Page 1

iCt meDiA print & Sign WeB & multimeDiA  VOORJAAR 2012

www.syntrawest.be


02

Colofon Directeur Business Magazines Chris Jonckheere – chris.jonckheere@syntrawest.be Hoofdredactie Frank Cloetens – frank.cloetens@syntrawest.be Pieter Geers – pieter.geers@syntrawest.be Redactie Lies Debacker – lies.debacker@syntrawest.be Pieter Geers – pieter.geers@syntrawest.be Sarah Valet– sarah.valet@syntrawest.be Vormgeving Leen Boterman – leen.boterman@syntrawest.be Verantwoordelijke uitgever Johan De Neve Spoorwegstraat 14 B-8200 BRUGGE

Meer info? Contacteer ons via

078 353 653

tarief lokaal gesprek

info@syntrawest.be www.syntrawest.be


03

Inhoud PRINT & SIGN MEDIA en VORMGEVING

4

PRODUCTIEVOORBEREIDING

7

PRODUCTIETECHNIEKEN

11

DRUKAFWERKING EN BOEKBINDEN

16

TEKST- EN BEELDVOORBEREIDING

16

REDACTIE EN COPYWRITING - DIGITAAL PUBLICEREN

16

WEB & MULTIMEDIA WEB EN MULTIMEDIA

17

FOTOGRAFIE

22

FILM EN VIDEO

25

AUDIO

26

MEDIA- EN COMMUNICATIEBEHEER

27

3D ONTWERP EN VISUALISATIE

28

TOEGEPAST MANAGEMENT

29

INFORMATICA

30

OVERZICHT ALGEMENE OPLEIDINGEN MAATPROJECTEN EN ADVIESVERLENING SUBSIDIES PARTNERS INLICHTINGEN INSCHRIJVEN

34 38 40 41 42 43

www.syntrawest.be


04

ICT & Media

Media en vormgeving // prOfeSSiOneel Werken met ADOBe phOtOShOp CS5 Op mAC Wat zouden kranten, brochures, boeken, posters of websites zijn zonder sprekende beelden? Adobe Photoshop is de applicatie bij uitstek voor beeldbewerking en beeldcreatie. De software is ongeëvenaard als het gaat om het corrigeren van kleurenscans en het toepassen van een breed gamma aan bewerkingen op afbeeldingen. Krijg toegang tot de ongeëvenaarde kracht van de nieuwe Adobe Photoshop CS5 via een intuïtievere gebruikersbeleving, meer vrijheid om te experimenteren en aanzienlijke productiviteitsverbeteringen. De creatieve en technische mogelijkheden zijn quasi onuitputtelijk. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De cursus is bestemd voor medewerkers uit grafische bedrijven, -afdelingen of reclamebureaus, webdesigners of grafische vormgevers die werken of willen gaan werken met Adobe Photoshop. f VOOrkenniS Basiskennis Mac f prAktiSChe gegeVenS 8 sessies - € 393,25 (incl. BTW) Roeselare – dinsdag 19u tot 22u Start 17/04/2012

// prOfeSSiOneel Werken met ADOBe inDeSign CS5 Op mAC Wilt u moeiteloos een nieuwsbrief, jaarverslag of magazine maken? Dan is de nieuwe Adobe InDesign CS5 onmisbaar. Adobe InDesign is toonaangevend op het gebied van opmaak en iedere grafisch ontwerper en DTP-er moet ermee overweg kunnen. Ook gebruikers van Microsoft Office ontdekken steeds vaker de voordelen. Adobe InDesign biedt een eenvoudige manier van werken en daarnaast alle ruimte voor creativiteit. Het grote gebruiksgemak en de integratie met pakketten als Adobe Photoshop en Illustrator, plus nóg meer tijdsbesparende hulpmiddelen in deze nieuwste versie, maken het opmaakpakket onmisbaar voor de professionele ontwerper en DTP’er. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De cursus is bestemd voor medewerkers uit grafische bedrijven, afdelingen of reclamebureaus, grafische vormgevers of redactiemedewerkers van uitgeverijen die werken of willen gaan werken met Adobe InDesign. f VOOrkenniS U hebt basiskennis van MAC. f prAktiSChe gegeVenS 8 sessies - € 393,25 (incl. BTW) Roeselare – donderdag 19u tot 22u Start 1/03/2012


05

ICT & Media

Media en vormgeving Op AAnVrAAg // // // //

Adobe indesign CS5 – Opmaak van boeken en catalogi (gevorderden) masterclass: creatief opmaken van printmedia fontmanagement op mac professioneel werken met QuarkXpress 9 op mac

// AnAtOmietekenen VOOr prOfeSSiOneel VOrmgeVerS Iedereen die voor professionele doeleinden te maken heeft met vormgeving van het menselijk lichaam, heeft baat bij het volgen van deze opleiding. Een aantal zaken wordt in detail nagegaan: bewegingsleer (beweging van de aparte ledematen), werking van het spierenstelsel, skeletstructuur, perspectiefleer en studie van de verschillende lichaamsdelen: hand, voet, romp, rotatie van de romp,... f WAt leert u in De OpleiDing Intensieve anatomiestudies in steeds stijgende moeilijkheidsgraad verschaffen de schilder, tekenaar, ontwerper of beeldend kunstenaar een compleet inzicht in de anatomie van de mens. Skeletopbouw , spierenstelsel , vormleer en verschillende houdingen van de mens worden schematisch opgebouwd, geschetst en vervolgens uitgewerkt in 3D. Detailstudies van gezicht, handen ,voeten , romp en ledematen in verschillende houdingen worden geschetst en afgewerkt in materiaal naar keuze. f prAktiSChe gegeVenS 10 sessies - € 235,95 (incl. BTW) Brugge – zaterdag 9u tot 12u Start 03/03/2012

www.syntrawest.be


06

ICT & Media

Media en vormgeving // StripAuteur [OnDernemerSOpleiDing] Vanaf september 2012, Brugge [2 jaar, 1 sessie per week op zaterdag] Tijdens de 2-jarige opleiding ‘Stripauteur’ gidsen wij creatieve +18-jarigen door het volledige productieproces van een stripalbum. Startende vanaf het scenario en storyboard, over de verschillende tekentechnieken en stripstijlen tot de postproductietechnieken. Ook bekijken we de stripgeschiedenis en worden bestaande strips geanalyseerd. Tenslotte komen ook de planning, organisatie, budgettering en marketing van een stripalbum aan bod f WAt leer je in De OpleiDing Je leert alles over: » de productiepiramide van idee en scenario tot output en publicatie. » tekentechnieken van basis tot karakterdesign en decor. » alles over de stripgeschiedenis en hoe je een strip moet analyseren » postproductietechnieken » planning en organisatie voor het uitbrengen van een eigen stripalbum f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De studierichting ‘Stripauteur’ is bedoeld voor mensen die beschikken over creatieve, artistieke en technische vaardigheden. Creativiteit, nauwkeurigheid, organisatievermogen en stressbestendigheid zijn een aantal van jouw kwaliteiten.


07

ICT & Media

Productievoorbereiding // upgrADetrAining: WAt iS nieuW in ADOBe CreAtiVe Suite 5.5? “Heb ik deze update echt wel nodig?” is de logische vraag die men telkens stelt wannneer er een nieuwe versie op de markt komt. In de Adobe Adobe Creative Suite 5.5 productreeks krijg je in eerste instantie de perceptie dat er quasi geen prepressfuncties werden toegevoegd en dat er voornamelijk rond multimedia werd ontwikkeld. Het is geen indruk maar de realiteit dat in onze beeldcultuur multimedia een steeds belangrijkere rol opeist. Er zijn weldegelijk heel wat belangrijke prepress innovaties in Adobe Creative Suite 5.5 aangebracht. Deze vernieuwingen zijn niet altijd de meest spectaculaire om te tonen maar zorgen wel voor aanzienlijke tijdswinst in een productieproces. Hierbij denken we aan verbeteringen onder de motorkap zoals bijvoorbeeld de nieuwe achtergrondtaken in Adobe inDesign. De Adobe Creative Suite 5.5 Design Premium-software is de ultieme werkset voor de hedendaagse ontwerper. Tijdens deze hands-on sessie wordt voornamelijk gefocust op de nieuwe functies. De praktijkgerichte opdrachten zorgen voor een inzicht in de nieuwe mogelijkheden van Adobe Bridge, Adobe Photoshop, Adobe InDesign en Adobe Illustrator. Voor wie is deze opleiding bestemd Deze opleiding werd ontwikkeld voor grafische mediavormgevers die reeds Adobe Creative Suite gebruiken voor printmediaproductie en hun praktijk willen verruimen met de efficiëntietools en crossmediafuncties die in de laatste versierelease van Creative Suite zitten ingebed. f VOOrkenniS Basiskennis Adobe Photoshop, Illustrator en InDesign is vereist. f prAktiSChe gegeVenS Brugge Data nog niet bekend

www.syntrawest.be


08

ICT & Media

Productievoorbereiding // preflighten en mAken VAn DrukklAre pDf-BeStAnDen Adobe maakt met Acrobat steeds meer een handreiking naar de grafische gebruikers van het PDF-formaat. Er zit in iedere nieuwe versie weer een duidelijke toegevoegde waarde in het pakket voor mensen die grafische toepassingen hebben met dit programma. Zelfs zo veel dat het nu opties biedt waarmee we meer zekerheid hebben over de drukbaarheid van het desbetreffende PDF-bestand. Wij leren je hoe je dit gereedschap in je voordeel kunt laten werken. Het aanleveren van bestanden aan de drukker in een willekeurig Acrobat PDF-formaat is namelijk niet voldoende: Certified PDF, PDF/x en Preflighting is de norm. Het aanleveren van een correcte PDF betekent meer zekerheid dat een deadline gehaald wordt, en dat de opdracht zonder meerkosten of problemen gerealiseerd wordt. Voor de ontvanger van deze PDF betekent het dat een risico op persstilstand minimaal is, zodat ook de persplanning niet in het gedrang komt. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Medewerkers in grafimedia bedrijven die (willen) werken met Adobe Acrobat en PDF. f VOOrkenniS Geen voorkennis vereist. f prAktiSChe gegeVenS 6 sessies - ₏ 309,76 (incl. BTW) Roeselare – dinsdag 19u tot 22u Start 7/02/2012

Op AAnVrAAg // professioneel werken met Adobe Acrobat X op mac // integraal kleurbeheer in prepress (basis)


09

ICT & Media

Productievoorbereiding // grAfiSCh meDiAVOrmgeVer Vanaf september 2012, Brugge en Roeselare [2 jaar, 3, 5 lesdagen per week] Wil je carrière maken als mediavormgever van logo´s, brochures, huisstijlen, reclamecampagnes, flyers, magazines en nog veel meer print- en webmedia? Dan is dit deze opleiding op maat van jouw toekomstige werkambities. Grafisch mediavormgever word je echter niet zomaar: daar moet je talent, lef en doorzettingsvermogen voor hebben. f WAt leer je in De OpleiDing Toveren met grafische ontwerpsoftware voor print en web én een goede beheersing ontwikkelen van creatieve mediatechnieken, dat is wat je leert tijdens deze tweejarige dagopleiding. Je krijgt een goede basis om straks sterke en creatieve ideeën te ontwikkelen, uit te werken en te presenteren. Met grafische software leer je de ontwerpen technisch uitwerken op de computer, zodat ze direct gedrukt of digitaal gepubliceerd kunnen worden. Andere belangrijke onderdelen van de opleiding zijn: » conceptontwikkeling (hoe ontwikkel je een sterk idee) » mediavormgeving en -publicatie » productie van printklare- en publiceerbare documenten » presentatietechnieken voor projectvoorstellingen » ‘Bedrijfsbeheer voor KMO’ is geïntegreerd in de opleiding (1/2 dag per week tijdens het eerste cursusjaar) f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De studierichting ‘Grafisch mediavormgever’ is echt iets voor creatievelingen met een hands-on mentaliteit om interactieve een spraakmakende mediaproducten te vervaardigen voor ontelbare toepassingsdomeinen. Gevoel voor vorm, kleur en compositie is onmisbaar, maar mee willen denken met de klant is net zo belangrijk.

www.syntrawest.be


010

ICT & Media

Productievoorbereiding // DeSktOp puBliSher – grAfiSCh VOrmgeVer [OnDernemerSOpleiDing] Vanaf september 2012, Brugge [3 jaar, 2 lesavonden per week; 3de jaar: 1 lesavond per week] De opleiding ‘Desktop Publisher’ leert je alles over het digitaal voorbereiden van drukwerk. Met de ontwerpen van de vormgever ga je aan de slag. Je bewerkt tekst, foto’s en illustraties op de computer, zodat er perfecte digitale documenten ontstaan. Jij zorgt ervoor dat ze geprint of gedrukt kunnen worden. Wil je carrière maken als grafisch vormgever van logo´s, brochures, huisstijlen, reclamecampagnes, flyers, magazines en nog veel meer printmedia? Dan is de bijkomende module ‘Creatief ontwerp’ geknipt voor jou. f WAt leer je in De OpleiDing Als DTP-er moet je de grafische software door en door kennen en precies weten wat je moet doen om de ontwerpen van de vormgever drukklaar te maken. Je weet dan ook veel over: » tekst- en paginaopmaak » typografie en lay-out » scannen en bestandsformaten » digitale beeldbewerking » digitaal tekenen » voorbereiden en begeleiden van drukwerk Met jouw kennis en ervaring zorg je ervoor dat er straks prachtig drukwerk ligt, van huisstijl tot brochures en magazines, advertenties en verpakkingen. Je kent de prepresstechnologie: je weet wat PDF, trapping en postscript is en je kunt omgaan met flightcheck- en impositieprogramma’s. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Heb je gevoel voor vorm, kleur en kwaliteit? Ben je precies en vind je het leuk om elke pagina technisch tot in detail op te bouwen, dankzij je grondige kennis van grafische software? Dan is de opleiding ‘Desktop Publisher iets voor jou! Grafisch vormgeven met de module ‘Creatief ontwerpen’ is voor creatieve ontwerpers. Je speelt met compositie, vorm en kleur, maar meedenken met de klant is net zo belangrijk.


011

ICT & Media

Productietechnieken // OffSetDrukker [DAgOpleiDing] iSm VDAB Vanaf september 2012, Brugge Papier, kunstof, gemetalliseerd papier of blik, als offsetdrukker wil je het allemaal goed gedrukt krijgen. Dus als drukker wordt er nogal wat van jou gevraagd, want onder tijdsdruk en wisselende omstandigheden dien je drukwerk te produceren dat voldoet aan de normen en eisen van de klant en jouw bedrijf. Met de opleiding offsetdrukken leer je alles wat een drukker of grafisch techneut aan een offsetpers moet weten, zodat men van jou alleen nog maar kwaliteit kan verwachten. Je leert vakhandelingen uit te voeren, te anticiperen op mogelijke storingen en deze op te lossen. Na deze opleiding ben jij in staat om efficiĂŤnt en effectief om te gaan met de mogelijkheden van jouw eigen pers. Je ontwikkelt competenties op diverse gebieden, zoals: toepassen van vakdeskundigheid, inzetten van materialen en middelen, onderzoeken en analyseren, opvolgen van instructies en procedures. Competenties als plannen en organiseren, leveren van kwaliteit, samenwerken en overleggen komen ook aan bod tijdens deze opleiding.

Op AAnVrAAg // praktijktraining: basis offsetdrukken // problemsolving met een digitale drukperssimulator

www.syntrawest.be


012

ICT & Media

// WOrkShOp: grOOtfOrmAAt printen VOOr fOtOgrAfen en SignmAkerS Grootformaatprinters zijn vandaag eerder regel dan uitzondering. Zeker met de huidige vraag naar grote posters en billboards is een grootformaatprinter geen overbodige luxe meer. En doordat grootformaatprinters niet langer extreem duur zijn, liggen ze nu ook in het bereik van kleinere bedrijven. Als je aan groot formaat denkt, denk je aan reclame. Vooral de reclamewereld vraagt naar printers die groot kunnen printen, want ‘groot moet’. Maar het toepassingsgebied wordt steeds breder. Denk bijvoorbeeld aan de architect die zijn ontwerpen op groot formaat wil presenteren aan zijn opdrachtgever, of de fotostudio die na een fotosessie direct het resultaat op een indrukwekkend formaat wil kunnen tonen. En niet te vergeten de enorme hoeveelheid verkochte grootformaatprinters die worden ingezet als proofingoplossing. Redenen hiervoor zijn het grote kostenvoordeel, de grote toepassingsmogelijkheden en de zeer goede afdrukkwaliteit. In deze cursus leer je onder meer over druk- en printtechnieken, tendensen en commerciële troeven, implementatie van grootformaatprinters, keuze van supplies en substraten, kleurgebruik en -management, digitaal aanleveren, ontvangen, versturen en printen. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Fotografen, desktop publishers en medewerkers in de zeefdruk- en signsector die hun deskundigheid op het gebied van digitaal GF-printen willen vergroten. f VOOrkenniS Je hebt enige basiskennis van computers en een digitale werkomgeving f prAktiSChe gegeVenS 2 dagen - € 496,10 (incl. BTW) Brugge - maandag 9u-12u en 13u-16u Op 14 en 21/05/2012

Op AAnVrAAg // Adobe illustrator CS5 – interactieve 3D-verpakkingsontwerpen maken


013

ICT & Media

// WOrkShOp: CArWrApping in prAktijk De nieuwe trend in de signwereld is het car-wrappen. Afkomstig uit de VS en nu ook bij ons steeds meer en meer te zien. Car-wrapping is het inpakken van een auto met een hoogwaardige kwaliteitsfolie. Deze folie kan een effen kleur bevatten maar dankzij de nieuwe technologieën van digitale grootformaatprinters is het voortaan ook mogelijk om een full-color design op wagens aan te brengen. Dit geeft de voertuigen van uw klanten nog meer aandacht en visibiliteit op de weg. Om dergelijke folies echter efficiënt en effectief aan te brengen hebt u specifieke kennis en vaardigheden nodig. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Deze tweedaagse cursus is bedoeld voor personen die reeds de basiscursus beletteringstechnieken hebben gevolgd en/of ervaring hebben met de materie van carwrapping en hiermee verder willlen. f VOOrkenniS Basiskennis van beletteringstechnieken is vereist f prAktiSChe gegeVenS 1 dag - € 556,60 (incl. BTW) Brugge - donderdag 9u-12u en 13u-16u Op 08/03/2012

// WOrkShOp: BeletteringSteChnieken in prAktijk Belettering houdt eigenlijk het kleven van kleefletters in. Geschilderde reclame ligt ondertussen al een tijdje achter ons. Door de technologische evolutie in digitale fullcolorprint en de grote vraag vanuit de markt, bieden steeds meer startende en traditionele printmediabedrijven, signen beletteringstoepassingen aan hun klanten. Hoe ga je als grafische onderneming nu zo efficiënt mogelijk te werk? Welke soft- en hardware heb je nodig? Wat zijn de technische mogelijkheden? Waarop let je op bij het ontwerp? Hoe bekom je een juiste prijszetting? Een veelzijdig programma belicht alle technische, creatieve en commerciële aspecten van digitale sign en belettering. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Starters in belettering en actieve beletteraars. Je houdt er niet van om de hele dag achter een bureau te zitten en werkt het liefst in teamverband. Je bent ook praktisch ingesteld en handig. Bovendien bezit je computervaardigheden en gevoel voor techniek. f VOOrkenniS Je hebt een basiskennis van Adobe Illustrator en Photoshop f prAktiSChe gegeVenS 4 sessies - € 617,10 (incl. BTW) Brugge - woensdag 19u tot 22u Start 16/05/2012 www.syntrawest.be


