagnosticare IAW (I Am Working): furnizeazã informaþii despre starea switchului (închis, ciclic ºi deschis), iar starea este indicatã pe display . calibrarea este garantatã timp de 3 ani . protecþie climaticã IP66 . aprobãri: UL, cUL, CE, ATEX, GOST . certificare SIL2.

7

Avantajele utilizãrii instrumentelor seriei One . Cost scãzut . Display local / switch local . Construcþie robustã, nu are pãrþi în miºcare . Timp de rãspuns mic . Posibilitãþi de reglare . Banda de insensibilitate reglabilã de la 0-100% . Repetabilitate foarte bunã . Costuri de întreþinere reduse . Afiºeazã valorile de vârf . Filtreazã vârfurile de presiune, respectiv temperatura. Presostate . conectare la proces – 1/2”NPTF . diafragmã sudatã din oþel inox 316 . temperatura mediului ambiant: -40…+1250C . domeniul de presiune: 0…310,3 bar

Presostate diferenþiale .conectare la proces – 1/ 4”NPTM .diafragmã sudatã din oþel inox 316 .temperatura mediului ambiant: -40…+1250C .domeniul de presiune: 0…13,8 bar.

SYSCOM 18 SRL

de automatizare pentru depozitul de la Giurgiu

prezenþa autoritãþilor locale din Giurgiu ºi a conducerii firmei BULMARKET Bulgaria

Termostate . domeniul de temperaturã: -184 … 538 0C . 100-ohm RTD, 4-wire design . diametru senzor: 6,35mm, lungime: 6,35…25,4cm . extensie: 1.8…9 m.

a fost inaugurat depozitul de GPL Gaz Terminal Giurgiu. Firma noastrã a realizat proiectul de automatizare, a livrat echipamente ºi dulapul de automatizare, precum

si

pachetul

software de conducere a procesului.

. variabila procesului . unitatea de mãsurã . stare switch . semnal IAW . valoare set-point . valoare bandã insensibilitate . valori de vârf minim/maxim . coduri defect.

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

a realizat proiectul

La finele anului trecut, în

Funcþiile display-ului

SECTOR 6

SYSCOM 18

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 214 - martie/aprilie 2014

RAILF-Romcontrola 2014 În perioada 26-29 martie, compania de automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare Syscom 18 a participat la ediþia din 2014 a Târgului pentru Automatizãri & Instrumentaþie ºi Echipamente de Laborator din România, eveniment care a avut loc la Romexpo. Syscom 18 a expus la standul propriu din cadrul evenimentului o ofertã cuprinzãtoare, pentru a oferi detalii asupra celor mai noi echipamente ºi aplicaþii industriale, din toate sferele automatizãrilor ºi instrumentaþiei (automatizãri, mãsurãri, acþionãri, software industrial, sisteme de comunicaþie, calculatoare industriale, automate programabile-regulatoare, elemente de execuþie, componente ºi sisteme electrice ºi electronice, echipamente de laborator etc.). Dat fiind caracterul specializat al evenimentului, organizatorii au pãstrat tradiþia structurãrii RAILFROMCONTROL A pe cele douã componente deja consacrate, expoziþia propriu-zisã ºi simpozionul. În timp ce partea de expunere a pus la dispoziþia vizitatorilor cele mai noi soluþii ºi servicii din domeniu, pregãtite spre a fi implementate în activitãþile curente, simpozionul a asigurat diseminarea informaþiilor de ultimã orã.

SYSCOM 18 SRL

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243

Ziar 2 2014  
Ziar 2 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement