Page 3

Elitna selekcija – nova klasa hibrida Višestruki

Mnogo više od zaštite od nedostatka vlage

Hibridi sa izvanrednim agronomskim

Efikasnije

Osiguranje

U optimalnim uslovima obezbeđuje maximalne prinose dok u uslovima povremenog ili dužeg nedostatka vlage stabilizuje nivo prinosa na višem nivou u odnosu na standardne hibride!

načini borbe sa nedostatkom vlage tokom vegetacije

karakteristikama

stabilnosti

prinosa tokom sušnih perioda

3

pretvaranje dostupne

vode u zrno

Profile for Syngenta Srbija

Hibridi i zaštita kukuruza sa rezultatima ogleda 2020.  

Syngenta ARTESIAN™™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju ši...

Hibridi i zaštita kukuruza sa rezultatima ogleda 2020.  

Syngenta ARTESIAN™™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju ši...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded