Page 1

TM


Sadržaj Bravo 720 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Folio Gold 537.5 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Nordox 75 WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Ortiva Opti 480 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Quadris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ridomil Gold MZ 68 WG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Switch 62,5 WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Actara 25 WG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Affirm 095 SG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ampligo 150 ZC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Force 0,5 G. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Vertimec 018 EC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Voliam Targo 063 SC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Isabion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Programi zaštite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17


Fungicidi

3

3

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Bravo 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni Primena ®

fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje

® Bravo 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni fungicid s prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora na paradajzu infestans), krastavcu cubensis) (Pseudoperonospora infestans),(Phytophthora krastavcu (Pseudoperonospora i luku (Peronospora cubensis) i luku destructor). (Peronospora destructor).

Mogućnost mešanja Mogućnost mešanja

PREDNOSTI

Preparatsesemože može mešati sa preparatima na triazola. bazi triazola. Preparat mešati sa preparatima na bazi Kada se Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak malo vode, a zatim uz® ostatak vode dodati Bravo® 720 SC. Kada vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša sa EC se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti ® formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u ® Bravo 720 SC u prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati se sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu sa mešati preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakonnakon pripreme. rastvora utrošiti odmah pripreme.

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

Fitotoksičnost Fitotoksičnost

Bravo® 720 720SC SCnije nije fitotoksičan se primeni Bravo fitotoksičan akoako se primeni u u naznačeno vreme i u preporučenoj primene. naznačeno vreme i u preporučenoj količinikoličini primene. ®

Karenca Karenca

Karencajeje3 3dana dana krastavac za konzerviranje, Karenca zaza krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća).

12 x 1 l

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

za šećernu repu.

Usev/ Zasad Usev/ Zasad Šećerna Paradajz repa

Količina primene Količina primene

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata 1,5-2,0 l/ha na bazi Difenokonazol + Propikonazol (150+150 g/l)

Krastavac Paradajz i Luk

1,5-2,5 l/ha l/ha 1,5-2,0

Krastavac i Luk

1,5-2,0 l/ha

Vreme primene Vreme primene Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova zaza dalje širenje oboljenja za Kada se ostvare uslovi zarazu za suzbijanje suzbijanje sive pegavosti lista infestans) šećerne repe plamenjače (Phytophtora (Cercospora beticola) Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze prava lista zaza suzbijanje plamenjače Kada se2ostvare uslovi zarazu za suzbijanje krastavca (Pseudoperanospora cubensis), plamenjače (Phytophtora infestans) za suzbijanje plamenjače luka Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima (Peronospora destructor) od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

Utrošak vode Utrošak vode

200 do 400 l/ha 200-400 l/ha

600-1000 200 do 400l/ha l/ha

200 do 400 l/ha

Napomena Napomena Tri do četiri Tri do četiri puta, na istoj puta, na istoj površini, u toku gopovršini, u toku godine, sa intervalom dine, sa intervalom između dva između dva tretiranja od tretiranja od 7-12 dana. 7-12 dana. Interval između Interval između dva tretiranja ne dva tretiranja ne sme biti duži od sme biti duži od 14 dana 14 dana


4

Primena Folio Gold® 537.5 SC (Metalaksil-m + Hlorotalonil) je fungicid, sistemičnog i kontaktnog delovanja za folijarno suzbijanje uzročnika plamenjače paradajza (Phytophthora infestans), krastavca (Pseudoperonospora cubensis), luka (Peronospora destructor), plamenjače kupusnjača (Peronospora parasitica). Folio Gold® 537.5 SC sadrži sistemičnu aktivnu materiju Metalaksil-m i kontaktnu aktivnu materiju Hlorotalonil sa izraženim „multi site“ delovanjem (delovanje na više mesta). Metalaksil-m ima veoma dobru pokretljivost, odlično prati rast biljke premeštanjem u novoizrasle biljne organe. Ova aktivna materija se odlikuje i veoma dugim rezidualnim delovanjem, kao i najdužim periodom kurativnog delovanja. Hlorotalonil pruža površinsku zaštitu s takozvanim „multi site“ načinom delovanja na više uzročnika bolesti.

Priprema sredstava Napuniti rezervoar prskalice s malo čiste vode (do jedne trećine) i otpočeti s mešanjem. Polako dodavati odgovarajuću količinu preparata, nastaviti s mešanjem uz dodavanje preostale količine vode. Nastaviti s mešanjem i pri prskanju.

Fitotoksičnost Folio Gold® 537.5 SC nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u navedenim količinama i u preporučeno vreme.

Mogućnost mešanja Može se mešati s preparatima neutralne reakcije.

Karenca 7 dana za paradajz i krastavac, 14 dana za luk i kupus.


Fungicidi

3

5

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena Nordox 75 WG je fungicid, kontaktnog delovanja, za folijarno suzbijanje Primena Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je (Phytophthora kontaktni preventivni plamenjače paradajza i krompira infestans), luka (Peronospora fungicid s iprotektivnim delovanjem za suzbijanje destructor) krastavca (Pseudoperonospora cubensis). Nordox 75 WG je prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) preparat s veomasive visokom koncentracijom bakra. Čine ga vrlo sitne čestice na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora bakarnih jona, zbog čega se uz kvalitetnu aplikaciju postiže i bolja i ravnomernija infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku distribucija na biljkama. Nordox 75 WG ima odlična svojstva spore redistribucije (Peronospora destructor). što mu za vreme jačih padavina osigurava bolje i duže zadržavanje na biljci.

Mogućnost mešanja

PREDNOSTI

Priprema Preparat se sredstava može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada serezervoar preparatprskalice meša sasaWP ili čiste WG formulacijama, Napuniti malo vode (do jedne trećine) i otpočeti prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a uzpreparata, ostatak nastaviti sa s mešanjem. Polako dodavati odgovarajuću zatim količinu ® vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša EC mešanjem uz dodavanje preostale količine vode. Nastaviti s sa mešanjem i formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u pri prskanju. prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora Mogućnost utrošiti odmah mešanja nakon pripreme. Nordox 75 WG se ne sme mešati s preparatima na bazi Fitotoksičnost Malationa, Fosalona, Metidationa, Fenvalerata, Parationa, ® Bravo 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni Hlorpirifosa, Propamokarba, preparatima alkalne reakcije u naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene. i sredstvima za folijarnu ishranu bilja.

Karenca Karenca

Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje,

14 dana za paradajz i krompir, 21 dan za luk, karenca 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana obezbeđena vremenom u krastavcu. za luk (suzbijanje mrkeprimene pegavosti lišća), 21 dan

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

12 x 1 l

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

za šećernu repu.

Usev/ Zasad

Šećerna repa

Usev/ Zasad Paradajz Paradajz Krompir Luk Krastavac i Luk Krastavac

Količina primene sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata na bazi DifenokoKoličina primene nazol + Propikonazol (150+150 g/l) 1,5-2,5 l/ha 1 kg/ha (10 g/100 m2) 1,5-2,0 l/ha 0,15% (15 g u 10 l vode)

Vreme primene

Utrošak vode

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe Vreme primene (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Tokom vegetacije, preventivno,neposredno posuzbijanje sticanju uslova Kada se ostvare uslovi za zarazu za za zaražavanje,plamenjače a najkasnije(Phytophtora po pojavi prvih simptoma i postoinfestans) janja uslova za širenje oboljenja za suzbijanje prouzrokovača Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima plamenjače krompira i paradajza (Phytophtora infestans), od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače plamenjače luka (Peronospora destructor) i plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), krastavca (Pseudoperonospora cubensis) za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

Utrošak vode 200–400 l/ha 600-1000 l/ha

400 l/ha 200 do 400 l/ha

Napomena

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku goNapomena dine, sa intervalom između dva Primenjuje tretiranjase od najviše dvadana. puta 7-12 u toku godine u Interval između jabuci paradajzu, dvai tretiranja ne i trisme putabiti u usevu duži od luka, krompira 14 dana i krastavca


6

Primena Ortiva Opti 480 SC (Azoksistrobin+Hlorotalonil) je lokalsistemični i kontaktni fungicid za folijarno uzbijanje plamenjače, crne pegavosti, plesnivosti lista i pepelnice u usevu paradajza, krastavaca, luka i mrkve. Azoksistrobin se odlikuje lokal sistemičnim delovanjem, dobro se kreće kroz lisno tkivo i biljku štiti iznutra i spolja. Deluje inhibitorno na procese disanja patogena. Hlorotalonil ima tzv. „multi site“ efekat, deluje na više tačaka u fiziološkim procesima patogena.

Fitotoksičnost Ortiva Opti 480 SC nije fitotoksičan kada se primeni u preporučenim količinama i u navedeno vreme.

Mogućnost mešanja Ortiva Opti 480 SC se može mešati sa većim brojem drugih fungicida i sa insekticidima, ali pre upotrebe proveriti kompatibilnost. Pri mešanju prvo sipati Ortiva Opti 480 SC, a potom dodati drugi preparat.

Karenca 3 dana za paradajz, krastavac, 14 dana za luk i mrkvu.


Fungicidi

3

7

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Primena Quadris (Azoksistrobin) je fungicid za folijarno suzbijanje plamenjače krastavca ®

Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni (Pseudoperonospora cubensis), plamenjače (Phytophthora infestans) i crne fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje pegavosti (Alternaria solani) paradajza i krompira, pepelnice (Erysiphe heraclei) i prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) crne pegavosti listai plamenjače (Alternaria duci) pegavosti lista cvekle na šećernoj repi na mrkve, paradajzu (Phytophthora (Cercospora beticola). infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku Aktivna materijadestructor). azoksistrobin se odlikuje lokal sistemičnim delovanjem, što joj (Peronospora omogućava delovanje na veliki broj bolesti, zadovoljavajuće kurativno delovanje, kao i sposobnost damešanja kod nekih patogena utiče na zaustavljanje procesa Mogućnost sporulacijese ili formiranja plodonosnih tela. Preparat može mešati sa preparatima na bazi triazola.

Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak Mogućnost mešanja vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC ® Quadris® se može mešati sjevećinom fungicida i insekicida formulacijama potrebno prvo rastvoriti Bravo 720 za SCprimenu u u navedenim usevima, osim sa insekticidima ECsme formulacije, prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne se mešati sa koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora kaopreparatima i sa okvašivačima. Pre primene proveriti kompatibilnost utrošiti odmah nakon pripreme. preparata i eventualnu osetljivost sorte.

Fitotoksičnost Karenca

Bravo® 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni dana za paradajz, za krastavac količini i u3 naznačeno vreme4 idana u preporučenoj primene. 7 dana za mrkvu.

Karenca

PREDNOSTI

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

12 x 1 l Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 Usev/ dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana Zasad Količina primene Vreme primene za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 Oddan prvog pravog razvijenog lista i završenog rasta: za za šećernu Mrkva repu. suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe heraclei) i crne 1 l/ha

pegavosti lista (Alternaria duci) mrkve

Usev/ Zasad

Količina primenePreventivno, pred sticanje Vreme primene uslova za zaražavanje, najkasnije

Krompir i paradajz

u vreme pojave prvih simptoma, za suzbijanje prouzrokovača sam 0,75 l/hapreparat plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti 1,5-2,0 l/ha, ili u Preventivno pri pojavi prvih pega na listovima (Alternariaili solani) krompira i paradajza kombinaciji: 0,75 l/ha (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za + 0,3 l/ha preparata Preventivno, odsive fazepegavosti 2 prava lista, u zavisnosti suzbijanje lista šećerne repeod 0,75 l/haDifenokona bazi vremenskih uslova i (Cercospora prisustva inokuluma u intervalima 8-10 beticola) (7,5 ml/ nazol + Propikonazol dana za suzbijanje prouzrokovača plamenjače krastavca 100 m2) (150+150 g/l) (Pseudoperonospora cubensis)

Paradajz

Krastavac i Luk

Utrošak vode

Napomena

300-600 l/ha

Tri puta, na istoj površini u toku godine

Po pojavi prvih simptoma za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista cvekle (Cercospora beticola)

Cvekla

Šećerna repa Krastavac

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

Utrošak vode

Napomena

200-400 l/ha

Tri puta, na istoj površini u toku godine Triračunajući do četiri primenu puta,fungicida na istoj iz grupe površini, u toku gostrobilurina dine, sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. Interval između dva tretiranja ne sme biti duži od 14 dana

200 do 400 l/ha 200-400 l/ha (2-4 l vode na 100m2)

1,5-2,5 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans)

600-1000 l/ha

1,5-2,0 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

200 do 400 l/ha


8

Primena Ridomil Gold® 68 WG (Metalaksil-m + Mankozeb) je sistemični fungicid, sa protektivnim i kurativnim delovanjem, za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) krompira i paradajza. Metalaksil-m se odlikuje odličnom pokretljivošću u biljci, prati rast premeštanjem u novoformirane organe i njima pruža zaštitu od patogena. Osim toga ima i veoma dugo rezidualno i najduže kurativno delovanje. Mankozeb pruža površinsku zaštitu od najbitnijih patogena.

Mogućnost mešanja Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom i insekticidima kisele reakcije (Dihlorvos, Malation, Fosmet, Dimetoat). sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.

Fitotoksičnost Ridomil Gold® 68 WG nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama primene.

Karenca 21 dan za krompir i paradajz

Usev/ Zasad

Krompira i paradajza

Količina primene

2,5 kg/ha

Vreme primene

Preventivno, tretiranjem prema preporuci prognoznoizveštajne službe ili najkasnije pri pojavi prvih simptoma bolesti za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) krompira i paradajza

Utrošak vode

Napomena

200-400 litara vode

Tri puta na istoj površini sa intervalom između dva tretiranja od 14 dana, a u kišnom periodu 10-12 dana


Fungicidi

3

9

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Primena Switch 62.5 WG (Ciprodinil + Fludioksonil) je sistemični folijarni fungicid s ®

Bravo 720i SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni protektivnim kurativnim delovanjem za suzbijanje sive truleži (Botrytis cinerea) na fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje paradajzu. Ciprodinil poseduje kontaktna, sistemična i translaminarna svojstva, prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) dok fludioksonil biljku štiti površinski (kontaktno i fumigantno). Ovaj fungicid pruža na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora vrhunsko delovanje s vrlo malim rizikom od pojave rezistentnosti. infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku (Peronospora destructor). ®

Mogućnost mešanja

Preparat se može mešati s drugim sredstvima za zaštitu bilja, osim sa Mogućnost mešanja

PREDNOSTI

Preparat se može sa preparatima namešati bazi triazola. insekticidima izrazitomešati kisele reakcije. Ne sme se s fungicidima ® Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, na bazi sumpora. Kada se Switch 62.5 WG meša s tečnim prvo treba njihpesticida, rastvoritipotrebno u malo vode, zatim uz ostatak formulacijama je prvoanjega rastvoriti u vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC manjoj količini vode, a zatim uz dodavanje vode dodati formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u i tečni preparat. prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme. Fitotoksičnost

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

Switch® 62.5 WG nije fitotoksičan za zasade u kojima se

Fitotoksičnost primenjuje ukoliko se primeni u navedenim količinama i

® Bravo 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni u preporučeno vreme. u naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene.

Karenca

Karenca

3 dana paradajz i krastavac. Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu.

Usev/ Zasad Količina primene Usev/ Zasad Količina primene Paradajz Šećerna repa Krastavac

Paradajz

Krastavac i Luk

12 x 1 l

Vreme primene Vreme primene

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

Utrošak vode Napomena Utrošak vode Napomena

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u Primenjuje se najviše 0,6-0,8 kg/ha U vremePreventivno cvetanja, precvetavanja i formiranja ili pri pojavi prvih pega naplodova listovima 600-800 l/ha kombinaciji: 0,75 l/ha do tri puta Tri na do istojčetiri za suzbijanje sive truležioboljenja za (prvi simptomi)prouzrokovača i uslova za dalje širenje puta, na istoj + 0,3 l/ha preparata 200 do 400 l/ha površini u toku godine. (Botrytis cinerea) lista šećerne repe suzbijanje sive pegavosti 0,8-1 kg/ha 300-600 l/ha površini, u toku gona bazi Difenoko(Cercospora beticola) dine, sa intervalom nazol + Propikonazol između dva (150+150 g/l) tretiranja od Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje 1,5-2,5 l/ha 600-1000 l/ha 7-12 dana. plamenjače (Phytophtora infestans) Interval između Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima dva tretiranja ne od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače sme biti duži od 1,5-2,0 l/ha krastavca (Pseudoperanospora cubensis), 200 do 400 l/ha 14 dana za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)


10

Primena Actara® 25 WG (Tiametoksam) je sistemični insekticid, s kontaktnim i utrobnim delovanjem, koji se primenjuje za suzbijanje insekata prskanjem biljaka pri prvoj pojavi štetočina u usevu: grašku za suzbijanje zelene vaši (Acyrthosiphon pisi), kupusu za suzbijanje kupusove lisne vaši (Brevycorinae brassicae), paprici za suzbijanje zelene breskvine vaši (Myzus persicae), krompiru za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), Tiametoksam ulazi u biljno tkivo i pomoću sprovodnih tkiva, sistemično ulazi u sve biljne delove, a posebno u novo izrasle biljne organe. Zbog sistemičnog i translaminarnog delovanja, tiametoksam suzbija i insekte koji se nalaze na skrovitim mestima (npr. u zakovrđžanom lišću) gde kontaktni preparati ne mogu dospeti. Odmah po početku ishrane insekt u svoj organizam unosi aktivnu materiju i dolazi do vrlo brzog uginuća. Jedan sat nakon aplikacije, kiša ga ne može isprati s biljnih delova.

Mogućnost mešanja Mogućnost mešanja insekticida na bazi Tiametoksama je moguća s velikim brojem fungicida, ali u praksi pre primene proveriti kompatibilnost. Ne preporučuje se mešanje sa insekticidima na bazi neonikotinoida, zbog moguće ukrštene rezistentnosti.

Karenca 7 dana za papriku i grašak, 14 dana za krompir i kupus. Najmanje 1 dan od tretiranja ne dozvoliti pristup ljudima i životinjama na tretirane površine.

Usev/ Zasad

Količina primene

160-180 g/ha

Kupusova lisna vaši (Brevycorinae brassicae)

Utrošak vode

Na početku formiranja prvih kolonija 200-400 l/ha

Zelena breskvina vaš (Myzus persicae)

Paprika Krompir

Vreme primene

Napomena

Zelena vaš (Acyrthosiphon pisi)

Grašak Kupus

Štetočina

60-70 g/ha

Krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata)

Od početka piljenja larvi zlatice do kraja drugog larvenog stadijuma

Maksimalno 2 puta u toku godine


Fungicidi

3 11

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena Affirm® 095 SG (Emamektin benzoat) je translaminarni insekticid, utrobog delovanja, usevu kupusa za suzbijanje gusenica kupusara (Pierris brassicae) Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni i paradajza i paprike za suzbijanje gusenice pamukove sovice (Helicoverpa armigera). fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje Aktivna materija Emamektin benzoate pripada grupi avermektina koji su polusintetički prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) proizvodi dobijeni iz zemljišne bakterije Streptomyces avermetilis. na šećernoj repi ifermentacijom plamenjače na paradajzu (Phytophthora ® Affirm 095 SG je ekološki vrlo prihvatljiv i selektivan za infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis)korisne i luku insekte. Kontaktno delovanje preparata je slabo i može biti samo ako rastvor preparata dospe (Peronospora destructor). direktno na telo gusenice. Preparat se brzo razlaže na svetlosti, posebno pri jačem UV zračenju, pa je njegova rezidualna kontaktna aktivnost mala. Stepen efikasnosti se Mogućnost mešanja povećavase dodavanjem mineralnog ulja ili okvašivača. Preparat može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP aktivne ili WG formulacijama, Nekoliko časova nakon unošenja materije ishranom, dolazi do prvo treba njih rastvoriti u malo vode, zatim uz paralize gusenice i prestanka ishrane, a uasledeća 2-3ostatak dana dolazi do ® vode dodati Bravo 720 SC. Kada se preparat meša EC njihovog uginuća, ali ubrzo nakon ishrane oprskanim lišćemsa štetne ® formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo 720 SC u gusenice prestaju da se hrane i ne nanose dalje štete. U slučaju prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati veće brojnosti štetočina, preporučuje se da se u usevu paradajza sa preparatima®koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora 095 SG primeni u dva uzastopna tretmana, prvo i kupusa Affirm nakon utrošiti odmah pripreme. tretiranje izvesti u vreme pojave prvih gusenica štetočine, a drugo 7-10 dana nakon prvog.

Primena koji se primenjuje u

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

Fitotoksičnost

Bravo® 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni uNapomene: naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene. • U  kombinaciji s mineralnim uljima, preparat se ne sme

primenjivati s fungicidima na bazi kaptana i sumpora Karenca

• Zbog  moguće ukrštene rezistentnosti, alternativno Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14Avermektina dana ne primenjivati insekticide na bazi drugih za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan • Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena za šećernu repu. •A  ffirm® 095 SG nije fitotoksičan za gajene biljke

PREDNOSTI

12 x 1 l

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme Usev/ Zasad

Količina primene

sam preparat Karenca 1,5-2,0 l/ha, ili u 3 dana za kupus, paradajz i papriku kombinaciji: 0,75 l/ha Šećerna + 0,3 l/ha preparata repa na bazi Difenokonazol + Propikonazol (150+150 g/l)

Usev/ Zasad Paradajz Kupus Paradajz Krastavac i Luk Paprika

Količina primene

1,5-2,5 l/ha 1,5-2 kg/ha (uz dodatak 1,5-2,0 l/ha okvašivača)

Vreme primene

Utrošak vode

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Napomena

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku godine, sa intervalom između dva Štetočina Vreme primene Utrošak vode Napomena tretiranja od Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje 600-1000 l/ha 7-12 dana. kupusar plamenjače (Phytophtora infestans) Interval između (Pierris brassicae) Maksimalno Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima dva tretiranja ne U vreme pojave 3 puta u toku od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače 400 l/ha sme biti duži od prvih gusenica godine na istoj pamukova sovica krastavca (Pseudoperanospora cubensis), 200 do 400 l/ha 14 dana površini (Helicoverpa armigera)plamenjače luka za suzbijanje (Peronospora destructor)


12

Lamda-cihalothrin (50 g/l) + Hlorantraniliprol (100 g/l) Suspenzija kapsula (ZC)

Primena Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid koji deluje digestivno s malim kontaktnim dejstvom. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje u suzbijanju gusenica i nekih tvrdokrilaca. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistetnost štetnih insekata. Kombinacija ove dve aktivne materije je idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije.

Vreme pripreme Vreme primene Ampligo 150 ZC je određeno pojavom kukuruznog plamenca. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do 7-10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje brojnost pamukove sovice kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini. Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine.

Karenca 3 dana za paradajz, 7 dana za kukuruz šećerac

Zasad/usev u kojem se primenjuje

Kukuruz šećerac

Paradajz

Štetni organizam

Kukuruzni plamenac (Ostrinia nubilalis) Pamukova sovica (Helicovepra armigera)

- Pamukova sovica (Helicovepra armigerea) - Moljac paradajza (Tuta absoluta)

Količina primene

0,2 - 0,3 l/ha (2-3 ml na 100 m2 )

0,4 l/ha (4 ml na 100 m2)

Vreme primene

U vreme masovnog leta štetočine, najkasnije do razvoja zrna, kada približno sva zrna dostignu krajnju veličinu (faza 77 BBCH skale)

U vreme pojave štetočine, od početka cvetanja do pune zrelosti paradajza faze 51-89 BBCH skale

Način primene

Folijarno, svim tipovima nošenih i vučenih atomizera i prskalica visokog klirensa

Folijarno, svim tipovima prskalica

Utrošak vode

300-600 l/ha

300-600 l/ha (3-6 l na 100 m2)

Maksimalan broj tretiranja

Jednom u toku vegetacione sezone

Dva puta, na istoj površini u toku vegetacione sezone


Fungicidi

3 13

Za zaštitu povrćagde od štetočina Lepi se i ostaje treba iz zemljišta

hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC) Teflutrin (5 g/kg) Granule za drektnu primenu (G)

Primena Primena

Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni Force 0,5 G je insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje suzbijanje larvi skočibuba (žičnjaka) i grčica u usevu krompira, mrkve i kupusa. prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) Force 0,5 G repi je kontaktni, utrobni,nainhalacioni, zemljišni insekticid na šećernoj i plamenjače paradajzunesistemični (Phytophthora širokog spektra delovanja koji se koristi u usevu krompira i mrkve za suzbijanje infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) luku zemljišnih štetočina, larvi skočibuba (žičnjaka) primenom 12-15 kg/ha, odnosno (Peronospora destructor). 120-150 g na 100 m , unošenjem u zemljište pored semena ili krtola tokom setve mrkve i sadnjemešanja krompira, i u usevu kupusa za suzbijanje zemljišnih Mogućnost štetočina se larvimože skočibuba (žičnjaka) i larvi grčica količini 20-25 kg/ha tj. Preparat mešati sa preparatima naubazi triazola. 2 Kada se preparat meša sa WP iliu WG formulacijama, , unošenjem zemljište tokom setve ili sadnjom. Preparat 200-250 g na 100 m prvo treba njih u malo a zatim uz ostatak se primenjuje narastvoriti površinama gde jevode, pregledom zemljišta utvrđeno prisustvo više ® vode dodati Bravo 720 SC. 2 Kada se preparat meša sa EC od jedne larve štetočine na 1 m . formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u Primena se vrši depozitorima ili ručnim rasipanjem granula u zoni redova tokom prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati setve ili rasađivanja. Na istoj površini se može primeniti samo jednom u toku sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora godine,odmah istovremeno sa pripreme. setvom ili sadnjom. Rastvaranje granula u vodi ili neki utrošiti nakon drugi način primene kao što je razbacivanje granula po površini zemljišta nije dozvoljeno. Ako se preparat primenjuje depozitorima, u kontejner depozitora Fitotoksičnost za granularne insekticide koju su montirani sejalice i prethodno podešeni ® Bravo 720 SC nije fitotoksičan ako se na primeni određeni protok preparata, sipati određenu količinu granula direktno iz unanaznačeno vreme i u preporučenoj količini primene. originalnog pakovanja tako da kontejneri budu puni, ali ne i prepunjeni kako ne bi došlo do prosipanja granula u toku primene. Prilikom primene, redovno Karenca kontrolisati kroz uređaj depoziciju. Pri pojavi neravnomernog 12 x 1 l Karenca je protok 3 danagranula za krastavac za za konzerviranje, začepljenju depozitoraza ili drugom zastoju 7protoka, dana paradajz i krastavac salatu, 14 dananeophodno je odmah za luk (suzbijanje pegavosti lišća), 21 dan zaustaviti sejalicu i mrke otkloniti kvar. Nakon primene potpuno isprazniti i očistiti za šećernu repu. uređaje za depoziciju, kako preostale granula tokom noći ne bi upile vlagu iz vazduha, slepile se i dovele do začepljenja depozitora. 2

Prednosti • Širok spektar delovanja, suzbija sve zemljišne štetočine PREDNOSTI • Mala zavisnost od vremenskih i zemljišnih uslova (ne ispira se u zemljištu) • R  epelentno na zemljišne Odličandelovanje protektivni fungicid i neke nadzemne štetočine Širok spektar delovanja • N  ema ostataka u gajenim biljkama i hrani, čak i Možeu se primeniti u vegetacije kod primene usevima kratke velikom broju useva • P  rihvatljivo ulaganje u odnosu na moguće štete i Ne izaziva pojavu rezistentnosti vrednost proizvodnje zahvaljujući delovanju • D  ugotrajno delovanje, 2-3 u osetljviim na više procesa u meseca, ćeliji fazama klijanja, nicanja i ranog razvoja useva Ima superiornu formulaciju • Registrovan za primenu u velikom broju povrtarotporan na padavine, skihIzuzetno useva u nekim zemljama EU lepi se i ostaje tamo gde je potrebno sprečiti pojavu bolesti

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 x 1 l Usev/ Zasad

Karenca

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Napomena

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u u usevima krompira, mrkve i kupusa. Obezbeđena vremenom primene preparata Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima Tri do četiri kombinaciji: 0,75 l/ha Šećerna (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za puta, na istoj + 0,3 l/ha preparata 200 do 400 l/ha repa suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe površini, u toku gona bazi Difenoko(Cercospora beticola) Usev/ Zasad Količina Štetočina Utrošak vode Vreme primene dine, sa intervalom nazol primene + Propikonazol između dva (150+150 g/l) Direktna primenatretiranja granula, od 12-15 kg/ha Larve skočibiba (žičnjaci) U toku sadnje Krompir Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje bez rastvaranja u 7-12 vodi dana. Paradajz 1,5-2,5 l/ha 600-1000 l/ha plamenjače (Phytophtora infestans) Interval između Direktna primena granula, U toku sadnje Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima 12-15 kg/ha tretiranja ne Mrkva Larve skočibiba (žičnjaci) bez rastvaranjadva u vodi od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače sme biti duži od Krastavac 1,5-2,0 l/ha krastavca (Pseudoperanospora cubensis), 200 do 400 l/ha 14 dana i Luk Kupus 20-25 kg/ha Larve skočibiba (žičnjaci) U toku setve, Direktna primena granula, za suzbijanje plamenjače luka Larve gundelja (grčice) bez rastvaranja u vodi (Peronospora destructor) odnosno rasađivanja


14

abamektin (18 g/l) Koncentrovana emulzija (EC)

Primena Vertimec® 018 EC (Abamektin) je nesistemični, translaminarni, kontaktni i utrobni insekticid i akaricid, za primenu u usevu pasulja za suzbijanje običnog paučinara (Tetranychus urticae) i atlantskog paučinara (Tetranychus atlanticus). Deluje na sve pokretne stadijume insekata koji se aktivno hrane. Nakon unosa Abamektin-a u telo insekta, odmah dolazi do prestanka ishrane, a insekt ugine za 2-4 dana. Napomene: • Vertimec® 018 EC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama • Preparat se može primenjivati u svim tipovima ručnih i motornih prskalica i atomizera • Obzirom da ovo sredstvo nema sistemično delovanje, važno je obezbediti dobru pokrivenost biljaka rastvorom preparata • Ne sme se primenjivati u vreme cvetanja useva i zasada zbog opasnosti od trovanja pčela • Tretman se izvodi pri oblačnom vremenu ili predveče

Mogućnost mešanja Preparat se može mešati s većinom insekticida, akaricida i fungicida za primenu u povrtarstvu, pre primene mešavine proveriti eventualnu osetljivost sorte ili hibrida. Ne sme se mešati s fungicidima na bazi kaptana i sumpora.

Karenca 7 dana za pasulj.

Usev/ Zasad

Pasulj

Količina primene

0,3-0,5 l/ha

Štetočina

atlantski paučinar (Tetranychus atlanticus )

Vreme primene

U vreme pojave pojedinačnih grinja ili pojave prvih kolonija na listovima

Utrošak vode

300-400 l/ha

Napomena Vertimec® 018 EC se može na istoj površini primeniti 2 puta u toku vegetacije, uz razmak između tretiranja od 8-10 dana


Fungicidi

3 15

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena Primena

® VoliamTargo 063(Hlorotalonil) SC je insekticid sa kontaktnim i utrobnim delovanjem Bravo 720 ®SC je kontaktni preventivni fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje koji se primenjuje u: prouzrokovača siveza pegavosti (Cercospora beticola) • usevu paradajza, suzbijanjelista moljca paradajza (Tuta absoluta), u nakoncentraciji šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora 0,08-0,1%, odnosno u količini od 80-100 ml u 100 l vode, infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku uz dodatak okvašivača. (Peronospora destructor).

Vreme pripreme Mogućnost mešanja

Vreme primene određuje pojava i razvoj štetočine, i određuje se na osnovu Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WPprvih ili WG formulacijama, ulova leptira štetočine na osnovu oštećenja koje na listovima ili plodovima prvo trebapravi njih gusenica. rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak paradajza vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u Način delovanja prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati Abamektin se nakon usvaja u list, ali nema kretanja biljnim sokovima, sa preparatima koji primene sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmahmaterija nakon deponuje pripreme.između lica i naličja lista, praveći rezervoar već se aktivna i obezbeđujući dugotrajno delovanje na insekte koji se hrane sisanjem biljnih

sokova. Hlorantraniliprol je aktivna materija s novim mehanizmom delovanja, Fitotoksičnost ® Bravo 720 SC nijeza fitotoksičan ako se koji primeni pa je odlično rešenje suzbijanje insekata su već manje osetljivi prema uvelikom naznačeno vreme i u preporučenoj količini broju drugih aktivnih materija. Ima odličnoprimene. delovanje na jaja i larve,

a kod nekih štetočina i na odrasle insekte. Najbolje vreme primene je pre

Karenca polaganja jaja i na počektu piljenja gusenica. Ima kontaktno i utrobno

Karenca 3 dana za krastavac za konzerviranje, delovanje.jeUsvajanje i deponovanje u unutrašnjost lista obezbeđuje da 12 je x 1 l 7preparat dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana zaštićen od spiranja kišom i otporan na fotorazgradnju. Na ovaj za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan način obezbeđuje se duže delovanje preparata. za šećernu repu.

PREDNOSTI Prednosti • Dobru kontrolu najvažnijih štetočina jednim preparatom Odličan protektivni • Manji broj tretmana i niži nivofungicid ostataka insekticida u biljnoj proizvodnji Širok spektar delovanja • Veću uštedu novca i vremena u zaštiti od Može se primeniti u insekata velikom broju useva • Ovilarvicidna aktivnost Ne izaziva pojavu rezistentnosti • Brzo deluje –manje šteta zahvaljujući delovanju na procesa u ćeliji • Snažan protivviše Lepidoptera • Dugo delovanje –manji broj tretmana Ima superiornu formulaciju • Postojan u kritičnim vremenskim uslovima Izuzetno otporan na padavine, • Odličan lepi alat za pojave sesprečavanje i ostaje tamo gderezistencije je potrebno sprečiti dozama i • Nije fi totoksčan u preporučenim pojavu bolesti vremenu primene • Selektivan prema većini predatora

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Karenca 3 dana za paradajz. Usev/ Zasad

Šećerna

Usev/ repa Zasad

Paradajz Paradajz

Krastavac i Luk

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Napomena

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima Tri do četiri kombinaciji: 0,75 l/ha (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za puta, na istoj + 0,3 l/ha preparata 200 do 400 l/ha Količina Vreme Utrošak suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe Štetočina površini, na bazi Difenokoprimene primene vode u toku go(Cercospora beticola) dine, sa intervalom nazol + Propikonazol Vreme primene : između dva (150+150 g/l) na osnovu ulova leptira tretiranja u koncentraciji 0,08-0,1%, 200 do 400 l/ha vode,od Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje Moljac Paradajza štetočine na feromonskoj klopci l/ha 1,5-2,5 l/ha od 600-1000 7-12 dana. odnosno u količini uz dodataka okvašivača plamenjače (Phytophtora infestans) (Tuta absoluta) ili na osnovu prvih oštećenja na Interval između 80-100 ml na 100 l vode listovima ili plodovima Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima dva tretiranja ne paradajza koje pravi gusenica. od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače sme biti duži od 1,5-2,0 l/ha krastavca (Pseudoperanospora cubensis), 200 do 400 l/ha 14 dana za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)


16

Primena Isabion® je specijalno đubrivo na bazi aminokiselina. Koristi se u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze. Može se primeniti foliarno ili zalivanjem. Isabion® se primenjuje u vreme važnih fizioloških stanja biljaka i veće biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, kao što su faze rasađivanja, cvetanja, formiranja plodova, krtola, lukovica, sazrevanja i promena boje plodova ili tokom stresnih uslova za biljku (niske temperature, nedostatak hraniva, vode, pojava bolesti i štetočina, fitotoksije). Isabion® se može primenjivati na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru (staklenici, plastenici) pri proizvodnji rasada, kao i nakon rasađivanja biljaka.

Mogućnosti mešanja Može se mešati s drugim jedno i višekomponentnim folijarnim đubrivima, kao i većinom sredstava za zaštitu biljaka. Izbegavati mešanje s fungicidima na bazi bakra i mešanje sa više od tri preparata za zaštitu biljaka. Izbegavati i zajedničku primenu s preparatima na bazi sumpora, jakim oksidacionim sredstvima i sredstvima za zaštitu bilja iz grupe nitro derivata (dinokap), prepratima na bazi klopiralida i preparata na bazi mineralnih ulja. Pre mešanja s drugim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, preporučuje se prethodna proba fizičke kompatibilnosti i provera selektivnosti za useve.

Fitotoksičnost Nema posebnih ograničenja osim opisanih pri mešanju sa navedenim supstancama.

Karenca Obezbeđena vremenom primene.

Usev/ Zasad Kupus, mrkva Salata, spanać Crni i beli luk Krastavac, lubenica, dinja, tikvica

Vreme primene

Količina primene

Prvu primenu početi posle rasađivanja kupusa, odnosno kada je koren mrkve veličine olovke, i to s manjom količinom

3-4 l/ha

Nastaviti sa dva tretmana u kupusu u intervalu od 20 dana, odnosno sa 3-4 tretmana u mrkvi sa razmakom između tretmana od 15-20 dana kada se primenjuje pri proizvodnji rasada, i to s prvim tretmanom u vreme razvijena 3-4 lista Potapanjem lukovica pre sadnje u 3% rastvor ovog sredstva, u trajanju 4-5 časova

2 l/ha 2-3 l/ha

Nakon nicanja biljaka primenjuje se svakih 20 dana Prva primena posle rasađivanja

2,5 l/ha

U vreme cvetanja, formiranja plodova i sazrevanja

3 l/ha


Fungicidi

Program zaštite paradajza i paprike ZAŠTITA PARADAJZA I PAPRIKE

3

insekticidi fungicidi herbicidi

Lepi se i ostaje gde treba nedostatak hraniva

proizvodnja hlorotalonil (720 g/l) rasada Koncentrovana suspenzija (SC)

rasađivanje

zametanje plodova

cvetanje

Kukuruzni plamenac, pamukova sovica, moljac paradajza

0,1 %

Plamenjača i crna Primena pegavost lista

2,5-3 l/ha

1,5-2 l/ha

1 kg/ha

® Bravo 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni Siva plesan, bela trulež fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje Pepelnica prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora Plesnivost lista, antraknoza i siva pegavostkrastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku infestans), Povećanje prinosadestructor). BRAVO (Peronospora

i kvaliteta plodova

2-3 l/ha 0,2 %

2-3 l/ha

pred berbu

+

0,15%

Okvašivač

2,5 l/ha

0,75 l/ha 2,5 l/ha

0,8 kg/ha 2,5 l/ha

2,5 l/ha

2,5-3 l/ha 2-3 l/ha

2-3 l/ha

Mogućnost mešanja

insekticidi Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kadafungicidi se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vodeherbicidi dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u nedostatak hraniva proizvodnja prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Nerasađivanje sme se mešati cvetanje rasada sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme. Bela mušica, lisne vaši

sazrevanje

160-180 g/ha

PREDNOSTI

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji + ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde formiranje plodova

sazrevanje

pred berbu

160-180 g/ha

Fitotoksičnost Kukuruzni plamenac, pamukova sovica

® Bravo 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni Povećanje prinosa kvaliteta plodovavreme i u preporučenoj u i naznačeno količini primene. 2-3 l/ha 2-3 l/ha

Karenca

Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu.

0,15%

2-3 l/ha

Okvašivač

2-3 l/ha

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

12 x 1 l

Program zaštite graška i pasulja

ZAŠTITA GRAŠKA I PASULJA

insekticidi Usev/ Zasad fungicidi herbicidi Šećerna

repa

nedostatak hraniva

Paradajz

Lisne vaši Grinje

Krastavac

i Luk Povećanje prinosa i kvaliteta plodova

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata na bazi Difenokonazol + Propikonazol seme i setva (150+150 g/l)

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans)

600-1000 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze 2 prava lista0,75-1 za suzbijanje plamenjače l/ha krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka 3 l/ha 3 l/ha (Peronospora destructor)

200 do 400 l/ha

1,5-2,5 l/ha

nicanje

3-6 listova

160-180 g/ha

1,5-2,0 l/ha

cvetanje

formiranje mahuna

160-180 g/ha

0,75-1 l/ha

3 l/ha

Napomena

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku godine, sa intervalom pred berbu između dva tretiranja od 7-12 dana. Interval između dva tretiranja ne sme biti duži od 14 dana


ZAŠTITA KRASTAVACA ZAŠTITA KRASTAVACA insekticidi fungicidi insekticidi herbicidi fungicidi

Program zaštite krastavca i kupusnjača Program zaštite krastavca i kupusnjača

nedostatak hraniva herbicidi insekticidi nedostatak hraniva fungicidi insekticidi Plamenjača

rasad

posle rasađivanja

rast biljaka i razvoj listova

cvetanje

mladi plodovi

sazrevanje

rasad

posle rasađivanja

rast biljaka i razvoj listova

cvetanje

mladi plodovi

sazrevanje

0,15 %

1,5 – 2 l/ha

0,25 %

0,15 %

1,5 – 2 l/ha

0,25 %

herbicidi fungicidi Siva plesan, bela trulež Plamenjača nedostatak hraniva herbicidi Pepelnica Siva plesan, bela trulež

rasad

nedostatak hraniva Pegavost lista i Pepelnica crna trulež stabljike

posle rasađivanja

rast biljaka i razvoj listova

rasad

posle rasađivanja

rast biljaka i 0,25 % cvetanje razvoj listova

Plamenjača Povećanjelista prinosa Pegavost i icrna kvaliteta truležplodova stabljike Siva plesan, bela trulež Plamenjača Povećanje prinosa i kvaliteta plodova Pepelnica Siva plesan, bela trulež

ISABION 0,15 %

ISABION 0,2 %

ISABION 0,15 %

ISABION 0,2 %

0,25-0,3 2,5 l/ha % 0,25-0,3 2,5 l/ha %

3 l/ha % 0,25-0,3 3 l/ha % 0,25-0,3

Povećanje fungicidi prinosa i kvaliteta plodova

cvetanje

0,25 %

0,75 l/ha

sazrevanje

pred berbu

mladi plodovi

sazrevanje 0,25 %

pred berbu

0,25 %

ISABION

ISABION

0,25 %

ISABION 0,08 %

3 l/ha % 0,25-0,3

0,75 l/ha

mladi 0,08 % 0,25 % plodovi

ISABION

3 l/ha 0,25-0,3 0,25 % %

pred berbu

0,25 %

0,25 %

0,25 % 0,25 %

3 l/ha % 0,25-0,3

0,25 %

3 l/ha % 0,25-0,3

0,08 % 0,25 %

Pegavost lista i insekticidi Pepelnica crna trulež stabljike Povećanje prinosa Pegavost lista i fungicidi insekticidi icrna kvaliteta truležplodova stabljike

0,08 %

pred berbu

0,25 %

0,25 %

ISABION

ISABION

ISABION

ISABION

ISABION

ISABION

ISABION

ISABION

ZAŠTITA KUPUSNJAČA ZAŠTITA KUPUSNJAČA 0,25-0,3 2,5 l/ha % 0,25-0,3 2,5 l/ha %

3 l/ha % 0,25-0,3 3 l/ha % 0,25-0,3

3 l/ha 0,25-0,3 0,25 % % 3 l/ha % 0,25-0,3

3 l/ha % 0,25-0,3

0,25 % 0,25 %

3 l/ha % 0,25-0,3

insekticidi fungicidi insekticidi herbicidi fungicidi nedostatak hraniva herbicidi nedostatak hraniva Buvaci, lisne vaši, muve, stenice Buvaci, Kupusarlisne vaši, muve, stenice

proizvodnja rasada

rasađivanje

razvoj lisne mase

formiranje glavice

sazrevanje

pred berbu

proizvodnja rasada

rasađivanje

razvoj lisne mase

formiranje glavice

sazrevanje

pred berbu

160-180 g/ha

160-180 g/ha

160-180 g/ha

1,5 kg/ha 160-180 g/ha

+ okvašivač

Lisne sovice, kupusari Kupusar

1,5 kg/ha

Plamenjača Lisne sovice, kupusari

Povećanje prinosa Travni korovi i kvaliteta plodova Povećanje prinosa i kvaliteta plodova

1,5 kg/ha

2,5 l/ha

Pegavost lista Plamenjača Travni korovi Pegavost lista

+ okvašivač

2,5 l/ha

1,5 kg/ha

+ okvašivač + okvašivač

2,5 l/ha

0,8 l/ha jednogodišnje trave; 2,51,3 l/hal/ha divlji sirak iz rizoma 0,83-4 l/hal/ha jednogodišnje trave;3-4 1,3 l/ha l/ha divlji sirak iz rizoma 3-4 l/ha 3-4 l/ha

3-4 l/ha

3-4 l/ha


Fungicidi

3

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku (Peronospora destructor).

Mogućnost mešanja

PREDNOSTI

Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

Fitotoksičnost

Bravo® 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene.

Karenca

Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu.

12 x 1 l

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

Usev/ Zasad

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Šećerna repa

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata na bazi Difenokonazol + Propikonazol (150+150 g/l)

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Paradajz

1,5-2,5 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans)

600-1000 l/ha

1,5-2,0 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

200 do 400 l/ha

Krastavac i Luk

Napomena

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. Interval između dva tretiranja ne sme biti duži od 14 dana


ZAŠTITA MRKVE insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva seme i setva

nicanje i mlade biljke

Siva i crna pegavost lista

2,5 l/ha

Pepelnica Povećanje prinosa i kvaliteta plodova

intenzivan razvoj

formiranje lisne mase

1 l/ha

2,5 l/ha 2,5 l/ha

1 l/ha 3 l/ha

U proizvodnji povrća

sa Vama

plodonošenje

3 l/ha

vađenje


Fungicidi

3

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku (Peronospora destructor).

Koristite sredstva za zaštitu bilja na bezbedan način za ljude, životinje i životnu sredinu. Pre primene proizvoda obavezno pročitati etiketu i uputstvo za upotrebu na pakovanju. Za detaljnije informacije, preporuke i stručnu pomoć obratite se našoj stručnoj službi. Ova brošura je informativnog karaktera. Ne možemo snositi odgovornost PREDNOSTI za eventualne štamparske greške. Proizvođač i njegov zastupnik ne mogu snositi odgovornost za fungicid štetu nastalu Odličan protektivni nepravilnim rukovanjem, skladištenjem, transportom i primenom sredstva, kao Širok spektar delovanja i usled pojave smanjene osetljivosti ili Može se primeniti u otpornosti štetnih organizama. velikom broju useva

Mogućnost mešanja

Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.

✓ ✓ ✓ izaziva pojavu rezistentnosti ✓ NeTehničke zahvaljujući delovanju karakteristike na više procesa uhibrida ćeliji i navedene preporuke za gajenje su ✓ rezultat Ima superiornu formulaciju dugogodišnjeg iskustva i prakse iz naše zemlje ili susednih Izuzetno otporan na padavine, ✓zemalja. Usled različitih ili specifičnih lepi se i ostaje tamo gde

Fitotoksičnost

Bravo® 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene.

Karenca

12 x 1 l

Luk

Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu.

uslovajeproizvodnje, uticaja vremenskih potrebno sprečiti pojavu bolesti uslova u pojedinim godinama, kao i različitog nivoa tehnologije kod proizvođača, može doći do odstupanja od navedenih podataka, tako da proizvođač Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale razlike. Informaciju o raspoloživosti semena za prodaju potražite kod naše Utrošak vode Napomena stručne službe.

Usev/ Zasad

Količina primene

Vreme primene

Šećerna repa

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata na bazi Difenokonazol + Propikonazol (150+150 g/l)

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Paradajz

1,5-2,5 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans)

600-1000 l/ha

1,5-2,0 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

200 do 400 l/ha

Krastavac i Luk

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. Interval između dva tretiranja ne sme biti duži od 14 dana


AMISTAR TEHNOLOGIJA - UVEK ISPRED

Dokazano bolje od generike

Dokazano bolje od generike

Generičkih kopija nema stalan kvalitet aktivne materije tokom vremena

Generičkih proizvoda može biti oštećeno čuvanjem pri niskim temperaturama

Generičkih proizvoda ima pojavu taloženja

Tehnologija omogućava najbolju efikasnost u polju

Tehnologija je sigurna za korišćenje korišćenje bez brige

Generičke kopije imaju visoki rizik od začepljenja dizni, jer sadrže veće čestice koje se ne rastvaraju u vodi

Generičke kopije uzimaju korisnicima više vremena za upotrebu

Dokazano bolje od generike

Amistar tehnologija, koju čine fungicidi sa azoksistrobinom, nastavalja da pruža najviše i najbolje, kroz stalni kvalitet aktivne materije i formulisanih preparata.

Generička kopija ne ispunjava standarde čistoće aktivne materije i formulisanih proizvoda

Generičkih kopija je kontaminirano sa nepoznatim hemikalijama

Dokazano bolje od generike

Azoksistrobin je preko dve decenije jedna od najviše korišćenih aktivnih materija u velikom broju useva, preko 100 u celom svetu, u cilju suzbijanja još većeg broja oboljenja gajenih biljaka. Sa uspehom se primenjuju fungicidi koji sadrže azoksistrobin, pod nazivom Quadris, Ortiva, Amistar, Quilt. Dokazivali su svoju vrednost omogućavajući poljoprovrednicima veći prinos i bolji kvalitet. Ne samo u suzbijanju uzročnika skoro svih oboljenja gajenih biljaka, pepelnice, rđe, pegavosti, plamenjaču, ... nego i pomažući da biljke uspešnije prođu period stresa, kroz bolje iskorišćenje vodnog režima, procesa fotosinteze i suše.

Tehnologija je spremna za upotrebu

Tehnologija je dostojna poverenja

Pakovanja - naš S-pacTM - je dodatna garancija dugotrajnosti, stabilnosti, bezbednosti i sigurnosti.

Podaci su dobijeni analizom velikog broja generičkih kopija preparata na bazi azoksistrobina u svetu.

Generička proizvoda nema u sebi potrebne dodatke (ađuvante), važne za stabilno čuvanje, održavanje kvaliteta pri niskim temperaturama, dobro rastvaranje, sprečavanje stvaranja pene tokom primene, zadržavanje na površini biljnih delova i usvajanje u njih.


Fungicidi

3

Lepi se i ostaje gde treba hlorotalonil (720 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Primena

Bravo® 720 SC (Hlorotalonil) je kontaktni preventivni fungicid s protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Cercospora beticola) na šećernoj repi i plamenjače na paradajzu (Phytophthora infestans), krastavcu (Pseudoperonospora cubensis) i luku (Peronospora destructor).

Mogućnost mešanja

PREDNOSTI

Preparat se može mešati sa preparatima na bazi triazola. Kada se preparat meša sa WP ili WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti u malo vode, a zatim uz ostatak vode dodati Bravo® 720 SC. Kada se preparat meša sa EC formulacijama potrebno je prvo rastvoriti Bravo® 720 SC u prskalici, a zatim dodati drugi preparat. Ne sme se mešati sa preparatima koji sadrže ulje. Pripremljenu količinu rastvora utrošiti odmah nakon pripreme.

✓ Odličan protektivni fungicid ✓ Širok spektar delovanja Može se primeniti u ✓ velikom broju useva pojavu rezistentnosti ✓ Ne izaziva zahvaljujući delovanju na više procesa u ćeliji ✓ Ima superiornu formulaciju otporan na padavine, ✓ Izuzetno lepi se i ostaje tamo gde

Fitotoksičnost

Bravo® 720 SC nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenoj količini primene.

Karenca

Karenca je 3 dana za krastavac za konzerviranje, 7 dana paradajz i krastavac za salatu, 14 dana za luk (suzbijanje mrke pegavosti lišća), 21 dan za šećernu repu.

12 x 1 l

je potrebno sprečiti pojavu bolesti

Usev/ Zasad

Količina primene

Vreme primene

Utrošak vode

Šećerna repa

sam preparat 1,5-2,0 l/ha, ili u kombinaciji: 0,75 l/ha + 0,3 l/ha preparata na bazi Difenokonazol + Propikonazol (150+150 g/l)

Preventivno ili pri pojavi prvih pega na listovima (prvi simptomi) i uslova za dalje širenje oboljenja za suzbijanje sive pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

200 do 400 l/ha

Paradajz

1,5-2,5 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu za suzbijanje plamenjače (Phytophtora infestans)

600-1000 l/ha

1,5-2,0 l/ha

Kada se ostvare uslovi za zarazu, a u kornišonima od faze 2 prava lista za suzbijanje plamenjače krastavca (Pseudoperanospora cubensis), za suzbijanje plamenjače luka (Peronospora destructor)

200 do 400 l/ha

Krastavac i Luk

Napomena

Tri do četiri puta, na istoj površini, u toku godine, sa intervalom između dva tretiranja od 7-12 dana. Interval između dva tretiranja ne sme biti duži od 14 dana


Profile for Syngenta Srbija

Syngenta zaštita povrća (brosura)  

Syngenta zaštita povrća brosura

Syngenta zaštita povrća (brosura)  

Syngenta zaštita povrća brosura