014

ICT & Media

Signmaking Op AAnVrAAg // Workshop: textielprinten in praktijk nieuW // Ontwerpen voor belettering maken met Coreldraw graphics Suite X5

// SignmAker [OnDernemerSOpleiDing] Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 2 lesavonden per week] De nieuwe opleidingen in signmaking werden samen met signbedrijven, trendwatchers, vakexperten en internationale leveranciers ontwikkeld om (aspirant-)signmakers volgens de laatste technologieën en trends op te leiden tot professionele vaklui. De éénjarige opleiding zal officieel worden erkend door de Vlaamse Regering en levert cursisten een officieel getuigschrift op. f WAt leer je in De OpleiDing De opleiding Signmaker is de eerste officieel erkende praktijkopleiding in Vlaanderen en leidt op tot een veelzijdige baan in de sign- en/of beletteringsbranche. De signmaker levert werk af dat letterlijk en figuurlijk gezien mag worden. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan auto-, licht- en gevelreclame, billboards, bewegwijzering, posters, vlaggen en naamborden. Ook wordt signing vaak toegepast in winkels en stands. De belangrijkste werkzaamheden van de signmaker staan centraal binnen de opleiding. Het gaat hierbij om het digitaal voorbereiden van een opdracht, inclusief het opslaan en beheren van bestanden; het vervaardigen van sign (deel)producten met behulp van apparatuur voor onder andere printen, plotten, frezen of snijden; het bevestigen of monteren van signmateriaal. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Houd je er niet van om de hele dag achter een bureau te blijven zitten en werk je graag in dynamische sector? Ben je praktisch ingesteld en handig? Kun je daarnaast prima omgaan met de computer en heb je gevoel voor techniek? De opleiding leidt op tot een veelzijdige baan in de signsector. Als signmaker is geen dag hetzelfde. De ene dag zorg je voor de prachtige belettering van een winkelgevel voor een kleine ondernemer en de volgende dag realiseer je een grote beursstand voor een internationale onderneming.

:


// SignmAker Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 3 dagen per week] Grote reclamebanners op gebouwen en tijdelijke bouwsteigers. Die worden gemaakt door signmakers. Net als de reclameborden langs voetbalvelden en de reclame op auto’s, billboards en kleding. Als signmaker bedenk je creatieve oplossingen voor het overbrengen van reclameboodschappen. Je begint in dit vak met uitvoerende werkzaamheden. Denk aan de digitale voorbereiding, printen, plotten, frezen en het snijden van letters en beelden. De signmaker besteedt ook veel aandacht aan het ontwerpen van signproducten en de bedrijfsvoering. Tijdens je opleiding verwerf je de beroepscompetenties (kennis, vaardigheden en beroepshouding) om de kerntaken (de belangrijkste taken) van je beroep goed te kunnen uitvoeren. Tijdens de opleiding leer je hoe je logo’s, teksten en ontwerpen die vormgevers aanleveren digitaal kunt maken en voorbereiden voor productie. Hiervoor volg je trainingen in de omgang met computers, typografie, kleurenleer, werken met designsoftware en desktop publishing. Je leert alles over verschillende productietechnieken, zoals fullcolour of folie printen, plotten, snijden, frezen en graveren. Maar ook het monteren van belettering komt natuurlijk aan bod. Als je handig bent, secuur genoeg en ook nog eens goed met computers kunt werken, dan helpt de opleiding je op weg om straks de belettering aan te brengen op auto’s, winkelgevels, reclameborden en beursstanden.

www.syntrawest.be

015

ICT & Media


016

ICT & Media

Drukafwerking en boekbinden // DrukAfWerker iSm VDAB Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 3 dagen per week] Verregaande automatisering vraagt ook in de nabewerking om modern vakmanschap. Met een grote verscheidenheid aan geavanceerde machines - vaak computergestuurd - wordt drukwerk afgewerkt tot fraaie eindproducten, klaar voor de klant. De voltijdse dagopleiding biedt belangrijke kennis van het productieproces en de productietechnieken in de nabewerking. Je leert de verschillende fasen en productietechnieken van het nabewerkingsproces kennen en orders verwerken. Je maakt kennis met de relatie tussen prepress, drukken en nabewerken en krijgt inzicht in de kwaliteitsnormen en kwaliteitscontrole in de nabewerking.

Op AAnVrAAg // // // // // //

praktijktraining: papierkennis en – behandeling praktijktraining: vouwen praktijktraining: snijden praktijktraining: verzamelhechten praktijktraining: garenloos binden praktijktraining: typo drukafwerking

Tekst- en beeldvoorbereiding Op AAnVrAAg // // // // //

mediafotografie voor online en offline publicaties professioneel werken met Adobe illustrator op mac (gevorderden)] Adobe illustrator CS5 – publiciteitstekenen op mac (gevorderden) Adobe illustrator CS5 – logodesign op mac (gevorderden) masterclass: creatief logodesign van concept tot beeld

Redactie en copywriting – Digitaal publiceren Op AAnVrAAg // Adobe indesign CS5 – publicaties maken in epuB-formaat (gevorderden) nieuW // Workshop: crossmedia van print naar web met Adobe Creative Suite 5 nieuW // publiceren van websites voor mobiele devices en iphone


017

ICT & Media

Web en multimedia // prOfeSSiOneel Werken met ADOBe flASh prOfeSSiOnAl CS5 Op mAC Adobe Flash Professional CS5 is de industriestandaard voor interactieve authoring en het leveren van meeslepende ervaringen die consistent worden weergegeven op pc’s, mobiele apparaten en schermen van vrijwel alle formaten en resoluties. Flash is de standaard voor vectorgebaseerde, bewegende, dynamische, interactieve content op webpagina’s. Met Flash worden kleine of grote animaties gemaakt, met of zonder video, geluid en interactiviteit. Met deze basisopleiding verkrijgt de cursist de basiskennis om met Flash toepassingen te maken en de mogelijkheden van het programma verder te ontdekken. In deze training leert de cursist in Flash te tekenen, bitmaps en audio te importeren en gebruiken, animaties te maken, ActionScript en behaviors in te zetten en de Flash-movie te exporteren. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Adobe biedt met Flash een uitstekende aanvulling op programma’s als Adobe GoLive of Dreamweaver en geeft gebruikers de mogelijkheid geavanceerde animaties aan hun werk toe te voegen. Grafici, die zich (gaan) bezighouden met het internet, behoren zeker tot de doelgroep van deze cursus. Professionele gebruikers van Dreamweaver zullen gemakkelijk hun weg vinden in de herkenbare interface van Flash. f VOOrkenniS Geen basiskennis vereist. f prAktiSChe gegeVenS 8 sessies - € 461,01 (incl. BTW) Roeselare - woensdag 19u tot 22u Start 18/04/2012

Op AAnVrAAg // Adobe illustrator CS5 – interactieve objecten maken voor mobiele webmedia (gevorderden) // Adobe photoshop CS5 – bestanden optimaliseren en exporteren voor webtoepassingen (gevorderden) nieuW

www.syntrawest.be


018

ICT & Media

Web en multimedia // prOfeSSiOneel Werken met ADOBe DreAmWeAVer CS5 Op mAC Websites en webtoepassingen ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. Bouw websites en toepassingen van wereldklasse met een van de beste productietools voor het web. Adobe Dreamweaver is het meest gebruikte programma onder webontwerpers, webontwikkelaars en visuele ontwerpers. En dat is niet zo gek want dit pakket biedt ongekende mogelijkheden bij de creatie van dynamische en interactieve websites. Of u het zelfstandig gebruikt, of in combinatie met Flash en Photoshop, met Dreamweaver ontwerpt en bouwt u de meest innovatieve websites: van een heldere navigatie tot de koppeling met complexe databases. Voor iedereen die zelf wil leren een professionele website te maken, is de basiscursus van de nieuwe Dreamweaver CS5 een goed begin. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De cursus is bestemd voor medewerkers uit grafische bedrijven, -afdelingen of reclamebureaus, grafische vormgevers of webdesigners die creatieve websites en -toepassingen willen ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden. f VOOrkenniS Geen basiskennis vereist. f prAktiSChe gegeVenS 8 sessies - â‚Ź 461,01 (incl. BTW) Roeselare - woensdag 19u tot 22u Start 01/02/2012

Op AAnVrAAg // // // // //

Adobe indesign CS5 – website layouts ontwerpen (gevorderden) nieuW rijke internettoepassingen ontwikkelen met Adobe flash Builder 4 programmeren met Adobe Actionscript 3 interactieve websites bouwen zonder programmeren met Adobe flash Catalyst CS5 Databankgestuurde websites maken met Adobe Dreamweaver en php (gevorderden) nieuW // Wordpress als open source CmS voor uw website nieuW


019

ICT & Media

Web en multimedia //WeBmASter trAjeCt: mODule 1: WeBmASter BASiC (25 SeSSieS) mODule 2: WeBmASter eXpert (25 SeSSieS) mODule 3: WeBmASter ADVAnCeD (32 SeSSieS) // WeBmASter BASiC [nAjAAr 2012] Een aantal jaren geleden was het nog nodig bedrijven te overtuigen van het nut van een website. Nu, met de populariteit van het internet, beseft iedere ondernemer dat een website een toegevoegde waarde heeft. Kortom, een website is voor bijna alle kmo’s onmisbaar geworden. In deze cursus leer je aan de hand van praktijkgerichte oefeningen en casestudy’s alle technieken om met HTML, Photoshop en Dreamweaver aantrekkelijke en vindbare websites te bouwen. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Zelfstandigen en aankomende webbouwers van bedrijven en openbare besturen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling, het onderhoud en beheer van professionele statische websites. f VOOrkenniS » Je hebt een goede basiskennis van het internet » Je bent vertrouwd met de Windows-omgeving en met bestandsbeheer

// WeBmASter eXpert Tot voor enige jaren boden enkel statische HTML-pagina’s jouw organisatie een mogelijkheid tot profilering op het web. Tegenwoordig staan dynamiek en gebruiksvriendelijkheid in een bedrijfswebsite centraal. Een moderne website toont steeds actuele informatie, wat leidt tot terugkerende bezoekers. Via cases komen in deze opleiding de visuele, praktische en technische aspecten van een moderne website aan bod. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Statische websitebouwers die hun kennis willen updaten en databasegestuurde websites willen leren bouwen. f VOOrkenniS Je bent geslaagd voor de opleiding webmaster of je kunt praktijkervaring aantonen tijdens een verkennend gesprek. f prAktiSChe gegeVenS 12,5 dagen - € 665 (vrij van BTW) Brugge - donderdag 9u tot 12u & 13u tot 16u Start 1/03/2012 www.syntrawest.be


020

ICT & Media

Web en multimedia // WeBmASter ADVAnCeD [nAjAAr 2012] Wat zijn de laatste webontwikkelingen? Welke wereld gaat schuil achter de begrippen als Youtube, LinkedIn, Facebook, GoogleTalk, Wiki, Skype, Twitter en Del.icio.us? Wat kun je met RSS, Hyves, Google Earth en weblogs aanvangen? En hoe bouw je een onderhoudbare professionele webapplicatie? Belangrijker nog dan op de hoogte te zijn van de nieuwe internetontwikkelingen is het er juist en optimaal mee kunnen omgaan. Hoe profiteert een bedrijf of organisatie mee van de nieuwe mogelijkheden? Waar kies je wel en niet voor? f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Deze cursus werd ontwikkeld voor ervaren webmasters die (zullen) instaan voor het professionele ontwerp en onderhouden van professionele dynamische (mobiele) websites en -applicaties. f VOOrkenniS Je bent geslaagd voor de opleiding webmaster expert of je kunt praktijkervaring aantonen tijdens een verkennend gesprek. . Programmeerervaring is noodzakelijk om de cursus te kunnen aanvatten. PHP mag geen geheimen hebben. Een stevige kennis van SQL en xHTML is noodzakelijk.

Op AAnVrAAg // php voor webdesigners nieuW

// DrupAl 7 (BASiS) Drupal is een CMS dat toelaat om eenvoudig een grote verscheidenheid aan inhoud te publiceren, beheren en organizeren op een website. Drupal wordt gebruikt om heel wat verschillende soorten websites te maken en beheren. Wereldwijd zijn meer dan een half miljoen websites gebouwd met Drupal waaronder deze van The White House, The Economist en Amnesty. Als open-source systeem is Drupal gratis en vrij downloadbaar en aanpasbaar. In deze opleiding leert u Drupal installeren, beheren en op maat configureren. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Webdesigners en -ontwikkelaars. f VOOrkenniS Basiskennis van HTML en CSS is wenselijk en kennis van PHP is een voordeel, maar niet vereist. f prAktiSChe gegeVenS 4 dagen - â‚Ź 713,90 (incl. BTW) Kortrijk - donderdag 9u tot 12u & 13u tot 16u Start 24/05/2012


021

ICT & Media

Web en multimedia // multimeDiA reAliSAtOr Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 3,5 lesdagen per week] De multimediarealisator is in staat om dynamische en interactieve ontwerpen te bedenken en uit te voeren voor online en offline multimediaproducties. De multimediarealisator is dus creatief, maar heeft een zeer goede technische kennis om de nieuwste mediatechnologieën en -gebruikerservaringen te vertalen naar originele en doeltreffende mediaproducties. De multimediarealisator zal in combinatie met z’n kennis als Webdesigner in staat zijn om ook off-line ( DVD, CD-ROM en tools als video-opname, videomontage, videobewerking, streaming video, 3D objectontwerp, 3D animaties en een uitgebreide scripting kennis binnen Flash en basis Java-script, DHTML, SQL server koppeling, Oracle server koppeling) te werken. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De studierichting “Multimediarealisator” is voor aspirant-mediamakers die beschikken over creatieve, artistieke en technische vaardigheden. Nauwkeurigheid, organisatievermogen en stressbestendigheid zijn een aantal van jouw kwaliteiten.

// WeBDeSigner [OnDernemerSOpleiDing] Vanaf september 2012, Brugge [2 jaar, 2 lesavonden per week] In de opleiding ‘Webdesigner’ draait alles om het ontwerpen van digitale en interactieve media. Je wordt een kei in het bedenken en uitwerken van creatieve, vernieuwende ideeën voor websites. Je bent goed op de hoogte van de verschillende ontwikkelingstools om professionele websites te maken. Hoe zorg je ervoor dat een website echt opvalt tussen de vele andere sites? Een website die ook aansluit bij het imago van het bedrijf? Daar heb je een sterk idee en strategie voor nodig. Je moet goed kunnen luisteren naar de wensen van de klant, zodat je zijn doelstellingen kunt vertalen in een goede website. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De studierichting ‘Webdesigner’ is echt iets voor mensen die creatief en technisch zijn én strategisch kunnen denken. Je vindt het leuk om oplossingen te vinden. En je kunt je ideeën ook nog eens goed digitaal uitwerken

www.syntrawest.be


022

ICT & Media

Fotografie // prAktijkhAnDleiDing VOOr niet-fOtOgrAfen (BASiS) Digitale fotografie is inmiddels volledig ingeburgerd bij zowel mediaproducenten als de (semi) professionele fotograaf. Door de steeds uitgebreidere mogelijkheden, is de digitale camera niet langer weg te denken. Vooral nu veel mensen een digitale camera hebben en fotobewerkingen een eenvoudige ingreep zijn geworden door het grote aanbod gebruiksvriendelijke software. Een goede foto maken is echter totaal verschillend dan op een knopje drukken. Daarvoor moet je niet alleen het juiste voorwerp of de juiste situatie voor de digitale spiegelreflex camera hebben. Je moet dan ook inzicht hebben in enkele technische aspecten rond digitaal fotograferen. Maar beschikt u over voldoende praktijkkennis na het lezen van de handleiding? Deze opleiding vertaalt de technische specificaties van uw digitale reflextoestel in praktijkervaring zodat u eigenhandig in staat bent om op professionele wijze met uw toestel om te gaan. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De cursus is bestemd voor startende of gevestigde medewerkers uit grafische bedrijven, -afdelingen of reclamebureaus, webdesigners, fotolabs of grafische vormgevers die de basisbeginselen van digitale fotografie in praktijk wensen te leren. f VOOrkenniS Geen basiskennis vereist maar voor deelname aan de cursus is een eigen digitale reflexcamera vereist. f prAktiSChe gegeVenS 4 sessies - € 205,70 (incl. BTW) Brugge - dinsdag 19u tot 22u Start 28/02/2012

// prOfeSSiOneel Werken met ADOBe lightrOOm 3 en pluginS (pC) Photoshop Lightroom is gemaakt dóór fotografen, vóór fotografen en biedt een compleet nieuwe benadering van fotobeheer en fotobewerking. De Adobe Photoshop Lightroom 3-software is essentieel voor de werkprocessen van de huidige digitale fotografie. Nu kun je je afbeeldingen snel importeren, verwerken, beheren en tonen - van één foto tot een volledige opname. Met Lightroom 3 hoef je minder tijd achter de computer door te brengen en heb je meer tijd over achter de lens. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Lightroom sluit perfect aan bij de wensen van professionele fotografen. Lightroom heeft precies datgene wat de fotograaf nodig heeft. De interface van Lightroom is revolutionair. Je komt in Lightroom vrijwel geen menu’s en dialoogvensters tegen, maar je vindt alle opties direct in beeld en klaar voor gebruik. Met name het beheren van je foto’s is met Lightroom gebruiksvriendelijk en veilig uit te voeren. f VOOrkenniS Basiskennis in digitale fotografie en Windows vereist. f prAktiSChe gegeVenS 2 dagen - € 257,73 (incl. BTW) Brugge - dinsdag 9u-12u en 13u-16u Op 20 & 27/03/2012


023

ICT & Media

Fotografie Op AAnVrAAg // // // // // //

Adobe photoshop CS5 en rAW6 voor fotografen (pC) professioneel werken met Apple Aperture 3 Workshop: snel en professioneel werken met iphoto 2011 Corrigeren en publiceren van beelden voor niet-fotografen kleurbeheer van digitale fotocamera naar print professionele foto- en videobeelden maken voor interactieve immowebsites nieuW

// fOtOgrAAf Vanaf september 2012, Brugge » [dagopleiding: 1 jaar, 4 lesdagen per week] » [avondopleiding: 3 jaar, 2 sessies per week] Deze opleiding richt zich op aspiranten die het vak fotograaf willen leren. Digitale fotografie wint aan belang en beeldbewerking met de computer is nog nauwelijks weg te denken. Deze opleiding geeft cursisten een stevige theoretische maar vooral technische kennis van fotografie, met veel praktijkoefeningen. Techniek en creativiteit zijn één zaak, je moet je werk ook weten te verkopen. Ook daaraan besteden we aandacht tijdens deze opleiding. f WAt leer je in De OpleiDing Je leert digitale opnames maken en de verwerking hiervan, met oog voor het esthetische en de techniek. Je leert techniek en inhoud werkelijk toepassen voor concrete opdrachten als zelfstandig fotograaf in spe. Belangrijke onderdelen van de opleiding zijn: » opnames portret, product en publiciteit » sociale en bedrijfsreportage » digitale ontwikkelings- en verwerkingstechnieken » afwerking en presentatie » de fotograaf als zelfstandige: kostprijsberekening, milieuwetgeving, auteursrechten f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD De studierichting ‘Fotograaf’ is echt iets voor mensen met een creatief oog maar ook technisch en commercieel kunnen denken zijn troeven. Je hebt ambitie om zelfstandig fotograaf te worden. Als minimumvoorwaarde voor het volgen van deze opleiding is een diploma 2e graad secundair onderwijs vereist.


