Page 1

88e jaargang, nr. 2, april/mei/juni 2018

de belgische diamantnijverheid Periodieke uitgave van het Syndikaat der Belgische Diamantnijverheid Periodical Publication of the Syndicate of the Belgian Diamond Industry

editoriaal

Verantwoordelijke uitgever Bart De Hantsetters Grauwe Broedersstraat 49 8600 Diksmuide Redactie en Publiciteit Editorial Office and Publicity SBD Hoveniersstraat 22, 2018 Antwerpen Tel. : 03/233.11.29 e-mail: sbd@sbd.be

Redactiecomité Bart De Hantsetters, Melissa Smet, Tom Smets, Paul Van der Steen, Eva Van Looveren, Eddy Vleeschdrager Jaarabonnement Yearly subscription € 30

Voor de teksten zijn uitsluitend hun auteurs verantwoordelijk. Nadruk van teksten toegelaten mits uitdrukkelijke bronvermelding.

Graphius, Oostakker

The Times, They Are A-Changin’ Beste lezer, De zomer is al een tijdje in het land, en ik vermoed dat iedereen, net als ik, reikhalzend uitkijkt naar een welverdiende vakantie. De afgelopen weken gonsde het in onze sector van de activiteit. Het deed me denken aan dat ene zinnetje van Bob Dylan, “The Times They Are A’Changin’”. Come gather ’round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you’ll be drenched to the bone If your time to you is worth savin’ then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone For the times they are a-changin’ Ik heb het al wel vaker geschreven, onze sector zit volop in transitie, en wie niet aan boord springt van de digitale en andere revoluties zal zich vroeg of laat overboord bevinden. Of de mensen van De Beers geïnspireerd waren door het wereldberoemde nummer weet ik niet, maar het nieuws dat de iconische diamantproducent met “Lightbox” een “lab-grown” diamantlijn – LGD, u doet er goed aan om deze afkorting te onthouden – lanceert, sloeg alvast in als een bom, ook al hadden sommigen onder ons altijd wel ergens een vermoeden dat dit er aan zat te komen. Eén analist – om het bij Dylan te houden – vergeleek de schokgolf met het moment waarop de zanger voor het eerst met een electrische gitaar op podium verscheen. De eerste reacties, opvallend genoeg vooral in de internationale pers, spraken, net als bij Dylan toen, over heiligschennis en verraad. En hoewel er vast wel mensen in onze sector dezelfde gevoelens koesteren, ruimde de schok verrassend snel plaats voor positieve reacties van analysten en opiniemakers uit de sector. En daarmee was de (letterlijke) ban gebroken. Met Lightbox lijkt De Beers er dus alvast in geslaagd te zijn om het taboe, dat toch nog altijd sterk leefde binnen de sector, minstens bespreekbaar en, misschien zelfs LGD’s als product, aanvaardbaar te maken.

1


Ik ben het alvast eens met de analyses. Lightbox is een slimme, weldoordachte zet die alle verwarring – vooral in de hoofden van de consument – over natuurlijke versus synthetische diamant opzijschuift. Door een eenvoudige prijszetting – 800$ per karaat, of het nu 0.25ct, 0.5ct of 1ct is, wit of fancy – heeft De Beers als het ware op de “fast forward”-knop gedrukt, en het prijsverschil tussen natuurlijke en LGD’s in één keer fors naar boven geduwd van 30% naar 80-90%. Voeg daarbij een uitgekiend verhaal, dat LDG’s promoot als ideaal voor momenten die wat lichtvoetiger zijn, maar toch bijzonder, zoals een verjaardag, of een dag aan het strand – lees, zonder je zorgen te maken dat je een gat in je begroting hebt bij verlies – en je hebt een sterk concept. Diamant en LGD’s worden voor het eerst als twee aparte producten voorgesteld. Nog belangrijker misschien is dat de differentiatie en het hele concept inspeelt op de “stepping stone” theorie. In een onderzoek dat dieper ingaat op de economische kostprijs van namaakgoederen bleek dat maar liefst 46% van de personen die een namaak luxe-accessoire kochten binnen de twee jaar ook het authentieke product aanschaften. Dat verklaart waarom heel wat grote luxemerken nauwelijks juridische actie ondernemen tegen de hele namaakindustrie. In zekere zin zijn die namaakgoederen namelijk de meest efficiënte reclamecampagne. Daarmee wil ik niet zeggen dat LGD’s geen echte diamanten zijn, maar door de clevere productdefiniëring van Lightbox krijgt natuurlijke diamant wel nog meer dat aspirationele kantje. Als we de theorie doortrekken zou het wel eens kunnen dat wie een LGD koopt op termijn meer geneigd zal zijn om een natuurlijke diamant aan te kopen. Anders gezegd, LGD en natuurlijke diamant zijn niet elkaars vijanden. Vanzelfsprekend is het nog koffiedik kijken over de concrete impact van Lightbox. In de wandelgangen hoor je dat producenten van kleine goederen – mijnbouwers en nijverheid, vooral in India – nu al druk voelen van klanten om hun prijzen te verlagen. En het blijft voorlopig ook akelig stil bij andere LGD-producenten. In elk geval doet het deugd om eens een ander, positief discours te horen in de plaats van de polemiek van goed versus slecht. Opmerkelijk ook was het blitzbezoek van de nieuwe Angolese President aan de sector, volgens koepelorganisatie AWDC op expliciete vraag van de man zelf. Ook in Angola veranderen de tijden blijkbaar. Na bijna 40 jaar onafgebroken bewind moest President Dos Santos zijn plaats afstaan aan de nieuwe sterke man, Laurenço. Dat die per sé de Antwerpse diamantsector wilde bezoeken is niet zo verbazend. In de afgelopen decennia is er amper 1% Angolese diamant rechtstreeks op de Antwerpse markt verhandeld, en vooral het dubieuze karakter van 2

de Angolese diamanthandel staat met stip op het lijstje van Lourenço’s strijd tegen corruptie. “Wij waren lang afwezig in Antwerpen, maar daar zal nu verandering in komen”, zei de nieuwe president tijdens zijn speech in de Kring. Met de nieuwe productie in Luaxe in het vizier, goed voor een verdubbeling van de Angolese productie, is dat alvast een opsteker voor Antwerpen.

– zoveel had u al geraden – naar het roemrijke verleden van de Antwerpse diamantnijverheid. Dat Fenix een game-changer kan zijn doordat de factor loonkost voor een groot deel uit de vergelijking wordt gehaald staat vast. Het zal er nu op aankomen om het Antwerpse leiderschap dat we met Fenix op tafel kunnen leggen, ook daadwerkelijk te maximaliseren.

and heresy. And although there are most likely many in our industry who share that sentiment, the upset quickly changed into positive comments from industry leaders and analysts, which literally broke the spell. With the introduction of Lightbox, De Beers has at least succeeded in demystifying the topic, still largely taboo in our industry, and maybe even making LDG’s acceptable, as a product.

Iemand die het nummer van Dylan vast en zeker kent, en misschien zelfs luidkeels kan meezingen, is Jacques Claes, van Antwerps topbedrijf IGC, die voor SBD de fakkel overneemt van Stéphane Fischler in de Raad van Bestuur van AWDC. We zijn Stéphane bijzonder dankbaar voor de vele jaren waarin hij met onuitputtelijke inzet de belangen van onze organisatie heeft verdedigd. Vergis u niet, wie transities enkel associeert met jong geweld heeft het fout, de ervaring en expertise van mensen zoals Jacques en Stéphane is onbetaalbaar, zeker in tijden van verandering.

The order is Rapidly fadin'. And the first one now Will later be last For the times they are a-changin'.

I for one agree with the analyses. Lightbox is a clever, well-thought out strategy to move away from the confusion – mainly in the minds of consumers – between natural vs synthetic diamonds. By creating a simple, straightforward pricing – 800$ per carat, whether you choose 0.25, 0.5 or 1ct, white of fancy colored – De Beers has pushed a fast-forward button, pushing the price difference between natural and LDG up strongly from 30% to 80-90%. Add to that a perfectly executed marketing story, promoting the LDG’s as a perfect fit for “lighter moments”, such as birthdays or a day at the beach – read without having to worry you go bankrupt if you lose it – and you have strong concept. For the first time, diamonds and LDG’s are presented as separate products.

Dan was er recent ook de passage van de Kimberley Process Intersessional, die dit jaar in Antwerpen plaatsvond. Ruim 300 vertegenwoordigers van diamantproducerende, -verhandelende en -verwerkende landen kwamen samen om bovenal te praten over hoe het KP vooruitkan in de toekomst, onder meer door een verbreding van de definitie van het begrip conflictdiamant. Die transformatie is een (voor sommigen te) traag proces, maar ook hier is het meer dan symbolisch dat deze gesprekken hier, in Antwerpen, de bakermat van diamant, gevoerd worden. Ook niet toevallig werd in de marge van deze Intersessional veel gesproken over innovatie in onze sector. Zo waren er boeiende presentaties van bijvoorbeeld Lucara, De Beers en Gübelin, die laatste met een interessante uiteenzetting over het gebruik van nanotechnologie voor de tracering van edelstenen van mijn tot juweel.

U bent gewaarschuwd! Een schitterende zomer en een fijne en deugddoende vakantie gewenst! Bart De Hantsetters Voorzitter SBD

The Times, They Are A-Changin’ Dear reader, Summer is here and I suspect, like myself, many of you are looking forward to a well-deserved holiday. In the past few weeks, Antwerp has been buzzing with activity. It reminded me somewhat of the one sentence by Bob Dylan, “The Times They Are A’Changin”.

And don’t speak too soon, for the wheel’s still in spin And there’s no tellin’ who that it’s namin’ For the loser now will be later to win For the times they are a-changin’

Come gather ’round people wherever you roam And admit that the waters around you have grown And accept it that soon you’ll be drenched to the bone If your time to you is worth savin’ then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone For the times they are a-changin’

Toppunt was de voorstelling van een revolutionaire nieuwe technologie, Fenix , in aanwezigheid van burgemeester De Wever en onder grote persbelangstelling. Heel wat van onze leden kennen Fenix ongetwijfeld, maar dan onder de werktitel WOS-CAM. Ingewijden weten dat er meer dan tien jaar gewerkt is aan deze bijzondere technologie. Hoewel onze nijverheid in de afgelopen decennia heel wat nieuwe technologieën heeft omarmd is het slijpproces zelf eeuwenlang grotendeels een zaak van manuele arbeid gebleven. Fenix zet die wereld letterlijk op zijn kop door de introductie van automatisch, wasonafhankelijk slijpen aan duizelingwekkende snelheden. Fenix, naar de mythische vogel die uit zijn as herrijst, verwijst

I have written it here many times before, our industry is fully in transition, those who are not on board of the digital and other disruptive revolutions, will eventually be left behind. I don’t know whether or not the people at De Beers were inspired by the world-famous song, but fact is that the news the iconic diamond company will soon launch a Lab-Grown Diamond (LGD, better get used to that acronym), Lightbox, caused shockwaves in the industry, even though some of us have always suspected something like this would happen. Sticking to Dylan, one analyst compared the shock with the moment when the singer-songwriter appeared on stage with an electric guitar instead of an acoustic guitar for the first time. The first reactions, noticeably in the international press, just like in the case of Bob Dylan, spoke of treason

More importantly, this differentiation and the concept itself, ties in perfectly with the “stepping stone” theory. Researchers who looked into the economic cost of fake luxury goods discovered that no less than 46% of the persons that purchased a fake luxury item within two years bought the authentic product itself. That explains why top luxury brands hardly take legal action against the fake goods industry. In a sense, these fake goods are the most efficient advertising campaign ever. I am not saying that LDG’s aren’t real diamonds, but the smart way in which Lightbox defines them as a product, increases the aspirational character of natural diamonds even more. If we apply the theory above, you could argue that someone who buys an LDG will be more likely to buy a natural diamond, at some point. Or otherwise put, LGD’s and diamonds are not enemies. Obviously it is too early days to say something about the impact of Lightbox. Rumors in the industry speak about worried producers and manufacturers – mainly in India – who are already feel pressure from clients to lower their prices. And so far, none of the other LDG producing companies has responded. In any case, it is refreshing to hear a different, positive discourse, rather than the good versus bad discussions back and forth. Another remarkable event was the visit of the new Angolan President to our industry, according to umbrella organization AWDC, upon request of the man himself. Even in Angola, times seem to be changing. After nearly 40 years of uninterrupted reign, former President Dos Santos was replaced by the new strong man, Lourenço. The fact he insisted on visiting the Antwerp industry shouldn’t come as a surprise. In the past decades, a meager 1% of the Angolan productions has been sold directly in Antwerp, and

3


the opaque character of the Angolan diamond industry is a priority in Lourenço’s fight against corruption. “We have been absent from Antwerp, but that is going to change”, the new President said in his speech in the Kring. In view of the new Luaxe mine coming online in the near-term, expected to double Angola’s production, that is good news for Antwerp.

Wishing you all a splendid summer and a wonderful and delightful holiday, Bart De Hantsetters President SBD

EW D ON .1 IAM NG! I NO D ’S ON UR LD OK ACT F OR O W G B ANU IN M LL D SE AN ST DE BE TRA

Eddy Vleesdrager belongs to the 4th generation of a family active in the diamond sector. He was trained as a diamond sawyer, cleaver and diamond cutter in Antwerp and was also trained in the cutting of coloured stones in Idar-Oberstein. He is a HRD graduated gemologist, certified ISO-IEC 17024 (Eurocertice). Hardness 10 has become a reference in the diamond world, and this 3rd edition is an update of the French bestseller “ Dureté 10”. The latest findings in gemology, geology and all the stages of diamond cleaving, sawing, bruting and cutting with the latest technologies are discussed. All technical tips about how to cut rough diamonds in brilliant, pearshape, marquise, emerald cut and many new fancy cuts are described.

SPINE AREA 53mm

Elke diamant die in België in- of uitgevoerd wordt dient te passeren via één point of entry en exit, zijnde Diamond Office (D.O.). Diamond Office controleert de import en export van alle types losse diamant: geslepen en ruw, industriële diamant, diamantpoeder en synthetische diamant. Voor de statistieken in verband met de omvang van de Antwerpse diamanthandel hebben we ons gebaseerd op de cijfers van Diamond Office, zoals gepresenteerd in het jaarverslag van AWDC. Deze cijfers zijn een belangrijke indicator voor de toestand op de internationale markten.

Er werd voor 128 miljoen karaat uitgevoerd, en dit voor 12,61 miljard USD. Dit is een stijging van 26,82 % in gewicht en een daling van 0,92 % in waarde. De gemiddelde prijs voor uitge-

The new situation in the trading of diamonds, new certifiaction standards and assessments are also discussed. The extraordinary development of synthetics and the economic upheaval in the diamond sector are described as well. Hardness 10 is once again considered as a benchmark and its position as Europe’s N° 1 selling book on trade and manufacturing is confirmed. A reference about the book is made in the Encyclopaedia Universalis (Brittanica) under “ diamond”. The author describes the diamond properties and characteristics, analyses the new producer countries and the importance of trading centres. A long chapter is devoted to the diamond trade, rough and polished, as well as to the evaluation and expertise of single stones and parcels. This is the practical side responding to the expectations of many jewellers and responds to questions may arise by professionals and all those for whom diamonds are a financial and emotional investment.

Dit is een beknopte versie. De volledige versie met grafieken kan geconsulteerd worden op onze website www.sbd.be

Ruwmarkt In 2017 werd Antwerpen bevoorraad met 95 miljoen karaat ruwe diamant. Dit is een stijging van 5,92 %. In USD is dit 10,72 miljard (een daling van 11,27 %). De gemiddelde geregistreerde prijs per ingevoerde karaat ruw daalde dus van 134,35 naar 112,49 USD.

N

Recently, Antwerp welcomed more than 300 representatives from diamond producing, trading and manufacturing countries the world over to the Kimberley Process Intersessional, taking place in Antwerp this year. They spoke about broadening the definition of conflict diamonds. Albeit a (for some too) slow process of transformation, it is not a coincidence that these discussions are held in Antwerp, the nerve center of the global diamond industry. In the margins of this BACK interesting COVER KP gathering, innovation was a hot topic, with 161x240mm presentations from among others Lucara, De Beers and Gübelin, the latter on an intriguing process using nanotechnology in a traceability program for gemstones.

SBD - Jaarverslag 2017

Import en export

You have been warned!

!

One man who most likely knows the Dylan song, and might even be able to sing it by heart, is Jacques Claes, heading one of Antwerp’s finest companies, IGC and also the man who will replace Stéphane Fischler as our SBD representative in the AWDC Board of Directors. We are very grateful for Stéphane’s commitment during all those years in which he skillfully and eagerly defended our interests. In that regard, don’t make the mistake to associate transition with young guns only. Especially in times of change, the expertise and experience of veterans like Jacques and Stéphane is invaluable.

The order is Rapidly fadin'. And the first one now Will later be last For the times they are a-changin'.

voerd ruw bedroeg per karaat 98,63 USD (ten opzichte van 126,24 USD per karaat vorig jaar). De intracommunautaire handel moet niet via Diamond Office passeren. Besluit ruwmarkt: In Antwerpen werd dus voor een totaal van 223 miljoen karaat ruwe diamant met een totale waarde van 23,33 miljard USD geïmporteerd en geëxporteerd. Op vlak van de waarde is er sprake van een daling van 6 % ten opzichte van 2016. Op vlak van volume is er een stijging van 16,75 %. In het jaarverslag van AWDC lezen we dat de verwachting dat de ruwhandel het goed zou doen in 2017 bevestigd wordt door de cijfers. Dit resultaat is voornamelijk te wijten aan het feit dat de productie van drie nieuwe mijnen (twee van Canada en één van Lesotho) verhandeld wordt op de Antwerpse markt. De tenders vormden bovendien een extra stuwkracht voor de Antwerpse ruwhandel: in 2017 werden er 109 tenders georganiseerd door de verschillende Antwerpse tenderhuizen, een toename van 27 % ten opzichte van 2016, waarin er slechts 86 tenders werden georganiseerd. Daarbovenop hielden de mijnbedrijven nog 68 tenders in Antwerpen.

FRONT COVER 161x240mm

This book is above all intended for the diamantaire, the jeweller, the gemologist, but also to all those that are fascinated by diamonds. Eddy Vleeschdrager among other: n First President of the Arbitration Court of Experts, Brussels. n Vice President of the Court of Arbitration at the Federation of diamond bourses. n Expert by the Customs and Excises and the World Bank since 1980. n Registered on the list of experts of different courts of Justice in Belgium and abroad, for diamonds, precious stones, jewels and minerals since 1983. n Emeritus Judge at the Court of Appeal for Labour in Antwerp. n Past President of the “European Certification Institute for Consultants and Experts”, n Auditor at the Diamond Kring (rough market). n Member of the board of directors of Scientifically and technical research centre for diamond WTOCD

And don’t speak too soon, for the wheel’s still in spin And there’s no tellin’ who that it’s namin’ For the loser now will be later to win For the times they are a-changin’

Career: n President and founder of the Gemmological Institute of the H.R.D. (1978-2003). n Director of the Diamond High Council (H.R.D.) 1982-2002. n President of the Flemish Chamber of Expert of the Court of Justice, (1985 – 1995). n President of the Masters Diamond Sawyers, (1978 – 1993). n Director of the Antwerp Diamond Cutting School, (1980-1990). n Director of the Syndicate of Belgian Diamond Industry (1978-1993). n Vice President of the Belgian Chamber of Experts of the Court of Justice (1985 – 1995). n Judge at the Court of Labour of Antwerp (1988-2002). n Councillor at the Court of Appeal of Labour of Antwerp (2002-2010). n General Secretary of the Belgian Magistrate Association (2003-2008). Author of: n «Diamonds Reality and Passion»- also published in Dutch and French. n «La Taille des Pierres de Couleurs, un Art, un Plaisir, une Passion» also published in Italian. n ”Rough Diamond Grading Courses” for International Gemmological Institute Antwerp, and several other publications. n «The Brilliant Story of Antwerp Diamond », co.author.

Top of the bill was the launch of a new and revolutionary technology, Fenix, under wide press interest and in the presence of Antwerp Mayor Bart De Wever. Many of our members will know Fenix, but more likely under the working title WOS-CAM. Insiders know it took more than 10 years to develop this extraordinary technology. Even though our industry has embraced high tech, to a large extend, the polishing of the diamonds has remained a matter of manual labor for centuries. This new technology will turn our world upside down by introducing automated, grain-independent polishing at dazzling speed. 20171230_Cover_Hardness10_Eddy.indd 1

Fenix, named after the mythical bird that rised from its own ashes, refers to – you guessed that much – the glory days of the Antwerp manufacturing industry. The fact that Fenix takes labor cost out of the equation to a large degree makes it a game-changer. It will be key to fully maximize the leadership Antwerp once again demonstrates through this new and exciting technology.

4

COMPLETELY UPDATED

HARDNESS 10 : The Diamond Bible 30/12/2017 23:16:44

Verkrijgbaar bij SBD / Available at SBD

Foto genomen tijdens het Algemeen Bestuur van 27 juni 2018. Verwelkoming van nieuwe bestuursleden Op de Algemene Ledenvergadering werden de heren Jan Franckx (Hatodiam) en Jacques Claes (IGC Group) aangenomen als lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Jacques Claes zal de Nijverheid (SBD en VKD) vertegenwoordigen binnen de Raad van Bestuur van AWDC. Aaneensluitend vond een vergadering van het nieuw samengestelde Algemeen Bestuur plaats. Tijdens deze vergadering werd het Bureel (dagelijks bestuur) verkozen. Nieuwe samenstelling Bureel van SBD: Bart De Hantsetters (Voorzitter), Stéphane Fischler, Paul Van der Steen, Wim Ruythooren, Jan Franckx, Eva Van Looveren, Willy Henneuse, Koen Smets, Dave Oste, Bram Claes. Andere Bestuursleden SBD: Eduard Denckens (Erevoorzitter), Jacques Claes, Philip Debels, Peter De Deyne, Julien Drybooms, Mark Hanna, Jozef Heiremans, Geert Lens, Danny Meylemans, Wolf Ollech, Chaim Pluczenik, Tom Smets, Stanny Van Blerk, Jozef Van Eyck en Chris Van Eyndt.

5


Handel in geslepen De uitvoer van geslepen diamant bedroeg 11,40 miljard USD en 5,01 miljoen karaat. Dit betekent een daling van 7,68 % in volume en een daling van 3,43 % in waarde. De gemiddelde geregistreerde prijs van een karaat geslepen diamant bij uitvoer steeg licht van 2.175,34 USD naar 2275,69 USD. De VS blijven de grootste afnemers van geslepen diamant in waarde (3,01 miljard USD), gevolgd door Hong Kong (2,72 miljard USD). In gewicht staat Hong Kong op de eerste plaats (1,1 miljoen karaat), gevolgd door de V.A.E. (682.000 karaat).

SPECIALIST FOCUS LEADING EXPERTISE We are a leading specialist insurance broker, forming part of the Jardine Lloyd Thompson Group of companies. Our success comes from focusing on sectors where we know we can make the greatest difference – using insight, intelligence and imagination to provide expert advice and robust, often unique, solutions. For more information visit

WWW.JLTBELGIBO.COM

De totale invoer van geslepen diamant bedroeg 5,65 miljoen karaat (een daling van 6,59 %) en 11,13 miljard USD (een daling van 2,31 %). De gemiddelde geregistreerde prijs van een karaat geslepen diamant steeg van 1.883,67 USD naar 1970,16 USD. De belangrijkste importeur is in waarde de VS (2,44 miljard USD), gevolgd door Hong Kong (2,31 miljard USD). In gewicht is dit India (1,97 miljoen karaat), gevolgd door Hong Kong (1,05 miljoen karaat). Besluit geslepen markt: In totaal werd er dus 10,66 miljoen karaat, voor een waarde van 22,53 miljard USD, geslepen diamant geïmporteerd en geëxporteerd. In 2016 was dit nog respectievelijk 11,48 miljoen karaat en 23,19 miljard USD. Er is dus sprake van een algemene daling, alhoewel deze minder uitgesproken is dan in 2016. De vraag naar geslepen staat wereldwijd onder druk, onder andere door de concurrentie met andere luxeartikelen zoals technologie en reizen. Import en export van ruw en geslepen Er werd dus voor 46 miljard USD diamant geïmporteerd en geëxporteerd in 2017 ten opzichte van 48 miljard USD in 2016. Deze lichte daling is voornamelijk te wijten aan het feit dat er in 2017 wereldwijd vooral vraag was naar kleinere ruwe goederen. In 2017 was er wel een sterke stijging op vlak van volume: er werd namelijk voor 233,60 miljoen karaat geïmporteerd en geëxporteerd, ten opzichte van 202 miljoen karaat in 2016. In bovenvermelde cijfers zijn ook de tijdelijke bewegingen inbegrepen. Alhoewel deze methodologie ook wordt gehanteerd in concurrerende centra, is het duidelijk dat deze cijfers weinig zeggen over hoe de diamanthandel in termen van werkelijke omzet evolueert.

JLT Belgibo De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen T: +32 3 247 58 11 JLT Belgibo is a trading name of Belgibo NV. Belgibo NV is a Lloyd’s Broker. Belgibo NV: RPR Antwerp 0416.986.865 | FSMA 13236 A © 276604 March 2018

Tewerkstelling Cijfers -Aantallen Volgens de cijfers van de Rijksverlofkas stelden er op

6

31 december 2017 136 werkgevers personeel tewerk onder Paritair Comité 324 voor de diamantnijverheid en -handel (PC 324). Dat is één werkgever meer dan in 2016. Gedurende het dienstjaar zijn er 150 verschillende werkgevers actief geweest. De dalende trend op vlak van tewerkstelling zette zich verder. Er waren 616 arbeiders (inclusief leerlingen) in dienst bij deze werkgevers (642 in 2016), met andere woorden een achteruitgang van 4 % ten opzichte van 2016. -Kenmerken van de populatie In 2017 waren de mannen nog steeds licht in de meerderheid tegenover hun vrouwelijke collega’s: 54,38 % ten opzichte van 45,62 % (ofwel 335 mannen tegenover 281 vrouwen). Uit de cijfers blijkt dat vrouwen binnen PC 324 aan een opmars bezig zijn. In 2007 was nog maar 36,91 % van de totale populatie diamantarbeiders een vrouw. De vergrijzing zet zich verder: de gemiddelde leeftijd van de diamantarbeider bedroeg 47,33 jaar (ten opzichte van 46,90 in 2016). -Evolutie van de lonen De bezoldigde dagen zijn met 5,06 % gedaald. De aangegeven lonen daalden met 4,18 %. [...] De brutolonen van de werknemers die onder PC 324 ressorteren dienden met ingang van 5 juni 2017 te worden verhoogd met 2 % (de vorige indexering dateerde van 6 juni 2016), wegens overschrijding van de spilindex. Er hebben geen andere indexeringen en loonsverhogingen plaatsgevonden in 2017. Sociaal-juridisch -Sectorakkoord 2017-2018 Op 27 juni 2017 ondertekenden werkgeversorganisaties SBD en VKD en vakbonden ABVV Algemene Centrale en ACV-Transcom een protocol van akkoord voor 20172018. Het akkoord bevatte de volgende krachtlijnen: een loonsverhoging, een aanpassing van de vergoedingen bestaanszekerheid en een overeenkomst rond vorming en opleiding. De bestaande CAO’s van bepaalde duur werden met twee jaar verlengd. -SWT De sociale partners verlengden eveneens het systeem SWT lange loopbaan, waardoor diamantarbeiders met minstens 40 loopbaanjaren in 2017 op de leeftijd van 58 jaar op SWT konden gaan en in 2018 op 59 jaar. De geleidelijke aanscherping van de toegangsvoorwaarden van dit systeem blijkt ook uit de cijfers. Er waren in 2017 slechts 3 aanvragen voor SWT (ten opzichte van 6 in 2016 en 11 in 2015). In 2017 tikten we af op 94 personen onder het SWT-regime. De aanvullende vergoeding SWT voor de arbeiders wordt in de diamantsector niet gedragen door de individuele werkgevers, maar door het Intern Compensatiefonds. -Sectorale hospitalisatieverzekering Alle actieve arbeiders uit de diamantsector, alsook de gepensioneerden die aan bepaalde voorwaarden voldoen,

7


hebben recht op een gratis hospitalisatieverzekering, eveneens betaald door het Intern Compensatiefonds. Op 1 april 2017 liep het contract met AG Insurance af en startte de samenwerking met Axa Assistance. De waarborgen en voorwaarden werden grosso modo behouden, met dien verstande dat de waarborg “pre en post” werd uitgebreid. Om de modaliteiten van de overstap toe te lichten hebben de vakbonden en SBD de handen in elkaar geslagen en twee informatieve sessies ingericht (één in Grobbendonk en één in Antwerpen). Tegen premiebetaling kunnen diamantbedrijven dit plan nog steeds onderschrijven voor hun bedienden en/of bestuurders en vennoten. -Sectoraal aanvullend pensioen Het Intern Compensatiefonds financiert ook voor elke arbeider een aanvullend pensioenkapitaal (tweede pijler). De jaarlijkse bijdrage door het Intern Compensatiefonds bedraagt 3% van 110% van het bruto jaarloon voor arbeiders jonger dan 56 jaar en 9% voor arbeiders van 56 jaar en ouder. In 2017 waren er 1.323 aangeslotenen (op datum van 31/12/2017) en werd er reeds aan 270 begunstigden een kapitaal uitgekeerd (op datum van 31/05/2017). -Outplacement Werkgevers zijn verplicht outplacement voor te stellen aan werknemers met minstens één jaar anciënniteit die ouder zijn dan 45 jaar en het bedrijf moeten verlaten (specifiek stelsel). Het recht op outplacement werd veralgemeend naar al wie recht heeft op een opzeggingstermijn van minstens 30 weken (algemeen stelsel). De kost van de outplacementbegeleiding voor diamantarbeiders van 45 jaar en ouder wordt ten laste genomen door het Intern Compensatiefonds (de begeleiding wordt verzorgd door de firma Right Management). In 2017 waren er 15 aanvragen voor outplacement (ten opzichte van 7 in 2016) en 8 arbeiders hebben het programma effectief gevolgd. -Andere Verder op sociaal-juridisch vlak is het Kabinet Peeters op vraag van SBD nagegaan of en hoe de loonkosten in de diamantnijverheid verlaagd kunnen worden met het oog op de toename van de tewerkstelling. SBD heeft ook gelobbyd voor het behoud van de verkorte opzegtermijnen in de diamantsector, en toen dit niet mogelijk bleek te zijn, voor alternatieven voor deze opzegtermijnen. Eind 2017 organiseerde SBD een infosessie om haar leden in te lichten over de gevolgen van de langere opzegtermijnen. Op het einde van het jaar werd, op vraag van SBD, binnen het Paritair Comité 324 ook het akkoord bereikt dat loonbetalingen per overschrijving vanaf 2018 slechts ten minste om de 16 dagen moeten gebeuren (in plaats van verplicht wekelijks), wat een administratieve verlichting en mogelijke kostenbesparing voor onze leden uitmaakt. -Sociaal plan diamantsector Tegen een solidariteitsbijdrage van 0,006% op de omzet, krijgt elke werkgever die diamantarbeiders tewerkstelt aan het eigenlijk bewerken van diamant in een erkende werkplaats, een compensatie-uitkering. Vanaf 2017 werd de maximale uitkering per jaar per onderneming opgetrokken van 50.000 euro tot 66.666,66 euro (200.000 euro per drie jaar).

8

Verder werd er besloten om binnen voormelde grens ook de bijzondere bijdrage economische werkloosheid ten laste te nemen (een sociale zekerheidsbijdrage die werkgevers dienen te betalen indien ze een werknemer meer dan 110 dagen economisch werkloos stellen).

Werkloosheid De vermelding van een groot aantal werkzoekende diamantbewerkers in de statistieken van VDAB, heeft nadelige gevolgen voor onze leden. Hierdoor kan men niet voldoen aan de formaliteiten bij het aantrekken van buitenlandse werknemers via het systeem van arbeidskaarten en ondervindt men moeilijkheden bij het aanvragen van een vrijstelling van de vervangingsplicht bij SWT. In 2017 zijn de gesprekken met VDAB gestart om te bekijken of de werkzoekenden opnieuw ingeschakeld kunnen worden als diamantbewerker, en zo niet, eventueel uit de statistieken gelaten kunnen worden.

Opleiding Opleiding is de sleutel tot economische ontwikkeling. In alles wat we doen moeten we als we iets willen bereiken, vandaag de dag uitzonderlijk zijn, zowel op het vlak van het bewerken van diamant als van handel en financiën. De stielkennis, de vakbekwaamheid en de toepassing van nieuwe slijpvormen en hoogstaande innoverende technologieën zijn de troeven van onze diamantbewerkers en ondernemingen. Deze troeven moeten ten gelde gemaakt worden. Dat betekent meer inzetten op kennis en kennisoverdracht, op innovatie, op onze knowhow en expertise. Werkgevers die geen geschikte kandidaat voor een vacature vinden, beschikken over een aantal algemene en sectorspecifieke mogelijkheden om nieuwe werknemers op te leiden. In 2017 heeft één werkgever een arbeider aangeworven met een bijzondere scholingsovereenkomst (BSO). Er werden geen individuele beroepsopleidingen (IBO) of aanvullende scholingsovereenkomsten (ASO) afgesloten. Om het systeem van bijzondere scholingsovereenkomsten voor de toekomst interessanter te maken voor werkgevers, werd voorzien in een verhoging van de tewerkstellingspremies. Het Stedelijk Lyceum Meir is de enige secundaire school in Europa die de opleiding diamantbewerking aanbiedt. In 2017 volgden er 28 leerlingen deze richting (7 leerlingen in het derde jaar, 8 leerlingen in het vierde jaar, 7 leerlingen in het vijfde jaar, 3 leerlingen in het zesde jaar en 3 leerlingen in het zevende jaar). Dit is een toename met twee leerlingen ten opzichte van 2016. Alle leerlingen van het zesde en zevende jaar liepen stage bij een werkgever uit de diamantsector. In 2017 heeft de sectorconsulent samen met Pol Van der Steen de diamantwerkplaatsen bezocht om naar de interesse en noden op vlak van vorming te peilen. Een aantal werkgevers toonden interesse in korte modules rond bepaalde technologieën (in plaats van een meesterslijpercursus). Alles werd in het werk gesteld om in het voorjaar van 2018 korte modules te organiseren rond Morgana, EosFancy en Avalon.

Technologie

Andere

In het kader van de onderzoeksactiviteiten bij WTOCD werd in 2017 aan volgende onderwerpen gewerkt: -screenen (M-Screen) -bewerken (Wasasonafhankelijk Slijpen) -meten en evalueren (Lumisense, AvalonPlus en Morgana/ hoekmeter). Twee projecten kregen prioriteit, namelijk M-Screen en Wasasonafhankelijk Slijpen. Daarnaast zorgt het WTOCD ook voor technische ondersteuning van HRD Antwerp (Equipment, Diamond Lab en Research). De TAD service vormt het klankbord met de diamantsector. Het jaarverslag van WTOCD biedt hieromtrent een volledig overzicht.

AWDC, onder het voorzitterschap van onze ondervoorzitter Stéphane Fischler, is terug zeer actief geweest. Ter bevordering van de handel in ruw, vonden volgende activiteiten plaats: de Antwerp Diamond Night in Kaapstad, de Alrosa Diamond Night in Moskou, paneldiscussies in New York en de economische missie van de stad Antwerpen naar Canada. Op vlak van geslepen werden er missies georganiseerd naar onder andere China, Argentinië en Uruguay. AWDC organiseerde in 2017 ook verschillende edities van de Antwerp Diamond Experience, waarbij delegaties juweliers, groothandelaars en fabrikanten uit Japan, de Europese Unie, het Midden-Oosten, Zuid-Korea en China tijdens een driedaags netwerkprogramma werden ondergedompeld in de Antwerpse diamantsector. Bovendien was Antwerpen opnieuw vertegenwoordigd op diverse trade fairs (onder andere de Hong Kong Shows, JCK Las Vegas en IJT Fair in Japan). Als lid van de World Diamond Council (WDC), nam AWDC ook deel aan diverse activiteiten rond het Kimberley Process. Op 1 juli 2017 werd Stéphane Fischler waarnemend voorzitter van de WDC.

In samenwerking met SBD heeft AWDC ook een eerste editie van de Tech Expo georganiseerd, welke heeft plaatsgevonden van 5 tot en met 7 september in het kader van de Antwerp Summer University. De Tech Expo bood aan professionelen en niet-professionelen een platform om de meest recente diamant-gerelateerde technologieën te ontdekken. WTOCD was hier ook aanwezig als standhouder en dit met volgende technologieën: AvalonPlus, Avalon Basic, Morgana, Hoekmeter, Eos Fancy, Reflex en diverse slijptools.

Diamantmakelaars Sinds enkele jaren biedt SBD haar leden-diamantmakelaars een blockpolis aan. SBD is er in geslaagd om voor 2017 een nog voordeliger tarief te bekomen. Verder heeft SBD samengewerkt met AWDC en Driesassur om een infosessie voor makelaars te organiseren. Deze sessie had enerzijds betrekking op veiligheidsmaatregelen voor diamantmakelaars en anderzijds op voormelde blockpolis.

Internationaal In maart 2017 vond er in Antwerpen een tweedaagse meeting plaats van de International Diamond Manufacturers Asscociation (IDMA), waar SBD lid van is. Wat duidelijk gebleken is, is dat de meeste moeilijkheden en uitdagingen gelijklopend zijn en we zouden de omstandigheden dan ook collectief dienen aan te pakken. Een kenmerk van onze sector is dat de midstream gefragmenteerd is en hierdoor weinig slagkracht heeft ten opzichte van de twee uitersten van de pijplijn: de producenten langs de ene kant en de retailers langs de andere kant. Er werden intense discussies gevoerd over hoe de midstream door samenwerking in plaats van verdeeldheid een tegengewicht kan bieden om de problemen van de toekomst aan te pakken.

SBD informeert SBD promoot haar leden en verdedigt hun belangen en het imago van de diamantsector daar waar ze kan en moet. SBD bezorgt haar leden algemene en sectorgerichte informatie via het driemaandelijkse magazine De Belgische Diamantnijverheid. Sinds jaar en dag bevat dit magazine alles wat onze leden moeten weten op sociaal-juridisch, fiscaal, economisch en diamant-technologisch vlak. Sinds 2017 bevat elke editie ook een interview met een professional uit de sector.

Op lokaal niveau zijn delegaties uit alle hoeken van de wereld hier ontvangen. AWDC heeft ook tal van informatiesessies ingericht (AWDC Cafés, AML seminaries,…). De toegang tot bankdiensten en financiering genoot de hoogste prioriteit. In 2017 vierde de Antwerpse diamantsector ook haar 570ste verjaardag. Een document dat ontdekt werd in het Stadsarchief legt bloot dat de eerste tekenen van de Antwerpse diamanthandel teruggaan tot 1447. De Stad Antwerpen en AWDC bundelden hun krachten en organiseerden een Diamantjaar, met onder andere een kick-off event, de Antwerp Summer University, een scholenproject, fotowedstrijd, foodfestival, African Diamond Conference, Expeditie Diamant,… De Diamantclub en de Beurs voor Diamanthandel organiseerden de jaarlijkse Antwerp Diamond Trade Fair (de achtste editie), gesponsord door AWDC. Er werd ook een eerste editie van Carat+ georganiseerd met 2.927 bezoekers van 29 verschillende landen. Verschillende SBD-leden hadden een stand op voormelde beurzen. De Antwerpsche Diamantkring organiseerde meerdere edities van de Antwerp Rough Diamond Days. Voor het eerst was SBD standhouder op de laatstvermelde beurs, waar er vooral gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om de door SBD aangeboden blockpolis voor makelaars te promoten. Al deze acties hadden een duidelijk doel: de leiderspositie van Antwerpen bevestigen en versterken. Alvorens dit jaarverslag af te sluiten, wil ik zoals elk jaar onze afgevaardigden danken die door SBD gemandateerd zijn om in talrijke organisaties en comités de belangen van de diamantnijverheid en de mening van SBD naar best vermogen te verdedigen. Ik wil tot slot ook de leden bedanken voor de informatie die SBD via hen verkrijgt. Hierdoor kunnen onze gemandateerden daadkrachtiger en meer actiegericht optreden in de diverse organisaties, waardoor SBD ongetwijfeld een grotere toegevoegde waarde heeft.

9


Interview met Frieda Coosemans, Adviseur FOD ECONOMIE "In België hebben we vorig jaar 31.000 KP-certificaten voor export opgemaakt, terwijl er wereldwijd 69.000 opgemaakt werden" Hoe bent u in de diamantsector terechtgekomen? Ik ben eerder toevallig in de diamantsector terechtgekomen. Na mijn afstuderen heb ik eerst enkele jaren in de privésector gewerkt, meer bepaald bij een houtgroothandel, waar ik verantwoordelijk was voor het opvolgen van de bestellingen. Ik heb dan meegedaan aan een brede handelsgerelateerde selectieproef waar ik geslaagd voor was en ben op een wervingsreservelijst terecht gekomen. Op een bepaald moment kreeg ik een schrijven met de mededeling dat ik in aanmerking kwam voor een vacante functie bij het toenmalige Ministerie van Economische Zaken te Antwerpen. De taken zouden te maken hebben met de diamantsector en de bedoeling was om op termijn het diensthoofd te vervangen, omdat hij een aantal jaren later op pensioen zou gaan. Dat leek mij erg boeiend en uitdagend en heb dan ook de sprong gewaagd en ben ik begonnen als ambtenaar bij de Dienst Vergunningen, onmiddellijk in de diamantsector! De diamantsector had, zeker vroeger, de reputatie een eerder gesloten wereld te zijn, de meeste bedrijven gingen over van vader op zoon en er waren weinig nieuwkomers. Hoe heeft u dit zelf ervaren? Wie vroeger als ambtenaar begon moest eerst een stagerapport maken, waardoor ik in mijn eerste jaar vooral veel desk research gedaan heb. Ik heb toen ook wel Diamond Office bezocht om te bekijken wat dit juist inhield. De diamantsector was inderdaad een gesloten wereld, maar door het feit dat er toen al goede contacten waren tussen de ambtenaren van de Dienst Vergunningen, de mensen van Diamond Office en de toenmalige Hoge Raad voor Diamant, was dat voor mij geen obstakel omdat de deuren voor mij zo wel open gingen.

heid om de diamantnijverheid (en de handel natuurlijk, maar in die tijd was het voornamelijk de nijverheid) nieuw leven in te blazen. De aankoop van ruwe diamant gebeurde in Londen, in Britse ponden. Omwille van de gereglementeerde wisselmarkt wou de overheid dat de deviezen die ze ter beschikking stelde voor die aankopen in verhouding stonden tot de waarde van de goederen. De overheid besliste dan ook kort na de bevrijding om fysieke controles in te voeren en zo werd Diamond Office opgericht. Nu gaat het nog steeds om garanties, maar dan voornamelijk in het kader van de antiwitwaswetgeving. Het samenwerkingsverband tussen de FOD Economie en Diamond Office bestaat dus reeds sinds 1945!

Dat er vroeger vooral sprake was van familiebedrijven blijkt ook uit onze databank van geregistreerde diamanthandelaren. We kunnen registraties terugvinden vanaf 1954, waardoor ik vermoed dat men rond die tijd begonnen is met het registreren van diamanthandelaren. Op het einde van de jaren ’80, toen ik hier ben beginnen werken, waren er ongeveer 800 geregistreerde diamanthandelaren. Dat waren bijna allemaal kleine bedrijven, geen nv’s, geen bvba’s, maar eenmanszaken en familiebedrijven. Dit bleek vaak overduidelijk uit de firmanaam, met een toevoeging “en Zonen”. Vanaf de jaren ’90 tot nu zijn er zeer veel registraties bijgekomen – het totale aantal registraties schommelt nu tussen de 1400 en de 1500, ongeveer een verdubbeling met andere woorden, en er is vaak sprake van internationaal samengestelde bedrijven.

