Page 1

Zaťtita jagodastog voća

TM


Oj golube, moj golube Ne padaj mi na maline, goro zelena Ne padaj mi na maline, ružo rumena Maline su još zelene Maline su još zelene Kad maline budu zrele, goro zelena Kad maline budu zrele, ružo rumena I same će opadati I same će opadati Kao suze devojačke, goro zelena Devojačke i momačke, ružo rumena. Narodna pesma


Bolesti i štetočine jagode

13

Pegavost lista jagode

13

6

Trulež korena

13

Malinina buba

6

Siva trulež ploda jagode

14

Malinin cvetojed

6

Antraknoza jagode

15

Malinin prstenar

7

Pepelnica jagode

15

Malinina muva galica

7

Cvetojed jagode

16

Lisne vaši

7

Lisne vaši

16

Eriofidne grinje lista maline

8

Koprivina grinja

16

Ljubičasta pegavost izdanka maline

8

Amistar tehnologija

17

Sušenje izdanka maline

9

Bolesti i štetočine

4

Bolesti i štetočine maline

Antraknoza

9

Zaštita jagodastog voća

18

10

Program zaštite maline i kupine

20

11

Program zaštite jagode

21

12

Switch® 62.5 WG

22

Rđa kupine

12

Nordox 75 WG

22

Purpurna pegavost kupine

12

Quadris®

23

Vertimec® 018 EC

24

Karate Zeon® 5 CS

24

Isabion

25

Siva trulež maline

10

Trulež korena maline Predlog zaštite Bolesti kupine

®

Mogućnost mešanja preparata u zaštiti voća

26

Karenca sredstava u zaštiti jagodastog voća

26

Poštovani korisnici! Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji sredstava za zaštitu bilja u jagodastom voću i primeni u praksi Syngenta je stekla bogato iskustvo koje na ovaj način želi da podeli sa Vama, u cilju njihove ekonomične i racionalne upotrebe. Naš cilj je postizanje visokih i stabilnih prinosa u gajenju jagodastog voća koji Vam omogućava povratak uloženog i dobru zaradu.

Vaša


Bolesti i ĹĄtetoÄ?ine


Štetočine maline

6

Malinina buba (Byturus tomentosus) prezimljava u zemljištu u stadijumu imaga (odraslog insekta) ili u obliku lutke. Odrasli insekti se pojavljuju krajem aprila i početkom maja. U drugoj polovini aprila odrasli insekti se pojavljuju u malinjaku. Hrane se mladim lišćem, potom dolazi do parenja i ženka polaže jaja u otvorene cvetove. Štete nanose odrasli insekti koji se hrane delovima cveta, a i larve jer se hrane plodom. Ponekad se u plodu mogu naći i do tri larve i tada su štete ogromne. Oštećene plodove često napadaju gljivice i tada može doći do truljenja ploda. Malinina buba je jedan od najopasnijih i ekonomski najznačajnijih štetočina, u pojedinim godinama može smanjiti prinos i za 30-40%. Suzbijanje: Mehaničkim i hemijskim merama neposredno pred cvetanje. Najveći problem u suzbijanju hemijskim putem je taj što se javlja u vreme cvetanja maline, kad treba voditi računa o primeni insekticida zbog leta pčela, pa je preporuka da se insekticidi koriste u periodu pred početak cvetanja, to je ujedno i pravi momenat primene hemijskih sredstava. Syngenta preporuka za suzbijanje ove štetočine je Karate Zeon 5 CS u količini 0,2 l/ha.

Malinin cvetojed (Anthonomus rubi) prezimljava u zemljištu i ima jednu generaciju godišnje. Jako je sitan, veličine 3mm. Ženka jaja polaže u cvetni pupoljak i potom zaseca peteljku pupoljka. Tada pupoljak u nedostatku hraniva vene i suši se. U neotvorenom i sasušenom cvetu se razvija larva. U povoljnim uslovima za razvoj ova štetočina može da dovede do znatnog smanjenja prinosa. Suzbijanje: Syngenta preporučuje Karate Zeon 5 CS u količini 0,2 l/ha. Vreme primene je pojava cvetnih pupoljaka, odnosno kada se na rodnim grančicama primete prvi zatvoreni cvetovi.


Štetočine maline

7

Malinin prstenar (Agrilus rubicola) odrasli insekti se hrane lišćem, a larve se uvlače pod koru izdanka, praveći guste spiralne hodnike. Na izdancima se prave zadebljanja koja kasnije dovode do sušenja i lomljenja. Razvoju štetočine pogoduje velika gustina i slaba ishranjenost izdanaka. Ima jednu generaciju godišnje. Suzbijanje: Mehaničke mere borbe, orezivanje i spaljivanje napadnutih izdanaka, uništavanje kupine i ruže u blizini zasada. Primena sredstava za zaštitu bilja se izvodi pred cvetanje.

Malinina muva galica je svetlo smeđe do crne boje. Larve su narandžaste boje i prezimljavaju u galama ili gukama. Krajem maja ženka polaže jaja na mlade izdanke. Larve se ubušuju u izdanak i ishranom stvaraju mehanička oštećenja tkiva koja predstavljaju ulazna vrata za patogene i nastanak infekcije. Ima jednu generaciju godišnje. Primarni su prouzrokovači sušenja izdanaka maline. Suzbijanje: Suzbijanje primenom sredstava za zaštitu bilja je vrlo otežano, jer su odrasli insekti aktivni u vreme cvetanja maline. Zbog toga se preporučuje uklanjanje oštećenih izdanaka, njihovo iznošenje iz zasada i spaljivanje.

Lisne vaši, su svetlo zelene boje. Prezimljavaju u obliku jaja koja su skrivena u pupoljcima izdanaka. U proleće se pile i napadaju mlado lišće, izdanke i rodne grančice. Hrane se sisajući sokove iz biljke i na taj način iscrpljuju izdanke, deformišu lišće i vrhove izdanaka i rodnih grančica. Lisne vaši luče mednu rosu, nju naseljavaju gljive čađavice, čija prevlaka ometa normalno odvijanje fizioloških procesa u biljci (fotosintezu, transpiraciju). One su jedan od najčešćih prenosioca virusa.


Štetočine maline

8

Eriofidne grinje lista maline (Phillocoptes gracilis) Prezimljavaju u zasadima maline i kupine. Prezimljava u stadijumu ženke u pupoljcima između listića, u pazuhu pupoljka iz kojih će se razvijati jednogodišnji izdanci i u ožiljcima koji su nastali prilikom opadanja lišća. Tokom blagih zima simptomi ovog oboljenja mogu se uočiti u vidu nekrotičnih pega braon boje na pupoljcima. U tom slučaju radi se o brojnim kolonijama grinje. Temperaturni minimum za aktiviranje zimujućih ženki je 110oC. Na veća rastojanja grinje se raznose vetrom i insektima. Ona razvija više generacija godišnje i u jednom malinjaku može se naći u svim razvojnim stadijumima. Simptomi su svetlo zelene pege na listu maline. Pri jačem napadu gubi se maljavost lista, mladi listovi se kovrdžaju, a vršni izbojci se suše. Suzbijanje: Vertimec 018 EC u količini 0,75 l/ha, u fazi diferencijacija cvetova, jasno izdvajanje cvetnih pupoljaka. Ljubičasta pegavost izdanaka maline (Didymela applanata) ili kestenjasta pegavost izdanaka maline, parazit prezimljava na jednogodišnjim i starim izdancima ukoliko oni nisu uklonjeni posle berbe. Prvi simptomi se vide tek posle berbe. Simptomi na listu se vide u obliku latiničnog slova „V”, nekroza i žutilo lista se javlja između lisnih nerava. Zaraza se sa lišća širi kroz lisnu dršku na noduse. Zaraženo lišće se prevremeno osuši. Simptomi se javljaju i na izdancima u vidu ljubičastih pega oko pazušnih pupoljaka i duž internodija, zbog čega može biti zahvaćen veći deo izdanka. Sekundarna zaraza se javlja nešto kasnije u vidu pukotine kore izdanka. Izdanak zatim dobija srebrnkastu boju, tako da naredne sezone izgleda kao da je izmrzao. Suzbijanje: Preventivnim i hemijskim merama. Preventivne mere su: uklanjanje prvih serija mladih izdanaka u periodu kada je intenzitet zaraze najveći, orezivanje, iznošenje i spaljivanje izdanaka koji su doneli rod odmah nakon berbe, redovno uništavanje korova, proređivanje izdanaka koji se ostavljaju za rod. Hemijske mere su korišćenje preparata na bazi bakra u jesen i rano proleće, Quadris (0,75 - 1 l/ha ili 7,5ml - 10 ml/100m2) dva puta do berbe i jednom nakon berbe.


Štetočine maline

9

Sušenje izdanaka maline (Leptoshaeria coniothirium) ima slične simptome kao Didimela. Ova gljiva parazitira rane vegetativnih delova biljke. Prezimljava u izumrlom tkivu lastara i u panjevima biljaka koji ostaju posle orezivanja. Napada prizemni deo izdanka. Simptomi se vide u obliku nepravilnih nekrotičnih pega na izdanku, i pucanju kore. Nekroza prstenasto obuhvata izdanke i tako izaziva sušenje celog izdanka. Izdanci se lako lome u prizemnom delu i po ovome se ova bolest razlikuje od ostalih. Parazit ostvaruje zarazu na mestima mehaničkih povreda, kao što su: ubod insekta, povrede prilikom rezidbe, vezivanja, berbe. Pojavi i intenzitetu zaraze pogoduje kišno vreme u fazama porasta lastara, pred berbu i u toku berbe. Suzbijanje: Povrede svesti na što manju meru, suzbijati insekte i naravno koristiti fungicide u pravo vreme. Quadris (0,75 - 1 l/ha ili 7,5ml - 10 ml/100m2) u dve aplikacije pre berbe i jedna posle berbe, i obavezno bakarni preparat, pred zimu u jesen i u rano proleće.

Antraknoza (Elisinoe veneta) Bolest se javlja u vidu purpurnih pega i na listu i na izdanku pa čak i na plodovima. Zaraženo lišće prevremeno opada, što dovodi do delimičnog ili potpunog izumiranja izdanka. Plodovi zaraženi se suše i otpadaju. Pojavi i širenju bolesti pogoduje povećana vlažnost, preterana prihrana azotom i zakorovljenost zasada. Bolest se suzbija na isti način kao i prethodne.


Štetočine maline

10

Siva trulež maline (Botrytis cinerea) Simptomi su vidljivi na plodu kada malina počne da zri. Ovo je najčešća i najopasija bolest jagodičastog voća. Gljiva ostvaruje infekciju kada je malina u cvetanju. Razvoju bolesti pogoduje vlažno vreme. Zaraženi plodovi trule i na njima se pojavljuje plesan. Suzbijanje: Switch 62.5 WG (0,8 kg/ha) u punom cvetanju maline, kao i sedam dana pred berbu.

