__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Bloemkool verse markt Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen


2

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Bloemkool verse markt Benelux 2016 De specialist, dat zijn we samen

Inhoudsopgave Inleiding

4

Knolvoetresistentie 5 Weeuwen-, vrijster- en voorjaarsteelt

6

Zomer- en herfstteelt

8

Winterteelt

13

Zaadbehandeling

16

Insectenbestrijding & ziektebestrijding Nederland

18

Insectenbestrijding & ziektebestrijding BelgiĂŤ

19


Bloemkool verse markt Benelux 2016

3


4

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Inleiding Voor de markt Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van bloemkoolsoorten. Daarom lopen we voorop met consumentgericht denken, nieuwe technieken en innovatieve rassen. Overal in de toeleveringsketen proberen we met onze zaden waarde toe te voegen, voor telers, verwerkers, retailers en consumenten.

Doorontwikkeling Zo doet Syngenta uitgebreid marktonderzoek naar verwachtingen en voorkeuren. En ontwikkelen we bloemkoolrassen met sterke agronomische eigenschappen, zowel qua resistentie als flexibiliteit. Natuurlijk onderzoeken we onze rassen uitvoerig, bijvoorbeeld op onze teststations in alle belangrijke teeltgebieden.

Met de teler Een ras of techniek ontwikkelt Syngenta niet alleen. De nauwe samenwerking met onze telers waarderen we zeer. Het is dan ook ons doel om onze telers de vruchten te laten plukken van onze ervaring in bloemkool. U kunt dus ook dit jaar rekenen op een product met hoge productiviteit dat u gemakkelijk kunt telen, oogsten, schoonmaken, verwerken en verpakken.

Compleet in bloemkool • Van vroeg tot laat in het seizoen • Hoge productiviteit • Lange houdbaarheid op het veld • Hoge resistentie tegen ziekten, zoals knolvoet • Grotere oogstzekerheid • Goede smaak • Nieuwe productvormen


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Knolvoetresistentie Knolvoet, veroorzaakt door de Plasmodiophora brassicae, wordt wereldwijd beschouwd als een van de economisch meest schadelijke ziekten van Brassica’s. Aangetaste wortels zwellen op en vertonen na enig tijd knolvormige vergroeiingen die verhinderen dat de plant voldoende water opneemt. Dit leidt tot ernstige groeistoornissen en de plant en de kool komen niet meer tot volledige ontwikkeling. Knolvoet kan tot wel 15 jaar in de bodem overleven in de vorm van rustsporen die, als de omstadigheden gunstig zijn, vrijkomen uit de weggerotte, aangetaste wortels. De ziekte ontwikkelt zich het snelst op natte en zure gronden met een pH <7 bij temperaturen van 20-25 oC. De ziekte komt vaak pleksgewijs voor, maar ook complete akkers kunnen besmet zijn. De beste manier om een knolvoetaantasting te voorkomen is een geïntegreerde teeltaanpak op basis van rassen met knolvoetresistentie. In de afgelopen jaren is gebleken dat de combinatie van resistente rassen met goede cultuurmaatregelen de grootste oogstzekerheid biedt voor de telers. Resistentie tegen knolvoet is effectief tegen belangrijke stammen maar niet tegen alle stammen die kunnen voorkomen. Daarom wordt steeds geadviseerd eerst kleinschalige testen uit te voeren alvorens te starten met de op verkoop gerichte producties. Recent is door Syngenta in samenwerking met NAKT een nieuw differentieel systeem opgezet om knolvoetresistenties en hun bijhorende fysio’s beter te kunnen onderscheiden. Dit is ontwikkeld met behulp van een set van rassen, nl. 3 witte kool rassen en één bloemkoolras zoals weergegeven in onderstaande tabel. Rassen

Pb: 0

Pb: 1

Pb: 2

Pb: 3

Bartolo

-

-

-

-

Clapton / Clarina knolvoetresistent

R

-

-

R

Clapton

R

R

-

R

Lodero

R

R

R

-

Legende: -: vatbaar; R: resistent Bartolo is in dit schema vatbaar voor alle fysio’s, 051632 is resistent tegen de fysio’s Pb:0 en Pb:3, Clapton is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1; en Pb:3 en Lodero is resistent tegen fysio’s Pb:0; Pb:1 en Pb:2.

Op dit moment zijn er nog geen rassen beschikbaar die alle knolvoet fysio’s afdekken. De fysio’s Pb:0 en Pb:1 komen het meest frequent voor in Europa, Pb:2 en Pb:3 zijn veel minder algemeen. De ervaring met diverse Syngenta TopRes® koolrassen, die allen dezelfde resistentie bezitten, is dat sinds de commerciële introductie in 2005 de resistentie in de meeste velden goed werkt. In een relatief klein aantal velden waren er plekken waar de planten aangetast werden: hier zou dus fysio Pb:2 pleksgewijs aanwezig kunnen zijn hetgeen ook in een aantal gevallen uit nader onderzoek tot uiting is gekomen. Het advies is om in deze velden geen rassen met deze resistentie te gebruiken om verdere verspreiding te voorkomen

Cultuurmaatregelen Ook in een teelt met knolvoetresistente rassen blijft het belangrijk om een goede vruchtafwisseling toe te passen en de juiste cultuurmaatregelen te nemen die de structuur van de bodem bevorderen en de pH op een voldoende hoog peil houden.

5


6

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Weeuwen-, vrijster- en voorjaarsteelt Easytop Sterk in de combinatie van groeikracht, vroegheid en koolkwaliteit Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas, meer opgericht planttype • Gezond gewas, sterk tegen geel blad • Zeer betrouwbare kool, oogstzeker en sterk tegen voorbloei (boren) • Uitstekende koolkwaliteit: gladde, vaste en diepe kool met witte kleur • In vroegheid enkele dagen vroeger dan Solis • Intermediair resistent tegen valse meeldauw

Advies • Geschikt voor de teelt in potmaten 8 cm, 6 cm (en 5 cm) • Zeer geschikt voor meerdere zaaidata voor een gespreide oogst in het voorjaar • Aanbevolen voor de weeuwenzaai in oktober - december

Bering Topper met uitstekende zelfdekkendheid Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas met goede zelfdekkendheid • Levert vaste, ronde, witte kolen van hoge kwaliteit • Sterk tegen voorbloei (boren) • In vroegheid enkele dagen later dan Easytop/Solis

Advies • Geschikt voor potmaten 8 cm en 6 cm • Combineert goed in teeltplanningen met Easytop • Aanbevolen voor de weeuwenzaai in oktober - december


Brunel Sterk in koolkwaliteit Voordelen • Sterke groeikracht • Open planttype • Redelijk zelfdekkend • Uitstekende koolkwaliteit: mooi, wit en vast

Advies • Aanbevolen zaaiperiode van half januari tot eind februari • Kan opgekweekt worden in 8 cm, 6 cm en 5 cm perspot • Zaaien vóór 15 januari geeft groot risico op blinde planten

Raseigenschappen verse markt Aanbevolen markten

Aantal groeidagen

Groeikracht

Planttype

Zelfdekkendheid

Kleur

Easytop

België, Nederland

68-79

***

***

**

***

Bering

België, Nederland

70-76

****

***

***

****

Brunel

Nederland

73-78

***

**

*

***

Aerospace

Nederland

75-80

****

****

***

***

*

weinig

weinig

crèmekleurig

****

veel

minder opgericht gewas sterk opgericht gewas

sterk

zeer wit

Ras

Zaai-, plant- en oogstschema verse markt Ras

okt

Weeuwen-, vrijster en voorjaarsteelt Easytop Bering Brunel Aerospace

nov

dec

jan

feb

Zaaien

mrt

apr

Planten

mei

juni

Oogsten

juli

aug

sept


8

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Zomer- en herfstteelt Aerospace Betrouwbaar in groeiduur Voordelen • Sterk groeikachtig gewas, vrij opgericht en open planttype • Matige zelfdekkendheid • Uniforme koolzetting • Zeer goede koolkwaliteit, mooie presentatie in de kist • Heel betrouwbare groeiduur en dus goed te plannen • Ook zeer geschikt voor minibloemkoolproductie

Advies • Vraagt minder stikstof bij de start van de teelt, vooral in de zomer • Aanbevolen voor de verse markt voor de zomer- en de vroege herfstteelt

Korlanu Sterk in kwaliteit, gezondheid en oogstzekerheid Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas met zeer goede zelfdekkendheid • Zeer gezond gewas, sterk tegen slijtage en geel blad • Uniforme koolzetting • Hoog percentage kwaliteitskolen, vast en mooi wit • Korte en betrouwbare groeiperiode

Advies • Vraagt minder stikstof bij de start van de teelt, vooral in de zomer • Aanbevolen voor de verse markt voor de zomer- en de herfstteelt • Ook geschikt voor de biologische teelt in de zomer- en de herfstteelt


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Ansari (SGC2063) NIEUW

Sterk in koolkwaliteit Voordelen • Vrij sterk groeikrachtig gewas • Zeer goed zelfdekkend • Gezond gewas • Uniforme koolzetting • Vaste en zeer gladde kool • Hoog percentage kwaliteitskolen • Zeer sterk tegen dubbele kolen, schift (mos) en doorwas

Advies • Aanbevolen voor de verse markt voor de vroege zomer tot en met de herfstteelt • Groeiduur in de zomer 70-75 dagen, in de herfst 75-80 groeidagen

Clarina Een hoogvlieger voor de verse markt en industrie Voordelen • Hoogresistent (HR) tegen de meest voorkomende vormen van knolvoet • Matig sterk groeikrachtig en opgericht gewas • Sterk tegen slijtage en geel blad • Hoog percentage oogstbare kolen van betrouwbare kwaliteit • Sterk tegen schift en doorwas • Uitstekend geschikt voor de industrie • Verdraagt goed zowel warme, droge als natte teeltomstandigheden • Zeer uniforme koolzetting en korte, arbeidsvriendelijke oogstperiode

Advies • Vraagt meer stikstof bij de teeltaanvang • Groeiduur: 72-75 groeidagen in de zomer/eerste vrucht en ca. 75-85 groeidagen in de herfst/tweede vrucht • Aanbevolen voor de verse markt, de zomerteelt en de herfstteelt • Aanbevolen voor de verwerkende industrie, de 1e en de 2e vrucht • Bij voorkeur opkweken als trayplant • Niet zaaien vóór 1 februari, vanwege mogelijk risico op blinde planten

9


10

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Faraday Sterk in gewas en kwaliteit Voordelen • Groeikrachtig gewas met zeer goede zelfdekkendheid • Arbeidsvriendelijk gewas • Sterk tegen veldslijtage en geel blad • Betrouwbare koolkwaliteit, ook bij hoge temperaturen • Sterk tegen splijten, schift (mos) of doorwas

Advies • Aanbevolen voor de teelt vanaf vroege zomer tot late herfst • Groeiduur 73-77 dagen in de zomer, 77-90 dagen in de herfst • Goed geschikt voor de biologische teelt in de zomer en de herfst • Bij voorkeur niet zaaien vóór 15 februari, vanwege mogelijk risico op blinde planten

Gohan Breed inzetbaar voor de herfstteelt Voordelen • Sterk groeikrachtig gewas met zeer goede zelfdekkendheid • Zeer productief ras, levert zware kolen met hoog soortelijk gewicht • Uniforme koolzetting • Hoog percentage kwaliteitskolen • In groeiduur 7-10 dagen later dan Korlanu

Advies • Vraagt minder stikstof bij de start van de teelt • Geschikt voor de verse markt voor de herfstteelt


Bloemkool verse markt Benelux 2016

11


12

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Raseigenschappen verse markt Ras

Aanbevolen markten

Aantal groeidagen Zomer

Herfst

Groeikracht

Planttype

Zelfdekkendheid

Kleur

Aerospace

België, Nederland

65-68

-

****

***

***

***

Korlanu

België, Nederland

68-72

72-80

*****

***

****

****

Ansari (SGC2063) NIEUW

België, Nederland

70-75

75-80

****

***

****

****

Clarina

België, Nederland

75-85

75-85

***

***

***

***

Clapton

België, Nederland

77-90

77-90

**

****

****

***

Amerigo

België

77-90

77-90

**

****

***

**

Faraday

België, Nederland

77-90

77-90

**

****

***

***

Nederland

80-90

80-90

*****

***

****

**

België, Nederland

85-95

85-95

**

****

****

***

*

zwak

meer vlak

weinig

crèmekleurig

****

sterk

opgericht

sterk

zeer wit

Gohan Cadillac

Zaai-, plant- en oogstschema verse markt Ras

jan

feb

mrt

apr

mei

Zomer- en herfstteelt Aerospace

Korlanu Ansari (SGC2063)

NIEUW

Clarina Clapton Amerigo Faraday Gohan Cadillac Zaaien

Planten

Oogsten

juni

juli

aug

sept

okt

nov

dec


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Winterteelt Marcher Winterbloemkool met allure Voordelen • Uniform en opgericht gewas, goed zelfdekkend • Gemakkelijk bewerkbaar gewas • Mooi gevormde, zeer witte en zware kool • Gunstige sortering • Zeer sterk tegen schift (mos)

Advies • Aanbevolen voor oogst in tweede helft april • Onder normale teeltomstandigheden groeiduur van 255-265 dagen

Aprista Uitzonderlijke kwaliteit Voordelen • Sterk groeikrachtig en uniform gewas, forse hergroei na de winter • Goede zelfdekkendheid • Levert kolen van uitstekende kwaliteit: vast, zwaar en mooi van kleur • Betrouwbaar in oogstzekerheid en kwaliteit

Advies • Aanbevolen voor een oogst eind april • Onder normale groeiomstandigheden groeiduur van 260 tot 270 dagen • Past perfect in een teeltplan voor een oogst na Marcher en vóór Mayfair

13


14

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Mayfair Winterbloemkool op zijn best Voordelen • Gemakkelijk bewerkbaar gewas • Sterke hergroei na de winter • Hoofdras voor de late oogst • Grote oogstzekerheid • Zeer vaste kool, ook bij warme weersomstandigheden

Advies • Aanbevolen voor oogst in eerste helft mei • Onder normale teeltomstandigheden groeiduur van 275 - 285 dagen


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Raseigenschappen verse markt Aanbeloven markten

Ras

Aantal Groeikracht groeidagen

Planttype

Zelfdekkendheid

Kleur

Marcastle

België, Nederland

245-255

***

***

***

***

Marcher

België, Nederland

255-265

****

****

****

***

Aprista

België, Nederland

265-275

****

****

****

****

Mayfair

België, Nederland

275-285

***

***

***

***

*

zwak

meer vlak

weinig

crèmekleurig

****

sterk

opgericht

veel

zeer wit

Legenda

Zaai-, plant- en oogstschema verse markt Ras

jan

feb

maart

apr

mei

juni

Winterteelt Marcastle Marcher Aprista Mayfair

Zaaien

Planten

Oogsten

juli

aug

sept

okt

nov

dec

15


16

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Zaadbehandeling Insectenbestrijding Nederland met Mundial® Insecticoat Syngenta levert Mundial® insecticide gecoat zaad voor de bestrijding van koolvliegmaden in koolgewassen. Mundial® wordt door middel van moderne coatingstechniek aangebracht in een dosering van 25 ml (50 % actieve stof) per 100.000 zaden. De actieve stof geeft bescherming tegen aantasting door koolvliegmaden gedurende opkweek en direct na het uitplanten op het productieveld. Planten opgekweekt vanuit Mundial® gecoat zaad mogen in Nederland niet in grondwater-beschermingsgebieden worden uitgeplant. Dit heeft overigens geen grote gevolgen voor de teelt, aangezien alle belangrijke koolteeltgebieden daarbuiten vallen. Advisering koolvliegbestrijding Niet alle gebieden en grondsoorten kennen een even hoge koolvliegdruk en in veel gevallen is de bestrijding tegen de koolvlieg door middel van een coating voldoende wanneer gebruik wordt gemaakt van planten opgekweekt in een kluitje. De ervaring leert echter dat er omstandigheden zijn met noodzaak voor een aanvullende behandeling tegen de maden van de koolvlieg. Aanvullende behandelingen kunnen noodzakelijk zijn wanneer: •e  r onvoldoende werking van de koolvliegcoating kan worden verwacht, bijvoorbeeld bij een zeer lange opkweekperiode, zoals de weeuwenteelt. • in gevallen van een uitzonderlijk hoge koolvliegdruk in bepaalde gebieden of percelen bijvoorbeeld op zandgronden met een hoog percentage organische stof met plantingen in of rond de eerste vlucht van de koolvlieg. •w  anneer aanvullende grondbewerkingen worden uitgevoerd na het uitplanten, bijvoorbeeld aanaarden waardoor de eiafzetting hoger in de plant geschiedt.

