Page 1

ne

k or tw


Synkronice Network 1st Edition


Markedet I 2009 produseres det like mye informasjon som i de siste 5 000 årene totalt. Internett og sosiale medier er årsaken til det. Det er på Internett alt markedet finnes. Ikke i morgen eller om noen år, men i dag! Synkronice er et selskap som har inntatt tetposisjonen, og som har forstått at alt handler om kunder og medlemmer. Fremtiden når vi snakker om Internett er ikke om 20 eller 10 år, det kan handle om 1 år eller kanskje bare seks måneder. Synkronice er forberedt på at fremtiden er nær. Vi er et ungt foretak, og vår forretningsidé er å være en betydelig del av utviklingen på Internett. Mange kommer til å stå igjen på stasjonen og se toget forlate perrongen. Selv har vi til hensikt å sitte lengst fremme og kjøre det! På Internett er det ikke penger som er makt, men brukerne. Synkronice vil som første foretak med en unik strategi bygge en medlemsbase og bruke den som investering i nye forretningskonsepter, som på Internett vurderes og selges for store verdier hver dag. Vil du ha en bit av gevinstene som genereres når nye konsepter lanseres og vokser? Denne forretningsmodellen vil gi tusenvis av mennesker eksklusive muligheter til å ta del i de enorme gevinstene som kan skapes, men som for mange tidligere har vært en helt ukjent bransje, som bare noen få aktører har hatt tilgang til.


Suksesshistorier Foretak som Skype, Spotify og YouTube hadde ikke vært verdt noe som helst uten brukerne sine. Det finnes tusenvis av nye selskaper hvert år som trenger nettopp brukere! Som første selskap i verden vil Synkronice bygge en medlemsbase som skal brukes som investering i nye og lanseringsklare foretakskonsepter. Synkronice har flere konfidensielle bedriftsmodeller for rask og effektiv bygging av store brukerbaser, med enorme verdier. Verdien av disse gjør at Synkronice har som mål å bli et milliardforetak i løpet av tre år.


En ny type bedriftsmodell Ved plassering av penger handler det om å velge risikonivå. Lav risiko gir alltid lavere avkastning, mens høy risiko gir muligheter for høy avkastning. Men høy risiko betyr også at det er muligheter for at kapitalen går tapt. Det å investere i oppstarter, tidlig i en foretakslansering, regnes alltid som en høyrisikoinvestering. Med Synkronice er dette gamle sannheter. Synkronice er nemlig noe så unikt som muligheten til å være med på mange oppstarter uten å miste kapitalen! Og samtidig er det fortsatt muligheter for høy avkastning. Når du blir medlem av Synkronice, er du med og deler gevinsten ved en vellykket oppstart. Hvis Synkronice går inn i et prosjekt, mottar du en del i det aktuelle selskapet. Synkronice investerer medlemsbasen sin i stedet for risikokapital, og fordelen med dette er åpenbar: Det er mulig å gjøre investeringer om og om igjen, uten å miste kapital. Noe som igjen gjør at du som investor kan ta del i et ubegrenset antall prosjekter. For godt til å være sant? Nei, denne muligheten skapes med et helt nytt og unikt bedriftssystem.


Synkronice Synkronice ser først og fremst på forretningskonsepter som er lanseringsklare. Mange svært bra oppstarter er i siste lanseringsfase, men mislykkes fordi det ikke finnes kapital til å markedsføre seg med, eller fordi det ikke finnes en kundebase, som er livsviktig for å overleve. Et investeringsråd gransker mange selskaper der forretningsideen holder og det nærmer seg lansering. Hvis et prosjekt blir vurdert som interessant, inngås en avtale om eierskap i det aktuelle selskapet. Som nytt konsept havner man ofte i paragraf 22. Det er behov for en brukermasse for at konseptet skal fungere, men det kreves tid og penger å skape brukermassen, og dette har man ikke alltid i en startfase. Hvis det er for få brukere i systemet (for eksempel på et markedsområde eller datingområde på nettet), er det vanskelig å tiltrekke seg nye brukere. Det er ganske enkelt for få mennesker som selger, kjøper eller passer til et stevnemøte! Gjennom Synkronice elimineres paragraf 22. Det nye konseptet starter ikke på null, men kanskje på 250 000 brukere, noe som igjen skaper mye bedre forutsetninger for en vellykket lansering. Hvis tusenvis av Spinglo-medlemmer (se nedenfor) er fornøyde med den nye tjenesten og anbefaler den til sine forbindelser, kan antall brukere tidobles i løpet av et par uker eller måneder. Dette skaper igjen store og voksende verdier for alle Synkronice-medlemmer.


Forretningsmodellen til Synkronice Munn-til-munn-metoden er en av jordens sterkeste krefter. Takket være Synkronice og Spinglo får denne enorme kraften for første gang presisjon og intelligent styring. Folk kjenner folk, og medlemsbasen som bygges, blir den egentlige kapitalen i kommende oppstarter. Synkronice vil bruke nettverksmarkedsføring som grunnlag for å tiltrekke seg nye nettverksentreprenører og e-medlemmer. Med unike websystemer og en strategisk utarbeidet arbeidsplan skapes det en sterk forretningsplattform der hovedoppgaven er å gi nettverksbrukerne full støtte fra første dag. Alle e-medlemmer som kommer inn via nettverksentreprenørene i Synkronice, plasseres i Spinglo. Når Spinglos e-medlemsbase deretter vokser ved at e-medlemmene i sin tur skaffer nye e-medlemmer, som skaffer e-medlemmer og så videre, blir også disse lagt inn i nettverksentreprenørenes gjeldende e-medlemsbaser. Nettverkenes kundebaser vokser automatisk på en måte som for bransjen er revolusjonerende og nytt, et drømmescenario for alle nettverksentreprenører. Med over 20 års erfaring fra bygging av Internett-baserte kundebaser og nettverksrelatert kundeanskaffelse, og i konsultasjon med noen av Europas fremste eksperter innenfor området, har vi utarbeidet et kundeanskaffelsessystem med unike verktøy for raskt å kunne takle utfordringen med å bygge opp store brukergrupper på en effektiv måte.


!"#$%! !"#$%!&'()$*+,-!#.$/!!%,+# ! & ' ( ) $* * + ,-!#.$/!!%,+ ,-!#.$/!!%% , + #


Spinglo Spinglo er en kobling mellom nye, smarte nettkonsepter og smarte Internett-brukere. Som e-medlem i Spinglo får du tilgang til de nyeste webkonseptene og lanseringene. For Spinglos e-medlemmer er disse fylt med medlemsfordeler og spennende tilbud. Spinglo vil hele tiden være full av spennende konkurranser og eksklusive tilbud. Spinglo skal være den absolutt mest selvsagte gruppen å være registrert i som Internett-bruker hvis man vil dra nytte av den raske utviklingen og ta del i alle nyheter på nettet. På den mest fordelaktige måten! Det koster selvfølgelig ingenting å registrere seg hos Spinglo, og man er med så lenge man vil. Noe som naturligvis vil være i veldig lang tid fremover. Spinglo inneholder også et helt unikt system der e-medlemmer kan skaffe nye e-medlemmer og på den måten kvalifisere seg for bonuser og premier der bare fantasien setter grenser! Spinglo drar nytte av alle vennene dine i sosiale nettverk. Og deres venner, og deres venner. Hvis du bruker Facebook, Twitter, Skype, YouTube, Flickr eller kanskje alle sammen, har du alle muligheter til å gjøre gode forretninger. Spinglo passer som hånd i hanske for dine sosiale nettverk, og kommer til å styrke ditt nærvær på Internett.


Bonusplanen til Synkronice Synkronice har utarbeidet markedets mest sjenerøse bonusplan, som er en hybrid av totalt fire ulike eksisterende bonusplaner, og som tilbyr inntektsmuligheter som aldri har vært sett tidligere: Sign Up Infinity i unilevel, Open Line Infinity og Residual Bonus i en autostruktur. Bonussystemene er smeltet sammen på en unik måte som gjør at nettverksentreprenørenes arbeid genererer full betaling både nå og over tid, uten å forstyrres av uoppnåelige kvalifiseringskrav. Legg til foretakets karrierestige, og du har uten tvil markedets sterkeste bonusplan. Planen er utformet for å være eksplosiv fra første dag, der de ulike bonussystemene parallelt skaper utbetaling ved alle utvidelser, og der en oppbygd organisasjonen danner grunnlaget for et system for tilbakevendende betaling. Når du som nettverksentreprenør i Synkronice utvider nettverket med tilhørende brukerbaser, utvider du også dine fremtidige tilbakevendende inntekter. Det er ingen begrensninger for hvor mange foretak og prosjekter som i fremtiden kan generere inntekter gjennom et oppbygd nettverk i Synkronice. For å forenkle og øke forutsetningene for en effektiv og ekspansiv virksomhet, bruker foretaket via Towah Banking heldekkende betalingsløsninger med tilhørende kontoer, samt en Mastercard-løsning for økt tilgang og bekvemmelighet. Mer enn noe annet selskap forstår og respekterer Synkronice verdien av lederskap og entreprenørvirksomhet, og har derfor bransjens i særklasse best utbygde og sjenerøse belønningsstige med to hovedoppgaver: å belønne og belyse enkeltpersoner og deres team, og å gjøre menneskers drømmer til virkelighet! Belønningsstigen er konstruert slik at nettverksentreprenøren fra første dag kan skaffe seg tilvekst i organisasjonen gjennom eget arbeid, teamets arbeid og arbeid fra sponsorer og deltakere høyere oppe i systemet, et autosystem som vil gi mange flere mennesker muligheten til å nå sine personlige målsetninger. Hvis du er interessert i muligheten for å bygge opp en tilbakevendende inntekt der bare fantasien setter grenser, følger du med inn i fremtiden og tar del i den sammen med Synkronice!


We reserve ourselves for printing errors and any possible inaccuracy. We reserve the right to correct typographical and printing errors without prior notice.


www.synkronice.com

http://www.synkronice.com/downloads/Book%20for%20Network%20NOR  

http://www.synkronice.com/downloads/Book%20for%20Network%20NOR.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you