__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Spruitkool verse markt Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen


2

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Spruitkool verse markt Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen

Inhoudsopgave Inleiding

4

Knolvoetresistentie 5 Zeer vroege rassen 6 Vroege rassen

8

Middelvroege / -late rassen

10

Late rassen 13 Advies zaai- en plantperiode 15 Raseigenschappen 16 Zaai-, plant- en oogstschema's 17 Zaadbehandeling 18 Insectenbestrijding 20 Ziektebestrijding Nederland 21 Ziektebestrijding BelgiĂŤ 22


Spruitkool verse markt Benelux 2016

3


4

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Inleiding Voor de markt Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruitkoolrassen. Daarom lopen we voorop met consumentgericht denken, nieuwe technieken en innovatieve rassen. Overal in de toeleveringsketen proberen we met onze zaden waarde toe te voegen, voor telers, verwerkers, retailers en consumenten.

Doorontwikkeling Zo doet Syngenta uitgebreid marktonderzoek naar verwachtingen en voorkeuren. En ontwikkelen we spruitkoolrassen met sterke agronomische eigenschappen, zowel qua resistentie als flexibiliteit. Natuurlijk onderzoeken we onze rassen uitvoerig, bijvoorbeeld op onze teststations in alle belangrijke teeltgebieden.

Met de teler Een ras of techniek ontwikkelt Syngenta niet alleen. De nauwe samenwerking met onze telers waarderen we zeer. Het is dan ook ons doel om onze telers de vruchten te laten plukken van onze ervaring in spruitkool. U kunt dus ook dit jaar rekenen op een product met hoge productiviteit dat u gemakkelijk kunt telen, oogsten, schoonmaken, verwerken en verpakken.

Compleet in spruitkool • Van vroeg tot laat in het seizoen • Hoge productiviteit • Lange houdbaarheid op het veld • Hoge resistentie tegen ziekten zoals knolvoet • Grotere oogstzekerheid • Goede smaak • Nieuwe productvormen


Spruitkool verse markt Benelux 2016

5

Knolvoetresistentie Knolvoet, veroorzaakt door de Plasmodiophora brassicae, wordt wereldwijd beschouwd als één van de economisch meest schadelijke ziekten van Brassica’s. Aangetaste wortels zwellen op en vertonen na enig tijd knolvormige vergroeiingen die verhinderen dat de plant voldoende water opneemt. Dit leidt tot ernstige groeistoornissen en de plant en de kool komen niet meer tot volledige ontwikkeling. Knolvoet kan tot wel 15 jaar in de bodem overleven in de vorm van rustsporen die, als de omstadigheden gunstig zijn, vrijkomen uit de weggerotte, aangetaste wortels. De ziekte ontwikkelt zich het snelst op natte en zure gronden met een pH <7 bij temperaturen van 20-25 C. De ziekte komt vaak pleksgewijs voor, maar ook complete akkers kunnen besmet zijn. De beste manier om een knolvoetaantasting te voorkomen is een geïntegreerde teeltaanpak op basis van rassen met knolvoetresistentie. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatie van resistente rassen met goede cultuurmaatregelen de grootste oogstzekerheid biedt voor de telers. Resistentie tegen knolvoet is effectief tegen belangrijke stammen, maar niet tegen alle stammen die kunnen voorkomen. Daarom wordt steeds geadviseerd eerst kleinschalige testen uit te voeren alvorens te starten met de op verkoop gerichte producties. Recent is door Syngenta in samenwerking met NAKT en Bejo een nieuw differentieel systeem opgezet om knolvoetresistenties en hun bijhorende fysio’s beter te kunnen onderscheiden. Dit is ontwikkeld met behulp van een set van rassen, namelijk drie witte kool rassen en één bloemkoolras zoals weergegeven in onderstaande tabel. Rassen

Pb: 0

Pb: 1

Pb: 2

Pb: 3

Bartolo

-

-

-

-

Bejo-051632

R

-

-

R

Clapton

R

R

-

R

Lodero

R

R

R

-

Legende: -: vatbaar; R: resistent Bartolo is in dit schema vatbaar voor alle fysio’s, 051632 is resistent tegen de fysio’s Pb:0 en Pb:3, Clapton is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1; en Pb:3 en Lodero is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1 en Pb:2.