FarMore Technology, meer bescherming meer gezonde planten FarMore Technology is de eerste, op groentezaden afgestemde, combinatie van zaadbehandelingsproducten, technologieën en diensten die de productiewaarde maximaliseert door verhoging van de prestatie en kwaliteit. FarMore is het overkoepelende merk waaronder Syngenta zaadbehandelingsoplossingen ontwikkelt en verkoopt met inbegrip van: insecticiden, fungiciden, nematiciden en bijvoorbeeld plantverbeteraars. Deze combinatieaanpak zorgt voor een ongestoorde start van de groei van het gewas. En dat alles tegen een betaalbare prijs. Waarom FarMore? FarMore is een totaalplan van oplossingen voor zaaizaadbescherming in de groenteteelt. Het merk gaat over de hele wereld gebruikt worden. Planten behandeld met FarMore zullen dus overal herkend worden als zuivere, optimaal behandelde planten van uitstekende kwaliteit. Onder de FarMore vlag zijn meerdere zaaizaadontwikkelingen opgestart. Zo wordt er gewerkt aan schimmelbestrijding, bescherming tegen bacteriën en plantversterking. Insectenbestrijding in koolgewassen met FarMore Technology Voor diverse koolsoorten, zoals sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool is op basis van één insecticide, Cruiser 70 WS (70% thiamethoxam), een complete technologie ontwikkeld om de jonge planten, ongestoord door bladluizen, te laten groeien. Deze combinatie van activiteiten wordt FarMore Technology genoemd. De beste toepassingstechnieken Cruiser kan met verschillende technieken bij en op het zaad worden gebracht: - Sanokote® Smart (dummy-pil) Bij deze techniek wordt thiamethoxam toegevoegd aan een pil met een dood zaadje. Deze pil wordt bij het zaaien door een tweede zaaiunit naast een onbehandelde pil met levend koolzaad gelegd. Hierdoor kan het levende zaad ongestoord kiemen, snel uitgroeien tot een gezonde plant en tegelijk profiteren van de werkzame stof die vrijkomt uit het behandelde dode zaadje. De eigenschappen (goede oplosbaarheid en snel opneembaar) van thiamethoxam zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing. De thiamethoxam die vrijkomt van de dummy-pil wordt dus veilig opgenomen door het levende zaad zonder dat de werking op bladluizen beïnvloed wordt. - Phyto-Drip® Met deze druppeltechniek wordt tijdens het zaaien op ieder zaadje een druppeltje thiamethoxam ‘gedript’. Dit gebeurt zéér nauwkeurig en volledig computergestuurd. De kiemkracht van het zaad wordt niet nadelig beïnvloed en de beslissing over het gebruik van Cruiser kan op het laatste moment nog worden genomen. Service voor een optimale inzet van thiamethoxam • Adviezen voor toepasser en teler. • Begeleiding op gebied van veilige omgang met behandeld zaaizaad. • Kwaliteit monitoring middels hoge standaardtesten die gecoördineerd worden door het Syngenta Seedcare instituut.


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Het advies Cruiser ® is toegelaten in sluitkool (rode kool, savooienkool, spitskool en witte kool), spruitkool, bloemkool, broccoli, boerenkool en Chinese kool in de dosering 200 gram/100.000 planten. Dit is 140 gram thiamethoxam per 100.000 planten. Thiamethoxam wordt direct opgenomen bij kieming en verdeelt zich over de plant. Nadat de actieve stof is opgenomen vindt er nauwelijks afbraak plaats in de plant en verdunt de actieve stof zich in de plant door de vorming van meer bladmassa. Dus het maakt niet uit of een zaadje er 2 of 10 weken over doet om uit te groeien tot een verplantbare plant. De plant die wordt uitgeplant wordt optimaal beschermd voor een periode van 5-6 weken tegen alle bladluizen. De bescherming tegen melige koolluis is zelfs compleet. Daarnaast helpt thiamethoxam met de zeer brede werking ook nog tegen aanvallen van andere bodeminsecten en is het een basis bij de bestrijding van de koolgalmug.

Bestrijding van zaad- en grondgebonden ziekten in koolgewassen met FarMore Technology Met de toelating van Maxim® 480FS is de bescherming van zaden tegen zaad en grondgebonden ziekten voor de komende tijd weer gewaarborgd. Onder de FarMore Technology paraplu is gezocht naar een complete bescherming van de koolzaden. In combinatie met Apron® XL beschermt Maxim® 480FS de zaden tegen o.a. Phoma en Pythium. Hierdoor ontstaat een prima gezond groeiend gewas dat in staat is om optimaal te produceren. Beide producten worden door middel van filmcoating door het zaadbedrijf op het zaad gebracht Binnen de FarMore Technologie zijn nu Maxim® 480FS en Apron® XL in koolgewassen toegelaten ter bestrijding van Phoma en Pythium spp. Een zeer veilige combinatie voor jonge kiemende zaadjes. Wilt u meer weten over producten en services die onder de FarMore technology vallen, kijk dan op: www.syngenta.nl/farmore

17


18

Bloemkool verse markt Benelux 2016

Insectenbestrijding Nederland Houd uw gewassen goed in de gaten en voer tijdig een bespuiting uit bij aanwezigheid van koolvlieg, koolmot, trips en/of luis. Ter bestrijding van genoemde insecten kan Karate Zeon® 50 ml/ha worden ingezet. De insectenbestrijding zal regelmatig moeten worden herhaald. Voeg aan Karate Zeon® altijd een uitvloeier toe: Agral Gold® 75 - 100 ml/ha. Het toevoegen van Pirimor ® of Plenum® aan de Karate zal het effect op luis versterken. NB: Plenum® is niet toegelaten in spruitkool. Bij hoge druk van trips en/of luis zal de werking van een pyrethroïde als Karate Zeon® onvoldoende zijn.

Dosering

0,05 kg/ha

0,5 kg/ha

0,4 kg/ha

Aantal toepassingen

Onbeperkt

onbeperkt

onbeperkt

1 week

1 week

2 weken

Wachttijd

Plenum® is een systemisch, specifiek luizenmiddel dat ook de nuttige insecten spaart. Plenum® is op zijn sterkst bij toepassing op een goed groeiend gewas. Op deze manier kan Plenum® optimaal genieten van een goede systemiciteit in de plant. Plenum® is vooral opwaarts systemisch; voor goede werking voldoende diep in het gewas spuiten. Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor ® een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, koolgalmug, vliegen als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken.

Ziektebestrijding Nederland Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

1 l/ha

2 l/ha

1 l/ha

2

3

Max. 1/3 van het aantal bespuitingen

2 weken

2 weken

2 weken

Werkingsschema middelen Onderstaande tabel is een overzicht van de werking van middelen op de diverse ziekten. De meest voorkomende ziekten in bloemkool zijn witte roest en valse meeldauw. Mycosphaerella en Alternaria komen vooral in de latere herfstteelten voor.

Alternaria

+++

(+)

+++

Mycosphaerella

+++

(+)

+++

Echte meeldauw

-

-

+++

Valse meeldauw

+++

++++

+++

Witte roest

+++

++++

+++

Adviesschema bloemkool Folio Gold® 2 l/ha 3/4 en 5/6 weken na planten. Op dat moment zijn de ziekten nog niet zichtbaar. Wacht ook niet tot ziektebeelden zichtbaar zijn, preventief behandelen geeft het beste effect. Folio Gold® verhoogt de vitaliteit van het gewas, waardoor vaak een oogstronde kan worden uitgespaard. In de late herfstteelten kan Mycosphaerella op het laatste moment toeslaan. Tot 2 weken voor de oogst kan hiervoor Amistar Top® 1 l/ha worden ingezet. Voor de zomerteelten, waarvan de teeltduur korter is, kan eventueel ook Amistar® 1 l/ha worden toegepast 3 en 5 weken na het planten. Advies winterbloemkool In de late herfst, liefst nog op een gezond gewas Amistar Top® 1 l/ha. Eventueel in het voorjaar bij hergroei en een beginnende aantasting op het nieuwe blad nog een keer herhalen. Amistar ® is ook een optie maar werken minder lang. Voor een brede productbeschrijving kunt u ook terecht op www.syngenta.nl


Bloemkool verse markt Benelux 2016

Insectenbestrijding België Brand Reference Sheet – Crop Protection

Dosering

0,4 kg/ha

0,075-0,125 l/ha

0,4 kg/ha

Pantone Coated

Aantal toepassingen Wachttijd

Max. 3 2 weken

Max. 2 7 dagen

Max. 2

1,5 l/ha

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

CMYK

RGB

Black & White

Max. 2

Primary Color

3005 C

100 / 32 / 0 / 0

0 / 122 / 201

50%

Secondary Color

286 C

100 / 75 / 0 / 0

0 / 57 / 166

70%

3 dagen

7 dagen

Het brede gamma aan insecticiden laat toe om op een correcte manier de belangrijkste insecten te bestrijden. Plenum® en Pirimor ® zijn specifieke bladluismiddelen die naast een zeer goede werking ook de nuttige insecten sparen, om zo controle te krijgen over de insectendruk over een langere periode. Plenum® is een systemisch, specifiek luizenmiddel dat ook de nuttige insecten spaart. Plenum® is op zijn sterkst bij toepassing op een goed groeiend gewas. Op deze manier kan Plenum® optimaal genieten van een goede systemiciteit in de plant. Plenum® is vooral opwaarts systemisch; voor goede werking voldoende diep in het gewas spuiten. Pirimor ® is een specifiek luizenmidel dat de nuttige insecten spaart. Pirimor ® is echter niet systemisch en wordt het best ingezet bij hoge temperatuur, omdat Pirimor ® een zeer goede dampwerking heeft. Karate Zeon® is een totaalinsecticide dat zowel luizen, vliegen als rupsen vernietigt. De unieke Zeon-technologie biedt het grote voordeel dat Karate Zeon® zeer gemakkelijk mengbaar is met fungiciden en andere insecticiden. Bij het toepassen van Karate Zeon® kunt u het best de spuittechniek aanpassen om zoveel mogelijk rechtstreeks de insecten te raken. Okapi® combineert de voordelen van zowel Karate Zeon® als Pirimor ®: kontakt- , translaminaire- en dampwerking. Okapi® is een totaalinsecticide en kan breed ingezet worden.

Ziektebestrijding België Brand Reference Sheet – Crop Protection

Dosering Aantal toepassingen Wachttijd

1 l/ha Max. 2 3 weken

1 l/ha Max. 2 2 weken

0,5 l/ha Max. 2

2 kg/ha

Minimum size is 10 mm height

Grayscale version

Pantone Coated

CMYK

Primary Color

116 C

Secondary Color

661 C

2 weken

RGB

Black & White

0 / 14 / 100 / 0

255 / 214 / 0

30%

100 / 70 / 0 / 10

0 / 82 / 156

70%

Max. 3

4 weken

2 l/ha Max. 2 2 weken

De meest voorkomende ziekten in bloemkool zijn witte roest en valse meeldauw. Mycospaërella en Alternaria komen vooral in de latere herfstteelten voor. Folio Gold® 2 l/ha, 2 keer inzetten; 3/4 weken en 5/6 weken na het planten. Op dat moment zijn de ziekten nog niet zichtbaar. Wacht ook niet tot ziektebeelden zichtbaar zijn, preventief behandelen geeft het beste effect. Folio Gold® verhoogt de vitaliteit van het gewas, waardoor vaak een oogstbeurt kan worden uitgespaard. In de late herfstteelt kan Mycosphaerella op het laatste moment toeslaan. Tot 3 weken voor de oogst kan hiervoor Ortiva Top® 1 l/ha worden ingezet of Geyser® aan 0,5 l/ha. CRUISER®: WS - bevattende 70% thiamethoxam. Erk. Nr. 9335P/B. ORTIVA TOP®: SC - bevattende 200 g/l azoxystrobin + 125 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 9556/B. ORTIVA®: SC - bevattende 250 g/l azoxystrobin. Erk. Nr. 9326/B. GEYSER®: EC - bevattende 250 g/l difenoconazool. Erk. Nr. 8256/B. FOLIO GOLD®: SC - bevattende 36,3 g/l metalaxyl-M en 500 g/l chloorthalonil. Erk. Nr. 9938/B. FUBOL GOLD®: WG - bevattende 64% mancozeb + 3.88% metalaxyl-m. Erk. Nr. 9475/B. PLENUM ®: WG - bevattende 50% pymetrozin. Erk. Nr. 9398/B. KARATE ZEON®: CS - bevattende 100 g/l lambda-cyhalothrin. Erk. Nr. 9231/B. PIRIMOR®: WG - bevattende 50% pirimicarb. Erk. Nr. 6640/B. OKAPI®: EC - bevattende 5 g/l lambda-cyhalothrin + 100 g/l pirimicarb. Erk. Nr. 7978/B.

19


Contact Nederland Jacob Obrechtlaan 3a 4611 AP Bergen op Zoom www.syngenta.nl België Technologiepark 30 9052 Zwijnaarde www.syngenta.be

Customer Service Nederland

Zaden Nederland Joop Hof Field Expert T +31 (0)653 399 927 joop.hof@syngenta.com Zaden België Celine Denys Field Expert T +32 (0)472 04 97 41 celine.denys@syngenta.com Christoph Deraeve Key Account Manager Processing Benelux T +32 (0)478 53 04 51 christoph.deraeve@syngenta.com

Orders.nl@syngenta.com T +31 (0)164 225 544 T +31 (0)164 225 546 T +31 (0)164 225 548 F +31 (0)164 225 542

België Orders.be@syngenta.com T +32 93 24 24 24 F +32 93 24 24 03

Gewasbescherming Nederland Ruud Roeven Crop Advisor T +31 (0)620 01 77 47 ruud.roeven@syngenta.com Gewasbescherming België Ilse Delobelle Key Account Manager Retail T +32 (0)475 31 50 02 ilse.delobelle@syngenta.com

© geregistreerde handelsmerken van Syngenta Group Company

Belangrijke informatie / Disclaimer Syngenta (Syngenta Seeds B.V. en Syngenta Crop Protection B.V.) heeft deze brochure met veel zorg en vakkundigheid samengesteld. Deze brochure is uitsluitend bedoeld om algemene informatie omtrent Syngenta producten aan de gebruiker te verstrekken en de gebruiker dient deze informatie te gebruiken overeenkomstig zijn eigen kennis en ervaring met de plaatselijke omstandigheden. Aan deze brochure en de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Syngenta accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie in deze publicatie. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen altijd op een veilige manier. Lees voor het gebruik van Syngenta producten eerst het etiket en de productinformatie. © 2015, Syngenta. Op de informatie in deze publicatie rust eigendomsrecht. De informatie mag niet op enigerlei wijze worden gekopieerd of verveelvoudigd. Productnamen met een ® of ™, het SYNGENTA woordmerk en het SYNGENTA logo zijn handelsmerken van de Syngenta Groep.

Profile for Syngenta

Bloemkool verse markt 2015 - 2016  

Voor de markt Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van bloemkoolsoort...

Bloemkool verse markt 2015 - 2016  

Voor de markt Syngenta wil weten wat de consument vandaag én morgen belangrijk vindt. Zeker ook in de veranderende wereld van bloemkoolsoort...

Profile for syngenta9
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded