__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen


2

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen Inhoudsopgave Inleiding 4 Knolvoetresistentie 5 Spruitkool Vroege rassen

6

Middelvroege / -late rassen

8

Late rassen

11

Advies zaai- en plantperiode

12

Raseigenschappen 13 Zaai-, plant- en oogstschema

13

Bloemkool Verwerkende industrie 14 Resultaten opbrengstproeven

16

Raseigenschappen 17 Zaai-, plant- en oogstschema

18

Zaadbehandeling 20 Insectenbestrijding Nederland 22 Insectenbestrijding BelgiĂŤ 23 Ziektebestrijding Nederland 24 Ziektebestrijding BelgiĂŤ 26


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

3


4

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Inleiding Voor de markt Syngenta wil weten wat de consument vandaag ĂŠn morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruit- en bloemkool. Daarom lopen we voorop met consumentgericht denken, nieuwe technieken en innovatieve rassen. Overal in de toeleveringsketen proberen we met onze zaden waarde toe te voegen, voor telers, verwerkers, retailers en consumenten.

Doorontwikkeling Zo doet Syngenta uitgebreid marktonderzoek naar verwachtingen en voorkeuren. En ontwikkelen we rassen met sterke agronomische eigenschappen, zowel qua resistentie als flexibiliteit. Natuurlijk onderzoeken we onze rassen uitvoerig, bijvoorbeeld op onze teststations in alle belangrijke teeltgebieden.

Met de teler Een ras of techniek ontwikkelt Syngenta niet alleen. De nauwe samenwerking met onze telers waarderen we zeer. Het is dan ook ons doel om onze telers de vruchten te laten plukken van onze ervaring in spruitkool en bloemkool. U kunt dus ook dit jaar rekenen op een product met hoge productiviteit dat u gemakkelijk kunt telen, oogsten, schoonmaken, verwerken en verpakken.

Compleet in kool Syngenta biedt een compleet scala in kool: van vroeg tot laat in het seizoen, met een hogere productiviteit en lange houdbaarheid op het veld. Verder hebben we verschillende rassen met hoge resistentie tegen bijvoorbeeld knolvoet waarmee de oogstzekerheid toeneemt. En vergeet de prima smaak van onze rassen niet!


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

5

Knolvoetresistentie Knolvoet, veroorzaakt door de Plasmodiophora brassicae, wordt wereldwijd beschouwd als een van de economisch meest schadelijke ziekten van Brassica’s. Aangetaste wortels zwellen op en vertonen na enig tijd knolvormige vergroeiingen die verhinderen dat de plant voldoende water opneemt. Dit leidt tot ernstige groeistoornissen en de plant en de kool komen niet meer tot volledige ontwikkeling. Knolvoet kan tot wel 15 jaar in de bodem overleven in de vorm van rustsporen die, als de omstandigheden gunstig zijn, vrijkomen uit de weggerotte, aangetaste wortels. De ziekte ontwikkelt zich het snelst op natte en zure gronden met een pH <7 bij temperaturen van 20-25 C. De ziekte komt vaak pleksgewijs voor, maar ook complete akkers kunnen besmet zijn. De beste manier om een knolvoetaantasting te voorkomen is een geïntegreerde teeltaanpak op basis van rassen met knolvoetresistentie. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatie van resistente rassen met goede cultuurmaatregelen de grootste oogstzekerheid biedt voor de telers. Resistentie tegen knolvoet is effectief tegen belangrijke stammen, maar niet tegen alle stammen die kunnen voorkomen. Daarom wordt steeds geadviseerd eerst kleinschalige testen uit te voeren alvorens te starten met de op verkoop gerichte producties. Recent is door Syngenta in samenwerking met NAKT en Bejo een nieuw differentieel systeem opgezet om knolvoetresistenties en hun bijhorende fysio’s beter te kunnen onderscheiden. Dit is ontwikkeld met behulp van een set van rassen, namelijk drie witte kool rassen en één bloemkoolras zoals weergegeven in onderstaande tabel. Rassen

Pb: 0

Pb: 1

Pb: 2

Pb: 3

Bartolo

-

-

-

-

Bejo-051632

R

-

-

R

Clapton

R

R

-

R

Lodero

R

R

R

-

Legende: -: vatbaar; R: resistent Bartolo is in dit schema vatbaar voor alle fysio’s, 051632 is resistent tegen de fysio’s Pb:0 en Pb:3, Clapton is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1; en Pb:3 en Lodero is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1 en Pb:2.

Op dit moment zijn er nog geen rassen beschikbaar die alle knolvoet fysio’s afdekken. De fysio’s Pb:0 en Pb:1 komen het meest frequent voor in Europa, Pb:2 en Pb:3 zijn veel minder algemeen. De ervaring met diverse Syngenta TopRes® koolrassen, die allen dezelfde resistentie bezitten, is dat sinds de commerciële introductie in 2005 de resistentie in de meeste velden goed werkt. In een relatief klein aantal velden waren er plekken waar de planten aangetast werden: hier zou dus fysio Pb:2 pleksgewijs aanwezig kunnen zijn, hetgeen ook in een aantal gevallen uit nader onderzoek tot uiting is gekomen. Het advies is om in deze velden geen rassen met deze resistentie te gebruiken, om verdere verspreiding te voorkomen

Cultuurmaatregelen Ook in een teelt met knolvoetresistente rassen blijft het belangrijk om een goede vruchtafwisseling toe te passen en de juiste cultuurmaatregelen te nemen die de structuur van de bodem bevorderen en de pH op een voldoende hoog peil houden.


6

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Vroege rassen Gladius Vroeg en veelzijdig ras, breed inzetbaar Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas, stevige plant • Uitstekende uniformiteit • Goede bladrui • Zeer vaste, donkergroene spruit • Lang houdbaar op het veld • Hoge opbrengst • Super milde smaak

Advies • Geschikt voor (vroege) industrie (A/B-sortering) en verse markt (B-sortering) • Geschikt voor hoge plantdichtheid op het productieveld • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege mogelijk risico op schieten • Voor industrie bij voorkeur planten ná 5 mei

Crispus Een mijlpaal voor de vroege en middelvroege teelt Voordelen • Hoogresistent tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet (HR:Pb) • Gladde, iets ovale spruit met relatief fijne sortering • Sterk tegen veldslijtage (beter dan Maximus) • Hoge opbrengst • Super milde smaak • Advies • Mogelijkheid van diverse plantingen zorgt voor een goede oogstspreiding • Geschikt voor een hoge plantdichtheid op het productieveld • Vraagt hetzelfde teeltregime als Maximus • Dankbaar voor een extra stikstofgift na de bladrui • Geschikt voor industrie en verse markt • Voor de industrie bij voorkeur planten na 5 mei • Niet planten vóór 1 april vanwege risico op schieten


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

15.424 15.737

16.000

14.683

14.000

Gladius Maximus

12.000 10.000

8.135

8.000

8.020 6.276

6.000 4.000 2.000

1.754 1.676

867 783

0

-15 mm

25,694 96%

15-25 mm

25-30 mm

30-35 mm

+35 mm

Resultaten van opbrengstproeven in West-Vlaanderen (proef in drievoud). Plantdatum: 3 en 4 mei, plantdichtheid 37.600 planten/ ha, oogstdatum 20 november.

TOTAAL

24,096

Sortering 15 - 35 mm

92%

Gladius

Maximus

39.700 pl/ha

39.700 pl/ha

Opbrengstvergelijking: totaalopbrengsten in ton/ha; procentueel aandeel van de sortering 15-35 mm op de totaalopbrengst. Plantdatum: 29 mei; plantdichtheid: 39.700 pl/ha; oogstdatum: 13 november

7


8

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Middelvroege / -late rassen Aurelius Een topper voor de verse markt en de industrie Voordelen • Stevig gewas, komt gemakkelijk op lengte • Open gewasstructuur, zeer uniform in spruitzetting • Goede vroege bladval • Vaste mooi gevormde spruit met mooie kleur, klein snijvlak • Zeer hoge productiviteit • Sterk tegen slijtage op het veld • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (M-sortering) • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten

Cobelius Sterk in koolkwaliteit Voordelen • Groeikrachtig gewas, stevige plant • Uniforme spruitzetting • Goede bladval • Zeer vaste donkergroene spruit • Zeer sterk tegen veldslijtage • Hoog productiepotentieel • Super milde smaak

Advies • Geschikt voor zowel verse markt (B-sortering) als voor industrie • Vraagt een voldoende hoge plantdichtheid voor de industrieteelt • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Cobus Topprestatie voor industrie Voordelen • Zeer uniform in gewas met mooie spruitzetting • Goede bladval • Zeer hoge productiviteit door hoog aantal spruiten op de stam • Vaste, gladde spruit met mooie kleur en klein snijvlak • Sterk tegen slijtage en geel blad • Sterk tegen de vorst • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (A/B-sortering) • Gewas moet ongestoord kunnen doorgroeien vanaf de start • Vraagt voldoende stikstof bij de start van de teelt • Niet uitplanten vóór 25 april vanwege risico op schieten

Profitus Het beste compromis voor opbrengst en kwaliteit Voordelen • Vlot groeiend en stevig gewas • Zeer uniforme en cilindrische spruitzetting • Goede bladval • Zeer hoog aantal spruiten op de stam • Zeer hoog opbrengstpotentieel • Hoog soortelijk gewicht • Fijne spruitensortering • Gladde vaste spruit • Goed geschikt voor de mechanische schoning • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor alle grondsoorten • Vraagt een geringere hoeveelheid stikstof bij start van de teelt • Vraagt voor de industrieteelt een nauwe plantafstand • Geschikt voor de teelt voor industrie of voor verse markt • Niet uitzaaien vóór 10 maart en niet uitplanten vóór 15 mei vanwege risico op schieten

