Page 1

2014 2015

Psst! Volg jij al een voltijdse dagopleiding?

W W W.SY N T R A - L I M B U R G . B E


Met een voltijdse dagopleiding op weg naar je droomjob... Je hebt voldaan aan de leerplicht en je bent op zoek zoeknaar naareen een leuke leuke job?job? Je wil Jemisschien wil miszelfs een schien zelfs eigen eenzaak eigen starten? zaak starten? Met een Met opleiding een opleiding bij SYNTRA bij SYNTRA LimburgLimburg kan je snel kan en je doelgericht snel en doelgericht studeren,studeren, zodat je zo zodat sneljemozo gelijkmogelijk snel aan de slag aan kan. de slag Bij een kan.voltijdse Bij eendagvolopleidingen tijdse dagopleiding krijg jekrijg eenjeboeiende een boeiende mix van mix theorie van theorie en praktijk. en praktijk. Bovendien Bovendien leer je het leervan je docenten het van docenten die zelf dagdagelijks die zelf dagdagelijks in de praktijk in de staan. Zijstaan. praktijk zijn de Zijgeknipte zijn de geknipte personenpersonen om je op wegjeteop om helpen weg te naar helpen je droomjob. naar je droomjob. Het aanbod voltijdse dagopleidingen wordt voortdurend uitgebreid. Populair zijn opleidingen zoals onthaal- en pr-assistent, sportverzorger en fitnessinstructeur, elektrotechnisch installateur,... Er zijn dit cursusjaar maar liefst 13 nieuwe opleidingen:  Social media marketeer  Designer van schoenen en handtassen  Slager-spekslager  Deskundige voor lichaam en voeten  Wellnesscoach  Beauty expert  Game animation artist  Game app designer  Basisopleiding polyvalent bouwvakker  Aannemer installateur centrale verwarming  Dakwerker  Polyvalent schrijnwerker  Hoefsmid

...met een ...met een diploma diploma op zak! op zak! De voltijdse dagopleidingen zijn een goed alternatief voor de hogeschool of de univerDe voltijdse dagopleidingen zijn een goed siteit als je liever méér praktijk en minder alternatief voor de hogeschool of de univertheorie krijgt. siteit als je liever méér praktijk en minder De voltijdse dagopleidingen bestaan uit betheorie krijgt. roepskennis én bedrijfsbeheer. Als je slaagt De voltijdse dagopleidingen bestaan uit bevoor alle modules of vakken dan krijg je een roepskennis én bedrijfsbeheer. Als je slaagt diploma (officieel erkend door de Vlaamse voor alle modules of vakken dan krijg je een overheid). diploma (officieel erkend door de Vlaamse Graag vertellen we je ook dat je tijdens je overheid). voltijdse dagopleiding fiscaal ten laste van je Graag vertellen we je ook dat je tijdens je ouders kan blijven. Je behoudt zo ook het voltijdse dagopleiding fiscaal ten laste van je recht op kinderbijslag. Je kan het recht op ouders kan blijven. Je behoudt zo ook het kinderbijslag wel enkel behouden indien je recht op kinderbijslag. Je kan het recht op het volledige programma volgt (dus inclusief kinderbijslag wel enkel behouden indien je bedrijfsbeheer). het volledige programma volgt (dus inclusief bedrijfsbeheer)

Jouw voordelen op een rij: Jouw voordelen • Officiële certificering op een rij:  door de Vlaamse overheid Officiële certificering • Boeiende mix vanoverheid. theorie en praktijk door de Vlaamse • Behoud van kinderbijslag  Boeiende mix van theorie en praktijk. • Je blijft fiscaal ten laste van je ouders  Begeleiding door de leercoach. • Gepast alternatief voor hogeschool  Behoud van kinderbijslag.  of Je universiteit blijft fiscaal ten laste van je ouders. • Grote kans op onmiddellijke tewerkstelling  Gepast alternatief voor hogeschool of universiteit.  Grote kans op onmiddellijke tewerkstelling.


Wegwijs in deze brochure SYNTRA Limburg bundelde voor jou de dagopleidingen van 2014-2015 in deze brochure. 55 boeiende opleidingen voor ondernemende jongeren. Bij elke opleiding vind je een korte beschrijving, het programma (de vakken of de modules) en de praktische info, bijvoorbeeld over de duur en de prijs van de opleiding. De vermelde kostprijs is de inschrijvingsprijs. Prijzen voor handboeken, grondstoffen en materialen worden afzonderlijk erbij vermeld. Het zijn de prijzen per cursusjaar. Een voltijdse dagopleiding volgen bij SYNTRA kan als je voldaan hebt aan de leerWegwijs in deze brochure Wat kan SYNTRA plicht. je nog bieden? SYNTRA Limburg bundelde voor jou Slagen voor alle onderdelen van 1 niveau (module) is noodzakelijk om naar een volde dagopleidingen van 2011-2012 Honderden ondernemersgend niveau (module) te kunnen sommige opleidingen kan je gedurende het in deze brochure. 39 boeiende op- gaan. Bij opleidingen bijbovenstaande SYNTRA Limburg jaar verplicht worden te stoppen voldoet aan voorwaarde. leidingen voor ondernemende jon- als je niet geren. Bij elke opleiding vind je een de voltijdse dagopleidingen biedt Cursistenkorte die een voltijdse dagopleiding volgen kunnenNaast geen aanspraak maken op een studiebeurs. beschrijving, het programma SYNTRA Limburg je ook de keuze uit (de vakken of de modules) en de honderden ondernemersopleidingen. Ben je ingeschreven werkzoekende bij de VDAB? Als werkzoekende cursist kan je een praktische info,als bijvoorbeeld over de die Informeer een zaak bij wil jestarten knelpuntberoepopleiding mogelijk kosteloos volgenVoor via iedereen de VDAB. VDABduur en de prijs van de opleiding. of een medewerker in de trajectbegeleider of je hiervoor in aanmerking komt. Let ondernemende op: voor opleidingen overdag gelzaakvan van VDAB een ander wil worden. Van verden specifiekekostprijs regels. is Check bij je trajectbegeleider of RVA of je deze opleiDe vermelde de inschrijvingszekeringsmakelaar tot striptekenaar, ding volgen zonder je werkloosheidsuitkering te verliezen. Je kan dit best ruimvan voor prijs. mag Prijzen voor handboeken, grondstoffen kunstnagelstyliste tot vastgoedexpert, van de van jeworden opleiding doen: zo erbij loop verje niet het risico dat je moet stoppen met je opleiding. en start materialen afzonderlijk privé-detective tot hondenfokker. Je kan meld. Het zijn de prijzen per cursusjaar. Een hetmet zo gek bedenken of SYNTRA Bij een voltijdse dagopleiding je rekening houden een niet studieduurbelasting van 12Limtot 20 voltijdse dagopleiding volgenmoet bij SYNTRA burg biedt de opleiding aan. Honderden uur kanper alsweek. je voldaan hebt aan de leerplicht. ondernemersopleidingen in maar liefst 19 In de Opleidingskrant op de SYNTRA Limburg wenst je veelvan succes bij het kiezensectoren. van je opleiding. De eerste stapennaar jouw Slagen voor alle onderdelen 1 niveau www.syntra-limburg.be je ze droomjob! je meer info terecht opwebsite één van de campussen of opvind de website (module) isAls noodzakelijk omwenst naar kan een je volallemaal. www.syntra-limburg.be. gend niveau (module) te kunnen gaan. Bij In de Opleidingskrant en op de website sommige opleidingen kan je gedurende het vind je ook drie maal per jaar een nieuw jaar verplicht worden te stoppen als je niet aanbod van kortlopende opleidingen. voldoet aan bovenstaande voorwaarde. SYNTRA Limburg wenst je veel succes bij het kiezen van je opleiding. De eerste stap naar jouw droomjob! Als je meer info wenst kan je terecht op één van de campussen of op de website www.syntra-limburg.be. SYNTRA Limburg behoudt het recht om de opleiding niet te laten starten bij onvoldoende inschrijvingen. Prijzen, startdata en lesinhoud onder voorbehoud. SYNTRA Limburg is erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen. Draaischijf voor ondernemingsvorming in Vlaanderen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Ze is louter informatief bedoeld.

De opleidingen ‘Gaming’ lopen met steun van:

SYNTRA Limburg behoudt het recht om de cursus niet te laten starten bij onvoldoende inschrijvingen. Prijzen, startdata en lesinhoud onder voorbehoud. SYNTRA Limburg is erkend door het Vlaams Agentschap Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen. Draaischijf voor ondernemingsvorming in Vlaanderen. Aan deze publicatie kunnen geen rechten ontleend worden. Ze is louter informatief bedoeld.


01

KNELPUNTBEROEP

VERANTWOORDELIJKE KINDEROPVANG DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Heb je interesse in een beroep met toekomst? Wil jij meewerken aan goede opvang van kinderen? Wil jij werken in de zorgsector? Kies dan voor de opleiding verantwoordelijke kinderopvang. Een beroep met tewerkstellingsmogelijkheden in de diverse vormen van kinderopvang of als onthaalouder. Boeiend, gevarieerd werk waar je de ontwikkeling van kinderen mee ondersteunt.

PRAKTISCH: DAG a. les op maandag, woensdag en vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur). Stage op dinsdag en/of donderdag. b. les op maandag, woensdag en vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur). Stage op dinsdag en/of donderdag. c. Les op dinsdag, donderdag en vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur). Stage op maandag en/of woensdag 

KOSTPRIJS 790 euro inschrijvingsgeld 80 euro cursusmateriaal 

START a. en b. maandag 22 september 2014 c. dinsdag 3 februari 2015  DUUR 1 jaar 

CAMPUS a. en c. Genk b. Neerpelt 

l Het kinderopvanglandschap Kinderopvang in Vlaanderen, beroepsprofiel en eigen functioneren, toelichting opleiding , stage en praktijkproef l Kinderen Ontwikkeling van het kind van 0 tot 12 jaar, omgaan met kinderen in de kinderopvang : basisprincipes l Spelen l Gezondheid Inleiding zorg en gezondheid, zorg gezonde kind, zorg licht zieke kind / Kind dat ziek wordt in opvang, zorg kind met specifieke zorgbehoefte, hygiëne, ergonomie, EHBO l Voeding Voeding bij baby’s, peuters, kleuters, eetsituatie en eetbegeleiding l Ouders Contact met ouders in de kinderopvang, soorten contacten l Gebouw en inrichting l Veiligheid en milieu l Team l Zorg voor kwaliteit Kwaliteit in de kinderopvang, deontologie, ontwikkelen van eigen professionaliteit l Samenwerken Informatie - , advies en hulpverleningsdiensten, het lokaal overleg, de zelfstandige kinderopvang, samenwerken met externen l Beheer zelfstandig kinderopvanginitiatief Commercieel beleid , personeelsadministratie en sociale zekerheid, boekhouden, recht, fiscaliteit, verzekeringen, gebruik van de computer in de kinderopvang l Eindwerkbegeleiding l Stage 148 uur

TOELATINGSVOORWA ARDEN Bij voorkeur een diploma secundair onderwijs of een getuigschrift beroepssecundair onderwijs in een sociale opleiding. Indien je niet voldoet aan bovenstaande voorwaarde, dan moet je een intakegesprek hebben. Indien een gunstig advies wordt verleend na dit intakegesprek, dan ben je toegelaten tot de opleiding. TOT STAGE/WERK: Uittreksel van strafregister geschikt om met kinderen te werken (model 2), en een model van medische geschiktheid (overeenkomstig het model van Kind en Gezin) kunnen voorleggen aan je stageplaats/werkgever.


02

BOEKHOUDER OVER DE OPLEIDING: Je wilt aan de slag als zelfstandig boekhouder of (hoofd)boekhouder in een onderneming? Je bent sterk in cijfers en het analyseren ervan? Je hebt een diploma Hoger Secundair Onderwijs van het ASO, TSO of 7e jaar BSO? Dan is de opleiding boekhouder de juiste keuze voor jou. In deze opleiding leer je de boekhouding te voeren van een éénmanszaak tot een vennootschap, hoe je jaarrekeningen moet neerleggen, je verwerft kennis van financiële ratio’s en financieringstechnieken, en je leert het fijne van fiscaliteit (zowel personen- als vennootschapsbelasting). Dit is geen theoretische opleiding maar een opleiding waar de praktijk centraal staat. Met dit diploma kun je aan de slag als (hoofd) boekhouder in een bedrijf, instituut, non-profit sector of een boekhoudkantoor. Het diploma is erkend door het BIBF (Beroepsinstituut van erkende Boekhouders & Fiscalisten) en geeft de mogelijkheid om de erkenningsprocedure bij dit instituut in te leiden om zelfstandig boekhouder te worden.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.35 uur)

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Algemeen boekhouden 128 uur Grondbeginselen, boekhoudwetgeving en waarderingsregels, boekhouding van de courante commerciële verrichtingen l Vennootschapsboekhouden 104 uur Grondige bespreking van de balansrubrieken en rekeningen, grondige bespreking van de jaarrekening l Financieel beleid 44 uur Kostencalculatie, bedrijfsfinanciering, het financieel plan l Analytisch boekhouden 60 uur Principes, studie van de kostprijsfactoren, methoden, kostenbudgetten l Casestudies boekhouden 80 uur Oefeningen en gevallenstudies, boekhouden met behulp van computerprogramma l Juridische onderbouw 80 uur Burgerlijk recht, sociale wetgeving, handels- en vennootschapsrecht l Beroepsondersteunende vakken 56 uur Registratie en successie, financiële doorlichting van de jaarrekening, beroepsorganisatie, deontologie en actualia l BTW 76 uur BTW wetgeving en haar bepalingen, BTW-aangifte, specifieke gevallen l Belasting 140 uur Personenbelasting, vennootschapsbelasting l Stage 6 weken In een boekhoudkantoor of op de boekhoudafdeling van een onderneming

KOSTPRIJS 895 euro inschrijvingsgeld +/- 220 euro handboeken 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar en 1 trimester 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN 18 jaar zijn en voldaan hebben aan de leerplicht. Een diploma HSO (ASO, TSO of 7e jaar BSO) bezitten. Een kopie van dit diploma moet bij de inschrijving binnengebracht worden. Wie niet beschikt over een diploma van HSO kan tot de opleiding toegelaten worden mits : het voorleggen van een schriftelijke motivatie én te slagen voor een toelatingsproef én een motivatiegesprek.


03

ACCOUNTMANAGER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l l l l l

Introductie Sales Persoonlijkheidstraining, presentatietechnieken, commerciële vaardigheden Internationale marketing Managementtechnieken Budgetteren PR en externe relaties Specifieke topics recht 100 marketingvragen-juridisch beantwoord Inkoopbeleid/Procurement Databasemarketing Integratie van een marketing- en salesplan met budgetplanning Stage 152 uren

OVER DE OPLEIDING: Ben je gebeten door sales en geboeid door marketing? Wil je deze 2 feilloos op mekaar afstemmen en je marktwaarde verdubbelen? Volg dan deze voltijdse dagopleiding en word de sales & marketeer van het jaar 2020. Deze kwalitatieve opleiding bouwt verder op je basiskennis economie, handel of verkoop en zal je klaarstomen voor het echte werk. Je leert wat een farmer of hunter precies doet. Je leert het concreet toe te passen in een B2Ben/of B2C-omgeving. Je maakt kennis met de basisbeginselen van marketing en kan op het einde van de opleiding een sales- & marketingplan schrijven en verdedigen. Je leert alles over situationeel leiderschap, want je dient in de toekomst een team te leiden, als de klant je een concreet project voorlegt.

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld (excl. handboeken en cursusmateriaal)  START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 


04

MARKETING & EVENT MANAGER OVER DE OPLEIDING: Je bent als creatieveling geboren. Je bent een organisatietalent en houdt ervan om teams te motiveren om een project/event van naadje tot draadje zo voor te bereiden dat het een absoluut succes wordt en een unieke beleving voor je publiek. Of Je wilt het wel worden en je voelt je aangetrokken door bovenstaande? Dan ben je zeker welkom in de opleiding marketing & event manager. Je krijgt hier een combinatie van 2 opleidingen. Enerzijds een zeer brede basis marketing en anderzijds leer je diverse soorten evenementen te managen. Van muziekevenementen tot een groot sportevenement, van een beurs tot een congres. Met dit diploma op zak ben je een absolute meerwaarde voor het bedrijf of misschien bedenk jij wel een eigen concept of start je zelfs een eigen zaak.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld (excl. handboeken en cursusmateriaal)  START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

l Introductie tot het beroep l Marketingconcept l Marketing mix l Marktonderzoek en plaatsonderzoek l Marketingplanning en -strategie met integratiecase l Direct marketing, databasemarketing en verkoopopvolging l Nieuwe marketingtechnologieën Internet, extranet, multimedia l Verkooptechnieken l Salesmanagement l Communicatie l Module basis events l Module organisatie van evenementen l Bedrijfsbeheer

TOELATINGSVOORWAARDEN Een diploma van hoger secundair onderwijs is vereist. Commerciële ervaring is een pluspunt.


05

SOCIAL MEDIA MARKETEER OVER DE OPLEIDING:

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Social media consultant 72 uur Strategy & policy, efficiency & montoring, content management, youtube concepten, wetgeving + proef (4 u) l Basics of copywriting 104 uur creatief denken, long en short copy, 10 voor taal, verbale communicatie, SEO copywriting, creative copy, redactie en eindredactie, brandname en baseline, editorial strategy,content consultancy, vertalingen+ proef (4u) on line maar ook off line l Marketingverantwoordelijke 1 en 2 256 uur Marketingconcept, marketing mix, onderzoek (prijs, plaats, promotie, perso neel) klantengedrag, klantenmotieven-en behoeften, klant-productmix, planning en strategie, communicatie & PR, salesmanagement + proef (4u) l Praktijkstage 152 uur Onder begeleiding van vakdocenten l Bedrijfsmanagementtechnieken Je eigen ondernemersplan uitwerken in een haalbaarheidsstudie Bedrijfsbeheer 132 uur Verdediging van het eindwerk 4 uur

Heb je de ambitie om marketeer van het jaar 2020 te worden en wil je daar vanaf nu al écht alle fundamenten voor leggen en denk je eraan om daarvan je droomjob te maken ? Dan is deze opleiding iets voor jou. Dit is een cursus voor iemand die vooruit kijkt en beseft dat copywriting (=verkopen) en het juist inzetten van social media kanalen de job bij uitstek wordt die bedrijven gaan nodig hebben. De marketeer stelt de juiste marketing- en communicatiepuzzel samen in een plan op maat : advertenties, bedrijfsfilms, brochures, catalogi, databases (incl. facebook, LinkedIn, Twitter,..), direct mailings, drukwerk, e-mailings, evenementen, folders, huisstijl, nieuwsbrieven, pers & PR, promotie, publiciteit, reclame, sponsoring, teksten, vakbeurzen, websites, crowdfunding, ...

PRAKTISCH: DAG les van maandag tot vrijdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 995 euro inschrijvingsgeld (excl. handboeken en cursusmateriaal) 

START maandag 22 september 2014  DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk


06

MEDISCH SECRETARESSE OVER DE OPLEIDING: Een medisch secretaresse is de administratieve spil van dokterspraktijken, ziekenhuizen, mutualiteiten, gezondheidscentra en medische laboratoria. In deze opleiding krijg je een sterke secretariaatsopleiding: informatica, correspondentie, organisatie secretariaat, én je krijgt een breed gamma van medische vakken: anatomie en fysiologie, hygiëne en EHBO, intro geneeskunde, medische registratie. Bovendien krijg je een aantal ondersteunende vakken zoals psychologie, sociale wetgeving, boekhouden, etc die je op weg helpen in het beroep van je dromen: medisch secretaresse. Als medisch secretaresse/secretaris kun je zelfstandig werken, in een (artsen)praktijk of in een medische instelling.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Organisatie van het medisch secretariaat l Anatomie en fysiologie, pathologie en hygiëne l Sociale vaardigheden l Humane vorming en deontologie l Zakelijke taal: correct Nederlands, Frans, Engels l Informatica l RIZIV-reglementering, gezondheidszorg l Medische registratie l EHBO l Eindwerkbegeleiding l Bedrijfsbeheer l Stage

PRAKTISCH: DAG a. les op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag b. les op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

KOSTPRIJS 750 euro inschrijvingsgeld 100 euro handboeken medisch secretaresse 80 euro handboek bedrijfsbeheer 

START a. maandag 22 september 2014 b. dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS a. Tongeren b. Neerpelt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Een diploma van ASO, TSO of 7e jaar BSO bezitten. Een kopie van dit diploma moet bij de inschrijving binnengebracht worden. Indien u niet beschikt over bovenstaande voorwaarde dient u een gemotiveerd schrijven binnen te brengen. Dit gemotiveerd schrijven wordt bekeken door een toelatingscommissie.


07

COMMERCIEEL ADMINISTRATIEF BEDIENDE OVER DE OPLEIDING: Deze opleiding vergroot je slaagkansen op de arbeidsmarkt. Enerzijds krijg je een doorgedreven commerciële opleiding. Werken in een commerciële omgeving vraagt veel van je persoonlijke capaciteiten! Actief luisteren, overtuigingskracht, hanteren van verschillende verkoopstijlen, omgaan met verschillende klantentypes …behoren tot de essentiële vaardigheden. Die commerciële ingesteldheid wordt op de arbeidsmarkt meer en meer op prijs gesteld. Anderzijds word je opgeleid als administratieve duizendpoot. Jij bent de persoon die de administratie op volle kracht doet draaien. Je doet de handelscorrespondentie, maakt presentaties en kan zelfstandig je taken organiseren en verwerken. Dit verschaft je de verschillende administratieve vaardigheden die je nodig hebt op het secretariaat of onthaal van een KMO of groot bedrijf. De combinatie van verschillende disciplines en een afrondende praktijkstage maakt je sterk om in de toekomst flexibel om te springen met een gevarieerd takenpakket. En lees de openstaande vacatures die er zijn: een commercieeladministratief bediende is zeer gevraagd op de arbeidsmarkt.

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 760 euro inschrijvingsgeld ±170 euro handboeken 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWAARDEN Getuigschrift hoger secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO 7de jaar) of leertijd (mits voldoende talenkennis) 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Bedrijfsadministratie Bedrijfsorganisatie, kantooradministratie l Commerciële vaardigheden Klantgerichtheid, commerciële vaardigheden, verkoopgesprekken, telemarketing, klachtenbehandeling, persoonlijkheidsvorming l Informatica Excel, Outlook, Word, Internet, bestandsbeheer l Communicatie Telefonische communicatie, zakelijke communicatie, sociale communicatie, handelscorrespondentie, notuleren van vergaderingen l Vreemde talen Frans, Duits, Engels (bij Frans en Engels gaat men ervan uit dat er reeds een mininmale voorkennis is) l Sociale wetgeving en personeelsadministratie l Boekhouden l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht OF l Verkoop 132 uur Initiatie marketing, persoonlijkheidsvorming en communicatieleer, verkoop- en presentatietechnieken l Bedrijfsstage 152 uur


08

ONTHAAL EN PR-ASSISTENT (OPRA) OVER DE OPLEIDING: Ben jij iemand die een gevarieerde job ambieert? Dan is de opleiding Onthaal- en PR-assistent (OPRA) de ideale keuze! Deze opleiding is gericht op functies waarin een vlotte omgang met verschillende mensen heel belangrijk is. Je wordt naar voren geschoven om mensen een eerste en gunstige indruk te geven van het bedrijf of de instelling waar je voor werkt. Dit is belangrijk voor de werkgever omdat een goede indruk vertrouwen wekt. Dat vertrouwen geeft vaak de doorslag als het gaat over het behalen van succes. Zo kan jouw optreden mensen overtuigen om te kiezen voor de producten of diensten van de werkgever. Je kan zowel in een onthaalfunctie als in de administratie aan de slag. Receptioniste, PRmedewerker, secretaresse, toerisme,…… is een kleine greep uit de vele mogelijkheden.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. donderdag (van 8.45 tot 16.20 uur) 

KOSTPRIJS 760 euro inschrijvingsgeld ±250 euro handboeken 80 euro excursies binnenland 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 2 jaar 

CAMPUS Genk 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Getuigschrift hoger secundair onderwijs (ASO, KSO, TSO, BSO 7de jaar) of leertijd (mits voldoende talenkennis) 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Onthaal en evenementen 116 uur Organisatie van evenementen, onthaal, protocol en etiquette, projectmanagement, verzekeringen l Communicatie 148 uur Psychologie, PR/marketing, assertiviteit, vergadertechnieken, gidsen l Toerisme 240 uur Toeristische aardrijkskunde, kunstgeschiedenis/culturele vorming, frontoffice, structuur en werking van de reissector l Zakelijke taal 596 uur Frans, Engels, Duits, Nederlands en initiatie Spaans l Secretariaat en administratie 228 uur Informatica, bedrijfsorganisatie, economische begrippen, timemanagement l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht l Bedrijfsstages 5 werkweken l Excursies 4 binnenlandse dagexcursies per jaar


09

FASHION & STYLING OVER DE OPLEIDING: Je bent creatief en modebewust? Je droomt ervan om kleding te ontwerpen? Je wenst je te verdiepen in de ontwikkeling, de vormgeving en afwerkingstechnieken van kledingstukken? Je wenst stoffen te ontwerpen en te bewerken? Zoek je een weg in de boeiende mode- en kledingwereld? Als je deze opleiding volgt, beschik je over vaardigheden en ontwikkelingsprocessen om een collectie tot stand brengen. Deze 2-jarige opleiding is een combinatie van 4 opleidingen, nl.: dameskleermaker, modeontwerper, decorateur van textiel en bedrijfsbeheer. De cursist die slaagt voor de eindexamens ontvangt de diploma’s dameskleermaker, modeontwerper en decorateur van textielstoffen. Het traject wordt afgesloten met een modehappening waarbij alle cursisten hun jaar- en examenwerken tonen.

PRAKTISCH: DAG Eerste jaar les op maandagnamiddag (van 13.00 tot 16.35 uur), dinsdag,woensdag en donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur). Tweede jaar les op woendsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur) en maandag- en vrijdagnamiddag (van 13.00 tot 17.45 uur).

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 35 euro atelierkosten 80 euro handboeken bedrijfsbeheer Materialen: cursist beschikt over een naaimachine en zorgt zelf voor stoffen, accessoires, tekenmaterialen,verven, decoratiematerialen, klein materiaal en tijdschriften 

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 2 jaar 

CAMPUS Hasselt 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l

Modeontwerper 380 uur Modeontwerper is voor de cursisten meer dan een ideetje op papier zetten. De ontwerpen worden gemaakt vertrekkende vanuit bepaalde thema’s, zowel creatief als commercieel. De uitwerking van een model wordt daarna op technisch vlak tot in het kleinste detail besproken en uitgevoerd. Volgende vakonderdelen komen aan bod: kleurenleer, tekenen, mode- en kostuumgeschiedenis, inzicht in patronen, creatief- en commercieel ontwerpen, werkorganisatie, vakterminologie, merkarchitectuur Dameskleermaker 680 uur In deze cursus bouwt men een grondige kennis van stoffen en maatpa tronen op van een rok, broek, kleed, mantel, tailleur… Het traject bestaat uit de modules: basiskleding, patronen rok/pantalon/corsage, afwerking rok/pantalon/corsage Decorateur van textielstoffen 272 uur Op ambachtelijke wijze worden de verschillende soorten textiel gedecoreerd en bewerkt. Volgende vakonderdelen komen aan bod: warenkennis, technieken (verven, serti- en zouttechnieken, batik, heliografie, vouw- en bindtechnieken, sjabloneren, monoprint, decoreren van stoffen) bewerken op textiel, kleurenstudie, tekentechnieken Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


10 06

DESIGNER VAN SCHOENEN EN HANDTASSEN OVER DE OPLEIDING: Ben je ook een creatieve duizendpoot? Wens je een collectie schoenen en handtassen te ontwerpen en te realiseren waarbij je op zoek gaat naar een evenwicht tussen comfort en creativiteit? Eerst zet je je ideeën op papier en vervolgens ga je ze uitvoeren. Dit traject is een combinatie van 2 opleidingen: schoenontwerper en marokijnbewerker. In de opleiding schoendesigner leer je verschillende soorten schoenen ontwerpen en maken zoals de pump, derbyschoenen, een dames- of herenschoen, een damessandaal, laarzen, bottines,... Als afsluiter ontwerp en realiseer je een volledige collectie schoenen. In de opleiding marokijnbewerker (vervaardiger van handtassen, riemen, geldbeugels, GSM-hoezen,…) leer je het ambacht van de marokijnbewerker aan: het creëren, ontwerpen en vervaardigen van een handtas, clutch, accessoires, sporttas,…. in leder. Je bent altijd actief bezig met trends, vormgeving en de uitvoering ervan.

PRAKTISCH: DAG Les op maandag, woensdag en donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur).  KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 50 euro handboek onderwerk Materialen: van de cursist wordt verwacht dat hij/zij voor de praktijklessen zelf voor de grondstoffen en eigen gereedschappen zorgt. Het materiaal kan eventueel via SYNTRA worden aangekocht (+/- 600 euro). Voor het gebruik van de leesten moet je 50 euro borg betalen. 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Tongeren 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l SCHOENDESIGN Modeontwerper 380 uur Basismodule 40 uur l Modeontwerper is voor de cursisten meer dan een ideetje op papier zetten. en grondstoffen, infrastructuur, anatomie van de voet, basistech Materialen De ontwerpen worden gemaakt vertrekkende vanuit bepaalde thema’s, niekencreatief lederbewerking zowel als commercieel. De uitwerking van een model wordt Creëren van een en derbyschoenen 100 uur l daarna op technisch vlak totpump in het kleinste detail besproken en uitgevoerd. Ontwerptechnieken. A.d.h.v. verschillende inspiratiebronnen eenen Volgende vakonderdelen komen aan bod: kleurenleer, tekenen,wordt modeeerste ontwerp gemaakt van een pump. Technische realisatie, maat nemen kostuumgeschiedenis, inzicht in patronen, creatief- en commercieel van de voet,werkorganisatie, constructie, leestvakterminologie, kiezen, maken vanmerkarchitectuur een passchoen, grond- en ontwerpen, detailpatroon, vervaardigen schacht, onderwerk, uitbesteding (opmaak l Dameskleermaker 680 uur fiche) Intechnische deze cursus bouwt men een grondige kennis van stoffen en maatCreëren van damesherenschoen 72 uur l pa tronen op van eenklassieke rok, broek, kleed, mantel,of tailleur… Het traject bestaat Creëren van damessandaal met l uit de modules: basiskleding, patronen rok/pantalon/corsage, afwerking contrefort en hoge hak 68 uur rok/pantalon/corsage Creëren vanvan eentextielstoffen eindcollectie 136 uur l l Decorateur 272 uur 252 uur MAROKIJNBEWERKER Op ambachtelijke wijze worden de verschillende soorten textiel gedecoMachinekennis/Materialenkennis l reerd en bewerkt. Volgende vakonderdelen komen aan bod: warenkennis, Kleurenleer l technieken (verven, serti- en zouttechnieken, batik, heliografie, vouw- en Basistechnieken l bindtechnieken, sjabloneren, monoprint, decoreren van stoffen) bewerken Patronen studietekentechnieken van het snijden, knippen of doorslaan op textiel, tekenen, kleurenstudie, Studie van het splitten, schalmen, filteren, assembleren, stikken, afwerken l Bedrijfsbeheer 132 uur Praktijk commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht l Boekhouden, Accessoires: riem, geldbeugel, portefeuille, domino inzet, coupenet met souflet, zwevende souflet, enkele, dubbele en doorlopende paspoile, haute-couture-afwerking l Kostprijsberekening l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


11

INTERIEURSTYLIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: INTERIEURSTYLIST l Tekentechnieken 44 uur l Kleuradvies 84 uur l Interieurstylist 132 uur INTERIEUR- EN RAAMDECORATEUR l Transparante raamdecoratie 80 uur l Decoratieve accessoires 40 uur l Niet-transparante raamdecoratie 60 uur Vouwgordijnen l Niet-transparante raamdecoratie 60 uur Overgordijnen l Meubelstofferen 128 uur Plat stofferen l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

OVER DE OPLEIDING: Je wenst interieurs te decoreren en om te toveren tot een perfecte leefomgeving. Je wil graag de juiste kleuren combineren, verschillende woonsferen creëren en smaakvolle interieurs ontwerpen. Je maakt hierbij gebruik van verschillende materialen, decoratieve accessoires, sfeerelementen en professionele technieken. Je maakt kennis met de nieuwste technieken op gebied van textiel en andere materialen (parket, tapijt, kurk, vloeren, vinyl, wandbekledingsmaterialen…..) Bij het ontwerpen hou je rekening met de persoonlijkheid van de klant, het praktisch gebruik en het budget. Je staat in voor het volledig woonconcept en leert ook meubels stofferen (plat stofferen), realiseert transparante, niet-transparante raamdecoratie en decoratieve accessoires. Deze 1-jarige opleiding is een combinatie van de trajecten Interieurstylist, Interieur- en raamdecorateur, de module plat stofferen (meubelstofferen) en bedrijfsbeheer. De cursist die slaagt voor de eindexamens ontvangt het diploma interieurstylist en woningstoffeerder.

PRAKTISCH: DAG Les op dinsdag, woensdag, donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur). 

KOSTPRIJS 850 euro inschrijvingsgeld Handboeken: 80 euro bedrijfsbeheer, +/-32,50 euro Leren stofferen,+/- 50 euro kleurenwaaier Materialen/gereedschappen: je beschikt o.a. over een naaimachine, naaigerief, stof (kan via SYNTRA aangekocht), tekenmaterialen, stoffeerhamer en gereedschappen, plankje (20x20), klein meubelstukje zoals o.a. een poefje, stoeltje, voetenbankje,… tijdschriften om te knippen en scheuren (interieurs, reizen, eten, mode,...), verfmaterialen (penselen, mengbekers, eventueel set van 5 tubes plak kaat verf). 

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Neerpelt 


12

INTERIEURINRICHTER OVER DE OPLEIDING: Je droomt ervan om interieurs te ontwerpen. Je wilt aan de slag in de interieursector? Tijdens de opleiding interieurinrichter verwerf je gevoel voor ruimte en esthetiek. Vul dat aan met kennis over materialen, technieken, kleuren… en je bent in staat om op het einde van de module een interieur te ontwerpen en voor te stellen. Hierbij hou je rekening met de persoonlijkheid van de klant, het praktisch gebruik en het budget. Naast het ontwerpen maak je ook kennis met de nieuwe trends en technieken op gebied van verwarming, sanitair, vloeren, betegeling, meubels en verlichting. Ook een grondige kennis van materialen (parket, tapijt, kurk, vloeren, verven…) en het opmaken van een volledig bestek en dossier behoren tot je takenpakket.. Deze 1-jarige opleiding is een combinatie van interieurinrichter en bedrijfsbeheer. De cursist die slaagt voor de eindexamens ontvangt het diploma interieurinrichter.

PRAKTISCH: DAG les op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.35 uur). Sporadisch ook les op maandag. 

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer +/- 250 euro materialen (tekenmaterialen, tekenpapier…)

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l

Tekentechnieken 56 uur Schaal, perspectief, doorsnedes, grondplan, een volume kunnen weergeven Schetsen 40 uur werken met lijndiktes, perspectief Sketch-up 12 uur Vectorworks 40 uur Materiaalleer 8 uur Hout, glas,natuursteen, metaal, kunststoffen Kleurenleer 16 uur Primaire, secundaire kleuren, interactie tussen kleur en vorm, soorten kleuren, NCS-RAL/ACC waaier

l Kunst- en Interieurgeschiedenis 36 uur Overzicht van de stijlperiodes van de 19de en 20ste eeuw en hedendaagse ontwerpers l Verlichting 24 uur Soorten lichtbronnen en sferen, lichtplan kunnen opstellen l Ruwbouwafwerking 24 uur Verftechnologie en wandbekleding, vloerbekleding, parket en laminaat vloeren, betegeling en mozaïek, meubels l Technieken 16 uur Beveiliging, verwarming, sanitair l Kostprijsberekening 32 uur Werkplanning, prijsaanvragen, nutsvoorzieningen l Werf-/bedrijfs-/beursbezoeken 16 uur l Communicatie 12 uur 252 uur l Projecten Inrichten van 7 concrete ruimtes: kinderslaapkamer, bureelruimte, TV- en open haardwand, poolhouse, keuken, inkomhal, reëel project l C-proef 12 uur De opleiding wordt afgesloten met een praktisch examen l Kijkstage 32 uur Kijkstage (mogelijke stageplaatsen: studiebureau, architectenbureau, schrijnwerkerij,sanitair….) l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


13

HONDENTRIMMER & UITBATER VAN EEN HONDEN- EN/OF KATTENPENSION OVER DE OPLEIDING: Heb je een grote voorliefde voor dieren ? Wens je een eigen trimsalon evt. in combinatie met een honden- en/of kattenpension op te starten en volledig zelfstandig in te staan voor de verzorging en toiletteren van de hond? In deze opleiding doe je een uitgebreide theoretische kennis op van anatomie, fysiologie, gedrag, voeding, de vachtengroepen, reglementering, milieuwetgeving en inrichting van een pension. Tijdens de praktijklessen sta je zelf in voor de aanwezigheid van diverse honden zodat je ook de praktische kennis van de technieken en verzorging van de diverse vachtsoorten kan toepassen die als trimmer en uitbater onontbeerlijk zijn. Het grote voordeel van deze opleiding is dat je 2 diploma’s kan behalen in één jaar tijd gecombineerd met bedrijfsbeheer.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: PRAKTISCH: DAG Les op dinsdag, woensdag, donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 950 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboek bedrijfsbeheer ±800 euro trimmaterialen: o.a. borstels, kammen, herdersharkje, trimmessen, scharen, nageltang, pincet, schort, hals banden, EHBO-kistje, scheerkoppen… (deze kunnen gespreid worden aangekocht i.f.v. het verloop van de modules)

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

l Elementaire kynologie: 62 uur Gedrag, anatomie, fysiologie, kynologie, structuren en functies van de verschillende stelsels: ademhaling, spijsvertering en geslacht l Verzorging van de hond 42 uur Voeding, dagelijkse verzorging, preventie en hygiëne, zoönoses, identificatie en EHBO l Praktijk vachtverzorging 88 uur Gedrag, omgang en begeleiding van de hond, technologie, vachten en vachtverzorging: functie - soorten haren/verharingen/vachten en 13 vachtgroepen. l Hondentrimmer 180 uur Rassenkennis, praktijk, rastypische en vachttypische technieken, huid- en huidaandoening, inrichting van een trimsalon, klantenservice,... l Kat 32 uur Gedrag en rassenkunde, anatomie en fysiologie, dagelijkse verzorging, voeding l Uitbater van een honden- en 108 uur kattenpension De hond in functie van het pension, de kat in functie van het pension, uitbating en inrichting van een honden- en kattenpension, inrichting van eigen honden- en kattenpension l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


14

HOEFSMID OVER DE OPLEIDING: Je wil aan de slag als professionele hoefsmid of je gaat je eigen zaak opstarten. Je leert de hoeven van een paard te onderhouden en ervoor te zorgen dat het paard in zijn stelling, stand en gang goed staat en dat de standsgebreken worden verbeterd. Je werkt met diverse materialen en gereedschappen waarmee in de hoefsmederij correct wordt gewerkt. Je maakt in de basis diverse hoefijzers en leert vervolgens fabrieksijzers te gebruiken. Naast het bekappen van de voeten, leer je ook het passen van de hoefijzers. Ten slotte leer je het “levend hoefsbeslag”. Dat zijn praktijkoefeningen omgang met paard, voorbereiding van de hoeven, ijzers klaarmaken, paard beslaan, afwerken. Als je slaagt voor de eindexamens behaal je, in combinatie met bedrijfsbeheer, het diploma hoefsmid.

PRAKTISCH: DAG Les op dinsdag, woensdag, donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 950 euro inschrijvingsgeld 300 euro atelierkosten 80 euro handboek bedrijfsbeheer ±32 euro handboeken hoefsmid ±700 euro benodigde basis- en smeedmateriaal (kan via SYNTRA aangekocht)

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

MODULE 1 l Basissmeden van Franse en Engelse 104 uur voor- en achterijzer MODULE 2 l Anatomie van het paard en examen 40 uur MODULE 3 l Basis hoefbeslag 52 uur MODULE 4 l Verbeterd hoefbeslag 72 uur MODULE 5 l Smeden diverse hoefijzers 140 uur MODULE 6 l Levend hoefbeslag 72 uur EINDPROEF BEDRIJFSBEHEER 132 uur


15

KNELPUNTBEROEP

SLAGER-SPEKSLAGER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Basis slager-spekslager l Vers vlees l Vleesbereidingen l Vleesproducten l Warme en koude verkoopsklare gerechten l Fijne vleesproducten l Beheer, hygiëne en organisatie slager-spekslager l Stage l Bedrijfsbeheer l Aanvullende praktijk

36 uur 60 uur 32 uur 68 uur 44 uur 68 uur 60 uur 120 uur 132 uur

PRAKTISCH: DAG Les mogelijk van maandag t.e.m. vrijdag 

KOSTPRIJS 700 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 81 euro handboeken slager-spekslager Grondstofprijzen: Basis slager-spekslager: 20 euro Vers vlees: 20 euro Vleesbereidingen: 20 euro Vleesproducten: 20 euro Warme en koude verkoopsklare gerechten: 25 euro Fijne vleesproducten: 30 euro Beroepskledij en veiligheidsschoenen: 95 euro Messenset slagerij: richtprijs 45 euro 

OVER DE OPLEIDING: Spreekt het werken in de slagerijsector jou aan en ben je op zoek naar een opleiding waarbij het verwerven van zowel kennis als praktijkervaring centraal staat? Dan ben je met deze éénjarige voltijdse dagopleiding ‘slager-spekslager’ aan het juiste adres. Gedurende 4 dagen per week, één jaar lang, verwerf je de nodige kennis en vaardigheden die je als gediplomeerd slagerspekslager moet bezitten. Daarnaast leren we je tijdens de lessen bedrijfsbeheer alles om je in staat te stellen om achteraf een zelfstandige activiteit met succes op te starten. Studies wijzen uit dat de slagerijsector nood heeft aan goed opgeleide mensen, vandaar dat dit nog steeds een echt knelpuntberoep is. De aangeleerde theorie en praktijk kan je meteen toepassen op jouw stageplaats waar je de knepen van het vak in de vingers krijgt. Reken dus op een uitermate boeiende ervaring met werkzekerheid in het verschiet!

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Je bent 18 jaar en kan een medisch attest van lichamelijk geschiktheid voor de voedingssector voorleggen 


16

KNELPUNTBEROEP

BROOD- EN BANKETBAKKER OVER DE OPLEIDING: De oven vormt het hart van het bakkersatelier. Hier verandert een stukje deeg in een lekker geurend brood, een aanlokkelijke boterkoek, een plaatselijke wafelspecialiteit en nog veel, véél meer. Ben jij gepassioneerd door al dit lekkers? Dan is de voltijdse dagopleiding brood- en banketbakker zeker iets voor jou! In deze opleiding staat uiteraard de praktijk voorop in ons splinternieuw bakkersatelier maar daarnaast bereiden we je ook voor op het technisch, commercieel, financieel en administratief uitoefenen van het beroep. Als je slaagt voor het eindexamen van deze opleiding kan je zelf kiezen op welke manier je je broodje in de toekomst wilt bakken: een warme bakkerij runnen, werken voor een groothandel in brood- en banket of chef patissier worden in een sterrenzaak? Je merkt het: deze stiel is geëvolueerd en rekent niet meer uitsluitend op vroege vogels om het beroep uit te oefenen. Je doet bij ons de broodnodige theoretische en praktische kennis op en leert de stiel van A tot Z voor dit uitdagende knelpuntberoep met toekomst en werkzekerheid!

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l l l l

Basis Brood- en banketbakker Degen Basis chocolade Basis ijsbereidingen Beslagen en Taarten Luxe Degen en Banketproducten Beheer, hygiëne en organistatie Brood- en banketbakker Stage Bedrijfsbeheer

116 uur 40 uur 32 uur 48 uur 40 uur 72 uur 40 uur 120 uur 132 uur

PRAKTISCH: DAG Les mogelijk van maandag t.e.m. vrijdag 

KOSTPRIJS 700 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 85 euro handboeken brood- en bakkerij Grondstofprijzen: Basis brood- en banket: 120 euro Degen: 60 euro Basis chocolade: 60 euro Basis ijsbereidingen: 40 euro Beslagen en taarten: 70 euro Luxe degen en banket: 140 euro Beroepskledij en veiligheidsschoenen: richtprijs 100 euro 

START a. en b. maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS a. Hasselt b. Tongeren (NIEUW!) 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Je bent 18 jaar en kan een medisch attest van lichamelijke geschiktheid voor de voedingssector voorleggen 


17

RESTAURANTHOUDER OVER DE OPLEIDING: Je wilt in een horecazaak werken? Je droomt ervan je eigen horecazaak te runnen? Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt iets voor jou. Gedurende 4 dagen per week, één jaar lang, leer je alle kneepjes van het vak: productkennis van de verschillende ingrediënten, professionele serveertechnieken, bereiden van driegangenmenu’s en de kostprijsberekeningen hiervan. Je docenten zijn echte vakspecialisten die al jarenlang een eigen horecazaak runnen. Als je slaagt voor het eindexamen van deze opleiding mag je een eigen horecazaak starten of overnemen.

PRAKTISCH: DAG Les mogelijk van maandag t.e.m. donderdag 

KOSTPRIJS 850 euro inschrijvingsgeld 165 euro handboeken Grondstofprijzen: Basis praktijk 140 euro Technologie horeca: 175 euro Gevorderde praktijk 60 euro Verfijnde en creatieve praktijk 280 euro Drankenkennis 105 euro Beroepskledij en veiligheidsschoenen: richtprijs 120 euro Messenset: richtprijzen 100 euro of 150 euro afhankelijk van de gekozen kwaliteit 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Je bent 18 jaar en kan een medisch attest van lichamelijk geschiktheid voor de voedingssector voorleggen 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Beroepskennis Basis keukenpraktijken -technologie Gevorderde keukenpraktijk en -technologie Verfijnde en creatieve keukenpraktijk Zaalpraktijk en gastheerschap Drankenkennis HACCP Inrichting en infrastructuur EHBO Persoonlijkheids- en attitudevorming l Toegepast bedrijfsvoering l Werkplekleren (2 stageperiodes)

596 uur

132 uur 228 uur


18

JUWELIER-GOUDSMID OVER DE OPLEIDING: Heb je een voorliefde voor het kleine maar kostbare en ben je bovendien handig, creatief en heb je oog voor detail? Dan is deze opleiding voor jou een pareltje. Tijdens de lessen leer je juwelen in edele metalen vervaardigen en gaandeweg ook zelf ontwerpen. Je komt meer te weten over verschillende soorten zettingen, edelstenen en diamanten. Daarnaast krijg je ook inzicht in het runnen van een zaak en de inrichting van je atelier. Als je slaagt heb je een stevige basis in het maken en ontwerpen van juwelen en kan je terecht bij een juwelier-goudsmid.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Initiatie edele metalen 128 uur Technologie: gereedschappen, metalen, inrichting. Praktijk basis l Edelmetaalbewerker 128 uur Technologie: soorten juwelen, legeren, stempelwetgeving, herstellingen, stappenplan opmaken. Praktijk: uitbreiding basisbewerking, eigenschappen metalen, vervormtechnieken, zetting, Stappenplan uitvoeren en bijsturen l Aspirant-goudsmid 132 uur Technologie: de zettingen en stijlen, diamant,kleurstenen en parels, kostprijsberekening. Praktijk: gecombineerde zettingen, parelverwerking, draadwerk, sluitsystemen, ontwerpen, Stappenplan uitvoeren en bijsturen materialen, herstellingen l Juwelier-goudsmid 136 uur Technologie: vormgeving, experimenteren, juweelgeschiedenis, Praktijk: sculpteren in was, juweel in combinatie met nieuwe materialen, juweel volgens opgegeven onderwerp, gebruikmakend van de geleerde technieken. l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 780 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ±470 euro materialen 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Tongeren 


19

SPORTVERZORGER & INSTRUCTEUR FITNESS DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l

OVER DE OPLEIDING: Je wil in een fitnesscentrum werken en/of als sportverzorger aan de slag? Je droomt ervan om je eigen zaak te starten? Volg dan deze praktijkgerichte opleiding bij SYNTRA! In één jaar tijd doorloop je het volledige traject van de opleidingen Instructeur Fitness en Sportverzorger. De opleiding sportverzorger is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die “sportminded” is en die bij een sportclub of als individuele begeleider van een atleet aan de slag wil. Na het succesvol beëindigen van de opleiding Instructeur Fitness en Bedrijfsbeheer kan je als zelfstandige aan de slag in je eigen fitnesscentrum of als medewerker in een fitnesscentrum. Deze beide opleidingen staan bovendien onder het deskundig toezicht van BLOSO en worden onderricht door docenten erkend door BLOSO.

Sportverzorger 164 uur Fysiologie van de sportverzorger, voeding, doping, beroepsomschrijving, algemene inleiding, ontwikkelingen in het beroep, veilig sporten preventief, EHBO, diverse lichaamsregio’s, toegepaste bedrijfsvoering, Examens en stages (44u) Opleidingstraject fitness: niveau 64 uur initiator Algemeen gedeelte initiator, sporttechnische module initiator, didactisch- methodische module initiator, examens en stage (12u) Opleidingstraject fitness: niveau 152 uur instructeur B Algemeen gedeelte instructeur B, disciplineoverschrijdende module instructeur B, didactisch-methodische module instructeur B, examens + stage (50u)

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 1250 euro inschrijvingsgeld 140 euro handboeken fitness & sport 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 80 euro tapemateriaal ± 20 euro T-shirt

START maandag 22 september 2014 dinsdag 27 januari 2015 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

DIPLOMA’S:

TOELATINGSVOORWA ARDEN Er zijn een aantal toelatingsvoorwaarden ver bonden aan de opleiding sportverzorger en instructeur fitness. Surf naar www.syntralimburg.be voor het volledige overzicht. Geen internet? Geen probleem. Meer info op het nummer 011 30 32 25.

 

Sportverzorger inclusief bedrijfsbeheer

diploma Sportverzorger SYNTRA  Instructeur Fitness inclusief bedrijfsbeheer diploma Uitbater Fitnesscentrum SYNTRA  Instructeur Fitness diploma Instructeur B Fitness BLOSO/Vlaamse Trainersschool  Getuigschrift “Hulpverlener”


20

WELLNESSCOACH OVER DE OPLEIDING: Een ontspannen levenssfeer en een optimale gezondheid zorgen voor een evenwicht tussen lichaam en geest. Actief sporten, evenwichtige voeding, relaxatie-oefeningen, technieken die zorgen voor een juiste balans,... dragen bij tot een evenwichtiger bestaan. Multitasken is niet langer een modewoord. Als je een gezin weet te combineren met een drukke job ben je geen uitzondering meer. Een wellnesscoach is niet langer een luxe maar een must-have.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l

Basisjaar De Mens Module 1: Anatomie en fysiologie, Module 2: Pathologie, Module 3: Psychologie, Module 4: Psychopathologie Gezondheidscoach I Energetische stromingen en natuurlijk geneeswijzen, Integratieve gezondheid, Voeding en gezondheid, Toegepaste bewegingsleer, Algemene coachingsvaardigheden I, Projectinitiatie, Coachen van groepen Gezondheidscoach II Lichaamswerk, Algemene coachingsvaardigheden II, Integratieve gezondheid II Beroepsethiek en toegepaste bedrijfsvoering, Projectbegeleiding, Sociale kaart Coachen van groepen Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur/masseuse Cosmetische producten, Massageproducten, Apparatuur, Verschillende handelingen: inoliën, effleurage, pétrissage, frictie, deepstrokes, schudden en wiegen, Ontspannende massage, Stimulerende massage

Coaching is in deze opleiding het hoofdvak. Je leert veel over communicatie en gesprekstechnieken. Je leert hoe je met je klant onderzoek doet naar de achtergronden van gedrag, van gedragspatronen en overtuigingen. En je krijgt handvatten aangereikt om hier met je klant verandering en verbetering in aan te brengen. Met uiteindelijk als resultaat dat je als zelfstandig coach met alle voorkomende hulpvragen van je cliënten aan de slag kunt. Om dit te ondersteunen leer je in deze coaching opleiding een aantal lichaamsgerichte massagetechnieken en diverse ontspannings- en bewegingsoefeningen. En je krijgt de benodigde theorie op het gebied van stress, voeding, psyche en de bouw en werking van het menselijke lichaam. Ook leer je hoe je een eigen praktijk als wellnesscoach kunt opzetten en hoe je contacten legt in het bedrijfsleven.

PRAKTISCH DAG les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 1165 euro inschrijvingsgeld 165 euro handboeken 

DIPLOMA’S: Gezondheidscoach Beroepsbekwaamheid cosmetisch masseur/masseuse  Deelcertificaten Basisjaar de mens  

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 


21

BEAUTY EXPERT Kunstnagelstyling & Make-up Artist OVER DE OPLEIDING:

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Basistechnieken kunstnagels 32 uur Anatomie en morfologie van de hand, nagels, productallergie, hygiëne, reinigen en in vorm vijlen, het plaatsen van tips, sjablonen l Acrylkunstnagels 64 uur Nagelverlenging met sjablonen, 2 kleuren acryl, backfill & refill, probleem nagels, de nabehandeling en praktijk l Gelkunstnagels 52 uur Bouwgel en strijkgel, het 10-puntenplan voor de afwerking, colorgel met tips en met sjablonen, de nabehandeling met gel l Speciale nageltechnieken 20 uur Nagelbedverlenging met gel en acryl , probleemnagels,... l Nagelstudio 16 uur Financieel plan, verzekeringen, kostprijsberekening, tarieven, aan en verkoopprijzen l Basismodule grime 48 uur Morfologie, allergieën, productenleer, penselenleer, licht- en schaduwwerking, basis make-up l Make-up 100 uur Geschiedenis en trends, kleurenleer, belichting, morfologie, camouflage, wenkbrauwen en wimpers, retro make-up, smokey eyes, glamour make-up, bruidsmaquillage, touperen, opsteek- en vlechttechnieken, … l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht OF Verkoop Initiatie marketing, persoonlijkheidsvorming en communicatieleer, verkoop- en presentatietechnieken.

Hippe, trendy en verzorgde nagels zijn HET visitekaartje van de moderne vrouw. Denk daarbij dan nog een mooie, aangepaste make-up en je straalt klasse en stijl uit. De markt van nagelstyling en make-up is nog steeds sterk groeiend omdat beauty, wellness en fashion ongelooflijk HOT zijn. Tijdens de opleiding krijg je professionele raad en creatief advies van onze ervaren docenten. Zij leren je met plezier alle kneepjes van het vak, zodat je na deze topopleiding kan starten aan je carrière. Je leert niet alleen de belangrijkste technieken maar ook hoe je klantgericht moet werken. Deze praktijkgerichte opleiding zorgt ervoor dat je helemaal klaar bent voor de media- en modewereld, maar ook voor de klanten in jouw schoonheidssalon. Ook voor reeds gevestigde of gediplomeerde schoonheidsspecialistes is deze opleiding immers een aanrader.

PRAKTISCH: DAG Les op dinsdag, woensdag en donderdag (van 9.00 tot 16.00 uur) 

KOSTPRIJS 860 euro inschrijvingsgeld 200 euro handboeken kunstnagelstyling + make-up artist 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 950 euro pakket all-in Prijzen van pakketten zijn richtprijzen. Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leveran cier, warenhuis of apotheek naar keuze van klein materiaal zoals: tissues, watjes, ontsmettingsmiddel,... De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodige info. 

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Neerpelt 


22 11

SCHOONHEIDSSPECIALIST OVER DE OPLEIDING: Spreekt de wereld van beauty, verzorging en gezondheid je aan? Ben je een zorgzaam en dynamisch persoon? Volg dan de voltijdse dagopleiding schoonheidsspecialiste! Je krijgt voldoende theoretische maar praktijkgerichte kennis mee van de anatomie en pathologie van het volledige lichaam. Dit heb je nodig om later bij de massages de juiste knepen van het vak te leren: effleurage, frictie, pétrissage, na deze opleiding zijn het geen onbekende termen meer! Onze docenten leren je een volledige gelaatsverzorging aan, van reiniging tot epilatie tot gelaatsmassage en alle stappen die daar bij horen. Handen en voeten horen uiteraard ook tot de te verzorgen gebieden. Heel wat afgestudeerde cursisten starten een eigen salon op, in het onderdeel bedrijfsbeheer maak je een haalbaarheidsstudie op die je helpt om een succesvolle zaak op te bouwen. Anderen vinden een job in bestaande salons, parfumeriezaken, beautyfarms, cosmetische bedrijven of kuuroorden, dan is het onderdeel verkoop van onschatbare waarde, vermits de verkoop in een salon of instituut de omzet aanzienlijk kan verhogen.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l

Schoonheidszorgen 496 uur Algemene anatomie en fysiologie, algemene pathologie van de stelsels, lichaamsverzorging, massagetechnieken, gelaatsverzorging, manicure en esthetische voetverzorging, esthetiek voor de man, visagie, deontologie en beroepsethiek, aanvullende praktijk Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH: DAG Les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (9.00 - 16.00 uur) Het is mogelijk dat er één of meerdere lesdagen wegvallen.

KOSTPRIJS 860 euro inschrijvingsgeld 200 euro handboeken schoonheidsspecialiste 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 200 euro forfait grondstoffen 640 euro pakket all-in Prijzen van pakketten zijn richtprijzen.

Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leve rancier, warenhuis of apotheek naar keuze van klein materiaal zoals: tissues, watjes, ontsmettingsmiddel, harspakket,...

De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodige info. START a. maandag 26 januari 2015 b. maandag 22 september 2014 c. maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS a. Genk b. Neerpelt c. Tongeren 


23

KAPPER OVER DE OPLEIDING: Wil je een praktische en creatieve opleiding waarbij je met je diploma meteen aan het werk kan? Dan is kapper iets voor jou. Stylingadvies, de nieuwste technieken en trends, omgaan met klanten,... je leert het allemaal. Alles kan: je eigen salon beginnen of eerst nog ervaring opdoen. Werk aan de winkel is er sowieso want dit is een knelpuntberoep. Geknipt voor jou?! Of beter: geknipt door jou?!

PRAKTISCH: DAG Les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (8.45 - 16.20 uur). Het is mogelijk dat er één of meerdere lesdagen wegvallen.

KOSTPRIJS 940 euro inschrijvingsgeld 120 euro handboeken kapper 100 euro handboeken bedrijfsbeheer + toegepaste bedrijfsvoering 640 euro pakket all-in Prijzen pakketten zijn richtprijzen

Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leverancier of warenhuis naar keuze van klein materiaal zoals: watergolfrollers, haarverf, handschoenen, oxidatie,... De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodige info.

START a. maandag 22 september 2014 + maandag 26 januari 2015 b. dinsdag 23 september 2014 c. maandag 22 september 2014 

DUUR 1,5 jaar 

CAMPUS a. Genk b. Neerpelt c. Tongeren 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l

Eerste jaar kapper 616 uur Onthaal en omgaan met klanten, haarverzorging, snit dames, heren en kinderen, brushing en haardrogen, watergolf en permanent, kleuren, gelegenheidskapsels, afwerkingstechnieken en – producten, kapsel- en stylingadvies, scheren, salon- en werkorganisatie, allround kapperspraktijk, persoonlijkheids- en attitudevorming, remediëring Stageperiode 1 2 weken Stageperiode 2 4 weken Tweede jaar kapper 208 uur Snit, kleuren, scheren, watergolf en permanent, remediëring, gelegenheidskapsels, allround kapperspraktijk, salon- en werkorganisatie, kapsel- en stylingadvies, begeleiding,… Stageperiode 3 5 weken Toegepaste bedrijfsvoering 132 uur (aantal uren onder voorbehoud)


24

KUNSTNAGELSTYLIST OVER DE OPLEIDING: Als kunstnagelstyliste verstevig of verleng je de natuurlijke nagel met als doel een mooiere uitstraling te geven aan de volledige hand. Het woord ‘kunst’ slaat zowel op de gebruikte producten (acryl, UV, gel, fiberglass en zijde) als op de creatieve en artistieke uitwerking ervan. Na deze opleiding kan je overal terecht waar ze nagels plaatsen: schoonheidsinstituten, wellnesscentra, kappers en natuurlijk bij kunstnagelstudio’s. Je kan natuurlijk ook je eigen professionele nagelstudio oprichten.

PRAKTISCH:

Tijdens de praktijkgerichte opleiding worden de nodige bekwaamheden en verschillende technieken aangeleerd. Slechts wie alle technieken succesvol kan toepassen kan als een volwaardig kunstnagelstylist worden aanzien.

DAG les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (9.00 - 16.00 uur). Het is mogelijk dat er één of meerdere lesdagen wegvallen.

KOSTPRIJS 460 euro inschrijvingsgeld 100 euro handboeken kunstnagelstyling 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 500 euro pakket all-in Prijzen van pakketten zijn richtprijzen

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Basistechnieken kunstnagel

Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leve rancier, warenhuis of apotheek naar keuze van klein materiaal zoals: tissues, watjes, ontsmettingsmiddel,... De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodige info. START a. maandag 22 september 2014 b. maandag 26 januari 2015 

DUUR 5 maanden 

CAMPUS Genk 

l l l l l

32 uur

Anatomie en morfologie van de hand, nagels, productallergie, hygiëne, reinigen en in vorm vijlen, het plaatsen van tips, sjablonen Acrylkunstnagels 64 uur Nagelverlenging met sjablonen, 2 kleuren acryl, backfill & refill, probleemnagels, de nabehandeling en praktijk Gelkunstnagels 52 uur Bouwgel en strijkgel, het 10-puntenplan voor de afwerking, colorgel met tips en met sjablonen, de nabehandeling met gel Speciale nageltechnieken 20 uur nagelbedverlenging met gel & acryl Kunstnagelstudio 16 uur Financieel plan, verzekeringen, kostprijsberekening, tarieven, aan- en verkoopprijzen Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


25

GESPECIALISEERD VOETVERZORGER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l

OVER DE OPLEIDING: Een voetje voor? De voetverzorger/pedicure kan je niet alleen van al ontstane ongemakken verlossen, maar helpt je ook in het voorkómen ervan. De hedendaagse, goed opgeleide vakvrouw (of -man) kan je daarover uitgebreid adviseren. Niet alleen over de manier waarop je je voeten het beste kunt verzorgen, maar ook over de aanschaf van (sport)schoenen of over de lichaamshouding. De docenten gaan dieper in op de mogelijke pathologieën bij de voet. De opleiding is dan ook gericht op curatieve behandelingen. Je leert eelt en likdoorns verwijderen, ingegroeide teennagels verhelpen, maar ook zeer gespecialiseerde technieken. Je leert met de juiste mesjes en tangen werken en kan drukvrije verbanden aanleggen. Na de opleiding kan je er zo voor zorgen dat je cliënt weer op wolkjes loopt! Je zal zeer regelmatig moeten zorgen voor een klant met een voetprobleem zodat je voldoende praktijkervaring opdoet tijdens de lessen. Je leert op medisch verantwoorde wijze klachten aan de voeten verhelpen en adviezen geven om zulke klachten in de toekomst te voorkomen.

Gespecialiseerde voetverzorging 366 uur Hygiëne en EHBO, algemene anatomie en fysiologie, pathologie huid en nagel en stelsels, verbandleer, technologie, ergonomie, starten als zelfstandige, deontologie, schoenkennis, orthopedie, speciale technieken, aanvullende praktijk Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH: DAG Les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (9.00 -16.20 uur). Het is mogelijk dat er één of meerdere lesdagen wegvallen.

KOSTPRIJS 860 euro inschrijvingsgeld 90 euro handboeken gespecialiseerd voetverzorger 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 100 euro forfait grondstoffen 990 euro pakket all-in Prijzen van pakketten zijn richtprijzen. 

Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leve rancier, warenhuis of apotheek naar keuze van klein materiaal zoals tissues, watjes, ontsmettingsmiddel en andere apotheekbe nodigdheden,... De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodige info START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 


26

DESKUNDIGE VOOR LICHAAM EN VOETEN OVER DE OPLEIDING: Deze nieuwe opleiding combineert 2 specialisaties in de beautywereld en is dus ideaal als vervolg op de voltijdse dagopleiding. De moderne schoonheidsverzorging stapelt de middelen op om rimpels, cellulitis, huidverslapping en uitdijing van het lichaam tegen te gaan. De klant wil haar schoonheid en elasticiteit van gelaat en lichaam zo lang mogelijk behouden, net zoals de vorm van het lichaam zo lang mogelijk jeugdig, slank en strak moet blijven of worden. Esthetiek, geneeskunde, dermatologie, esthetische chirurgie zijn randdomeinen met elk hun eigen tools in de strijd. Als essentiële partners van de geneeskunde en chirurgie dienen schoonheidsinstituten hun plaats te vinden in deze disciplines met verschillende troeven en competenties. Deze opleiding wenst de schoonheidsspecialiste te wapenen met die nodige kennis, competenties en vaardigheden.

PRAKTISCH: DAG Les op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (9u00 tot 16u00). Het is mogelijk dat er één of meerdere lesdagen wegvallen.

KOSTPRIJS 830 euro inschrijvingsgeld per cursusjaar 145 euro handboeken eerste jaar schoon heidsspecialiste + gespecialiseerde voetver zorging 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 245 euro handboeken tweede jaar schoon heidsspecialiste + gespecialiseerde voetver zorging + make-up artist 1100 euro pakket all-in eerste jaar 700 euro pakket all-in tweede jaar Forfait grondstoffen: 100 euro eerste jaar, 100 euro tweede jaar Prijzen van pakketten zijn richtprijzen. 

Daarbovenop voorzie je bij het begin van je opleiding best een bijkomend budget voor aankopen doorheen het jaar bij een leverancier, warenhuis of apotheek naar keuze van klein materiaal zoals tissues, watjes, ontsmettingsmiddel, harspakket,... De docenten bezorgen je bij de start hierover de nodig info.

START maandag 22 september 2014 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l

Schoonheidsspecialiste 496 uur Algemene anatomie en fysiologie, algemene pathologie van de stelsels, lichaamsverzorging, massagetechnieken, gelaatsverzorging, manicure en esthetische voetverzorging, esthetiek voor de man, deontologie en beroeps-

l l l

ethiek, aanvullende praktijk Gespecialiseerde voetverzorging 366 uur Hygiëne en EHBO, anatomie en fysiologie van het onderlichaam, pathologie huid en nagel, verbandleer, technologie, schoenkennis, orthopedie, speciale technieken, pedicure en computer, praktijk Make-up artist 148 uur Gelaatsopmaak, correctietechnieken, wenkbrauwvorming, mondopmaak, oogopmaak, opmaaktechnieken voor theater, make-up,… Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

DUUR 2 jaar 

CAMPUS Genk 


27

FOTOGRAAF DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

Curriculum kan naar inhoud en uren jaarlijks aangepast worden in functie van de nieuwe tendensen l Camera & accessoires 32 uur l Geschiedenis v/d fotografie 4 uur l Basis lichtmeting 8 uur l Compositie & verlichting 4 uur l Beeldbewerking (Lightroom) 28 uur l Beeldbewerking (Photoshop) 28 uur l Colormanagement 12 uur l Materiaalweergave en stilleven 28 uur l Product en publiciteit 72 uur l Portret (studio & locatie) 92 uur l Sociale reportage 68 uur l Architectuur en Interieur 36 uur l Bedrijfsreportage 44 uur l Landschappen en natuur 16 uur l Fotograaf als zelfstandige 8 uur l Eindwerkbegeleiding opdrachten 32 uur l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Curriculum kan naar inhoud en uren jaarlijks aangepast worden in functie van de nieuwe tendensen

OVER DE OPLEIDING: De fotograaf is een schrijver van beelden met licht, een dichter die het licht vastlegt op de gevoelige plaat. Die plaat is tegenwoordig bijna uitsluitend digitaal, zodat de eisen die gesteld worden aan de fotograaf van de toekomst zich ook volledig op dat vlak afspelen. Met onze dagopleiding spelen we graag in op de huidige tendensen van de fotografie en proberen we je via noodzakelijke theorie en praktische opdrachten klaar te stomen tot fotograaf. Je leert er over het ontstaan van de moderne fotografie, je leert gebruik maken van je toestel en nog voornamer leer je beelden zien! Doorheen de opleiding krijg je regelmatig opdrachten en via gerichte feedback creëer je geleidelijk aan je persoonlijke stijl en visie. Mogelijke opdrachten van de toekomstige ‘freelance’ fotograaf liggen bij publiciteits- en reclamebureaus, internet, particulieren, feestbureaus, …. of binnen je huidig kader als medewerker van de publiciteits- of communicatiedienst.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 950 euro inschrijvingsgeld ±160 euro handboeken ±1000 euro materialen (indien men bij aanvang nog over geen enkele basisapparatuur beschikt, overzichtslijst van aan te schaffen materiaal wordt de eerste lesdag door de docent overlopen)

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 


28

GAME ANIMATION ARTIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Script en storyboard 64 uur l Character animation Setup 64 uur l Motion Capture Cleaning 64 uur l Biped Animation for Games 64 uur NIVEAU 2 l Quadruped (animal) animations 64 uur l Hard & Soft body animations for Games 64 uur l Creating in-game cutsscenes 64 uur l Cinematic events 64 uur NIVEAU 3 l Portfolio Game animation artist 216 uur l Toekomstplan 40 uur l Eindproef

OVER DE OPLEIDING: De Animation Artist heeft binnen een productie de belangrijke taak om personages, objecten enz... via de beeld voor beeld opname of bewerking tot leven te brengen. De basistechnieken hiervoor bestaan al meer dan 100 jaar maar de verschuiving van de klassieke animatiefilm naar games, webanimaties en 3D toepassingen maakt dat je je als animator jaarlijks moet bijscholen. Recente technieken zoals motion capture en high definition stereoscopie verleggen de grenzen van wat er mogelijk is op het gebied van de visuele effecten en animatie. Succesfilms zoals Avatar bewijzen dat deze technieken meer zijn dan alleen een technisch hoogstandje. Je werkt met de nieuwste technieken op animatiegebied. Alle docenten zijn mensen met jarenlange vakkennis en zijn klaar om je een opleiding aan te bieden die gericht is op de vraag van huidige audiovisuele arbeidsmarkt. Door praktijkgericht te werken zoals dat er in een professionele studio aan toe zou gaan, laat deze opleiding toe om je heel individueel te begeleiden binnen een groot project, krijg je ook de kans om nauw samen te werken met de cusisten van de andere opleidingen zoals game artist, 3D artist en Special FX artist en kan je je zo verder specialiseren.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan. Vlot kunnnen werken op pc is een must.


29

GAME APP DESIGNER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Basis animatie l Basis digitaal tekenen l Basis 3D l Basis Game Design NIVEAU 2 l Game modding l Scripting l App compositing l Game Props NIVEAU 3 l Portfolio Game App designer l App Marketing - toekomstplan l Eindproef

64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 216 uur 40 uur 216 uur

OVER DE OPLEIDING: Een Game App designer is iemand die Game Apps bedenkt, maakt, test en onderhoudt. Apps zijn stukjes software voor op bijvoorbeeld een smartphone of tablet. Eerst onderzoekt de Game App designer de wensen van de klant. Wat is het doel van de applicatie? Wat moet de applicatie kunnen? Wat is de doelgroep? De Game App designer kan de klant adviseren over informatiesystemen of over behoeftes van gebruikers van smartphones of tablets. Daarna bedenkt de Game App designer hoe hij deze wensen kan realiseren. De Game App designer maakt een ontwerp en toont het aan de klant. Is hij tevreden, dan gaat de Game App designer de App (alleen of samen met anderen) ontwikkelen. Daarna test de Game App designer de App en leert hij de klant hoe hij ermee werken. Als de klant vragen of problemen heeft, kan hij bij de Game App designer terecht. Tevens houdt de Game App designer in de gaten of bestaande applicaties goed blijven werken of moeten worden aangepast of uitgebreid.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan. Vlot kunnnen werken op pc is een must.


30

GAME ENVIRONMENT ARTIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Game & Level Design l Environment Setup & Set Dressing l Game Asset Setup l Physics & Special effects Setup NIVEAU 2 l Implementing the Gameplay l Integrating with Artificial Intelligence l Immersion through Audio Design l User interface and HUD Creation NIVEAU 3 l Portfolio Game environment artist l Toekomstplan l Eindproef

64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 216 uur 40 uur

PRAKTISCH: OVER DE OPLEIDING: Games vind je in allerlei vormen op heel wat verschillende devices terug! Gaande van de klassieke multimedia PC tot moderne consoles zoals de Xbox 360, de Nintendo Wii tot zelfs je mobiele telefoon. Dat je daar geen programmeur hoeft voor te zijn is vooral te danken aan de enorme evolutie die de verschillende game ontwikkelings-platformen de laatste jaren hebben doorgemaakt. Deze zijn zo geavanceerd geworden dat het maken van moderne games vooral het werk is geworden van mensen met vooral een goede creatieve instelling.

DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken De cursist dient een persoonlijke en professionele uitrusting aan te schaffen. Het extra materiaal bedraagt ongeveer 400 euro. Deze bedragen zijn puur ter indicatie en zouden naargelang de interesse van de cursist kunnen variëren. Bijkomende informatie kan je bekomen bij Wim Tilkin : idrawforyou@telenet.be 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. Vlot kunnen werken op pc is een must.


31

3D ARTIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Module script en storyboard 64 uur l Module basis digitaal tekenen 64 uur l Module basis concept design 64 uur l Module basis animatie 64 uur NIVEAU 2 l Module omgeving modelling en 64 uur texturing l Module karaktermodelling 64 uur l Module karakter rigging 64 uur l Module rendering 64 uur NIVEAU 3 l Module projectpraktijk 256 uur 3D modelling l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

OVER DE OPLEIDING: 3D computer animatie heeft sinds zijn prille ontstaan een enorm snelle opmars gemaakt die nog volop bezig is. We kennen weliswaar allemaal de enorm succesvolle films van o.a. Pixar en Dream works, die niet alleen de klassieke animatiefilms in de bioscopen hebben verdrongen, maar er bovendien in geslaagd zijn populair te zijn bij alle leeftijden. Maar daar stopt het niet. Life action films, games, reclame films, TV bumpers, productvoorstellingen, bedrijffilms, internetsites, en architectuur voorstellingen zijn tegenwoordig eveneens doorspekt met 3D. De nieuwe stereosopic, 3D rage zal de vraag naar 3D allen maar sterker doen stijgen.Maar, een 3D artist worden is niet eenvoudig, het vraagt de nodige scholing, talent en inspanning om 3D onder de knie te krijgen. We bieden dan ook deze opleiding als 3D artist, om jullie stevig op weg te helpen. We beginnen tijdens het 1ste niveau met een algemene inleidende opleiding als ‘klassieke animatie filmmaker’, maar vanaf het 2e niveau is het all 3D wat de klok slaat en bieden we een sterke basisopleiding in de specialisatie 3D modeling, texturing en rendering. Tijdens het 3de niveau gaan we nog een stapje verder en simuleren we een film productie omgeving waarin we in team, samen met onder andere de richting animatie, een kortfilm creëren. De bedoeling is aan den lijve te ondervinden hoe een professioneel productieproces verloopt en hoe je via je eigen specialisatie een belangrijk steentje kan bijdragen tot een eindproduct.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken De cursist dient een persoonlijke en profes sionele uitrusting aan te schaffen. Het extra materiaal bedraagt ongeveer 400 euro. Deze bedragen zijn puur ter indicatie en zouden naargelang de interesse van de cursist kunnen variëren. Bijkomende informatie kan je bekomen bij Wim Tilkin : idrawforyou@telenet.be 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan. Vlot kunnen werken op pc is een must.


32

CONCEPT ARTIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Module perspectief & compositie l Module figuurtekenen en anatomie l Module ontwerp l Module medium kennis NIVEAU 2 l Module set & prop design l Module character design l Module licht en kleur l Module digitaal painten NIVEAU 3 l Portfolio concept artist l Toekomstplan l Eindproef

64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 64 uur 216 uur 40 uur

OVER DE OPLEIDING: Als concept artist zorg je voor de eerste visuele vertaling van een idee dat aan de basis ligt van een film, game, animatie of zelfs een product design of mode ontwerp. Een concept design is meestal een illustratie maar kan ook een sculptuur zijn gemaakt van klei of een composiet materiaal. De opleiding is heel praktijkgericht en behandelt alle belangrijke technieken die je toelaten om tot een goed ontwerp te komen. Buiten de traditionele tekentechnieken die onontbeerlijk zijn krijg je in onze gloednieuwe studio ook toegang tot de laatste nieuwe hard- en software. Alle docenten zijn mensen met jarenlange vakkenniservaring en zijn klaar om je een opleiding aan te bieden die gericht is op de vraag van de huidige audiovisuele arbeidsmarkt. Door praktijkgericht te werken zoals dat er in een professionele studio aan toe zou gaan, laat deze opleiding toe om je heel individueel te begeleiden binnen een groot project, krijg je ook de kans om nauw samen te werken met de cusisten van de andere opleidingen zoals game artist, 3D artist en Special FX artist en kan je je zo verder specialiseren.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer De cursist dient een persoonlijke en professionele uitrusting aan te schaffen. Het extra materiaal bedraagt ongeveer 400 euro. Deze bedragen zijn puur ter indicatie en zouden naargelang de interesse van de cursist kunnen variëren. Bijkomende informatie kan je bekomen bij Wim Tilkin : idrawforyou@telenet.be 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 


33

SPECIAL EFFECTS ARTIST DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: NIVEAU 1 l Module script en storyboard 64 uur l Module basis digitaal tekenen 64 uur l Module basis concept design 64 uur l Module basis animatie 64 uur NIVEAU 2 l Module machinima 64 uur l Module motion design 64 uur l Module 3D effects 64 uur l Module compositing 64 uur NIVEAU 3 l Module projectpraktijk 256 uur special effects l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

OVER DE OPLEIDING: De Special Effects Artist heeft binnen een productie de taak om alle speciale effecten en Motion Design te maken voor een Project. Dat kan gaan van eenvoudige text effecten tot de meest complexe water, rook en vuur effecten door middel van particle simulators. Daarbij is de Special Effects Artist verantwoordelijk om de finale look te geven aan een productie, dat door middel van Compositing en Digital Grading. Door gebruik te maken van de meest moderne technieken van digitale beeldverwerking kan de auteur een ongelimiteerd beroep doen op zijn eigen verbeelding en dit visueel vorm geven. Alle docenten zijn mensen met jarenlange vakkennis en zijn klaar om je een cursus aan te bieden die gericht is op de vraag van de huidige audiovisuele arbeidsmarkt. Onze formule waarbij we werken zoals een professionele studio laat toe om je heel individueel te begeleiden binnen een groot project. Door te werken in studioverband krijg je ook de kans om nauw samen te werken met de cusisten van de andere opleidingen zoals game artist, 3D artist en animation artist en kan je je zo verder specialiseren.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken De cursist dient een persoonlijke en profes sionele uitrusting aan te schaffen. Het extra materiaal bedraagt ongeveer 400 euro. Deze bedragen zijn puur ter indicatie en zouden naargelang de interesse van de cursist kunnen variëren. Bijkomende informatie kan je bekomen bij Wim Tilkin : idrawforyou@telenet.be 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan. Vlot kunnen werken op pc is een must.


34

SOUND PRODUCER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Als realisator van audioproducties maak je creaties van alle niet gecomponeerde geluidselementen in een film, een voorstelling, een muziekopvoering of -opname, een computerspel of elk ander multimedia project. De sound-producer kan ook gedefinieerd worden als: “De manipulator van audio elementen om een bepaald gewenst effect te bereiken of bepaalde gevoelens teweeg te brengen.” De lessen worden gestructureerd en vooral praktijkgericht opgebouwd waarbij de vakken muziekproductie, instrumenten, mixing audio-opname, muziek onder beeld en sounddesign ruimschoots aan bod komen. Als sound-producer maak je digitale muziek en geluidseffecten voor bijvoorbeeld CD’s, reclamejingels, film, radio, animaties, games, internet en theater. De compilaties worden samengesteld in een professionele geluidsstudio voor verschillende opdrachtgevers zoals reclamebureaus, bands en platenmaatschappijen, inspelend op de hedendaagse muziektendensen en stijlen. Als sound -producer moet je goed onder druk kunnen presteren, omdat het werk in een studio veel geld kost, er wordt namelijk met veel en dure apparatuur gewerkt. Soms ben je als realisator van audioproducties in dienst van een band, orkest, een radio- of tv-studio. Maar veelal werk je als realisator van audioproducties op freelance basis aan allerlei losse opdrachten na mekaar.

NIVEAU 1: INITIATIE AUDIOPRODUCTIES l Inleiding in de electronische muziek 8 uur l Initiatie muziekproductie 40 uur l Initiatie instrumenten 24 uur l Initiatie mixing 24 uur l Initiatie compositie 24 uur NIVEAU 2: REALISATOR AUDIOPRODUCTIES l Ondernemersmodule basis 68 uur muziekproductie en instrumenten l Ondernemersmodule mixing 60 uur audio-opname NIVEAU 3: REALISATOR AUDIOPRODUCTIES l Ondernemersmodule beeld en 72 uur muziek l Ondernemersmodule muziek en 56 uur sounddesign l Module projectpraktijk 120 uur l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH: DAG Les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld ±160 euro handboeken 

START dinsdag 23 septemer 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 


35

REALISATOR VIDEOPRODUCTIES OVER DE OPLEIDING: Als realisator van videoproducties kan je als zelfstandige producent de volledige productie van een video-opname grotendeels voor je rekening nemen. De videoproducties van je doelgroep kunnen bijvoorbeeld variëren van regionale reclamespots, bedrijfsvideo’s voor KMO’s of VZW’s, educatieve programma’s, video’s voor multimedia-producties, tot trouwreportages, enz… Als realisator van videoproducties kan je ook werken als freelance allround-medewerker, bij grotere productiehuizen, tv-zenders of eventueel reclame-en publiciteitsbedrijven. bijv. in de productie of research. Camjo’s of journalisten die hun inzicht of vaardigheden in de audiovisuele productietechnieken willen verruimen, komen ook zeker aan hun trekken in deze opleiding.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) Er kan afgeweken worden van bovenstaande dagen omwille van praktijkoefeningen die meestal in de weekends doorgaan: captaties van happenings, events, festivals, officiële gelegenheden, enz…

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

VOORWA ARDEN Men moet geslaagd zijn per deel om naar het volgende deel te mogen overgaan. 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: DEEL 1 256 uur Bassis van onderstaande vakken + praktijk DEEL 2 256 uur Gaat dieper in op onderstaande vakken + praktijk DEEL 3 256 uur Ondernemerschap en filmprojecten (mits goedkeuring nieuw curriculum) l Inleiding video Basistechniek video, aansluitingssystemen video en audio, verschillende systemen, welke apparatuur voor welke opdracht. l Licht, camera, geluid Materialenleer, belichting, esthetische beeldvorming door de belichting, driepuntsbelichting als basis, realisatie enkele typische toepassingen, bepaling uiterste grenzen van de mogelijkheden in functie van de gebruikte opnamemedia en kwaliteitsnormen, beeldopname: kunst-, dag- en gemengd licht, dag- en nachtopname. l Eenvoudige audio-opnamen Er wordt uitgegaan van het “ABC voor video - The grammar of television” van D. Davis. De bedoeling is, in de vorm van oefeningen, te komen tot het systematisch opbouwen van beeldenreeksen. l Scenario en draaiboek Praktijkgerichte lessenreeks in een workshop met specifieke opdrachten. De nadruk ligt op het “verhalend” aspect. l Praktische oefeningen video Reportage-oefeningen in groepen van drie cursisten (cameraman, geluidstechnicus, realisator ) werkt elke groep drie opdrachten uit. Hierna moet je zelfstandig een eenvoudige video-opdracht kunnen uitvoeren. l Montage en sonorisatie Workshop gewijd aan de eigenlijke montage en sonorisatie. l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


36

WEBDESIGNER

37

WEBONTWIKKELAAR

OVER DE OPLEIDING: Een creatief dynamische webpagina ontwerpen, goochelen met ontwikkeltools, websites onderhouden,… je leert het allemaal in de opleiding webdesigner. Reclamebureaus, webdesignbureaus of communicatieafdelingen van bedrijven zijn op zoek naar jou! Je eigen bedrijf oprichten kan natuurlijk ook.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Met je kennis van HTML en PHP maak je op vraag van de klant een op maat geleverde webapplicatie. Je neemt projecten over van webdesigners die de programmeerzijde van een website liever aan een webontwikkelaar overlaten. Een job met toekomst.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

Uren en modulenamen zijn onder voorbehoud tot definitief goedkeuring van dit nieuwe curriculum NIVEAU 1 l Programmeren Back End 128 uur l Front end ontwikkeling 128 uur NIVEAU 2 l Programmeren Back End 2 64 uur l Front end ontwikkeling 2 24 uur l Data 40 uur l Technische analyse 20 uur l Functionele analyse 60 uur l Einwerk webshop bouwen 40 uur l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

NIVEAU 1 l Inleiding + Internettechnieken & 84 uur websitebeheer l Grafische technieken 96 uur l Eindwerkbegeleiding 20 uur NIVEAU 2 l Analyse 56 uur l Animatie 80 uur l Dynamische webtechnieken 80 uur l Eindwerkbegeleiding 40 uur l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH:

PRAKTISCH:

DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur)

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 150 euro handboeken webdesign

START maandag 22 september 2014

DUUR 6 maanden

CAMPUS Genk

VOORWA ARDEN Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan.

DAG les op maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) KOSTPRIJS 790 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 160 euro handboeken webontwikkelaar START maandag 22 september 2014 DUUR 7 maanden CAMPUS Genk

TOELATINGSVOORWA ARDEN Diploma middelbaar onderwijs (of schriftelijke motivering). Men moet telkens geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen overgaan.


39

38

DESKTOP PUBLISHER

GRAFISCH VORMGEVER OVER DE OPLEIDING:

OVER DE OPLEIDING: Als desktop publisher werk je een (bestaand) artistiek ontwerp technisch uit tot een drukklaar document en maak je technische afspraken met de drukker. Je bent technisch georiënteerd. Je leert op een grafisch-technisch correcte manier digitale bestanden aanleveren. Tijdens de opleiding wordt zoveel mogelijk gewerkt met nieuwe technieken, materialen en apparatuur.

Indien je geslaagd bent voor de opleiding “Desktop Publisher” kan je aansluitend de opleiding van “Grafisch Vormgever” volgen. Als grafisch vormgever ontwerp je in de eerste plaats een artistiek concept of ontwerp. Als zelfstandige vormgever werk je je eigen creatie ook uit tot een technisch uitvoerbaar 2D of 3D product. Je creatieve en artistieke aanleg wordt stap voor stap tijdens de opleiding via praktijkoefeningen ontplooit.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l

Digitaal tekenen 68 uur Digitale beeldverwerking 64 uur Digitale opmaak en typografie 80 uur Drukwerkvoorbereiding 48 uur Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

l l l l

Creatief ontwerpen 128 uur Briefing en voorbereiding, het creatief denkproces, uitvoerbaarheid van een ontwerpidee, van ontwerpschets tot presentatie- ontwerp, voorbereiding van eigen organisatie, ontwerppresentatie en -verdediging, een grafisch presentatieontwerp uitwerken tot 2D- en 3D-producten, eindwerkbegeleiding creatief ontwerp Crossmedia publishing 48 uur Toegepaste bedrijfsvoering 36 uur Eindwerkbegeleiding 48 uur

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) 

KOSTPRIJS 590 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 160 euro handboeken DTP 

START maandag 22 september 2014 midden januari 2015

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. en vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) 

KOSTPRIJS 490 euro inschrijvingsgeld 

START begin februari 2015 aansluitend op de opleiding desktop publisher

DUUR 3 maanden

CAMPUS Genk 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 

DUUR 3 maanden CAMPUS Genk 

TOELATINGSVOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor de opleiding desktop publisher 


40

PC-TECHNICUS OVER DE OPLEIDING: Als PC-technicus ben je hoofdzakelijk een technisch-opgeleid-iemand binnen het domein van de informatica. Enerzijds sta je in voor het onderhoud en herstellingen van PC’s en randapparatuur. Anderzijds word je meer en meer geconfronteerd met desktops, die deel uitmaken van een netwerkstructuur, zodat je in de praktijk op zijn minst noties moet hebben van netwerken. De centrale invalshoek ligt op het vlak van de hardware-infrastructuur, maar je dient ook een gedegen kennis te hebben van operating systems. Deze kennis kan je allemaal verwerven tijdens de opleiding tot pc-technicus.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: Opgelet: beperkte aanpassingen in het programma zijn nog mogelijk. l Basisniveau 264 uur Basismodule hardware, operating systems en netwerken l 1e niveau 256 uur Hardwarereparatie en assemblage, operating systems-netwerk componenten, ondernemersvaardigheden, praktijk pc-technicus l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

KOSTPRIJS 790 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 160 euro handboeken pc-technicus 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 


41

KNELPUNTBEROEP

NETWERKBEHEERDER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l

Basisniveau 264 uur Basismodule hardware, operating systems en netwerken 1e niveau 260 uur TCP/IP deel1, aanvullende praktijk windows server en intranet, aanvullende praktijk linux en intranet 2e niveau 256 uur TCP/IP deel2, Interconnectie en ondernemersvaardigheden, aanvullende praktijk, interconnectie Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

OVER DE OPLEIDING: Als netwerkbeheerder speel je de dag van vandaag steeds meer een belangrijkere rol in de informaticawereld. Je hebt kennis van hardware, besturingssystemen en de nodige softwareinstallaties. Je zorgt ervoor dat pc’s met elkaar kunnen communiceren en je kan een netwerk opzetten. Na implementatie kan je als netwerkbeheerder dat netwerk ook beheren, onderhouden en beveiligen. Ook interconnectie tussen verschillende platvormen is voor jou geen geheim meer. Al deze kennis word je bijgebracht tijdens de opleiding tot netwerkbeheerder.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 8.45 tot 16.20 uur) 

KOSTPRIJS 990 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer ± 160 euro handboeken netwerkbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 


42

KNELPUNTBEROEP

DIGITAAL TECHNISCH TEKENAAR OVER DE OPLEIDING: Als digitaal technisch tekenaar kan je een bouwen uitvoeringsplan volledig digitaal uittekenen met inbegrip van de visualisatie, kan je tekeningen verwerken die berekend en handmatig geschetst worden door architecten, studiebureaus, en andere … Het omvat niet het tekenen van betonplannen, staalbouwtekenen, … Als digitaal technisch tekenaar kan je divers aan de slag bij architectenbureaus, studiebureaus, aannemers uit de bouwsector, de hoofdverantwoordelijke tekenkamer, het uittekenen van standenbouw, het visualiseren van gebouwen, het ontwerpen van reclamezuilen, het ontwerpen van interieurs, … enz.

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 890 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 9 maanden 

CAMPUS a. Tongeren b. Neerpelt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van éénzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen gaan. 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: INLEIDING BOUWTECHNIEK 132 uur l Materialenkennis l Planlezen l Bouwconstructie l Wetenschappelijk tekenen l SketchUp l Moduleproef DIGITA AL TEKENEN IN AUTOCAD 132uur l Initiatie tekenen 2D l Bouwaanvraag van een woning 2D l Leren denken en tekenen in de ruimte l Ruimtelijke voorstelling van een woning 3D l Moduleproef VISUALISATIE IN AutoCAD 132 uur l Initiatie l Visualisatie (mapping, belichting, rendering) l In- en export l Internet l Moduleproef ANIMATIE IN 3D STUDIO MA X 132uur l Initiatie l Visualisatie (mapping, belichting, rendering) l In- en export l Internet l Moduleproef BEDRIJFSBEHEER 132uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht


43

ONDERNEMER E-COMMERCE OVER DE OPLEIDING: Als ondernemer e-commerce kan je goederen en diensten verkopen via internet. E-commerce zit in de lift.. 1 op 4 Belgen heeft de voorbije 12 maanden iets online gekocht.. Als ondernemer e-commerce bied je nu online winkels aan waarin klanten duizenden producten kunnen doorkijken, een bestelling kunnen plaatsen, de gewenste verschepingsmethode kunnen kiezen en hun aankoop kunnen betalen met hun credit cards. Tijdens de opleiding ondernemer ecommerce worden vooral jou online marketinginzichten tot een professioneel level getild om zo succesvol mogelijk aan online-verkoop te kunnen doen.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

PRAKTISCH: DAG les van maandag t.e.m. vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 395 euro inschrijvingsgeld 

START a. maandag 22 september 2014 b. maart 2015 aansluitend op de opleiding “Webdesign” 

DUUR 2 maanden 

CAMPUS a. Neerpelt b. Genk 

l

Ondernemer e-commerce 128 uur Profiel van het bedrijf, kennis van het internetmedium, e-commerce systemen en mogelijkheden, usability, scooren op google, communicatie versus elektronische omgangsvormen, marketing, management, deontologie, juridische aspecten, case studies, monografie en eindwerk.


44

KNELPUNTBEROEP

POLYVALENT SCHILDER OVER DE OPLEIDING: Starten als zelfstandig aannemer of medewerker van een schildersbedrijf: creativiteit ten top. Binnen en buiten schilderen, decoratief schilderen, behangen, vloerbekleding plaatsen, meubelafwerking, spuittechnieken,… Nauw contact met klanten en collega’s, een gevarieerde binnen- en buitenwerkomgeving, technisch bezig zijn met je handen: allemaal attractieve argumenten om in de bouw te werken. Maar ook de theorie komt aan bod: materiaalsoorten, opmeten, offertes maken, milieu en veiligheid… Tijdens deze opleiding word je praktijkgericht opgeleid tot Erkend Aannemer Schilderwerken.

PRAKTISCH: DAG les op maandag t.e.m. donderdag (van 8.45 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld 130 euro handboeken 250 euro professioneel schildersmateriaal (vrij aan te kopen-richtprijs) 100 euro grondstoffen

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Basis schilder, wand en vloer 124 uur Werkopdracht: meetkunde, opmeten van ruimtes Technologie: kleurenleer, materiaalkennis, gereedschap Initiatie uitvoeren werkopdracht: inrichten werkplek, voorbereiding van diverse ondergronden, manueel aanbrengen van dekkende verflagen, basistechnieken van behangen, vloerbekleding Initiatie Veiligheid en Milieu/VCA: veiligheidsuitrusting, veilig gebruik van gereedschappen en machines, verzorging, sorteren van afval Inclusief Moduleproef l Vervolmaking schildertechnieken 128 uur Analyse van een werkopdracht: planlezen, de elementen van een uitvoerings dossier, technologie van het materiaal en gereedschap Uitvoeren van een opdracht : werfvoorbereiding, voorbehandelen en afwerken van vlak manueel schilderwerk , algemene spuittechnieken Veiligheid en milieu Inclusief Moduleproef l Vervolmaking decoratieve schilder- 80 uur technieken en probleemanalyse Basis decoratieve technieken: ontleden van de ondergrond, stijl en kleurenleer, uitvoering, moduleproef l Initiatie Bouwadministratie: kostprijsberekening, administratie/verzekeringen, milieu, wetgeving, inclusief moduleproef l Initiatie Uitvoeringsdossier: opmeten volgens plan, meetstaat opmaken, lastenkohieren analyseren, bestekken opmaken, prijsoffertes l Veiligheidsmodules 28 uur Veiligheidscoördinatie niveau 12 (16u), Asbest (8u), Werken op hoogte (4u) l Vervolmaking bouwadministratie 36 uur Inclusief afwerking uitvoeringsdossier l Bedrijfsbeheer 132 uur Commercieel beleid, recht- en wetgeving, financieel beleid l Facultatieve Praktijk, Stage 120 uur


45

KNELPUNTBEROEP

BASISOPLEIDING POLYVALENT BOUWVAKKER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Nauw contact met klanten en collega’s, een gevarieerde binnen en buiten -werkomgeving, technisch bezig zijn met je handen: allemaal attractieve argumenten om te in de bouw te werken Wie zou er niet graag de basis meekrijgen van een aantal bouwberoepen “the real stuff”: metsen, isoleren, plakken, tegelen, vloeren, gipswanden zetten, schilderen… Maar ook de theorie: materiaalsoorten, opmeten, offertes maken, milieu en veiligheid…en zelfs uw diploma bedrijfsbeheer halen Tijdens deze opleiding kan je proeven van een aantal basisbouwopleidingen tijdens 1 jaar.

PRAKTISCH: DAG les op maandag t.e.m. donderdag (van 8.45 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld 250 euro grondstoffen 190 euro handboeken 250 euro professioneel bouwvakkersmateriaal (vrij aan te kopen-richtprijs)

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

l l l l l l l

Basis Ruwbouw (afwerking) 64 uur Plan lezen en rekenen, bouwtechnologie, bouwproces, ruwbouwkenmerken, kennis van bouwmaterialen, betonconstructies, inclusief moduleproef Basis metselen en betonwerken (praktijk) 64 uur Basistechnieken voor uitvoering van metselwerk, vervaardigen van een eenvoudige betonconstructie, inclusief moduleproef Basis isoleren (theorie en praktijk) 32 uur Waarom en hoe isoleren: Isolatiewaarden, vakmanschap, doorlopende isolatieschil, winddichte plaatsing, dampscherm, condens, bouwknopen/Koudebrug gen, ventileren. Lessen: Les 1: luchtdichtheid(plat dak), winddicht Les 2: tussen dakspanten Les 3: tussen kepers Les 4: muren, op houtskelet, OSB, gemetste muur Les 5: vloeren Les 6: varia (rolluikkast, velux, verticale pootjes…) Inclusief moduleproef Basis pleisterwerken-stukadoor (praktijk) 60 uur Hanteren en onderhouden van machines, werken op stellingen, werfinrichting en onderhoud, de basistechnieken van pleisterwerk: controle en opmeten van de ondergrond, toleranties, ondergrond voorbereiden, plaatsen van profielen, mengsels kunnen bereiden, pleisteren op 1 of meerdere lagen, plaatsen van stucanet, vlakmaken, schuren Inclusief moduleproef Basis tegelzetten (praktijk) 64 uur Basiskennis soorten vloer- en wandtegels, hanteren en onderhouden van machines, basistechniek cementeren, basistechniek dekvloerleggen, basistech- niek op maat maken van tegels en vloeren, basistechniek verlijmen Inclusief Moduleproef Basis droge afbouw-gipswanden (praktijk) 40 uur Warenkennis en technologie, gipskartonplaten en de onderstructuur Inclusief Moduleproef Basis schilderen 124 uur De Werkopdracht: meetkunde, opmeten van ruimtes Technologie: kleurenleer, materiaalkennis, gereedschap Werkopdracht uitvoeren: inrichten werkplek, voorbereiding van diverse ondergronden, manueel aanbrengen van dekkende verflagen, basistechnieken van behangen, vloerbekleding

l l

Inclusief Moduleproef Veiligheidsmodules Veiligheidscoördinatie niveau 12 (16u) Asbest (8u) Werken op hoogte (4u) Bedrijfsbeheer Commercieel beleid Recht- en wetgeving Financieel beleid

28 uur

132 uur


46

KNELPUNTBEROEP

AANNEMER INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING OVER DE OPLEIDING: Nauw contact met klanten en collega’s, een gevarieerde binnen- en buitenwerkomgeving, technisch bezig zijn met je handen: allemaal attractieve argumenten om in de bouw te werken. Starten als zelfstandig aannemer of medewerker van een HVAC bedrijf: techniek ten top. Maar ook de theorie komt aan bod: materiaalsoorten, opmeten, offertes maken, milieu en veiligheid… Tijdens deze opleiding word je praktijkgericht opgeleid tot Erkend Installateur Centrale Verwarming.

PRAKTISCH: DAG les op maandag t.e.m. donderdag (van 8.45 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld 100 euro grondstoffen 150 euro handboeken 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Initiatiemodule installateur 120 uur centrale verwarming Initiatiemodule installaties: tekenen en planlezen, warenkennis en materialenleer (initiatie CV: toestellen, leidingen,… & initiatie Sanitair: toestellen, leidingen), basis veiligheid, kostprijs, werkorganisatie Initiatiemodule verbindingen maken (lassen) Inclusief moduleproef l Basismodule elektriciteit 52 uur voor de installateur l Basismodule installateur CV 88 uur Planlezen , tekenen, symbolen (vervolg), warenkennis en materialenleer (vervolg), ontwerp van installaties, kostprijsberekening, bedrijfsorganisatie en lezingen, veiligheid – verzekeringen, bedrijfsuitrusting, normen, opgave eindwerk Inclusief Moduleproef l Vervolmaking installateur CV 156 uur Warmteverliesberekening, verwarmingstoestellen, dimensionering, circulato ren, hydraulische kringen, regeltechniek, normen, plaatsing, praktijk Inclusief Moduleproef l Veiligheidsmodules 28 uur Veiligheidscoördinatie niveau 12 (16u), Asbest (8u), Werken op hoogte (4u) l Bouwadministratie 36 uur Administratie: Kostprijsberekening , verzekeringen , milieu , wetgeving Inclusief Moduleproef Uitvoeringsdossier, monografie, eindproef: Haalbaarheidsstudie incl. projectbeschrijving: opmeten volgens plan, meetstaat opmaken, lastenkohieren analyseren, bestekken opmaken, prijsoffertes l Bedrijfsbeheer 132 uur Commercieel beleid, recht- en wetgeving, financieel beleid


47

KNELPUNTBEROEP

DAKWERKER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Starten als zelfstandig dakwerker of als medewerker van een dakwerkersbedrijf: “the real stuff”. Nauw contact met klanten en collega’s, een gevarieerde binnen- en buitenwerkomgeving, technisch bezig zijn met je handen: allemaal attractieve argumenten om in de bouw te werken. Maar ook de theorie: materiaalsoorten, opmeten, offertes maken, milieu en veiligheid… komen aan bod. Tijdens deze opleiding word je praktijkgericht opgeleid tot Aannemer Hellende Niet-Metalen Dakwerken.

PRAKTISCH: DAG les op maandag t.e.m. donderdag (van 8.45 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld 100 euro grondstoffen 130 euro handboeken 250 euro professioneel dakwerkersmateriaal (vrij aan te kopen-richtprijs)

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Genk 

l Introductie in het beroep van dakwerker 132 uur Basis theorie: tekenen en planlezen , materieel kennis en materialenleer, dak en zinkwerken, basis veiligheid/werkorganisatie/kostprijs, bedrijfs- /werfbezoek Basis praktijk Inclusief moduleproef l Vervolmaking in het beroep van dakwerker156 uur Theorie: materialenkennis, dakopbouw en dakbedekking , technologie – constructie en details, bedrijfsbezoeken en lezingen, bedrijfsorganisatie voor de dakwerker Praktijk: Uitvoeringstechnologie Inclusief Moduleproef l Vervolmaking daktimmer 128 uur Theorie: Dakopbouw: plat-, lessenaars-, zadel-, samengesteld dak Balklagen, Platte Daken, Traditionele versus hedendaagse versus bijzondere dakconstructies Praktijk Inclusief Moduleproef l Specialisatie hellende niet-metalen 128 uur dakbedekkingen Theorie: kostprijsberekening, materialenkennis en materialenleer, techniek en details Uitvoeringstechnologie en veiligheidsvoorschriften Inclusief Moduleproef l Veiligheidsmodules 64 uur Veiligheidscoördinatie niveau 12 (16u) Asbest (8u) Werken op hoogte (4u) l Bouwadministratie 36 uur Administratie: Kostprijsberekening , verzekeringen , milieu , wetgeving Inclusief Moduleproef Uitvoeringsdossier, monografie, eindproef: Haalbaarheidsstudie incl. projectbeschrijving: opmeten volgens plan, meetstaat opmaken, lastenkohieren analyseren, bestekken opmaken, prijsoffertes l Bedrijfsbeheer 132 uur Commercieel beleid, recht- en wetgeving, financieel beleid


48

KNELPUNTBEROEP

POLYVALENT SCHRIJNWERKER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

OVER DE OPLEIDING: Nauw contact met klanten en collega’s, een gevarieerde binnen- en buitenwerkomgeving, technisch bezig zijn met je handen: allemaal attractieve argumenten om in de bouw te werken. Starten als zelfstandig aannemer of medewerker van een Schrijnwerkerij: techniek ten top. Maar ook de theorie komt aan bod: materiaalsoorten, opmeten, offertes maken, milieu en veiligheid… Als je slaagt voor deze opleiding, ontvang je het diploma Aannemer binnenschrijnwerk. Na deze praktijkgerichte opleiding kan je doorstromen naar de opleiding Schrijnwerker Aannemer of meubelmaker.

PRAKTISCH: DAG les op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (van 8.45 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 690 euro inschrijvingsgeld grondstoffen: werken aan een eigen werkstuk 150 euro handboeken 250 euro professioneel schrijnwerksmateriaal (vrij aan te kopen-richtprijs)

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Neerpelt 

l Machinale houtbewerking 72 uur Materialenleer: boomsoorten, houtstructuur, drogen van hout, plaatmateria len, lijmen, verbindingsmiddelen, schuurmaterialen, … Gereedschap en machines: basisgereedschap, machinaal gereedschap, houtbewerkingsmachines, veiligheid… Planlezen Inclusief Praktijk , Inclusief Moduleproef l Basis binnen schrijnwerk 64 uur Binnendeuren: houtsoorten, beslag, deurbladen, draairichting, elektrisch gereedschap, inclusief praktijk Trappen: gebruik van hout, metaal, glas, beton, plaat, lijmsoorten de rechte steektrap Inclusief praktijk, Inclusief Moduleproef l Basis interieur/meubel 64 uur Materialenleer: houtsoorten, plaatmaterialen, terminologie, hang en sluitwerk, legboordragers Bedrijfsuitrusting, Constructieleer Inclusief Praktijk, Inclusief Moduleproef l Productie en plaatsen van binnen- 128 uur schrijnwerk Productie en plaatsen van trappen: soorten trappen, balustraden, trapcon- structies, inclusief praktijk Productie en plaatsen van binnendeuren: indeling volgens constructie, beweging, afmetingen, draairichting lijmen, beslag, omlijsting, inclusief praktijk Module Productie en Plaatsen van Wanden, Plafonds en Lambrisering: opbouw, bekleding,thermische en akoestische isolatie, voorzieningen, openingen, houtsoorten, plaatmaterialen, bevestiging Inclusief praktijk, Inclusief Moduleproef l Werkvoorbereider binnen schrijnwerk 128 uur Kennis productieproces, analyseren en concretiseren van een opdracht, technische en uitvoeringstekeningen maken, productieplanning, materiaalsta ten en atelierdossier opmaken, controle en nacalculatie l Veiligheidsmodules 28 uur Veiligheidscoördinatie niveau 12 (16u), asbest (8u), werken op hoogte (4u) l Beheerskennis cluster hout en meubel 52 uur Administratie: Kostprijsberekening , verzekeringen , milieu , wetgeving Inclusief Moduleproef Uitvoeringsdossier, monografie, eindproef: Haalbaarheidsstudie incl. projectbeschrijving: opmeten volgens plan, meetstaat opmaken, lastenkohieren analyseren, bestekken opmaken, prijsoffertes l Bedrijfsbeheer 132 uur Commercieel beleid, recht- en wetgeving, financieel beleid


49

KNELPUNTBEROEP

ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR OVER DE OPLEIDING: Je wil als elektrotechnisch installateur aan de slag? Je droomt ervan om je eigen zaak te starten? Dan is deze praktijkgerichte opleiding echt iets voor jou. In één jaar tijd doorloop je het volledige traject. Hierin bieden we je een degelijk onderbouwde én praktijkgerichte voorbereiding op het takenpakket en de verantwoordelijkheden van een elektrotechnisch installateur. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die in de elektrosector aan de slag wil. Na het succesvol beëindigen van het volledige traject (inclusief bedrijfsbeheer ) behaal je het diploma “Residentieel Elektrotechnisch Installateur” waarmee je in orde bent voor de vestigingswet en je bijgevolg als zelfstandige kan starten. Met dit diploma kan je uiteraard ook als medewerker worden tewerkgesteld.

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 80 euro grondstoffen 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l

Basis elektrische installaties 128 uur Spanning (U), Stroom (I) en weerstand (R), meten U, I en R met multimeter. Wet van Ohm, vermogen, arbeid. Serie- en parallelschakeling. Lichtschakeling en belschakelingen praktische uitvoering. Soorten magnetisme, toepassingen. Aarding, symbolen en schema lezen. Arei. Zekeringen, automaten. Aardinginstallatie, kringen. BA4, VCA basis Elektromagnetisme, principewerking AC motoren, rolluikmotor, beveiligen van motoren, schakelen van motoren, Fout zoeken in schakelingen met motoren. Elektrotechnische Activiteiten 156 uur Comfortschakelingen, basisprincipes brand -en inbraakbeveiliging, plaatsen & aansluiten van lichtreclame, elektrische netten,overspanningbeveiliging,BA5, werken op hoogte. Elektrotechnisch management 120 uur Wetgeving, aannemingsovereenkomsten, openbare aanbestedingen, administratie, milieu & veiligheid, kostprijsberekening, veiligheid niv 3, opbouw van een dossier, Conceptie energiebeheer, commerciële- en milieuaspecten, omgaan met moeilijke klanten en leveranciers. Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Stage 160 uur Eindproef 4 uur


50

KNELPUNTBEROEP

TECHNICUS ELEKTRONICA OVER DE OPLEIDING: In één jaar tijd doorloop je in een combinatie van theorie en praktijk een volledig traject. Hierin bieden we je een degelijk onderbouwde en praktijkgerichte voorbereiding op het takenpakket en de verantwoordelijkheden van een technicus elektronica. Het is de bedoeling om een “PRAKTISCHE” kennis elektronica mee te geven aan technici die in hun specifieke werksituatie veelvuldig geconfronteerd worden met allerhande defecten, en deze op een praktische, efficiënte en doelgerichte manier willen oplossen. Denk maar aan storingzoekers, service- en onderhoudstechnici in diverse domeinen zoals installateurs centrale verwarming- en luchtbehandelingsystemen, koeltechnici, nieuwe energietechnieken, installateurs van beveiligingssystemen, herstellers van elektrische huishoudtoestellen, installateurs van audio systemen. Na het succesvol beëindigen van het traject (inclusief bedrijfsbeheer) behaal je het certificaat “Technicus elektronica”. Dit is de ideale opleiding als vakman in de elektronica of als springplank naar een vervolgopleiding tot “Technicus industriële elektronica”.

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en vrijdag (9.00 - 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 725 euro inschrijvingsgeld 110 euro grondstoffen 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l l

Basis elektriciteit 80 uur Spanning (U), Stroom (I) en weerstand (R), meten U, I en R met multimeter. Wet van Ohm, vermogen, arbeid. Serie- en parallelschakeling. Lichtschakeling en belschakelingen praktische uitvoering. Soorten magnetisme, toepassingen. Aarding, symbolen en schema lezen. Arei. Zekeringen, automaten. Aardingsinstallatie, kringen. BA4, VCA basis Basis elektronica 64 uur Lineaire, NTC-, PTC-, LDR- en VDR- weerstanden, potmeters. Dioden, enerdioden en LED’s. Condensatoren. Toepassen en uitmeten van ovenstaande onderdelen. Gelijkrichten en afvlakken wisselspanningen. Werken met oscilloscoop. De OPAMP als comparator. NPN- en PNPtransistor: werking en uitmeten. Begrippen digitale techniek. Elektronica monteur 128 uur Componentenkennis Lineaire weerstanden : uitvoeringen. Dioden- & zenerdioden. Transistoren. Spanningsregelaars Instelbare weerstanden. Condensatoren. Opamp, timer ic’s, digitale poorten Metingen: werken met multimeter & oscilloscoop Componenten toepassen in praktische schakelingen Schema lezen. Storing zoeken. Soldeertechnieken Toegepaste elektronica 128 uur Lineaire en speciale weerstanden, condensatoren, spoelen, diode, diac, transistoren Mosfet / Triac / Thryristoren Lineare voedingen / Schakelende voedingen. Multivibratoren / Opamp’s / Timers & tellers / RC kringen Digitale technieken Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Eindproef 4 uur Stage 120 uur


51

KNELPUNTBEROEP

KOELTECHNISCH INSTALLATEUR DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l l l l

Elektrische Installaties 128 uur Elektrische montage 32 uur Koeltechnische montage 96 uur Koeltechnieken 128 uur Koeltechnisch management 120 uur C-proef koeltechnisch installateur 4 uur Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Eindproef 4 uur Stage 120 uur

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

OVER DE OPLEIDING: Spreekt het werken in de koeltechniek je aan, en ben je op zoek naar een opleiding waarbij de combinatie tussen praktijk en theorie je alle kans op slagen geven, dan ben je met deze voltijdse dagopleiding aan het juiste adres. Op één jaar tijd schoolt SYNTRA je tot een vakbekwaam koeltechnieker met de nodige kennis en vaardigheden die een installateur koeltechnieker dient te bezitten. Eveneens volg je ook “Basiskennis bedrijfsbeheer” wat je achteraf in staat stelt een zelfstandige activiteit met succes op te starten. De aangeleerde theorie en praktijk kan je meteen toepassen op je stageplaats bij een erkend installateur.

KOSTPRIJS 825 euro inschrijvingsgeld 85 euro grondstoffen 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 


52

FIETSVAKHANDELAAR OVER DE OPLEIDING: Fietsvakhandelaar is een volwaardige dagopleiding. Deze opleiding geeft je de kans om op één jaar uit te groeien tot een vakspecialist. De combinatie tussen praktijk en theorie geven je alle kans op slagen in de fietssector. Op één jaar tijd schoolt SYNTRA je tot een vakbekwaam fietshandelaar met een grondige kennis van de meest courante toegepaste systemen bij moderne fietsen (aandrijving van krachten, remkrachten en remsystemen, het frame, zadels en sturen, wielen enz.). Ook de elektrische fiets wordt uitvoerig behandeld voor wat betreft werking, onderhoud en herstellingen. Een fietshandelaar moet alle nieuwe technische snufjes door en door kennen. Zijn/haar taak bestaat niet alleen uit het onderhouden, herstellen en afleveringsklaar maken van de tweewielers in de werkplaats, maar ook uit het klantenadvies en verkoop van fietsen en accessoires. Daarnaast moet je ook een klare kijk hebben op de bedrijfsorganisatorische aanpak. Je moet naast technische veelzijdigheid ook commercieel en dienstverlenend ingesteld zijn. Het zijn immers je klanten die je zaak maken. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die in de fietssector aan de slag wil. Na het succesvol beëindigen van het volledig traject (inclusief bedrijfsbeheer), behaal je het diploma “Fietsvakhandelaar”, waarmee je in orde bent voor de vestigingswet en je bijgevolg als zelfstandige kan starten als fietshandelaar. Met dit diploma kan je uiteraard ook als medewerker worden tewerkgesteld.

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 785 euro inschrijvingsgeld 65 euro grondstoffen 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE:

CAMPUS Hasselt 

l l l l l l l l l

Basisvaardigheden mechanica fiets 44 uur Basis fietstechniek 84 uur Fietshersteller 108 uur Fietstechnicus 104 uur Technicus elektrische fietsen 52 uur Bedrijfsorganisatie in de fietsvakhandel 32 uur Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Eindproef 4 uur Stage 120 uur

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 


53

KNELPUNTBEROEP

POLYVALENT LASSER DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l l l l l l l l

Inleidende module lassen 64 uur Polyvalent lasser 64 uur Halfautomatisch lassen (MIG-MAG) 60 uur TIG Lassen 80 uur Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht Eindproef 4 uur Stage 120 uur Aanvullende praktijk 40 uur

PRAKTISCH: OVER DE OPLEIDING:

DAG les op maandag, dinsdag en donderdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

Deze allround-opleiding leidt je op tot vakkundig lasser. Ze geeft je de kans om uit te groeien tot een vakspecialist. De combinatie tussen praktijk en theorie geven je alle kans op slagen in de diverse lastechnieken. Op een halfjaar tijd schoolt SYNTRA je tot een vakbekwaam lasser. Na een introductie van het gassmeltlassen ga je meteen aan de slag met BMBE-lassen (booglassen met beklede elektrode), MAG-lassen en TIG-lassen. In deze voltijdse dagopleiding wordt de cursist voor wat betreft het MAG-lassen en TIG-lassen tot op een gespecialiseerd niveau gebracht. Veiligheid- en milieuvoorschriften vormen een permanent aandachtspunt. Deze opleiding richt zich vooral naar KMOmedewerkers van metaalconstructiebedrijven, zelfstandigen en kandidaat ondernemers binnen dit vakgebied. Na het succesvol beëindigen van het volledig traject (inclusief bedrijfsbeheer), behaal je het diploma “Polyvalent lasser”, waarmee je in orde bent voor de vestigingswet en bijgevolg als zelfstandige kan starten als Polyvalent lasser. Met dit diploma kan je uiteraard ook als medewerker worden tewerkgesteld.

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 175 euro grondstoffen 80 euro handboeken bedrijfsbeheer 

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 


54

KNELPUNTBEROEP

ALGEMEEN ONDERNEMER IN MOTORVOERTUIGEN (HANDELAAR IN GEBRUIKTE VOERTUIGEN / CARROSSERIEHERSTELLER) OVER DE OPLEIDING: Algemeen ondernemer in motorvoertuigen is een volwaardige dagopleiding. Deze opleiding geeft je de kans om op één jaar uit te groeien tot een vakspecialist. De combinatie tussen praktijk en theorie geven je alle kans op slagen in de autosector. Op één jaar tijd schoolt SYNTRA je tot een vakbekwaam auto- / motortechnicus met een grondige kennis van de auto- / motormechanica en elektriciteit. Ook materialenkennis en alles over het rijdend gedeelte van auto en motorvoertuigen wordt behandeld. Zelfs een basis carrosserie / frame zit in deze opleiding vervat. Deze opleiding is in de eerste plaats bedoeld voor iedereen die in de mobiliteitssector aan de slag wil. Na het beëindigen van het volledig traject (inclusief bedrijfsbeheer), behaal je het diploma “Algemeen ondernemer in motorvoertuigen”, waarmee je in orde bent voor de vestigingswet en je bijgevolg als zelfstandige kan starten als handelaar gebruikte voertuigen en carrosseriehersteller. Met dit diploma kan je uiteraard ook als medewerker (hulpmecanicien) worden tewerkgesteld. Cursisten die na het behalen van dit getuigschrift zich nog verder willen specialiseren als garagehouder, kunnen dit door eventueel nog een avondopleiding van één jaar te volgen (120 u / één dag per week). Deze cursisten behalen dan het diploma “Gespecialiseerd ondernemer voor het auto- en motorbedrijf”. Je bent dan in orde voor de vestigingwet en kan starten als garagehouder

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: Opgelet: beperkte aanpassingen in het programma zijn nog mogelijk.

l Basis mechanica (mobiliteit) 68 uur l Basis elektriciteit (mobiliteit) 60 uur l Hulpmecanicien auto praktijk 40 uur l Basis carrosserie, materialen- 120 uur kennis, rijdend gedeelte l Sectorkennis 40 uur l Aandrijving: diagnose en 128 uur reparatie l Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht l Eindproef 4 uur l Stage 120 uur

PRAKTISCH: DAG les op maandag, dinsdag en vrijdag (van 9.00 tot 16.30 uur) 

KOSTPRIJS 785 euro inschrijvingsgeld 55 euro grondstoffen 85 euro handboek sectorkennis 80 euro handboeken bedrijfsbeheer

START maandag 22 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 

VOORWA ARDEN Geslaagd zijn voor alle modules van eenzelfde niveau om naar een hoger niveau te mogen doorstromen. 


55

TUINAANNEMER/ TUINVERZORGER OVER DE OPLEIDING: Je leert zowel in te staan voor het beheer en de aanleg van tuinen als voor het verzorgen van de tuin (gras maaien, borders verzorgen, hagen scheren , het snoeiwerk, het vervangen van planten en bomen..) en het uitvoeren van algemene en kleine tuinonderhoudswerken. A.d.h.v. een plan (ontwerp) van opdrachthouders leer je een prijsofferte samen te stellen en de grondbewerkingen en constructiewerken voor een privétuin of openbaar groen uit te voeren en te onderhouden. De opleiding bestaat uit 3 dagen les en 2 dagen verplichte stage bij een tuinaannemer of tuinverzorger, hetzij via een arbeids- of stageovereenkomst.

DEZE ONDERDELEN KRIJG JE: l Bodemkunde -bemestingsleer- 48 uur grondbewerkingen l Plantenkennis - plantkunde - Onkruidenleer 120 uur l Snoeien 64 uur l Toxicologie, ziekten en plagen 68 uur l l l l l l

Tuinstijlen:Vormelijke aspecten 20 uur van een tuin Machines- en materiaalleer 24 uur Werkorganisatie 44 uur Onderhoudstechnieken 68 uur Aanleggen van tuinen 116 uur Landmeten, karteren, uitzetten, hoogte meting Bedrijfsbeheer 132 uur Boekhouden, commercieel beleid, algemeen en financieel beleid, recht

PRAKTISCH: DAG Les op dinsdag, woensdag en donderdag (van 9.00 tot 16.35 uur) 

KOSTPRIJS 795 euro inschrijvingsgeld 130 euro handboeken bedrijfsbeheer en ziekteleer Materialen: je zorgt zelf o.a. voor een snoei schaar, takkenschaar, handhaagschaar, veiligheidsschoenen, werkkledij, werkhand schoenen, regenkledij, veiligheidsbril, oorbe schermers… 

START dinsdag 23 september 2014 

DUUR 1 jaar 

CAMPUS Hasselt 


LIKE US! Ben jij al ‘Fan’, ‘Follower, ‘Subscriber’ of ‘Connection’ van SYNTRA Limburg? Neen? Neem dan zeker een kijkje op een van onderstaande kanalen en word lid van de ‘SYNTRA Experience’.

facebook.com/syntralimburg

linkedin.com/company/syntra-limburg youtube.com/syntralimburg twitter.com/syntralimburg


REALISATOR VIDEOPRODUCTIES

DAVID DE WAGTER GETUIGT

“PROEVEN VAN ELK ASPECT VAN HET VAK” David werd van huis uit gestimuleerd om een universitair diploma te behalen. Hij koos voor Toegepaste Economische Wetenschappen. “Aan de unief kroop het bloed al waar het niet gaan kon: bezig zijn met camera’s, een microbe die ik van mijn papa had geërfd. Hij draaide zijn eerste tapes bij mijn geboorte.” David zei de studie TEW vaarwel, volgde de liefde voor het beeld en belandde bij SYNTRA Genk.

Samen met enkele studiegenoten runt hij een paar bedrijven in de sector. Met Skyeye mikken ze volop op het werken met drones. “Elke dag brengt iets nieuws. Dat is het unieke aan dit vak. Je leert andere mensen kennen, maakt alles van op de eerste rij mee. Toegegeven, er schieten al eens een paar uurtjes slaap bij in. Mijn economische vorming komt me overigens nog goed van pas bij het uitbouwen en beheren van onze bedrijven. Contacten met mensen in het bedrijfsleven leren me dat mijn loon niet moet onderdoen voor het salaris in een onderneming. Alleen, ik heb wel de job van mijn leven.”

“Ik heb de job van mijn leven”

Camerawerk, geluidsopnames, regie, montage….. de SYNTRA-opleiding laat je proeven van alle stappen van een videoproductie: van de opname tot het eindresultaat. Toegegeven, met mijn kennis en ervaring had ik al een voetje voor. “Ondertussen heeft David van zijn eerste liefde zijn beroep gemaakt.

MEER INFORMATIE OP PAGINA 35


MEDISCHE SECRETARESSE

VERONIQUE GREGOOR GETUIGT

“EXTRA GEMOTIVEERD VOOR NIEUWE UITDAGING” “Na tien jaar werken terug voltijds op de schoolbanken voor de opleiding van medische secretaresse, dat was even wennen, maar ik was extra gemotiveerd om de opleiding tot een goed einde te brengen.” Veronique Gregoor (37) uit Tongeren voelde het na een job in de verkoop kriebelen voor een nieuwe uitdaging.

De SYNTRA-opleiding betekende een uitstekende voorbereiding op de job: anatomie, medische terminologie, Engels, Frans,… Nu, ik wist dat er sowieso veel zelfstudie bij kwam kijken en de praktijkervaring heeft me helemaal overtuigd. Deze baan is me op het lijf geschreven. Het takenpakket is heel gevarieerd: patiënten ontvangen, telefoons aannemen, voorraadbeheer, brieven en documenten opstellen…. Het is een job met veel verantwoordelijkheid, maar de baan bevalt me enorm, zeker ook omdat je met veel dankbaarheid wordt beloond.”.

“Je wordt met veel dankbaarheid beloond”

“De VDAB-coach loopbaanbegeleiding sloeg met het advies voor een job als medische secretaresse de nagel op de kop. Dat betekende overdag wel opnieuw naar de schoolbanken, een hele uitdaging voor mij als mama van een gezin met twee tieners van 16 en 14 jaar. Nu, ik wist heel goed waaraan ik begon en besefte dat de opleiding veel tijd en aandacht zou opeisen, maar de motivatie voor de nieuwe baan was heel erg groot.

MEER INFORMATIE OP PAGINA 6


PRAKTIJKLEREN Dat werkt! Al werkend een vak leren, waarbij je goed begeleid én betaald wordt? Dat kan bij SYNTRA! Het principe: 20% theorie, 80% praktijk. Je hebt de keuze uit een ruim aanbod van voltijdse praktijkopleidingen. Benieuwd? Surf naar www.syntra-limburg.be/voltijds-praktijkleren en kies je richting.

PAARDENHOUDER Paarden zijn je passie. Werken met paarden is je droom. Dankzij praktijkleren ben je elke dag met je vak bezig en leer je onder professionele begeleiding wat het allemaal inhoudt. Is paardenhouder jouw toekomst en wil je naast een kleine portie theorie vooral praktijkervaring opdoen? Snel inschrijven voor deze opleiding dan.

MAGAZIJNMEDEWERKER Goederen verzenden, sorteren, de kwaliteit controleren, verplaatsen,… magazijnmedewerker is een beroep met veel variatie. Je kent het magazijn als je broekzak. Hulpmiddelen zoals transpallet, duivel, box,… ken je als geen ander. Wil jij als magazijnmedewerker aan de slag en wil je er liefst meteen aan beginnen? Dit is jouw


Vanaf

15 JAAR

Jouw voordelen op een rij: Iedereen vanaf 15 jaar kan zich inschrijven. Je krijgt een maandelijkse vergoeding. Je doet een massa praktijkervaring op, want je werkt in een bedrijf. Je hebt zo een grote kans op werk na je opleiding. Je kan je diploma secundair onderwijs behalen en een ondernemersdiploma. ‌

VERZORGENDE Wil jij aan het werk gaan in een rust- of bejaardentehuis, een woon- of zorgcentrum of in de gehandicaptenzorg? Spreekt kinderen, zieken of bejaarden verzorgen je aan? Dankzij het voltijds praktijkleren kan je er meteen aan beginnen. Je doet zo praktijkervaring op en weet meteen of dit boeiende beroep iets voor jou is.

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER Onthaal, correspondentie, archivering, telefoonverkeer, het opstellen van nota’s, verslagen en modelbrieven met courante kantoorsoftware: je takenpakket is bijzonder gevarieerd. Als administratief medewerker kun je dan ook in vrijwel elk bedrijf en elke sector aan de slag.


2 1

6

2

5 3

4

Blijf ook na het afstuderen op de hoogte

1. OPLEIDINGSKRANT

4. JE MAILBOX

De opleidingskrant verschijnt vier maal per jaar. In januari, maart, mei en eind augustus. Je krijgt dan een volledig overzicht van alle lang- en kortlopende opleidingen.

Speciaal om je helemaal op maat te bedienen, bieden we jou de persoonlijke opleidingsagenda aan. Het is eenvoudig. Surf naar de website en klik op ‘interesse’. Je vinkt de sectoren aan die jou interesseren en wij mailen je elke maand vrijblijvend een overzicht van de opleidingen die je écht interesseren.

2. DE BROCHURES SYNTRA Limburg geeft regelmatig brochures uit met de laatste info over opleidingen. Je vindt die brochures o.a. in de campussen. Je kan ze eveneens bestellen via de website.

3. DE WEBSITE Op www.syntra-limburg.be vind je alle informatie over alle opleidingen, over SYNTRA Limburg en over de brochures die reeds verschenen zijn. Schrijf je meteen in op de digitale nieuwsbrief. Wij houden je dan via mail op de hoogte van het laatste SYNTRAnieuws.

5. DE CAMPUSSEN Een vraagje waar je geen antwoord op vindt op de website of je hebt geen internet? Geen probleem. Op de campus in je buurt helpen we je graag verder.

6. INFODAGEN De campussen organiseren in juni en eind augustus infodagen over alle opleidingen.


CAMPUSSEN CAMPUS GEEL Kleinhoefstraat 6 2440 Geel Tel.: 011 80 87 00 infogeel@syntra-limburg.be CAMPUS GENK Kerkstraat 1 3600 Genk Tel.: 089 35 46 16 infogenk@syntra-limburg.be CAMPUS HASSELT Gouverneur Verwilghensingel 40 (ingang via Trichterheideweg) 3500 Hasselt Tel.: 011 30 32 32 infohasselt@syntra-limburg.be

INFODAG

ZATERDAG 28 JUNI 2014

| 10.00 - 13.00 uur

ZATERDAG 30 AUGUSTUS 2014

| 9.00 - 13.00 uur

CAMPUS MAASEIK Weertersteenweg 135 A 3680 Maaseik Tel.: 011 80 87 00 infomaaseik@syntra-limburg.be CAMPUS NEERPELT Hoekstraat 50 3910 Neerpelt Tel.: 011 80 87 00 infoneerpelt@syntra-limburg.be CAMPUS TESSENDERLO Heilig Hartlaan 16 3980 Tessenderlo Tel.: 011 80 87 00 infotessenderlo@syntra-limburg.be CAMPUS TONGEREN Overhaemlaan 11 3700 Tongeren Tel.: 012 23 47 60 infotongeren@syntra-limburg.be


01. Verantwoordelijke kinderopvang 02. Boekhouder 03. Accountmanager 04. Marketing & event manager 05. Social media marketeer (NIEUW!) 06. Medisch secretaresse 07. Commercieel administratief bediende 08. Onthaal en PR-assistent (OPRA) 09. Fashion & styling 10. Designer van schoenen en handtassen (NIEUW!) 11. Interieurstylist 12. Interieurinrichter 13. Hondentrimmer & uitbater van een honden- en/of kattenpension 14. Hoefsmid (NIEUW!) 15. Slager-Spekslager (NIEUW!) 16. Brood- en banketbakker 17. Restauranthouder 18. Juwelier-goudsmid 19. Sportverzorger & instructeur fitness 20. Wellnesscoach (NIEUW!) 21. Beauty expert (NIEUW!) 22. Schoonheidsspecialist 23. Kapper 24. Kunstnagelstylist 25. Gespecialiseerd voetverzorger 26. Deskundige voor lichaam en voeten (NIEUW!) 27. Fotograaf 28. Game animation artist (NIEUW!) 29. Game app designer (NIEUW!) 30. Game environment artist 31. 3D artist 32. Concept artist 33. Special effects artist 34. Sound producer 35. Realisator videoproducties 36. Webdesigner 37. Webontwikkelaar 38. Desktop publisher 39. Grafisch vormgever 40. PC-technicus 41. Netwerkbeheerder 42. Digitaal technisch tekenaar 43. Ondernemer E-commerce 44. Polyvalent schilder 45. Basisopleiding polyvalent bouwvakker (NIEUW!) 46. Aannemer installateur centrale verwarming (NIEUW!) 47. Dakwerker (NIEUW!) 48. Polyvalent schrijnwerker (NIEUW!) 49. Elektrotechnisch installateur 50. Technicus elektronica 51. Koeltechnisch installateur 52. Fietsvakhandelaar 53. Polyvalent lasser 54. Algemeen ondernemer in motorvoertuigen 55. Tuinaannemer/Tuinverzorger

2014 2015

IN DEZE BROCHURE VOLTIJDSE DAGOPLEIDINGEN:

2014-2015 SYNTRA Limburg - Voltijdse Dagopleidingen