Page 1

” Drømmen om et ”

arbejdsliv som alle andre

Et magasin om hvordan deN bliver til virkelighed


2

Invitation til at gøre en forskel

Kære læser Dette magasin er en hjælp til dig som virksomhed og de mange unge med særlige behov, som drømmer om et arbejdsliv, arbejdskolleger og et godt netværk som alle andre. Magasinet er skabt gennem et unikt samarbejde mellem erhvervsfolk, repræsentanter fra de unge, deres bisiddere, de kommunale myndigheder og de unges uddannelsesinstitutioner. Lad os sammen skabe rammen for at de unge kan realisere deres drømme om et arbejdsliv som alle andre. Og opleve glæden og værdien ved at gøre noget for andre. God læselyst. Rotary-klubberne i Aarhus og Ligeværd December 2012

INDHOLDSFORTEGNELSE

vidste du at...

Mød en gruppe unge med særlig behov, og hør om deres drømme om et arbejdsliv som alle andre.

4

6

Se hvad de unge med særlige behov mener er HOT&NOT, når det kommer til det gode arbejdsmiljø.

8

Få et 360 graders overblik over når unge med særlige behov har et job som alle andre.

13

Mød projekt STAFF, der har til formål at finde det gode match mellem virksomheder og unge med særlige behov.

... du kan få læst magasinet op. Download programmet ”adgang for alle”: w w w. a d g a n g f o r a l l e . d k


Se filmen KLIK HER

VI HAR ET FÆLLES ANSVAR FOR AT GØRE EN FORSKEL, OG VI HAR EN FÆLLES GLÆDE VED AT GØRE DET.

Af Marianne Jelved Formand for Foreningsfællesskabet Ligeværd 2009 - 2012

N

år der er krise i samfundet, passer alle på, at der er høj effektivitet på arbejdspladsen. Der spares på udgifterne. Alt måles i økonomisk nytte her og nu. I virkeligheden bliver det efter nogen tid til et fattigt samfund, fordi det, der gør et samfund til et godt og rart og venligt samfund for os alle, er blevet skåret af og er forsvundet. Det kan være den rummelighed, der har givet en ung en særlig mulighed for at være med i et arbejdsfællesskab. Pist væk. Ingen får glæde af det.

Vi har alle sammen et ansvar for at gøre en forskel, så vi får et godt og rart og venligt samfund. Det er et samfund, hvor vi kan se mennesker med forskelligheder arbejde sammen på arbejdspladserne. Vi kan se, der er plads til, at unge med særlige behov kan finde deres plads og opleve, at

de også kan udfylde nogle vigtige opgaver på arbejdspladsen. Det gør den største forskel for den unge, der får muligheden for at være med. Det forandrer hele livet. Alle mennesker har brug for den anerkendelse og respekt, der følger med nye opgaver. Og så viser det sig, at den unge kan lære mere og kan endnu mere. Den arbejdsplads og de voksne, der har givet vores unge en mulighed for at være med, oplever at få del i den unges glæde. Der er ikke nogen større glæde, end at opleve andres glæde. Og glæden bliver endnu større, når det er vores unge, der bliver anerkendt, og som oplever den næsten umulige sejr at være med i arbejdsfællesskabet og respekteret for sine kvaliteter. Det lønner sig for alle.


4

Invitation til at gøre en forskel

MØD NOGLE AF DE UNGE MED

SÆRLIGE BEHOV ”

Jeg drømmer om et arbejde, kone og børn


FAKTA

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV: Unge med særlige behov karakteriseres ofte ved, at de har generelle indlærings- og/eller funktionsmæssige vanskeligheder, der gør det svært for dem, at gennemføre en almindelig skolegang og uddannelse. Det antages, at 3-5% af en årgang er borgere med særlige behov. Det er ofte kendetegnet ved, at de ved skolestart er bagud i deres udvikling i forhold til deres jævnaldrende. Betegnelsen ”særlige behov” gør opmærksom på, at de unge har behov for en særlig hjælp. *

Omkring

560.000 danskere mellem 16-64 år svarede i 2010 “ja” til, at de har et handicap eller længerevarende helbredsproblem.**

23 %

af dem var i 2010 ansat på særlige vilkår**.

HVER TREDJE danske virksomhed havde i 2010 en eller flere ansatte på særlige vilkår**

* Kilde: Ligeværd ** Kilde: SFI rapport: Handicap og beskæftigelse mellem 2002 og 2010


6

Invitation til at gøre en forskel

360° view

på når en ung med særlige behov har et job som alle andre

NÆRMESTE LEDER ”Det er vigtigt for mig, at alle er informerede om de særlige behov den unge er har, og at der opbygges et trygt miljø for alle.” Den nærmeste leder er oftest den der har ansvaret for dialogen med jobcentret. De har et klart billede af de ansattes kompetencer og udfordringer. Og sikrer at de ansatte bliver behandlet på lige fod med alle andre.

NÆRMESTE KOLLEGA ”Det er vigtigt for mig, at jeg oplever, at ledelsen støtter mig i at vise hensyn og støtte min kollega med særlige behov.” Den nærmeste kollega er afhængige af ordentlig information om, hvad det vil sige at have en med særlig behov som kollega, og en forståelse for hvad det kræver af dem.

MENTOR FOR DEN ANSATTE MED SÆRLIGE BEHOV ”Det er vigtigt for mig at vide, hvad det vil sige at være mentor, og at jeg har værktøjerne til at løse konflikter.”

vidste du at... ... Dukan få støtte til en mentorordning? Kontakt dit jobcenter for mere information.

Mentoren er en, der har et større kendskab til og ansvar for at samspillet mellem den unge og virksomheden fungerer. Det forudsætter at mentoren har kendskab til den ansattes udfordringer/kompetencer og rammerne for samarbejdet.


vidste du at... ... dit jobcenter skaber kontakt til unge, som passer præcist til din virksomhed?

ANSAT MED SÆRLIGE BEHOV ”Det er vigtigt for mig, at jeg bliver behandlet som alle andre, og at jeg har nogle gode kolleger der hjælper mig med det, jeg har det svært med.” Den ansatte med særlige behov har brug for et trygt og nært miljø, hvor der er klarhed om hvad, der forventes af dem. Det går godt, når der er en fast kontaktperson.

KONTAKTPERSON PÅ JOBCENTRET ”Det er vigtigt for mig, at jeg tegner så klart og ærligt et billede af den ansatte med særlige behov, samt hvad dette kræver af virksomheden.” Jobcentret er ansvarlig for, at aftalen mellem den ansatte med særlige behov og virksomheden bliver overholdt. En fast kontaktperson i virksomheden og hurtig reaktion på konflikter og problemer øger succesraten for aftaler.

PERSONALECHEF ”Det er vigtigt for mig, at kende den unges kompetencer og udfordringer for at finde de rigtige arbejdsopgaver. Jeg er optaget af at få feedback fra jobcentret på de match, vi laver, så jeg kan rapportere dette videre i virksomheden.” Personalechefen er ansvarlig for at finde og synliggøre det gode match mellem ansatte og virksomheden. Jo bedre jobcentrene og de unge er til at synliggøre potentialet og optimere et match mellem den unge og virksomheden, jo bedre.


8

Invitation til at gøre en forskel

vidste du at... ... din virksomhed skaber værdi ved at ansætte unge med særlige behov?

Mangfoldigheden skaber værdi, men du skal ville det I panelet: Brian Stenskrog, Klaus Bertelsen, Ole B. Jensen, Birgit Balslev og Bettina Friis Jørgensen

V

i spurgte et panel af virksomhedsledere om deres overvejelser om at ansætte unge med særlige behov. Her var der bred enighed om, at mangfoldigheden og det at ansætte en ung med særlige behov er en handling, der skaber værdi på mange planer. Både for den unge og for virksomheden. Men der var også enighed om, at det kræver noget andet end ved en normal ansættelse, at have unge med særlige behov ombord i virksomheden. Og at man skal ville det, for at lykkes.

Stigende fokus på social ansvarlighed De danske virksomheder har generelt stort fokus på CSR, tidligere dog ofte på miljømæssige eller andre

eksterne forhold. Men flere og flere virksomheder integrerer i dag arbejdet med social ansvarlighed i deres CSR- og HR-indsats, og her vil det for mange være naturligt at indtænke unge med særlige behov.

Frivillighedens vej er den bedste Arbejdet med at hjælpe de unge i arbejde skal ske i et privat og offentligt samarbejde, hvor frivillighedens vej er den bedste, lyder det samstemmende fra panalet. Hvor mindre virksomheders arbejde med social ansvarlighed ofte vil afhænge af ledelsen og de muligheder den daglige drift giver, er de større virksomheders arbejde med social ansvarlighed oftere begrundet i personale- og CSR-politikker.


e s s a ejdsliv som k b v r a e t r d o B g t Kære rig pige, der drømmeyrmorinmgeer og spørgsmål, som

-å ek Jeg er en 19Jeg har dog nogle bmed at få svar på. er får jeg H . v alle andre. du kan hjælpe mig o h e b ed særlige ar stadig problem e g jeg håber n u r o nelse f en jeg h l er derfor, hvor n M a d . d d e u v n t e r Jeg går på de ting jeg har svæit første spørgsmå bansøgning? hjælp med t læse og skrive. M at skrive en god jo er sværerejeg mer med a jeg kan få hjælp til g in t e l g o n l i og hvordan bbet, ford det og usikker. Ska? o m e iv l b t s f r oplevet ae. Det gør mig ked a mindelig arbejdsplad ø f r a h g e l J et på en a d for andr for mig en s for at blive mobb ever mobning? være nervøeg gøre, hvis jeg opl Hvad kan j lpe mig. æ j h n a k du Jeg håber ner Mange Hils Yrsa.

Kære Yrsa T

ak for dit brev. Det er nogle rigtigt gode spørgsmål, du stiller, og jeg kan godt forstå, at det er nogle ting, som du går og tænker på. Til dit spørgsmål om ansøgningsskrivning vil jeg sige til dig: Du går allerede på en uddannelse for unge med særlige behov, og derfor er du havnet det rigtige sted. Her kan lærerne hjælpe dig til at skrive en god ansøgning og fortælle virksomheden om de ting, du er god til, og de ting du skal have lidt hjælp til. På din uddannelse kan de også lære dig mere om, hvordan et rigtigt arbejde vil være for dig og hvilke jobmuligheder du har, inden du afslutter uddannelsen. Dit uddannelsessted og jobcenteret kan i et samarbejde med din sagsbehandler også hjælpe dig med at finde et godt arbejde, hvor du har lyst til at være, og hvor der er gode opgaver til dig. For det er meget vigtigt, at du trives. Til din bekymring om mobning har jeg dette råd: Jeg kan godt forstå, at du bliver ked af det når andre mob-

ber dig, men ofte gør de det, fordi de ikke forstår dig og den situation, du står i. Derfor er det meget vigtigt, at din kontaktpersoner hjælper med at fortælle din nye arbejdsgiver om netop din situation og om, hvilke situationer og opgaver kan gøre dig usikker. Hvis de forstår dig, så er der rigtigt stor chance for, at du ikke bliver mobbet. Når du får et job på en normal arbejdsplads, har du også mulighed for at få ekstra støtte i dagligdagen. Det kan være en af dine kollegaer, som et par timer om ugen fungerer som din mentor og kan støtte dig hvor du har brug for det. Virksomhederne kan få støtte til denne mentorordning. Hvis du alligevel oplever ting på din arbejdsplads, som gør dig ked af det, er det mit råd altid at snakke med dine kolleger, så problemet hurtigt bliver løst og så det ikke gentager sig. Alle har stærke og svage sider, og det er vigtigt at acceptere det. Jeg håber du kunne bruge mine råd. Held og lykke med jobsøgningen. Mange positive hilsner Brevkassen.

Redaktionen: Morten Fonvig, Amanda Guyot, Anne-Line Dinesen, Connie Bang , Henriette Bjerregaard


10

Invitation til at gøre en forskel

vidste du at... ... flere og flere kommuner stiller krav om CSR ved udliciteringer?

HVAD ER HOT & HVAD ER NOT? Vi spurgte en gruppe unge med særlige behov, hvad der er hot og hvad der er not, når de skal sætte ord på deres fremtidige arbejdsplads. Her er de unges svar:

HOT

Mulighed for at få et ansvar på arbejdspladsen Anerkendelse på lige fod med andre medarbejdere Gode kolleger der samarbejder og respekterer en Plads til læring og udvikling Mulighed for at lære af sine fejl Fleksibilitet i forhold til arbejdstider og kreative opgaveløsninger Mulighed for variation i hverdagen

NOT

Kolleger, der ikke rummer og viser forståelse En arbejdsplads, hvor tonen er negativ En arbejdsplads uden struktur og gennemskuelighed Når aftaler og regler bliver brudt Hvis man ikke får konstruktiv kritik


Charlotte Velling Danske Fragtmænd

” Jobkonsulenterne skal kunne svare ” på spørgsmålene om økonomi uden slinger i valsen


12

vidste du at...

Invitation til at gøre en forskel

... dit lokale jobcenter kan etablere kontakt til en ung med særlige behov, som passer præcis til din virksomhed. Der tilbydes en lang række støtteordninger, som gør det nemmere at komme i gang. Også her kan jobcenteret hjælpe med at klargøre alle mulighederne.

Det er ikke for sjov I

den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll i Aarhus er nogle medarbejdere ansat på særlige vilkår. Det kræver noget ekstra at skabe de optimale rammer for begge parter, men det giver mening, fordi det bunder i et reelt behov i organisationen.

Tid og rum er en forudsætning I Rambøll er der hver dag fokus på at opretholde en økonomisk bæredygtig forretning funderet i et stærkt fagligt miljø og med tilfredse medarbejdere. Alle opgaver bliver nøje prioriteret og alle processer optimeret. ”Det kræver tid og rum, at opbygge de optimale rammer for medarbejdere med særlige behov. Men vi skal kunne rumme kollegerm der ikke helt kan klare samme arbejdsmængde som tidligere. Vores ledere er meget opmærksomme på dette, og det tror jeg er medvirkende til, at vores medarbejdere har lyst til at være her. Og de bidrager i høj grad til en god forretning”, siger Lise Svinth Jonassen, der er HR Business Partner i Rambøll.

Det giver mening Medarbejdere med særlige behov er i Rambøll fordi, der er et behov for netop deres kompetencer. ”Vi har et arbejde der skal laves, og vi ansætter kun, hvis opgaver og kompetencer matcher”, siger Ole Bech Jensen, der er Markedsdirektør i Rambøll.

Han synes, at det på mange planer giver mening for Rambøll, at have medarbejdere med særlige behov ansat. ”Løsningen af opgaverne er helt i top. Det er en gruppe medarbejdere, der altid møder til tiden. De er meget grundige og loyale, og så bidrager de til den gode stemning i hverdagen.”

Der er plads til flere Ole Bech Jensen og Lise Svinth Jonassen er overbeviste om, at der i danske virksomheder er mange jobs, som sagtens kan varetages af medarbejdere med særlige behov. Men det kræver en målrettet indsats fra jobkonsulenternes side, så de hjælper virksomheden til at se mulighederne. ”Hvis man iscenesætter samarbejdet rigtigt, så kunne man sagtens få flere medarbejdere med særlige behov ud i de danske virksomheder”, mener Ole Bech Jensen, markedsdirektør i Rambøll.

i

Om Rambøll Rambøll er Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomhed. Rambøll beskæftiger knap 10.000 medarbejdere på verdensplan, heraf flest i Skandinavien og Storbritanien. I Danmark er der 2.700 ansatte fordelt på 24 kontorer.


Malene Sørensen STAFF

STAFF-projektet er et 3-årigt projekt under Finansloven, der skal sikre, at en større del af unge med særlige behov får mulighed for ansættelse på det ordinære arbejdsmarked. Der er 10 STAFF konsulenter fordelt over alle regioner i Danmark. Læs mere om STAFF projektet og find din STAFF konsulent

Klik her

” Vi vil til hver en tid gerne kontaktes, ” hvis nogen har lyst til at få ansat en ung inden for vores målgruppe


14

Invitation til at gøre en forskel

vidste du at... ...Rotary er én af verdens største, frivillige hjælpeorganisationer, som hvert år donerer ca. 200 mio. dollars til hjælpeprojekter

At gøre noget for andre er en særlig glæde Rotary er en verdensomspændende organisation med ca. 1, 2 millioner medlemmer i 166 lande. Et netværk af ledere, selvstændige og specialister, som værdsætter at gøre noget for andre. For mennesker i nød, for unge mennesker og for medlemmerne. Lokalt og internationalt. Et unikt netværk, der giver mulighed for faglig og menneskelig udvikling på tværs af faggrænser, kultu-

rer, religion og sprog. I Aarhus findes 10 Rotary-klubber. Rotary er bl.a. kendt for sit store og mangeårige engagement i udryddelsen af Polio. Ligeledes for ungdomsudvekslingen som er et internationalt program, der årligt udveksler ca. 7.500 unge på tværs af kontinenter og lande. Men lokalt er Rotary også aktiv, hvilket dette projekt er et godt eksempel på.

Ligeværd – sammen om særlige vilkår Ligeværd er et udviklingsnetværk og talerør for borgere med særlige behov.

sige vanskeligheder, som gør det svært for dem, at gennemføre en almindelig skolegang / uddannelse.

Ligeværd er et foreningsfællesskab bestående af 6 organisationer, der på hver deres måde, arbejder for at skabe bedre uddannelses-, arbejds-, bolig- og sociale vilkår for mennesker med særlige behov. Målgruppen for Ligeværds indsats karakteriseres ofte ved, at de har generelle indlærings- og / eller funktionsmæs-

Ligeværd har noget at byde både forældre, pårørende, fagfolk og andre med interesse for at støtte op om samfundets svage borgere. Derudover står Unge for Ligeværd for en række fritidsklubber fordelt over hele landet for unge med særlige behov.


Om FriRåd: FriRåd – et frivillighedsbaseret bisidder- og mentorprojekt til støtte for unge med særlige behov. Over de næste tre år tilbyder Ligeværds FriRåd at stille frivillige gratis bisiddere til rådighed for unge med særlige behov og deres pårørende. Projektet er forankret i Aarhus og påtænkes bredt ud til andre dele af landet. Har du brug for en bisidder, kontakt Lilian Nielsen på Ligeværds sekretariat, tlf.: 86 20 85 70, eller på ligevaerd@ligevaerd.dk.

For mere information se også www.ligevaerd.dk/3686


16

Invitation til at gøre en forskel

Dette magasin er et produkt af en hel dags workshop på tværs af unge med særlige behov, virksomhedsrepræsentanter, repræsentanter fra Aarhus kommune samt frivillige og medarbejdere i Ligeværd.

Rotary-klubberne i Aarhus og Ligeværd siger tak til alle, der har bidraget til realiseringen af dette magasin: Amanda Seier Guyot /Ung Anne Bech /Ligeværd Anne-Line Dinesen /Bisidder Bent Storm /Facet Bettina F. Jørgensen /Sansestormerne Birgit Balslev /STAFF Bodil Vibe Rasmussen /Ligeværd Brian Stenskrog /Danske Bank Charlotte Bjerg /Bisidder Charlotte Velling /Danske Fragtmænd Claus Juel Pedersen /Rotary Conni Bang Larsen /Bisidder Dan Wienberg /Bisidder Ellen Marcussen /Pressalit Henriette Bjerregaard /PGU Jan Johansen /Jobcenter Aarhus Jens Otto Kjær Hansen /Eventleder Jens Pauli /B2A Jonas Christensen /Ung Jørn Lehmann /Næstformand Ligeværd Klaus Bertelsen /Aarhus Kommune Kristian Østergaard /Mikro Værkstedet

Kurt Dennig Jespersen /Rotary Lars Pedersen /Ligeværd Lilian Nielsen /Ligeværd Line Mølgaard /Bisidder Lone Janzen /Bisidder Maiken Sommer Nielsen /Ung Maja Hansen /Bisidder Malene Sørensen /STAFF Martin Wadland Sørensen /Ung Mathias Falgren Pedersen /Ung Mette Freisner Johansen /Rotary Michael Centio Bruun /Ung Michael Jakobsen /Mikro Værkstedet Morten Fonvig /Ung Morten Hoffmann /Ung Ole Bech Jensen /Rambøll Peter Olsen /Bisidder Sarah Kloster /Bisidder Thomas Thorninger /Ligeværd Filmby Aarhus /Lokaler Synvision /Film, layout og grafik U communicate /Redaktør

Drømmen om et arbejdsliv  

Dette magasin er en hjælp til dig som virksomhed og de mange unge med særlige behov, som drømmer om et arbejdsliv, arbejdskolleger og...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you