Page 1

Opgelet

Graag ont vangen wij uw ins chrijving vóór 2 ma ar t!

Praktische gegevens: Voor inlichtingen: Contact- en registratiecentrum: tel. 050 40 30 90 Internet: http://www.stichtingbedrijfsmanagement.be

Inschrijvingsgeld: € 684,86 (inclusief btw)

Data en tijdstippen: op woensdag 12, 21 en 28 maart 2012: telkens van 18.30 tot 21.30 uur

Syntra West vzw is erkend voor betalingen via opleidingscheques en KMO-ondernemerschapsportefeuille (erkenningsnummer: DV.O100302).

Locatie: Huize Arnolfini, Groene Poortedreef 14, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

(Alle syllabi en documentatie zijn inbegrepen in de prijs evenals de drankjes en broodjes tijdens de pauze.)

LEAN MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING Lean administration verhoogt uw omzet!

Wij bieden ook maatopleiding en begeleiding! De Stichting Bedrijfsmanagement, of kortweg SBM, verzorgt managementopleidingen en begeleiding voor zowel kmo’s als grote ondernemingen. Gespreid over alle vakgebieden wonen jaarlijks zo’n 2000 verantwoordelijken (van middenkader tot directie) de opleidingen bij. De specifieke maatoplossingen vertrekken van opleiding voor de directie tot resultaatgerichte toepassing en begeleiding op de werkvloer.

Kortrijk, donderdag 10 maart 2012

Antwoordkaart ❍ Mevr. / ❍ Dhr. (*) ..........................................................................

❍ Ja, ik wens meer informatie over de volgende vakgebieden:

Persoonlijk adres: ................................................................................

❍ ❍ ❍ ❍

............................................................................................................ Tel: ...................................................Fax: ............................................ Geboorteplaats: ...............................Geboortedatum: ........................ Rijksregisternummer: ......................................................................... Statuut: ❍ zelfstand. helper ❍ meewerk. echtgeno(o)t(e) ❍ bediende ❍ arbeider ❍ niet-actief ❍ vennoot

❍ zelfstandig ❍ vrij beroep

❍ ambtenaar ❍ werkzoekende

Bedrijf/Instelling: ................................................................................. Bedrijfsadres:....................................................................................... ............................................................................................................

111124 Lean management in administratie - vj 12

Tel: ...................................................Fax: ............................................ Aantal werknemers: ❍ geen ❍ 1/4 ❍ 50/99 ❍ 100/199

❍ 5/9 ❍ 200/499

❍ 10/19 ❍ 500/999

❍ 20/49 ❍ meer dan 1000

E-mail: ................................................................................................. Activiteit/sector: ................................................................................. Bedrijfstype: ❍ ambacht

❍ diensten

❍ groothandel

❍ kleinhandel

❍ productie

btw-nummer: ...................................................................................... Functie in het bedrijf:..........................................................................

Algemeen ❍ Financieel Marketing & Sales ❍ Accountancy Personeel ❍ Fiscaliteit Mobiliteit ❍ Juridistiek

❍ ❍ ❍ ❍

Productie Logistiek Onderhoud Inkoop

❍ ❍ ❍ ❍

Kwaliteit Veiligheid Milieu Retail

❍ Ja, ik schrijf me in voor de opleiding: LEAN MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING (start: woensdag 12 maart 2012) en stort het inschrijvingsgeld: € 684,86 (inclusief btw) op rekening 280-0203737-74 van de Stichting Bedrijfsmanagement, na ontvangst factuur. De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van ❑ deelnemer ❑ bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, fax of e-mail) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. U kunt zich echter steeds door een collega laten vervangen, op voorwaarde dat dit tijdig aan ons wordt doorgegeven. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

datum en handtekening ..........................................................................

(*) Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Gelieve te sturen of faxen naar: STICHTING BEDRIJFSMANAGEMENT (SBM) Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Contact- en registratiecentrum: Tel. 050 40 30 90 • Fax 051 26 87 59 • E-mail: sbm@syntrawest.be • www.stichtingbedrijfsmanagement.be

www.stichtingbedrijfsmanagement.be Syntra West vzw is erkend door de Vlaamse Regering • ISO 9001:2008 gecertificeerd • m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge


LEAN MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING Kortrijk, donderdag 10 maart 2012 WAAROM

Lean administration verhoogt uw omzet!

AANPAK

Om competitief te zijn en te blijven moet verspilling vermeden worden. Precies hierdoor heeft leanmanagement de laatste jaren enorm aan populariteit gewonnen, ook in kantooromgevingen.

Na een korte theoretische inleiding wordt aan de deelnemers gevraagd om deze in de praktijk om te zetten door hun eigen werkproces in kaart te brengen (Business Process Map) op te stellen en in de groep de “value stream” van een aantal opgegeven activiteiten in kaart te brengen en te verbeteren.

In een administratieve- of dienstenomgeving vind je ongetwijfeld veel zaken die geen toegevoegde waarde geven: te lange wachttijden, te veel papier, te veel controles en handtekeningen, te dikke dossiers zonder actieplan, enz.

Na deze opleiding gaat u naar huis met een hands-on stappenlan, enkele interessante praktijkvoorbeelden en een aantal fundamenten om weerstand bij verandering te overbruggen.

Bij lean (Engels voor mager) wordt werk dat geen toegevoegde waarde biedt voor de klant zo veel mogelijk weggewerkt door een efficiëntere administratie. Lean ontstond jaren geleden al in industriële bedrijven zoals autoproducenten, maar het toepassingsgebied is de laatste tijd veel breder aan het worden. De managementmethode doet zijn intrede in nieuwe sectoren en lean administration maakt de sprong naar dienstenbedrijven. De marketing-, hr-, aankoop- of de financiële afdeling van grote bedrijven zijn typische domeinen waarop de leantechniek kan worden toegepast, maar een klein boekhoudkantoor bijvoorbeeld kan er evengoed zijn voordeel mee doen.

➲ Aantal deelnemers Om de interactiviteit te bevorderen en zo veel mogelijk antwoorden te geven op praktische vragen, beperken we het aantal deelnemers tot maximaal 15. Reserveer tijdig!

➲ Docent

Lean verhoogt de klantentevredenheid omdat men het bedrijf organiseert met het oog op wat de klant toegevoegde waarde oplevert. Het zorgt ervoor dat het personeel zich niet meer voortdurend met taken zonder toegevoegde waarde bezighoudt. De tijd die vrijkomt kan men besteden aan een betere dienstverlening, aan een nauwere band met de klant, men kan meer werk aan in een kortere periode of men kan nieuwe klanten aannemen. Dankzij het leaneffect kent men een enorme toename in klant- en personeelstevredenheid, kwaliteit, service, verhoging in efficiëntie en beperking in werkingskosten en kan u dus uw omzet verhogen! Lean is tevens ecologisch. Versmacht dus niet langer in massa’s papier en verouderde werkprocessen, maar gooi de oude werkmethodes overboord in plaats van te moeten verhuizen naar een groter kantoor. Lean introduceren en implementeren betekent het invoeren van een veranderingsproces in de organisatie wat op zich niet eenvoudig is. In deze opleiding wordt toegelicht hoe je lean thinking kunt invoeren om zo maximaal te profiteren van deze waardevolle filosofie. Het leidt uiteindelijk tot een stappenplan voor implementatie van lean management in uw eigen organisatie. We mogen stellen dat in een goede werking van een organisatie de communicatie van evenveel belang is. De inspanningen voor structurele verbeteringen resulteren in structurele kostenbesparingen en vergroten het financiële resultaat van uw organisatie. • Het afhandelen van administratieve taken wordt tijdsmatig beperkt (kleinere doorlooptijden) • De kosten verbonden aan de werking van de kantooromgeving worden verminderd • De intrinsieke motivatie van het administratief personeel wordt verhoogd • Ze leren om zelfstandiger te werken en oplossingsgericht • De voldoening wordt gehaald uit het optimaliseren van de werking door onmiddellijk problemen of inefficiëntie op te lossen In deze workshop staan de structurele verbeteringen centraal om een stap dichter bij een zeer klantgerichte organisatie te komen, waarbij snelle afwerking, minimale kosten, maximale kwaliteit en maximale betrouwbaarheid realiteit worden.

➲ Doelgroep Zaakvoerders, kaderpersoneel en leidinggevenden uit de dienstensector of die hoofdzakelijk in een kantooromgeving werken (social en non-profit, overheid, IT-omgeving, financiële en verzekeringswereld, transport, dienstverlening), dit voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen.

➲ Methodiek

Kristof Vanderbist is Industrieel Ingenieur Brouwerijtechnologie,Six Sigma Black Belt en theaterdocent. Hij is trainer en facilitator voor My Kingdom for a Horse. Hij heeft 15 jaar ervaring achter de kiezen: eerst als rattenvanger bij Rentokil, nadien als verpakkingstechnoloog P&G Pringles en Amcor Gent. Kristof heeft een mooi parcours doorlopen in Sales, Kwaliteit, Productie,Project- en Continu Verbeteringsmanagement. Hij heeft een brede ervaring met lean en continu verbeteren op de werkvloer en in kantooromgeving.

PROGRAMMA

Introductie in leanmanagement • Wat is lean denken? Wat is verspilling ? • Wat betekent lean in kantooromgevingen? • Waarom lean toepassen? • Werken in een “klassieke” omgeving • Werken in een lean omgeving De bronnen van verspilling in een kantooromgeving • Verspilling zien en verwijderen • In kaart brengen van werkproces en opsplitsen in activiteiten met waarde/geen waarde voor de klant • Tools en technieken om verspilling tegen te gaan via een performantiemanagement Vind iets terug in 3 seconden: orde en netheid met “5S” • Definitie van de 5S methodologie • Waarom heb je 5S nodig? Voordelen • Relatie met kennismanagement • Voorbereiding voor de implementatie van 5S Visueel management • Zien doet denken. Denken doet doen. • KPI en SLA beheersing • Werkproces visualiseren Lean implementatieplan • Kaizen methodologie; continue verbeteren, brown en white paper. • Standaarden • Omgaan met weerstand : 4 aandachtspunten: communicatie, leren, organisatie en performance management

Lean management in administratie  

Om competitief te zijn en te blijven moet verspilling vermeden worden. Precies hierdoor heeft leanmanagement delaatste jaren enorm aan popul...

Lean management in administratie  

Om competitief te zijn en te blijven moet verspilling vermeden worden. Precies hierdoor heeft leanmanagement delaatste jaren enorm aan popul...

Advertisement