Op dit moment zijn er nog geen rassen beschikbaar die alle knolvoet fysio’s afdekken. De fysio’s Pb:0 en Pb:1 komen het meest frequent voor in Europa, Pb:2 en Pb:3 zijn veel minder algemeen. De ervaring met diverse Syngenta TopRes® koolrassen, die allen dezelfde resistentie bezitten, is dat sinds de commerciële introductie in 2005 de resistentie in de meeste velden goed werkt. In een relatief klein aantal velden waren er plekken waar de planten aangetast werden: hier zou dus fysio Pb:2 pleksgewijs aanwezig kunnen zijn hetgeen ook in een aantal gevallen uit nader onderzoek tot uiting is gekomen. Het advies is om in deze velden geen rassen met deze resistentie te gebruiken om verdere verspreiding te voorkomen

Cultuurmaatregelen Ook in een teelt met knolvoetresistente rassen blijft het belangrijk om een goede vruchtafwisseling toe te passen en de juiste cultuurmaatregelen te nemen die de structuur van de bodem bevorderen en de pH op een voldoende hoog peil houden.


6

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Zeer vroege rassen SGB1544 NIEUW

Vroege beloftevolle nieuwkomer Voordelen • • • • • • • •

Stevige plant Cilindrische spruitzetting Mooie spruitkwaliteit Hoog percentage B-sortering Hoog productief Sterk tegen veldslijtage In vroegheid 7-10 dagen vroeger dan Abacus Klassieke smaak

Advies • Vraagt een ruime stikstofbemesting bij de start van de teelt • Niet uitplanten vóór 20 april vanwege risico op schieten

Abacus De vroege spruit voor de hele keten Voordelen • • • • •

Goede bladrui, daardoor zeer vroeg plukbaar Zeer hoge en vroege opbrengst Levert topproducties, hoog percentage B-sortering Lang houdbaar op het veld, zeer sterk tegen geel blad Super milde smaak

Advies • • • •

Vraagt bij de start een voorzichtige hoeveelheid stikstof Geschikt voor de verse markt en industrie Is vaak dankbaar voor het toppen van het gewas Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten


Spruitkool verse markt Benelux 2016

7


8

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Vroege rassen Gladius Vroeg en veelzijdig ras, breed inzetbaar Voordelen • • • • • • • •

Sterk groeikrachtig gewas, stevige plant Uitstekende uniformiteit Goede bladrui Zeer vaste, donkergroene spruit, lang houdbaar op het veld Sterk uitstalleven na de oogst Hoge opbrengst Zeer geschikt voor mechanisch schonen Milde smaak

Advies • • • •

Geschikt voor (vroege) industrie en verse markt (B-sortering) Geschikt voor hoge plantdichtheid op het productieveld Voor industrie bij voorkeur planten na 5-10 mei Niet uitplanten vóór 15 april vanwege mogelijk risico op schieten

Crispus Een mijlpaal voor de vroege en middelvroege teelt Voordelen • Hoogresistent tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet (HR:Pb) • Goede bladrui • Gladde, iets ovale spruit met relatief fijne sortering (M-sortering) • Hoge opbrengst • Sterk tegen veldslijtage (beter dan Maximus) • Zeer geschikt voor machinaal schonen • Super milde smaak

Advies • Mogelijkheid van diverse plantingen zorgt voor een goede oogstspreiding • Geschikt voor een hoge plantdichtheid op het productieveld • Vraagt hetzelfde teeltregime als Maximus • Dankbaar voor een extra stikstofgift na de bladrui • Geschikt voor industrie en verse markt • Niet planten vóór 1 april vanwege risico op schieten


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Cryptus Flexibel inzetbaar voor zowel de verse markt als voor de industrie Voordelen • Hoogresistent tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet (HR:Pb) • Stevig gewas, komt gemakkelijk op lengte • Open gewasstructuur, zeer uniform in spruitzetting, goede vroege bladval • Vaste mooi gevormde spruit met mooie kleur, klein snijvlak • Sterk tegen slijtage op het veld • Zeer hoge productiviteit • Zeer sterk uitstalleven • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (M-sortering) • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten

9


10

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Middelvroege / -late rassen Martinus De nieuwe standaard Voordelen • • • • • • •

Groeikrachtig gewas, stevige plant Lange houdbaarheid, ook in de keten na de oogst Zeer hoog productiepotentieel Uitstekende uniformiteit Goede bladrui Zeer vaste, donkergroene ronde spruit Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor de verse markt, hoog percentage B-sortering • Gemiddelde basisbemesting • Niet uitplanten vóór 15 april

Cobelius Topper van formaat Voordelen • • • • • • •

Groeikrachtig gewas, stevige plant Uitstekende uniformiteit Goede bladrui Zeer vaste, donkergroene ronde spruit Lange houdbaarheid, ook in de keten na de oogst Hoog productiepotentieel Supermilde smaak

Advies • Geschikt voor de verse markt (B-sortering) • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege mogelijk risico op schieten


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Gigantus Gigantisch gemakkelijke groeier Voordelen • • • • •

Zeer sterke groeikracht Zeer uniforme en cilindrische spruitzetting Hoog aantal spruiten op de stam Levert topopbrengsten Klassieke smaak

Advies • • • •

Bestemd voor de verse markt (B-sortering) Vooral geschikt voor weinig groeikrachtige gronden/percelen Vraagt een geringe stikstofhoeveelheid bij de start van de teelt Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten

11


12

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Resultaten spruitkoolopbrengst in TON/HA Resultaten van opbrengstproeven in Nederland.. Plantdatum: 29/04, plantdichtheid 33.333 planten/ha, oogstdata 26 november en 10 december. D: 15-22 mm, A: 22-32 mm, B 32-41 mm

Oogst 26 november

40

35,7

35 30 25

19,8

34,4 13,9

33,1 11,6

19,1

20 15 10 5 0

B (32 - 41 mm)

32,7

15,2 0,7

19,6

20,5

0,9

1,0

A (22 - 32 mm) D (15 - 22 mm)

13,0 0,6

Martinus Cobelius Plutus Cyrus

Oogst 10 december

40

38,4

37,3

36

19,7

25,3

35 30 25

24,8

32,6

A (22 - 32 mm) 15,6

20 15 10 5 0

16,9 12,9 0,7

0,7

9,9 0,8

Martinus

Cobelius

Cyrus

B (32 - 41 mm)

15,8 1,2

Plutus

D (15 - 22 mm)


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Late rassen SGB1522 Late beloftevolle nieuwkomer Voordelen • • • • • • • •

Stevige plant, sterk tegen legeren Goede fysieke spruitbescherming op de stam Zeer uniforme spruitzetting Zeer aantrekkelijke spruitkwaliteit Hoog productief Sterk tegen veldslijtage en geel blad Sterk tegen vorst Klassieke smaak

Advies • Vraagt een ruimere stikstofbemesting bij de start dan Albarus • Niet uitplanten vóór 25 april vanwege risico op schieten

Albarus Oogstzekerheid in de wintermaanden Voordelen • Zeer stevig gewas met mooie cilindrische spruitzetting • De bladstand geeft zeer goede fysieke bescherming tegen vorst en uitdroging • Mooie donkergroene spruit, groeit gemakkelijk naar een grovere sortering (B-sortering). • Goede schakeling op de stam • Zeer sterke weerstand tegen vorst • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor de verse markt • Vraagt een grotere hoeveelheid stikstof bij de start • Niet uitplanten vóór 15 april

13


14

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Clodius Opvallend goede houdbaarheid op het veld Voordelen • • • • • • •

Stevig gewas met mooie cilindrische spruitzetting Perfecte bladval Sterke weerstand tegen vorst Zeer gemakkelijk te plukken in lichte vorstperiode Combineert oogstzekerheid met kwaliteit Wordt zeer gewaardeerd door de handel Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (M-sortering) • Niet uitplanten vóór 25 april


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Advies zaai- en plantperiode Om het risico op schot te vermijden adviseren wij voor de teelt van onze spruitkoolrassen in Nederland de volgende zaai- en plantdata. Voeger zaaien of planten geeft een onverantwoord hoger risico op het optreden van schot in de teelt.

Ras

Niet zaaien v贸贸r

Niet uitplanten v贸贸r

15 februari

20 april

Abacus

25 januari

15 april

Gustus

1 maart

25 april

Maximus

10 januari

1 april

Crispus

10 januari

1 april

Gladius

25 januari

15 april

Cyrus

10 januari

1 april

Gigantus

25 januari

15 april

Martinus

25 januari

15 april

Cobelius

25 januari

15 april

Plutus

25 januari

15 april

Cumulus

1 maart

25 april

Aurelius

25 januari

15 april

Cobus

25 februari

25 april

Profitus

10 maart

15 mei

Cryptus

25 januari

15 april

Lewitus

10 januari

1 april

15 februari

25 april

Albarus

25 januari

15 april

Clodius

1 maart

25 april

Batavus

1 maart

25 april

SGB1544

SGB1522

NIEUW

NIEUW

15


16

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Raseigenschappen verse markt Oogstperiode

SGB1544

NIEUW

Milde smaak

Knolvoetresistent

sep - okt

Gewasstevigheid

Schiettolerantie

Gladheid spruit

Stevigheid plantmateriaal

***

***

****

****

Abacus

sep - okt

*

**

****

***

****

Gustus

sep - nov

*

***

*

**

****

Maximus

sep - nov

*

Crispus

sep - nov

* *

*

****

*****

****

**

****

*****

****

**

****

*****

Gladius

okt - nov

****

****

Cyrus

okt - nov

**

*****

***

**

Gigantus

nov - dec

***

****

***

***

Martinus

nov - dec

Cobelius

nov - dec

Plutus

okt - nov

Cumulus

nov - dec

Aurelius

***

****

****

****

****

****

****

****

*****

****

****

*****

***

*

****

****

nov - dec

****

****

****

****

Cobus

nov - dec

****

**

****

****

Profitus

nov - dec

***

*

****

***

Cryptus

nov - dec

Lewitus

nov - dec

SGB1522

* *

*

****

****

****

*****

****

*****

****

***

dec - dec

****

***

****

****

Albarus

dec - feb

*****

****

**

*****

Clodius

jan - mrt

Batavus

jan - mrt

NIEUW

* Milde smaak *

Hoog resistent

****

*

***

****

****

*

***

****

Zeer stevig gewas

Sterk tegen schieten

Zeer glad

Stevige plant

*

*****

*****

*****

*****

Vatbaar

Zwak gewas

Gevoelig voor schieten

Roffelig

Slappe plant

*

*

*

*


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Zaai-, plant- en oogstschema verse markt Ras

jan

feb

maart

april

mei

juni

Vroeg SGB1544

NIEUW

Abacus Gustus Maximus Crispus Gladius Cyrus Middelvroeg - middellaat Gigantus Martinus Cobelius Plutus Cumulus Aurelius Cobus Profitus Cryptus Lewitus Laat SGB1522

NIEUW

Albarus Clodius Batavus Zaaien

Planten

Oogsten

juli

aug

sept

okt

nov

dec

jan

feb

maart

17


18

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Zaadbehandeling Insectenbestrijding met Mundial® Insecticoat Syngenta levert Mundial® insecticide gecoat zaad voor de bestrijding van koolvliegmaden in koolgewassen. Mundial® wordt door middel van moderne coatingstechniek aangebracht in een dosering van 25 ml (50 % actieve stof) per 100.000 zaden. De actieve stof geeft bescherming tegen aantasting door koolvliegmaden gedurende opkweek en direct na het uitplanten op het productieveld. Planten opgekweekt vanuit Mundial® gecoat zaad mogen in Nederland niet in grondwater-beschermingsgebieden worden uitgeplant. Dit heeft overigens geen grote gevolgen voor de teelt, aangezien alle belangrijke koolteeltgebieden daarbuiten vallen. Advisering koolvliegbestrijding Niet alle gebieden en grondsoorten kennen een even hoge koolvliegdruk en in veel gevallen is de bestrijding tegen de koolvlieg door middel van een coating voldoende wanneer gebruik wordt gemaakt van planten opgekweekt in een kluitje. De ervaring leert echter dat er omstandigheden zijn met noodzaak voor een aanvullende behandeling tegen de maden van de koolvlieg. Aanvullende behandelingen kunnen noodzakelijk zijn wanneer: •e  r onvoldoende werking van de koolvliegcoating kan worden verwacht bijvoorbeeld bij een zeer lange opkweekperiode, zoals de weeuwenteelt; • in gevallen van een uitzonderlijk hoge koolvliegdruk in bepaalde gebieden of percelen bijvoorbeeld op zandgronden met een hoog percentage organische stof met plantingen in of rond de eerste vlucht van de koolvlieg; •w  anneer aanvullende grondbewerkingen worden uitgevoerd na het uitplanten bijvoorbeeld aanaarden waardoor de eiafzetting hoger in de plant geschiedt.


