Page 1

TUINAANNEMER TUINVERZORGER GROENVOORZIENING

NAJAAR 2012

DEN N A H MST IN O K E O T NEEM JE

www.ikword.be


VOORWOORD Beste, Syntra West geeft het beroep van tuinaannemer – tuinverzorger een nieuw elan. In deze opleiding staan vakmanschap, innovatie, creativiteit, kwaliteit en management centraal. Aangezien de groensector smeekt om gediplomeerde mensen starten wij met deze professionele en praktijkgerichte opleiding, to-the-point, over tuinaanleg en tuinverzorging. U leert, de meest voorkomende en gebruikte planten kennen uit de tuin, correct snoeien, sproeien, tuinstijlen, tuinaanleg, tuinonderhoud, bodemkunde, materiaalleer, ziekten en plagen in de tuin en werkorganisatie. U volgt ook een werkstage bij een tuinaannemer of tuinverzorger. Zo leert u de professionele groensector van heel dicht bij kennen. U krijgt ook 132u toegepast bedrijfsbeheer waarin u een haalbaarheidsstudie dient te maken over een groenbedrijf. Dit is de ideale voorbereiding op het zelfstandige ondernemerschap. Na het volgen van deze opleiding en slaagt in de eindexamens krijgt een diploma uitgereikt door Syntra Vlaanderen. Wij hopen u alvast binnenkort in Syntra West te mogen verwelkomen

Bart Dusselier

Coördinator groensector Algemene toelatingsvoorwaarden: • voldaan hebben aan de leerplicht; • motivatie om in de tuinsector tewerkgesteld te worden als zelfstandige tuinaannemer, tuinverzorger of als medewerker Diploma Dit traject leidt tot het door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen erkend diploma van tuinaannemer-tuinverzorger.

2


INHOUD Voorwoord ..................................................................................................................................... p 2 Algemene informatie .................................................................................................................. p 3 Vakken ........................................................................................................................................... p 4

1. PROGRAMMA - INHOUD 1.1. Plantenkennis – plantkunde- onkruidleer ....................................................................... p 5 1.2. Bodemkunde, grondbewerking en bemestingsleer ....................................................... p 6 1.3. Snoeien ................................................................................................................................... p 7 1.4. Toxicologie – ziekten en plagen .........................................................................................p 8 1.5. Tuinstijlen ............................................................................................................................... p 9 1.6. Tuinonderhoud .....................................................................................................................p 10 1.7. Machine- en materiaalleer ...................................................................................................p 11 1.8. Tuinaanleg .............................................................................................................................p 12 1.9. Werkorganisatie ....................................................................................................................p 13

INHOUD

Contactgegevens ........................................................................................................................p 14 Inschrijvingsstrook .....................................................................................................................p 15

3


VAKKEN

TUINAANNEMER-TUINVERZORGER Vakken

Plantenkennis- Plantkunde- Onkruidenleer

120

Bodemkunde, grondbewerking en bemestingsleer

48

Snoeien

64

Toxicologie – ziekten en plagen

68

Tuinstijlen

20

Machine- en materiaalleer

24

Onderhoudstechnieken

68

Tuinaanleg

116

Werkorganisatie

44

TOTAAL

4

Aantal uren

572


1.

PROGRAMMA - INHOUD

1.1.

PLANTENKENNIS – PLANTKUNDEONKRUIDLEER (120 UUR)

DOELSTELLING: • Kennis hebben van de ganse sector van planten en hun cultuurvariëteiten • De toepassingsmogelijkheden van het veelzijdig aanbod van planten inzien • Kennen en herkennen van onkruiden

LEERINHOUD: Plantkunde Levensleer en fysiologie van de plant • De delen van een plant (blad, stengel, wortel) en hun functie • Bladgroenverrichting en stofwisseling Plantenkennis • Bomen • Heesters • Vaste planten • Bol en knol • Seizoensplanten • Klimplanten • Gebruik en verzorging • Plantenschikkingen (praktijk inbegrepen) • Bezoek aan diverse kwekerijen • Definitie van het onkruid • Meest voorkomende onkruiden Onkruidenleer • Definitie van onkruid • De meest voorkomende onkruiden

5


1.2.

BODEMKUNDE, GRONDBEWERKING EN BEMESTINGSLEER (48 UUR)

DOELSTELLING • Algemene basiskennis bodemkunde en bemestingsleer bezitten • Methodes van grondbewerkingen kunnen toepassen

LEERINHOUD Bodemkunde en bemestingsleer (32u inclusief excursie) • Algemene basiskennis (ontleding, bodemprofiel en bemesting) • Soorten bemesting voor tuinaanleg • Kennis van meststoffen: soorten, eigenschappen, dosering en toepassingsgebied • Kennis van bodemverbeteraars: soorten, eigenschappen, dosering en toepassinggebied • Bereken van de nodige hoeveelheid grondstoffen • Grondbewerkingen (16u) • Biologisch evenwicht in de grond : behouden en herstellen – bodem• verbeteraars • Algemene begrippen • Methodes van grondbewerkingen : mogelijkheden voor bewerken van de grond • Nivelleren van grond

6


1.3.

SNOEIEN (64U)

DOELSTELLING • Snoeiactiviteiten kunnen plannen in het kader van de “tuinkalender” en de

seizoenen • De courante snoeiactiviteiten kunnen uitvoeren • In staat zijn om op een veilige wijze snoeiactiviteiten te verrichten

LEERINHOUD Doel van het snoeien Snoeiperiode: • Late wintersnoei • Lentesnoei –vooral vormsnoei • Begin zomersnoei (hagen) • Herfstsnoei Snoeimethode: • Snoeien bij het planten • Verjongingssnoei : snoeien om te verjongen, maar de leeftijd van de plant in acht nemen • Wortelsnoei • Vormsnoei • Snoeien om te corrigeren • Dunningssnoei • Onderhoudsnoei

PRAKTISCHE TOEPASSING • Heesters, bomen, coniferen, rozen, klimplanten, bodembedekkers, hagen,

heidegrondplanten, kuipplanten, vormplanten • Voor iedere plantengroep de vormings-, onderhouds- en verjongingssnoei

Snoeigereedschap en onderhoud Opruimen van snoeihout

7


1.4.

TOXICOLOGIE – ZIEKTEN EN PLAGEN (68 UUR)

DOELSTELLING Doelmatig en veilig kunnen toepassen van bestrijdingsmiddelen Inzicht in de verschillende ziekten Inzicht in de verschillende plagen

LEERINHOUD • Wetgeving op pesticiden en fytofarmaceutische producten • Algemene begrippen over Fytofarmacie • Kennis van herbiciden, Fungiciden, insecticiden, schadelijke nawerkingen op mens

en huisdier van de in de tuinaanneming gebruikte producten • Omgaan met chemische en biologische bestrijdingsmiddelen,veiligheids-aspecten, • • • • • • • • • • • • • • • • •

8

beschermde werkkledij, symptomen van vergiftiging Ecologische en alternatieve middelen Ziekten en plagen in de tuin Ziekten bij bomen Ziekten bij heesters Ziekten bij vaste planten Plagen bij bomen Plagen bij heesters Plagen bij vaste planten Inspecteren van de plant op een aanwezigheid van een ziekte Inspecteren van de plant op de aanwezigheid van parasieten Inspecteren van de plant op de aanwezigheid van knaagdieren Analyseren van de vaststellingen Toepassen van biologische bestrijdingsmiddelen (klemmen, netten, aaltjes, …) Actualiteit/tendensen volgen Link met bodemkennis Preventief onkruid bestrijden


1.5.

TUINSTIJLEN (20 U)

DOELSTELLING Kennis hebben van de tuingeschiedenis Kunnen de tuinstijlen herkennen De groensector in brede zin kennen: sectorfonds, beroepsorganisaties

LEERINHOUD • • • • • • • • •

Tuinkunstgeschiedenis en tuinstijlen Renaissance Barok Rococo Romantiek Landschapstijl Cottagestijl Hedendaagse tuinen Kennis van de verschillende informatiebronnen over en binnen de sector

9


1.6.

TUINONDERHOUD (68 UUR)

DOELSTELLING • Het kunnen onderhouden van een tuin

LEERINHOUD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

10

Scheren van haag/heester met een haagschaar Opruimen en verwerken van tuinafval Opruimen van bladeren Verhakkelen van takken en snoeiafval Schoffelen/hakken Harken Onderhouden van de perken, tuinpaden en terras Onderhouden van de vijver Bladeren en afgestorven delen van de planten verwijderen in en rondom de vijver De vijverfilter kunnen uitspoelen Toedienen van vijverconditioneringsproducten Leiden van klimplanten vastbinden van nieuwe vertakkingen van de klimplanten aan de leidraden Heraanbrengen of tijdig verwijderen van een steunpaal Herstellen van geprefabriceerde elementen Gazonrenovatie en onderhoud Onderhoud van het gazon : maaien, verticuteren, verluchten, uitkammen, … Maaihoogte van het gazon bepalen Maaien van gazon Verticuteren van gazon Verluchten van gazon Afboorden van het gazon Bemesten van het gazon


1.7.

MACHINE- EN MATERIAALLEER (24U)

DOELSTELLING De machines en klein materiaal in de groensector kennen en veilig kunnen gebruiken

LEERINHOUD • • • • • • • • • • • • • • • • •

Machinale werktuigen: Grasmaaier Bosmaaier Kettingzaag Haagschaar (motor en elektrische) Klein tuinmateriaal (spade, schop, hark, half maantje, snoeischaar, handhaagschaar, bladhark, riek, …) Bladblazer Verticuteermachine Kantjessnijder Freesmachine Hakselaar Motoculteur en toebehoren Grondboor Tuinbouwtrekker (kleine tractor) Rugsproeier Veiligheid en beschermende kledij Onderhoud en schoonmaken van het materiaal

11


1.8.

TUINAANLEG (116U)

DOELSTELLING • Tuinen kunnen aanleggen

LEERINHOUD • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

12

Principes van landmeten (opp. en inhoud berekenen) Opmeten op het terrein van eenvoudige stukken, eenvoudige vlakke meting Lezen en interpreteren van een beplantingsplan Uitmeten van het matenplan op het terrein Lezen en interpreteren van het bestek Levenloze materialen (plastic, aluminium, stenen en steenachtige materialen, beton, hout, metaal, tuinornamenten en afsluitingen) Constructietechnieken voor terrassen, paden en inritten, zithoeken, … Constructietechnieken voor steunwanden in al de gebruikte materialen Water in de tuin (vijvers en borrelelementen, fonteinen), waterwerken Constructietechnieken voor pergola’s Beregeningstechnieken en bekabeling tuinverlichting Bouwen of plaatsen van kleine bouwkundige elementen Aanplanten van bomen, struiken, vaste planten Aanmaken van mortel Aanbrengen van de fundering en koude afwerkingslaag (droogbeton) Plaatsen van bestrating Aanbrengen van steunpalen en omheining Technieken voor het aanleggen van gazon Afwerken van het terrein Zaaien van het gras (manueel en machinaal) Uitrollen van de grasmatten Aanrollen van het gezaaide gras of de grasmatten Irrigeren van het gazon Kunstgras


1.9.

WERKORGANISATIE (44U)

DOELSTELLING • Een opdracht kunnen organiseren

LEERINHOUD • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Opstellen van werkplanning en tijdschema Administratieve voorschriften en aanvragen Bestek van verschuivingen, opmaak van schadebestekken Toepassing van het veldwetboek Bouwplaatsonderzoek (werfonderzoek) Contracten met leveranciers Onderaanneming, kosten van de onderaanneming Prijsberekening rekening houdend met algemene onkosten, loonkosten, materiaal kosten en machinekostprijsberekening Prijsofferte Aannemingscontract Aanbesteding voor openbare werken (notie – typebestek 250) Maken van schetsen + kostprijs Kostprijs maken op basis van een volledig plan Leiding en controle van de werken Inrichting werf Vorderingsstaten Oplevering van de werken Opstellen van de afrekening Nacalculatie.

STAGE: De stageovereenkomst combineert de ondernemersopleiding en een praktijkopleiding. Hiermee wordt enerzijds de nodige praktische vakkennis opgedaan en anderzijds krijgt de cursist de juiste theoretische bagage mee (beroepskennis én bedrijfsbeheer). De praktijkopleiding vindt plaats bij een ondernemer op de werkvloer. Het programma wordt vooraf vastgelegd en duurt minimum 6 maanden en maximum de duur van de dagopleiding ondernemersopleiding Tuinaannemer -Tuinverzorger. Het is de bedoeling een halftijdse stage -overeenkomst af te sluiten voor 15u/week (= 2dage per week = 320u stage/jaar) . De stageovereenkomst kan beginnen op 1 juli en moet afgesloten zijn voor 30 november.

13


PRAKTISCHE GEGEVENS WAAR: Syntra West campus Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111 8800 Roeselare

WANNEER: maandag 24 september 2012 Les op maandag, dinsdag en woensdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 16u30. Stage op donderdag en vrijdag

KOSTPRIJS: 1250 EUR Voor de volledige opleiding Daarnaast dient de cursist te beschikken over de aangepaste werkkledij, veiligheidsschoenen en veiligheidsbril en een snoeischaar. Voor de praktijklessen beschikt Syntra West over alle nodige tuinmachines en materialen.

MEER INFORMATIE BIJ: Bart Dusselier en Christine Mortier Tel: 051/ 268 750 E-mail: bart.dusselier@syntrawest.be

PRAKTISCH

christine.mortier@syntrawest.be

14


INSCHRIJVINGSSTROOK ONDERGETEKENDE, NAAM..................................................................................................................................................................................... VOORNAAM....................................................................................................................................................................... STRAAT & NR. ................................................................................................................................................................. POSTCODE & GEMEENTE ........................................................................................................................................ TEL. ............................................................................... FAX.............................................................................................. E-MAIL ..................................................................................................................................................................................

BEDRIJFSGEGEVENS: NAAM.....................................................................................................................................................................................  BVBA  NV  VZW  ANDER:.................................................................................................... ACTIVITEIT ........................................................................................................................................................................ FUNCTIE .............................................................................................................................................................................. ADRES................................................................................................................................................................................... TEL. & FAX......................................................................................................................................................................... BTW-NR. ..............................................................................................................................................................................  Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen ........................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

Startdatum en lesplaats ............................................................................................................................................  Ik wens in te schrijven voor: .......................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

Gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen: Geboortedatum en -plaats ....................................................................................................................................... Rijksregisternummer .................................................................................................................................................. De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van  deelnemer  bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) -

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten alle tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

INSCHRIJVINGSSTROOK

Contractvoorwaarden

15


110421 AGR brocure nj 2011

BRUGGE Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge IEPER Grachtstraat 13-1a , 8900 Ieper KORTRIJK Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk OOSTENDE Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende ROESELARE Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare VEURNE Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

INFO: 078 353 653

tarief lokaal gesprek

INFO@SYNTRAWEST.BE WWW.SYNTRAWEST.BE (alle opleidingen)

WWW.IKWORD.BE (alle voltijdse dagopleidingen)

REGISTREER ONLINE! m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als geregistreerde gebruiker ontvangt u regelmatig informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra west.

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Tuinaannemer voltijdse dagopleiding  
Tuinaannemer voltijdse dagopleiding  

Tuinaannemer voltijdse dagopleiding

Advertisement