Page 1

‌een hart voor wijn!

najaar 2011

www.evw.be


EVW® CURSUSAANBOD NAJAAR 2011 Beste EVW®-er, Syntra West bundelt in deze brochure het EVW® - aanbod najaar 2011. Deze opleidingen richten zich tot professionelen, die een meerwaarde wensen te bereiken voor hun zaak en/of hun klanten. Dit kunnen zowel zelfstandigen zijn of medewerkers van zelfstandigen. Ook personen die een ondernemersopleiding volgen of gevolgd hebben, kunnen zich voor deze vervolmakingen inschrijven. Op onze website www.evw.be kunt u telkens per opleiding een uitgebreide en nog gedetailleerdere informatiebrochure bekijken. Wenst u bijkomende inlichtingen, aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Wij hopen alvast u binnenkort in het EVW® te mogen verwelkomen.

Het EVW-team GERDA GHESQUIÈRE - gerda.ghesquiere@syntrawest.be CHANTAL DEBUSSERÉ - chantal.debussere@syntrawest.be DIRK VAN DEN BROECK - dirk.vandenbroeck@syntrawest.be tel: 078 353 653 e-mail: INFO@SYNTRAWEST.BE Website: WWW.EVW.BE

2


INHOUDSTAFEL VAN BASIS TOT EXPERT MET OFFICIテ記E GETUIGSCHRIFTEN

4

WSET - intermediate distance learning

5

Wijn leren proeven

6

Aspirant Sommelier

7

Sommelier

8

Wereldwijnmeester

10

KORTLOPENDE VERVOLMAKINGEN

11

Oostenrijk en Hongarije

11

Uw klanten helpen bij de wijnkeuze

12

Tokaji

13

Geschenkverpakkingen voor de wijnhandel

14

EVW-KALENDER STARTERS NAJAAR 2011

insert

Focus op Bordeaux

15

Aromadetectie op de tong

17

Sherry

18

FINANCIEEL BELEID

11

Meepraten met de boekhouder

19

Financieel management voor de KMO

20

Eenjarige praktijkcursus boekhouden

21

OPLEIDINGEN BIJ SYNTRA WEST

23

BEDRIJFSBEHEER VOOR KMO

26

INLICHTING EN INSCHRIJVING

26

KMO-PORTEFEUILLE - OPLEIDINGSCHEQUES

27

IN COMPANY TRAININGEN - OPLEIDINGEN OP MAAT VAN UW BEDRIJF

27

3


4

WSET diploma Distance learning

www.evw.be

een h rt voor wijn

Sopexa examen Maテョtre Sommelier en Vins et Spiritueux de France

WSET Advanced Certificate Distance learning

WSET Intermediate Certificate Distance learning

Internationale certificatie

WIJNINSTITUUT VAN SYNTRA WEST

VZW

ISO 9001:2008 gecertificeerd

door de Vlaamse Regering

Syntra West vzw is erkend

EVW Wereldwijnmeester 3 modules = 45 sessies

EVW Aspirant Sommelier 3 modules = 22 sessies

Vlaamse certificatie

EVW Sommelier 3 modules = 59 sessies

EVW wijn leren proeven (6 sessies)

EVWツョ GECERTIFICEERD AANBOD

VAN BASIS TOT EXPERT MET OFFICIテ記E GETUIGSCHRIFTEN


WSET- Intermediate Distance Learning U volgde reeds de gecertificeerde cursus “WIJN LEREN PROEVEN” bij het Eigentijds Vlaams Wijninstituut. U zal in deze cursus wel gemerkt hebben dat WIJN een heel sterk globaal karakter heeft. EVW® biedt u nu de kans om uw eerste stap te zetten naar internationale certificatie van het Wine & Spirit Education Trust (WSET®). Het WSET® biedt wijncursussen aan op 5 niveaus die u voorbereiden op de Europese titel Weinakademiker. Het is bovendien de aangewezen vooropleiding voor de studie tot Master of Wine. De WSET® cursussen en examens worden in 53 landen aangeboden. Van bij het begin wordt u vertrouwd met de vakterminologie in uw eigen taal en in het Engels, de absolute voertaal in de wijnindustrie en de horeca. Als EVW® cursist kunt u inschrijven aan een heel aantrekkelijk tarief voor het WSET® niveau 2 Distance Learning programma, € 296,00 ipv € 396,00. U schrijft in voor een welbepaalde examendatum ( juni – oktober of februari). De uiterlijke inschrijvingsdatum is steeds 2 maand vóór deze examendatum. Na inschrijving en betaling ontvangt u via taxipost het Nederlandstalige WSET® niveau 2 studiepakket en krijgt u richtlijnen om een log-in aan te vragen die u toegang geeft tot de on-line classroom van het WSET® (Engelstalig). De eindtermen van de cursus, alsook de inschrijvingsfiche kunt u op eenvoudig verzoek aanvragen bij Dirk Van den Broeck, dirk.vandenbroeck@syntrawest.be.

VOOR WIE IS DEZE CURSUS INTERESSANT? Deze cursus is interessant voor professionelen in de horeca en/of wijnhandel, alsook de ondernemer of zakenman/vrouw die regelmatig de wijnkeuze dient de bepalen op restaurant.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Inschrijvingsgeld -

€ 296,00 (vrij van BTW) WSET® studiemateriaal, log-in en examen inbegrepen

• Examendata -

zaterdag 19 november 2011 van 10u tot 11u – Syntra West Kortrijk - uiterste inschrijfdatum 30 september 2011 zaterdag 23 juni 2012 van 10u tot 11u – Syntra West Brugge - uiterste inschrijfdatum 30 april 2012

• Waar -

Syntra West (EVW®)

VOOR WIE ZIJN INTERNATIONAAL NETWERK NOG VERDER WIL UITBREIDEN? Na het behalen van het WSET® Intermediate Certificate kunt u de vervolgcursus WSET® niveau 3 volgen bij het EVW® om het WSET® Advanced Certificate te behalen. Laat niet na contact op te nemen met Dirk Van den Broeck van het EVW® voor bijkomende inlichtingen.