Spruitkool verse markt Benelux 2016

FarMore Technology, meer bescherming meer gezonde planten FarMore Technology is de eerste, op groentezaden afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten, technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van de prestatie en kwaliteit. FarMore is het overkoepelende merk waaronder Syngenta zaadbehandelingsoplossingen ontwikkelt en verkoopt met inbegrip van: insecticiden, fungiciden, nematiciden en bijvoorbeeld plantverbeteraars.Deze combinatieaanpak zorgt voor een ongestoorde start van de groei van het gewas. En dat alles tegen een betaalbare prijs. Waarom FarMore? FarMore is een totaalplan van oplossingen voor zaaizaadbescherming in de groenteteelt. Het merk gaat over de hele wereld gebruikt worden. Planten behandeld met FarMore zullen dus overal herkend worden als zuivere, optimaal behandelde planten van uitstekende kwaliteit. Onder de FarMore vlag zijn meerdere zaaizaadontwikkelingen opgestart. Zo wordt er gewerkt aan schimmelbestrijding, bescherming tegen bacteriën en plantversterking. Insectenbestrijding in koolgewassen met FarMore Technology Voor diverse koolsoorten, zoals sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool is op basis van één insecticide, Cruiser 70 WS (70% thiamethoxam), een complete technologie ontwikkeld om de jonge planten, ongestoord door bladluizen, te laten groeien. Deze combinatie van activiteiten wordt FarMore Technology genoemd. De beste toepassingstechnieken Cruiser kan met verschillende technieken bij en op het zaad worden gebracht: Sanokote® Smart (dummy-pil) Bij deze techniek wordt thiamethoxam toegevoegd aan een pil met een dood zaadje. Deze pil wordt bij het zaaien door een tweede zaaiunit naast een onbehandelde pil met levend koolzaad gelegd. Hierdoor kan het levende zaad ongestoord kiemen, snel uitgroeien tot een gezonde plant en tegelijk profiteren van de werkzame stof die vrijkomt uit het behandelde dode zaadje. De eigenschappen (goede oplosbaarheid en snel opneembaar) van thiamethoxam zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing. De thiamethoxam die vrijkomt van de dummy-pil wordt dus veilig opgenomen door het levende zaad zonder dat de werking op bladluizen beïnvloed wordt. Phyto-Drip® Met deze druppeltechniek wordt tijdens het zaaien op ieder zaadje een druppeltje thiamethoxam ‘gedript’. Dit gebeurt zéér nauwkeurig en volledig computergestuurd. De kiemkracht van het zaad wordt niet nadelig beïnvloed en de beslissing over het gebruik van Cruiser kan op het laatste moment nog worden genomen. Service voor een optimale inzet van thiamethoxam • Adviezen voor toepasser en teler • Begeleiding op gebied van veilige omgang met behandeld zaaizaad. • Kwaliteit monitoring middels hoge standaard testen die gecoördineerd worden door het Syngenta Seedcare instituut. Het advies Cruiser ® is toegelaten in sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool in de dosering 200 gram/100.000 planten. Dit is 140 gram thiamethoxam per 100.000 planten. Thiamethoxam wordt direct opgenomen bij kieming en verdeelt zich over de plant. Nadat de actieve stof is opgenomen vindt er nauwelijks afbraak plaats in de plant en verdunt de actieve stof zich in de plant door de vorming van meer bladmassa. Dus het maakt niet uit of een zaadje er 2 of 10 weken over doet om uit te groeien tot een verplantbare plant. De plant die wordt uitgeplant wordt optimaal beschermd voor een periode van 5-6 weken tegen alle bladluizen. De bescherming tegen melige koolluis is zelfs compleet. Daarnaast helpt thiamethoxam met de zeer brede werking ook nog tegen aanvallen van andere bodeminsecten en is het een basis bij de bestrijding van koolgalmug.

Bestrijding van zaad- en grondgebonden ziekten met FarMore Technology Met de toelating van Maxim 480FS® is de bescherming van zaden tegen zaad en grondgebonden ziekten voor de komende tijd weer gewaarborgd. Onder de FarMore Technology paraplu is gezocht naar een complete bescherming van de koolzaden. In combinatie met Apron XL® beschermt Maxim 480FS® de zaden tegen o.a. Phoma en Pythium. Hier ontstaat een prima gezond groeiend gewas dat in staat is om optimaal te produceren. Beide producten worden door middel van filmcoating door het zaadbedrijf op het zaad gebracht. Binnen de FarMore Technologie zijn nu Maxim 480FS® en Apron XL® in koolgewassen toegelaten ter bestrijding van Phoma en Pythium spp. Een zeer veilige combinatie voor jonge kiemende zaadjes. Wilt u meer weten over producten en services die onder de FarMore Technology vallen, kijk dan op: www.syngenta.nl/farmore

19


20

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Insectenbestrijding Nederland Houd uw gewassen goed in de gaten en voer tijdig een bespuiting uit bij aanwezigheid van koolvlieg, koolmot, trips en/of luis. Ter bestrijding van genoemde insecten kan Karate Zeon® 50 ml/ha worden ingezet. De insectenbestrijding zal regelmatig moeten worden herhaald. Voeg aan Karate Zeon® altijd een uitvloeier toe: Agral Gold® 75 - 100 ml/ha. Het toevoegen van Pirimor aan de Karate Zeon® zal het effect op luis versterken. Bij hoge druk van trips en/of luis zal de werking van een pyrethroïde als Karate Zeon® onvoldoende zijn.

Dosering

0,05 kg/ha

0,5 kg/ha

Aantal toepassingen

Onbeperkt

Onbeperkt

1 week

4 dg

Wachttijd

Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor ® een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, koolgalmug, vliegen, trips als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken.

Insectenbestrijding België Brand Reference Sheet – Crop Protection

Dosering

0,4 kg/ha

0,075-0,125 l/ha

0,4 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Pantone Coated

Aantal toepassingen Wachttijd

Max. 2 2 weken

Max. 2 7 dagen

Max. 2 4 dagen

1,5 l/ha

Grayscale version

CMYK

RGB

Black & White

Max. 2

Primary Color

3005 C

100 / 32 / 0 / 0

0 / 122 / 201

50%

Secondary Color

286 C

100 / 75 / 0 / 0

0 / 57 / 166

70%

7 dagen

Het brede gamma aan insecticiden laat toe om op een correcte manier de belangrijkste insecten te bestrijden. Plenum® en Pirimor ® zijn specifieke bladluismiddelen die naast een zeer goede werking ook de nuttige insecten sparen, om zo controle te krijgen over de insectendruk over een langere periode. Plenum® is een systemisch, specifiek luizenmiddel dat ook de nuttige insecten spaart. Plenum® is op zijn sterkst bij toepassing op een goed groeiend gewas. Op deze manier kan Plenum® optimaal genieten van een goede systemiciteit in de plant. Plenum® is vooral opwaarts systemisch; voor goede werking voldoende diep in het gewas spuiten. Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor ® een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, galmuggen, vliegen als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken. Okapi® combineert de voordelen van zowel Karate Zeon® als Pirimor ®: kontakt- , translaminaire- en dampwerking. Okapi® is een totaalinsecticide en kan breed ingezet worden.


Spruitkool verse markt Benelux 2016

Ziektebestrijding Nederland Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

2,0 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha

3

Max 1/3 van het aantal bespuitingen

2

2 weken

2 weken

3 weken

Werking van de fungiciden op de meest voorkomende schimmelziekten in spruitkool:

Mycosphaerella

++

+++

++++

Alternaria

++

+++

++++

Echte meeldauw

(+)

+++

+++(+)

Witte roest

++++

+++

++

Valse meeldauw

++++

+++

++

Een tijdige start is belangrijk bij de preventieve bestrijding van schimmels. Met name bij de bestrijding van echte meeldauw is het advies om in juli reeds te starten met de bestrijding. De middelen dienen preventief te worden ingezet met een interval van maximaal drie weken om een goede bescherming te waarborgen. Naast de inzet van Folio Gold® in september (wanneer de druk van valse meeldauw en witte roest als gevolg van de weersomstandigheden veelal toeneemt) is een volgende toepassing enkele weken voor de oogst de beste garantie voor een gezond eindproduct, ook na de oogst. De inzet van Folio Gold® heeft een toegevoegde waarde bij het verbeteren van het uitstalleven van het geoogste product. Amistar Top® is een zeer breed werkend product. Hierdoor past het product van vroeg tot laat in het schema. Er zijn twee redenen waarom Amistar Top® aan het einde van de teelt nog beter tot zijn recht kom: • Amistar Top® heeft een zeer gunstig residuprofiel en zal vrijwel niet worden teruggevonden in het geoogste eindproduct; • Amistar Top® tast de waslaag van de plant niet aan. Hierdoor blijft de conditie van de waslaag op peil en blijft als natuurlijke ‘bescherming’ aanwezig. Voor een brede productbeschrijving kunt u ook terecht op www.syngenta.nl. Agral Gold®, Amistar ®, Amistar Top®, Cruiser 70WS®, Folio Gold®, FarMore Technology, Karate Zeon® zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta. Sanokote Smart® is een geregistreerd handelsmerk van Incotec. Phyto-Drip® is een geregistreerd handelsmerk van Precision Drip B.V. Lees vóór gebruik eerst het etiket inclusief waarschuwingszinnen,- symbolen en raadpleeg de productinformatie op www.ctgb.nl.

