Page 1

WEBMASTER GECERTIFICEERD TRAJECT ICT & MEDIA 2011-2012


WEBMASTER BASIC Een aantal jaren geleden was het nog nodig bedrijven te overtuigen van het nut van een website. Nu, met de populariteit van het internet, beseft iedere ondernemer dat een website een toegevoegde waarde heeft. Kortom, een website is voor bijna alle kmo's onmisbaar geworden. In deze cursus leer je aan de hand van praktijkgerichte oefeningen en casestudy's de technieken om met HTML, Photoshop en Dreamweaver aantrekkelijke en vindbare websites te bouwen.

Voor wie is deze opleiding bestemd Aankomende webbouwers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het onderhoud en het beheer van een statische website.

Voorkennis  

Je hebt een goede basiskennis van het internet. Je bent vertrouwd met de Windows-omgeving en met bestandsbeheer.

Wat leer je in de opleiding Deze opleiding zal je aan de hand van praktijkgerichte oefeningen en casestudies de technieken aanleren om met HTML, Photoshop en Dreamweaver aantrekkelijke en vindbare websites te bouwen. Als webmaster kan je bestaande websites beheren en onderhouden volgens de regels van de kunst. Je volgt de nieuwe technologieën op de voet, kan probleemloos updates installeren, de inhoud actualiseren of kleine wijzigingen doorvoeren. Je bent niet alleen de hulp en toeverlaat van ieder bedrijf met een eigen website, jij zorgt ervoor dat de website hét visitekaartje blijft van het bedrijf dat met de recentste technologieën werkt en actuele gegevens bevat.


PROGRAMMA Een website op het internet         

domeinnamen; programmeren in HTML; zoekmachines; Photoshop; Dreamweaver; FTP; multimedia; korte introductie dynamische websites; praktische introductie e-commerce.

Na het volgen van de opleiding bent u in staat om gestructureerde en gebruiksvriendelijke websites te ontwikkelen en te onderhouden, gebruikmakend van de meest gangbare technieken.

PRAKTISCHE GEGEVENS Waar en wanneer 25 sessies van 3 uur, telkens 1 sessie per week van 18u30 tot 21u30 Syntra West Kortrijk

Start op woensdag 19/10/2011

Syntra West Brugge

Start op dinsdag

08/11/2011

Inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt € 665,00 (vrij van BTW).


WEBMASTER EXPERT Tot voor enige jaren boden enkel statische HTML-pagina's jouw organisatie een mogelijkheid tot profilering op het web. Tegenwoordig staan dynamiek en gebruiksvriendelijkheid in een bedrijfswebsite centraal. Een moderne website toont steeds actuele informatie, wat leidt tot terugkerende bezoekers. Via cases en praktijklessen komen in deze opleiding de visuele, praktische en technische aspecten van een moderne website aan bod. Wil je een volledig nieuwe website leren ontwerpen? Volg dan de opleiding webdesigner.

Voor wie is deze opleiding bestemd Statische websitebouwers die hun kennis willen updaten en database gestuurde websites met interactiemogelijkheden willen leren bouwen.

Voorkennis Je bent geslaagd voor de opleiding Webmaster Basis of je kunt praktijkervaring aantonen tijdens een verkennend gesprek.

Wat leer je in de opleiding • • • • • •

Je ontwerpt dynamische websites en maakt ze operationeel. Je beheert een dynamische website en volgt Web 2.0-elementen. Je neemt de ondersteunende databanken en de koppelingen met de backoffice van het bedrijf voor je rekening. Je hebt geen probleem meer met de grafische toepassingen op een site. Je optimaliseert de website voor nieuwe browserversies en platformen. Je bouwt interactieve websites volgens de richtlijnen van duurzaam en toegankelijk webdesign.

PROGRAMMA • • • • • • • • • •

Actua: RSS, podcasting en Web 2.0; Hosting; Photoshop Advanced; Information architecture; Dreamweaver: XHTML en CSS; Usability; Website- en serverbeheer; Website online zetten; Flash Action Script; PHP & MySQL.


PRAKTISCHE GEGEVENS Waar en wanneer Syntra West Roeselare Avondopleiding op woensdag van 19u tot 22u vanaf 07/12/2011 (25 lesweken) Syntra West Brugge Dagopleiding op donderdag van 9u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00 vanaf 01/03/2012 (13 lesweken) Inschrijvingsgeld Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt â‚Ź 665,00 (vrij van BTW).

WEBMASTER ADVANCED Wat zijn de laatste webontwikkelingen? Welke wereld gaat schuil achter de begrippen als Youtube, LinkedIn, Facebook, GoogleTalk, Wiki, Skype, Twitter en Del.icio.us? Wat kun je met RSS, Hyves, Google Earth en weblogs aanvangen? En hoe bouw je een onderhoudbare professionele webapplicatie? Belangrijker nog dan op de hoogte te zijn van de nieuwe internetontwikkelingen is het er juist en optimaal mee kunnen omgaan. Hoe profiteert een bedrijf of organisatie mee van de nieuwe mogelijkheden? Waar kies je wel en niet voor?

Voor wie is deze opleiding bestemd Deze cursus werd ontwikkeld voor ervaren webmasters die (zullen) instaan voor het professionele ontwerp en onderhouden van professionele dynamische (mobiele) websites en -applicaties.

Voorkennis Je bent geslaagd voor de opleiding Webmaster Expert of je kunt praktijkervaring aantonen tijdens een verkennend gesprek. Programmeerervaring is noodzakelijk om de cursus te kunnen aanvatten. PHP mag geen geheimen hebben. Een stevige kennis van SQL en xHTML is noodzakelijk.


Wat leer je in de opleiding   

Je leert alle nieuwe gebruikerstechnologieën van het internet integreren en onderhouden binnen dynamische websites Je kent alle actuele webtools en weet hoe ze efficiënt kunnen worden geprogrammeerd en ingezet binnen webprojecten Je bent in staat om nieuwe internetmedia aan te bieden aan uw klantendoelgroep

PROGRAMMA        

herhaling hosting en servers; xHTML naar HTML5; opfrissing PHP; OO programmeren; Javascript en AJAX - jQuery; geavanceerde databasetechnieken; mashup's en API's - versiebeheer (GIT en SVN) Zend Framework en modules

PRAKTISCHE GEGEVENS De opleiding is reeds gestart in september, contacteer ons voor de wachtlijst van een nieuwe reeks. Na deze lessen en het afwerken van een werkopdracht ontvang je een getuigschrift. Dit getuigschrift is erkend door het Vlaamse Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen.


INSCHRIJVINGSSTROOK ONDERGETEKENDE, NAAM ............................................................................................................................................................... VOORNAAM ...................................................................................................................................................... STRAAT & NR. ................................................................................................................................................. POSTCODE & GEMEENTE ............................................................................................................................... TEL. ......................................................................... FAX ................................................................................. BEDRIJFSGEGEVENS: NAAM ...............................................................................................................................................................

 BVBA

 NV

 VZW

 ANDER: ..........................................................................................

ACTIVITEIT ....................................................................................................................................................... FUNCTIE .......................................................................................................................................................... ADRES.............................................................................................................................................................. TEL. & FAX ....................................................................................................................................................... BTW-NR. ..........................................................................................................................................................

 Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen .................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Startdatum en lesplaats: ................................................................................................................................

 Ik wens in te schrijven voor: ....................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................... Gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen: Geboortedatum en -plaats .............................................................................................................................. Rijksregisternummer ...................................................................................................................................... De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van deelnemer bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.)

Contractvoorwaarden - Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk voor de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. - Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. - De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. - Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. - Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum ........................................ Handtekening ..................................................... Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.


Webmaster gecertificeerd traject  

Een aantal jaren geleden was het nog nodig bedrijven te overtuigen van het nut van een website. Nu, met de populariteit van het internet, be...

Advertisement