Page 1

slår ring om ytterdistriktet TIRSDAG | 17. april 2018 | Nr 30 - Årgang 37 

LY S E H O D E R . elcom-as.no | 74 39 39 33

Løssalg kr 30,00

NÆRØYA

KOLVEREID

Vil skape kulturmøteplass

Klappet fram til ekstranummer Helene Lindberg ble på lørdag klappet fram til å ta «Don’t cry for me Argentina» for andre gang som kveldens siste melodi da Mixdur serverte sin årlige kabaret i Kulurhuset i Nærøy. Musikaler var tema for forestillingen.

Side 10-11 NORD-HORSFJORD

Trenger utbedringer Tidligere leder for Nærøykirkas venner Camilla Vågan har fått med seg to kultur- og historieinteresserte investorer til å kjøpe Nærøyaeiendommen. Eierne vil om kort tid presentere

sine planer som blant annet omfatter å gjøre øya til en kulturmøteplass i regionen og videreføre arbeidet med å gjøre øyas historie bedre kjent.

2018 Utgave nr. 16 - april

7 038730 000017

Innstikk i dagens avis:

18

Kystbymessa 20

SPESIALUTGAVE:

Cover

april Havlandet-Kystbymessa

2018_NY.indd

1

Bilaget Havlandet med alt om Kystbymessa! 06.04.2018 11.19.43

Delegasjonen som fredag så på tilstanden til kaianlegget på Nord-Horsfjord kunne se at det trengs en del utbedringer.

Side 7

Side 3

Kystbymessa 2018 20.-22. april

Velkommen til trivelige messedager i Ytre Namdal! Se side 21-57 i dagens bilag

Nærøy kommune INFORMERER Side 15 www.naroy.kommune.no


2 NYHETER

Tirsdag 17. april 2018

Leder Kan løfte Nærøya

I går ble det offentliggjort at tidligere leder i Nærøykirkas Venner, Camilla Vågan, har fått med seg to historie- og kulturinteresserte investorer til å kjøpe Nærøya-eiendommen. Dette virker som et godt utgangspunkt for videre utvikling av den spesielle og historisk viktige eiendommen. Det vil nok være et stort pluss at det er noen som har så god kjennskap til Nærøya som nå overtar. Nærøya er uten tvil en av de mest spesielle stedene her i regionen, og spesielt middelalderkirka på øya kan være med på å trekke flere turister til området. Det er en meget spesiell kirke, som av flere eksperter på middelalderarkitektur trekkes fram som ganske unik. Nærøya har også et spennende kulturlandskap som kan brukes i formidling av historien, og øyas sentrale plass i lokalhistorien kan godt komme enda bedre fram i lyset. Foreløpig har ikke de nye eierne avslørt så mye om planene sinde, men at de sier at dette skal være en kulturmøteplass i området høres spennende ut. Dette vil forhåpentligvis kunne bidra til at lokalbefolkningen også blir bedre kjent med øya. Fremdeles er det mange ytternamdalinger som aldri har vært på Nærøya eller i Nærøykirka. Det er en spennende tid for Nærøya framover. I tillegg til at det kommer nye eiere så jobbes det med restaurering av kirkeruinen. Etter skaden som oppstå på kirketårnet for nærmere halvannet år siden så er Riksantikvaren blitt mer involvert i arbeidet med å sette i stand tårnet og kanskje også andre deler av kirka. Skadene i tårnet oppsto som følge av vanninntregning, nå jobbes det med gjenoppbygging av tårnet. Forhåpentlivis vil det også resultere i at kirkeruinen blir godt bevart for ettertiden. Dette er et viktig historisk monument over storhetstiden til Nærøy og den posisjonen den hadde gjennom flere hundre år. Nærøya har også med plasseringen ved skipsleia rett nord for Folda vært et viktig sted i norgeshistorien.

Redaktør 900 83 474

FREDRIK HAUGERØY Journalist 908 08 091

Har vært tilgjengelig døgnet rundt siden 1994 YTRE NAMDAL men det er ikke optimalt når ta saken videre om jeg ikke er

Ansatte

MORTEN WENGSTAD

Barnevernsleder i Ytre Namdal barneverntjeneste Heidi Aune er lettet over å bli tilknyttet under barnevernvakta.

Fredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

MILDRID HELSEM

Daglig leder 932 77 970

HILD DAGSLOTT Journalist 481 18 680

LILLIAN LYNGSTAD Journalist 996 29 543

SYNNØVE HANSSEN

Mediegrafiker 900 84 694

GØRIL KVALØ LINDGJERDET

Salgsmedarbeider 458 45 291

Ytringen Avis ønsker å rette seg etter regler for god presseskikk, slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Det er også mulig å fremme klage for Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 17, postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. Telefon: 22 40 50 40 E-post: pfu@np-nr.no

Nå nylig har Ytre Namdal barneverntjeneste blitt knyttet til barnevernsvakta sin telefonvakt. Noe som vil gjøre det enklere for de som jobber i barnevernet å gjøre jobben sin. Å bli tilknyttet barnevernsvakta gjør at det alltid er et åpent nummer å nå ved akuttilfeller. Løsningen som har vært til den nylige endringen er at barnevernsleder Heidi Aune har vært kontaktperson for alle henvendelser. – Det blir bra nå når man settes til en beredskapstelefon som tar imot akutte henvendelser til alle døgnets tider. Løsningen som har vært før er at jeg har måttet være kontaktperson for alle henvendelser. Det betyr at jeg alltid har vært nødt til å ha telefonen på meg, og da være tilgjengelig 24 timer i døgnet, hver dag. Jeg hjelper så fort jeg får til,

det er en person som tar alle akutte henvendelser. For første gang siden 1994 har jeg helt fri når jeg er ferdig på jobb, sier Aune. RINGT OPP PÅ FERIE Når man er kontaktperson på heltid så kommer det telefoner når man ikke er så tilgjen-

Tidligere har jeg på en måte vært på jobb 24 timer i døgnet, syv dager i uken. Og det er ikke optimalt gelig. – Det har hendt at jeg har blitt ringt når jeg er på ferie. Jeg husker at det ringte en gang da jeg var på stranda i Thailand. I slike situasjoner så hadde det vært bedre med et tilbud som barnevernvakta gir. Det er betryggende å tenke på at det nå er det nettopp barnevernvakta som kan

tilgjengelig, sier Aune.

BEDRE FOR ALLE Hun sier at dette vil gjøre det lettere å få hjelpen til de som trenger den. – Jeg har tatt alle telefoner som har kommet inn og hjulpet de som ringer. Men det er en bør å ha på seg å være tilgjengelig hele døgnet. De som har hatt behov for hjelp har fått det, men nå er det bare et annet nummer man skal ringe om man trenger hjelp, sier Aune. Nå ligger Ytre Namdal barneverntjeneste i samme system som alt nord for Levanger i Trøndelag fylke. Aune vil og legge til at selv om hun synes det har vært en last å alltid måtte være tilgjengelig så har hun gjort det med glede. – Jeg vil påpeke at dette gjør at vi kan få hjulpet de som trenger det på en like god måte som før, bare at det blir lettere for de ansatte å gjøre jobben sin. Vi hjelper de som trenger det uansett når det trengs, eneste endringen er at man nå skal ringe et annet nummer, sier Aune. Nummeret til barnevernvakta er: 48 95 55 99.


NYHETER 

Tirsdag 17. april 2018

3

Fra venstre: ordfører i Bindal kommune Britt Helstad, Per Arne Sørlie fra Namdalshagen avdeling Ottersøy, medfinansiør Hallbjørn Berg-Hansen, Eirik Stendal fra Nordland fylkeskommune, Øystein Tveråmo fra Kjella samvirkelag og Olav Nyholmen fra Nordland fylkeskommune var på Nord-Horsfjord for å se hvordan kaianlegget så ut.

– Trenger store utbedringer NORD-HORSFJORD må gjøres noe for at kaia fort- fiskemottak så tror jeg nærFredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

satt skal kunne brukes. – Det er rundt 15 fiskere som leverer fisk til oss her. Vi kan ta imot de fremover, men større ting må vi si nei til. Forrige uke kom det forespørsel om å ta i land bygningsmasse ved kaia. Det medfører tung belastning ved lossing. En belastning vi er usikre om den tåler, så da måtte vi si nei, sier Tveråmo.

Kaianlegget på NordHorsfjord brukes flittig av folk fra nærområdet og utenfor. Men nå er tilstanden på kaia slik at ikke alle som vil bruke kaia kan bruke den. VIKTIG FOR HUSBYGGERE Kaia har stått fast i mange år på Nord-Horsfjord og har vært viktig for fiskere i området for levering av fangsten sin. Eier av kaia er Kjella samvirkelag og de driver et lite fiskemottak der. Hvorhen fisken blir fraktet til Rørvik etter at de har tatt imot den. SLITT OG USIKKERT Men nå begynner tidens tann å vises tydelig på kaianlegget. Mye utstyr er utdatert og trenger en oppdatering. Samt at kaia ikke tåler store belastninger lenger. Øystein Tveråmo fra Kjella samvirkelag sier det

De fleste som bygger boliger i området får byggningsmasse fraktet via båt. Men det vil ikke være mulig før kaia blir utbedret. Helt frem til 2012 var det butikk ved kaia. Når den ble lagt ned så er det i hovedsak fiskemottaket og kaia som er inntekten til Kjella samvirkelag. – Vi får inn fiskere fra mange ulike steder her på Nord-Horsfjord. Det er fiskere fra Nærøy, Sømna og selvsagt Bindalsområdet. Så det er et viktig sted for mange. Lokale entreprenører tar inn mye masse og grus her for ulike prosjekter. Når det kommer til

meste mottak er i Brønnøysund. Om kaia får en dårligere forfatning enn den har nå så vil det ikke være forsvarlig lenger å bruke den. Og da må fiskere fra nærområdet reiser langt for å levere fisken, sier Julie Lian Tveråmo fra Kjella samvirkelag. Det er sendt inn søknader for å få støtte til utbedringer. På fredag var representanter fra Nordland fylkeskommune på besøk for å se anlegget og hva som trengs der. – Vi får inn flere søknader som vi synes det blir feil å kun lese om. Det er viktig å dra ut for å se hva søknaden innebærer og hva eventuelle penger skal gå til. Jeg har fiskeri og havbruk som ansvarsområde i min jobb. Så det å dra hit for å se, istedenfor å synse om saken er viktig. Og en tur til Bindal og Nord-Horsfjord er alltid koselig i finværet, sier Olav Nyholmen fra Nordland fylkeskommune. MYE MÅ FIKSES Det kaia trenger er ifølge Øystein Tveråmo mye forskjellig.

– Det må lages en ny kaifront, den må stabiliseres og forsterkes også må det en ny kran til på kaia da den som er der snart er klar for museum, sier han. SPLEISELAG Mange ser på kaianlegget som noe viktig for nærområdet. Flere har sagt at de skal støtte opp. Bindal kommune, Kjella samvirkelag og private aktø-

rer har gitt signaler på at de vil hjelpe til med midler. – Dette er viktig for fiskeri i Bindal og områder som grenser til. Det er og kjempeviktig for folk som ønsker å bygge seg en bolig litt utenfor sentrum. Så vi satser på positive tilbakemeldinger når søknaden er vurdert, for det må gjøres noe her før det er for sent, sier ordfører i Bindal kommune Britt Helstad.

Kaia er ikke stor, men den er viktig for mange fiskere og entreprenører.


4 NYHETER

Tirsdag 17. april 2018

Viktig for å sikre fagutdanningen RØRVIK Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

I forrige uke gikk Hovedutvalg for undervisning i Trøndelag fylkeskommune inn for å sette i gang arbeidet med å bygge nye lokaler for Ytre Namdal fagskole. Nestleder for Høyres gruppe på fylkestinget, Henrik Kierulf mener det er viktig at utbyggingen realiseres for å kunne styrke fagutdanningene. Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag fylkeskommune vedtok i sitt møte før helga å gå inn for fylkesrådmannens forslag om at planleggingen av nye lokaler for Ytre Namdal Fagskole skal startes opp. Det er ønske om at en investeringsramme for lokalene legges fram innen juni i år, og målet er å få ferdig de nye lokalene i løpet av 2019. Saken skal endelig avgjøres av fylkestinget da de har sitt møte i slutten av neste uke. TRENGER MER PLASS Regjeringen ønsker å satse på fagskolene. I tillegg har undervisningstilbudet ved Ytre Namdal fagskole blitt utvidet med en maskinoffiserutdanning som nå er inne i sitt første år. Det jobbes dessuten med enda en fagskoleutdanning innen havbruksteknikerområdet. Dette gjør at fagskolen har behov for større plass. Skipsoffiserutdanningen ved Ytre Namdal fagskole har vært lokalisert sammen med Ytre Namdal videregående skole. Det har vært planer om

Ytre Namdal fagskole er i dag samlokalisert med Ytre Namdal videregående skole. Hovedutvalg for utdanning i Trøndelag går inn for at det jobbes videre med å bygge nye lokaler for fagskolen. Høyres Henrik Kierulf håper denne innstillingen blir vedtatt av fylkestinget i neste uke.

å lage egne lokaler for maskinoffiserutdanningen. Fylkesrådmannen skriver i sin saksbehandling at det er ugunstig å planlegge en delt løsning av tilbudene. Det bør heller planlegges nye lokaler som inkluderer både maskinoffiserutdanningen og skipsoffiserutdanningen. med plass til sekst i studenter, mener fylkesrådmannen. Dette sluttet altså Hovedutvalg for undervisning seg til.

håper at det blir et enstemmig fylkesting som går inn for fagskoleplanene. – Det er viktig å satse på fagutdanningene, sier Kierulf, som legger til at Trøndelag fylkeskommune har stor satsing på å tilby gode fagutdanninger, og med satsing på fagskoler så blir dette underbygd. Kierulf mener det er viktig å kunne tilby høyere utdanning innen fagutdanningene, og dette bidrar fagskolene med.

VIKTIG Å SATSE Nestleder for Høyres fylkestingsgruppe i Trøndelag, Henrik Kierulf er blant de som

KJERNEOMRÅDE Kierulf, som kommer fra Trondheim er opptatt av av at Næringslivet i Ytre Namdal

får god tilgang på faglært arbeidskraft. Høyrepolitikerne mener det er viktig at de videregående skolene i de store havbruksregionene i Trøndelag har godt fagmiljø for å sikre fagfolk. Dette gjelder både i Ytre Namdal og på Hitra og Frøya. – Det er viktig for Trøndelag å satse på havbruk, og da trengs det utdanningstilbud på dette området, sier Henrik Kierulf. Han mener en styrket fagskole vil bli et løfte regionen. Kierulf mener også at med denne satstingen på fagskolen vil gjøre Ytre Namdal til et kjerne område for komp-

tensebygging innen havbruksnæringen, dette gjelder både med de to fagutdanningene som allerede er på plass, men også med den nye havbruksteknikerutdanningen som er under utvikling. Havbruksteknikerutdanningen kommer etter en etterspørsel fra lokalt næringsliv, Kierulf mener at det samspillet som er mellom lokalt næringsliv og utdanningsinstitusjonene er viktig å ta vare på og at fylkeskommunen som eier av YNVS og Ytre Namdal fagskole må bidra til at dette fortsetter.

Valgte Moen for sjette gang KOLVEREID ny båt fra Moen Marin på Kolvereid. Den 10,65 Nylig fikk Norwegian meter lange NabWorkRoyal Salmon levert en båten er det sjette fartøyet som er levert til Fakta dette havbruksselskapet.

Nøkkeltall «Børfjord» Lengde: 10,65 meter ​Bredde: 5,0 meter Drivstofftanker: 2m3 Motoreffekt: John Deere 6068, 265 hestekrefter Gir: Nogva HC168 Propellanlegg: Nogva vribart 4-bladet anlegg, Ø900mm Kran: Palfinger PK 8501 (M) A Capstaner: Tenfjord 3T og 1T Thrustere: 2 stk. Sleipner 40hk  

Servicebåten «Børfjord» som nå er levert til Norwegian Royal Salmon fra Moen Marin er av typen NabWork. Den drøye 10 meter lang og 5 meter bred, dette er den minste typen båt som Moen Marin har i sitt sortiment, og er en ettskrogsbåt. Båten skal nå bidra til driften ved Norwegian Royal Salmons lokaliteter ved Sørøya i Vest-Finnmark.

Norway Royal Salmon AS, som ble etablert av 34 oppdrettere i 1992, har ifølge en pressemelding fra Moen Marin ambisjoner om å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap. Selskapet har kontroll på hele næringskjeden fra smolt til slakteferdig fisk, og er allerede en ledende produsent av bærekraftig laks. – Denne båttypen er perfekt for inspeksjoner, vedlikehold og i daglig røkting av anleggene, forteller Ole Sevald Hansen, teknisk kontroller i Norway Royal Salmon Finnmark ifølge pressemeldingen. «Børfjord» er så langt den sjette leveransen fra Moen Marin til Norway Royal Salmon. NRS har tidligere hand-

Norwegian Royal Salmon har fått overlevert båten «Børfjord», som er den sjette i rekken de kjøper fra Moen Marin på Kolvereid.

let større båter av Moen Marin, men denne gangen hadde selskapet behov for en mindre båt fra Moen Marinkatalogen. – Moen Marin har vist seg tilliten verdig flere ganger. Selskapet er i tillegg gode på

oppfølging etter leveransene, fortsetter Hansen gjennom pressemeldingen. Han understreker at NRS kommer til å fortsette å utvikle det gode kundeforholdet de for lengst har etablert til den Kolvereidbaserte båtprodusenten.


ANNONSE

Tirsdag 17. april 2018

49

00

2-PK

k i v r ø Fra R

KJØTTDEIG AV STORFE 2X300 Gilde, 2x300g, 81,67 pr. kg

25

29

00

PR. PK

PR. PK

FISKEBOLLER, FISKEKAKER, SUPPEBOLLER OG FISKEPUDDING FRA RØRVIK Rørvik Fiskemat, 350 - 760 g

99

00

KJØTTPØLSE SKINNFRI Gilde, 900 g, 32,22 pr. kg

00

MED PEPSI MAX 1,5L 6PK Ringnes,6x1,5l, eks.pant

Gjelder i Midt-Norge tom 22.04.2018 - Kun til private husholdninger. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt.

-50% ALL SMÅIS FRA DIPLOM-IS

5


6 NYHETER

Tirsdag 17. april 2018

Fase 1 ferdig på Rørvik Helsehus RØRVIK Fredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

På torsdag ble Vikna kommunestyre invitert på omvisning på Helsehuset på Rørvik. Mye gjenstår før alt er ferdig. Men jobben som allerede er blitt gjort skapte optimisme blant de som var der. Om du har vært på Rørvik så er det vanskelig å ikke legge merke til det som skjer ved helsehuset der. Mange maskiner og arbeidsfolk står på for å bygge det nye helsehuset. Nå er fase én ferdig. Noe kommunestyret var invitert for å overvære. Byggingen er en del av prosjektet Helse for framtida i Vikna kommune. Prosjektleder Anne-Ruth Jangaard sier det er kjempeartig å se alt som skjer på helsehuset. – Når det er et så stort prosjekt vi jobber med så synes jeg det er viktig å vise hvordan det går underveis. Derfor ville vi inviterer kommunestyret slik at de kan se resultatene av jobben som er lagt ned. Og konturene av det som etter hvert vil bli, sier Jangaard. STORE GREIER Helsehuset er et stort byggeprosjekt, og med en kostnadsramme på 140 millioner kroner er det mye som skal gjøres. Med mange anleggsmaskiner og arbeidsfolk så blir det litt lyd. Men helsehusets tjenester har vært i full drift hele tiden under byggingen. – For noen så kan det bli litt mye bråk til tider. Men vi har ikke begrenset tilbudet her på noen måte under byggingen. De som jobber her skal ha honnør for fleksibiliteten og

Her står prosjektleder Anne-Ruth Jangaard og forklarer hva som skal skje videre i prosjektet. Fløyen folket står i skal romme barnevernstjenesten når det står ferdig.

tålmodigheten de viser når det bygges rundt dem, sier Jangaard. BLIR BEDRE PÅ ALLE PLAN Prosjektlederen forsikrer de som var på omvisning om at det skal være full drift under hele byggeprosessen. – Det nye helsesenteret blir tettere og mer funksjonabelt. Når det kommer til logistikk mellom avdelinger så vil det bli bedre enn det var før. Som-

meren 2019 skal det stå ferdig, og det vil ikke være til å kjenne igjen når alt er ferdigstilt, sier Jangaard. Helsehuset på Rørvik har trengt en renovering i noen år. Nå blir det bygget for at det skal være mer funksjonabelt, mer oversiktlig og for mange år fremover. Det vil være bygging, støy og mye annet som kommer med et slikt prosjekt. Nå er fase én over og de er i full gang med fase nummer to.

Ordfører i Vikna kommune, Amund Hellesø var fornøyd med å få se hvordan byggingen har gått.

Det er lagt opp til flere små kontorer i det nye helsehuset.

Når man er på omvisning på et helsehus så er det ofte litt sunnere drikke og bespisning. Her vurderer ungdomsrepresentant Ingrid Darell Holm og varaordfører Merete Lervåg om de skal prøve seg på en spinat-shot.

Avdelingsleder i hjemmetjenesten i Vikna kommune, Anita Hansen (t.v.) får her en gave av prosjektleder Anne-Ruth Jangaard for effektiviteten hjemmetjenesten har vist når de flyttet fra gamle til nye lokaler.

Før omvisningen ble det holdt foredrag om det som er blitt gjort, og det som skal gjøres på helsehuset.


NYHETER 

Tirsdag 17. april 2018

7

KIWIs Prisløfte

VI GIR OSS ALDRI PÅ PRIS!

Camilla Vågan har i flere år markert seg som en Nærøya-entusiast. Da riksantikvar Jørn Bolme med følge besøkte øya i fjor så holdt Vågan et foredrag om Nærøykirka og øya. Nå er hun inne på eiersiden på selskapet Nærøya AS, som har inngått avtale om kjøp av øya.  ARKIVFOTO

Nye eiere ønsker å utvikle Nærøyaeiendommen

PRIS T T U K All

SUKKERFRI

BRUS

NÆRØYA kultur, natur og bærekraftig eiendommen siden det i fjor Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.noI

Nærøyværingen Camilla Vågan har fått med seg to investorer i å kjøpe Nærøya. Målet er å gjøre den historiske øya mer tilgjengelig for besøkende i framtiden. I forrige uke ble det inngått en avtale mellom selskapet Nærøya AS, som er under etablering og dagens eier av Nærøy om kjøp av den historiske eiendommen. Det opplyser Camilla Vågan som blir daglig leder og lokal kontaktperson for det nye selskapet. Hun forteller at de om kort tid vil komme med flere detaljer om både planer og forretningsmodell. I tillegg til at hun selv har gått inn som medeier har hun fått med seg to eksterne investorer fra andre steder i landet som har interesse for å norsk

Nærøykirka er det mest kjente bygget på øya, men eiendommen omfatter også en del gårdsbygninger, samt en stor eiendom på rundt 5000 mål, hvorav 250 dekar er dyrket mark.

turistutvikling. Camilla Vågan opplyser at de andre investorene vil presenteres om kort tid.

KJENNER ØYA – I løpet av fjorten dager så satser vi på å ha et møte med kommunen, Nærøykirkas venner og lokalpressen for å presentere våre planer og visjoner, forteller Vågan. I løpet av denne uken vil konsesjonssøknaden sendes inn. Camilla Vågan kan godt karakteriseres som en Nærøya-entusiast. Til daglig jobber hun som assisterende rådmann i Nærøy kommune. På fritiden har hun i mange år vært engasjert i Nærøykirkas Venner, blant annet har hun tidligere vært leder for venneforeningen. Vågan er en av de som kjenner historien til Nærøya godt, og har flere ganger guidet gjester rundt på øya, og i den spesielle middelalderkirkeruinen som er sentral på Nærøya. Vågan forteller at det har vært jobbet med et kjøp av

ble kjent at dagens eier, Jan Svenskerud, ønsket å selge. KULTURMØTEPLASS Målsetningen til de nye eierne er at Nærøya og dens historie skal gjøres lettere tilgjengelig. – Gjennom et tett samarbeid med myndigheter, Riksantikvaren, lokalt næringsliv og organisasjoner ønsker vi over tid å utvikle eiendommen til å bli en viktig regional kulturmøteplass i Ytre Namdal, sier Vågan. Hun legger til at gårdsdriften vil bli videreført og styrket med fokus på bærekraftig, lokal og kortreist mat. Per i dag er det sauedrift på gården, samt at dagens eier har drevet med skogsdrift. Selgeren har også oppgradert en del av bygningene på gården i løpet av de årene han har vært eier. Prisen på gården er enda ikke offentliggjort, men prisantydningen da gården ble lagt ut for salg var 18 millioner kroner. Dette omfatter nesten hele Nærøya, samt et bygg på fastlandssiden

PRISEKSEMPLER:

FØR:

6 pk Coca-Cola Zero 1,25 liter. Pr. l 11,87

109,-

4 pk Coca-Cola Zero 0,33 liter, boks. Pr. l 30,23

49,90

4 pk Pepsi Max 1,5 liter. Pr. l 14,83

99,00

Alle halvlitere med sukkerfri brus. Pr. l 39,80

22,90

NÅ:

89,00 39,90 89,00 19,90

+ pant + pant + pant + pant


8 NYHETER

Tirsdag 17. april 2018

Full fokus på festplagget TERRÅK Hild Dagslott hild@ytringen.no

Ordfører Britt Helstad åpnet på onsdag utstillingen «Made in Vefsn - Landets vakreste», i Bindal museum. Den handler om den 90 år gamle Nordlandsbunaden. Nå går vi snart inn i den store bunadssesongen med 17. maifeiring og konfirmasjoner. I den forbindelse åpnet Bindal museum dørene for ei utstilling med dette festplagget i fokus. Prototypen ble laget i 1928. Vandreutstillinga blir stående i museet til 26. april, og i dette tidsrommet kan alle interesserte stikke innom museet og få mer kunnskap om denne høyst aktuelle 90-åringen. INTERNASJONAL OG LOKAL Informative plansjer på utstillinga gir innblikk i historien. Bakgrunnen for Nordlandsbunaden har rot i den nasjonalromantiske perioden fra 1905. Da skulle det norske fremheves, og tekstiler som lin, ull, og broderier på ull erstattet imoporterte handelsvarer som silke, silkeband og bomull. Da forsvant også noe av mangfoldet som preget motebildet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Broderiene på bunaden er oppfattet som særegne, men tilsvarende broderier finnes på asiatiske klær fra 1800-tallet. Dermed har dette som oppfattes som lokalt og særegent også blitt brukt i flere land. Da Nordlandsbunaden ble skapt i 1928 ble imidlertid blomsterbroderiet hentet fra to tøystykker som kom fra gården Røyten i Vefsn. Tilbli-

Odd Walter Bakksjø hos Bindal museum ønsker folk velkommen på utstilling.

Ordfører Britt Helstad ga publikum innføring i sjalbretting under åpninga av utstillingen av Nordlandsbunaden. FOTO: ODD WALTER BAKKSJØ

velsen av bunaden ble startet av ildsjeler i ungdomslagsbevegelsen og miljøet rundt Vefsn folkehøyskole. FELLES HERREBUNAD – Nordlandsbunaden er ikke en folkedrakt i ordets rette forstand, for ingen i Nordland har gått kledd i en slik drakt før den første prototypen ble laget i 1928, opplyser daglig leder av Bindal museum, Odd Walter Bakksjø. Nordlandsbunaden er imidlertid den eldste og mest kjente bunaden i Nord-Norge. Det fins også en herrebunad som er med på utstillingen. Den er felles for Nordland og Troms, og kommer opprinnelig fra Kåfjord. MONTERT BUNAD I 50 ÅR – Vi har også vært så heldige å få låne mønsterdeler til broderiene lokalt, sier Bakksjø, som også satte pris på at ordføreren deltok under åpninga. Ordfører Britt Helstad har et godt forhold til Nordlandsbunaden. – Jeg hadde en mor som broderte og monterte bunader gjennom mange år. Min første

bunad fikk jeg da jeg var fire år, og etter den tid har jeg hatt bunad, sier Helstad som sjøl har brodert og montert mange bunader helt siden 1968. Hun anbefaler utstillinga som hun synes er veldig fin og detaljert.

En gruppe innbyggere var til stede under åpninga av utstillingen om Nordlandsbunaden.  FOTO: ODD WALTER BAKKSJØ

Festplagget for mange i disse vårlige tider.

Ekspertene beundrer detaljene, for Ivar Helstad (91) har sydd og montert mange Nordlansbunader. Det har også Britt Helstad gjort gjennom 50 år. FOTO: ODD WALTER BAKKSJØ


SPORT 

Tirsdag 17. april 2018

9

Knall sesongåpning av KILs damer KOLVEREID Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

KIL Damer startet sin sesong hjemme mot Kvam/Følling på Kolvereid søndag. Kampen skulle egentlig spilles på motstandernes hjemmearena, men føreforholdene i Innherred gjorde det umulig. Sofie Sætran sørget alene for de gule og svartes tre mål, men trener Dag Erik Thomassen mener gjestene slapp billig unna. –Dette var en grei åpning på sesongen, og vi får til det vi har øvd på. Vi er gode til å etablere spill og bevegelse på få touch, og vi lykkes i stor grad med å komme oss rundt på kant, mener treneren. Starten av kampen var ifølge Thomassen enveiskjøring, og han syns Kvam/Følling var heldige som ikke gikk til pause med tre eller fire baklengs. – Sofie Sætran scoret hattrick i dag, ett mål tre minutter før pause og ett tre minutter etter, 24 minutter ut i andre omgang satte hun siste spiker i kista, men vi hadde muligheten til å punktere kampen mye tidligere, mener treneren.

Kolvereids damer sammen med trener Dag Erik Thomassen.

Årets første kamp gir uansett optimisme hos trener og spillere, og Thomassen er klar på hva som skal til for å hevde

seg mot de andre lagene i serien. – Får vi finpusset angrepsspillet vårt i siste ledd skal vi

Motstanderne var heldige som ikke hadde fire baklengs til pause

avgjøre kamper som den i dag mye tidligere, det eneste vi manglet i dag var målene vi faktisk hadde fortjent tidlig i kampen. Til helga møter Kolvereid damene fra Henning, som tapte sin åpningskamp mot Byafossen 4-3. Også denne kampen spilles på Kolvereid.

Fakta KIL-Kvam/Følling 3-0 (1-0) Kvinner 7er avd. 01 Mål: 1-0 Sofie Sætran(32) 2-0 Sofie Sætran(39) 3-0 Sofie Sætran(60)

Seier i årets første seriekamp for Rørvik TRONDHEIM sendte alle poengene til Fredrik Haugerøy kystbyen. fredrik@ytringen.no

Rørviks herrelag i fotball startet sesongen med bortekamp mot Byåsen 2 på søndag. Et mål helt til slutt i kampen for Rørvik

Rørvik har hatt en lang sesongoppkjøring før første seriekamp ble blåst i gang. Etter cup-tapet mot Verdal i mars måned har de forberedt seg til Byåsen 2 i Trondheim. Rørviktrener Tor Inge

Sandnes la ut referat på facebook etter åpningsseieren der han forklarte hvordan kampen hadde gått. Tidlig i første omgang skaper Rørvik sin første store sjanse, men avslutningen gikk over mål. Byåsen hadde det meste av banespillet i første omgang, men Rørvik kom til de største sjansene.

Etter 22 minutter hadde gått av første omgang fikk Rørvik straffespark. Den ekspederte Kenneth Indergaard i mål og Rørvik ledet 1-0. Byåsen utlignet til 1-1 på straffespark i det 75. minutt. Det så ut til å bli uavgjort helt til det hadde gått 93 minutter. På et hjørnespark dukker Rørvikforsvarer Håvard Jünge Lænn opp og setter inn 2-1 til Rørvik. Byåsen skapte en siste storsjanse, men Rørvikkeeper Luis Felipe Bazil Freixo reddet skuddet i sin seridebut for Rørvik. Kampen endte 1-2 til Rørvik og sesongens første trepoen-

UNNGÅ:

OVEROPPHETET BOLIG, REFLEKSER PÅ TV, INNSYN, MØBEL-/GULVFALMING, Rørvik vant første seriekamp i år. Motstander Byåsen TF 2 måtte se seg slått da gutta fra kystbyen vant 2-1. Bildet her er ifra deres cup-kamp mot Verdal i mars.

ger var i boks. Neste kamp for Rørviks herrelag er lørdag den 21. april på hjemmebane. Trondheimslaget Sverresborg kommer til Rørvik.

Fakta Byåsen TF 2 - Rørvik 1-2 (0-1)

Dommere: Vegard Murvold Sporstøl, Arnulf Snekvik, Jakub Kacper Chrzanowski Mål: 0 - 1 22 min Kenneth Indergaard (straffe) 1 - 1 75 min 1 - 2 90+3 min Håvard Jünge Lænn

LAVE PRISER!

Kjøp solskjerming NÅ! MARKISER – SCREENS – INTERIØRGARDINER

GRATIS BEFARING

911 50 200 BÅRD NORDFJÆRN Din lokale salgskonsulent Direktenr: 952 81 798


10

KULTUR

Tirsdag 17. april 2018

Husmødrene sang med Dan og Jan

Helene brilje KOLVEREID «Don`t cry for me ArgenAndreas Øvergård ytringen@ytringen.no

tina». Lørdagens forestilling var dessverre preget av summing og prat fra salen i perioder, men da ekstranummeret ble fremført, var det stille. Publikum var nemlig vitne til noe av det mest rørende som har blitt presentert av glade amatører i distriktet, og mange satt med lukkede øyne og bare nøt stunden.

I helga presenterte Mixdur sin årlige storforestilling. Denne gang hadde de lagt fokus på musikaler, og spennvidden var stor i det som ble framført på scenen. Helene Lindberg ble en umiddelbar publikums- HØYT NIVÅ Og det var ikke bare Helene favoritt som Evita. som leverte varene, forestilSyngende Husmødre var tidsriktig antrukket

RØRVIK Med sine tidsriktige bekled- Kjell Borgan, denne gang Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

Søndag arrangerte Vikna menighet «Syng med» på Viknatunet. Med seg hadde Dan Ramstad og Jan Korssjøen Syngende husmødre, og sammen skapte de en flott atmosfære. Vikna menighets «Syng med» har etter hvert blitt en godt innarbeidet tradisjon. Søndagens utgave fant sted i et fullsatt Viknatun, noe Jan Korssjøen mente var en kjempegod ide. – Vi arrangerer sammen med Trivsel og glede. Det har gått lengre tid enn vanlig siden sist vi hadde sangkveld, dette er delvis fordi vi manglet lokaler for å samles i. Arild Jenssen har vært pådriver for at vi kunne bruke Viknatunet, og det er jo flott å kunne gi et ekstra tilbud til beboerne på tunet. Vi håper at andre interesserte fortsatt deltar, vi ordner plass til alle som vil være med, lover Korssjøen. SYNGENDE HUSMØDRE De lokale damene i Syngende husmødre var hjertelig tilstede under arrangementet.

ninger som ga assosiasjoner til min barndoms deltakelse på syforeninger og låtvalg akkompagnert av Reidun G. Korssjøen og Jan Korssjøen

hadde han lagt trekkspillet igjen hjemme og deltok i allsangen som hadde utgangspunkt i sangboka med samme navn som arrangementet, nemlig «Syng med».

Det er flott å kunne gi dette som et ekstra tilbud til beboerne ved Viknatunet

ÅRESALG OG SERVERING Tradisjonen tro ble det solgt årer og servert kaffe og kaker under arrangementet. Lokale butikker bidro med gevinster, og åresalget var så populært at enkelte valgte å selge noen av sine årer til de som i første omgang ikke fikk. Etter åresalg og servering startet sangen opp igjen, Korssjøen valgte sangene, men det var også mulighet for å ønske seg melodier.

på gitar bidro de sterkt til «Frem fra glemselen»-stemning. En annen som har deltatt på disse arrangementetne er

Da lørdagens forestilling «Sound of Mixdur» var over ropte publikum taktfast etter «Evita» som ekstranummer. Og Helene Lindberg leverte, nok en gang, en tilnærmet perfekt versjon av

linga bar generelt preg av gode sangprestasjoner. Silje Kjihl Sveis tolkning av «Memory» fra musikalen Cats utmerket seg siden Silje virkelig levde sangen og ikke bare sang den. Sølvi W. Brækkan, Karianne Rud, Odd Wennevik,

Karin Helmersen og Jonn Ove Volden prøvde så godt de kunne å levere kulisser som levde opp til regissørens forventninger.

Et fullsatt Viknatun sang for full hals. Sigmund «Travolta» Johansen og Marte «Newton John» Volden.

Ring 48 300 500 få GRATIS befaring!

CONSTANT MARKISE

-30% Tilbudet varer til 16.05.18.

Jan Korssjøen og Dan Ramstad.

Regissøren i Morten Wengstads skikkelse prøvde Eline Deviks evne til å lære koreografi, uten hell.


KULTUR 

Tirsdag 17. april 2018

erte under Mixdurs show Marte Volden, Henning Lauten og Sigmund Johansen bekreftet også at det er mange gode solister i Mixdur. Showet forestilte en helt vanlig korøving i Mixdur, med diskusjoner om hva de skulle øve på. Noen var selvfølgelig negative, mens noen hadde veldig høye mål for veien videre. En stakkars regissør i Morten Wengstads skikkelse prøvde å bistå koret med å velge, men det var et langt lerret å bleke. HUMOR Kveldens kanskje beste kommentar kom fra Bente Finnestrand. – Burde vi ikke heller øvd på «Julemotett» til julekonserten, det er bare åtte måneder igjen til jul». Jeg håper for hennes medkorister at hun er litt mere optimistisk til vanlig, for under forestillinga var alt negativt. Kulissemakerne Karin Helmersen og Jonn Ove Volden gjorde sitt beste, med variert resultat i sine forsøk på å lage kulisser til de forskjellige forslagene til musikaler-

11

Munnhuggeri mellom Eli Strøm og Nina Margrete Møllevik om hvem som skulle være showets store stjerne førte også til lattersalver med jevne mellomrom.

Fakta Dette fikk vi høre

Willkommen - Karianne Rud med gruppe Do-Re-Mi - Sølvi W. Brækkan med kor Edelweiss - Odd Wennevik med mannskor Don`t cry for me Argentina - Helene Lindberg Fame - Marte Volden med gruppe America - Kor Børs sang - Henning Lauten med kor Memory - Silje Kjihl Svei Hakuna Matata - Kor Aquarius - Kor Summernight - Sigmund Johansen, Marte Volden med gruppe Phantom of the opera - Kor I know him so well - Helene Lindberg og Karianne Rud Anthem - Kor I want to break free - Sigmund Johansen Bring him home - Kor Do you hear the people sing - Kor No business like show business - Kor

Henning Lauten som Bør Børson med butikkjomfruene Nina Merete Møllevik, Eli Strøm og Britt Tove Edvardsen.

Helene Lindberg leverte kveldens beste vokalprestasjon

Suffløse Ingebjørg Ellingsen og musikerne Rolf Pettersen, Bjørn Tore Pettersen, Walter Olsen-Ryum og Ole Evjen.

Silje Kjihl Svei levde ut «Memory» fra Cats.


12

Tirsdag 17. april 2018

– Det er viktig å holde seg aktiv RØRVIK Fredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

Snart starter VIkna Frivilighetssentral opp med arrangerte turer der folk som har lyst kan være med. På grunn av været som har vært i år har de ventet litt med å sette i gang arrangerte gåturer for folk som er interresert i det, men nå startes det opp igjen. Ann Heidi Buvarp fra Vikna Frivilighetssentral sier det blir godt å komme i gang. – Vi starter snart med gåturer for de som vil være med på det. Det er snakk om turer som tar rundt en times tid å fullføre. Og det skal være i et tempo som alle kan være med på. Denne ordninger er viktig mener jeg, for det er viktig å røre litt på seg. Våren er kommet og da begynner det å skje ting hos oss, sier Buvarp. VIKTIG Å RØRE PÅ SEG Hun forteller videre at det er viktig å hjelpe folk med å trimme litt. – Det er ikke toppidrett vi driver med. Men det er viktig for alle å røre seg litt. Så om vi kan hjelpe noen å komme seg over den berømte dørstokkmila så er det en seier. Det er et folkehelsetiltak som er lavterskel å være med på, sier Buvarp.

Fra venstre: Paul Magne Engesvik fra Yttertoppan, daglig leder i Vikna Frivilighetssentra Ann Heidi Buvarp, Rita Bondø fra Vikna Revmatikerforening, Iren Johansen fra Yttertoppan og Einar Hansvik fra Hansvik Sport håper mange blir med og går tur nå som våren er her.

SAMARBEIDER MED FLERE Vikna frivilighetssentral samarbeider med flere om dette. Vikna Revmatikerforening er en av de som er med på å sette i stand turer til folk. – Å holde seg aktiv er utrolig viktig. Muskler er ferskvare så det er ikke nok å ta en runde for så å ikke gjøre noe resten av måneden. Holder

man seg aktiv så kan man forebygge flere helseplager, sier Rita Bondø fra Vikna Revmatikerforening. Einar Hansvik fra Intersport Hansvik Sport på Rørvik vil gi noen tips til folk når de skal ut å gå en tur. – En ting jeg mener folk må få øynene opp for er gåstaver. Man får rundt 35 prosent mer

utbytte av treningen med staver. Det gjør og belastningen på leddene mindre når man går i naturen, så det er bare positivt med gåstaver, sier Hansvik. KAN KONKURRERE OGSÅ Er du litt mer aktiv i turgåingen din så har du mulighet til å konkurrere litt. Gjennom

appen Trimpoeng kan du velge arrangementet Yttertoppan som har mange turer i Vikna og Nærøy du kan ta. For hver tur år du en poengsum, går du mange turer vil du komme høyere opp på resultatlisten. Det vil bli startet opp en ny runde med Yttertoppan den 1. juni.

– Kurset har åpnet en ny verden for de som var med RØRVIK det viktig å tilby kursing til de bruker hjemme. Det vil uker. Kurset starter i uke 17 så å kontakte oss i Vikna FriFredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

Datakurs for eldre starter snart opp igjen på Rørvik. Etter fjorårets pilotprosjekt så fant man ut at det ikke var noen grunn til å la være. Om du synes det er vanskelig når det aller meste blir mer og mer digitalt så kan det være på tide med et lite kurs i databruk. Det vil snart bli et datakurs for folk som trenger det på Rørvik. Vikna Frivilighetssentral skal det kurses i hvordan man bruker nettbank, sende mail, facebook og mye annet. – Datamaskiner, mobiltelefoner og nettbrett tar over for det aller meste nå til dags. Å betale regninger går mye raskere når det er digitalt. Men det er ikke alle som har ferdighetene til å få det til. Derfor er

som kjenner på at de vil lære å bruke teknologi som kan gjøre hverdagen lettere, seri daglig leder i Vikna Frivilighetssentral Ann Heidi Buvarp.

komme foredragsholder utenfra som vil være her i rundt tre

det er fortsatt tid til å melde seg på. Påmelding gjør du ved

vilighetssentral, Buvarp.

avslutter

FOKUS PÅ BASISKUNNSKAPER Helse og sosialsjef i Vikna kommune, Ivar Kvalø sier det er fokus på matnyttige kunnskaper under kurset. – Kan du veldig lite data så vil du få god oppfølging. Folk tror kanskje at det er regneark og koding det går i, men det er ikke riktig. Kurset handler om å lære folk enkle og nyttige ting man kan gjøre på data, mobil eller nettbrett. De som var med på dette i fjor sier det åpnet en ny verden for de, og det er kjempeartig å høre, sier Kvalø. PÅMELDINGEN ER ÅPEN Skal du være med på kurset må du ha med egen pc eller nettbrett. – Det er viktig at folk lærer å bruke utstyret de har og

Helse og sosialsjef i Vikna kommune Ivar Kvalø og daglig leder i Vikna Frivilighetssentral Ann Heidi Buvarp mener mange kan ha utbytte av å komme på datakurs.


KULTUR 

Tirsdag 17. april 2018

Tur til Fuglen og Svartåstjønna

13

SØRHORSFJORD Steinar Vikestad ytringen@ytringen.no

Siden Terråk skole er i en ombyggingsfase, benytter ungdomstrinnet skolebygningen på Sørhorsfjord. Dette legger ingen begrensninger på tur og naturopplevelser for friluftgruppa ved Terråk skole. Fredag 13.april gikk turen opp til Fuglen og Svartåstjønna. Hovedmålet med turen var å lære å finne poster ved bruk av kart. Turen bød på noen utfordringer, siden det fine skareføret var borte etter mange plussgrader siste døgn. På et føre der man trør gjennom og foten sitter nesten fast, kjenner sikkert mange turgåere til. Dette viste seg etter en stund å ikke by på noen som helst problemer for en målbevisst og samarbeidsvillig gruppe.

En kort pause på fjellet Fuglen.

tre timers gange, var gruppa framme ved dagens planlagte pausested ved Svartåstjønna. Når bålet var tent og grilling i

OPP AKSLA Fra skolebygningen er det en bratt stigning opp til Aksla. Dette er et høydedrag på knappe 200 meter, som er ganske utfordrende på dagens føre. Erfarne og spreke ungdommer viste gode løsninger på utfordringene ved å skifte på å gå foran for å tråkke vei. Selv om turen tok litt lengre tid enn vanlig opp lia, var humør og innsatsvilje på topp for å gjennomføre siste etappe opp til fjellet Fuglen og Svartåstjønna. GRILLING Det ble pause med grilling og svartkjelkaffe. Etter nesten

gang, var det ingen som nevnte at turen hadde vært noe strevsom. Derimot kom spørsmålet om når neste tur

Bålkos ved Svartåstjønna.

var planlagt. Lærer og turleder Jon Einar Kristensen, kommenterte raskt at neste tur var kanotur på Saglivan-

12 av friluftgruppas 13 elever samlet.

Vårkonsert med Anne Marie Kvien RØRVIK bygda», opplyser Knut Grindvik, Grindvik. han legger til at arranFørstkommende torsdag, den 19. april så inviterer Rørvik Pensjonistlag og Ytre Vikna Pensjonistlag til vårkonsert i Rørvik samfunnshus. På scenen står Anne Marie Kvien. – Artisten er en «Gledens sanger og budbringer» og hun synger og spiller trekkspill om natur, livet og kjærligheten blant annet. Hun har blitt kjent over det ganske land med «Sangen til

som er leder for Ytre Vikna pensjonistforening. Sammen med Rørvik Pensjonistforening så inviterer de til en konsert i Rørvik samfunnshus på torsdag. Anne Marie Kvien har vært sanger, komponist og tekstforfatter i flere tiår, og det er spesielt «Sangen til bygda» som har blitt en gjenganger. Kvien ga ut sin første plate allerede i 1983, og har siden gitt ut flere plater, som totalt har solgt i 70 000 eksemplarer. – Konserten varer rundt en time og etterpå blir det kaffe og vafler. Det blir også et innslag av Seniordanserne, opplyser Knut

net. Kristensen bidro med mye lokalkunnskaper om turområdet, noe som gjorde turen ekstra opplevelsesrik.

gørene i Rørvik Pensjonistlag og Ytre Vikna Pensjonistlag håper på godt oppmøte denne ettermiddagen.

Anne Marie Kvien kommer til Rørvik på torsdag for å holde vårkonsert. MORTEN FLATEN


14 ANNONSE

Tirsdag 17. april 2018 STILLING LEDIG

Marine Harvest er VERDENS LEDENDE sjømatselskap og den største produsenten av oppdrettslaks.Selskapet er representert i 24 land og har totalt 12 700 ANSATTE på verdensbasis. Marine Harvest dekker hele verdikjeden fra fôr til tallerken, og produserer 6,2 SUNNE OG SMAKFULLE MÅLTIDER hver eneste dag. Gjennom selskapets visjon ”Leading the Blue Revolution”, har Marine Harvest ambisjoner om å være den LEDENDE TILBYDEREN av sunn, bærekraftig mat fra havet. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.

DRIFTSTEKNIKERE Join the blue revolution Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten

Region Nord søker en selvstendig og handlekraftig driftstekniker til vårt matfiskanlegg for laks i GEITRYGGEN, NÆRØY KOMMUNE I NORD TRØNDELAG. VIKTIGSTE ARBEIDSOPPGAVER ER: • bærekraftig produksjon av sunn mat til kvalitetsbevisste kunder • fôring, kontroll og ettersyn av laks • kontroll og vedlikehold av teknisk utstyr og anlegg • betjene båt, kran og annet maskinelt utstyr • manuelle arbeidsoperasjoner knyttet til håndtering av fisk SOM DRIFTSTEKNIKER MÅ DU: • fagbrev eller høyere utdanning innen akvakultur. Erfaring i bransjen kan kompensere for manglende formell kompetanse • erfaring/fagbrev innen mekaniker-/elektrikerfag vil også være aktuelt for denne stillingen • mestre bruk av båter og utstyr, fordel om du har GSK STCW og/eller ROC kurs

• like å jobbe ute hele året i all slags vær • ha et høyt fokus på HMS MARINE HARVEST TILBYR: • konkurransedyktige betingelser • muligheter for turnusordning • et trivelig og godt arbeidsmiljø • utfordrende arbeidsoppgaver med muligheter for personlig og faglig utvikling Stillingen rapporterer til driftsleder. Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av driftsleder Magnus Dille, tlf. 975 14 842.

HAVNEVIK

Søknad og CV sendes innen 25. april 2018 på www.marineharvest.com

På Diabeteslinjen får du svar på spørsmål av erfarne veiledere. I tillegg til norsk svarer vi også på flere andre språk.

Kontakt Diabeteslinjen hverdager fra 9.00–15.00

81

5 21 948

diabetes.no/linjen

Du blir aldri for gammel til å bli en livredder hos oss. Du trenger ikke tjenestegjøre på en redningsskøyte for å redde liv på sjøen. Redningsselskapet er en humanitær organisasjon som er avhengig av støtte fra næringsliv, offentlige myndigheter og private. Det kan faktisk være ditt bidrag som sørger for at våre mannskaper når frem i tide, og at en nødstedt kommer trygt hjem til familien sin. Ønsker du å tilgodese Redningsselskapet i ditt testament, er du med å sikre beredskapen langs kysten. Og før eller siden med på å redde et liv. Les mer på rs.no/testamentarisk, eller kontakt rådgiver Solfrid Bøe (928 36 141) eller juridisk rådgiver/styresekretær Eyvinn Rudjord Helgevold (900 36 960).

Din testamentariske gave redder liv


ANNONSE 

Tirsdag 17. april 2018

Nærøy kommune INFORMERER Nærøy folkebibliotek

Hovedbiblioteket: (i Kunnskapshuset)

7970 Kolvereid Tlf. 74 38 26 00 postmottak@naroy.kommune.no www.naroy.kommune.no www.facebook.com/naroykommune

Kunngjøringer

Forslag på årets medmenneske 2018?

Arrangement:

Språkkafé Tirsdag 8. mai kl. 13.00 – 14.00. Vi oppfordrer alle som har anledning til å komme og slå av en god prat.

Mandagskafé Hver mandag kveld fra kl. 19.30 er Nærøy Frivilligsentral åpen for alle som vil ta en kopp kaffe og skravle litt. Vi har også forskjellige aktiviteter som brettspill, kort og biljard.

Kvennavikas spaserstokk kommer!

Nærøy kommune oppfordrer enkeltpersoner eller lag/ foreninger til å fremme forslag på kandidater til å motta prisen «Årets medmenneske» for 2018. Frist for å sende inn begrunnede forslag er 23.april. Prisen er ment å være en anerkjennelse og oppmuntring til enkeltpersoner eller grupper som frivillig yter omsorg til sine medmennesker i Nærøy kommune. Forslag sendes: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no. Les reglene for utmerkelsen på: www.naroy.kommune.no. INNVANDRINGSTJENESTEN I NÆRØY:

Norskprøve i mai 2018

I Kvennavikas spaserstokk møter du figurene fra Marin Kvennavikas udødelig verden. Mer enn 100 år gamle skrøner blir revitalisert og levendegjort. Foldereid bibliotekfilial Krambua: Mandag 23. april kl. 19.00 Nærøy frivillingssentral: Tirsdag 24. april kl. 12.00 Lund bibliotekfilial Lundstua: Tirsdag 24. april kl. 19.00 Inngang kr. 50,Velkommen! Dette blir vårens morsomste forestilling! Arr. Den kulturelle spaserstokken. Utstillingsstafetten:

«Hildes kreative hjørne» Det er Hilde B. Kristiansen som stiller ut i april. Hun viser fram sine flotte produkter i flere forskjellige håndverksteknikker som sying, stikking og hekling. Utstiller i mai måned Solveig Solstad med «Kles-søm».

Sørsamisk bok- og kulturbuss Kommer til Kolvereid 29. mai. Den stopper i Kolvereid sentrum Benytt anledningen til å besøke kulturbussen.

NB: Hovedbiblioteket vil holde stengt pinsaften 19. mai! Velkommen!

Kunngjøringer

Deler du brønn med naboen? Nå skal alle små vannforsyningssystem registreres. Innen 1. juli 2018 skal alle vannforsyningssystem være registrert hos Mattilsynet. Dette gjelder også de som er små, for eksempel en brønn som forsyner to hus med drikkevann. Mer informasjon, og lenke til registreringsskjemaet, finnes på mattilsynet.no. For mer informasjon se på kommunes hjemmeside under kunngjøringer.

Nærøy kulturskole Skoleåret 2018/19: Noen ledige plasser på Visuell kunst – maling og tegning – aldersgruppe 5. – 10. klasse (prosjektbasert) Sløyd – forming og design 6. – 10. klasse (prosjektbasert)

Tirsdag 29. mai er det norsk muntlig prøve og onsdag 30. mai er det norsk skriftlig prøve ved voksenopplæringen i Nærøy. Personer som ikke har rett til gratis prøve, må melde seg på til voksenopplæringen og betale en prøveavgift som kommunen har fastsatt. Priser: Norsk muntlig kr. 600,Norsk skriftlig kr. 600,For mer informasjon se www.naroy.kommune.no under kunngjøringer.

Kjøp av instruktør/dirigenttjeneste av Nærøy kulturskole De sang- og musikklag som ønsker å kjøpe sin instruktør/dirigent (som på forhånd er forespurt) gjennom Nærøy kulturskole, sesongen/skoleåret 2018/2019, ber vi sende søknad innen 03.05.18. Nærmere informasjon fås hos kulturskolerektor, tlf. 74 38 27 38.

Innmelding/forhåndsvarsel av søknad på spillemidler innen 30. april 2018 Lag og foreninger som har planer for dette året om å søke på spillemidler på ordinære idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller lokale kulturbygg melder dette inn til Nærøy kommune, Kultur og Fritid kari.hestad@naroy.kommune.no, innen 30. april 2018. Dette er kun en forhåndsvarsel.

ANNONSE

#naroykommune

Kommunale møter April/mai 2018 20.04.18 Møte i formannskapet 24.04.18 Møte i eldrerådet 25.04.18 Møte i funksjonshemmedes råd 03.05.18 Møte i kommunestyret 15.05.18 Møte i formannskapet 29.05.18 Møte i utvalg for drifts- og utviklingssaker For mer info se www.naroy.kommune.no

Ledige stillinger

Sommervikarer, drift- og utviklingsavdeling Nærøy kommune, drift- og utviklingsavdelingen, søker etter sommervikarer i perioden juni -august 2018. Søknad inkl cv sendes til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no. Full utlysningstekst finnes på www.naroy.kommune.no under ledige stillinger. Søknadsfrist: 01.05.2018.

Rektor for ny skole på Kolvereid 1. – 10. trinn Vil du være med å utvikle den nye skolen vår på Kolvereid? Har du klare tanker om hva som skaper en god skole og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne ha deg som søker! Vi bygger ny barneskole på Kolvereid og slår den sammen med eksisterende ungdomsskole. Som enhetsleder vil du sammen med assisterende rektorer utgjøre lederteamet som skal utvikle en felles organisasjonskultur for enheten, og realisere sentrale og kommunale målsettinger, til beste for elevene. Du får det overordnede ansvaret for skolens drift og den pedagogiske ledelsen. Kontaktpersoner: Kirsti S. Fjær, oppvekstsjef tlf. 99 02 32 16. Søknadsfrist: 9. mai. Fullstendig utlysningstekst: www.naroy.kommune.no.

Ledige tomter

Elgjakt Grytbogen 2018-2020 Elgjakt i Grytbogen er ledig for perioden 2018-2020. Jakta deles i tre perioder og tilbys tre forskjellige jaktlag. Jakta er i utgangspunktet forbeholdt jaktlag fra Nærøy kommune (inntil to personer kan ha bostedsadresse utenfor Nærøy). Søknadsskjema og «Regler elgjakt Grytbogen 20182020» ligger på kommunens hjemmeside. Skjema fås også ved henvendelse til Servicekontoret. Nærmere info ved henvendelse til skogbrukssjefen 74 38 26 85/959 067 02 eller egil.solstad@naroy.kommune.no. Søknadsfrist 7. mai 2018.

Høring og offentlig ettersyn «Masseuttak/steinbrudd i Hagan» Utvalg for drift og utvikling i Nærøy kommune har i møte den 10.04.2018, sak nr. 39/18 behandlet konsekvensutredning for «Masseuttak/steinbrudd i Hagan». Det er vedtatt å legge konsekvensutredning ut til høring og offentlig ettersyn. Konsekvensutredningen kan lastes ned og ses www.naroy.kommune.no under kunngjøringer. Eventuelle uttalelser/merknader sendes skriftlig til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller til postmottak@naroy.kommune.no, innen 10.05.2018 Drift og utviklingssjefen

15

I Nærøy kommune er det mange flotte tomter ledig i både kommunale og private boligfelt. Kommunen ønsker å legge til rette for økt bosetting og boligbygging. Vi har boligtomter tilgjengelig i hele kommune. Vårt nyeste felt ligger i Ottersøya - Leia boligfelt - Nytt og flott boligfelt med fantastisk utsikt utover Nærøysundet. Ellers kan vi nevne: • Langmyra, Kolvereid • Nygård, Marøya • Fikkan • Brubukta, Foldereid • Lund I tillegg er det mange tomter i private boligfelt: • Myra boligfelt, Marøya • Brekkabakken, Kolvereid • Odden/Rønningen, Kolvereid • Damlia, Gravvik • Abelvær • Stor-Juvika boligfelt, Stein Ønsker du mer informasjon eller befaring av de kommunale tomtene i Nærøy kommune ta kontakt med enhetsleder bygg og eiendom, Åge-Einar Waag på tlf. 74 38 27 28/906 69 069 eller avdelingsingeniør Gretha Fosseng, tlf. 74 38 27 32.


16 ANNONSE

Tirsdag 17. april 2018

Kystbymessa 2018 20.-22. april

Kom og besøk den 21. utgaven av Kystbymessa!

81 utstillere/aktører • Bil • Båt • Elektronikk • Bank • Eiendom • Mat • Foto • Klær • Hus • Design • Havbruk • Hobby • Sport og fritid

Åpningstider: Fredag 20. april Lørdag 21. april Søndag 22. april

Fredag og lørdag fra kl. 21.00:

Rorbupub på Heimbrygga

Over 6000 besøke

kl. 16.00 - 20.00 kl. 10.00 - 18.00 kl. 11.00 - 16.00 Avslutt messedagen med lørdagskvelden på Kysthotellet

Moen Marin kyst

nde i 2017

bycup med 800 sp illeglade barn

Det blir servert buffet

Bordbestilling:

74 36 66 00

Hovedsponsor:

Havlandet med m

ange aktører

Sponsorer:

Mediapartner:

Samarbeidspartnere:

WWW.KYSTBYMESSA.NO

Arrangør:


• Gave Engros • Rock og Pop • Bilhuset Visborg AS • Eusebiu Budau AS

Gabriela

• Rørvik Juniorkorps • Iso Energi- Børre Hansen • Otto Moe AS • Settnøy og Arnøy Tjenester? • Hjelde Maskinservice AS

Krogstad Gårdsmat

• Fasadeprodukter • Hus og Hageservice AS • RBK supportere Ytre Namdal

Havlandet

UTEOMRÅDET: • Nordvik Namsos

RørosBua Snekkerboden Nisk-K. Gleine

Unni Almli

AVERA

RyumQuilt

Tuftebustrikk

IMPOCO

AloeVera produkter

Beuty by S.

Messecafé

Andersen Gave & Gravering

4 stk

Tirsdag 17. april 2018

Her finner du utstillerne på Kystbymessa 2018

ANNONSE  17


18 ANNONSE

- TID FOR SOMMERDEKK! -

Tirsdag 17. april 2018

DEKKSALG • DEKKHOTELL Vi har sommerdekk til ALLE typer kjøretøy. Ta kontakt for informasjon og pristilbud!

Andre tjenester: • EU-kontroll • Service • Reparasjoner • Fartsskriverkontroll

7970 Kolvereid Tlf. 74 39 57 01 e-post: naroybil@automester.no

BOLIG TIL SALGS I OTTERSØY

Solsida Næringsområde - Kolvereid - tlf. 950 77 333 post@ynverkstedsenter.no - facebook.com/ynverkstedsenter

Visning mandag 23. april kl. 18.00 eller ved henvendelse til tlf. 48 11 33 08

Enebolig med stor eiet tomt til salgs i rolig boligområde i Ottersøy! Boligen går over 3 plan, med en uinnredet kjeller. Første etasje med gang, bad, kjøkken og stue med utgang til stor terrasse med sol til langt på kveld. Andre etasje med 3 soverom, bod og gang, med utgang til en terrasse m/morgensol. Boligen er rehabilitert i de siste årene, blant annet nytt el-anlegg, ny stålpipe er satt inn, ny vedovn og to vegger er skiftet ut med nye vinduer, isolasjon og bordkledning. Tilstandsrapport foreligger. Prisantydning 1.800.00,-


ANNONSE 

Tirsdag 17. april 2018 STILLING LEDIG

TIPS OSS!

SinkabergHansen AS er en selvstendig oppdrettsaktør med hoved-

SinkabergHansen AS er eni selvstendig oppdrettsaktør med kontor på Marøya Nærøy kommune. Totalt er omhovedlag 210 direkte ansatt Send YTTIPS (tekst) SinkabergHansen AS og Emilsen Fisk AS er selvstendige i samarbeid med egne hovedkontor i dagens kontoroppdrettsaktører på Marøya i Nærøy kommune. Totalt er om lag 210 direkte ansatt i selskapet, som drifter 22 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. kommuner Nærøy og Vikna. Totalt nær 270 personer er direkte ansatt i våre selskap, som drifter vel 30 konsesjoner i Trøndelag i selskapet, som drifterfor 22 slakting konsesjoner i Trøndelag ogi Nærøysundet. Nordland. til 2470 Vi har fabrikk og av bearbeiding Videre drives og Nordland. Vi har fabrikk for slakting og bearbeiding i Nærøysundet. Videre egen settefisk i Nærøy/Bindal, Vi har fabrikk for slakting ogproduksjon bearbeiding i Nærøysundet. Videresamt drives produksjon av settefisk i Nærøy/Bindal, samt at vi og har eierposter Tjenesten koster kr 1,-. at selskapene har eierposter i annen settefiskproduksjon. Vi drifter egne rederi og verkstedavdelinger, produksjon av settefisk i Nærøy/Bindal, samt samt at vi at harforskning eierposter utvikling gjennom aktuelle prosjekt er del av vår hverdag. i annen produksjon. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med, i annen produksjon. Eget rederi og verkstedavdelinger hører med, flere aktuelle prosjekter innen og forskning samt atsamt flereat aktuelle prosjekter innen forskning utviklingog er utvikling viktig. er viktig.

19

BILER KJØPES: Hiace/Hilux/Dyna/ Canter/Tipp-biler/L200/Sprinter/Gd

samt div. vare-/lastebiler i alle størrelser. Kjøper også personbiler fra 80-tallet og eldre. Erik Wasshaug, tlf: 45 00 84 27.

ARBEID UTFØRES TEGNING AV BOLIGHUS, tilbygg, hytter, garasje, naust etc. Befaring/ samtale. Raskt og rimelig. Også takst. Tlf. 902 95 813/75 03 41 13 SNEKKERARBEID INNV./UTV. Nybygg og renovering, etterisolering, skifte av vinduer og dører, bytte kledning og tak, balkong og terrasse. Gratis befaring. Tlf. 450 37 442 E-post: workerspol@gmail.com

Ut fra ei næring i rivende utvikling søker Emilsen Fisk og SinkabergHansen i fellesskap:

Sertifiseringskoordinator Vårt felles mål er forutsigbarhet og kontroll. Å være i forkant. Dynamikken i næringa krever organisering og system som kvalifiserer oss for alle endringer og enhver utfordring. Alt i dag er vi stolte over vår kompetanse og sterke team. Nå søker vi en person som kan bygge system for internkontroll og videreutvikle våre fagmiljø. Det vil handle om alle detaljer i hele verdikjeden: Fra befruktet rognkorn til foredling av slaktemoden laks. Din hverdag blir dypdykk i alle avdelinger: Ulike system i våre to selskap må avpasses og koordineres. Du skal utvikle – og drifte – ulike internkontrollsystem. Biologi, teknikk og teknologi hånd i hånd … Dette er en stilling som vil kreve den «rette typen» – med variert kompetanse og bakgrunn. Derfor; overrask oss! Gjerne med tanker for egen rolle og tilnærming til utfordringer i jobben. Noen sentrale arbeidsoppgaver: • Bedriftenes planlagte Global G.A.P sertifiseringsprosjekt • Delta i selskapenes kvalitets-, forbedrings- og HMS-arbeid • Videreutvikle styringssystem for verdiskaping • Interne og eksterne arenaer for regelverk og relevante fagområder

Din bakgrunn / ønskede kvalifikasjoner: • Gjerne erfaring med Global G.A.P, Iso eller andre standarder • Tilsvarende med HACCP • Gjerne erfaring fra oppdrettsnæringa – men ingen betingelse • Hode for prosesser i kvalitetsarbeid, samt evne til å «selge inn» ideer til deltakere i kvalitetsarbeid på både leder- og ansattnivå • Hjerte for systematisering og forbedring • Øye for sammenhengen mellom biologi, teknologisk utvikling og verdiskaping

T-skjortelager selges Vi selger vårt T-skjortelager med hvite og grå bomullsskjorter beregnet for trykk, merke Wenaas Image Wear. Str. 2 år - XXXL. Ved interesse ta kontakt med Synnøve Hanssen på tlf. 900 84 694, e-post: synnove.hanssen@ytringen.no

Kontorsted vil bestemmes av aktuell lokasjon; men primært Lauvøya og Marøya. Vi tilbyr lønn etter avtale – samt gode forsikrings- og pensjonsordninger. Informasjon og utfyllende opplysninger om jobben gis av Frode Lauritzen, personalsjef SinkabergHansen mob 908 98 545 – epost: frode@ sinkaberg-hansen.no Søknadsfrist fredag 11. mai 2018. Søknad med CV sendes SinkabergHansen, Marøyveien 110, 7900 Rørvik – eller elektronisk til frode@sinkaberg-hansen.no. Merkes «Sertifiseringskoordinator».

Stilling ledig? Prøv en samkjøringsannonse!

KONTAKT:

OPPDRETTSNÆRINGA – et hav av muligheter!

Tlf. 75 01 84 00 annonse@banett.no

Tlf. 75 07 03 00 hb@hblad.no

Tlf. 74 39 60 50 marked@ytringen.no

Annonsen ligger også ute på stillingskarusell på våre nettsider uten tillegg i prisen i tre uker eller frem til søknadsfrist

OPPDRETTSNÆRINGA – et hav av muligheter!

Kystbymessetilbud 4 mnd kr 400,-*

Bestill på abonnement@ytringen.no eller tlf. 74 39 60 50

* Tilbudet gjelder 17. april - 22. april 2018 og kun for nye abonnenter


20 

RADIO OG TV

Tirsdag 17. april 2018 TIRSDAG 17. APRIL RADIO

19.00: Sommerhytta

06.20 Morgensending 10.10 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 10.40 Norsk attraksjon (r) 11.10 Med hjartet på rette staden (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Miss Marple (r) 13.50 Det gode bondeliv (r) 14.20 I jegerens gryte (r) 15.05 Tall som teller (r) 15.20 Oppfinneren (r) 16.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 16.30 På tur med Lars Monsen (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Berulfsens historiske perler (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Ja, vi elsker hunder (r)

06.00 Bra godt (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge 10.00 God morgen Norge 12.00 Sommerhytta (r) 13.00 Dyrepasserne (r) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Bolighjelpen – Vancouver (r) 15.30 Solsidan (r) 16.00 Solsidan (r) 16.30 Home and Away (r) 17.00 Home and Away 17.30 Fingrene av fatet (r)

18.35 Extra

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Sommerhytta

(16) Ukens Extra-trekning fra Norsk Tippings studio.

18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Hagen min

(4:9) Norsk hageserie fra 2018.

20.25 Norge nå

(61:78) Norsk talkshow fra 2018.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Trygdekontoret

(7:8) Kampen om sannheten. Norsk dokumentarserie fra 2018.

22.05 Verdas travlaste byar

(2:4) Br. dokumentarserie fra 2017. Over 22 millioner bor i Mexico by. Programleder: Ade Adepitan.

22.55 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Vita & Wanda (r)

(3:7) Norsk dokumentarserie fra 2017.

18.00 Bra godt

(22:28) Norsk livsstilsprogram fra 2018. Mange er plaget med ulike matallergier, men maten trenger ikke smake dårlig selv om den er allergivennlig.

(10:40) Norsk realityserie fra 2017.

20.00 Mer enn gull

(3:6) Norsk dokumentarserie fra 2017. Tidligere kombinertløper Torbjørn Løkken snakker om sin idrettskarrie og liv.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Grey's Anatomy

(18:24) Am. dramaserie fra 2017. Amelia, Koracick og DeLuca utfører en risikabel operasjon for å fjerne en hjernesvulst på en ung pasient.

22.35 The Good Doctor

(15:18) Am. dramaserie fra 2017. En tenåring blir lagt inn på sykehuset i håp om at det kirurgiske teamet kan redde henne fra et liv innendørs.

23.35 Presten (r)

23.30 Madam Secretary

00.05 Chicago Fire (r)

00.25 Criminal Minds (r)

(6:6) Norsk humorserie fra 2018.

(10, 11, 12:23) Am. dramaserie fra 2015. 02.05 Liberty (r) 03.05 Miss Marple (r) 04.4005.20 Planet plast (r)

(14:22) Am. dramaserie fra 2017.

(17:23) Am. krimserie. 01.20 Hawaii Five-0 (r) 02.15 Homeland (r) 03.20 Bull (r) 04.15 Arne Dahl: Misterioso (r) 05.15 What Went Down (r)

06.00 Morgensending 12.00 NRK Nyheter 12.15 Antikkduellen (r) 12.45 Eides språksjov (r) 13.25 Midt i naturen (r) 14.25 I heisen med (r) 14.55 Kvinnenes historie (r) 15.55 Norge nå (r) 16.25 Miss Marple (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.00 Min heim er eit slott (r) 19.45 This is it (r) 20.25 Kreft – keiseren over alle sykdommer (r) 21.20 Exodus – reisa fortset 22.20 Urix 22.40 Kroppens mysterier (r) 23.35 Verdas travlaste byar (r) 00.30 Lisenskontrolløren og livet (r) 01.00 NRK Nyheter 01.03 Nattsending

06.00 MasterChef – Danmarks grillmester (r) 06.45 Masterchef Canada (r) 07.35 Ellen DeGeneres Show (r) 08.30 Dr. Phil (r) 10.10 NCIS: New Orleans (r) 11.05 NCIS: Los Angeles (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Sex og singelliv (r) 14.30 Hele Norge baker (r) 15.30 Masterchef Canada (r) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 17.30 Luksusfellen Sverige (r) 18.30 Camp kulinaris (r) 19.30 Camp kulinaris 20.30 The F Word 21.30 OSL 24-7 22.30 Paradise Hotel. Norsk realityserie fra 2018. 23.30 Sex og singelliv (r). Am. komiserie fra 2003. 00.10 Girlfriends' Guide to Divorce. Am. dramaserie fra 2016. 01.05 Paradise Hotel (r) 02.00 Luksusfellen Sverige (r) 02.50 Svenske Hollywoodfruer (r) 03.35 NCIS: Los Angeles (r) 04.20 The Art of More (r) 05.05 Brannstasjonen (r) 05.30-06.00 Brannstasjonen (r)

06.00 What Went Down (r) 06.30 Alligatorjegerne (r) 08.20 Parkeringsvaktene (r) 09.20 American Ninja Warrior (r) 11.15 Ax Men 12.15 Ødemarkens menn (r) 13.10 Alarm 112 – På liv og død (r) 17.00 What Went Down (r) 17.30 Fail Army (r) 18.00 American Ninja Warrior (r) 20.00 Ødemarkens menn 21.00 Wunderland (r) 22.00 Kompani Spitsbergen 23.00 Åsted Norge (r) 24.00 Jail: Las Vegas (r) 01.00 Suits (r) 02.50 Car Matchmaker (r) 03.50 Hushaiene Vegas (r) 04.45-06.00 Ax Men (r)

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 15.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 16.00 Simpsons (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 18.00 OSL 24-7 (r) 19.00 Storage Hunters (r) 20.00 Simpsons (r) 21.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 21.30 Garasjen 22.05 50 First Dates Am. komedie fra 2004. I rollene: Adam Sandler, Adam Sandler, Drew Barrymore. Regi: Peter Segal. (7 år) 00.05 The Hurt Locker I rollene: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty. Regi: Kathryn Bigelow. 02.30 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 Distr. prgm. 09.03 Nitimen 11.05 Utakt 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Kveldsåpent 21.03 Nesten helt sant 22.03 Herreavdelingen 00.05 Nattradioen 02.03 På dansefot 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time, unntatt kl. 13.00, 17.00 og 18.00. 06.03 P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen 07.05 Frokostradio 09.03 Holm 11.05 Jukebox 12.30 Radiokontakten 13.30 P1+ musikkmiks 14.03 Alle tiders blinkskudd 15.05 Nonstop 16.03 Radiolangs 18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03 NRK for 50 år siden 19.30 Messing og treblås 20.03 Syng! 21.03 Perler fra Platearkivet 22.03 Countrybaren 23.03 P1+ musikkmiks 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time samt kl. 07.30, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 06.03 Språkteigen 06.33 Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter 08.03 Nyhetsmorgen 09.03 Ekko 11.03 Spillerom 12.03 Nyhetslunsj 13.03 Verdibørsen 14.03 Janne & Jostein Show 15.05 Nyhetsettermiddag 16.03 Studio 2 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Janne & Jostein Show 20.03 BluesAsylet 21.03 P2-portrettet 21.30 Kulturreportasjen 22.03 Ekko 23.03 Verdibørsen 00.05 Dagsnytt atten 01.03 Janne & Jostein Show 02.03 Ekko 04.03 Spillerom 05.03 Verdibørsen Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til kl. 20.00. 06.00 Morgenklubben med Loven & Co 09.00 Formiddag med Kim Johanne Dahl 14.00 Marthe Sveberg & Kim Nygård 18.00 Hits fra 4 tiår med Kristian 22.00 Hits fra 4 tiår – Non Stop 01.00 Nattmusikk 05.00 Tidlig morgen Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:0009:00 og 15:00-18:00. Utvidet nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03. 06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte 12.00 Jorda rundt 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 18.00 P4-kvelden 21.00 Kjærlighet uten grenser 24.00 P4-natten

©Universum

19.45: Hagen min

06.00 Sinnasnekker’n (r) 06.50 Ullared (r) 07.40 4-stjerners middag (r) 08.40 Cougar Town (r) 09.05 Alt til salgs (r) 09.35 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 10.00 Ullared (r) 11.00 Sinnasnekker’n (r) 12.00 4-stjerners middag (r) 13.00 Ja vi elsker camping (r) 14.00 Cougar Town (r) 14.30 The Big Bang Theory (r) 15.25 Friends (r) 16.30 Friends (r) 17.00 Two and a Half Men 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.00 The Big Bang Theory (r) 19.30 4-stjerners middag (r) 20.30 Ja vi elsker camping 21.30 Praktisk info med Jon Almaas. Norsk talkshow fra 2018. 22.30 Gift ved første blikk (r). Norsk realityserie fra 2018. 23.30 Brille (r). Norsk underholdning. 00.30 Castle (r) 01.30 CSI (r) 02.25 Special Victims Unit (r) 03.15 CSI (r) 04.05 Alt for Norge (r) 05.00 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 05.25-06.00 Alt til salgs (r)

ONSDAG 18. APRIL RADIO

05.20 Norge nå (r) 06.20 Det gode bondeliv (r) 06.50 Med hjartet på rette staden (r) 07.40 Midt i naturen Programleder: Anders Lundin, Magdalena Forsberg, Joakim Odelberg. 08.40 Hagekampen (r) 09.40 Skattejegerne (r) 10.10 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 10.40 Norsk attraksjon (r) 11.10 Med hjartet på rette staden (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Miss Marple (r) 13.50 Det gode bondeliv (r) 14.20 I jegerens gryte (r) 15.05 Tall som teller (r) 15.20 Oppfinneren (r) 16.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 16.30 På tur med Lars Monsen (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Berulfsens historiske perler (r) 17.30 Oddasat – nyheter på samisk 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Glimt av Norge (r)

18.00 Dagsnytt atten 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Forbrukerinspektørene (8:8) Forbrukerprogram.

20.25 Norge nå

(62:78) Norsk talkshow fra 2018.

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.20 Brennpunkt

(5) Norsk dokumentar fra 2018. I kjelleren på Ila Fengsel og forvaringsanstalt sitter mennesker med alvorlige sinnslidelser isolert fra andre fanger og omverden.

22.20 This is it

(3:8) Norsk dokumentarserie fra 2018.

23.00 Distriktsnyheter 23.05 Kveldsnytt 23.20 Torp (r) 23.50 Lisenskontrolløren (r)

(1:6) Norsk dokumentarserie fra 2016.

00.20 Chicago Fire (r)

02.20 Verdas travlaste byar (r) 03.10 Miss Marple (r) 04.50-05.18 Norge nå (r)

21.40: Petter uteligger: En ny sjanse 06.00 Bra godt (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge Programleder: Vår Staude, Espen Fiveland, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Peter Moi Bubresko. 10.00 God morgen Norge Programleder: Vår Staude, Espen Fiveland, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Peter Moi Bubresko. 12.00 Sommerhytta (r) 13.00 Dyrepasserne (r) 13.30 Home and Away (r) 14.00 Sykling: La Flèche Wallonne Fra Belgia og det klassiske sykkelrittet La Flèche Wallonne. Kommentatorer: Christian Paasche og Johan Kaggestad. 17.00 Home and Away 17.30 Fingrene av fatet (r)

18.00 Bra godt

06.00 MasterChef – Danmarks grillmester (r) 06.45 Masterchef Canada (r) 07.35 Ellen DeGeneres Show (r) 08.30 Dr. Phil (r) 10.10 NCIS: New Orleans (r) 11.05 NCIS: Los Angeles (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Sex og singelliv (r) 14.30 Hele Norge baker (r) 15.30 Masterchef Canada (r) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 17.30 Luksusfellen Sverige (r) 18.30 Camp kulinaris (r) 19.30 Camp kulinaris 20.30 Luksusfellen Sverige 21.30 Lethal Weapon 22.30 Paradise Hotel 23.30 Sex og singelliv (r). Am. komiserie fra 2003. 00.10 Girlfriends' Guide to Divorce. Am. dramaserie fra 2016. 01.05 Paradise Hotel (r) 02.00 Luksusfellen Sverige (r) 02.50 Svenske Hollywoodfruer (r) 03.35 NCIS: Los Angeles (r) 04.20 The Art of More (r) 05.05 Brannstasjonen (r) 05.30-06.00 Brannstasjonen (r)

(23:28) Norsk livsstilsprogram fra 2018.

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Sommerhytta

(11:40) Norsk realityserie fra 2017. Det er duket for nok en lang dag med hardt arbeid på Sommerhytta.

20.00 Samme tid neste år

(7:10) Norsk underholdningsprogram fra 2017. Annbjørg og faren Birger vil samme tid neste år ha fullført triathon. Programleder: Øyvind Mund.

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Petter uteligger: En ny sjanse

(7:10) Norsk realityserie fra 2017. Petter Nyquist og sju rusavhengige skal lære seg å bli baristaer og starte kaffebar. Programleder: Petter Nyquist.

22.40 Tjukken & Lillemor (r)

(1:5) Norsk dokumentarserie fra 2018.

23.40 Åsted Norge (r)

00.40 Criminal Minds (r) 01.30 Hawaii Five-0 (r) 02.25 Homeland (r) 03.25 Bull (r) 04.20 Arne Dahl: Misterioso (r) 05.20-06.00 What Went Down (r)

06.00 Morgensending 11.00 Norges smarteste (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Antikkduellen (r) 12.45 Eides språksjov (r) 13.25 Midt i naturen (r) 14.25 I heisen med (r) 14.55 Kvinnenes historie (r) 15.55 Norge nå (r) 16.25 Miss Marple (r) 18.00 Fotball: Cupen Sandviken - Brann. Direkte. 20.10 Cupen: Cupmagasinet 20.30 Torp 21.00 Filmavisen 1948 (r) 21.10 Vikinglotto 21.20 Exodus – reisa fortset 22.20 Urix 22.40 Kroppens mysterier (r) 23.40 Kreft – keiseren over alle sykdommer (r) 00.35 Nattsending

06.00 What Went Down (r) 06.30 Alligatorjegerne (r) 08.20 Parkeringsvaktene (r) 09.20 American Ninja Warrior (r) 11.15 Ax Men 12.15 Ødemarkens menn (r) 13.10 Alarm 112 – På liv og død (r) 17.00 What Went Down (r) 17.30 Fail Army (r) 18.00 American Ninja Warrior (r) 20.00 Ødemarkens menn 21.00 Kompani Spitsbergen (r) 22.00 Wunderland 23.00 Scorpion Am. dramaserie fra 2017. 23.55 Jail: Big Texas (r) 00.55 Suits (r) 02.50 Car Matchmaker (r) 03.50 Hushaiene Vegas (r) 04.45-06.00 Ax Men (r)

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 15.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 16.00 Simpsons (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 18.00 OSL 24-7 (r) 19.00 Storage Hunters (r) 20.00 Simpsons (r) 21.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 21.30 Garasjen 22.05 I Now Pronounce You Chuck And Larry Am. romantisk komedie fra 2007. I rollene: Adam Sandler, Kevin James, Jessica Biel. Regi: Dennis Dugan. 00.25 50 First Dates I rollene: Adam Sandler, Adam Sandler, Drew Barrymore. Regi: Peter Segal. 02.15 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 Distr. prgm. 09.03 Nitimen 11.05 Utakt 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Kveldsåpent 21.03 Nesten helt sant 22.03 Slettan & Martin tar kvelden 00.05 Nattradioen 02.03 Herreavdelingen 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time, unntatt kl. 13.00, 17.00 og 18.00. 06.03 P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen 07.05 Frokostradio 09.03 Holm 11.05 Jukebox 12.30 Radiokontakten 13.30 P1+ musikkmiks 14.03 Alle tiders blinkskudd 15.05 Nonstop 16.03 Radiolangs 18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03 Arkivgull 20.03 På dansefot 23.03 P1+ musikkmiks 04.03 Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time samt kl. 07.30, unntatt kl. 15.00, 17.00, 18.00 og 20.00. 06.03 Kurer 06.33 Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter 08.03 Nyhetsmorgen 09.03 Ekko 11.03 Spillerom 12.03 Nyhetslunsj 13.03 Verdibørsen 14.03 Ikke programsatt 15.05 Nyhetsettermiddag 16.03 Studio 2 18.00 Dagsnytt atten 19.03 KRAFT – om livet ditt 19.30 Kurer 20.03 Folkemusikktimen 21.03 Ekko – Abels tårn 22.03 Ekko 23.03 Verdibørsen 00.05 Dagsnytt atten 01.03 Ikke programsatt 02.03 Ekko 04.03 Spillerom 05.03 Verdibørsen Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til kl. 20.00. 06.00 Morgenklubben med Loven & Co 09.00 Formiddag med Kim Johanne Dahl 14.00 Marthe Sveberg & Kim Nygård 18.00 Hits fra 4 tiår med Kristian 22.00 Hits fra 4 tiår – Non Stop 01.00 Nattmusikk 05.00 Tidlig morgen Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:0009:00 og 15:00-18:00. Utvidet nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03. 06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte 12.00 Jorda rundt 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 18.00 P4-kvelden 21.00 Kjærlighet uten grenser 24.00 P4-natten

©Universum

22.20: This is it

06.00 Sinnasnekker’n (r) 06.50 Ullared (r) 07.40 4-stjerners middag (r) 08.35 Cougar Town (r) 09.05 Alt til salgs (r) 09.30 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 10.00 Ullared (r) 11.00 Sinnasnekker’n (r) 12.00 4-stjerners middag (r) 13.00 Ja vi elsker camping (r) 14.00 Cougar Town (r) 14.30 The Big Bang Theory (r) 15.00 The Big Bang Theory (r) 15.30 Friends (r) 17.00 Two and a Half Men 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.30 4-stjerners middag (r) 20.30 Ja vi elsker camping. Norsk dokusåpeserie fra 2018. 21.30 Ullared. Sv. realityserie fra 2018. 22.30 Praktisk info med Jon Almaas (r). Norsk talkshow fra 2018. 23.30 Brille (r). Norsk underholdning. 00.30 Castle (r) 01.25 CSI (r) 02.25 Special Victims Unit (r) 03.10 CSI (r) 04.00 Alt for Norge (r) 04.55 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 05.20-06.00 Alt til salgs (r)


RADIO OG TV 

Tirsdag 17. april 2018

21

TORSDAG 19. APRIL RADIO

06.20 Det gode bondeliv (r) 06.50 Med hjartet på rette staden (r) 07.40 Midt i naturen Programleder: Anders Lundin, Magdalena Forsberg, Joakim Odelberg. 08.40 Hagekampen (r) 09.40 Skattejegerne (r) 10.10 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 10.40 Norsk attraksjon (r) 11.10 Med hjartet på rette staden (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Miss Marple (r) 13.50 Det gode bondeliv (r) 14.20 I jegerens gryte (r) 15.05 Tall som teller (r) 15.20 Oppfinneren (r) 16.00 Der ingen skulle tru at nokon kunne bu (r) 16.30 På tur med Lars Monsen (r) 17.00 NRK Nyheter 17.15 Berulfsens historiske perler (r) 17.30 Oddasat 17.45 Tegnspråknytt 17.50 Telegrafruta over Saltfjellet (r)

18.00 Nye triks 18.50 Distriktsnyheter 19.00 Dagsrevyen 19.45 Viten og vilje

(2:5) Tatt av skredet. Norsk dokumentarserie fra 2018. Sondre var 14 år gammel da han ble begravd av et snøskred.

20.30: TV 2 hjelper deg 06.00 Bra godt (r) 06.30 Nyhetene 06.55 God morgen Norge Programleder: Vår Staude, Espen Fiveland, Siri Nilminie Avlesen-Østli, Peter Moi Bubresko. 10.00 God morgen Norge 12.00 Sommerhytta (r) 13.00 Dyrepasserne (r) 13.30 Mitt drømmehjem (r) 14.30 Bolighjelpen – Vancouver (r) 15.30 Solsidan (r) 16.30 Home and Away (r) 17.00 Home and Away 17.30 Fingrene av fatet (r)

18.00 Bra godt

(24:28) Norsk livsstilsprogram fra 2018. Gjennom tiår med forskjellige kostholdsråd er poteten blitt syndebukk for mange, inkludert Klaus. Programleder: Klaus Sonstad.

18.30 Nyhetene 18.45 Været 18.50 Sportsnyhetene 19.00 Sommerhytta

(12:40) Norsk realityserie fra 2017.

20.00 Helsekontrollen

(2:8) Norsk forbrukermagasin fra 2018.

20.25 Norge nå

20.30 TV 2 hjelper deg

20.55 Distriktsnyheter 21.00 Dagsrevyen 21 21.25 Debatten

21.00 Nyhetene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40 Stian Blipp Show

(63:78) Norsk talkshow fra 2018.

Programleder: Fredrik Solvang.

22.25 Helikopterranet

(3:6) Sv. dokumentarserie fra 2017. Politiets egne helikoptre kan ikke ta opp jakten på ranerne, fordi to mistenkte bomber er plassert utenfor hangaren de står i.

22.55 Distriktsnyheter 23.00 Kveldsnytt 23.15 Verdens tøffeste togturer (r) (4:5) Br. dokumentarserie fra 2016.

24.00 Chicago Fire (r)

(16, 17, 18:23) Am. dramaserie fra 2015. 02.00 Trygdekontoret (r) 02.45 Miss Marple (r) 04.20-05.10 Nye triks (r)

(10:16) Norsk forbrukermagasin fra 2018.

(7:10) Norsk talkshow fra 2018. Programleder: Stian Blipp.

22.40 Huskestue (r)

(6:10) Norsk humorprogram fra 2018.

23.40 Criminal Minds

(14:22) Am. krimserie. BAU-teamet blir tilkalt når politiet i New Orleans avdekker en massegrav inne i et gravkammer på en lokal kirkegård. 00.40 Criminal Minds (r) 01.30 Hawaii Five-0 (r) 02.25 Homeland (r) 03.25 Bull (r) 04.20 Arne Dahl: Misterioso (r) 05.25-06.00 What Went Down (r)

Sett i sundet

06.00 Morgensending 10.55 Øyeblikk fra Norge Rundt (r) 11.00 Norges smarteste (r) 12.00 NRK Nyheter 12.15 Antikkduellen (r) 12.45 Eides språksjov (r) 13.25 Midt i naturen (r) 14.25 I heisen med (r) 14.55 Kvinnenes historie (r) 15.55 Norge nå (r) 16.25 Miss Marple (r) 18.00 Dagsnytt atten 19.05 Dronning Margrethes slott (r) 19.45 Altaj på 30 dager 20.30 Samenes tid 21.30 Bitre rivaler 22.25 Urix 22.45 Exodus – reisa fortset (r) 23.40 Brennpunkt (r) 00.40 Utvær (r) 01.00 NRK Nyheter 01.03 Bitre rivaler (r) 01.55 Midt i naturen (r) 02.55 Nattsending

06.00 MasterChef – Danmarks grillmester (r) 06.45 Masterchef Canada (r) 07.35 Ellen DeGeneres Show (r) 08.30 Dr. Phil (r) 09.20 Dr. Phil 10.10 NCIS: New Orleans (r) 11.05 NCIS: Los Angeles (r) 12.00 Ellen DeGeneres Show 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00 Sex og singelliv (r) 14.30 Hele Norge baker (r) 15.30 Masterchef Canada (r) 16.30 Svenske Hollywoodfruer (r) 17.30 Luksusfellen Sverige (r) 18.30 Camp kulinaris (r) 19.30 Camp kulinaris 20.30 Will & Grace 21.00 Rekyl 22.00 Han heter ikke William 22.30 Paradise Hotel 23.30 Sex og singelliv (r). Am. komiserie fra 2003. 00.10 Girlfriends' Guide to Divorce. Am. dramaserie fra 2016. 01.05 Paradise Hotel (r) 02.00 Luksusfellen Sverige (r) 02.50 Svenske Hollywoodfruer (r) 03.35 NCIS: Los Angeles (r) 04.20 The Blacklist (r) 05.10 Brannstasjonen (r) 05.3506.00 Brannstasjonen (r)

06.00 What Went Down (r) 06.30 Alligatorjegerne (r) 08.20 Parkeringsvaktene (r) 09.20 American Ninja Warrior (r) 11.15 Ax Men 12.15 Ødemarkens menn (r) 13.10 Alarm 112 – På liv og død (r) 17.00 What Went Down (r) 17.30 Fail Army (r) 18.00 American Ninja Warrior (r) 20.00 Ødemarkens menn 21.00 Fjorden Cowboys (r) 22.00 Overvåket 23.00 London brenner (r) 24.00 Jail: Big Texas (r) 01.00 Suits (r) 02.50 Car Matchmaker (r) 04.10 Hushaiene Vegas (r) 05.00-06.00 Ax Men (r)

06.00 Morgensending 13.00 Kongen av Queens (r) 14.00 How I Met Your Mother (r) 15.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 16.00 Simpsons (r) 17.00 Kongen av Queens (r) 18.00 OSL 24-7 (r) 19.00 Storage Hunters (r) 20.00 Simpsons (r) 21.00 Whose Line Is It Anyway? (r) 21.30 Garasjen 22.05 Big Daddy Am. komedie fra 1999. I rollene: Joey Lauren Adams, Adam Sandler, Rob Schneider. Regi: Dennis Dugan. 00.05 Big Stan I rollene: Rob Schneider, David Carradine, Jennifer Morrison. Regi: Rob Schneider. 02.15 Nattsending

Dagsnytt hver halvtime kl. 06.00-09.00, deretter hver hele time. Morgenandakt kl 08.20. 06.03 Distr. prgm. 09.03 Nitimen 11.05 Utakt 12.05 Norgesglasset 14.03 Distr. prgm. 17.00 Her og nå 18.30 Kveldsåpent 21.03 Nesten helt sant 22.03 Herreavdelingens platesjappe 00.05 Nattradioen 02.03 Slettan & Martin tar kvelden 04.03 Radiolangs 05.33 Mot helg 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time, unntatt kl. 13.00, 17.00 og 18.00. 06.03 P1+ musikkmiks 06.30 Nyhetsmorgen 07.05 Frokostradio 09.03 Holm 11.05 Jukebox 12.30 Radiokontakten 13.30 P1+ musikkmiks 14.03 Alle tiders blinkskudd 15.05 Nonstop 16.03 Radiolangs 18.00 P1+ musikkmiks 18.30 Lutter øre 19.03 Språkteigen 19.30 Salig blanding 20.03 Ren 60 22.03 Nielsen 23.03 P1+ musikkmiks 04.03 Radiolangs 05.33 Mot helg 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene Dagsnytt hver hele time samt kl. 07.30, unntatt kl. 17.00, 18.00 og 20.00. 06.03 Krig og fred – en podkast fra NRK Urix 06.33 Nyhetsmorgen 07.45 Politisk kvarter 08.03 Nyhetsmorgen 09.03 Ekko 11.03 Spillerom 12.03 Nyhetslunsj 13.03 Verdibørsen 14.03 Åpen bok 15.05 Nyhetsettermiddag 16.03 Studio 2 18.00 Dagsnytt atten 19.03 Spillerom 19.30 På konsert: Stavanger Symfoniorkester 21.30 P2-scenen 22.03 Ekko 23.03 Verdibørsen 00.05 Dagsnytt atten 01.03 Åpen bok 02.03 Ekko 04.03 Spillerom 05.03 Verdibørsen Nyheter hver halvtime kl. 06.0010.00 og 15.00-18.00. Ellers hver time frem til kl. 20.00. 06.00 Morgenklubben med Loven & Co 09.00 Formiddag med Kim Johanne Dahl 14.00 Marthe Sveberg & Kim Nygård 18.00 Hits fra 4 tiår med Kristian 22.00 Hits fra 4 tiår – Non Stop 01.00 Nattmusikk 05.00 Tidlig morgen Nyheter hver hele time 06:0024:00, hver halvtime 06:0009:00 og 15:00-18:00. Utvidet nyhetssending kl. 07:30 og 16:00. P4-sport kl. 06:50, 08:50, 09:50, 15:03 og 16:03. 06.00 P4s Radiofrokost 10.00 P4 direkte 12.00 Jorda rundt 13.00 P4 direkte 15.00 Midt i Trafikken 18.00 P4-kvelden 21.00 Kjærlighet uten grenser 24.00 P4-natten

©Universum

20.25: Norge nå

06.00 Sinnasnekker’n (r) 06.50 Ullared (r) 07.40 4-stjerners middag (r) 08.35 Cougar Town (r) 09.05 Alt til salgs (r) 09.30 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 10.00 Ullared (r) 11.00 Sinnasnekker’n (r) 12.00 4-stjerners middag (r) 13.00 Ja vi elsker camping (r) 14.00 Cougar Town (r) 14.30 The Big Bang Theory (r) 15.30 Friends (r) 17.00 Two and a Half Men 18.30 The Big Bang Theory (r) 19.30 4-stjerners middag (r) 20.30 Ja vi elsker camping. Norsk dokusåpeserie fra 2018. 21.30 Gift ved første blikk. Norsk realityserie fra 2018. 22.30 The Big Bang Theory (r). Am. komiserie fra 2017. 22.55 Brille (r). Norsk underholdning. 23.55 Castle (r). Am. krimserie. 00.50 CSI (r) 01.50 Special Victims Unit (r) 02.50 CSI (r) 03.40 Alt for Norge (r) 04.35 World’s Funniest Videos Top 10 Countdown (r) 05.05 Alt til salgs (r) 05.30-06.00 Alt til salgs (r)

Hver eneste dag passerer det mange skip i Nærøysundet. Ytringen vil i tiden framover bringe bilder av noen av disse - både i papirutgaven og på nettsida vår. Vi oppfordrer derfor våre lesere til sende oss fotografi av små og store båter som passerer ytterdistriktet. Bilder sendes til ytringen@ytringen.no.

Cemstar

Her er et bilde av lastebåten Cemstar på tur gjennom distriktet nylig. Ikke overraskende ut fra navnet så er dette en båt som brukes til å frakte sement. Båten er bygd i 1977 i Danmark. Båten er registrert på Marshalløyene. Båten er 113 meter lang og 15 meter bred.


22 YTTERSIAN

Tirsdag 17. april 2018

ttersian

Gratulerer

EMMA AMANDA STRAND heter denne gode, snille og omsorgsfulle jenta som hadde bursdag 16. april. Vi gratulerer deg masse med dagen som var og håper du hadde noen fantastiske dager med feiring : ) Vi er veldig glad i deg <3 Klemmer fra Harald Astor, mamma og pappa

HURRA! Gratulerer så mye med 9-årsdagen til godjenta vår, Liva Volden. Du er omtenksom, morsom, sprudlende, flink og sprer mye glede rundt deg! Vi er veldig glad i deg! Hilser også til Per Holm som også har bursdag i dag. Klem fra Sverre, Ronja, mamma og pappa

Navnedag 17. APRIL Elise, Else og Elsa 18. APRIL Eilen og Eilert 19. APRIL Arnfinn og Arnstein 20. APRIL Kjellaug og Kjellrun

Jubilanter TORSDAG 19. APRIL 80 ÅR Fritz Harald Aune, Nærøy. 70 ÅR Sveinung Andersen, Nærøy.

HIPP HURRA for Anja H. Sinkaberg som blir 10 år i mårra : ) Her koser du deg med overraskelse fra påskeharen i påska. Nå er det trampoline som gjelder. Bassengbursdag ble det også. Vi kommer med pakke. Glad i dæ Anja<3

Det blir 17. mai-feiring som vanlig på Kolvereid etter at det har meldt seg en leder til årets 17. mai-komité. FAU ved Kolvereid skole sa først fra seg oppdraget på grunn av mangel på leder.

Har fått på plass leder for 17. mai KOLVEREID skole, uttalte da at det var leit Hild Dagslott hild@ytringen.no

I løpet av de siste dagene har det blitt jobbet for å finne en komiteleder til årets 17. mai på Kolvereid. Nå har dette ordnet seg, og årets 17. mai-feiring kan dermed gjennomføres som tidligere år. I begynnelsen av april hadde Ytringen en sak om at det så mørkt ut for årets 17. maiarrangement. Ingen ville påta seg ansvaret som leder. Tom Roger Moen som var leder av foreldrerådet på Kolvereid

at FAU har måttet melde pass som arrangør av 17. mai.

DET ORDNET SEG Men til tross for flere møter, oppfordringer og tidsfrister hadde ingen foreldre fra

Det vil bli gjennomført et tradisjonelt arrangement i Kulturhuset som tidligere år 3. eller 7. klasse sagt ja til å lede arrangementet. Det er foresatte fra disse klassene som har ansvar for gjennomføringen.

På mandag kunne imidlertid nyvalgt leder i FAU, Eirin Ramstad opplyse at nå har dette ordnet seg. TRADISJONELT ARRANGEMENT – Det blir 17. mai-arrangement på Kolvereid i år også, og det blir i regi av foreldrene i 3. og 7. klasse som tidligere. Vi har både fått på plass en leder, og mange medlemmer er i gang med planleggingsarbeidet. – Dette er vi glade og takknemlige for. Det vil bli gjennomført et tradisjonelt arrangement i Kulturhuset som tidligere år, opplyser Eirin Ramstad i en kort kommentar. Hun var nestleder i FAU tidligere, og har nå rykket opp som leder.

Barnestreker

Klæm fra farfar og farmor

60 ÅR Edit Kongsmo Andersen, Vikna. 50 ÅR Kjell Halbjørn Selliseth, Nærøy. FREDAG 20. APRIL 60 ÅR Eva Bente Østrem, Vikna.

Send oss nyfødtbilder på marked@ytringen.no

45 ÅR Tom Erling Önnerbäck i Bestefarvika, Ottersøy fyller 45 år 19. april. Vi gratulerer så mye med dagen og ønsker deg en fin gebursdag og mye trivelig videre! Hilsen Aud og Kåre

Her har Theodor tegnet en parkeringsplass, med en smilende sol over. Vi takker for tegningen, og håper flere kan sende oss tegninger til denne spalten.


YTTERSIAN 

Tirsdag 17. april 2018

23

e bilder fler

For 10 år siden En del foreldre i Foldereid

skolekrets følte seg overkjørt av administrasjonen i kommunen i forbindelse med utvidelsen av timetallet i barnetrinnet. Det var ønske om en løsning som skulle være bedre for barna. Det var kommet et forslag om hvordan fem ekstra timer i 1.-4. klasse skulle fordeles, men foreldrene var ikke spurt om planene.

Over 400 personer møtte fram da Ingebrigt Steen Jenssen holdt inspirasjonskveld på Terråk. Hans Otto Helstad i Terråk Il var svært fornøyd med arrangementet. Steen Jensen var også på Bindalseidet skole der han fikk møte ungdomsskoleelevene.

Årets sikreste vårtegn var starten på terrengkarusellen i Ytre Namdal. Som vanlig gikk starten i Abelvær. Rundt

35 barn og unge deltok på den første runden av karusellen.

Jens Christian Berg fra Bindal og Halvor Prestvik fra Vikna representerte ytterdistriktet i «Slavekoret» som var satt sammen av sangere fra hele landet under åpningsforestillingen ved Operaen i Oslo. Begge synes det var en stor ære å få være med på denne markeringen.

For 25 år siden Johan Eidsmo fra Arnøya

trodde det var en aprilspøk da han 1. april fikk beskjed om at han hadde vunnet en Zodiac gummibåt til en verdi av 20 000 kroner. – Dette er den flotteste aprilspøken jeg har opplevd sa Eidsmo da

han fikk overlevert premien fra trekningen blant Kystpatruljens medlemmer.

Vikna kommune og

bondeorganisasjonene i kommunen staket ut kures for det framtidige landbruket

ikommunen. Under et møte på kysthotellet i Rørvik ble det første skrittet tatt for å skaffe Vikna en handlingsplan for landbruket. Målsetningen var klar, og det var å opprettholde de 170 årsverkene som var i næringa.

For første gang på lenge ville det bli revy på Ytre Namdal videregående skole. Valgfaggruppen med drama satte opp revyen, som stort sett besto av egenskrevne tekster. Blant de tolv elevene i valgfagklassen var Lill Karin Bondø, Rakel Hellesø, Unn Eirin Arntsen og Frode Lorntzen.

tringen

Evelyn og hønene Evelyn Sørlie står det på baksiden av dette bildet, så da antar vi at bildet er fra Sørlia ved Årfor. Evelyn bor for øvrig i dag i Rørvik og har etternavnet Barø. Vi ønsker oss også svært gjerne flere bilder fra gamle dager. Send til ytringen@ytringen.no, kom innom vår redaksjon på Kolvereid eller ta kontakt på telefon 996 295 43 om du har bilder du vil dele.

Sola

Hurtigruta Nordgående først, sørgående sist Avg.nordover: 21.15 Avg. sørover: 21.30 17. APRIL Nordkapp Rickard With

19. APRIL Polarlys Trollfjord

18. APRIL Finnmarken Nordnorge

20. APRIL Vesterålen Kong Harald

Det var stor interesse for

skogdagen i Gutvik. Det var skogplanting som var hovedtema for arrangementet der representanter fra Namdal Skogselskap og Kvartingen Planteskole lærte bort skogplanting. Dette var et av flere besøk i Ytre Namdal med dette temaet. I Gutivk var nesten samtlige gårdbrukere med skogareal med på arrangementet. Fagkonsulent Ivar Storø fra skogkontoret på Kolvereid sa at dette viste at det hadde stor betydning å få møte fagfolk.

.n o

ww

w. y

Se

Før i tida

FloFjære

17. APRIL 01.23 13.38

17. APRIL 07.32 19.51

18. APRIL 02.00 14.17

18. APRIL 08.09 20.29

19. APRIL 02.38 14.59

19. APRIL 08.50 21.10

20. APRIL 03.20 15.45

20. APRIL 09.36 21.57

17. APRIL opp 05.33 ned 20.57

19. APRIL opp 05.26 ned 21.04

18. APRIL opp 05.29 ned 21.01

20. APRIL opp 05.22 ned 21.07

Langvær TIRSDAG: Bris av skiftande retning. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Periodar med sol. Utrygt for tåkebankar i ytre strøk. ONSDAG: Skiftende, senere sørvestlig bris, på kysten frisk bris. Regn, senere enkelte regnbyger. TORSDAG: Økning til sørvest sterk kuling på kysten i sør, fra torsdag ettermiddag sørvest stiv kuling langs hele kysten. Skyet. Stort sett oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag litt regn.


#ytringen Merk fotografier på instagram med #ytringen og få dem på trykk i avisa. NB! Kun åpne profiler.

Det lune hjørne Det våres skikkelig utenfor veggene her nå, og det er på tide å begynne å tenke på hagen. For mange så består denne tenkingen i å finne unnskyldninger for hvorfor hekken ikke kan klippes i år heller, hvorfor det store halvdøde treet i hagen godt kan få stå en sesong til og hvorfor det er helt greit at den grushaugen som har blitt et flott blomsterbed for løvetanna bare kan ligge. Andre er mer opptatt av å ha sirlig orden og besøker jevnt gartnerier og hagesenter for å handle inn busker, blomster og mer til – selv om enkelte av oss vet at en kan få både den før omtalte løvetanna og mose og mer til helt gratis. Det er både lettere og billigere å ha det som omtales som naturtomt – som er et penere ord for at du ikke orker å gjøre noe i hagen. Dette minner meg om historien som skal ha skjedd på et hagesenter. Butikksjefen overhørte en samtale mellom en ansatt og en kunde. Butikkmedarbeideren sa: – Nei, det har vi ikke hatt på lenge, og jeg vet rett og slett ikke når vi skal få det igjen heller. Etterpå gikk butikksjefen bort til sin medarbeider og sa. – Du skal aldri svare at vi ikke har en vare eller at vi ikke får det inn. Du skal alltid si: «Det skal vi bestille, og vi leverer det hjem til deg innen en uke». – Greit, svarte medarbeideren. – Men hva var det egentlig dere snakket om, undret sjefen. – Regn, svarte den ansatte.

Få ville bytte klær i Bindal HORSFJORD/BINDALSEIDET Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

14. april er tradisjonelt den første sommerdagen, men også Den store klesbyttedagen i regi av Naturvernforbundet. Bindal Frivilligsentral arrangerte byttedagen på Horsfjord og Bindalseidet, men uten at det store innrykket av klesbyttere dukket opp. – Vi meldte oss for å arrangere lokalt, vi prøvde en slik byttedag på Terråk før jul, og valgte Horsfjord og Bindalseidet denne gang, forteller Silje S. Aune, aom deler rollen som daglig leder i frivilligsentralen med Paula Lindrupsen. Sammen med seg for å ta imot potensielle klesbyttere på Horsfjord hadde hun Marianne Berg Hansen, og på forhånd hadde de mottatt en del klær som hang i skapene rundt omkring i hjemmene til folk.

– Det som blir igjen gir vi til bruktbutikker eller UFF, forklarer Aune og Berg Hansen. På Bindalseidet satt Paula Lindrupsen og Unn-Heidi Sevaldsen Hamnes og strikket i solveggen utenfor flerbrukshallen, også der var det flere plagg etter endt arrangement enn før. – Vi kan vel si at vi går i pluss, uten at det var meningen, ler Sevaldsen Hamnes. De to damene gir det gode været noe av skylda for at få benyttet seg av tilbudet. – Været er muligens for bra til at folk møter opp. Alle har klær de ikke bruker i skapene, det er fint om noen kan benytte dem, mener Unn-Heidi S. Hamnes. – Vi håper at dette blir innarbeidet i folket på sikt, og at det kan bli en tradisjon. Når arrangementet legges til tiden rundt første sommerdag, er det jo logisk å rydde i klesskapene til denne datoen. Selv om publikum i stor grad uteble i år, prøver vi igjen til neste år, og da er alle hjertelig velkomne, avslutter Paula Lindrupsen.

Rønnaug Husby fant en jakke for turbruk. Her sammen med Mona T. Øvergård.

Paula Lindrupsen og Unn-Heidi S. Hamnes brukte tiden til kaffe og strikktøy i solveggen.

Marianne Berg Hansen og Silje S. Aune serverte kaker og kaffe til de få som møtte.

OM AVISA Politisk uavhengig talerør for Ytre Namdal og Bindal

Utgiver: Ytringen Avis AS Trykk: Nr1Adressa-Trykk Orkanger AS

Redaktør: Morten Wengstad www.ytringen.no

Adr.: Sentrumsgt. Adresse: PB 100, 8, 7971 7970 Kolvereid Kolvereid Sentralbord: 74 39 60 50

ytringen@ytringen.no marked@ytringen.no

abonnement@ytringen.no SMS: YTTIPS til 2470

Yt 2018 04 17  

Ytringen 17. april 2018

Yt 2018 04 17  

Ytringen 17. april 2018

Advertisement