Trulež korena maline (Phytophtora fragariae var. rubi) Simptomi bolesti se ispoljavaju u vidu iznenadnog i naglog uvenuća izdanaka pred kraj proleća i početkom leta. Na obolelim izdancima lišće najpre žuti, zatim crveni i dobija narandžastu boju ili pak postaje sprženo duž ivica. Daljim napredovanjem bolesti zaražene biljke, koje su u skupinama, venu i propadaju. Kod obolele biljke tkivo ispod epidermisa korena je boje cigle (a kod zdravih je belo), a sa daljim truljenjem dobija tamno braon boju. Naredne godine iz korena ne izbijaju novi izdanci. Bolest se prenosi zaraženim sadnicama, a razvoju bolesti pogoduju ravna, zabarena, hladna i kisela zemljišta.

Prilikom mešanja preparata, pre primene proveriti kompatibilnost preparata i osetljivost sorte. “ Napomena: ne koristiti insekticide u fazi cvetanja”


Preporučena zaštita maline

11

Faza razvoja

Bolesti i štetočine

Preporuka Syngenta

Period mirovanja

Sušenje izdanaka, didymella applanata Prezimljujuće štetočine

Nordox 75 WG (0.2%) Mineralno ulje

Početak listanja

Sušenje izdanaka, didymella applanata Lisne vaši, štetočine stabla

Nordox 75 WG (0,17%) Karate Zeon 5 CS (0,2 l/ha)*)

Diferencijacija cvetova, jasno izdvajanje cvetnih pupoljaka

Sušenje izdanaka, didymella applanata Grinje Malinina buba, lisne vaši, malinina muva galica, malinin stakolokrilac

Quadris (0,075%) Vertimec 018 EC (0,75l/ha) Karate Zeon 5 CS (0,2l/ha)

Pred početak cvetanja

Sušenje izdanaka, didymella applanata Siva trulež Malinina buba, malinin cvetojed, lisne vaši

Quadris (0,075%) Switch 62.5 WG (0,8 kg/ha) Karate Zeon 5 CS (0,2l/ha)

Sredina cvetanja

Sušenje izdanaka, didymella applanata Siva trulež

Quadris (0,075%) Switch 62.5 WG (0,8 kg/ha)

7 dana pred početak berbe

Siva trulež

Switch 62.5 WG (0,8 kg/ha)

Odmah po završenoj berbi

Sušenje izdanaka, didymella applanata Grinje Muva galica, malinina mušica

Quadris (0,075%) Vertimec 018 EC (0,75l/ha)

Tokom septembra meseca

Sušenje izdanaka, didymella applanata Štetni insekti

Nordox 75 WG (0.17%) Karate Zeon 5 CS (0,2 l/ha)*)

Karate Zeon 5 CS (0,2 l/ha)*)

*) maksimalni broj tretmana Karate Zeon je dva puta na istoj površini u toku sezone: Oznaka )* označava faze u kojima je moguća primena Karate Zeon, ukoliko se ne planira ili nije primenjen u fazama:1. Diferencijacija cvetova i 2. Pred početak cvetanja, s tim da su ove dve faze najznačajnije za primenu Karate Zeon.


Bolesti kupine

12

Rđa kupine (Kuehneola uredinis) Ova bolest je prisutna u svim područjima u kojima se gaji kupina bez bodlji. Može biti veoma štetna, jer dovodi do sušenja i propadanja izdanaka mladih biljaka. Simptomi se javljaju na rodnim izdancima, u drugom delu vegetacije, tokom jula i avgusta. Ispoljavaju se u vidu pukotina na kori ispod koje se formiraju limunasto žuta plodonosna tela uredosorusi, po kojima je bolest dobila ime. Mogu biti vrlo krupni i brojni usled čega može doći do propadanja rodnih izdanaka. Krajem vegetacije se javljaju i na naličju lista u vidu sitnih žutih pega, koji u slučaju velike brojnosti dovode do opadanja lišća. Mogu se javiti i na plodovima koji gube na kvalitetu ili postaju neupotrebljivi. Patogen prezimi u vidu micelije na zaraženim izdancima. Početkom leta formiraju se plodonosna tela sa uredosorusima koji ostvaruju zarazu mladih izdanaka. Rđa kupine se razvija u uslovima toplog i vlažnog vremena. Suzbijanje: Rezidbom ukloniti zaražene lastare. U vreme kretanja vegetacije obaviti tretman bakarnim preparatom. Purpurna pegavost kupine (Septocyta ruborum) Najzastupljenije gajene sorte kupine kod nas su osetljive prema ovoj bolesti. U slučaju jake infekcije dovodi do sušenja celog zasada. Simptomi se javljaju na svim vegetativnim delovima, a najznačajniji su na stablu i bočnim granama. Ispoljavaju se na rodnim - dvogodišnjim izdancima tokom zime i ranog proleća u vidu sitnih purpurnih pega, koje se do aprila naglo povećavaju i spajaju, zahvatajući veliku površinu. Kao posledica dolazi do izumiranja sprovodnih sudova i pojave nekroze koja uzrokuje sušenje delova ili celih izdanaka. U okviru pega se tokom aprila formiraju plodonosna tela sa konidijama koje se kišnim kapima rasejavaju i ostvaruju infekciju mladih JEDNOGODIŠNJIH izdanaka. Najviše konidija se oslobodi u junu mesecu pri toplom vremenu i kišnom periodu. Simptomi se ispoljavaju znatno kasnije.

Suzbijanje: Sprečavanje pojave bolesti se pre svega vrši orezivanjem i spaljivanjem zaraženih lastara. U proleće sa pojavom pupoljaka obaviti tretman bakrom. Tokom vegetacije bolest se uspešno kontroliše primenom preparata Quadris (0,75 - 1 l/ha ili 7,5ml - 10 ml/100m2) u uslovima povoljnim za ostvarenje infekcije.


13

Bolesti jagode

Pegavost lista jagode (Mycosphaerella fragariae) Pegavost lista je najčešća bolest jagode u svim područjima njenog gajenja. Naročito je značajna u višegodišnjim zasadima, jer se javlja svake godine i u njima dovodi do akumulacije inokuluma. Simptomi se javljaju najčešće na listovima, ali i na cvetnim delovima, peteljkama i stolonima, retko na plodovima. Najosetljiviji su listovi srednje starosti. Na licu lista se javljaju okrugle pege prečnika 3-5 mm ili su nepravilnog oblika, purpurne boje. Kasnije postaju sivkaste, oivičene karakterističnim prstenom crvenkaste boje. Njihova brojnost može biti velika, usled čega se spajaju i dovode do nekroze i sušenja lišća. Na bokorima ostaje samo mlado lišće, zbog čega se smanjuje rodnost i kvalitet plodova. Na cvetnim delovima, peteljkama i stolonima se javljaju pojedinačne i sitnije pege nego na listovima. Patogen se održava na izumrlom lišću ili u pegama na živim listovima. Krajem proleća ili početkom leta formiraju se konidije koje se raznose kišnim kapima i ostvaruju infekciju. Jača kiša dovodi do pojave bolesti. U zasadu jagode, za suzbijanje uzročnika pegavosti lista (Mycospaerella fragariae) u količini 0,75 do 1 l/ha uz utrošak vode od 400-600 l/ha odnosno 7,5-10 ml u 4-6 litara vode na 100 m2, preventivnim tretiranjem ili pri pojavi prvih simptoma od početka vegetacije do početka zrenja i nakon završene berbe berbe (BBCH 11/1381 i BBCH 91-), uz najviše 3 tretiranja tokom vegetacije u razmaku od 10 do 12 dana. Trulež korena (Phytophtora fragariae) Jedna od najopasnijih bolesti jagode, jer se teško suzbija i dugo zadržava u zemljištu. Javlja se na depresijama i loše dreniranom zemljištu. Simptomi bolesti se ispoljavaju krajem proleća i početkom leta. Zaražene biljke sporo rastu, zaostaju u porastu, novoformirani listovi su sitni, a stari dobiju crveno smeđu boju. Stvaraju malo stolona ili ne dolazi do njihovog formiranja. Cela biljka uvene u vreme sazrevanja plodova. Najtipičniji simptomi su na korenu, gde se na preseku uočava crvenkasta boja središnjeg dela, dok je okolno tkivo žućkasto. Kasnije koren dobija mrku boju i istruli. Ova bolest se javlja na zemljištima zasićenim vodom. Oospore, koje se oslobađaju iz zaraženog korena ostaju aktivne u zemljištu duži niz godina. Infekciju ostvaruju preko vrha mladih korenčića i dalje se zaraza širi do glavnog korena, usled čega dolazi do njegovog razaranja. Infekcija se ostvaruje kada je zemljište zasićeno preko 60% vodnog kapaciteta.


Bolesti jagode

14

Siva trulež ploda jagode (Botrytis cinerea) Siva trulež je ekonomski najznačajnija bolest jagode. Gubici mogu biti i preko 50% ukoliko se u vreme berbe javljaju česte kiše. Simptomi se javljaju na cvetovima, ali najčešće na zrelim plodovima na kojima se i javljaju najznačajnije štete. Trulež se najpre javlja u zoni čašičnih listića na plodu ili na mestu dodira sa zaraženim delovima biljke. Najčešće u vidu pega koje se brzo šire i zahvataju ceo plod. Zaraženi plodovi se ne raspadaju i na njima dolazi do formiranja karakteristične sivkaste prevlake. Patogen je prisutan svugde u prirodi. Održava se kao saprofit u izumrlim delovima velikog broja biljaka. Spore koje gljiva stvara se raznose vetrom i kišnim kapima i ostvaruju infekciju. Ostvaruje se infekcija cvetova i tek zametnutih plodova, ali su simptomi najuočljiviji u vreme sazrevanja plodova jagode. Vlažnost je najvažniji činilac pojave bolesti i u uslovima čestih kiša dolazi do velikih gubitaka u proizvodnji. U zasadu jagode, za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), u količini od 0,8 do 1 kg/ha, uz utrošak vode 400-600 l/ha. Primena treba da je preventivna, u povoljnim uslovima za infekciju ili najkasnije pri prvoj pojavi simptoma oboljenja, na početku cvetanja, u vreme cvetanja, precvetavanja i formiranja plodova, kada postiji opasnost od infekcije prouzrokovačem sive truleži.


Bolesti i štetočine jagode

15

Antraknoza jagode (Colletotrichum sp.) Bolest se javlja na svim biljnim organima, a najznačajnije su promene na plodovima. Na stolonima, lisnim drškama i listovima se ispoljavaju simptomi u vidu sitnih, crnih, ulegnutih pega. Ukoliko bolest prstenasto zahvati stolone i lisne drške, dolazi do njihovog sušenja. Na plodovima se simptomi javljaju od zametanja do berbe, a najčešće u vreme dozrevanja. Na početku u vidu svetlih, ulegnutih, vodenastih pega, koje kasnije dobijaju crnu boju. Pege se vremenom uvećavaju, spajaju i zahvataju ceo plod. Patogen ostvaruje infekciju u uslovima toplog vremena (T>25°C) i visoke relativne vlažnosti vazduha. U takvim uslovima bolest se razvija veoma brzo. Gubici u prinosu mogu biti i preko 80%.

