Page 1

SYSCOM info

®

Buletin Informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firmã specializatã în automatizãri industriale

Nr. 196 decembrie 2011

Pneumofore Pompe de vid si compresoare cu palete culisante Rãzvan Ionescu

o Edit

rial

UVL 105C

Pneomofore este un producãtor de pompe de vid ºi compresoare cu aer cu palete culisante, binecunoscut în Italia ºi în lume. Cei peste 80 de ani de cercetare ºi dezvoltare continuã a pompelor de vid cu palete culisante, produse de Pneumofore, se reflectã azi în cea mai avansatã soluþie tehnicã pentru compresoarele ºi pompele de vid realizate la cele mai mici costuri raportate la întregul lor ciclu de viaþã. Etanºarea perfectã, cuplarea directã ºi viteza de rotaþie redusã sunt numai câteva elemente care permit o fiabilitate remarcabilã ºi o eficienþã crescutã a pompelor ºi a compresoarelor Pneumofore. (urmare în pagina 2)

Sisteme de dezinfectare a apei cu ajutorul ultravioletelor

Syscom 18 a realizat în premierã un robot de paletizare

Sorin Vucea

Prin realizarea în premierã a acestui robot, Syscom 18 îºi extinde aria de competenþe, creând o maºinã cu funcþionalitãþi ridicate, care necesitã întreþinere minimã ºi este uºor de folosit. Construit special pentru a satisface cerinþele legate de performanþa ºi sarcina utilã, robotul este fiabil (prezintã timpi înalþi de producþie), rapid (designul sãu optimizat asigurã un ciclu scurt de paletizare), precis (nivel ridicat de acurateþe), puternic (sarcinã utilã de capacitate mare), robust (rezistã în medii dificile) ºi flexibil (poate fi integrat în diverse linii de paletizare). (urmare în pagina 4)

Instrumente de dozare pentru instalatiile de îmbuteliere

Masina de termoformare

Faptul cã apa se poate dezinfecta cu ajutorul UV a fost descoperit în urmã cu un secol de cãtre niºte cercetãtori germani. (urmare în pagina 5)

Indicator de presiune de precizie GE Druck PACE 1000

Numãrãtoare de timp KÜBLER Mihai Tãnãsescu

Eugen Enache

Adrian Þurcaº

Virginia ªerban

Syscom 18 vine în întâmpinarea clienþilor din domeniul alimentar ºi farmaceutic, propunând soluþiile complexe ale firmei VUOTOMAC în ceea ce priveºte procedeul de termoformare. (urmare în pagina 3)

PACE 1000 este noua generaþie de indicator de presiune, de precizie ridicatã, simplu, dublu sau tri-canal, destinat funcþionãrii ca referinþã de presiune în aplicaþii unde sunt necesare testarea sau calibrarea altor echipamente de presiune: traductoare, senzori, celule de mãsurã, manometre, presostate sau valve de suprapresiune. (urmare în pagina 4).

Noutãti de la Michell Instruments Vlad Popescu

KROHNE introduce pe piaþã douã noi debitmetre pentru instalaþiile de îmbuteliere, BATCHFLUX 5500 ºi OPTIBATCH 4011, ambele instrumente având o repetabilitate extrem de bunã, greutate micã ºi un design compact. (urmare în pagina 3)

Firma Michell Instruments vã oferã obþiunea de a colecta vechiul traductor de umiditate (ieºit din uz) ºi vã trimite altul nou, cu certificat de etalonare ºi garanþie, la preþuri cu mult sub preþul unui traductor nou. (urmare în pagina 6)

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Producãtorul KÜBLER, din Germania, vã pune la dispoziþie o gamã variatã de numãrãtoare de timp de funcþionare, unele electromecanice, altele electronice, capabile, prin fiabilitatea sporitã, sã asiste utilajele cu valori ridicate, utilajele cu impact major în producþie, dar ºi utilajele care au recomandãri speciale de funcþionare. (urmare în pagina 7).

Relee

George Barbãlatã

Comat/RELECO - relee cu montare în soclu - relee cu montare pe ºinã DIN - relee de timp - relee de monitorizare (urmare în pagina 6)


2

Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

(continuare din pagina 1)

Eficienþa (m 3/kW/h) este constantã datoritã sistemului de ajustare a paletelor culisante, în timp ce ungerea permite un proces de frecare minimal ºi temperaturi de operare scãzute. Sensibil crescutã faþã de problemele de mediu, conduce firma Pneumofore spre succes. Piaþa oferã soluþii pentru performanþe crescute la costuri reduse de operare, însã preþul de cumpãrare iniþial nu e, din fericire, singurul criteriu de selecþie. Tehnicienii fac apel la tehnologia cu piston, care permite reparaþii succesive ale maºinii de comprimare. Acest lucru nu e posibil pentru tehnologia compresoarelor cu ºurub, dar se regãseºte în cea a paletelor culisante. Cea mai mare din pompele de vid este pompa UV50 din gama de produse PNEUMOFORE, iar cel mai mare compresor cu palete culisante produs de PNEUMOFORE este modelul A400, ambele fiind echipate cu motoare de pânã la 250kW. Modelele noi de compresor cu palete culisante reprezintã o alternativã importantã la compresoarele cu ºurub sau la pompele de vid cu ºurub, care þin cu greu sistemul ultimelor limitãri europene în ceea ce priveºte consumul de energie ºi deºeurile de mediu. Compresoarele cu palete culisante produse de Pneumofore funcþioneazã cu motoare de la 7,5 pânã la 250 kW ºi presiuni de refulare aer de la 2,5 la 10 bari, în timp ce pompele de vid ajung pânã la 1mbar. Paletele culisante din oþel special, viteza vari, absorþia vaporilor de apã sunt variante confecþionate din oþel, inoxidabile integral, frecvente pe pieþele de niºã, prezentând reglementãri severe privind consumul de energie, pe când pompele ºi compresoarele Pneumofore standard fac faþã tuturor acestor regmentãri. Fiind o companie de familie, de mãrime medie, fondatã ºi gestionatã din 1923 de cãtre ingineri elveþieni, Pneumofore face azi faþã tuturor provocãrilor pieþelor globale libere, setând noi standarde pentru viitor. Pneumofore are un target princial: sã fie primii în lume în ceea ce priveºte life-ciclecost ºi sã ofere pieþei tehnologie de ultima generaþie, dorind astfel sã devinã lider mondial pe acest segment de piaþã.

Pneumofore Pompe de vid si compresoare cu palete culisante A35.4 UVL 105C

UVD40

Coolant circuit Air circuit Air/coolant Air end

Electrical panel

Direct coupling

Rãzvan IONESCU Mobil: 0722 430 702

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

(continuare din pagina 1)

3

Instrumente de dozare pentru instalatiile de îmbuteliere

BATCHFLUX 5500

Caracteristici principale: . Stabilitate excelentã pe termen lung datoritã tubului de mãsurare ceramic . Design igienic al conectãrilor la proces . CIP/SIP, rugozitate suprafaþã < 0.8 µm . Excelentã precizie ºi repetabilitate . Aprobãri 3A . Putere consumatã redusã . Utilizãri în carusele ºi maºini de umplere liniare.

OPTIBATCH 4011

BATCHFLUX 5500 este un debitmetru electromagnetic construit pentru mãsurarea ºi dozarea lichidelor conductive, cum ar fi sucurile, berea ºi produsele din lapte. BATCHFLUX 5500 este cel mai mic debitmetru electromagnetic de pe piaþã; tubul de mãsurare este din ceramicã, ceea ce-l face stabil atât la modificãrile de presiune, cât ºi foarte rezistent la ºocurile de temperaturã, rãmânând stabil în timpul curãþirilor curente cu apã fierbinte sau abur. Batchflux 5500 este de ºase ori mai stabil comparativ cu instrumentele cu linerul din plastic.

OPTIBATCH 4011 este un debitmetru Coriolis cu douã tuburi de mãsurare, care poate doza o cantitate sau un volum de lichid conductiv sau non-conductiv. Datoritã designului compact, OPTIBATCH are un sistem electronic integrat, nefiind necesar un convertor de semnal. Debitmetrul este echipat cu flanºe aseptice conform DIN11864-2, o serie de conectãri igienice, dar ºi cu alte tipuri de conectãri la proces funcþie de cerinþele clientului. Caracteristici principale: . Design compact . Parte electronicã integratã . Design igienic al conectãrilor la proces, special pentru aplicaþii din industria alimentarã, a bãuturilor ºi din industria farmaceuticã . Excelentã repetabilitate ºi precizie . Construcþie completã din oþel inox 316L . CIP/SIP la max. 120 0C . Protecþie climaticã IP67 . Cãdere de presiune minimã . Utilizat pentru instalaþii de îmbuteliere. Pentru detalii tehnico-economice vã stãm la dispoziþie.

Virginia ªERBAN Mobil: 0728 989 662

Masina de termoformare (continuare din pagina 1)

Firma Syscom 18 este unicul reprezentant în România al companiei Vuotomac. Având în vedere faptul cã de-a lungul timpului majoritatea fabricilor a fost automatizatã, compania Syscom18 vine ºi cu aportul firmei Vuotomac în întâmpinarea clienþilor din domeniul alimentar ºi farmaceutic, propunând soluþii complexe în ceea ce priveºte ºi procedeul de termoformare. În acest sens, prin firma Syscom18 SRL, Vuotomac vã pune la dispoziþie urmãtoarele modele de maºini de termoformare: V 320, V420 ºi V520.

Date tehnice:

. Cicluri nominale pe minut: pânã la 20, în funcþie de produsul împachetat . Adâncime termoformare: 45 mm standard, la cerere pânã la 200 mm . Înãlþimea zonei de încãrcare: cca. 900 mm de la sol . Lungimea zonei de încãrcare: cca. 800 – 1200 mm . Diametru interior rolã: 76 mm= 3" . Panou comenzi cu PLC.

Consum: . Putere: 22/380 V+n+t/50hz (se poate alimenta ºi la altã tensiune, la cerere) - Absorbþie: 3-8 Kw max. (nu este inclusã pompa vacuum) - Aer comprimat: 300-600 lt/min 6 BAR în funcþie de numãrul de cicluri/minut - Apã rãcire: 65-70 lt/h (opþional). În numãrul urmãtor vã vom prezenta aparate de vidat orizontale ºi verticale.

La cererea clientului, poate fi executat un model adaptat cerinþelor tehnice specifice proiectului

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Adrian ÞURCAª Mobil: 0730 015 868


4

Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

Indicator de presiune de precizie GE Druck PACE 1000 (continuare din pagina 1)

Syscom 18 a realizat

în premierã

un robot de paletizare

Syscom 18 a realizat în premierã automatizarea unui robot de paletizare a baxurilor grele, creat special pentru Romtec Iaºi ºi care va fi folosit pentru paletizarea cutiilor cu lichid de parbriz produs de compania ieºeanã. Robotul este conceput pentru a ridica elemente de pe o bandã transportoare ºi a le plasa cu o precizie ridicatã pe un palet. Ce este PACE 1000? Care sunt aplicaþiile uzuale pentru PACE 1000? . Bancuri de teste la ieºirea din linia de fabricaþie, pentru a dovedi auditorilor respectarea normelor de calitate ale produselor . Laboratoare metrologice, ca referinþã de mare precizie. Care sunt cele mai importante specificaþii ale PACE 1000? . Precizie de mãsurã a presiunii de pânã la 0,005% din scalã . Disponibil în multiple domenii de mãsurã de la 25mbar la 1000bar, cu 3 clase de precizie . 1, 2 sau 3 domenii de mãsurã interne simultane ºi 2 domenii de mãsurã externe, interschimbabile . Opþiune de mãsurã a presiunii barometrice, cu incertitudine de pânã la 0,0025mbar . Înregistrarea datelor mãsurate . Comunicaþie RS232, IEEE, Ethernet ºi USB pentru integrarea în sisteme controlate de PC . Afiºarea de grafice pe display . Intrãri pentru testarea punctului de comutare a presostatelor . Funcþie de mãsurare a pierderilor de presiune . Drivere LabView. Indicatorul PACE 1000 vine sã completeze gama PACE de controllere automate de presiune de mare precizie ale GE Druck: PACE 5000 ºi PACE 6000, asigurându-se o soluþie de testare de presiune customizabilã pentru fiecare client în parte.

Practic, Syscom 18 a realizat proiectarea, integrarea în sistem ºi PIF-ul, iar componentele provin de la furnizori recunoscuþi în domeniul automatizãrilor. Astfel, partea mecanicã provine de la compania Italiana Robot, partea de comandã este asiguratã de CNC 802D sl Siemens SINUMERIK (care are în componenþã comanda numericã), iar partea de acþionãri este reprezentatã de servomotoarele Siemens, acþionate de variatoarele Sinamics. Pentru realizarea efectivã a unui astfel de robot, timpul mediu de lucru este de aproximativ o lunã de zile, din momentul în care inginerii dispun de toate componentele venite de la furnizori prin comandã specialã. Prin realizarea în premierã a acestui robot, Syscom 18 îºi extinde aria de competenþe, creând o maºinã cu funcþionalitãþi ridicate, care necesitã întreþinere minimã ºi este uºor de folosit. Construit special pentru a satisface cerinþele legate de performanþa ºi sarcina utilã, robotul este fiabil (prezintã timpi înalþi de producþie), rapid (designul sãu optimizat asigurã un ciclu scurt de paletizare), precis (nivel ridicat de acurateþe), puternic (sarcinã utilã de capacitate mare), robust (rezistã în medii dificile) ºi flexibil (poate fi integrat în diverse linii de paletizare).

Eugen ENACHE Mobil: 0722 126 196

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro


Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

(continuare din pagina 1)

Faptul cã apa se poate dezinfecta cu ajutorul UV a fost descoperit în urmã cu un secol de cãtre niºte cercetãtori germani. Ei au observat cã partea superioarã a lacurilor devine dezinfectatã dupã expunerea la lumina solarã. Dezinfecþia are loc prin acþiunea distructivã a razelor UV asupra ADN-ului (acidului dezoxiribonucleic) microorganismelor existente în apã. Astfel, în molecula ADN se formeazã dimeri de timinã (una dintre cele 4 baze azotate din care este construit ADN –ul), aºa încât este afectatã duplicarea moleculei de ADN, ceea ce conduce la moartea microorganismului.

5

Sisteme de dezinfectare a apei cu ajutorul ultravioletelor O altã modalitate de exprimare a dozei UV necesare este prin intermediul Log-ului. Log-ul este “reducerea logaritmicã” ºi reprezintã reducerea cu 90% a unui microorganism din mediul luat în considerare. Doza UV pentru reducerea cu 90% este specificã microorganismului respectiv. Dacã dorim reducerea cu 99%, consideratã ca fiind Log 2, doza UV se dubleazã. Prin acelaºi raþionament reducerea cu 99,9% va fi Log 3 º.a.m.d. “Reducerea logaritmicã” este logicã, reducerea prin UV în majoritatea cazurilor nefiind de 100%. Existã ºi cazuri în care reducerea logaritmicã necesarã pentru eliminarea unui microorganism trebuie sã fie Log 7 – 99.99999. În aceste cazuri extreme tehnologia de tratare a apei cu UV trebuie sã se combine cu alte tehnici (cu osmoza inversã, de exemplu). Exemplu, pentru eliminarea unui microorganism de tipul E.Coli:

