Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale ºi sisteme de mãsurare

Nr. 213 ianuarie/februarie 2014

Sistem de monitorizare apã de injectie tor i d E

Irinel Nicolae Muºat

ial

Injecþia de apã tehnologicã este foarte importantã în câmpurile petroliere OMV Petrom, în scopul de a menþine producþia ºi creºterea recuperãrii rezervelor de petrol. Datoritã amplasãrii pe teren a sondelor, activitãþile de bazã - cum ar fi operarea, întreþinerea ºi monitorizarea sondelor de injecþie - sunt foarte dificile. Performanþele acestui sistem îmbunãtãþesc: . procesul de injecþie a apei ºi a managementului de gestiune . transmisia de date la distanþã, fãrã intervenþie umanã, prin interconectare cu reþeaua de date Petrom . colectarea parametrilor de la echipamentele de mãsurare . erorile de mãsurare, care sunt minimizate prin eliminarea erorilor umane . informaþiile imediate în cazul în care parametrii nu sunt în limitele stabilite . posibilitatea de înregistrare a parametrilor de injecþie într-o bazã de date, în scopul de a genera rapoarte, analize ºi prognozã . întreþinerea simplã, ceea ce înseamnã siguranþã sporitã a operaþiunilor . impactul asupra mediului, care se reduce, datoritã rapiditãþii transferului de informaþii.

SYSCOM 18 SRL Bucureºti a livrat pentru acest proiect 200 de sisteme de mãsurare în scopul de a monitoriza perametrii apei de injecþie. Este vorba despre 200 de sonde de injecþie, grupate în 60 de distribuitoare. Date despre debit (valoare instantanee ºi totalã), precum ºi date despre presiunea de injecþie, sunt disponibile atât pe plan local la manifold, cât ºi în baza de date Petrom, prin transmisie la distanþã. Irinel Nicolae MUªAT Mobil: 0729 700 789

SYSCOM participã la RAILF-ROMCONTROLA 2014 În perioada 26-29 martie 2014,

Tematica evenimentului

prezentã la ediþia 2014 a

Evenimentul se adreseazã specialiºtilor care activeazã în domeniile structurate conform tematicii prezentate în continuare:

RAILF-ROMCONTROL A,

Automatizãri &Instrumentaþie

Biotehnologie / diagnosticare

• Automatizãri (Process Automation, Factory Automation, Software industrial, Sisteme de Comunicaþie, Calculatoare industriale, Automate programabile-Regulatoare, Elemente de execuþie) • Mãsurãri & senzori •Achiziþie ºi prelucrare date • Acþionãri (electrice, pneumatice, electronice) •Instrumentaþie virtualã • Componente ºi sisteme (electrice ºi electronice) • Roboþi.

• Aplicaþii în biotehnologie • Tehnologie de laborator pentru laboratoare de biotehnologie •Bioanalizã • Bioinformaticã • Biochimie • Diagnozã în cercetarea medicalã

compania Syscom 18 este

la

Centrul Expoziþional ROMEXPO, Bucureºti, pavilionul C4. Târgul pentru Automatizãri & Instrumentaþie ºi Echipamente de laborator din România (Expoziþie ºi Simpozion) este organizat de Asociaþia pentru Automatizãri ºi Instrumentaþie

Echipamente (Instrumentaþie) de laborator

din România (A.A.I.R.).

Analiza ºi controlul calitãþii

Vã aºteptãm la stand zilnic, între orele 10.00 ºi 18.00. Sâmbãtã, 29 martie a.c., accesul

• Analizã instrumentalã • Aplicaþii • Microscoape ºi prelucrãri de imagini optice • Tehnologie pentru mãsurare ºi testare • Testarea materialelor • Controlul calitãþii în industrie ºi în industria farmaceuticã.

la stand se va face între orele 10.00-16.00!

SECTOR 6

SYSCOM 18 SRL TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 BUCHAREST - 12 CALEA PLEVNEI 139B FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro

•Biotehnologie industrialã • Modalitãþi de finanþare în domeniul biotehnologiei • Software de laborator • Educaþie ºi transfer de cunoºtinþe

Tehnologie de laborator •Echipamente de laborator • Automatizãri de laborator/roboticã • Sisteme de date de laborator ºi documentare • Aparaturã de laborator • Produse chimice ºi reactivi/Consumabile • Securitate în muncã.


2

Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

Mãsurarea umiditãtii Higrometre . Aparaturã industrialã portabilã . Aparaturã industrialã on-line . Aparaturã de laborator . Aparaturã pentru laboratoare specializate în calibrãri si etalonãri metrologice Higrometre pentru mãsurãri de umiditate absolutã în unitãþi de “punct de rouã”, inclusiv sisteme de prelevare. Aparatura industrialã: este dotatã cu un senzor ceramic, având urmãtoarele performanþe: . domeniul de mãsurare: -100... 20 0C PR . eroarea de mãsurare: + /- 1 0C . presiunea max.: 340 Barg.

Aparaturã industrialã on-line (Easidew PRO Easidew Tx; Promet) este prevazutã, la cerere, cu sisteme de condiþionare a probei în funcþie de gazul mãsurat. . carcasã anti-Ex, izolatã termic ºi termostatatã . regulatoare de presiune . rotametre ºi robinete de reglaj . filtre combinate, funcþie de natura gazului. Aplicaþii: . industria maselor plastice . mãsurarea umiditãþii gazelor necombustibile, combustibile . confirmã funcþionarea optimã a staþiilor de uscare a gazelor naturale etc.

Aparatura de laborator: este dotatã cu baterii de celule Peltier, având urmãtoarele performanþe: . domeniul de mãsurare: -75... 20 0C PR . eroarea de mãsurare: + /- 0.1 0C . presiunea max.: vid pânã la 10 Barg. Aparaturã de laborator (Optidew, Pura, S 8000) . în funcþie de performanþele solicitate de client, aparatura poate fi dotatã cu douã sau trei trepte de baterii Peltier . precizia excelentã ºi buna reproductibilitate le recomandã pentru mãsurãri de umiditate de mare precizie . toate aceste aparate pot fi folosite cu succes de cãtre laboratoarele de specialitate ca “etaloane itinerante”.

Aparaturã pentru laboratoare specializate în calibrãri ºi etalonãri metrologice (HG – 1; HG – 10; DCS-60; Opti-cal) . A p a r a t u r a genereazã un gaz cu umiditatea controlatã (etalon), pentru etalonãri, v e r i f i c ã r i metrologice ºi calibrãri de aparaturã. . Instalaþia conþine un uscãtor de gaz cu sitã molecularã, un umector de exactitate ºi o camerã climaticã în care se introduce senzorul de testat. . Instalaþia este certificatã NPL ºi UKAS, având trasabilitatea recunoscutã de toþi membrii þãrilor afiliate EAL. - Caracteristici metrologice principale: . domeniul de m ã s u r a r e : (-75…+20) 0 C PR; . eroarea de mãsurare: ± 0,1 0 C; . timp de rãspuns: 0,5 0 C/sec.

Aparaturã industrialã portabilã (Easidew; MDM300) . face automat corecþia de presiune . autonomie: 24 h . memoreazã 10 000 valori mãsurate . descãrcarea datelor prin bluetooth pe orice PC.

În numerele viitoare vom continua sã vorbim despre aparatura specializatã în monitorizarea calitãþii gazelor naturale ºi despre analizoarele de oxigen pentru medii periculoase.

Vlad POPESCU Mobil: 0722 626 004

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

3

Calibratoarele AMETEK (III) Calibratoare de presiune Seria JOFRA HPC – Handheld Pressure Calibrator HPC-400 - Calibrator portabil pentru presiune ºi alte mãrimi de proces . Verificarea ºi calibrarea manometrelor, traductoarelor, transmiterelor, presostatelor ºi a valvelor de siguranþã la faþa locului; . Sunt selectabile 3 domenii de mãsurare: -0,96 - 2/7/20 bar - gauge/compound; . Exactitatea: ± 0,05% din scalã; . Mãsurarea de curenþi ºi tensiuni; . Ieºire de 24 V pentru alimentarea transmiterelor; . Rezistor HART on/off. HPC-400

HPC-500/502 - Calibratoare portabile pentru presiune ºi alte mãrimi de proces . Etalonarea de presiune a manometrelor analogice ºi digitale, a traductoarelor ºi a transmiterelor de presiune, testarea presostatelor, testarea etanºeitãþii, funcþia de calcul al erorilor în timp real; . Sunt selectabile 16 domenii de mãsurare: -0.96 – 1 / 2bar ºi -0.82 – 7 / 20 / 35 bar – gauge/compound; 0 – 70 / 200 / 350 / 700 bar - gauge; 0.025 - 1.1 / 2 bar ºi 0.07 – 7 / 20 bar – absolute; ±25, ±70 & ±350 – differential (HPC500); . Exactitatea: ± 0,025% la citire + 0,01% din scalã; . Mãsurarea de curenþi: 0 - 24mA, alimentare de 24 V pentru transmitere, mãsurarea de tensiuni în domeniul 0 - 30V, mãsurarea de temperaturi cu termorezistenþã în domeniul -40 0 C – 155 0 C, rezistor HART on/off, termometru de precizie dotat opþional cu senzor Pt100; . JOFRA HPC 502 este varianta cu doi senzori de presiune; . Compatibilitate cu modulele APM ºi JOFRACAL. HPC-500/502

HPC-600 - Calibratorul portabil pentru presiune ºi alte mãrimi de proces, cu pompã electricã încorporatã . Etalonarea de presiune a manometrelor analogice ºi digitale, a traductoarelor ºi a transmiterelor de presiune, testarea rapidã a presostatelor ºi valvelor de siguranþã, testarea etanºeitãþii, funcþia de calcul al erorilor în timp real; . Etalonarea în bucla de curent 0 - 20mA, alimentare de 24 V pentru transmitere, mãsurarea de tensiuni în domeniul 0 - 30V, mãsurarea de temperaturi cu termorezistenþã în domeniul - 400C – 1550C, rezistor HART on/off, termometru de precizie dotat opþional cu senzorul Pt100; . Domeniul de mãsurare: -0.82 – 2 / 10 / 20 bar - gauge/ compound; 0.2 - 2 / 10 bar - absolute; . Exactitate: ± 0,020% la citire + 0,015% . Pentru extinderea domeniilor de mãsurare, calibratorul poate fi conectat la mai multe module externe de presiune APM. - Display: rezoluþie 5 digiti, contrast reglabil, selecþia manualã a canalelor de mãsurare afiºate. . Interfaþa RS 232: conector LEMO; opþional, pentru conectarea la modulele APM, respectiv la JOFRACAL. HPC-600

JOFRA IPI Mk. II – Industrial Pressure Indicator - Verificarea ºi calibrarea manometrelor analogice ºi digitale, traductoarelor, transmiterelor, presostatelor ºi a valvelor de siguranþã pe teren; - Peste 10 tipuri cu diferite domenii de mãsurare, presiunea maximã: 700bar; - Exactitatea: ± 0,05% din scalã; - Certificare ATEX (II 3 G EEx nA IIB T6 (Ta=–100C... +550C)) ºi CSA (Class 1, Div. 2, Groups A-D) pentru lucrul în mediu exploziv; - Interfaþã de comunicaþie serialã, Stereo jack ºi opþiunea IPILOG Data logging. - Compatibilitate cu JOFRACAL. JOFRA IPI Mk. II

HPC-550/552 Ex - Calibratoare portabile pentru presiune certificate pentru uz în mediul cu risc de explozie: . Transpun funcþionalitatea calibratoarelor din familia HPC500 la exigenþele de verificare ºi etalonare efectuate în mediile cu risc ridicat de explozie . HPC 552Ex este dotat cu doi senzori de presiune . Exactitatea: ± 0,025% la citire + 0,01% din scalã . Ambele modele sunt certificate ATEX (II 2 G Ex ia IIB T3 Gb (Ta=-10 0C la + 45 0C) KEMA 10 ATEX 1068 X) ºi JOFRA APM Mk. II – Advanced Pressure Module IECEx (Ex ia IIB T3 Gb (Ta= -10 0C la +45 0C) IECEx CSA - Compatibil cu AMC910, ASC300, ASC301 sau 10.0013). seria HPC; - Oferã o varietate mare de domenii de mãsurare, HPC-550/552 Ex de le 25 mbar pânã la 700 bar; - Modulul lucreazã cu presiuni absolute, relative, combinate, diferenþiale ºi în vacuum; - Dotat cu memorie proprie; este recunoscut automat de calibratorul JOFRA la care este conectat.

Sistem complet de calibrare a presiunii cu HPC400, HPC500, HPC502, DPC-501 ºi IPI Mk. II Calibratoarele de presiune JOFRA se pot livra ca echipament standard, ca indicator individual, sau ca sistem de calibrare complet, în cutie de transport, incluzând pompã, furtunuri, fittinguri, baterii, cabluri de test, manual de operare ºi certificat de trasabilitate. sistem A - Pompã pneumaticã, cu reglaj fin ºi mâner tip pistol, pentru DPC-501, HPC400, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk. II; presiune generatã: 0 - 40 bar / 0 - 580 psi. sistem B - Pompã pneumaticã, cu reglaj fin ºi comutator de presiune/vacuum, mâner tip pistol, pentru DPC-501, HPC400, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk. II; presiune generatã Vacuum - 40 bar / Vacuum - 580 psi. sistem C - Pompã hidraulicã cu rezervor încorporat, valvã de aerisire ºi valvã de reglaj fin, pentru DPC-501, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk. II; presiune generatã: 0 - 350 bar / 0 - 5,000 psi. sistem D - Pompã hidraulicã cu ºurub, rezervor pentru ulei sau apã, valvã de aerisire ºi valvã de reglaj fin, pentru DPC-501, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk.II; presiune generatã: 0 - 350 bar / 0 - 5,000 psi. sistem E - Pompã hidraulicã de înaltã presiune, cu valvã de reglaj fin, pentru DPC-501, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk. II; presiune generatã: 0 - 700 bar / 0 - 10,000 psi. sistem F - Pompã hidraulicã de înaltã presiune, cu valvã de reglaj fin, pentru DPC-501, HPC500, HPC502 ºi IPI Mk. II; presiune generatã: 0 - 1,000 bar / 0 - 15,000 psi.

nVision –Calibrator de presiune multifuncþional înregistrator de referinþã . Domeniul de calibrare: - vacuum (0,0138 bar la 1000 barA), cu modulul de referinþã BARO . Display grafic: 255x160pixel, ratã afiºare: 4citiri/sec pânã la 10citiri/sec. (înregistrare) . Alimentare: 4 x AA: 200ore, pânã la 60zile, Baterii certificate (Intrinsically Safe), IP67; . Interfaþã comunicaþie: mini-USB; . Datalogging: capacitate aprox. 1milion puncte – memorie flash non-volatilã; . Compatibil cu CrystalControl software; . Precizie pânã la 0.02% din citire; . Înlocuieºte cu succes testerul de masã moartã ºi înregistratorul cu hârtie; . Module interschimbabile de presiune (PM ºi BARO 3/10/30/100/300/700/1000bar), de curent ºi tensiune (055 mA (MA20+), 0-25 mA (MA20), 0-28 VDC) de temperaturã (RTD100 0–400 Ohms). nVision

JOFRA APM Mk. II

- urmare în pagina 4 -

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


4

Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

- continuare din pagina 3 -

XP2i – Manometru digital . Domeniul de mãsurare: - vacuum (pânã la 1000 bari), (15 000 PSI) . Precizie: ±(0.02% din FS), ±(0.1% din citire); Vacuum: ±(0.25% din FS) . Temperatura de operare: -10 la 500C . Display: 5.5 digits, înãlþime: 16.9 mm; ratã afiºare: 4citiri/sec(standard), 8citiri/sec(PSV mode) . Alimentare: 3 x AA: 1500ore, pânã la 1 an de dare în mod Ultra Low Power; . Interfaþã comunicaþie: RS232, DB-9F; . Datalogging: capacitate 32000puncte - memorie flash non-volatilã; interval min:1sec/max:18ore; . Senzor: 316SS ºi Viton (O-ring intern); Diafragmã: Dow Corning® 200; Conectare: CPF Female . Compatibil cu ConfigXP software. XP2i

Calibration Kits and Tools . Domeniul de mãsurare: - Calibrare în 10 puncte în mai puþin de 10 minute cu ajutorul softului FastCalXP; - Genereazã presiune cu mare precizie de la vaccum la 700bar; - Disponibul în varianta portabilã sau cu montare pe banc de lucru; - Carcasã de protecþie este dotatã cu fitinguri, furtunuri ºi pompã.

M1

Calibration Kits and Tools

30 Series - Compact Calibrator - Display: 2 linii max. 6 cifre, 5mm înãlþime; ratã afiºare: 2citiri/sec(reglabil la 1, 3, sau 3,7 citiri); - Alimentare: 1 x 9V: 90 ore, Interfaþã comunicaþie: micro-USB; - Precizie PRESIUNE: 0-110% gamã, (0.05% din citire + FT), FT: 0.005% din FS sau rezoluþie, VACCUM: (0.25% din citire + Vacuum FT), Vacuum FT: 0.0003 bar, pentru domenii de 1 ºi 2 bar sau 0.001 bar, pentru domenii pânã la 20 bar; MILIAMPERI: (0.025% din citire + 0.001 mA), - Domeniu: 0 - 55 mA, Rezoluþie: 0.001 mA; Temperaturã operare: 0 - 50° C; - Compatibil cu Config. M30 software. 30 Series

M1 – Manometru digital . Domeniul de mãsurare: Precizie: ±(0.04% din FS); ±(0.2% din citire); Vacuum: ±(0.25% din FS) - Temperatura de operare: -10 - 500C; - Display: 5 digiti, înãlþime: 16.8mm; ratã afiºare: 4citiri/sec; - Alimentare: 2 x AA: 900ore, IP65; Carcasã: Polyester/ Polycarbonate Blend; - Senzor: 316SS ºi Viton (O-ring intern); Diafragmã: Dow Corning® 200; Conectare: CPF Female; - Opþiune mediere: 2-20 puncte; Bargraf Vertical.

JOFRACAL - Calibration software - Se descarcã gratuit la www.jofra.com - Permite automatizarea proceselor de etalonare; - Compatibil cu toate calibratoarele de temperaturã marca JOFRA, termometrele etalon seria DTI, calibratoarele de presiune DPC 500, HPC ºi IPI, calibratoarele de semnal ASC 301 ASM 800 - Postprocesarea ºi tipãrirea certificatelor de etalonare; - Datele de etalonare se arhiveazã pe hard-discul calculatorului. JOFRACAL - Calibration software

Pentru alte detalii tehnico-economice, vã aºteptãm. Constantin DRIDEANU Mobil: 0730 015 868

Solutii pneumatice de control Control Air, producãtor american de instrumente de control pneumatice, propune o gamã completã de soluþii pentru diferite aplicaþii din industria de petrol ºi gaze, energeticã ºi alimentarã.

Control Air produce: regulatoare de aer de mare precizie, convertoare electropneumatice, poziþionere pentru valve, cilindri pneumatici cu diafragmã ºi alte echipamente de control pneumatic.

Calitatea produselor CONTROL AIR este una foarte bunã, iar pentru echipamentele electrice pot fi adãugate opþiuni de protecþie la intemperii ºi de asemenea cu protecþie pentru zone cu mediu exploziv ATEX.

Adrian GHIÞÃ Mobil: 0723 616 035

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

5

Monitoare de flacãrã Monitorul de flacãrã DURAG este un aparat de siguranþã, alcãtuit dintr-o unitate de control (D - UG 110/120/660) ºi un senzor optic de flacãrã (din seria D - LE 100/600). Aceastã combinaþie dã posibilitatea instrumentului sã monitorizeze flãcãrile de la o serie de combustibili ºi procese de ardere, în arzãtoare cu o singurã flacãrã sau cu mai multe flãcãri. Aplicaþiile acestor monitoare de flacãrã merg la centralele electrice mari, la instalaþii mici de încãlzire la distanþã, de la instalaþiile de gaze reziduale. Monitoarele de flacãrã, utilizate în combinaþii: unitate de control (D - UG 110/120/660) ºi senzor de flacãrã în instrumentele din seria D - LE 103 sau D - LE 603, circuitul de siguranþã al acestora se conformeazã standardelor europene EN 230 (pentru þiþei) ºi EN 298 (pentru gaze), directivelor standard TRD 411 ºi TRD 604, pentru funcþionare continuã, intermitentã ºi de 72 de ore, ca ºi Standardelor Americane UL 372 ºi FM clasa 7610. Pentru a adapta cel mai bine monitoarele de flacãrã la condiþiile locale, se pot oferi diverºi senzori de flacãrã UV sau IR (corespunzãtor flãcãrii de gaz metan sau combustibil lichid), pentru monitorizarea flãcãrii. Pentru început prezentãm Monitorul de flacãrã în combinaþia Unitate de control D - UG 110 ºi senzorul optic de flacãrã D - LE 103: Frecvenþa pulsaþiilor fãrã interferenþe (semnul de flacãrã)

Arzãtor

Flacãrã D-LE 103 Senzor de flacãrã

Intensitate flacãrã

. Posibilitatea conectãrii în paralel a 2 senzori de flacãrã (UV/UV, IR/IR sau UV/IR) . Douã ieºiri, ce îl fac corespunzãtor ºi pentru activarea unui electroventil . Cod de eroare pus în evidenþã prin intensitatea luminozitãþii unui led Combinaþia dintre un senzor de facãrã ºi unitatea de control D-UG 110 este aprobatã pentru funcþionarea continuã ºi de 72 ore, conform TRD 604. Pentru a asigura o monitorizare optimã ºi selectivã a flãcãrii, senzorul de flacãrã trebuie poziþionat astfel încât flacãra sã poatã fi vizualizatã indiferent de sarcina arzãtorului. Caracteristici tehnice D - UG 110: Alimentare (ca): 115/230 Vca, + 10%... -15%/50-60Hz Alimentare (cc): 24/48 Vdc + 20%... -20% Ieºire analogicã: 0/4... 20 mA/750 W Ieºire releu de contact: 250 Vca, 2A, cos j = 1,0 Putere consumatã: 20 VA Dimensiuni prizã de 19" conform Standardului European 14 TE/3 HE Protecþie: Modul pe rac de 19" D-BT 110... IP00 în carcasã de plastic G11... IP55 Montaj: 19" Plug-in Unit Timp de închidere de siguranþã: 1 - 5.5 s (setare din fabricã, la cerere) Certificare: EN 230, EN 298 Directive CE: EN 298, EN 50081 Greutate: aproximativ 1 kg Temperatura ambiantã permisã: -20... + 600C Senzori de flacãrã: Seria D-LE 103 sau D-LE 603 (posibilitatea montãrii a 2 scanere în paralel).

Acest monitor are încorporat un microprocesor, iar softul ºi hardul acestuia includ tehnologie de ultimã orã. Utilizând tehnologie de vârf, se îmbunãtãþesc capacitatea de evaluare, siguranþa ºi calitatea detectãrii monitorului de flacãrã. În plus, designul hard-ului se conformeazã în totalitate Directivelor EC penru conformitate electromagneticã (EMC). Pragul de rãspuns (sensibilitate) al monitorului de flacãrã poate fi setat la unul din cele 10 nivele, cu ajutorul unui comutator de pe placa frontalã a unitãþii de control. Timpul de siguranþã (timpul de rãspuns al unitãþii de control la pierderea flãcãrii) este mai mic de 1 secundã. Se poate seta un timp de siguranþã de pânã la 5,5 secunde. Senzor de flacãrã ultraviolet (UV) Detectorul de luminã (celula UV tubul de descãrcare a gazului), utilizat la senzorii de flacãrã UV, acoperã un spectru de 185 la 260 nm ºi rãspunde exclusiv la spectrul de flacãrã UVC. Senzorii de flacãrã evalueazã atât partea constantã, cât ºi partea dinamicã a luminii flãcãrii. Toate flãcãrile cu luminã albastrã. Toate flãcãrile cu luminã albastrã (cum ar fi flãcãrile de gaze, cu luminã vizibilã scãzutã), pot fi monitorizate cu acest senzor de flacãrã. În consecinþã, arzãtoarele cu gaze sunt frecvent echipate cu monitorizare UV. Senzori de flacãrã în infraroºu Detectoarele de flacãrã (elementele foto) la senzorii de flacãrã IR au o sensibilitate de spectru de 300 la 1100nm sau 780 la 1800nm. Partea variabilã a luminii primite (flacãra cu sclipiri) este preluatã, în timp ce energia de la emiþãtoarele constante (ex. pereþii lucioºi ai boilerului sau conductele care reflectã lumina etc.), nu este mãsuratã. Deci, monitorizarea flãcãrii nu este influenþatã de aceste surse.

D-LE 103. Criterii de selecþie

Arzãtor

Corespunzãtor pentru combustibil

Model

Unitate de control

Gaz

Comb. Cãrbune lichid

Lemn

Caracteristici

1. Alegerea senzorului de flacãrã Arderea Sistem cu un arzãtor Comb. lichid Senzor de flacãrã D-LE... 103 UA 103 UAF 103 IG 103 IS

Sistem cu mai multe arzãtoare

Gaz

Cãrbune

Senzor de flacãrã D-LE... 103 UL 103 UA 103 UAF

Senzor de flacãrã D-LE... 103 IS 103 IG

Comb. lichid

Gaz

Cãrbune

Senzor de flacãrã D-LE... 603 UA 603 UAF 603 IS 603 IG

Senzor de flacãrã D-LE... 603 UH 603 UAS 603 UA 603 UAF

Senzor de flacãrã D-LE... 603 IS 603 IG 603 ISE 603 ISO

D-LE 103 UL

Monitorizarea flãcãrilor de gaz ºi combustibil lichid în instalaþie pe fiecare arzãtor

D-LE 103 UA

Monitorizarea flãcãrilor de gaz ºi combustibil lichid în instalaþie pe fiecare arzãtor Unghi mãrit de vizare la 12"

D-LE 103 UAF

Monitorizarea flãcãrilor de combustibil lichid în instalaþii pe fiecare arzãtor, ca ºi arzãtoare cu combustibil lichid sau combustibil adiþional

D-LE 103 IS

Monitorizarea flãcãrilor de combustibil lichid ºi praf de lemn, ca ºi a flãcãrilor de gaz de la pilot sau de la arzãtoarele principale în instalaþii, pe fiecare arzãtor

D-LE 103 IG

Monitorizarea flãcãrilor de combustibil lichid ºi praf de lemn, ca ºi a flãcãrilor de gaz de la pilot sau de la arzãtoarele principale în instalaþii, pe fiecare arzãtor

Monitorul de flacãrã este ideal pentru acest combustibil Monitorul de flacãrã este corespunzãtor pentru acest tip de combustibil 2. Descriere funcþionalã Elementele foto din senzorii flãcãrii optice monitorizeazã Monitorul de flacãrã este corespunzãtor în mod adiþional pentru acest tip de combustibil. Caracteristicile de monitorizare depind în primul rând de tehnica de ardere utilizatã diferite domenii spectrale ale flãcãrii, în funcþie de model. Monitorul de flacãrã nu este recomandat pentru flãcãri de gaze. Dacã pentru monitorizarea flãcãrii se stabileºte un domeniu spectral corespunzãtor, senzorul de flacãrã va genera o frecvenþã de pulsaþii standardizate, corespunzãtoare intensitãþii ºi modulãrii flãcãrii. Cu ajutorul unei acþionãri încorporate, aceste pulsaþii rezistente la interferenþã pot fi transmise unitãþii de control D - UG 110. Odatã primite, validitatea pulsaþiilor este controlatã de circuitul logic de intrãri ºi apoi sunt trecute la unitatea D-LE 103. Desen dimensional Conectare þeavã de vizare microprocesoare cu dublu canal, pentru a continua Conectare aer purjare (rãcire) R 1/2" R 1 1/4" Unghi prelucrarea. Cu ajutorul criteriilor suplimentare de de Conectare evaluare, cu timpul de siguranþã ºi pragul ajustabil de vizare rãspuns, unitatea de control decide dacã va semnaliza 6" ϕ 80 flacãra ON sau OFF. Situaþia flãcãrii este afiºatã printr-un releu de contact cu siguranþã intrinsecã, un LED (pe panoul frontal) ºi o ieºire de curent de 0/4... 20 mA (pentru afiºarea intensitãþii ªurub de blocare flãcãrii). 244 mm ca. 93 Unitatea de control DURAG D - UG 110 Lucreazã cu senzor de flacãrã D-LE 103 (sau cu alþi senzori): Flãcãrile ale cãror radiaþii UV sunt absorbite de praf, vapori de apã sau de alte materiale pot fi monitorizate în . Monitorizeazã flãcãrile în domeniul ultraviolet (UV) sau domeniul IR. Printre posibilele aplicaþii se numãrã incineratoarele de gunoi ºi cuptoarele cu cãrbune sau pãcurã infraroºu (IR) pentru arzãtor . Sistem microprocesor cu 2 canale, ce asigurã (motorinã). La monitorizarea cuptoarelor cu motorinã, domeniul IR este de 300 la 1100 nm, în condiþii normale. Senzorii IR cu spectru de pânã la 1800 nm s-au dovedit deosebit de eficienþi la reducerea NOX la ardere (ex. autocontrolul ºi siguranþa în funcþionare . Posibilitatea reglãrii pragului ON/OFF al flãcãrii pentru în aplicaþii de circulare a gazelor arse sau în instalaþii cu combinaþie de arzãtoare pe gaz/motorinã). 10 valori Gheorghe MATACHE . Ieºire analogicã 0/4... 20 mA pentru intensitatea flãcãrii Mobil: 0723 584 535

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


6

Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

CORTEM –

Noi tipuri de cutii de jonctiuni Firma CORTEM propune noi tipuri de cutii de joncþiuni, special echipate pentru a rãspunde mediilor cu pericol de explozie. Aceste cutii sunt grupate în mai multe serii, între care amintim: Seria CTBE, Seria EJBE... EJBXE ºi Seria GUBE... GUBE... H. Seria CTBE... Protecþie antiexplozivã Ex e IICT... Gb Ex tD IIIC T IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Este o serie economicã de cutii de joncþiuni, realizatã din oþel inox, disponibilã pentru instalaþii electrice plasate în medii agresive, cu securitate crescutã sau cu securitate intrinsecã. Pot fi livrate cu terminale multipolare sau terminale modulare. Cutiile CTBE pot fi gãurite în concordanþã cu specificaþiile beneficiarilor. Cortem poate efectua doar gãurirea. Construcþie: . Oþel inox . ªuruburi ºi piuliþe din oþel inox . Garniturã EPDM . ªuruburi de împãmântare interioare/exterioare . Cleme de fixare. Accesorii livrate la cerere: . Eticheta de identificare . Supape de respiraþie ºi drenare.

Seria EJBE... EJBXE... Protecþie antiexplozivã Ex de IIB+H2 T5/T6 Gb - Ex tD IIIC T850C T1000C Db - IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Seria EJBE, EJBXE este compusã dintr-o cutie "Ex d" tip EJB sau EJBX ºi o cutie "Ex e" tip CTB, conectate prin intermediul flanºelor. Sunt disponibile vizoare pentru cutiile "Ex d" pentru vizualizarea indicatoarelor, ecranelor sau a dispozitivelor de monitorizare. Construcþie: . Oþel inox AISI316L sau aliaj de aluminiu . ªuruburi ºi piuliþe din oþel inox . ªuruburi de împãmântare interioare/exterioare. Accesorii livrate la cerere: . Eticheta de identificare . Supape de respiraþie ºi drenare. Seria EJBE... EJBXE...

SeriaGUBE... GUBE...H Protecþie antiexplozivã II 2 Ex de IIC T5/T6 Gb - Ex tD T850C T1000C Db - IP66. Disponibilã pentru zonele 1, 2, 21 ºi 22. Seria GUBE pentru panouri de control constã dintr-o cutie "Ex d" tip CCAIF ºi o cutie "Ex e" tip CTB, din oþel inox AISI316L, special proiectatã pentru piaþa offshore. Cutia "Ex d" este utilizatã pentru instalarea componentelor electrice ca aparate de mãsurã, în timp ce cutia "Ex e" cu securitate sporitã este utilizatã pentru montajul blocurilor terminale de conexiune a cablurilor de intrare. Construcþie: . Oþel inox AISI316L sau aliaj de aluminiu . ªuruburi ºi piuliþe din oþel inox . ªuruburi de împãmântare interioare/exterioare. Accesorii livrate la cerere: . Eticheta de identificare . Supape de respiraþie ºi drenare. Seria GUBE... GUBE... H

Seria CTBE

Daniel NICULESCU Mobil: 0722 193 005

SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

ROMÂNIA 060 011 FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

7

Senzor electromagnetic de debit DWM Industrii deservite . Petrochimicã . Petrol ºi gaze . Chimicã . Alimentarã ºi bãuturi . Apã . Aer condiþionat (HVAC) Aplicaþii . Detectare curgere . Sisteme de rãcire . Protecþie pompe.

DWM este un instrument pentru mãsurarea debitului utilizat în special în industria apei, a apei menajere, în industria alimentarã ºi a bãuturilor.

Variante DWM 1000 Senzorul de debit DWM 1000 este de tip inserþie, un sistem pe douã fire. Valoarea de comutare este reglabilã pe tot domeniul 0.1…9.9m/s sau 0.3… 32.5 ft/s. Releele sunt, de asemenea, disponibile pentru selectarea tensiunilor AC sau DC. Un element sudat este livrat în varianta standard pentru conectarea DWM1000 direct pe conducta de proces. Este disponibil pentru conducte cu diametre DN50…400. Opþional, poate fi utilizat un tronson pentru a instala instrumentul fãrã a fi necesarã sudura.

Senzorul electromagnetic de debit DWM1000 ºi debitmetrul electromagnetic DWM2000 monitorizeazã, din punct de vedere electric, debitul de lichide conductive electric, al pastelor ºi al lichidelor cu suspensii. DWM1000 utilizeazã o tensiune indusã convertitã în semnal de contact. DWM2000 utilizeazã o tensiune indusã, convertitã în semnal de ieºire 4…20mA, care este proporþional cu viteza fluidului.

DWM 2000 DWM 2000 este un debitmetru de inserþie. Domeniul de mãsurare este ajustabil:1...8 m/s sau 3.3... 26.2 ft/s. DWM 2000 are un display cu cristale lichide. Este disponibilã ºi varianta cu display la distanþã (C95 CI). Un element sudabil este livrat în varianta standard a echipamentului pentru conectarea DWM2000 direct în conducta de proces. Instrumentul este corespunzãtor pentru diametrul de conducte DN50… 400. Este disponibil un tronson de mãsurare care se utilizeazã pentru instalarea debitmetrului fãrã a mai fi necesarã sudura. Caracteristici principale . Contact pentru setarea valorii pe întregul domeniu . Buton de calibrare zero . Disponibil în varianta pentru conducte mai mari de DN400mm/16” . Opþional, ventil de izolare cu bilã pentru versiunea “long” . Design robust, protecþie IP66(NEMA4/4X) . Disponibilã versiunea IP68 pentru aplicaþii unde poate apãrea inundarea . Corespunzãtoare pentru temperatura de proces pânã la 150grd.C/300F ºi presiuni de proces pânã la 25 bar/360psig . Opþional, display digital pentru debitmetrele DWM2000 . Adecvate pentru utilizarea în circuite electrice AC sau DC (pentru DWM1000 disponibile relee) . Opþional, disponibile tronsoane pentru diametre de conducte DN25… DN50 sau 1”… 2” . Opþional, fitinguri pentru carcase Tuchenhagen VARIVENT . La cerere, display digital sau LED cu luminã intermitentã . Element de montare cu diametrul nominal marcat, astfel încât senzorul sã fie corect montat în conducta de proces . Conectare igienicã de montare la proces (cu sau fãrã tronson) . Punct de comutare reglabil (DWM1000) sau ieºire 4… 20mA. SYSCOM 18 SRL SECTOR 6

TEL.: 310 26 78; 310 26 79

Opþiuni Indicator LCD Debitmetrul DWM 2000 D este echipat cu display LCD cu douã linii, 16 caractere. El afiºeazã viteza fluidului pe prima linie ºi debitul pe linia a doua. Poate fi utilizat pentru calibrarea on-site a DWM2000. Acesta poate fi înlocuit la toate variantele DWM2000, excepþie fãcând instrumentele IP68 cu carcasã din inox. Carcasã din oþel inox, IP68 Carcasa IP68 din oþel inoxidabil este adecvatã pentru aplicaþiile în care este posibilã inundarea. Este o unitate etanºã, iar toate calibrãrile sunt executate în fabricã, înainte de livrare. Instrumentele DWM 1000 ºi 2000 cu opþiunea de carcasã din oþel inoxidabil, IP68, pot fi comandate cu senzor lung. ROMÂNIA 060 011

FAX: 316 91 76; 316 91 79

BUCHAREST - 12

Senzor lung DWM 1000 L ºi 2000 L sunt ideale pentru controlul debitului în conducte de diametre mari sau canale deschise. Ele sunt o alternativã la turbine. Senzorul are lungimea 500 mm / 20" sau 1000 mm / 40": poate fi livrat, la cerere, cu o lungime de pânã la 3m /120". Acesta are u r m ã t o a r e l e caracteristici adiþionale: . Lanþ de securizare . Opþional, manºon de sudurã . Opþional, ventil de izolare.

Tronsoane Tr o n s o a n e l e sunt disponibile pentru diametre de conducte DN25... 50 sau 1...2". Acestea au o l u n g i m e standard de 200 mm / 7.9".

Conectare FT Tuchenhagen Aceasta este o opþiune dezvoltatã pentru aplicaþiile igienice. C a r c a s a Tu c h e n h a g e n VARIVENT ® este livratã, la cerere, pentru instrumentele DWM 1000 FT ºi 2000 FT.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

CALEA PLEVNEI 139B

E-mail: syscom@syscom18.com

http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 213 - ianuarie/februarie 2014

UniStream™- noua generatie Unitronics (I) Producãtorul de automate programabile, Unitronics, pentru care Syscom 18 este distribuitor autorizat, a lansat o nouã generaþie de echipamente de automatizare: UniStream™. Aceastã nouã gamã este rezultatul a peste 20 de ani de experienþã în dezvoltarea automatelor programabile, îmbinatã cu cele mai recente tehnologii în domeniu. UniStream™este vârful clasei sale, folosind procesoare duale (timp mai rapid de scanare, pânã la 2048 intrãri/ieºiri, peste 2 MO memorie), panou de interfaþã cu utilizatorul de înaltã calitate ºi module distribuite de intrãri/ieºiri. Acest nou sistem modular oferã fiecãrui integrator o soluþie competitivã, la costuri mici ºi timp redus de programare. Simple sau complexe, la scarã largã sau micã, automatele programabile din seria UniStream™ pot fi utilizate pentru orice tip de aplicaþie. Se alege panoul operator potrivit aplicaþiei (în prezent sunt diponibile variante de 7” sau 10.4”), se ataºeazã un procesor ºi modulele de intrãri/ieºiri necesare ºi rezultã un echipament compact de control.

Acest lucru permite utilizatorilor sã aleagã configuraþia potrivitã în funcþie de fiecare aplicaþie. UniStream™ exceleazã ºi pe partea de comunicaþie, oferind posibilitatea de a utiliza RS485, CANopen, UniCAN, MODBUS serial ºi Ethernet. Noua platformã poate fi configuratã ºi pentru comunicaþia cu alte protocoale; porturile USB ºi cel serial suportã comunicaþia cu dispozitive externe, precum modemuri, imprimante, cititoare coduri de bare ºi altele. Echipamentul poate fi configurat direct cu ajutorul portului USB. Pentru programare, a fost lansat un nou mediu de dezvoltare - UniLogic™ studio software. Acesta se utilizeazã atât pentru logica de proces, cât ºi pentru panoul operator.

Mai multe detalii despre echipamentele actuale ºi despre noul mediu de programare vom oferi în articolele viitoare. Între timp, vã recomandãm sã accesaþi adresa: http://www.unitronics.com/plc-hmi/unistream. Mihai RADU Mobil: 0722 376 748

ABB Semiconductors

Modul IGBT tip dual-switch 2x500A/3300V Prin lansarea în fabricaþie a produsului 5SND 0500N330300, ABB introduce pe piaþã un nou modul IGBT tip dual-switch de înaltã tensiune. Acest modul are o construcþie standard ºi permite proiectarea de convertoare moderne în tehnologie de inductanþã scãzutã. Noul modul, cu un curent nominal de 500A pe switch, îmbogãþeºte portofoliul de 3.3kV ºi umple golul între 2x250A/3.3kV (în carcasã HiPack 0) ºi 1kA/3.3kV (în carcasã HiPack 1). Modulul este construit în tehnologie SPT+ ºi permite o gamã a temperaturilor de lucru de pânã la 150 0C. Acest nou modul corespunde celor mai noi standarde tip “Foc ºi Fum” solicitate în aplicaþii de tracþiune. În ciuda proiectãrii compacte, noul modul HiPack dualswitch oferã aceeaºi distanþã de conturnare pe suprafaþa între conexiuni ca ºi modulele de 3.3kV existente, permiþând lucrul într-un mediu cu grad de poluare cel puþin PD2. Distanþa de conturnare este asiguratã prin plasarea conexiunilor auxiliare pe o extensie a carcasei, numitã deseori balcon. Configuraþia dual-switch a noului HiPack permite proiectarea de convertoare cu inductanþã scãzutã prin minimizarea ariei de buclã între zonele DC+ ºi DC-. Acest lucru este mult mai dificil prin folosirea a douã module IGBT separate. SYSCOM 18 SRL

Tehnologia de joasã inductanþã oferã avantajul de a beneficia din plin de pierderile scãzute la comutare ºi în conducþie, caracteristice tehnologiei SPT+ pentru 3.3kV. Drept rezultat, viteza de comutare poate fi exploatatã, cu oscilaþii ºi supratensiuni scãzute, comparabil cu soluþia folosirii a douã

ROMÂNIA 060 011

BUCHAREST - 12

module simple ºi cu inductanþã mare. În plus, modulele pot fi uºor conectate în paralel. Noul modul rãspunde perfect aplicaþiilor de putere, cum ar fi cele auxiliare de tracþiune, convertoare principale, drivere industriale de medie tensiune.

CALEA PLEVNEI 139B

SECTOR 6 TEL.: 310 26 78; 310 26 79 FAX: 316 91 76; 316 91 79 E-mail: syscom@syscom18.com http://www.syscom.ro Dacã doriþi mai multe exemplare din Buletinul nostru informaþional sau dacã doriþi copii ale numerelor noastre anterioare, vã rugãm sã o contactaþi pe Alis Vlase la numãrul de telefon: 0723 243 073

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939

Ziar 1 2014  
Ziar 1 2014  

SYSCOM INFO - Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Advertisement