Page 1

Componente câmp

Componente câmp

Soluþii complete pentru automatizãri industriale


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Cutii de joncþiuni Seria de cutii EJB, confecþionate din aluminiu, ºi EJBX, confecþionate din oþel inoxidabil, pot fi utilizate atât sub formã de cutii de joncþiuni, cu sau fãrã cleme de ºir, cât ºi pentru a instala în interior echipamente electrice, de comandã ºi semnalizare, cum ar fi: switch-uri, lãmpi de semnalizare, siguranþe automate, comutatoare sau transformatoare. Acest gen de cutii este destinat utilizãrii atât în interior, cât ºi în exterior în atmosferã potenþial periculoasã datoritã prezenþei gazelor sau a pulberilor explozibile. Conform certificãrilor, seriile de cutii EJB ºi EJBX pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zone 22, ele fiind certificate EEx d IIB pentru temperaturi ambiente între 50…+50 0C. Seria de cutii CCA ºi GUB, confecþionate din aluminiu, ºi CCAI, confecþionate din oþel inoxidabil, poate fi utilizatã atât sub formã de cutii de joncþiuni, cu sau fãrã cleme de ºir, cât ºi pentru a instala în interior echipamente electrice, de comandã ºi semnalizare, cum ar fi: switch-uri, lãmpi de semnalizare, siguranþe automate, comutatoare sau transformatoare. Acest gen de cutii este destinat utilizãrii atât în interior, cât ºi în exterior în atmosferã potenþial periculoasã datoritã prezenþei gazelor sau a pulberilor explozibile. Conform certificãrilor, seriile de cutii CCA, GUB ºi CCAI pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zone 22, ele fiind certificate EEx d IIC pentru temperaturi ambiente între -50…+50 0C.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale Seria de cutii de joncþiuni SA este confecþionatã fie din poliester ranforsat cu fibrã de sticlã, fie din aliaj de aluminiu, fie din oþel inoxidabil. Este utilizatã în principal sub formã de cutii de joncþiuni în care sunt montate cleme de ºir cu certificare EEx e (siguranþã mãritã), EEx (siguranþã intrinsecã) sau, în cazul în care conþin atât circuite EEx e, cât ºi circuite EEx i, cu protecþie combinatã EEx e [ia]. Pentru aplicaþii speciale, aceste cutii pot fi utilizate ºi sub formã de cutii de semnalizare ºi comandã ºi pot avea montate pe capac lãmpi de semnalizare ºi butoane, dar numai în contrucþie EEx e. Ele pot fi instalate în urmãtoarele zone: Zona 1, Zona 2, Zona 21 sau Zona 22, fiind certificate EEx d IIC pentru temperaturi ambiente între -50…+50 0 C, dar ºi pentru temperaturi ambiente între -30 0…+55 0C.

Echipamente de comandã ºi control Prize ºi fiºe Prizele PY ºi fiºele asociate SPY sunt destinate utilizãrii în spaþii cu pericol de explozie, putând fi utilizate în zone clasificate, cum ar fi: Zona 1, Zona 2, Zona 21 ºi Zona 22, fiind certificate EEx d IIC T5. Prizele PY sunt prevãzute cu switch de interblocare pentru protecþie ºi nu se pot utiliza cu fiºe industriale obiºnuite. Caracteristici: tensiune maximã: 690V, curent maxim: 32A. Prizele FSQC ºi fiºele FP sunt realizate cu 2 sau 3 poli plus împãmântare. Ele sunt destinate utilizãrii în medii cu pericol de explozie, fiind certificate EEx d IIC T6 ºi putând fi montate în zone clasificate, cum ar fi: Zona 1, Zona 2, Zona 21 ºi Zona 22. Energizarea echipamentului se face prin introducerea de fiºe FP, care acþioneazã ca un întreruptor intern, evitând, astfel, formarea între fiºã ºi prizã a unui arc electric. Caracteristici: tensiune maximã: 440VAC; curent maxim: 63A. Prizele EPC ºi fiºele asociate AP pot fi, de asemenea, utilizate în medii cu pericol de explozie, fiind certificate EEx d IIC T5 sau T6. Aceastã serie de prize ºi fiºe este utilizatã în special pentru aparate cu un consum ridicat, caracteristicile lor fiind: tensiune maximã: 690VAC/DC, domeniul de curent: 63-125A.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Cutii de semnalizare ºi control Cortem oferã o gamã foarte variatã de cutii de semnalizare ºi control care se pot monta ºi utiliza în medii cu pericol de explozie. Principalele serii de produse sunt: Seria CSC conþine: întreruptoare ºi comutatoare rotative, ce pot fi utilizate pentru un curent maxim de 16A. Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. - Seria EFSCO conþine întreruptoare ºi comutatoare rotative, ce pot fi utilizate pentru un curent mare, de pânã la 63A. Seria EFSCO este certificatã EEx d IIC T5 sau T6. -Seria CSC conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane sau comutatoare sau diverse combinaþii între acestea. Seria CSC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6 - Seria CSE conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane, butoane de semnalizare protejate cu geam ºi dotate cu ciocan pentru spart geamul în caz de pericol sau butoane ESD de tip ciupercã. Seria CSE este certificatã EEx d IIB T5 sau T6 - Seria EFDC conþine cutii de control ºi semnalizare, ce pot fi echipate cu lãmpi de semnalizare, push butoane, comutatoare butoane de semnalizare protejate cu geam ºi dotate cu ciocan pentru spart geamul în caz de pericol sau butoane ESD de tip ciupercã sau diverse combinaþii dintre acestea. Seria EFDC este certificatã EEx d IIC T5 sau T6.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Semafoare certificate ATEX Cortem are în portofoliul de produse 2 modele de semafoare certificate pentru a fi utilizate în dirijarea traficului în zone clasificate ca fiind cu pericol de explozie. Semafoarele model GUB-03/S, certificate EEx d IIC T5, pot fi configurate cu 1 culoare, 2 culori sau 3 culori. Ele folosesc becuri cu incandescenþã de maximum 100W, iar culorile folosite sunt roºu, galben ºi verde, în orice configuraþie doritã. Construcþia specialã face ca acest produs sã poatã fi folosit în medii chimice agresive sau în medii marine. Noul model de semafor CCA-02ES, echipat cu LEDuri, are o putere maximã de 6W ºi este capabil sã obþinã o eficienþã maximã de luminã, rãspuns imediat la acþionare ºi un consum foarte scãzut de energie. El este certificat EEx d IIC T6. Poate fi utilizat în medii corozive chimice sau în zone marine. La fel ca ºi la seria GUB-03/S, el se poate configura cu 1 culoare, 2 culori sau 3 culori, culorile fiind roºu, galben sau verde.

Corpuri de iluminat pentru zone cu pericol de explozie O altã categorie importantã de produse din portofoliul firmei Cortem o reprezintã corpurile de iluminat pentru medii cu pericol de explozie. Principalele categorii sunt: -Corpuri de iluminat cu lãmpi fluorescente Seria EVFD conþine corpurile de iluminat ce pot fi folosite atât în interior, cât ºi în exterior în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 58W. Seria EVF conþine corpurile de iluminat, ce pot fi folosite atât in interior ,cât ºi în exterior în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 58W. Diferenþa faþã de seria EVFD este cã aceste corpuri de iluminat pot fi configurate pentru folosire în situaþii de urgenþã, atunci când tensiunea este cãzutã, fiind prevãzute cu baterii. Seria EXEL conþine corpuri de iluminat, ce pot fi folosite atât în interior, cât ºi în exterior, în zone cu pericol de explozie, clasificate ca Zona 1 ºi Zona 2. Ele sunt certificate EEx d IIC T5 sau T6 ºi pot fi

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale comandate cu unul sau douã tuburi fluorescente de maximum 36W. Pot fi comandate atât pentru funcþionare normalã, cât ºi pentru funcþionare în situaþii de urgenþã sau pot fi configurate pentru a fi folosite în ambele situaþii. - Reflectoare Seria de proiectoare RLEE constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi capac de sticlã borosilicatã, rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3 sau T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã, lãmpi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere de pânã la 1000W. Seria de proiectoare SLEE constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi capac de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T2, T3 sau T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã, lampi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere de pânã la 400W -Corpuri de iluminat cu lampã cu incandescenþã, vapori de mercur, vapori de sodiu sau lãmpi halogen Seria EV constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4 sau T6. Pot fi echipate cu lãmpi cu incandescenþã cu putere de pânã la 500W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj. Seria EW constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi pentru balastul electronic ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturã înaltã, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4 sau T6. Pot fi echipate cu lãmpi cu vapori de mercur sau cu vapori de sodiu cu putere de pânã la 125W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj. Seria EWA constã dintr-un corp de aluminiu echipat cu suport pentru lampã ºi pentru balastul electronic ºi glob de sticlã rezistentã la temperaturi înalte, sigilat cu un inel de aluminiu. Ele pot fi utilizate în zone clasificate ca Zona 1 sau Zona 2, atât în interior, cât ºi în exterior, fiind certificate EEx d IIC T3, T4. Pot fi echipate cu lãmpi cu vapori de mercur, lãmpi cu vapori de sodiu sau lãmpi halogen cu putere pânã la 400W. Lãmpile se pot comanda cu diverse posibilitãþi constructive de montaj.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Presetupe, reducþii ºi fitinguri pentru cabluri cu certificare ATEX. Un alt capitol din produsele fabricate de Cortem sunt presetupele, reducþiile ºi fitingurile folosite la montarea cablurilor electrice. Cortem oferã o gamã foarte variatã de presetupe pentru cablu armat sau nearmat, ce se pot monta în gãuri filetate de pânã la 2”NPT (sau echivalent GAS sau metric). Presetupele sunt disponibile cu certificare EEx d, EEx e sau EEx I ºi pot fi construite din diverse materiale, cum ar fi: aluminiu, alamã nichelatã, oþel galvanizat sau oþel inox. Pentru a putea oferi tot ce este nevoie la un traseu de cabluri sau conductori, Cortem a completat gama de presetupe cu reducþii de toate dimensiunile, fitinguri ºi furtune flexibile pentru conductori. De asemenea, în cazul în care circuitul electric este format din mai multe conductoare, Cortem oferã fitinguri de etanºare ce se monteazã înainte de intrarea conductoarelor în cutia sau echipamentul final. Etanºarea se face cu rãºinã specialã.

Panouri complexe Cortem realizeazã, de asemenea, panouri electrice complexe, confecþionate dupã specificaþiile clientului. Aceste panouri complexe sunt formate din mai multe cutii de joncþiuni montate pe un stelaj metalic ºi legate între ele prin fitinguri certificate ATEX ºi pot fi folosite pentru iluminat, pentru distribuþia energiei electrice sau pentru comandã ºi semnalizare pentru motoarele electrice. Când este cazul, cutiile pot avea instalate pe capac push butoane, lãmpi de semnalizare sau întreruptoare, comutatoare sau selectoare cu came. Conform specificaþiilor, aceste panouri sunt livrate complet echipate ºi cablate ºi sunt certificate, dupã caz, EEx d IIB sau EEx d IIC.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

Echipamente BEKA Echipamentele din programul de fabricaþie al firmei din Marea Britanie BEKA, pentru montare în câmp, cuprind urmãtoarele tipovariante: a) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; - Tip. BA304D – Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf - display 3 1/2 digiþi cu 25,4mm înãlþime; cu carcasã din GRP; precizia: ± 1 digit la 20 0 C; temperatura de operare: -20 0C la +60 0 C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA304E - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 4 digiþi cu 34 mm înãlþime; cu carcasã din GRP; precizia: ± 1 digit la 20 0C; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C. Tip. BA324D - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display 4 1/2 digiþi cu 20 mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA324E - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 5 digiþi cu 29mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C. - Tip. BA354D - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display cu 5 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C la +60 0C). - Tip. BA364D – Contor, timer, tahometru ºi ceas, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf - display cu 8 digiþi cu 14mm înãlþime; pe 2 fire NAMUR, intrare: detector de proximitate, contact de semnalizare, traductor, pulsuri de tensiune; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0 C la +60 0C).

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale b)Echipamente EEx ia IIC T4, IP66; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; - Tip BA414DF-F – Indicator Fieldbus pentru o singurã variabilã pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 5 digiþi cu 20mm înãlþime; bargraf cu 31 de segmente; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +70 0C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0C la +70 0C pentru gaz ºi -20 0C la +60 0C pentru praf ). - Tip BA444DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 5 digiþi cu 20mm înãlþime; Bargraf cu 31 de segmente; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +600C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0C la +70 0C pentru gaz ºi -20 0C la +60 0C pentru praf ). - Tip. BA484DF-F – Indicator Fieldbus pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mmx45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; comunicaþie Fieldbus: tensiune 9 la 32V, curent: 13mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ). - Tip. BA484DF-P – Indicator Fieldbus cu Protocol PROFIBUS pentru 8 variabile, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mm x 45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; comunicaþie Fieldbus cu interfaþã Profibus: tensiune 9 la 32V, curent: 25mA; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0 C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ).

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale c) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66, pe 2 fire 4-20mAcc; fãrã compartiment separat pentru terminalele de conectare; - Tip. BA304C - pentru utilizare în mediu cu gaz –display 3 1/2 digiþi cu 25mm înãlþime; precizia la 20 0 C: +1 digit; cu carcasã din GRP sau aluminiu; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C). - Tip. BA324C - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz – display 41/2 digiþi cu 20mm înãlþime; cu carcasã din GRP sau aluminiu; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru operare la -40 0C). d) Echipamente EEx ia IIC T5, IP66; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; cu sursã de alimentare externã prin barierã Zener sau izolator galvanic cu min. 10Vcc, max. 12 mA, sau baterie internã: - Tip. BA334D - Totalizator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf, cu indicare valori instantanee ºi totalizare; display de 68,5mmx45mm LCD; cu intrare în pulsuri lineare sau 16 puncte linearizate, de la un contact comutator, de la un detector de proximitate pe 2 fire, NAMUR etc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX , pentru operare -40 0C). - Tip. BA344D – Totalizator cu indicare valori instantanee ºi totalizare debit, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf; display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri de la un contact comutator, pulsuri în tensiune între 1V ºi 3V etc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0 C la +50 0 C (cu Certificat ATEX pentru operare de la -40 0C la +50 0C ). - Tip. BA454D – Regulator pentru dozare debit, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf, cu indicare valori instantanee ºi totalizare; display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri de la un contact comutator, de la un detector de proximitate pe 2 fire, NAMUR etc.; cu carcasã din GRP;

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ). - Tip. BA474D - Indicator pentru transmitere de temperaturã, RTD/ THC, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display 31/2 digiþi cu 25,4mm înãlþime; intrãri termorezistenþe Pt100 ºi Pt 1000, cu conectare pe 3 sau 4 fire, intrãri termocuple B (200 0C la 1820 0C ), E (-200 0C la 1000 0C ), J (-210 0C la 1200 0C ), K (-200 0C la 1372 0C ), N (-200 0C la 1300 0C ), R (-50 0C la 1768 0C ), S (-50 0C la 1768 0C ), T (-200 0C la 400 0 C ); cu carcasã din GRP; precizia pentru intrãri RTD ± 0,10C ºi pentru THC ± 10µV; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C . - Tip. BA484D – Indicator cu display pentru text ºi grafice simple, pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf (opþional), display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mmx45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare de la -40 0C la +60 0C ). e) Echipamente EEx d IIC T6; IP66; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; cu sursã de alimentare externã prin barierã Zener sau izolator galvanic cu min. 10Vcc, max. 12 mA, sau baterie internã: - Tip. BR323AL - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – display 3 1/2 digiþi cu 10mm înãlþime, cu carcasã din aluminiu acoperit cu rãºinã epoxidicã, temperatura de operare: -20 0C la +60 0C. - Tip. BR323SS - Indicator pentru utilizare în mediu cu gaz ºi praf – digiþi cu 10mm înãlþime, cu carcasã din oþel inoxidabil 316, Temperatura de operare: -20 0C la +60 0C.

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale f) Echipamente de uz general; cu compartiment separat pentru terminalele de conectare; cu alimentare din buclã: - Tip. BA504D – Indicator; display cu 3 1/2 digiþi cu 25,4mm înãlþime (-1999 la 1999); cu carcasã din GRP; precizia: ± 1 digit la 20 0C; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C. - Tip. BA504E – Indicator; display cu 4 digiþi cu 34mm înãlþime; cu carcasã din GRP; precizia la 200C : liniar ± 0,02% din domeniu cu ± 1 digit; extractor de radical la intrare de ± 16µA cu ± 1 digit; temperatura de operare: -40 0 C la +70 0C. - Tip. BA524D – Indicator; display cu 4 1/2 digiþi cu 20mm înãlþime (-19999 la 19999); cu carcasã din GRP; precizia la 20 0C : liniar ± 0,02% din domeniu cu ± 1 digit; extractor de radical la intrare de ± 16µA cu ± 1 digit; temperatura de operare: -200 C la +60 0C. - Tip. BA524E – Indicator; display 5 digiþi cu 29mm înãlþime (-99999 la 99999) ºi 31 segmente bargraf; cu carcasã din GRP; precizia la 20 0C: liniar ± 0,02% din domeniu cu ± 1 digit; extractor de radical la intrare de ± 16µA cu ± 1 digit; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C. -Tip. BA534D - Totalizator pentru intrare în pulsuri ºi totalizare; cu sursã de alimentare externã cu tensiunea de 10 la 30Vcc ºi un curent de maxim 12mA; Indicator cu ieºire în pulsuri pentru traductoare de debit; cu display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri de tensiune între 1V ºi 3V, pe 2 fire NAMUR, detector de proximitate, contact de semnalizare; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C. - Tip. BA544D - Totalizator pentru intrare în pulsuri ºi totalizare; cu baterie de alimentare internã cu tensiunea de 10 la 30Vcc ºi un curent de maxim 12mA; Indicator cu ieºire în pulsuri pentru traductoare de debit; cu display 6 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu intrare în pulsuri în tensiune între 1V ºi 3V, pe 2 fire NAMUR, detector de

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale proximitate, contact de semnalizare; cu carcasã din GRP); temperatura de operare: -20 0C la +60 0C. - Tip. BA554D - Totalizator pentru indicare valori instantanee ºi totalizare; display cu 5 digiþi cu 9,5mm înãlþime; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C. - Tip. BA654D – Regulator pentru dozare debit, cu sursã de alimentare externã cu 20Vcc la 36Vcc ºi un curent de max. 95 mA; Indicator cu display cu mãrimea de 869,5 mm x 45mm; cu intrare în pulsuri de la un contact comutator, de la un detector de proximitate pe 2 fire, NAMUR, pulsuri de tensiune mai mici de 1V sau mai mari de 3V pânã la maxim de 30Vcc.; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: 20 0C la +60 0C. -Tip. BA674D - Indicator pentru transmitere de temperaturã, RTD/ THC; display cu cristale lichide cu 20mm înãlþime (-99999 la 99999) ºi 31 segmente bargraf; pe 2 fire 420mAcc; comunicaþie HART; intrãri termorezistenþe Pt100 ºi Pt 1000 (-250 0 C la +850 0C), cu conectare pe 3 sau 4 fire, intrãri termocuple B (200 0C la 1820 0C ), E (-200 0C la 1000 0C ), J (210 0C la 1200 0C ), K (-200 0C la 1372 0 C ), N (-200 0C la 1300 0C ), R (50 0C la 1768 0C ), S (-50 0C la 1768 0 C ), T (-200 0C la 400 0C ); cu carcasã din GRP; precizia pentru intrãri RTD ± 0,1 0 C ºi pentru THC ± 10µV; temperatura de operare: -40 0C la +70 0C . -Tip. BA684D – Indicator cu display pentru text ºi grafice simple, cu sursã de alimentare externã, cu tensiune de 20Vcc la 36Vcc; Indicator cu display cu cristale lichide 120x64 pixel; mãrime 86,5mmx45mm, pentru 1,2,3,4 sau 8 variabile plus bargraf; date seriale pe 2 fire; cu carcasã din GRP; temperatura de operare: -20 0C la +60 0C .

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale g) Echipamente de alarmare ºi semnalizare - Tip. BA386 – Semnalizator luminos cu intermitenã, EEx ia IIC T4 , pentru utilizare în mediu cu gaz Zonã 0, 1 ºi 2; tensiunea de alimentare: 10Vcc la 28Vcc; cu protecþie climaticã IP66; temperatura de operare: -40 0C la +60 0C (cu Certificat ATEX pentru gaze, pentru operare la -40 0C) ; Culoare alb sau color ( roºu, chihlimbar, galben, verde sau albastru). - Tip. BExBG05D – Semnalizator luminos cu intermitenþã autosincronizatã, Ex d IIC T6, pentru utilizare în mediu cu gaz (Zonã 0, 1 ºi 2) ºi praf (Zonã 21 ºi 22); Modele: 24Vcc (cu tensiuni de alimentare: 18Vcc la 28Vcc); 115 Vac (cu tensiunea de alimentare: 115Vca ±10% ); 230Vca (cu tensiunea de alimentare: 230Vca ±10% ); cu protecþie climaticã IP67; temperatura de operare: -50 0 C la +70 0 C (pentru Eex d IIC T4); -50 0C la +55 0C (pentru Eex d IIC T5); -50 0C la +40 0C (pentru Eex d IIC T6); Ieºire: energie 5 Jouli: Bec cu Xenon în glob (protejat cu grilaj din bare de inox) culoare alb sau color ( roºu, chihlimbar, galben, verde sau albastru); Intrare cabluri prin 2 presetupe M20x1,5; Accesoriu de montaj pentru montare pe conductã BA393. - Tip. BR385 – Hupã cu 49 de tonuri diferite în prima treaptã , 21 de tonuri diferite în treapta a doua ºi 9 tonuri diferite în treapta a treia, EEx ia IIC T4 , pentru utilizare în Zonã 1 ºi 2; Tensiunea de alimentare: minimum 16Vcc la 28Vcc, curent 93mA prin Barierã Zener sau Separator galvanic; cu protecþie climaticã IP66; temperatura de operare: -40 0C la +60 0C. - Tip. BExCS110-05D – Hupã cu 32 de tonuri diferite, combinatã cu semnalizator luminos cu intermitenþã autosincronizatã, în construcþie antideflagrantã Ex d IIB T4, pentru utilizare în mediu cu gaz (Zonã 1 ºi 2) ºi praf (Zonã 21 ºi 22); Modele: 24Vcc (cu tensiuni de alimentare: 20Vcc la 28Vcc, curent 520mA); 115 Vac (cu tensiunea de alimentare: 115Vca ±10% ,

Componente câmp


Soluþii complete pentru automatizãri industriale

curent 250mA); 230Vca (cu tensiunea de alimentare: 230Vca ±10% , curent 111mA) ; cu protecþie climaticã IP67; temperatura de operare: -50 0C la +70 0C; Bec cu Xenon în glob (protejat cu grilaj din bare de inox) culoare alb sau color ( roºu, chihlimbar, galben, verde sau albastru); Intrare cabluri prin 2 presetupe M20x1,5; Accesoriu de montaj pentru montare pe conductã BA393. - Tip. BExS110D – Hupã cu 32 de tonuri diferite, în construcþie antideflagrantã Ex d IIC T4, pentru utilizare în mediu cu gaz (Zonã 1 ºi 2) ºi praf (Zonã 21 ºi 22); Modele: 12Vcc (cu tensiuni de alimentare: 9Vcc la 15Vcc, curent 195mA); 24Vcc (cu tensiuni de alimentare: 15Vcc la 28Vcc, curent 250mA); 48Vcc (cu tensiuni de alimentare: 36Vcc la 58Vcc, curent 2130mA); 115 Vac (cu tensiunea de alimentare: 115Vca ± 10% , curent 110mA); 230Vca (cu tensiunea de alimentare: 230Vca ± 10% , curent 56mA) ; cu protecþie climaticã IP67; temperatura de operare: -50 0C la +70 0C (pentru Ex d IIC T4); -50 0C la +70 0C (pentru Eex d IIC T4); Intrare cabluri prin 2 presetupe M20x1,5; Accesoriu de montaj pentru montare pe conductã tip BA393. Firma BEKA executã pentru aplicaþii care nu se încadreazã în categoriile de protecþie prezentate: protecþie intrinsecã, protecþie antideflagrantã sau de uz general (utilizate în mediu normal) ºi echipamente cu urmãtoarele protecþii: 1. Echipamente cu protecþie EEx nL IIC T5 (nL - echipamente cu funcþionare cu putere limitatã) 2. Echipamente cu protecþie EEx n A ic II CT5 (nA - echipamente rotative, instrumente de mãsurã, siguranþe ºi echipamente de putere joasã).

Componente câmp

/14.Componente-camp  

http://www.syscom.ro/Catalog_produse/14.Componente-camp.pdf