Page 1

Katalog kukuruz 2020.


Hibridi kukuruza

Uvodna reč Artesian tehnologija

Hibridi kukuruza SY Chorintos SY Orpheus NK Pako SY Carioca SY Bilbao SY Atomic SY Zoan SY Andromeda SY Jullen Tretman semena Force 20 CS Silaža kukuruza

2

3 4

Zaštita kukuruza Dual Gold 960 EC

Gardoprim Plus Gold 500 SC

8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718

Calaris Pro Camix 560 SE Lumax 537.5 SE Milagro Plus Banvel 480 S Peak 75 WG Ampligo 150 ZC Quilt Xcel 263 SE Force 1.5 G Maxim XL 035 FS Maxim Quattro Isabion Program zaštite kukuruza

22 23 24 25 26 27 28 28 29 30 31 32 32 32 34

Hibridi kukuruza

3

Poštovani proizvođači i agronomi! Tek na kraju svake proizvodne godine mogu da se saberu i oduzmu rezultati ulaganja i dobijenog. Ono što nas čini ponosnim je veliki broj vrhunskih rezultata nove generacije Artesiantm Syngenta hibrida koji su mnogima od Vas doneli izuzetno povoljnu kalkulaciju. Godina je bila specifična sa suvim prolećem, hladnim vremenom u početnim fazama razvoja i velikim izazovima u vreme oplodnje i nalivanja zrna, ali su ostvareni prinosi i zadovoljsto onih koji su se odlučili za Syngenta hibride kukuruza na izuzetno visokom nivou. Kao i prethodnih godina i za 2020. godinu kompanija Syngenta Vam je spremila izvanrednu ponudu koja uključuje tretman semena insekticidom Force 20 CS i vrhunskim fungicidom Maxim Quattro! Ovom publikacijom želimo da Vam još više približimo našu ponudu hibrida kukuruza i preparata iz segmenta zaštite kukuruza od korova, bolesti i štetočina. Uspešnu predstojeću sezonu želi Vam,

Vaša


Hibridi kukuruza

Efikasno pretvaranje dostupne vode u zrno! Stresni uslovi, uključujući sušu, u bilo kojoj fazi razvoja biljke mogu dovesti do smanjenja prinosa. ARTESIANTM hibridi kompanije SYNGENTA pomažu u optimizaciji upotrebe raspoloživih vodnih resursa tokom vegetacije. ARTESIANTM pretvara vodu u zrno efikasnije od drugih hibrida kukuruza.

Kako nedostatak vode utiče na razvoj kukuruza:

4

Elitna selekcija – nova klasa hibrida

Kako ArtesianTM hibridi optimalno koriste dostupnu vlagu:

Dolazi do nepotpunog ili nepravovremenog formiranja/izlaska svile što vodi ka lošijoj oplodnji

Poboljšana sinhronizacija otpuštanja polena i svilanja garantuje bolju oplodnju

Smanjena sinteza ugljenih hidrata dovodi do lošijeg završavanja klipova i formiranja zrna

Optimalnim i efikasnim korišćenjem vode i distribucijom hranjivih resursa kroz biljke pospešuje se bolje formiranje klipova i zrna (prinos)

Nedostatak vode vodi ka uvijanju biljaka i listova što narušava proces fotosinteze i pravilan razvoj

Jak korenov sistem uz optimalno korišćenje dostupne vode obezbeđuje pravilan razvoj biljaka

Usporavanje procesa razvoja i borba sa stresom negativno utiču na porast i pravilan razvoj biljaka

Optimizacija porasta i održavanje dobrog opšteg zdravstvenog stanja biljaka predstavlja jedan od ključnih faktora u borbi sa nedostatkom vlage

Smanjena apsorpcija utiče na manje usvajanje vode i hranjivih materija putem korena

Hibridi kukuruza

5

Poboljšano usvajanje i distribucija vode i hraniva preko moćnog korenovog sistema

Višestruki

Mnogo više od zaštite od nedostatka vlage

Hibridi sa izvanrednim agronomskim

Efikasnije

Osiguranje

U optimalnim uslovima obezbeđuje maximalne prinose dok u uslovima povremenog ili dužeg nedostatka vlage stabilizuje nivo prinosa na višem nivou u odnosu na standardne hibride!

načini borbe sa nedostatkom vlage tokom vegetacije

karakteristikama

stabilnosti

prinosa tokom sušnih perioda

pretvaranje dostupne

vode u zrno


Hibridi kukuruza


Hibridi kukuruza SY Chorintos

8 Prosečni prinosi SY Chorintos po regionima u Srbiji

FAO 300 I ZUBAN SIGURAN RANI I VISOK PRINOS! Artesian hibrid, sa odličnim potencijalom za prinos

Severna Bačka 10,900

Odlikuju ga odlična adaptabilnost i tolerantnost na stres Dokazana stabilnost u različitim uslovima proizvodnje obezbeđuje siguran profit, prvi-rani prihod Odlikuje se brzim početnim porastom, jakim korenom i čvrstim stablom tolerantnim na najznačajnije bolesti

Severni Banat 10,400 Srednji Banat 10,700

Zapadna Bačka 11,200

Formira lepo završene klipove sa 16 do 18 redova, uz veliki broj pravilno oblikovanih zrna sa dosta antocijana (crvenkaste boje) Odlikuje se i odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti klipa i zrna, npr. Fusarium sp., mogućnost bezbedne ishrane stoke, sigurno lagerovanje i trgovinu Dosta brzo otpušta vlagu, što omogućava i nešto ranije skidanje u odnosu na druge hibride Višenamenski hibrid pogodan je za ranu setvu, može se koristiti i za postrnu setvu kako za silažu tako i za zrno

Južna Bačka 11,400 Srem 11,334

Južni Banat 10,887

Mačva 10,890 Istočna Srbija 10,780 Zapadna Srbija 11,050 Centralna Srbija 10,700

Hibridi kukuruza

9

SY Orpheus

FAO 370 I ZUBAN HIBRID ZA VEĆI PRINOS! SY Orpheus, kao hibrid iz porodice Artesian, odlikuje se stabilnošću prinosa u različitim uslovima proizvodnje Hibrid sa visokim potencijalom za prinos uz optimalno otpuštanje vlage

Mačva 10,995

Kada je u pitanju tolerantnost na Fusarium sp. (obe forme), SY Orpheus je jedan od lidera na tržištu

Zapadna Srbija 11,340

Bezbedan kako za skladištenje ili ishranu stoke tako i za sigurnu trgovinu Preporuka za setvu je ranije do optimalno vreme

Optimalni sklop

70 - 78 000 biljaka/ha

Optimalni sklop

68 - 78 000 biljaka/ha

Razmak u redu

17 – 20 cm

Razmak u redu

18 – 21 cm

za silažu

Severni Banat 10,400

Formira klip sa 16-18 redova duboko usađenih zrna, velike apsolutne mase uz odličan randman

Dobar je prethodnik za pšenicu

za klip

Severna Bačka 11,900

Poseduje izuzetne agronomske osobine, jak Srednji Banat 11,000 korenov sistem i brz početni porast (Vigor), Zapadna Bačka 12,200 formira čvrsto i jako stablo Južna Bačka 11,900 Stablo je odlične otpornosti na bolesti i poleganje Južni Banat 11,054 Formira stablo velike lisne mase i poseduje Srem 11,529 odličan „Stay green“

Za svoju grupu zrenja ima izuzetno dobro razvijenu stabljiku i lisnu masu pa je siguran izbor za silažu čitave biljke u postrnoj setvi,

za zrno

Prosečni prinosi SY Orpheus po regionima u Srbiji


Hibridi kukuruza NK Pako

10

FAO 490 I ZUBAN STANDARD TOLERANTNOSTI NA STRES! Sinonim standarda za sigurnost prinosa, može se preporučiti za sve intenzitete i uslove proizvodnje Odlikuju ga izuzetno jak korenov sistem, čvrsto stablo, niže postavljen klip i optimalno vreme cvetanja za naše uslove

Prosečni prinosi NK Pako po regionima u Srbiji

Severna Bačka 10,600 Severni Banat 10,700

Mačva 10,910 Istočna Srbija 10,887 Zapadna Srbija 11,230

Optimalni sklop

70 - 80 000 biljaka/ha

Razmak u redu

18 – 21 cm

SY Carioca

NOVA ZVEZDA ZA STABILAN I VISOK ROD!

Centralna Srbija 10,930

Poseduje odličan agronomski paket i adaptabilnost na različite uslove gajenja

za klip

za silažu

Severna Bačka 11,200 Severni Banat 11,000

Hibrid vrhunskog potencijala za prinos Formira dobro ukorenjene, jake biljke impresivne strukture sa čvrstim stablom optimalne visine i visoke tolerantnosti na najznačajnije bolesti i poleganje

Zapadna Bačka 12,400

Formira veliku lisnu masu, sa uspravnim i dugačkim listovima uz odličan „Stay green“ Optimalno korišćenje vode tokom celokupne vegetacije uz ranije cvetanje obezbeđuje stabilnost i prinos Formira duge klipove sa krupnim pravilnim zrnom, velike apsolutne mase i optimalnim randmanom Poseduje odličnu osobinu „kompenzacije“, t.j. u slučaju ređeg sklopa formiraće nešto krupnije klipove i u određenoj meri „kompenzovati“ nedostatak sklopa i osigurati prinos Odličan nivo tolerantnosti na najznačajnije bolesti klipa i zrna obezbeđuje sigurnost za skladištenje, trgovinu ali i ishranu stoke

za zrno

Prosečni prinosi SY Carioca po regionima u Srbiji

FAO 520 I ZUBAN

Predstavnik NOVE generacije Syngenta Artesian hibrida

Srednji Banat 11,700 Svoju adaptabilnost i stabilnost iskazuje Zapadna Bačka 11,300 i odličnom reakcijom na repištima, čime retko koji hibrid može da se pohvali kao i u Južna Bačka 11,000 reonima gde ima pojave crvenila Južni Banat 11,978 Odličan je za berbu u klipu i kombajniranje Srem 11,123 u zrnu U intenzivnim uslovima proizvodnje treba ga sejati na 18 cm razmak u redu, dok u slučaju lošije agrotehnike treba ići na nešto ređi sklop, odnosno na razmak u redu od 21 cm

Hibridi kukuruza

11

Optimalni sklop

65 - 75 000 biljaka/ha

Razmak u redu

19 – 22 cm

Srednji Banat 11,900

Južna Bačka 12,300 Srem 12,105

Južni Banat 11,878

Mačva 11,913 Istočna Srbija 11,300 Zapadna Srbija 11,560 Centralna Srbija 10,930


Hibridi kukuruza SY Bilbao

12 Prosečni prinosi SY Bilbao po regionima u Srbiji ograničen broj lokacija zbog procesa registracije

FAO 570 I ZUBAN VRHUNSKA PETICA! Hibrid sa izuzetnim potencijalom za prinos

Klipovi su „flex“ tipa – u slučaju nedostatka sklopa formiranjem nešto većih i krupnijih klipova nadomestiće deo nedostatka i obezbediti prinos

Srednji Banat 13,700 Južna Bačka 12,400 Južni Banat 13,020

Odlikuje se krupnim zdravim zrnom sa velikom apsolutnom masom Odličan randman – mali udeo kočanke i duboko usađeno zrno Tolerantnost na najznačajnije bolesti stabla, klipa i zrna

NAGRAĐUJE U SVIM USLOVIMA

Istočna Srbija 14,070

Odlikuje se brzim početnim porastom i bržim zatvaranjem redova u odnosu na druge hibride

Ovaj hibrid za razliku od mnogih na tržištu se odlikuje i odličnim kvalitativnim parametrima potrebnim za dobijanje kvalitetne silaže

Optimalni sklop

65 - 75 000 biljaka/ha

Optimalni sklop

63 - 73 000 biljaka/ha

Razmak u redu

19 – 22 cm

Razmak u redu

20 – 23 cm

za silažu

Severni Banat 10,400 Zapadna Bačka 10,700

Karakteriše ga robusan habitus, široko, uspravno postavljeno lišće sa izvanrednim „Stay Green“-om što ga uz visok nivo produktivnosti čini odličnim izborom za silažu

Odlikuje se stabilnim i dobrim potencijalom za prinos sa pozitivnom reakcijom na kvalitetnija i bolja zemljišta

za klip

Severna Bačka 10,400

Formira dobro razvijen korenov sistem, dizajniran za optimalno korišćenje dostupne vode i jako, čvrsto stablo tolerantno na bolest

Visok nivo tolerantnost na najznačajnije bolesti stabla, klipa i zrna obezbeđuje kvalitenu i zdravu ishranu za stoku, omogućava bezbedno lagerovanje kako u zrnu tako i u klipu, ali i trgovinu

za zrno

Prosečni prinosi SY Atomic po regionima u Srbiji

FAO 580 I ZUBAN

Jedan od članova Artesian familije hibrida, odlikuje se odličnim agronomskim osobinama

Odlikuje se brzim početnim porastom

Formira dugačke, uniformne klipove sa 16 do 18 redova

SY Atomic

Izvanredan višenamenski hibrid iz kasne grupe 500

Konzistentan je u svim uslovima i nagrađuje svako dodatno ulaganje većim prinosom Formira biljke srednje visine sa optimalno postavljenim klipom

Hibridi kukuruza

13

Srednji Banat 10,500

Južna Bačka 11,200 Srem 11,821

Južni Banat 11,356

Mačva 11,342

Zapadna Srbija 11,676

Istočna Srbija 11,208

Centralna Srbija 11,344


Hibridi kukuruza SY Zoan

14

FAO 640 I ZUBAN HIBRID ZA SVE PARCELE! Izvanredna osobina ovog hibrida je da obezbeđuje izuzetno visok nivo stabilnosti prinosa u različitim uslovima proizvodnje i uz to u optimalnim uslovima obezbeđuje izuzetno visoke prinose Hibrid višestruke namene, pogodan za kombajniranje u zrnu, branje u klipu ili silažu Odlikuje se izuzetnin potencijalom prinosa u različitim uslovima proizvodnje

Prosečni prinosi SY Zoan po regionima u Srbiji

Klipovi su sa 18-20 redova izuzetno krupnih i duboko usađenih zrna sa odličnom tolerantnošću na najznačajnije bolesti U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 21 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu

za zrno

za klip

SY Andromeda

FAO 630 I ZUBAN ZRNO ZLATA VREDNO!

Poseduje izuzetno visok potencijal prinosa, Zapadna Bačka 11,100 Srednji Banat 11,500 Južna Bačka 12,355 Južni Banat 11,880 Srem 11,788

Odlikuje se stabilnošću u različitim uslovima i regionima proizvodnje Ključne agronomske karakteristike – jak korenov sistem, čvrsto i zdravo stablo Formira robusne biljke sa širokim, uspravno postavljenim lišćem i dobrim „Stay green“-om Formira dugačke, masivne klipove sa 20-22 redova zrna

Srednji Banat 12,600 Južna Bačka 13,000 Južni Banat 13,210

Zrna su velike apsolutne mase – teška Istočna Srbija 11,853

Zapadna Srbija 12,013 Centralna Srbija 11,905

Mali udeo kočanke (odličan randman), velika masa zrna i broj redova donose siguran, stabilan i visok prinos Odlikuje se tolerantnošću na ključne bolesti kako stabla tako i zrna

Optimalni sklop

60 - 70 000 biljaka/ha

Optimalni sklop

60 - 70 000 biljaka/ha

Razmak u redu

21 – 24 cm

Razmak u redu

21 – 24 cm

za silažu

Prosečni prinosi SY Andromeda po regionima u Srbiji ograničen broj lokacija zbog procesa registracije

NAJNOVIJI predstavnik Artesian porodice hibrida

Kada je u pitanju silaža obezbeđuje i prinos i kvalitet Formira visoke, robusne biljke sa srednje pozicioniranim dugim i krupnim klipovima. Odlikuje ga odličan „Stay Green“

Hibridi kukuruza

15

Istočna Srbija 12,343


Hibridi kukuruza SY Jullen

16

17

Prosečni prinosi SY Jullen po regionima u Srbiji

FAO 660 I ZUBAN UVEK DAJE VIŠE! Hibrid iz kasnije grupe zrenja koji je pokazao da je izuzetno adaptiran na naše proizvodne uslove i uz to dokazao da je jedan od hibrida sa najvišim potencijalom za prinos na našem tržištu Formira dobro razvijene biljke srednje visine sa nisko postavljenim klipovima Klipovi su sa 18-20 redova krupnih, duboko usađenih zrna Hibrid koji pozitivno reaguje na povoljnije uslove proizvodnje produženjem/povećanjem klipa Uz visok potencijal za kombajniranje u zrnu, dobro se pokazao i za branje u klipu i silažu zrna U uslovima intenzivne proizvodnje moguće je uskladiti, t.j. povećati sklop na veći broj biljaka sa razmakom u redu na 20 cm, dok se u slučaju lošije agrotehnike preporučuje niži sklop i razmak do 24 cm u redu.

Zapadna Bačka 11,200 Srednji Banat 11,100 Južna Bačka 12,000

Seme kukruza je od samog trenutka setve izloženo napadu zemljišnih štetočina, FORCE 20 CS pruža snažan štit i ranu zaštitu mladih biljaka kukuruza

Južni Banat 11,990

ZAŠTO SEJATI SEME TRETIRANO INSEKTICIDOM FORCE 20 CS?

Srem 11,091

Istočna Srbija 12,458 Zapadna Srbija 12,007 Centralna Srbija 12,254

Suzbija rane napade zemljišnih insekata, štiti klicu u samom startu Dvostruki mehanizam delovanja, deluje kontaktno i parama Gana faza sprečava da štetočine zagrizu koren Obezbeđuje produženo delovanje sukcesivnim otpuštanjem aktivne materije Bezbedan je za seme – i nakon 12 meseci skladištenja, seme zadržava svoju klijavost i energiju klijanja

za zrno

za klip

Optimalni sklop

60 - 70 000 biljaka/ha

Razmak u redu

20 – 24 cm

za silažu

Pri jačim napadima žičara preporučujemo najbolju i najsigurniju kombinaciju: seme tretirano sa Force 20 CS + granulisani insekticid Force 1.5 G tokom setve u redove

Hibridi kukuruza


Silaža kukuruza Proizvodnja kukuruza za silažu zavisi od velikog broja faktora koji mogu uticati kako na kvantitet tako i na sam kvalitet. Na mnoge od faktora nemožemo uticati, ali ono na šta možemo je pravilan izbor hibrida. Poslednjih godina zbog ekstremnih uslova u proizvodnji (prevlažno vreme, suša,...) javljaju se i problemi u ostvarivanju dovoljnih količina (mase), dostizanju kvaliteta i obezbeđivanju zdrave silažne mase (bez kvarenja). Syngenta u svom portfoliu ima hibride koje Vam preporučuje kao siguran i pouzdan izbor za obezbeđivanje svih potrebnih parametara.

18 SY Atomic, Artesian hibrid, je hibrid koji tokom vegetacije formira robusne, masivne biljke, čvrsto stablo sa širokim, uspravno postavljenim listovima sa odličnim „Stay green“ efektom. Uz to svojim karakteristikama i adaptabilnošću obezbeđuje stabilan prinos (klip i zrno) u različitim uslovima proizvodnje. Tolerantnost na većinu najznačajnih bolesti stabla, klipa i zrna obezbeđuje kvalitetnu i zdravu masu. Po ostvarenim parametrima kvaliteta i produktivnošću (masa i zrno) predstavlja siguran izbor.

Preporuka za proizvodnju silaže Ishrana silažom je jedan od najracionalnijih načina ishrane goveda i krava za proizvodnju mleka. Pravilan izbor hibrida u značajnoj meri doprinosi povećanju nivoa proizvodnje i mogućnosti ostvarivanja zarade.

Pre početka proizvodnje silaže treba obratiti pažnju na: plodored, obradu zemljišta, izbor hibrida, gustinu setve, mineralnu ishranu, momenat žetve i siliranje. Plodored i obrada zemljišta treba da su uobičajeni za kukuruz, a mineralna ishrana balansirana prema analizi zemljišta. Ako se ne može izvršiti analiza zemljišta preporuka je da se količina azota poveća za oko 10% od preporučene za proizvodnju zrna. Žetvi treba pristupiti kada usitnjena masa ima 65-72% vlage, a nalivanje zrna još nije završeno. Gornja polovina zrna treba da je tvrda, a donja je meka i mlečna (mlečna linija treba da je na 1/3 do 2/3 zrna). Uvek treba

imati u vidu da je zrno nosilac energetske vrednosti silaže, pa po pravilu visoko prinosni hibridi kukuruza daju silažu boljeg kvaliteta. Visina reza treba da je između 20 i 40 cm iznad zemlje, a dužine seckane mase oko 1 cm kako bi se postigli optimalan prinos i proces vrenja. Prinos silaže u značajnoj meri zavisi od broja biljaka u žetvi. Treba poštovati datu preporuku za gajenje, a generalno se sklop povećava za 10% u odnosu na preporučeni sklop za dati hibrid ili grupu zrenja. Syngenta hibridi se odlikuju izraženom “stay green” osobinom, jer su lišce i delovi stabla optimalnog sadržaja vlage, a zrno odgovarajućeg nivoa zrelosti za postizanje visokog kvaliteta silaže. Kako je prinos zrna nosilac energetske vrednosti silaže naši dokazano visokoprinosni hibridi omogućiće postizanje vrhunskog prinosa i odličnog kvaliteta silaže.

Silaža kukuruza

19 Rastojanje u redu (cm)

Rastojanje između redova (cm)

Rastojanje između redova (cm)

70

75

Rastojanje u redu (cm)

15

95200

88800

22

64900

60600

16

89300

83300

23

62100

57900

17

84000

78400

24

59500

55500

18

79400

74000

25

57100

53300

19

75200

70100

26

54900

51200

20

71400

66600

27

52900

49300

21

68000

63400

28

51000

47600

70

Za proizvodnju silaže preporučujemo SY Atomic

formirano zrno

mlečna linija 30-50%

75


ZaĹĄtita kukuruza


Zaštita kukuruza

ZLATAN IZBOR S-metolahlor (960 g/l) Koncentrat za emulziju (EC)

Dual Gold 960 EC je visoko selektivni zemljišni herbicid, namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih korova posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja do trećeg lista kukuruza. Preporuka za primenu u kukuruzu je 1,4-1,6 l/ha. Aktivna materija s-metolahlor ulazi u biljku preko zemljišta tokom ili ubrzo nakon nicanja. S-metolahlor ostaje aktivan u površinskom sloju zemljišta duže vreme, i suzbija i naknadno ponikle korove. Kao i kod svih drugih zemljišnih herbicida koji se usvajaju korenom, za aktiviranje je potrebna zemljišna vlaga.

22

Syngenta preporuka: Dual Gold 960 EC 1,5 l/ha u Pre Em primeni Calaris Pro 2,0 – 2,3 l/ha u post primeni uz dodatak preparata na bazi sulfonil urea ukoliko su prisutni uskolisni korovi. Kao i kod svih zemljišnih herbicida preporuka je izbegavati primenu na loše pripremljenim zemljištima krupne strukture da bi se postiglo puno delovanje.

Odlikuje se izuzetnom selektivnošću bez obzira na uslove u kojima se primenjuje.

Preporuka

Dual Gold 960 EC suzbija jednogodišnje travne korove kao što su: koštan (Echinochloa crus-gali), svračica (Digitaria sanguinalis), muharika (Setaria spp.), divlje proso (Panicum spp.) i divlji sirak iz semena (Sorghum halepense), kao i neke jednogodišnje širokolisne korove.

Pre em:

Manje količine preparata primenjuju se na lakim zemljištima sa nižim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima. Zbog proširenja spektra na širokolisne korove, Dual Gold 960 EC se može mešati sa drugim herbicidima kao što su preparati na bazi terbutilazina, linurona ili mezotriona.

Post Em:

1,5 l/ha 2-2,3 l/ha + nikosulfuron

ili Post em do 6 lista: 1,2 l/ha

Zaštita kukuruza

23

VELIKI PLUS PROTIV KOROVA S-metolahlor (312,5 g/l) i Terbutilazin (187,5 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Gardoprim Plus Gold 500 SC je zemljišni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu posle setve, a pre nicanja ili sve do faze razvijena 3 lista. Najbolja efikasnost je do momenta razvoja prvih pravih listova korova. Primenjuje se u količini 3,5 – 4 l/ha. Fleksibilan je u primeni - ne zavisi od faze razvoja useva već od faze razvoja korova. Izuzetno je selektivan za kukuruz. Ima dugo rezidualno delovanje u zemljištu i štiti usev od korova koji niču u dužem vremenskom periodu posle nicanja, u godinama sa normalnim rasporedom padavina. Aktivne materije S-metolahlor i Terbutilazin se odlično nadopunjavaju u spektru korova koje suzbijaju. 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Dok S-metolahlor deluje uglavnom na travne korove tokom nicanja, Terbutilazin suzbija jednogodišnje širokolisne korove. Manje količine preprata primenjuju se na lakšim zemljištima sa manjim sadržajem humusa a veće na težim i humoznijim zemljištima. U slučajevima jače zakorovljenosti jednogodišnjim širokolisnim korovima kao što je Ambrosia spp. ili Xanthium može se kombinovati sa pojedinim drugim preparatima, pri čemu količinu primene preparata Gardoprim Plus Gold 500 SC treba srazmerno smanjiti. Kao i kod svih zemljišnih herbicida preporuka je izbegavati primenu na loše pripremljenim zemljištima krupne strukture da bi se postiglo puno delovanje.

Lipica Štir Pomoćnica Dunjica Vidovčica Pepeljuga Dvornik Divlji proso


Zaštita kukuruza

BRŽE, SNAŽNIJE, DUŽE Mezotrion (50 g/l)+ Terbutilazin (326 g/l) Koncentrovana suspenzija (SC)

Herbicid visoke fleksibilnosti u vremenu primene, širokog spektra i izuzetno brzog delovanja. Poseduje visoku selektivnost na sve vrste, sorte, tipove i hibride kukuruza. Calaris Pro je selektivni herbicid namenjen suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i nekih jednogodišnjih travnih korova u kukuruzu nakon nicanja kukuruza. Pored boljeg delovanja na palamidu (Cirsium spp.), ambroziju (Ambrosia spp.) i vijušac (Pol. convolvulus) u odnosu na herbicid Callisto®, efikasno suzbija i jednogodišnje travne korove kao što su divlje proso (Echinocloa spp.), svračica (Digitaria spp.), samonikle žitarice itd. Međusobno dopunjavanje i sinergija dve aktivne materije (mesotrione, terbutilazine) dodatno pojačavaju spektar, jačinu, brzinu i dužinu delovanja na korove. Odlikuje se izuzetno brzim delovanjem preko lista, simptomi su vidljivi brzo. Simptomi kreću u vidu žutila, nakon toga slede dehidratacija i nekroza i na kraju uginuće korova. Osim jako dobrog delovanja preko lista, ovaj herbicid poseduje i osobinu dobrog delovanja preko zemljišta, produženog delovanja. Time se obezbeđuje kompletno delovanje na korove koji su već iznikli, na one koji su u nicanju ili tek treba da niknu.

24

Kako bi se bolje iskoristilo rezidualno delovanje i korovi uništili na početku vegetacije, treba ga primenjivati nešto ranije, kada je kukuruz u fazi 2-5 listova. Kao i ostali predstavnici Callisto® familije herbicida visoko je selektivan za sve hibride kukuruza pa se stoga može koristiti i za gašenje „požara“, odnosno i u kasnijim fazama razvoja kukuruza čak do 8 lista Preporuka je da se radi 2 l/ha u slučaju normalne zakorovljenosti, dok se u slučaju većeg prisustva korova ili prisustva tvrdokornijih korova preporučuje upotreba u punoj količini primene 2,3 l/ha. Radi ranijeg suzbijanja jednogodišnjih travnih korova može se prethodno koristiti Dual Gold pre ili odmah nakon nicanja kukuruza, a za suzbijanje divljeg sirka iz rizoma može se kombinovati ili kasnije koristiti preparati na bazi sulfonil-urea.

Preporuka Pre em: Post Em:

1,5 l/ha 2-2,3 l/ha + nikosulfuron

Zaštita kukuruza

25

SIGURNO, EFIKASNO, DUGOTRAJNO I FLEKSIBILNO REŠENJE!!! S-metolahlor (500 g/l) i mesotrione (60 g/l) Suspo-emulzija (SE)

Camix 560 SE je selektivni zemljišni i folijarni herbicid koji se primenjuje za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i semenskih travnih korova u usevu kukuruza. Može se primeniti nakon setve, a pre nicanja kukuruza ili nakon nicanja kukuruza, do faze kada biljke imaju 3 lista. Najbolje delovanje na korove je tokom njihovog nicanja ili kada su travni korovi do 2 lista, a širokolisni do 4 lista. Primena je 2-2,8 l/ha posle setve, a pre nicanja, odnosno 2-2,5 l/ha nakon nicanja do 3 lista kukuruza. S-metolahlor deluje preko zemljišta i ulazi u biljke tokom ili neposredno nakon njihovog nicanja. Dugo ostaje aktivan u površinskom sloju i sprečava nicanje korova. Mesotrione obezbeđuje izvanredno jako i brzo delovanje preko lista i dugotrajno delovanje preko zemljišta (produženo delovanje).

Brzo delovanje

Sinergija i međusobno dopunjavanje ove dve aktivne materije obezbeđuje delovanje na širok spektar korova koji su nikli, koji su u nicanju ili tek treba da niknu. Zbog izuzetne selektivnosti obezbeđena je fleksibilnost u primeni, potrebno je pratiti uzrast korova, može se raditi u širokom vremenu primene, od setve do 3 lista. Camix 560 SE je izuzetno postojan, odlično se vezuje za čestice zemljišta ima visoku efikasnost čak i na težim zemljištima i u nestabilnim vremenskim uslovima. Kao i kod svih zemljišnih herbicida preporuka je izbegavati primenu na loše pripremljenim zemljištima krupne strukture da bi se postiglo puno delovanje.


Zaštita kukuruza

KOMPLETNO REŠENJE Mezotrion (37,5 g/l), S-metolahlor (375 g/l) i Terbutilazin (125 g/) Suspoemulzija

26

SELEKTIVNI HERBICID za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolinih korova u kukuruzu posle setve, a pre nicanja ili nakon nicanja useva. Dobro suzbija skoro sve jednogodišnje travne i širokolisne korove, uključujući i krupnosemene kao što su lipica (Abuthilon), čičak (Xantium), tatula (Datura), kereće grožđe (Solanum), dvornici (Polygonum) itd.

i travne i širokolisne korove, te mešanje sa drugim herbicidima nije potrebno.

Primena je 4 l/ha u koliko se primenjuje posle setve, a pre nicanja ili 3,5 l/ha ukoliko je primena nakon nicanja do 3 lista razvoja kukuruza.

Kao i kod svih zemljišnih herbicida preporuka je izbegavati primenu na loše pripremljenim zemljištima krupne strukture da bi se postiglo puno delovanje.

Može se primenjivati pre nicanja useva, ali i nakon nicanja do faze 3 lista što obezbeđuje proizvođačima fleksibilnost u primeni.

Ne primenjivati pre nicanja kukuruza kad god je moguće zbog potencijalno sušnih uslova. Umesto toga, tretirati posle nicanja useva, do faze tri lista kukuruza, jer je tada najbolja efikasnost na korove i najduže delovanje. Pratiti fazu razvoja travnih korova kako ne bi prerasli osetljivu fazu od dva prava lista.

Tri aktivne materije u ovom herbicidu se međusobno dopunjuju u širini spektra, jačini i dužini delovanja na korove. Efikasno suzbija

Echinochloa crus-galli Setaria spp. Digitaria spp. Abutilon theophrasti Amaranthus spp. Ambrosia elatior Chenopodium spp. Cirsium arvense Datura spp. Poligonum spp. Xantium spp.

S-MOC Pre-em

TBA Pre-em

Izuzetne selektivnosti za sve vrste, sorte i hibride kukuruza. Dugotrajno rezidualno delovanje obezbeđuje usev čistim do kraja sezone ukoliko nisu prisutni višegodišnji korovi i ima dovoljno vlage nakon primene preparata.

Mezotrion rani porast

Zaštita kukuruza

27

JEDNOSTAVNO REŠENJE ZA ČISTU NJIVU! Dicamba (220 g/l) i nikosulfuron (50 g/l) Uljna disperzija (OD)

Milagro Plus je selektivni folijarni herbicid u obliku OD formulacije sa ugrađenim okvašivačem. Primenjuje se za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu. Primenjuje se posle nicanja, od faze razvijena 2 lista do faze razvijenih 6 listova (BBCH 12- 16), u količini 0,8-1,2 l/ha ili u dve podeljene doze, tzv. „split“ aplikaciji 0,6 + 0,6 l/ha ili 0,8 + 0,4 l/ha, s tim da se drugo tretiranje obavi 5 do 10 dana nakon prvog. Dikamba se brzo i lako usvaja korenom i listom, kreće se kroz biljku i nakuplja u meristemskim tkivima izdanaka i korena gde ispoljava svoje delovanje i uništava ih. Nicosulfuron obezbeđuje delovanje na travne korove, semenske i rizomske. Usvaja se listom

U punoj količini primene odlično suzbija većinu širokolisnih kao i uskolisnih korova, kao i otporne krupnosemene i višegodišnje korove kao što su palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvense), štavalj (Rumex spp.), gorčika (Sonchus arvense), maslačak itd. Primenom Milagro Plus nema potencijalne restrikcije ili ograničenja u plodoredu, pa se naredni usevi bez problema mogu sejati.

Preporuka Pre em: Teofrastova lipica

Štir

Ambrozija

Pepeljuga

Tatula

Muhar

Dvornik, troskot

Pomoćnica

Sirak divlji

Čičak

nezadovoljavajuće osrednje dobro odlično

Spoj dve aktivne materije različitog spektra i mehanizma delovanja obezbeđuje da se jednim tretmanom obezbedi čista njiva do kraja vegetacije.

Neki od korova na koje deluje

LUMAX rani porast

Dopunjavanje tri aktivne materije u herbicidu Lumax

i korenom gde se nakuplja i inhibira procese rasta.

2,5 l/ha

Post em do 6 lista: 1,2 l/ha


Zaštita kukuruza

SIGURNO PROTIV RIZOMSKIH KOROVA Dikamba (480 g/l)

Koncentrovani rastvor (SL)

Selektivni, translokacioni i folijarni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu posle nicanja kukuruza u fazi 2-5 listova. Registrovan je za primenu u silažnom i merkantilnom kukuruzu (bez poduseva) u količini 0,5-0,7 l/ha. Obratiti pažnju na uzrast kukuruza i zbog efikasnosti na uzrast korova, najbolje delovanje kada su korovi od kotiledona do 6 listova. Dikamba se brzo i lako usvaja korenom i listom, kreće se kroz biljku i nakuplja u meristemskim tkivima izdanaka i korena gde ispoljava svoje delovanje i uništava ih.

POUZDAN I EKONOMIČAN Prosulfuron (750 g/kg)

Vododisperzibilne granule (WG)

Visoko selektivan herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu posle nicanja kukuruza pa do faze 6 listova. Odlično suzbija većinu jednogodišnjih širokolisnih korova, uključujući i otporne krupnosemene korove u kukuruzu kao što su samonikli suncokret (Helianthus spp.), čičak (Xantium spp.), tatula (Datura spp.), ambrozija (Ambrosia), dvornici (Polygonum spp.) itd Obezbeđuje odlično kontaktno i ima odlično rezidualno delovanje: sprečava nicanje širokolisnih korova dugo vremena posle primene.

28

Primenjuje se i na strništima kao herbicid za suzbijanje širokolisnih korova. Odlično suzbija većinu širokolisnih korova, uključujući i otporne krupnosemene i višegodišnje korove kao što su palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvense), štavalj (Rumex spp.), gorčika (Sonchus arvense), maslačak (Taraxacum officinalis) itd.

DUPLA MOĆ - DVA MEHANIZMA U JEDNOM! Lambda-cihalothrin (50 g/l) + Hlorantraniliprol (100 g/l) Suspenzija kapsula (ZC)

Ampligo 150 ZC je insekticid sačinjen od dve aktivne materije, lambda-cihalotrin i hlorantraniliprol, koje svojim međusobnim dopunjavanjem u spektru i načinu delovanja i sinergijom obezbeđuju vrhunsku zaštitu. Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid koji deluje digestivno s malim kontaktnim dejstvom. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje u suzbijanju gusenica i nekih tvrdokrilaca. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistetnost štetnih insekata.

Nema uticaja na naredne useve u plodoredu, pa se mogu sejati bez ograničenja. Može se u primeni mešati sa preparatima na bazi sulfonil-urea radi proširenja delovanja na travne korove.

Može se u primeni mešati sa preparatima na bazi sulfonil-urea radi folijarnog suzbijanja jednogodišnjih i višegodišnjih korova kao što je Sirak iz rizoma.

Zaštita kukuruza

29

Ostrinia

Kombinacija ove dve aktivne materije predstavlja idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije. Registrovan je: - za suzbijanje kukuruznog plamenca (O. nubilalis) sa količinom primene od 0.2-0.25 l/ha u kukuruzu, na početku pojave štetočine, u vreme masovnog leta i na kraju leta, kada je kukuruz faze 34-85 BBCH skale. Može se primeniti maksimalno 2 puta na istoj površini,

Potrebno je poštovati preporučenu količinu primene i izbegavati veća preklapanja sredstva pri tretiranju jer može na tim mestima izazvati fitotoksičnost na suncokretu i repi u narednoj godini. Nikada ne koristiti preparat bez dodatka okvašivača.

- za suzbijanje kukuruznog plamenca (O. nubilalis) i pamukove sovice

Ne otvarati vodotopive vrećice. Helicoverpa

(H. armigera) u usevu kukuruza šećerca sa količinom primene od 0,2-0,3 l/ha, u vreme masovnog leta štetočine, najkasnije do razvoja zrna, kada približno sva zrna dostignu krajnju veličinu (faza 77 BBCH skale). Može se primeniti maksimalno jednom na istoj površini u toku vegetacione sezone.

Vreme primene je određeno pojavom kukuruznog plamenca, a određuje se na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama ili svetlosnim lampama i prognoze prognozno izveštajnih službi. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do 7-10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje i brojnost pamukove sovice kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini. Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine, najčešće u fazi razvoja kukuruza BBCH 34-85, ali je prvenstveno određeno pojavom plamenca. Karenca: 7 dana za kukuruz


Zaštita kukuruza

UGRAĐUJE SE U BILJKE DAJE SIGURNOST AMISTAR tehnologija ®

Azoksistrobin (141,4 g/l) + Propikonazol (122,4 g/l) Suspoemulziju (SE)

Quilt Xcel® 263 SE je vrhunski sistemičan fungicid sastavljen od dve aktivne materije, azoksistrobin i propikonazol, koje garantuju moćnu preventivnu i kurativnu zaštitu. Azoksistrobin - Amistar® tehnologija se kreće od lica ka naličiju lista (translaminarno kretanje) i prelazi u sprovodni sistem (ksilem), dok se propiokonazol kreće kroz vaskularni sistem na gore (sistemično, obezbeđuje zaštitu i nove lisne mase). Visoka pokretljivost, obe aktivne materije, Quilt Xcel® 263 SE preparata obezbeđuje visok nivo zaštite kako već formiranih tako i novoizraslih delova biljke. Quilt Xcel® 263 SE primenom (koji poseduje dva mehanizma delovanja) se obezbeđuje visoka efikasnost i sigurnost. Primena u kombinaciji sa Ampligo 150 ZC poboljšava performanse i obezbeđuje stabilan i kvalitetan prinos.

30

Uspešno suzbija bolesti kukuruza: - Siva pegavost kukuruza Setosphaeria turcica (Drechlera turcica). - Sočivasta pegavost kukuruza Kabatiella zeae - Rđe kukuruza - Puccinia sorghi. Dodatni pozitivni uticaj se ostvaruje produženim zelenilom biljke kao i boljom kontrolom vodnog režima što ima za rezultat zdraviju i otporniju biljku. Primenom Quilt Xcel® 263 SE pomažemo biljci da bude otpornija na stresne uslove. Primenjuje se 1 l/ha. Karenca je obezbeđena vremenom primene.

31

Osigurajte najbolji start! Iskoristite snagu insekticida! Lider na tržištu, insekticid s kontaktnim, inhalacionim i utrobnim delovanjem za suzbijanje larvi skočibuba, odnosno žičara (fam Elateridae), koji se unosi u zemljište tokom setve. Aktivna materija Teflutrin deluje kontaktno i želudačno na štetočine u zemljištu. Osim toga Teflutrin u zemljištu prelazi u gasnu fazu, pa u telo insekta ulazi putem disajnih otvora pri čemu dolazi do trenutnog uginuća larvi. Rastvorljivost u vodi je veoma mala, pa nema ispiranja preparata u dublje slojeve, već se preparat zadržava u zoni semena obezbeđujući dugotrajnu zaštitu. Postojano i dugotrajno delovanje, potpuna selektivnost za sve useve i širok spektar delovanja čine ga dobrim izborom za pouzdanu zaštitu semena i mladih btiljaka. Takođe ima i delimično repelentno delovanje na štetne insekte koji oštećuju prizemne delove useva. Primenjuje se u količini 5-10 kg/ha, unošenjem u zonu redova u toku setve depozitorima za granule Pri jačim napadima žičara preporučujemo najbolju i najsigurniju kombinaciju: seme tretirano sa Force 20 CS + granulisani insekticid Force 1.5 G tokom setve u redove Force 1.5 G sadrži vrlo sitne granule zbog čega je kvalitetna aplikacija od velike važnosti.

Zaštita kukuruza Suzbija rane i jače napade zemljišnih insekata, Štiti klicu od samog starta, Dvostruki mehanizam delovanja, deluje kontaktno i parama, Gana faza sprečava da štetočine zagrizu koren, Obezbeđuje produženo delovanje sukcesivnim otpuštanjem aktivne materije


Zaštita kukuruza

Fludioksonil (25 g/l) + metalaksil-M (10 g/l) Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

32

Obezbeđuje brzo i ravnomerno nicanje useva i formiranje optimalnog sklopa biljaka i u uslovima hladnog i vlažnog zemljišta. Olakšava kasnije izvođenje agrotehničkih mera kao što je suzbijanje korova, prihrana i žetva useva. Očuvanjem pravilnog sklopa i zdravstvenog stanja useva obezbeđuje očuvanje prinosa i kvaliteta zrna.

tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin (300 + 37,5 + 30+ 15 g/l) Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Četvorostruka snaga fungicida za Premium zaštitu kukuruza Obezbeđuje izvanrednu zaštitu širokim spektrom delovanja i pouzdanom kontrolom prouzrokovača bolesti za bezbedan start razvoja kukuruza Jedinstvena zaštita od bolesti koje se prenose semenom i zemljištem Jedno od najboljih rešenja za zaštitu od Fusarium sp. Doprinosi optimalnom razvoju useva od samog početka usled čega se formiraju snažnije, zdravije i produktivnije biljke Sačuvajte sklop i svoju investiciju – obezbedite biljkama maximum za najbolji start!

