Page 1

Alla on joitakin esimerkkejä menestyksekkäistä Internet-kaupoista Ne kuvaavat kuinka Spinglo olisi saaanut hyötyä sijoiamalla jäsentensä perustaa aikaisessa vaiheessa ja saada tuooa osakkeista. Kolmas esimerkki kuvaa Spinglolle itselleen mahdollises kertyvä arvo.

Groupon € 840 000 000 3.000.000 25% 75% € 15 750 2739% € 63 000 3652%

NETWORK BENEFITS

Arvo Käyttäjät Synkronicen osakkeet SPS’n osa osakkeista Laskettu arvo per 1.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa Laskettu arvo per 4.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa*

Tradera € 36 500 000 750.000 30% 75% € 821 143% € 3 285 190%

R

Arvo Käyttäjät Synkronicen osakkeet SPS’n osa osakkeista Laskettu arvo per 1.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa Laskettu arvo per 4.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa*

* Perustuu Johtaja-jäsenyyteen

Arvo Käyttäjät Synkronicen osakkeet SPS’n osa osakkeista Laskettu arvo per 1.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa Laskettu arvo per 4.000 SPS Laskettu tuotto prosenteissa*

** € 675 000 000 20.000.000 100% *** 75% € 50 625 8804% € 202 500 11739%

* Perustuu Johtaja-jäsenyyteen ** Skenaariossa, joka perustuu 5 prosenttiin Facebookin jäsenistä/arvostuksesta. ** Spinglo ei ole kaupan. Yllä oleva esimerkki antaa kuvan arvosta, kun Synkronice listautuu. ***Synkronice omistaa 100 % Spinglosta.

http://www.synkronice.com/downloads/Case%20value%20FIN  

http://www.synkronice.com/downloads/Case%20value%20FIN.pdf

http://www.synkronice.com/downloads/Case%20value%20FIN  

http://www.synkronice.com/downloads/Case%20value%20FIN.pdf

Advertisement