Page 1

JEVREJSKI KALENDAR

5774 (2013-2014)


ČLANOVIMA JEVREJSKE ZAJEDNICE ČESTITAMO

NOVU 5774. GODINU NEKA BISTE BILI UPISANI U KNJIGU ŽIVOTA

Jevrejski kalendar za 5774. godinu je poklon članovima Jevrejske zajednice Srbije od JO NOVI SAD


"‫חול עשת‬ J E V REJSK I KA L ENDA R ZA GODINU

5774. OD STVARANJA SVETA KOJA ODGOVARA GRAĐANSKOJ GODINI OD ČETVRTKA 5. SEPTEMBRA 2013. DO SREDE 24. SEPTEMBRA 2014. Pripremio Isak Asiel, rabin IZDANJE SAVEZA JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE BEOGRAD, ULICA KRALJA PETRA I, br. 71-a/III


5774. -

"‫עשת‬

Godina 5774. je prestupna godina od 13 meseci, 55 subota i 385 dana. To je sedamnaesta godina 304. lunarnog (mesečevog) kruga od po 19 godina (mahzor katan) i šesta godina 207 solarnog (sunčevog) kruga od po 28 godina (mahzor gadol), računajući po predanju od stvaranja sveta. U 5774. godini meseci hešvan i kislev imaju 30 dana. Zato se ova godina naziva potpunom godinom (šelema). To je šesta godina subotnjeg ciklusa od sedam godina (šemita), 1944. godina od razruše- nja našeg Svetog Hrama (Bet Amikdaš), 66. godina od ustanovljenja Države Izrael i 47. godina od oslobođenja Jerusalima. Godina 5774. počinje u četvrtak 5. septembra 2013. godine, a završava se u sredu 24. septembra 2014. godine. Napomena: Vreme paljenja subotnjih sveća (nerot Šabat), u ovom kalendaru je izračunato za Jerusalim, Beograd, Novi Sad, Suboticu, Zrenjanin i Niš. Vreme paljenja sveća (adlakat nerot) je određeno na 18 minuta pre zalaska Sunca (za Jerusalim 40 minuta), a izlazak Šabata (avdala) na 42 minuta posle zalaska Sunca. Letnje računanje vremena završava se poslednje nedelje oktobra tako što se kazaljke na satu pomere za jedan sat unazad. Napominjemo da se poslednje nedelje marta prelazi na letnje računanje vremena tako što se kazaljke na satu pomere za jedan sat unapred.


PRAZNICI I POSTOVI U 5774 - 2013/2014. GODINI 2013. ROŠ AŠANA 5774: četvrtak 5. septembar i petak 6. septembar COM GEDALJA: post, nedelja 8. septembar JOM AKIPURIM: subota 14. septembar SUKOT: četvrtak 19. septembar i petak 20. septembar OŠANA RABA: sreda 25. septembar ŠEMINI ACERET: četvrtak 26. septembar SIMHAT TORA: petak 27. septembar HANUKA: od četvrtka 28. novembra do četvrtka 5. decembra ASARA BETEVET: post, petak 13. decembar 2014. HAMIŠA ASAR BIŠVAT: četvrtak 16. januar COM ESTER: Esterin post, četvrtak 13. mart PURIM: nedelja 16. mart ŠUŠAN PURIM: ponedeljak 17. mart PESAH: od utorka 15. aprila do utorka 22. aprila JOM AŠOA: ponedeljak 28. april JOM AZIKARON: ponedeljak 5. maj JOM AACMAUT: utorak 6. maj LAG BAOMER: nedelja 18. maj JOM JERUŠALAJIM: sreda 28. maj ŠAVUOT: sreda 4. jun i četvrtak 5. jun ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, utorak 15. jul TIŠA BEAV: utorak 5. avgust ROŠ AŠANA 5775: četvrtak 25. septembar i petak 26. septembar


PRAZNICI I POSTOVI U 5775 - 2014/2015. GODINI 2014. ROŠ AŠANA 5775: četvrtak 25. septembar i petak 26. septembar COM GEDALJA: post, nedelja 28. septembar JOM AKIPURIM: subota 4. oktobar SUKOT: četvrtak 9. oktobar i petak 10. oktobar OŠANA RABA: sreda 15. oktobar ŠEMINI ACERET: četvrtak 16. oktobar SIMHAT TORA: petak 17. oktobar HANUKA: od srede 17. decembar do srede 28. decembra 2015. ASARA BETEVET: post, četvrtak 1. januar HAMIŠA ASAR BIŠVAT: sreda 4. februar COM ESTER: Esterin post, sreda 4. mart PURIM: četvrtak 5. mart ŠUŠAN PURIM: petak 6. mart PESAH: od subote 4. aprila do subote 11. aprila JOM AŠOA: četvrtak 16. april JOM AZIKARON: sreda 22. april JOM AACMAUT: četvrtak 23. april LAG BAOMER: četvrtak 7. maj JOM JERUŠALAJIM: nedelja 17. maj ŠAVUOT: nedelja 24. maj i nedelja 25. maj ŠIVA ASAR BETAMUZ: post, nedelja 5. jul TIŠA BEAV: nedelja 26. jul ROŠ AŠANA 5775: ponedeljak 14. septembar i utorak 15. septembar


ŠEMA JISRAEL

ŠEMA JISRAEL ADONAJ ELOENU ADONAJ EHAD! BARUH ŠEM KEVOD MALHUTO LEOLAM VAED. VEAAVTA ET ADONAJ ELOEHA, BEHOL LEVAVEHA, UVHOL NAFŠEHA, UVHOL MEODEHA. VEAJU ADEVARIM AELE, AŠER ANOHI MECAVEHA AJOM, AL LEVAVEHA. VEŠINANTAM LEVANEHA, VEDIBARTA BAM, BEŠIVTEHA BEVETEHA, UVLEHTEHA VADEREH, UVŠOHBEHA UVKUMEHA. UKŠARTAM LEOT AL JADEHA, VEAJU LETOTAFOT BEN ENEHA. UHTAVTAM AL MEZUZOT BETEHA UVIŠAREHA. ČUJ, IZRAELE, GOSPOD JE BOG NAŠ, GOSPOD JE JEDAN JEDINI U sebi: Blagosloveno da je Ime Njegovo, veličanstvo kraljevstva Njegovog doveka je. Ljubi Gospoda Boga svog, svim srcem svojim, svom dušom svojom, svom snagom svojom. I neka ove reči koje Ja danas zapovedam budu na srcu tvom. I usadi ih sinovima svojim, i govori o njima kada sediš u kući svojoj, i kada putem hodiš, i kada ležeš i kada ustaješ. I veži ih sebi kao znak na ruku, i neka budu kao počeonik među očima. I napiši ih na dovratnicima kuće svoje i kapija svojih.


SEPTEMBAR 2013 ELUL 5773 - TIŠRI 5774

"‫ ירשת עשת‬- ‫לולא עשת"ג‬


1 5

8

11 tišri

COM GEDALJA

4 tišri

SEPTEMBAR 2013 NEDELJ 1A 26 elul

1 6

9

12 tišri

5 tišri

PONEDELJ AK 2 27 elul

1 7

1 0

13 tišri

6 tišri

UTORA 3K 28 elul

1 8

1 1

EREV SUKOT

14 tišri

7 tišri

EREV ROŠ AŠANA

SRED 4 A 29 elul

1 9

1 2

SUK OT I

15 tišri

8 tišri

ROŠ AŠANA I

ČETVRT 5AK 1 tišri

"‫ ירשת עשת‬- ‫לולא עשת"ג‬

2 0

1 3

SUKO T II EREV ŠABAT

16 tišri

EREV JOM KIPUR

9 tišri

ROŠ AŠANA EREV II ŠABAT

17 tišri

JOM KIPUR

10 tišri

ŠABAT HOL AMOED 1

2 1

1 4

ŠABAT ŠUVA AAZI NU

ELUL 5773 - TIŠRI 5774 PETA ŠABA K 6 7 T 3 tišri 2 tišri


25 tišri

HOL AMOED 2

18 tišri

SEPTEMB AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

2 9

2 2

3 0

2 3

2 4

HOL AMOED 4

20 tišri

2 5

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 6 1 2 2 3 0 716:4 18:1 17:0 16:5 718:4 818:3 818:2 918:0 818:5 518:3 118:2 818:1 118:5 818:3 418:2 118:1 218:4 918:3 518:2 118:0 18:4 18:2 18:1 18:0 9 5 2 8 1 8 5 3

26 tišri

HOL AMOED 3

19 tišri

OŠANA RABA EREV ŠEMINI ACE RET

21 tišri

ŠEMINI ACERET EREV SIMHAT TORA

22 tišri

AVDALA ‫הל בה‬ 7 1 4 19:3 18:2 219:4 319:3 919:5 519:3 219:5 819:4 419:5 019:3 19:4 19:2 0 6 1 7

2 6

2 1 18:1 19:2 4 119:2 419:2 619:2 19:1 2 4

2 7

2 8 18:0 19:0 4 819:1 119:1 219:0 19:0 9 2

SIMHAT TORA EREV ŠABAT

23 tišri

2 8

BERE ŠABAT ŠIT MEVARHIM

24 tišri


SEPTEMBAR 2013

ELUL 5773/TIŠRI 5774

NEDELJA

1

26

PONEDELJAK

2

27

UTORAK

3

SREDA

4

ČETVRTAK

5

PETAK

6

ŠABAT

7

28

EREV ROŠ AŠANA Paljenje sveća 18:52

29

ROŠ AŠANA I dan Tora: Berešit, 21:1-34, Bemidbar, 29:1-6 Aftara: Šemuel alef, 1:1-2:10 Paljenje sveća 18:52

1

ROŠ AŠANA II dan Tora: Berešit, 22:1-24, Bemidbar, 29:1-6 Aftara: Jirmijau, 31:1-19 EREV ŠABAT

2

Parašat AAZINU ŠABAT ŠUVA Tora: Devarim, 32:1-52 Aftara: Šuva Jisrael, Ošea, 14:2-10; Miha, 7:18-20; Joel, 2:11:27

3


SEPTEMBAR 2013

NEDELJA

8

TIŠRI 5774

COM GEDALJA (Post od 4:39 do 19:26) Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 Aftara (Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8

4

PONEDELJAK

9

5

UTORAK

10

6

SREDA

11

7

ČETVRTAK

12

8

PETAK

13

ŠABAT

14

EREV JOM KIPUR

JOM KIPUR / MAZKIR Tora (Šaharit): Vajikra, 16:1-34; Bemidbar, 29:7-11 Aftara (Šaharit): Ješajau, 57:14-58:14 Tora (Minha): Vajikra, 18:1-30 Aftara (Minha): Jona, Miha, 7:18-20

9

10


SEPTEMBAR 2013

TIŠRI 5774

NEDELJA

15

11

PONEDELJAK

16

12

UTORAK

17

SREDA

18

ČETVRTAK

19

PETAK

20

ŠABAT

21

13

EREVSUKOT Paljenje sveća 18:25

14

SUKOT I dan Tora: Vajikra, 22:26 - 23:44; Bemidbar, 29:12-16 Aftara: Zeharja, 14:1-21 Paljenje sveća 18:23

15

SUKOT II dan Tora: Vajikra, 22:26 - 23:44; Bemidbar, 29:12-16 Aftara: Melahim alef, 8:2-21 EREV ŠABAT

16

ŠABAT HOL AMOED SUKOT I Tora: Šemot, 33:12-34:26, Maftir: Bemidbar, 29:26-31, Sefardi, Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi Aftara: Jehezkel, 38:18-39:16

17


SEPTEMBAR 2013

NEDELJA

22

PONEDELJAK

23

UTORAK

24

SREDA

25

ČETVRTAK

26

PETAK

27

ŠABAT

28

TIŠRI 5774

HOL AMOED SUKOT II Tora: Bemidbar, 29:20-25, Sefardi Tora: Bemidbar, 29:20-28, Aškenazi

18

HOL AMOED SUKOT III Tora: Bemidbar, 29:23-28, Sefardi Tora: Bemidbar, 29:23-31, Aškenazi

19

HOL AMOED SUKOT IV Tora: Bemidbar, 29:26-31, Sefardi Tora: Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi

20

OŠANA RABA Tora: Bemidbar, 29:29-34, Sefardi Tora: Bemidbar, 29:26-34, Aškenazi EREV ŠEMINI ACERET Paljenje sveća 18:12

21

ŠEMINI ACERET / JIZKOR Tora: Devarim, 14:22-16:17; Bemidbar, 29:35-30:1 Aftara: Melahim alef, 8:54-66 EREV SIMHAT TORA Paljenje sveća: 18:10

22

SIMHAT TORA Tora: Devarim, 33:1-34:12; Berešit, 1:1-2:3; Bemidbar, 29:35-30:1 Aftara: Jeošua Bin Nun, 1:1-9, Sefardi, (1:1-18 Aškenazi) EREV ŠABAT

23

Parašat BEREŠIT Tora: Berešit, 1:1-6:8 Aftara: Ko amar AEL, Ješajau, 42:5-21 Sefardi, (42:5-43:10 Aškenazi) Šabat mevarhim - Jei racon

24


SEPT/OKT. 2013 5774

TIŠRI/HEŠVAN

NEDELJA

29

25

PONEDELJAK

30

26

UTORAK

1

27

SREDA

2

28

ČETVRTAK

3

PETAK

4

ŠABAT

5

29

ROŠ HODEŠ HEŠVAN Tora: Bemidbar, 28:1-15 EREV ŠABAT

Parašat Noah ROŠ HODEŠ HEŠVAN Tora: Berešit, 6:9-32, Bemidbar, 28:1-15 Aftara: Ašamajim kisi, Ješajau, 66:1-24

30

1


OKTOBAR 2013 HEŠVAN 5774

"‫ ןושח עשת‬- ‫ירשת‬


1 3

6

9 hešvan

2 hešvan

OKTOBAR 2013 NEDELJ A

1 4

7

10 hešvan

3 hešvan

PONEDELJ AK

1 5

8

11 hešvan

4 hešvan

27 tišri

UTORA 1K

1 6

9

12 hešvan

5 hešvan

28 tišri

SRED 2A

1 7

1 0

13 hešvan

6 hešvan

ČETVRT 3AK 29 tišri

"‫ ןושח עשת‬- ‫ירשת‬

1 8

1 1

EREV ŠABAT

14 hešvan

EREV ŠABAT

7 hešvan

ROŠ HODEŠ HEŠV AN 1 EREV ŠABAT

1 9

1 2

VAJE RA

15 hešvan

LEH LEHA

8 hešvan

ROŠ HODEŠ HEŠV 2 ANNO AH

hešvan

TIŠRI-HEŠVAN 5774 PETA ŠABA K 4 30 tišri 5 T1


23 hešvan

2 7

OKTOB AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

16 hešvan

2 0

2 8

2 1

2 9

2 2

25 hešvan

18 hešvan

3 0

2 3

16:4 17:5 0 17:5 5 17:5 7 817:5 517:5 0

1 16:3 17:4 1 17:4 2 17:4 5 417:4 217:3 8

8 16:2 17:3 3 17:3 0 17:3 2 217:3 017:2 6

5 16:1 17:1 6 17:2 9 17:2 1 017:1 817:1 6

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫ה‬ 4 ‫ תקל‬1 1 2

24 hešvan

17 hešvan

26 hešvan

19 hešvan

27 hešvan

20 hešvan

17:5 18:5 5 18:5 5 18:5 8 818:5 518:4 9

2 17:4 18:4 7 18:4 3 18:4 5 618:4 318:3 7

AVDALA ‫בה‬ 5 ‫ הל‬1

3 1

2 4

1 9 17:3 18:3 9 18:3 1 18:3 3 318:3 118:2 6

2 5

2 6 17:3 18:2 2 18:2 0 18:2 2 218:2 018:1 6

EREV ŠABAT

21 hešvan

2 6

HAJE SARA

22 hešvan


OKTOBAR 2013

HEŠVAN 5774

NEDELJA

6

2

PONEDELJAK

7

3

UTORAK

8

4

SREDA

9

5

ČETVRTAK

10

6

PETAK

11

ŠABAT

12

EREV ŠABAT

Parašat LEH LEHA Tora: Berešit, 12:1-17:27 Aftara: Lama tomar, Ješajau, 40:27-41:16

7

8


OKTOBAR 2013

HEŠVAN 5774

NEDELJA

13

9

PONEDELJAK

14

10

UTORAK

15

11

SREDA

16

12

ČETVRTAK

17

13

PETAK

18

ŠABAT

19

EREV ŠABAT

Parašat VAJERA Tora: Berešit, 18:1-22:24 Aftara: Veiša ahat, Melahim bet, 4:1-23; (4:1-37, Aškenazi)

14

15


OKTOBAR 2013

HEŠVAN 5774

NEDELJA

20

16

PONEDELJAK

21

17

UTORAK

22

18

SREDA

23

19

ČETVRTAK

24

20

PETAK

25

ŠABAT

26

EREV ŠABAT

21

Parašat HAJE SARA Tora: Berešit, 23:1-25:18 Aftara: Veameleh David zaken, Melahim alef, 1:1-31

22


NOVEMBAR 2013 HEŠVAN - KISLEV 5774

"‫ ולסכ עשת‬- ‫ןושח‬


1 0

3

7 kislev

ROŠ HODEŠ KISLE V1

30 hešvan

NOVEMBAR 2013 NEDELJ A

1 1

4

8 kislev

ROŠ HODEŠ KISLE V2

1 kislev

PONEDELJ AK

1 2

5

9 kislev

2 kislev

UTORA K

1 3

6

10 kislev

3 kislev

SRED A

1 4

7

11 kislev

4 kislev

ČETVRT AK

"‫ ולסכ עשת‬- ‫ןושח‬

1 5

8

EREV ŠABAT

12 kislev

EREV ŠABAT

5 kislev

EREV ŠABAT

hešvan

1 6

9

VAJIŠ LAH

13 kislev

VAJ ECE

6 kislev

TOLE ŠABATDOT MEVARHIM

hešvan

HEŠVAN - KISLEV 5774 PETA ŠABA K 1 28 2 T29


21 kislev

2 4

NOVEMB AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

14 kislev

1 7

2 5

1 8

2 6

1 9

23 kislev

16 kislev

2 7

2 0

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 1 8 1 2 5 2 16:0 16:0 15:5 15:5 16:0 15:5 15:5 15:4 9 4 9 6 16:1 16:0 15:5 15:4 9 9 2 6 16:0 15:5 15:5 15:4 0 1 3 7 916:0 915:5 115:5 515:4 816:0 815:5 015:5 415:4 6 7 0 4

22 kislev

15 kislev

2 9 15:5 15:4 5 15:4 1 15:4 2 015:4 015:4 0

EREV HANUKA

24 kislev

17 kislev

2 8

2 1

2 9

2 2

17:2 17:1 6 17:1 1 17:1 3 217:1 017:0 7

17:2 17:0 1 17:0 2 17:0 4 417:0 216:5 9

AVDALA ‫הל בה‬ 2 9

HANUK AI

25 kislev

18 kislev

1 6 17:1 16:5 8 16:5 6 16:5 7 616:5 516:5 3

HANUK A II EREV ŠABAT

26 kislev

EREV ŠABAT

19 kislev

2 3 17:1 16:5 5 116:5 16:5 2 116:5 016:4 8

3 0

2 3

3 0 17:1 16:4 4 16:4 7 16:4 9 816:4 616:4 5

MIK ŠABAT EC MEVARHIM HANUK A III

27 kislev

VAJE ŠEV

20 kislev


OKT./NOV. 2013

HEŠVAN 5774

NEDELJA

27

23

PONEDELJAK

28

24

UTORAK

29

25

SREDA

30

26

ČETVRTAK

31

27

PETAK

1

ŠABAT

2

EREV ŠABAT

28

Parašat TOLEDOT Tora: Berešit, 25:19-28:9 Aftara: Vajomer lo Jeonatan, Šemuel alef, 20:18-42 Šabat mevarhim - Jei racon

29


NOVEMBAR 2013

HEŠVAN/KISLEV 5774

NEDELJA

3

ROŠ HODEŠ KISLEV Tora: Bemidbar, 28:1-15

30

ROŠ HODEŠ KISLEV Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

PONEDELJAK

4

UTORAK

5

2

SREDA

6

3

ČETVRTAK

7

4

PETAK

8

ŠABAT

9

EREV ŠABAT

Parašat VAJECE Tora: Berešit, 28:10-32:3 Aftara: Veami teluim, Ošea, 11:7-12:14 (12:13-14:10, Aškenazi) Kristallnacht (1938)

5

6


NOVEMBAR 2013

KISLEV 5774

NEDELJA

10

7

PONEDELJAK

11

8

UTORAK

12

9

SREDA

13

10

ČETVRTAK

14

11

PETAK

15

ŠABAT

16

EREV ŠABAT

Parašat VAJIŠLAH Tora: Berešit, 32:4-36:43 Aftara: Hazon Ovadja, Ovadja, 1:1-21

12

13


NOVEMBAR 2013

KISLEV 5774

NEDELJA

17

14

PONEDELJAK

18

15

UTORAK

19

16

SREDA

20

17

ČETVRTAK

21

18

PETAK

22

ŠABAT

23

EREV ŠABAT

19

Parašat VAJEŠEV Tora: Berešit, 37:1-40:23; Aftara: Ko amar Adonaj, Amos, 2:6-3:8

20


NOVEMBAR 2012

KISLEV 5773

NEDELJA

24

21

PONEDELJAK

25

22

UTORAK

26

23

SREDA

27

ČETVRTAK

28

PETAK

29

ŠABAT

30

EREV HANUKA

24

HANUKA I Bemidbar, 6:22-7:17, (Aškenazi, 7:1-17)

25

HANUKA II Tora: Bemidbar, 7:18-23, (7:18-29, Aškenazi) EREV ŠABAT

26

Parašat MIKEC HANUKA III Tora: Berešit, 41:1-44:17; Bemidbar, 7:24-29, (7:24-35, Aškenazi) Aftara: Roni vesimhi, Zeharja, 2:14-4:7 Šabat mevarhim - Jei racon

27


DECEMBAR 2013 KISLEV - TEVET 5774

"‫ תבט עשת‬- ‫ולסכ‬


1 5

8

12 tevet

5 tevet

HANUK A IV

kislev

DECEMBAR 2013 NEDELJ 1A 28

1 6

9

13 tevet

6 tevet

HANUK AV

kislev

PONEDELJ AK 2 29

1 7

1 0

14 tevet

7 tevet

HANUK A VI

kislev

UTORA 3K 30

1 8

1 1

15 tevet

8 tevet

HANUKA VII

SRED 4 A 1 tevet

1 9

1 2

16 tevet

9 tevet

HANUKA VIII

ČETVRT 5AK 2 tevet

"‫ תבט עשת‬- ‫ולסכ‬

2 0

1 3

EREV ŠABAT

17 tevet

ASA RA BETE VET EREV ŠABAT

10 tevet

EREV ŠABAT

2 1

1 4

ŠEM OT

18 tevet

VAJ EHI

11 tevet

VAJIG AŠ

KISLEV - TEVET 5774 PETA ŠABA K 6 3 tevet 7 T 4 tevet


26 tevet

2 9

DECEMB AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

19 tevet

2 2

3 0

2 3

3 1

2 4

28 tevet

21 tevet

2 5

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 6 1 2 2 3 0 7 15:5 15:5 15:5 16:0 15:3 15:3 15:4 15:4 5 6 8 2 15:4 15:4 15:4 15:4 9 9 1 5 15:3 15:3 15:3 15:4 0 0 2 6 815:3 715:3 915:3 415:4 715:3 715:3 915:4 315:4 8 8 1 5

27 tevet

20 tevet

22 tevet

23 tevet

AVDALA ‫הל בה‬ 7 1 4 17:1 17:1 16:4 16:4 5 6 16:4 16:4 6 7 16:4 16:4 8 8 616:4 716:4 516:4 616:4 4 5

2 6

2 1 17:1 16:4 9 16:5 9 16:4 1 916:4 816:4 7

2 7

2 8 17:2 16:5 3 16:5 3 16:5 5 316:5 216:5 1

EREV ŠABAT

24 tevet

2 8

VAE ŠABAT RA MEVARHIM

25 tevet


DECEMBAR 2013

NEDELJA

1

PONEDELJAK

2

UTORAK

3

SREDA

4

ČETVRTAK

5

KISLEV/TEVET 5774

HANUKA IV Tora: Berešit, 41:1-44:17; Bemidbar, 7:30-35, (7:30-41, Aškenazi)

28

HANUKA V Tora: Bemidbar, 7:36-41, (7:36-47, Aškenazi)

29

ROŠ HODEŠ TEVET HANUKA VI Tora: Bemidbar, 28:1-15; 7:42-47

30

ROŠ HODEŠ TEVET HANUKA VII Tora: Bemidbar, 28:1-15; 7:48-53

1

HANUKA VIII Tora: Bemidbar, 7:54-8:4 Bareh alenu

2

EREV ŠABAT

3

Parašat VAJIGAŠ Tora: Berešit, 44:18-47:27 Aftara: Vajei devar Adonaj, Jehezkel, 37:15-28

4

PETAK

6

ŠABAT

7


DECEMBAR 2013

TEVET 5774

NEDELJA

8

5

PONEDELJAK

9

6

UTORAK

10

7

SREDA

11

8

ČETVRTAK

12

PETAK

13

ŠABAT

14

9 ASARABETEVET (Post od 5:32 do 16:42) Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-34; 34:1-10 Aftara: (Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8 EREV ŠABAT

10

Parašat VAJHI Tora: Berešit, 47:28-50:26 Aftara: Vajikrevu jeme David, Melahim alef, 2:1-12

11


DECEMBAR 2013

TEVET 5774

NEDELJA

15

12

PONEDELJAK

16

13

UTORAK

17

14

SREDA

18

15

ČETVRTAK

19

16

PETAK

20

ŠABAT

21

EREV ŠABAT

Parašat ŠEMOT Tora: Šemot, 1:1-6:1 Aftara: Divre Jirmijau, Jirmijau, 1:1-2:3; (Aškenazi, Ješajau, 27:6-28:13; 29:22-23)

17

18


DECEMBAR 2013

TEVET 5774

NEDELJA

22

19

PONEDELJAK

23

20

UTORAK

24

21

SREDA

25

22

ČETVRTAK

26

23

PETAK

27

ŠABAT

28

EREV ŠABAT

24

Parašat VAERA Tora: Šemot, 6:2-9:35; Aftara: Ko amar Adonaj, Jehezkel, 28:25-29:21 Šabat mevarhim - Jei racon

25


DEC. 2013/JANUAR 2014

TEVET/ŠEVAT 5774

NEDELJA

29

26

PONEDELJAK

30

27

UTORAK

31

28

SREDA

1

ČETVRTAK

2

29

ROŠ HODEŠ ŠEVAT Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

EREV ŠABAT

2

PETAK

3

ŠABAT

4

Parašat BO Tora: Šemot, 10:1-13:16 Aftara: Adavar ašer diber, Jirmijau, 46:13-28

3


JANUAR 2014 TEVET - ŠEVAT 5774

"‫ טבש עשת‬- ‫תבט‬


1 2

5

11 ševat

4 ševat

JANUAR 2014 NEDELJ A

1 3

6

12 ševat

5 ševat

PONEDELJ AK

1 4

7

13 ševat

6 ševat

UTORA K

1 5

8

14 ševat

7 ševat

SRED 1 A 29 tevet

1 6

9

TU BIŠVA T

15 ševat

8 ševat

ROŠ HODEŠ ŠEVAT

ČETVRT 2AK 1 ševat

"‫ טבש עשת‬- ‫תבט‬

1 7

1 0

EREV ŠABAT

16 ševat

EREV ŠABAT

9 ševat

EREV ŠABAT

1 8

1 1

JIT RO

17 ševat

ŠABAT ŠIRA BEŠA LAH

10 ševat

B O

TEVET - ŠEVAT 5774 PETA ŠABA K 3 2 ševat 4 T 3 ševat


25 ševat

2 6

JANUA R JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

18 ševat

1 9

2 7

2 0

2 8

2 1

27 ševat

20 ševat

2 9

2 2

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 3 1 1 2 0 7 4 16:0 16:1 16:1 16:2 15:5 15:5 16:0 16:1 7 3 9 5 15:5 16:0 16:0 16:1 1 8 7 6 15:5 15:5 16:0 16:1 2 0 8 8 015:4 715:5 616:0 616:1 915:5 715:5 616:0 516:1 0 7 6 5

26 ševat

19 ševat

3 1 16:3 16:2 2 16:2 6 16:2 8 616:2 516:2 4

28 ševat

21 ševat

3 0

2 3

3 1

2 4

AVDALA ‫הל בה‬ 4 1 1 17:2 17:3 16:5 17:0 8 3 17:0 17:0 9 6 16:5 17:0 1 8 916:5 617:0 816:5 517:0 7 4

29 ševat

22 ševat

1 8 17:3 17:1 9 17:1 4 17:1 6 517:1 317:1 1

ROŠ HODEŠ ADA RI EREV ŠABAT

2 5

2 5 17:4 17:2 5 317:2 17:2 4 417:2 217:2 0

30 ševat

EREV ŠABAT

23 ševat

1FE B 17:5 17:3 1 17:3 2 17:3 4 317:3 117:2 8

MIŠPA ŠABATTIM MEVARHIM

24 ševat


JANUAR 2014

ŠEVAT 5774

NEDELJA

5

4

PONEDELJAK

6

5

UTORAK

7

6

SREDA

8

7

ČETVRTAK

9

8

PETAK

10

ŠABAT

11

EREV ŠABAT

Parašat BEŠALAH ŠABAT ŠIRA Tora: Šemot, 13:17-17:16 Aftara: Vatašar Devora, Šofetim, 5:1-31, (4:4-5:31, Aškenazi)

9

10


JANUAR 2014

ŠEVAT 5774

NEDELJA

12

11

PONEDELJAK

13

12

UTORAK

14

13

SREDA

15

14

ČETVRTAK

16

TU BIŠVAT

15

EREV ŠABAT

16

Parašat JITRO Tora: Šemot, 18:1-20:23 Aftara: Bišnat mot ameleh Uzijau, Ješajau, 6:1-13, (6:1-7:6; 9:5-6, Aškenazi)

17

PETAK

17

ŠABAT

18


JANUAR 2014

ŠEVAT 5774

NEDELJA

19

18

PONEDELJAK

20

19

UTORAK

21

20

SREDA

22

21

ČETVRTAK

23

22

PETAK

24

ŠABAT

25

EREV ŠABAT

23

Parašat MIŠPATIM Tora: Šemot, 21:1-24:18 Aftara: Adavar ašer aja, Jirmijau, 34:8-22, 33:25-26 Šabat mevarhim - Jei racon

24


FEBRUAR 2014 ŠEVAT - ADAR I 5774

"‫ר א ׳א עשת‬


2 adar I

9 adar I

2

9

FEBRUAR 2014 NEDELJ A

1 0

3

10 adar I

3 adar I

PONEDELJ AK

1 1

4

11 adar I

4 adar I

UTORA K

1 2

5

12 adar I

5 adar I

SRED A

13 adar I

6 adar I

ČETVRT AK

6

1 3

"‫ר א ׳א עשת‬

1 4

7

EREV ŠABAT

14 adar I

EREV ŠABAT

7 adar I

PETA K

1 5

8

KI TISA

15 adar I

TEC AVE

8 adar I

ROŠ HODEŠ ADAR 2 ITERU MA

1 adar I

ADAR I 5774 ŠABA 1T


23 adar I

2 3

FEBRU AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

16 adar I

1 6

2 4

1 7

2 5

1 8

25 adar I

18 adar I

2 6

1 9

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫ה‬ 7 ‫ תקל‬1 2 2 4 1 8 16:3 16:4 16:5 16:5 16:3 16:4 16:5 17:0 8 4 0 5 16:3 16:4 16:5 17:0 6 6 6 5 16:3 16:4 16:5 17:0 8 8 8 7 16:3 16:4 16:5 17:0 6 7 7 7 516:3 516:4 516:5 517:0 3 3 2 1

24 adar I

17 adar I

26 adar I

19 adar I

27 adar I

20 adar I

AVDALA ‫בה‬ 8 ‫ הל‬1 5 17:5 17:5 17:3 17:4 2 8 17:3 17:4 2 1 17:4 17:5 5 5 17:4 17:5 2 2 017:3 017:4 7 6

2 7

2 0

2 2 18:0 17:5 3 17:5 0 18:0 4 17:5 2 917:5 4

2 8

2 1

1 MART 18:1 18:0 3 18:1 9 18:1 1 18:0 1 918:0 3

EREV ŠABAT

28 adar I

EREV ŠABAT

21 adar I

2 2

VAJA KEL

22 adar I


JAN/FEB 2014

ŠEVAT/ADAR I 5774

NEDELJA

26

25

PONEDELJAK

27

26

UTORAK

28

27

SREDA

29

28

ČETVRTAK

30

PETAK

31

ŠABAT

1

29

ROŠ HODEŠ ADAR I Tora: Bemidbar, 28:1-15 EREV ŠABAT

Parašat TERUMA ROŠ HODEŠ ADAR I Tora: Šemot, 25:1-27:19; Bemidbar, 28:9-15 Aftara: Ašamajim kisi, Ješajau, 66:1-24

30

1


FEBRUAR 2014

ADAR I 5774

NEDELJA

2

2

PONEDELJAK

3

3

UTORAK

4

4

SREDA

5

5

ČETVRTAK

6

6

PETAK

7

ŠABAT

8

EREV ŠABAT

7

Parašat TECAVE Tora: Šemot, 27:20-30:10 Aftara: Ata ven adam, Jehezkel, 43:10-27

8


FEBRUAR 2014

ADAR I 5774

NEDELJA

9

9

PONEDELJAK

10

10

UTORAK

11

11

SREDA

12

12

ČETVRTAK

13

13

PETAK

14

ŠABAT

15

EREV ŠABAT

Parašat KI TISA Tora: Šemot, 30:11-34:35 Aftara: Vajišlah Ahav, Melahim alef, 18:20-39, (18:1-39, Aškenazi)

14

15


FEBRUAR 2014

ADAR I 5774

NEDELJA

16

16

PONEDELJAK

17

17

UTORAK

18

18

SREDA

19

19

ČETVRTAK

20

20

PETAK

21

ŠABAT

22

EREV ŠABAT

Parašat VAJAKEL Tora: Šemot, 35:1-38:20 Aftara: Vajišlah ameleh, Melahim alef, 7:13-26, (7:40-50, Aškenazi)

21

22


FEB/MART 2014

ADAR I 5774

NEDELJA

23

23

PONEDELJAK

24

24

UTORAK

25

25

SREDA

26

26

ČETVRTAK

27

27

PETAK

28

ŠABAT

1

EREV ŠABAT

28

Parašat PEKUDE ŠABAT ŠEKALIM Tora: Šemot, 38:21-40:38; Šemot, 30:11-16 Aftara: Vajihrot Jeojada, Melahim bet, 11:17-12:17 (12:1-17, Aškenazi) Šabat mevarhim - Jei racon

29


MART 2014 ADAR I - ADAR II 5774

"‫ ר א ׳ב עשת‬- ‫ר א ׳א‬


30 adar I

9

GODIŠN JICA MOJSIJEVE SMRTI

7 adar II

ROŠ HODEŠ ADAR II 1

2

MART 2014 NEDELJ A

1 0

1 adar II

8 adar II

ROŠ HODEŠ ADAR II 2

3

PONEDELJ AK

1 1

4

9 adar II

2 adar II

UTORA K

1 2

5

10 adar II

3 adar II

SRED A

1 3

6

TAANIT ESTER

11 adar II

4 adar II

ČETVRT AK

"‫ ר א ׳ב עשת‬- ‫ר א ׳א‬

1 4

7

EREV ŠABAT

12 adar II

EREV ŠABAT

5 adar II

1 5

8

PARAŠAT ZAHOR C A V

13 adar II

VAJIK RA

6 adar II

PARAŠAT ŠEKALIM PEKU ŠABAT DE MEVARHIM

I

ADAR I - ADAR II 5774 PETA ŠABA K 1 T 29 adar


28 adar II

21 adar II

PUR IM

14 adar II

MAR T JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

2 3 3 0

1 6

2 4 3 1

1 7

2 5

1 8

23 adar II

16 adar II

2 6

1 9

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 7 1 2 2 4 1 8 17:0 17:0 17:1 18:1 17:1 17:2 17:3 17:4 1 6 0 5 17:1 17:2 17:3 17:4 5 4 3 2 17:1 17:2 17:3 17:4 7 6 5 4 717:1 717:2 617:3 617:4 517:1 417:1 317:2 217:3 0 8 7 5

29 adar II

22 adar II

ŠUŠAN PURIM

15 adar II

24 adar II

17 adar II

25 adar II

18 adar II

AVDALA ‫הל בה‬ 8 1 5 18:1 18:2 18:1 18:2 8 3 18:2 18:3 8 7 18:2 18:3 0 0 118:1 118:2 818:1 718:2 2 0

2 7

2 0

2 2 18:2 18:3 8 18:3 6 18:4 9 018:3 718:2 9

2 8

2 1

2 9 19:3 18:4 3 18:4 5 18:5 8 018:4 618:3 7

EREV ŠABAT

26 adar II

EREV ŠABAT

19 adar II

2 9

2 2

PARAŠAT AHODEŠ TAZ ŠABAT RIA MEVARHIM

27 adar II

PARAŠAT PARAŠEMI NI

20 adar II


MART 2014

ADAR I/ADAR II 5774

NEDELJA

2

ROŠ HODEŠ ADAR II Tora: Bemidbar, 28:1-15

30

ROŠ HODEŠ ADAR II Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

PONEDELJAK

3

UTORAK

4

2

SREDA

5

3

ČETVRTAK

6

4

PETAK

7

ŠABAT

8

EREV ŠABAT

Parašat VAJIKRA Tora: Vajikra, 1:1 - 5:26 Aftara: Am zu jacarti, Ješajau, 43:21-44:23

5

6


MART 2014

ADAR II 5774

NEDELJA

9

MOŠE RABENU - JARCAJT

7

PONEDELJAK

10

8

UTORAK

11

9

SREDA

12

ČETVRTAK

13

10

TAANIT ESTER (Post od 4:28 do 18:04) Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-34; 34:1-10 Aftara: (Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8

11

EREV ŠABAT

12

Parašat CAV ŠABAT ZAHOR Tora: Vajikra, 6:1-8:36; Devarim, 25:17-19 Aftara: Vajomer Šemuel, Šemuel alef, 15:1-34, (15:2-34, Aškenazi) EREV PURIM - MEGILAT ESTER

13

PETAK

14

ŠABAT

15


MART 2014

NEDELJA

16

ADAR II 5774

PURIM Tora: Šemot, 17:8-16 Megilat Ester

14

ŠUŠAN PURIM

15

PONEDELJAK

17

UTORAK

18

16

SREDA

19

17

ČETVRTAK

20

18

PETAK

21

ŠABAT

22

EREV ŠABAT

19

Parašat ŠEMINI ŠABAT PARA Tora: Vajikra, 9:1-11:47; Bemidbar, 19:1-22 Aftara: Vajei devar Adonaj, Jehezkel, 36:16-36, (36:16-38, Aškenazi)

20


MART 2014

ADAR II 5774

NEDELJA

23

21

PONEDELJAK

24

22

UTORAK

25

23

SREDA

26

24

ČETVRTAK

27

25

PETAK

28

ŠABAT

29

EREV ŠABAT

26

Parašat TAZRIA ŠABAT AHODEŠ Tora: Vajikra, 12:1-13:59; Šemot, 12:1-20 Aftara: Ko amar Adonaj, Jehezkel, 45:18-46:15, (45:16-46:18, Aškenazi) Šabat mevarhim - Jei racon

27


MART/APRIL 2014

ADAR II/NISAN 5774

NEDELJA

30

28

PONEDELJAK

31

29

UTORAK

1

ROŠ HODEŠ NISAN Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

SREDA

2

2

ČETVRTAK

3

3

PETAK

4

ŠABAT

5

EREV ŠABAT

Parašat MECORA Tora: Vajikra, 14:1-15:33 Aftara: Vearbaa anašim, Melahim bet, 7:3-20

4

5


APRIL 2014 NISAN - IJAR 5774

"‫ןסינ עשת‬


1 3

6

BEDIKAT HAMEC

13 nisan

6 nisan

APRIL 2014 NEDELJ A

1 4

14 nisan

7 nisan

POST PRVOROĐENI EREV H PESAH SED ER I

7

PONEDELJ AK

1 5

8

PESA II HSEDE R II

15 nisan

8 nisan

ROŠ HODEŠ NIS AN

nisan

UTORA 1K 1

1 6

9

PESA II HOME R1

16 nisan

9 nisan

nisan

SRED 2A 2

"‫ןסינ עשת‬

1 7

1 0

HOL AMOED OME1 R2

17 nisan

10 nisan

nisan

ČETVRT 3AK 3

1 8

1 1

HOL AMOED OME2 R3 EREV ŠABAT

18 nisan

EREV ŠABAT

11 nisan

EREV ŠABAT

nisan

PETA 4K 4

19 nisan

ŠABAT AGADOL AHARE MOT

12 nisan

ŠABAT HOL AMOED 3 OME R4

1 9

1 2

MEC ORA

nisan

NISAN 5774 ŠABA 5T 5


OMER 12

27 nisan

HOL 4 AMOED OME R5

20 nisan

APRI L JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

2 7

2 0

2 8

2 1

2 9

2 2

OMER 14

29 nisan

ŠEMINI ŠELPES AH OME R7

22 nisan

3 0

2 3

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 4 1 1 2 1 8 5 18:2 18:2 18:2 18:3 18:5 18:5 19:0 19:1 0 5 9 4 18:5 19:0 19:1 19:2 0 9 8 7 18:5 19:0 19:1 19:2 3 2 1 0 18:5 19:0 19:0 19:1 5 4 3 3 18:4 18:5 19:0 19:0 1 0 9 8 3 2 0 8

JOM AŠOA OMER 13

28 nisan

ŠEVII ŠEL PES AH OME R6

21 nisan

ROŠ HODEŠ IJAR 1 OMER 15

30 nisan

ISRU HAG OME R8

23 nisan

OME R9

24 nisan

AVDALA ‫הל בה‬ 5 1 2 19:3 19:4 19:5 20:0 8 3 19:5 20:0 5 4 20:0 20:1 8 8 19:5 20:0 0 0 19:4 19:5 6 6 6 5

2 4

1 9 19:4 20:1 8 20:1 4 20:2 8 20:1 1 20:0 6 4

2 5

2 6 19:5 20:2 3 20:2 4 20:3 8 20:2 1 20:1 6 4

OMER 10 EREV ŠABAT

25 nisan

2 6

KEDO ŠABATŠIM MEVARHIM OMER 11

26 nisan


APRIL 2014

NISAN 5774

NEDELJA

6

6

PONEDELJAK

7

7

UTORAK

8

8

SREDA

9

9

ČETVRTAK

10

10

PETAK

11

ŠABAT

12

EREV ŠABAT

11

Parašat AHARE MOT ŠABAT AGADOL Tora: Vajikra, 16:1-18:30 Aftara: Veareva ladonaj, Malahi, 3:4-24; 3:23

12


APRIL 2014

NISAN 5774

NEDELJA

13

PONEDELJAK

14

UTORAK

15

SREDA

16

ČETVRTAK

17

PETAK

18

ŠABAT

19

Bedikat hamec

13

Post prvorođenih (4:22-19:45) Biur hamec (hamec se jede do 10:24, a spaljuje do 11:31) Paljenje sveća 19:03 EREV PESAH Prvi Seder

14

PESAHI Tora: Šemot, 12:14-51; Bemidbar, 28:16-25 Aftara: Jeošua Bin Nun, 5:2-6:1; 6:27 Paljenje sveća 19:05 Drugi Seder

15

PESAH II Tora: Šemot, 22:26-23:44; Bemidbar, 28:16-25 Aftara: Melahim bet, 23:1-9; 21-25 Avdala 18:43 (Omer 1)

16

HOL AMOED PESAH I Tora: Šemot, 13:1-16; Bemidbar, 28:19-25 (Omer 2)

17

HOL AMOED PESAH II Tora: Šemot, 22:24-23:19; Bemidbar, 28:19-25 EREV ŠABAT (Omer 3)

18

ŠABAT HOL AMOED III Tora: Šemot, 33:12-34:26, Bemidbar, 28:19-25 Aftara: Jehezkel, 37:1-14 (Omer 4)

19


APRIL 2014

NEDELJA

20

PONEDELJAK

21

UTORAK

22

NISAN 5774

HOL AMOED PESAH IV Tora: Šemot, 9:14-23:19; Bemidbar, 28:19-25 Paljenje sveća 19:10 (Omer 5)

20

PESAH VII Tora: Šemot, 13:17-15:26; Bemidbar, 28:19-25 Aftara: Šemuel bet, 22:1-51 Paljenje sveća 19:13 (Omer 6)

21

PESAH VIII / JIZKOR Tora: Devarim, 14:22-16:17; Bemidbar, 28:19-25 Aftara: Ješajau, 10:32-12:6 Avdala 20:18 (Omer 7)

22

ISRUHAG (Omer 8)

23

(Omer 9)

24

EREV ŠABAT (Omer 10)

25

Parašat KEDOŠIM Tora: Vajikra, 19:1-20:27 Aftara: Vajei devar Adonaj, Jehezkel, 20:2-20, (Amos, 9:7-15, Aškenazi) Šabat mevarhim - Jei racon (Omer 11)

26

SREDA

23

ČETVRTAK

24

PETAK

25

ŠABAT

26


MAJ 2014 IJAR - SIVAN 5774

"‫ ןויס עשת‬- ‫רייא‬


1 1

4

OMER 26

11 ijar

OMER 19

4 ijar

MAJ 2014 NEDELJ A

1 2

5

OMER 27

12 ijar

JOM AZIKARON OMER 20

5 ijar

PONEDELJ AK

1 3

6

OMER 28

13 ijar

JOM AACMAUT OMER 21

6 ijar

UTORA K

1 4

7

PESAH ŠENI OMER 29

14 ijar

OMER 22

7 ijar

SRED A

1 5

OMER 30

15 ijar

OMER 23

8 ijar

1 6

9

EREV ŠABAT OMER 31

16 ijar

EREV ŠABAT OMER 24

9 ijar

EREV ŠABAT OMER 17

ROŠ HODEŠ IJAR 2 OMER 16

8

PETA 2 K 2 ijar

1 7

1 0

BEHUK OTAJ OMER 32

17 ijar

BE AR OMER 25

10 ijar

EM OR OMER 18

ŠABA 3 T 3 ijar

IJAR - SIVAN 5774

ČETVRT 1AK 1 ijar

"‫ ןויס עשת‬- ‫רייא‬


OMER 40

25 ijar

LAG BAOMER OMER 33

18 ijar

MA J JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

2 5

1 8

2 6

1 9

2 7

2 0

OMER 42

27 ijar

OMER 35

20 ijar

2 8

2 1

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 2 9 1 2 6 3 18:3 18:4 18:4 18:5 19:2 19:3 19:4 19:5 9 4 9 4 19:2 19:3 19:4 19:5 5 4 2 0 19:3 19:4 19:4 19:5 9 8 6 4 19:2 19:3 19:4 19:5 2 1 9 7 19:1 19:2 19:3 19:3 7 6 4 2 6 4 2 9

OMER 41

26 ijar

OMER 34

19 ijar

3 0 18:5 19:5 8 20:0 6 20:0 1 19:5 4 19:4 9 5

JOM JERUŠALAJI OMER M 43

28 ijar

OMER 36

21 ijar

2 9

2 2

3 0

2 3

AVDALA ‫הל בה‬ 3 1 0 19:5 20:0 20:3 20:4 9 5 20:3 20:4 4 4 20:4 20:5 8 8 20:3 20:4 2 2 20:2 20:3 6 6 3 2

OMER 44

29 ijar

OMER 37

22 ijar

1 7 20:1 20:5 0 20:5 3 21:0 8 20:5 3 20:4 6 1

3 1

2 4

2 4 20:1 21:0 5 221:0 21:1 7 21:0 2 520:5 0

ROŠ HODEŠ SIVAN EREV ŠABAT OMER 45

1 sivan

EREV ŠABAT OMER 38

23 ijar

3 1 20:2 21:1 0 21:1 0 21:2 5 21:1 1 20:5 4 7

NA SO OMER 46

2 sivan

BEMID BAR ŠABAT MEVARHIM OMER 39

24 ijar


APRIL/MAJ 2014

NISAN/IJAR 5774

NEDELJA

27

(Omer 12)

