Page 1

mAnAgement voor de kmo • financiën • Accountancy • hrm

www.syntrawest.be

 vOORjaaR 2012


Financieel beleid ....................................................................................................... 4 • Programmawet 2012 voor u in kaart gebracht ....................................................................................... 4 • Probleemboekingen - de moeilijkste boekingen overwonnen .............................................................. 6 • Elektronisch factureren: bespaar kosten ............................................................................................... 7 • De auto en de fiscus .................................................................................................................................. 8 • Notionele interestaftrek ........................................................................................................................... 8 • Extra legale pensioenen: mogelijkheden uit fiscaal standpunt ............................................................ 8 • Correcte factureren in de bouw ............................................................................................................... 9 • EMCS - aangifte van accijnsgoederen ....................................................................................................10 • Meepraten met de boekhouder ...............................................................................................................11 • Dubbel boekhouden .................................................................................................................................11 • Balansanalyse ..........................................................................................................................................12 • Kostprijsberekening in de bouw ..............................................................................................................13 • Update Pb en Venb ....................................................................................................................................14 • Practicum vennootschapsbelasting .......................................................................................................15 • Grondige snelcursussen ..........................................................................................................................16 • Grondige snelcursus BTW .......................................................................................................................16 • Grondige snelcursus personelbelasting ................................................................................................17 • Grondige snelcursus vennootschapsbelasting .....................................................................................18 • Grondige snelcursus vennootschapsrecht ............................................................................................19 • De levensloop van een vennootschap .................................................................................................... 20 • Update vennootschapsrecht ................................................................................................................... 20

Personeelsmanagement en -administratie ........................................................... 21 • Loon- en personeelsadministratie in de KMO ...................................................................................... 21 • Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen .......................................................................... 22 • Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van A tot Z in de KMO ............................................................ 23 • Arbeidsduurregeling en rusttijden ........................................................................................................ 24 • Hoe stelt de KMO een volledig en correct arbeidsreglement op? ...................................................... 25 • Sociale inspectie in de KMO: bereid u voor! .......................................................................................... 26 • Loonkostverminderingen voor KMO’s ................................................................................................... 28 • Betaal minder sociale bijdragen als zelfstandig of vennootschap ..................................................... 29 • Sociaal wettelijke actualiteit MBT PC 124 bouw ................................................................................... 30 • Studentenarbeid in de KMO .................................................................................................................... 31

Stichting Bedrijfsmanagement

............................................................. 32

• Bewijskracht boekhouding ..................................................................................................................... 32 • BTW audit in voorbereiding op de inspectie .......................................................................................... 32 • Onroerend goed onttrekken aan het Ondernemersrisico ................................................................... 32 • Taks Masterclass: boekhoudkundig vs fiscale winst ........................................................................... 33 • Taks Masterclass: fiscale cosmetica bij herstructureren ................................................................... 33 • Einde zakelijk recht, en nu? .................................................................................................................... 33 • Fiscale benadering van aanvullende verzekeringen ............................................................................ 33 • Financial Performance Management .................................................................................................... 34 • Actuele sociale wetgeving voor managers ............................................................................................ 34 • Lean management in administratie en dienstverlening ...................................................................... 35 • Financial Basics voor de niet financiële manager ................................................................................ 36 • Bedrijfsmanagement voor niet-economisten ....................................................................................... 37

2

OPLEIDINGSKALENDER ......................................................................................... 38 INFO / INSCHRIJVING ............................................................................................. 42 CONTACTADRESSEN ..............................................................................................44 www.syntrawest.be


Geachte mevrouw Geachte heer Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt. Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter toegepast. Het administratieve luik van ondernemen wordt ook steeds complexer. Daarbovenop zal, na de lang aanslepende politieke besluitloosheid van het voorbije jaar, het komende jaar in het teken staan van heel wat bijkomende regels en aanpassingen. Twee gebieden waarin heel wat aanpassingen verwacht worden, zijn het financiële en fiscale werkveld en het personeelsbeleid. Het is dan ook onmogelijk alle evoluties zelf constant op te volgen. Syntra West en Stichting Bedrijfsmanagement zijn uw partners om uw kennis actueel te houden en bij te sturen waar nodig. In deze brochure vindt u programma’s die u binnen het financiële, fiscale en personeelsbeleid enerzijds de actuele evoluties bijbrengen maar anderzijds ook basiskennis bijbrengen waar nodig (afgestemd op de actualiteit). Zorg dat u actueel blijft, het kan u onnodige kosten en nutteloze uitgaven besparen! Met vriendelijke groeten

Nathalie Neirynck Commercieel coördinator PS: wist u dat u Syntra West kan inschakelen via Syntra Consult? Alle info via 078 353 653

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

3


FINANCIEEL BELEID

Programmawet 2012 voor u in kaart gebracht Docent Andy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network De regeringsonderhandelingen zijn gefinaliseerd, de maatregelen worden in wetten en besluiten gegoten (op het moment van schrijven althans). Dit alles zal resulteren in een regeerakkoord, deelakkoorden, nieuwe wetten, fiscale bepalingen,… Indien u tijdig wil anticiperen om uw cliënt tijdig het gepaste advies te kunnen geven, heeft u een grondig overzicht nodig van de verschillende nieuwigheden en hun gevolgen. Hoe dit alles ook zal evolueren, het staat vast dat uw cliënten (werkgevers én werknemers, ondernemers, gezinnen, …) zullen geconfronteerd worden met strenge besparingsmaatregelen. Dit seminarie zet de maatregelen op een rij en overloopt de gevolgen voor u en uw klant.

Uw voordeel met ons seminarie • uw beslissingen en advies op peil • het eigen opzoekwerk wordt tot een minimum beperkt Een investering van slechts enkele uren kan een wereld van verschil betekenen.

Doelgroep (Medewerkers van) boekhouders, accountants, fiscalisten, revisoren; medewerkers van boekhoudafdelingen in bedrijven.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, woensdag 8 februari2012 van 19u tot 22u ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, donderdag 16 februari 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs: ˜˜deelname aan deze opleiding bedraag € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

4

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

Probleemboekingen - de moeilijkste boekingen overwonnen Docent Ignace Bogaert, Ernst & Young Eens men het systeem van het ‘dubbel boekhouden’ onder de knie heeft, zorgt het in de meeste gevallen voor weinig problemen. Echter, enerzijds gebruiken bedrijven vaker complexe(re) constructies voor bedrijfseconomische of fiscale optimalisatie. Anderzijds heeft de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) haar activiteiten hervat en heel wat belangwekkende adviezen gepubliceerd zodat een practicum over minder frequent voorkomende boekingen zeker op zijn plaats is.

Staan o.a. op het programma • boekingen van investeringen • vruchtgebruik • blote eigendom • opstal • herwaarderingsmeerwaarden • aanschaf en vervreemding ten bezwarende titel • gespreide taxatie • kapitaalsubsidies • leasing en renting • software • financieringen • belastingen • zelf geproduceerde vaste activa • voorraden en bestellingen in uitvoering • belastingen • inkoop eigen aandelen

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, maandag 19 en 26 maart 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 130,00 excl. btw (€157,30 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

5


FINANCIEEL BELEID

elektronisch factureren: bespaar kosten Docent Els Verlinde, Unit 4 C Logic Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor het elektronisch factureren versoepeld. Eén van de voordelen is een kostenbesparing. Hoe u dit kan optimaliseren, en ook nog andere voordelen, worden in dit seminarie belicht. Elektronisch factureren is het geheel digitaal afhandelen van een factuur. Zo’n elektronische factuur moet aan dezelfde eisen als een papieren factuur voldoen: • de afnemer moet akkoord gaan met de factuur; • op de factuur moeten de wettelijk verplichte gegevens staan; • de factuur moet authentiek en integer zijn; • de overheid moet de factuur kunnen controleren De ondernemer heeft de keuze uit vele tussenvormen: van het mailen van een factuur in pdf - vorm tot het doorsturen van een xml-bestand. De voor- en nadelen en de juridische en fiscale gevolgen worden in dit praktijkseminarie belicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden volgende aspecten behandeld: • de factuur: juridische en fiscale vormvereisten van de klassieke factuur; • bijkomende vereisten van de elektronische factuur: het akkoord van de klant; • voor- en nadelen van elektronisch factureren; • verzenden, ontvangen, verwerken en archiveren van uw facturen: verschillende technieken; • bewaren en het controleerbaar maken van uw facturen.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, dinsdag 20 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

6

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

de auto en de fiscus Docent Andy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network De fiscale voordelen van bedrijfswagens zijn reeds jaren het doelwit van politici die op zoek zijn naar een begrotingsevenwicht. In dit seminarie wordt, aan de hand van praktijksituaties, een overzicht gegeven van de recente regeringsmaatregelen. Uiteraard houden we rekening met de meest recente aanpassingen in de wetgeving. • Soorten en grootte van de belastingen wanneer in België een auto (nieuw/tweedehands) gekocht (particulier of garagist) en ingeschreven wordt. • Belastingvermindering bij aankoop van een milieuvriendelijke auto tussen 1 januari en 30 juni 2007 (maximale CO²-uitstoot, roetfilter). Korting bij aankoop van een “propere” wagen vanaf 1 juli 2007. • De douaneformaliteiten en de belastingen bij invoer van een wagen om hem in België in te schrijven. • Onredelijk hoge kosten, juiste afschrijvingsperiode en voordeel alle aard. De circulaires en de rechtspraak m.b.t. berekeningsregels voor het bepalen van het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een firmawagen. • De aftrekbaarheid van autokosten berekend op basis van CO2-uitstoot van de firmawagens sinds 1 april 2007 (artikel 198bis van het WIB 92. ) • Het cross-bordergebruik van voertuigen en de inschrijvingsverplichtingen van de wagen. Wie mag nog met een Luxemburgse of Franse nummerplaat rijden? • Lichte vrachtwagen - stand van zaken. • Leasing en cross-borderleasing.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, donderdag 22 maart 2012 van 19u tot 22u ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, woensdag 2 mei 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

7


FINANCIEEL BELEID

notionele interestaftrek Docent Andy Cools, Fiscaal jurist, onderzoeker Universiteit Maastricht, vennoot United Tax Network Eén van de zaken die voortdurend ter discussie stond tijdens de regeringsonderhandelingen is de Notionele Interestaftrek (NIA) Notionele interestaftrek is een begrip uit de Belgische vennootschapsbelasting: voor ondernemingen die geld lenen, is de rente aftrekbaar. Ondernemingen die over voldoende eigen vermogen beschikken krijgen een vergelijkbaar voordeel: ze kunnen een fictieve rente aftrekken van hun winst. Officieel heet de regeling ‘aftrek voor risicokapitaal’. Het is dus een fiscale maatregel die de discriminatie tussen de financiering met eigen vermogen en de schuldfinanciering moet bestrijden. Elk jaar wordt er aan het tarief van de NIA gesleuteld en tal van uitzonderingen in het leven geroepen zodat men beslagen moet zijn om van het voordeligste tarief te genieten. Op deze avond gaan we in op de mechanismen die de werking van de NIA bepalen en hoe u deze in uw voordeel kan gebruiken, rekening houdend met de meest recente ontwikkelingen.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, dinsdag 19 april 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

extra legale pensioenen: mogelijkheden uit fiscaal standpunt Docent Filip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisers De berekening en het bedrag van het wettelijk zelfstandigenpensioen is in beperkte mate vergelijkbaar met dat van het werknemerspensioen, maar is een stuk minder dan dat van werknemers. Naast het wettelijke deel kan de zelfstandige zijn pensioen aanvullen met een tweede en derde pijler. Het stelsel van de aanvullende pensioenen voor werknemers en bedrijfsleiders werd door de wet van 28 april 2003 grondig gewijzigd, aansluitend op de hervormingen van het stelsel van de aanvullende pensioenen van zelfstandigen. Eén van de nieuwste ontwikkelingen inzake aanvullende pensioenen betreft de oprichting van de gegevensbank ‘opbouw aanvullende pensioenen’ waarvan het uitvoerings-K.B. is gepubliceerd. Gezien het groeiende belang van de aanvullende pensioenen en de recente ontwikkelingen is een informatiesessie rond extra legale pensioenen meer dan nuttig.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, maandag 4 juni 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw) 8

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

correct factureren in de bouw Docent Eddy Bosmans – Verantw. Algemene Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV Een factuur uitreiken is in de meeste gevallen verplicht, maar los daarvan is het ook een erg nuttig instrument: het laat u toe de andere partij erop te wijzen hoeveel hij moet betalen en tegen welke datum. Hoe sneller u die factuur dus bezorgt, hoe groter de kans op een tijdige betaling. Anderzijds kan u uw liquiditeitspositie ernstig verzwakken door op het einde van een btw-kwartaal veel te factureren. Opdat de bouwheer zou kunnen genieten van bepaalde overheidsmaatregelen moet de factuur verplichte vermeldingen bevatten. Wanneer u een beroep doet op een collega en doorfactureert, gelden er weer andere eisen. Kortom: een practicum “correct factureren” is zinvol voor interne en externe boekhouders van bouwbedrijven.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, donderdag 29 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

Zie ook onze programma’s “Kostprijsberekening in de bouw” zie pag. 18 “Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw” zie pag. 31

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

9


FINANCIEEL BELEID

emcs - aangifte van accijnsgoederen Docent Joris Zaman, Customs4Trade, begeleiding en advisering bij import en export De Europese Richtlijn n° 2008/1118/EG beschrijft belangrijke wijzigingen aan de wetgeving en de procedures inzake het vervoer van accijnsgoederen. In België betreft dit (niet-)alcoholhoudende dranken, koffie, tabakfabrikaten en energieproducten. Deze regelgeving werd geharmoniseerd en er werden maatregelen genomen om fraude met accijnsproducten tegen te gaan. Een andere belangrijke nieuwigheid is dat vanaf april 2010 het verkeer van accijnsproducten onder schorsing van accijnzen mag gebeuren via een nieuw systeem. Dit nieuwe elektronische systeem voor het vervoer van accijnsgoederen binnen de EU is het ‘Excise Movement Control System’ of EMCS. EMCS vervangt op termijn de huidige papieren AGD door elektronische berichten: de zogenaamde e-AD. Vanaf 1 april 2010 startte de overgangsfase en kunnen AGD zowel op papier als elektronisch aangeleverd worden. Vanaf 1 januari 2011 is het gebruik van de elektronische aangifte met het EMCS systeem verplicht. Afhankelijk van uw specifieke bedrijfsprocessen, zal de impact van de deze eerste fase verschillen. Met deze infosessie willen wij u graag op een praktische manier informeren over EMCS en de impact die deze op uw organisatie kan hebben. Tegelijk kan u kennis maken met een EMCS oplossing. De ervaring van de voorbije periode gebruik van de applicatie is in dit seminarie verwerkt zodat u met kennis van zaken kan beslissen of u onmiddellijk overstapt of niet.

Deze opleiding is bestemd voor: • leidingevende en uitvoerende medewerkers van bedrijven die met douane en accijnzen te maken hebben: import- en exportbedrijven, logistieke dienstverleners, douane- en expeditiebedrijven). • boekhouders, fiscalisten, accountants en revisoren

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, dinsdag 17 april 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw)

10

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

Meepraten met de boekhouder Een accountant of boekhouder gebruikt een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms nauwelijks, of zelfs helemaal niet duidelijk zijn. Maar hij verwerkt wel je boekhoudkundige en fiscale administratie. Regelmatig krijg je van het kantoor rapporten over de stand van zaken of pleeg je overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen. Het is dan ook van het allergrootste belang dat je een goed begrip en inzicht hebt in de verschillende gebruikte documenten en dat je de begrippen onder de knie hebt. Deze opleiding is dan ook gericht op bedrijfsleiders of meewerkende partners van een kleine onderneming. Een economische vooropleiding is niet nodig. Na deze opleiding ken je de terminologie van de boekhouder, heb je een goed begrip van de gebruikte rapporten en kun je met begrip en inzicht meepraten met boekhoudkundige, financiële en fiscale experts. Volgende thema’s komen aan bod: de betekenis en de soorten boekhouding, balans- en resultatenrekening, opbouw en praktisch gebruikt van het rekeningstelsel, leasing – renting – financiering, voorraden, financiële analyse (cashflow), evaluatie en controle van de boekhouder.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Roeselare, 26 april, 3 en 10 mei 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 200,00 excl. btw (€ 242,00 incl. btw)

Dubbel boekhouden Wil u op een korte termijn kennis maken met het systeem van Dubbel boekhouden, wat de verplichtingen zijn, welke documenten er bij te pas komen en wat de meerwaarde ervan is voor de onderneming? Dan is deze opleiding op uw maat. Deze opleiding richt zicht tot personen zonder boekhoudkundige voorkennis. • Voor wie overstapt van een vereenvoudigde boekhouding naar een volledige boekhouding volgens de principes van het dubbel boekhouden. • Voor wie een volledige boekhouding wil voeren en die wil gebruiken als beleidsinstrument. • Voor wie al een volledige boekhouding voert, maar deze beter wil begrijpen en hanteren. Praktijkgerichte oefeningen vullen de theorie aan.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, 10 sessies vanaf 25 april 2012, telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 340,00 excl. btw (€ 423,50 incl. btw) Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

11


FINANCIEEL BELEID

balansanalyse Docent Carl Esprit, adjunct directeur Corporate Banking West- en Oost-Vlaanderen, Dexia De jaarrekening bevat een schat aan informatie die de bedrijfsleiding, bij een correcte interpretatie, kan sturen bij strategische beslissingen. In veel gevallen wordt deze echter als een verplicht gegeven afgewerkt. Een goede interpretatie van de balans is echter een leidraad zijn voor een gezond bedrijfsbeleid, niet op zijn minst op financieel vlak. • een correcte balans- en resultatenrekening een dieper inzicht geeft in de financiële gezondheid van een bedrijf. • het een nuttig instrument kan zijn om een toekomstige grote klant of leverancier door te lichten (u wil toch enkel maar solide zakenpartners?) • de bank uw balans als belangrijk instrument aanziet bij een kredietaanvraag In de moderne ondernemingswereld is het noodzakelijk dat iedereen die binnen het bedrijf verantwoordelijkheid draagt en invloed uitoefent op beleidsbeslissingen inzicht heeft in de financiële aspecten van het ondernemerschap. Bedrijfsleiders van kleine ondernemingen met weinig economische vooropleiding en die inzicht willen verwerven in de eigen balansen resultatenrekening, hebben dan ook alle belang bij een goed inzicht in balans- en resultatenrekening.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, woensdag 29 februari, 7, 14, 21 en 28 maart 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 310,00 excl. btw (€ 375,10 incl. btw)

12

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

kostprijsberekening in de bouw Docent Eddy Bosmans – Verantw. Algemene Boekhouding Durabrik Bouwbedrijven NV Een van de voornaamste elementen bij het binnenhalen van werken is de “kostprijsberekening”. Want het is net de kostprijs die de basis vormt voor het bepalen van de aanbiedingsprijs aan de klant. En toch is dit niet zo evident. Heel wat elementen zitten vervat in de berekening van kostprijzen. Bovendien kan een te hoge aanbiedingsprijs de klant afschrikken waardoor de werken niet worden toegekend. Een te late aanbiedingsprijs betekent dan vaak weer werken met verlies. Daarnaast speelt het criterium kostencalculatie ook vaak mee als besparingselement in bedrijven. Toekomstgerichte beslissingen houden vaak een kostenwijziging in. Tijdens deze opleiding leert u aan de hand van concrete en praktische oefeningen de elementen in de kostprijsberekening vanbouwopdrachten onderscheiden. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan de knipperlichten in het proces van kostprijsberekening, zoals stilstaan bij gespreid risico, marktonderzoek, persoonlijk vermogen, etc. Deze aspecten kaderen in de competenties van ondernemers, namelijk het leren resultaatgericht en klantgericht werken, zonder de zelfcontrole te verliezen. Ook de competenties “besef van rendement“ en “plannen en organiseren” worden benadrukt. Tijdens de opleiding wordt de kostprijsberekening ook in dit ruimere kader belicht: • Doel van de kostprijsberekening • Kostenberekening bij aanbieding • Begrip kostprijs, winst en risico • Samenstelling kostprijs en aanbiedingsprijs • Specifieke en algemene bouwplaatskosten, directe en indirecte kosten • Machineuurkost • Materiaalverlies • Productieve uren, uurbegroting en rendementen • Bouwmaterialen • Loonkost + sociale lasten • Gewaardeerd loon van de zaakvoerder • Kosten van onderaannemers

• Vervoerskosten / brandstof / kostprijs per KM • Afschrijvingen auto • Belastingen • Opstellen van het budget • Oefeningen - berekening van aanbiedingsprijs en kosten • Verkoopsprijs + marge berekenen • Bedrijfseconomische vooropgestelde resultaten • Rendement berekenen • Uurbegroting • Offerteprijs voor manuren • Prijsherziening • Opmaken vorderingsstaten • Nacalculatie

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Brugge, donderdag 1, 8, 15 en 22 maart 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 250,00 excl.btw (€ 302,50 incl.btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

13


FINANCIEEL BELEID

update aangifte pb en venb De regeringsonderhandelingen zullen er absoluut voor zorgen dat de aangifte Pb en Venb aanslagjaar 2012, inkomstenjaar 2011, een andere invulling zal kennen dan voorgaande jaren. Waar men vorige jaren voornamelijk kleinere wijzigingen doorvoerde, is de kans zeer reëel dat de nieuwe editie een grondige bijsturing kent. De updatesessies aangifte Pb en Venb zijn dit jaar dan zeker geen overbodige luxe. Zoals gewoonlijk wordt de aangifte aanslagjaar 2012 uitvoerig besproken aan de hand van de betreffende wetgeving en circulaires. We zorgen hierbij dan ook voor een uitgebreide documentatie. U kan terecht in de verschillende Syntra West campussen, dus steeds in uw buurt.