9


10

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Cryptus Een nieuw ras flexibel inzetbaar voor zowel de verse markt als voor de industrie Voordelen • Hoogresistent tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet (HR:Pb) • Stevig gewas, komt gemakkelijk op lengte • Open gewasstructuur, zeer uniform in spruitzetting, goede vroege bladval • Vaste mooi gevormde spruit met mooie kleur, klein snijvlak • Sterk tegen slijtage op het veld • Zeer hoge productiviteit • Klassieke smaak • Fijne sortering

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (M-sortering) • Niet uitplanten vóór 15 april vanwege risico op schieten

Lewitus Een nieuw veelzijdig ras voor industrie Voordelen • Zeer stevig en uniform gewas met mooie cilindrische spruitzetting • Zeer hoog aantal spruiten op de stam • Vaste spruit met hoog soortelijk gewicht, productief • Uitermate geschikt voor de industrie door fijne sortering • Zeer hoge schiettolerantie en kan daardoor vroeg uitgeplant worden • Klassieke smaak

Advies • Vraagt voldoende stikstof bij de start van de teelt • Sterk aanbevolen voor industrieteelt • Niet uitplanten vóór 1 april vanwege risico op schieten • Voor industrie bij voorkeur uitplanten vóór 25 april


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Proefresultaten opbrengsten TOTAAL

Aantal spruiten op de stam

25,551

150

130

Sortering 15 - 35 mm

27,945 96%

24,676

96%

97%

21,855

95%

120 109

100

0

Lewitus Profitus Cobelius

Cobus 39.700 pl/ha

Lewitus 37.600 pl/ha

Cryptus 37.600 pl/ha

Clodius 35.700 pl/ha

Resultaten van gebruikswaardeproeven in West-Vlaanderen.

Opbrengstvergelijking: plantdatum 29 mei,

Aantal spruiten per stam. Plantdatum: 4 mei

plantdichtheid 39.700 of 37.600 pl/ha, oogstdatum 28 november

Late rassen Clodius Kwalitatieve winterspruit Voordelen • Stevig gewas met mooie cilindrische spruitzetting • Perfecte bladval • Sterke weerstand tegen vorst • Zeer gemakkelijk te plukken in lichte vorstperiode • Combineert oogstzekerheid met kwaliteit • Klassieke smaak

Advies • Geschikt voor industrie en verse markt (M-sortering) • Niet uitplanten vóór 25 april vanwege risico op schieten

11


12

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Advies zaai- en plantperiode Om het risico op schot te vermijden adviseren wij voor de teelt van onze spruitkoolrassen in België de volgende zaai- en plantdata. Vroeger zaaien of planten geeft een onverantwoord hoger risico op het optreden van schot in de teelt.

Ras

Niet zaaien vóór

Abacus

Niet uitplanten vóór

25 januari

15 april

25 januari

15 april

Maximus

10 januari

1 april

Crispus

10 januari

1 april

Cumulus

1 maart

25 april

Aurelius

25 januari

15 april

Cobelius

25 januari

15 april

Cobus

25 februari

25 april

Profitus

10 maart

15 mei

25 januari

15 april

Lewitus

10 januari

1 april

Genius

15 februari

25 april

Clodius

1 maart

25 april

Gladius

Cryptus

NIEUW

NIEUW


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Raseigenschappen Raseigenschappen industrie Ras

Oogstperiode

Knolvoetresistent

Stevigheid plantmateriaal

Gewasstevigheid

Schiettolerantie

Gladheid spruit

Abacus

okt-nov

***

****

****

****

Gladius

okt-nov

*****

****

****

****

Maximus

okt-nov

**

****

*****

****

Crispus

okt-nov

**

****

*****

****

Cobelius

okt-nov

*****

*****

****

****

Cumulus

nov-dec

****

***

*

****

Aurelius

nov-dec

****

****

****

****

Cobus

nov-dec

****

****

**

****

Profitus

nov-dec

***

****

*

****

Cryptus

nov-dec

*****

****

****

****

Lewitus

dec

****

*****

*****

****

Clodius

dec-jan

****

****

*

***

Hoog resistent

Stevige plant

Zeer stevig gewas

Sterk tegen schieten

Zeer glad

*

*****

*****

Vatbaar

Slappe plant

Zwak gewas

***** Gevoelig voor schieten

*

*

*

*

***** Roffelig

*

*

Zaai-, plant- en oogstschema Ras

jan

feb

maart

april

mei

juni

Abacus Gladius Maximus Crispus Cobelius Cumulus Aurelius Cobus Profitus Cryptus Lewitus Clodius Zaaien

Planten

Oogsten

juli

aug

sept

okt

nov

dec

jan

13


14

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Verwerkende industrie Clarina Een hoogvlieger voor de verse markt en industrie Voordelen • Hoogresistent (HR) tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet • Matig sterk groeikrachtig en opgericht gewas, goed zelfdekkend • Sterk tegen slijtage en geel blad • Hoog percentage oogstbare kolen van betrouwbare kwaliteit • Sterk tegen schift en doorwas • Uitstekend geschikt voor versnijden in roosjes • Verdraagt goed zowel warme, droge als natte teeltomstandigheden

Advies • Vraagt meer stikstof bij de teeltaanvang • Groeiduur: 72-75 groeidagen in de zomer/eerste vrucht en ca. 75-85 groeidagen in de herfst/tweede vrucht (is 3 tot 7 dagen vroeger oogstbaar dan Clapton) • Aanbevolen voor de verse markt, de zomerteelt en de herfstteelt • Aanbevolen voor de verwerkende industrie, de 1e en de 2e vrucht • Bij voorkeur opkweken als trayplant

David

• Bij voorkeur niet zaaien vóór 1 februari, vanwege mogelijk risico op blinde planten

Topper voor industrieteelt Voordelen • Matig groeikrachtig en gezond gewas, matig zelfdekkend • Zeer hoog opbrengstpotentieel, zeer zware kool met vaste roosjes • Zeer hoog soortelijk gewicht • Levert een perfecte kwaliteit na verwerking • Meer betrouwbare groeiduur in de zomer

Advies • Aanbevolen voor eerste en tweede vrucht verwerkende industrie • Groeiduur: in eerste vrucht 70-73 groeidagen, in tweede vrucht 75-85 groeidagen (enkele dagen vroeger dan Faraday/Amerigo) • Bij voorkeur niet zaaien vóór 15 februari, in verband met mogelijk risico op blinde planten • Dankbaar voor een wat grotere gift stikstof bij de teeltaanvang


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Gohan Blinkt uit in opbrengst en kwaliteit! Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas met een goede zelfdekkendheid • Zeer productief ras, levert zware kolen met vaste roosjes • Zeer hoog soortelijk gewicht • Levert een goede kwaliteit na verwerking • In groeiduur 5-7 dagen later ten opzichte van David

Advies • Aanbevolen voor zowel eerste als tweede vrucht verwerkende industrie • Groeiduur: in eerste vrucht 75-90 groeidagen, in tweede vrucht 80-90 groeidagen (groeiduur ongeveer één week langer dan David) • Past perfect in teeltplanning met David en zorgt voor een ideale oogstspreiding • Bij voorkeur niet zaaien vóór 15 februari, in verband met mogelijk risico op blinde planten

Faraday Uitstekende rooskwaliteit Voordelen • Groeikrachtig en zeer gezond gewas • Compact roosje met vaste structuur en kort voetje • Gemakkelijk te versnijden in rozen • Levert zeer goede kwaliteit na verwerking

Advies • Aanbevolen voor de eerste vrucht verwerkende industrie • Groeiduur: in eerste vrucht 73-77 groeidagen • Groeiduur: vergelijkbaar met Amerigo • Dankbaar voor een wat grotere gift stikstof bij de teeltaanvang

15


16

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Resultaten opbrengstproeven Teelt eerste vrucht Eerste vrucht 2015 Eerste vrucht 2013 1,4 1,2 1,0 0,8

2013

2015

Plantdatum

22, 29 en 30 april 2013

19, 21 en 22 april 2015

Oogstperiode

Juli 2013

Juli 2015

0,6 0,4 0,2 0

David

Gohan

Clarina

Resultaten van opbrengstproeven in eerste vrucht in 2013 en 2015 in West-Vlaanderen. Opbrengst in kg/kool. De nieuwe generatie van industrie bloemkoolrassen levert zeer hoge vermarktbare opbrengsten met een uitstekende rooskwaliteit voor vorm en vastheid.


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Raseigenschappen Raseigenschappen industrie Ras

Aantal groeidagen

Groeikracht

Planttype

Zelfdekkendheid

Kleur

Roosgrootte

Roosvastheid

-

***

**

**

**

***

****

Eerste vrucht

Tweede vrucht

Baker

62-70

David*

70-77

73-80

***

***

***

***

***

****

Clarina*

73-75

75-85

***

***

***

***

****

****

Clapton *

73-77

77-90

**

****

****

***

***

***

Faraday

73-80

-

***

****

***

***

***

****

Gohan

75-85

80-95

****

****

****

***

***

****

*

weinig

meer vlak

weinig

minder wit

groot

minder vast

****

veel

opgericht

sterk

zeer wit

klein

zeer vast

* Deze rassen voor tweede vrucht industrie bij voorkeur opkweken in tray of superseedling

Zaai-, plant- en oogstschema industrie Ras

jan

feb

maart

april

mei

Baker Clarina David Gohan Faraday Clapton Amerigo Zaaien

Planten

Oogsten

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec

17


18

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

19


20

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Zaadbehandeling Insectenbestrijding met Mundial® Insecticoat Syngenta levert Mundial® insecticide gecoat zaad voor de bestrijding van koolvliegmaden in koolgewassen. Mundial® wordt door middel van moderne coatingstechniek aangebracht in een dosering van 25 ml (50 % actieve stof) per 100.000 zaden. De actieve stof geeft bescherming tegen aantasting door koolvliegmaden gedurende opkweek en direct na het uitplanten op het productieveld. Advisering koolvliegbestrijding Niet alle gebieden en grondsoorten kennen een even hoge koolvliegdruk en in veel gevallen is de bestrijding tegen de koolvlieg door middel van een coating voldoende wanneer gebruik wordt gemaakt van planten opgekweekt in een kluitje. De ervaring leert echter dat er omstandigheden zijn met noodzaak voor een aanvullende behandeling tegen de maden van de koolvlieg. Aanvullende behandelingen kunnen noodzakelijk zijn wanneer: • er onvoldoende werking van de koolvliegcoating kan worden verwacht, bijvoorbeeld bij een zeer lange opkweekperiode, zoals de weeuwenteelt. • in gevallen van een uitzonderlijk hoge koolvliegdruk in bepaalde gebieden of percelen, bijvoorbeeld op zandgronden met een hoog percentage organische stof, met plantingen in of rond de eerste vlucht van de koolvlieg. • wanneer aanvullende grondbewerkingen worden uitgevoerd na het uitplanten, bijvoorbeeld aanaarden waardoor de eiafzetting hoger in de plant geschiedt.

FarMore Technology, meer bescherming meer gezonde planten FarMore Technology is de eerste, op groentezaden afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten, technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van de prestatie en kwaliteit. FarMore is het overkoepelende merk waaronder Syngenta zaadbehandelingsoplossingen ontwikkelt en verkoopt met inbegrip van: insecticiden, fungiciden, nematiciden en bijvoorbeeld plantverbeteraars. Deze combinatieaanpak zorgt voor een ongestoorde start van de groei van het gewas. En dat alles tegen een betaalbare prijs. Waarom FarMore? FarMore is een totaalplan van oplossingen voor zaaizaadbescherming in de groenteteelt. Het merk wordt over de hele wereld gebruikt. Planten behandeld met FarMore worden overal herkend als zuivere, optimaal behandelde planten van uitstekende kwaliteit. Het merk wordt over de hele wereld gebruikt. Onder de FarMore vlag zijn meerdere zaaizaadontwikkelingen opgestart. Zo wordt er gewerkt aan schimmelbestrijding, bescherming tegen bacteriën en plantversterking. Insectenbestrijding in koolgewassen met FarMore Technology Voor diverse koolsoorten, zoals sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool is op basis van één insecticide, Cruiser 70 WS (70% thiamethoxam), een complete technologie ontwikkeld om de jonge planten, ongestoord door bladluizen, te laten groeien. Deze combinatie van activiteiten wordt FarMore Technology genoemd. De beste toepassingstechnieken Cruiser kan met verschillende technieken bij en op het zaad worden gebracht: - Sanokote® Smart (dummy-pil) Bij deze techniek wordt thiamethoxam toegevoegd aan een pil met een dood zaadje. Deze pil wordt bij het zaaien door een tweede zaaiunit naast een onbehandelde pil met levend koolzaad gelegd. Hierdoor kan het levende zaad ongestoord kiemen, snel uitgroeien tot een gezonde plant en tegelijk profiteren van de werkzame stof die vrijkomt uit het behandelde dode zaadje. De eigenschappen (goede oplosbaarheid en snel opneembaar) van thiamethoxam zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing. De thiamethoxam die vrijkomt van de dummy-pil wordt dus veilig opgenomen door het levende zaad zonder dat de werking op bladluizen beïnvloed wordt. - Phyto-Drip® Met deze druppeltechniek wordt tijdens het zaaien op ieder zaadje een druppeltje thiamethoxam ‘gedript’. Dit gebeurt zéér nauwkeurig en volledig computergestuurd. De kiemkracht van het zaad wordt niet nadelig beïnvloed en de beslissing over het gebruik van Cruiser kan op het laatste moment nog worden genomen.


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

21

Service voor een optimale inzet van thiamethoxam • Adviezen voor toepasser en teler • Begeleiding op gebied van veilige omgang met behandeld zaaizaad • Kwaliteit monitoring middels hoge standaardtesten die gecoördineerd worden door het Syngenta Seedcare Instituut Het advies Cruiser is toegelaten in sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool in de dosering 200 gram/100.000 planten. Dit is 140 gram thiamethoxam per 100.000 planten. Thiamethoxam wordt direct opgenomen bij kieming en verdeelt zich over de plant. Nadat de actieve stof is opgenomen vindt er nauwelijks afbraak plaats in de plant en verdunt de actieve stof zich in de plant door de vorming van meer bladmassa. Dus het maakt niet uit of een zaadje er 2 of 10 weken over doet om uit te groeien tot een verplantbare plant. De plant die wordt uitgeplant wordt optimaal beschermd voor een periode van 5-6 weken tegen alle bladluizen. De bescherming tegen melige koolluis is zelfs compleet. Daarnaast helpt thiamethoxam met de zeer brede werking ook nog tegen aanvallen van andere bodeminsecten en is het een basis bij de bestrijding van de koolgalmug.

Bestrijding van zaad- en grondgebonden ziekten in koolgewassen met FarMore Technology Met de toelating van Maxim® 480FS is de bescherming van zaden tegen zaad en grondgebonden ziekten voor de komende tijd weer gewaarborgd. Onder de FarMore Technology paraplu is gezocht naar een complete bescherming van de koolzaden. In combinatie met Apron XL beschermt Maxim® 480FS de zaden tegen o.a. Phoma en Pythium. Hier ontstaat een prima gezond groeiend gewas dat in staat is om optimaal te produceren. Beide producten worden door middel van filmcoating door het zaadbedrijf op het zaad gebracht. Binnen de FarMore Technologie zijn nu Maxim® 480FS en Apron® XL in koolgewassen toegelaten ter bestrijding van Phoma en Pythium ssp. Een zeer veilige combinatie voor jonge kiemende zaadjes. Wilt u meer weten over producten en services die onder de FarMore Technology vallen, kijk dan op: www.syngenta.nl/farmore


22

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Insectenbestrijding Nederland Spruitkool Houd uw gewassen goed in de gaten en voer tijdig een bespuiting uit bij aanwezigheid van koolvlieg, koolmot, trips en/of luis. Ter bestrijding van genoemde insecten kan Karate Zeon® 50 ml/ha worden ingezet. De insectenbestrijding zal regelmatig moeten worden herhaald. Voeg aan Karate Zeon® altijd een uitvloeier toe: Agral Gold® 75 - 100 ml/ha. Het toevoegen van Pirimor ® aan de Karate Zeon® zal het effect op luis versterken. Bij hoge druk van trips en/of luis zal de werking van een pyrethroïde als Karate Zeon® onvoldoende zijn.

Dosering per ha Aantal toepassingen Wachttijd

0,05

0,5 kg

onbeperkt

onbeperkt

1 week

4 dagen

Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® s echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, koolgalmug, vliegen, trips als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken.

Bloemkool Houd uw gewassen goed in de gaten en voer tijdig een bespuiting uit bij aanwezigheid van koolvlieg, koolmot, trips en/of luis. Ter bestrijding van genoemde insecten kan Karate Zeon® 50 ml/ha worden ingezet. De insectenbestrijding zal regelmatig moeten worden herhaald. Voeg aan Karate Zeon® altijd een uitvloeier toe: Agral Gold® 75 - 100 ml/ha. Het toevoegen van Pirimor ® of Plenum® aan de Karate zal het effect op luis versterken. NB: Plenum® is niet toegelaten in spruitkool. Bij hoge druk van trips en/of luis zal de werking van een pyrethroïde als Karate Zeon® onvoldoende zijn.

Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

0,05

0,5 kg

0,4 kg

onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

1 week

1 week

2 weken

Plenum® is een systemisch, specifiek luizenmiddel dat ook de nuttige insecten spaart. Plenum® is op zijn sterkst bij toepassing op een goed groeiend gewas. Op deze manier kan Plenum® optimaal gebruik maken van een goede systemiciteit in de plant. Plenum® is vooral opwaarts systemisch; voor goede werking voldoende diep in het gewas spuiten. Pirimor ® is een specifiek luizenmiddel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor ® een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, koolgalmug, vliegen als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken.


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Insectenbestrijding België Spruitkool Dosering

Brand Reference Sheet – Crop Protection

0,4 kg/ha

0,075-0,125 l/ha

0,4 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Pantone Coated

Aantal toepassingen Wachttijd

Max. 2 2 weken

Max. 2 7 dagen

Max. 2

Dosering

Wachttijd

Black & White

Max. 2

3005 C

100 / 32 / 0 / 0

0 / 122 / 201

50%

Secondary Color

286 C

100 / 75 / 0 / 0

0 / 57 / 166

70%

7 dagen

Brand Reference Sheet – Crop Protection

0,4 kg/ha

0,075-0,125 l/ha

0,4 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Pantone Coated

Aantal toepassingen

Grayscale version

RGB

Primary Color

4 dagen

Bloemkool

1,5 l/ha

CMYK

Max. 3 2 weken

Max. 2 7 dagen

Max. 2 3 dagen

1,5 l/ha

Grayscale version

CMYK

RGB

Black & White

Max. 2

Primary Color

3005 C

100 / 32 / 0 / 0

0 / 122 / 201

50%

Secondary Color

286 C

100 / 75 / 0 / 0

0 / 57 / 166

70%

7 dagen

Het brede gamma aan insecticiden laat toe om op een correcte manier de belangrijkste insecten te bestrijden. Plenum® en Pirimor ® zijn specifieke bladluismiddelen die naast een zeer goede werking de nuttige insecten sparen, om zo controle te krijgen over de insectendruk over een langere periode. Plenum® is een systemisch, specifiek luizenmiddel dat de nuttige insecten spaart. Plenum® is op zijn sterkst bij toepassing op een goed groeiend gewas. Op deze manier kan Plenum® optimaal gebruik maken van een goede systemiciteit in de plant. Plenum® is vooral opwaarts systemisch; voor goede werking voldoende diep in het gewas spuiten. Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, galmuggen, vliegen als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken. Okapi® combineert de voordelen van zowel Karate Zeon® als Pirimor ®: kontakt- , translaminaire- en dampwerking. Okapi® is een totaalinsecticide en kan breed ingezet worden.