De WSET® opleidingen zijn vrij van BTW voor alle cursisten die bij inschrijving aangeven dat ze de cursus volgen om hun professionele activiteiten te bevorderen. Programma in samenwerking met WineWise, erkende opleidingsaanbieder van het WSET® in de Benelux.

5


WIJN LEREN PROEVEN

STAP VOOR STAP DE EERSTE WIJNKENNIS OPDOEN. De cursus bestaat uit zes sessies van vier lestijden, telkens opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. Tijdens het theoretische gedeelte worden, naast de vijf zintuigen die bij het proeven betrokken zijn, ook de factoren die het proeven kunnen beïnvloeden uitgelegd. Daarnaast wordt een eenvoudig beeld gegeven van de huidige wijnwereld, de populairste druivenrassen en de manier hoe wijn gemaakt wordt. In het praktische gedeelte wordt stap voor stap de basis gelegd voor een technisch vocabularium, met duidende wijnen in het glas. Ter conclusie wordt een beeld gegeven van de mogelijke quoteringssystemen. Daarna wordt tijdens een praktische oefening op een heel eenvoudige manier de elementaire basis gelegd van de harmonie tussen wijnen en gerechten.

PROGRAMMA • Sessie 1: Algemene inleiding, zintuigen en elementaire degustatietechnieken • Sessie 2: De druif en haar omgevingsfactoren, verfijning van de degustatietechnieken, bewaring en serveertemperatuur. • Sessie 3: Vinificatie van witte wijnen en kennismaking met de voornaamste witte druivenrassen. • Sessie 4: Vinificatie van rode en rosé wijnen en kennismaking met de voornaamste blauwe druivenrassen. • Sessie 5: Vinificatie van schuimwijnen (verschillende methodes) en productieprocessen voor zoete wijnen. • Sessie 6: Wijn en gerecht + correct serveren + moduleproef

DOCENTEN Professionelen uit de wijnwereld

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Al wie een professionele horeca- en/of wijncarrière wil beginnen.

INSTAPVOORWAARDEN Deze opleiding vormt de basis tot alle wijnopleidingen

WAT KENT U NA DEZE OPLEIDING U hebt elementaire basiskennis over de belangrijkste soorten wijnen, hun productieproces, herkomst en druivensoorten. U kunt een wijn proeven, beschrijven en quoteren. U kunt de link leggen naar de basissmaken in de gastronomie. U kunt wijn op de juiste manier voorbereiden en schenken.

WAT ONTVANGT U NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS Het gecertificeerde WIJN LEREN PROEVEN GETUIGSCHRIFT, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

EN NU? Dit is de voorbereidende basis op alle wijncursussen binnen het EVW®. De volgende stap in het gecertificeerde wijnaanbod: Aspirant Sommelier. Zie ook ons vervolmakingprogramma hierna of via WWW.EVW.BE.

PRAKTISCHE GEGEVENS -

Extra inbegrepen: wijnboek, alle wijnen en set van 6 degustatieglazen.

• Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

6


ASPIRANT SOMMELIER

VERVOLG OP DE BASISCURSUS WIJN LEREN PROEVEN. De cursus bestaat uit 2 modules , waarvoor per module kan ingeschreven worden. Het is een gebruiksvriendelijke cursus die volgens het gewenste tempo en de tijdsbeschikbaarheid van de cursist, versneld of gespreid gevolgd kan worden. Iedere les bestaat uit een theoretisch en degustatief gedeelte.

MODULE 1 (8 SESSIES) Behandelt het parcours van de druif, van in de wijngaard tot op de tafel van de klant. Het werk in de wijngaard, de problematiek van het oogsten, de vinificatieprocedures per wijntype en stijl. Ook de rijping op het wijndomein en alle verkoopaangelegenheden worden overzichtelijk geschetst.

MODULE 2 (14 SESSIES) Geeft een duidelijk theoretisch en praktisch beeld van de belangrijkste witte druiven, witte wijntypes en witte wijnstijlen van de hele wereld. Geeft een duidelijk theoretisch en praktisch beeld van de belangrijkste rode druiven, rode wijntypes en rode wijnstijlen van de hele wereld.

EINDPROEF Elke module wordt afgesloten met een proef. Als u de twee modules met succes volbracht hebt, neemt u deel aan de eindproef en mits slagen ontvangt u een gecertificeerd getuigschrift ‘ASPIRANT SOMMELIER’ erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

PROGRAMMA • Module 1: Wijn leren kennen van druif tot fles. -

Wijngaard, oogst, vinificatie, wijnchemie, geschiedenis, wijnwetgeving, service, moduleproef

• Module 2: Witte en rode wijnstijlen uit de hele wereld -

-

Algemene introductie voor witte druiven, verschillende witte wijnstijlen, Chardonnay als voorbeeld voor volle witte wijnen, Sauvignon Blanc als voorbeeld van frisse witte wijnen, Riesling en andere minerale druivenrassen, Chenin een kameleon onder de druiven, Witte schuimwijnen, Wijn en gerecht, module proef. Algemene introductie voor rode wijnstijlen, Pinot noir en Gamay als internationaal bekende druivenrassen, Merlot: stevig, krachtig en vol, Cabernet sauvignon en Cabernet Franc: een allrounder in de wereld, Syrah wijnen: vol en gerijpt, Tannat en Malbec: krachtig en internationaal, Grenache wijnen: fruitig en elegantie, maar ook basis voor versterkt, Wijn en gerecht, moduleproef.

DOCENTEN Professionelen uit de wijnwereld.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Als tussenstap van Wijn Leren Proeven naar Sommelier en/of Wereldwijnmeester. Ook ideaal indien u weinig tijd kunt vrijmaken, maar toch mee wil evolueren met de actuele wijnwereld. Horeca-uitbaters, food & beverage managers, sommeliers, traiteurs, wijnbar-uitbaters. Wijnaankopers en -verkopers van de wijnhandel.

WAT ONTVANGT U NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS Mits 2/3 aanwezigheid en succesvol deelnemen aan de drie modules ontvangt u het getuigschrift ASPIRANT SOMMELIER, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

7


SOMMELIER

DÉ FUNDAMENTELE OPLEIDING VOOR DE PROFESSIONELE (WIJN) KELNER. De cursus omvat drie modules, samengesteld uit 61 sessies van 3 lesuren, telkens opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. Elke module wordt afgesloten met een examen.

MODULE 1 (11 SESSIES) – ALGEMEEN BEELD FRANSE WIJNGAARD In deze module wordt een gedetailleerde studie gemaakt van de wijnindustrie, van haar prille begin rond de aanvang van onze jaartelling, tot de meest actuele evoluties van vandaag. Geschiedenis en terroirstudie komen als eerste aan bod. Daarna volgt de cursus de weg die de druif aflegt tussen het aanplanten van de wijnstokken en het exporteren van de flessen. Tijdens het praktisch deel wordt, naast intens degusteren, concluderen en quoteren van de wijnen, de techniek van de service aangeleerd. Ook de economische kant en de fi nanciële opportuniteit van het werk van de sommelier wordt in detail bestudeerd. Kennis van prijsberekening, kelderbeheer, kaartopmaak en EU regelgeving zijn belangrijker dan ooit en zorgen ervoor dat de sommelier zijn/haar eigen loon terug verdient!

MODULE 2 (24 SESSIES) – FRANSE WIJNSTREKEN IN DETAIL Alle Franse wijnregio’s worden in deze module bestudeerd. De opgedane kennis uit module één wordt op elke streek toegepast. Alle mogelijke Franse wijntypes, aperitieven, likeuren en distillaten worden in detail besproken en geproefd. Zowel regionale specialiteiten, locale tradities als specifieke druivenrassen, harmonie met gerechten en serveerwijzen komen aan bod.

MODULE 3 (26 SESSIES) - WERELDWIJNEN Eenmaal de Franse wijnen onder de knie, krijgt u een overzichtelijk theoretisch beeld van de wijnstijlen in de hele wereld, gekoppeld aan specifieke, duidende degustaties met oog voor service en gastronomie.

EINDPROEF Als u minimum 2/3 van de lessen aanwezig was, neemt u na iedere module deel aan een moduleproef waarvan u een deelcertificaat ontvangt en na het slagen voor de eindproef een getuigschrift ‘SOMMELIER’ erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

PROGRAMMA • Module 1: Algemeen beeld Franse wijngaard -

Geschiedkundige, klimatologische en geografi sche schets van Frankrijk, geologie , wijnwetgeving in Frankrijk, herhaling vinificatiemethodes, zoete en versterkte wijnen, roséwijnen van Frankrijk, aperitieven en destillaten, vins de pays, wijn en gerecht, moduleproef.

• Module 2: Franse wijnstreken in detail -

Overzicht van de Franse wijnstreken: Alsace-Toul-Moselle, Mousseux & Crémants, Bourgogne,Beaujolais, Loire, Jura & Savoie, Côtes du Rhône, Provence & Corsica, Languedoc & Rousillon, Sud-Ouest, Bordeaux, Rosé wijnen, zoete wijnen in Frankrijk, wijnkaart, primeuraankoop, prijsberekening en kelderbeheer, moduleproef.

• Module 3: Wereldwijnen -

8

Overzicht van de wijnlanden zonder Frankrijk binnen en buiten Europa, geschiedenis en evolutie van de druivenrassen, wereldwijde terroirstudie, aanplant, in- en uitvoer in de 5 continenten, analytisch degusteren, wijnmarketing, fi nancieel en commercieel inzicht, Italië, Spanje, Sherry, Portugal, Madeira, Porto, Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Bulgarije, Slovakije, Roemenië, België, Engeland, Zwitserland, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Noord-Amerika, Californië, Chili, Argentinië, Uruguay, Examen: schriftelijk en degustatie.


DOCENTEN Professionelen uit de wijnwereld.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Voor wie binnen de verschillende horecasectoren voor de dranken verantwoordelijkheid draagt, of een wijncarrière als sommelier wil uitbouwen. Horecapersoneel en -eigenaars, food & beverage managers, wijnbar-uitbaters, traiteurs.

WAT KENT U NA DEZE OPLEIDING Gedetailleerde kennis van de wijnindustrie, haar terroir, haar wijnstreken, haar wijntypes enstijlen. Brede technische kennis van het degusteren en serveren van wijnen. Grondige kennis van de harmonie tussen gerechten en wijnen. Organisatorische kennis van aankoop, bewaren en verkopen van wijnen, likeuren en distillaten.

WAT ONTVANGT U NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS Het getuigschrift SOMMELIER, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

9


WERELDWIJNMEESTER

HÉT KENNISPLATFORM VOOR DE HEDENDAAGSE WIJNPROFESSIONAL. De cursus omvat drie modules, samengesteld uit 45 sessies van 3 lesuren, telkens opgesplitst in een theoretisch en een praktisch deel. Elke module wordt afgesloten met een examen.

EINDPROEF Als u minimum 2/3 van de lessen aanwezig was, neemt u na iedere module deel aan een moduleproef waarvan u een deelcertificaat ontvangt en na het slagen voor de eindproef een getuigschrift ‘WERELDWIJNMEESTER’ erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

PROGRAMMA • Module 1: Algemeen wereldbeeld -

19 sessies. In deze module krijgt de cursist een grondig wereldoverzicht op het vlak van wijngeschiedenis, terroir, viticultuur, vinificatie en rijping, tot en met de botteling. Ook over hiërarchie, wereldwijde afspraken qua wetgeving, klasseringen, etikettering, marketing en prijsberekening wordt een duidelijk beeld geschetst. Daarnaast wordt een studie gemaakt van de huidige wereldwijnmarkt, aangevuld met de nodige cijfermatige bewijzen. De tweede helft van elke sessie wordt gereserveerd voor diepgaande organoleptische studie van wijnen, af komstig uit alle hoeken van de wereld. Zowel de degustatie zelf, evenals het technisch en hedonistisch uitschrijven, het analyseren, het concluderen en quoteren worden systematisch geperfectioneerd.

• Module 2: Wereldwijnen -

26 sessies. Alle EU wijnregio’s worden in deze module bestudeerd. De opgedane kennis uit module één wordt op elke streek in detail toegepast. Alle mogelijke wijntypes worden in detail besproken en geproefd. Zowel regionale wijnsoorten, locale vinificatiemethodes als specifieke druivenrassen komen aan bod. Alle wijnregio’s buiten de EU worden in dit derde deel zowel theoretisch als proefondervindelijk bestudeerd, op dezelfde manier als in module twee.

LESGEVERS Professionelen uit de wijnwereld.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Voor verantwoordelijken voor de dranken binnen de verschillende horeca sectoren, of wie een wijncarrière als universele sommelier wil uitbouwen. Horecapersoneel en -eigenaars, food & beverage managers, traiteurs. Voor huidige of toekomstige wijnagenturen, -importeurs, -handelaars, cavisten en wijnwinkeliers.

WAT KENT U NA DEZE OPLEIDING Globale kennis van wijnindustrie in de hele wereld, haar geschiedenis en recente evoluties, haar terroir, alle belangrijkste druivenrassen, wijnstreken en wijntypes. Gedetailleerde technische kennis van het (blind) degusteren en quoteren van wereldwijn qua typiciteit, kwaliteit en prijs. De belangrijkste wijnwetgevingen, globale afspraken qua etikettering, de basis van wijnmarketing.

WAT ONTVANGT U NA HET VOLGEN VAN DE CURSUS

Het getuigschrift WERELDWIJNMEESTER, erkend door de Vlaamse Gemeenschap, afgeleverd door Syntra Vlaanderen.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

10


KORTLOPENDE VERVOLMAKINGEN OOSTENRIJK EN HONGARIJE Oostenrijk - Hongarije . Vroeger een groot rijk, nu aparte entiteiten . Er zijn nog wel gelijklopende wijnen maar er hebben zich verschillen ontwikkeld. Overvloeiend van het ene naar het andere land bekijken we de gelijkenissen en de verschillen in 2 avonden. We ontdekken de kleine en grote namen van beide landen. Kijken of bepaalde druiven in beide landen aanwezig zijn en welke wijnen zich samen en/of apart ontwikkeld hebben. Beiden herstellen zich van historische gebeurtenissen, Oostenrijk van het ‘antivries schandaal’ en Hongarije van de communistische weerslag . Hoe hebben ze dit verteerd en wat is het effect op hun wijnen? We proeven een aantal wijnen om dit op een positieve manier te illustreren en om aan te duiden wat het grote potentieel van deze landen is.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Sommeliers, wijnverkopers en hun medewerkers

VOORKENNIS Wijn leren proeven of gelijkwaardige ervaring.

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING U kreeg structureel inzicht in de zeer bijzondere wijnstreek. U kent nu de verschillende wijntypes naar geografie, vinificatie en op degustatief niveau.

PROGRAMMA • Sessie 1 -

De geschiedenisvan beide landen met hun verschillende raakpunten. Ligging, bodem en klimaat. De geografi sche overeenkomsten en verschillen. De overeenkomsten bij de wijnproductie. Een overzicht van geliijklopende wijnstijlen en druivenrassen. - Degustatie

• Sessie 2 -

Dieptezicht in de wijnstijlen en wijnregio’s uit beide landen. De resultaten in het wijnglas Degustatie

DOCENT Dominique Van de Velde, free lance docent EVW, Maître sommelier, Wereldwijnmeester

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

11


UW KLANTEN HELPEN BIJ DE WIJNKEUZE In slechts één dag tonen wij u of uw medewerkers, hoe uw klanten bij te staan wanneer ze het moeilijk hebben om een gepaste wijn te kiezen bij de perfecte maaltijd die u hen aanbiedt. U leert wat volle of frisse witte wijnen zijn, wat fruitige of krachtige rode wijnen zijn en welke gerechten ze het best ondersteunen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Zaalverantwoordelijken en hun medewerkers die van het bedienen van hun klanten een erezaak maken.

VOORKENNIS Geen

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING U weet voor welke soorten wijnen de populairste druivenrassen staan en bij welke gerechten u deze kunt serveren

PROGRAMMA • Vóór de lunch -

Populairste druivenrassen en hun soorten wijnen Degustatie

• Tijdens de lunch -

Welke wijnen passen bij welke gerechten: in de praktijk. Hoe wordt wijn correct geserveerd: enkele cursisten bedienen de groep degustatie

• Na de lunch -

De druivenrassen worden aan de wijnregio’s van over de ganse wereld gekoppeld. Degustatie

Ontbijt, lunch, koffie met gebak en wijnen zijn inbegrepen in de prijs

DOCENT Dominique Van de Velde, free lance docent EVW, Maître sommelier, Wereldwijnmeester

PRAKTISCHE GEGEVENS • Waar en Wanneer -

Hotel Europe - Kapucijnenstraat 52 – 8400 Oostende - start om 10 uur.

• Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

12


TOKAJI Voor Lodewijck XIV was de Tokaji wijn al de wijn van de koning en de koning van de wijn. Hij doelde toen vooral op de zoete exemplaren. De bijzondere vinificatie uit deze kleine HongaarsSlovaakse regio zorgt voor spectaculaire wijnen tot 6 puttonyos... Deze sessies bieden u een dieptezicht op deze heel bijzondere streek. De zoete wijnen spelen hier wel een hoofdrol maar ook de anders gevinifieerde sappen zorgen voor spectakel. Eens gekend als de koning der wijnen en de wijn der koningen. We nemen de streek onder de loep, bespreken de bodem en het samenspel met het klimaat. Waarom zijn deze wijnen zo speciaal? Ook de vinificatie is belangrijk . Maar wist u dat de streek nu zeer goede droge en halfdroge wijnen maakt? Het wordt u duidelijk op deze avond.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Sommeliers, wijnhandelaren en hun medewerkers

VOORKENNIS Wijn leren proeven of gelijkwaardige ervaring.

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING Na deze sessies weet u precies wat de Hongaars-Slovaakse Tokaji regio u te bieden heeft als het op wijn aankomt.

PROGRAMMA • • • •

Geschiedenis van de regio Ligging, bodem en klimaat De vinificatie van droog tot zoet, vroeger en nu. De verschillende wijntypes.

DOCENT Dominique Van de Velde, free lance docent EVW, Maître sommelier, Wereldwijnmeester

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

13


GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR DE WIJNHANDEL Wanneer je klant zijn cadeau aan zijn vriend of kennis geeft is dit voor deze laatste vaak het eerste contact met je zaak. Je verpakking als een soort ‘naamkaartje’ en dus van het grootste belang voor een zaak met uitstraling. Met onze specialiste ‘verpakking’ gaat u aan de slag om de nieuwste trends in geschenkverpakkingen eigenhandig onder de knie te krijgen.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD wijnhandelaars en hun medewerkers

VOORKENNIS geen

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING U krijgt een update van de laatste verpakkingstrends specifiek voor de wijnhandel en u leert deze ook te verwerken, met specifieke aandacht voor individuele luxeverpakkingen , maar ook voor meer economische inpaktechnieken.

PROGRAMMA • • • •

Inpakken van flessen en dozen Binden van strikken op en rond een pakje, een zakje, een doos , een fles Tips en ideeën voor cadeaubonnen Presentatietechnieken voor flessen en dozen Om optimaal mee te kunnen werken aan de workshop is het interessant om volgende zaken mee te brengen: • Eigen doos of fles • Verpakking van eigen zaak • Naamkaartjes of etiket van uw zaak, schaar, nietjesmachine, plakband

DOCENT Ingrid De Meester, etalagiste, verpakkingsspecialiste.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

14


FOCUS OP BORDEAUX

I.S.M. L’ÉCOLE DU VIN DE BORDEAUX EN SOPEXA Deze cursus, over de meest prestigieuze wijnregio ter wereld bestaat, uit 5 sessies. Telkens wordt gestart met een theoretisch, verklarend gedeelte. De opgedane kennis wordt dan gedetermineerd met de degustatie van alle belangrijke referenties uit de Bordeaux streek. De opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met l ’École du Vin de Bordeaux en Sopexa. Bij aanwezigheid op 4 sessies ontvangt u dan ook een officiële certificatie van deze instanties. De lessen kunnen enkel worden gegeven door docenten die in Bordeaux het diploma haalden aan l ’École du Vin de Bordeaux.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD U bezit het getuigschrift ‘Wijn leren proeven’ of een gelijkwaardig attest van een erkende instelling en wilt zich verder vervolmaken in deze materie. Voor Sommeliers, wereldwijnmeesters, horecamensen, food & beverage managers, wijnhandelaars.

VOORKENNIS U bezit het getuigschrift ‘Wijn leren proeven’ of een gelijkwaardig attest van een erkende instelling en wilt zich verder vervolmaken in deze materie.

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING U verwerft een grondige en diepgaande kennis van één van ‘s werelds belangrijkste wijnregio’s. U ontvangt een certifi caat van l ’École du Vin de Bordeaux.

15


PROGRAMMA • 1e sessie - Inleiding tot Bordeaux: -

De geschiedenis van Bordeaux. De unieke terroir en klimaatomstandigheden. De Bordelese druiven en de kunst van het blenden. Inzicht in de herkomstbenamingen en de 6 grote wijngroepen binnen Bordeaux. De aromatische eigenschappen per druif en per regio. De grootste families wijnen, met name Bordeaux, Bordeaux Supérieur en Côtes de Bordeaux,worden onder de loep genomen.

• 2e sessie - De specifieke wijn wetgeving. Van AOC, Cru Bourgeois tot Grand Cru Classé: -

De hervorming van de AOC wetgeving. De scherpere kwaliteitsnormen. Een totaal overzicht van de verschillende klassementen van de linker- en rechter oever. Inzicht in de verkoop structuur van Bordeaux wijnen, alsook de werking van de groothandelaren (negocianten) en de makelaars(courtiers).

• 3e sessie - Médoc en Graves: hier stonden de Bordeauxwijnen in hun wieg: -

Tussen de Atlantische Oceaan en het estuarium van Gironde en Garonne liggen ‘terroir’ wijnen van de Médoc en de Graves. De geologische vorming en de typische druivensoorten van de regio komen aanbod. De regionale en gemeentelijke herkomstbenamingen worden doorgrond. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de cru’s en de hiërarchische klassementen.

• 4e sessie - De Libournais: waar de Merlot heerst: -

De rechteroever van de Dordogne met de beroemde herkomstbenamingen als Saint-Emilion, Fronsac en Pomerol. Het belang van de pilootgemeentes rond Saint-Emilion en het klassement van de Grand Cru’s. Invloed van terroir en klimatologische ligging van de verschillende wijnregio’s op de rechteroever.

• 5e sessie - Zoete goudgele nectar en witte droge Bordeaux wijnen: -

Over gans de wereld kent men Château Yquem, ontegensprekelijk de koning van de zoete witte wijnen. Daarnaast vindt men wijnen die een ware mozaïek vormen van kleine, vaak onbekende, herkomstbenamingen. Wat is het verschil tussen moëlleux en liquoreux ? De witte wijnen zijn verdeeld over meer dan 10 herkomstbenamingen. Temperatuur controle en macération pelliculaire alsook nieuwe perstechnieken hebben de laatste jaren de kwaliteit sterk verbeterd. Wat zijn de typische druivensoorten ? Hoe heeft aromatisch onderzoek geleid naar verandering en verbetering.

DOCENT Kris Van de Sompel, gecertificeerd docent l’école du vin de Bordeaux.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

16


AROMADETECTIE OP DE TONG Het belang van de druivensoorten en hun respectievelijke kenmerken, komt in onze cursussen veelvuldig aan bod en is dus van primordiaal belang. Deze cursus heeft als doel er dieper op in te gaan, en dit op een educatieve manier. We linken de voornaamste cépages aan hun bakermat en terroir, doch bekomen een vernieuwend beeld van waar, en vooral hoe de cépages zich manifesteren op de tong. Via deze benadering, is het veel eenvoudiger, om aroma’s te detecteren en de link met de gastronomie te duiden.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTE MD U bezit het diploma ‘Wijn leren proeven’ of u heeft gelijkwaardige kennis en ervaring.

WAT KENT U NA DE ZE OPLEIDING U krijgt een vernieuwende manier voorgesteld om aroma’s te detecteren.

PROGRAMMA Er wordt gestart met een leuke opfrissing van de druivensoorten en hun roots, om daarna eerst de witte mono-cépages te benaderen, daarna de rode, en te eindigen met de impressies van de assemblages.

DOCENT Johan Mullebrouck

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

17


SHERRY Sherry is het aperitief bij uitstek. Maar deze superbe wijnen uit de streek van Andalousië (Spanje) herbergen nog een aantal andere schatten en pareltjes van verschillende types. Na een sterke daling is sherry bezig met een revival van de betere en vooral specifiekere types. In 2 avonden bekijken we wat deze wijnen juist inhoudden, bepalen we de types en vooral het vinificatie proces met de daaropvolgende zeer speciale vorm van blenden en rijpen. Ook besteden we veel aandacht aan het samenspel van tapa en wijn en gerecht en wijn (foodpairing) . Theorie wordt aan de praktijk getoetst op beide avonden. Zeer leerrijk en zeer boeiend!

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Sommeliers, wijnhandelaren en hun medewerkers

VOORKENNIS Wijn leren proeven of gelijkwaardige ervaring

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING U verwerft een dieptezicht op de Spaanse Jerez wijnstreek.

PROGRAMMA • Sessie 1 -

Korte geschiedeniis Ligging, bodem en klimaat Vinificatie en solera systeem De verschillende types en stijlen, commercieel of speciaal

• Sessie 2 -

Aperitief, eet- of dessertwijn Praktische toepassing van kleine hapjes (tapas) met de verschillende types

DOCENT Dominique Van de Velde, Maître Sommelier, Wereldwijnmeester, Freelance EVW docent

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

18


FINANCIEEL BELEID MEEPRATEN MET DE BOEKHOUDER Een boekhouder of accountant verwerkt je boekhoudkundige en fi scale administratie. Regelmatig krijg je van het kantoor rapporten over de stand van zaken of pleeg je overleg in verband met te nemen investeringsbeslissingen. Een accountant of boekhouder gebruikt echter een bepaald vakjargon en volgt bepaalde systemen die soms nauwelijks, of zelfs helemaal niet duidelijk zijn.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD Je bent bedrijfsleider of meewerkende partner van een kleine onderneming. Je hebt geen economische vooropleiding genoten, maar je wilt beleidsbeslissingen op dezelfde golflengte met je raadgevers kunnen bespreken.

VOORKENNIS geen

WAT LEER JE IN DE OPLEIDING • Je kent de terminologie die de boekhouder gebruikt. • Je weet welke rapporten de boekhouder je voorschotelt. • Zonder zelf boekhouder te worden, praat je met begrip en inzicht mee met boekhoudkundige, fi nanciële en fi scale experts.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

19


FINANCIEEL MANAGEMENT VOOR DE KMO Het fi nancieel beleid van een KMO is de basis voor een gezonde onderneming. In deze eenjarige opleiding krijg je een grondig inzicht in het fi nanciële management van een KMO of eenmanszaak. De sleutel tot succesvol ondernemerschap. Je doorgrondt alle belangrijke onderdelen van een fi nancieel beleid: balansanalyse, kostprijsberekening, fi nancieringsvormen, kas planning, en nog veel meer. De geknipte opleiding voor bedrijfsleiders, kaderleden, meewerkende echtgenoten... Maar ook voor al wie zijn kennis van fi nancieel management wil verdiepen of updaten. Met kennis van zaken zal u kunnen instaan voor een geslaagd fi nancieel beleid van de onderneming, zal u vlot kunnen meepraten met de boekhouder, de bankier enz.

VOOR WIE IS DEZE OPLEIDING BESTEMD • Al wie betrokken is bij het fi nancieel beleid van de KMO of eenmanszaak: de bedrijfsleider zelf, de meewerkende echtgeno(o)t(e ) die de boekhouding van de zaak behartigt, kaderleden • Toekomstige jonge bedrijfsleiders: zoon of dochter die straks het bedrijf zal leiden. • Boekhouders tewerkgesteld in een onderneming, die adviserend optreden t.o.v. de bedrijfsleider • Zelfstandige boekhouders en fi scalisten • Academisch opgeleiden (vb juristen) die zich wensen te verdiepen in fi nancieel management.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

20


EENJARIGE PRAKTIJKCURSUS BOEKHOUDEN Je hebt een eigen zaak opgericht en als kleine zelfstandige wil je de boekhouding zo veel mogelijk zelf doen. Je bent een meewerkende partner die ook wil instaan voor de boekhouding van de onderneming. Je wilt met inzicht meepraten met je boekhouder die voor jou het boekjaar afsluit en de fi scale aangifte opstelt. Dan is deze eenjarige praktijkopleiding geknipt voor jou. Na deze opleiding kun je de dagelijkse verrichtingen van je eigen boekhouding uitvoeren, net als de belangrijkste afsluitverrichtingen zoals de balans en de belastingaangifte. Op een eenvoudige manier kan je een eigen boekhouding voeren, je begrijpt de vaktaal en vragen van jouw boekhouder beter. Het programma is opgebouwd rond het praktische boekhouden, BTW regelgeving en de boekhoudkundige verwerking, de personenbelasting en een stuk sociale administratie. Telkens zijn er heel wat praktijkoefeningen die het geheel zeer bevattelijk maken. Onze docenten komen rechtstreeks uit de praktijk en brengen dan ook hun dagelijkse ervaring mee.

PRAKTISCHE GEGEVENS • Alle startdata, uren en prijzen zijn terug te vinden in het overzicht binnenin de brochure

21


22


OPLEIDINGEN BIJ SYNTRA WEST Opleiding

Sessies

Dagdeel

Startdatum

Locatie

Prijs

MS-Word basis 2010

4

Av

ma 17 okt

K

€ 162,14

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

Av

di 18 okt

O

€ 199,65

Leren werken met een computer

8

Av

wo 19 okt

R

€ 312,18

MS-PowerPoint basis 2010

2

Av

wo 19 okt

B

€ 87,12

MS-Outlook basis 2010

2

Av

ma 07 nov

B

€ 87,12

Adobe InDesign basis CS5 (op pc)

6

Av

di 08 nov

K

€ 290,40

Tien-vinger-typen

2

Av

wo 09 nov

B

€ 146,41

Leren werken met MS-Word & MS-Excel 2010

5

Av

do 17 nov

I

€ 199,65

Boekhouden met BOB Software

8

Av

wo 23 nov

B

€ 375,10

Leren werken met een computer

8

Av

ma 28 nov

V

€ 312,18

MS-Word gevorderd 2010

4

Av

ma 28 nov

B

€ 181,50

MS-Access basis 2010

4

Av

di 29 nov

K

€ 181,50

Adobe Photoshop basis CS5 (op pc)

8

Av

di 29 nov

R

€ 375,10

MS-Excel gevorderd 2010

6

Av

do 08 dec

R

€ 266,20

MS-Outlook 2010 & Timemanagement

2

Av

ma 12 dec

K

€ 96,80

MS-Excel basis 2010

4

Av

diverse

BKR

€ 162,14

Confl icthantering

2

av

ma 10 okt

R

€ 159,72

Overtuigen en beïnvloeden

2

av

ma 10 okt

K

€ 159,72

Snellezen

2

av

di 11 okt

K

€ 159,72

Efficiënt werken en professioneel agendabeheer

3

av

di 11 okt

K

€ 238,37

Stressmanagement

3

av

wo 12 okt

B

€ 238,37

Communiceren en omgaan met mensen

4

av

ma 17 okt

B

€ 307,34

Lichaamstaal: beheersen en gebruiken

2

av

di 18 okt

K

€ 197,23

Assertiviteit op het werk

4

av

wo 19 okt

K

€ 307,34

Klantgerichtheid voor niet-commerciëlen

3

av

di 08 nov

R

€ 238,37

Timemanagement

4

av

do 10 nov

B

€ 307,34

Assertiviteit op het werk

4

av

di 15 nov

B

€ 307,34

Mindfulness @ work

5

av

di 15 nov

K

€ 405,35

Spreken tot een publiek

4

av

di 15 nov

K

€ 307,34

Communiceren en omgaan met mensen

4

av

wo 23 nov

K

€ 307,34

Zakelijke hedendaagse etiquette in de KMO

2

av

di 29 nov

B

€ 159,72

Mind mapping

2

av

do 01 dec

R

€ 199,65

Klantgericht onthaal balie en onthaal

3

av

ma 05 dec

R

€ 238,37

INFORMATICA

PERSONAL SKILLS

23


Opleiding

Sessies

Dagdeel

Startdatum

Locatie

Prijs

Testavond Frans

1

av

diverse

BKOR

Gratis

Zakelijk communiceren in het Frans - basis

12

av

diverse

BKOR

€ 330,00*

Zakelijk communiceren in het Frans intermediair

12

av

diverse

BKR

€ 330,00 *

Nederlands voor anderstaligen

12

av

do 22 sep

K

€ 30,00 *

Zakelijk communiceren in het Duits gevorderd

12

av

ma 26 sep

K

€ 330,00 *

Zakelijk communiceren in het Duits intermediair

12

av

di 27 sep

R

€ 330,00 *

Zakelijk communiceren in het Frans gevorderd

12

av

wo 28 sep

K

€ 330,00 *

Zakelijk communiceren in het Spaans intermediair

12

av

wo 28 sep

K

€ 330,00 *

Testavond Engels

1

av

ma 03 okt

B

Gratis

Zakelijk communiceren in het Italiaans - basis

12

av

wo 05 okt

R

€ 395,00 *

Frans in de verkoop in de kleinhandelszaak

5

av

di 11 okt

K

€ 160,00 *

Zakelijk communiceren in het Spaans - basis

12

av

ma 17 okt

R

€ 330,00 *

Initiatie Russisch

20

av

ma 17 okt

R

€ 395,00 *

Zakelijk communiceren in het Duits - basis

12

av

wo 19 okt

K

€ 330,00 *

Zakelijk communiceren in het Engels gevorderd

12

av

ma 24 okt

R

€ 330,00 *

Initiatie Chinees

20

av

di 25 okt

R

€ 395,00 *

Frans voor personeelszaken

12

av

do 27 okt

R

€ 330,00 *

Schriftelijk corresponderen in het Frans

6

vm

za 29 okt

K

€ 165,00 *

Zakelijk communiceren in het Engels intermediair

12

av

di 15 nov

B

€ 330,00 *

Le téléphone efficace

5

av

do 17 nov

K

€ 150,00 *

Zakelijk communiceren in het Frans gevorderd

12

av

di 22 nov

B

€ 330,00 *

TAAL

PEOPLEMANAGEMENT EN LEIDINGGEVEN Leiding geven voor nieuw leidinggevenden

4

nm + av

wo 12 okt

G

€ 750,20

Expert in leidinggeven

6

nm + av

ma 07 nov

G

€ 947,43

Als leidinggevende omgaan met weerstanden bij verandering

2

nm + av

wo 16 nov

G

€ 342,43

Vrouwelijk leiderschap

2

ntb

di 22 nov

K

€ 342,43

Als leidinggevende coachend omgaan met uw medewerkers

5

nm + av

do 24 nov

K

€ 798,60

Webcopywriting

4

av

ma 17 okt

K

€ 110,00

Notuleren

2

av

wo 09 nov

K

€ 110,00

Hoe schrijf ik een goed persbericht?

2

av

di 15 nov

K

€ 110,00

REDACTIE

24


Opleiding

Sessies

Dagdeel

Startdatum

Locatie

Prijs

Loon- en personeelsadministratie

11

av

ma 03 okt

K

€ 615,89

Sociale inspectie

2

av

ma 10 okt

B

€ 159,72

Onthaalbeleid voor de KMO

3

av

do 13 okt

R

€ 238,37

Personeelsbeleid voor de KMO

8

av

di 18 okt

R

€ 532,40

Update Loons- en personeelsadministratie

2

av

do 20 okt

R

€ 159,72

Tewerkstelling buitenlandse arbeidskrachten

2

av

ma 07 nov

K

€ 159,72

Tijdskrediet, thematisch verloven en brugpensioen

3

av

wo 16 nov

K

€ 238,37

Praktische opleiding tot vertrouwenspersoon

3

av

di 22 nov

K

€ 238,37

Sociale verkiezingen

2

av

ma 05 dec

R

€ 159,72

Verzuimgesprekken voeren voor minder afwezigheden op de werkvloer

2

av

wo 07 dec

K

€ 159,72

Verlonen in de kmo met extralegale voordelen

2

av

do 08 dec

K

€ 159,72

PERSONEELSBELEID

FINANCIEEL BEDRIJFSBELEID Meepraten met de boekhouder

3

av

diverse

BK

€ 242,00

Dubbel boekhouden

10

av

diverse

KR

€ 423,50

Financieel Management voor de KMO

1 jaar

av

di 20 sep

B

€ 460,00 *

Balans lezen en begrijpen

5

av

wo 12 okt

R

€ 375,10

Eénjarige praktijkcursus boekhouden

1 jaar

av

diverse

BKRV

€ 385,00 *

di 04 okt

K

€ 363,00

INFORMATICA MS-Windows 7 - Administrator voor KMO omgeving

6

Webmaster

25

av

ma 17 okt

BKR

€ 665,00 *

2

dag

wo 26 okt

B

€ 205,70

HYGIËNE Haccp op de werkvloer

TOERISME Uitbater kleinschalig logies

diverse modules

ma 19 sep

BI

*

Gids

diverse modules

ma 19 sep

OR

*

di 20 sep

R

€ 355,00 *

diverse modules

za 24 sep

B

*

Reisagent 1 Reisleider/Gids

PERSONENVERZORGING Personal styling

12

av

di 27 sep wo 28 sep

B K

€ 272,25

Trends & evoluties in etalage-inrichting

3

av

do 13 okt

R

€ 121,00

Creatieve ruimtes inrichten

5

av

di 08 nov

R

€ 181,50

Trends & evoluties in etalage-inrichting

3

av

do 10 nov

R

€ 121,00

INTERIEUR & DESIGN

* Vrij van BTW

B= Brugge  I= Ieper  K= Kortrijk  O= Oostende  R= Roeselare  V= Veurne

25


BEDRIJFSBEHEER VOOR KMO

WAAROM BEDRIJFSBEHEER VOOR KMO VOLGEN ? Wie zich als zelfstandige wil vestigen, moet volgens de Wet een bewijs van Kennis van Bedrijfsbeheer kunnen voorleggen. Naast een doorgedreven basiskennis van bedrijfsbeheer, voert u een haalbaarheidsstudie over uw eigen project uit, zodat u onmiddellijk weet of uw project een haalbare kaart is. Wie de opleiding basiskennis Bedrijfsbeheer combineert met een Ondernemersopleiding, betaalt daarvoor geen inschrijvingsrecht, enkel het cursusmateriaal wordt aan 115 Euro gerekend. Voor Bedrijfsbeheer kunt u de aparte folder raadplegen. Deze lessen kunt u volgen op andere lesmomenten of lesplaatsen, naargelang uw persoonlijke voorkeur en haalbaarheid.

INLICHTING EN INSCHRIJVING U WENST MEER INFORMATIE OF U WENST ZICH IN TE SCHRIJVEN? Contacteer Syntra West Tel: 078 353 653 (lokaal tarief) - Fax 051 26 87 59 Email: info@syntrawest.be www.evw.be

26


OPLEIDINGSCHEQUES EN KMO-PORTEFEUILLE Syntra West is erkend voor het ontvangen van opleidingscheques en betalingen via de ondernemersportefeuille. Wie gebruik maakt van opleidingscheques kan tot 50% op de opleidingskosten besparen. Vraag info in onze lesplaatsen.

IN COMPANY TRAININGEN Opleiding binnen uw bedrijf in relatie met uw eigen portfolio, in uw bedrijf of op verplaatsing, voor uw eigen medewerkers, vertegenwoordigers, verdelers én klanten. Wij maken ze op uw maat! Wenst u een eigen format voor een specifieke opleiding of doelgroep. Wij staan met dertig topwijnprofessionals tot uw dienst, elke dag, op elk moment van de dag, overal in België. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. Hieronder vindt u enkele specifieke voorbeelden van thema’s die wij voor bedrijven hebben ontwikkeld. Hieronder enkele mogelijke voorbeelden. • De nieuwste wijntrends • Het juiste glas voor de juiste wijn • Portfoliokennis voor medewerkers • Basiskennis wijn leren proeven voor medewerkers binnen een bedrijf • Een wijnvraag binnen uw bedrijf? Wij hebben het antwoord!

27


110411 EVW Brochure

Eigentijds Vlaams Wijninstituut Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Tel. (056) 26 02 00, Fax (056) 22 81 07 E-mail: evw@syntrawest.be

Brugge

Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge 2 Tel. (050) 40 30 60, Fax (050) 40 30 61 E-mail: brugge@syntrawest.be

Ieper

Grachtstraat 13-1a, 8900 Ieper Tel. (057) 35 29 00, Fax (057) 35 29 09 E-mail: ieper@syntrawest.be

Kortrijk

Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Tel. (056) 26 02 00, Fax (056) 22 81 07 E-mail: kortrijk@syntrawest.be

Oostende

Industriezone 2, Zandvoordeschoredijkstraat 73 Tel. (059) 56 43 50, Fax (059) 56 43 59 E-mail: oostende@syntrawest.be

Roeselare

Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Roeselare Tel. (051) 26 87 50, Fax (051) 26 87 59 E-mail: roeselare@syntrawest.be

m.z. Spoorwegstraat 14, 8200 Brugge

Veurne

Sint-Idesbaldusstraat 2, 8630 Veurne Tel. (058) 62 28 00, Fax (058) 62 28 09 E-mail: veurne@syntrawest.be

Syntra West is erkend door de Vlaamse Regering ISO 9001:2008 gecertificeerd

EVW opleidingen - een hart voor wijn  
EVW opleidingen - een hart voor wijn  

Syntra West bundelt in deze brochure het EVW® - aanbod najaar 2011.Deze opleidingen richten zich tot professionelen, die een meerwaarde wen...

Advertisement