Este un sistem care are o celulã de bazã din inox 316, cu elemente din cuarþ, are 8 lampi fiecare, cu o putere de 5 kW.Conectarea la proces este 20”. Presiunea maximã de test este de 10 bari, presiunea de lucru fiind 7 bari. Celula este dotatã cu: . monitor de UV . sistem de curãþare . trapã de vizitare . porturi de ventuire ºi scurgere. Sistemul de control Spectra poate fi manevrat local sau remote, permite funcþionarea sistemului UV la jumãtate din capacitate ºi are diferite tipuri de alarmã, capacitate de întrerupere a procesului etc. El poate fi folosit pentru tratarea apei potabile la un debit de 1500 m3/h, pentru o dozã RED de 40mJ/cm2 dozã validatã USEPA, pentru un UVT de 90%.

Nota bene: Nu putem vorbi nicidecum de apã sterilã în proporþie de 90%, 99% sau 99,9%. Apa (sau oricare alt obiect) este sterilã (steril) sau nu. Noþiunea de sterilitate nu permite grade. Putem vorbi despre gradul de dezinfectare – Log- ul.

Fig. 2 Sistemul SX - 850 - 20

Tabelul 1. Dozele UV necesare pentru eliminarea diferiþilor agenþi patogeni ºi bolile generate de aceºtia

Domeniul lungimilor de undã UV este situat între 200 ºi 400 nm, între domeniul razelor X ºi domeniul radiaþiei vizibile. Domeniul UV este împãrþit în patru subdomenii: UV – A, UV – B, UV – C ºi UV Vacuum. Domeniul cu acþiune germicidã puternicã este domeniul UV situat între 240 ºi 280 nm, respectiv domeniul UV – C (Fig.1). În acest domeniu toate microorganismele sunt inactivate: virusuri, bacterii, fungi, protozoare, inclusiv Criptosporidium, Giardia, Legionella, Hepatitis etc (Tabelul 1). Lungimea de undã cu cea mai mare activitate germicidã este 254 nm.

Fig. 1 Situarea domeniului UV – C în spectrul lungimilor de undã începând de la radiaþia X pânã în IR

Efectul germicid este în funcþie de doza de UV administratã. Doza de UV administratã este produsul dintre intensitatea (nivelul) radiaþiei UV ºi timpul de expunere: Doza de UV (Joule/m2) = Intensitatea radiaþiei UV (Watt/m2) x timp (secunde) Fireºte, la calcularea dozei UV necesare pentru tratarea apei trebuie sã fie luate în calcul ºi caracteristicile apei (turbiditatea ei, solidele suspendate, duritatea, cantitatea de fier etc.), ale lãmpii (dacã are elemente optice din quartz), precum ºi debitul de apã. De menþionat cã pentru fiecare dispozitiv se calculeazã o valoare RED Reduction Equivalent Dose. RED reprezintã valoarea realã a dozei de UV furnizatã de un echipament ºi certificatã pentru echipamentul respectiv de un organism acreditat (USEPA de exemplu). Pentru aplicaþii diferite sunt necesare doze RED diferite. De exemplu, pentru tratarea apelor potabile municipale, doza RED trebuie sã fie 40mJ/cm2.

De asemenea, anumite substanþe organice – unele pesticide, de exemplu, sunt distruse prin fotolizã. Cu ajutorul UV, de asemenea, se poate face decloraminarea, dezozonizarea, reducerea TOC apelor din industria farmaceuticã. Ele sunt proiectate aºa încat sã asigure ºi sã menþinã distrugerea microorganismelor cu ajutorul unui consum optim de energie. Sistemele atg pot fi utilizate pe un domeniu larg de debite: de exemplu, de la aplicaþii casnice unde avem debite de apã de 2 la 14 m3/h, pânã la aplicaþii din domeniul industrial pentru debite care depãºesc 2000 m3. Domeniile unde sunt folosite: . Tratarea apei potabile, aplicaþii rezidenþiale, publice, navale, offshore etc. . Tratarea apelor reziduale, aplicaþii navale - ape de balast . Industria farmaceuticã – decloraminare, dezozonizare, reducerea Carbonului Organic Total etc. . Industria alimentarã . Industria electronicã . Industria zahãrului – sunt tratate soluþiile de zahãr 67 Brix . Industria berii, a bãuturilor etc. . Industria panificaþiei . Pisciculturã, crescãtorii, acvarii ºi grãdini zoologice, ferme pentru creºterea crustaceelor . Horticulturã – unele pesticide sunt distruse prin fotolizã, iar în cazul culturilor hidroponice sunt distruse anumite microorganisme care afecteazã rãdãcina plantelor. . Alte aplicaþii, piscine, turnuri de rãcire, rezervoare de apã etc. Astfel, vã putem descrie un sistem în UV: SX – 850 – 20 (Fig. 2)

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Sorin VUCEA Mobil: 0722 126 204


6

Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

Noutãti de la MICHELL INSTRUMENTS (continuare din pagina 1)

Firma englezã Michell Instruments, pe care o reprezentãm în România, a omologat în primavara acestui an un nou aparat portabil de mãsurare avansatã a umiditãþii. Higrometrul codificat MDM300 este prezentat în figura de mai jos, având o configuraþie modernã, comunicarea uºor accesibilã operatorului ºi gabarit mult redus (greutatea aparatului este de numai 1,5 Kg). Pentru mãsurãri în zone periculoase a fost asimilat ºi un aparat special, ce are certificat ATEX Ex II 1G Ex ia IIC T4 (Tamb. -20 0C la +60 0C), simbolizat MDM 300I.S. Noul higrometru are multe îmbunãtãþiri faþã de cele clasice cunoscute, printre care menþionãm: . Poate mãsura valori de umiditate foarte redusã (sub -70 0C D.P.) cu o repetabilitate de 1 0C DP în maximum 10 minute . Permite cuplarea unui traductor de presiune extern, care asigurã un semnal unificat, cuprins intre 4... 20mA. Acesta vã permite citirea directã a umiditãþii în unitãþi de mãsurã absolute (ex: ppmV; ppW sau g/m3) . Este echipat cu acumulatori care asigurã o autonomie de min. 48 de ore. . Aparatul permite înregistrarea valorilor de umiditate mãsurate/locul de mãsurare/data, iar descãrcarea acestor date se face prin bluetooth pe orice P.C.

. Pentru situaþii speciale, se poate conecta ºi un senzor extern aflat într-un sistem de prelevare, care sã permitã mãsurarea umiditãþii on-line direct la presiuni de pânã la 400 bari. II. O altã noutate gânditã de serviciul de marketing al firmei Michell Instruments se adreseazã beneficiarilor care au cumpãrat aparaturã ºi traductori on-line de umiditate. Dupã ieºirea din garanþie a aparaturii, beneficiarii au nevoie de un nou certificat de calibrare, care se poate obþine din þarã cu ajutorul firmei SYSCOM 18 numai în domeniul -50...+20 grade Dp sau de la fabricant pentru tot intervalul. Dupã cum se cunoaºte ºi se practicã, este mult mai avantajos sã se facã în þarã calibrarea. În situaþii-limitã în care: . Senzorul este distrus mecanic-electric accidental . Senzorul este îmbâcsit cu ulei sau trietilen-glycol . Senzorul dã o informaþie electricã ieºitã din domeniul de mãsurare (normal = 4... 20mA).

Firma Michell Instruments vã oferã obþiunea de a colecta vechiul traductor de umiditate (ieºit din uz) ºi vã trimite altul nou, cu certificat de etalonare ºi garanþie, la preþuri cu mult sub preþul unui traductor nou. Vlad POPESCU Mobil: 0722 626 004

Relee Comat/RELECO relee cu montare în soclu → 2/3/4 contacte comutatoare; alimentare bobinã: c.c.→ 24/48/110/220V, c.a...→ 24/48/115/230V sau c.c./ c.a. → 24/48/60V; sarcina: c.a. → 6A/250V…16A/400V, c.c. → 6A/30V…10A/220V; opþiuni: LED indicator, diodã inversã, diodã de sens, grup RC, punte redresoare; socluri cu 4/6/8/9/11/14; variante: industriale, miniaturã, de interfaþã, pentru aplicaþii de transport, pentru controlul motoarelor relee cu montare pe ºinã DIN variante: pentru semnal, de putere, pentru interfaþã, de control,… relee de timp variante: tip “timecube” →modul electronic de temporizare amplasat între releu ºi soclu, tip modular → modul electronic ataºat unui releu cu 11 pini sau tip integrat relee de monitorizare pentru: curenþi, tensiuni, trifazice, secvenþa fazelor, protecþie termicã Conectori electronici Sauro tip bloc terminal → montare pe cablaj; pas: 2,54/ 3,5/3,81/5,0/5,08/6,35/7,5/7,62/9,52/10,0/10,16mm; pe 1/ 2/3 nivele; secþiune fir: 1,5/2,5/6mm²; tensiune: 300/ 750V; variante cu înclinãri diferite; variante cu 2÷25 poli sau modulare cu 2÷3 poli tip fiºã-prizã → pas: 3,5/3,81/5,0/5,08/7,5/7,62/ 10,0/10,16mm; secþiune fir: 1,5/2,5mm²; tensiune: 300/ 750V; variante cu 2÷25 poli sau modulare cu 2÷4 poli; variante cu asigurare prin ºurub. Carcase de plastic Bernic cu montare pe ºinã DIN variante: modulare simple → cu lãþime de la 17,5…157mm, diverse posibilitãþi de echipare cu conectori; modulare complexe → oferind mai multe posibilitãþi constructive ºi de conectare într-o singurã carcasã cu montare pe birou sau portabile variante: cu etanºare (IP65) sau fãrã, cu/fãrã capac transparent, cu/fãrã compartiment baterie, …

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

George BARBÃLATÃ Mobil: 0722 514 939


Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

7

Numãrãtoare de timp KÜBLER (continuare din pagina 1)

În ajutorul departamentelor de întreþinere, mentenanþã, pentru dimensionarea corectã a costurilor de producþie, pentru poziþionarea optimã a perioadelor de reparaþii capitale, producãtorul K Ü BLER, din Germania, vã pune la dispoziþie o gamã variatã de numãrãtoare de timp de funcþionare, unele electromecanice, altele electronice, capabile, prin fiabilitatea sporitã, sã asiste utilajele cu valori ridicate, utilajele cu impact major în producþie, dar ºi utilajele care au recomandãri speciale de funcþionare. Perioadele cerute pentru înlocuirea unor fluide tehnologice (uleiuri), a unor accesorii (filtre), sunt toate date de numãrul de ore de funcþionare normate ºi care, în condiþiile unor utilizãri cu întreruperi, dictate de comenzile, de multe ori fragmentate, fac foarte dificilã aproximarea prin zilele lucrãtoare, cu atât mai mult cu cât sunt multe cazuri în care se realizeazã serii similare la care se aduc ajustãri tehnologice din “mers”. Simplitatea “completãrii” echipamentului prin douã conexiuni electrice, variantele constructive ºi cu montare pe ºinã DIN, prezente în mai toate dulapurile de acþionãri ale diferitelor utilaje, ne îndreptãþesc sã insistãm cu aceastã prezentare. Beneficiari importanþi pentru aceastã categorie de produse sunt ºi firmele care opereazã în iluminatul public, transportul în comun, în fapt orice entitate care urmãreºte costurile specifice, alocate serviciilor furnizate. Am sã dau exemplul unei staþii de metrou, unde echipamentele de iluminare funcþioneazã continuu. Dacã se înlocuiesc toate tuburile de neon la un anume moment cu produsele unui furnizor, care oferã garanþie de bunã funcþionare, un anume numãr de ore de funcþionare, se pot introduce la contractare clauze care sã limiteze numãrul de produse cãzute, în termenul garantat. În acest fel, o investiþie minorã asigurã informaþii asupra unui numãr foarte mare de consumatori, adicã devine un instrument redutabil la îndemâna departamentului de achiziþii-contractãri al clientului utilizator.

Adaptor pentru prindere pe ºinã DIN Seria AH - de numãrãtoare de timp de funcþionare cu prindere pe ºinã DIN Are înãlþimea cifrei de 4mm, IP52, temperaturã de utilizare: -15…+50 0C.

Seria SH17 - de numãrãtoare de timp de funcþionare - cu prindere pe ºinã DIN Are înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -10…+70 0C.

Seria H37 - de numãrãtoare de timp de funcþionare - cu prindere pe ºinã DIN prin accesoriu Are înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -10…+50 0C.

Seria SHK07 - de micro-numãrãtoare de timp de funcþionare - cu prindere pe ºinã DIN Are înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -30…+80 0C (opþiune).

În asociere cu timpul de funcþionare, în unele situaþii se urmãreºte ºi numãrul de comenzi executate sau de porniri. Un agregat se aflã sub tensiune, dar este urmãritã ºi maniera în care este condusã o anume operaþie. Pentru acest tip de aplicaþii de mentenanþã condiþionatã, producãtorul K Ü BLER vã recomandã câteva produse speciale. SHC77 are douã sisteme de numãrare conectate în paralel, în timp ce SHC70.60 are sisteme independente.

Practic, cele mai multe grupe de consumatori electrici au fie o alimentare la 220Vca, fie o alimentare la 380Vca, fie o alimentare 10-30Vcc. Cele mai multe utilaje, maºini-unelte, dispun de un dulap de automatizare, cu circuite electrice de distribuþie energeticã spre consumatorii sãi importanþi, motoarele electrice ale unor pompe, servomotoare etc. Aceste elemente sunt “alimentate” din dulapul de “forþã” prin cabluri protejate etc. Aici se aflã, deci ,“punctele” de mãsurã ºi se vor gãsi manierele cele mai adecvate de prindere pentru produsele de urmãrire suplimentarã. În bordul autovehiculelor, se pot conecta asemenea numãrãtoare, la fiºa de pornire a autovehiculului. O bornã rãmâne ºasiul acestuia.

Seria HK17 - de numãrãtoare de timp de funcþionare - cu prindere pe ºinã DIN prin accesoriu Are înãlþimea cifrei de 4mm, IP65, temperaturã de utilizare: -15…+50 0C

În materialul prezentat am insistat pe structuri ce se preteazã integrãrii în dulapurile de control ale diverselor utilaje. Am prezentat variante alimentate pânã la 440Vca (tipic sarcinilor trifazate). Pentru oferte tehnico-economice ne puteþi scrie pe adresa mihai.tanasescu@syscom18.com. Mihai TÃNÃSESCU Mobil: 0722 798 436

Eratã În numãrul 195 al ziarului nostru, dintr-o regretabilã eroare, în cadrul articolului intitulat OPTISENS MAC 080 ºi OPTISENS OAS 2000 în locul siglei firmei KROHNE a apãrut sigla firmei DURAG.

eratã

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro


8

Syscom info nr. 196 - Decembrie 2011

Fie ca zilele de Sãrbãtoare sã vã aducã în suflet cãldurã ºi clipe magice alãturi de cei dragi! Iar în anul care vine sã aveþi parte numai de bucurii ºi de împliniri! Syscom 18 vã ureazã "La Mulþi Ani"!

SYSCOM 18 SRL   ROMÂNIA 060 011  BUCHAREST - 12  CALEA PLEVNEI 139B SECTOR 6  TEL.: 310 26 78; 310 26 79  FAX: 316 91 76; 316 91 79  E-mail: syscom@syscom18.com  http://www.syscom.ro

Profile for SYSCOM 18

SYSCOM Info, Nr. 196 decembrie 2011  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

SYSCOM Info, Nr. 196 decembrie 2011  

Buletin informativ editat de SYSCOM 18 SRL, firma specializata in automatizari industriale

Profile for syscom18
Advertisement