23


24

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Ziektebestrijding Nederland Spruitkool Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

2,0 l/ha

1,0 l/ha

1,0 l/ha

3

Max 1/3 van het aantal bespuitingen

2

2 weken

2 weken

3 weken

Werking van de fungiciden op de meest voorkomende schimmelziekten in spruitkool:

Alternaria

+

+++

++++

Mycosphaerella

+

+++

++++

Echte meeldauw

(+)

+++

+++(+)

Valse meeldauw

++++

+++

++

Witte roest

++++

++

++

Een tijdige start is belangrijk bij de preventieve bestrijding van schimmels. Met name bij de bestrijding van echte meeldauw is het advies om in juli reeds te starten met de bestrijding. De middelen dienen preventief te worden ingezet met een interval van maximaal drie weken om een goede bescherming te waarborgen. Naast de inzet van Folio Gold® in september (wanneer de druk van valse meeldauw en witte roest als gevolg van de weersomstandigheden veelal toeneemt) is een volgende toepassing enkele weken voor de oogst de beste garantie voor een gezond eindproduct, ook na de oogst. De inzet van Folio Gold® heeft een toegevoegde waarde bij het verbeteren van het uitstalleven van het geoogste product. Amistar Top® is een zeer breed werkend product. Hierdoor past het product van vroeg tot laat in het schema. Er zijn twee redenen waarom Amistar Top® aan het einde van de teelt nog beter tot zijn recht kom: • Amistar Top® heeft een zeer gunstig residuprofiel en zal vrijwel niet worden teruggevonden in het geoogste eindproduct; • Amistar Top® tast de waslaag van de plant niet aan. Hierdoor blijft de conditie van de waslaag op peil en blijft als natuurlijke ‘bescherming’ aanwezig. Voor een brede productbeschrijving kunt u ook terecht op www.syngenta.nl. Agral Gold®, Amistar ®, Amistar Top®, Cruiser 70WS®, Folio Gold®, FarMore Technology, Karate Zeon® zijn geregistreerde handelsmerken van Syngenta. Sanokote Smart® is een geregistreerd handelsmerk van Incotec. Phyto-Drip® is een geregistreerd handelsmerk van Precision Drip B.V. Lees vóór gebruik eerst het etiket inclusief waarschuwingszinnen en -symbolen en raadpleeg de productinformatie op www.ctgb.nl.


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Bloemkool Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

2 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

3

Max. 1/3 van het aantal bespuitingen

2

2 weken

2 weken

2 weken

Werkingsschema middelen Onderstaande tabel is een overzicht van de werking van middelen op de diverse ziekten. De meest voorkomende ziekten in bloemkool zijn witte roest en valse meeldauw. Mycosphaerella en Alternaria komen vooral in de latere herfstteelten voor.

Alternaria

(+)

+++

+++

Mycosphaerella

(+)

+++

+++

Echte meeldauw

-

-

-

Valse meeldauw

++++

+++

+++

Witte roest

++++

+++

+++

Advies bloemkool Folio Gold® 2 l/ha 3/4 en 5/6 weken na planten. Op dat moment zijn de ziekten nog niet zichtbaar. Wacht ook niet tot ziektebeelden zichtbaar zijn, preventief behandelen geeft het beste effect. Folio Gold® verhoogt de vitaliteit van het gewas, waardoor vaak een oogstronde kan worden uitgespaard. In de late herfstteelten kan Mycosphaerella op het laatste moment toeslaan. Tot twee weken voor de oogst kan hiervoor Amistar Top® 1 l/ha worden ingezet. Voor de zomerteelten, waarvan de teeltduur korter is, kan eventueel ook Amistar® 1 l/ha worden toegepast drie en vijf weken na het planten. Advies winterbloemkool In de late herfst, liefst nog op een gezond gewas Amistar Top® 1 l/ha. Eventueel in het voorjaar bij hergroei en een beginnende aantasting op het nieuwe blad nog een keer herhalen. Amistar ® is ook een optie maar werkt minder lang. Voor een brede productbeschrijving kunt u ook terecht op www.syngenta.nl

25


26

Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

Ziektebestrijding België Spruitkool Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

