Page 1

Fitnessinstructeur in samenwerking met DfO en BlOSO/VtS

2011-2012

www.syntrawest.be


inhoud

inhoud

Inleiding opleiding Fitness Schematische voorstelling Initiator Fitness Instructeur Fitness B Personal trainer A Praktische gegevens Korting (opleidingcheques / KMO-portefeuille) vrijstellingen - Stageovereenkomst Informatie en/of Inschrijvingen

2

3 4 5 9 10 11 12 13 14


Inleiding opleiding Fitness Deze brochure schetst u het gezamenlijke cursus-aanbod van De FitnessOrganisatie, BLOSO-VTS en het SYNTRA-netwerk. Deze organisaties bundelden sinds 2003 hun krachten voor wat de fitnessopleidingen betreft. Het resultaat van het vernieuwde aanbod leest u in deze brochure. Alle programma’s waarover u hier geïnformeerd wordt, zijn erkend door de VTS (Vlaamse Trainersschool). Dit betekent dat, indien de cursussen met succes afgewerkt worden, u naast de SYNTRA-getuigschrift ook de VTS-diploma uitgereikt krijgt. Vanaf september 2010 wordt de opleiding opgesplitst in drie niveaus: • Initiator fitness • Instructeur B fitness • Trainer A fitness (Personal trainer) De module initiator fitness en instructeur B fitness bestaat zowel voor individuele fitness als voor groepfitness. Syntra West richt zich enkel tot de individuele fitness. Voor de groepsfitness kunt u terecht bij BLOSO / VTS. Mocht u bijkomende informatie wensen over een van deze programma’s of modules, dan kan u altijd met ons of met BLOSO / VTS contact opnemen. Alvast bedankt voor uw interesses.

inleiding

Het coördinatieteam en de sectordirecteur

3


Schematische voorstelling Initiator Fitness 64 u + 12 u stage Te Brugge vanaf 17/9 Te Kortrijk vanaf 24/9

 Instructeur B Fitness 152 u. + 50 u stage Brugge / Kortrijk vanaf 10/3/2012

Schematische voorstelling

4

Trainer A Fitness (personal Trainer)

Algemeen gedeelte (BLOSO): 43u. Specifiek (Syntra): ±120 u.


5

schematische voorstelling


initiator fitness De initiator Fitness is een instapniveau, waarbij enkel de begeleiding aan de toestellen wordt vooropgesteld, in principe onder toezicht van een hoger opgeleide. De volledige opleiding duurt 64 lesuren, aangevuld met 12 uur stage.

Instapvoorwaarden Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet de cursist voldoen aan deze 3 voorwaarden: • Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de opleiding start. • Ervaring in individuele fitnessbeoefening kunnen bewijzen bij inschrijving aan de hand van 1 van deze documenten: • Abonnement of beurtenkaart fitnessclub ,die ingaat ten laatste 2 maand voor start van de opleiding. • Attest van onderwijsinstelling van eerder gevolgde opleiding waar het onderdeel fitness deel van uitmaakte, met vermelding van aantal uur. • Attest van sportclub of trainer met verklaring dat fitness tot de trainingen behoort

• Medisch attest vereist

Doelgroep • Wie geen specifieke vooropleiding fitness bezit • Wie een eerste kennismaking wil met alles wat met veilig sporten, inleidende begrippen, fitnessbegeleiding, … te maken heeft • Wie het opleidingstraject tot Instructeur B Fitness, uitbater van een fitnesscentrum en Trainer A wil volgen.

Doelstellingen

initiator fitness

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist • Kennis van didactische basisprincipes van bewegingsvormen • Kennis van potentieel gevaarlijke oefeningen • Materiaalkennis • Kennis van basisregels communicatie • Kennis van veiligheid en hygiëne • Kennis van krachttoestellen en uitvoeringsmodaliteiten op krachttoestellen • Kennis van cardiotoestellen en uitvoeringsmodaliteiten op cardiotoestellen. • Kennis van interpretatie van fitnessprogramma’s

6


Inhoud De opleiding initiator Fitness bestaat uit 4 modules: 1. Algemeen gedeelte initiator 22 u. • Taakomschrijving • Didactiek • Veilig sporten preventief • Veilig sporten curatief • Toelichting stage • Examen

1 u. 8 u. 5 u. 5 u. 1 u. 2 u.

2. Sporttechnische module initiator

10 u.

3. Didaktisch-methodische module initiator

32 u.

4. Stage

12 u

• Inleidende begrippen • Communicatie: basis • Potentieel gevaarlijke oefeningen • Examens

• Praktijk Cardio • Praktijk lenigheid • Praktijk Kracht • Examens

2 u. 3 u. 3 u. 2 u.

6 u. 6 u. 16 u. 4 u.

Stage Binnen de opleiding initiator Fitness, gaan alle stages door binnen het geijkte kader van Fitclass. Mogelijke stageplaatsen in West- en Oost-Vlaanderen: • Fitclass Izegem • Fitclass Deinze • Fitclass Merelbeke Dit aanbod wordt naar september toe uitgediept. Hou er wel rekening mee dat deze stages enkel na de schooluren en/of op zaterdag kunnen plaatsvinden.

Diploma

initiator fitness

Wie regelmatig aanwezig is en slaagt, ontvangt het VTS-diploma Initiator Individuele Fitness , en kan bijgevolg starten aan de opleiding Instructeur B Individuele Fitness.

7


instructeur fitness B De instructeur Fitness B of fitnessbegeleider begeleidt de fitnessbeoefenaars.

Instapvoorwaarde Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Instructeur B fitness, moet u het VTSdiploma Initiator individuele Fitness bezitten of een attest dat daarmee gelijkgesteld is. Doelstellingen Door het volgen van deze opleiding leert de cursist: • Fitnessbeoefenaars begeleiden • Oefenschema’s opmaken, fitnesstesten uitvoeren, individueel uitleg geven bij het juist en veilig oefenen met o.a. gebruik van materiaal en toestellen. • Mensen aanzetten tot een gezonde levenswijze door middel van regelmatige beweging en evenwichte voeding • De juiste techniek toepassen ifv doelgroep en doelstelling.

Inhoud De opleiding Instructeur B fitness bestaat uit 4 modules: 1. Algemeen gedeelte instructeur B 32 u. • Anatomie • Fysiologie • Motorisch leren • Ontwikkelingsleer • Examen

5 u. 10 u. 7 u. 7 u. 3 u.

• Gezondheidsleer • Trainingsmethodiek • Sportpsychologie en coaching • Biomechanica en kinesiologie • Functionele anatomie • Traumatologie • Communicatie deel 2 • Bedrijfsbezoeken • Examens

7 u. 12 u. 6 u. 15 u. 8 u. 8 u. 2 u. 6 u. 8 u.

instructeur fitness B

2. Module overschrijdende module 72 u.

8

3. Didactisch- methodische module

44 u.

4. Stage

50 u.

• Taakomschrijving • Cardiotraining • Krachttraining • Opstellen programma’s

2 u. 12 u. 12 u. 18 u.


Stage Binnen de opleiding instructeur B Fitness moet 50 lesuren stage worden gelopen. Je zoekt zelf een erkende stageplaats en –begeleider, maar wordt wel begeleid door een stagecoördinator. Doelstelling van de stage is tijdens minimaal 4 weken, 4 reële klanten op te volgen aan de hand van volgende taken in chronologische volgorde: • Afname Par-Q • Intakegesprek • Profielbepaling • Samenstelling oefenschema • Effectieve opvolging gedurende 4 weken • Evaluatie

Diploma

instructeur fitness B

Wie 2/3 van de lessen aanwezig is, geslaagd is voor het eindexamen én de stagemodule, ontvangt naast het SYNTRA Vlaanderen getuigschrift Instructeur fitness, ook het BLOSO – VTS diploma Instructeur Fitness B en het FISAF-diploma instructeur B Fitness.

9


personal trainer A De Personal trainer geeft bewegingsadvies, ook in een één –op één relatie met de klant, en voert de volgende taken uit: • Werkt trainingsprogramma’s uit die een specifiek antwoord zijn op de vraag van de klant. • Volgt deze individueel op en houdt een dossier bij. • Organiseert alternatieve oefenvormen in functie van individueel programma (zwemmen, ontspanningstechnieken, …)

Instapvoorwaarde Om deel te kunnen nemen aan de opleiding Personal Trainer A, moet u het VTS-diploma Instructeur individuele Fitness bezitten of een attest dat daarmee gelijkgesteld is. Ook moet u het algemeen gedeelte trainer A, georganiseerd door BLOSO – VTS, gevolgd hebben + geslaagd zijn.

Inhoud • Inschatting van de fysieke fitheid en levenstijl • Trainingsvoorschrijften voor vetverbranding en fitness • Gevorderde krachttraining • Voedings- en gewichtsmanagement • Gevorderde kinesiologie en bewegingsanalyse • Rugschool en core stability • Trainen in verschillende omgevingen • Business en marketing skills

Stage

personal trainer A

Een verplichte stage van 200 uren.

10


praktische gegevens Waar Brugge Alle lessen gaan door in Sportcentrum Nisus Zedelgemstraat 3, 8020 Ruddervoorde

Kortrijk Alle lessen gaan door in Sportcampus Lange Munte, Bad Godesberglaan 22, 8500 Kortrijk

Wanneer Initiator Fitness (Brugge en Kortrijk)

• Brugge: Vanaf zaterdag 17 september 2011 • Kortrijk: Vanaf zaterdag 24 september 2011 Telkens op zaterdagvoor- en namiddag (8u30-12u en 13u-16u30). Deze opleiding loopt tot eind januari 2012. De stages vinden plaats naast de lesuren tijdens het verloop van de opleiding.

Fitnessinstructeur B (Brugge en Kortrijk) Vanaf zaterdag 10 maart 2012 , telkens op zaterdagvoor- en namiddag. Op het einde van deze module start de stage in een erkend fitnesscentrum. Eindexamen is voorzien voor mei 2013 Afhankelijk van de doorstroom kan de opleiding te Brugge en Kortrijk samenvloeien en op 1 lesplaats gecentraliseerd worden.

Kostprijs Initiator Fitness € 300 (vrij van BTW) Betalende leden van DFO betalen € 270

Fitnessinstructeur B Betalende leden van DFO betalen € 590

praktische gegevens

€ 650 (vrij van BTW)

11


korting Betalende leden van de Fitness Organisatie genieten een korting. Hiernaast en combineerbaar bestaat ook een andere kortingsmogelijkheid. Syntra West is een erkende opleidingsverstrekker waardoor u gebruikt kunt maken van • Ofwel opleidingcheques, indien u werknemer bent. • Ofwel KMO-portefeuille, indien u zelfstandig bent.

Opleidingcheques Elk kalenderjaar kunt u als werknemer maximaal € 250 cheques aanvragen bij de VDAB. Dit kan via het gratis telefoonnummer 0800/30700. Per cheque van € 5 betaald u € 2,5. U kunt dus genieten van € 125 korting. Zo betaald u € 175 voor de initiatoropleiding ipv € 300. Vanaf januari 2012 kunt u terug € 250 cheques aanvragen ifv opleiding Fitness Instructeur B.

KMO-Portefeuille U kan 50% korting genieten op de opleiding. Hiervoor kunt u uw project ten laatste 14 dagen na de start van de activiteiten registreren op de site http://www.kmo-portefeuille. be. U kunt 50% subsidies ontvangen van het bedrag exclusief BTW. De opleiding initiator Fitness kost u in dat geval slechts € 150.

DFO (De Fitnessorganisatie – www.fitness.be) Meer informatie betreffende lidmaatschap DFO bij

korting

Bram Van de Velde - bram@fitness.be - Tel: 09 232 50 36

12


Vrijstellingen In het opleidingstraject Fitness zijn vrijstellingen mogelijk op basis van vooropleiding. Alle vrijstellingen moeten aangevraagd worden bij VTS.

Aan BLOSO – Agentschap v/d Sport

T.a.v. Vera Fonck

Arenberggebouw

Arenbergstraat 5

1000 Brussel

Enkel VTS beslist hierover. Vrijstellingen worden nooit automatisch verleend. Deze vrijstellingen worden beslist door VTS op basis van een in de denkcel Fitness vastgelegd stramien dat overigens regelmatig wordt geactualiseerd.

Stageovereenkomst De stageovereenkomst is een overeenkomst waarbij het ondernemingshoofd zich ertoe verbindt een cursist-stagiair een beroepstechnische opleiding te geven. De cursiststagiair verbindt zich ertoe de techniek van het beroep te leren onder leiding en toezicht van het ondernemingshoofd, en de nodige cursussen (= beroepskennis + bedrijfsbeheer) te volgen in een campus van Syntra West. De overeenkomst wordt gesloten door een leertrajectbegeleider. Hij/zij is degene die de stageovereenkomst begeleidt. Via de campusmedewerker of Hugo Ghyselen (hugo.ghyselen@syntrawest.be) kan u bijkomende informatie over de stageovereenkomst inwinnen.

Vrijstellingen - stageovereenkomst

De opleiding beschreven in deze folder, kan tevens worden geĂŻntegreerd in een stageovereenkomst.

13


inlichtingen en inschrijvingen U wenst meer informatie of u wenst zich in te schrijven? Contacteer Syntra West via

078 353 653 (lokaal tarief) of via

info@syntrawest.be

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN

Data en prijzen onder voorbehoud.

14


inschrijvingsstrook Ondergetekende, Naam........................................................................................................................................................................................... Voornaam.............................................................................................................................................................................. Straat & nr......................................................................................................................................................................... Postcode & gemeente................................................................................................................................................ Tel. . .................................................................................. Fax.................................................................................................

Bedrijfsgegevens: Naam...........................................................................................................................................................................................  BVBA  NV  VZW  ander:......................................................................................................... Activiteit............................................................................................................................................................................... Functie..................................................................................................................................................................................... Adres......................................................................................................................................................................................... Tel. & Fax. .............................................................................................................................................................................. BTW-nr.....................................................................................................................................................................................  Ik wens inlichtingen over de volgende opleidingen.................................................................. ......................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................................

Ik wens in te schrijven voor:....................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

Gelieve bij inschrijving verder in te vullen en te ondertekenen: Geboortedatum en -plaats. ........................................................................................................................................... Rijksregisternummer....................................................................................................................................................... De factuur mag uitsluitend opgemaakt worden op naam en voor rekening van  deelnemer  bedrijf (Mochten er moeilijkheden ontstaan bij de vereffening van de factuur, dan zal deze mogen worden opgemaakt op naam van de ondertekenaar, die daartoe solidair zal zijn gehouden.) - Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per brief, e-mail of fax) en is slechts mogelijk vóór de aanvang van de cursus. Zoniet is het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd. - Enkel bij langlopende opleidingen (van meer dan 15 sessies) is uitschrijven mogelijk - mits schriftelijk - tot de vierde lesweek. In dit geval zijn de helft van het inschrijvingsgeld en de intussen ontvangen syllabi en grondstoffen steeds verschuldigd. - De ondertekenaar verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. - Syntra West formuleert uitdrukkelijk voorbehoud om te allen tijde een geplande cursus te annuleren of te verplaatsen naar een nader te bepalen datum zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. - Door onderhavige inschrijvingsstrook te ondertekenen verbindt men zich ertoe de contractvoorwaarden na te leven. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken te Brugge.

Datum Handtekening

Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor commercieel-administratieve doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

inschrijvingsstrook

Contractvoorwaarden

15


110420 PVZ brochure fitnessinstructeur

Brugge Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2 Ieper Grachtstraat 13-1a , 8900 Ieper Kortrijk Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Oostende Industriezone 2 Zandvoordeschorredijkstraat 73, 8400 Oostende Roeselare Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Veurne Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne

Info: 078 353 653

tarief lokaal gesprek

info@syntrawest.be www.syntrawest.be registreer online! m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

surf naar www.syntrawest.be en klik op het icoon rechtsboven. Als geregistreerde gebruiker ontvangt u regelmatig informatie over de laatste nieuwe opleidingen bij Syntra west.

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

Fitnessinstructeur  
Fitnessinstructeur  

Deze brochure schetst u het gezamenlijke cursus-aanbod van De FitnessOrganisatie, BLOSO-VTS en het SYNTRA-netwerk. Deze organisaties bundeld...

Advertisement