Page 1

VASTGOED  VOORJAAR 2012

www.syntrawest.be


INHOUD VOLG VOORDELIG OPLEIDINGEN ............................................................................. 4 OPLEIDINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF ............................................................. 5 JURIDISCHE OPLEIDINGEN ...................................................................................... 6        

Wet op de marktpraktijken - gevolgen voor de vastgoedmakelaar.....................................................6 Juridische update vastgoed ...................................................................................................................7 Nieuwe wetgeving mede-eigendom - stand van zaken ........................................................................8 Voorkooprecht - update ..........................................................................................................................9 Basis wetgeving mede-eigendom........................................................................................................10 Fiscaliteit voor de vastgoed .................................................................................................................11 Projecten publiek - private samenwerking.........................................................................................12 Verkoopsdossier van A tot Z .................................................................................................................13

TECHNISCHE OPLEIDINGEN .................................................................................. 14    

Inleiding tot schatten van bedrijfsgebouwen ......................................................................................14 Schetsen voor de vastgoedsector ........................................................................................................15 Praktijkschatting woning en appartementen .....................................................................................16 Energiebewust bouwen voor syndici ...................................................................................................17

COMMERCIËLE OPLEIDINGEN ............................................................................... 18  Commerciële training vastgoed...........................................................................................................18  Verkoop en verhuur van kantoorgebouwen - traject bedrijfsvastgoed.............................................19

LANDMETERS EXPERTS ........................................................................................ 20  Verticale eigendomsbegrenzing ..........................................................................................................20  Nieuwe beroepsmogelijkheden ...........................................................................................................21    

Frans voor de bouw en vastgoed .........................................................................................................22 Vastgoedstylist......................................................................................................................................23 Plaatsbeschrijvingen voor de vastgoedsector....................................................................................24 Energiedeskundige ...............................................................................................................................25

OPLEIDINGSKALENDER ......................................................................................... 26 INFO / INSCHRIJVING ............................................................................................. 30 CONTACTADRESSEN .............................................................................................. 32

2

www.syntrawest.be


VOORWOORD

Beste Vastgoedprofessional,

Blijf actueel en ontdek nieuwe opportuniteiten Als u actief bent in de vastgoedsector, is het noodzakelijk de evoluties op de voet te volgen. Dit helpt om uw klanten bij te staan met actueel advies en uw handelingen steeds in een correct kader te plaatsen. Op die manier kan u uw concurrentievoordeel behouden en vergroten. Met een divers en uitgebreid aanbod van opleidingen binnen verschillende domeinen van uw sector, wil Syntra West uw partner zijn om dit te realiseren. Voor het voorjaar 2012 werd opnieuw een evenwichtige opleidingskalender samengesteld in samenspraak met ons docententeam uit de sector. Het aanbod bestaat zowel uit actualiteitsseminaries om uw vakkennis up to date te houden als uit opleidingen die u toelaten uw vakkennis uit te breiden. Deze opleidingen zijn ook ideaal als bijscholing in het kader van de permanente vorming voor vastgoed (BIV). Bijkomend voordeel is dat u op het SF323 beroep kan doen voor een jaarlijks opleidingsbudget. (www.sf323.be)

Volg voordelig opleidingen Ons opleidingsaanbod voor het voorjaar biedt heel wat kansen voor uzelf en uw medewerkers. We geven dan ook graag de kans om voordelig in te schrijven voor verschillende kortlopende opleidingen samen. U krijgt één factuur met de verschillende opleidingen en u beslist nadien wie u stuurt. Hoe het in zijn werk gaat, leest u op de volgende pagina. We hopen dat u in ons aanbod voldoende terug kan vinden om uw organisatie en uw medewerkers sterker de toekomst in te leiden. Wij hopen dan ook om u binnenkort te ontmoeten in één van onze campussen.

Peter Daschot Commercieel Coördinator

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

3


VOLG VOORDELIG OPLEIDINGEN

Bespaar tot 50 % op uw opleidingen met opleidingscheques of met een KMO-portefeuille! Wie een opleiding volgt bij Syntra West krijgt een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Aarzel niet om uitleg te vragen via ons onthaal- en registratiecentrum: 078/353 653 (lokaal tarief). Ben je werknemer? Bespaar tot 50 %* met opleidingscheques. • Je schrijft je in voor een opleiding en je bestelt opleidingscheques voor de prijs van deze opleiding. Ga naar www.vdab.be, klik op tabblad ‘opleidingen’, bij opleidingscheques klik op ‘werknemers’ en op ‘bestel on line’. De eerste keer zal je je moeten registreren. Cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maand na start van de cursus! • Accor stuurt je een factuur toe om de cheques te betalen. Je betaalt deze factuur, die de helft van de waarde van de cheques bedraagt - de overheid betaalt de andere helft. • Je krijgt de cheques toegestuurd ter waarde van het volledig bedrag en je betaalt Syntra West met deze opleidingscheques. Er zijn cheques van € 25,00, € 10,00 of € 5,00. • *Je kan voor maximaal € 250,00 (dus voor € 125,00 betaald door de overheid) cheques aankopen per kalenderjaar. Ben je ondernemer? KMO-portefeuille geeft je tot 50% subsidie. • KMO-portefeuille, een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid gericht op zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. • Via de website www.kmo-portefeuille.be kun je een elektronische subsidieportefeuille openen voor ‘ondernemerschapsbevorderende diensten’, zoals opleidingen. • Syntra West is erkend als opleidings-instelling. Dat betekent dat je onze opleidingen met een KMO-portefeuille kunt betalen. • Wil je ook als ondernemer tot 50% besparen op een opleiding? Plan je opleidingen bij Syntra West en open je extra budget on-line Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

4

www.syntrawest.be


OPLEIDING OP MAAT VAN UW BEDRIJF Alle opleidingen vermeld in deze brochure (of andere) kunnen eveneens georganiseerd worden op maat van uw bedrijf / organisatie. Omdat elk bedrijf een eigen karakter en kenmerken heeft, biedt Syntra West de mogelijkheid om, exclusief voor uw bedrijf, een opleiding op maat te organiseren. Hierbij wordt gezocht naar een trainingsformule die het beste schikt bij de vraag van het bedrijf. De inhoud, groepsgrootte, tijdsduur en locatie van de opleidingen worden in onderling overleg vastgelegd.

Hoe werkt het?  Stap 1 U contacteert ons via 078 353 653 of info@syntrawest.be en bezorgt ons volgende gegevens: ➠ Bedrijfsgegevens + contactpersoon & gegevens ➠ Onderwerp van de gewenste training Locatie waar de opleiding zou kunnen doorgaan: bij u ter plaatse (al dan niet met onze mobiele PC klas) of in één van onze vestigingen in West-Vlaanderen ➠ Tijdstip: overdag – avond (eventuele gewenste periode) ➠ Aantal deelnemers: eerste raming  Stap 2 Syntra West bezorgt u via onze klantverantwoordelijke een GRATIS offerte voor de gevraagde op maat opleiding(en). Deze offerte wordt verder met u persoonlijk opgevolgd en indien noodzakelijk verder verfijnd.

 Stap 3 Indien u akkoord gaat met ons prijsvoorstel, ontwikkelt het deskundig team van Syntra West samen met u een opleiding op maat specifiek aangepast aan de noden van het bedrijf. Inhoud en groepsindeling kan eventueel bepaald worden aan de hand van een screening.

 Stap 4 Via ons uitgebreide docentennetwerk kunnen wij de samengestelde training inplannen op de door u gewenste tijdstippen en locatie.

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

5


JURIDISCHE OPLEIDINGEN WET OP DE MARKTPRAKTIJKEN Gevolgen voor de vastgoedsector DOCENT Sabine Delvoye – Advocaat Baelde&D’Hondt Advocaten

PROGRAMMA Op 13/05/2010 trad de nieuwe wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming (wet van 06 april 2010) in werking en vervangt de vroegere Wet op de Handelsprakijken en de voorlichting en bescherming van de consument (14 juli 1991). Op een aantal punten hervormt en moderniseert deze nieuwe wetgeving de wet van 1991, voornamelijk betreffende regelingen rond prijsvermindering, verkoop op afstand, sperperiodes en koppelverkoop. De nieuwe wetgeving wil de concurrentie tussen ondernemingen beter afstemmen op de nieuwe marktvoorwaarden in functie van de consument. De wetgeving wil zo zorgen voor eerlijke concurrentie met voldoende bescherming van de zwakste ondernemingen en voor de belangen van de consument. Gezien deze wetgeving van toepassing is op de vastgoedmakelaars, is het belangrijk te weten wat dit voor effect heeft voor de vastgoedsector. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de belangrijke wijzigingen inzake marktpraktijken en de praktische gevolgen voor de vastgoedsector. De wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming

Belangrijke wijzigingen tov de wetgeving van 1991

• Inleiding en doelstelling • positionering tov wetgeving 14 april 1991 (Wet op de Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument). • begrippenkader: - “verkoper” wordt “de onderneming” - “handelspraktijken” wordt “marktpraktijken”

• Prijsvermindering – verkoop op afstand – sperperiode - koppelverkoop Impact op de vastgoedsector • • • • • •

bemiddelingsovereenkomsten herroepingsbeding tegenstrijdigheid koppelverkoop openbare verkopen ...

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende, 1 sessie van 3 uren op woensdag 1 februari 2012 van 19u tot 21u30 Deelnameprijs  Deelname aan deze opleiding bedraagt € 48,40 (inclusief btw) Deze opleiding wordt gekoppeld aan een reunie voor alle oud-cursisten van Syntra West binnen de vastgoedopleidingen.

6

www.syntrawest.be


JURIDISCHE OPLEIDINGEN JURIDISCHE UPDATE VASTGOED DOCENT Evelyne Decruyenaere, Ministerie van Financiën

PROGRAMMA Groene Fiscaliteit Met welke aspecten moet u binnen de vastgoedbranche rekening houden? Tijdens deze sessie krijgt u een praktisch overzicht van de fiscale draagwijdt van groene maatregelen. Zeker naar uw klanten toe, maar ook binnen bouwprojecten en andere, is het meer dan belangrijk dat u dit kan inschatten. • Groene maatreegelen vanuit de federale overheid • belanstingvermindering voor energiebesparende uitgaven • belastingvermindering voor energiezuinige woningen (lage energiewoningen, passiefwoningen en nul energiewoningen) • fiscale voordelen gekoppeld aan groene leningen (deze kunnen wel nog enkel dit jaar worden aangegaan!) Groene maatregelen vanuit de Vlaamse overheid • groenestroomcertificaten • de dakisolatiepremie wordt afgeschaft vanaf 1.1.2012! Tegemoetkomingen van netbeheerders • bvb. Eandis: premie warmtepompen, ... Tegemoetkomingen van lokale overheden • provincies, gemeenten, ... (korte bespreking)

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op donderdagavond 15 maart 2012 van 19u tot 22u of  Syntra West campus Kortrijk op donderdagavond 16 april 2012 van 19u tot 22u  Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

7


JURIDISCHE OPLEIDINGEN NIEUWE WETGEVING MEDE-EIGENDOM stand van zaken DOCENT Winand Van Coillie - Vastgoedbeheerders W. Van Coillie en C° Op 16 juli 2009 keurde de kamer de nieuwe Wet op de Mede-eigendom goed. Het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken werd tevens ook op donderdag 6 mei 2010 door Kamer en Senaat goedgekeurd. De wijzigingen en kernpunten van de nieuwe wet zijn toch belangrijk om even in detail te bekijken. In de nieuwe wet staan immers verschillende punten die een transparanter en meer toekomstgericht beheer beogen met de bedoeling om meer bewustwording te creëren bij de mede-eigenaar inzake huidige en toekomstige kosten. Tijdens deze sessie krijgt u een praktisch overzicht van deze wijzigingen en ook een overzicht van de ervaringen met de werking van de regelgeving.

PROGRAMMA • Inleiding en duiding nieuwe wetgeving • Verschilpunten wetgeving 30 juni 1994 • Bespreking van de wijzigingen: - Contactlijst adressen andere mede-eigenaars - Aantal volmachten - Voorzitter Algemene vergadering - Samenroepen en agenda Algemene vergadering - Raad van Mede-eigendom

- Mandaat syndicus - Vaste regels beheer van de boekhouding - Modernisering werking mede-eigendom - (digitalisering) - … • Duiding praktische implicaties voor de medeeigenaar • Vragenronde

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op woensdagavond 25 april 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

8

www.syntrawest.be


JURIDISCHE OPLEIDINGEN VOORKOOPRECHT – UPDATE DOCENT Wim Crabbe, notarieel jurist Door het voorkooprecht wordt de verkoper het recht ontnomen om te verkopen aan wie men wil. Het recht van voorkoop moet dan ook beschouwd worden als een eigendomsbeperking. Meestal wordt er in de verkoopsovereenkomst bedongen dat de verkoop slechts doorgaat onder de opschortende voorwaarde van niet uitoefening van enig voorkooprecht. Het is van groot belang een inzicht te hebben in de werking van ‘voorkooprechten’. Tot nu toe was het recht van voorkoop in het kader van Vlaamse wooncode oa van toepassing op alle verkopen van leegstaande of verkrotte gebieden en in de zogenaamde ‘bijzondere gebieden’. Een recente wijziging in de Vlaamse wooncode bepaalt dat het voorkooprecht er in een aantal gevallen toch niet van toepassing is, ook al beantwoordt het aan de bovengenoemde criteria. In deze opleiding krijgt u een inzicht in de voorkooprechten en de wijzigingen in de Vlaamse wooncode mbt tot deze voorkooprechten.

PROGRAMMA De bedoeling van deze bijscholing is om u een inzicht te geven in de werking van de voorkooprechten Voorkooprechten: wettelijk of conventioneel • Overzicht van de voorkooprechten (wettelijk of conventioneel van aard) die hun belang hebben bij vastgoedmakelaars: - Vlaamse wooncode; - voorkooprecht in de pachtwetgeving; - voorkooprecht in het kader van de ruilverkaveling; - voorkooprecht natuurbehoud;

- conventionele voorkooprechten. - Met telkens volgende topics: Wettelijke basis Begunstigden - Bevoorrechte kopers - Toepassingsgebied-afbakening - Procedure/contact

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk op donderdagavond 29 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

9


JURIDISCHE OPLEIDINGEN BASIS WETGEVING MEDE-EIGENDOM DOCENT Winand Van Coillie Vandaag de dag is het beheer van gebouwen een professionele aangelegenheid. Zowel technisch, administratief als financieel moet een gebouw kwalitatief beheerd worden. De syndicus is de gemandateerde van de mede-eigenaars en volgt het dagelijks beheer van de residentie op. Hij organiseert vergaderingen, heeft beroepsaansprakelijkheid en legt de jaarrekening voor. Om duidelijkheid in deze wetgeving te krijgen, en tevens in de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is de nodige opleiding vereist. In deze praktijkgerichte cursus krijgt u een basis in de recente wetgeving mee. Hierin worden de rechten en plichten van een syndicus besproken en dit volgens de wetgeving op het beheer van gebouwen.

PROGRAMMA Inleiding

Technisch beheer

• deontologie; • tarifering; • basisdocumenten;

• • • • • •

Administratief beheer • algemene vergadering; • vertegenwoordiging; • contractuele relaties;

duurzame, toevallige contracten; organisatie en verantwoordelijkheid; besluitvorming; Wet appartementseigendommen wijziging openbare orde en dwingend recht; juridische aspecten en verzekeringen;

Mede-eigendommen

Financieel beheer • samenstelling begroting en werkingsfonds; • kostenverdeling; • incasseren;

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk 10 sessies van 3 uren, telkens op donderdag vanaf 19 april 2012, van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 326,70 (inclusief btw)

10

www.syntrawest.be


JURIDISCHE OPLEIDINGEN FISCALITEIT VOOR DE VASTGOED DOCENT Evelyne Decruyenaere Op vlak van fiscale wetgeving wijzigt regelmatig een en ander, ook de fiscaliteit inzake vastgoed. Vooreerst zijn er een heel aantal fiscale aftrekmogelijkheden of andere maatregelen die voor uw particuliere klant van belang zijn. Ook inzake vennootschapsbelasting is het voor u in de vastgoedsector belangrijk om op de hoogte te blijven van de meest actuele fiscale regelgeving inzake meerwaarde, vruchtgebruik, etc..., net zoals de recente BTW-wijzigingen voor nieuwbouw en andere projecten. Tijdens deze opleiding krijgt u een update inzake de verschillende fiscale domeinen. Het is de bedoeling om de meest recente wijzigingen uit te tekenen, met de duiding waar u in de vastgoedsector uw klant kan informeren. Dit zal uiteindelijk een meerwaarde meebrengen voor zowel uzelf als uw klant en tevens is dit een ideale opfrissing voor u van de fiscale regelgeving.

PROGRAMMA Het programma bestaat uit 2 sessies: Fiscale implicaties bij de aankoop van onroerende goederen (zowel in hoofde van particulieren als in hoofde van beroepsgebruikers) • • • •

registratierechten versus BTW financiering fiscale stimuli voor energiebesparende uitgaven gesplitste aankoop: vruchtgebruikconstructies, erfpacht, opstal

Fiscale implicaties bij de verhuring van onroerende goederen (zowel in hoofde van particulieren als beroepsgebruikers) • belastbaarheid van onroerende inkomsten (PB versus ven.b.) • huurherkwalificatie in hoofde van bedrijfsleiders 1° categorie Fiscale implicaties bij de verkoop van onroerende goederen • registratierechten versus BTW • belastbaarheid van meerwaarden in hoofde van particulieren • belastbaarheid van meerwaarden in hoofde van beroepsgebruikers (PB versus ven.b.) In het vastgoedopleidingsaanbod bestaat ook een update inzake BTW als bijscholing gericht naar de vastgoedsector.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk 2 sessies van 3 uren, telkens op maandag vanaf 14 mei 2012, van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

11


JURIDISCHE OPLEIDINGEN PROJECTEN PUBLIEK - PRIVATE SAMENWERKING DOCENT Sofie Logie - Publicus Advocaten Publiek-private samenwerking wordt als begrip makkelijk gebruikt, maar inhoudelijk. Los van de verschillende definities op Vlaams en Europees niveau, is de omschrijving als zijnde een samenwerkingsverband, niet in een paar woorden gezegd. Dat onder het privaat vastgoed bij dergelijke publiek - private samenwerking ook appartementsgebouwen, bijhorende parkeergarages, etc... is voor u als syndicus zeker interessant. Welke PPS-projecten mogelijk zijn, wat de desbetreffende wettelijke omkadering is, Tijdens deze sessie krijgt u een basis inzake publiek-private samenwerking. De docent geeft u de juridische omkadering en de mogelijke projecten op een praktische manier weer.

PROGRAMMA Duiding op Vlaams en Europees niveau

Soorten projecten en sectoren

• Algemeen: - definitie als samenwerkingsverband tussen publieke en private sector • Mogelijke meerwaarden

Overzicht mogelijke sectoren en soorten projecten: • langdurige samenwerking • Mogelijk infrastructuur die in aanmerking komt voor PPS: - openbare infrastructuur - publiek vastgoed - privaat vastgoed

Wetgeving en kader Decreet betreffende publiek-private samenwerking (9juli 2003) • Duiding bij de wetgeving • Duiding rol Vlaams kenniscentrum PPS: - juridische faciliteiten (bvb domeinrecht)

Toepassing inzake mede-eigendom Duiding bij mogelijke toepassingen inzake privaat vastgoed • Cases

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op maandagavond 7 mei 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

12

www.syntrawest.be


JURIDISCHE OPLEIDINGEN VERKOOPSDOSSIER VAN A TOT Z DOCENT Frank Burssens, Everest-Law advocaat Voor medewerkers in een vastgoedkantoor is het van groot belang te weten welke documenten tot een verkoopdossier behoren. Daarnaast is het ook nuttig de betreffende wetgeving of verplichting te kennen. Onder meer door de veelheid aan elementen, wetgeving en documenten is het niet altijd evident een overzicht te blijven behouden. Daarom organiseert Syntra West deze praktische opleidingssessie voor vastgoedmedewerkers en -makelaars, waarin een overzicht wordt gegeven van documenten en wetgeving, en bijkomende duiding bij het vastgoedverkoopdossier.

PROGRAMMA • • • • • • •

inleiding en duiding; juiste bepaling van begrippen; onderhandse verkoop; openbare verkoop; opdracht - mandaat; verkoopopdracht: exclusief en niet-exclusief; het verkoopdossier;

• • • • • •

dossiergegevens; checklist van belangrijke vragen; officiële stukken; overzichtslijst; informatiebronnen; correcte aanvraag van dossierstukken.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op donderdagavond 24 mei 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

13


TECHNISCHE OPLEIDINGEN INLEIDING TOT SCHATTEN VAN BEDRIJFSGEBOUWEN DOCENT Marcel Bogaerts Bedrijfsvastgoed schatten is iets helemaal anders dan woonhuizen en appartementen schatten. In deze opleiding leer je de verschillen duiden, courante waardebepalingselementen en veel voorkomende beoordelingsknelpunten bespreken en hiervoor mogelijke oplossingen vinden. Je leert op correcte manier schattingsverslagen opmaken voor deze specifieke niche van de vastgoedmarkt. Dit is een inleidende opleiding over de praktische aanpak van bedrijfsvastgoedschattingen. De waardebepaling van een handelsfonds komt niet aan bod.

PROGRAMMA • • • • •

inleiding: waardebegrippen, verschil tussen waarde en prijs; overzicht van de grote categorieën van bedrijfsvastgoed; types bedrijfsvastgoed; knelpunten bij bedrijfsvastgoedschattingen; schattingsverslag opstellen: verschillende rubrieken en besluitvorming.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk, 2 sessies van 3 uren - telkens op dinsdag vanaf 20 maart 2012, van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

14

www.syntrawest.be


TECHNISCHE OPLEIDINGEN SCHETSEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR DOCENT Olivier De Buck, architect Het gebeurt wel vaker dat u de klant vlug een tekening wil maken om iets te verduidelijken. Wanneer het resultaat van die schets eerder een vruchteloze poging blijft en geen duidelijkheid schept, is het wellicht goed eens stil te staan bij het feit dat ‘correct’ schetsen met een aantal basic rules kan aangeleerd worden. Zeker op een werf, of op basis van een bestaand plan, moet een schets toch in enige mate met de realiteit overeenkomen. En het is behoorlijk eenvoudig om de tips snel onder de knie te krijgen. Tijdens deze sessie oefent u de technieken in om snel een correcte schets te maken, op uw bureau of op de werf, bij klanten, etc.

PROGRAMMA De sessie spitst zich vooral toe op concrete oefeningen. Daarvoor wordt de basis gelegd met een aantal tips & tricks, die als regels kunnen gelden voor het maken van een correcte schets. • basis van wat je wil schetsen • uittekenen • referentiepunten • verhoudingen • 3D • ... De oefeningen zijn ook gebaseerd op de plannen die in de voorbije sessies (opleiding planlezen) werden behandeld.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op woensdagavond 15 februari 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

15


TECHNISCHE OPLEIDINGEN PRAKTIJKSCHATTING WONING EN APPARTEMENTEN DOCENT Jan wellecan, zelfstandig verzekeringsmakelaar Een juiste waardebepaling van een woning of appartement is van het grootste belang. Over- en onderwaardering zijn een spijtige zaak. Prijsschattingen met de natte vinger zijn uit den boze. In deze lessenreeks wordt de nadruk gelegd op de juiste interpretatie van de diverse schattingselementen. Als inleiding worden een aantal veelgebruikte schattingsmethodes toegelicht. Je krijgt inzicht in de verschillende factoren die de waarde van een vastgoed beïnvloeden en leert ook een degelijk schattingsverslag samenstellen en motiveren.

PROGRAMMA Algemene doelstellingen

Leerinhouden

• de verschillende waarden kunnen bepalen • inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed • schadeposten van eigendommen kunnen herkennen

• soorten waarden • waardefactoren • schade, sleet en verval van huizen en appartementen bepalen • waardebepaling van huizen en appartementen • verschillende schattingsmethodes • schattingsverslagen correct samenstellen en interpreteren

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende 5 sessies, telkens op dinsdag vanaf 8 mei 2012, van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 381,15 (inclusief btw)

16

www.syntrawest.be


TECHNISCHE OPLEIDINGEN ENERGIEBEWUST BOUWEN DOCENT Francis Geldof Binnen de vastgoedsector is het van belang om ook de laatste trends te volgen, en zeker mbt tot energiebewust bouwen en verbouwen. Omdat u als professional binnende verkoop & verhuur van onroerend goed, als ook de bouwprojecten en tenslotte het beheer van gebouwen, steeds vaker geconfronteerd wordt met nodige energievriendelijke aanpassingen of initiatieven tot verbouwing, is het van belang dat u weet wat de technische mogelijkheden zijn. Deze korte bijscholing geeft u een bouwtechnische insteek inzake duurzaamheid.

PROGRAMMA Inleiding ‘duurzaamheid’ • duiding & achtergrond • bouwkundige mogelijkheden ifv energiebewust bouwen en onderhoud • nieuwe materialen • tendenzen in technologieën Bouwen • analyse van enkele projecten ifv duurzaamheid • bouwtechnische duiding bij materialen en technieken Onderhoud van gebouwen • mogelijkheden inzake energiebewust onderhoud • C2C, terugverdientijden en LCA • analyse van enkele casestudies Vragen Deze sessie is een praktijkgerichte opleiding waarbij aan de hand van voorbeelden en cases de materie uitgelegd wordt. De oefeningen zijn ook gebaseerd op de plannen die in de voorbije sessies (opleiding planlezen) werden behandeld.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Oostende op dinsdagavond 27 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

17


COMMERCIËLE OPLEIDINGEN COMMERCIËLE TRAINING VASTGOED DOCENT Kris De Schrijver - Quadre S

PROGRAMMA In een markt waar harde concurrentie heerst, komt het er op aan je te onderscheiden van je concurrent. Hoe kun je dit doen, ontdek je troeven, ontdek je klant. De vastgoedmarkt is al jaren gekend omwille van de bikkelharde concurrentie. Toegegeven, er zijn heel wat makelaars, en dit is vooral een regionale factor. Maar eigenlijk komt het er op aan om te kunnen uitsteken boven de rest, zich te onderscheiden van de middelmaat. Ook op vlak van vastgoedinkoop is optimaal resultaat van groot belang. De medewerkers die nu de baan opgaan moeten mensen overtuigen hun woning te verkopen via dat ene kantoor. Wat maakt hen dan zoveel beter? Wat is hun voordeel? Vastgoedinkopers hebben soms de ondankbare taak om op deze en nog vele andere vragen te moeten antwoorden. Met een krachtige en heel doelgerichte vorming kunnen zij deze problemen veel beter het hoofd bieden. Syntra West ontwikkelde deze training, speciaal op maat van de medewerkers in de vastgoedkantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de klantenportefeuille. Duiding en toepassingen gedurende de trainingssessies • • • • • • • • • • • • •

Aspecten die meespelen om de commerciële resultaten te verhogen Commerciële aanpak bij inkoop, tips en advies Meerwaardes creëren Zich onderscheiden door commerciële alertheid Klantenbinding en nazorg Klantvriendelijkheid: wat en hoe? Efficiënte communicatietechnieken Het empathische vermogen vergroten Teleprospectie en televerkoop Het psychologische aankoopproces van elke klant + klantentypologieën Brochures meegeven ombuigen tot actieverkoop Professioneler verkopen en inkopen: vragen stellen, argumenteren, afsluiten Beïnvloedingstechnieken en technieken en trics voor ‘moeilijke klanten’

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk, 5 sessies op woensdagavond vanaf 29 februari 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 381,15 (inclusief btw)

18

www.syntrawest.be


COMMERCIËLE OPLEIDINGEN VERKOOP EN HUUR VAN KANTOORGEBOUWEN Binnen bedrijfsvastgoed maakt de kantoormarkt een steeds groter deel uit. Nieuwe kantorenparken en business parken, maken deel uit van een stadsomgeving. Als vastgoedkantoor met een focus op dit bedrijfsvastgoed is het daarom goed om zeker naar verhuur van kantoren de juiste kennis te hebben. Niet enkel de verhuur en verkoop van kantoren is belangrijk, maar ook de specifieke financiering, de praktische zaken in verband met de realisatie van gebouwen, etc. zijn van belang. Deze korte opleiding past in het traject Bedrijfsvastgoed dat binnen Syntra West wordt ontwikkeld. U kan reeds volgende modules volgen: • Bedrijfsvastgoed - algemeen (2 sessies) • Overdracht handelsfondsen - update (1 sessie) • Onroerende leasing (1 sessie) • Inleiding tot schatten van bedrijfsgebouwen (2 sessies)

PROGRAMMA Concrete doelstellingen Kopen of huren van een kantoorgebouw • Algemeen • specifieke bepalingen voor kantoorverhuur en -verkoop • Opzegging • Verbouwingen • Leegstand

De financiering van kantoorgebouwen • onroerende financiële leasing • vastgoedcertificaten • vastgoedbevaks De overheid en kantoorgebouwen • overheidsopdrachten en de publiek-private samenwerking • verschillende formules voor de ontwikkeling van kantoorgebouwen

Hierbij wordt ingegaan op • de belangrijkste kenmerken • voor- en nadelen van de verschillende opties • Nieuwe wetgeving omtrent overheidsopdrachten: basisprincipes, gunningswijzen (aanbesteding, offerteaanvraag, onderhandelingsprocedure) • PPS zoals voorzien in het Vlaamse Decreet: basisprincipes, kennismaken met PPS-contracten • ...

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk op dinsdagavond 24 april 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

19


LANDMETERS EXPERTS VERTICALE EIGENDOMSBEGRENZING Als landmeter-expert staat u in voor de juiste locatie van eigendomsbegrenzing. Dit geldt zowel voor de horizontale begrenzing, de grenzen van een perceel als voor de vertikale begrenzing (bvb verdeling van appartementsgebouwen, voorzieningen boven en onder de grond). De plannen die opgemaakt worden kunnen dienen voor een grenserkenning, mutatie, akte of procesverbaal. Uiteraard komen er bij het opmaken van die plannen ook heel wat aspecten bij kijken, zoals stedenbouwkundige voorschriften, aansprakelijkheid en praktische zaken ifv schade. Tijdens dit seminarie krijgt u een overzicht van deze aspecten inzake de vertikale eigendomsbegrenzingen met nadruk op de voorzieningen boven en onder de grond zoals , windturbines, riolering, etc.

PROGRAMMA Inleiding Algemene bepalingen Publiek - privaat recht • omschrijving domeingoederen, publieke en private eigendom • omschrijving eigendomsbegrenzing Overzicht van de juridische bepalingen inzake: • ondergrondse uitgestrektheid van de eigendom • ondergrondse innames • bovengrondse uitgestrektheid • voorbeelden Praktische benadering: • problematieken • aansprakelijkheid en verantwoordelijkheden • verantwoordelijke instanties Schade: • schade aan eigenaars • schade aan derden Casuïstiek en rechtspraak

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Brugge op maandagavond 12 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

20

www.syntrawest.be


LANDMETERS EXPERTS NIEUWE BEROEPSMOGELIJKHEDEN Binnen het beroepsprofiel van de landmeter-expert beweegt er momenteel heel wat inzake nieuwe beroepsmogelijkheden. Dit betekent dat de landmeter-expert zich op nieuwe domeinen kan bewegen, zoals het optreden binnen de wet eigendom, en andere. Om een duidelijk overzicht te geven van de mogelijkheden binnen het beroep en ook te duiden waar dan ook de problematieken zitten inzake deze materie wordt dit seminarie georganiseerd.

PROGRAMMA Tijdens deze sessie wordt een overzicht gegeven van de nieuwe beroepsmogelijkheden binnen de actuele (federale en Vlaamse) wetgeving, zoals: • het optreden binnen de wet mede-eigendom • inzake het Vlaamss decreet: optreden inzake aan- & verkoop door gemeenten, provincie, gewest, ocmw, etc. • het ontwerpdecreet sociale huisvesting Telkens wordt ingegaan op de regelgeving zelf, met bijkomende duiding naar de verantwoordelijkheden inzake de materie

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk op woensdagavond 9 mei 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

21

www.syntrawest.be


TAALOPLEIDING FRANS VOOR DE BOUW EN VASTGOEDSECTOR DOCENT Jean Lekeux De cursus is uitsluitend gericht op een efficiënte en klantgerichte mondelinge face-to-face communicatie met de klant, vertrekkend van hun dagdagelijkse praktijk. Er wordt uitgegaan van de specifieke taalhandelingen die vereist zijn als verkoopster. Hierrond worden de concrete structuren en standaardzinnen aangereikt, aangevuld met woordenschatoefeningen. Aan het eind van elke module worden rollenspelen voorzien, waarin de structuren moeten worden toegepast. Bovendien wordt er aandacht besteed aan de correcte en efficiënte hantering van de telefoon (noteren van een boodschap en telefoonnummers, doorgeven van openingsuren).

PROGRAMMA • • • • • • • •

begroeten van de klant, danken en afscheid nemen vragen naar de wensen van de klant advies verstrekken aan de klant uw mening kunnen uiten de klant wegwijs maken binnen de winkel alternatieven aanbieden aan de klant informatie verstrekken rond producten efficiënte communicatie bij betaling aan de kassa

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk, 5 sessies op dinsdag vanaf 20 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 160,00 (vrij van btw)

22

www.syntrawest.be


VASTGOED VASTGOEDSTYLIST DOCENT An Sterken, Feng Shui and More Vastgoedstyling is als trend vanuit de US overgekomen, en kent steeds meer succes. Vastgoedstyling zelf is een marketingtechniek waarbij je als vastgoedstylist instaat voor het verkoopsklaar maken van woningen door de karakteristieken van de woning te benadrukeren, door de minpunten weg te werken of te reduceren. Je maakt de woning zo aantrekkelijk mogelijk voor zo’n ruim mogelijk publiek van potentiële kopers. Op die manier verhoog je de kansen op verkoop van de woning voor een optimale prijs. Deze initiatieopleiding is een startmodule voor wie overweegt als zelfstandig vastgoedstylist aan de slag te gaan. Tijdens deze opleiding maak je kennis met het concept vastgoedstyling, met nadruk op het doel en de basistechnieken. Ook de toepassing van de technieken, de analyse van een woning, het uitbrengen en de uitvoering van het advies worden behandeld, door middel van oefeningen.

PROGRAMMA Vastgoedstyling: principes • praktische principes van vastgoedstyling en basistechnieken • wat betekent neurtrale styling ➠ kleur, kleurperceptie en kleurtheorie ➠ kleurcodificatiesysteem en kleurenschema’s ➠ mogelijke reacties op verschillende kleuren ➠ kleur afstemmen op afmetingen en vormen van de ruimte ➠ verlichting en effect op kleur • accessoires • algemene principes en finishing touch Rol van de vastgoedstylist • in het verkoopsproces Verloop van een opdracht • analyse van de woning (ahv praktijkoefening) • hoe opstellen van een schriftelijk advies ➠ voorstel inzake aanpassingen ➠ kostenvoorstel • opstellen van werkdocumenten • uitvoering van de opdracht

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk, 4 dagen op dinsdag vanaf 8 mei 2012 van 9u30 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u30 Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 387,20 (inclusief btw)

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

23


VASTGOED PLAATSBESCHRIJVINGEN VOOR DE VASTGOEDSECTOR De plaatsbeschrijving is de enige aanvaarde manier om ontegensprekelijk de staat van een eigendom, gebouw,.. vast te leggen. Het is een momentopname. Door het opmaken van meerdere plaatsbeschrijvingen kan een evolutie worden vastgesteld tussen de verschillende plaatsbeschrijvingen en kunnen de verantwoordelijken van de toestandswijziging worden gedefinieerd. Het is van groot belang dat het procesverbaal van plaatsbeschrijving correct wordt opgesteld, dat het volledig is en voor akkoord ondertekend door de betrokken partijen. Door de recente wijzigingen in de wetgeving wordt het correct kunnen opstellen van een plaatsbeschrijving alleen maar belangijker.

PROGRAMMA • • • • • • • • • • • • • • • •

Inleiding: Doel, juridische context en waarde Soorten plaatsbeschrijvingen Verantwoording opmaak, opnamemomenten Statuut uitvoerder plaatsbeschrijving Betrokken partijen, belang aanvaarding Opmaak en inhoud plaatsbeschrijving, essentiële onderdelen Omschrijving vetustiteit - normale en abnormale verwering - intrinsieke gebreken Omschrijving schadepatronen Waardebepaling minderwaarden, herstelling Gebruik van hulpmiddelen Lay-out plaatsbeschrijvingen Voorbeelden uit de praktijk met praktische toepassingen in situ Uitvoering plaatsbeschrijving(en) in situ Evaluatie plaatsbeschrijving(en) Gevolgen en procedures, vragen cursisten

Inhoudelijk kan bij iedere sessie specifiek ingegaan worden op praktijkproblemen en vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

PRAKTISCHE GEGEVENS Datum en locatie  Syntra West campus Kortrijk, 6 sessies op donderdag vanaf 8 maart 2012 van 19u tot 22u Deelnameprijs  deelname aan deze opleiding bedraagt € 435,60 (inclusief btw)

24

www.syntrawest.be


DUURZAAM BOUWEN VOOROPLEIDING TOT ENERGIEDESKUNDIGE Reflecterend blijkt dat bepaalde basisbegrippen- en vaardigheden die noodzakelijk zijn om deze opleiding tot een goed einde te kunnen brengen niet voldoende gekend zijn. Syntra West heeft een aangepaste vooropleiding ontwikkeld om uw slaagkansen voor de instaptest en opleiding te verhogen.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Deze cursus richt zich tot toekomstige energiedeskundigen die het erkenningsnummer wil verkrijgen van de Vlaamse Gemeenschap (VEA - Vlaams energie-agentschap) om gemachtigd te zijn een energieadvies op te stellen voor woningen. Vanaf heden zullen kandidaten voor de opleiding energiedeskundige type A een verplichte instapproef moeten afleggen (en hierin slagen) alvorens met de opleiding te kunnen starten.

INSCHRIJVEN INSTAPTEST Schrijf u in via Heidi.vansevenant@syntrawest.be voor deze GRATIS instaptest. Indien u niet geslaagd bent volgt u best de vooropleiding energiedeskundige.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE B Energiedeskundigen B staan in voor de opmaak van een energieaudit volgens de EAP-procedure. De energiedeskundige type B moet ook in staat zijn om een dossier samen te stellen met behulp van de door het Vlaams energieagentschap (VEA) beschikbare EAP-software. Hij moet tevens in staat zijn zijn elektronisch EAP-dossier door te sturen naar de server van het Vlaams energieagentschap (VEA).

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE C De gebruiker van een publiek gebouw, met een oppervlakte groter dan 1000 m² beschikt uiterlijk op 1 januari 2009, over een energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen. Het energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen kan worden opgemaakt door een externe energiedeskundige voor publieke gebouwen. Het doel van deze opleiding bestaat erin externe energiedeskundigen publieke gebouwen op te leiden.

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59

25

www.syntrawest.be


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal sessies

Les dag

Tijdstip

Start datum

Locatie

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

TAAL ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Taalbad Frans

10

ma -vr

Dag

20-feb-12

Testavond Frans

0

diverse

av

diverse

Roeselare diverse

(*) 300,00 GRATIS

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

diverse

av

diverse

diverse

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

diverse

av

diverse

diverse

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd

12

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

(*) 330,00

Initiatie Zakelijk Frans

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Le téléphone efficace

5

ma

av

5-mrt-11

Roeselare

(*) 150,00

Commercieel Frans

6

di

av

22-mei-12

Roeselare

(*) 195,00

Nederlands voor anderstaligen

12

do

av

1-mrt-12

Kortrijk

(*) 30,00

Hoe schrijf ik het in het Nederlands

12

wo

av

14-mrt-12

Kortrijk

(*) 30,00

Zakelijk communiceren in het Duits - basis

12

di

av

13-mrt-11

Roeselare

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Testavond Engels

0

di

av

31-jan-12

Kortrijk

GRATIS

Zakelijk communiceren in het Engels - basis

12

ma

av

5-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair

12

di

av

6-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Pools

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Portugees

12

ma

av

12-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

(*) 330,00

Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair

12

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Initiatie zakelijk Turks

12

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

(*) 330,00

Debatavonden zakelijk Frans

6

do

av

24-mei-11

Kortrijk

(*) 195,00

REDACTIE ❏ ❏ ❏ ❏

Hoe schrijf ik een goed persbericht?

2

di

av

15-mei-12

Kortrijk

133,10

Correct schrijven

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

133,10

Webcopywriting

4

wo

av

18-apr-12

Brugge

302,50

Succesvolle nieuwsbrieven schrijven

2

do

av

22-mrt-12

Kortrijk

133,10

PERSONAL SKILLS

26

Als leidinggevende coachend omgaan met medewerkers [SBM]

5

do

nm + av

8-mrt-12

Kortrijk

798,60

Communiceren en motiveren voor leidinggevenden [SBM]

2

do

dag

10-mei-12

Kortrijk

342,43

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Delegeren, valkuilen en mogelijkheden [SBM]

2

ma

nm + av

14-mei-12

Kortrijk

342,43

Hoe efficiënt netwerken? [SBM]

2

do

nm + av

26-apr-12

Drongen

342,43

Leidinggeven voor nieuw leidinggevenden [SBM]

4

di

nm + av

28-feb-12

Gent

750,20

Selfcoaching voor leidinggevenden [SBM]

5

di

av

8-mei-12

Kortrijk

798,60

Assertiviteit op het werk

4

diverse

av

diverse

diverse

307,34

Communiceren en omgaan met mensen

4

diverse

av

diverse

diverse

307,34

Efficiënt vergaderen

3

di

av

8-mei-12

Brugge

238,37

Mind Mapping en radiant thinking

2

di

av

29-mei-12

Brugge

199,65

Omgaan met lastig gedrag

2

ma

av

4-jun-12

Brugge

159,72

Snellezen

2

di

av

8-mei-12

Brugge

159,72

Geheugentraining

2

di

av

13-mrt-12

Kortrijk

159,72

Klantgericht onthaal aan balie of telefoon

3

wo

av

30-mei-12

Kortrijk

238,37

MBTI

2

di

av

29-mei-12

Kortrijk

226,27

www.syntrawest.be


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Aantal sessies

Les dag

Tijdstip

Start datum

Locatie

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

Stressmanagement

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37

Body Language - Lichaamstaal beheersen en gebruiken

2

wo

av

7-mrt-12

Roeselare

197,23

Naar een geweldloze communicatie

2

wo

av

21-mrt-12

Roeselare

159,72

Probleemoplossend en creatief denken

4

ma

av

14-mei-12

Roeselare

307,34

Spreken tot een publiek

4

do

av

24-mei-12

Roeselare

307,34

Timemanagement

4

do

av

3-mei-12

Roeselare

307,34

Accountmanagement [SBM]

4

wo

nm + av

23-mei-12

Kortrijk

757,46

Business development management [SBM]

4

wo

nm + av

25-apr-12

Drongen

757,46

Marketing communicatie en de ROI op uw campagnes [SBM]

6

di

nm + av

8-mei-12

Brugge

943,80

Rendabele prijszetting [SBM]

2

do

nm + av

7-jun-12

Gent

442,86

Schrijf uw marketingplan in 2 dagen: een draaiboek naar succes [SBM]

4

di

nm + av

20-mrt-12

Brugge

757,46

Telefonische prospectie

3

wo

av

14-mrt-12

Brugge

238,37

Adviserend verkopen

3

do

av

24-mei-12

Kortrijk

238,37

Basis verkooptraining

10

do

av

1-mrt-12

Kortrijk

629,20

Omgaan met klachten

3

do

av

15-mrt-12

Kortrijk

238,37

Basis verkooptraining

10

vrij

dag

4-mei-12

Roeselare

629,20

Prijsonderhandelingen en - verdediging

3

wo

av

16-mei-12

Roeselare

238,37

Verkoop jezelf

3

ma

av

5-mrt-12

Roeselare

238,37

Verkoopstraining voor gevorderden

10

wo

av

25-apr-12

Roeselare

597,74

B2C verkoopgesprek

2

do

av

22-mrt-12

Brugge

159,72

Commerciële vaardigheden voor de binnendienst

5

ntb

av

ntb

Kortrijk

405,35

SALES EN MARKETING ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

OFFICE MANAGEMENT ❏ ❏

Advanced Management Assistant [SBM]

2

di

nm + av

10-mei-12

Kortrijk

508,20

Event- en projectorganisatie voor de management assistant

4

ma

av

14-mei-12

Brugge

307,34

❏ ❏

KMO-administratie

11

di

av

6-mrt-12

Roeselare

615,89

Onthaalmedewerker

8

ma

av

23-apr-12

Roeselare

532,40

❏ ❏

Bedrijfsmanagement voor niet-economisten [SBM]

20

di

av

14-feb-12

Gent

Leanmanagement in administratie en dienstverlening [SBM]

2

woe

av

14-mrt-12

Brugge

423,50

Projectmanagement voor KMO IT-medewerkers

4

wo

dag

7-mrt-12

Roeselare

238,37

ORGANISATIE EN STRATEGIE

1.950,52

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59 Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar!

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

27


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal sessies

Les dag

Tijdstip

Start datum

Locatie

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

HRM EN SOCIALE ADMINISTRATIE ❏ ❏ ❏

Human resources management [SBM]

5

do

av

1-mrt-12

Brugge

NTB

Actuele sociale wetgeving voor managers [SBM]

2

di

nm + av

20-mrt-12

Kortrijk

508,20

Betaal minder sociale bijdragen als zelfstandige of vennootschap

1

ma

av

21-mei-12

Kortrijk

87,12

Hoe stelt de KMO een volledig en correct arbeidsreglement op?

2

wo

av

16-mei-12

Kortrijk

159,72

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Loon- en personeelsadministratie in de KMO

11

wo

av

14-mrt-12

Brugge

615,89

Loonkostverminderingen voor KMO’s

1

wo

av

28-mrt-12

Brugge

Sociale inspectie in de KMO: bereid u voor!

2

do

av

15-mrt-12

Roeselare

159,72

Tijdskrediet, thematische verloven en brugpensioen

3

ma

av

12-mrt-12

Roeselare

238,37

Vakantiewetgeving: jaarlijkse vakantie van A tot Z in de KMO

1

do

av

10-mei-12

Brugge

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Leren werken met een computer

8

diverse

av

diverse

diverse

312,18

Tien-vinger-typen

2

ma

vm

19-mrt-12

Kortrijk

146,41

Online sociale netwerken

2

do

av

24-mei-12

Kortrijk

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

ma

av

16-apr-12

Roeselare

199,65

Venice

8

ma

av

16-apr-12

Brugge

375,10

MS-Excel basis 2010

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

MS-Excel gevorderd 2010

6

di

av

17-apr-12

Kortrijk

266,20

MS-Word basis 2010

4

diverse

av

diverse

diverse

162,14

MS-Word gevorderd 2010

4

do

av

19-apr-12

Kortrijk

181,50

MS-Office 2010 upgrade

2

di

av

20-mrt-12

Veurne

MS-Outlook basis 2010

2

wo

av

29-feb-12

Kortrijk

87,12

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

diverse

av

diverse

diverse

96,80

MS-PowerPoint basis 2010

2

wo

av

18-apr-12

Kortrijk

87,12

Prézi

1

ma

av

27-feb-12

Kortrijk

54,45

MS-Access basis 2010

4

do

av

19-apr-12

Brugge

181,50

MS-OneNote 2010

1

wo

av

28-mrt-12

Kortrijk

54,45

Webmaster Expert

25

do

av

1-mrt-12

Brugge

804,65

❏ ❏ ❏

Opleiding ism Cevora - Excel basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Excel Vervolmaking I

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Excel: draaitabellen & databanken

2

di

dag

20-mrt-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Excel: ontdek de handig(st)e functies

2

ma

dag

16-apr-12

Roeselare

104,06

❏ ❏

Opleiding ism Cevora - Word basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Word: professioneel opbouwen dossiers & lange documenten

2

di

dag

27-mrt-12

Brugge

104,06

Opleiding ism Cevora - Word: tips & trics

2

di

dag

8-mei-12

Roeselare

104,06

Opleiding ism Cevora - Outlook

2

do

dag

24-mei-12

Kortrijk

94,38

Opleiding ism Cevora - Haal het maximum uit Outlook

2

do

dag

14-jun-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - PowerPoint basis

2

diverse

dag

diverse

diverse

94,38

Opleiding ism Cevora - PowerPoint vervolmaking

2

di

dag

22-mei-12

Kortrijk

104,06

87,12

87,12

Bureautica opleidingen

96,80

87,12

Bureautica opleidingen ism Cevora (Gratis voor bedienden uit PC 218)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

28

www.syntrawest.be


KALENDER OPLEIDINGEN VOORJAAR 2012 Opleiding

Aantal sessies

Les dag

Tijdstip

Start datum

Locatie

Prijs € (inclusief btw) (*)vrij van btw

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Opleiding ism Cevora - Access Basis

4

diverse

dag

diverse

diverse

182,71

Opleiding ism Cevora - Sharepoint initiatie

2

vrijdag

dag

25-mei-12

Kortrijk

104,06

Opleiding ism Cevora - Sharepoint vervolmaking

2

vrijdag

dag

15-jun-12

Kortrijk

121,00

Adobe CS5 - Dreamweaver

8

do

av

1-mrt-12

Roeselare

375,10

Adobe CS5 - Flash (op PC)

8

di

av

17-apr-12

Roeselare

375,10

Adobe CS5 - Illustrator

6

ma

av

19-mrt-12

Kortrijk

290,40

Adobe CS5: eenvoudige correcties van beelden met Photoshop (pc)

8

ma

av

19-mrt-12

Brugge

375,10

Adobe CS5: opmaken van eenvoudige publicaties voor print of web in InDesign (pc)

6

di

av

28-feb-12

Kortrijk

290,40

❏ ❏ ❏

Opleiding ism Cevora - Adobe Indesign initiatie

6

wo

dag

14-mrt-12

Brugge

312,18

Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop initiatie

6

ma

dag

23-jan-12

Roeselare

312,18

Opleiding ism Cevora - Adobe Photoshop vervolmaking

4

ma

dag

19-mrt-12

Roeselare

248,05

484,00

DTP - opleidingen

DTP - opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218)

CAD - opleidingen ❏ ❏ ❏

AutoCAD 2012 - 2D initiatie

10

diverse

av

diverse

diverse

AutoCAD 2012 - 2D professional

10

di

av

17-apr-12

Kortrijk

568,70

Google Sketchup 7

8

di

av

17-apr-12

Oostende

363,00

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D basis

8

di

dag

28-feb-12

Brugge

452,54

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 2D vervolmaking

4

di

dag

8-mei-12

Brugge

158,51

Opleiding ism Cevora - AutoCAD 3D

4

do

dag

3-mei-12

Kortrijk

290,40

Opleiding ism Cevora - Vectorworks

4

ma

dag

4-jun-12

Kortrijk

271,04

Opleiding ism Cevora - Google Sketchup

4

do

dag

22-mrt-12

Kortrijk

214,17

Opleiding ism Cevora - Inventor

8

wo

dag

9-mei-12

Brugge

520,30

EVW-Wijn leren proeven

6

diverse

av

diverse

diverse

190,00

CAD - Opleidingen ism Cevora (gratis voor bedienden uit PC 218)

EVW

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59 Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten. Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar!

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

29


MEER INFO? INLICHTINGEN & INSCHRIJVINGEN ➲ U wenst meer informatie? Voor meer praktische of inhoudelijke informatie kunt u onze detailfolders downloaden via onze website www.syntrawest.be. Tijdens de kantooruren kan u ook ons contact- en registratiecenter bereiken via tel. 078 353 653 (lokaal tarief) of via info@syntrawest.be.

➲ U wenst zich in te schrijven? Inschrijven voor een cursus kan eenvoudig: ➠ telefonisch: contacteer Syntra West via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek) ➠ via de website: www.syntrawest.be ➠ via fax: u kunt de inschrijvingsstrook terugfaxen naar: 051 26 87 59 ➠ via mail naar: info@syntrawest.be ➠ via de post: u kunt de inschrijvingsstrook opsturen naar Syntra West Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare t.a.v. PETER DASCHOT Uw inschrijving wordt dan automatisch verwerkt. De factuur is de bevestiging van uw inschrijving. Een aantal dagen voor de start van de opleiding ontvangt u een uitnodiging met de praktische gegevens.

OPLEIDINGCHEQUES EN KMO-PORTEFEUILLE SYNTRA West is erkend voor het ontvangen van opleidingcheques en het gebruik van de KMOportefeuille. Zowel werknemers als werkgevers kunnen via de overheid genieten van een fikse korting op hun opleidingen. In beide gevallen kan deze korting tot 50% bedragen!

Voor meer informatie over hoe u deze korting kunt bekomen, surf naar onze website www.syntrawest.be

Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

Data en prijzen in deze brochure zijn onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

30

www.syntrawest.be


INSCHRIJVINGSSTROOK

Ondergetekende, Naam ........................................................................................................................................................ Voornaam ................................................................................................................................................ Straat & nr. .............................................................................................................................................. Postcode & gemeente ............................................................................................................................. Tel. ....................................................................... Fax ........................................................................... E-mail ...................................................................................................................................................... Geboren op ......................................................... te ........................................................................... Bedrijfsgegevens: Naam ........................................................................................................................................................ ❑ BVBA ❑ NV ❑ VZW ❑ ander: ............................................................................................................... Activiteit ................................................................................................................................................... Functie ..................................................................................................................................................... Adres ........................................................................................................................................................ Tel. & Fax ................................................................................................................................................. E-mail ...................................................................................................................................................... BTW-nr. ................................................................................................................................................... • schrijft zich in voor volgende opleiding: ................................................................................................................................................................... Startdatum .............................................................................................................................................. Lesplaats ................................................................................................................................................. • De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van ❑ deelnemer ❑ bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. • Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot uiterlijk vóór de vijfde sessie. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Voor alle info: contacteer ons onthaal- en registratienummer: 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

31


1111109 MAN-vastgoed vj 12-A5

INFODAGEN: SPRING EENS BINNEN! DAGOPLEIDINGEN INFOMOMENT OP ALLE CAMPUSSEN (BRUGGE-IEPER-KORTRIJK-OOSTENDE-ROESELARE-VEURNE) woensdagnamiddag 9 mei 2012 (van 14u-20u)

INFOMOMENTEN OP ALLE CAMPUSSEN (BRUGGE-IEPER-KORTRIJK-OOSTENDE-ROESELARE-VEURNE) zaterdag 30 juni 2012 (09u-12u) en maandag 2 juli 2012 (van 14u-20u) zaterdag 25 augustus 2012 (09u-12u) en maandag 27 augustus 2012 (van 14u-20u)

Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2 Ieper Grachtstraat 13-1A, 8900 Ieper Kortrijk Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Oostende Industriezone 2, Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare vastgoedm.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Veurne Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

U wenst meer info of u wenst u in te schrijven? Contacteer Syntra West via: 078/353 653 (gespreklokaal tarief) info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Opleidingen vastgoed  
Opleidingen vastgoed  

Als u actief bent in de vastgoedsector, is het noodzakelijk de evoluties op de voet te volgen. Dit helptom uw klanten bij te staan met actue...

Advertisement