Page 1

FINANCIËLE STRATEGIE VOORJAAR 2012

➲ Treasury Management Gent, vanaf dinsdag 7 februari 2012

➲ Tax Master Class: boekhoudkundige versus fiscale winst Gent, dinsdag 24 april 2012

➲ Kasplanning en budgetcontrole Gent, donderdag 1 maart 2012

➲ Strategisch financieel forecasten Gent, donderdag 15 maart 2012

➲ Financial performance management: een introductie Gent, woensdag 6 juni 2012

➲ Leidinggeven en coachen voor de CFO Drongen, donderdag donderdag 14 juni 2012

www.stichtingbedrijfsmanagement.be


TREASURY MANAGEMENT Gent, vanaf dinsdag 7 februari 2012

OPZET

➲ Docent Jurgen Soete, Managing Partner bij Blue Bear Advisory Africa en CEO bij Adcofin BVBA Thesauriebeheer stelt ons in staat om duidelijke afspraken te maken met klanten, leveranciers en bankiers en op die manier dus ook naast onze bedrijfsactiviteit geld te verdienen. Onze dagelijkse bedrijfsactiviteiten brengen een grote geldstroom in beweging. Deze stroom efficiënt beheren, goed plannen, afstemmen op onze processen, … is een specialiteit op zich. Indien dit efficiënt gebeurt kan het onnodige kosten besparen en een meer gestroomlijnde cashflow als resultaat hebben.

PROGRAMMA

Debiteuren en crediteuren Evolutie en plaats in het bedrijf van kredietmanagement • Hoe optimaliseren we de samenwerking tussen verkoop en kredietmanagement? Hoe bouwt u een financieel gezonde klantenportefeuille op? Hoe realiseert u een evenwicht tussen financiële en commerciële risico’s? • Preventief kredietbeheer: » evaluatie van de risico’s voor nieuwe en bestaande klanten: aan welke klanten kunt u krediet verlenen en aan welke niet? Worden slechte betalers eruit gegooid of zijn er andere opties? » efficiënte externe en interne informatiebronnen: kunnen we een nakend faillissement van een klant zien aankomen? hoe bepalen we kredietlimieten, ratings en betalingsvoorwaarden? Welke gevolgen kan de kredietverlening aan klanten hebben voor uw bedrijf? • De verschillende opvolgings- en incassotechnieken: » uitbesteden of niet? » Cash Management • Kasplanning: definitie en doel » situering en nut van een kasplan binnen het geheel van het financieel beheer » de basisvereisten van een goed kasplan » bepaling van de behoefte aan liquiditeiten • Elementen van de kasplanning: » horizon of tijdsbesef » uitgaven en inkomsten » periodesaldo, begin- en eindsaldo » kredietlijn en marge • Kasplan als beheersinstrument: » bijsturing, controle en opvolging » aan- en verkooppolitiek • Kasplan als onderhandelingselement in relatie met de bankier • Aandacht voor problemen bij de implementatie

PRAKTISCHE GEGEVENS

Data en tijdstippen: op dinsdag 7 en 14 februari 2012 telkens van 18.30 tot 21.30 uur Locatie: Express by Holiday Inn UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 370,00 exclusief btw (447,70 inclusief btw)

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Stichting Bedrijfsmanagement via 050 40 30 90 of via sbm@syntrawest.be • fax 051 26 87 59 Graag ontvangen wij uw inschrijving ten laatste één week voor de start van de opleiding!

2


TAX MASTER CLASS: BOEKHOUDKUNDIGE VERSUS FISCALE WINST Gent, dinsdag 24 april 2012

OPZET

➲ Docent Filip Camps - Belastingconsulent bij PKF Business Advisers De winsten van een vennootschap zijn belastbaar, maar het begrip ‘fiscale winst’ verschilt van ‘boekhoudkundige winst’. De boekhoudkundige winst vormt de basis voor de berekening van het belastbaar inkomen. In deze ‘Fiscale Masterclass’ leert u de knepen van het vak: een expert overloopt alle stappen die van de boekhoudkundige naar de fiscale winst leiden. Dit interactief seminarie is bestemd voor leidinggevenden in bedrijven en boekhoudkantoren die in een oogopslag moeten kunnen nagaan of met alle elementen rekening is gehouden en de verschillende aftrekposten juist zijn toegepast. De deelnemers hebben het laatste woord: vooraf gestelde vragen worden door de docent beantwoord.

➲ Doelgroep Leidinggevenden in boekhoud-, accountants- en revisorenkantoren; leidinggevenden van boekhoudafdelingen in bedrijven.

PROGRAMMA

Volgende thema’s komen aan bod: • • • • •

PRAKTISCHE GEGEVENS

Vrijgestelde winsten (vb: Tax-shelter). Niet-aftrekbare kosten die het boekhoudkundige resultaat hebben bezwaard. Fiscaal aanvaarde afschrijvingen stemmen niet noodzakelijk overeen met boekhoudkundige afschrijvingen. Waardering van activa en passiva. Overzicht van de specifieke belastingaftrekken: » de optelling van belaste reserves, verworpen uitgaven en uitgekeerde winsten » het indelen van de winsten naargelang ze van Belgische of van buitenlandse oorsprong zijn » de aftrek van niet-belastbare bestanddelen (vrijgestelde giften, vrijstelling voor personeel bijkomende kmo, ...) » de aftrek van definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgestelde roerende inkomsten (VRI) » de aftrek van risicokapitaal (notionele interesten) » de aftrek van vroegere verliezen » de investeringsaftrek

Data en tijdstippen: op dinsdag 24 april 2012 van 18.30 tot 21.30 uur Locatie: Express by Holiday Inn UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 205,00 exclusief btw (€ 248,05 inclusief btw)

Vroegboekkorting! Bij inschrijven tot 3 weken voor de start van de opleidingen uit deze brochure, geniet u een vroegboekkorting van 15%

3


KASPLANNING EN BUDGETCONTROLE NIEUW!

Visie en strategie omgezet in cijfers

Gent, donderdag 1 maart 2012

OPZET

➲ Docent Jan De Klerck, Managing Director Actafin bvba Begrippen als cash flow, EBIT, EBITDA, ROI, etc... zijn voor de financieel verantwoordelijke zeker geen onbekende. Ook de bedrijfsleider wordt hier meer en meer mee geconfronteerd. Bovendien staan ze samen met het managementteam in voor het sturen van het bedrijf naar optimale productieprocessen, het opvolgen van de kostenlijnen en het accuraat afstemmen van de verkoop op de markt om zo een behoorlijk aandeel te verwerven. Bij deze opdrachten gaat een grote geldstroom gepaard. Deze geldstroom vraag echter een blijvende aandacht voor een sterke organisatie en een goed beheer van liquide middelen. Deze opvolging gebeurt vaak onder de vorm van managementrapporten. Vaak ontbreken hierin echter de elementen met betrekking tot de toekomstvisie en de impact op de liquiditeitspositie. Kasplanning kan daarbij een goede beslissing zijn. Bovendien stelt het een bedrijf in staat om duidelijke afspraken met klanten, leveranciers en bankiers te maken en ook de begroting, visie en strategie te vertalen in cijfers.

➲ Doelgroep De opleiding richt zich tot zaakvoerders, financieel verantwoordelijken en boekhouders uit de financiële diensten die instaan voor het optimaliseren en beheren van de geldstromen in de onderneming.

PROGRAMMA

Inleiding • Situering van kasplanning binnen het financieel beheer. • Nut en meerwaarde van een kasplan in vergelijking met managementrapportering Kasplanning • De basisvereisten van een goed kasplan en de bepaling van de behoefte aan liquiditeiten. • De elementen van de kasplanning: • tijdsbesef en termijnvisie • uitgaven en inkomsten • periodesaldo • begin- en eindsaldo • kredietlijn en marge • .. Kasplanning binnen financieel beheer: • vaststellen van de oorzaak van de financieringsbehoefte • keuze van de gepaste financieringsvorm • financiering via asset based landing. • Werkkapitaal & cashconversiecyclus • debiteurenbeheer Kasplanning als beheersinstrument: bijsturing, controle en opvolging, aan- en verkooppolitiek. Kasplan als onderhandelingselement in relatie met de bankier. • strategie onderneming • bedrijfscyclus voor 12 maanden incl gevolgen seizoenschommeling • kapitaalbehoeften • factoring

PRAKTISCHE GEGEVENS

Data en tijdstippen: op donderdag 1 maart 2012 van 14.00 tot 17.00 en van 17.30 tot 20.30 uur Locatie: Holiday Inn Express UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 340,00 exclusief btw (€ 411,40 inclusief btw)

Inbegrepen in het inschrijvingsgeld voor alle opleidingen in deze brochure is ook: alle documentatie en syllabi, broodjes en drank

4


STRATEGISCH FINANCIEEL FORECASTEN

NIEUW!

OPZET

Gent, donderdag 15 maart 2012

➲ Docenten Edwig Tanghe, Afgevaardigd Bestuurder Conessence CV, Bestuurder bij Buurtslagers NV Edwig heeft een jarenlange ervaring in het opbouwen en verfijnen van managementinformatie. Vanuit zijn eigen financiële ervaring en gedreven door zijn mandaat in verschillende adviesraden, is de systematiek van budgettering en forecasting inclusief ‘what if’ scenario’s - een bijkomende specialiteit geworden. Marc Tahon, Partner Conessence CV Marc heeft een rijke ervaring in financiële analyses, van kostprijzen over contributie tot klantenrendement. Vanuit zijn industriële ervaring is hij geboeid door de uitdaging om de productierapportage en de financiële rekeningen nauw te doen aansluiten. Hij is een man van de praktijk, met een goede ICT basis inclusief ervaring met de SAP FI/CO en COPA modules.

Ondanks het feit dat de toekomst soms onvoorspelbaar is, is het toch noodzakelijk dat bedrijven via planning en forecasting een beeld krijgen van hoe markten zich redelijkerwijs ontwikkelen. Alleen zo kan een bedrijf slagvaardig anticiperen op veranderende omstandigheden. In dit seminarie gaan we in op de strategische keuzes die moeten gemaakt worden om een effectief proces van forecasting mogelijk te maken, maar ook op de strategische keuzes die het gevolg kunnen zijn van een goede forecasting. Hoe kan een realistische inschatting gemaakt worden van de toekomstige omzet, productiecapaciteit, cash-flow, nodige mankracht, ... Dit seminarie richt zich dan ook uitsluitend tot de beslissingsmakers binnen de onderneming. De combinatie van beide sprekers, zelf actief als o.a. CFO en consultant specifiek in het domein van management rapportering, maakt dat de inhoud van dit seminarie inhoudelijk op hoog niveau staat en met voldoende praktijkvoorbeelden geïllustreerd wordt.

PROGRAMMA

Deel 1: Werkkapitaal en Forecast • Belang van werkkapitaal: risico, omloopsnelheid (rendabiliteit), cash • Belang van forecast: parameters die winst aantasten komen aan het licht, Forecast geeft de mogelijkheid om tijdig bij te sturen • Fiscale noot: forecast leert je VA belastingen juister in te schatten • Forecast als aanzet tot veranderingsmanagement: praktijkvoorbeeld Deel 2: • Forecastmogelijkheden met Excell • Simulatiemodellen forecast mbt beheersing werkkapitaal • Tips & Tricks - aan de hand van praktijkvoorbeeld Deel 3: Praktijkgetuigenis • Beheersing van werkkapitaal en toepassing van Forecast in internationale omgeving.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Data en tijdstippen: op donderdag 15 maart 2012 van 18.30 tot 21.30 uur Locatie: Holiday Inn Express UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 205,00 exclusief btw (€ 248,05 inclusief btw)

5


FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT: EEN INTRODUCTIE Gent, woensdag 6 juni 2012

OPZET

➲ Docenten Luc Vancampenhout - Noble House for Finance Handelsingenieur met 25 jaar hands-on ervaring in het omvormen van Finance afdelingen tot beslissingsondersteunende partners. Hij deed dit als Group CFO, Controller en Business Analyst in een internationale context. Deze ervaring wordt nu gebundeld in een complete dienstverlening (opleiding, in-company implementatie, outsourcing) mbt Financial Performance Management. Greet Maeyaert, Experte change management

40% van de activiteiten van een gemiddeld bedrijf zijn verlieslatend, 20 à 30% zijn zo winstgevend dat ze de verliezen subsidiëren. Resources worden dus niet rendabel ingezet. Het resultaat? Het bedrijf groeit veel trager dan in een gezonde situatie. In deze opleiding gaan we na waarom dit zo vaak gebeurt en hoe je dankzij Financial Performance Management deze situatie snel kan ombuigen in winstgevende, duurzame groei. Zonder extra investeringen en met een snel terugverdieneffect van de kosten. Omdat de implementatie ook een veranderingsproces inhoudt, komen ook Change Management aspecten ruimschoots aan bod. Financial Performance Management is een geïntegreerde aanpak die blijvend de winst, free cash flow en return on invested capital van uw bedrijf verhoogt. Ze bundelt financiële, strategische en operationele data in informatie die aanzet tot actie op alle niveaus. Zo maakt uw bedrijf betere, meer duurzame keuzes.

➲ Doelgroep Deze sessie richt zich naar financial professionals in bedrijven: Senior Management, CEO’s, CFO’s, Financial Controllers

PROGRAMMA

De rode draad doorheen het programma Waarom Financial Performance Management ? • Van massamarkten naar precisiemarkten • Evolutie van competitieve voordelen • Winstmarges komen onder druk Wat is Financial Performance Management ? Voordelen van Financial Performance Management Actionable Information: de componenten van Financial Performance Management • Profit Mapping • Profit Levers • Linken van financial en non-financial performance • Procesgedreven Key Performance Indicators (KPÏ’s) • Free Cash Flow en Return on Invested Capital

Steunpalen van Financial Performance Management • Competitive Advantage / Distinctive Capability • Enterprise-wide Analytics • Large-scale Ambition • Senior Management Commitment • Culture & Values Change Management • Inleiding tot Change Management • Quick Wins • Van quick wins naar duurzame implementatie • Duurzame implementatie • Assessment • Transformatie • De rol van de CFO • Organisatie en staffing • Processen • OLAP tool • Cultuur en waarden • Evaluatie en aanpassingen • Continue communicatie Mythes over Financial Performance Management

PRAKTISCHE GEGEVENS

Data en tijdstippen: op woensdag 6 juni 2012 van 18.30 tot 21.30 uur Locatie: Holiday Inn Express UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 205,00 exclusief btw (€ 248,05 inclusief btw)

6


LEIDINGGEVEN EN COACHEN VOOR DE CFO: HOE HET NIEUW! RENDEMENT VAN UW FINANCIEEL TEAM VERHOGEN Gent, donderdag 14 juni 2012

OPZET

➲ Docenten Johan De Lille Johan heeft jarenlange ervaring opgebouwd als trainer en consultant in bedrijven. Als expert in salesmanagement en prestatiegericht coachen begeleidt hij de commerciële medewerkers. Binnen bedrijven coacht hij ook het management bij het uittekenen van bedrijfsprocessen en zorgt voor gerichte bedrijfsconsultancy. Helena Demuynck Helena’s expertise ligt op het vlak van coaching op management niveau. Dit is steeds in functie van het ontwikkelen van management skills en het ontwikkelen van strategieën in kader van talentontwikkeling en effectiviteitsverbetering. Helena heeft reeds meer dan 20 jaar ervaring in de financiële sector, waarvan 3 jaar specifiek als coach.

PROGRAMMA

Binnen het functieprofiel van een CFO of financieel verantwoordelijke staan duidelijke kenniscompetenties vermeld inzake financiële materie en expertise. Een onderbouwd en strategisch financieel beleid is immers cruciaal voor een onderneming en vraagt dus heel wat financiële vakkennis. Maar om dit financieel beleid in de praktijk om te zetten, is ook een competent team nodig. En als CFO of financieel verantwoordelijke hebt u dus naast de vaktechnische leiding, ook de leiding over een team mensen. Binnen dat team heeft iedereen zijn eigen vaktechnische specialiteit (debiteurenbeheer, crediteurenbeheer, controlling, …), wat op zijn beurt voor heel wat diversiteit kan zorgen. Dit team zorgt ervoor dat de dagelijkse zaken uitgevoerd worden, dat dossiers beheerd worden, enz… En dan zijn het de mensen die het verschil maken. Leiding geven aan mensen is echter niet evident. Het vereist een aparte expertise in sociale vaardigheden, een inzicht in de factoren die mensen motiveren, de invloed die mensen en uzelf hebben op een teamwerking, … Naast het gepast aansturen op het vaktechnisch vlak, is het dus ook heel belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. De juiste coaching zorgt ervoor dat uw team sterkere prestaties neerzet. Tijdens deze doorgedreven training krijgt u tal van tools aangereikt om leidinggevend te coachen binnen een financiële functie en dienst. Het is een specifiek traject voor CFO gebaseerd op ervaringen en met real life cases waar u als financieel verantwoordelijke mee te maken krijgt. Deze niet te missen training krijgt u uit eerste hand van 2 experts ter zake die vanuit een gecombineerde bedrijfservaring u leren dat leidinggevend coachen ook uw teamgrenzen overschrijdt. Een inzicht in de hele organisatie en omgekeerd de zorg dat alle collega’s weten wat de taak van de financiële dienst is, is van primordiaal belang. U leert ook uw medewerkers anders kennen door een beter inzicht aan te leren in de types medewerkers, en hoe er ook verschillend mee om te gaan. De stap naar talent management is dan ook snel gezet.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Data en tijdstippen: op donderdag 14 juni 2012 van 14.00 tot 17.00 en van 17.30 tot 20.30 uur Locatie: Holiday Inn Express UZ Gent, Akkerhage 2 - 9000 Gent Prijs: € 340,00 exclusief btw (€ 411,40 inclusief btw)

7


Wenst u bijkomende inlichtingen, raadpleeg onze uitgebreide folder per programma via onze website www.stichtingbedrijfsmanagement.be of via ons contact- en registratiecenter: tel. 050 40 30 90 • fax: 051 26 87 59 • e-mail: sbm@syntrawest.be

Hoe inschrijven? U kunt zich gemakkelijk on-line inschrijven via onze website: www.stichtingbedrijfsmanagement.be Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een bevestiging van uw deelname met praktische gegevens en een routeplanner naar de desbetreffende locatie. Contact- en registratiecenter: tel. 050 40 30 90 • fax: 051 26 87 59 • e-mail: sbm@syntrawest.be

Startdata De vermelde data zijn steeds de startdata van de opleidingen. Deze kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn en zijn niet bindend. Voor de up-to-date gegevens kan u steeds de website www.stichtingbedrijfsmanagement.be raadplegen.

Deelnameprijs De vermelde prijzen zijn inclusief btw indien van toepassing en zijn geldig voor het cursusjaar 2011-2012. Syntra West vzw is erkend voor betalingen via opleidingscheques en KMO-portefeuille (erkenningsnummer DV.O100302).

Subsidies en voordelen Bespaar tot 50 % op uw opleidingen met opleidingscheques of met een KMO-portefeuille! Wie een opleiding volgt, krijgt een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Voor meer informatie over hoe u deze korting kunt bekomen, contacteer ons via het algemeen onthaal- en registratiecentrum tel. 050 40 30 90 of surf naar onze website www.stichtingbedrijfsmanagement.be SYNTRA West is erkend voor het ontvangen van opleidingscheques en het gebruik van de KMO-portefeuille. Zowel werknemers als werkgevers kunnen via de overheid genieten van een fikse korting op hun opleidingen. In beide gevallen kan deze korting tot 50% bedragen! Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

Wijzigingen voorbehouden Hoewel Stichting Bedrijfsmanagement deze brochure met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, zijn fouten en wijzigingen in de praktische gegevens en inschrijvingsgelden niet uitgesloten. Voor alle informatie in deze brochure geldt: wijzigingen voorbehouden.

Contact- en registratiecentrum Tel. 050 40 30 90 • Fax 051 26 87 59 E-mail: sbm@syntrawest.be

Stichting Bedrijfsmanagement Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd m.z. Spoorwegstraat 14 - 8200 Brugge

111130-SBM-Financiële strategie - vj 12

Algemene informatie

Info

Financiele strategie  

➲ Treasury ManagementGent, vanaf dinsdag 7 februari 2012➲ Tax Master Class: boekhoudkundige versus fiscale winstGent, dinsdag 24 april 2012➲...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you