33

ZA VIŠE I BOLJE Gusta tečnost, braon boje, potpuno rastvorljiva u vodi

Program zaštite kukuruza

Isabion® je specijalno đubrivo na bazi aminokiselina. Koristi se u ratarskim i povrtarskim usevima, zasadima voćaka i vinove loze. Može se primeniti foliarno ili zalivanjem. U kukuruzu je registrovan za upotrebu u količini primene od 3-5 l/ha. Isabion® se primenjuje u vreme važnih fizioloških stanja biljaka i veće biološke aktivnosti kada je izražena potreba biljaka za aminokiselinama i energijom, npr. nakon primene herbicida, tokom faze cvetanja, ili tokom stresnih uslova za biljku (niske temperature, nedostatak hraniva, vode, pojava bolesti i štetočina, fitotoksije).

Može se mešati s drugim jedno i višekomponentnim folijarnim đubrivima, kao i većinom sredstava za zaštitu biljaka. Izbegavati mešanje s fungicidima na bazi bakra i mešanje sa više od tri preparata za zaštitu biljaka. Izbegavati i zajedničku primenu s preparatima na bazi sumpora, jakim oksidacionim sredstvima i sredstvima za zaštitu bilja iz grupe nitro derivata (dinokap), prepratima na bazi klopiralida i preparata na bazi mineralnih ulja. Pre mešanja s drugim đubrivima i sredstvima za zaštitu bilja, preporučuje se prethodna proba fizičke kompatibilnosti i provera selektivnosti za useve.


Zaštita kukuruza

34

insekticidi fungicidi herbicidi nedostatak hraniva

Bolesti semena i mladih biljaka

seme

setva

klijanje

nicanje

2 lista

4 lista

6 listova

10 listova

žetva i skladištenje

Maxim XL Maxim Quattro

Štetočine semena i mladih biljaka

Force 20 CS

Kukuruzna zlatica

Force 20 CS

Force 1.5 G 12-14 kg/ha

Žičari i grčice

Force 20 CS

Force 1.5 G 6-8 kg/ha

Štetni insekti u skladištu

Actellic 8 ml/t zrna

Kukuruzni plamenac

Ampligo 150 ZC 0,2-0,25 l/ha

Bolesti kukuruza

QuiltXcel 263 SE 1 l/ha

Jednogodišnji travni korovi Jednogodišnji travni i širokolisni korovi Jednogodišnji travni i širokolisni korovi

DualGold 1,4-1,5 l/ha GardoprimPlus Gold 500 SC 4-4,5 l/ha Lumax 4 l/ha

Jednogodišnji uskolisni i širokolisni korovi

Lumax* 3,5 l/ha Camix 560 SE 2,5 l/ha

Jednogodišnji širokolisni korovi

Peak* 20 g/ha Banvel 480 S 0,5-0,7 l/ha

Širokolisni korovi Uskolisni i širokolisni korovi

MilagroPlus 1,2 l/ha

Širokolisni korovi i neki jednogodišnji travni

Calaris Pro* 2-2,3 l/ha

Širokolisni korovi

Callisto 50 WG* 250 gr/ha

Tokom stresnih uslova za kukuruz

Isabion 3-5 l/ha

* uz dodatak okvašivača

35

Beleške


Regionalni menadžeri prodaje

Stručni saradnici

Aleksandar Oštir Bačka, Srednji i Severni Banat, aleksandar.ostir@syngenta.com

Vesna Cer Novi Sad 063 65 31 93 vesna.cer@syngenta.com

Đorđe Rašić Inđija 063 25 52 13 djordje.rasic@syngenta.com

Dr Šumadinka Mihajlović Novi Sad 063 11 52 556 sumadinka.mihajlovic@syngenta.com

Darko Dolinaj Sr. Mitrovica, Šabac 063 60 84 70 darko.dolinaj@syngenta.com

Ljubiša Elesin Vrbas 063 60 64 38 ljubisa.elesin@syngenta.com

Aleksandar Bošković Smederevo 063 86 21 982 aleksandar.boskovic@syngenta.com

Jelena Oljača Bač 063 86 09 095 jelena.oljaca@syngenta.com

Vladica Milosavljević Niš 063 86 26 116 vladica.milosavljevic@syngenta.com

Čaba Šipoš Bečej 063 10 54 905 caba.sipos@syngenta.com

Vladimir Rajković Negotin 063 86 22 127 vladimir.rajkovic@syngenta.com

Dragan Ožegović Zrenjanin 063 60 75 73 dragan.ozegovic@syngenta.com

Jelena Prokić Užice 063 86 22 029 jelena.prokic@sy.com

Aleksandar Kremić Vršac 063 60 71 48 aleksandar.kremic@syngenta.com

Nebojša Matijević Čačak 063 86 22 124 nebojsa.matijevic@syngenta.com

Milan Mitrović Pančevo 063 86 21 932 milan.mitrovic@syngenta.com

Nenad Mitrović Kruševac 063 86 22 139 nenad.mitrovic@syngenta.com

Nenad Lazarević Srem i Mačva, Južni Banat nenad.lazarevic@syngenta.com Snežana Milanović Centralna Srbija snezana.milanovic@syngenta.com

Menadžer za ključne kupce i tretman semena Nemanja Bukvić nemanja.bukvic@syngenta.com

SYNGENTA AGRO d.o.o. Airport City Belgrade Omladinskih brigada 88b 11070 Novi Beograd tel: +381 11 3129981 fax: +381 11 3129980 www.syngenta.rs

Ova brošura je informativnog karaktera i sve navedene karakteristike sorti i preporuke za zaštitu pšenice su rezultat našeg dosadašnjeg znanja, iskustva i dobre poljoprivredne prakse. Usled različitih karakteristika regiona, promenljivih vremenskih uslova, primenjene agrotehnike i zaštite useva tokom sezone, može doći do odstupanja od podataka objavljenih u ovoj brošuri. U tom slučaju Syngenta ne preuzima odgovornost za nastale promene. Pre upotrebe sredstava za zaštitu bilja obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu. Za sve dodatne informacije Syngentina stručna služba stoji Vam na raspolaganju.

Profile for Syngenta Srbija

Hibridi i zaštita kukuruza  

Syngenta ARTESIAN™™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju ši...

Hibridi i zaštita kukuruza  

Syngenta ARTESIAN™™ tehnologija predstavlja kompleksan odgovor na izazove tokom proizvodnje kukuruza. ARTESIAN™ hibridi kukuruza poseduju ši...