Page 1

VASTGOED najaar 2011

www.syntrawest.be


Inhoud Voorwoord ................................................................................................................................................. 3 Bespaar tot 50% op uw opleidingen!...................................................................................................4

juridische opleidingen Grond- en pandenbeleid in de praktijk [NIEUW] ................................................................................ 5 Wet op de marktpraktijken – gevolgen voor de Vastgoedsector ................................................... 6 Juridische update voor syndici ............................................................................................................. 6 Juridische update vastgoed ................................................................................................................... 7 Nieuwe wetgeving mede-eigendom: stand van zaken ...................................................................... 7 Verkoopscontracten voor de vastgoedmakelaar ...............................................................................8 BA – uitbating voor vastgoed [NIEUW] ................................................................................................8

technische opleidingen Plaatsbeschrijvingen voor de Vastgoedsector .................................................................................. 9 Praktijkschatting woningen en appartementen voor de Vastgoedsector.................................... 9 Planlezen voor vastgoedmakelaars .....................................................................................................10

Commerciele opleidingen Sketchup, fotobewerking en gebruik van fotomateriaal voor vastgoed [NIEUW] ......................11 Vastgoedstylist ........................................................................................................................................12 Praktische leidraad bij het zoeken naar te renoveren panden ......................................................13 Financial excel voor de vastgoedsector .............................................................................................13 Commerciële training: verkoop in vastgoed ......................................................................................14 Marketing practicum voor de vastgoedsector ..................................................................................14 Inleiden tot bedrijfsvastgoed ................................................................................................................15 Kiezen voor huren? .................................................................................................................................15

landmeters experts Erfdienstbaarheden ................................................................................................................................16 De gemene muur – verplichtingen van de landmeter-expert.........................................................16

langlopende opleidingen Administratief vastgoedbediende .......................................................................................................17 Vastgoedmakelaar ..................................................................................................................................18 Vastgoedexpert .......................................................................................................................................19 Vastgoedpromotor ................................................................................................................................ 20 Notarieel medewerker ............................................................................................................................21 Vastgoedbeheerder ...............................................................................................................................22 Opleidingen informatica & taal ............................................................................................................23 Opleidingen op maat van uw bedrijf?.................................................................................................23 Overzicht opleidingen najaar 2011 ..................................................................................................... 24 Inschrijvingsstrook.................................................................................................................................27 Contactgegevens................................................................................................................................... 28 2

www.syntrawest.be


Voorwoord

Beste Vastgoedprofessional,

Blijf actueel en ontdek nieuwe opportuniteiten Als u actief bent in de vastgoedsector, is het noodzakelijk de evoluties op de voet te volgen. Dit helpt om uw klanten bij te staan met actueel advies en uw handelingen steeds in een correct kader te plaatsen. Op die manier kan u uw concurrentievoordeel behouden en vergroten. Met een divers en uitgebreid aanbod van opleidingen binnen verschillende domeinen van uw sector, wil Syntra West uw partner zijn om dit te realiseren. Voor het najaar 2011 werd opnieuw een evenwichtige opleidingskalender samengesteld in samenspraak met ons docententeam uit de sector. Het aanbod bestaat zowel uit actualiteitsseminaries om uw vakkennis up to date te houden als uit opleidingen die u toelaten uw vakkennis uit te breiden. In deze brochure vindt u ook het overzicht van onze langlopende opleidingen zoals vastgoedmakelaar, vastgoedexpert,…. Dit zijn de ideale trajecten voor nieuwe medewerkers in uw kantoor. Bovendien worden deze opleiding terugbetaald door het SF 323. Bijkomend voordeel is dat de opleidingen erkend zijn als permanente vorming.

Volg voordelig opleidingen Ons opleidingsaanbod voor het voorjaar biedt heel wat kansen voor uzelf en uw medewerkers. We geven dan ook graag de kans om voordelig in te schrijven voor verschillende kortlopende opleidingen samen. U krijgt één factuur met de verschillende opleidingen en u beslist nadien wie u stuurt. Hoe het in zijn werk gaat, leest u op de volgende pagina. We hopen dat u in ons aanbod voldoende terug kan vinden om uw organisatie en uw medewerkers sterker de toekomst in te leiden. Wij hopen dan ook om u binnenkort te ontmoeten in één van onze campussen.

Tom Demeyere

Isabelle Pareit

Commercieel Coördinator

Opleidingscoördinator

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

3


VOLG VOORDELIG OPLEIDINGEN Syntra West wil u de gelegenheid geven voordelig opleiding te volgen. Dit kan eenvoudig • u schrijft op hetzelfde moment in voor verschillende kortlopende bijscholingen (naar keuze): per mail naar info@syntrawest.be of op het telefoonnummer 078/353 653 (u beslist zelf wie u stuurt naar de bijscholinging). Uw voordeel: • op de tweede opleiding waarvoor u inschrijft, ontvangt u 10% korting, op de derde opleiding ontvangt u 15% korting, vanaf de vierde opleiding ontvangt u 20% korting (dit telt enkel voor kortlopende oleidingen, we vertrekken steeds van de duurste opleiding). Op deze manier bieden wij u de mogelijkheid om op de meest voordelige manier opleidingen te volgen. Zo kunnen verschillende mensen van uw kantoor zich verder specialiseren binnen hun eigen interessegebied.

In deze brochure vindt u ook het overzicht van onze langlopende opleidingen zoals vastgoedmakelaar, vastgoedexpert,…. Dit zijn de ideale trajecten voor nieuwe medewerkers in uw kantoor. Bovendien worden deze opleiding terugbetaald door het Sociaal Fonds 323. Meer info op www.sf323.be

Meer info hierover? Contacteer ons via info@syntrawest.be of 051 26 87 50 of 078/353 653 (gesprek lokaal tarief)

Bespaar tot 50 % op uw opleidingen met opleidingscheques of met een KMoportefeuille! Wie een opleiding volgt bij Syntra West krijgt een duwtje in de rug van de Vlaamse overheid. Aarzel niet om uitleg te vragen via ons onthaal- en registratiecentrum: 078/353 653 (lokaal tarief).

➲ Ben je werknemer? Bespaar tot 50 %* met opleidingscheques. • Je schrijft je in voor een opleiding en je bestelt opleidingscheques voor de prijs van deze opleiding. Ga naar www.vdab.be, klik op tabblad ‘opleidingen’, bij opleidingscheques klik op ‘werknemers’ en op ‘bestel on line’. De eerste keer zal je je moeten registreren. Cheques kunnen aangevraagd worden tot 2 maand na start van de cursus! • Accor stuurt je een factuur toe om de cheques te betalen. Je betaalt deze factuur, die de helft van de waarde van de cheques bedraagt - de overheid betaalt de andere helft. • Je krijgt de cheques toegestuurd ter waarde van het volledig bedrag en je betaalt Syntra West met deze opleidingscheques. Er zijn cheques van € 25,00, € 10,00 of € 5,00. • *Je kan voor maximaal € 250,00 (dus voor € 125,00 betaald door de overheid) cheques aankopen per kalenderjaar.

➲ Ben je ondernemer? KMo-portefeuille geeft je tot 50% subsidie. • KMO-portefeuille, een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid gericht op zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen. • Via de website www.kmo-portefeuille.be kun je een elektronische subsidieportefeuille openen voor ‘ondernemerschapsbevorderende diensten’, zoals opleidingen. • Syntra West is erkend als opleidings-instelling. Dat betekent dat je onze opleidingen met een KMO-portefeuille kunt betalen. • Wil je ook als ondernemer tot 50% besparen op een opleiding? Plan je opleidingen bij Syntra West en open je extra budget on-line Let op: niet alle opleidingen komen in aanmerking voor het gebruik van opleidingscheques. Contacteer ons voor meer informatie via 078/353.653 (tarief lokaal gesprek).

www.syntrawest.be 4


JURIDISCHE OPLEIDINGEN Grond- en pandenbeleid in de praktijk [NIEUW] ➲ docent Francis Charlier, FC Consulting

➲ opzet Om wonen betaalbaar te houden werd in Vlaanderen het decreet over het gronden- en pandenbeleid ingevoerd. Dat wordt geïmplementeerd door de provincies en gemeenten, maar een aantal punten daarin zijn belangrijk voor alle betrokkenen in het vastgoedgebeuren. Zo werd het aanbod van sociale woningen sterk uitgebreid, waarbij de sociale huisvestingsmaatschappijen niet langer het monopolie hebben op de bouw van sociale woningen. Ook zijn een heel aantal activeringsmaatregelen en fiscale stimuli uitgewerkt om ‘slapende’ gronden en panden opnieuw op de markt te brengen.. Daarnaast is er de recente nieuwswaarde bij het gegeven van ‘wonen in eigen streek’. In een aantal gemeenten kregen mensen geen toestemming om bouwgrond te kopen, omdat ze geen duurzame band hebben met de gemeente. Voldoende stof tot discussie dus... En meer dan voldoende materie om een overzicht te maken voor alle (private) actoren in het vastgoedgebeuren. Tijdens deze sessie krijgt u een duidelijk overzicht van hoe dit beleid werkt, wat de gevolgen zijn en hoe de huidige stand van zaken (administratieve praktijk) is. Dit seminarie organiseren we ter gelegenheid van de reünie voor alle cursisten uit de vastgoedopleiding in Syntra West. U ben achteraf van harte welkom voor een drankje en een borrelhapje, in een aangenaam weerzien met uw collega cursisten en docenten van vroeger.

➲ programma Inleiding: kort overzicht doel grond- & pandendecreet • Aandachtspunten voor de vastgoedsector • Stand van zaken • Sociaal en bescheiden • Woonaanbod in private verkavelings- en bouwprojecten • Maatregelen ter bestrijding van leegstand • Activeringsmaatregelen voor onbebouwde bouwgronden en kavels, o.a. nieuwe aansnijdingsmogelijkheden voor woonuitbreidingsgebieden • ‘Wonen in eigen streek’: evoluties

➲ datum en locatie Syntra West Kortrijk, 1 sessie van 3 uren Op woensdag 14 september 2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt € 48,40 (inclusief btw).

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

5


Wet op de marktpraktijken Gevolgen voor de vastgoedsector ➲ docent: Sabine Delvoye – Advocaat Baelde&D’Hondt Advocaten ➲ programma Op 13/05/2010 trad de nieuwe wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming (wet van 06 april 2010) in werking en vervangt de vroegere Wet op de Handelsprakijken en de voorlichting en bescherming van de consument (14 juli 1991). Op een aantal punten hervormt en moderniseert deze nieuwe wetgeving de wet van 1991, voornamelijk betreffende regelingen rond prijsvermindering, verkoop op afstand, sperperiodes en koppelverkoop. De nieuwe wetgeving wil de concurrentie tussen ondernemingen beter afstemmen op de nieuwe marktvoorwaarden in functie van de consument. De wetgeving wil zo zorgen voor eerlijke concurrentie met voldoende bescherming van de zwakste ondernemingen en voor de belangen van de consument. Gezien deze wetgeving van toepassing is op de vastgoedmakelaars, is het belangrijk te weten wat dit voor effect heeft voor de vastgoedsector. Tijdens deze sessie krijgt u een overzicht van de belangrijke wijzigingen inzake marktpraktijken en de praktische gevolgen voor de vastgoedsector. De wet op de marktpraktijken en consumentenbescherming Belangrijke wijzigingen tov de wetgeving van 1991 • Inleiding en doelstelling • Prijsvermindering – verkoop op afstand – sperperiode • positionering tov wetgeving 14 april 1991 (Wet op de koppelverkoop Handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van Impact op de vastgoedsector de consument). • bemiddelingsovereenkomsten • begrippenkader: • herroepingsbeding - “verkoper” wordt “de onderneming” • tegenstrijdigheid - “handelspraktijken” wordt “marktpraktijken” • koppelverkoop • openbare verkopen • ...

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk, 1 sessie van 3 uren, op woensdag 5 oktober 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: Deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Juridische update voor syndici ➲ docent: Winand Van Coillie, Vastgoedbeheerders W. Van Coillie en C° De wet op de Mede-eigendom van 16 juli 2009 werd opgesteld met als hoofdbedoeling een transparanter en meer toekomstgericht beheer te beogen. Zo zou er meer bewustwording ontstaan bij de mede-eigenaar inzake huidige en toekomstige kosten. Hoe loopt dit nu in de praktijk? Is hoeverre is alles nu meer transparant geworden? Werpt de ijver naar een toekomstgericht beheer al vruchten af? Er zijn bovendien nog punten waar de uitvoeringsbesluiten niet zijn voor getekend, en waar de regering in lopende zaken mee talmt. In hoeverre wordt hier in de praktijk al mee rekening gehouden? Dergelijke vragen worden tijdens deze juridische update uitvoerig behandeld met voorbeelden uit de praktijk.

➲ programma • Inleiding • overzicht van de ‘hangende’ punten (nog niet goedgekeurd): • aanpassing of coördinatie van de statuten • de boekhoudregels • de inschrijving bij de Kruispuntbank --> praktische gevolgen • Praktische toepassing van de wetgeving • verslaggeving raad van mede-eigendom • het omstandig halfjaarlijks verslag • website • Resultaten van de nieuwe wetgeving: toekomstgerichter en transparanter

➲ datum en locatie: Syntra West campus Oostende, 1 sessie van 3 uren, op maandag 24 oktober van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 6


Juridische update vastgoed

➲ docent: Docenten worden vastgelegd op basis van de actualiteit. ➲ programma Binnen de praktijk van uw kantoor is het van belang om op de hoogte te blijven van de wetswijzigingen, nieuwe richtlijnen en toepassingen. Uitgebreide en langdurige opleidingen zijn daarbij meestal niet de beste methode. Vandaar dat het concept ontwikkeld werd om via regelmatige sessies een juridische update samen te stellen. Via specialisten wordt op 1 sessie het laatste nieuws verteld op juridisch vlak. Tijdens 1 sessie per halfjaar krijgt u een overzicht van de (nieuwe) meest recente wetgeving. Deze opleiding is bestemd voor vastgoedmakelaars en vastgoedpromotoren, medewerkers van deze vastgoedkantoren, en al wie beroepshalve met juridische vastgoedaspecten bezig is. Van de deelnemers vragen wij voorkennis van de meest voorkomende juridische aspecten mbt de vastgoed : basiskennis contracten, bouwrecht, ruimtelijke ordening, praktische toepassingen

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk op dinsdagavond 25 oktober 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Nieuwe wetgeving mede-eigendom stand van zaken ➲ docent: Winand Van Coillie - Vastgoedbeheerders W. Van Coillie en C° Op 16 juli 2009 keurde de kamer de nieuwe Wet op de Mede-eigendom goed. Het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken werd tevens ook op donderdag 6 mei 2010 door Kamer en Senaat goedgekeurd. De wijzigingen en kernpunten van de nieuwe wet zijn toch belangrijk om even in detail te bekijken.. In de nieuwe wet staan immers verschillende punten die een transparanter en meer toekomstgericht beheer beogen met de bedoeling om meer bewustwording te creëren bij de mede-eigenaar inzake huidige en toekomstige kosten. Tijdens deze sessie krijgt u een praktisch overzicht van deze wijzigingen en ook een overzicht van de eerste ervaringen na een half jaar werking van de regelgeving.

➲ programma • Inleiding en duiding nieuwe wetgeving • Verschilpunten wetgeving 30 juni 1994 • Bespreking van de wijzigingen: - Contactlijst adressen andere mede-eigenaars - Aantal volmachten - Voorzitter Algemene vergadering - Samenroepen en agenda Algemene vergadering - Raad van Mede-eigendom

- Mandaat syndicus - Vaste regels beheer van de boekhouding - Modernisering werking mede-eigendom - (digitalisering) - … • Duiding praktische implicaties voor de mede-eigenaar • Vragenronde

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk op donderdagavond 20 oktober 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

7


Verkoopscontracten voor de vastgoedmakelaar ➲ docent: Kevin Van den Bon, vastgoedmakelaar Bij verkoop of verhuur zijn de overeenkomsten, de contracten van cruciaal belang. De opmaak van deze documenten moet correct en zorgvuldig gebeuren, wat niet altijd evident is. Ook de juiste contracten moeten gebruikt worden, wat ook de nodige opvolging vereist. Als bovendien dan in de media gemeld wordt dat het BIV bijkomende controle zal doen op het correct gebruik van contracten, is het belang alvast aangetoond. Daarom organiseren we deze opfrissingssessie om u nog eens mee te geven welke contracten correct zijn, en hoe deze moeten opgemaakt worden. Opgelet - Deze opleiding behandelt echter niet hoe een volledig verkoopdossier in elkaar zit en welke gegevens moeten voorhanden zijn. Dit is het onderwerp van onze opleiding ‘Verkoopsdossier van A tot Z’.

➲ programma Deze opleiding overloopt volgende documenten: • verkoopsovereenkomst • onderhandse verkoopsovereenkomst • huurovereenkomst • .. Met telkens de nadruk op: correct document, correct gebruik en belangrijke aandachtspunten bij de opmaak

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk op maandagavond 28 november 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

BA-uitbating voor vastgoed [NIEUW] ➲ docent: Luc Devlamynck, Verzekeringsmakelaar, geaccrediteerd lesgever Tijdens de uitoefening van uw activiteit in de vastgoedsector loopt u verschillende risico’s. Een kleine onvoorzichtigheid, vergetelheid of vergissing kan schade toebrengen aan derden. Zelfs wanneer u geen fout treft (art. 544 B.W.), bestaat de mogelijkheid dat u toch schadevergoeding moet betalen. Soms zijn de (financiële) gevolgen hiervan zo zwaar dat dit zware gevolgen kan hebben voor uw kantoor. Ook vanuit het beroepsinistituut voor de vastgoedmakelaar is er de deontologische verplichting voor de makelaar om zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren en borg te staan voor de fondsen en waarden van derden volgens welomschreven minimale voorwaarden; Omwille van de noodzaak van deze verzekering is het natuurlijk belangrijk dat u weet wat deze polis inhoudt, wat al dan niet verzekerd is, en of uw huidige polis wel het meeste voordeel geeft. Om met meer kennis van zaken en achtergrond informatie te kunnen meepraten, kan u tijdens deze korte opleiding de nodige inzichten opdoen.

➲ datum en locatie Syntra West Oostende, 1 sessie van 3 uren, op maandag 17 oktober2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 8


TECHNISCHE OPLEIDINGEN Plaatsbeschrijvingen voor de vastgoedsector ➲ docent: Nicole Clerens, vastgoedmakelaar De plaatsbeschrijving is de enige aanvaarde manier om ontegensprekelijk de staat van een eigendom, gebouw,.. vast te leggen. Het is een momentopname. Door het opmaken van meerdere plaatsbeschrijvingen kan een evolutie worden vastgesteld tussen de verschillende plaatsbeschrijvingen en kunnen de verantwoordelijken van de toestandswijziging worden gedefinieerd. Het is van groot belang dat het procesverbaal van plaatsbeschrijving correct wordt opgesteld, dat het volledig is en voor akkoord ondertekend door de betrokken partijen. Door de recente wijzigingen in de wetgeving wordt het correct kunnen opstellen van een plaatsbeschrijving alleen maar belangijker. Na deze opleiding hebt u een praktisch inzicht verworven in de noodzaak van plaatsbeschrijvingen. U leert de processenverbaal van de plaatsbeschrijvingen opmaken. U hebt kennis van de juridische context, bouw- en gebruiksgebreken, bepaling van ernst en waarde van de herstelde gebreken, vaststelling van de oorzaken en herstellingen.

➲ programma Inleiding: • Doel, juridische context en waarde • Soorten plaatsbeschrijvingen • Verantwoording opmaak, opnamemomenten • Statuut uitvoerder plaatsbeschrijving • Betrokken partijen, belang aanvaarding • Opmaak en inhoud plaatsbeschrijving, • essentiële onderdelen • Omschrijving vetustiteit - normale en • abnormale verwering - intrinsieke gebreken

• Omschrijving schadepatronen • Waardebepaling minderwaarden, herstelling Gebruik van hulpmiddelen • Lay-out plaatsbeschrijvingen • Voorbeelden uit de praktijk met praktische toepassingen in situ • Uitvoering plaatsbeschrijving(en) in situ • Evaluatie plaatsbeschrijving(en) • Gevolgen en procedures, vragen cursisten

Inhoudelijk kan bij iedere sessie specifiek ingegaan worden op praktijkproblemen en vragen waarmee u geconfronteerd wordt.

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk, 5 sessies van 3 uren Telkens op maandagavond vanaf 17 oktober 2011 van 9u30 tot 12u30

➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 435,60 (inclusief btw)

Praktijkschatting woningen en appartementen voor de vastgoedsector ➲ docent: Jan wellecan, zelfstandig verzekeringsmakelaar Een juiste waardebepaling van een woning of appartement is van het grootste belang. Over- en onderwaardering zijn een spijtige zaak. Prijsschattingen met de natte vinger zijn uit den boze. In deze lessenreeks wordt de nadruk gelegd op de juiste interpretatie van de diverse schattingselementen. Als inleiding worden een aantal veelgebruikte schattingsmethodes toegelicht. Je krijgt inzicht in de verschillende factoren die de waarde van een vastgoed beïnvloeden en leert ook een degelijk schattingsverslag samenstellen en motiveren.

➲ programma Algemene doelstellingen • de verschillende waarden kunnen bepalen • inzicht verkrijgen in de marktwaarde van het vastgoed • schadeposten van eigendommen kunnen herkennen Leerinhouden • soorten waarden

• waardefactoren • schade, sleet en verval van huizen en appartementen bepalen • waardebepaling van huizen en appartementen • verschillende schattingsmethodes • schattingsverslagen correct samenstellen en interpreteren

➲ datum en locatie Syntra West campus Kortrijk - 5 sessies op donderdagavond vanaf 17 november 2011 van 13u30 tot 16u30

➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 381,15 (inclusief btw)

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

9


Planlezen voor vastgoedmakelaars

➲ docent: Olivier De Buck - architect Bij de uitleg rond een toekomstige woonsituatie van klanten komt heel vaak een bouwplan te pas. En net daar waar je uitleg vanzelfsprekend en duidelijk moet zijn voor de klant, is het voor jou niet altijd evident om een plan snel en correct te interpreteren. Ook de groeiende digitalisering geeft steeds meer mogelijkheden tot visuele voorstellingen, waarbij klanten ook gerichte vragen hebben. Een juiste duiding, correct een plan lezen, ... het vergt enige kennis. Daarom werd speciaal voor mensen die in de vastgoedsector werken deze korte maar praktische opleiding hierover ontwikkeld. In twee sessies leer je de meest essentiële zaken om een plan integraal te lezen en te interpreteren.

➲ programma inleiding het belang van planlezen duiding bij de verschillende soorten plannen soorten plannen: • plannen van aanleg • stedenbouwkundige verordening • ruimtelijk uitvoeringsplan • verkavelingsplan • architectuurplannen • situatieplan • liggingsplan grondplannen: • gelijkvloers- en verdiepingsplannen; • kelder-, funderingsplan • plannen lezen en interpreteren werken met: • schalen • lijnsoorten en objecten • arceringen • symbolen • legendes ontwerpfases en opbouw van plannen naar uitvoeringsplan toe

➲ datum en locatie Syntra West campus Oostende 2 sessies vanaf woensdagavond 7 december 2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 10


COMMERCIËLE OPLEIDINGEN Sketchup, fotobewerking en gebruik van videomateriaal Wilt u zich onderscheiden als makelaarskantoor of mediabedrijf dat actief is binnen de domeinen van vastgoedverkoop? Of wilt u als vastgoedpromotor de verkoop of verhuur van uw vastgoed bevorderen? Dit kan door extra zorg en aandacht te besteden aan de fotografie of videoweergave van het woningobject dat u wenst te verkopen. Op veel makelaarssites lijkt dit onderdeel van secundair belang; in online beeldportfolio’s worden vaak schuine foto’s weergegeven die onscherp of te donker zijn. Bovendien komen woonruimtes vaak niet tot hun recht. Tijdens dit practicum krijgt u een eerste aanzet in deze materie. Als tweede onderdeel krijgt u een aanzet om via Google SketchUp in een handomdraai architectenplannen om te leren zetten in commerciële vastgoedpresentaties en -wandelingen in 3D. Hiervoor combineert SketchUp een compacte set tools met een vloeiend gebruiksgemak. Ook hier kunt u leren hoe sterker uit de hoek te komen, als onderdeel van uw marketing strategie. Als vervolg van deze opleiding kan u doorgedreven opleidingen volgen. Enerzijds een traject van 4 sessies ‘professionele fotografie en videobeelden maken voor interactieve immowebsites’, waarbinnen mediavormgevers en vastgoedprofessionals hun verkoopmedia te voorzien van aantrekkelijke beelden waardoor kandidaat-kopers de vastgoedaankondigingen op een interactieve manier kunnen beleven in de vorm van duidelijke 360°-panoramazichten, sfeervolle interieur- en exterieurbeeldenof dynamische videocompilaties. Daarnaast is er de doorgedreven opleiding (6 sessies): ‘converteren van plannen naar een dynamische 3D-afbeelding voor immo’. Door gebruik te maken van de nieuwste generatie plug-ins kunnen aangeleverde dmg of dmx-bestanden van 2D-bouwplannen worden opengevouwen tot virtuele vastgoedprojecten waarbij kandidaat-kopers een realistische blik kunnen werpen op alle interieur- en/of exterieurelementen die dienen te worden gevisualiseerd. Google SketchUp cobineert eveneens het gebruik van Google Earth en Google Maps om een interactieve wandeling rond de woninglocatie te maken.

➲ programma Inleiding tot: • gebruik van fotografie & videomateriaal • praktische toepassingen: maken van fotografische vastgoedbeelden of video-opnames • publiceren voor pint- of webtoepassingen • digitale fotografie • ... Voor Sketchup krijgt u een praktische gebruikershandleiding om de basis te kunnen gebruiken: • omzetten plan naar 3D • mogelijkheden animaties, etc.

➲ datum en locatie Syntra West Kortrijk, 2 sessies van 3 uren Telkens op dinsdagavond vanaf 11 oktober 2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

11


Vastgoedstylist

➲ docent: an sterken, Feng shui and More Vastgoedstyling is als trend vanuit de US overgekomen, en kent steeds meer succes. Vastgoedstyling zelf is een marketingtechniek waarbij je als vastgoedstylist instaat voor het verkoopsklaar maken van woningen door de karakteristieken van de woning te benadrukeren, door de minpunten weg te werken of te reduceren. Je maakt de woning zo aantrekkelijk mogelijk voor zo’n ruim mogelijk publiek van potentiële kopers. Op die manier verhoog je de kansen op verkoop van de woning voor een optimale prijs. Deze initiatieopleiding is een startmodule voor wie overweegt als zelfstandig vastgoedstylist aan de slag te gaan. Tijdens deze opleiding maak je kennis met het concept vastgoedstyling, met nadruk op het doel en de basistechnieken. Ook de toepassing van de technieken, de analyse van een woning, het uitbrengen en de uitvoering van het advies worden behandeld, door middel van oefeningen.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Deze opleiding is bedoeld als bijscholing voor wie al actief is in de sector (vastgoedmakelaars, interieusontwerpers en kleuradviseurs), maar ook voor personen die overwegen op zelfstandige basis aan de slag te willen of zich in dienstverband bij een vastgoedkantoor willen specialiseren in deze niche.

➲ Voorkennis Van de deelnemers wordt een praktijkkennis verwacht van de verkoop van onroerende goederen. Om als zelfstandige vastgoedstylist te starten is wel nog bijkomende kennis bedrijfsbeheer vereist. Daarvoor kan een aparte praktische opleiding gevolgd worden. Wat leer je in de opleiding Tijdens deze opleiding Vastgoedstylist krijgt u een praktijkgerichte vorming waarbij enerzijds de nadruk wordt gelegd op het concept vastgoedstyling en de plaats binnen de vastgoedbranche. Anderzijds is er een vorming in kostenbewuste styling (kleur, vorm, licht) aan de hand van praktische toepassingen.

➲ programma Vastgoedstyling: principes • praktische principes van vastgoedstyling en basistechnieken • wat betekent neutrale styling • kleur, kleurperceptie en kleurtheorie • kleurcodificatiesysteem en kleurenschema’s • mogelijke reacties op verschillende kleuren • kleur afstemmen op afmetingen en vormen van de ruimte • verlichting en effect op kleur • accessoires • algemene principes en finishing touch Rol van de vastgoedstylist • in het verkoopsproces Verloop van een opdracht • analyse van de woning (ahv praktijkoefening) • hoe opstellen van een schriftelijk advies • voorstel inzake aanpassingen • kostenvoorstel • opstellen van werkdocumenten • uitvoering van de opdracht

➲ datum en locatie Syntra West Kortrijk, 8 sessies van 3 uren telkens op maandag vanaf 21 november 2011 van 9u tot 12u en van 13u tot 16u

➲ deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt € 363,00 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 12


Praktische leidraad bij het zoeken naar te renoveren panden ➲ docent: Arnold Lampaert, Renovatiecoördinator De Nieuwe Signatuur In het huidige economische klimaat hoor je het vaakst de vraag of het nu wel het juiste moment is om te verbouwen of te renoveren. Als je echter rekening houdt met een aantal elementen, kan een renovatieproject wel de beste investering worden. Los van het architecturale aspect, krijgt u in dit seminarie een schat aan praktische informatie inzake renovatie. Eigenlijk slaat dit op ‘innovatief renoveren’. De spreker, zelf een ervaringsdeskundige op vlak van renovatie, overloopt met u de kritische factoren bij het selecteren van een interessant oud pand, de evaluatie van plus- en minpunten, het zoeken naar de opportuniteiten, hoe meerwaarde boeken door eenvoudige ingrepen, opmaak van een renovatiebudget, samenwerking met de renovatiearchitect, goede planning, optimaliseren van fiscale voordelen en premies, etc. Dit seminarie mag u zeker niet missen als u op een eenvoudige, praktische manier een verbouwingsproject wil starten. Als professional krijgt u hier de tips om nog beter en efficiënter te worden.

➲ programma • • • •

Toelichting renovatieprojecten en bouwprojecten Aankoop van het pand: Steunmaatregelen Innovatief renoveren:

➲ datum en locatie Syntra West campus Brugge op maandagavond 10 oktober 2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

Financial excel voor de vastgoed

➲ docenten: Michiel Lahaye en Wouter Demuynck ➲ programma Binnen uw vastgoedpraktijk komen vaak de nodige berekeningen voor. Al is het maar kort een berekening van renovatie en onderhoudswerken maken, of uitrekenen hoe bepaalde investeringen haalbaar zijn. U weet wel waar de gegevens te halen en de hoe de berekening te maken. Toch is het niet altijd evident om daar direct een overzichtelijke Excel tabel van te maken, of via formules de berekening automatisch te laten maken. Excel is nochtans qua software een van de krachtigste tools. Als u de juiste functies kent, vormen financiële berekeningen geen probleem meer. Tijdens deze korte opleiding krijgt u inzicht om Excel te gebruiken voor al uw financiële berekeningen. Dit zal dit u op termijn heel wat tijd besparen. Door deze manier van werken zal u ook uw klanten overzichtelijke en duidelijke tabellen kunnen voorleggen. Via een korte maar krachtige opleiding leert u de tools van Excel kennen die gebruikt worden bij vastgoedberekeningen zoals rendementsberekening, waarderingen, renovatie, etc...

➲ datum en locatie Syntra West Brugge, 4 sessies van 3 uren Telkens op woensdagavond vanaf 19 oktober 2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs Deelname aan deze opleiding bedraagt € 314,60 (inclusief btw)

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

13


Commerciële training: verkoop in de vastgoedsector ➲ docent Kris De Schrijver - Quadre S ➲ programma In een markt waar harde concurrentie heerst, komt het er op aan je te onderscheiden van je concurrent. Hoe kun je dit doen, ontdek je troeven, ontdek je klant. De vastgoedmarkt is al jaren gekend omwille van de bikkelharde concurrentie. Toegegeven, er zijn heel wat makelaars, en dit is vooral een regionale factor. Maar eigenlijk komt het er op aan om te kunnen uitsteken boven de rest, zich te onderscheiden van de middelmaat. Ook op vlak van vastgoedinkoop is optimaal resultaat van groot belang. De medewerkers die nu de baan opgaan moeten mensen overtuigen hun woning te verkopen via dat ene kantoor. Wat maakt hen dan zoveel beter? Wat is hun voordeel? Vastgoedinkopers hebben soms de ondankbare taak om op deze en nog vele andere vragen te moeten antwoorden. Met een krachtige en heel doelgerichte vorming kunnen zij deze problemen veel beter het hoofd bieden. Syntra West ontwikkelde deze training, speciaal op maat van de medewerkers in de vastgoedkantoren die verantwoordelijk zijn voor de uitbouw van de klantenportefeuille. Duiding en toepassingen gedurende de trainingssessies: Aspecten die meespelen om de commerciële resultaten te verhogen • • • • • • • •

Commerciële aanpak bij inkoop, tips en advies Meerwaardes creëren Zich onderscheiden door commerciële alertheid Klantenbinding en nazorg Klantvriendelijkheid: wat en hoe? Efficiënte communicatietechnieken Het empathische vermogen vergroten Teleprospectie en televerkoop

• Het psychologische aankoopproces van elke klant + klantentypologieën • Brochures meegeven ombuigen tot actieverkoop • Professioneler verkopen en inkopen: vragen stellen, argumenteren, afsluiten • Beïnvloedingstechnieken en technieken en trics voor ‘moeilijke klanten’

➲ datum en locatie: Syntra West campus Oostende – 5 sessies op woensdagavond vanaf 9 november 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 381,15 (inclusief btw)

Marketing practicum voor de vastgoedsector In de uitbouw van uw vastgoedkantoor speelt marketing bewust of onbewust altijd mee. Niet alleen uw concurrentieanalyse, maar zeker ook de SWOT van uw kantoor geeft vaak een uitgangspunt bij het nemen van beslissingen. Ook de manier waarop u zich op de vastgoedmarkt wil profileren (en hoe u daarbij het verschil wil maken!), speelt mee. Wie echter geen achtergrond heeft in het specfieke marketingjargon, of geen praktische opleiding heeft, heeft soms meer moeite bij het uitwerken van een aanpak, een strategie. Ook de praktische toepassingen, en dat kan gaan van het uitwerken van een huisstijl tot het opmaken van een marketingbudget, zijn niet altijd evident. Deze korte opleiding geeft u een krachtige kennismaking met de marketingprincipes en focust op de praktische toepassing voor uw vastgoedkantoor. Deze opleiding is ook een ideale aanvulling op de beroepsgerichte opleiding vastgoedmakelaar.

➲ programma • • • • • • • • • •

Inleiding doel van de opleiding wat is de essentie van marketing? denken ifv klantvoordelen Marketing binnen de vastgoedsector ken uw markt: wat is de vastgoedmarkt marktomgeving opportuneiten: niches? specialisaties? bedreigingen: reglementering? ... klantengedrag

• • • • • • • • • •

inzicht in de behoeftestructuur en koopgedrag fasen van het koopproces gevolgen voor het marketingbeleid Marktsegmentatie de SWOT analyse als confrontatiemix Elementen voor het opmaken van een marketingstrategie merkenbeleid, ‘product’beleid prijsbeleid: delicaat of open kaart? communicatiebeleid marketingbudget?

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk – 2 sessies op donderdagavond vanaf 24 november 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 14


Inleiden tot bedrijfsvastgoed ➲ docent Wilfried Moijson Niet veel vastgoedkantoren zijn dagelijks bezig met de verkoop of verhuur van bedrijfsvastgoed. Het is inderdaad een aparte branche binnen de sector, waar je als kantoor niet ondoordacht in gaat specialiseren. Gezien bij bedrijfsvastgoed de grootorde van de panden meespeelt, de duurtijd van het op de markt zetten, parameters zoals locatie, bereikbaarheid, etc., is het niet zo evident deze optie als kantoor te nemen. Vaak is het ook een kwestie van de juiste vragen te stellen om als kantoor te kunnen afwegen wat meespeelt. Om u een overzicht te geven van de elementen die hierin meespelen organiseer Syntra West de korte opleiding Bedrijfsvastgoed: een inleiding. Hierbij krijgt u duiding bij de mogelijkheden van bedrijfsvastgoed, en ook de punten waar u rekening mee dient te houden, zeker ook op financieel en fiscaal vlak.

➲ programma Bedrijfsvastgoed - algemeen • Duiding van de bedrijfspanden (magazijnen, winkelpanden, kantoren, fabrieken, industriegronden, beleggingsvastgoed...) • Kopen of huren? Wat zijn de voordeligste mogelijkheden voor bedrijven? • Specifieke bepalingen voor bedrijfsverhuur of - verkoop Bedrijfsvastgoed - financiering • Voor & nadelen van de belangrijkste financieringsmethodes • Onroerende en financiële leasing

• Vastgoedcertificaten • Vastgoedbevaks • ... Bedrijfsvastgoed - specialisatie? • Aandachtspunten voor uw vastgoedactiviteit • Haalbaarheid? • Link met de wetgeving ikv PPS - projecten (publiek-private samenwerking) • ...

Het aspect ‘schatten van bedrijfsvastgoed wordt in een aparte inleidende opleiding gegeven’.

➲ datum en locatie: Syntra West campus Brugge – 2 sessies op donderdagavond vanaf 1 december

2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 157,30 (inclusief btw)

Kiezen voor huren?

De evolutie van huurprijzen nader bekeken ➲ docent: Patrick Boterbergh, Korfina Dat huurprijzen op geregelde tijdstippen kunnen aangepast worden aan de evolutie van de levensduurte, de zogenaamde indexering, is een gekend gegeven. Rond deze aanpassingen bestaan uiteraard de nodige regels terzake, en zijn er formules om alles te berekenen. Toch is het van belang om de evolutie van de huurprijzen niet enkel te verhalen op deze indexering, maar ook een interpretatie te kunnen geven hieraan. De vraag of huren nog steeds betaalbaar is, krijgt u ook van klanten in uw kantoor. Als u de invloeden juist kan inschatten, bent u ook in staat uw klanten beter te informeren omtrent de huurprijzen. Deze sessie behandelt de materie, en geeft de juiste inschattingsmethoden mee bij het interpreteren van evoluties in huurprijzen. Daarnaast wordt ook kort stilgestaan bij de problemen die ‘huren’ met zich kan meebrengen voor u als makelaar. Wellicht werd u ook al geconfronteerd met huurschade of wanbetaling. Als makelaar is het dan van belang zowel de rechten en plichten van de eigenaar als de huurder goed te kennen.

➲ programma Indexering huurprijzen Regels terzake Aanpassing huurcontracten Indexcijfers Factoren in de evolutie huurprijzen • Evolutie grondprijzen en bouwkost • Wijziging huurwetgeving • Stadsverfraaiing en woonbeleid • Sociale huurders, migranten, ...

• Hogere huur ter compensatie van rationeel energieverbruik • ... Gevolgen • Stijging operationele kosten van de huurder • Invloed economische en financieel klimaat voor de huurder? • Invoering maximumprijzen? • ... Kiezen voor huren? • Huurwaarborg • Huurschade • Rechten en plichten van de huurder en de eigenaar

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk op maandagavond 5 december

2011 van 19u tot 22u

➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw) Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

15


LANDMETERS EXPERTS Erfdienstbaarheden ➲ docent: Thomas Goethals, advocaat bij kantoor Honoré en Gits Bij erfdienstbaarheden komen vaak burenruzies kijken. Het gegeven dat het ‘lijdend’ en ‘heersend’ erf soms verschillende belangen hebben bij het erf in kwestie is niet altijd even evident. Gelukkig komen deze kwesties niet vaak voor, maar in sommige gevallen kan het een probleem vormen voor concrete bouwplannen.

➲ programma • inleiding: kadering en definitie • duiding van de problematiek van erfdienstbaarheden: - soorten erfdienstbaarheden • ontstaan door overeenkomst • rechten en plichten • rechtsmacht • tenietgaan • lokale besturen • enkele bijzondere erfdienstbaarheden • cases

➲ datum en locatie: Syntra West campus Brugge, 1 sessie van 3 uren, op maandag 14 november 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

De gemene muur - verplichtingen van de landmeter-experten ➲ docent: Meester Rik Honoré De gemene muur wordt meer en meer het onderwerp van discussie doordat er steeds maar dichter bij elkaar wordt (moet worden) gebouwd. Het is niet alleen nodig hierbij de juridische en notariële principes te kennen, maar ook te kunnen anticiperen op praktische problemen. Wat kan? Wat mag? Wat moet? Als landmeter-expert ben je ook betrokken bij onder meer de opmaak van het overnameplan of wanneer je advies gevraagd wordt bij de bepaling van de overnameprijs of bij wat er concreet en op welk tijdstip zal gebeuren bij het oprichten of veranderen van een gebouw of afsluiting door een buur. Wanneer meningsverschillen over gemene muren tot spanning leiden, is het ook voor jou als landmeter-expert goed een duidelijk zicht te hebben op de implicaties van het gemeen maken van scheidingsmuren. Deze opleiding geeft je een kort, praktisch en onderbouwd overzicht van de juridische principes. Mogelijke probleemgevallen worden getoetst aan de praktijk.

➲ programma • • • • • • •

kort overzicht - juridische en notariële principes gemene muur zelfdragende scheidingsmuren rechten van beide eigenaars bepaling van overnameprijs en termijn opstelling van een overnameplan gemene afsluiting (recht, verplichting, hoogte, dikte, diepte, materialen en kosten);

• • • • • • • •

gemene gracht praktische cases + verplichtingen van de landmeter-expert uitvoering van werken aan de gemene muur; verplichtingen? minnelijke overeenkomst; bouwfysische problemen (scheuren, vochtproblemen) de beste oplossing voor lawaaihinder? gerelateerde rechtspraak

➲ datum en locatie: Syntra West campus Kortrijk, 1 sessie van 3 uren, op woensdagavond 23 november 2011 van 19u tot 22u ➲ deelnameprijs: deelname aan deze opleiding bedraagt € 89,54 (inclusief btw)

www.syntrawest.be 16


LANGLOPENDE OPLEIDINGEN Administratief vastgoedbediende De vastgoedsector boeit u al een tijdje, maar u hebt niet de ambitie om daarom zelfstandig makelaar te worden. Dat kan, want in de vastgoedsector zijn zeker andere mogelijkheden. U bent een administratieve duizendpoot, die zich graag inwerkt in nieuwe materie. U kan ook met mensen omgaan en bent bekommerd om hoe de klanten hun 1e contact met uw kantoor ervaren. Een eerste indruk kan je immers maar 1x maken…! Dan is deze opleiding voor u de ideale opstap naar werk in de vastgoedsector als administratief vastgoedbediende.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Voor personen die als administratief bediende in een vastgoedkantoor willen werken en zich willen inwerken in de specifieke administratie.

➲ Belangrijk! Deze opleiding leidt niet tot het diploma van vastgoedmakelaar. Daardoor kan u met deze opleiding niet verder doorstromen om uw erkenning als vastgoedmakelaar aan te vragen. Als dit uw ambitie is, kan u de 3-jarige opleiding Vastgoedmakelaar volgen. Vraag meer uitleg bij uw cursusbegeleider in de campus!

➲ diploma Wie deze opleiding met succes beëindigt, ontvangt een getuigschrift erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

➲ programma Inleiding tot de vastgoedsector 8u • Duiding sector • Verschil vastgoedmakelaar – vastgoedbediende • Taken vastgoedbediende Burgerlijk recht voor de vastgoedbediende • Basiskennis, terminologie en inzicht in: • Inleiding recht • Personen-&familierecht • Huwelijksvermogensrecht • Erfrecht • Verbintenissenrecht • Contracten • Hypotheekrecht • Zakenrecht • Huurwetgeving, etc.

56u

Zakelijke administratie in het vastgoedkantoor 24u • Briefopstelling, ontvangstbevestigingen, etc. • Betalingen, offertes opvragen, etc. • Mail, fax, memo • Agendabeheer • Notuleren vergaderingen Praktijk van een vastgoeddossier • Basiskennis opdrachten en mandaten • Kennis dossiersamenstelling • Vastgoedsoftware • Etalage, publiciteit, etc.

36u

Praktijk van vastgoedbeheer 24u • Wet op de appartementsmede-eigendom • Administratief beheer gebouw • Contacten syndicus met huurder / eigenaar / derde Onthaalmanagement 20u • Telefonisch onthaal • Hoe op een commerciële manier het 1e contact verzorgen met klanten? Belang van PR Begeleiding eindwerk

8u

➲ datum en locatie Deze cursus duurt 1 jaar met 176 lesuren. Dit is 1 avond per week en een 14-tal avonden op een andere lesdag. Syntra West campus Kortrijk: Vanaf 27 september 2011, telkens op donderdagavond van 18u30 tot 22u met extra lessen op een bijkomende lesdag Syntra West campus Oostende: Vanaf 27 september 2011, telkens op dinsdagavond van 18u30 tot 22 u met extra lessen op een bijkomende lesdag.

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen beroepskennis voor het cursusjaar 2011-2012 bedraagt € 360,00 (vrij van btw), syllabi inbegrepen. Deze opleiding wordt terugbetaald door SF 323 voor werknemers onder PC 323.

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

17


Vastgoedmakelaar Je droomt van een carrière als vastgoedmakelaar, maar je hebt nog niet de juiste vooropleiding? Vroeger kon iedereen zich vestigen als vastgoedmakelaar, maar het KB van 6 september ‘93 bracht daar verandering in. Nu heb je een diploma nodig en pas dan kun je je inschrijven op de lijst van stagiairs-vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). Zo start je de erkenningprocedure tot erkend zelfstandig vastgoedmakelaar en kan je aan je stage beginnen. Een vastgoedmakelaar treedt op als tussenpersoon bij de verkoop, aankoop, uitwisseling, verhuur of afstand van onroerende goederen, dus brengt vraag en aanbod samen in de koop- en huurmarkt. Hij begeleidt transacties en stelt de juiste documenten op. Een boeiend beroep waarvoor je in deze opleiding de professionele theoretische en praktische onderbouw krijgt.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Voor al wie nu al werkt in de vastgoedsector of voor wie in de branche wil starten en duidelijke professionele aspiraties heeft om als zelfstandig makelaar te starten en dus een beleidsfunctie in de vastgoedsector ambieert.

➲ toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden • voldaan hebben aan de leerplicht • werkzaam zijn in de sector of een functie ambiëren in de vastgoedsector Specifieke toelatingsvoorwaarde • diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma dat officieel overeenkomt met 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO) OF • geslaagd zijn in een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA-netwerk en gaat na of de kandidaatcursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder de kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

➲ programma 1°jr. Inleiding beroep en basisbeginselenvoor de vastgoedmakelaar

2°jr.

3°jr.

40

20

Sociale wetgeving

20

Verzekeringen in de vastgoedsector

20

Kadaster & onroerende voorheffing

12

Burgerlijk recht

76

44

Boekhouding & financieel beleid

44

24

Fiscale wetgeving

24

20

24

Bouwkunde en technologie

40

24

24

Kantoororganisatie & marketing

40

Contracten, opdrachten en mandaten

48

Vastgoedbeheer

40

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

36

Ramingen en schattingen

28

Plaatsbeschrijvingen

24

Hypotheekleningen en andere

20

Speciale vastgoedtransacties

28

Overdracht handelsfondsen

20

Begeleiding eindwerk TOTAAL

12 256u

256u

256u

➲ datum en locatie Deze cursus duurt 3 cursusjaren. Er zijn 32 lesweken per cursusjaar. Syntra West campus Oostende en Syntra West campus Kortrijk: Vanaf 19 september 2011 op maandag- en woensdagavond telkens van 18u30 tot 22u. Syntra campus West Kortrijk: Vanaf 20 september 2011 op dinsdagnamiddag en –avond telkens van 14u tot 17u30 en van 18u30 tot 22u.

➲ deelnameprijs 18

Het inschrijvingsgeld van de lessen voor cursusjaar 2011-2012 bedraagt € 410,00 (vrij van btw), syllabi inbegrepen. Deze opleiding wordt terugbetaald door SF 323 voor werknemers onder PC 323.


Vastgoedexpert De vastgoedexpert is beroepshalve belast met het uitvoeren van deskundige onderzoeken in de vastgoedsector en dit volgens de deontologische voorschriften. Het uitoefenen van het beroep vergt heel wat algemene technische bagage in functie van de beschrijvingen en schadegevallen, juridische kennis in functie van gerechtelijke expertises, huurgeschillen, attesten, … en commerciële marktkennis in functie van de waardebepalingen en waarderamingen van handelszaken. In deze vernieuwde opleiding worden alle activiteiten van het beroep vastgoedexpert behandeld: • uitvoeren van waardebepalingen van onroerende goederen en rechten • opstellen van plaatsbeschrijvingen en inventarissen • opmaken van bevindingstaten • optreden als deskundige op het gebied van het beheer van een appartementsmede-eigendom • optreden als deskundige op het gebied van het beheer van private onroerende goederen.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Voor al wie bij voorkeur werkt in de vastgoedsector of in een aanverwant beroep, die dienstverlenend willen optreden, voor het uitvoeren van waardebepalingen, het opstellen van plaatsbeschrijvingen en bevindingstaten, of het geven van deskundigenadvies inzake mede-eigendom en rentmeesterschap.

➲ toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden • voldaan hebben aan de leerplicht • werkzaam zijn in de sector of een functie ambiëren in de vastgoedsector Specifieke toelatingsvoorwaarde • diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma dat officieel overeenkomt met 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO) OF • geslaagd zijn in een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA-netwerk en gaat na of de kandidaatcursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder de kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

➲ programma 1°jr. Basisbeginselen van de vastgoedexpertise

2°jr.

8u

Basiskennis recht

48u

Grondig recht

80u

Basiskennis bouwkunde en technologie

40u

Bouwkunde en technologie

40u

Expert – rentmeester

48u

Expert – taxateur

68u

Expert – plaatsbeschrijver

40u

Expert – Syndicus

52u

Expert – Schaderegelaar – schadebeheerder

64u

Toegepaste managementvaardigheden

20u

Begeleiding eindwerk

12u

TOTAAL

256u

256u

➲ datum en locatie Deze cursus duurt 2 cursusjaren, per cursusjaar zijn er 32 lesweken. Syntra West campus Kortrijk: Vanaf 20 september 2011, telkens op dinsdag en –donderdagavond van 18u30 tot 22u.

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen voor cursusjaar 2011-2012 bedraagt € 420,00 (vrij van btw), syllabi inbegrepen. Deze opleiding wordt terugbetaald door SF 323 voor werknemers onder PC 323.

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

19


Vastgoedpromotor Als vastgoedpromotor kan je niet anders dan op heel wat terreinen thuis te zijn. Niet alleen moet je het wettelijke kader kennen, weten welke administratieve formaliteiten te vervullen, maar ook is het belangrijk een project te beoordelen en binnen te halen. Deze materie vormt het onderwerp van de opleiding vastgoedpromotor. Het is een multidisciplinaire opleiding met een stevige juridische en bouwkundige kennis aangevuld met de diverse technische en praktische aspecten van het beroep en deelberoepen: verkavelaar, sleutel-op-de-deur, projectontwikkelaar, ... Tijdens de opleiding wordt veel aandacht besteed aan de praktijk van de vastgoedpromotie.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Voor al wie- bij voorkeur- al werkt in de vastgoedsector of in een aanverwant beroep, die dienstverlenend willen optreden, voor het verkavelen van gronden, het bouwen van sleutel-op-de-deur woningen of het ontwikkelen van projecten. Toelatingsvoorwaarden

➲ toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden • voldaan hebben aan de leerplicht • werkzaam zijn in de sector of een functie ambiëren in de vastgoedsector Specifieke toelatingsvoorwaarde • diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma dat officieel overeenkomt met 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO) OF • geslaagd zijn in een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA-netwerk en gaat na of de kandidaatcursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder de kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

➲ programma 1°jr. Basisbeginselen van de vastgoedpromotie

12u

Basiskennis recht

48u

Bouwbegrippen, planlezen en terminologie

24u

Rendementsberekening, risicoanalyse en projectoptimalisatie

24u

Bouwkunde en technologie

44u

Vergunningen

48u

2°jr.

Grondig recht

56u

Financiering en kredietvormen

20u

Bouwproces

16u

Projectontwikkeling

32u

Aansprakelijkheid en verzekeringen

28u

Fiscaliteit en BTW Toegepaste managementvaardigheden

16u 20u

Begeleiding eindwerk TOTAAL

12u 200u

200u

➲ datum en locatie Deze cursus duurt 2 cursusjaren, per cursusjaar zijn er 32 lesweken. Syntra West campus Kortrijk: Vanaf 29 september 2011, telkens op donderdagavond van 18u30 tot 22u met extra lessen op een bijkomende lesdag Syntra West campus Brugge: Vanaf 27 september 2011, telkens op dinsdagavond van 18u30 tot 22u met extra lessen op een bijkomende lesdag

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen voor cursusjaar 2011-2012 bedraagt € 420,00 (vrij van btw), syllabi inbegrepen. Deze opleiding wordt terugbetaald door SF 323 voor werknemers onder PC 323.

www.syntrawest.be 20


Notarieel medewerker Als notarieel medewerker ben je de rechterhand van de notaris. Niet alleen beschik je over meer dan voldoende administratieve vaardigheden, ook ben je perfect op de hoogte van de juridische documenten en werkmethodes. Het beroep zelf is heel boeiend: je hebt veel menselijk contact, je gaat met veel geld om en geen dag is hetzelfde. Deze opleiding is enorm praktisch. Je krijgt een theoretisch overzicht van de wetgeving en de juridische instrumenten en dat alles wordt verduidelijkt aan de hand van praktische oefeningen. Voortdurend verwijzen de lesgevers naar de praktijk en geven actuele voorbeelden. En omdat in het beroep ook de mens centraal staat, trainen we je in klantvriendelijkheid en leren we je een resem communicatieve vaardigheden.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd Voor al wie aan de slag wil als notarieel medewerker maar ook voor al wie nu al dit beroep uitoefent. Deze opleiding omvat de juridische basis die je nodig hebt in het beroep, met ook direct alle actuele wijzigingen en updates.

➲ toelatingsvoorwaarden Algemene toelatingsvoorwaarden • voldaan hebben aan de leerplicht • werkzaam zijn in de sector of een functie ambiëren in de vastgoedsector Specifieke toelatingsvoorwaarde • diploma van het hoger secundair onderwijs (diploma dat officieel overeenkomt met 6 jaar ASO, 6 jaar TSO, 6 jaar KSO of 7 jaar BSO) OF • geslaagd zijn in een EVC/EVK procedure. Deze EVC/ECK-procedure is door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen specifiek ontwikkeld voor de sector vastgoed van het SYNTRA-netwerk en gaat na of de kandidaatcursist over de nodige capaciteiten en kwaliteiten beschikt om de ondernemersopleiding aan te vatten. Bij inschrijving moet een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs worden gevoegd. Zonder de kopie zal de inschrijving niet worden verwerkt.

➲ programma 1°jr. De notariële inrichting • De notariële akte • Werking van registratiekantoor, kadaster- en hypotheekkantoor • Notarieel administratief recht • Examen Burgerlijk Recht • Algemene begrippen verbintenissen en contracten • Zakenrecht • Personenrecht (burgerlijke staat, echtscheiding, …) • Examen Contracten en verbintenissen • Koop • Lening & krediet • Huur • Handelshuur • Pachtwetgeving • Lastgeving • Inleiding vennootschapsrecht • Examen

2°jr.

28

32

52

1°jr. Onthaal • Telefonisch onthaal Familie- en Erfrecht • Huwelijksvermogenstelsel • Erfenissen • Schenkingen en testamenten • Examen Notariële correspondentie

8 32

4

Registratie 36 • Registratierecht • Recht op geschriften • Examen Successie • Algemene principes successiebelasting • Belastbare goederen en overgangen • Berekening successierechten • Aangifte nalatenschap • Examen Eindwerkbegeleiding 8 TOTAAL

2°jr.

200u

36

200u

➲ datum en locatie Deze cursus duurt 2 cursusjaren, per cursusjaar zijn er 120 lesuren. Syntra West campus Roeselare: Vanaf 29 september 2011, telkens op donderdagavond van 18u30 tot 22u

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen beroepskennis voor het cursusjaar 2011-2012 bedraagt € 360,00 (vrij van btw) syllabi inbegrepen.

Praktische informatie vindt u achteraan deze brochure! Bijkomende info of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be

21


Vastgoedbeheerder Het beheren van gebouwen in mede-eigendom is een complexe aangelegenheid geworden. Dit deelberoep van de vastgoedsector - syndicus van mede-eigendom is door de wetgeving zeer goed omschreven: wie als syndicus mag optreden, de taken van de syndicus en de wijze waarop ze uit te voeren. Voor vastgoedkantoren die opteren om het syndicusgebeuren op te nemen, is het belangrijk zich te specialiseren in een goede dienstverlening. Samen met specialisten uit de sector werd door Syntra een langlopende opleiding tot syndicus ontwikkeld. Deze gecertificeerde bijscholing biedt de cursist de mogelijkheid om alle aspecten van het beroep vastgoedbeheerder onder de knie te krijgen. De opleiding is praktijkgericht en verwijst doorlopend naar de dagelijkse realiteit, zowel op juridisch, financieel als administratief vlak. Deze aspecten worden ook behandeld voor de activiteit als rentmeester, met nadruk op het praktische dossierbeheer en de procedures betreffende rentmeesterschap.

➲ Voor wie is deze opleiding bestemd De opleiding Vastgoedbeheerder is bedoeld voor deelnemers die ofwel beschikken over een BIV-nummer (stagiair of titularis), ofwel die in het bezit zijn van een ‘vastgoeddiploma’, behaald bij SYNTRA, aan een hogeschool, de Ehsal-opleiding vastgoedrecht of gelijkwaardige diploma’s, ofwel die tewerkgesteld zijn onder het PC 323. Er wordt geen anciënniteit vereist, ook werknemers die pas actief zijn worden toegelaten.

➲ Voorkennis Voorkennis van Bouwkunde en huurwetgeving is sterk aanbevolen.

➲ programma Basisbeginselen voor de vastgoedbeheerder 4u Administratief en juridisch beheer 48u • Toepassingen wetgeving mede-eigendom inzake administratief beheer • Statuten: basisakte, reglement mede-eigendom • Reglement van orde • Notulen algemene vergadering Financieel beheer 28u • Toepassingen wetgeving inzake financieel beheer • Organisatie eenduidig financieel systeem • Opstellen jaarlijkse begroting en afleiden werkkapitaal • Opstellen afschrijvingstabel en afleiden reservekapitaal • Opmaken volledige afrekening Technisch beheer 64u • Elementaire bouwkunde voor mede-eigendom • Opdrachten en doelstellingen technisch beheer • Middelen om de doelstellingen en opdrachten te realiseren • Organisatie inzake technisch beheer • Het geven van opdrachten en opstellen vermogensstaat Structuurorganisatie en procesmanagement 32u • Uitwerken globaal kantoorsysteem en integratie individuele dossiers per gebouw • Organisatie intern personeelsbeleid • Commerciële technieken en communicatie Rentmeesterschap 16u • Huurwetgeving ifv rentmeesterschap • Toepassingen administratief, financieel & technisch beheer • Procedures inzake rentmeesterschap Eindwerkbegeleiding 8u

➲ docent De docentenequipe bestaat uit experten in de materie vastgoedbeheer.

➲ datum en locatie Syntra West campus Oostende, 50 sessies van 4 uren, telkens op dinsdagavond vanaf 11 oktober 2011 van 08u30 tot 16u30

➲ deelnameprijs Het inschrijvingsgeld van de lessen bedraagt € 360,00 (vrij van btw) syllabi inbegrepen.

www.syntrawest.be 22


OPLEIDINGEN INFORMATICA & TAAL Voor data, tijdstippen, prijzen en locaties waar deze opleidingen doorgaan of meer informatie over ons opleidingsaanbod, raadpleeg onze vernieuwde website: www.syntrawest.be of neem contact op met ons onthaal- en registratiecentrum: 078/353 365 (lokaal tarief)

taal Syntra West ontwikkelde een uitgebreid aanbod taal en –informatica opleidingen. De taal opleidingen zijn steeds gericht op een zakelijk gebruik van de taal en onderscheiden steeds verschillende niveaus: initiatie – basis - intermediair – gevorderde. Het aanbod is niet beperkt tot de standaardtalen Frans, Duits, Engels, Spaans, maar ook talen als Pools, Turks, Chinees, Russisch, … behoren tot het programma.

Informatica aanbod Het informatica aanbod biedt opleidingen in het Microsoft Office pakket maar ook Adobe applicaties, mogelijkheden om eenvoudig een eigen website te maken, … komen aan bod. Zo krijgt u de mogelijkheid om vertrouwd te geraken met de laatste nieuwe Windows en Office omgeving, maar ook om andere nuttige programma’s te leren kennen. We maken je vertrouwd met de principes van “Het Nieuwe Werken”: een nieuwe digitale werkstijl die de weg opent naar hogere productiviteit en efficiënter werken. De opleidingen DTP-software behandelen de belangrijkste opmaakfuncties van de Adobe applicaties in een zakelijke context. Je leert de software gebruiken voor het integreren van tekst, foto’s en illustraties in een aantrekkelijke lay-out.

OPLEIDINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF? Opleidingsvragen binnen bedrijven zijn vaak uniek. Steeds meer bedrijven doen dan ook beroep op de jarenlange know how van Syntra West om hen hierin te ondersteunen. Wij gaan nog een stuk verder. Wij bieden u totaaloplossingen die kaderen binnen uw bedrijfsstrategie. Naast opleiding kunnen ook advies, HR-ondersteuning, competentiescreenings, etc. hiervan deel uitmaken. Het succes van onze “hands on” aanpak is duidelijk. Meer dan 75% van de bedrijven denken onmiddellijk aan Syntra West bij opleidingsvragen. Jaarlijks betekent dit meer dan 1500 vragen naar maatoplossingen. We zijn u hiervoor dan ook erg dankbaar. Samen met onze ervaren docenten en consultants leven we ons in uw unieke situatie in en zoeken we samen naar een geschikte oplossing voor uw vraag. Dit binnen diverse kennisdomeinen zoals management, informatica, techniek, taal en skills. De leerinhouden, leerdoelen en leermethodes bepaalt u zelf mee, zodat ze beantwoorden aan de specifieke opleidingsnoden van uw eigen bedrijf. Als klantverantwoordelijke ben ik uw uniek aanspreekpunt binnen onze organisatie. Ik kan u dan ook ondersteunen met mijn ervaring binnen uw sector. Graag geef ik u de concrete voordelen mee van een opleiding op maat van uw bedrijf: • U bepaalt mee de leerinhouden en de leermethodes die het beste passen voor uw bedrijf. • U bepaalt mee de best geschikte organisatievorm: plaats, tijdstip en duur. • U bepaalt mee het juiste trainersprofiel voor uw onderneming en mensen. Daartoe kunt u kiezen uit ons uitgebreide netwerk van deskundigen. • U hanteert opleiding als een geïntegreerd werkinstrument van uw bedrijfs– en personeelsstrategie. Dit leidt tot een hogere tevredenheid bij uw werknemers. • U speelt exact in op de competenties die in uw bedrijf of organisatie aanwezig zijn of ontbreken. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de nazorg. Samen met u maken wij een grondige evaluatie van de gerealiseerde opleiding op maat. We bekijken concreet hoe de opgedane kennis verder in uw organisatie zal toegepast worden. Meer info? Contacteer ons via info@syntrawest of 078/353 653 (tarief lokaal gesprek) Tot slot wil ik u graag verwijzen naar onze uitgebreide referentielijst op onze website. U vindt ze via deze link www.syntrawest.be/paginas/in-company

www.syntrawest.be 23


KALENDER OPLEIDINGEN NAJAAR 2011 B = Brugge

I = Ieper

K = Kortrijk O = Oostende R = Roeselare V = Veurne

Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie Prijs € datum (incl.btw) (*) vrij v/btw

ADMINISTRATIE & ONTHAAL ❏❏

Efficiënt werken en professioneel agendabeheer

3

di

av

11-okt-11

K

238,37

❏❏

Klantgericht onthaal balie en onthaal

3

ma

av

5-dec-11

R

238,37

❏❏

Juridisch management voor de administratieve medewerker/ Juridisch management assistant

11

ma

av

3-okt-11

❏❏

Zakelijke hedendaagse etiquette in de KMO

2

di

av

29-nov-11

B

159,72

❏❏

Administratief bediende

2 jaar

do av & za av/vm

22-sep-11

B

350,00 (*)

❏❏

Administratief bediende

2 jaar

wo av & za av/vm

21-sep-11

K

350,00 (*)

❏❏

Administratief bediende

2 jaar

ma & do

av

19-sep-11

I

350,00 (*)

615,89

❏❏

Apotheekassistent

2 jaar

di & do

av

20-sep-11

R

485,00 (*)

❏❏

Apotheekassistent

2 jaar

za

dag

24-sep-11

R

485,00 (*)

❏❏

Management assistant

1 jaar

do

av

22-sep-11

B

350,00 (*)

❏❏

Management assistant

1 jaar

wo

av

21-sep-11

K

350,00 (*)

❏❏

Medisch Secretaris/Secretaresse

2 jaar

wo

av

21-sep-11

B

365,00 (*)

❏❏

Medisch Secretaris/Secretaresse

2 jaar

di

av

20-sep-11

K

365,00 (*)

❏❏

Medisch Secretaris/Secretaresse

2 jaar

do

av

22-sep-11

K

365,00 (*)

❏❏

Administratief-commercieel bediende

1 jaar

ma/vr

dag

12-sep-11

B

700,00 (*)

❏❏

Medisch Secretaresse

1 jaar

ma/vr

dag

19-sep-11

B

700,00 (*)

❏❏

Tandartsassistent(e)

1 jaar

ntb

dag

19-sep-11

B

470,00 (*)

❏❏

Basiskennis Bedrijfsbeheer

❏❏

Versneld Bedrijfsbeheer

BEDRIJFSBELEID EN ONDERNEMERSCHAP 1 jaar

nr keuze

av/dag

12-sep-11

B-I-K-O-R-V

270,00 (*)

4 maand

nr keuze

av/dag

1-sep-11

B-I-K-O-R-V

270,00 (*)

❏❏

Bedrijfsleider

B/K

410,00 (*)

❏❏

KMO-Management

1 jaar

41

ma/wo/za

wo/do

av/dag

av

21&22-sep-11 24-sep-11

B - K -R

420,00 (*)

1 jaar

dag

ma-vrij

28-sep-11

B-K

16

woe

av

28-sep-11

K

❏❏

Dagopleiding Ondernemer/zaakvoerder

❏❏

Innovatiecoach

820 (*)

❏❏

Blendend learning E-bedrijfsbeheer

8

ma

av

17-10-11

K

160,00 (*)

❏❏

Ondernemend denken voor Kunstenaars

30

ma

av

26-sep-11

R

75 per module

❏❏

Financieel Management voor de KMO

33

di

av

20-sep-11

B

490,00

420,00 (*)

ECONOMIE

Financien & accountancy ❏❏

Boekhouder

3 jaar

do+za

av + vm

22-sep-11

B

370,00 (*)

❏❏

Boekhouder

3 jaar

ma+wo

av

19-sep-11

I

370,00 (*)

di vm + nm of av

20-sep-11

K

370,00 (*)

❏❏ Boekhouder 3 jaar di+do ❏❏

Boekhouder

3 jaar

di+do

av

20-sep-11

O

370,00 (*)

❏❏

Boekhouder

3 jaar

ma+wo

av

19-sep-11

R

370,00 (*)

❏❏

Voltijdse dagopleiding boekhouder

1 jaar

-

dag

19-sep-11

B

785,00 (*)

❏❏

Eénjarige praktijkcursus boekhouden

1 jaar

di

av

20-sep-11

B

385,00 (*)

❏❏

Eénjarige praktijkcursus boekhouden

1 jaar

don

av

22-sep-11

K

385,00 (*)

❏❏

Eénjarige praktijkcursus boekhouden

1 jaar

ma

av

19-sep-11

R

385,00 (*)

❏❏

Eénjarige praktijkcursus boekhouden

1 jaar

wo

av

21-sep-11

V

385,00 (*)

❏❏

Kredietadviseur

1 jaar

do

av

6-okt-11

K

450,00 (*)

1 jaar

ma

av

19-sep-11

R

450,00 (*)

50

wo

av

28-sep-11

K

490,00 (*)

ma+wo

av

19-sep-11

B

410,00 (*)

di+do

av

11-okt-11

K

260,00 (*)

ma

av

14-nov-11

K

423,50

❏❏

Beleggingsadviseur

❏❏

Adviseur vermogens- en successieplanning

❏❏

Verzekeringstussenpersoon

❏❏

Persoon in contact met Publiek (bediende verzekeringen)- PCP

❏❏

Basis beurs en beleggen

2 jaar 30 6

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59 Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

24

Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar!


KALENDER OPLEIDINGEN NAJAAR 2011 B = Brugge

I = Ieper

K = Kortrijk O = Oostende R = Roeselare V = Veurne

Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie Prijs € datum (incl.btw) (*) vrij v/btw

Vastgoed ❏❏

Vastgoedstylist

8

ma

av

21-nov-11

K

360,00 (*)

❏❏

Notarieel medewerker

2 jaar

do

av

29-sep-11

R

360,00 (*)

❏❏

Administratief vastgoedbediende

1 jaar

di+do

av

27-sep-11

K

360,00 (*)

❏❏

Administratief vastgoedbediende

1 jaar

di+do

av

27-sep-11

O

360,00 (*)

❏❏

Vastgoedmakelaar

3 jaar

ma+wo

av

19-sep-11

O

410,00 (*)

❏❏

Vastgoedmakelaar

3 jaar

ma+wo

av

19-sep-11

K

410,00 (*)

❏❏

Vastgoedmakelaar

3 jaar

di

nm+av

20-sep-11

K

410,00 (*)

❏❏

Vastgoedpromotor

2 jaar

di+do

av

29-sep-11

K

420,00 (*)

❏❏

Vastgoedpromotor

2 jaar

di+do

av

27-sep-11

B

420,00 (*)

❏❏

Vastgoedexpert

2 jaar

di+do

av

20-sep-11

K

420,00 (*)

❏❏

Vastgoedbeheer

50

11-okt-11

O

360,00 (*)

di

dag

INFORMATICA

Office ❏❏

Leren werken met een computer

8

wo

av

19-okt-11

R

312,18

❏❏

Leren werken met een computer

8

ma

av

28-nov-11

V

312,18

❏❏

Tien-vinger-typen

2

woe

av

9-nov-11

B

146,41

❏❏

Tien-vinger-typen

2

ma

vm

5-dec-11

R

146,41 375,10

❏❏

Boekhouden met BOB Software

8

wo

av

23-nov-11

B

❏❏

MS-Word basis 2010

4

ma

av

17-okt-11

K

162,14

❏❏

MS-Word gevorderd 2010

4

ma

av

28-nov-11

B

181,50

❏❏

MS-Excel basis 2010

4

ma

av

7-nov-11

B

162,14

❏❏

MS-Excel basis 2010

4

di

av

4-okt-11

K

162,14

❏❏

MS-Excel basis 2010

4

do

av

20-okt-11

R

162,14

❏❏

MS-Excel gevorderd 2010

6

do

av

8-dec-11

R

266,20

❏❏

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

do

av

17-nov-11

I

199,65

❏❏

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

di

av

18-okt-11

O

199,65

❏❏

MS-Outlook basis 2010

2

ma

av

7-nov-11

B

87,12

❏❏

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

ma

av

12-dec-11

K

96,80

❏❏

MS-PowerPoint basis 2010

2

wo

av

19-okt-11

B

87,12

❏❏

MS-PowerPoint gevorderd 2010

2

di

av

8-nov-11

K

96,80

❏❏

MS-Access basis 2010

4

di

av

29-nov-11

K

181,50

❏❏

MS-Access gevorderd 2010

8

zo

av

17-okt-11

R

418,66

❏❏

Adobe Photoshop basis CS5 (op pc)

8

di

av

29-nov-11

R

375,10

❏❏

Adobe InDesign basis CS5 (op pc)

6

di

av

8-nov-11

K

290,40

HORECA & VOEDING ❏❏

Horeca

❏❏

Wijn leren proeven

6

diverse

av

sep-11

B-I-K-O-R-V

195,00 (*)

TAAL & COMMUNICATIE ❏❏

Testavond Frans

1

ma

av

12-sep-11

R

Gratis

❏❏

Testavond Frans

1

wo

av

14-sep-11

O

Gratis

❏❏

Testavond Frans

1

do

av

22-sep-11

B

Gratis

❏❏

Testavond Frans

1

di

av

20-sep-11

K

Gratis

❏❏

Frans voor de bouw- & vastgoedsector

8

wo

av

26-okt-11

O

270,00 (*)

❏❏

Frans voor het notariaat

6

di

av

08-nov-11

K

195,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

ma

av

26-sep-11

R

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

di

av

27-sep-11

K

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

wo

av

12-okt-11

O

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

di

av

18-okt-11

B

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd

12

di

av

22-nov-11

B

330,00 (*)

❏❏

Frans in de verkoop in de kleinhandelszaak

5

di

av

11-okt-11

K

160,00 (*)

25


KALENDER OPLEIDINGEN NAJAAR 2011 B = Brugge

I = Ieper

K = Kortrijk O = Oostende R = Roeselare V = Veurne

Opleiding

duur/ sessies

les tijdstip dag

start locatie Prijs € datum (incl.btw) (*) vrij v/btw

❏❏

Frans voor personeelszaken

12

do

av

27-okt-11

R

❏❏

Le téléphone efficace

5

do

av

17-nov-11

K

330,00 (*) 150,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - gevorderd

12

wo

av

28-sep-11

K

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

ma

av

26-sep-11

B

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

28-sep-11

K

330,00 (*)

❏❏

Taalbad Frans

4-jul-11

R

330,00 (*)

❏❏

12

wo

av

5 dagen

ma

dag

Zakelijk communiceren in het Frans - intermediair

12

wo

av

22-sep-11

R

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Engels - gevorderd

12

ma

av

24-okt-11

R

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Engels - intermediair

12

di

av

15-nov-11

B

330,00 (*)

❏❏

Testavond Engels

1

ma

av

3-okt-11

B

Gratis

❏❏

Zakelijk communiceren in het Duits - gevorderd

12

ma

av

26-sep-11

K

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Duits - basis

12

wo

av

19-okt-11

K

330,00 (*)

❏❏

Duits voor de transportsector

6

di

av

18-okt-11

B

195,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Duits - intermediair

12

di

av

27-sep-11

R

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

ma

av

17-okt-11

R

330,00 (*)

❏❏

Zakelijk communiceren in het Spaans - intermediair

12

wo

av

28-sep-11

K

330,00 (*)

❏❏

Copywriter

1 jaar

ma

av

12-sep-11

B

350,00 (*)

❏❏

Journalist

1 jaar

di

av

13-sep-11

B

360,00 (*)

Redactie

❏❏

Correct schrijven

2

do

av

24-nov-11

K

133,10

❏❏

Webcopywriting

4

ma

av

17-okt-11

K

302,50

❏❏

Hoe schrijf ik een goed persbericht?

2

di

av

15-nov-11

K

133,10

❏❏

Notuleren

2

wo

av

9-nov-11

K

133,10

PERSONAL SKILLS ❏❏

Assertiviteit op het werk

4

di

av

15-nov-11

B

307,34

❏❏

Assertiviteit op het werk

4

wo

av

19-okt-11

K

307,34

❏❏

Communiceren en omgaan met mensen

4

ma

av

17-okt-11

B

307,34

❏❏

Communiceren en omgaan met mensen

4

wo

av

23-nov-11

K

307,34

❏❏

Conflicthantering

2

ma

av

10-okt-11

R

159,72

❏❏

Body language/Lichaamstaal: beheersen en gebruiken

2

di

av

18-okt-11

K

197,23

❏❏

Mind mapping

2

do

av

1-dec-11

R

199,65

❏❏

Mindfulness @ work

5

di

av

15-nov-11

K

405,35

❏❏

Overtuigen en beïnvloeden

2

ma

av

10-okt-11

K

159,72

❏❏

Snellezen

2

di

av

11-okt-11

K

159,72

❏❏

Spreken tot een publiek

4

di

av

15-nov-11

K

307,34

❏❏

Stressmanagement

3

wo

av

12-okt-11

B

238,37

❏❏

Timemanagement

4

do

av

10-nov-11

B

307,34

Wijzigingen voorbehouden Hoewel Syntra West deze brochure met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld, zijn fouten en wijzigingen in de praktische gegevens en inschrijvingsgelden niet uitgesloten. Voor alle informatie in deze brochure geldt: wijzigingen voorbehouden.

U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via 078/353.653 (gesprek lokaal tarief) of via info@syntrawest.be • fax 051/26 87 59 Prijzen zijn inclusief 21% btw (indien van toepassing). Prijzen en organisatiegegevens onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

26

Opgelet: de prijs die vermeld staat bij meerjarige opleidingen is enkel de prijs voor het eerste jaar!


INSCHRIJVINGSSTROOK Contact- en registratiecentrum Tel. 078/353.653 • Fax 051 26 87 59 E-mail: info@syntrawest.be Syntra West vzw Oostnieuwkerksesteenweg 111 -8800 Roeselare Ondergetekende, Naam . ....................................................................................................................................................... Voornaam ................................................................................................................................................ Straat & nr. .............................................................................................................................................. Postcode & gemeente . ......................................................................................................................... Tel. ....................................................................... Fax . ........................................................................... E-mail ........................................................................................................................................................ Geboren op ........................................................ te . ........................................................................... Bedrijfsgegevens: Naam . ....................................................................................................................................................... q BVBA q NV q VZW q ander: ........................................................................................................... Activiteit .................................................................................................................................................. Functie . .................................................................................................................................................... Straat & nr. .............................................................................................................................................. Postcode & gemeente . ......................................................................................................................... Tel. ....................................................................... Fax . ........................................................................... E-mail ........................................................................................................................................................ BTW-nr. .................................................................................................................................................... • schrijft zich in voor volgende opleiding: .................................................................................................................................................................... Startdatum .............................................................................................................................................. Lesplaats ................................................................................................................................................. • De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van q deelnemer q bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) Contractvoorwaarden • Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. • Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot uiterlijk vóór de vijfde sessie. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. • De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. • Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om ten allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. • Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum

Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

27


1100601 Vastgoed nj 11

INFODAGEN: SPRING EENS BINNEN! SID-IN BEURS CAMPUS ROESELARE (STUDIE-INFODAGEN) donderdag 13 januari , vrijdag 14 januari en zaterdag 15 januari 2011

BRUGGE OPEN-DEUR-DAG CAMPUS BRUGGE / DAG VAN DE BAKKER: Spoorwegstraat zondagnamiddag 27 14, maart8200 2011 Brugge 2 DAGOPLEIDINGEN EN INFOMOMENT OP CAMPUSSEN BRUGGE-IEPER-KORTRIJKIEPER OOSTENDE-ROESELARE-VEURNE: Grachtstraat 13-1a, woensdagnamiddag 4 mei 8900 2011 Ieper INFOMOMENTEN OP CAMPUSSEN BRUGGE-IEPER-KORTRIJK-OOSTENDEKORTRIJK ROESELARE-VEURNE: Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk zaterdag 25 juni en maandag 27 juni 2011 zaterdag 27 augustus en maandag 29 augustus 2011 OOSTENDE Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende

ROESELARE Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare VEURNE Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

Syntra West vzw • m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

INFO: 078 353 653

tarief lokaal gesprek

INFO@SYNTRAWEST.BE WWW.SYNTRAWEST.BE registreer online! surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als geregistreerde gebruiker ontvangt u regelmatig informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra west.

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Vastgoed opleidingen  

Als u actief bent in de vastgoedsector, is het noodzakelijk de evoluties op de voet te volgen. Dit helpt om uw klanten bij te staan met actu...