024

ICT & Media

In navolging van een bijzonder succesvol aanbod van exclusieve Keep In Touch-seminaries heeft het projectteam opnieuw een stevige dosis inspiratie gevonden om ook het cursusjaar 2011-2012 een uniek belevingsprogramma aan te bieden. Volgend op de reeds bewandelde productdomeinen in portret-, product-, landschaps- en reportagefotografie hebben we tijdens de eerste KIT-workshop (dd. 01/12/2011) met vakicoon Luc Gees ingezoomd op de modeen portretfotografie. Luc Gees werkt freelance als mode- en portretfotograaf en is tevens docent aan de hogeschool Sint-Lukas Brussel. Onder de spraakmakende titel ‘The image maker: fashion fields, fashion stories’ heeft Luc Gees een exclusief programma tentoongesteld dat gebaseerd was op de toelichting van concrete opdrachten en cases die hij zowel naar beeldinhoud als naar techniek beschreef. Na de workshop/seminarie organiseren wij een netwerkmoment waarin contacten kunnen worden gelegd met de gastspreker en andere KIT-deelnemers.

Bent u een starter in de fotografiewereld, een cursist in een finaliteitsjaar of een professionele fotograaf en wil u uw kennis verruimen door deel te nemen aan deze workshops/seminaries? Contacteer ons telefonisch via 078/353 653 of via mail (lies.debacker@syntrawest.be).


025

ICT & Media

Film en Video // prAktijktrAining: CAmerAteChnieken VOOr DigitAle filmOpnAmeS Voor professionals die als cameraman of -vrouw (willen) werken of vakmensen die in de mediawereld online videoproducties maken, is ervaring met camerabediening een noodzaak. Tijdens deze praktijkgerichte cursus kan men daarom alle aspecten van camerabediening en het filmen in reportage- en studioverband onder de knie krijgen. Cursisten werken met professionele camera’s en armaturen en leren alle elementaire technieken bij het filmen met digitale videocamera’s. Ook is er aandacht voor correcte toepassing van camerabewegingen, basisbelichting en geluid bij video. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Deze opleiding is bestemd voor videoproducers en (beginnende) camerabedieners die alle technische cameratechnieken onder de knie willen krijgen en aan de hand van een hands-on cursus belangrijke tips en tricks willen leren. f VOOrkenniS Geen voorkennis vereist f prAktiSChe gegeVenS 6 sessies - € 248,05 (incl. BTW) Brugge - zaterdag 9u-12u Start 03/03/2012

Op AAnVrAAg // // // // // //

professioneel werken met Adobe premiere CS5 op mac professioneel werken met Apple final Cut pro X professioneel werken met Adobe After effects CS5 op mac Workshop: snel en professioneel werken met imovie 2011 Creatieve postproducties maken met Apple motion 5 nieuW praktijktraining: multicamera (captatie) nieuW [op aanvraag]

www.syntrawest.be


026

ICT & Media

Film en Video // reAliSAtOr VAn ViDeOprODuCtieS [OnDernemerSOpleiDing] Vanaf september 2012 [2 jaar, 1 lesavond per week] In deze opleiding werk je met bewegend beeld en geluid. In plaats van bestaande beelden te gebruiken leer je om zelf goede videoproducties te maken. Je schrijft scenario’s, gaat met de camera aan het werk en combineert bewegend beeld, licht en geluid tot een boeiende videoproductie. Het is een zeer praktische opleiding. Na een korte theoretische inleiding ga je met concrete opdrachten aan de slag. Je werkt in kleine groepjes, waarbij iedereen om beurt de verschillende taken en functies van een videoproductieteam uitvoert. Na de opleiding ben je in staat om een videoproductie van idee tot eindmontage vorm te geven en te produceren. Je leert hoe je een korte film of videoproductie opbouwt en uitwerkt, van idee en scenario tot aan het eindproduct. Je weet hoe je de boodschap van een opdrachtgever overbrengt op een doelgroep, hoe je een bepaalde sfeer kunt creëren. Beeld, licht en geluid spelen daarbij de hoofdrol. Je leert omgaan met de camera (een professionele camera bedienen, kadreren en standpunt bepalen, shots maken en monteren). Ideeën werk je uit in scenario´s en storyboards. Een goede opnameplanning maken, het budget bewaken. Licht en geluid instellen (muziek, geluidseffecten en commentaarstemmen gebruiken om een bepaalde stemming te creëren). Videobeelden bewerken, komt eveneens uitgebreid aan bod. Belangrijke onderdelen van de opleiding met zowel theorie, praktijk en projecten zijn: » videoproductie » camera en montage » geluidsbewerking » digitale beeldbewerking en special effects » lichttechniek f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Je hebt technische creativiteit met bewegend beeld. Je bent flexibel en hebt gevoel voor beeld en geluid. Je kunt goed in teamverband samenwerken, want een productie maak je niet alleen. Je hebt een flinke dosis doorzettingsvermogen, want je maakt soms lange dagen en je moet in het vak vaak onderaan beginnen en je sporen verdienen.

Audio Op AAnVrAAg // professionele geluidproducties maken met Apple logic Studio // professioneel werken met Adobe Audition CS5.5


027

ICT & Media

Media- en communicatiebeheer Op AAnVrAAg // inkopen van print- en webmedia voor aankopers en marketeers // leren werken met een Apple computer (basis)

// prOfeSSiOneel Werken met mAC OS X liOn (BASiS) Mac OS X Lion is het meest recente besturingsysteem van Apple. Mac OS X koppelt de kracht van een modern besturingssysteem aan de stabiliteit van Unix. Mac OS X heeft een oogstrelende interface maar belangrijker is dat het besturingsprogramma eenvoudig blijft in gebruik. Mac OS X Lion biedt een groot aantal verbeteringen en huidige of nieuwe Mac OS X-gebruikers zullen merken dat ze nu nog prettiger met hun computer kunnen werken. Het nieuwe besturingssysteem herbergt ook enkele belangrijke technologieën die speciaal zijn ontworpen om alle mogelijkheden van moderne computerapparatuur optimaal te benutten. Na het volgen van deze opleiding kunt u meteen aan de slag. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Deze training is bedoeld voor beginners in het gebruik van het Mac besturingssysteem. Ook diegenen die de Mac al gebruiken voor basisdoeleinden zullen hun kennis en vaardigheden aanzienlijk vergroten tijdens deze cursus. f VOOrkenniS Geen voorkennis vereist f prAktiSChe gegeVenS 4 sessies - € 220,22 (incl. BTW) Roeselare – zaterdag 9u tot 12u Start 11/02/2012

Op AAnVrAAg // // // // // // //

infosessie: wegwijs met uw website in de internetwereld praktijktraining mS Office 2011 voor mac Optimaliseer uw bestandsuitwisseling met Acrobat pDf google communicatietools leren werken met google Business Apps nieuW infosessie: online samenwerken met google documenten nieuW ipad als krachtige businesstool in een professionele omgeving nieuW

www.syntrawest.be


028

ICT & Media

3D ontwerp en visualisatie // mAken VAn 3D-ViSuAliSAtieS met CinemA4D (BASiS) Dankzij de functionaliteiten van 3D software-bundels is het vandaag mogelijk om creatieve ontwerpen tot leven te brengen in geweldige 3D designontwerpen en dynamische animaties. Deze derde dimensie heeft ondertussen - buiten de filmindustrie - reeds haar weg gevonden binnen de reclame- en mediasector. Dit komt omdat creatieve interactie en creatief design steeds belangrijker wordt in de communicatie van een mediaboodschap. Veel media-inkopers en marketeers ontdekten reeds de kracht van 3D toepassingen binnen bestaande mediatools waardoor zij een belangrijke nieuwe trend inluidden. Net daarom is het voor de mediasector van belang om technologisch kort op de bal te spelen en deze boot niet te missen. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Deze training is opgezet voor starters en vormgevers in multimedia, video- en webmedia die het productieproces van creatief 3D-design en -animatie willen leren. f VOOrkenniS Een basiskennis van gebruik van beeldbewerkingssoftware zoals Adobe Photoshop is aanbevolen. f prAktiSChe gegeVenS 6 sessies - â‚Ź 402,93 (incl. BTW) Brugge - woensdag 19u tot 22u Start 9/05/2012

Op AAnVrAAg // Adobe photoshop CS5 – maken van 3D visualisaties op mac (gevorderden) // Van architectplan tot 3D-visualisatie voor vastgoedprojecten nieuW


029

ICT & Media

Toegepast management // WOrkShOp AutOmAtiSering VAn grAfiSChe prOCeSSen met jDf JDF, het Job Definition Format, werd lange tijd gehypet, zonder dat er veel praktische voorbeelden waren. Langzaam maar zeker begint dit elektronische job ticket binnen te sijpelen in grafische bedrijven. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen in verband met investeringen, is een goede kennis van JDF aan te raden. In deze workshop leert u wat JDF juist is, welke mogelijkheden er zijn (nu en in de toekomst), waar u op moet letten bij investeringen. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD Medewerkers met (enige) grafische achtergrond en productieverantwoordelijken of betrokkenen bij de communicatie en bestandsuitwisseling tussen verschillende bedrijfs- en grafische processen f VOOrkenniS Voorkennis van het grafische productieproces is een pluspunt. f prAktiSChe gegeVenS 1 dag - â‚Ź 286,77 (incl. BTW) Brugge - donderdag 9u tot 12u en van 13u tot 16u Op 1/03/2012

www.syntrawest.be


030

ICT & Media

Informatica // DigitAAl teChniSCh tekenAAr [nieuW] Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 3 dagen per week] Van een schets naar een digitaal plan…Tegenwoordig wordt er constant getekend op de computer. Op de arbeidsmarkt is er dan ook veel vraag naar goede digitaal technisch tekenaars. Voor een digitaal technisch tekenaar zijn zorgvuldigheid en nauwkeurigheid zeer belangrijk. Je moet voorzichtig en geconcentreerd werken. Je bent bewust van je medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het op te leveren product of plan. Tijdens deze opleiding krijg je een stevige bouwtechnische achtergrond mee, aangevuld met AutoCAD en visualisatie-modules. Je leert een geschetst plan omzetten in een digitaal en technisch correct plan, zowel in 2D als in 3D. Het technisch-3D plan leer je vervolgens verder optimaliseren om aan de klant te presenteren. Wil je als digitaal technisch tekenaar aan de slag, dan is deze opleiding zeker iets voor jou!

// netWerkBeheerDer DAgOpleiDing Vanaf september 2012, Roeselare/Kortrijk [1 jaar, 4 dagen per week]

AVOnDOpleiDing [3 jaar, 2 avondsessies per week] BASiSmODule Vanaf september 2012, Brugge/Kortrijk/Roeselare [ONDERNEMERSOPLEIDING] Tweede en derde jaar: Kortrijk/Roeselare Wil je uitblinken in de boeiende wereld van servers, routers en netwerken, dan is deze intensieve opleiding jouw springplank. Je leert zowel de basisbegrippen van Informatica als de specialisaties van de netwerkbeheerder. Als netwerkbeheerder ontwerp je netwerken met allerlei apparaten en applicaties eraan gekoppeld. Jij zorgt voor het ontwerpen, het opzetten, het beheer, het onderhoud en de beveiliging van een netwerk. Het netwerk wordt elke dag door iedereen gebruikt. Mensen maken documenten die voor iedereen te zien moeten zijn. Ze mailen en gebruiken internet. Als het netwerk uitvalt, kunnen er grote problemen ontstaan. Jij lost die problemen op. Je verdiept je in de nieuwste technieken en producten. Je weet precies welke producten goed zijn en welke niet. Je doet er alles aan om het netwerk zo goed en veilig mogelijk te laten werken. Je leert hoe je een netwerk technisch inricht en je werkt aan de beveiliging van verbindingen en informatie. Tijdens de opleiding staan alle de specialisaties van de netwerkbeheerder centraal én wordt er rekening gehouden met de recentste evoluties (Windows 7, Win Server 2008, Linux…). Doorheen de opleiding wordt de nadruk gelegd op casestudies en praktische toepassingen, er zijn meer dan 300 uren praktijk voorzien


031

ICT & Media

Informatica // pC-teChniCuS DAgOpleiDing Vanaf september 2012, Brugge [1 jaar, 3 dagen per week]

AVOnDOpleiDing BASiSmODule Vanaf september 2012; Brugge [2 jaar, 2 avondsessies per week] Tweede jaar: Brugge Ben jij nieuwsgierig naar hoe een computer er aan de binnenkant uit ziet? Wil je weten hoe alle onderdelen met mekaar samenwerken om ervoor te zorgen dat jij kan werken in Offi ce, dat je je favoriete game kan spelen, dat je een email kan sturen naar de andere kant van de wereld? Zou je graag weten hoe het komt dat je pc steeds trager wordt, hoe het komt dat je een bepaalde errormelding krijgt, waarom je netwerkverbinding uitvalt en vooral: wil jij alle mogelijke problemen kunnen oplossen? Dan is de opleiding PC Technieker u op het lijf geschreven. Je zal leren hoe een computer werkt, leren assembleren en de-assembleren, een netwerk kunnen aanleggen en een netwerk kunnen onderhouden. Je zal begrijpen hoe servers werken en hoe die te onderhouden. Je leert problemen oplossen, harde schijven monteren, videokaarten vervangen, ... Syntra West biedt u de kans om al het geleerde ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen. Wij beschikken over al het materiaal dat u later in de dagelijkse praktijk onder ogen krijgt zoals: pc’s, routers, harde schijven, cd-rom drives, dvd-rom drives, switches, netwerkkaarten, videokaarten, bekabeling, ... Na deze opleiding is er een zeer vlotte doorstroming naar de arbeidsmarkt mogelijk, er is immers al jaren een nood aan goed opgeleide PC techniekers in Vlaanderen.

// AnAliSt-prOgrAmmeur Vanaf september 2012, Kortrijk/Brugge [3 jaar, 2 lesavonden per week] Analist-Programmeur is nog steeds dé job met toekomst. Er blijft een stijgende vraag vanuit het bedrijfsleven. Deze opleiding leert u de logica aan om een correcte analyse te maken en om eigen programma’s te ontwikkelen. Het ontwerpen staat dan ook centraal. Ook krijgt u een basiskennis van besturingssystemen, hardware en netwerken. U leert programmeren in de talen VB.NET, JAVA en C#. Met deze talen krijgt u andere programmeertalen snel onder de knie. Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om zelfstandig een project van begin tot einde uit te werken. Bent u geïnteresseerd in deze steeds evoluerende informatica wereld? Dan is deze opleiding beslist iets voor u. Dankzij onze praktijkgerichte opleiding kunt u direct aan de slag.

www.syntrawest.be


032

ICT & Media

Informatica // OnDernemer e-COmmerCe Na jaren van twijfel zit de elektronische handel in Belgiê eindelijk op het goede spoor: eer professionaliteit, meer bezoekers en meer belangstelling van de overheid voor de beveiliging van online transacties, én vooral stijgende groeicijfers. In België is er een potentieel van 2.4 miljoen online klanten (volgens een e-commerce studie van Insites) en dat aantal groeit dagelijks. Niet alleen grootschalige projecten , maar ook KMO’s en zelfstandigen kunnen geld verdienen op het net. Zolang ze de elektronische zaken maar met kennis van zaken aanpakken. Het succes van een online onderneming hangt af van een goed doordachte ontwikkeling, het keizen van de juiste strategie en de implementatie hiervan. f VOOr Wie iS DeZe OpleiDing BeStemD » Iedereen die meer wenst te weten over elektronisch zakendoen. Bv. de fietshandelaar die wil leren hoe hij zijn fietsen online kan verkopen. » Ook geschikt voor webmaster/webexpert van een bedrijf dat producten of diensten wenst aan te bieden via het net, die technisch uitstekend onderlegd is, maar onvoldoende zicht heeft op het management en e-commerce concepten. f WAt mAAkt DeZe OpleiDing BijZOnDer? De docenten zijn specialisten in hun vak, ze werken praktijkgericht en op maat van de kleine KMO en de zelfstandige. Rode draad doorheen de opleiding vormt uw eindwerk. Een blauwdruk van een bestaand, lopend project of een toekomstig project dat u wenst uit te werken. f WAt kunt u nA het VOlgen VAn DeZe OpleiDing? Na het volgen van deze opleiding kunt u uw eigen projectplan uitwerken, van concept tot implementatie. U ervaart dat het elektronisch handel drijven niet noodzakelijk duur en grootschalig hoeft te zijn om winst te maken. av - 1 jaar, 1 avondsessie per week Roeselare Start september 2012


033

ICT & Media

Inhoud

Wenst u info over een van onze opleidingen? Contacteer ons voor meer informatie via: 078 353 653

tarief lokaal gesprek

info@syntrawest.be www.syntrawest.be

www.syntrawest.be


034

Overzicht Algemene Opleidingen Opleiding

Aantal sessies

les dag

tijdstip

Start datum

locatie

prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

BUREAUTICA ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Leren werken met een computer

8

diverse

av

diverse

diverse

312,18

Tien-vinger-typen

2

ma

vm

19-mrt-12

Kortrijk

146,41

Online sociale netwerken

2

do

av

24-mei-12

Kortrijk

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

ma

av

16-apr-12

Roeselare

MS-Excel basis 2010

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

MS-Excel gevorderd 2010

6

di

av

17-apr-12

Kortrijk

266,20

MS-Word basis 2010

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

MS-Word gevorderd 2010

4

do

av

19-apr-12

Kortrijk

181,50

MS-Office 2010 upgrade

2

di

av

20-mrt-12

Veurne

MS-Outlook basis 2010

2

woe

av

29-feb-12

Kortrijk

87,12

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

diverse

av

diverse

diverse

96,80

MS-PowerPoint basis 2010

2

woe

av

18-apr-12

Kortrijk

87,12

Prézi

1

ma

av

27-feb-12

Kortrijk

54,45

MS-Access basis 2010

4

do

av

19-apr-12

Brugge

181,50

MS-OneNote 2010

1

woe

av

28-mrt-12

Kortrijk

54,45 182,71

96,80 199,65

87,12

Opleidingen ism Cevora: grAtiS voor bedienden van paritair Comité 218! Opleiding ism Cevora - Excel basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

Opleiding ism Cevora - Excel Vervolmaking I

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Excel vervolmaking II

4

di

dag

17-apr-12

Kortrijk

202,07

Opleiding ism Cevora - Excel: draaitabellen & databanken

2

di

dag

20-mrt-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Excel: ontdek de handig(st)e functies

2

ma

dag

16-apr-12

Roeselare

104,06

❏ ❏

Opleiding ism Cevora - Word basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Word: professioneel opbouwen dossiers & lange documenten

2

di

dag

27-mrt-12

Brugge

104,06

Opleiding ism Cevora - Word: tips & trics

2

di

dag

8-mei-12

Roeselare

104,06

Opleiding ism Cevora - Outlook

2

do

dag

24-mei-12

Kortrijk

94,38

Opleiding ism Cevora - Haal het maximum uit Outlook

2

do

dag

14-jun-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - PowerPoint basis

2

diverse

dag

diverse

diverse

94,38

Opleiding ism Cevora - PowerPoint vervolmaking

2

di

dag

22-mei-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Access Basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Sharepoint initiatie

2

vr

dag

25-mei-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Sharepoint vervolmaking

2

vr

dag

15-jun-12

Kortrijk

121,00

❏ ❏ ❏ ❏

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏


035

voorjaar 2012 Opleiding

Aantal sessies

les dag

tijdstip

Start datum

locatie

prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

CAD - opleidingen ❏ ❏ ❏

AutoCAD 2012 - 2D initiatie

10

diverse

av

diverse

diverse

AutoCAD 2012 - 2D professional

10

di

av

17-apr-12

Kortrijk

484,00 568,70

Google Sketchup 7

8

di

av

17-apr-12

Oostende

363,00 452,54

CAD - Opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit pC 218)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D basis

8

di

dag

28-feb-12

Brugge

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D vervolmaking

4

di

dag

8-mei-12

Brugge

158,51

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 3D

4

do

dag

3-mei-12

Kortrijk

290,40

Opleiding ism Cevora - Vectorworks

4

ma

dag

4-jun-12

Kortrijk

271,04

Opleiding ism Cevora - Google Sketchup

4

do

dag

22-mrt-12

Kortrijk

214,17

Opleiding ism Cevora - Inventor

8

wo

dag

9-mei-12

Brugge

520,30

Introductie: Hoe toepassingen ontwikkelen in Visual Studio 2010.NET?

6

di

av

6-mrt-12

Kortrijk

350,90

❏ ❏ ❏ ❏

ITIL Foundation Class v3.0

6

ma

dag

12-mrt-12

Kortrijk

1.113,20

LAN Technologie: basiscursus netwerken

6

do

av

16-feb-12

Kortrijk

363,00

MS-Excel 2010 VBA

6

ma

av

20-feb-12

Kortrijk

363,00

MS-Exchange Server 2010 - Implementing & Administering

8

za

dag

7-apr-12

Kortrijk

726,00

MS-Windows 7 - Administrator voor KMO omgeving

6

di

av

6-mrt-12

Roeselare

363,00

New World of Work: Your first hands-on experience

1

ma

dag

19-mrt-12

Kortrijk

181,50

Office 365 - Administrator

4

wo

dag

18-apr-12

Kortrijk

726,00

Ontwikkelen van webtoepassingen met ASP.NET 4.0 NET

6

do

av

24-mei-12

Kortrijk

544,50

❏ ❏

Open Source CMS: Drupal 7 basis

8

do

dag

24-mei-12

Kortrijk

713,90

Optimaal gebruik en beheer van Smartphones

2

di

dag

14-feb-12

Kortrijk

363,00

Wijn leren proeven

6

diverse

diverse

diverse

(*) 195,00

IT PROFESSIONAL

❏ ❏ ❏ ❏

WIJN

www.syntrawest.be


036

ICT & Media

Overzicht Algemene Opleidingen Opleiding

Aantal sessies

les dag

tijdstip

Start datum

locatie

prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

TAAL ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Taalbad Frans

10

ma -vr

dag

2-jan-12

Roeselare

Testavond Frans

1

diverse

av

diverse

diverse

(*) 300,00 GRATIS

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

diverse

av

diverse

diverse

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

diverse

av

diverse

diverse

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd

12

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

Initiatie Zakelijk Frans

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Le téléphone efficace

5

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 150,00

Zakelijk communiceren in het Duits - basis

12

di

av

13-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Testavond Engels

1

di

av

31-jan-12

Kortrijk

GRATIS

Zakelijk communiceren in het Engels - basis

12

ma

av

5-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair

12

di

av

6-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Pools

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Portugees

12

ma

av

12-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Turks

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Hoe schrijf ik een goed persbericht?

2

wo

av

16-mei-12

Kortrijk

133,10

Correct schrijven

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

133,10

Webcopywriting

4

wo

av

18-apr-12

Brugge

302,50

Succesvolle nieuwsbrieven schrijven

2

di

av

20-mrt-12

Kortrijk

133,10

Telefonische prospectie

3

wo

av

14-mrt-12

Brugge

238,37

Adviserend verkopen

3

do

av

24-mei-12

Kortrijk

238,37

Basis verkooptraining

10

do

av

1-mrt-12

Kortrijk

629,20

Basis verkooptraining

10

vrij

dag

4-mei-12

Roeselare

629,20

Prijsonderhandelingen en - verdediging

3

wo

av

16-mei-12

Roeselare

238,37

Verkoop jezelf

3

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

238,37

Accountmanagement [SBM]

4

wo

nm+av

23-mei-12

Kortrijk

757,46

Marketing communicatie en de ROI op uw campagnes [SBM]

6

di

nm/av

8-mei-12

Brugge

943,80

Schrijf uw marketingplan in 2 dagen [SBM]

4

di

nm/av

20-mrt-12

Brugge

757,46

Omgaan met klachten

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37

REDACTIE ❏ ❏ ❏ ❏

SALES EN MARKETING ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏


037

ICT & Media

voorjaar 2012 Opleiding

Aantal sessies

les dag

tijdstip

Start datum

locatie

prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

PERSONAL SKILLS ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Efficiënt netwerken [SBM]

2

do

nm+av

26-apr-12

Drongen

Assertiviteit op het werk

4

diverse

av

diverse

diverse

342,43 307,34

Communiceren en omgaan met mensen

4

ma

av

27-feb-12

Brugge

307,34

Efficiënt vergaderen

3

di

av

8-mei-12

Brugge

238,37

Mind Mapping

2

di

av

29-mei-12

Brugge

199,65

Omgaan met lastig gedrag

2

ma

av

4-jun-12

Brugge

159,72

Snellezen

2

di

av

8-mei-12

Brugge

159,72

Communiceren en omgaan met mensen

4

wo

av

9-mei-12

Kortrijk

307,34

Geheugentraining

2

di

av

13-mrt-12

Kortrijk

159,72

Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

3

wo

av

30-mei-12

Kortrijk

238,37

MBTI

2

di

av

29-mei-12

Kortrijk

226,27

Stressmanagement

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37 197,23

Body Language - Lichaamstaal beheersen en gebruiken

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

Naar een geweldloze communicatie

2

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

159,72

Probleemoplossend en creatief denken

4

ma

av

14-mei-12

Roeselare

307,34

Spreken tot een publiek

4

do

av

24-mei-12

Roeselare

307,34

Timemanagement

4

do

av

3-mei-12

Roeselare

307,34

11

di

av

6-mrt-12

Roeselare

615,89

OFFICE MANAGEMENT ❏

KMO-administratie

ORGANISATIE EN STRATEGIE ❏ ❏

Projectmanagement voor KMO IT-medewerkers

3

wo

av

29-feb-12

Roeselare

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten [SBM]

20

di

av

14-feb-12

Gent

238,37

Betaal minder sociale bijdragen als zelfstandige of vennootschap

1

ma

av

21-mei-12

Kortrijk

87,12

Hoe stelt de KMO een volledig en correct arbeidsreglement op?

2

wo

av

16-mei-12

Kortrijk

159,72

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Loon- en personeelsadministratie in de KMO

11

wo

av

14-mrt-12

Brugge

615,89

Loonkostverminderingen voor KMO’s

1

wo

av

28-mrt-12

Brugge

Sociale inspectie in de KMO: bereid u voor!

2

do

av

8-mrt-12

Roeselare

159,72 405,35

1950,52

HRM EN SOCIALE ADMINISTRATIE

87,12

Train de trainer voor technici

5

do

av

24-mei-12

Roeselare

Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van A tot Z in de KMO

1

do

av

10-mei-12

Brugge

Balans lezen en begrijpen

5

wo

av

29-feb-12

Brugge

375,10

Dubbel boekhouden

10

wo

av

25-apr-12

Brugge

423,50

Meepraten met de boekhouder

3

do

av

25-apr-12

Roeselare

242,00

87,12

BOEKHOUDEN ❏ ❏ ❏

www.syntrawest.be


038

ICT & Media

Maatprojecten en adviesverlening Heeft uw onderneming andere kennisbehoeften en vindt u niet direct een gepaste opleiding in ons open aanbod? Wij kunnen ons voorstellen dat uw vraag net iets anders is en dat onze kalendertrainingen niet helemaal naadloos aansluiten bij uw opleidingswensen. Dankzij onze methodologie, onze flexibiliteit en onze middelen kunnen wij een passende mediaopleiding voor u creĂŤren of uitwerken over de meest uiteenlopende aspecten van uw business, voor alle niveaus in uw organisatie, in uw bedrijf of bij Syntra West. Een perfect alternatief voor ondernemingen die een helder eindpunt in gedachten hebben, maar support nodig hebben om hun specifieke doelen te bereiken. Syntra West biedt bedrijven daarom een full-service dienstverlening die steunt op vier pijlers: // Opleidingen op maat Syntra West kan opleidingen op maat ontwikkelen voor uw medewerkers en kaderleden op het gebied van management en praktijk. De leerinhouden, leerdoelen en leermethodes bepaalt u zelf mee, zodat ze beantwoorden aan de specifieke opleidingsnoden van uw eigen bedrijf. // Begeleiding bij opleidingsplanning Een opleiding op maat staat niet zomaar op zichzelf. Een degelijke planning is essentieel. Aan elk opleidingstraject op maat kan een grondig onderzoek voorafgaan, waaruit een degelijk competentie- of opleidingsplan voortvloeit. Hiervoor kunt u een beroep doen op de Dienst Opleidingsplanning en Competentiemanagement van Syntra West, tel. 050 40 30 79. // Competentiemanagement Hiervoor kunt u een beroep doen op de Dienst Opleidingsplanning en Competentiemanagement van Syntra West, tel. 050 40 30 79. // Subsidieadvies Voor elk maatproject onderzoekt Syntra West grondig of er alternatieve financieringsbronnen voorhanden zijn om uw bedrijf te ondersteunen. Hierin speelt het Projectbureau een doorslaggevende rol. // Welke opleidingen? U kunt opleidingen op maat aanvragen in alle vakgebieden die Syntra West aanbiedt. Ofwel creĂŤren we opleidingen speciaal voor uw bedrijf, ofwel werken we opleidingen uit ons open aanbod praktisch voor u uit zodat ze perfect passen binnen uw werkorganisatie. Een aantal opleidingen worden enkel op aanvraag georganiseerd, maar hebben zoveel succes dat ze al een vast assortiment vormen.


039

ICT & Media

VDAB-opleidingen Ben je een bedrijfsleider of niet-werkende werkzoekende en wil je een professionele dagopleiding in offsetdrukken of drukafwerking (laten) volgen die erkend wordt door VDAB? Dan kom je in aanmerking voor een aantal financiële voordelen. Deze praktijkopleidingen worden georganiseerd in het VDAB-competentiecentrum voor drukken en drukafwerking in WestVlaanderen (Syntra West campus Brugge) en garanderen een beroepstraining of bedrijfsgebonden maatopleiding in functie van de kennisverwachtingen in de industrie. Alle lessen worden verzorgd door vakdocenten met jarenlange ervaring en een bijzondere aandacht voor individuele tewerkstelling en projectgebonden kennisimplementatie.

Stage en individuele beroepsopleiding Syntra West biedt naast een ruime waaier aan vaktechnische opleidingen verschillende leer- en stagevormen aan om alle doelgroepen op maat te kunnen bedienen. Alle VDAB-opleidingen voor werkzoekenden worden bij Syntra West professioneel begeleid door interne en externe leer- en stagementoren die alle kansen op vaste tewerkstelling maximaal benutten. Door een breed bedrijven- en contactennetwerk wordt een aanzienlijk deel van werkzoekenden tijdens de opleiding en/of deeltijds werken succesvol geïntegreerd in grafische ondernemingen met kans op vaste tewerkstelling. ffVraag vrijblijvend een offerte voor een ‘in company’ training bij Syntra of ‘aan huis’. Contacteer Syntra West via 078/353 653 (tarief lokaal gesprek), of via info@syntrawest.be

www.syntrawest.be


040

ICT & Media

Subsidies SUBSIDIES Ben je ondernemer? KMO-portefeuille geeft je tot 50% subsidie. KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid gericht op zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. Via de website www.kmo-portefeuille. be kun je een elektronische subsidieportefeuille openen voor ondernemerschapsbevorderende diensten zoals opleidingen. Syntra West is erkend als opleidingsinstelling waardoor je onze opleidingen met een KMO-portefeuille kunt betalen. Wil je dus als ondernemer tot 50% besparen op een opleiding of maatproject? Plan je opleidingen bij Syntra West en open je extra budget meteen online. Ben je werknemer? Bespaar tot 50% met opleidingscheques. Ben je een werknemer en wil je bij Syntra West een opleiding volgen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Via opleidingscheques betaal je maar de helft van de kosten. De Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Per kalenderjaar kun je maximaal voor 250 euro aan opleidingscheques aankopen. Ga voor je aanvraag naar www.vdab.be, klik op tabblad ‘opleidingen’. Bij opleidingscheques klik je op ‘werknemers’ en daarna op ‘bestel online’. De eerste keer zal je gevraagd worden om je te registreren. Opleidingscheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maand na de start van de opleiding. Edenred (de firma die de betaling en ontvangst van de cheques regelt) stuurt je na de aanvraag een overschrijvingsformulier waarmee je de betaling naar hen kan uitvoeren. Binnen de 14 dagen na ontvangst van die betaling worden de cheques je door Edenred toegestuurd waarmee je dan je opleiding kan betalen bij Syntra West. Opleidingscheques kun je gebruiken voor opleidingen die erkend zijn in het kader van betaald educatief verlof of opleidingen die deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelingsplan in het kader van loopbaanbegeleiding. Let wel: enkel de rechtstreekse kosten (inschrijvingsgeld, cursusmateriaal, examens of tests) komen hiervoor in aanmerking. Ze kunnen ook gebruikt worden voor loopbaanbegeleiding.


041

ICT & Media

Partners grAfOC SeCtOrfOnDS GRAFOC, is het sector- en vormingsfonds voor de arbeiders uit de Printmedia industrie (PC 130). Sinds het interprofessionele akkoord van 1988 besteden de sociale partners 0,10% + 0,05% van de bruto loonmassa Paritair Comité 130 aan de vorming van risicogroepen. GRAFOC is de paritair samengestelde organisatie die deze middelen voor de arbeiders van de grafische sector uit de Vlaamse Gemeenschap beheert. Omdat opleidingen nodig zijn in een snel evoluerende grafische industrie, wil GRAFOC het volgen van opleidingen stimuleren onder de vorm van een financiële tegemoetkoming. Om het belang van opleidingen in de ruime zin van het woord te onderstrepen, geeft GRAFOC 35 tot 50% tegemoetkoming op uw opleidingsfactuur. Alle gevolgde opleidingen in de navormingsbrochure op www.grafoc.be of opleidingen op maat van uw bedrijf komen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming door GRAFOC. De tegemoetkoming van GRAFOC staat los van de KMO-portefeuille. dien

TechnocITé werd opgericht in 2000 en is sindsdien uitgegroeid tot één van de belangrijkste competentiecentra op het vlak van ICT (Informatie- en Communicatietechnologie), webtechnologieën en digitale media (afbeeldingen, video en audio). De samenwerking met Syntra West biedt aan de twee entiteiten de mogelijkheid om een tweetalig opleidingsaanbod voor te stellen aan bedrijven, overheden of organisaties die een totaaloplossing wensen binnen het kader van hun specifieke opleidingsbehoeftes. www.technocite.be

www.syntrawest.be


042

Inlichtingen U WENST MEER INFORMATIE? Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u onze website raadplegen: www.syntrawest.be. Tijdens de kantooruren kan u ook ons contact- en registratiecenter bereiken via tel. 078/353 653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be.

U WENST ZICH IN TE SCHRIJVEN? Inschrijven voor een cursus kan eenvoudig: telefonisch: contacteer Syntra West via 078/353.653 (lokaal tarief) via de website: www.syntrawest.be via fax: u kunt de inschrijvingsstrook terugfaxen naar: 051 26 87 59 via mail naar: info@syntrawest.be via de post: u kunt de inschrijvingsstrook opsturen naar: Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare t.a.v. LIES DEBACKER Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. De factuur is de bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

OPLEIDINGSCHEQUES EN KMO-PORTEFEUILLE SYNTRA West is erkend voor het ontvangen van opleidingcheques en het gebruik van de KMO-portefeuille. Zowel werknemers als werkgevers kunnen via de overheid genieten van een ďŹ kse korting op hun opleidingen. In beide gevallen kan deze korting tot 50% bedragen! Voor meer informatie over hoe u deze korting kunt bekomen, surf naar onze website www.syntrawest.be Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).


043

Inschrijven Ondergetekende, Naam ...................................................................................................................................................................... Voornaam .............................................................................................................................................................. Straat & nr. ............................................................................................................................................................ Postcode & gemeente .......................................................................................................................................... Tel. .............................................................................. Fax ................................................................................... E-mail . ................................................................................................................................................................... Geboren op ................................................................ te ................................................................................... Bedrijfsgegevens: Naam ...................................................................................................................................................................... q BVBA q NV q VZW q ander: ........................................................................................................................... Activiteit ................................................................................................................................................................. Functie ................................................................................................................................................................... Adres ...................................................................................................................................................................... Tel. & Fax ............................................................................................................................................................... E-mail . ................................................................................................................................................................... BTW-nr. . ................................................................................................................................................................ • schrijft zich in voor volgende opleiding: ................................................................................................................................................................................. Startdatum ............................................................................................................................................................ Lesplaats ............................................................................................................................................................... • De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van q deelnemer q bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. • Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot uiterlijk vóór de vijfde sessie. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.


Brugge

Spoorwegstraat 14 8200 Brugge

Ieper

Grachtstraat 13-1A 8900 Ieper

Kortrijk

Doorniksesteenweg 220 8500 Kortrijk

Oostende

Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat 73 8400 Oostende

Roeselare

Oostnieuwkerksesteenweg 111 8800 Roeselare

Informatie

078 353 653 (tarief lokaal gesprek) info@syntrawest.be

www.syntrawest.be Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering // ISO 9001:2008 gecertificeerd

m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Sint-Idesbaldusstraat 2 8630 Veurne

111201 ICT & Media planner nj 12

Veurne

ICT media, Print en sign, Web en multimedia  

ICT media, Print en sign, Web en multimedia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you