Update aangifte Pb Roeselare: 25 april 2012 – Filip Vandenberghe Brugge (groep A): 26 april 2012 - Filip Vandenberghe Brugge (groep B): 15 mei 2012 – Filip Vandenberghe Kortrijk (groep A): 14 mei 2012 - Filip Vandenberghe Kortrijk (groep B): 7 juni 2012 - Filip Vandenberghe Ieper: 9 mei 2012 - Filip Vandenberghe Oostende: 16 mei 2012 – Johan Brock Veurne: 14 juni 2012 - Filip Vandenberghe

Update aangifte VenB Brugge: 9 mei 2012 – Donald Vandenberghe Kortrijk: 24 mei 2012 - Donald Vandenberghe Oostende: 30 mei 2012 – Johan Brock Ieper: 4 juni 2012 - Donald Vandenberghe Veurne: 7 juni 2012 - Donald Vandenberghe Roeselare: 12 juni 2012 - Donald Vandenberghe

praktische gegevens Deelnameprijs ˜˜Deelname aan 1 update bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw) Indien u voor beide updates samen inschrijft doet u dit voor € 130,00 excl. btw (€ 157,30 excl. btw)

14

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

practicum vennootschapsbelasting Docent Donald Vandenberghe, zaakvoerder 2@vice Tax Management Tijdens dit practicum gaan we uitgebreid in op de wijzigingen in de aangifte van de vennootschapsbelasting op basis van het nieuwe aangifteformulier. We gaan hierbij verder dan de gewone updatesessies en overlopen het aangifteformulier luik voor luik waarbij we telkens verschillende voorbeelden gebruiken.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Oostende, 2 sessies op donderdag 21 en 28 juni 2012 telkens van 18u30 tot 21u30 Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 130,00 excl. btw (€ 157,30 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

15


FINANCIEEL BELEID

GRONDIGE SNELCURSUSSEN De “Grondige Snelcursussen Fiscale Praktijk” zijn er op gericht om in een kort tijdsbestek thema’s uit te diepen en een praktijkgericht inzicht te krijgen in de belangrijkste materie waar u in uw dagelijkse praktijk mee geconfronteerd wordt. Deze Snelcursussen zijn geen updatecursussen, maar veronderstellen wel affiniteit met het beroep. Het volledige aanbod bestaat uit vier Grondige Snelcursussen, van telkens 10 sessies:

➲➲ Grondige snelcursus BTW ➲➲ Grondige snelcursus personenbelasting ➲➲ Grondige snelcursus vennootschapsbelasting ➲➲ Grondige snelcursus Vennootschapsrecht Binnen een kantoor gaan medewerkers zich meer en meer specialiseren binnen bepaalde thema’s. Daarom kan een kantoor met één inschrijving voor de volledige cyclus, per snelcursus een andere medewerker sturen. Het is natuurlijk mogelijk om voor elke Grondige Snelcursus apart in te schrijven. Elke Grondige Snelcursus gaat in de loop van het cursusjaar door te Brugge en te Kortrijk.

praktische gegevens Deelname ˜˜Inschrijving voor 1 Grondige Snelcursus bedraagt € 385,00 excl. btw (€ 465,85 incl. btw) ˜˜Inschrijving voor het pakket (4) Grondige Snelcursussen bedraagt € 1.100,00 excl. btw (€1.331,00 incl. btw ipv €1.863,40 incl. btw) ˜˜

GRONDIGE SNELCURSUS BTW Docent Thomas Vanhee, CMS Bureau Francis Lefebvre Paris De concrete toepassing van de btw-regels blijkt na jaren toch nog vaak problematisch. Niet alleen de regeling inzake de intracommunautaire transacties, maar ook andere louter federale regelingen zorgen vaak voor moeilijkheden (onttrekkingen, herzieningen,…). Bovendien worden er regelmatig grondige wijzigingen en aanpassingen doorgevoerd, zowel op Europees als op federaal niveau zoals vanaf 1 januari 2012 opnieuw het geval is voor intracommunautaire diensten. Korte oefeningen en voorbeelden uit de praktijk verduidelijken de theoretische onderbouw. Vanzelfsprekend krijgt u een uitgebreide syllabus die u later als naslagwerk kunt gebruiken. Omwille van de oefeningen vragen wij u een rekenmachine mee te brengen.

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, 10 sessies op zaterdag 3, 10, 17, 24 en 31 maart, 21en 28 april, 5, 12 en 19 mei 2012 telkens van 9u tot 12u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 385,00 excl. btw (€ 465,85 incl. btw) 16

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

GRONDIGE SNELCURSUS PERSONENBELASTING Docent Filip Vandenberghe ea. Inspecteur FOD Financiën Aan de hand van een up-to-date documentatie wordt de personenbelasting grondig en systematisch besproken. Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige PB-materie wil instuderen of opfrissen. • Fiscale gevolgen van de burgerlijke stand: gehuwden versus samenwonenden met onder andere invloed huwelijksquotiënt,... • Berekening van de belasting: algemeen inzicht • Forfaitaire versus bewezen kosten: hoe optimaliseren? • Diverse inkomsten met onder andere: de ontvangen onderhoudsuitkeringen (incl.usief achterstallige betalingen), meerwaarden op gebouwde en ongebouwde onroerende goederen, toevallige winsten en baten versus beroepsinkomsten,... • Uitgaven die recht geven op belastingvermindering met onder andere: premies van levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen; kapitaalaflossingen: gehuwden versus samenwonenden; pensioensparen; aankoop werkgeversaandelen; PWA-cheques • Aftrekbare bestedingen: betaalde onderhoudsuitkeringen en achterstallen; kinderopvang: beperkingen; bijkomende intrestaftrek:gehuwden versus samenwonenden • Bezoldiging van bedrijfsleiders en mogelijke herkwalificatie • De meerwaarden: afzonderlijk en gezamenlijk belastbare meerwaarden • Vergoedingen: afzonderlijk en gezamenlijk belastbare vergoedingen • Winsten en baten met onder andere: het belastingkrediet; de investeringsaftrek; bijkomend personeel voor wetenschappelijk onderzoek; toekenning aan de meewerkende echtgenoot • Winsten en baten van een vorige beroepswerkzaamheid • Vorige verliezen: aanwending en overdracht • Sociale voordelen: wanneer is dit vrijgesteld? • Autokosten: welke kosten komen in aanmerking? Berekening • Abnormale en goedgunstige voordelen in de personenbelasting

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, 10 sessies op zaterdag 21 en 28 januari, 4, 11 en 18 februari, 3, 10, 17, 24 en 31 maart 2012 telkens van 9u tot 12u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 385,00 excl. btw (€ 465,85 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

17


FINANCIEEL BELEID

GRONDIGE SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSBELASTING Docent Donald Vandenberghe Aan de hand van een up-to-date documentatie zal de vennootschapsbelasting grondig en systematisch besproken worden. Deze snelcursus richt zich tot iedereen die op een systematische manier de volledige VenB.-materie wil instuderen of opfrissen. • Organen aan de vennootschapsbelasting onderworpen • Begrip aanslagjaar t.o.v. boekjaar - termijn indienen aangifte • Overzicht van de verschillende bewerkingen »» De eerste bewerking: rangschikking van het fiscaal resultaat: beweging van de belastbare reserves, verworpen uitgaven, dividenden »» De tweede bewerking: indeling van fiscale brutoresultaat naar land van oorsprong »» De derde bewerking: niet belastbare resultaten »» De vierde bewerking: definitief belaste inkomsten (DBI) en vrijgesteld roerende inkomsten (VRI) »» De vijfde bewerking: aftrek van octrooi inkomsten »» De zesde bewerking: aftrek van risicokapitaal »» De zevende bewerking: aftrek van vorige verliezen »» De achtste bewerking: investeringsaftrek • Het tarief van de vennootschapsbelasting Niet bewezen lasten en bedragen; voorwaarden tot uitsluiting van het verminderde tarief • Interactie tussen vennootschap en derden Relatie met andere vennootschappen; relatie met werknemers en bedrijfsleiders (voordelen alle aard, roerende en onroerende inkomsten), interactie tussen vennootschaps- en personenbelasting • Voorheffingen verrekenbaar met vennootschapsbelasting o.a. RV, FRV, FBB, BK, voorwaarden en fiscale beperkingen • Tussentijdse voorbeelden en globale eindoefening • Actuele parlementaire vragen en circulaires

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, 10 sessies op dinsdag 13, 20 en 27 maart , 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei en 5 juni 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 385,00 excl. btw (€ 465,85 incl. btw)

18

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

GRONDIGE SNELCURSUS VENNOOTSCHAPSRECHT Docent Tom Swinnen, advocaat Associate at Van Bael & Bellis In het dagelijkse contact met cliënten krijgen juridische vragen een steeds belangrijkere plaats. Vele ogenschijnlijk dagelijkse handelingen hebben een vennootschapsrechterlijk aspect. Een regelmatige opfrissing van de latente kennis over vennootschapsrechterlijke materies is noodzakelijk, enerzijds omdat dit kennisgebied steeds complexer wordt en, anderzijds, omdat uw cliënten snel een juist advies wensen.

Programma • Voor welke vennootschap kiezen: de vennootschappen en hun kenmerken: de maatschap; de vennootschap onder firma; de landbouwvennootschap; de tijdelijke vennootschap; de stille vennootschap; de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; de naamloze vennootschap; de commanditaire vennootschap op aandelen; de gewone commanditaire vennootschap; de vennootschap met sociaal oogmerk; de verenigingen; het economisch samenwerkingsverband; andere rechtspersonen - en vennootschapsvormen • Gemeenschappelijke voorschriften voor alle vennootschappen; bestuur en algemene vergadering: verplichte organen, bevoegdheid van de organen en bestuurdersaansprakelijkheid • De BVBA • De NV • Controle en geschillen • Omzettingen, fusies, splitsingen, Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak; economische samenwerkingsverbanden en herstructureringen • Einde van de onderneming: onderneming in moeilijkheden, ontbinding en vereffening, gerechtelijk akkoord; faling

praktische gegevens Data en locatie ˜˜Syntra West Kortrijk, 10 sessies op dinsdag 13, 20 en 27 maart, 17 en 24 april, 8, 15, 22 en 29 mei en 05 juni 2012 telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 385,00 excl.usief btw (€ 465,85 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

19


FINANCIEEL BELEID

DE LEVENSLOOP VAN EEN VENNOOTSCHAP Docent Tom Swinnen, advocaat bij Van Bael en Belis, Brussel en Geneve Op 3 avonden wordt de levensloop van een vennootschap besproken, gaande van de verplichtingen bij de oprichting (keuze van vennootschapsvorm, bijhorende verplichtingen, …) over de noodzakelijke en verplichte formaliteiten tijdens de werking van de vennootschap tot de afhandeling bij het einde van een vennootschap. In het dagelijkse contact met cliënten krijgen juridische vragen een steeds belangrijkere plaats. Vele ogenschijnlijk dagelijkse handelingen hebben een vennootschapsrechterlijk aspect. Een regelmatige opfrissing van de latente kennis over vennootschapsrechterlijke materies is noodzakelijk, enerzijds omdat dit kennisgebied steeds complexer wordt, anderzijds, omdat uw cliënten snel een juist advies wensen. We gaan na wat u zelf kan doen en voor welke handelingen (al dan niet verplicht) de bijstand van een derde partij nodig is (bvb notaris, fiscalist, advocaat, …)

praktische gegevens Data en locatie ˜˜Syntra West Roeselare op donderdag 15, 22 en 29 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt € 200,00 excl. btw (€ 242,00 incl. btw)

UPDATE VENNOOTSCHAPSRECHT Docent Luc Stolle, advocatenkantoor Meritus Thematisch overzicht van de recente rechtspraak (2008-2011) in vennootschapsrechtelijke zaken met o.m. alarmbelprocedure, belangenconflicten, volstoring in geval van faillissement, leeuwenbeding, winstoogmerk, aandelenoverdracht, bevoegdheden van het dagelijks bestuur, conflicten tussen vennoten, diverse aansprakelijkheidsgronden van bestuurders en zaakvoerders, ontbinding, winstuitkering, etc. De thema’s hebben vooral betrekking op de praktijk van de cijferberoepers. Om deze avond te volgen, is enige voorkennis nodig.

praktische gegevens Data en locatie ˜˜Syntra West Roeselare op donderdag 3 mei 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt € 74,00 excl. btw (€ 89,54 incl. btw) 20

www.syntrawest.be


FINANCIEEL BELEID

LOON- EN PERSONEELSADMINISTRATIE IN DE KMO Correcte loonresultaten en degelijk ingevulde sociale documenten zijn bepalend voor de sociale relaties binnen een onderneming. Deze cursus wil u op een systematisch geordende wijze zicht geven op de totaliteit van de documenten uit de loon- en personeelsadministratie.

Wat leert u in de opleiding • U krijgt een duidelijk inzicht in het gebruik van sociale documenten bestemd voor de werknemer en de officiële instanties. • U begrijpt beter de berekening van de lonen en de wedden. • U wordt in uw bedrijf een ideale gesprekspartner naar het sociaal secretariaat en officiële instanties.

Voor wie is deze opleiding bestemd • Bedrijfsleiders en medewerkers die via hun functie in contact komen met loonberekening en met het afleveren van sociale documenten, maar die hierover weinig of geen voorkennis hebben. • Administratieve medewerkers die de loon- en personeelsadministratie uitvoeren in samenwerking met een sociaal secretariaat.

Programma 1. Indiensttreding van werknemers »» Verplichtingen t.o.v. de officiële instanties: RSZ »» Administratie der Directe Belastingen »» Kinderbijslagfonds en kas voor Jaarlijkse Vakantie »» Interbedrijfsgeneeskundige dienst en arbeidsongevallenverzekering 2. Verplichtingen t.o.v. de werknemers: »» Inschrijvingen in het personeelsregister »» Opmaken van arbeidsovereenkomst »» Situering binnen de rechtsnormen »» Geldigheids- en vormvereisten, nietige bepalingen

3. Soorten »» Inhoud (proefperiode, concurrentiebeding,…) »» Arbeidsreglement »» Bezoldiging en wet op de bescherming van het loon »» Uitvoering van arbeidsovereenkomst »» Wederzijdse verplichtingen der partijen »» Schorsing van de arbeidsovereenkomst en loonwaarborgen »» Jaarlijkse vakantie en betaalde feestdagen »» Arbeidswet en collectief arbeidsrecht »» Beëindiging van arbeidsovereenkomst en bescherming tegen ontslag »» Verschillende wijzen waarop aan de arbeidsovereenkomst een einde komt

Praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge 11 sessies met start op woensdag 14 maart, telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 509,00 excl. btw (€ 615,89 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

21


P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R AT I E

TIJDSKREDIET, THEMATISCHE VERLOVEN EN BRUGPENSIOEN Tijdskrediet, thematische verloven (o.a. ouderschapsverlof, zorgverlof, palliatief verlof) en brugpensioen worden meer en meer gevraagd en zijn eveneens regelmatig aan juridische aanpassingen toe.

Voor wie is deze opleiding bestemd Payroll en HRM-verantwoordelijken en medewerkers personeelsdienst

Wat leert u in de opleiding In deze sessies leert u de essentie van deze topics kennen en toepassen, zowel de rechten en plichten van de werkgevers als voor de werknemer. U leert de regelgeving kennen, vragen van werknemers beantwoorden en de wetgeving toepassen.

Programma 1. Tijdskrediet (in de privé-sector) »» Regelgevend kader wijzigingen in 2012 »» Welke zijn de mogelijke tijdskredietformules en hun respectievelijke voorwaarden? »» Hoe kan een werkgever rechten van werknemers maximaal verzoenen met zijn werkorganisatie? Uitsluiting, uitstel, 5%-drempel, flexibele opname… »» Welke formaliteiten (aanvraag) moet de werknemer naleven? »» Gevolgen van tijdskrediet voor sociale zekerheidsrechten? »» … 2. Thematische verloven (in de privé-sector) »» Regelgevend kader en wijzigingen in 2012? »» Ouderschapsverlof: formules en voorwaarden? »» Waarmee rekening houden in geval van ontslag? »» Welke formaliteiten (aanvraag) moet de werknemer naleven? »» Gevolgen van thematisch verlof voor sociale zekerheidsrechten? »» … 3. Brugpensioen »» Regelgevend kader »» Welke zijn de toekenningsvoorwaarden voor voltijds brugpensioen: ontslag, CAO, leeftijd,loopbaan? »» Overzicht mogelijke stelsels van voltijds brugpensioen »» Inkomen van de bruggepensioneerde en RVA-uitkering? Hoe wordt aanvullende brugpensioenvergoeding berekend?… »» Welke sociale inhoudingen en bijdragen op brugpensioeninkomen? Wijzigingen in 2012? »» Vervangingsverplichting bij brugpensioen? Vrijstellingsmogelijkheden? »» …

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Roeselare 3 sessies met start op maandag 12 maart 2012, telkens van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt € 197,00 excl. Btw (€ 283,37 incl. btw)

22

www.syntrawest.be


PERSONEELSMANAGEMENT &

-A D M I N I S T R AT I E

VAKANTIEWETGEVING: JAARLIJKSE VAKANTIE VAN A TOT Z IN DE KMO Ook al doet u een beroep op een sociaal secretariaat dat het vakantiegeld berekent, toch moet u vragen i.v.m. vakantiegeld van werknemers kunnen beantwoorden. Deze basisopleiding zal u ook in staat stellen zelf berekeningen te maken. We bieden u een overzicht van de wetgeving m.b.t. de jaarlijkse vakantie en een inzicht in de berekeningen; u bent in staat om eenvoudige berekeningen zelf te maken en mindere eenvoudige te controleren; u kunt vragen beantwoorden van werknemers m.b.t. de vakantiewetgeving.

Voor wie is deze opleiding bestemd Medewerkers die geconfronteerd worden met vragen rond de berekening van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld van de personeelsleden. Of je maakt de berekeningen zelf of je controleert wat het sociaal secretariaat voor u heeft berekend, op beide situaties gaat deze opleiding in.

Programma • Wie heeft er recht op vakantie? • Vakantierechten voor voltijdse en deeltijdse werknemers • Hoe wordt het vakantiegeld berekend? • Berekening van het aantal vakantiedagen voor bedienden • Wat als de werknemer tijdskrediet, ouderschapsverlof,... opneemt? • Vakantierechten bij wijziging van statuut of werkgever • Hoe zit het met de betaling van het vakantiegeld? • Wat als uw werknemer bij verschillende werkgevers gewerkt heeft? • De noodzakelijke attesten en de verplichte inhoud? • Jeugd- en seniorvakantie: wat is dit en wie heeft er recht op? • Hoe kunnen jeugdvakantiedagen en seniorvakantiedagen worden aangevraagd en door wie? • Kan de werknemer vakantie overdragen naar het volgende jaar? • Wat met collectief verlof? • Is de werkgever verplicht de niet opgenomen vakantiedagen uit te betalen? • …

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, donderdag 10 mei van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

23


P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R AT I E

ARBEIDSDUURREGELING EN RUSTTIJDEN De Arbeidsduurwet is een complexe materie, waar zelf specialisten wel eens het hoofd durven over breken. Nochtans is een goede kennis van de toe te passen regelgeving van kapitaal belang om met de sociale wetgeving in orde te zijn. Indien niet riskeert u als werkgever of vertegenwoordiger ervan door de sociale inspectie gesanctioneerd te worden. • Kent u het onderscheid tussen de Arbeidswet en de Arbeidstijdwet? • Weet u exact wie onder de arbeidsduurregeling van de Arbeidswet valt en wie onder die van de Arbeidstijdwet? • Kent u het verschil tussen vaste, soepele, glijdende en variabele uurtijden? • Kent u het verschil tussen extra uren, overuren en onregelmatige prestaties? • Kent u de procedures in verband met het opstellen van uurroosters? • Weet u hoe u de overurencultuur kunt intomen? Tijdens deze praktische infosessie ontdekt u de mogelijkheden waarover u beschikt om uw arbeidsduur te budgetteren en resultaatgericht aan te wenden.

Voor wie is deze opleiding bestemd U bent zaakvoerder of lid van het managementteam, u bent personeelsverantwoordelijke, diensthoofd of medewerker van de personeelsdienst.

Programma 1. Arbeidsduurregelingen »» minimale en maximale dagduur »» pauzes en overuren »» nachtrust en weekendrust »» minimale en maximale weekprestaties 2. Uurroosters 3. Jonge werknemers 4. Leidinggevenden

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, maandag 14 mei van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

24

www.syntrawest.be


PERSONEELSMANAGEMENT &

-A D M I N I S T R AT I E

HOE STELT DE KMO EEN VOLLEDIG EN CORRECT ARBEIDSREGLEMENT OP? Na onderzoek is gebleken dat niet minder dan 90 % van de bedrijven niet over een up-to-date arbeidsreglement beschikt! Dat is een vreemde situatie, gezien het grote belang van een correct arbeidsreglement. Welke zijn de hindernissen? Het arbeidsreglement is een zeer belangrijk en vaak onterecht onderschat document binnen uw onderneming. Dit huishoudelijke reglement dient dan ook met de grootste zorgvuldigheid te worden opgesteld. Conflicten kunnen aan de hand van dit document worden vermeden en problemen opgelost. U hebt er dus alle baat bij een zo volledig en duidelijk mogelijk arbeidsreglement uit te werken. Een specialist ter zake neemt het arbeidsreglement onder de loep. Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken is bij de samenstelling of actualisering van het arbeidsreglement of iedereen die met dit document in aanraking komt en er baat bij heeft op de hoogte te zijn van de sociaal-juridische materie ter zake. Na deze opleiding weet u wat u moet doen om in orde te zijn met uw arbeidsreglement en hoe u dit moet wijzigen en optimaliseren. Hierdoor bent u in staat om van uw arbeidsreglement een juridisch pareltje te maken. U krijgt een volledig overzicht van alle aspecten waarmee u rekening dient te houden. Zodoende verwerft u de praktische kennis om van uw arbeidsreglement een probleemoplossend en geactualiseerd werkdocument te maken.

Voor wie is deze opleiding bestemd • KMO-bedrijfsleiders • Adviseurs van personeelsdiensten • Personeelsverantwoordelijken, Human Resources Managers en HR-medewerkers • Medewerkers van sociale bureaus • Juridisch adviseurs

Programma Op welke vragen krijgt u een antwoord? »» Welke verplichte vermeldingen moeten in het arbeidsreglement voorkomen? »» Wat zijn de facultatieve bepalingen? »» Welke niet-verplichte vermeldingen neemt u toch best in het arbeidsreglement op? »» Hoe kan men het arbeidsreglement wijzigen? (procedure voor ondernemingen met en zonder ondernemingsraad) »» Wat zijn de gevolgen indien uw arbeidsreglement niet in orde is? »» Welke sancties riskeert u en wat is de houding van de sociale inspectie? »» Aan wie dient u het arbeidsreglement te overhandigen? En wanneer? »» Het arbeidsreglement en de uurroosters: hoe combineert u de verplichte opname van de uurroosters in het arbeidsreglement met de flexibele tewerkstelling? »» Wat dient men in het arbeidsreglement op te nemen ten gevolge van het ‘e-mail-internet’ tijdperk?

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk 2 sessies met start op woensdag 16 mei van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 132,00 excl. btw (€ 159,72 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

25


P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R AT I E

SOCIALE INSPECTIE IN DE KMO: BEREID U VOOR! De sociale inspectie komt langs… Dit kan een aanleiding zijn tot paniek of ongerustheid… als u niet voorbereid of onwetend bent. Wapen u tegen moeilijke of lastige vragen en bereid u voor op de komst van de sociale inspectie met deze workshop! Hoe vermijdt u met andere woorden de sociale wettelijke valkuilen? In deze sessies vindt u de theorie en praktische tips voor een doeltreffende voorbereiding op de arbeidsinspectie. Want af en toe is het goed om stil te staan bij het personeelsbeleid dat binnen uw onderneming gevoerd wordt. De personeelsadministratie is niet eenvoudig, en de wetten terzake ontelbaar. Om uw personeelsbeleid gedetailleerd in kaart te brengen en te evalueren, is een gestructureerde voorbereiding op de sociale inspectie een optimaal bedrijfsinstrument. Dergelijke voorbereiding identificeert de noden, detecteert de sterktes en de zwaktes en helpt u zo om uw personeelsbeleid- en organisatie te verder te ontwikkelen en pijnpunten uit te schakelen. Dergelijke analyse helpt u bovendien om voorbereid te zijn bij een bezoek van de sociale inspectie.

Voor wie is deze opleiding bestemd Deze workshop richt zich tot medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks in aanraking komt met de sociale inspectie. O.a.: KMO-bedrijfsleiders, adviseurs van personeelsdiensten, HR-managers en HR-medewerkers, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale bureaus, juridisch adviseurs.

Wat leert u in de opleiding • U weet hoe u het personeelsbeleid binnen uw bedrijf kunt analyseren en bent in staat om de zwakheden in kaart te brengen en een antwoord erop te geven. • U gaat naar huis met een praktische checklist om uw personeelsbeleid en -administratie te blijven controleren op onwettelijkheden of structurele tekortkomingen. • U bent beter voorbereid wanneer de sociale inspectie uw bedrijf komt bezoeken. • Na deze workshop zult u de sociale inspectie met een gerust gevoel ontvangen en een volledig beeld hebben van wat ze controleren, tot welke gevolgen of sancties een inbreuk kan leiden en wat u in alle gegeven omstandigheden het best doet.

26

www.syntrawest.be


PERSONEELSMANAGEMENT &

-A D M I N I S T R AT I E

Programma • De sociale inspectie »» Bevoegdheden en opdrachten van de verschillende diensten. »» Juridische verweermiddelen bij optreden sociale inspectie • Praktische benadering »» Waarom komt de sociale inspectie bij u langs en welke vragen worden gesteld? »» Wat gebeurt er als de sociale inspecteur een inbreuk vaststelt? »» Hoe onderhandelt u en wat is de geëigende procedure? »» Wanneer wordt een proces-verbaal opgemaakt en aan wie worden de boetes opgelegd? »» … • Aan de hand van praktische vragen wordt u gewezen op rode en groene lichten bij een personeelsbeleid: »» Is uw onderneming aangesloten bij alle wettelijke instanties? »» Zijn alle wettelijke verzekeringen voor uw personeel afgesloten? »» Staat uw arbeidsreglement op punt? »» Zijn uw lonen en andere arbeidsvoorwaarden getoetst aan de sectorale voorschriften? »» Worden de maaltijdcheques, bedrijfswagen, GSM’s, laptops … in uw onderneming correct aangegeven op sociaal en fiscaal vlak? »» …

praktische gegevens Syntra West Campus Roeselare ˜˜2 sessies met start op donderdag 15 maart van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 132,00 excl. btw (€ 159,72 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

27


P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R AT I E

LOONKOSTVERMINDERINGEN VOOR KMO’S De overheid biedt aan werkgevers belangrijke steunmaatregelen om de loonkost van hun personeel te drukken. Wij gaan voor u na of en voor welke loonkostverminderingen uw onderneming in aanmerking kan komen, hoeveel deze kunnen bedragen en wat daarvoor moet gebeuren. Er zijn uiteindelijk heel wat vormen van loonkostvermindering, die de KMO-werkgever heel dikwijls niet voldoende kent. De voornaamste zijn “invoeg”, “Sine” (Sociale Inschakelingseconomie) en “Activa”. U leert de essentie kennen van de mogelijke vormen van loonkostvermindering en hoe die door te voeren in uw organisatie.

Voor wie? KMO-bedrijfsleiders, medewerkers administratie, adviseurs van personeelsdiensten, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale bureaus en juridisch adviseurs.

Programma • Hoe werken doelgroepverminderingen concreet? Welke doelgroepen genieten van een speciale vermindering (eerste aanwervingen, jonge werknemers, langdurig werkzoekenden, oudere werknemers, collectieve ADV, vierdagenweek, herstructurering) en eventueel een tussenkomst in het nettoloon? • Wat zijn de principes voor de berekening van de patronale lasten en werknemersbijdragen? • Variabele verloning bij overuren, premies • Optimalisatie bij aanwerving • Hoe werkt de structurele lastenverlaging? • Wat is de werkbonus? • Kan u nog cumuleren met andere verminderingen? • Hoe gaat de RSZ om met voordelen in natura en kostenvergoedingen? • Waar let de controleur op? • Welke fiscale verminderingen en vrijstellingen kan u genieten? • Hoe kan u een wettelijke verplichting toch optimaliseren? Voorbeelden: extralegaal vakantiegeld, aanvulling bij ziekte-uitkeringen, bovenwettelijke ontslagvergoeding, … • Terugbetaling opleidingen • Blijven maaltijdcheques een aanrader? Vormen maaltijdvergoedingen een alternatief? • Optimalisatie premies bij ontslag • Kostenvergoedingen Wat zijn de mogelijkheden inzake kostenvergoedingen en hoever mag je gaan opdat ze niet belast zouden worden? Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak? Kan je nog kostenvergoedingen geven voor buitenlandse reizen? Moet je over kostenvergoedingen voorafgaand een akkoord sluiten met de belastingdiensten en wat is de draagwijdte van zo’n akkoord, b.v. naar de RSZ toe? • Welke keuze is bij het gebruik van firmawagens het interessantst: een eigen bijdrage of een belastbaar voordeel? • Wat maakt aandelenopties interessant? Kan je ook als kleine KMO of VZW aandelenopties geven?

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, dinsdag 27 maart van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

28

www.syntrawest.be


PERSONEELSMANAGEMENT &

-A D M I N I S T R AT I E

BETAAL MINDER SOCIALE BIJDRAGEN ALS ZELFSTANDIG OF VENNOOTSCHAP Dat sociale bijdragen geen overbodige uitgaven zijn is minder gekend. Ze waarborgen het recht op gezinsbijslag, ziekteverzekering, pensioen en faillissementsverzekering. Toch zolang men correct en tijdig betaalt... De wettelijke sociale bijdragen voor werkgevers of zelfstandige ondernemers dienen strikt opgevolgd te worden, zoniet riskeert men zware boetes. Nu, als werkgever of zelfstandig ondernemer kunt u voorkomen dat er boetes volgen én u kunt ervoor zorgen dat de sociale bijdragen zelf geoptimaliseerd worden, m.a.w. betaalt u geen Eurocent teveel! Met kennis van zaken kan men minder sociale bijdragen betalen met behoud van evenveel rechten.

Voor wie is deze opleiding bestemd • boekhouders • zelfstandige ondernemers en meewerkende echtgenoot • medewerkers sociaal secretariaten

Programma • Hoe worden de sociale bijdragen van een zelfstandige berekend? • Wat krijgt men terug voor deze bijdragen? • Hoeveel bijdragen betaalt een beginnende zelfstandige? • Hoe verhindert men zware bijkomende rekeningen bij herziening? • Hoe kan een meewerkende echtgenoot zich laten verzekeren zonder extra sociale bijdragen? • Welke sancties zijn verbonden aan onvoldoende en laattijdige stortingen. • Vrijstelling van sociale bijdragen als zelfstandige: wie, wat, hoe? • Welke bijdragen betaalt een zelfstandige die wijzigt tussen hoofd- en bijberoep? • Welke voordelen bieden aanvullende verzekeringen?

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, maandag 14 mei van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

29


P E R S O N E E L S M A N A G E M E N T & - A D M I N I S T R AT I E

SOCIAALWETTELIJKE ACTUALITEIT MBT PC 124 BOUW Een nieuwe cao voor de bouwsector werd onlangs goedgekeurd. Dit vormt een geheel van wettelijke afspraken waar u zich als werkgever moet aan houden. In een relatief korte tijd, op 1 sessie, verwerft u een praktijkgerichte kennis over specifiek sectoraal geregelde thema’s met rechtstreeks belang voor de loon- en personeelsadministratie in uw sector.

Wat leert u bij? • Sociale wetgeving toepast op uw bedrijf • Actualiteit sociale wetgeving heet van de naald

Voor wie? Zaakvoerders, leidinggevenden of kmo-medewerkers die de personeelsadministratie behartigen, en boekhouders die service verlenen naar bouwbedrijven wat personeelsadministratie betreft.

Programma U verneemt alles in een notendop, van toepassing op uw bouwbedrijf, wat personeelswetgeving betreft. Dit gaat over de specifieke sectorale bepalingen mbt: • Correcte verloning • Mobiliteitsvergoeding • Geïntegreerd welzijnsbeleid • Flexibiliteit m.b.t. arbeidsduur • Verplichtingen t.o.v. overheid • Welke vergunningen zijn nodig? • Eenheidsstatuut arbeider/bediende. In hoeverre toepasbaar?

praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Kortrijk, maandag 26 maart van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 72,00 excl. btw (€ 87,12 incl. btw)

30

www.syntrawest.be


PERSONEELSMANAGEMENT &

-A D M I N I S T R AT I E

Studentenarbeid in de kmo Naarmate de vakanties naderen, doen veel werkgevers een beroep op jobstudenten. Studentenarbeid is evenwel niet hetzelfde is als vakantiewerk, want studenten kunnen ook tijdens de nietzomermaanden als student worden tewerkgesteld. We zetten voor u de belangrijkste punten m.b.t. studentenarbeid op een rijtje. We staan eveneens aan de vooravond van een grote change in de studentenarbeid vanaf 1/1/2012!

Voor wie is deze opleiding bestemd • Zaakvoerders, directie, Payroll- en hr-verantwoordelijken • Medewerkers payroll- en personeelsdienst

Wat leer je in de opleiding • De regels die het mogelijk maken om studentenarbeid te laten verrichten. • Ze overloopt de voorwaarden waaraan de student moet voldoen • Ze bekijkt de vormvereisten die werkgever en student moeten volbrengen • Ze staat stil bij de speciale voorzorgen die op de werkvloer dienen ondernomen om dergelijke doelgroep tewerk te stellen (bv. werkbeschrijving van machines en medisch onderzoek)

PROGRAMMA • Vanuit de bestaande basiswetgeving gaan we dan dieper graven in de vormgeving die bestaat tot en met het kalenderjaar 2011 en de grote verandering hierop vanaf 2012. Er is een vereenvoudiging en een versoepeling waardoor het een evenwichtiger en transparanter stelsel komt. • Om alvast een tip van de sluier te lichten: u kan zich verwachten aan de introductie van een nieuwe publieke site (de portaalsite www.studentatwork.be) waarin tewerkstellingsgegevens van de student worden bijgehouden... Daarnaast bespreken we de vernieuwde papieren studentenovereenkomst, enz. • Om u te vergasten op het totaalbeeld op studentenarbeid, zullen we u de vernieuwde bepalingen inzake kinderbijslag vermelden en het RSZ-voordeel toelichten. Bij dat laatste krijgt u een relaas van verschillende situaties waarbij de maximale studentenarbeid per kalenderjaar wordt overschreden en op welke manier toch nog een RSZ-voordeel bestaat. We hebben het dus over de nieuwe solidariteitsbijdrage, de nieuwe maximumduur van de studentenovereenkomst, de nieuwe Dimona-formaliteiten, nieuwe regels in verband met overschrijding van het maximum aantal dagen studentenarbeid en de nieuwe regels i.v.m. studentenarbeid en kinderbijslag.

Praktische gegevens Datum en locatie ˜˜Syntra West Campus Brugge, woensdag 29 februari en 7 maart van 19u tot 22u Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt € 132 excl. BTW (€ 159,72 incl.21.00% BTW).

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

31


KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Stichting Bedrijfsmanagement (SBM) richt zich binnen Syntra West op diegene die managementverantwoordelijkheid dragen binnen verschillende werkgebieden. De verschillende thema’s worden dan ook vanuit deze optiek aangepakt, zonder de praktische kant uit het oog te verliezen. We geven u graag een overzicht van de planning van de thema’s die binnen de Stichting Bedrijfsmanagement voor de financiële professional belangrijk zijn. Alle inhoudelijke info hierover kunt u vinden op www.stichtingbedrijfsmanagement.be

Bewijskracht boekhouding ➲➲ Data en locatie ˜˜Kennedy Hotel Kortrijk Donderdag 24 mei 2012 van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

BTW audit in voorbereiding op de inspectie ➲➲ Docent: Bart Beheydt, BDO Fiscaal adviseurs ➲➲ Data en locatie ˜˜Kennedy Hotel Kortrijk Maandag 19 maart 2012 van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

Onroerend goed onttrekken aan het Ondernemersrisico ➲➲ Docent: Stefaan Kindt, gedelegeerd bestuurder Alaska advieskantoor ➲➲ Data en locatie ˜˜Kennedy Hotel Kortrijk Woensdag 28 maart 2012 van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

32

www.stichtingbedrijfsmanagement.be


KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Taks Masterclass: boekhoudkundig vs fiscale winst ➲➲ Docent: Filip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisors ➲➲ Data en locatie ˜˜Express by Holiday Inn, UZ Gent Dinsdag 24 april 2012 van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

Taks Masterclass: fiscale cosmetica bij herstructureren ➲➲ Docent: Filip Camps, Belastingconsulent bij PKF Business Advisors ➲➲ Data en locatie ˜˜Express by Holiday Inn, UZ Gent Maandag 14 mei 2012 van 14 u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 340,00 excl. btw (€411,40 incl. btw)

Einde zakelijk recht, en nu? ➲➲ Docent: Stefaan Kindt, gedelegeerd bestuurder Alaska Advieskantoor ➲➲ Data en locatie ˜˜Express by Holiday Inn, UZ Gent Donderdag 10 mei 2012 van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

Fiscale BENADERING VAN AANVULLENDE VERZEKERINGEN ➲➲ Docent: Hadewijn Meyfroodt ➲➲ Data en locatie Express by Holiday Inn, UZ Gent Maandag 23 april 2012 van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 340,00 excl. btw (€ 411,40 incl. btw) Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

33


KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT ➲➲ Docenten: Luc Van Campenhout en Greet Maeyaert ➲➲ Data en locatie ˜˜Express by Holiday Inn, UZ Gent Woensdag 6 juni 2012van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜deelname aan deze opleiding bedraagt € 205,00 excl. btw (€ 248,05 incl. btw)

Actuele sociale wetgeving voor managers De Belgische sociale wetgeving is niet eenvoudig. Verschillende wetgevingen lopen soms naast en door elkaar heen, en zijn sterk onderhevig aan veranderingen. Niettemin zijn er heel wat elementen die vrij constant blijven, zodat het doenbaar is om niet-specialisten in te wijden in de basisbegrippen en –wetten van toepassing op ‘werken met personeel’. Het is van groot belang dat de KMO-manager basiskennis bezit over sociale wetgeving, want beslissingen i.v.m. de tewerkstelling van personeel hebben meestal grote gevolgen. Bedoeling is uiteindelijk problemen te voorkomen, eerder dan ze te genezen. We garanderen u na deze dag niet dat u expert wordt in sociale wetgeving, wel dat u met kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen wanneer van toepassing.

➲➲ Voor wie? KMO-managers, zaakvoerders, gedelegeerd bestuurders, directeurs

➲➲ Programma • Recrutering en aanwerving van personeel • Hoe ziet de loonberekening eruit? • Arbeidsduur en uw flexibiliteit hierin? • Wat bij ontslag en daarna • Speciale topics »» Wet op de privacy: wat mag u controleren van de werknemer en wat niet? »» Sociale inspectie: wat bij controle van de sociale inspectiediensten »» Wanneer is er sprake van schijnzelfstandigheid?

➲➲ Datum en locatie ˜˜Kortrijk, dinsdag 20 maart 2012 van 14u tot 17u en van 17u30 tot 20u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt € 420,00 excl. btw (€ 508,20 incl. btw)

34

www.stichtingbedrijfsmanagement.be


KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

LEAN MANAGEMENT IN ADMINISTRATIE EN DIENSTVERLENING In een administratieve- of dienstenomgeving vind je ongetwijfeld veel zaken die geen toegevoegde waarde geven: te lange wachttijden, te veel papier, te veel controles en handtekeningen, te dikke dossiers zonder actieplan, enz... Alles wat geen waarde heeft in de ogen van de klant, moet uit de werking van een organisatie geweerd worden. Een snellere dienstverlening boven alles, met als bijkomend voordeel hogere efficiëntie en kostenbeperking We mogen stellen dat in een goede werking van een organisatie de communicatie van evenveel belang is. De inspanningen voor structurele verbeteringen resulteren in structurele kostenbesparingen en vergroten het financiële resultaat van uw organisatie. • Het afhandelen van administratieve taken wordt tijdsmatig beperkt (kleinere doorlooptijden) • De kosten verbonden aan de werking van de kantooromgeving worden verminderd • De intrinsieke motivatie van het administratief personeel wordt verhoogd • Ze leren om zelfstandiger te werken en oplossingsgericht • De voldoening wordt gehaald uit het optimaliseren van de werking door onmiddellijk problemen of inefficiëntie op te lossen

➲➲ Doelgroep Leidinggevenden en kaderpersoneel uit de dienstensector en productie-omgevingen die hoofdzakelijk in een kantooromgeving werken (social en non-profit, overheid, IT-omgeving, financiële en verzekeringswereld, transport, dienstverlening), dit voor zowel kleine als middelgrote ondernemingen: bedrijfsleiders, administratie-, IT-, afdelings-, kwaliteitsverantwoordelijken,…

➲➲ Programma • Introductie in leanmanagement • De bronnen van verspilling in een kantooromgeving • Vind iets terug in 3 seconden: orde en netheid met “5S” • Visueel management • Lean implementatieplan

➲➲ Praktische gegevens 3 sessies van 3 uren – € 684,87 (incl. BTW) ˜˜Brugge, woensdag 14, 21 en 28 maart 2012 telkens van 18u30 tot 21u30

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

35


KORTLOPENDE OPLEIDINGEN

Financial Basics voor de niet financiële manager Wegwijs in het financieel management Wordt u als manager regelmatig betrokken bij beslissingen die financiële gevolgen hebben? Uiteraard. En meer en meer ook voor beslissingen die niet noodzakelijk rechtstreeks verband hebben met uw afdeling. Maar niet elke manager heeft een uitgebreide financiële achtergrond om onmiddellijk de bedrijfseconomische gevolgen in te schatten van sommige beslissingen. Immers, voor wie niet dagdagelijks bezig is met de financiële gegevens van een bedrijf, is het niet eenvoudig om de weg te vinden in het kluwen van de cijfers en stuurgetallen. Deze opleiding biedt u een inzicht in de belangrijkste financiële begrippen, kostenstructuren en kostenanalyse, investeringsanalyse, … zodat u uw voorstellen kan onderbouwen, projecten financieel kan verdedigen, … Daarnaast tonen we u ook aan wat van belang is om de risico’s in te schatten van (nieuwe) leveranciers of klanten.

Programma Financiële analyse (module 1): basisinzicht in financiële analyse; • Balans: »» wat is een balans; »» structuur en ordening van de balans: actief, passief, eigen en vreemd vermogen, …; »» actief-rubrieken, passief-rubrieken; • Waarderingsregels; »» ratio’s obv de balans: liquiditeit, solvabiliteit, rendabiliteit; »» praktische aanpak en correcties: relativiteit van de balans; »» financiële waardering van een bedrijf. Kostprijsanalyse (module 2): definities en begrippen; • verdeling van de indirecte kosten; • kostprijsberekening bij massaproductie en productie op order; • full costing vs. direct costing; • break-evenanalyse; • speciale orders met lage verkoopprijs; • de ‘make or buy’-beslissing. Budgetteren (module 2): het budget situeren in de algemene bedrijfsvoering; • hoe starten: plan van aanpak; • een budget zet aan tot actie; • raadgevingen.

➲➲ Data en locatie ˜˜Express by Holiday Inn, UZ Gent Module 1: 26 april, 3 en 10 mei, telkens van 18u30 tot 21u30 Module 2: 24 en 31 mei en 7 juni, telkens van 18u30 tot 21u30

➲➲ Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraag € 480,00 excl. btw per module of € 850,00 excl. btw voor beide modules samen.

36

www.stichtingbedrijfsmanagement.be


OPLEIDING IN DE KIJKER

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten Verantwoordelijken uit kmo-bedrijven, middenkader en lijnmanagers zijn binnen hun onderneming in de eerste plaats verantwoordelijk voor de resultaten van hun functionele specialisatie, hun afdeling of eenheid. Recente ontwikkelingen in de bedrijfswereld nopen hen er echter toe tevens een brede kijk op het totale bedrijfsbeleid te ontwikkelen: de golf van rationalisatie om met minder mensen meer te realiseren brengt een verruiming van bevoegdheden met zich mee. De “empowerment”-filosofie, waarbij men een grotere responsabilisering van de kaderleden nastreeft, sluit hierbij aan. De tendens om steeds meer project-organisatorisch te werken dwingt tot teambuilding waarbij specialisten samenwerken met inzicht en begrip van het totale bedrijfsgebeuren. Vanuit deze bekommernis wil dit programma de deelnemers binnen een korte tijdspanne vertrouwd maken met de basisconcepten van bedrijfsmanagement. Deze bedrijfseconomische instrumenten vormen de fundamenten voor elk kaderlid en elke medewerker die met zijn kennis van managementtechnieken wenst bij te dragen tot het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen.

Doelgroep Het programma richt zich tot niet-economisch geschoolden (ingenieurs, linguïsten, juristen, humane en sociale wetenschappers, niet-economische graduaten, ...) die hun verantwoordelijkheden en ervaringen willen kaderen binnen het bredere bedrijfsmanagement: kaderleden, hoger management en lijnmanagement, staffuncties, KMO-bedrijfsleiders.

Methodiek Elk onderwerp wordt behandeld door een specialist ter zake. Naast een theoretische onderbouw vormt praktijkgerichtheid de rode draad doorheen het hele programma. Dit wordt gerealiseerd door de concrete toepassingen, praktijkvoorbeelden, gevalstudies, actieve ervaringsuitwisseling onder de deelnemers en door het deskundige team van docenten die zich kunnen beroepen op een ruime praktijkervaring binnen hun domein.

Programma • Strategisch management • Personeelsmanagement • Operationeel beheer • Innovatie-management • Marketingbeleid • E-business • Lezen en interpreteren van balans en resultatenrekeningen • Management accounting: kostenmanagement en budgettering • Financieel beheer: financiering en kapitaalbeheer • Business game

➲➲ Data en locatie ˜˜Gent, 20 sessies met start 14 februari 2012

➲➲ Deelnameprijs ˜˜Deelname aan deze opleiding bedraagt €1612,00 excl. btw ( € 1950,52 incl. btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

37


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal Les Tijdstip sessies dag

Start Locatie datum

(*)vrij van btw

FINANCEEL BELEID

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Programmawet 2012

1

wo

av

8-feb-12

Brugge

89,54

Programmawet 2012

1

do

av

16-feb-12

Kortrijk

89,54

Kostprijsberekening in de bouw

4

do

av

1-mrt-12

Brugge

302,50

De moeilijkste boekingen overwonnen

2

ma

av

19-mrt-12

Kortrijk

157,30

Elektronisch factureren

1

di

av

20-mrt-12

Kortrijk

89,54

De auto en de fiscus

1

do

av

22-mrt-12

Brugge

89,54

De auto en de fiscus

1

wo

av

2-mei-12

Kortrijk

89,54

Correct factureren in de bouw

1

do

av

29-mrt-12

Brugge

89,54

EMCS Verplicht: praktijktoepassing

1

di

av

17-apr-12

Brugge

89,54

Notionele intrestaftrek

1

di

av

19-apr-12

Kortrijk

89,54

VAT-package

1

do

av

3-mei-12

Brugge

87,12

Practicum fiscale optimalisatie van handelshuur

1

wo

av

30-mei-12

Kortrijk

89,54

5 btw-valkuilen

1

do

av

31-mei-12

Kortrijk

89,54

Extra pensioen binnen en buiten de onderneming

1

ma

av

4-jun-12

Brugge

Practicum Vennootschapsbelasting

2

do

av

21-jun-12

Oostende

Treasury management [SBM]

2

di

av

7-feb-12

Gent

447,70

Bewijskracht boekhouding [SBM]

1

di

av

24-mei-12

Kortrijk

248,05

Kasplanning en budgetcontrole: visie en strategie omgezet in cijfers [SBM]

2

do

nm + av

1-mrt-12

Gent

411,40

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Interne/externe controle en audit [SBM]

4

di

av

6-mrt-12

Gent

774,40

Strategisch Financieel Forecasten [SBM]

1

do

av

15-mrt-12

Gent

248,05

BTW audit in voorbereiding op de inspectie [SBM]

1

ma

av

19-mrt-12

Kortrijk

248,05

Taks masterclass: boekhoudkundige vs fiscale winst [SBM]

1

di

av

24-apr-12

Gent

248,05

❏❏ Taks masterclass: Fiscale ‘cosmetica’ bij

2

ma

nm + av 14-mei-12

Gent

248,05

❏❏ Waardering en basisprincipes mbt overname van

4

di

av

22-mei-12

Gent

774,40

❏❏ Stoomcursus controller [SBM] GRONDIGE SNELCURSUSSEN ❏❏ Grondige snelcursus Personenbelasting ❏❏ Grondige snelcursus BTW ❏❏ Grondige snelcursus Vennootschapsbelasting ❏❏ Grondige snelcursus Vennootschapsrecht ZAAKVOERDER ❏❏ Balansanalyse ❏❏ Aansprakelijkheid bestuurders van vennootschappen ❏❏ Levensloop van een vennootschap ❏❏ Dubbel boekhouden ❏❏ Meepraten met de boekhouder ❏❏ Levensloop van een vennootschap ❏❏ Update vennootschapsrecht ❏❏ Onroerend goed onttrekken aan het

6

wo

av

25-apr-12

Gent

943,80

10

Za

vm

21-jan-12

Kortrijk

465,85

10

Za

vm

3-mrt-12

Brugge

465,85

10

Di

av

13-mrt-12

Brugge

465,85

10

Di

av

13-mrt-12

Kortrijk

465,85 381,15

herstructureren [SBM]

een onderneming [SBM]

ondernemingsrisico [SBM]

❏❏ Einde zakelijk recht: en nu? [SBM]

38

Prijs € (inclusief btw)

89,54 151,25

5

wo

av

29-feb-12

Brugge

1

ma

av

12-mrt-12

Kortrijk

3

do

av

15-mrt-12

Roeselare

10

wo

av

25-apr-12

Brugge

3

do

av

26-apr-12

Roeselare

242,00

3

do

av

15-mrt-12

Roeselare

242,00

1

do

av

3-mei-12

Roeselare

1

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

248,05

1

do

av

10-mei-12

Gent

248,05

www.syntrawest.be

89,54 242,00

87,12


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal Les Tijdstip sessies dag

Start Locatie datum

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

❏❏ Financial basics voor de niet-financiële manager:

6

do

av

26-apr-12

Kortrijk

1.028,50

❏❏ Financial basics voor de niet-financiële manager:

3

do

av

26-apr-12

Kortrijk

580,80

❏❏ Financial basics voor de niet-financiële manager:

3

do

av

24-mei-12

Kortrijk

580,80

PERSONAL SKILLS ❏❏ Als leidinggevende coachend omgaan met

5

do

nm + av

8-mrt-12

Kortrijk

798,60

❏❏ Communiceren en motiveren voor

2

do

dag

10-mei-12

Kortrijk

342,43

volledige cyclus [SBM]

Financiële analyse [SBM]

Kostprijsberekening en budgettering [SBM]

medewerkers [SBM]

leidinggevenden [SBM]

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Delegeren, valkuilen en mogelijkheden [SBM]

2

ma

nm + av 14-mei-12

Kortrijk

342,43

Efficiënt netwerken [SBM]

2

do

nm + av 26-apr-12

Drongen

342,43

Leidinggeven voor nieuw leidinggevenden [SBM]

4

di

nm + av

28-feb-12

Gent

750,20

Selfcoaching voor leidinggevenden [SBM]

5

di

av

8-mei-12

Kortrijk

798,60

Assertiviteit op het werk

4

do

av

1-mrt-12

Brugge

307,34

Assertiviteit op het werk

4

wo

av

2-mei-12

Kortrijk

307,34

Communiceren en omgaan met mensen

4

ma

av

27-feb-12

Brugge

307,34

Efficiënt vergaderen

3

di

av

8-mei-12

Brugge

238,37

Mind Mapping en radiant thinking

2

di

av

29-mei-12

Brugge

199,65

Omgaan met lastig gedrag

2

ma

av

4-jun-12

Brugge

159,72

Snellezen

2

di

av

8-mei-12

Brugge

159,72

Communiceren en omgaan met mensen

4

wo

av

9-mei-12

Kortrijk

307,34

Geheugentraining

2

di

av

13-mrt-12

Kortrijk

159,72

Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

3

wo

av

30-mei-12

Kortrijk

238,37

MBTI

2

di

av

29-mei-12

Kortrijk

226,27

Stressmanagement

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37

Body Language - Lichaamstaal beheersen en gebruiken

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

197,23

❏❏ Naar een geweldloze communicatie ❏❏ Probleemoplossend en creatief denken ❏❏ Spreken tot een publiek ❏❏ Timemanagement SALES EN MARKETING ❏❏ Commerciële vaardigheden voor de binnendienst ❏❏ Telefonische prospectie ❏❏ Basis verkooptraining ❏❏ Omgaan met klachten ORGANISATIE & STRATEGIE ❏❏ Bedrijfsmanagement voor niet-economisten [SBM] HRM EN SOCIALE ADMINISTRATIE ❏❏ Arbeidsduurregeling en rusttijden ❏❏ Loon- en personeelsadministratie in de KMO ❏❏ Sociaalwettelijke actualiteit mbt PC 124 bouw ❏❏ Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen ❏❏ Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van

A tot Z in de KMO

2

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

159,72

4

ma

av

14-mei-12

Roeselare

307,34

4

do

av

24-mei-12

Roeselare

307,34

4

do

av

3-mei-12

Roeselare

307,34

5

ma

av

7-mrt-12

Kortrijk

405,35

3

wo

av

14-mrt-12

Brugge

238,37

10

diverse

av

diverse

diverse

629,20

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37

20

di

av

14-feb-12

Gent

1

ma

av

14-mei-12

Kortrijk

87,12

11

wo

av

14-mrt-12

Brugge

615,89

1

do

av

29-mrt-12

Kortrijk

3

ma

av

12-mrt-12

Roeselare

1

do

av

10-mei-12

Brugge

1950,52

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

87,12 238,37 87,12

39


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal Les Tijdstip sessies dag

Start Locatie datum

BUREAUTICA ❏❏ Leren werken met een computer ❏❏ Tien-vinger-typen ❏❏ Online sociale netwerken ❏❏ Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010 ❏❏ MS-Excel basis 2010 ❏❏ MS-Excel gevorderd 2010 ❏❏ MS-Word basis 2010 ❏❏ MS-Word gevorderd 2010 ❏❏ MS-Office 2010 upgrade ❏❏ MS-Outlook basis 2010 ❏❏ MS-Outlook 2010 & Timemanagement ❏❏ MS-PowerPoint basis 2010 ❏❏ Prézi ❏❏ MS-Access basis 2010 ❏❏ MS-OneNote 2010

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

8

diverse

av

diverse

diverse

312,18

2

ma

vm

19-mrt-12

Kortrijk

146,41

2

do

av

24-mei-12

Kortrijk

5

ma

av

16-apr-12

Roeselare

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

6

di

av

17-apr-12

Kortrijk

266,20

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

4

do

av

19-apr-12

Kortrijk

181,50

2

di

av

20-mrt-12

Veurne

2

woe

av

29-feb-12

Kortrijk

87,12

2

diverse

av

diverse

diverse

96,80

2

woe

av

18-apr-12

Kortrijk

87,12

1

ma

av

27-feb-12

Kortrijk

54,45

4

do

av

19-apr-12

Brugge

181,50

1

woe

av

28-mrt-12

Kortrijk

54,45 182,71

96,80 199,65

87,12

Opleidingen ism Cevora: GRATIS voor bedienden van Paritair Comité 218! Opleiding ism Cevora - Excel basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

Opleiding ism Cevora - Excel Vervolmaking I

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Excel vervolmaking II

4

di

dag

17-apr-12

Kortrijk

202,07

Opleiding ism Cevora - Excel: draaitabellen & databanken

2

di

dag

20-mrt-12

Kortrijk

104,06

❏❏ Opleiding ism Cevora - Excel: ontdek de handig(st)e

2

ma

dag

16-apr-12

Roeselare

104,06

❏❏ Opleiding ism Cevora - Word basis ❏❏ Opleiding ism Cevora - Word: professioneel

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

2

di

dag

27-mrt-12

Brugge

104,06

❏❏ Opleiding ism Cevora - Word: tips & trics ❏❏ Opleiding ism Cevora - Outlook ❏❏ Opleiding ism Cevora - Haal het maximum uit

2

di

dag

8-mei-12

Roeselare

104,06

2

do

dag

24-mei-12

Kortrijk

94,38

Outlook

2

do

dag

14-jun-12

Kortrijk

104,06

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

Opleiding ism Cevora - PowerPoint basis

2

diverse

dag

diverse

diverse

94,38

Opleiding ism Cevora - PowerPoint vervolmaking

2

di

dag

22-mei-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Access Basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Sharepoint initiatie

2

vr

dag

25-mei-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Sharepoint vervolmaking

2

vr

dag

15-jun-12

Kortrijk

121,00

Adobe CS5 - Dreamweaver

8

do

av

1-mrt-12

Roeselare

375,10

Adobe CS5 - Flash (op PC)

8

di

av

17-apr-12

Roeselare

375,10

Adobe CS5 - Illustrator

6

ma

av

19-mrt-12

Kortrijk

290,40

Adobe CS5: eenvoudige correcties van beelden met Photoshop (pc)

8

ma

av

19-mrt-12

Brugge

375,10

6

di

av

28-feb-12

Kortrijk

290,40

❏❏ ❏❏ ❏❏ ❏❏

functies

opbouwen dossiers & lange documenten

DTP - OPLEIDINGEN

❏❏ Adobe CS5: opmaken van eenvoudige publicaties

voor print of web in InDesign (pc)

DTP - opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218)

❏❏ Opleiding ism Cevora - Adobe Indesign initiatie ❏❏ Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop initiatie ❏❏ Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop vervolmaking

40

6

woe

dag

14-mrt-12

Brugge

312,18

6

ma

dag

23-jan-12

Roeselare

312,18

4

ma

dag

19-mrt-12

Roeselare

248,05

www.syntrawest.be


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal Les Tijdstip sessies dag

Start Locatie datum

TAAL ❏❏ Taalbad Frans ❏❏ Testavond Frans ❏❏ Testavond Frans ❏❏ Testavond Frans ❏❏ Frans voor personeelszaken ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd ❏❏ Initiatie Zakelijk Frans ❏❏ Le téléphone efficace ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair ❏❏ Zakelijk communiceren in het Frans - basis ❏❏ Commercieel Frans ❏❏ Nederlands voor anderstaligen ❏❏ Hoe schrijf ik het in het Nederlands ❏❏ Zakelijk communiceren in het Duits - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair ❏❏ Duits in het transport ❏❏ Testavond Engels ❏❏ Zakelijk communiceren in het Engels - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair ❏❏ Initiatie zakelijk Pools ❏❏ Initiatie zakelijk Portugees ❏❏ Zakelijk communiceren in het Spaans - basis ❏❏ Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair ❏❏ Initiatie zakelijk Turks REDACTIE ❏❏ Hoe schrijf ik een goed persbericht? ❏❏ Correct schrijven ❏❏ Webcopywriting ❏❏ Succesvolle nieuwsbrieven schrijven

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

10

ma -vr

dag

2-jan-12

Roeselare

0

ma

av

23-jan-12

Kortrijk

(*) 300,00 GRATIS

0

di

av

31-jan-12

Roeselare

GRATIS

0

wo

av

8-feb-12

Brugge

12

do

av

9-feb-12

Roeselare

(*) 330,00

12

ma

av

27-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

di

av

28-feb-12

Roeselare

(*) 330,00

12

di

av

28-feb-12

Roeselare

(*) 330,00

12

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

GRATIS

5

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 150,00

12

wo

av

7-mrt-12

Brugge

(*) 330,00

12

do

av

8-mrt-12

Brugge

(*) 330,00

12

do

av

15-mrt-12

Veurne

(*) 330,00

6

di

av

22-mei-12

Roeselare

(*) 195,00

12

do

av

1-mrt-12

Kortrijk

12

wo

av

14-mrt-12

Kortrijk

12

di

av

13-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

6

di

av

20-mrt-12

Brugge

(*) 195,00

0

di

av

31-jan-12

Kortrijk

GRATIS

12

ma

av

5-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

di

av

6-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

12

ma

av

12-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

2

wo

av

16-mei-12

Kortrijk

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

133,10

4

wo

av

18-apr-12

Brugge

302,50

2

di

av

20-mrt-12

Kortrijk

133,10

(*) 30,00 (*) 30,00

133,10

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59 Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar! Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

41


INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN ➲➲ U wenst meer informatie? Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u onze detailfolders downloaden via onze website www.syntrawest.be. Tijdens de kantooruren kan u ook ons contact- en registratiecenter bereiken via tel. 078 353 653 (lokaal tarief) of via info@syntrawest.be.

➲➲ U wenst zich in te schrijven? Inschrijven voor een cursus kan eenvoudig: ➠➠ telefonisch: contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) ➠➠ via de website: www.syntrawest.be ➠➠ via fax: u kunt de inschrijvingsstrook terugfaxen naar: 051 26 87 59 ➠➠ via mail naar: info@syntrawest.be ➠➠ via de post: u kunt de inschrijvingsstrook opsturen naar Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare t.a.v. NATHALIE NEIRYNCK Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. De factuur is de bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

volg voordelig opleidingen ■■Tot 50% minder betalen voor uw opleiding! Syntra West is erkend als opleidingsinstelling. Ben je werknemer: www.vdab.be/opleidingscheques bespaar 50% met opleidingscheques (tot max.€ 125 per jaar) ➠➠ Ben je ondernemer: www.kmo-portefeuille.be geeft je tot 50% subsidie! ➠➠

■■Wenst u een opleiding op maat? Dit kan, vraag vrijblijvend een offerte voor een ‘in company’ training in de gebouwen van Syntra West of ‘aan huis’, in uw bedrijf. Vb. u werkt met MS-Office-versie 2007 en u wenst de opleiding ‘MS-Office 2007 Excel gevorderd’ te volgen met een aantal van uw collega’s? ➠➠ Vb. u vindt één bepaalde opleiding niet terug in het Syntra West-aanbod? Laat het ons weten en kijk of een ‘opleiding op maat’ iets voor u is. ➠➠

Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

Data en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

42

www.syntrawest.be


INSCHRIJVINGSSTROOK Ondergetekende, Naam . ....................................................................................................................................................... Voornaam ................................................................................................................................................. Straat & nr. ............................................................................................................................................... Postcode & gemeente . ............................................................................................................................ Tel. ....................................................................... Fax ............................................................................ E-mail ....................................................................................................................................................... Geboren op .......................................................... te ............................................................................ Bedrijfsgegevens: Naam . ....................................................................................................................................................... q BVBA q NV q VZW q ander: ................................................................................................................ Activiteit . .................................................................................................................................................. Functie ...................................................................................................................................................... Adres . ....................................................................................................................................................... Tel. & Fax .................................................................................................................................................. E-mail ....................................................................................................................................................... BTW-nr. .................................................................................................................................................... • schrijft zich in voor volgende opleiding: ................................................................................................................................................................... Startdatum ............................................................................................................................................... Lesplaats .................................................................................................................................................. • De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van q deelnemer q bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. • Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot uiterlijk vóór de vijfde sessie. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum Handtekening Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

43


1111121 MAN-KMO-beleid cijfers en mensen vj 12-A5

INFODAGEN:➲SPRING➲EENS➲BINNEN! DAGOPLEIDINGEN➲INFOMOMENT➲OP➲ALLE➲CAMPUSSEN➲ (BRUGGE-IEPER-KORTRIJK-OOSTENDE-ROESELARE-VEURNE) woensdagnamiddag 9 mei 2012 (van 14u-20u)

INFOMOMENTEN➲OP➲ALLE➲CAMPUSSEN➲ (BRUGGE-IEPER-KORTRIJK-OOSTENDE-ROESELARE-VEURNE) zaterdag 30 juni 2012 (09u-12u) en maandag 2 juli 2012 (van 14u-20u) zaterdag 25 augustus 2012 (09u-12u) en maandag 27 augustus 2012 (van 14u-20u)

Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2 Ieper Grachtstraat 13-1A, 8900 Ieper Kortrijk Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Oostende Industriezone 2, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare vastgoedm.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Veurne Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

U wenst meer info of u wenst u in te schrijven? Contacteer Syntra West via: 078/353 653 (gespreklokaal tarief) info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Management voor de KMO  

Als zaakvoerder van een KMO wordt het u niet altijd even makkelijk gemaakt.Regelgeving wijzigt voortdurend, wordt strenger en wordt strikter...