Page 1

hoe een stap u hogerop kan brengen

opleidingen voor de

Groendienst voorjaar 2012

www.escala.be Tel. 051 26 87 65 Fax 051 26 87 54 info@escala.be www.escala.be


hoe een stap u hogerop kan brengen Voorwoord Verhoog de kennis, kunde en polyvalentie van uw groenmedewerkers Escala is een levenslustige, vernieuwende en ondernemende opleidingsinstelling m.b.t. het aanbod van groenopleidingen voor openbare besturen, social- en nonprofit, nutsbedrijven, sociale economie. Naast ons veelzijdig “vernieuwd” open cursusaanbod dat u in bijlage aantreft, bestaat ook de mogelijkheid van Maatwerk, opleidingen ter plaatse exclusief voor uw organsatie in geheel Vlaanderen! In samenspraak met u kunnen wij cursussen en opleidingstrajecten voor de groensector op maat samenstellen. Wij kunnen samen met u de scholingsvraag inventariseren, het scholingsplan opstellen en het bijbehorende trainingsprogramma opstellen. Bij dit alles zal de missie en visie van uw instelling/ organisatie en het daaruit voortvloeiende beleid de basis zijn. Een training op maat is efficiënter omdat alleen die onderwerpen aan bod komen die voor uw instelling/organisatie van belang zijn. Zo bespaart u kosten en tijd. Alle open opleidingen kunnen ook bij u verzorgd worden! Wij stellen het zeer op prijs, indien u deze folders binnen uw organisatie wilt laten circuleren. Bent u geïnteresseerd in een vrijblijvend gesprek of meer info rond de specifieke opleidingen voor openbare besturen, social & non-profit en nutsbedrijven? Bel ons via telefoonnummer 051/26.87.65 en vraag naar Patrick Caenen of stuur een mailbericht aan patrick.caenen@escala.be. U zult merken dat wij aan alle eisen voor goed uitgebouwde opleidingen voldoen. Met vriendelijke groeten Patrick Caenen Coördinator Escala

Bart Dusselier Sectorcoördinator groenopleidingen

2


hoe een stap u hogerop kan brengen inhoud Basisopleiding nieuwe groenmedewerker Alternatief onkruidbeheer Aanleg, herstel en onderhoud van gazons en sportvelden Groendaken (daktuinen) Plaatsen van verhardingen: klinkers en kasseien Vaste planten in openbaar groen Werken met de bosmaaier Werken met de haagschaar Basis praktijkgericht onderhoud van park- en tuinmachines Snoeien van tuinbomen,heesters, rozen en klimplanten Ziekten en plagen in het voorjaar Vandalisme bestendig groen Zoutbestendige en sterke planten Algemene info Inschrijvingsfiche Contactgegevens

4 6 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24

Professioneel & veilig werken in een groene omgeving voor: • Medewerkers bos,natuur & groenvoorziening, technische dienst en klusjesdienst van: steden & gemeenten, ocmw’s, provincies, pwa’s, werkwinkels, sociale werkplaatsen, diverse opleidings- en werkervaringinitiatieven, regionale & federale overheden, social profit, nutsbedrijven, domeinen, recreatieondernemingen,… • Brandweerlui

3


Basisopleiding nieuwe groenmedewerker ROESELARE • WILRIJK Omschrijving Tijdens deze opleiding leert uw nieuwe groenmedewerker de basis van groenonderhoud. Daarnaast leert hij ook de meest voorkomende planten in openbaar groen en hun verzorgingseisen. Hij leert ook omgaan met de verschillende tuinmachines en hoe deze veilig te gebruiken. De opleiding duurt 5 volle dagen. Met attest!

Doelgroep • Nieuwe groenmedewerkers van lokale, regionale en federale besturen • Nieuwe groenmedewerkers uit social non-profit sector

Programma • Plantenkennis: 6 uren • Stadsbomen (exoten en inheemse bomen) • Struiken • Vaste planten in openbaar groen • Haagplanten • Snoeien: 6 uren • Hoe correct snoeien (welke materialen voor de snoei van bomen en hoe correct te gebruiken) • Plantkunde (hoe werkt een boom en hoe reageert de boom op snoeiwerkzaamheden) • Snoeitijdstip • Wondverzorging • Praktijk • Scheren van hagen: 3 uur • Theorie • Praktijk

Basisopleiding nieuwe groenmedewerker

4


• Machineleer: 6 uur • Bosmaaier • Bladblazer • Grasmaaier • Kettingzaag • Klein materiaal • Hand haagschaar • Snoeischaar • Takkenschaar • Grondboor • …. • Gazonkunde: 6 uur • Verzorging (maaien: cirkelmaaier ≠ kooimaaier, verschillen en voor- en nadelen) • A anleg • Veiligheid: 3 uur • Werken langs de weg • Werken met anderen • Persoonlijke beschermingsmiddelen • Veiligheid van derden

Praktische gegevens Organisatie

5 lesdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Heempark Oostnieuwkerksesteenweg Hoogzij 7 111, 8800 Roeselare 3600 Genk

Lesdata

16, 17, 18, 19, 20 april 2012

Inschrijvingsgeld

€605,00 (incl.21% BTW)

23, 24, 25, 26 ,27 april 2012

Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Basisopleiding nieuwe groenmedewerker

5


Alternatief onkruidbeheer ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving Het onkruidvrij houden van straten, voetpaden, parken en andere openbare ruimtes is belangrijk. Vaak wordt hiervoor automatisch naar pesticiden gegrepen. Deze komen deels terecht in het grond- en oppervlaktewater. Gevaren voor het milieu en voor onze eigen gezondheid zijn niet uit te sluiten. Daarom besliste het Vlaamse Parlement om vanaf 2015 het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen voor het beheer van openbare ruimtes te verbieden. Enkel diensten die kiezen voor een systematische afbouw kunnen dat verbod nog even uitstellen. Als openbare dienst hebt u een voorbeeldfunctie. Door een pesticidenvrije aanpak kunt u immers huisgezinnen, andere terreinbeheerders en land- en tuinbouwers bewijzen dat een efficiënt beheer van groen en verhardingen ook mogelijk is zonder chemische bestrijdingsmiddelen.

Programma • Chemische onkruidbestrijding • Soorten spuittoestellen + alternatief • Chemische en biologische middelen • Manuele bestrijding • Schoffelen • Hand • Thermische bestrijding • Stoom • Branden (eigen brander ter beschikking) • Heet water • Mechanische bestrijding • Freesmachine • Borstelmachine (speciaal uitgeruste bosmaaiers met borstelkop) • Alternatieven bestrijding • Houtsnippers • Folie

Alternatief onkruidbeheer 6


• Tijdstip van bestrijding • Effect op de leefomgeving • Soorten herbiciden en alternatieven • Hoe verantwoord omgaan met herbiciden • Actuele wetgeving op gebruik herbiciden • Bewaren van herbiciden

Praktische gegevens Organisatie

1 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 steenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

10 mei 2012

16 mei 2012

11 mei 2012

Inschrijvingsgeld € 133,10 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Alternatief onkruidbeheer 7


Aanleg, herstel en onderhoud van gazons en sportvelden ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving De aanleg en het onderhoud van een mooi en goed gazon is niet zo eenvoudig. Tijdens deze opleiding leer je er alles over.

Doelgroep Medewerkers van groendiensten uit de non-profitsector

Programma • Grasveldtypes • Grassoorten • Gazonrenovatie • (rol)Gazon aanleggen • Gazon onderhouden • Verticuteren • Verluchten

• Boorden • Maaien, maairegime en -tecknieken • Onkruidbestrijding • Watervoorziening • Veiligheid • Machines bij gazonaanleg en onderhoud • Kunstgras

Praktische gegevens Organisatie

2 lesdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 steenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Start op

19 en 26 maart 2012

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

22 en 29 maart 2012 2 en 9 mei 2012

Inschrijvingsgeld € 254,10 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Aanleg, herstel en onderhoud van gazons en sportvelden

8


Groendaken (daktuinen) ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving Groendaken zijn daken waarvan de dakbedekking bestaat uit levende vaste planten. Er zijn verschillende redenen om een groendak aan te leggen: het mindert de (piek)afvoer van neerslag, verhoogde isolatie, verminderde slijtage van het dak, esthetische meerwaarde, ecologische meerwaarde, … Tijdens deze dag leert u alles over een groendak of daktuin.

Programma • Inleiding • Herkomst van groendaken • Voordelen voor de maatschappij • Voordelen voor de eigenaar • Subsidiesysteem • Waterdichting

• Wortelvastheid • Drainagelaag • Substraat en beplanting • Soorten groendaken • Extensief • Intensief

Praktische gegevens Organisatie

1 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 steenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

7 juni 2012

21 juni 2012

14 juni 2012

Inschrijvingsgeld € 121,00 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Groendaken (daktuinen) 9


Plaatsen van verhardingen: klinkers en kasseien brugge Omschrijving Je leert op een praktische en efficiënte manier klinkers en kasseien leggen volgens de regels van de kunst.

Doelgroep Personen die werken in de groensector.

Voorkennis Geen voorkennis vereist.

Programma • Een werf opstarten met de nodige preventieve beveiliging • De juiste materialen en materieel kiezen • De werken uitzetten • Een chape trekken • De werkmethode hanteren om op efficiënte wijze klinkers en kasseien te plaatsen • Gebruik van mallen in de toepassing uitvoeren

Praktische gegevens Organisatie

2 lesdagen van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

Lesplaats

Syntra West Brugge Spoorwegstraat 14 - 8200 Brugge

Start op

16 en 23 april 2012

Inschrijvingsgeld

€ 242,00 (incl.21% BTW) syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Plaatsen van verhardingen: klinkers en kasseien

10


Vaste planten in openbaar groen ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving Vaste planten zijn een grote meerwaarde voor openbaar groen, maar velen zijn afgeschrikt door het zogezegde vele werk aan vaste planten borders. Bij het juiste gebruik van vaste planten is dit nochtans niet zo. Tijdens deze dag over de vaste planten in openbaar groen leert u de meest gebruikte planten kennen die geschikt zijn om te gebruiken in openbaar groen. U leert hun eigenschappen kennen en hoe ze te combineren met elkaar. Ook leert u alles over hun gemakkelijk onderhoud.

Doelgroep • Medewerkers groenvoorziening openbare sector & social profit • Iedereen die professioneel met groenonderhoud bezig is

Programma • Vaste planten • eigenschappen • soorten • gebruik van vaste planten in openbaar groen • de 10 beste vaste planten voor openbaar groen • onderhoud en verzorging

Praktische gegevens Organisatie

1 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 steenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

7 juni 2012

20 juni 2012

14 juni 2012

Inschrijvingsgeld € 121,00 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Vaste planten in openbaar groen 11


Werken met de bosmaaier ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving U leert de bosmaaier bedienen met inachtneming van uw eigen veiligheid en die van anderen. U kan machineonderhoud uitvoeren met behulp van een instructieboekje. U kan kleine storingen oplossen. U kan het belang van veiligheid en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen omschrijven. U kan een draagstel correct afstellen. U kan kruidachtige begroeiingen maaien met een draadmaaier en een slagmes. U kan houtige begroeiing zagen met een zaagblad. U kan maatregelen nemen bij dynamische werkzaamheden langs de weg.

Doelstelling • U leert de bosmaaier bedienen • U kunt een eenvoudige herstelling uitvoeren aan de bosmaaier

• U kunt het dagelijks onderhoud uitvoeren • U kunt een draagstel correct afstellen • U kunt maaien met draad en slagmes

Programma • Bouw en werking van de machine • Slijpen van het zaagblad • Monteren van zaagblad – draadkop

• Dagelijks onderhoud • Draagstel afstellen • PBM en algemene veiligheid • Praktijk: maaien met draad en slagmes

Doelgroep • Medewerkers groenvoorziening openbare sector

Praktische gegevens Organisatie

2 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief Doornstraat 600 Oostnieuwkerksesteenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

7 en 8 mei 2012

15 en 22 mei 2012

14 en 21 mei 2012

Inschrijvingsgeld € 242,00 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Werken met de bosmaaier 12


Werken met de haagschaar ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving Tijdens deze opleiding leert u op een goede manier werken met de haagschaar. Het onderhouden van zulke kleine kwetsbare machines is belangrijk en kan hun levensduur opmerkelijk vergroten. U leert er ook op een correcte manier scheren en ook het veiligheidsaspect komt aanbod. Na deze opleiding zult u vlotter en beter kunnen scheren en kleine storingen kunnen oplossen.

Doelgroep • Medewerkers groenvoorziening openbare sector & social profit • Iedereen die professioneel met groenonderhoud bezig is

Programma • De verschillende soorten haagscharen • Elektrisch • Motor • Manueel • Welke zijn de meest voorkomende storingen? • Onderhoud van de verschillende haagscharen • Werken op een veilige manier • Persoonlijke beschermmiddelen • Toepassing in de praktijk

Praktische gegevens Organisatie

1 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief Doornstraat 600 Oostnieuwkerksesteenweg 111 2610 Wilrijk 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

7 maart 2012

21 maart 2012

14 maart 2012

Inschrijvingsgeld € 121,00 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Werken met haagschaar 13


Basis praktijkgericht onderhoud van park- en tuinmachines ROESELARE • SCHOTEN Omschrijving De techniek van machines voor tuin en park evolueert heel sterk. Van de gebruikers en herstellers van deze machines wordt bijgevolg verwacht om over meer technische bagage te beschikken dan vroeger. Deze opleiding zorgt voor de nodige basis kennis voor onderhoud en kleine herstellingen aan deze machines. Hierbij besteden we ook veel aandacht aan de veiligheidsaspecten bij gebruik, onderhoud en herstellingen aan deze machines.

Doelstelling • Inzicht hebben in de opbouw en werking van de verschillende machines. • Op een veilige manier kunnen werken met deze toestellen. • Zelfstandig kunnen instaan voor basis onderhoud en basis kleine herstellingen. • Weten welke onderdelen van de machines regelmatig moeten gecontroleerd worden.

Onderhoud van park- en tuinmachines 14


Programma • Basisprincipes van 4-takt en 2-takt motoren • Carburatie • Compressie • Ontsteking

• Basis afstellen van motoren • Basis kleine herstellingen • Opsporen van problemen • Machines waarop deze motoren staan

• Herstellingen van o.a.: • grasmaaiers • verluchters • kantensnijders • boomzagen • bosmaaiers • sproeiers • …

• Slijpen van messen • Soorten smeermiddelen • Trommelmaaiers • Slijpen kettingen • Veiligheid • Wat bestaat er zoal op gebied van tuinmachines, nieuwtjes, e.a.

Praktische gegevens Organisatie

3 lesdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Technische dienst gemeente Schoten Lodewijk Weijtenstraat 32 A 2900 Schoten

Lesdata

12, 19 en 26 maart 2012

13, 20 en 27 maart 2012

Inschrijvingsgeld

€ 338,00 (incl.21% BTW) Syllabi, grondstoffen en broodjeslunch inbegrepen

Onderhoud van park- en tuinmachines 15


Snoeien van bomen, heesters, rozen en klimplanten WILRIJK • ROESELARE • GENK Omschrijving In deze opleiding leer je hoe je op basis van de nieuwste technieken en inzichten bomen, klimplanten, heesters en rozen kunt snoeien. Je zal de snoeimethode afhankelijk van het tijdstip en de omstandigheden kunnen toepassen. Plantenkennis en veilig en verantwoord werken is tevens een belangrijk onderdeel van de cursus.

Doelstelling • Waarom wordt er gesnoeid? • Wat wordt wanneer gesnoeid? • Welke zijn de verschillende snoeimethodes (snoeien bij het planten, verjongingsnoei, wortelsnoei, vormsnoei, snoei om te corrigeren, dunningsnoei, onderhoudsnoei, ... )? • Welke snoeimethode is waarvoor het meest geschikt? • Wat zijn de verschillende gereedschappen die gehanteerd kunnen worden bij het snoeien?

Snoeien van bomen, heesters, rozen en klimplanten

16


Programma • Doel van het snoeien • Snoeiperiode • Snoeimethode • De gebruikte gereedschappen

• Snoeien van bomen, klimplanten, heesters en rozen • Toepassing in de praktijk: uitgebreid uitvoeren van snoeiwerkzaamheden

Praktische gegevens Organisatie

3 lesdagen van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 2610 Wilrijk steenweg 111 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

6, 13 en 20 maart 2012

1, 8 en 15 maart 2012

2, 9 en 15 maart 2012

Inschrijvingsgeld € 290,40 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

17

Snoeien van bomen, heesters, rozen en klimplanten


Ziekten en plagen in het voorjaar ROESELARE • WILRIJK • GENK Omschrijving Als een plant kenmerken vertoont van een ziekte of plaag, is het van belang zo snel mogelijk te weten wat er mis is. Daarom organiseert Syntra West twee avonden om je kennis hierover op te frissen of uit te breiden.

Doelgroep Zelfstandige tuinaannemers, tuinarchitecten, tuincentra en hun medewerkers.

Wat leer je in de opleiding Je kunt ziekten en plagen in de tuin herkennen en weet hoe ze te bestrijden.

Programma • Ziekten in de tuin. • Plagen in de tuin.

Praktische gegevens Organisatie

1 lesdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

Lesplaats

Syntra West Roeselare Het Rekreatief OostnieuwkerkseDoornstraat 600 2610 Wilrijk steenweg 111 8800 Roeselare

Het Heempark Hoogzij 7 3600 Genk

Start op

8 mei 2012

22 mei 2012

15 mei 2012

Inschrijvingsgeld € 121,00 (incl.21% BTW) Syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Ziekten en plagen in het voorjaar 18


vandalismebestendig groen ROESELARe Omschrijving Vele groenperken worden het slachtoffer van vandalen en geven zo een slordige indruk aan de omgeving, om nog niet te spreken van het vele werk. Tijdens deze opleiding leert u planten kennen die niet aantrekkelijk zijn voor vandalen, maar wel voor het oog. U leert alle verschillende soorten kennen en hun eigenschappen en hoe ze te combineren met andere soorten. Zo kunt u bij het ontwerpen van nieuwe perken de goede vandalisme bestendige planten gebruiken om zo tot een beter resultaat te komen op lange termijn

Praktische gegevens Lesplaats

Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare

Start op

zie website www.escala.be

Inschrijvingsgeld

zie website www.escala.be syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

Vandalismebestendig groen 19


20


ZOUTBESTENDIGE EN STERKE planten ROESELARe Omschrijving Groen krijgt meer en meer te verduren de laatste jaren: meer zout, extreme regenval afgewisseld met lange periodes van droogte. Vele struiken en bomen zien hiervan af, maar er zijn soorten die hier heel goed tegen bestand zijn. Tijdens deze opleiding krijgt u een overzicht van de taaiste planten om te gebruiken in openbaar groen langs de weg of in het park.

Praktische gegevens Lesplaats

Syntra West Oostende, Zandvoordeschorredijkstraat, 8400 Oostende

Start op

zie website www.escala.be

Inschrijvingsgeld

zie website www.escala.be syllabus inbegrepen. Bij opleiding van een volle dag worden over de middag broodjes voorzien.

21

Zoutbestendige en sterke planten


hoe een stap u hogerop kan brengen Algemene contactgegevens Contactpersoon: Patrick Caenen Adres: Oostnieuwkersesteenweg 111 8800 Roeselare Telefoon: 051/ 26 87 65 Fax: 051/ 26 87 54 E-mail: patrick.caenen@escala.be

Aanpak Alle technische leersessies van Escala worden steeds didactisch opgevat volgens het pedagogische principe van het ‘aanschouwelijk leren’. Dit betekent dat telkens gestart wordt vanuit een noodzakelijke theoretische (zonodig wettelijke) voorbeschouwing op de praktijk. Groenmedewerkers en andere technici zijn echter doeners, dus wordt dit beperkt tot het noodzakelijke. Dan gaat de leersessie gebruikelijk verder met het technisch en praktisch demonstreren door de ervaren docent van de aan te leren vaardigheid. Dit zo mogelijk meerdere malen. Uiteraard wordt telkens, ook in deze fase van het aanleren, aan de deelnemers uitgebreid de kans gegeven tot praktische vraagstelling. Vervolgens krijgen de deelnemers de kans om zelf het voorgetoonde bij wijze van praktische oefening zelf te realiseren. Natuurlijk geschiedt er dan in deze leerfase telkens ook terugkoppeling naar de deelnemer en de volledige leergroep toe. Ook hier is herhaling van de praktische oefeningen mogelijk.

22


faxback

TE STUREN NAAR: 051 26 87 54

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam en voornaam . ............................................................................................................. r M r V Straat en nummer . .............................................................................................................................. (*) Postcode en gemeente ........................................................................................................................ (*) Tel. . ........................................................................ Fax ....................................................................... E-mail ....................................................................................................................................................... Functie / dienst ........................................................................................................................................ (*) Geboortedatum ..................................................... (*) Geboorteplaats . ............................................. Diploma .......................................... Rijksregisternummer . .................................. Nationaliteit ......... (*) (*)

ORGANISATIEGEGEVENS

Naam organisatie . ................................................................................................................................... r Info t.a.v. ................................................................ Functie / dienst . ................................................. E-mail ....................................................................................................................................................... r Factuur (*) t.a.v. ..................................................... Functie / dienst . ................................................. Straat en nummer . .................................................................................................................................. Postcode en gemeente ............................................................................................................................ Tel. ............................................................................. Fax ....................................................................... E-mail ....................................................................................................................................................... m bvba m nv m vzw m ander ................... m btw-nummer : ............................... m geen btw-nummer

Wenst:

r Zich in te schrijven voor volgende opleiding(en): (titel / lesplaats / startdatum) r titel..................................................................................................................................................... lesplaats:..................................................startdatum:.................................................................... r titel..................................................................................................................................................... lesplaats:..................................................startdatum:.................................................................... r deze opleiding op maat van mijn organisatie r eigen vraag naar opleiding op maat m.b.t. . ................................................................................... met factuur (*) r op naam van organisatie r op eigen naam (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.)

Contractvoorwaarden

• Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. • Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Toegepast Vormingscentrum vzw formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

ongeldige inschrijving indien niet ingevuld. datum ....................................... handtekening ........................................................ (*)

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

23


111125 Escala AGR Broch-vj 12 - A5

www.escala.be

Contact We horen graag meer van u

m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

U wil meer weten over Escala zelf of over onze service ? U hebt een concrete vraag rond opleidingen in uw organisatie of uw sector ? Contacteer dan onze commercieel coรถrdinator Patrick Caenen: 051 26 87 65 of patrick.caenen@escala.be. Hij maakt graag tijd om u een helder antwoord te geven.

Opleidingen voor de groendienst  

Naast ons veelzijdig “vernieuwd” open cursusaanbod dat u in bijlage aantreft,bestaat ook de mogelijkheid van Maatwerk, opleidingen ter plaat...