Brand Reference Sheet – Crop Protection

1 l/ha Max. 2 2 weken

0,5 l/ha Max. 2 3 weken

1 l/ha Max. 2

2 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

RGB

Black & White

Primary Color

116 C

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

Secondary Color

661 C

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

3 weken

Max. 3

4 weken

2 l/ha Max. 2 2 weken

Werking van de fungiciden op de meest voorkomende schimmelziekten in spruitkool en bloemkool: Brand Reference Sheet – Crop Protection

Alternaria Mycosphaerella

+++ +++

++++ +++(+)

++++ ++++

++

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

RGB

Black & White

Primary Color

116 C

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

Secondary Color

661 C

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

++

++ ++

Echte meeldauw

+++

+++

+++(+)

-

-

Valse meeldauw

++

-

++

+++(+)

++++

+++

-

++

++++

++++

Witte roest

Bloemkool Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

Brand Reference Sheet – Crop Protection

1 l/ha Max. 2 2 weken

0,5 l/ha Max. 2 2 weken

1 l/ha Max. 2

2 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

Primary Color

116 C

Secondary Color

661 C

3 weken

RGB

Black & White

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

Max. 3

4 weken

2 l/ha Max. 2 2 weken

De meest voorkomende ziekten in bloemkool zijn witte roest en valse meeldauw. Mycospaërella en Alternaria komen vooral in de latere herfstteelten voor. Folio Gold ® 2 l/ha, 2 keer inzetten; 3/4 weken en 5/6 weken na het planten. Op dat moment zijn de ziekten nog niet zichtbaar. Wacht ook niet tot ziektebeelden zichtbaar zijn, preventief behandelen geeft het beste effect. Folio Gold ® verhoogt de vitaliteit van het gewas, waardoor vaak een oogstbeurt kan worden uitgespaard. In de late herfstteelt kan Mycosphaerella op het laatste moment toeslaan. Tot drie weken voor de oogst kan hiervoor Ortiva Top® 1 l/ha worden ingezet of Geyser ® aan 0,5 l/ha.

CRUISER®: WS - bevattende 70% thiamethoxam. Erk. Nr. 9335P/B. ORTIVA TOP®: SC - bevattende 200 g/l azoxystrobin + 125 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 9556/B. ORTIVA®: SC - bevattende 250 g/l azoxystrobin. Erk. Nr. 9326/B. GEYSER®: EC - bevattende 250 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 8256/B. FOLIO GOLD®: SC - bevattende 36,3 g/l metalaxyl-M en 500 g/l chloorthalonil. Erk. Nr. 9938/B. FUBOL GOLD®: WG - bevattende 64% mancozeb + 3.88% metalaxyl-m. Erk. Nr. 9475/B. PLENUM ®: WG - bevattende 50% pymetrozin. Erk. Nr. 9398/B. KARATE ZEON®: CS - bevattende 100 g/l lambda-cyhalothrin. Erk. Nr. 9231/B. PIRIMOR®: WG - bevattende 50% pirimicarb. Erk. Nr. 6640/B. OKAPI®: EC - bevattende 5 g/l lambda-cyhalothrin + 100 g/l pirimicarb. Erk. Nr. 7978/B.


Spruitkool & Bloemkool Industrie Benelux 2016

27


Contact Zaden Nederland Joop Hof Field Expert Bloemkool T +31 (0)653 399 927 joop.hof@syngenta.com

Nederland Jacob Obrechtlaan 3a 4611 AP Bergen op Zoom www.syngenta.nl België Technologiepark 30 9052 Zwijnaarde www.syngenta.be

Customer Service

Michiel van Mol Field Expert Spruitkool T +31 (0)657 570 352 michiel.van_mol@syngenta.com

Zaden België Celine Denys Field Expert T +32 (0)472 04 97 41 celine.denys@syngenta.com Christoph Deraeve Key Account Manager Processing Benelux T +32 (0)478 53 04 51 christoph.deraeve@syngenta.com

Nederland Orders.nl@syngenta.com T +31 (0)164 225 544 T +31 (0)164 225 546 T +31 (0)164 225 548 F +31 (0)164 225 542

België Orders.be@syngenta.com T +32 93 24 24 24 F +32 93 24 24 03

Gewasbescherming Nederland Ruud Roeven Crop Advisor T +31 (0)620 017 747 ruud.roeven@syngenta.com

Gewasbescherming België Ilse Delobelle Key Account Manager Retail T +32 (0)475 31 50 02 ilse.delobelle@syngenta.com

© geregistreerde handelsmerken van Syngenta Group Company

Belangrijke informatie / Disclaimer Syngenta (Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld. Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen altijd op een veilige manier. Lees voor het gebruik van Syngenta producten eerst het etiket en de productinformatie. © 2015, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep.

Profile for Syngenta

Spruitkool & bloemkool Industrie BNLX 2016  

Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruit- en bloemkool. Daarom...

Spruitkool & bloemkool Industrie BNLX 2016  

Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van spruit- en bloemkool. Daarom...

Profile for syngenta9
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded