Page 1

Masurarea Umiditatii


este unic distribuitor pentru urmatoarele firme din domeniu:

•aceste firme fabrica higrometre/umidimetre on-line si portabile


oferă higrometre/umidimetre pentru:

Gaze pure si industrale

Mat. ceramice si pulverulente

Industria lemnului si hirtiei

Industria lemnului si hirtiei Mat. ceramice si pulverulente Industria alimentara

Produse cerealiere


oferă mijloace de măsurare a umiditaţii din gaze: GAZE NE Combustibile Aer instrumental

Gaze pure

Combustibile Gaz natural

Gaze pure


oferă mijloace de măsurare a umidităţii din materiale solide : SOLIDE Cereale Legume

Lemn

Hîrtie

Tutun

Ceramica si pulverulente


oferă mijloace pentru măsurarea umidităţii din gaze ne combustibile Aer comprimat Gaze pure, Gaze neutre

Aparate Portabile

Easidew

eroare = ± 2 oC

Aparate On-line

Cermax

eroare = ± 1oC

Easidew

eroare = ± 2 oC

Cermet II

eroare = ± 1 oC


oferă mijloace pentru măsurarea umidităţii din gaze combustibile Gaze naturale Hidrogen Atmosfere controlate

Aparate Portabile Cermax I.S.

eroare = ± 1 C o

Aparate On-line

Easidew PRO I.S. eroare = ± 2 oC

Easidew Tx I.S. eroare = ± 2 oC

Transmet I.S. eroare = ± 1 oC

Cermet I.S.

eroare = ± 1 oC


produce: (facultativ)

HIGROMETRE PENTRU GAZE INDUSTRIALE

ON-LINE

PORTABILE

ÎNALTĂ EXACTITATE

APARATURA DE LABORATOR

SPECIALIZATĂ


produce higrometre on-line Easidew; Cermet II 

Higrometrele sint dotate cu un traductor de umiditate capacitiv ceramic;

Caracteristici principale: domeniul de măsurare:(-100...20) 0C PR; eroare de măsurare: ±1 0C PR; măsoară umiditatea la presiunea de linie. higrometrele au Aprobare de Model;

1. 2. 3. 4.

   

APLICATII: industria maselor plastice; măsurarea gazelor din domeniul medical; măsurarea gazului de răcire al turbinelor electrice; confirmă funcţionarea staţiilor de uscare gaze; măsurarea gazelor ne combustibile.


produce:

portabile

higrometre

Easidew; Cermax 

Higrometrele sunt dotate cu un traductor de umiditate capacitiv ceramic; Are caracteristici tehnice identice cu cele on-line;

Particularităţi : conţine un soft specializat pentru a scurta timpul de măsurare pentru gazele foarte uscate;

autonomie de funcţionare 24 h;

sursă de energie reîncărcabilă;

softul permite memorarea a 10. 000 de valori măsurate, inclusiv locaţia măsurării;

higrometrele portabile de culoare albastră sunt atestate pentru funcţionarea în medii Ex, certificate IIG EEx ia IIC (155 0C) T3;


produce: higrometre industriale de înaltă exactitate Optidew ;Pura;Pura plus ; S4000 ;S 8000

Aparatura este dotată cu un senzor de umiditate cu oglindă răcită;

Caracteristici principale: domeniul de măsurare: (-50…+90) 0C PR; eroare de măsurare : ± 0.1 0C PR; măsoară umiditatea la presiunea de linie.

1. 2. 3.

    

APLICAŢII: măsurări metrologice; măsurarea gazelor din domeniul medical; măsurarea gazelor ne combustibile; industria farmaceutică;


produce: aparatură de laborator HG – 1; HG – 10 ; Opti-cal

Aparatura generează un gaz cu umiditatea controlată (etalon), pentru etalonări, verificări metrologice si calibrări de aparatură.

Instalaţia conţine un uscător de gaz cu sită moleculară, un umector de exactitate si o cameră climatică în care se introduce senzorul de testat. Instalaţia este cerificată UKAS avînd trasabilitatea recunoscută de toţi membri ţărilor afiliate EAL.

 1. 2. 3.

Caracteristici metrologice principale: domeniul de măsurare :(-50…+20) 0C PR; eroare de măsurare : ± 0.1 0C PR; timp de răspuns: 0.5 0C/sec.


produce: higrometre specializate Transmet IS; Condumax II

Aparatura este special concepută să monitorizeze calitatea gazelor naturale, permiţînd măsurarea simultană on-line a umidităţii gazului şi a temperaturii de condens al hidrocarburilor grele C6…….C12 (punctul de rouă al hidrocarburilor);

Umiditatea: este măsurată cu un traductor capacitiv special pentru mediul Ex, ce este codificat TRANSMET I.S.

Punctul de rouă al hidrocarburilor: se măsoară cu un aparat specializat codificat CONDUMAX II. Determinarea temperaturii de condens se face cu un senzor patentat, cu oglindă racită.


ď Ž

Toate titlurile scrise cu albastru prin tastare (se da clic) sa duca la fisa tehnica a aparatului respectiv.


produce: mijloace de măsurare fizico-chimice

Măsurarea CONCENTRAŢIEI

( principiul de funcţionare)

CAPACITIVE

-Umiditate cereale -Aciditate fructe

REFRACTOMETRE

-Salinitate -Concentraţie urina

INFRAROSU

-Umiditate cereale


oferă mijloace pentru măsurarea umidităţii din:

PRODUSUL

Amidon din cartofi

APARAT recomandat GMK330

DOMENIUL DE MĂSURARE

PRODUSUL

9,5…23 %;

Miere

APARAT recomandat GMK315

DOMENIUL DE MĂSURARE 12…40 %;

Arahide

GMK303U

7…20 %;

Morcov

GMK503A

3,1…11,1 %;

Castravete

GMK503A

3,3…10,5 %;

Orez

GMK303A

9,8…26 %;

Cafea

GMK307C

4…15 %;

Orz

GMK303A

8,3…30 %;

Ceai

GMK305T

3,5…18 %;

Pămînt

GMK770S

7…40 %;

Ceapa

GMK503A

5,4…11,7 %;

Pepene

GMK503

3,6…11, 8%;

Dovleac

GMK503

5,8…14,2 %;

Piper roşu

GMK503

3,9…11,5%;

Făină

GMK308

8,5…23,5 %;

Porumb boabe

GMK303A

8,7…22,8 %;

12,5…19,7 %;

Ridiche

GMK503

1,9…10,5 %;

12…41,5 %;

Roşii

GMK503A

3,3…11,5%;

9…30 %;

Secară

Fasole roşie Fîn Grîu

GMK303RS GMK3308 GMK303

GMK303

9,8…25%;

Hrişcă

GMK303U

10…24,9 %;

Soia

GMK303A

8,5…21,5 %;

Lemn

GMK1010

9…50 %;

Susan

GMK303U

4,8…15 %;

Mazăre

GMK303E

9,7…12,5%;

Varză

GMK503

3,3…9,8 %;

Mei

GMK303E

9,7…25,4 %;

Vînătă

GMK503A

3,8…12,5 %;


oferă mijloace pentru măsurarea acidităţii din :

Aparat de măsurarea acidităţii în unităţi Brix

GMK706R

Aparat pentru măsurarea acidităţii din fructe

GMK708

Aparat pentru măsurarea acidităţii din lămîi

GMK835

Aparat pentru măsurarea acidităţii din portocale

GMK835A

Aparat pentru măsurarea acidităţii din ananas

GMK835B

Aparat pentru măsurarea acidităţii din grapfruit

GMK845

Aparat pentru măsurarea acidităţii din mere

GMK855

Aparat pentru măsurarea acidităţii din pere

GMK855A


ď Ž

Toate titlurile scrise cu albastru prin tastare (se da clic) sa duce la

adresa de:http://www.gwon-europe.com/products/products.htm


oferă mijloace pentru măsurarea umidităţii pentru:

UMIDIMETRE

-Prelucrarea lemnului -Duşumele din lemn

-Fîn -Cereale -Bumbac -Pămint

-Hîrtie

-Piele


produce mijloace pentru mトピurarea umiditトη」ii (specializate):

Umidimetre pentru cereale

Umidimetre on-line pentru cherestea テョn procesul de uscare

Umidimetre portabile


ď Ž

Toate titlurile scrise cu albastru prin tastare (se da clic) sa duce la adresa de: http://www.delmhorst.com/


Umidimetrele

P.S.C.

Umidimetrele fabricate pe principiul optic, de firma americana PSC, măsoară umiditatea cu ajutorul razelor infraroşii.