Het wettelijk ingestelde toezichtsysteem is nu uitgebreider. In de jaren ’50 werd het voor elke handelaar in diamant, gevestigd in België, verplicht om zich te laten registreren bij het Ministerie van Economische Zaken, de toenmalige benaming van de FOD Economie. Daarbovenop kwam dan in de jaren ’60 de verplichte jaarlijkse aangifte van de voorraden en een systeem van in- en uitvoervergunningen. Vervolgens kwamen er extra taken in het kader van de strijd tegen conflictdiamanten (controle van de Kimberley-certificaten). Meer recent, in 2004, is er de antiwitwaswetgeving bijgekomen waarbij de FOD Economie werd aangesteld als toezichthoudende overheid voor de geregistreerde diamanthandelaren.

Een indrukwekkende evolutie! Uiteraard zijn ook de bevoegdheden van de FOD Economie binnen de diamantsector geëvolueerd. Inderdaad, we dienen eigenlijk terug te gaan tot de Tweede Wereldoorlog. De diamanthandel was toen stilgevallen en het was een bekommernis van de over-

Wat betreft het toezicht op de diamanthandel hebben ook de FOD Financiën en Diamond Office bevoegdheden. Hoe verhouden de bevoegdheden zich tot elkaar? Er zijn afspraken tussen de drie partijen en er wordt steeds gestreefd naar een zo groot mogelijke samenhang. Diamond Office zorgt voor administratief-logistieke ondersteuning. De

10

FOD Financiën (Douane) vervult douaneformaliteiten als bewaker van de buitengrenzen van de EU. Het toezicht van de FOD Economie is meer algemeen en spitst zich toe op alle activiteiten in de sector: registratie van startende diamanthandelaars, toezicht op wat in- en uitgevoerd wordt met de verplichte fysieke inspecties door erkende diamantdeskundigen in Diamond Office (nazicht van gewicht, classificatie en waarde), maar ook toezicht aan de hand van de jaarlijkse aangiften van de voorraden en bedrijvigheid. Een logische rekensom leert immers dat beginvoorraad plus aankopen plus import min bewerkingen min verkopen en min export de eindvoorraad geeft. Indien er grote anomalieën zijn dan kunnen er vragen gesteld worden. Op basis van alle gegevens waarover de FOD Economie beschikt en in functie van bepaalde risico’s kunnen er ook gerichte controles uitgevoerd worden. Dat heeft dan niets met douanecontrole te maken, maar dat gaat dan over controles op de naleving van de bepalingen die voorzien zijn in het toezichtsysteem. We zoeken steeds naar een evenwicht tussen het uitoefenen van het wettelijk ingesteld toezicht en het behoud van een belangrijke economische sector. De controles ter plaatste bij de diamanthandelaren doen we in samenspraak met onze collega’s van de Algemene Directie van de Economische Inspectie. Controles gebeuren nooit in het wilde weg. Overheden, en dat is algemeen zo en niet specifiek voor ons, hebben steeds beperktere middelen en capaciteiten dus wordt er verwacht dat mensen en middelen zo efficiënt mogelijk worden ingezet in functie van bepaalde risico’s of vaststellingen. Zoals u juist aangehaald heeft, is de Dienst Vergunningen ook bevoegd voor de implementatie van het “Kimberley Process Certification Scheme”. Het Belgische toezichtsysteem wordt gezien als de best practice van de wereld. Waarom is dit een concurrentieel voordeel voor Antwerpen? Niet iedereen zal er van overtuigd zijn dat dit een competitief voordeel is, maar ik ben van mening dat dit wel zo is. In de strijd tegen conflictdiamant is het belangrijk om te streven naar transparantie en het feit dat België zo’n performant systeem heeft komt de transparantie ten goede. Wij kunnen als overheid meer garanties geven over wat binnenkomt en buitengaat aan diamant. Er zijn ook nog andere troeven, zoals de kennis en expertise van de diamantdeskundigen, die reeds aanwezig is sinds kort na WOII. Helpt de Dienst Vergunningen andere KP Autoriteiten om het toezichtsysteem te verbeteren? Wij beseffen dat het speelveld niet overal gelijk is. In België worden alle zendingen opengemaakt om een fysieke controle te ondergaan, terwijl in bepaalde andere KP-landen wordt gewerkt op basis van steekproeven. Wij hebben natuurlijk het geluk en de troef dat we 17 beëdigde diamantexperten in Diamond Office in dienst hebben, wat ook noodzakelijk is gezien het volume dat we hier verwerken. Samen met AWDC en de FOD Buitenlandse Zaken doen we de nodige inspanningen om het internationale speelveld gelijker te krijgen, bijvoorbeeld door de nodige aanbevelingen te doen en presentaties

te geven tijdens KP meetings. Wij ontvangen ook geregeld buitenlandse delegaties in Diamond Office, zoals recent de delegatie uit Angola. We dragen onze voortrekkersrol dus zeker uit. Ook het omgekeerde gebeurt, namelijk andere landen die uit eigen beweging meer uitleg wensen over ons systeem. Portugal bijvoorbeeld is sedert kort een EU-KP Autoriteit en onze Portugese collega’s hebben zich laten inspireren door het Belgische systeem. Het toezichtsysteem is niet verplicht in geval van intracommunautaire transacties. Waarom heeft het toch zin om bijvoorbeeld bij een zending van België naar Italië beroep te doen op Diamond Office? Het voordeel voor de diamantairs om ook hun intracommunautaire zendingen via het toezichtsysteem in Diamond Office te laten verlopen, is dat ze hierdoor betere garanties hebben naar de financiële instellingen toe, wat belangrijk kan zijn in het bekomen van kredieten en dergelijke meer. Bovendien draagt het ook bij aan de transparantie in het algemeen. Niet elke EU-lidstaat heeft een KP-Autoriteit. Is dit niet merkwaardig? Het opzetten van een bevoegde EU KP-Autoriteit vraagt middelen, mensen, capaciteiten, expertise. In België hebben we vorig jaar 31.000 KP-certificaten voor export opgemaakt, terwijl er wereldwijd 69.000 opgemaakt werden. Niet in elke EU-lidstaat is deze kritische massa voorhanden. Bepaalde lidstaten zullen maar 2 à 3 zendingen ruwe diamant per jaar verwerken. Het is echter geen probleem om ruwe diamant in te voeren in deze lidstaten. Nederland heeft bijvoorbeeld geen EU KP-Autoriteit, maar toch is er een diamantbeurs en zijn er een aantal diamanthandelaren gevestigd. Een Nederlandse diamantair die ruwe diamant invoert kan kiezen bij welke KP Autoriteit hij de zending wenst voor te leggen. Indien een zending ruwe diamant toekomt bij de Nederlandse douane, zal dit via een transitprocedure naar de gekozen autoriteit vervoerd worden, bijvoorbeeld de FOD Economie in België. In Diamond Office doet de FOD Economie dan de KP controles, gaat de authenticiteit van het origineel KP certificaat na, stempelt het af en verzegelt het pakketje opnieuw. Daarna gaat de zending terug naar de Nederlandse douane, waar dan de gewone invoerformaliteiten verder afgewerkt worden. Indien een vals KP Certificaat ontdekt werd, wordt er door de Dienst Vergunningen soms gevraagd om waakzaam te zijn. Wanneer dienen onze leden zeker contact met jullie op te nemen? Diamantairs hebben normaal gezien hun reguliere contacten en zakenrelaties. In het kader van de antiwitwaswetgeving zijn ze immers ook onderworpen aan regels in verband met de identificatie en verificatie van hun klanten en leveranciers. Het kan voorkomen dat u als diamantair plots benaderd wordt door een niet-regulier contact met een interessant aanbod ruw, waarbij u verzekerd wordt dat Kimberley-gewijs alles in orde is. Indien u zou overwegen om in te gaan op dergelijk bod en u hebt twijfels over de echtheid van het KP certificaat, dan is het raadzaam om een kopie ervan te bezorgen aan de FOD Economie. Onze medewerkers kunnen vaak al op basis van de kopie oordelen

11


of er bepaalde zaken zijn die de wenkbrauwen doen fronsen. Wie rechtstreeks met ons contact opneemt zullen wij ook rechtstreeks feedback geven en indien nodig aanraden om niet in te gaan op het aanbod. Het toezicht op de diamantsector wordt geregeld in het KB van 30 april 2004. Zijn er nog plannen om dat te wijzigen in de nabije toekomst? Op dit ogenblik wordt er volop gewerkt aan een update van het koninklijk besluit. In 2015 heeft de FATF in het kader van de strijd tegen witwassen van geld België geëvalueerd. Deze evaluatie had betrekking op geheel België: alle financiële instellingen, alle structuren en bevoegdheden werden onder de loep genomen. Bepaalde sectoren zijn in meerdere of in mindere mate gevoelig voor witwaspraktijken en hebben daardoor de nodige aandacht gekregen tijdens de evaluatie. De diamantsector wordt beschouwd als één van de sectoren met een verhoogd risico, naast de kunsthandel, markt in tweedehandsauto’s,… In uitvoering van één van de aanbevelingen van de FATF heeft de FOD Economie in samenwerking met verschillende overheden een risicoanalyse van de diamantsector opgemaakt. Hieruit is dan gebleken dat bepaalde punten uit het KB aan actualisering toe zijn. Zo zou het bijvoorbeeld een meerwaarde zijn om bij nieuwe registraties een uittreksel van het strafregister te vragen, net zoals de gegevens en informatie over uiteindelijke begunstigden van de Belgische vennootschappen. Er is ook de idee om een soort van periodieke screening in te bouwen, zodat gecontroleerd kan worden of de registratievoorwaarden na verloop van tijd nog steeds vervuld zijn.

Economie is het bijhouden van een digitale database, met o.a. cijfers met betrekking tot de import en export van diamant. Hoe heeft de Antwerpse diamanthandel het gedaan in het voorjaar van 2018? We zien dat de omzet (optelsom van invoer en uitvoer) in de eerste drie maanden lichtjes gedaald is ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar – maar of dit een trend is die zich zal voortzetten in 2018 is moeilijk te zeggen omdat het nog maar over drie maanden gaat. De in- en uitvoergegevens zijn niet gelijk aan de werkelijke omzetten van de Antwerpse diamanthandelaars. Waarom worden de tijdelijke bewegingen, bijvoorbeeld in het kader van trade fairs, mee opgenomen in het omzetcijfer? Om dit uiteen te trekken zou je al aparte codes moeten voorzien voor tijdelijke bewegingen en definitieve verkopen om deze te kunnen scheiden. Bovendien sturen diamantairs de goederen vaak op in consignatie, waarbij deze transacties achteraf gefactureerd worden, waardoor het pas achteraf een definitieve verkoop wordt. Dan zou je al moeten gaan werken met een systeem van rectificaties waarbij de diamantair achteraf komt melden dat er een definitieve verkoop heeft plaatsgevonden. Stel dat we toch netto-cijfers zouden kunnen publiceren, dan heeft dit weinig zin als de andere landen niet volgen.

Valt synthetische diamant ook onder het toezichtsysteem? Procedurematig en wettelijk gezien wordt synthetische diamant hetzelfde behandeld als natuurlijke diamant, waardoor het dus ook onder het toezichtsysteem valt. We vragen onze experten ook om op regelmatige basis gebruik te maken van de D-Screen, aan de hand waarvan een eerste screening kan gebeuren. Indien de oranje led brandt, kan de invoerder beslissen om de steen naar een labo te sturen (op zijn kosten) of om de steen terug te sturen omdat deze mogelijk synthetisch is. Eigenlijk komt daar ook een aspect consumentenbescherming bij kijken.

Hoe ziet u de toekomst van Diamond Office? Diamond Office heeft een cruciale rol in het toezichtsysteem, want zonder centralisatie van alle formaliteiten in het samenwerkingsverband zou de FOD Economie weliswaar info hebben over wat binnenkomt en buitengaat, maar dan puur op basis van documenten. Door de fysieke controle kunnen we er een extra dimensie aan toevoegen. Gewicht, waarde en classificatie worden immers gecheckt. Dit hele toezichtsysteem dat eigenlijk een samenwerkingsverband is tussen drie partijen is een uniek concept, dat dan ook gekopieerd wordt door een aantal landen. China, Israël, Dubai,… hebben hun toezichtsysteem geënt op dat van ons. De rol van Diamond Office is net zoals de rol van de FOD Economie door de jaren heen uitgebreider geworden en ook in de toekomst zal er een rol weggelegd blijven voor Diamond Office. In 1986 werden er nog maar 70.000 zendingen verwerkt en vorig jaar waren dat er al 123.000!

Een ander aspect van het toezichtsysteem van de FOD

Bedankt voor uw tijd en het gesprek, Frieda!

Route Antwerp (ANR) - LONDON CITY (LCY) and v.v. Antwerp (ANR) - ZÜRICH (ZRH) and v.v. Discount for SBD members Ask your promo code (+32 3 233 11 29) 10% off base fare (ALL fares!) Bookings can only be made via website www.flyvlm.com 12

13


SBD-lid breekt wereldrecord diamantslijpen tijdens feestelijke opening DIVA Vrijdag 4 mei om 12 uur werd het startschot gegeven van het openingsweekend van DIVA, het nieuwe diamantmuseum (met een hart voor zilver). Het openingsweekend duurde in totaal 57 uren, naar het aantal facetten van een briljant. Gedurende deze 57 uren hebben twee diamantslijpers van de firma Diamantzagerij Debels afwisselend geslepen en hebben zo het wereldrecord diamantslijpen verbroken. De Belgische Diamantnijverheid sprak met de trotse zaakvoerder Philip Debels en zijn team: Vertel eens over uw achtergrond? In de middelbare school heb ik de opleiding lassen-constructie gevolgd, maar mijn vader Hugo Debels had een diamantzagerij en als kleine jongen was ik steeds gefascineerd door die kleine blinkende steentjes. Diamant werd mijn passie, alhoewel men hier op school niet altijd begrip voor had. Maar tot op de dag van vandaag kan ik zeker zeggen dat ik een schitterende job heb! Wat is het belangrijkste dat u van uw vader geleerd heeft? Wie iets wil bereiken, moet er moeite voor doen, moet zich inzetten. Waarvoor kan men bij uw firma terecht? Bij onze firma doen we alle mogelijke bewerkingen van diamant, namelijk zaagwerk, snijden, slijpen van very good tot excellent en ook fantasie. We bewerken ook synthetische diamant en kleurstenen. Het zagen doen we met de laser, maar als enige firma in Europa werken we ook nog met klassieke zaagtoestellen. Hierdoor is het zeer moeilijk om nog aan nieuwe zaagbladen te geraken... Voor bepaalde industriediamant is de wasrichting van de diamant belangrijk (het is dan minder interessant om te werken met de laser, omdat deze de wasrichting niet volgt). We zijn ook gespecialiseerd in laser drilling van diamant, waarbij een gaatje van 0,1 mm tot elke gewenste diameter in de diamant gelaserd wordt. Dit gaatje wordt dan gebruikt voor de zetting van het juweel, waardoor er geen klassieke zetting meer nodig is.

Openingsweekend DIVA - © DIVA

Ik ben ook fier om te melden dat we sinds kort diamond chopsticks aanbieden. Hier is enige voorbereiding aan voorafgegaan, want het was niet evident om een manier te vinden om de diamantjes duurzaam te bevestigen op het hout. Er staat nu een wereldrecord op naam van uw firma. Hoe reageerde u toen u werd gevraagd voor dit project? Enthousiast, want de sector komt vaak negatief in beeld. Dit zou nog eens een positieve boodschap zijn dus wou ik er maar al te graag aan meewerken. Ik heb natuurlijk eerst overlegd met mijn personeel, want het was voor mij belangrijk dat ook zij het volledig zouden zien zitten. U heeft inderdaad een goede band met het personeel. Is dit het geheim van uw zakelijk succes? Het klikt tussen ons en het respect voor elkaar werkt in twee richtingen. We kunnen goed samenwerken en na de uren trekken we vaak met elkaar op. We gaan zelfs geregeld samen op vakantie! U heeft drie dagen doorgebracht in het museum. Hopelijk heeft u dan ook even de tijd gehad om het museum DIVA te bezoeken. Wat was de impressie? Ik vind DIVA een groot succes. Het is niet voor niets dat het openingsweekend 5.200 bezoekers kon aantrekken. Er mag ook wel gezegd worden dat de slijpers de grootste trekpleister waren! Ik vind het ook een positief punt dat het diamantbewerkingsproces aan de bezoekers wordt uitgelegd door middel van interactieve filmpjes in plaats van door het tentoonstellen van slijptangen in een glazen kastje.

© DIVA Meet the team (van links naar rechts)

Gino is gespecialiseerd in briljanderen, maar had nochtens Mechanica gestudeerd. Hij heeft tijdens de wereldrecordpoging de nachten voor zijn rekening genomen. Philip - zaakvoerder. Dirk startte met een leercontract bij een bedrijf in Lille waar destijds meer dan 100 slijpers tewerkgesteld waren. Hij begon als briljandeur, maar na zijn legerdienst overtuigde hij zijn toenmalige baas van het feit dat hij ook het kruiswerken onder de knie kan krijgen. Danny volgde les bij de Diamantschool, wat een logische keuze was, aangezien zijn vader en grootvader ook in de diamantsector werkten. Hij startte met een leercontract in De Kempen en is nadien in Antwerpen komen werken nadat hij succesvol voor een proef slaagde. Indra is een jonge vrouw van 33 en leerde het vak van haar vader, die zelfstandig diamantbewerker is. Bij Diamantzagerij Debels is ze verantwoordelijk voor de laser.

www.kbc.be

Wat kan KBC voor ù betekenen?

KBC Bank & Verzekering Schupstraat 18-20, 2018 Antwerpen Tel. 03 213 72 00 antwerpen.diamant@kbc.be

De gemiddelde leeftijd van de Belgische diamantarbeider is 47,33 jaar. Waarom zouden jongeren het beroep van slijper zeker moeten overwegen? Het is een echte uitdaging om een ruwe diamant, die er uitziet als een stukje glas, tot leven te wekken en om te vormen tot één of meerdere schitterende diamanten. Bovendien is er werkzekerheid: er zijn slijpers tekort, waardoor een goede slijper steeds een job vindt. Diamantarbeiders genieten ook van een aantal interessante sociale voordelen.

14

15


Festive 10th edition of the Antwerp Rough Diamond Days (May 16th-17th 2018 ) Good morning, Vice Mayor Van Campenhout, Mr. Parikh, President of the AWDC Mr. Barsamian, President of the Federation of Belgian Diamond Bourses, Mr. Epstein, CEO of the AWDC, Dear friends, colleagues, Presidents, distinguished guests, And all protocols observed, On behalf of the Board of Directors of the Antwerpsche Diamantkring, the only rough diamond bourse in the world, I welcome you all. I welcome you to the 10th – I can hardly believe it myself- yes indeed the 10th edition of The Antwerp Rough Diamond Days. AWDC recently published the trade figures for April 2018 comparing them to April 2017. Rough imports soared 43% to 933,4 million US $, with rough exports climbing 17% to 1.05 billion. The Antwerpsche Diamantkring, reinventing its role in the diamond market, complements the sales of mining companies to sight holders and the sales of tender houses by providing a secure and stable platform for the sale of open rough goods. We are committed to finding and bringing more goods to Antwerp to secure a healthy ecosystem in rough diamonds. And here we are…..The Antwerp Rough Diamond Days trade fair welcomes many exhibitors: first timers as well as those who have participated in every edition. Together with the local visitors and hundreds of buyers from Israel, India, China, the USA, … just to name a few, their presence proves the success of the Antwerp Rough Diamond Days. Hosting and organizing this event once a year was a good start, but we strove for more. We succeeded in generating additional demand. We are now up to 4 editions a year. And the formula works. We as a bourse want to add value for our members and to the Antwerp and international diamond market. That is why we are committed to making this event a continuing success. But we haven’t done this on our own. We could not achieve such a successful, well organized event without the help of our sponsors. They don’t just provide their financial and logistical support, but they also encourage us to do better each time and give us their much appreciated moral support.

16

Thank you Malca Amit, Jet Airways, Elmyr, I.David, Kingsberry, Anna Grunfeld- Landau. A special thank you to AWDC. As the sector representative organization, we fully acknowledge your relentless efforts for our industry and your vital support to the Antwerp Rough Diamond Days. I also take this opportunity to say a big thank you to all the members of the Board of the Kring. As volunteers, all running their own businesses, our Directors make themselves available for many committee meetings, dealing with practical issues and problems to make sure every edition is a success. The Antwerpsche Diamantkring Board is Teamwork in the true sense of the word. Thank you to each and every one of you. Thank you also to SBD who add value by hosting a lecture about a very interesting hospitalization insurance that they have worked out for every diamantaire and his or her staff members. Feel free to attend this very informative and money saving introduction today at 4.30pm right here in our trading hall. If you watch the short movies about previous editions on our TV screens, you can see the buzzing ambiance, you can hear the positive comments, you see the number of people attending, and you know it’s an event you can’t afford to miss if you’re dealing in rough diamonds! Something else you can’t afford to miss… For this 10th edition we invite you all to our reception tomorrow here in our trading hall from 4pm till 5.30 pm. Diajewel, Diamond Creations and The Pluczenik Diamond

Company are making this possible. Thank you very much Dilip, Santosh and Chaim. And Jet Airways will be offering 2 special prizes you can win by participating in our quiz. Can you guess the exact amount of carats on display at the entrance of our trading hall? I’m not sure if Mr. Epstein knows the answer. I invite him to enter our competition. But first I invite him to say a few words in celebration of the 10th edition of The Antwerp Rough Diamond Days.[...] Thank you Ari. We are very grateful that as we have a reason to celebrate, so does the City of Antwerp. Our new diamond museum: Diva, home of diamonds, opened to the public just last week. I want to thank the City on behalf of all of us for their continuing support to the diamond community and happily give the floor to the only Vice Mayor for Diamonds in the world, Mr. Ludo Van Campenhout. [...]

SAVE THE DATE Next edition: July 11th- 12th 2018

More information - contact Antwerpsche Diamantkring (contact@diamantkring.org or +32 3 233 58 10) More information on the hospitalization insurance contact SBD (sbd@sbd.be or +32 3 233 11 29).

Eva Van Looveren . Wholesale and Manufacturing +32 476 28 79 80 . eva.vanlooveren@3ddiamonds.be

© Guy Kleinblatt

Foresee’s nv . 3D Diamonds nv Schupstraat 18-20 2nd Floor . 2018 Antwerp . Belgium . +32 3 232.69.67

High Quality Second-Hand Equipment - FOR SALE (SARIN Quazer (Green) Laser + spare parts, EOS Round Bruting, SARIN Scanner Diamension Polished + 3 lenses, Octopus Blocking Machine, Microscopes, Diamond Lamps, Gooseneck Fiber Lightning, small equipment) Fully Equipped Office - 165m2 – Groundfloor Schupstraat 21 (separate secured entrance) – FOR RENT Please contact Eva Van Looveren – mob: 0476/28.79.80

17


HET VERSTELLEN: een verdwenen beroep Sinds de uitvinding van Lodewijk Van Berquem in 1476 tot begin van de XXI eeuw had het slijpen, buiten de drijfkracht, bijna geen evolutie gekend. Als men oud slijpsel ziet moet men toegeven dat dit een zekere “charme” heeft, vooral in antieke juwelen en dan rijst de vraag: hoe hebben deze slijpers die diamanten kunnen slijpen zonder de steen te zien? Bijna blindelings en met primitieve gereedschappen. Het antwoord is team work, een perfecte samenwerking tussen de versteller en de slijper. De versteller was de trouwe helper van de slijper en deze kon, als hij plichtsgetrouw zijn werk verrichtte, hem ten zeerste vooruithelpen. De rol van de versteller bestond eruit ervoor te zorgen dat de slijper vlugger het juiste werk kon creëren. Door hem leverde de slijper meer werk af en haalde hij er ruimschoots het loon uit, dat aan de versteller betaald moest worden. Deze samenwerking tussen versteller en slijper duurde tot in de jaren twintig van vorige eeuw, toen de mechanische dop algemeen ingang vond. In onder andere Frankrijk en Duitsland waren de meeste slijpers zelfs tot in het begin van vorige eeuw zonder versteller aan het werk, waar slijpen eerder een artisanaal beroep was, in vergelijking met Antwerpen waar de stoomfabrieken reeds in volle productie draaide. Om de achtenvijftig facetten (collet inbegrepen) te kunnen slijpen, die noodzakelijk waren om een volledig afgewerkte briljant af te leveren, moest de diamant (minstens) achttien maal “versteld” (=van plaats veranderd) worden. De versteller had hiervoor een “soldeerdop” nodig, bestaande uit een holle halve bol in koper, gevuld met soldeersel (een mengsel van tin en lood). De steen werd zo versteld dat er even veel soldeersel uitpuilde als er in de koperen schelp zat (een soort eikel), waarin de steen dan “ingedompeld” werd. De versteller die de doppen in een speciale gasverwarmer verwarmde tot het soldeersel week werd, zette deze dop daarna in een houten verstelblok om er de steen uit te halen, om de zijde naar boven te keren voor de andere facetten, “het verstellen”. De versteller streek het hete weke soldeersel dan met de vingers tegen de steen, tot deze goed vast zat, vooraleer de dop in het water werd afgekoeld. Grote stenen verstelde de versteller gewoonlijk aan de hand van aanwijzingen van de slijper, de kleinere verstelde hij op eigen initiatief.

door Eddy Vleeschdrager

De gereedschappen van de versteller De gereedschappen die iedere versteller moest hebben om zijn werkzaamheden naar behoren te kunnen uitvoeren, waren: -De gasbekken of gaspitten, welke dienden voor het verwarmen van de doppen waarin de diamant versteld werd en welke zich rechts van de versteller bevonden. Voor toestellen met drie of meerdere gasbekken werd meestal stadsgas gebruikt. -De bluschpot waarin de verstelde doppen afgekoeld werden en welke bestaat uit een zinken of gegalvaniseerde ijzeren kuip, gevuld met water en welke zich links van de versteller bevond. -Verstelblokken, welke uit hout gedraaid waren en waarop men de verwarmde doppen plaatste. Deze blokken had de versteller vóór zich staan. -De lepeltang, een lepelvormige tang, waarmee men de verhitte doppen vanuit de gasbekken op de verstelblok plaatste. Met een bluschtang dompelde men de dop na de bewerking in de bluschpot om deze te laten afkoelen. -De opmaaktang heeft dezelfde samenstelling en afmeting als de vorige tangen, met dit verschil dat deze geen gebogen bekken maar een schuin afgepunt bekken heeft. De opmaaktang diende voor het opmaken van doppen. -De versteltang, die gebruikt werd voor het verstellen van de stenen, bestaat uit 2 bledden en is 5 cm lang en 1 cm breed. Deze tang is net zoals de opmaaktang schuin afgepunt. -De doppengieter diende voor het opgieten van de doppen en bestaat uit een koperen geheel. Dit gereedschap is van onder even breed als de op te gieten doppen, is schuins naar boven aflopend en heeft een hoogte van ongeveer 3 cm. Deze vorm is vanonder en vanboven open. De vorm heeft een steel waaraan een houten handvat kon bevestigd worden. -Een gietlepel (soort soeplepel), voor het smelten van het soldeer, en een gietplaat, zijnde een ijzeren plaat met een dikte van 5 mm.

18

De versteltang. Het verstellen Het plaatsen van de te slijpen steen in de dop geschiedde door verwarming van het soldeer, dat daartoe in kneedbare toestand werd gebracht. Door middel van de lepeltang haalde de versteller de dop uit het vuur en plaatste hem in het verstelblok, een bekervormig voorwerp; daarna gaf hij al knedend de kegelvorm aan het soldeer, waarna de steen bovenin werd gezet. Vervolgens werd met de versteltang en de vingers het soldeer rondom bijgewerkt, “aangestreken” en nadien werd de dop in de bluschbak afgekoeld. De slijper kon dan de dop in zijn tang steken en beginnen slijpen. Telkens wanneer een vlakje of een verstel was geslepen, werd de dop terug uit de tang genomen en de versteller plaatste de steen zodat een nieuw onbewerkt gedeelte kon geslepen worden. In Duitsland, rond diezelfde periode, waren het de slijpers zelf die de steen verstelden, maar dan op een nog meer primitieve wijze. Zij gebruikten bij het verstellen geen versteltang, maar een zeemleren lapje waartussen zij met de zo beschermde vingers en met beide handen het soldeer kneedden. Het verstellen eiste grote vaardigheid en vlugheid, daar men soms voor meer dan één slijper tegelijk moest verstellen en dus de slijpers moest kunnen bijhouden. Bovendien was de versteller belast met het opvolgen van het slijpproces. De versteller moest aangeven hoe het blootgestelde gedeelte van de steen moest geslepen worden, met het oog op het gedeelte dat zich in het soldeer bevond. De versteller gebruikte streepjes, kruisjes enz., die allen een bijzondere betekenis hadden, al naargelang zij vóór of achter het te slijpen facet geplaatst waren.

maat waren; hun betekenis wijzigde zich ten opzichte van de steen, naarmate zij vóór de tafel of collet werden aangebracht of achter de rondist waren getekend. Vóór de tafel of collet een staande streep betekende in de tafel werken. Achter de rondist aangebracht betekende: de hoek minder in tafel of collet slijpen. De betekenissen werden geleidelijk “straffer”, naarmate men meer strepen tekende. -Eén streep vóór de tafel of collet betekende de hoek iets groter aan de tafel of collet slijpen als naar gewoonte. Een streep achter de rondist betekende de hoek iets kleiner maken aan de tafel of collet dan naar gewoonte. -Twee strepen vóór de tafel of collet: de hoek zo groot slijpen dat de tafel of collet op de helft komt van de vereiste grootte. Achter de rondist betekende het: de hoek bijna niet in de tafel of collet slijpen. -Drie strepen betekende: vóór het collet geplaatst, de hoek zo groot slijpen dat het collet weggeslepen is; achter de rondist: de hoek volstrekt niet méér in de tafel of het collet slijpen dan het nodig is. -Met 4 of meer strepen te plaatsen was de betekenis steeds geleidelijk “straffer”. -Een kruisje aangebracht betekende, dat het “flauw” vanaf de met het kruisje getekende plaats geslepen moet worden (flauw facetje, zoetertje). -Een dwarsstreep (horizontaal) betekende dat vanaf het getekende, “straf ” geslepen moest worden (straf facet). -Ook duidde men met een rechte streep de vlakken van de zachte hoek: van een tweepunt, aan alsook de grootste vlakke hoek van een vierpunt, als de tafel of collet versteld was. -Met een groot kruis onderscheidde men ook de soort van stenen welke men door elkander bewerkte, b.v. tweepunten en wassen (drie punt), ter onderscheiding van vierpunten, of als men meer tweepunten of wassen bewerkte, onderscheidde men de vier punten van de overige door een kruis. Als men deze werkwijze bestudeert, kan men niet anders dan bewondering hebben voor de resultaten van dit “team work” avant la lettre, tussen de zetter en de slijper.