Pepelnica jagode (Sphaerotheca macularis sp. fragariae) Pepelnica se javlja na svim nadzemnim delovima jagode, a najveće štete su na listovima, cvetovima i plodovima. Na listovima se javlja u vidu bele micelijske navlake na naličju lista, koja kasnije poprima crvenkastu nijansu. Kasnije se ivice listova uvijaju ka licu i tada je bolest najuočljivija. U slučaju jake zaraze dolazi do nekroze lista i prevremenog opadanja. Zaraženi cvetovi dobijaju crvenkastu nijansu, dok se na plodovima formira beličasta prevlaka, zbog čega gube upotrebnu vrednost. Patogen prezimljava u zaraženim biljnim delovima. Formira konidije koje se raznose vetrom i ostvaruju infekciju. Toplo i suvo vreme pogoduje sporulaciji i jačoj pojavi bolesti.


Bolesti jagode

16

Cvetojed jagode (Anthonomus rubi) Sitan insekt, veličine 3 mm, tamno smeđe boje. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava odrasli insekt ispod starog lišća. Pojavljuje se sredinom proleća i dopunski hrani listovima i cvetnim pupoljcima jagode. Ženka polaže jaja u neotvorene cvetne pupoljke, koje rilicom zaseca i u kojima larva završava svoje razviće. Takvi cvetovi ostaju da vise na cvetnoj dršci, što je indikator pojave ove štetočine. U slučaju povećane brojnosti mogu da nanesu velike štete.

Lisne vaši (Aphididae) Sitni insekti, veličine 1-1,5 mm, svetlo do tamno zelene boje. Prezimljavaju u obliku jaja iz kojih se u proleće sa porastom temperature, pile larve. Brzo se razvijaju i hrane na mladim listovima, lisnim drškama i cvetnim peteljkama. Štete koje nanose mogu biti direktne i indirektne. Direktne nanose sisanjem sokova, što dovodi do iscrpljivanja biljaka, dok indirektne štete prave prenošenjem virusa i mikoplazmi. Vrlo brzo se razmnožavaju i imaju veliki broj generacija tokom vegetacije.

Koprivina grinja (Tetranynchus urticae) Štetočina veličine 0,3-0,6 mm, žućkaste boje sa dve crne pege na leđima i četiri para nogu. Prezimljava odrasla ženka, koja se aktivira u proleće pri temperaturama većim od 10°C. Hrani se na naličju lista, praveći karakteristične simptome u vidu beličastih tačkica koje na kraju dovode do nekroze i prevremenog opadanja lišća. Na naličju lista prave paučinastu navlaku, po kojoj se i prepoznaje njihovo prisustvo. Na plodovima dovode do njihovog deformisanja i postaju okamenjeni. U zasadu se najpre pojavljuju žarišta, a nakon toga se brzo proširi i može uništiti čitav zasad. Najveće štete nastaju u uslovima suvog i toplog vremena tokom leta.


Amistar tehnologija

17

AMISTAR TEHNOLOGIJA - UVEK ISPRED

Generičkih kopija nema stalan kvalitet aktivne materije tokom vremena

Dokazano bolje od generike

Dokazano bolje od generike

Generička kopija ne ispunjava standarde čistoće aktivne materije i formulisanih proizvoda

Generičkih proizvoda može biti oštećeno čuvanjem pri niskim temperaturama

Generičkih proizvoda ima pojavu taloženja

Generičkih kopija je kontaminirano sa nepoznatim hemikalijama

Tehnologija omogućava najbolju efikasnost u polju

Tehnologija je sigurna za korišćenje korišćenje bez brige

Generičke kopije imaju visoki rizik od začepljenja dizni, jer sadrže veće čestice koje se ne rastvaraju u vodi

Generičke kopije uzimaju korisnicima više vremena za upotrebu

Dokazano bolje od generike

Amistar tehnologija, koju čine fungicidi sa azoksistrobinom, nastavalja da pruža najviše i najbolje, kroz stalni kvalitet aktivne materije i formulisanih preparata.

Tehnologija je spremna za upotrebu

Tehnologija je dostojna poverenja

Dokazano bolje od generike

Azoksistrobin je preko dve decenije jedna od najviše korišćenih aktivnih materija u velikom broju useva, preko 100 u celom svetu, u cilju suzbijanja još većeg broja oboljenja gajenih biljaka. Sa uspehom se primenjuju fungicidi koji sadrže azoksistrobin, pod nazivom Quadris, Ortiva, Amistar, Quilt. Dokazivali su svoju vrednost omogućavajući poljoprovrednicima veći prinos i bolji kvalitet. Ne samo u suzbijanju uzročnika skoro svih oboljenja gajenih biljaka, pepelnice, rđe, pegavosti, plamenjaču, ... nego i pomažući da biljke uspešnije prođu period stresa, kroz bolje iskorišćenje vodnog režima, procesa fotosinteze i suše.

Pakovanja - naš S-pacTM - je dodatna garancija dugotrajnosti, stabilnosti, bezbednosti i sigurnosti.

Podaci su dobijeni analizom velikog broja generičkih kopija preparata na bazi azoksistrobina u svetu.

Generička proizvoda nema u sebi potrebne dodatke (ađuvante), važne za stabilno čuvanje, održavanje kvaliteta pri niskim temperaturama, dobro rastvaranje, sprečavanje stvaranja pene tokom primene, zadržavanje na površini biljnih delova i usvajanje u njih.


Preporučena zaštita jagodastog voća


Povećanje prinosa i kvaliteta plodova

Grinje

Lisne vaši

Malinina buba, malinin cvetojed

Siva plesan

Didymella applanata, rđa i žuta rđa

Sušenje izdanaka,

nedostatak hraniva

herbicidi

fungicidi

insekticidi

Isabion®

Vertimec®

Karate Zeon®

Isabion®

Karate Zeon®

Quadris®

diferencijacija cvetova

Nordox® 75 WG

listanje

Quadris je registrovan za malinu

pupoljak

formiranje plodova i sazrevanje

Isabion®

Switch®

cvetanje

Zaštita maline i kupine

Quadris®

posle berbe

Vertimec®

Nordox® 75 WG

pred berbu

Zaštita jagodastog voća 20


Povećanje prinosa i kvaliteta plodova

Siva trulež

Siva pegavost lista jagode

nedostatak hraniva

herbicidi

fungicidi

insekticidi

Isabion®

pojava cvetnih pupoljaka

* Tretiranje posle berbe

početak vegetacije

Isabion®

Quadris®

početak cvetanja

Zaštita jagode

formiranje plodova

Isabion®

Switch 62.5 WG®

puno cvetanje

pred berbu

Quadris®*

posle berbe

21 Zaštita jagodastog voća


Fungicidi

Zaštita jagodastog voća

Garancija kvaliteta ciprodinil (375 g/kg) + fludioksonil (250 g/kg) Vodorastvorljive granule (WG) Karenca: 7 dana za malinu, jagodu i kupinu Zasad

22 • Delovanje na četiri mesta u razvojnom ciklusu fitopatogenih gljiva • Odlično delovanje na sekundarne truleži, koje uzrokoju pojavu mikotoksina u hrani • Mali rizik od pojave rezistentnosti zbog delovanja preparata na više mesta • Omogućava duže čuvanje plodova • Primena u velikom broju gajenih biljaka

20 x 100 g 12 x 400 g

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Napomena

Jagoda

0,8-1 kg/ha

U vreme cvetanja, precvetavanja, i formiranja plodova za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botritis cinerea)

400-600 l/ha

Maksimalni broj tretmana 2 puta

Malina

0,8 kg/ha

Neposredno pred i tokom cvetanja za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea)

400-600 l/ha

0,8 kg/ha

Od početka cvetanja do 7 dana pred berbu za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea)

1000 l/ha

Kupina

• Nordox 75 WG je preparat s veoma visokom koncentracijom bakra. Čine ga vrlo sitne čestice, zbog čega se Bolje, duže i sigurnije uz kvalitetnu aplikaciju postiže i bolja i ravnomernija distribucija na biljkama, što bakar iz bakar oksida (750 g/kg) je veoma bitno za kontaktne preparate Vodotopive granule (WG) kao što su bakarni preparati. • WG formulacija-jednostavnost Karenca: malina 5 dana, pri rukovanju (ne praši) kupina 21 dan • Niska količina primene • Izuzetna čistoća aktivne materije • Ima odlična svojstva spore redistribucije što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljci

Primenjuje se najviše do tri puta na istoj površini u toku godine

15 x 1 kg 20 x 250 g


Zasad

Malina i kupina

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Napomena

0,17-0,2%

Tokom rasta izdanaka do početka cvetanja rodnih grana, kao i nakon berbe protiv ljubičaste pegavosti Dydimella applanata, rđe Phragmidium rubi idaei i žute rđe Kuhneola uredinis

300-600 l/ha

Maksimalni broj tretiranja 3

Kvalitet se uvek isplati! azoksistrobin (250 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC) Karenca: 3 dana za jagodu, 10 dana za malinu

Zasad

Malina

Jagoda

• Širok spektar delovanja • Nezamenljiv u proizvodnji jagodastog voća • Dobro vezivanje za površinu biljaka, • Izuzetna pokretljivost preparata sa lica na naličije lista (translaminarno delovanje) - bolja zaštita lisne površine • Postojan na listu i otporan na ispiranje kišom • Kratka karenca

Količina primene

Vreme primene

12 x 1 l 20 x 200 ml 20 x 100 ml 72 x 25 ml

Utrošak vode

Napomena

0,075%

Preventivno, od faze kada su prvi lastari dužine oko 60 cm, za suzbijanje prouzrokovača kestenjaste pegavosti i sušenja lastara maline (Dydimella applanata)

300-600 l/ha

Maksimalan broj tretmana u svim navedenim usevima je tri puta u toku iste godine

0,75-1,0 l/ha

Preventivno, do početka zrenja, i nakon berbe protiv sive pegavosti lista (Mycosphaerella fragarie)

300-600 l/ha

Dva puta na istoj površini u toku godine

Fungicidi

Zaštita jagodastog voća

23


Insekticidi

Zaštita jagodastog voća

24

• Mali rizik od rezistencije za grinje • Ima dugotrajno rezidualno delovanje od primene • Selektivan je prema predatorima kao na primer prema predatorskim grinjama, pa je pogodan za primenu u integralnoj zaštiti bilja • Kratka karenca

Sjajno rešenje za više problema abamektin (18 g/l) koncentrat za emulziju (EC)

12 x 1 l

Karenca: 7 dana za malinu i kupinu Zasad

Malina i kupina

Količina primene

Štetočina

0,5-0,75 l/ha

Obični paučinar (Tetranychus urticae) malinine grinje galice (Phyllocoptes gracilis), eriofidne grinje (Acalitus essingi), atlantskog preglja (Tetranychus atlanticus)

U skladu sa prirodom lambda-cihalotrin (50 g/l) Suspenzija kapsula (CS)

Vreme primene

U vreme pojave prvih pokretnih formi

Utrošak vode

Napomena

300-600 l/ha (3-6 l/100 m 2)

Vertimec® 018 EC se može na istoj površini primeniti 2 puta u toku vegetacije, uz razmak između tretiranja od 8-10 dana

• „Zeon tehnologija” (mikrokapsule koje obezbeđuju sigurnost radnika pri primeni, smanjen rizik od iritacije kože) • Duže rezidualno delovanje • Dobra stabilnost u odnosu na foto (UV) razgradnju • Kvalitet i brzina delovanja

Karenca: 7 dana za malinu i kupinu Zasad

Malina i kupina

Količina primene

0,2 l/ha

12 x 1 l 20 x 250 ml

Štetočina

Vreme primene

Utrošak vode

Napomena

Malinina buba (Byturus tomentosus)

U rano proleće pred cvetanje ili kada se primete prva imaga na cvetnim pupoljcima

300-600 l/ha (3-6 l/100 m2)

Maksimalno 2 tretmana u toku godine


Zaštita Zaštitajagodičastog jagodastog voća

Đubriva

25

Za više i bolje Gusta tečnost, braon boje, potpuno rastvorljiva u vodi Primena Isabion® je specijalno đubrivo na bazi aminokiselina. Koristi se u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze. Može se primeniti foliarno ili zalivanjem. Isabion® se primenjuje u vreme važnih fizioloških stanja biljaka i veće biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su faze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, krtola, lukovica, sazrevanja i promena boje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku (niske temperature, nedostatak hraniva, vode, pojava bolesti i štetočina, fitotoksije). Isabion® se može primenjivati na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) pri proizvodnji rasada, kao i nakon rasađivanja biljaka.

12 x 1 l

Mogućnosti mešanja Može se mešati s drugim jedno i višekomponentnim folijarnim đubrivima, kao i većinom sredstava za zaštitu biljaka. Izbegavati mešanje s fungicidima na bazi bakra i mešanje sa više od tri preparata za zaštitu biljaka. Izbegavati i zajedničku primenu s preparatima na bazi sumpora, jakim oksidacionim sredstvima i sredstvima za zaštitu bilja iz grupe nitro derivata (dinokap), prepratima na bazi klopiralida i preparata na bazi mineralnih ulja. Pre mešanja s drugim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, preporučuje se prethodna proba fizičke kompatibilnosti i provera selektivnosti za useve. Fitotoksičnost Nema posebnih ograničenja osim opisanih pri mešanju sa navedenim supstancama. Karenca Obezbeđena vremenom primene. Zasad

Vreme primene

Količina primene

Na početku vegetacije

2-3 l/ha

20-30 dana pred cvetanje Jagoda

Na početku formiranja plodova i nastaviti svakih 15-20 dana u vreme plodonošenja, do kraja berbe U jesen, pre ulaska biljaka vreme mirovanja

2-2,5 l/ha

3 – 4 l/ha

Napomene

U jagodi, sistemom kap po kap se primenjuje u količini 5-6 l/ha, pri svakom tretmanu, počev od faze vegetativnog porasta, pa do 15-20 dana pre poslednje berbe, u intervalu od 15 dana


Zaštita jagodastog voća

Preparat

26

Preporuke za mešanje preparata zasnovane su na fizičkoj kompatibilnosti. Zbog moguće osetljivosti kod različitih vrsti sorti, kao i delovanja spoljašnjih uslova, ne možemo snositi odgovornost u slučaju eventualno nastalih šteta.

*

⁎Postoji mali rizik prilikom mešanja sa kontaktnim fungicidima

(ditianon, kaptan) i mineralnim uljima u jabuci tipa zlatni delišes.

Malina

Usev

Preparat

Karenca u Srbiji

Karate Zeon® 5 SC

7

Vertimec® 018 EC

7

Quadris®

10

Nordox 75 WG

5

Switch® 62,5 WG

7

Vertimec® 018 EC

7

Karate Zeon® 5 SC

7

Nordox® 75 WG

21

Switch® 62,5 WG

7

Kupina

®

Usev

Preparat

Karenca u Srbiji

Jagoda

KARENCA NEKIH SREDSTAVA U ZAŠTITI JAGODASTOG VOĆA

Quadris®

3

Switch® 62,5 WG

7

Potrebno je poštovati karencu prema registraciji u Srbiji. U nekim slučajevima izvoza na strana tržišta potrebno je prethodno se informisati o eventualnim lokalnim propisima i specifičnim zahtevima. Za dodatne informacije obratite se našoj stručnoj službi.


Zaštita jagodastog voća

27

Plan dobrog razvoja Plan dobrog razvoja Više hrane Manje otpada Više hrane Manje otpada

Učiniti useve više efikasnim Učiniti useve više efikasnim

Povećati prosečnu produktivnost najvažnijih Povećati prosečnu svetskih useva za 20%, produktivnost najvažnijih bez dodatnog zemljišta, svetskih useva za 20%, vode i drugih resursa bez dodatnog zemljišta, vode i drugih resursa

Više biodiverziteta Manje degradacije Više biodiverziteta Manje degradacije

Sačuvati obradivo Sačuvati zemljište obradivo zemljište Poboljšati

Poboljšati biološki Poboljšati diverzitet biološki Povećati diverzitet

plodonost 10 biološku Poboljšati Povećati miliona hektara raznovrsnost plodonost 10 na 5biološku miliona obradivog miliona hektara raznovrsnost hektara zemljišta koje na 5 miliona jeobradivog na ivici obradiog hektara zemljišta koje zemljišta . degradacije. je na ivici obradiog zemljišta. degradacije.

Više zdravlja Manje siromaštva Više zdravlja Manje siromaštva

Osposobiti Podržavati male bezbednu Osposobiti Podržavati farmere primenu male bezbednu farmere primenu Osposobiti 20 Obučiti 20

Paziti na svakog Paziti na radnika svakog Boriti se za radnika

miliona farmera miliona farnera poštene radne Osposobiti Obučiti 20 Boriti korz se za da povećaju 20 za bezbedan uslove miliona miliona farnera poštene radne svojufarmera rad, posebno u našu celokupnu da povećaju za bezbedan uslove produktivnost za zemljama u mrežu korz svoju rad, posebno u našu celokupnu 50%. razvoju. dobavljača. produktivnost za zemljama u mrežu 50%. razvoju. dobavljača.

Jedna planeta. Šest obaveza . Jedna planeta. Šest obaveza. www.goodgrowthplan.com 1 www.goodgrowthplan.com 1

www.syngenta.rs www.youtube.com/user/SyngentaSrbija

www.syngenta.rs


Regionalni menadžeri prodaje:

Stručni saradnici:

Rade Nikšić Bačka, Srednji i Severni Banat rade.niksic@syngenta.com

Vesna Cer Novi Sad +381 63 65 31 93 vesna.cer@syngenta.com

Đorđe Rašić Inđija +381 63 25 52 13 djordje.rasic@syngenta.com

Šumadinka Mihajlović Novi Sad +381 63 11 52 556 sumadinka.mihajlovic@syngenta.com

Darko Dolinaj Sr. Mitrovica, Šabac +381 63 60 84 70 darko.dolinaj@syngenta.com

Ljubiša Elesin Vrbas +381 63 60 64 38 ljubisa.elesin@syngenta.com

Aleksandar Bošković Smederevo +381 63 86 21 982 aleksandar.boskovic@syngenta.com

Jelena Oljača Bač +381 63 86 09 095 jelena.oljaca@syngenta.com

Milan Mitrović Valjevo +381 63 86 21 932 milan.mitrovic@syngenta.com

Csaba Sipos Bečej +381 63 10 54 905 caba.sipos@syngenta.com

Vladimir Rajković Negotin +381 63 86 22 127 vladimir.rajkovic@syngenta.com

Nenad Lazarević Srem i Mačva, Južni Banat nenad.lazarevic@syngenta.com Snežana Milanović Centralna Srbija snezana.milanovic@syngenta.com

SYNGENTA AGRO d.o.o. Omladinskih brigada 88b 11070 Novi Beograd tel: +381 11 3129981 fax: +381 11 3129980

www.syngenta.rs

Dragan Ožegović Zrenjanin +381 63 60 75 73 dragan.ozegovic@syngenta.com Aleksandar Kremić Vršac +381 63 60 71 48 aleksandar.kremic@syngenta.com Zoran Veljić Pančevo +381 63 86 09 424 zoran.veljic@syngenta.com

Važno! Karakteristike i navedene preporuke rezultati su dugogodišnjeg iskustva i prakse iz naše zemlje ili susednih zemalja. Usled različitih ili specifičnih uslova proizvodnje, uticaja vremenskih uslova u pojedinim godinama, kao i različitog nivoa tehnologije kod proizvođača, može doći do odstupanja od navedenih podataka, tako da proizvođač Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale razlike.

Jelena Prokić Užice +381 63 86 22 029 jelena.savic@syngenta.com Nebojša Matijević Čačak +381 63 86 22 124 nebojsa.matijevic@syngenta.com Nenad Mitrović Kruševac +381 63 86 22 139 nenad.mitrovic@syngenta.com Vladica Milosavljević Niš vladica.milosavljevic@syngenta.com +381638626116


Koristite sredstva za zaštitu bilja na bezbedan način za ljude, životinje i životnu sredinu. Pre primene proizvoda obavezno pročitati i pridržavati se upustva za upotrebu na pakovanju i etiketi. Za detaljnije informacije, preporuke i stručnu pomoć obratite se našoj stručnoj službi. Ova brošura je informativnog karaktera. Ne možemo snositi odgovornost za eventualne štamparske greške. Proizvođač i njegov zastupnik ne mogu snositi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim rukovanjem, skladištenjem, transportom i primenom sredstva, kao i usled pojave smanjene osetljivosti ili otpornosti štetnih organizama

Tehničke karakteristike hibrida i navedene preporuke za gajenje su rezultat dugogodišnjeg iskustva i prakse iz naše zemlje ili susednih zemalja. Usled različitih ili specifičnih uslova proizvodnje, uticaja vremenskih uslova u pojedinim godinama, kao i različitog nivoa tehnologije kod proizvođača, može doći do odstupanja od navedenih podataka, tako da proizvođač Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale razlike. Informaciju o raspoloživosti semena za prodaju potražite kod naše stručne službe.

www.syngenta.rs

Profile for Syngenta Srbija

Zaštita jagodastog voća  

Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji semena, sredstava za zaštitu bilja i primeni u praksi Syngenta je stekla bogato iskustvo koje na ovaj...

Zaštita jagodastog voća  

Dugogodišnjim iskustvom u proizvodnji semena, sredstava za zaštitu bilja i primeni u praksi Syngenta je stekla bogato iskustvo koje na ovaj...