21


22

Spruitkool verse markt Benelux 2016

Ziektebestrijding België Brand Reference Sheet – Crop Protection

Dosering

1 l/ha

0,5 l/ha

1 l/ha

Aantal toepassingen

Max. 2

Max. 2

Max. 2

Wachttijd

2 weken

3 weken

2 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

RGB

Black & White

Primary Color

116 C

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

Secondary Color

661 C

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

3 weken

Max. 3

4 weken

2 l/ha Max. 2 2 weken

Werking van de fungiciden op de meest voorkomende schimmelziekten in spruitkool:Brand Reference Sheet – Crop Protection

Mycosphaerella Alternaria

+++ +++

+++(+) ++++

++++ ++++

++

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

RGB

Black & White

Primary Color

116 C

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

Secondary Color

661 C

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

++

++ ++

Echte meeldauw

+++

+++

+++(+)

-

(+)

Witte roest

+++

-

++

++++

++++

Valse meeldauw

+++

-

++

+++(+)

++++

CRUISER®: WS - bevattende 70% thiamethoxam. Erk. Nr. 9335P/B. ORTIVA TOP®: SC - bevattende 200 g/l azoxystrobin + 125 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 9556/B. ORTIVA®: SC - bevattende 250 g/l azoxystrobin. Erk. Nr. 9326/B. GEYSER®: EC - bevattende 250 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 8256/B. FOLIO GOLD®: SC - bevattende 36,3 g/l metalaxyl-M en 500 g/l chloorthalonil. Erk. Nr. 9938/B. FUBOL GOLD®: WG - bevattende 64% mancozeb + 3.88% metalaxyl-m. Erk. Nr. 9475/B. PLENUM ®: WG - bevattende 50% pymetrozin. Erk. Nr. 9398/B. KARATE ZEON®: CS - bevattende 100 g/l lambda-cyhalothrin. Erk. Nr. 9231/B. PIRIMOR®: WG - bevattende 50% pirimicarb. Erk. Nr. 6640/B. OKAPI®: EC - bevattende 5 g/l lambda-cyhalothrin + 100 g/l pirimicarb. Erk. Nr. 7978/B. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


Contact Nederland Jacob Obrechtlaan 3a 4611 AP Bergen op Zoom www.syngenta.nl België Technologiepark 30 9052 Zwijnaarde www.syngenta.be

Customer Service Nederland

Zaden Nederland Michiel van Mol Field Expert Spruitkool T +31 (0)6 57 570 352 michiel.van_mol@syngenta.com Zaden België Celine Denys Field Expert T +32 (0)472 04 97 41 celine.denys@syngenta.com Christoph Deraeve Key Account Manager Processing Benelux T +32 (0)478 53 04 51 christoph.deraeve@syngenta.com

Orders.nl@syngenta.com T +31 (0)164 225 544 T +31 (0)164 225 546 T +31 (0)164 225 548 F +31 (0)164 225 542

België Orders.be@syngenta.com T +32 93 24 24 24 F +32 93 24 24 03

Gewasbescherming Nederland Ruud Roeven Crop Advisor T +31 (0)620 01 77 47 ruud.roeven@syngenta.com Gewasbescherming België Ilse Delobelle Key Account Manager Retail T +32 (0)475 31 50 02 ilse.delobelle@syngenta.com

© geregistreerde handelsmerken van Syngenta Group Company

Belangrijke informatie / Disclaimer Syngenta (Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld. Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen altijd op een veilige manier. Lees voor het gebruik van Syngenta producten eerst het etiket en de productinformatie. © 2015, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep.

Profile for Syngenta

Spruitkool verse markt BNLX 2016  

Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruitkoolrassen. Daarom lop...

Spruitkool verse markt BNLX 2016  

Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruitkoolrassen. Daarom lop...

Profile for syngenta9
Advertisement