Het tekenen van de doppen door de versteller -Een vierkant rondom de tafel, collet of hoek aangebracht betekende: het facet groot maken en vlak op zakken. -Een cirkel rondom de tafel, collet of hoek getekend betekende: het facet zo klein mogelijk maken. -Met rechte strepen (verticaal), duidde men de grootte aan van de aan te brengen hoeken, waarvan de tafel en collet de hoofd-

Bronnen: Diamantkunde en Diamantbewerking, E.Jansens 1923 Encyclopedie der Diamantnijverheid 1908 Diamant in Handel en Nijverheid 1930

19


Jaarverslag 2017 - WTOCD WTOCD (Wetenschappelijk en Technisch Onderzoekscentrum voor Diamant) staat sinds 1977 ten dienste van de diamantsector. WTOCD is opgericht ter uitvoering van de besluitwet De Groote van 1947 met de voorwaarden voor de oprichting en werking van centra belast met de bevordering en de coördinatie van de technische vooruitgang van de verschillende takken van ’s lands bedrijfsleven door het wetenschappelijk onderzoek. De opdracht van het centrum wordt als volgt beschreven in haar statuten: “de verbetering van de beoordelingsmethodes en het onderzoek naar de uitbreiding van de toepassingsmogelijkheden van diamant alsook de verbetering van de werktuigen, de machines, de uitrusting en de bewerkingsmethodes”. De onderzoeksonderwerpen omvatten dus alle aspecten van planning, bewerking en grading. In de bestuursorganen van het centrum zetelen naast vertegenwoordigers van de diamantsector ook wetenschappelijke personaliteiten aangeduid door het VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). De wetenschappelijke en technische onderzoeksonderwerpen omvatten de volledige keten van ruw tot geslepen, met inbegrip van meting, evaluatie en bewerking. Recente voorbeelden van ontwikkelingen door WTOCD zijn D-Screen & M-Screen (screening naar potentieel synthetisch en HPHT-kleurverbeterd diamant), AvalonPlus (in-process meting van facetzoetheid en facetgeometrie), EOSFancy (automatisch snijden van fantasieslijpvormen), Reflex (ultra nauwkeurig opmeten van geslepen diamant), Morgana (snelle en nauwkeurige uitlijning van slijptools) en Wasasonafhankelijk Slijpen (snelle, veilige en wasasonafhankelijke slijptechniek).

Onderzoek en service De activiteiten binnen WTOCD kunnen onderverdeeld worden in onderzoek en service. De service-activiteiten zijn een praktische manier om enerzijds een oplossing te bieden voor de directe vragen van de diamantbedrijven, maar anderzijds ook om de onderzoeksonderwerpen van het centrum optimaal af te stemmen op de specifieke noden van de sector.

Het leeuwendeel van de onderzoeksactiviteiten betreft collectief onderzoek, een zeer beperkt deel gebeurt in opdracht van en dus exclusief voor een diamantbedrijf of een groep van diamantbedrijven. Een treffend voorbeeld van exclusief onderzoek is Lumisense, het kleurmeettoestel voor geslepen diamant, ontworpen voor HRD Antwerp. In het kader van de collectieve onderzoeksactiviteiten werd in 2017 aan volgende onderwerpen gewerkt: • screenen (M-Screen), • bewerken (Wasasonafhankelijk Slijpen), • meten en evalueren (AvalonPlus, Morgana/Hoekmeter en Lumisense). In 2017 werd er prioritair aan twee collectieve onderzoeksprojecten gewerkt: M-Screen en Wasasonafhankelijk Slijpen. Om de overgang van labo-opstelling naar commercieel toestel te optimaliseren wordt er steeds gebruik gemaakt van pre-prototypes. Die toestellen zijn reeds afgestemd op gebruik in een productieomgeving maar bevatten nog niet alle functionaliteiten. In samenspraak met een beperkte gebruikersgroep worden de pre-prototypes in praktijk uitgetest en bijgestuurd. Het ontwikkelingstraject van labo-opstelling tot commerciële versie verkort hierdoor aanzienlijk omdat er in een zeer vroeg stadium afgestemd wordt op het praktisch gebruik in de sector.

In een eerste stap zal WOSCAM (WOS Computer Aided Manufacturing) de combinatie van ruw en geoptimaliseerd model van een ruwplanner overnemen en alle nodige bewerkingsstappen automatisch uitvoeren en controleren. Het resultaat is een gevensterd oppervlak met instelbare overmaat. - Activiteiten in 2017 In 2017 werd de ingebruikname van een volautomatisch WOSCAM pre-prototype afgerond. De machine werd intensief getest en geoptimaliseerd. Het zwaartepunt daarbij lag bij de stabiliteit van het slijpproces en de optimalisatie van de stijfheid van de mechanische componenten die verantwoordelijk zijn voor de lineaire en rotatieve bewegingen.

In dit jaarverslag worden alle onderzoeks- en service-activiteiten van 2017 beschreven. Voor meer informatie kan men de website www.wtocd.be raadplegen. De service-activiteiten (TAD) van het centrum worden geleverd onder de vorm van technologische adviezen, patentadviezen en een website. Ook in 2017 werd de nodige technische ondersteuning geleverd aan de diverse departementen van HRD Antwerp (Equipment, Diamond Lab en Research).

Wasasonafhankelijk Slijpen - Doelgroep Sierdiamantnijverheid en andere industriële toepassingen

Met WOSCAM afgeruwde en gedeeltelijk gevensterde briljant (links). Verschillende slijpvormen volledig automatisch bewerkt op WOSCAM (rechts).

In het tweede gedeelte van 2017 beschikte WTOCD over alle nodige elementen voor de volledig automatische bewerking van diamant met directe planningstransfer (ruwplannersetting station- WOSCAM pre-prototype). Er werden meerdere teststenen bewerkt van 0,5 tot 25ct. En de resultaten werden door de potentiële gebruikers positief beoordeeld. De in 2017 behaalde resultaten vormen belangrijke input voor de finale optimalisatie van het WOSCAM pre-prototype en de uitwerking van een Beta-serie van WOSCAM in 2018.

M-Screen - Doelgroep Sierdiamanthandel - Beschrijving Voor de detectie van synthetisch en/of kleurverbeterd diamant doet men beroep op een certificatenlabo dat beschikt over de noodzakelijke gespecialiseerde kennis en apparatuur. Screeningstoestellen laten in specifieke gevallen toe op eenvoudige wijze onderscheid te maken tussen natuurlijk, onbehandeld diamant enerzijds en potentieel synthetisch en/of HPHT-kleurverbeterd diamant anderzijds. De commercieel beschikbare screeningstoestellen worden manueel bediend, werden ontworpen voor diamanten vanaf 10 à 20 punten en/of zijn te traag om grote partijen diamant in een aanvaardbare tijd te screenen. Dat maakt ze in praktijk niet geschikt om batches van kleine steentjes (melee) te screenen. Daarom kreeg WTOCD eind 2013 de opdracht om een snelle, compacte en volautomatische melee-screener te ontwikkelen.

Ontwikkelingstraject van labo-opstelling tot commercieel toestel

Onderzoeksprojecten

20

- Beschrijving Het klassieke slijpproces legt technische beperkingen op door de afhankelijkheid van de afnamesnelheid van de kristalrichting en een aanzienlijke temperatuursverhoging tijdens het slijpen. Het ultieme doel van het project Wasasonafhankelijk Slijpen (WOS) van Diamant is de ontwikkeling van industrieel bruikbare slijpautomaten voor WOS-afruwen en WOS-afzoeten met de klemtoon op een hoge afnamesnelheid en procesveiligheid door een lage temperatuur.

Integratie van een controle unit op de slijpkop.

Parallel vond in samenwerking met Coborn Engineering de verdere uitwerking en optimalisatie van de besturingssoftware en user interface van het pre-prototype plaats; met als resultaat een hoog nauwkeurige aansturing van de machine. In 2017 werd verder gewerkt aan de transfer van de planningsinformatie van een commerciële ruwplanner naar WOSCAM, m.b.v. een setting station dat in 2015 door WTOCD werd ontwikkeld en geproduceerd. Aan de hand van feedback van verschillende vertegenwoordigers uit de diamantsector werd de gebruiksvriendelijkheid van de user-interface van het setting station sterk verhoogd.

Verschillende deelaspecten dienden aangepakt te worden: aanvoer, detectie van niet-diamant, screening naar potentieel synthetisch en HPHT-kleurverbeterd diamant, separatie en algemene conditionering. Voor het aspect van de screening naar potentieel synthetisch en HPHT-kleurverbeterd diamant kon WTOCD steunen op haar uitgebreide expertise opgedaan bij de ontwikkeling van D-Screen. WTOCD ontwikkelde die manuele screener voor diamanten van 0,20 tot 10 ct reeds in 2004 en het toestel is nog steeds onontbeerlijk in de manuele screening. Screening identificeert alle diamanten die een specifieke eigenschap vertonen, in het geval van M-Screen het ontbreken van een meetbare hoeveelheid stikstof. Doordat alle synthetische diamanten binnen een kleurrange die eigenschap be-

21


zitten, is de screening bruikbaar voor die kleurrange. Omdat er ook sommige natuurlijke diamanten die eigenschap vertonen zal screening meer diamanten selecteren dan alleen de synthetische, vandaar de verwoording ‘potentieel synthetisch’. Om uitsluitsel te krijgen of een diamant daadwerkelijk synthetisch is, worden de potentieel synthetische stenen (‘potentials’) doorverwezen (‘referred’) naar tijdsintensievere technieken. Melee screening herleidt dus een grote partij diamantjes tot een veel kleinere partij waarvoor de tijdsintensieve manuele technieken aanvaardbaar zijn.

- Doelgroep Sierdiamanthandel - Beschrijving Lumisense is ontwikkeld in opdracht van HRD Antwerp om het kleurgradingproces van geslepen diamant te automatiseren. De klassieke kleurgradingmethode berust op menselijke observatie. Door gebruik te maken van state-of-the-art technologieën heeft Lumisense een zeer grote correlatie met de resultaten van de menselijke kleurbepaling maar vertoont niet haar inherente beperkingen. Lumisense is niet beperkt door fluorescentie noch door het diamanttype en kan de allerkleinste verschillen onderscheiden - zowel qua tint, kleurverzadiging als helderheid. Precisie en stabiliteit zijn kenmerken van dit toestel geoptimaliseerd voor labogebruik. Lumisense is functioneel in het Diamond Lab van HRD Antwerp sinds 2007.

Functioneel schema van M-Screen.

- Activiteiten in 2017 In de loop van 2017 bleef WTOCD de Equipment-afdeling van HRD Antwerp intensief ondersteunen bij het oplossen van technische problemen bij de productie en het onderhoud van M-Screen & M-Screen Plus. Bovendien werden de bevindingen van gebruikers en deelnemers aan demo’s verwerkt in de M-Screen-software: zo werd bijvoorbeeld de mogelijkheid geboden om een gepersonaliseerd rapport te genereren. In de loop van 2017 werd onderzoek gevoerd om de mogelijkheden van M-Screen Plus uit te breiden. Daarbij werd voornamelijk gefocust op een beperking van het aantal natuurlijke diamanten die als potentieel synthetisch (‘refer’) gecatalogeerd worden. De referral rate kan m.b.v. een extra meetstation in M-Screen Plus met een factor 5 gereduceerd worden. Deze upgrade zal in 2018 intensief getest worden.

Bereik van M-Screen en M-Screen Plus.

22

Met dit toestel zal het mogelijk zijn om indexhoeken en hellingshoeken (t.o.v. de tafel) te meten en aan te passen, te controleren of de steen correct is gemonteerd (schuinstand tafel) en om rondistfacetten haaks t.o.v. de tafel en onder hoek t.o.v. elkaar te leggen; en dit alles zonder de steen uit de tang te halen.

Lumisense

- Activiteiten in 2017 In opdracht van HRD Antwerp werd de ijkmethode verder geoptimaliseerd en het verificatiesysteem voor de fluorescentiemeting op punt gesteld. De fluorescentiemeting, die gelijktijdig loopt met de kleurbepaling, is nu actief op de verschillende toestellen. AvalonPlus - Doelgroep Sierdiamantnijverheid - Beschrijving De zoetheid van een geslepen facet weerspiegelt de mate waarin slijplijnen zichtbaar zijn, en wordt bepaald door visuele controle. Dit project heeft tot doel een mathematische definitie vast te leggen voor de zoetheid van een geslepen facet. De resultaten worden toegepast in het AvalonPlus-toestel. Deze opvolger van de vorige generatie (Avalon) kan niet alleen zoetheid en andere externe kenmerken kwantificeren maar ook de geometrie van een facet in de tang meten. - Activiteiten in 2017 In 2017 is gestart met de nodige aanpassingen aan AvalonBasic, de basisversie van AvalonPlus. Om de montage te vereenvoudigen en de storende aanwezigheid van stof in het beeld te vermijden, werden enkele componenten van plaats verwisseld. Verschillende computer-hardware werd verder getest en dat resulteerde in een zeer compacte en prijsvriendelijke oplossing. Door de integratie van zowel de inbouw als de standalone versie in een proefstand kunnen geïnteresseerde gebruikers het toestel evalueren. Op verschillende evenementen voor de sector werd het toestel voorgesteld en enthousiast onthaald door de bezoekers.

Mid 2017 werden de eerste industrietesten met een pre-prototype van de hoekmeter uitgevoerd. Vervolgens werd een kleine reeks pre-prototypes opgestart en aan geïnteresseerden verkocht. De toestellen werden direct in het productieproces ingeschakeld en de feedback qua tijdswinst en kwaliteitsverbetering is uitermate positief. Inbouw AvalonBasic.

Morgana

Service-activiteiten (TAD)

- Doelgroep Sierdiamantnijverheid

Advies

- Beschrijving Traditioneel wordt een waterpas gebruikt om tangplaten uit te lijnen. Op de tang is eveneens een kleine waterpas voorzien om de stand van de wasas op te volgen. Deze werkwijze is dikwijls omslachtig en onnauwkeurig waardoor kostbare tijd verloren gaat.

- Beschrijving WTOCD adviseert via haar TAD-dienst de diamantsector niet alleen over technologische onderwerpen maar ook over diamant-gerelateerde intellectuele eigendom. Dit helpt diamantfirma’s bij het aanvragen en verkrijgen van octrooien, merknamen en ‘design patents’, en adviseert in gevallen van mogelijke inbreuk tegen intellectuele eigendomsrechten.

WTOCD ontwikkelde de Morgana-productgroep die een reeks van hulpmiddellen voor de slijper biedt. Er werden initieel vier toepassingen uitgewerkt: • het uitlijnen van tangplaten t.o.v. de schijf; • het volgen van de stand van de wasas tijdens het slijpen; • het vlak uitlijnen van een facet op de schijf; • het controleren van de montage van de steen in de tang.

- Activiteiten in 2017 In 2017 werd ongeveer 0.5 VTE besteed aan de TAD-activiteit. Vragen vanuit de sector worden beantwoord onder de vorm van technologische en patent-gerelateerde adviezen. Een belangrijk aspect van de TAD-activiteit beslaat de introductie en ondersteuning van nieuwe technieken.

Om de gebruikers van deze nieuwe uitlijningstechnologie te begeleiden bevat de Morgana-software een uitgebreide en duidelijke on-screen handleiding. - Activiteiten in 2017 Op het einde van 2016 produceerde WTOCD een eerste testopstelling van een hoekmeter als spin-off van Morgana.

Hoekmeter, een nieuw lid van de Morgana-familie.

Meer informatie http://www.wtocd.be/nl/TAD/tad-main.html Website - Beschrijving De website van WTOCD biedt informatie over de lopende projecten en de resultaten van vorige projecten die geleid hebben tot kant-en-klare producten of diensten. Sommige projecten zijn uitvoerig gedocumenteerd, andere projecten vallen onder geheimhoudingsclausules en zijn slechts voorzien van een korte beschrijving. - Activiteiten in 2017 Door de hogere prioriteit voor de lopende en nieuwe projecten is de ontwikkeling van de nieuwe website opnieuw uitgesteld in 2017. De dalende trend opgemerkt in 2016 heeft zich voortgezet in 2017 met als resultaat bijna 18% minder bezoekers. Traditioneel blijft Hearts & Arrows de hoogste populariteit genieten binnen het niveau Projecten. Ook de kleurmeting met Lumisense en het meest recente project M-Screen winnen aan populariteit.

23


VAKANTIE-,

FEEST-,

EN

RUSTDAGEN

ZOMERVAKANTIE 2019   (= 15 vakantiedagen) Van maandag 29 juli t/m vrijdag 16 augustus 2019.      Mits aanvraag aan het Paritair Comité voor de diamantnijverheid vóór 31 december 2018, kan de week van 29 juli t/m 2 augustus 2019 verplaatst worden naar 19 augustus t/m vrijdag 23 augustus 2019. WINTERVAKANTIE 2019 ( = 5 vakantiedagen) 24, 26, 27, 30 en 31 december 2019. Woensdag 25/12/2019 is een feestdag. FEESTDAGEN 2019

2019

PC

Diamant

(PC324)

Toe Bisjevat

maandag

21 januari

Ta’anit Ester

woensdag

20 maart

Poerim

donderdag

21 maart

Sederavond

vrijdag

19 april

Pesach

za-za

20 - 27 april

Jom Hasjoa

donderdag

2 mei

Jom Ha-atsmaoet

vrijdag

10 mei

Lag Ba’omer

donderdag

23 mei

Jom Jeroesjalaiem

zondag

2 juni

Jom Sjavoeot

zo-ma

9 - 10 juni

Dinsdag

1 januari

Nieuwjaar

Maandag

22 april

2de Paasdag

Shiv’a Asar b’Tammuz

zondag

21 juli

Woensdag

1 mei

Feest van de Arbeid

Tisja Beav

zondag

11 augustus

Donderdag

30 mei

Hemelvaartsdag

Rosj Hasjana

ma-di

Vrijdag

31 mei

Vervangdag van 21/07/2019

30 september 1 oktober

Maandag

10 juni

2de Pinksterdag

Zaterdag

29 juni

Petrus en Paulus - vrij te kiezen

Zondag

21 juli

Nationale Feestdag, wordt vervangen door 31/05/2019

Donderdag

15 augustus

Wordt vervangen door 29/06/2019, Petrus & Paulus

Vrijdag

1 november

Allerheiligen

Maandag

11 november

Wapenstilstand

Woensdag

25 december

Kerstmis

RUSTDAGEN 2019 1 snipperdag vrij te nemen in overleg met de werkgever Van maandag 15 april t/m vrijdag 19 april 2019 (= 5 arbeidsduurverkortingsdagen)  - diamantbewerkers die recht hebben op 1 rustdag:  19 april 2019 - diamantbewerkers die recht hebben op 2 rustdagen:  18, 19 april 2019 - diamantbewerkers die recht hebben op 3 rustdagen: 17, 18, 19 april 2019 - diamantbewerkers die recht hebben op 4 rustdagen:  16, 17, 18, 19 april 2019 -diamantbewerkers die recht hebben op 5 rustdagen: 15, 16, 17, 18, 19 april 2019 SIGHTS 2019 Sight 1: Maandag 21 januari Sight 2: Maandag 25 februari Sight 3: Maandag 1 april Sight 4: Maandag 13 mei Sight 5: Maandag 17 juni Sight 6: Maandag 22 Juli Sight 7: Maandag 19 augustus Sight 8: Maandag 23 september Sight 9: Maandag 4 november Sight 10: Maandag 9 december

24

Sociaal-juridisch

JOODSE FEESTDAGEN JAAR 2019 (5779-5780)

Kol Nidrei

dinsdag

8 oktober

Jom Kipoer

woensdag

9 oktober

Soekot

ma-zo

14-20 oktober

Sjemini Atseret

maandag

21 oktober

Simchat Tora

dinsdag

22 oktober

Chanoeka

ma-ma

23-30 december

INDISCHE FEESTDAGEN 2019 Republic Day

zaterdag

26 januari

Maha Shivaratri

maandag

4 maart

Holi

donderdag

21 maart

Ram Navani

zondag

14 april

Dr Ambedkar Jayanti

zondag

14 april

Mahavir Jayanti

woensdag

17 april

Good Friday

vrijdag

19 april

May Day

woensdag

1 mei

Buddha Purnima

zaterdag

18 mei

Idul Fitr

woensdag

5 juni

Bakrid / Eid al Adha

maandag

12 augustus

Independence Day

donderdag

15 augustus

Janmashtami

zaterdag

24 augustus

Muharram

dinsdag

10 september

Mahatma Gandhi’s Birthday

woensdag

2 oktober

Vijaya Dashami

dinsdag

8 oktober

Diwali (Deepavali)

zondag

27 oktober

Guru Nanak’s Birthday

dinsdag

12 november

Christmas Day

woensdag

25 december

Nieuwe privacyreglementering (GDPR) moet ook deel uitmaken van het DNA van uw firma Ook van toepassing indien u geen personeel heeft Op 25 mei 2018 trad de zogenaamde General Data Protection Regulation in werking, afgekort GDPR. Deze Europese verordening is van toepassing op alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het begrip "verwerking" wordt heel breed gezien. Van zodra persoonsgegevens bijgehouden worden, ook al is dit in een papieren klassement, valt uw firma onder het toepassingsgebied. En elke firma heeft wel een database met klantgegevens, personeelsgegevens,... Zo goed als elke onderneming moet zich dus in regel stellen. Ook als u geen personeel heeft of bijvoorbeeld maar enkele klanten heeft. De GDPR kent forse boetebepalingen. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan boetes opleggen van maximaal € 20 miljoen of 4 % van de wereldwijde jaaromzet (welke van de twee hoger is). Laat u echter niet bang maken. De lat ligt niet even hoog voor elke firma: bepaalde maatregelen dienen enkel genomen te worden indien de verwerking gepaard gaat met bijzondere risico's. Welke zaken zou elke diamantfirma zeker in orde dienen te brengen: 1) De opmaak van een register van de verwerkingsactiviteiten Dit register is een soort datamap van de verschillende persoonsgegevens die uw firma verwerkt. Het register dient volgende gegevens te bevatten: een aantal contactgegevens, de verschillende verwerkingsdoeleinden; een beschrijving van de categorieën van betrokkenen en van de categorieën van persoonsgegevens; de ontvangers aan wie de persoonsgegevens worden doorgegeven en indien mogelijk de bewaartermijnen en de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Er bestaat een uitzondering: bedrijven die minder dan 250 werknemers tewerkstellen vallen niet onder de registerplicht, tenzij de verwerking risicovol is, de verwerking bijzondere categorieën persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens betreft of de verwerking niet incidenteel (dat wil zeggen: structureel) is. Vrijwel iedere firma zal persoonsgegevens structureel verwerken, bijvoorbeeld omdat men een klantendatabase bijhoudt, camerabewaking gebruikt,... We kunnen dan ook besluiten dat (bijna) ieder bedrijf een register moet bijhouden.

2) Onderzoek of u een Data Protection Officer (DPO) dient aan te stellen Een DPO houdt toezicht op de naleving van de GDPR in uw onderneming (het kan een personeelslid of externe zijn). De aanstelling van een DPO is in sommige gevallen verplicht (bijvoorbeeld voor ondernemingen die hoofdzakelijk aan grootschalige verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens doen), maar het is een misverstand dat een DPO verplicht is voor elke onderneming. Onderzoek dus of u ook een DPO dient aan te stellen, en blijkt dit niet het geval te zijn, verantwoord dan waarom niet. 3) Verzamel verwerkersovereenkomsten Als uw firma persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker is altijd een schriftelijke verwerkersovereenkomst tussen beide partijen verplicht. Enkele voorbeelden van veel voorkomende verwerkers: boekhouder, sociaal secretariaat,... 4) Privacyverklaring voor externen Elke onderneming moet transparant zijn over de wijze waarop ze persoonsgegevens verwerkt. Minstens volgende informatie dient verstrekt te worden aan de betrokkenen: -bepaalde contactgegevens -de verwerkingsdoeleinden (deze staan opgenomen in het register van de verwerkingsactiviteiten) -de grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens Er bestaan zes rechtsgronden: toestemming van de betrokkene, de uitvoering van een overeenkomst met de betrokkene, een gerechtvaardigd belang, een wettelijke verplichting, een algemeen belang of een vitaal belang. Alle rechtsgronden zijn evenwaardig, dus het is niet noodzakelijk om al uw contactpersonen om toestemming te vragen. Zo verwerkt u in het kader van KYC bepaalde informatie

25


van uw klanten en dit op basis van een algemeen belang en wettelijke verplichting (art. 64 KYC). En u heeft de financiële identificatiegegevens van uw personeel nodig voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

-bescherming van interne en externe persoonsgegevens DOOR de werknemers -bescherming van de persoonsgegevens VAN de werknemers.

Indien u zich op "toestemming" beroept, let dan op dat de toestemming vrij, specifiek, geïnformeerd en een positieve actie is. In een werkgever-werknemerrelatie kan er in feite nooit gebruik gemaakt worden van deze rechtsgrond, omdat de toestemming omwille van de hiërarchische verhouding nooit als vrij beschouwd kan worden.

Let er bovendien op dat er in onze sector soms ook gevoelige gegevens worden verzameld (bijvoorbeeld gegevens over strafrechtelijke veroordelingen of biometrische gegevens zoals vingerafdrukken). Gevoelige gegevens vereisen extra bescherming.

-de bewaartermijnen

SBD stelt (reeds grotendeels ingevulde) gebruiksvriendelijke modeldocumenten ter beschikking aan de leden, waardoor u na een minimale tijdsbesteding kan voldoen aan de nieuwe verwachtingen rond privacy.

-de rechten van de betrokkene (meer specifiek: de rechten op informatie, inzage, verbetering, gegevenswissing, beperking van gegevensverwerking, bezwaar, gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming onderworpen te worden)

In de documenten wordt rekening gehouden met specifieke gegevensverwerkingen die in de diamantsector voorkomen: verplichtingen in het kader van KYC, gegevensdoorgiften aan het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector,...

Indien u dergelijk verzoek krijgt, dient u binnen de maand te reageren. Betreft het een complexe vraag, dan kunt u eenmalig een verlenging van twee maanden vragen (maar dat moet u dan binnen de maand laten weten).

Voor meer informatie, contacteer (03/233.11.29 of melissasmet@sbd.be).

-de ontvangers en of de gegevens doorgegeven worden naar een land buiten de EU

Melissa

Smet

Open in slechts 5 minuutjes een gratis rekening.

5)Maak een register voor datalekken op

rten Zo eenvoudig is sta . met mobiel bankieren

Een datalek is snel gebeurd. Het gaat niet alleen om het uitlekken van digitale bestanden na het hacken van een server, maar wanneer u uw smartphone met klantcontactgegevens op de trein vergeet is dit ook verlies van data en dus datalek. Datalekken neemt u op in een soort logboek.

In geval uw firma personeel in dienst heeft: 7) Een privacy notice voor medewerkers

Voor een aantal motieven (“zorgen voor zijn kind(eren) jonger dan 8 jaar”; “palliatieve zorgen verlenen”; “zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid”; “een erkende opleiding volgen”) kan het recht op voltijds of halftijds tijdskrediet enkel bekomen worden als een CAO in deze mogelijkheid voorziet (er werd geen CAO afgesloten in PC324 voor de diamantnijverheid en -handel).

U zou hierover een akkoord kunnen sluiten met uw werknemer (verplicht schriftelijk). Maar het is niet mogelijk om eenzijdig, zonder toestemming van de werknemer, een deeltijds uurrooster op te leggen, Doe je dit toch, dan zal dit beschouwd worden als een eenzijdige wijziging van een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst en vormt dit in feite een ontslag. Uw werknemer zou dan een verbrekingsvergoeding kunnen eisen.

Ook dient er rekening gehouden te worden met anciënniteitsvoorwaarden (in principe moet de werknemer minstens 24 maanden bij u in dienst zijn).

De werknemer wenst de arbeidsduur aan te passen

Bovenstaand basisprincipe moet evenwel op een aantal vlakken genuanceerd worden: Wij gaan 100% voor

Open nu een gratis rekening via Belfius Mobile

Tijdskrediet

% 95 tevre den klant en.

Via het systeem van tijdskrediet kunnen werknemers in de privé gedurende een bepaalde periode minder of helemaal niet werken om voor iemand te zorgen of een opleiding te volgen (tijdskrediet zonder motief is niet meer mogelijk). Er bestaan 3 vormen tijdskrediet: voltijds, deeltijds of één vijfde. Voor de zorgmotieven is de maximumduur per loopbaan 51 maanden (voor het volgen van een opleiding 36 maanden).

Meer info op belfius.be/digital Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Behandel in dit document best volgende twee luiken:

26

Als u als werkgever het bestaande arbeidsritme in de onderneming tijdelijk niet kunt handhaven ten gevolge van economische factoren, kan het regime van economische werkloosheid soelaas bieden. Indien het werkgebrek structureel wordt, kan het zijn dat u overweegt om een voltijds contract van een werknemer om te vormen naar een deeltijds contract.

Dit is anders in Nederland, waar de wet Aanpassing Arbeidsduur werknemers het recht geeft om meer of minder te gaan werken (op voorwaarde dat men in een bedrijf met meer dan 10 werknemers werkt).

6) Een modeldocument voor het melden van datalekken Indien er bij een datalek een risico is voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, dient u binnen de 72 uur nadat u kennis genomen heeft van de datalek de Gegevensbeschermingsautoriteit te verwittigen. Bestaat er een groot risico voor de rechten en vrijheden, dan moet u bovendien de betrokkenen zelf op de hoogte brengen.

De werkgever wenst de arbeidsduur aan te passen

Uw werknemer heeft echter geen absoluut recht op tijdskrediet. Als u maximaal 10 werknemers in dienst heeft, kunt u het tijdskrediet weigeren. Heeft u meer dan 10 werknemers in dienst dan kunt u de begindatum van het tijdskrediet uitstellen.

Een aantal werknemers wenst zelf minder uren te gaan werken, bijvoorbeeld om meer tijd te kunnen doorbrengen met de kinderen. Ook hier is in principe wilsovereenstemming tussen de werkgever en de werknemer (en dus met andere woorden uw toestemming) vereist: u bent dus niet verplicht om uw voltijdse diamantbewerker nu maar vier vijfde te laten werken als hij dat vraagt. Ook het omgekeerde is geen recht: werknemers die deeltijds werken en graag een voltijdse betrekking zouden hebben, kunnen dit niet eisen van hun werkgever. (Het is echter wel zo dat deeltijdse werknemers voorrang hebben indien er binnen het bedrijf een vacature openstaat voor een voltijdse betrekking, uiteraard op voorwaarde dat de werknemer matcht met het gevraagde profiel.)

-het feit dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit Tip: Hecht zeker voldoende belang aan de privacyverklaring, aangezien deze een eerste aanknopingspunt kan zijn voor een onderzoek van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Is het omzetten van een voltijds contract in een deeltijds contract een recht?

advertentie_bac20euro_80x110nl_BW.indd 1

23/02/2018 14:00

Landingsbanen voor ouderen Dit is een specifieke vorm van tijdskrediet. Als basisregel geldt dat een werknemer 60 jaar of ouder dient te zijn om een landingsbaan aan te vragen (halftijds of vier vijfde werken tot aan het pensioen). Indien de werknemer een loopbaan heeft van minstens 35 jaar, is het reeds mogelijk op 58 jaar (60 jaar vanaf 2019). Thematisch verlof Er bestaan drie thematische verloven: ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die werknemers effectief het recht geven om gedurende een bepaalde periode in de loopbaan minder of niet te werken. Alle voorwaarden dienen dan natuurlijk wel vervuld te zijn. Gedeeltelijke werkhervatting (arbeidsongeschikten) Een werknemer kan in geval van een periode van volledige arbeidsongeschiktheid het werk gedeeltelijk hervatten. De werkgever kan vrij kiezen of hij instemt met deze progressieve werkhervatting of niet. Ook de adviserend-geneesheer van het ziekenfonds dient zijn toestemming te geven. Re-integratietraject voor langdurig zieken De werknemer dient een aanvraag tot re-integratie te richten tot de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Deze zal vervolgens een re-integratiebeoordeling opmaken. Hij zal onderzoeken of de werknemer zijn arbeidstaak, mits eventuele aanpassing, kan hervatten. De werkgever dient dan een re-integratieplan op te stellen wanneer hij een re-integratiebeoordeling ontvangt waarin er aangepast of ander werk wordt voorgesteld. De werkgever zou dan een concreet voorstel moeten doen en dit kan bijvoorbeeld een vermindering van het aantal te presteren uren zijn, maar de werknemer kan dit niet eisen.

27


Recent heeft de regering een akkoord bereikt over de sancties die opgelegd kunnen worden wanneer er geen medewerking wordt verleend aan het re-integratietraject: -Sanctie voor werkgevers: een boete van 800 euro per dossier Deze sanctie geldt alleen voor ondernemingen met 50 werknemers of meer. -Sanctie voor de werknemer: vermindering van de uitkering met 5 of 10% De uitkering kan wel nooit dalen onder de minimumuitkering. Deze sanctie geldt niet indien de werknemer is tewerkgesteld in een firma met 50 werknemers of minder.

Bijdragen aan het Intern Compensatiefonds voor de Diamantsector (diamanthandelaars) Wegens een daling van de omzet werd besloten om het bijdragepercentage op te trekken van 0,008% naar 0,010% voor het derde en vierde kwartaal van 2018. Het bijdragepercentage wordt berekend op de waarde van elke transactie van diamant. De eerste 5.000.000 euro aan transacties zijn vrijgesteld. Ondanks de verhoging is het bijdragepercentage zeker niet historisch hoog. Als volgt een overzicht van de evolutie van het percentage sinds de oprichting van sociaal plan 2: 2007-2018 0,036 %

Kortere opzegtermijnen tijdens de eerste zes maanden anciĂŤnniteit

Ecocheques en de jaarlijkse premie in PC 200 (bedienden)

De wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie past de duur van de opzegtermijnen aan die de werkgever tijdens de eerste zes maanden na de indiensttreding moet naleven. Dit is een compensatiemaatregel voor de afschaffing van de proefperiode.

Werkgevers die bedienden tewerkstellen onder PC 200 moeten in de maand juni ecocheques en een jaarpremie uitreiken: Ecocheques van 250 euro Voltijdse werknemers die in dienst waren gedurende de volledige referteperiode (1 juni 2017 - 31 mei 2018), dient u 250 euro aan ecocheques toe te kennen.

AnciĂŤnniteit

Opzegtermijn

0 tot 3 maanden

1 week

3 tot 4 maanden

3 weken

vanaf 4/5de tewerkstelling

250 euro

4 tot 5 maanden

4 weken

vanaf 3/5de tewerkstelling

200 euro

5 tot 6 maanden

5 weken

vanaf 1/2de tewerkstelling

150 euro

minder dan 1/2 de

100 euro

Deze kortere opzeggingstermijnen gelden voor opzeggingen betekend vanaf 1 mei 2018 en zijn alleen van toepassing bij een opzegging door de werkgever.

Indexvooruitzichten

0,015 %

0,005 %

0,010 %

Vakantiegeld voor uw diamantarbeiders Uittreksel met de berekening van het vakantiegeld Deze uittreksels moesten ten laatste op 12 juni 2018 bij uw diamantarbeiders toekomen. Geschillen De belanghebbenden worden verzocht onmiddellijk de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid, Hoveniersstraat 22 te 2018 Antwerpen 1 (03/213.50.30) te verwittigen in de volgende gevallen : 1. de arbeiders, die op 13 juni 2018 geen uittreksel hadden ontvangen;

Deeltijdse werknemers of werknemers die tijdens de referteperiode in dienst gekomen zijn of uit dienst gegaan zijn, hebben slechts recht op een gedeelte van deze 250 euro.

2. de arbeiders die wel een uittreksel hadden ontvangen, maar met een verkeerde naam, voornaam, adres, rijksregisternummer of bankrekeningnummer;

Jaarpremie van 257,46 euro bruto

3. de arbeiders die een uittreksel hebben ontvangen met een foutieve detail van de arbeidsprestaties

Overeenkomstig de vooruitzichten van het Federaal Planbureau zou de volgende overschrijding van de spilindex plaatsvinden in augustus 2018.

Bovendien is er de jaarpremie van 257,46 euro bruto die samen met het maandloon van juni betaald wordt. Er dient BV en RSZ ingehouden te worden.

Na de overschrijding van de spilindex dienen de lonen van de arbeiders en bedienden van PC 324 voor de diamantnijverheid- en handel verhoogd te worden met 2 %.

Ook hier geldt dat deeltijdse werknemers of werknemers die geen volledige referteperiode gewerkt hebben, slechts recht hebben op een gedeelte van de premie.

0,012 %

0,008 %

0,006 %

0,008 %

0,010 %

(werkgevers, bezoldigde dagen, loon 110 %, dagen gelijkstelling, fictief loon, arbeidsregime). De regel is dat het vakantiegeld via overschrijving wordt uitbetaald. Uitbetaling van het zomervakantiegeld 2018 Indien uw arbeiders op 16 juli 2018 hun vakantiegeld niet ontvangen zouden hebben, dienen ze de Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid hiervan onmiddellijk in kennis te stellen met opgave van naam en voornaam, juist en volledig adres (huisnummer niet vergeten en gebeurlijk het oude adres vermelden) en rijksregisternummer. Contactgegevens: Rijksverlofkas voor de Diamantnijverheid vzw Hoveniersstraat 22 2018 ANTWERPEN 03/213.50.30 Verlofkas.diamant@rvd.be www.verlofkasdiamant.be

Van 30 juli tot en met 19 augustus zal het kantoor van SBD gesloten zijn. Wij wensen iedereen een deugddoende vakantie!

LUC VETS DIAMONDS

Antwerp, Belgium tel: +32-3-233.88.87 www.lvdiamonds.net 28

29


Een steen slijpen zonder MorganaPlus is als geblinddoekt vogelenpik spelen door Guy Van Goethem, TAD Manager, WTOCD

2018

We kennen het allemaal. Een slijper die zegt dat een steen nooit 2 maal hetzelfde in de tang zit. Nochtans is dit de basis om een steen snel en nauwkeurig naar de gewenste hoeken te slijpen met een minimum aan gewichtsverlies.

Door HRD Antwerp werd aan de FDBD een M-screen apparaat ter beschikking gesteld ten behoeve van de leden van de vier Antwerpse diamantbeurzen. Dit apparaat werd geplaatst in het beurslokaal van de Diamantclub van Antwerpen. Leden kunnen hier hun goederen laten screenen op potentiële lab-grown diamanten, potentiële HPHT behandelde diamanten en simulanten. Alle leden zijn welkom in de Diamantclub om van deze service gebruik te komen maken!

Wanneer een steen gemonteerd wordt in een potje in de tang zou deze optimaal met de tafel loodrecht op de indexas (klik-as) moeten staan. Indien de tafel een schuinstand vertoont na opspanning krijgt men een variatie van de hoeken die het dubbele is van de schuinstand: een schuinstand van de tafel van 0,25° veroorzaakt 0,5° variatie op de hoeken. Hierdoor ontstaat er onvermijdelijk asymmetrie in de steen. Indien de steen ter controle uit de pot gehaald wordt en vervolgens opnieuw gemonteerd wordt zal de asymmetrische steen verdraaien t.o.v. de opspanning. Hierdoor zal de steen anders gepositioneerd zijn t.o.v. de tang en zal dus ieder facet anders raken op de schijf dan vόόr de demontage. De vraag die zich stelt is “Hoe haaks staat de tafel op de indexas en hoe herhaalbaar is dit?”.

KOMPASS DIAMONDS KDGF_1812_COVER.indd A4 V

30

Indien we de volledige mechanische keten van de opspanning bekijken, zien we dat er verschillende mogelijke oorzaken voor de schuinstand van de tafel zijn: • • • • • •

Steen niet optimaal in potje (bramen, bolle/conische rondist, vuil) Fout in bewerking potje (slag, bramen, vuil) Potje niet optimaal in huls (bramen, slag, vuil) Huls niet optimaal in klemstift tang (slag, bramen, vuil) Klemstift tang niet optimaal in indexas tang (slag, vuil, speling) Slag indexas tang in huis tang (slag)

29/01/18 11:55

31


Keten van de opspanning bij gewone potjes.

Bij de zogenoemde jappotten is deze keten van fouten veel korter, en de mogelijke oorzaken van een schuinstaande tafel daarom beperkter, maar nog steeds aanwezig.

Keten van de opspanning bij jappotten.

Een speling van 0.01mm van de klemstift in de tang resulteert in een mogelijke schuinstand van 0.01°. Een vuiltje of braam van 0.01mm onder de tafel van de steen resulteert voor een steen van 1ct reeds in een schuinstand van 0.15° en dus een variatie van de hoeken van 0.30°! Het is dus uiterst moeilijk te garanderen dat de tafel haaks op de indexas staat zelfs bij gebruik van perfect materiaal.

WTOCD ontwikkelde MorganaPlus, een nieuw lid van de Morgana-familie om de slijper te helpen in deze materie en die bijkomend ook andere toepassingen heeft.

We kunnen besluiten dat een opgespannen steen steeds een zekere schuinstand van de tafel zal vertonen. Voor een slijper is het echter cruciaal dat hij kan betrouwen op een optimaal ingespannen steen. Hij moet hier maar op hopen maar kan dit niet controleren. Zo kan hij een perfect symmetrische onderkant slijpen terwijl de tafel schuin stond opgespannen. Alle hoeken worden echter gedefinieerd t.o.v. de tafel met het gevolg dat de onderkant bij het meten asymmetrie vertoont.

• •

Een slijper speelt dus geblinddoekt vogelenpik waardoor kostbare tijd en materiaal verloren gaat.

Met dit toestel is het mogelijk om: •

te controleren of de steen correct is gemonteerd (schuinstand tafel) hellingshoeken (onder en boven) te meten t.o.v. de tafel gecontroleerd indexhoeken (flauwke links of rechts) aan te passen rondistfacetten haaks t.o.v. de tafel en onder hoek t.o.v. elkaar te leggen

Dit alles zonder de steen uit de tang te halen en met een meetnauwkeurigheid van ±0.02°. Mid 2017 zijn de eerste industrietesten met pre-prototypes van deze “hoekmeter” succesvol gestart. De toestellen werden direct in het productieproces ingeschakeld en de resultaten qua tijdswinst en kwaliteitsverbetering zijn uitermate positief. Het geeft de slijper bovendien een veel comfortabeler gevoel te starten met de voorkennis dat de steen goed opgespannen is. Het toestel wordt gecommercialiseerd door HRD Antwerp (marc.thomassen@hrdantwerp.be).

Geïnteresseerden in deze nieuwe technologie kunnen contact opnemen met Guy Van Goethem: guy.van.goethem@wtocd.be. MorganaPlus.

32

SBD 2018 april/mei/juni  
SBD 2018 april/mei/juni  
Advertisement