Page 1

SYSCOM info

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale si sisteme de mãsurare

Nr. 219 ianuarie/februarie 2015

Sisteme fiscale de încãrcat benzinã în barje si vapoare pentru OIL TERMINAL În ultima parte a anului 2014, Syscom 18, în calitate de antreprenor general pentru OIL TERMINAL, a finalizat montajul ºi punerea în funcþiune a douã sisteme fiscale de încãrcat benzinã în vapoare ºi barje. Fiecare sistem este compus din douã linii de mãsurã independente, de 10", situaþie care permite încãrcarea în vapoare a benzinei cu un debit maxim de 14.000 litri/minut pe linie. Componentele de bazã ale unei linii de mãsurã sunt: • Degazor de mare capacitate, FAUDI. • Debitmetrul Coriolis, KROHNE. • Traductor de presiune, EMERSON. • Traductor de temperaturã, EMERSON. • Calculator de debit Flow X. • Valve de izolare acþionate electric. Toate echipamentele sunt cu aprobare MID. Procesul de încãrcare este monitorizat de un PC pe care este instalat un soft de gestiune ºi comandã, cu preluarea datelor în timp real ºi crearea bazelor de date pe parcursul încãrcãrii.

Edito

rial

Din cuprins 1. Pompele volumice 3 P PRINZ

Afisaje grafice mici si versatile EA DOGXL240-7

(pg. 6)

. Dorin Sãndulescu 2. Traductor de nivel radar non-contact pentru solide Krohne (pg. 5)

. Virginia ªerban

George BARBÃLATÃ . GSM: 0722 514 939

3. Instrumente portabile: KEW 8129 ºi KEW 8130 (senzorii de curent flexibili). KEW 2500 (cleºtele de curent pentru mãsurarea miliamperilor) Kyoritsu (pg. 3)

. Constantin Drideanu . Elvira Dobre 4. Convertorul electropneumatic (I/P, E/P) T500 Control Air (pg. 2)

. Adrian Ghiþã 5. Analizoare staþionare de gaze tip AO 2000 ºi EL 3000 (pg. 8)

. Oana Gheorghiþã . Mihai Marian Cernat

6. Reflectorul LED (EWL) Cortem (pg. 5)

. Daniel Niculescu

7. CONTOARE DE APÃ. Contoare de apã ultrasonice HYDRUS (pg. 2)

Diehl Metering . Virginia ªerban 8. Soluþii de mãsurare utilizate în cabine de vopsitorie prin pulverizare (pg. 4)

Rotronic . Elvira Dobre

SYSCOM 18 SRL n

n

Cel mai nou afiºaj din seria EA DOG, produs de firma germanã Electronic Assembly, este EA DOGXL240-7. Datoritã atât dimensiunilor compacte (94x67mm), cât ºi consumului foarte redus, de numai 900µA în cazul variantelor (fãrã iluminare), ce permit alimentarea de la baterie, afiºajul este ideal pentru aplicaþii portabile. Pentru acest tip de afiºaj sunt disponibile: a) patru tehnologii de afiºare diferite: - FSTN pozitiv transflectiv = fundal alb, se poate folosi cu sau fãrã iluminare - STN negativ transmisiv = fundal albastru, se recomandã folosirea cu iluminare albã sau portocalie, - FSTN negativ transmisiv = fundal negru, se poate folosi cu sau fãrã iluminare, - FSTN pozitiv reflectiv = fundal super-alb, folosit fãrã iluminare, b) trei opþiuni de iluminare cu LED: alb, portocaliu, bicolor (verde/roºu), care dau posibilitatea utilizatorului sã aleagã dintre 8 posibile variante de afiºare (perechi afiºaj-arie de iluminare). Pentru toate variantele, strãlucirea ºi contrastul sunt foarte bune. Alte caracteristici atractive sunt: - construcþie foarte platã: 2.8mm - fãrã iluminare, 6.5mm - cu iluminare - tensiune alimentare: 2.7-3.3V - interfeþe seriale: SPI ºi I2C - montare uºoarã ºi rapidã, prin lipirea pinilor pe cablaj imprimat. (continuare în pag. 2)

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n E-mail: syscom@syscom18.com

n

CALEA PLEVNEI 139B

FAX: 316 91 76; 316 91 79 n http://www.syscom.ro

n


2

SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

- urmare din pag. 1 -

Afisaje grafice mici si versatile EA DOGXL240-7 - gama de temperaturã: -20 … +700C, cu compensarea integratã a temperaturii.

Modulul de afiºare EA DOGXL240-7 poate fi echipat ºi cu panou tip atingere rezistiv pe 4 fire, cod EA TOUCH240-3. Electronic Assembly recomandã, în acest caz, folosirea unui afiºaj cu iluminare, pentru o bunã vizibilitate. În afara opþiunii de utilizare principalã, în aplicaþii portabile, acest tip de afiºaj mai poate fi folosit ºi în instrumentaþie, sisteme de diagnozã, electronicã auto, echipamente medicale, industrie º.a.

Pentru a susþine dezvoltarea aplicaþiilor cu acest afiºaj, Electronic Assembly oferã un kit de evaluare EA 9780-3USB. Seturi de caractere individuale ºi un editor de fonturi sunt disponibile pe un stick USB, ca accesorii. Precizãm cã seria de afiºaje EA DOG cuprinde atât variante alfanumerice (de la 1x8 pânã la 4x20 caractere), cât ºi grafice (de la 1.7" pânã la 3.9").

Convertoare electropneumatice

CONTOARE DE APÃ (I)

Convertorul electropneumatic (I/P, E/P) T500

HYDRUS Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662

Adrian GHIÞÃ . GSM: 0723 616 035

De ce am alege T500? Pentru cã este este un echipament economic ºi de încredere, special proiectat pentru conversie electricã la presiune.

Tipul 500, propus de Control Air, converteºte un semnal de intrare, curent sau voltaj într-o presiune liniarã proporþionalã la ieºire. Aceste instrumente versatile sunt proiectate pentru aplicaþii de control, care necesitã un grad înalt de fiabilitate ºi repetabilitate la un cost cât mai mic. Tipul 500 este disponibil în douã variante diferite. Modelele pentru presiuni reduse sunt proiectate pentru control în aplicaþii standard, care de obicei folosesc presiuni la ieºire intre 3-15psi (0.2-1bar). Variantele pentru presiuni mari sunt proiectate pentru a furniza presiuni de pânã la 120 psi (8.2 bar) pentru sisteme pneumatice industriale ºi pentru sisteme pneumatice de control. SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Contoare de apã ultrasonice

n n

Începând cu luna octombrie a anului trecut, SYSCOM 18 este distribuitor autorizat al companiei germane DIEHL METERING. Ca fabricant al contoarelor de apã, energie termicã, gaz ºi electricitate, DIEHL METERING furnizeazã lanþul complet de echipamente necesar pentru mãsurarea consumurilor.

Toate echipamentele produse sunt optimizate pentru citirea automatã (Automatic Meter Reading), dezvoltarea acestora fiind axatã pe capabilitãþile de comunicare ale contoarelor ºi tehnologiilor de citire. Soluþiile de mãsurare sunt adaptate conform cerinþelor clientulului, respectând exigenþele legislative actuale.

Debitmetrul ultrasonic pentru mãsurarea ºi înregistrarea consumurilor de apã este destinat atât consumatorilor casnici, cât ºi celor industriali, având modul radio încorporat. Caracteristici principale: . Tipodimensiuni: DN15... DN50 . Temperaturã apã: 1… 50 0C . Presiune nominalã: 16 bar . Display LCD cu 8 digiþi . Clasa de protecþie IP68 . Durata de viaþã a bateriei: pânã la 16 ani . Comunicaþie: Radio, M-Bus, puls - comunicaþie în timp real pentru telecitire . Stabilitate pe termen lung chiar ºi în condiþii dificile de lucru, detectare scurgeri . Afiºare coduri de erori ºi alarme . Posibilitate de stocare a datelor – evenimente . Se pot monta în orice poziþie . Certificãri: MID LNE 14586, OIML R49, EN 14154, TVO, KTW, ACS. În numãrul viitor vom vorbi atât despre contoarele de apã monojet (AQUARIUS ºi AQUILA), cât ºi despre contoarele de apã multijet (CORONA-M ºi CORONA-MWI/MNM).

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


3

SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

INSTRUMENTE PORTABILE (I) Senzorii de curent flexibili KEW 8129 si KEW 8130. Clestele de curent pentru mãsurarea miliamperilor KEW 2500 Constantin DRIDEANU . GSM: 0730 015 868 Elvira DOBRE . GSM: 0722 621 869

Cleºte de curent pentru mãsurarea miliamperilor (4-20 mA), fãrã întreruperea buclei de curent KEW 2500 Curent maxim: 120 mA

Senzorii de curent flexibili KEW 8129 ºi KEW 8130 Curent maxim: 3000A

Aplicabil la mãsurarea semnalelor din procese ºi a instrumentelor instalate

Nou! Nou!

KEW 8129

Iluminare LED a zonei de mãsurare ºi display cu iluminare

KEW 8130

Diametrul conductorului de mãsurat: max. 6 mm

Senzorii de curent flexibili sunt utilizaþi în cele mai diverse aplicaþii pentru testãri în câmp, cu posibilitate de conectare în spaþii de dimensiuni reduse. Domeniul de mãsurare: Maxim 3000 A AC Precizie: +/- 1% RDG (45 – 60 Hz) Versiuni pentru domenii de mãsurare curent: 300/1000/3000 A Greutate foarte micã, fiind un senzor cu bobinã cu miez-aer. Diametrul maxim al conductorului electric: 150 mm. Produsul îndeplineºte cerinþele standardelor de siguranþã IEC 610-1 CAT.III 600V. Disponibil în variante pentru mãsurarea curentului pentru o fazã, 2 faze, 3 faze. Lungime cablu: 2 m. Se conecteazã la analizoarele de putere: KEW 6300, 6305, 6310, 6315 ºi la LOGGER KEW 5010/5020 (pentru curent ºi tensiune).

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

Butoane fluorescente pt. majorarea funcþionãrii în condiþii de luminã scãzutã

Aplicaþii: Instrument de ultimã generaþie destinat mãsurãrii cu mare precizie a semnalelor de curent continuu (mA DC) utilizate de echipamentele industriale de proces: PLC, traductoare transmitere, controlul proceselor ºi al sistemelor cu I/O analogice, fãrã întreruperea buclei de curent! KEW 2500 mãsoarã cu precizie de calibrator semnalele 4-20 mA, corelând indicaþia din proces cu valoarea fizicã realã. Este foarte util pentru mentenanþa, reglajul ºi repararea echipamentelor de proces, fãrã sã fie necesarã întreruperea buclei de curent ºi fãrã oprirea procesului tehnologic. Caracteristici tehnice - Se compune din: Senzorul de curent Clamp 4-20 mA cu cablu flexibil + Unitatea de mãsurã ºi afiºare - Domeniul de mãsurare curent DC: 0,01 mA la 120,0 mA - Rezoluþia pentru DC (curent continuu): 0,01 mA - Precizie de mãsurare Top class: 0,2% rdg (0,00 mA la 21,49 mA) - Auto ranging: 20/100 mA - Diametrul maxim al conductorului testat: 6 mm - Display dual cu iluminare, pentru indicare simultanã a valorii curentului ºi procentual (% din domeniu 4- 20 mA), cu comandã de inversare valori afiºate pe afiºajul principal - Spot Light: sursã luminoasã pentru iluminarea punctului de mãsurã - Unitate de afiºare cu butoane fluorescente pentru vizualizare uºoarã în condiþii de luminã redusã sau întuneric - Terminal de ieºire analogicã pentru conectarea la Recorder: DC=1000 mV corespunzãtor la DC 100mA, cu cablu de conectare la înregistrator - Conformitate cu standardul IEC 61010-1, 6110-2-030 CAT. II 300 V; IEC 6110-2-032; IEC60529 IP 40 - Alimentare: 4 Baterii R6/LR6 (AA) (1,5V) x 4

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro

Accesorii incluse

Accesorii opþionale

Pentru detalii complete atât tehnice, cât º i economice, vã rugãm sã ne contactaþi.


SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

4

Solutii de mãsurare Rotronic utilizate în cabine de vopsitorie prin pulverizare Elvira DOBRE . GSM: 0722 621 869

Compania elveþianã Rotronic, al cãrei distribuitor autorizat în România este Syscom 18, oferã o gamã largã de produse pentru mãsurarea temperaturii ºi a umiditãþii relative, motiv pentru care soluþiile propuse de Rotronic sunt potrivite inclusiv pentru cabinele de vopsitorie prin pulverizare. Pentru astfel de aplicaþii este nevoie de traductoare specializate pentru a controla nivelul de încãlzire, de rãcire, umidificare ºi dezumidificare a aerului. În plus, Rotronic pune la dispoziþia clienþilor inclusiv data-loggere pentru monitorizarea condiþiilor climatice ale camerei. Totodatã, compania elveþianã poate asigura o gamã variatã de instrumente portabile pentru mãsurarea temperaturii, precum ºi un software care poate fi utilizat pentru monitorizarea condiþiilor din cabinã. Tehnica de vopsire cu spray în interiorul unei cabine este adesea folositã în industria de automobile, aerianã ºi navalã. În funcþie de cerinþe, cabina poate fi echipatã fie cu aparate de filtrare a aerului, pentru a evita depunerea prafului, fie cu un sistem de evacuare a aerului pentru a elimina vaporii de solvenþi utilizaþi în procesul de vopsire. Reglementãrile internaþionale OSHA (Occupational Safety & Health Administration) prevãd ca o astfel de cabinã sã fie dotatã cu aparaturã care sã controleze umiditatea relativã, temperatura, viteza aerului ºi presiunea, astfel încât procesul de acoperire cu vopsea sã se desfãºoare în condiþii optime de uniformitate ºi calitate. Cum anumite vopsele conþin solvenþi flamabili, sunt necesare componente rezistente în mediul exploziv pentru toate echipamentele de mãsurare care intrã în contact cu respectivii solvenþi. Pentru ca vopseaua sã se usuce corect în interiorul cabinei, nivelurile de umiditate relativã ºi de temperaturã trebuie sã se situeze între 65 ºi 75 % rh, respectiv între 20 ºi 240C. Pentru a atinge valorile optime, aerul trebuie sã fie uscat sau umidificat. Temperatura, la fel: ridicatã sau coborâtã, în funcþie de temperatura exterioarã. În plus, cabinele de vopsire trebuie sã aibã un sistem de monitorizare separat, care sã asigure un nivel corespunzãtor al temperaturii de suprafaþã, în aºa fel încât acesta sã nu fie prea apropiat de nivelul punctului de rouã din camerã, caz în care existã riscul de condensare, situaþie care afecteazã în cele din urmã etapele de uscare ºi finisare. Aºadar, pentru o precizie ridicatã a mãsurãrilor, elveþienii de la Rotronic recomandã urmãtoarele produse: . TP22 - instrumentul portabil pentru mãsurarea temperaturii cu sonde interºanjabile de temperaturã PT100 . AC1913-A - sondã de temperaturã, de suprafaþã, care monitorizeazã valori din intervalul -50÷120 grdC . HL-NT - data-logger cu diferite ieºiri analoage ºi indicator LED . HC2-S - sonda idealã pentru mãsurarea temperaturii ºi umiditãþii din aer, care mãsoarã temperaturi cuprinse între -50 0C ºi +100 0C ºi valori ale umiditãþii între 0 ºi 100% rh

HF520-EX ºi HC2-SM-EX

H2-S

TP22

HC2-IM102-M AC 1913-A

. HC2-IM102-M - sonda industrialã potrivitã pentru temperaturi ridicate, de pânã la + 200 grdC . HF5 - traductoare pentru sonde interºanjabile, având ieºiri analoage ºi digitale . HF520-EX ºi HC2-SM-EX - traductoare în construcþie ATEX, specifice mediilor explozive. Beneficiile utilizãrii instrumentelor Rotronic sunt date de mãsurãtorile precise ale umiditãþii si temperaturii, care conduc la rezultate perfecte în privinþa aspectului final al obiectelor vopsite.

SYSCOM 18 SRL n

HygroFlex-HF5

HL-NT

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

În plus, indiferent de tipul de comunicaþie folosit, Rotronic oferã soluþia potrivitã pentru fiecare instalaþie în parte, de la RS-485, Wireless ºi pânã la Ethernet RJ45. Stabilitatea acestor instrumente este de lungã duratã, cu o marjã anualã de doar 1% rh. Dat fiind cã toate produsele Rotronic sunt digitale, procedura de calibrare poate fi realizatã prin intermediul unui PC sau direct din echipament cu ajutorul soluþiilor standard de umiditate Rotronic. O etalonare ISO-17025 este, de asemenea, disponibilã.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

5

Noul reflector LED tip EWL

Traductor de nivel radar non-contact pentru solide

Daniel NICULESCU . GSM: 0722 193 005

Reflectorul LED - din seria EWL este primul dintr-o nouã familie de produse special proiectatã pentru optimizarea tehnologiei LED. Acesta combinã iluminarea ºi designul compact cu performanþa în condiþii de siguranþã, eficienþã ºi economie de energie, prelungind durata de viaþã pânã la 20 de ani, în condiþii de iluminat constant de înaltã calitate. Seria EWL este disponibilã pentru montaj în orice mediu cu pericol de explozie. Corpul reflectorului prezintã aripioare de disipare a energiei termice. Geamul de sticlã cu protecþie la ºocuri este rezistent la temperaturi înalte. Seria EWL a fost special conceputã pentru înlocuirea corpurilor tradiþionale cu descãrcare de pânã la 750W.

Virginia ªERBAN . GSM: 0728 989 662 KROHNE are o experienþã mai mare de 30 de ani în domeniul tehnologiei mãsurãrii nivelului. Produsele Krohne sunt utilizate nu numai în aplicaþii standard, ci ºi în aplicaþiile considerate provocatoare ºi care necesitã soluþii specifice. Pentru Krohne, orientarea spre client începe în faza de cercetare ºi dezvoltare. Multe dintre produsele care sunt în prezent considerate standarde industriale au fost dezvoltate de cãtre fabricant în colaborare cu clienþii. Astãzi, utilizatorii beneficiazã de inovaþiile KROHNE. Încã din perioada anilor 1990, KROHNE ºi-a prezentat primul dispozitiv radar. De asemenea, a devenit predecesorul în domeniul dispozitivelor radar bazate pe principiul TDR, folosind radarul cu ghid de undã, o datã cu introducerea pe piaþã a produselor OPTIWAVE ºi OPTIFLEX. Aceste dispozitive sunt caracterizate prin precizie mare de mãsurare, chiar ºi în aplicaþii dificile, precum ºi de o operare inovatoare. O serie completã de instrumente pentru mãsurarea nivelului, atât pentru lichide, cât si pentru solide, întregeºte portofoliul echipamentelor de mãsurare a nivelului KROHNE.

OPTIWAVE 6300

Date de catalog: - Protecþie antiexplozivã II 2GD Ex de IIC T5 Gb – Ex tb IIIC T1000C Db IP66 - Destinat utilizãrii în zonele 1, 2, 21, 22 - Certificãri ATEX, IEC Ex, GOST - Clasa de temperaturã: 1000 C - Temperatura ambiantã: -20 0C … +60 0C (la cerere, în intervalul -40 0C… +60 0C).

Traductorul de nivel radar non-contact OPTIWAVE 6300 este utilizat pentru mãsurarea distanþei, a nivelului, volumului, masei pudrelor, granulelor, dar ºi a altor materiale solide. · Are un singur tip de convertor de semnal pentru toate tipurile de antene (PTFE Drop, PP Drop ºi con metalic) · Mãsurare de precizie, chiar ºi în condiþiile apariþiei prafului datoritã designului unic tip picãturã „drop”.

Caracteristici mecanice: . Corp realizat din aliaj de aluminiu . Geam de protecþie rezistent la temperaturã ºi la ºocuri mecanice . Garniturã rezistentã la acþiunea acizilor, hidrocarburilor ºi a temperaturilor înalte . ªuruburi de strângere ºi împãmântare realizate din oþel inox . Intrãri: 2 X M20 . Acoperire: vopsea epoxy, culoare RAL 7035 (gri deschis) . Deschidere flux luminos: 100 , 200 , 400 . 100 (lentilã îngustã)

Caracteristici principale · Precizie de mãsurare standard: ±3 mm · Antenã tip „drop” din polipropilenã sau teflon; forma antenei previne apariþia depunerilor · Temperaturã mediu de mãsurare: pânã la + 2000 C · Domeniul de mãsurare: pânã la 80 m · Existã posibilitatea de extensie a antenei pentru adaptare la orice lungime a ºtuþului · În varianta standard PACTware ºi DTM-ul, incluse · Opþional, douã semnale de ieºire 4-20mA · Mod special de instalare pentru solide, care permite instrumentului o mãsurare de precizie chiar ºi pentru suprafeþe neregulate.

400 (lentilã latã)

200 (lentilã medie)

Industrii deservite · Metalurgicã ºi minierã · Chimicã · Alimentarã · Celulozã ºi hârtie. Aplicaþii · Rezervoare de stocare · Silozuri.

Opþiuni: . La cerere, vã putem asigura orice sistem de montaj ºi poziþionare a reflectorului, dar ºi piese de schimb, conform ofertei complete prezentate în catalogul Cortem.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


6

SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

Pompele volumice 3P Prinz Dorin SÃNDULESCU . GSM: 0733 501 745 În cele mai multe cazuri, pompele sunt inima instalaþiilor industriale, pentru care eficienþa este extrem de importantã pentru întregul proces de producþie. Firma italianã 3P Prinz propune pompe volumice pentru industrii dintre cele mai variate, de la petrol ºi gaze, la cea navalã, chimicã ºi petrochimicã, de celulozã ºi hârtie la cea alimentarã. Pompele 3P Prinz pentru industria de petrol ºi gaze Industria de petrol ºi gaze necesitã sisteme de pompare cu randament foarte mare, fiind una dintre principalele pieþe cãrora se adreseazã pompele 3P Prinz. Fiabilitatea ºi înalta performanþã stau la baza acestei industrii, iar 3P Prinz este în mãsurã sã îndeplineascã aceste cerinþe perfect. În multe cazuri, platformele de extracþie off-shore sunt situate în zone izolate, sub sarcini de lucru foarte grele, de multe ori în condiþii extreme. 3P Prinz proiecteazã ºi produce propria gamã de pompe, cu respectarea cerinþelor specifice ale clienþilor. În timpul fazei de proiectare, societatea analizeazã cu exactitate nu numai tipurile de lichid, dar ºi condiþiile meteorologice, temperatura ambiantã, sarcinile dinamice etc. Diferitele componente, materialele utilizate ºi accesoriile auxiliare sunt compatibile cu reglementãrile în vigoare în fiecare sector, trebuind sã þinã cont de temperaturile de lucru, mediul de instalare, loturile dinamice ºi poziþia lor. 3P Prinz este capabilã sã ofere soluþii competitive economic atunci când superaliajele sunt necesare pentru a evita fenomenele de coroziune. Pompele sunt disponibile în toate tipurile de materiale: fontã, oþel carbon, aliaje speciale de înaltã calitate, cum ar fi titan, Hastelloy ™(un aliaj de nichel, crom, molibden ºi alte elemente chimice, extrem de rezistente la coroziune), duplex ºi oþeluri inoxidabile super-duplex. Pompele 3P Prinz pentru industria navalã O varietate de pompe pentru lichide ºi vid este folositã la bordul navelor pentru o multitudine de sarcini, dar toate împãrtãºesc o nevoie comunã: rezistenþa maximã la mediul coroziv. Cum apa de mare poate provoca coroziunea metalului, în acest caz pompele sunt fabricate din material special sau aliaje foarte durabile, nu numai pentru fluidul transportat, dar ºi pentru mediul de operare. Pompele sunt proiectate luându-se în considerare sarcinile maxime dinamice pe 3 direcþii. Proiectarea pompei se face þinând cont de spaþiul limitat sau greu accesibil în care de obicei acestea sunt montate. Pompele 3P Prinz pentru industria chimicã ºi petrochimicã Industria chimicã ºi petrochimicã este compusã dintr-un numãr mare de cereri, cu necesitatea ulterioarã de a transmite o mare varietate de produse, inclusiv combustibili lichizi, bitum, rãºini, adezivi, îngrãºãminte etc. În acest domeniu este foarte importantã evitarea ruperii sau a scurgerii de la pompa în sine, care ar duce la pierderea lichidelor toxice în atmosferã, în caz de urgenþã, în cazul închiderii instalaþiei, în situaþii periculoase ºi cazul pierderii de productivitate, care rezultã chiar din întreþinere. 3P Prinz este partenerul potrivit ºi pentru aceste tipuri de aplicaþii. Pompele 3P Prinz pentru aceste aplicaþii grele sunt realizate din oþel inoxidabil duplex, Hastelloy ™, din aliaj de 20, titan ºi din alte metale exotice, din oþel carbon sau oþel inoxidabil. Pompele sunt proiectate în funcþie de condiþiile cele mai severe de funcþionare: temperaturã maximã ºi minimã la presiunea maximã de funcþionare, fluidele corozive sau solide, lichide toxice ºi/sau periculoase, aplicaþii care pun în pericol viaþa. Datoritã experienþei îndelungate în domeniu, 3P Prinz oferã programe de întreþinere personalizate. Tratamentul pentru producerea de hârtie ºi derivaþi necesitã utilizarea de diferite substanþe chimice ºi transportul fibrei suspendat în apã (celulozã), generând un grad foarte ridicat de coroziune ºi eroziune în timpul fazelor SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

acestui proces. 3P Prinz este în mãsurã sã furnizeze echipamentul potrivit, construit din material adecvat pentru a avea cea mai mare duratã de exploatare, minimizând, în acelaºi timp, costurile de întreþinere ºi service. În acest tip de industrie, procesul de fabricaþie trebuie sã fie continuu, iar succesul se bazeazã pe reducerea costurilor de producþie ºi pe creºterea vitezei de pregãtire. Datoritã eficienþei lor ridicate, pompele 3P Prinz au redus consumul de energie. Experienþa extinsã în aceastã industrie contribuie la îmbunãtãþirea productivitãþii în diferite sub-procese. Pompele 3P Prinz pentru industria de alimentarã Portofoliul 3P Prinz include mulþi clienþi ºi în producþia de uleiuri ºi grãsimi vegetale. 3P Prinz oferã o gamã completã de produse pentru prelucrarea ºi transportul fluidelor în vâscozitate diferitã ºi densitate, pentru creme, prepararea de gemuri ºi produse alimentare specifice. Pompele sunt alimentate cu materiale compatibile la diversele fluide. Înainte de a fi livrate, produsele dedicate industriei alimentare efectueazã un tratament de curãþare adecvat diferitelor reglementãri naþionale ºi internaþionale de igienã. Pompele destinate serviciilor alimentare sunt proiectate pentru a preveni depozite sau intrãri de particule strãine, praf, insecte ºi sunt în formã pentru a preveni formarea de mucegai sau bacterii pe suprafaþa lor. Din familia pompelor volumice fac parte: . Pompele cu disc rotativ prin cablu (Pompele 3P) . Pompele Seria CN (Pompele 3P) . Seria Rotary Pompe

Seria CN MN DN

Pompele din Seria CN MN DN cu rotor simplu ºi dublu sunt caracterizate prin lagãre externe ºi dispozitive tehnice speciale. Domeniile cãrora li se adreseazã: naval, petrochimie, chimie, industria alimentarã ºi a bãuturilor alcoolice, hârtie, alte industrii. Tipul de pompã Gurile DN la [mm] Debit [m3/ h] de la Prev . manometricã maximã [bar]………............

Disc rotativ prin cablu 65 pânã la 125 mm 0-90

8 bar [116 psi] Opþional 12 bar [174 psi] sau 20 bar [290 psi ] Temperatura maximã. [0C] -20 - 280 Viteza de rotaþie [RPM]….....Peste 500 Vâscozitate maximã.............200.000 cSt. Principalele caracteristici: . Amorsarea fãrã utilizarea de dispozitive auxiliare . Elasticitatea pompei disc . Vitezã micã . Capacitate constantã chiar ºi în timpul rotaþiei "inverse".

. Vanele (Pompe 3 P) . Pompele de vitezã (Pompele 3P)

Seria M

. Pompele de ºuruburi . Pompele Hygienic FHM (Pera-Prinz). Toate pompele sunt certificate CE, dar, la cerere, pot fi oferite certificãri ATEX, API 676 ºi chiar certificãri pentru materiale speciale. În continuare vã prezentãm câteva dintre modelele de pompe cu disc.

Seria D

Pompele cu rotor dual din seria D sunt potrivite pentru transferul de medie ºi înaltã vâscozitate pentru lichide. Domeniile cãrora li se adreseazã: naval, petrochimie, chimie, industria alimentarã ºi a bãuturilor, hârtie. Tipul de pompã Disc rotativ prin cablu Gurile DN la [mm] 100 pânã la 200 mm Debit [m3/h] de la - 20-250 Prev . Ecartament maximã [bar]……….......... 8 bar [116 psi] Opþional 12 bar [174 psi] sau 20 bar [290 psi ] Temperatura maximã. [0C] -20 > 280 Viteza de rotaþie [RPM ]…..Peste 500 Vâscozitate maximã ...........200.000 cSt. Principalele caracteristici: . autoamorsante, fãrã utilizarea de dispozitive auxiliare . elasticitatea pompei disc . vitezã micã . capacitate constantã chiar ºi în timpul lucrului/ inversare de rotaþie.

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

Din Seria M cu un singur rotor fac parte pompe adecvate pentru mediul fluid de transfer, mare ºi cu vâscozitate foarte ridicatã. Domeniile cãrora li se adreseazã: naval, petrochimie, chimie, industria alimentarã ºi a bãuturilor alcoolice, hârtie. Tipul de pompã Disc rotativ prin cablu Gurile DN la [mm] 25 pânã la 150 mm Debit [m3/ h] de la 0.3-100 Prev . manometricã maximã [bar]……….............8 bar [116 psi] Opþional 12 bar [174 psi] sau 20 bar [290 psi] Temperatura maximã. [0C] -20 - 280 Viteza de rotaþie [RPM]….....0-500 Vâscozitate maximã .............200.000 cSt. Principalele caracteristici: . Grund auto fãrã utilizarea de dispozitive auxiliare . Elasticitatea pompei disc . Vitezã micã . Capacitate constantã chiar ºi în timpul rotaþiei "inverse". Seria M Ispezionabile

n

din

Seria

M

Ispezionabile au un singur

rotor, fiind pompe adecvate pentru mediul fluid de transfer ºi vâscozitate foarte ridicatã pentru accces rapid la mecanismul intern. Domeniile cãrora li se adreseazã: agriculturã, petrochimie, chimie, industria alimentarã. Pentru ºi mai multe detalii tehnico-economice vã aºtept cu o cerere de ofertã completã, adaptatã aplicaþiei dumneavoastrã.

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

Pompele

http://www.syscom.ro


SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

7

ECHIPAMENTE DE ARDERE

Arzãtoarele Thermjet Gheorghe MATACHE . GSM: 0723 584 535 Standardul industriei pentru arzãtoarele de vitezã reprezintã un salt tehnologic în domeniul designului ºi al performanþei. ThermJet are cea mai mare vitezã de operare dintre toate arzãtoarele care sunt disponibile pe piaþã: 150 m/s. Comparativ cu modelele competitive, testele au dovedit cã ThermJet oferã cel mai scãzut nivel de emisii. Integrarea racordurilor de gaz ºi aer, inclusiv diafragmele de debit, în corpul arzãtorului, simplificã legarea în instalaþie, menþinerea ºi reglarea arzãtorului. Racordurile de aer ºi gaze sunt independente, reglabile între ele, cu un unghi de 90 grade. Face posibilã montarea conductelor în poziþia cea mai favorabilã. Instalarea, exploatarea, precum ºi întreþinerea sunt simplificate ºi puþin costisitoare. Disponibil în paisprezece dimensiuni, cu capacitãþi de la 43kW/orã la 5850 kW/orã. Toate modelele sunt disponibile ºi pentru utilizarea cu aer de combustie preîncãlzit.

Flacãrã cu vitezã mare Pentru uniformitate de temperaturã Tub de ardere cu temperaturã joasã Este gândit pentru a avea o viaþã lungã ºi o eficienþã mãritã.

Proiect patentat Este destinat amestecului aer-gaz, acoperind un domeniu larg ºi fãrã emisii. Este o invenþie pentru industrie.

Intrare gaz

Tub la alegere Oþel sau carburã de siliciu (SiC) - opþional, bloc dn beton refractar

Intrare gaz

Diafragme calibrate Doar pentru racordurile de aer ºi gaz Senzor de flacãrã Arzãtorul ThermJet produce un flux de gaze arse (flacãrã), de mare vitezã, care pãtrunde în camera de lucru (cuptor), unde produce o agitaþie mare a atmosferei. Aceastã agitaþie conduce la o bunã uniformitate a temperaturii ºi la o eficienþã a încãlzirii considerabilã. Arzãtoarele ThermJet oferã comoditatea în utilizarea multicombustibilului, nemaifiind necesarã schimbarea duzei. În plus, puteþi utiliza orice metodologie de control a arderii: flacãra modulatã, cu aer în exces sau ardere stoichiometricã. Aprindere sigurã. Arzãtoarele ThermJet au aprindere proprie, cu electrod de aprindere (bujie), fãrã a necesita pilot de aprindere. Supravegherea flãcãrii se realizeazã cu electrod de ionizare sau celulã UV, funcþie de capacitatea termicã a arzãtorului.

NPT sau BSP Se poate opta pentru unul sau altul dintre racordurile filetate de aer sau gaz

Electrod de aprindere Numai pentru aprindere electricã

Performance Graphs

Pentru mai multe detalii nu ezitaþi sã ne contactaþi.

SYSCOM 18 SRL n

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79

n n

ROMÂNIA 060 011

n

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12 n

n

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

n

http://www.syscom.ro


8

SYSCOM info nr. 219 - ianuarie/februarie 2015

Analizoare stationare de gaze tip AO 2000 si EL 3000 Oana GHEORGHIÞÃ . GSM: 0730 016 575 Mihai Marian CERNAT . GSM: 0722 626 004 1. Domeniul de utilizare Analizoarele staþionare de gaze tip AO 2000 ºi EL 3000, fabricate de ABB Automation GmbH, au ca variante modelele AO 2020, AO 2040, EL 3020, EL 3040 ºi EL 3060, fiind utilizate la monitorizarea ºi la controlul proceselor industriale, la analiza emisiilor de gaze poluante într-o gamã foarte largã de concentraþii. 2. Descrierea produsului ºi a principiului de mãsurare Analizoarele ABB, AO 2000 ºi EL 3000, sunt sisteme de monitorizare ºi control integrate performante, ce pot efectua analiza rapidã a gazelor de proces ºi a emisiilor de gaze de pe coºurile instalaþiilor industriale. Echipamentele dispun de o interfaþã cu utilizatorul prietenoasã, pe care se pot afiºa simultan pânã la 6 valori mãsurate, de help on-line, dar ºi de un meniu în 10 limbi. În configuraþia unui analizor staþionar de gaze intrã: unitatea centralã ºi minimum un modul de analizã. Acestea pot fi montate pe panou, având un rack de 19”, dar ºi într-o carcasã anti-Ex. Modelele AO 2000, cu montare pe panou ºi rack 19"

Modelele

EL 3020 ºi EL 3040

Modelul

În funcþie de tipul de modul LIMAS, acesta poate fi utilizat în nenumãrate aplicaþii: în producþia ºi procesarea olefinelor, rafinarea uleiurilor, controlul calitãþii produselor chimice, analiza biogazului, dar ºi la optimizarea arzãtoarelor, monitorizarea emisiilor de noxe, analiza GN, procesarea celulozei ºi vâscozei etc. 2.2.3. Modulul MAGNOS de analizã a oxigenului Magnos 206 este un analizor de oxigen magnetomecanic, folosit cu succes la mãsurarea puritãþii oxigenului, în instalaþiile de separare a aerului, monitorizarea biogazului, monitorizarea gazelor de proces, monitorizarea emisiilor. Magnos 27 se bazeazã pe principiul termomagnetic pentru analiza oxigenului, acesta fiind un analizor rezistent la vibraþii ºi ºocuri, utilizat la analiza oxigenului în gazele de ardere, dar ºi la analiza gazelor de ardere din diferite procese. 2.2.4. Modulul de analizã CALDOS Caldos 25 utilizeazã diferenþa de conductivitate termicã pentru analiza substanþelor corozive în producþia de cloruri, analiza SO2 în procesul de ruginire a instalaþiilor etc. Semnalul mãsurat de acest modul nu necesitã corecþie de presiune. Caldos 27 funcþioneazã pe principiul unor microsenzori semiconductori care fac posibilã mãsurarea pe domenii foarte mici ºi timp de rãspuns scurt. El poate fi folosit cu succes în mãsurarea puritãþii H 2, dar ºi în monitorizarea gazelor inerte etc.

2.1. Unitatea centralã Unitatea centralã dispune de un display iluminat, cu o rezoluþie de 320 x 240 pixeli, pe care pot fi afiºate valoarea mãsuratã, dar ºi bargraph-uri. Unitãþile de mãsurã pot fi selectate de utilizator. Operarea unitãþii centrale se realizeazã prin intermediul a 6 taste rapide, 2 taste de anulare ºi o tastaturã numericã. Starea sistemului este indicatã prin LED-uri. 2.2. Module analitice 2.2.1. Modulul de analizã URAS 26 Modulul de analizã URAS 26 este un fotometru cu detecþie NDIR pentru monitorizarea continuã a emisiilor de gaze, dar ºi pentru alte aplicaþii industriale. Modulul URAS 26 dispune de o celulã de mãsurã rezistentã la coroziune ºi poate analiza pânã la 4 gaze simultan. Dintre aplicaþiile tipice în care este folosit modulul URAS 26 menþionãm: monitorizarea emisiilor, monitorizarea deºeurilor, monitorizarea proceselor de producþie a gazelor ºi a gazelor pure, optimizarea arzãtoarelor, monitorizarea proceselor de fermentare, analiza gazelor la coº. 2.2.2. Modulele de analizã LIMA S 11-UV, LIMAS 11-IR, LIMAS 11-HW Principiul de mãsurare se bazeazã pe proprietatea moleculelor dintr-un gaz de a interacþiona cu un fascicul de luminã emis ºi de a absorbi o parte din energia radiatã. Selectivitatea substanþelor componente din proba prelevatã se face cu un filtru de gaz sau cu un filtru de interferenþã. SYSCOM 18 SRL

EL 360

2.2.5. Modulul de analizã Multi-FID Analizorul FID mãsoarã gradul de ionizare produs de arderea compuºilor organici în flacãrã de H2. Prin ardere, particulele ionizate se deplaseazã între electrozii polarizaþi, producând un curent de ionizare. Multi-FID 14 este utilizat la monitorizarea emisiilor poluante, în mãsurãtori în proces, mãsurãtori de puritate a H2, O2 sau argonului, hidrocarburilor. Multi-FID 14 NMHC este utilizat la analiza hidrocarburilor în afara metanului. 2.2.6. Senzorul electrochimic de oxigen. Senzorul electrochimic de oxigen este utilizat pentru mãsurarea concentraþiei de oxigen din proba de gaz. El este folosit în primul rând pentru monitorizarea emisiilor, pentru mãsurãri în procesele de fermentare, în spaþiile de depozitare a fructelor sau pentru calitatea aerului. Senzorul electrochimic pentru oxigen este montat în modulul de gaz. El este asociat unui modul de analizã ºi este controlat ºi monitorizat de o parte electronicã aferentã senzorului ºi integratã în blocul electronic al modulului de analizã. Senzorul electrochimic pentru oxigen funcþioneazã în acelaºi fel ca o celulã de combustie. Componentul mãsurat (oxigenul) este convertit la stratul limitã cu catodul în apã, rezultând un curent prin rezistenþa R, care este proporþional cu concentraþia de oxigen. Au loc urmãtoarele reacþii: Catod: O2 + 4 H+ + 4 e- → 2 H2O Anod: 2 Pb + 2 H2O → 2 PbO + 4 H+ + 4 eTotal: O2 + 2 Pb → 2 PbO. Sensibilitatea faþã de temperaturã a senzorului este compensatã automat. Calibrarea: Punctul de zero este foarte stabil. Calibrarea de zero se face cu aer ambiant care conþine o concentraþie foarte stabilã de oxigen de 20,96vol%. 2.2.7. Senzorul LS 25 Utilizat cu succes în aplicaþiile cu posibilitate de apariþie a riscului de explozie, senzorul LS 25 permite monitorizarea emisiilor ºi a gazelor arse, utilizând principiul spectroscopiei unei singure linii. Modulul este alcãtuit dintr-o unitate de emisie ºi una de control ºi poate fi utilizat pe coºuri cu diametrul de la 0.5 m pânã la 6 m, temperaturi de maxim 15000C ºi presiuni de 20 bar. 2.2.8. Modulul ZO23 Modulul ZO23 poate fi folosit în instalaþiile de separare a aerului, controlul calitãþii în depozite, dar ºi pentru mãsurarea continuã a oxigenului în gazele pure (N2 ºi Ar). Pentru mai multe informaþii despre analizoarele staþionare de gaze, vã aºteptãm.

Notã: intervalul de mãsurare maxim este 0-100 vol%. n

ROMÂNIA 060 011

n

BUCHAREST - 12

n

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 n TEL.: 310 26 78; 310 26 79 n FAX: 316 91 76; 316 91 79 n E-mail: syscom@syscom18.com n http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073 n

Ziar 1 2015  
Ziar 1 2015  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement