Page 1

Utgave nr. 16 - april 2018

SPESIALUTGAVE:

Kystbymessa 2018


Join the blue revolution Fremtiden ligger i havet - rett under overflaten.

Bli med oss i arbeidet med å forme fremtiden i Marine Harvest. Har du lyst å være med i vårt spennende team der mulighetene er mange? Ta din utdannelse innen akvakultur! Marine Harvest trenger flere medarbeidere i fremtiden

Vega

Vevelstad

Tosbotn

Leka

Utforsk spennende karrieremuligheter på www.marineharvest.com MH Ferskvannsanlegg MH Matfiskanlegg

Vikna Kongsmoen Salsbruket Namsos

HAVNEVIK FOTO: PER EIDE

Marine Harvest er Norges største matprodusent og produserer daglig ca. 6 millioner sunne måltider. Selskapet har 13 233 ansatte, og har aktiviteter i 24 land. I 2017 var omsetningen ca. 3654 MEUR. Marine Harvest ASA er notert på Oslo Børs, og har hovedkontor i Bergen. Gjennom selskapets visjon «Leading the Blue Revolution», har Marine Harvest ambisjoner om å være den ledende tilbyderen av sunn, bærekraftig mat fra havet, som svar på den globale befolkningsveksten.


Kystbymessa 2018 20.-22. april

Kom og besøk den 21. utgaven av Kystbymessa!

81 utstillere/aktører • Bil • Båt • Elektronikk • Bank • Eiendom • Mat • Foto • Klær • Hus • Design • Havbruk • Hobby • Sport og fritid Fredag og lørdag fra kl. 21.00:

Rorbupub på Heimbrygga

Se messestoff og annonser side 21-57

Over 6000 besøke

nde i 2017

Avslutt messedagen med lørdagskvelden på Kysthotellet Det blir servert buffet

Bordbestilling:

74 36 66 00

Hovedsponsor:

Moen Marin kyst

bycup med 800 sp illeglade barn

Åpningstider: Fredag 20. april 16.00-20.00 Lørdag 21. april 10.00-18.00 Søndag 22. april 11.00-16.00 Sponsorer: Samarbeidspartnere:

Mediapartner:

WWW.KYSTBYMESSA.NO

Arrangør:

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 3


Finner egne løsninger på YTRE NAMDAL ligger utenfor kontorene er den Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

– Det ligger i kulturen i bedriften at vi skal være nytenkende og fremoverlent, sier Frank Øren i Midt-Norsk Havbruk. Det ytternamdalske havbruksselskapet har flere ganger blitt lagt merke til med innovasjoner som har kommet både dem selv og andre aktører i havbruksnæringen til gode. YTRE NAMDAL ER kjent for ha et havbruksmiljø som er innovativt og som prøver å finne muligheter på utfordringer som den fortsatt ganske ferske oppdrettsnæringen møter på. Et av de selskapene som flere ganger har gjort seg bemerket for å tenke litt utenfor boksen er Midt-Norsk Havbruk. De har de senere årene utviklet flere løsninger som har gjort deres virksomhet mer effektiv. Samtidig så har de delt ideen med andre aktører innen næringen. PRODUKSJONSLEDER OG KONSTITUERT daglig leder i Midt Norsk Havbruk, Frank Øren er selv en av de som har vært meget sentral i utviklingen av flere av produktene som blitt utviklet hos Midt-Norsk Havbruk de senere årene. Fra kontoret på Midt-Norsk Brygga i Rørvik kan han peke ned på to av innovasjonene som han har vært med på å utvikle da Ytringens utsendte er innom. Det ene er en ombygd oppdrettsbåt som fungerer som vaskebåt for oppdrettsnøter. – Vi var blant de første som begynte å vaske nøtene i stedet for å bruke impregnering. Denne båten har et styrhus som fungerer som på en gravemaskin at føreren kan se ned på det som foregår. Vi har egen vaskebåt fordi vi ønsker å ta hånd om ting selv, forteller Frank Øren. DEN ANDRE INNOVASJONEN som er synlig fra kontoret denne dagen er en avlusingsflåte av typen «Hydrolicer», som Frank Øren har vært med på å utvikle. Flåten som 4 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

nyeste som Midt-Norsk Havbruk har. Den bærer navnet «Hydroflow» og sto ferdig i fjor. I tillegg har de den første utgaven som var ferdig i 2016. – Jeg har tegnet denne hjemme på garasjen, og har laget prototypen der, forteller Øren. Godt over 25 års erfaring fra havbruksbransjen kommer godt med når man skal utvikle utstyr til en næring som fortsatt er i stor utvikling. – Vi lærer fortsatt mye om laksen, det er mye vi ikke vet om den, sier Øren, som står bak selskapet Hydrolicer sammen med Odd Einar Grøntvedt. HYDROLICER ER ET av mange tiltak som er satt i gang for å få bukt på en av de største utfordringene i havbruksnæringen, nemlig lakselusa. Målet til Midt Norsk Havbruk, og andre havbruksselskap er å redusere lusepåslag. Denne avlusningsflåten benytter seg bare av sjøvann og trykk for å få fjernet lakselusa. Den ser ut til å fungere veldig bra, sier Øren. Det som var

Det som er en fordel med oss er at det er kort vei mellom de som jobber ute og beslutningstakerne, vi kan raskt sette i gang med tiltak grunnen til at den første flåten ble supplert med en ny var et ønske om å øke kapasiteten og ta større fisk gjennom avlusingen. – For å få til det så trengte vi en større pumpe. Vi lette over hele verden for å finne en pumpe som vi kunne bruke og hadde også noen på prøve her, men vi fant ingen som var mulig å bruke til vårt formå, forteller Frank Øren. Da endte han nok en gang i garasjen hjemme på Kolvereid for å bruke sin oppfinnerevner, og det resulterte i en pumpe som var kraftig nok til å få stor fisk greit gjennom systemet. – Vi har hatt forsøk på Salmars stamfiskanlegg, og det gikk veldig

greit, forteller Frank Øren. Fisken i dette anlegget har en snittvekt på 13,5 kilo. Nå skal også den første flåten av denne typen i Midt Norsk Havbruks eie oppgraderes med de nye pumpene. Med disse på plass så kan man ta 300 tonn fisk til avlusing i timen. Flere oppdrettsselskap har investert eller er interessert i denne løsningen. Pumpene som er utviklet til dette utstyret kan også benyttes på andre områder i havbruksnæringen. DET PRODUKTET SOM er utviklet hos Midt-Norsk Havbruk de senere årene som har fått aller størst oppmerksomhet er Midt-Norsk-Ringen. Den er nå plassert ut på over 300 oppdrettslokaliteter over hele landet. Denne ble også skapt som en løsning på lakselusproblematikken. – Det begynte i januar 2016, da bestemte vi oss for at vi skulle ha skjørt på alle våre oppdrettsanlegg, forteller Frank Øren. Et skjørt dekker til den øverste delen på anlegget, for å hindre lusepåslag. Lakselus befinner seg som oftest i det øvre sjikt av vannet. Det er derimot en stor utfordring med å bruke slike skjørt, og det er at vanngjennomstrømingen er størst i dette øvre sjiktet, og når en dekker til så får en ikke tilgang på friskt vann med nok oksygen inn i oppdrettsmerdene. Det var da ideen til Midt-Norsk-Ringen kom, nok en gang basert på en idé fra Frank Øren. Ideen ble å pumpe vann fra dypet og opp i merdene. Det skulle vise seg å være en både relativt enkel og god løsning. MIDT-NORSK-RINGEN ER EN ring som senkes ned i merdene. MidtNorsk Havbruk har disse på 18 meters dyp. Ved hjelp av kompressorer på overflaten så blir luft presset gjennom dyser i ringen. Dette skaper en strøm med oksygenrikt vann oppe i merdene. Etter at denne teknologien ble satt i bruk så viste det seg at den hadde en spesiell effekt på laksen, i tillegg til at den fikk friskt vann. Den strømmen som ble dannet av boblene ble veldig attraktiv for fisken å svømme i. – Bare en halvtime etter at vi monterte den første ringen så kunne vi se at fisken samlet seg i strømmen for å svømme der, for-

Produksjonsleder og konstituert daglig leder i Midt-Norsk Havbruk, Frank Øren, har vært sentral i utviklingen av flere av løsningene som selskapet har utviklet for å få bukt med ulike utfordringer. Han har blant annet utviklet denne «Hydrolicer»flåten, samt det pumpesystemet som er om bord. Det fantes ikke store nok pumper for å få gjennom de fisken de ønsket, derfor lagde de sine egne.

teller Frank Øren. Denne løsningen har blitt såpass lagt merke til at den til og med dukket opp på «Nytt på Nytt» som nyordet «Lakse-jacuzzi». Samme uke som dette magasinet kommer ut så er et tysk TV-team på plass i Ytre Namdal for å lage sak om denne løsningen. NÅ ER DET altså levert vel 300 slike ringer til ulike selskap. Midt-Norsk Havbruk produserer ikke disse ringene selv, men har gitt ulike selskap retten til å lage dem. Blant disse selskapene er Norse Aqua i Bindal. – Vi krever ikke betaling for patentet, men alle som kjøper ringen må gi et bidrag til vårt innovasjonsfond, forteller Frank Øren. Dette fondet er ment å kunne brukes til å videre finne løsninger for å bedre fiskevelferden og skape en mer effektiv oppdrettsnæring ved å støtte gründere og andre som har gode ideer.


utfordringene

I tillegg til de nevnte innovasjonene fra MNH så kan det også nevnes at de var blant de første her i landet til å etablere en fjernfôr-

ingssentral på land. Dessuten kommer snart den aller første utgaven av merdtypen «Aquatraz», som er en stålmerd som skal både

Kort vei mellom de som er ute på anleggene og de som sitter i ledelsen er en fordel når en skal finne gode løsninger. Ofte kan det ta bare noen måneder fra en ide til en løsning kommer fra til den er ferdig produsert og godkjent og kan tas i bruk.

skal hindre lusepåslag, gjøre det vanskeligere for fisken å rømme, samt gjøre arbeidet lettere for de som jobber ute på anleggene.

En fellesnevner for det meste som er skapt og utviklet hos MNH er at det er utstyr som må tåle å brukes hver dag i alle for-

God fiskehelse og effektiv drift. samtidig som løsningene skal være solide og til å stole på i all slags vær er viktig for innovasjonene som kommer fra Midt-Norsk Havbruk. Midt-Norsk-ringen er blant de løsningene som har fått mest oppmerksomhet, den gir friskt vann i merdene som presses opp fra havbunnen. Denne løsningen gir også fisken en strøm som de foretrekker å svømme i. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 5


Midt-Norsk Havbruk var blant de første til å ta i bruk fjernfôring av anleggene sine. Fra Midt-Norsk-brygga i Rørvik så styrer Reinert Torsvik og Per Helge Westermann fôringen på alle anleggene til Midt-Norsk havbruk. Her er de sammen med Val-elev Vetle Schjelderup.

hold, og som skal være enkelt og økonomisk i bruk. SELV OM FRANK Øren har blitt karakterisert som Midt-Norsk Havbruks egen Reodor Felgen så er han veldig opptatt av at dette er et lagarbeid. Bedriftskulturen i selskapet er at en skal være fremoverlent og finne løsninger. De ansatte har førstehåndserfaring med hva som må til for å finne løsninger. Når de vet hvor skoen trykker så

kan de også lettere finne ut hva som kan være løsningen. – Det som er en fordel med oss er at det er kort vei mellom de som jobber ute og beslutningstakerne, vi kan raskt sette i gang med tiltak, forteller Frank Øren. Han legger til at det kan bare ta noen måneder fra ideen er kommet på bordet til de første prototypene er på plass og godkjent av de riktige myndighetene. Blant MNHs vel 50 ansatte har mange lang erfaring fra nærin-

gen. Selskapet har også et eget verksted i Hansvika hvor mye av det utstyret som trengs kan bygges. MIDT NORSK HAVBRUK ble for ett år siden en del av NTS-konsernet. Dette mener Frank Øren er en kjempefordel i videre arbeid med utvikling av selskapet og for å finne gode løsninger i havbruksnæringen. NTS er nå nærmest et helintegrert havbruksselskap, og det at

MNH nå kan jobbe enda tettere med brønnbåtselskapet og serviceselskapet i samme konsern vil gi mulighet til enda mer innovasjon. – Vi samarbeider veldig godt innad i selskapet, sier Frank Øren, som i også sier at han er stolt av å være del av et innovativt havbruksmiljø i Ytre Namdal. – Det er mange flinke folk i alle selskapene her ute, og mange jobber for å finne bedre løsninger.

De ansatte i selskapet er viktig for å kunne komme fram til gode løsninger sammen. Her representert ved røkterne Ola Fjær, Fredrik Kongsmo og Stefan Skarstad og kontormedarbeider Siv Tove Arnøy. 6 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


www.facebook.com/visningssenter

Visningssenter for havbruk Fra tidlige tiders fiskevær til dagens topp moderne sjømatproduksjon!

Foto: Nina G. Sæternes

«Unik reise i sjømathistorien» Forslag til «blåtur» eller «sommeravslutning»: • Båttur i Namdalskystens skjærgård • Besøk merdkanten på SalmoNors moderne anlegg for lakseoppdrett • Omvisning og bespisning i det fredede fiskeværet Sør-Gjæslingan • Utstilling, fortellerteater m.m. ved Kystmuseet Norveg Slike opplegg er populære blant både firmagrupper, vennegjenger og turister. Vi tilpasser innhold og tidsbruk etter deres behov! Tilgjengelig i sommerhalvåret. I perioden 26.06-03.08 kjøres faste turer tirsdag, torsdag og fredag med avgang kl. 11.00 fra Norveg. Vi besøker oppdrettsanlegget Bondøya før vi fortsetter til Sør-Gjæslingan for omvisning og enkel lunsj. Turen tar ca. 4 timer. Passasjerkapasitet 12 personer. Værforbehold. Kontakt Kystmuseet Norveg for tilbud og bestilling, tlf. 48 88 00 24, eller les mer på våre nettsider salmonor.no og kystmuseetnorveg.no

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 7


Knut Ove Forås og Eirik Ulsund viser fram den nye butikken.

Det nye administrasjonsbygget Egersundgruppen har bygget i Rørvik.

Fremtidsrettet utbyggin RØRVIK Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

I midten av februar flyttet Egersund Trading inn i sine nye butikklokaler i Rørvik. Med seg i de nye lokalene har de fire andre selskaper, og sammen vil de tilby et komplett tilbud til fiskeri- og havbruksnæringa. 8 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

– VI HAR valgt å samlokalisere for å gi et fullverdig tilbud av varer og tjenester for den sjørelaterte næringa. TotalBygg Midt-Norge AS har levert administrasjons- og butikklokale på 650 kvm fordelt over to plan, en lagerhall på 100 kvm og en 40 meter lang kai i tilknytning til området, forteller Eirik Ulsund, avdelingsleder for Egersund Net avdeling Rørvik. Med seg i administrasjonsbygget har Egersund Net og Egersund Trading elektroselskapet Schneider, AKVA group og Ivan Ulsund Rederi. – Vi har fortsatt et kontor ledig i nybygget, og vi har rom å vokse i. I løpet av april vil det bli

satt ut en flytebrygge slik at det blir enklere tilgang til butikken for de som kommer sjøveien. Litt morsomt er det at de ansatte på rederikontoret i Ivan Ulsund rederi ser sjøen fra kontorene sine for første gang på 35 år, sier Ulsund. EGERSUND TRADING DRIVER detaljhandel til fiskeri og havbruksnæring, og i første etasje i det nye bygget har de etablert sin lokale avdeling. Butikksjef Knut Ove Forås er meget fornøyd med resultatet etter å ha drevet butikken i nybygget i snart to måneder. – Vi forsøker å tilby et bredest mulig utvalg til både private og næringsaktører, vi håper at


Det nye lageret gjør at alt kan samles på samme sted. – En kjempeforbedring fra tidligere, konkluderer Knut Ove Forås.

ng hos Egersundgruppen butikken skal bidra til større interesse fra det private markedet på sikt, vi selger sikkerhetsutstyr, bekledning, verktøy og generelle produkter til vedlikehold av båter. Dette ble et kjempeløft for oss, med ny butikk og 800 kvm med lagerplass. De siste 200 kvm benyttes av AKVA group som verksted og vaskehall for havbruksutstyr, forklarer Forås. På landsbasis har Egersund Trading fire avdelinger, mens Egersund Net har åtte servicestasjoner. Avdelingen i Rørvik ble kjøpt av tidligere Refa i desember 2015, og konsernet har også eierinteresser i AKVA group, som nå holder til under samme tak.

Egersundkonsernet har totalt 16 ansatte i Rørvik, hvorav fire ansatte hos Egersund Trading.

Helt i mål er vi ikke, men vi begynner å føle oss hjemme etter overtakelsen i midten av februar

bruksnæringa, sammen med AKVA group regner de seg nå som totalleverandør av utstyr til næringa. – Helt i mål er vi ikke, men vi begynner å føle oss hjemme etter overtakelsen i midten av februar. Når vi får asfaltert hele området og den nye flytebrygga er på plass føler vi at vi kan tilby det aller meste som trengs til både private og bedrifter som har behov for våre produkter, og ikke minst i et oversiktlig og imøtekommende miljø, avslutter Eirik Ulsund.

EGERSUND NET OG Egersund Trading driver nysalg av nøter og fortøyningsanlegg til havYTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 9


Diamanten Kullbryggholmen II

Vi starter byggingen i sommer. Er du interessert, meld deg på til: ingvar@sundsmoen.no Kullbryggholmen AS Havnegata 7 7900 Rørvik 10 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


Vi

s

r framtida! o f r e t he g i l mu r e p ka

Ytre Namdal videregående skole Hjemmeside: ytre-namdal.vgs.no Facebook: Ytre Namdal videregående skole E-post: postmottak.ytrenamdalvgs@trondelagfylke.no

Telefon: 74 17 67 00

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 11


Komplett maritim utdanning i Rørvik

RØRVIK distriktet for å studere. Etter endt

Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

Det første kullet med maskiniststudenter ved Ytre Namdal fagskole er snart halvveis i sin utdanning. Med dette tilbudet har YNVS, fagskolen og Sikkerhetssenteret mulighet til å utdanne fagarbeidere og offiserer til alle stillinger innen sjøfart. – VI ER oppriktig stolte over å kunne tilby et komplett utdanningsløp her i Rørvik, sier Kåre Kvaløy, faglig leder ved Ytre Namdal fagskole. Tidligere har tilbudet ved fagskolen vært forbeholdt dekksoffisersutdanning, men nå er den første klassen med maskinister snart klare for årets eksamener. – Matroser, fiskere og motormenn får sine fagbrev etter endt skolegang ved YNVS og læretid. Nå kan endelig motormenn få oppgradert sine papirer. – Nå har man muligheten for en karriere uansett hvor i havrommet man ønsker det uten å måtte ut av 12 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

utdanning i Rørvik kan man få jobb på servicebåter og ferjer lokalt, eller man kan på cruiseskip og tankere på de store verdenshavene, enten som fagarbeider eller offiser, forteller Kvaløy. JAN TANGEN ER lærer i elektroautomasjon for de ti studentene i pilotklassen, og forteller hva studiet går ut på. – Studentene får spesialisering i maskinlære, skipsteknikk, ledelse og utvidet sikkerhetsopplæring i løpet av disse to årene. Behovet for kompetanse innen elektrofag og automasjon er stadig økende etter hvert som utviklingen går videre, men vi jobber også med dieselmotorer, damp og kuldeteknikk, forklarer Tangen. Flere av studentene har ventet med å ta sin maskinistutdanning i påvente av at tilbudet skulle opprettes lokalt, Kenneth Holm er en av de som har utsatt returen til skolebenken. – Personlig har jeg ventet i firefem år på at muligheten skulle komme, det er kjempeflott at vi endelig er i gang med dette, smiler Holm. Martin Myhre trekker fram de økonomiske fordelene med å ikke måtte flytte for å ta videre utdanning.

– Jeg ventet bare ett år, men det har mye å si økonomisk å få studere der man faktisk bor, konkluderer han. KÅRE KVALØY VIL skryte av de lokale aktørene innen den maritime næringa. – Lokale aktører vil ha lokal arbeidskraft, både innen havbruksnæringa og ellers i havrommet. Norsk Fisketransport har alene sagt at de kan hente ti maskinister neste år, og enkelte av studentene har stipend fra blant andre TTS for å gå her, det vil si at vi faktisk har et luksusproblem ved at vi har færre maskinister å tilby enn det NFT alene har behov for neste år, sier den faglige lederen. Søknadsmassen til høstens maskinistutdanning ser ifølge Kvaløy

grei ut en uke før fristen går ut, men han påpeker at de vil ta inn studenter etter fristen om det skulle være ledige plasser. – Vi håper også å starte en 1-årig fagskoleutdanning innen Havbruksoperasjoner i 2019, etter initiativ fra lokale oppdrettsselskaper, Nærøysund Aquaservice, KB Dykk og AQS med ønske om videre fokus på ledere og mellomledernivå i bransjen. Fokus for dette studiet vil da ligge i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi, med fordypning i fagene ledelse, fiskevelferd, håndtering og bruk av båt og utstyr, fortøyninger og anlegg i sjø, arbeidsoperasjoner med simulatortrening og havmiljø. Dette er planlagt som et nettbasert studietilbud med 10 samlinger over to år, forklarer Kvaløy.


Maskiniststudenter foran en Wichmann AC6 fra 1956. Fra venstre: Faglig leder Kåre Kvaløy, Stig Olsen, Jonas Wik, Anita Sundfær, Martin Myhre, Andreas Myhre, Kenneth Holm, Sebastian Nilsen og lærer Jan Tangen.

Og et utvalg av studentene foran en mer reell situasjon enn en gammel Wichmann. Elektriske tavler er høyaktuelle i dagens maskinisthverdag. Fra venstre: Jonas Wik, Anita Sundfær, Andreas Myhre og Martin Myhre. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 13


Et av prosjektene inne i verkstedhallen er denne arbeidsbåten. Det er litt igjen før den kan kalles helt ferdig men de er flere som jobber hardt og effektivt med å få den ferdig.

Her ser du Hans Rørstrand med en nylig ferdiginstallert Scaniamotor. Det er litt trangt i motorrommene men de får plass til ganske store maskiner der.

Her ligger de helt nye katamaranene Bruvær og Førdefjord som ligger til kai på Kolvereid.

HMS’en er i høysetet når båtene skal males inne i verkstedhallen.

Mange hender står bak KOLVEREID Fredrik Haugerøy fredrik@ytringen.no

Moen Marin AS er som de fleste vet lokalisert nede ved Kolvereidvågen. Samt at de har en lokasjon i Ottersøya. Men et firma av størrelsen til Moen Marin så favnes det mye bredere enn de to stedene. De har etter hvert fått et svært innholdsrikt tilbud og mange er med på å gjøre det mulig. 14 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

DE SOM JOBBER i Moen kaller det for «Moen-familien». Der finner man bedriftene Moen Marin Service, Moen Power og Moen Marin. Rundt 90 ansatte er fordelt over de firmaene under Moen-flagget. Personalleder fra Moen Marin Service, Andrea Nogva sier det er mange som er med og gjør til at alt fungerer som det gjør. - Når det er litt i underkant av hundre ansatte i Moen-familien så er det mye forskjellig man kan gjøre. Men det er flere enn det i det jeg liker å kalle den utvidede Moen-slekta. Regnskapskontoret i Namsos, salgsavdeling i Trondheim og samarbeid med andre lokale aktører gjør at det er mange som er med når Moen har et prosjekt.

- Man kan for eksempel ta for seg Spar-butikken i Ottersøya. Der er det et samarbeid om å levere varer til våre båter og ansatte. Navy Rørvik leverer kommunikasjons og navigasjonsutstyr til båtene vi bygger i utlandet. Mange er med på å hjelpe til, noe som er kjempeartig å se at det fungerer, sier Nogva. FOR ALLE ANSATTE i Moen så er det en variert arbeidshverdag de kommer til hver dag. For øyeblikket har de rundt 15 prosjekter som de jobber med. I verkstedhallen på Kolvereid ligger det en flåte og en servicebåt som det jobbes med. Noen sveiser opp nye rør, noen jobber med å klargjøre motorer og noen maler skrog. Om du er utdannet sveiser så er det ikke bare sveising

du holder på med i Moen. Du får prøvd litt av hvert. - Når man har en variert arbeidshverdag så bygges det en god tverrfaglig kompetanse. Vi har folk som har kompetanse på de feltene vi trenger, men målet er at alle skal kunne hjelpe til om det trengs. BÅTENE SOM MOEN lager blir bygd i utlandet, for øyeblikket er det i Kroatia og Kina båtene bygges. Men de må innom Kolvereid for at de skal kunne ferdigstilles. - På en servicebåt eller flåte så er det utrolig mye utstyr som skal settes inn og sjekkes. Båtene bygges langt unna Trøndelag og Norge. Folket vi har på Kolvereid og Ottersøya er de som er best på det vi trenger til båtene. Å bygge båt er


Her er sveiser Haben Hailenmichael i full gang med dagens rørsveising.

k hver nybåt fra Moen en internasjonal jobb, men de er ikke ferdige før de har vært innom Moen på Kolvereid, sier daglig leder i Moen Power, Lasse Berg. KJØPERE TIL BÅTENE som bygges er også veldig nøye på regler og retningslinjer før de bestemmer seg for å handle. - Først og fremst skal det være kvalitet. Det skal være stødig bygd. Det skal vare lenge og det skal være enkelt og bruke. Moen er også ISO-sertifisert på kvalitet og miljø. Den sertifiseringen sier at her får man god valuta for pengene, sier Berg. Fagarbeider innen plate, sveis, maskin og rør er borti båtene før alt blir godkjent. Ingeniører og prosjektledere følger med på at alt

blir som det skal bli. Det er et logistikkprosjekt med mange sider, men ifølge Nogva og Berg så går det kjempebra. - Man kan si det slik at det er mange folk som har tatt i det som blir en ferdig båt. Her på Moen har vi folk til å ta de oppgavene som er, slik at sluttproduktet blir best mulig, sier Berg. Berg er daglig leder i Moen Power. De selger motorer til båter i mange ulike størrelser. - Vi har holdt på i noen få år nå og vi har satt oss mål langs veien som vi har fått til. Målet for året er å selge tosifret antall motorer. Men vi tar også installeringen av motor og alt utstyr som kommer med det. Snittprisen på en stor motor ligger på rundt 500 000 kroner. På en

større katamaran der alt er ferdig montert av oss så kommer sluttsummen opp i noen millioner, sier Berg. STABEN BESTÅR AV jevnt over unge arbeidstakere. Moen har holdt på aktivt de siste årene for å få tak i ung og lærevillig arbeidskraft. - Det er viktig for oss i Moen å være attraktive for ung og ny arbeidskraft. Vi har veldig mange ansatte under 30 år. For framtiden er det et kjempepluss, men det er også viktig å ha de litt mer rutinerte folkene med slik at de unge har noen å lære av. Vi har en kjempefin miks av folk her, de lærer av hverandre slik at kompetansen får seg et løft på mange plan, sier Nogva.

På servicefronten så jobber de med stål og aluminiumsarbeid, maling, korrosjonsbeskyttelse, maskineri, rørsystemer, VVS, skipselektronikk, automasjon, brannvern, kjøleteknikk, avfallshåndtering og mye annet. Mange ulike oppgaver å ta tak i. Så de kjeder seg sjelden i hallen til Moen Marin på Kolvereid. Mange er med på og gjøre ting mulig i distriktet. Når en båt står ferdig så er det ikke bare Moenansatte som har vært delaktig i det. - Et næringsliv som spiller på lag er alle avhengige av. Jobber man godt sammen så får man til så mye mer, avslutter personalleder i Moen Marin Service, Andrea Nogva. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 15


Et av fjorårets arbeidslag i gråvær.

Kjøleskap og frysere ble det funnet flere av i fjor sommer.

MNA bisto med gratis håndtering av avfall etter hvert som containerne ble fylt opp.

Fortsetter suksessen YTTERDISTRIKTET ding på Leka, forteller Kristen Høyforslett, som som fat med spillolje, kjøleskap og frysere. GarnAndreas Øvergård ytringen@ytringen.no

Fjorårets strandrydding var et populært tilbud for ungdom som ville ha sommerjobb. Oppdretternes Miljøservice (OMS) har valgt å videreføre tilbudet, da det gjenstår store områder som ikke er ryddet. – I FJOR hadde vi 35 ungdommer i alderen 15-20 år som var i jobb direkte under OMS ledelse, i tillegg arrangerte Leka kommune strandryd16 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

er prosjektleder for strandryddinga. Områdene som ble prioritert i fjor var leia helt opp til Gutvik, samt deler av Gutvik, hele Vikna Nord sør til Valøya, og Vikna Sør mot Garstad. I tillegg var et lite arbeidslag i aksjon i Bindal. – Ungdommene jobbet i nærmere syv uker, og vi ryddet rundt 2000 kilometer med strandlinje, sier Høyforslett. MNA bistår med henting av containere etter hvert som de fylles, og i fjor ble det plukket anslagsvis 20 tonn fra lokale strender, holmer og skjær. – Ungdommene gjorde en kjempeinnsats, dette er sosialt og engasjerende. Feriegjester fra Rogaland og Vestfold har kontaktet oss for å få være med i år også. Vi finner de utroligste ting

og notrester og plastflasker er det som forekommer hyppigst, men også mer interessante ting som flaskepost var det mange av. Det som nok gjorde sterkest inntrykk var da at arbeidslag kom over to sauer som satt fast i garnrester, disse kom fra det med livet i behold takket være arbeidslaget, sier Kristen Høyforslett. JOHN EINAR LØKKHAUG er koordinator for ungdommene som rydder, og han trekker spesielt fram områdene Rauøy/Kvaløy og Borgan/ Frelsøy som meget forsøplet. – Vi spurte om dispensasjon fra ferdselsforbud i disse områdene, noe vi fikk innvilget umiddelbart. Det var veldig tydelig at her var det ferdselsforbud, vi fant objekter fra flere tiår


Gudbrand Sørheim, John Einar Løkkhaug og Kristen Høyforslett i OMS oppfordrer ungdom til å søke sommerjobb. FOTO: OPPDRETTERNES MILJØSERVICE

n med strandrydding tilbake, og holdt på i en uke bare med å rydde Rauøya. Det er generelt mye søppel av gammel dato vi finner, men i disse områdene var det ekstra tydelig at det aldri har blitt ryddet før, sier han. Spesielt under ryddinga nordvest i Vikna var været dårlig, uten at det la noen demper på stemninga blant de unge strandrydderne. – Det var både regn og vind under ryddinga på Borgan, men jeg hørte ikke en eneste klage fra noen selv om dette delvis er tungt arbeid. Innsatsen var rett og slett imponerende, smiler Løkkhaug. OMS BLE STARTET av lokale oppdrettere i 2010, og deres hovedoppgaver er å sørge for logistikkløsninger for sine eiere, i hovedsak å chartre

brønnbåter. I tillegg leverer de oksygen og kjemikalier til både oppdretterne og servicenæringa. – Strandryddinga er en felles aksjon i kraft av alle oppdretterne i Ytre Namdal. Alle som ferdes på sjøen og i naturen generelt har et ansvar for å holde rent. Vi ser en stor fordel med å bruke ungdom til dette prosjektet, de gjennomgår en god læringsprosess og blir mer bevisst på dette ansvaret. Vi så tydelig hvor holdningsskapende dette arbeidet er under fjorårets aksjon, sier daglig leder i OMS, Gudbrand Sørheim. Fjorårets aksjon kostet cirka én million kroner, i år har Miljødirektoratet støttet prosjektet med 300.000 kroner. – Vi er veldig takknemlige for alle bidrag, og støtten i fjor i form av 50.000 kroner og 30 red-

ningsvester fra Norges Fiskarlag avdeling Vikna og omegn er spesielt gledelig siden det kommer fra lokalt hold, mener Sørheim. I ÅR ER det satt av seks uker til strandrydding, med oppstart tidlig i juli. Skipsleia skal pyntes igjen, ellers blir hovedfokus på de områdene som gjenstår etter fjorårets innstas. –Vi fortsetter med seks timers arbeidsdag som i fjor, og vi oppfordrer de som er interesserte til å ta kontakt med OMS eller besøke vår stand under Kystbymessa. I fjor bidro også grendelag og skoleklasser med rydding, det er vi selvfølgelig åpne for i år også. OMS stiller med transport og henting av avfallet som blir samlet, avslutter Kristen Høyforslett. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 17


Dalseths gt. 6A, 7900 Rørvik Tlf.: 74 39 06 55 – Faks: 74 39 11 45 E-post: post@ivanulsund.no

Akvakultur

”Fagutdanning for fremtiden” M/S Trønderbas NT-500-V

M/S Trønderkari NT-200-V

Mobil: 414 09 401 SAT.: 21 54 26 27

Mobil: 480 09 684 SAT.: 0088 1621 1412673

Ringnot/tråler

Kystnot/tråler

Val videregående skole

val.vgs.no

Velkommen til Vikna

Førstehjelpsutstyr

Vi lager førstehjelpsutstyr etter behov. Be om pristilbud

Noraid hjertestarter Be om pristilbud! Vi har opplæring/kurs på hjertestarter

Verftsgt. 1 - 7800 Namsos - Tlf. 74 27 08 00 www.namsosbandasje.no 18 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

FOTO: DRONEBILDER FRA YTRE NAMDAL

Produkter for havbruk og fiskenæringen

VIKNA er et øyrike, med fiskevær og gårdsklynger spredt utover et kystlandskap fullt av idyller. Regionsenteret i Ytre Namdal, Rørvik, er i kraftig vekst og har et variert handels- og næringsliv. Telefon Servicetorget: Vikna er kjent som en fiskeri- og oppdrettskommune, 74 39 33 00 og et viktig trafikknutepunkt. E-post: vikna@vikna.kommune.no I det travle Nærøysundet passerer all kysttrafikk, og her møtes nord- og sørgående hurtigrute hver kveld. Hjemmeside: www.vikna.kommune.no 6 km fra sentrum ligger Rørvik lufthavn.


NY ROV/BUNNKARTLEGGINGSBÅT

NY SERVICEBÅT LEVERES JULI 2018

NOEN AV VÅRE TJENESTER • Utlegg av fortøyninger • ROV med posisjonering • Robotvasking av nøter • Wassp multistrålekartlegging • Produksjon av flytekaier • Produksjon av undervannsforingssystemer • Sveiseverksteder for plast og metall • Vasking, generasjonskontroll og reparasjon av merder og bunnringsystemer • Frakt og slep

NY VASKEBÅT LEVERES JUNI 2018

• Boring/nedsetting av fjellbolter v.hj.a. ROV

BORING OG GYSING AV BOLT MED ROV

www.naqua.no

Marøystrand, 7900 Rørvik

Våre tjenester PEH sveising Mekaniske verkstedtjenester Stålbearbeiding Sveising av stål, alu og syrefast Salg og overhaling av pumper Ekstruder sveising Pe sveisemaskiner fra 25-630 mm

Våre produkter Komplette PEH røropplegg Flytebrygger Bølgedempere Peh komplette rørdeler Salg og produksjon av rørdeler Lang erfaring Sertifiserte folk

7960Salsbruket. Salsbruket.Tlf. Tlf.74 7439 3987 8770. 70.Mobil Mobil 913 913 34 34 625 625 7960 firmapost@havbruk-service.no firmapost@havbruk-service.no

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 19


Møter fremtiden med nytt slakteri Dagens lokaler på Flerengstranda.

FLERENGSTRANDA Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

I en tid hvor havbruksnæringa vokser med enorm fart satser aktørene for fullt. Også hos Nils Williksen AS på Flerengstranda er det en stor utbygging rett rundt hjørnet. – PER I dag har vi for liten kapasitet, og vi ønsker mer moderne lokaler, spesielt med tanke på hygiene, sier Nils Martin Williksen. Dagens grunninstallasjon er fra 2008, og har en produksjonskapasitet på 200 tonn per dag.

– Vi håper på å doble dagsproduksjonen etter utbygging og modernisering, sier Nils Martin Williksen før han løper avgårde til et byggemøte for å ferdigstille planene. – Mye har skjedd de siste årene, spesielt innen teknologi og hygiene. Vi tar viktige grep for å ta bedre vare på råstoffet og sørge for at kvaliteten på ferdig produkt blir optimalt. Kort sagt ruster vi oss for å møte framtida, oppsummerer Nils André Williksen. DE SISTE ÅRS PD-problematikk har gjort at såkalte ventemerder ikke lenger benyttes, fisken går nå direkte fra brønnbåt og inn i fabrikklokalet. – En del av det vi oppnår med effektiviseringa som nå planlegges er at vi opprettholder en bedre kvalitet under direktelossing, forklarer Nils A. Williksen.

«Namsos» er en av båtene som sørger for jevn tilgang av råstoff til Flerengstranda.

20 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Selv om målet med utbygginga er effektivisering, tror Nils A. Williksen at det kan bli behov for flere ansatte etter utbygginga. – Vi har i dag 74 ansatte totalt, det skal godt gjøres at vi ikke får behov for flere hender ved en dobling av produksjonen, mener han. TRADISJONEN ER LANG på «Stranda» når det gjelder kjøp og salg av fisk. Allerede i 1883 ble Flerengstranda etablert som fiskemarked, hele ti år før Hurtigruta startet sin ordinære drift, for å sette ting i perspektiv. DA HAVLANDET GIKK i trykken var ikke Nils Williksen AS klare for å presentere de endelige planene, men vi håper å kunne komme tilbake med en grundig presentasjon av firmaets historie og videre satsing ved en senere anledning.

Nils Martin Williksen vil doble produksjonen i firmaets anlegg etter utbygginga.


Velkommen til

Kystbymessa 2018 20.-22. april

Arrangør

WWW.KYSTBYMESSA.NO YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 21


Tjue år med kystbymesse RØRVIK KYSTBYMESSA BLE STARTET av Vikna NæringsMorten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

I år er det nøyaktig 20 år siden den aller første Kystbymessa ble arrangert. Den 20. til 22. april så er det klart for den 21. utgaven av messa. I 1998 BLE den aller første Kystbymessa arrangert i Rørvikhallen. Året etter fikk messa selskap av Kystbycupen, som siden har vært som en tvillingsøster til Kystbymessa. Kystbymessa fant tidlig sin form, selv om den har utviklet seg en del siden oppstarten for 20 år siden, så kan messa godt kjennes igjen fra år til år. Slik blir det også når den 21. utgaven av Kystbymessa åpner dørene på fredag 20. april. – Dette skal bli tidenes beste messe, sier Eivind Remman som i en årrekke har ledet kystbymessa. Hvert år så har han bestemt seg for at den messa de har foran seg skal bli tidenes beste messe. Remman har en god følelse også når det gjelder årets messe. – Vi har et bredt spekter med utstillere, som skal passe for alle, forteller Remman. Han legger til at messa er fulltegnet med utstillere også i år, og at det lenge har stått utstillere på venteliste som har ønske om en plass på Kystbymessa i år.

Kystbymessa er en populær møteplass.

22 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

forening i 1998, og i dag er det etterfølgeren Namdalskysten Næringsforening som står for arrangementet. Messa har i alle år samlet både lokale og tilreisende utstillere som tilbyr publikum et bredt spekter av varer. – I år så har vi alt fra nydelig laks til store trucker, forteller Eivind Remman. Han kan også friste med både lokale håndarbeidsprodukter, boliger, biler og båter, i tillegg til mye mer. – Som alltid er det gratis å komme inn på messa, forteller Remman. Samtidig så oppfordres publikum til å støtte laget som får messetyveren. DET HAR OGSÅ blitt en tradisjon at lokale aktører i havbruksnæringen samler på Kystbymessa under paraplyen Havlandet. Dette har blitt en viktig møteplass for lokalt næringsliv, i tillegg så er dette en arena der de kan møte lokalbefolkningen og informere om sin virksomhet. Her får man blant annet smaksprøver av lokal laks, lære mer om yrkesmulighetene i denne næringen og diskutere med aktørene. For øvrig så blir det også i år en stor restaurantdel, der publikum kan sette seg ned og ta en pust i bakken og slå av prat med en kjenning. KYSTBYCUPEN HAR SOM nevnt også vært en trofast følgesvenn gjennom det meste av Kystbymessas historie. Disse to arrangementene er

gjensidig avhengig av hverandre. Kystbymessa får ekstra besøkende på grunn av fotballcupen som foregår rett ved siden av, og deltakerne på cupen og deres foreldre får noe å gjøre mellom

Kystbymessa 2018 vil i likhet med tidligere år kunne by på et vidt spekter med utstillere.


Eivind Remman leder også i år kystbymessekomiteen, som for øvrig består av Kim Arnø, Anita Moe og Berit Johansen Moe. Remman forteller at de er komité med lang og god erfaring fra å arrangere Kystbymessa. – Vi er få medlemmer i komiteen i år, men med den erfaringen vi har så vet jeg at det skal gå greit å gjennomføre messa, sier Remman.

kampene. Dette gjør begge arrangement mer attraktive enn om de skulle ha blitt arrangert hver for seg.

– VI GLEDER oss til messa, vi har stor tro på årets Kystbymesse. Det er et variert utvalg med utstillere. Dette er jo vårens vaksreste even-

Kystbycupen og kystbymessa har i nesten tjue år blitt arrangert samtidig, og de to arrangementene er gjensidig avhengig av hverandre.

tyr, sier Eivind Remman, som håper at godværet holder seg til helga. Det er ikke bare inne i messehallen det er fylt opp det foregår

også en del utenfor hallen. Flere av de store gjenstandene som utstillerne har med seg finner man utendørs.

På Havlandet-standen på Kystbymessa så får du både et innblikk i den lokale blå næringen og en smakebit av hva de kan tilby. Dette bildet er fra fjorårets messe. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 23


ss! o s o h n re Start vå

D U B L I T MESSE e s r e v i d på r e t k u d o hårpr

t er • Bloms r • Plante ning • Innred

am timer fr e ig d le tid! or t s a t t ne i god r je Vi har f g l il t s mai. Be mot 17. 15 825 Tlf. 477

9 00 29 Tlf. 74 3

sjontida a m r fi n Ko rundt e ik l é r f e a •K nt hjørnet! a r u a t s e •R ak t med t n o k g a T . • Caterin bestilling os s f o r dersyr Vi sk red selskap. it t gjerne d

Vi har

UD MESSETILBr! på klæ

d.n @64nor 64 - 64 9 3 9 3 Tlf. 74

NYHET!

- forhandler av Norse kajakker

Advokatkontoret Nordenfjeldske

TID FOR SYKKEL!

Mange sykler i butikk! Test el-sykkel hos oss

Følg havnesenteret på facebook 24 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

o


Pallesalg på sko 1 par 2 par 3 par

500,kr 800,kr 1000,kr

Kampanjen varer t.o.m. lørdag 21. april

Illustrasjonsbilder

Masse treningsklær, jakker, bukser og ullundertøy

÷40–70% I tillegg: Kjøp 3 betal for 2 Vi spandere det billigste plagget!

Illustrasjonsbilder

Kampanjen varer t.o.m. lørdag 21. april

Mange vårnyheter er ankommet!

Tlf. 74 39 08 76 - Havnesenteret - Følg oss på Facebook og Instagram!

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 25


ENGASVEIEN BORETTSLAG Byggetrinn 2 igangsatt · SPENNENDE PLANLØSNING · GODE SOLFORHOLD · 82 KVM BRA · FAST PRIS · CARPORT MED SPORTSBOD

Ta kontakt for visning! Jonny Grønbeck, Eiendomsmegler T. 919 18 004 jonny.gronbeck@em1.no Mats Andersen, Eiendomsmeglerfullmektig T. 472 46 618 mats.andersen@em1.no

Svaberget VIKNA

7 SOLGTE – 5 LEDIGE

Flotte selveierleiligheter utsikt over skipsleia Jonny Grønbeck, Eiendomsmegler Mob: 919 18 004 / jonny.gronbeck@em1.no

26 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Mats Andersen, Eiendomsmeglerfullmektig Mob: 472 46 618 / mats.andersen@em1.no


7 NYE LEILIGHETER 7 LEILIGHETER PRISNYE FRA KR. 890.000,TIL 2.990.000,- +OMK. PRIS FRA KR. 890.000,- TIL 2.990.000,- +OMK.

TA KONTAKT FOR VISNING TA KONTAKT FOR VISNING

55 – 114 KVM BRA GODE PLANLØSNINGER 55 – 114 KVM BRA BALKONG/VERANDA GODE PLANLØSNINGER STORT FELLES UTEAREAL BALKONG/VERANDA CARPORT STORT FELLES UTEAREAL CARPORT KONTAKT

LAUGATUNET LAUGATUNET

Mats Andersen, Eiendomsmeglerfullmektig, Tlf. 472 46 618 Jonny KONTAKT Grønbeck, Eiendomsmegler MNEF, Tlf. 919 18 004 Mats Andersen, Eiendomsmeglerfullmektig, Tlf. 472 46 618 Jonny Grønbeck, Eiendomsmegler MNEF, Tlf. 919 18 004

LEIA TERRASSE 30 NYE SELVEIERLEILIGHETER RETT VED SKIPSLEIA

12 SO L E I L I LG T E GHET ER Være tidlig u d

Illustrasjoner. Endringer vil forekomme

eg din

– Pris fra kr. 2 990 000 + omk. – Sentral beliggenhet i Rørvik – Leiligheter 55-113 kvm Bra – Kjøpesenter i 1. og 2. plan

Jonny Grønbeck Eiendomsmegler MNEF Telefon 919 18 004

– Parkeringsanlegg med heis – Innglasset terrasse – Vannbåren varme – Stilrikt kjøkken med integrerte hvitevarer

te drømm og sikre eleilig het

Mats Andersen Eiendomsmeglerfullmektig Telefon 472 46 618

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 27


Forsikringen som belønner trygge sjåfører Kjører du med flyt får du blant annet bedre pris. Du betaler kun for det du kjører. Les mer på smn.no

NYHET! Smart bilforsikring Møt oss på Kystbymessa for en bank-/forsikringsprat!

28 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


Barbroteateret har holdt det gående i tretti år, nå er de i en knipe fordi de mangler lagerlokale for sine kostymer og kulisser. Årets messetyver på Kystbymessa skal gå til Barbroteateret. Teateret har blant annet hatt ansvaret for vandreteateret under Skreifestivalen sammen med Museet Midt. Her er leder Ingunn Kjønsø i en av rollene der.

Barbroteateret får messetyveren RØRVIK billett på messa. Det er gratis å dramatiseringer av folkeeventyr Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

I tretti år har Barbroteateret vært en viktig kulturinstitusjon i Vikna. Nå er de på jakt etter nye lokaler for å lagre sine kostymer, kullisser og annet utstyr fra en lang teaterhistorie. Årets messetyver på Kystbymessa går til Barbroteateret. DET HAR VÆRT en lang tradisjon på Kystbymessa at ulike lokale lag og foreninger får selge den såkalte messetyveren til ulike tiltak de jobber med. Messetyveren fungerer som en slags frivillig inngangs-

komme inn på Kystbymessa, men det oppfordres til at lokalt foreningsliv får en støtte gjennom messetyveren. I år har kystbymessekomiteen bestemt at det er Barbroteateret som skal få selge messetyveren.

BARBROTEATERET FYLLER 30 år i år, og teaterlaget ble i sin tid startet for å sette opp Barbrospelet «Veien mot bålet». Teatergruppa har derimot vært svært aktiv også med mange andre oppsetninger gjennom disse tre tiårene. Blant annet har de flere ganger satt opp forestillingen «Ein dag eingong», som tar for seg livet i og rundt Berggården i Rørvik på begynnelsen av 1900-tallet. I tillegg til dette så har teatergruppa tolket Olav Duun, blant annet med en stor oppsetning av «Medmenneske», de har hatt flere juleforestillinger for og med barn, de har satt opp flere

samt flere andre store og små oppsetninger. – Den siste store oppsetningen vi hadde var «Heksen Inmaria og Frankofri», forteller Ingunn Kjønsø, som er leder for Barbroteateret. Barbroteateret har også en del arbeid i forbindelse med det store vandreteateret som holdes i forbindelse med Skreifestivalen i Rørvik hvert andre år. TIL TROSS FOR høy aktivitet gjennom tretti år så har ikke Barbroteateret planer om noen jublileumsforestilling i år. – Vi bruker nå alle våre krefter på å skaffe oss nytt lokale, forteller Ingunn Kjønsø. Barbroteateret er nemlig på desperat husjakt. I påsken måtte de flytte ut av lokalene de har hatt i mange år, fordi bygget skal rives. De har fått låne et midlertidig lagerlokale, men må ha på plass en permanent løsning. De

håper at inntektene fra messetyveren skal kunne bli et godt bidrag til å få kjøpt inn en brakkerigg som de kan bygge om til lagerrom for kostymer, kulisser og andre rekvisitter som er samlet opp gjennom 30 års drift. Barbroteateret har antakelig den største samlingen med slike teatereffekter i Ytre Namdal. – VI HÅPER mange vil støtte oss på messa, sier teaterlagslederen, hun legger til at de også har opprettet en innsamlingsaksjon på spleis.no for å kunne samle inn penger til nye lokaler. – Her er det også mulig å støtte anonymt, for de som ønsker det, sier Ingunn Kjønsø, som sier at styret i Barbroteateret håper at de får en snarlig løsning på utfordringen med manglende lokale, slik at de igjen kan fokusere på å sette opp teaterforestillinger for små og store ytternamdalinger i mange år framover. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 29


Møt oss på messa! DET ER ØYEBLIKK SOM DETTE VI LEVER FOR. GARMIN LEVERER.

tant fra Represen e de ære tilst v il v in Garm a! på mess

GARMIN MARINE ACTIVECAPTAIN™

KRAFTIG OG BRUKERVENNLIG NAVIGASJON

NETTVERK OG INTEGRASJON

KOMPLETT APP FOR DEN ULTIMATE BÅTOPPLEVELSEN

INDUSTRILEDENDE GPS-TEKNOLOGI OG KARTOGRAFI MED AUTOVEILEDNING

GARMIN MARINE NETTVERK, NMEA 2000® & ANT® TILKOBLINGER

LES MER: GARMIN.COM/NEWMARINE

KAMPANJE

AMT 190 BR m/Honda BF100 Finsk kvalitet! Inkl. kartplotter og kalesje i tillegg til en omfattende standard utstyrspakke.

Finansiering: Kr 4.208 pr. mnd/5 år 4,95% rente. Egenkapital: Kr 115.496,-

30 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


Antares 7 m/Suzuki DF150APX Veil kampanjepris kr. 559.500,-

inkl. norsk utstyrspakke

Beneteau 2018!

Barracuda 7 m/Suzuki DF150APX Veil kampanjeprisleder/ kr. 519.900,Daglig

inkl. norsk utstyrspakke

Butikk:

kapitalvaresalg:

Wiggo Lothe Tlf. 95 08 84 76 E-post: butikk@namdalmaritime.no

Kåre Edvardsen Tlf. 90 63 23 05 E-post: post@namdalmaritime.no

Finn din forhandler:

Ordre/verkstedmottak:

Frode Røbergvik Tlf. 90 62 95 66 E-post: ordre@namdalmaritime.no

Strandgt. 3 7900 Rørvik Tlf. 74 39 17 80 www.namdalmaritime.no Alle priser er veil. utsalgspris for 2018. Lokal frakt og leveringsomkostninger kan tilkomme.

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 31


Fotballsesongens store avspark RØRVIK år skal ilden på søndag. Det er nok Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

I tjue år har Kystbycupen og Kystbymessa vært parhester. Slik blir det også i år. Dette er det store vårslippet for regionens unge fotballspillere. KYSTBYCUPEN HAR I tjue år vært den første muligheten til å spille skikkelige fotballkamper for barn og unge. Mange ytternamdalske fotballspillere har debutert på fotballbanen her, slik blir det også i år. – Opplegget blir på samme måte som tidligere år, forteller Harrieth Horseng i Rørvik ILs fotballgruppe. Fotballgruppa er som vanlig arrangør av det som i år bærer det offisielle navnet «Moen Marin Kystbycup». AT OPPLEGGET ER det samme som tidligere der at dette er en cup for de mellom seks og fjorten år. Lørdag er det kamper for de eldste spillerne. Det vil si lillegutter og lillejenter, samt smågutter og småjenter. I den aller eldste klassen, altså smågutter og småjenter så spilles det først innledende kamper og deretter cup. Der får vinneren en pokal. I de øvrige klassene så kåres det ikke vinnere, men det fokuseres på spilleglede hos de unge utøverne. De yngste spillerne fra seks til ti

her det er flest debutanter. For noen har de bare holdt på med fotballtrening i noen få uker før cupen. DA DETTE BILAGET gikk i trykken så var ikke antallet påmeldte lag klart ennå. Påmeldingsfristen var mandag 16. april. Før helgen hadde godt over 30 lag meldt seg på cupen. – Erfaringsmessig så kommer det mange påmeldinger like før fristens utløp, sier Tor Sandneseng, som har ansvaret for å ta i mot påmeldingene, samt å sette opp kampprogrammet. De senere årene har det deltatt rundt 50 lag, med totalt vel 500 deltakere, det sikter arrangørene mot også i år. DE FLESTE YTTERNAMDALSKE klubbene har som tradisjon å melde på lag til Kystbycupen, det blir det også i år. I tillegg så kommer en del andre namdalske lag til arrangementet. Både Gullvikmoen, Hållingen, Klompen og Spillum er påmeldt til årets cup. For øvrig så spilles det 3-er fotball for 6- og 7-åringene, 5-er fotball for de mellom 8 og 10 år, mens de eldste spiller 7-er fotball.

Flere hundre fotballspillere deltar på Kystbycupen. ARKIVBILDE

Hygge også på kveldstid RØRVIK Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

Det er ikke bare på dagtid i og rundt Rørvikhallen det er arrangement i forbindelse med Kystbymessa.

Heimbrygga ved Norveg blir stedet for kveldsarrangementet under årets Kystbymesse, med rorbupub både fredag og lørdag. ARKIVBILDE 32 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

BÅDE PÅ FREDAG og lørdag kveld blir det rorbukveld i Heimbrygga i Rørvik. – Det blir en trivelig aften i et ramsalt miljø, forteller Hanne

Adele Grande hos Kystmuseet Norveg. Heimbrygga, som er en av bryggene i museets bryggerekke ved Norveg. Både fredag 20. og lørdag 21. april blir det rorbukveld i brygga. – Begge dagene blir det musikk med Busch og Brun, forteller Grande. Denne trubadurduoen består av Kristoffer Brun og Torbjørn Busch. De er godt kjent for å få opp stemningen og leverer sanger med høy allsangfaktor. På begge dagene blir det 20-års aldersgrense for å komme inn på rorbukvelden.


Messekafé’n

Kystbycupen har gjennom 20 år vært årets store vårslipp for regionens unge fotballspillere, slik blir det også i år. ARKIVBILDE

Dagens middag

spiser du hos oss! Inkl. kaffe Kystbycupen samler spillere og publikummere fra hele Namdalen. ARKIVBILDE

Barnemeny

kr

149,kr

69,-

Hver dag: • Smørbrød

Reker, laks og eggerøre, roastbeef

• Kaker (stort utvalg) • Vafler in a l m r e gst • Wraps t a li n e b ar Vi h • Kaffe ...med mer RØRVIK 18

us

ik k

ng

M

95

f ore

ni

Kristoffer Brun og Torbjørn Busch skal skape stemning under rorbupuben på Kystbymessa. ARKIVBILDE YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 33


Nysgjerrig på hva marin og AKVA group Aqua Kompetanse Egersund Net Egersund Trading Eidshaug Rederi Elcom Emilsen Fisk

Ivan Ulsund rederi KB Dykk Mekon Midt-Norsk Havbruk Moveo Nils Williksen North Industri

Ytre Namdal Videregående skole

34 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


g maritim sektor har å tilby? NTS gruppen Nærøysund Aquaservice OK Marine Oppdretternes Miljøservice Opplæringskontoret for fiskerifag NT Rørvik Fisk & Fiskmatforretning SalmoNor

SinkabergHansen Sparebank1 SMN Val videregående skole Viplast Ytre Namdal Videregående skole

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 35


20 år til lands og til vanns RØRVIK Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

I starten av mai måned er det 20 år siden ELCOM hadde sitt første oppdrag på fryseriet hos Rørvik Fisk. Fra å være en liten bedrift med bare fire ansatte teller arbeidsstokken nå rundt 50 ansatte. – DEN SPEDE begynnelse var en hobbybedrift bestående av Håvard Henriksen, Asle Prestvik, Terje Fjær og meg selv, forteller daglig leder Dagfinn Eriksen. Henriksen og Eriksen hadde da jobbet sammen hos Strøm Elektro siden 1992, og det er de to som i dag eier elektrofirmaet. – Asle Prestvik og Terje Fjær trakk seg ut fra eiersiden i 2001. Siden da har antall ansatte økt fra oss fire til rundt 50 personer, hvor den maritime delen av ELCOM står for en tredjedel av omsetninga på i overkanbt av 60 millioner kroner, sier Eriksen. I 2015 ble bedriften ISO-sertifisert, og har fokusert på å føre en profesjonell personalpolitikk og at firmaet stadig skal utvikles til det bedre. – Vi tok viktige grep og laget en visjon på hvilken retning vi ville at bedriften skulle ta. Mange av de ansatte har hatt sin faglige opplæring i bedriften, vi har fått fram mange utrolig dyktige arbeidere som igjen gjør at vi får tillit hos våre kunder, konkluderer Eriksen. ELCOM HAR EN stor avdeling for installasjoner på land, men er også en viktig aktør når det gjelder installasjon av elektriske anlegg i fartøy. For tiden jobbes det med installasjon i Viknaslipens foreløpig største nybygg, «Vikabas». 36 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Truls Stuevoll har vært ansatt i bedriften siden 2003, og kan fortelle om varierte arbeidsoppdrag. – Jeg jobber mye rundt omkring, men for mitt vedkommende er det stort sett nybygg det går i, det er bestandig trivelig å jobbe her på Viknaslipen. Dette er et større fartøy enn hva vi vanligvis jobber med, og er en høymoderne servicebåt tilknyttet oppdrettsnæringa, sier han.

Det er mange flinke aktører i næringslivet, og vi er veldig takknemlige for å få være en del av veksten vi nå ser i distriktet Jørgen Prestvik er et ferskt tilskudd til ELCOM, og begynte i jobben i februar. – Jeg trives veldig godt her, jeg har tidligere jobbet til sjøs, og det var godt å komme på land, konkluderer han. I Ottersøya har ELCOM et annet oppdrag. Aleksander Aksnes er om bord i Norsk Fisketransports «Viknatrans» for å justere en generator. – ELCOM og Aleksander ordner det meste vi møter av utfordringer og gir bra service uansett ukedag og tidspunkt, sier maskinsjef Per Egil Lysø mens han og motormann Anders Salin overvåker prosessen med å få hentet mer kraft ut av generatoren om bord i fartøyet. Aleksander Aksnes har jobbet i ELCOM siden 2010, og trives veldig godt. – Nå har jeg vært her i åtte år, det sier seg selv at jeg trives, ler han. Han forteller om varierte oppdrag og mye kundekontakt i jobben. – Det blir litt reising langs kysten, både i helikopter og båt for å nå kundene. Jeg har også vært i

Kina for å kontrollere elektriske anlegg på nybygg, forteller han. I tillegg til maritime installasjoner og den landbaserte virksomheten lokalt, har ELCOM også ansvar for etterkontroll og termografering av næringsbygg fra Ålesund i sør til Mosjøen i nord. DAGFINN ERIKSEN MENER ELCOM er heldige som får være med i en tid der næringslivet og samfunnet generelt er i kraftig vekst. – Det er mange flinke aktører i næringslivet, og vi er veldig takknemlige for å få være en del av veksten vi nå ser i distriktet. Vi har hatt våre utfordringer, men har klart å etablere en solid bedrift med godt arbeidsmiljø og god økonomi. Samarbeidet med Håvard Henriksen har vært en viktig brikke for å lykkes, og personlig setter jeg veldig stor pris på å få bidra til å utvikle morgendagens arbeidere fra lærlinger til stolte fagarbeidere, oppsummer Dagfinn Eriksen.


Aleksander Aksnes flankert av Per Egil Lysø og Anders Salin under oppdrag for Norsk Fisketransport.

Truls Stuevoll og Jørgen Prestvik.

Jørgen Prestvik kobler sikringsskap ombord i «Vikabas». YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 37


Møt oss på

Kystmessa 2018

Mulighet for å prøvekjøre Land Cruiser, Hilux, Proace Verso, C-HR hybrid og RAV4 hybrid.

Land Cruiser

fra 525.900,-

Hilux

fra 397.200,-

Proace Verso

fra 536.000,-

C-HR hybrid

fra 321.000,-

RAV4 hybrid

fra 391.300,-

*Inklusive frakt, lev.og reg.omk. Forbruk blandet kjøring, utslipp CO2 og NOx: Land Cruiser fra 0,75 l/mil, fra 197g/km, fra 41,2 mg/km. Hilux fra 0,7 l/mil, fra 185g/km, fra 16,2 mg/km. Proace Verso fra 0,52 l/mil, fra 148g/km, fra 34,7 mg/km. C-HR hybrid fra 0,34 l/mil, fra 86g/km, fra 9,6 mg/km. RAV4 hybrid fra 0,49 l/mil, fra 115g/km, fra 7,1 mg/km. Avbildet modell kan ha ekstrautstyr. Vi tar forbehold om trykkfeil.

NORDVIK NAMSOS Jens Ramfjord 918 12 893 Torgeir Strømmen 952 95 708

38 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Industriveien 8, 7820 Spillum Verksted/Deler: 74 22 67 00 Salg: 74 22 67 05 Man-fre: 08 - 16 Lørdag: Etter avtale www.nordvik.no


Moen Marine Service er en del av Moen Marin Group (MMG) som siden 1923 har vært trygt forankret i det maritime miljøet på Namdalskysten og er i dag ledende på leveranser til havbruksnæringen. MMG har lokale eiere og drives av innovasjon og utvikling i nært samarbeid med sentrale kunnskaps- og industrimiljøer. I det sentralt plasserte industriområdet på Purkholmen i Ottersøy og på Kolvereid tilbyr Moen Marin Service effektiv og fleksibel service og reparasjon av fartøyer. Konsernet har i dag 90 ansatte og planlegger en betydelig vekst i sysselsettingen som følge av vedtatte vekststrategier.

Vi søker etter en engasjert og serviceinnstilt DRIFTSLEDER Stillingsinnhold • Lede, organisere og kontrollere den daglige driften, med mål om å oppnå optimal produksjon • Delta i kontraktsforhandlinger • Delta i utarbeidelse av fremdrift- og innkjøpsplaner. Oppfølging av time og kostnadsbudsjett • Kalkulasjon og tilbudsarbeid • Løpende vurdering av bedriftens bemanningsbehov i samarbeid med personalleder og daglig leder • Tilsyn med bedriftens produksjonsanlegg • Personalansvar for produksjonsledere Ønskede kvalifikasjoner • Gode lederegenskaper • Ingeniør eller tilsvarende. Manglende formell kompetanse kan kompenseres med dokumentert relevant erfaring • Beslutningsdyktig og løsningsorientert • Allsidig kunnskap om teknisk oppfølging av nybygg, ombygging, service- og vedlikeholdsoppdrag • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner • Evne til å stå på i et hektisk miljø • Du må snakke og skrive norsk flytende Vi tilbyr • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver • Et godt tverrfaglig miljø og mulighet for kompetanseutvikling • Konkurransedyktige lønnsbetingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger

Vi er på jakt etter NYE med fagbrev!

ANSATTE

Kvalifikasjoner • Fagbrev i industrimekanikerfaget • Fagbrev i sveisefaget • Fagbrev i industrirørleggerfaget • Fagbrev i platearbeiderfaget • Andre relevante fagbrev Utdanningsnivå • Fagskole/Fagbrev (2 år) • Høyskole/Universitet Personlige egenskaper • Du evner å jobbe både selvstendig og i team. • Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø gjennom inkluderende adferd • Du fokuserer på kvalitet og sikkerhet Språk • Norsk Vi tilbyr • Stilling i et innovasjonslystent konsern med betydelige utviklingsambisjoner • Konkurransedyktige betingelser

Vi søker etter MALERE til vårt serviceverft Kvalifikasjoner • Fagbrev og/eller relevant erfaring • Ønskelige, men ikke påkrevd, sertifikater: stilasje, truck, varmearbeider, lift Utdanningsnivå • Generell arbeidserfaring • Fagskole/Fagbrev (2 år) Personlige egenskaper • Du evner å jobbe både selvstendig og i team • Bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø gjennom inkluderende adferd • Du fokuserer på kvalitet og sikkerhet Språk • Norsk • Engelsk Vi tilbyr • Stilling i et innovasjonslystent konsern med betydelige utviklingsambisjoner • Gode betingelser innen lønn, pensjon og forsikring • Et inkluderende arbeidsmiljø med fokus på utvikling av hver enkelt medarbeider

For informasjon om stillingene kontakt: Andrea Nogva – HR leder Are Brekk – Daglig leder Andrea.nogva@moenmarin.no Are.brekk@moenmarin.no Tlf: 469 24 918 Tlf: 915 31 088

Moen Power er en del av Moen Marin Group (MMG) som siden 1923 har vært trygt forankret i det maritime miljøet på Namdalskysten og er i dag ledende på leveranser til havbruksnæringen.

Vi søker etter en dyktig ELEKTRIKER for marine motorer

Vi søker etter en engasjert MOTORMEKANIKER

Arbeidsoppgaver • Reparasjon/Service/Vedlikehold av marine motorer Kvalifikasjoner • Fagbrev som elektriker • Har høy arbeidsmoral og gode holdninger • Er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid • Du kan jobbe selvstendig og i team • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi tilbyr • En spennende og variert arbeidshverdag i et selskap i utvikling og vekst • Et godt arbeidsmiljø med fokus på personlig utvikling • Et kompetanserikt og inkluderende team • Gode lønns- og pensjonsvilkår Utdanningsnivå • Fagskole/Fagbrev (2 år) • Høyskole/Universitet Språk • Norsk

Arbeidsoppgaver • Reparasjon/Service/Vedlikehold av marine motorer Kvalifikasjoner • Fagbrev som mekaniker • Har høy arbeidsmoral og gode holdninger • Er strukturert og nøyaktig i ditt arbeid • Du kan jobbe selvstendig og i team • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig • Gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner Vi tilbyr • En spennende og variert arbeidshverdag i et selskap i utvikling og vekst • Et godt arbeidsmiljø med fokus på personlig utvikling • Et kompetanserikt og inkluderende team • Gode lønns- og pensjonsvilkår Utdanningsnivå • Fagskole/Fagbrev (2 år) • Høyskole/Universitet Språk • Norsk

For informasjon om stillingene kontakt: Lasse Berg – Daglig leder Lasse.berg@ moenpower.no Tlf: 992 55 438 Andrea Nogva – HR leder andrea.nogva@ moenmarin.no Tlf: 469 24 918

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 39


EN DEL AV AMFI - NORGES STØRSTE SENTERFAMILIE

Besøk oss under Kystbymessa 2018 MESSETILBUD 10% på alle sjøkart, turkart

og båtsportkart STORT BOKSALG Pr. bok

fra kr

Utvalgte modeller fra Nespresso

-50%

En mengde drikkeflasker Poul Pava, Eva Solo og Sistema

40,-

Velkommen til en hyggelig handel!

fra kr

Strandgt. 13, 7900 Rørvik • Tlf. 74 39 00 32 rorvik@libris.no • www.libris.no

Tlf. 902 95 340

29,Rørvik

Vi har pusset opp

HELE BUTIKKEN

Velkommen innom for å se alle vårens nyheter

Str. 36-41

699,- Str. 36-42 699,-

Str. 36-42

799,- Str. 40-47 799,-

Leia-senteret, Rørvik - www.skoringen.no

Tilbudet gjelder 20. -21. april

30%

på hele butikken

Rørvik 74 39 00 95

••• ÅPENT 10-18 (16) • COOP MEGA 9-22 (20) ••• 40 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


Kystbymea 20.-22. april

Nå starter grillsesongen! Lørdag 21. april kl 12-16 braker det løs med grilling på Coop Mega! Kom og smak på et utvalg fra Coops grill-perfekt serie.

2018

149

Velkommmen til grillfest!

FERSKE REKER MED SKALL Pr. kg

y n e M Messe-

ALL FERSK FISK OG SKALLDYR

-30%

L EIA

• Kokkens fiskesuppe med brød og smør • Leias Bacalao

Fra fiskedisken. Utvalget kan variere fra butikk til butikk. (Gjelder ikke industripakket fisk)

• Kaffe og kake

KAFÉ

79.120.-

kr

kr

kr

Har også ála cart og smørbrød

59.-

Gjelder torsdag, fredag og lørdag

6900 RØRVIK FISKEKAKER Løs vekt. Pr. kg

2500 VARM BAKT POTET M/TILBEHØR Pr. stk

990 SALAT FRA SALATBAREN Pr. hg

Som medlem i Coop Midt-Norge får du 2% kjøpeutbytte på alt du handler! Med forbehold om trykkfeil og utsolgt. Tilbudene varer f.o.m. torsdag 18. april t.o.m. lørdag 21. april

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 41


Satser videre midt i smørøyet RØRVIK Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

Det er snart femten år siden Namdal Maritime flyttet inn i sine lokaler. Her holder de til midt i smørøyet for sin virksomhet, og nylig har de gjennomgått både en bemanningsøkning og oppgradering av butikken. I 2004, FIRE år etter at de ble etablert, så flyttet Namdal Maritime AS inn i sine nåværende lokaler. Her har de tenkt å fortsette å bli. – Beliggenheten her er optimal, sier daglig leder Kåre Edvardsen. Butikken og verkstedet, samt et stort uteområde ligger i krysset ved Strandgata og Havnegata i Rørvik, med småbåthavna som nærmeste nabo og kort vei til både fiskerihavn og Rørvik sentrum for øvrig. Denne plasseringen passer godt når en både har fritidsbåtbrukere, samt fiskere og havbruksnæringen som sine kunder. NAMDAL MARITIME HAR altså flere ben å stå på, det gjør dem blant annet bedre rustet enn andre som bare driver med for eksempel fritidsbåter og utstyr til dette. – Vi hører jo om de som driver med dette andre steder i landet, de har det rolig i vinterhalvåret, men da har vi oppdrag for fiskeri- og havbruksnæringen, forteller Kåre Edvardsen. Namdal Maritim fører et bredt spekter med varer. For privatmarkedet så går det mest i fritidsbåter, båtmotorer og det som hører til dette segmentet. For bedriftsmarkedet går det en del i motorer, skipselektronikk og strømaggregat. Firmaet har også et eget verksted i lokalene i Rørvik sentrum, samt at de eier området utenfor som gir dem god lagringsplass og mulighet til å ta mot større båter. 42 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Båtmotorer er bare et av mange varesegmenter som Kåre Edvardsen ved Namdal Maritime kan tilby sine kunder.

Forskjellig elektronikk til båter er noe av det Namdal Maritime selger til både private og næringskunder.

– Vi trenger plassen vi har. En del av det vi holder på med tar en del plass, sier Kåre Edvardsen. Namdal Maritim har mulighet til å

Utvalget blir stort når man skal ha varer til både næringsdrivende og fritidsbrukere heise opp båter opp mot 30 tonn. Firmaet driver også med monte-

ring av motorer for kunder. Blant annet i aluminiumsbåter som bygges ved Viknaslipen i Hansvika. NAMDAL MARITIME AS merker godt økt aktivitet i næringslivet i regionen, samt at de opplever en fortsatt høy interesse for fritidsbåter. Dette har bidratt til at de har økt bemanningen med to personer den siste tiden. Nå har de totals sju ansatte, hvorav tre er mekanikere, to jobber med butikk og serviceplanlegging, en på regnskap, samt daglig leder. I tillegg til å øke bemanningen så har også butikklokalet fått et

ansiktsløft i løpet av vinteren. Nå satser de på å gå inn i båtsesongen med en mer oversiktlig butikk. Med plassering rett ved småbåthavna så kommer det også en del forbipasserende båtturister innom for å handle i løpet av sommeren, i tillegg til de fastboende. Kåre Edvardsen sier at det er viktig for dem å ha et godt varelager på de mest vanlige artiklene som båtfolket trenger. Det samme gjelder for proffkundene, så de bruker en god del av lokalene til lager. – Utvalget blir stort når man skal ha varer til både næringsdrivende og fritidsbrukere, sier Kåre Edvardsen. KÅRE EDVARDSEN TROR at det blir mer bruk for fagfolk innen den næringen de driver i framover. Før kunne mange reparere båtmotorer selv, nå er båtmotorene i likhet med


Frode Røbergvik og Kåre Edvardsen kan nå invitere kundene inn i et nyoppusset butikklokale.

motorene i biler fylt med elektronikk som gjør at en trenger spesialutstyr for å finne og rette feil. Også ved montering av annet utstyr i båtene så bør en ha rett kompetanse. NÅ INNLEDES SOMMERSESONGEN med deltakelse på Kystbymessa. – Vi har vært med på messa i rundt femten år, og det er en fin mulighet til å komme i kontakt med folk, sier Kåre Edvardsen. Namdal Maritime har med seg noen av sine leverandører til messa, slik at de som ønsker kan få enda bedre informasjon om enkelte produkt kan få dette fra ekspertene. Namdal Maritime har et eget verksted i bygget sitt. Her holder Vidar Andersen og Anders Lothe på å montere motor på en aluminiumsbåt som er produsert ved Viknaslipen. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 43


Ford MultiOptions

% 12,,949% NTE

Oversiktlig. Fleksibelt. Forutsigbart.

FASTRE

Med leasingproduktet Ford MultiOptions får din bedrift komplett bilhold med service- og vedlikeholdsavtale inkludert i månedsleien. Dermed kan du overlate ansvaret til Ford dersom det skulle oppstå mangler.

**

En service- og vedlikeholdsavtale er landsomfattende – det betyr at du får ordnet bilen din på alle autoriserte Ford-verksteder i Norge. Avtalen omfatter alle serviceettersyn og alt øvrig vedlikehold, med unntak av dekk, glass-/karosseriskader, vask og etterfylling av olje og spylervæske mellom driftsettersynene. Som Ford MultiOptions-kunde kan du også velge mellom disse tilleggstjenestene: ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Årsavgift inkludert i månedsleien Forsikring 24 t Ford veihjelp Lånebil ved service Dekkhotell Drivstoffkort

Åpningstider: Mandag – fredag: 07.30 – 16.30

Med Ford MultiOptions får du alle bilrelaterte kostnader på én faktura.

NAMSOS: Sandgata 1, 7800 Namsos. Tel. 74 21 76 76

GRONG: Medjåvegen, 7870 Grong. Tel. 74 31 29 90

Transit Custom fra 303 060,- eks. mva.*

s på Møt os messa! Kystby

RØRVIK: Betzy Bergs gate 2, 7900 Rørvik. Tel. 74 36 18 88

Ford Transit Custom: *) Inkl. frakt og levering Din Otto Moe forhandler. CO2-utslipp: fra 115-119 g/km **) % fastrente. Forbehold om om trykkfeil. Kampanjeperiode t.o.m. 31. **) Rente: Rente: 1,9 2,49% fastrente. Forbehold trykkfeil. desember

I år som i fjor skal vi rydde strender!

Møt oss på Kystbymessa på Rørvik 20. - 22. april Strandrydding Ytre Namdal

44 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


«ØSTLY» • Trygt • Enkelt• Sosialt• Solrikt

36 leiligheter sentralt på Rørvik

Bo enkelt, trygt og godt på Østly En fantastisk plass å bo uansett alder og livssituasjon Nært barnehage, skole og idrettsanlegg • Heis • Sprinkling

• Carport som tilvalg • Lite vedlikehold

Utstrakt bruk at betong og stål samt vinduer i PVC bidrar til en meget solid konstruksjon som fordrer lite framtidig vedlikehold.

Størrelse fra 67 m2 til 94 m2. 2 eller 3 soverom. Alle leiligheter har romslig og solrik balkong.

Innskudd fra 1.350,000,- til 1.750.000,t e l e f o n : 7 4 3 9 11 8 1 steinar @norbolig.no

w w w. n o r b o l i g . n o YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 45


Vi kan bistå deg med det meste • ta kontakt idag 74 39 03 33

Ta kontakt idag 906 59 845

Sikker og effektiv opplæring med deg i fokus

Moped (M146)

MESSETILBUD

750,- i rabatt til alle som bestiller trafikalt grunnkurs eller annen opplæring i løpet av messa!

Bil med henger(BE) Tung Mc (A)

Lett Mc (A1) Bil (B) Snøskuter (S)

(B-AUTOMAT) Traktor (T)

samt kurs for hurtiggående traktor

www.forerkortsenteret.no • ta kontakt idag 74 27 44 30

Hjertelig velkommen innom vår stand eller på våre kontorer i Strandgata 2D • Rørvik 46 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Mellomtung Mc (A2)

FØLG OSS PÅ


Nå i 2018 vil det slaktes og behandles om lag 45.000 tonn på Marøya. Målet med den nye fabrikken er minst å doble denne mengden. Slik at det, hver eneste dag, kan produseres over 400 tonn laks. FOTO: TOM LYSØ

Innovasjon og økt produksjon MARØYA Andreas Øvergård ytringen@ytringen.no

Ny fabrikk på Marøya blir et viktig skritt på utviklingsveien for SinkabergHansen. Etter at Emilsen Fisk tok sin slakting til Marøya, vil årlig produksjonsmengde bli på 45.000 tonn årlig. I vinter flyttet 18 medarbeidere Lauvøya til Marøya, og i disse dager ansettes ytterligere 20 nye i produksjonen. – DEN NYE fabrikken vil inneholde siste skrik av teknologi. Mange leverer komplette løsninger til produksjonslinjer, men vi er aktivt med på å spille inn ideer som vi tror vil utvikle prosesser og utstyr som vil effektivisere og lette hverdagen for alle. Vi har god kontakt med NCE Aqua som er et nettverk av leveringsbedrifter, forteller FoU-koordinator Ragnar Sæternes hos SinkabergHansen.

Sammen med fabrikksjef Eskil Laukvik har han ansvaret for å prosjektere den nye fabrikken som skal kunne produsere det doble av dagens mengde; altså 100.000 tonn årlig. – Fordelt på årets virkedager betyr dette hele 420 tonn daglig, og vi har ambisjoner om at den nye fabrikken skal stå ferdig våren 2020, fortsetter Sæternes. Stikkord for hva som oppnås ved å bygge nytt anlegg er fiskevelferd, effektivitet, energioptimalisering og økt kvalitet på sluttproduktene. – Men den viktigste faktoren vil være et bedret arbeidsmiljø, konkluderer Ragnar Sæternes. – Etter moderniseringen vil vi bli enda mer attraktive som arbeidsplass. Hverdagen vil bli preget av flere prosessoperatører og færre tradisjonelle linjearbeidere. I praksis vil det gi relativt flere fagarbeidere, skyter personalsjef Frode Lauritzen inn. SIDEN HØSTEN 2016 har slakteriet i hovedsak slaktet fisk med PDvirus (Pancreas disease). Neste måned er all smittet fisk utslaktet. Erfaringen fra 2017 viser at dødeligheten i perioden med PD har holdt seg svært lavt: 2,7 prosent

totalt for konsernet SinkabergHansen i 2017. Gjennomsnittet i produksjonsområde 7, gamle Nord-Trøndelag og Bindal, ligger på 6,5 prosent. Målt mot alle øvrige regioner er dette lavest i landet. SinkabergHansen og Emilsen Fisk opplever god vekst i merdene, og har følgelig mye fisk som skal slaktes. Kundene finnes over hele verden og eksporten går via Lerøy for SinkabergHansen, mens Emilsen Fisk eksporterer via selskapene Coast og Sekkingstad. – Vi har 140 ansatte fordelt på teknisk, produksjon og administrasjon her på Marøya. Totalt

nærmer vi oss 230 ansatte i konsernet. Utbygging av fabrikken vil bidra til å sikre den overordnede målsettingen om forutsigbar drift på helårsbasis. Lokal verdiskapning og trygge arbeidsplasser er selve «grunnfjellet» for SinkabergHansen, sier Eskil Laukvik. I sitt tette samarbeid med Emilsen Fisk på alle plan har SinkaBergHansen kontrahert en egen brønnbåt gjennom Oppdretternes Miljøservice (OMS). – Vi samkjører med Emilsen Fisk innen biologi, teknologi og bærekraft. Det viktigste

Fabrikksjef Eskil Laukvik og øvrig ledelse i SinkabergHansen har to alternativ for den nye fabrikken: Nybygg eller utvidelse av det eksisterende anlegget FOTO: TOM LYSØ

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 47


ved brønnbåten er å sikre fisk til fabrikken hver eneste dag, forteller Laukvik videre. FINN SINKABERG STARTET i det små med oppdrett i 1977, og rundt 1980 startet slaktingen. Den første året med slakting endte men en produksjon på 3.000 laks. – I dag pakker vi 4000 fisk om dagen, smiler Laukvik. Dette betyr at Viplast AS må levere mellom fem og 12 fulle lastebiler med isoporkasser til slakteriet hver dag, avhengig av størrelse på fisken som skal sendes. Gjennomsnittlig ansiennitet ved filetlinja er i dag i overkant av ti år, men stadig flere ønsker seg til Marøya. Frode Lauritzen har i år mottatt 254 søknader om sommerjobb. – Vi blir å ta inn 100 personer til sommerjobb, i tillegg til de 20 faste ansatte som skal starte i juni. I tillegg lyser vi nå snart ut stilling som sertifiseringskoordinator, en helt ny funksjon med ansvar for å utvikle og drifte ulike internkontrollsystemer i Emilsen Fisk og SinkabergHansen, forklarer han. – De 20 faste ansatte har vi egentlig bruk for allerede i dag, konkluderer Eskil Laukvik. – Den økte produksjonen innebærer at vi må ta i bruk større deler av døgnet, og vil berøre alle ledd i produksjonen, fortsetter Lauritzen. Tidligere har det hendt at det har vært stille en time eller to om natten, men nå løses oppgaver i alle døgnets timer; med overlapping av de forskjellige arbeidsoppgavene. – Skiftordning vil berøre flere, så nå vil det til enhver tid være folk i lokalene, oppsummerer Eskil Laukvik. SISTE OPPGRADERING AV slakteriet på Marøya var da filetlinja ble modernisert i 2013, men planene om en større oppgradering er av eldre dato. Allerede i 2009 skrev SbH kontrakt med Nærøysundgruppen rundt tomtearbeider på Marøya. Etter avtale skal dette arbeidet være fullført i juni. Om et par måneder vil det 30 mål med asfaltert areal møte de som tar turen til Marøya. Hva som konkret blir løsningen for fabrikken er ikke avgjort ennå. – Vi har to alternativ som vurderes; nybygg eller utvidelse av dagens anlegg. Noe av utfordringen er plassering av ulike støttefunksjoner som vi ønsker knyttet til produksjonen, samtidig som vi skal finne gode løsninger for bygningsmassen som vi i dag har. Det er lite trolig at mye av det vi i dag 48 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

har blir stående ubenyttet, sier Eskil Laukvik. TILLITSVALGT HANNE SKJÆRVÆR føler at det er høy grad av forutsigbarhet på Marøya, så lenge det er jevn tilgang på fisk. – Det er godt å vite at vi har en jobb å gå til. Utfordringene og usikkerheten knyttet til PD-spørsmålet har vi heldigvis lagt bak oss. I dag ser vi at kapasiteten, spesielt på slakteriet, nyttes nær fullt ut, forteller hun. Hverdagen på fabrikken er hektisk, og det er full drift utenom de to pausene på 30 minutter i løpet av arbeidsdagen. – Vi har en fin kultur, og jeg oppfatter at trivselen generelt er god i alle ledd. Det er greit å si ifra om man som arbeider ser et forbedringspotensial, og vi føler at våre innspill blir greit fulgt opp. Det er vi som har skoen på som vet hvor den trykker, konkluderer Skjærvær. DET ER IKKE bare bygningsmassen som skal fornyes hos SinkabergHansen. Det jobbes nå for å få mer av transporten over til det våte element. Den største utfordringen er at kundene verden over vil ha fersk laks. – Det er en veldig liten andel av laksen vi sender fra oss som er frosset, dette markedet er begrenset til Australia og New Zealand, forteller Eskil Laukvik. Nå jobber en amerikansk teknologileverandør med en ny metode for konservering av fersk laks; miljøvennlig emballasje fri for is inkludert. En prøvesending fra Marøya til USA fikk gode tilbakemeldinger fra mottakeren. – Løsningen som selskapet BluWrap har utviklet styrer atmosfæren inne i pallen slik at maten får lengre holdbarhet. Klart lavere matsvinn er en effekt. Mer bærekraftig transport og emballering, og mulighet for å minske trafikken av trailere hører også med. Alt i alt kan dette bli mer bærekraftig og energibesparende i alle ledd, avslutter Laukvik. Det er mye fisk, folk, investeringer og planlegging i hjertet av Nærøysundet, og SinkaBergHansen er i høyeste grad med på utviklingen. – Det har vel aldri noen gang vært mer hektisk, på en positiv måte, her i Nærøys største private arbeidsplass. Og vi går utrolig spennende tider i møte. Vi er klare på at det er alle våre ansatte på sjø og land som legger grunnlaget for merkevaren. Og gjennom fornøyde arbeidstakere har vi gode ambassadører som gjør vi oss attraktive for flere, avslutter Frode Lauritzen.

«Ronia Diamond» er siste tilskudd av brønnbåter som skal sikre at fabrikken til SinkabergHansen får tilstrekkelig med laks til sin planlagte produksjon. FOTO: TOM LYSØ


I løpet av forsommeren skal hele det 30 mål store arealet rundt dagens fabrikk på Marøya være klappet og klart for neste store utbyggingstrinn. FOTO: TOM LYSØ

Fornøyde arbeidere rundt bordet. Fra venstre: Karianne Eidshaug, Gunn Øiangen, tillitsvalgt Hanne Skjærvær, Arturas Lukosius, Mariann Andersen, Marcelius E. Leirvik og Sindre Vestli.

Ragnar Sæternes, Frode Lauritzen og Eskil Laukvik med Nærøysundet og selskapets fartøy «Marøy Viking» i bakgrunnen.

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 49


BESØK OSS PÅ KYSTBYMESSA

Vi skreddersyr deres selskap/ firmaarrangement/ jubileum

Spennende stand fylt med

LEKER - BLOMSTER

VI TILBYR/UTLEIE: Stoler og bord opp til 850 personer Ovale og lange bord Kaffetrakter/Containere Slushmaskiner Griller/Kjøkkenutstyr Campingvogn/Bilhenger Kajakk/Sykkel Underholdning/Musikk Firmaturer/Event Vi tilrettelegger deres ønsker sammen med våre samarbeidspartnere

Kim Arnø, tlf. 917 64 626

Rørvik tlf. 74 39 13 33

www.follaevent.no - arnosmat@online.no

Står livet ditt på vent? Kom i gang med Steam! Et prosjekt for deg mellom 18 og 24!

«Vekst med laks» Hver ver dag «står vi på» for å styrke våre ledd led i den voksende blå næringskjeden. næringskjeden Den innsatsen er vi stolt av! Besøk oss på Kystbymessa 20. 0. – 22. april

Pallefabrikken Pa efabr kke en Barrierevaskeriet Ytre Namdal

Vekst V AS

Lik oss på facebook: ytre namdal vekst

50 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Ønsker du å fullføre en utdanning, eller finne en jobb kan Steam være det re e stedet å starte. Med base i Kolvereid løser Steam varierte oppgaver i et trivelig fellesskap. Mange har få en ny mulighet. Og vi ønsker at enda flere får det! Ta kontakt med Thomas. Telefon, SMS. Har du noen spørsmål? Ring Thomas  Mobil: 475 08 699 Lik oss på facebook: Ytre Namdal Vekst - Hjemmeside: ynvekst.no


-30% MESSETILBUD Tysk presisjon passer inn uansett hvor du kjøper kjøkken Bosch stekeovn, topp og oppvaskmaskin KAMPANJEPRIS

kr

15.999,-

Kjøpmannsgata 18B, 7900 Rørvik - Tlf: 995 44 230 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 51


K VALITE T - TI LLIT - KOM PE TAN SE

NYHET på messa!

Vi innleder samarbeid med Hi-Fi klubben, og de stiller med en representant sammen med oss på Kystbymessa!

Spør oss om smarthusteknologi

Utendørs persienner fra Omega Spesialtilpassede persienner, terrassemarkiser og screen til det norske markedet

*

Daikin Emura 6,1 kW - 19 dBA

www.elcom-as.no Tlf./Vakt 74 39 39 33 52 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Repr Ome esentan tf g sted a vil væ ra re e på m e s ti l sa!


Hva vil du huske aller best?

RØRVIKDAGAN

Sommeridyllen i Kystbyen? Store musikkopplevelser i lyse sommernetter? Eller menneskene du møtte? Vi møtes i Rørvik!

SONDRE JUSTAD / DUMDUM BOYS / VAMP / JANOVE / ADAM DOUGLAS / TERJE TYSLAND / EL CUERO / STIV KULING / NULLSKATTESNYLTERNE / TRE SMÅ KINESERE / DE MARVELLS / AARSFLESIN / ÜBERVOLT + QUIZ / MARKEDSGATE / GRATIS DAGKONSERTER / TIVOLI / KONKURRANSER / MATOPPLEVELSER

24-28

JULI 2018

Kjøp billetter og festivalpass her:

bit.ly/rorvikdagan fb.com/rorvikdagan

KONSERTER • FOLKELIV YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 53


MESSETILBUD -25%

AMBASSADØR KONTINENTAL

MESSEPRIS

16.999.-

GRATIS OPPGRADERING TIL LATEKS OVERMADRASS TIL VERDI

1.370.-

AMBASSADØR kontinentalseng med Cellex XO 9 cm overmadrass. Nå også med Lateks overmadrass til samme pris. Standard ben eller sokkel er inkludert u/gavl. I fargen antrasitt 451 150x200 cm 16.999,- 180x200 cm 19.999,- Gjelder så langt beholdningen rekker. Spesialpris i velur 150x200 cm 17.999,- 180x200 cm 20.999,- I andre farger 150x200 cm 20.999,180x200 cm 23.999,- FENIX PLUS hodegavl fra 4.999,- (Veil. pris 6.699,-) LATEKS OVERMADRASS GIR DEILIG KOMFORT MED TRYKKAVLASTNING, VENTILASJON OG FUKTTRANSPORT, VASKBART TREKK, VENDBAR MADRASS MED MYKERE OG FASTERE SIDE

PÅ ALLE SENGER FRA JENSEN

MESSEPRIS 180x200cm

42.500,-

Ambassadør Aqtive II regulerbar seng m/Soft Line II Cellex XO 9 cm overmadrass inkludert standard ben. 90x200cm 21.290,(Veil. pris 28.390,-) 180x200cm 42.500,- (Veil. pris 56.780,-) Gavl fra 4.999,- (Veil. pris 6.699,-)

• Jensen® Originale Sones esys ystem em • Hel liggeflate • med mykere sk skul ulde ders rson onee • Lateks stopning ng i seng og overmadrasss

SUPREME KONTINENTAL TOR INKL. FASTHETSREGULA

FRA

43.999

SPAR

10.998

Prestige kontinental inkludert Exact komfortjustering

10.000,-

• Jensen® Originale Sonesystem • Hel liggeflate

SPAR

med mykere skuldersone • Generøs stopning MED JENSEN EXACT KOMFORTJUSTERING KAN DU JUSTERE SENGEN SÅ DEN BLIR MYKERE ELLER FASTERE

EXACT FASTHETS REGULATOR MED PÅ KJØPET VERDI 10.998

NÅ FRA 29999,

PRESTIGE 400 m/SoftLine III overmadrass og standard ben eller sokkel u/gavl. 180x200 cm (Veil 39.999,-) FENIX DECOR hodegavl 180 cm 5.549,- (Veil 7.399,-) Tillegg i pris for Mistral sokkel vist på bildet.

MED JENSEN EXACT KOMFORTJUSTERING KAN DU JUSTERE SENGEN SÅ DEN BLIR MYKERE ELLER FASTERE

SENGEN BLIR MYKERE

SENGEN BLIR FASTERE

SUPREME JUBILEUM Kontinentalseng i fargen Purple 325/335 med Softline III overmadrass og standard ben eller sokkel u/gavl. 150x200 cm 39.999,- 180x200 cm 43.999,- 210x210 cm . (Excat levers ikke til

SENGEN ER 54.999,-Gratis 2xExact ved kjøp av 180 og 210 cm seng verdi NØYTRAL 150 cm seng) FENIX PLUS JUBILEUM sengegavl ved kjøp av seng (kun gavl fra 8.199,-) Pristillegg for Triangel ben som avbildet.

Fri frakt på alle kjøp på messen NAMSOS tlf: 74 22 62 30 E-post: namsos@bohus.no 54 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018


Møt oss på Kystbymessa!

Ta turen innom vår stand under Kystbymessa!

Outlander

Pro Max 650 Traxter Se årets Nyheter i fra Lynx og Ski-Doo hos oss 26/4 - Årets Roadshow Husk at vårkampanjen går fram til 31/5 med gode rabatter

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 55


Møt oss på Kystbymessa!

-20%

PÅ MÅL A LU XAFLE X PLISSÈGARDINER FR

• Kan tilpasses alle vindusfasonger • Kommer i et hav av lekre farger og tekstiler • Top down/ buttom up-funksjon som slipper lyset inn samtidig som du skjermer for innsyn

BESØK VÅR STAND PÅ MESSA

• Lyset styres optimalt gjennom lamellene • Velegnet for begrensning av innsyn • Kan tilpasses til skråvinduer

Gardinen holder på varmen om vinteren, og gjør rommet svalere på sommeren • Kan tilpasses alle vindusfasonger • Kommer i et hav av lekre farger og tekstiler • Top down/ buttom up-funksjon som slipper lyset inn samtidig som du skjermer for innsyn

NAMSOS tlf: 74 22 62 30 E-post: namsos@bohus.no

Som en av Midt-Norges beste servicepunkt, er Namdal Truck og Maskinservice AS ledende innen truck, maskinreparasjon og service!

Nordveien 206, 7900 Rørvik - tlf. 932 20 481

STØRST UTVALG AV LADBARE BILER

Vi har stand under kystbymessa med et utvalg av våre BMW modeller Kom innom oss for en hyggelig bilprat! Vi har biler klare for levering før avgiftsøkning! Carl Anders von Køppen Mob: 92 02 55 52 Mail: carlanders@visborg.no Meld deg gjerne inn i klubben vår - Gå inn på amcarklubben.no for mer informasjon

56 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Jan Ivan Bengtsen Mob: 95 86 50 00 Mail: jib@visborg.no


Kystbymessetilbud 4 mnd kr 400,-* Bestill pĂĽ abonnement@ytringen.no eller tlf. 74 39 60 50

* Tilbudet gjelder 17. april - 22. april 2018 og kun for nye abonnenter

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 57


Med fisk på grillen Grillsesongen nærmer seg. Det er ikke bare kjøtt som kan tilberedes på grillen. Her er noen tips til fiskeretter som kan grilles.

Grillspyd med laks og kveite 4 porsjoner Her kan du enten kjøpe ferdiglagd tzatziki, eller prøve å lage egen. INGREDIENSER 400 gram kveitefilet 400 gram laksefilet 4 sjalottløk 4 sjampinjong ½ squash ½ aubergine 2 paprika TZATSIKI: 1 agurk 1 beger yoghurt naturell (3 dl) 1 fedd hvitløk Salt og pepper

Grillspyd med laks og kveite.

PAPRIKAOLJE: 1 rød paprika 1 dl soyaolje Salt og pepper

Pensle på litt olje, smak til med salt og pepper og grill til de er ferdige. Fiskespydene smaker kjempegodt med tzatsiki, friseesalat og paprikaolje

FRAMGANGSMÅTE Kutt fisken i fine kvadrater, cirka to x to cm. Rens og skjær grønnsakene i passe store biter. Tre på grillspyd med annenhver fisk og annenhver grønnsak.

TZATSIKI Legg yoghurt over i kaffefilter og la det stå i minst fire timer, men gjerne over natten slik at all overflødig væske forsvinner. Skrell og riv en agurk, ha over salt og la agurken renne av slik at

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

den mister mest mulig væske. Bland sammen yoghurt og agurk og tilsett finhakket hvitløk og nykvernet pepper. PAPRIKAOLJE Bak paprikaen hel i ovn på ca 200 grader til den blir nesten svart. Avkjøl og fjern skinn, stilk og frø. Paprikakjøttet kjøres fint i stavmixer med olje, salt og pepper til den får kremete konsistens.

Wrap med grillet laks 4 porsjoner INGREDIENSER 400 g laksefilet, uten skinn og bein 2 ts rapsolje salt og pepper grillfolie

smør med rapsolje. Krydre laksen med litt salt og pepper, og legg den på folien. Legg folien på grillen og stek laksen i cirka ett minutt, snu den og stek den ett minutt på den andre siden.

TILBEHØR: 0,5 stk agurk 1 stk paprika, søt 4 stk tortillawrap

GUACAMOLE Del avokado i to, ta ut steinen og avokadokjøttet med en skje. Press saften av lime. Del chili på langs, ta ut hinner og frø, og finhakk. Mos avokadokjøttet med en gaffel og bland inn limesaft, chili, tacokrydder og salt.

FRAMGANGSMÅTE Varm opp grillen. Skjær laksefileten i lange jevne stykker. Brett et ark grillfolie dobbelt og

TILBEHØR Skjær agurk og paprika i lange

GUACAMOLE: 2 stk avokado 0,5 stk lime 1 stk chili, rød 1 ts tacokrydder 0,5 ts salt

58 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

tynne strimler. Smør guacamole langs midten av hver tortillawrap og legg på strimler av agurk, paprika og laks.

Wrap med grillet laks. FOTO: NORGES SJØMATRÅD


Krydret ørret på grill 4 porsjoner INGREDIENSER 800 g ørretfilet, med skinn 2 ts sukker, brunt 1 ts chilipulver 1 ts spisskummen, malt 1 ts timian, tørket 1 ts salt 2 ts olivenolje POTETSALAT 600 g potet 50 g spinat 5 stk reddik 1 stk rødløk 2 ss dill, frisk 1 dl majones 2 dl lettrømme 3 ss pepperrot

Krydret ørret på grill.

FRAMGANGSMÅTE Skjær ørretfileten i serveringsstykker. Rør sammen sukker, chilipulver, spisskummen, timian, salt og olivenolje , og pensle blandingen på begge sider av ørretstykkene. Grill ørretstykkene i cirka fire minutter på hver side.

POTETSALAT Kok potet, skrell og del i mindre biter. Hakk spinat, skjær reddik i skiver, finhakk rødløk og grovhakk dill. Bland potet med spinat, reddik, rødløk, dill, lettrømme, majones og revet pepperrot.

FOTO: NORGES SJØMATRÅD

Hjemmelaget lakseburger 4 porsjoner INGREDIENSER 400 g laksefilet, uten skinn og bein 1 ss gressløk, frisk 1 ts salt 0,5 ts pepper POTETSKIVER 1 stk bakepotet olje salt og pepper

TILBEHØR salat tomat agurk burgerbrød dressing

POTETSKIVER Kok bakepotet til den er nesten ferdigkokt, ca. 10-20 minutter og avkjøl. Skjær poteten i ca. 0,5 cm tykke skiver og pensle med olje. Dryss med salt og pepper, og grill potetskivene lett på grillen før servering.

FRAMGANGSMÅTE Finhakk laksefileten og gressløk, og bland sammen med salt og pepper. Form flate lakseburgere og stek dem i ca. 2 minutter på hver side.

TILBEHØR Vask salat, og skjær tomat og agurk i skiver. Server lakseburger i burgerbrød med salat, grønnsaker og dressing, og med potetskiver ved siden av. Kilde: Norges Sjømatråd

Hjemmelaget lakseburger FOTO: NORGES SJØMATRÅD

YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 59


Foldafjord til hverdag Årets første chartertur med «Foldafjord» blir måseggtur til Nordøyan.

«Follafjord» har plass til totalt 97 passasjerer i en ganske komfortabel kabin. FOTO: GEIR OLSEN

NAMDALSKYSTEN DET ER TRE skift med tre personer i hvert lag i Gjæslingans venner utover til Sør-Gjæslingan Morten Wengstad morten.wengstad@ytringen.no

Hurtigbåten «Foldafjord» er ikke bare et viktig transportmiddel for de som benytter de faste rutene som båten har på Namdalskysten. Nå på sommerhalvåret så brukes båten til mange charterturer til blant annet fiskeværene utenfor Vikna og ulike arrangement både sørover og nordover. SIER DU «FOLDAFJORD» til en ytternamdaling så tenker han eller hun nok umiddelbart på den faste ruten som hurtigbåten går mellom Leka, Rørvik og Namsos flere ganger om dagen. Dette er også hovedformålet til båten, men etter hvert har nok også mange oppdaget at hurtigbåten også kan brukes til andre formål. Mest kjent er nok helgeturene til fiskeværene i Sør-Gjæslingan og Nordøyan i sommersesongen. Turer til Sør-Gjæslingan har «Foldafjords» forgjengere som hurtigbåt drevet med i mange år. Nordøyan har det blitt faste turer til på sommeren de senere årene. – I år så starter vi opp med turer til SørGjæslingan på fredag 18. mai. Til Nordøyan går vi hver lørdag fra 7. juli til 11. august. Charterturer fra Namsos til Sør-Gjæslingan går fra 23. juni, opplyser Geir Olsen, som er en av skipperne om bord i «Foldafjord». 60 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

som jobber om bord i «Foldafjord». Geir Olsen forteller at mannskapet stiller opp når det er behov for ekstrakjøring, det gjør at en kan være fleksibel med å leie ut båten til charterkjøring. – Så lenge vi har mulighet i forhold til ruteplanen så kan vi stille opp til utleie for ulike formål, forteller skipper Olsen. Blant annet har hurtigbåten i flere år blitt brukt til turer som Namsos Historielag har hatt i nærområdet. Dette har vært populære turer hvor guide har vært med på turen og fortalt om de ulike stedene som man passerer. I år er det planlagt fire

Så lenge vi har mulighet i forhold til ruteplanen så kan vi stille opp til utleie for ulike formål turer som skal gå i hovedsak i Ytre Namdal denne gang. – To av turene er allerede fulltegnet, forteller Geir Olsen. Tidligere har det vært turer i historielagets regi til blant annet Namsenfjorden. Ettersom det er god mulighet til å se ut fra kabinen, samt at en del av passasjerene kan stå ute på dekk så er «Foldafjord» godt egnet til å drive sightseeing med. Det har også vært et fast oppdrag at studenter fra både NTNU i Trondheim og Sund Folkehøgskole har vært på tur i Ytre Namdal og brukt «Foldafjord» som framkomstmiddel. Ellers så har de fast oppdrag med å frakte medlemmene

når de skal dit på dugnad.

«FOLDAFJORD» KAN OGSÅ brukes i forbindlese med en del enkeltarrangement i helgene. Det har i flere år nå vært mulig å komme seg på pubaften i Nordøyan med båten. Det er på planen også i år. Vårens første chartertur går dit. – Lørdag den 12. mai så blir det måseggaften i Nordøyan. Vi håper å få med mye folk dit. Den 7. juli blir det pubaften i Nordøyan, og da bruker det å være god stemning og mye folk, forteller Geir Olsen. «Foldafjord» har plass til 97 passasjerer. Det har ikke vært fullt på turene til Nordøyan, men mange har benyttet muligheten til å bli med på et arrangement utenom det vanlige i det gamle fiskeværet. EN ANNEN POPULÆR helgetur er Rootsfestivalen i Brønnøysund. Dit har «Foldafjord» fraktet namdalinger de siste årene, og det har vært veldig populært. I år går turen til lørdagen på festivalen da Bjørn Eidsvåg, Skambankt, Åge og Sambandet samt Brothers står på scenen. Geir Olsen forteller at de da selger en pakkeløsning som inkluderer turen begge veier, samt billetter til denne kvelden på Rootsfestivalen. Turen tar et par timer fra Rørvik. – Det avhenger litt av hvor mange stopp vi gjør på turen. Vi kan plukke opp folk både på Eidshaug, Fjølvika, Gutvik og Leka, forteller Olsen. Han jobber nå med planleggingen av tilsvarende opplegg for både Rørvikdagan og Namsosmartnan. – Da kan vi få folk fra namsosområdet til Rørvikdagan, og ytternamdalingene til


og fest

I tillegg til sine faste ruter på Namdalskysten så brukes «Foldafjord» også til en del charterkjøring.

Namsosmartnaen, sier Geir Olsen, som er den om bord i båten som har hovedansvaret for chartertrafikken til «Foldafjord» sammen med rederiet. De som er interessert i turene kan ta

direkte kontakt med båten. På alle charterturene så må man melde seg på på forhånd. Det gjelder både ved festivalkjøring og turer til fiskeværene.

«Foldafjord» har faste charterturer til Nordøyan på sommeren. FOTO: GEIR OLSEN

DET ER I år åtte år siden «Foldafjord» ble satt i trafikk. Det skjedde ikke uten noe støy at forgjengeren «Namdalingen» ble byttet ut med en lettere båt og med krav fra politisk

En tur med «Foldafjord» gir god mulighet til å se Namdalskysten, det gjelder både de ordinære rutene og på charterturene. FOTO: GEIR OLSEN YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 61


Skipperene Geir Olsen og Edvin Waagø har med passasjer til både hverdag og fest om bord i «Foldafjord»

hold om lavere fart på ruta. Nå har denne uroen lagt seg for lenge siden, og mannskapet om bord kan fortelle at båten er ganske godt brukt på sine ordinære turer mellom Ytre Namdal og Namsos. Det er ifølge mannskapet få stopp i driften som ikke skyldes været. Båten takler ikke de største stormene, men ellers har dette

Hurtigbåten er i alle fall den raskeste måten å komme fra Rørvik og resten av Ytre Namdal til Namsos – Tar du båten om morgenen når du skal på sykehuset eller på andre ærend, så kan du rekke

å ta båten som går midt på dagen tilbake igjen. Da er man tilbake i ett-tida i Rørvik, sier Geir Olsen.

Passasjerene klager ikke på farten eller komforten om bord vært en svært driftssikker båt i årene etter at den ble tatt i bruk, som så å si ikke har hatt stopp på grunn av tekniske problemer. – Passasjerene klager ikke på farten eller komforten om bord, sier skipperen. OGSÅ DE SENERE årene har båtens eksistens vært diskutert i politiske kretser. Det har vært stilt spørsmål om det fortsatt skal være en hurtigbåtrute i Namdalen eller endring av rutetilbudet. Nå jobbes det mot en ny anbudsrunde for båtsambandene i Namdalen. Målsetningen til lokalpolitikerne i Ytre Namdal er å få beholde dagens rutetilbud med hurtigbåten også i neste anbudsperiode. 62 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

Om en måned starter charterturene til Sør-Gjæslingan, som hurtigbåtene på Namdalskysten har gjennomført i mange år.


Faragut med mannskap på tur inn til land etter en endt regatta.

Tar et skippertak for «Faragut» TERRÅK tene for åttringen ble vedtatt. Storbåten ble Hild Dagslott hild@ytringen.no

Åttringen «Faragut» er selve flaggskipet i Bindal. Nå vedlikeholdsbehovet stort, og i den forbindelse ønsker Foreningen Faragut å bygge samhold og interesse for Faraguts framtid.

bygd i Alslia, og tatt i bruk i 1993. Den gangen ble det stiftet et andelslag. På grunn av et myndighetskrav er andelslaget nå blitt omgjort til

en forening. Tidens tann har satt sine spor på Faragut, og derfor haster det med en omfattende oppgradering.

FARAGUT ER PÅ 37 fot og er sertifisert for 12 passasjerer. Båten har blitt brukt i mange kulturelle sammenhenger opp gjennom årene. Med seilet til topps er den et mektig skue på Bindalsfjorden. Åttringen ble bygd som en konsekvens av Nordlandsbåtregattaen. I 1992 ble stiftelsesmøtet gjennomført. Der ble vedtek-

Det er svært viktig at vi bidrar til at den lokale kulturarven blir ivaretatt og videreført til kommende generasjoner

Styremedlem Eivind Aakvik og leder Bjørn Vatnan i Foreningen Faragut står i bresjen for restaurering av åttringen. Men de trenger hjelp til dette dugnadsprosjektet. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 63


Alle monner drar når dugnadsgjengen tar et tak. Håvard Aakvik og Eivind Aakvik bærer seilet i land.

Det er mye ballaststein i åttringen som må bæres på land hver høst.

Hver høst har en liten dugnadsgjeng tatt ansvar for å få tømt båten og få satt den i hus. Her bærer Eivind Aakvik toftene i land.

Håkon Otervik og Kristoffer Hansen tømmer båten for ballast.

– Det er svært viktig at vi bidrar til at den lokale kulturarven blir ivaretatt og videreført til kommende generasjoner. Båtbyggere er også en utdøende rase, konstaterer Bjørn Vatnan som er leder av foreningen Faragut. Han er en av ildsjelene som står i bresjen for å skape ny interesse for flaggskipet. PÅ ÅRSMØTET 2. mars i år ble det besluttet å gjennomføre full renovering av båten, samt å bygge et storbåtnaust. Per i dag står Faragut på vinterlagring i Brukstomta næringspark. Det innebærer en stor jobb, og høye kostnader å få reparert båten. – Rent anslagsvis vil prislappen bli 300 000 kroner, opplyser Eivind Aakvik som også er en av ildsjelene for Faragut. Etter årsmøtet i foreningen har de tatt dette et steg videre. Det foreligger nå en avtale om tomt for storbåtnaust i Gangstø, som ligger på andre siden av Vassåsbrua. I den sammenhen64 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

gen er det også startet en innsamling av penger som er øremerket dette bygget, men fremdeles er det en god bit igjen før dette prosjektet er i mål. – VI HAR tro på at dette skal bli greit, men det er også viktig å skape stor interesse for Faragut. Det er nesten ingen vits i å gjøre denne jobben

Rekruttering av nye høvedsmenn er en satsing nå om ikke folk er interessert, og vi kan heller ikke gjøre dette alene. Ønsket er at åttringen skal bety noe for alle i framtida. Så vi trenger mange flere ildsjeler om vi skal komme i mål, sier Vatnan.

Det nye styret har også lagt planer om et høvedsmannskurs for ungdommer som skal starte opp ganske snart. – Rekruttering av nye høvedsmenn er en satsing nå. Skal man kunne bruke båten må det være mulig uten at pensjonister må kalles ut når det er behov for en høvedsmann, mener Bjørn Vatnan. I løpet av sommeren starter arbeidet med storbåtnaustet. Etter planen skal det stå ferdig i september, og med en størrelse på 200 kvadrat blir naustet et rommelig tilholdssted for båt og folk. Det skal også romme et klubbhus. – VI ØNSKER å skape mer trivsel og samhold rundt Faragut. Det skal ikke bare dreie seg om båtpuss framover, for vi planlegger også en litt lengre foreningstur for medlemmene i løpet av sommeren. Vi lover mye trivsel i fortsettelsen. Så vi håper mange flere vil melde seg inn i Foreningen Faragut, sier Bjørn Vatnan.


Seglet rulles sammen for vinterlagring. Kristoffer Hansen og Håkon Otervik gjorde jobben denne gangen.

– Hva kan folk bidra med på dugnad om man ikke er snekkerkyndig? – Der er det bare fantasien som setter grenser. Vaffelsteiking, gitarspill, strikking og baking. Alle monner drar for å skape trivsel når man er samlet til dugnad, sier Bjørn Vatnan.

Vi ønsker å skape mer trivsel og samhold rundt Faragut Siste helga i juni arrangeres igjen den tradisjonsrike Nordlandsbåtregattaen på Terråk. I år er det 40- årsjubileum for arrangementet. Planen er at åttringen skal delta i konkurransen også i år, før reparasjonene tar til. Da er det 25 år siden det ble heist seil for første gang på Bindalsfjorden for Faragut, og forhåpentligvis kan det enda skje i mange år framover.

Håpet og planen er at åttringen skal heise seil på mange flere Nordlandsbåtregattaer i framtida. YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018 65


66 YTRINGEN HAVLANDET - KYSTBYMESSA SPESIAL - APRIL 2018

• Gave Engros • Rock og Pop • Bilhuset Visborg AS • Eusebiu Budau AS

Gabriela

• Rørvik Juniorkorps • Iso Energi- Børre Hansen • Otto Moe AS • Settnøy og Arnøy Tjenester • Hjelde Maskinservice AS

Krogstad Gårdsmat

• Fasadeprodukter • Hus og Hageservice AS • RBK supportere Ytre Namdal

Havlandet

UTEOMRÅDET: • Nordvik Namsos

RørosBua Snekkerboden Nisk-K. Gleine

Unni Almli

AVERA

RyumQuilt

Tuftebustrikk

IMPOCO

AloeVera produkter

Beauty by S.

Messecafé

Andersen Gave & Gravering

4 stk

Her finner du utstillerne på Kystbymessa 2018


Lindseth Reklame, Steinkjer - Foto: Steinar Johansen, Stian Holmen.

- en offensiv og framtidsrettet havbruksaktør

FØRSTEKLASSES LAKS Topp kvalitet i alle ledd

VÅRE ANLEGG ER I FRONT med det nyeste innen produksjonsmetode og teknologi

VI STYRER HELE VERDIKJEDEN fra smolt til ferdig matfisk og foredlet vare

VI HAR FOKUS PÅ SUNN FISK OG FRISKE FOLK Arbeidsfolket er vår viktigste ressurs. - Folk trives og blir...

VÅRE PRODUKTER HAR GODT RENNOMÉ hos kresne kunder i over 60 markeder - verden rundt -

På namdalskysten og videre nordover – i skjærgården mot Atlanteren – finner vi de beste oppvekstsvilkårene. Stabilt kaldt og rent havvann. Vi eier og driver hele verdikjeden, fra smoltproduksjon til slakteri og bearbeiding. Det gir matsikkerhet og full kontroll på kvalitet. Rett fra havet sendes fersk fisk og fileter ut i verden. Vi har det som kreves for å tilby førsteklasses laks til et kresent internasjonalt marked.

VÅRE OVERSKUDD INVESTERES I KONSERNET - i kvalitetsutvikling - i FoU-aktiviteter - og bærekraftig produksjon


www.pkom.no | Foto: Steinar Johansen

tar vare på kystens verdier!

Følg din egen

regnbue! Havbruk | Brønnbåt | Servicebåt | Kyst- og fôrfrakt

www.ntsasa.no

Havlandet april2018  

Ny utgave av Havlandet med alt om Kystbymessa i Rørvik som er helga 20.-22. april

Havlandet april2018  

Ny utgave av Havlandet med alt om Kystbymessa i Rørvik som er helga 20.-22. april

Advertisement