Principiul de măsurare este bazat pe absorţia apei de anumite lungimi de undă din spectrul infraroşului apropiat (NIR). Această metodă de măsurare este non-contact, on-line, nedistructiv asigurînd o exactitate deosebită. Această tehnică focalizează o rază luminoasă NIR, asupra unui obiect aflat in mişcare sau staţionar, iar legăturile chimice de tipul O-H, existente în materialele organice, absorb lumina NIR proporţional cu numărul de molecule întilnite cu această configuraţie. Un detector de mare sensibilitate măsoară lumina reflectată, pe care apoi o compară cu cea incidentă, iar un microprocesor o transformă în unităţi de compoziţie (umiditate).

Traductorul este dispus într-o carcasă robustă, putînd fii montat şi într-un mediu cu mult praf, agresiv sau chiar pe un dispozitiv de baleiere. Configuraţia acestuia permite cuplarea cu orice tip de afişor existent, avînd ieşirea de semnal atît analogică cît şi serială. La solicitări exprese din partea clienţilor, traductorul se poate configura să comunice fără fir (prin radio) cu centralizatorul de rezultate.


Traductorul pe principiul infraroşului apropiat 

 1. 2. 3. 4.

MCT 360 este un traductor on-line

foarte stabil, fiabil si exact destinat în special măsurărilor critice de umezeală din materiale pulverulente. Principalele caracteristici: domeniul măsurare: (0….60) %H2O; semnalul de ieşire: (4…20) mA/RS 232; eroare de măsurare: ± (0.1…0.5)%; repetabilitate: 0.2 %.


oferă mijloace pentru măsurarea umidităţii pentru: Aplicaţiile traductorului IR

Argilă MCT300

Hîrtie MCT 360

Particole pulbere MCT 360

Tutun MT101-T


oferă aplicaţiile specializate ale traductorului MCT 300

cod PVDS 

cod MCT600

Pentru aplicaţiile în care se doreşte un profil de umiditate şi pe orizontală (ex. hîrtie), se poate monta traductorul pe un cadru de baleiere special adaptat. Pentru măsurarea umidităţii în laboratoare, traductorul este montat într-o carcasă cu taler şi picior.


oferă traductorul de umiditate cu radio frecvenţă RFM

Pentru măsurarea umidităţii din plăcile de rigips şi din plăcile de PFL în fluxul tehnologic, a fost omologat un senzor capacitiv care prin modificarea frecvenţei de rezonanţă, măsoară conţinutul de apă din produs.


ď Ž

Toate titlurile scrise cu albastru prin tastare (se da clic) sa duce la adresa de:http://www.processsensors.com

/


Umidimetrele Werne& Thiel

 1. 2. 3. 4.

Umidimetrele fabricate pe principiul capacitiv, de firma germană W&T, sunt în general adresate industriei materialelor de constucţii, industria sticlei şi produselor ceramice. Traductoarele au o construcţie robustă fiind rezistente la şocuri mecanice, vibraţii e.t.c. Principalele caracteristici: domeniul măsurare: (0….10) %H2O pt. nisip; sursa de alimentare este: (10…30)V c.c. semnalul de ieşire se alege de client (0…10V; 4…20mA; sau 0…20mA); toate legaturile electrice sunt protejate la scurt-circuit.


oferă următoarele tipuri de traductoare de umiditate W.&T.

Universal (cod FSV)

Pentru malaxoare (cod FSM)

Pentru buncăre (cod FSA)

Pentru temperaturi ridicate (cod FSH)


oferă pentru supravegherea şi monitorizarea procesului FMP-2 

Aparatul este recomandat în special pentru aplicaţiile în care produsul NU se umectează liniar şi procesul implică o automatizare ;

FMP asigură: liniarizarea curbei de răspuns a traductorului; vizualizează valoarea umidităţii instantanee, o poate reprezenta grafic şi poate da semnal de C-dă liniar în timp real; semnalizează ieşirea valorilor din limitele alese.

1. 2.

3.

Cod FMP-2


Toate titlurile scrise cu albastru prin tastare (se da clic) sa duce la adresa de:

http://www.werne-thiel.de/en/moisturemeasuring.php http://www.werne-thiel.de/pdf/download30.pdf

/Presentation2+  

http://www.syscom.ro/CD/Presentation2+.ppt

/Presentation2+  

http://www.syscom.ro/CD/Presentation2+.ppt

Advertisement