27

JOM AŠOA (Omer 13)

28

(Omer 14)

29

PONEDELJAK

28

UTORAK

29

SREDA

30

ČETVRTAK

1

PETAK

2

ŠABAT

3

ROŠ HODEŠ IJAR Tora: Bemidbar, 28:1-15 (Omer 15)

30

ROŠ HODEŠ IJAR Tora: Bemidbar, 28:1-15 (Omer 16)

1

EREV ŠABAT (Omer 17)

2

Parašat EMOR Tora: Vajikra, 21:1-24:23 Aftara: Veakoanim alevijim, Jehezkel, 44:15-31 (Omer 18)

3


MAJ 2014

IJAR 5774

NEDELJA

4

(Omer 19)

4

JOM AZIKARON (Omer 20)

5

JOM AACMAUT (Omer 21)

6

(Omer 22)

7

(Omer 23)

8

EREV ŠABAT (Omer 24)

9

PONEDELJAK

5

UTORAK

6

SREDA

7

ČETVRTAK

8

PETAK

9

ŠABAT

10

Parašat BEAR Tora: Vajikra, 25:1-26:2 Aftara: Vajomer Jirmijau, Jirmejau, 32:6-27 (Omer 25)

10


MAJ 2014

IJAR 5774

NEDELJA

11

(Omer 26)

11

(Omer 27)

12

(Omer 28)

13

(Omer 29)

14

(Omer 30)

15

EREV ŠABAT (Omer 31)

16

Parašat BEHUKOTAJ Tora: Vajikra, 26:3-27:34 Aftara: Adonaj uzi umauzi, Jirmejau, 16:19-17:14 (Omer 32)

17

PONEDELJAK

12

UTORAK

13

SREDA

14

ČETVRTAK

15

PETAK

16

ŠABAT

17


MAJ 2014

IJAR 5774

NEDELJA

18

LAG BAOMER (Omer 33)

18

(Omer 34)

19

(Omer 35)

20

(Omer 36)

21

(Omer 37)

22

EREV ŠABAT (Omer 38)

23

Parašat BEMIDBAR Tora: Bemidbar, 1:1-4:20 Aftara: Veaja mispar, Ošea, 2:1-22 Šabat mevarhim - Jei racon (Omer 39)

24

PONEDELJAK

19

UTORAK

20

SREDA

21

ČETVRTAK

22

PETAK

23

ŠABAT

24


MAJ 2014

IJAR/SIVAN 5774

NEDELJA

25

(Omer 40)

25

(Omer 41)

26

(Omer 42)

27

JOM JERUŠALAJIM (Omer 43)

28

(Omer 44)

29

PONEDELJAK

26

UTORAK

27

SREDA

28

ČETVRTAK

29

PETAK

30

ŠABAT

31

ROŠ HODEŠ SIVAN Tora: Bemidbar, 28:1-15 EREV ŠABAT (Omer 45)

1

Parašat NASO Tora: Bemidbar, 4:21-7:89 Aftara: Vaji iš ehad, Šofetim, 13:2-25 (Omer 46)

2


JUN 2014 SIVAN - TAMUZ 5774

"‫ זומת עשת‬- ‫ןויס‬


1 5

8

17 sivan

10 sivan

OMER 47

3 sivan

JUN 2014 NEDELJ 1A

1 6

9

18 sivan

11 sivan

OMER 48

4 sivan

PONEDELJ AK 2

1 7

1 0

19 sivan

12 sivan

EREV ŠAVUOT OMER 49

5 sivan

UTORA 3K

1 8

1 1

20 sivan

13 sivan

ŠAVU OT I

6 sivan

SRED 4A 7 sivan

1 9

1 2

21 sivan

14 sivan

ŠAVU OT II

ČETVRT 5AK

"‫ זומת עשת‬- ‫ןויס‬

2 0

1 3

EREV ŠABAT

22 sivan

EREV ŠABAT

15 sivan

ISTRU HAG EREV ŠABAT

8 sivan

2 1

1 4

KOR ŠABAT AH MEVARHIM

23 sivan

ŠELAH LEHA

16 sivan

BEAALO TEHA

9 sivan

SIVAN - TAMUZ 5774 PETA ŠABA K 6 7T


1 tamuz

2 9

JU N JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

ROŠ HODEŠ TAMUZ 2

24 sivan

2 2

3 0

2 3

2 4

26 sivan

2 5

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 6 1 2 2 3 0 7 19:0 19:0 19:0 19:0 20:0 20:0 20:0 20:1 2 5 7 8 20:0 20:1 20:1 20:1 2 6 9 0 20:1 20:1 20:1 20:1 6 1 3 4 020:0 520:0 720:1 820:1 419:5 919:5 119:5 219:5 1 5 8 8

2 tamuz

25 sivan

27 sivan

28 sivan

AVDALA ‫הל בה‬ 7 1 4 20:2 20:2 21:1 21:2 4 8 21:2 21:2 7 2 21:2 21:3 2 7 821:2 321:2 021:0 521:0 3 8

2 6

2 1 20:3 21:2 0 21:2 4 21:3 9 521:2 821:1 0

2 7

2 8 20:3 21:2 1 21:3 5 21:3 0 621:2 821:1 1

EREV ŠABAT

29 sivan

30 sivan

ROŠ HODEŠ TAMUZ 1 HUK AT

2 8


JUN 2014

SIVAN 5774

NEDELJA

1

(Omer 47)

3

(Omer 48)

4

EREV ŠAVUOT Paljenje sveća 20:00 (Omer 49)

5

ŠAVUOT I Tora: Šemot, 19:1-20:23; Bemidbar, 28:26-31 Aftara: Jehezkel, 1:1-28; 3:12 EREV ŠAVUOT II Paljenje sveća 20:02

6

ŠAVUOT II Tora: Devarim, 15:19-16:17; Bemidbar, 28:26-31 Aftara: Havakuk, 2:20-3:19; (3:1-19, Aškenazi) Avdala 21:15

7

PONEDELJAK

2

UTORAK

3

SREDA

4

ČETVRTAK

5

PETAK

6

ŠABAT

7

ISRUHAG EREV ŠABAT

8

Parašat BEAALOTEHA Tora: Bemidbar, 8:1-12:16 Aftara: Roni vesimhi, Zeharja, 2:14-4:7

9


JUN 2014

SIVAN 5774

NEDELJA

8

10

PONEDELJAK

9

11

UTORAK

10

12

SREDA

11

13

ČETVRTAK

12

14

PETAK

13

ŠABAT

14

EREV ŠABAT

Parašat ŠELAH LEHA Tora: Bemidbar, 13:1-15:41 Aftara: Vajišlah Jeošua, Jeošua Bin Nun, 2:1-24

15

16


JUN 2014

SIVAN 5774

NEDELJA

15

17

PONEDELJAK

16

18

UTORAK

17

19

SREDA

18

20

ČETVRTAK

19

21

PETAK

20

ŠABAT

21

EREV ŠABAT

22

Parašat KORAH Tora: Bemidbar, 16:1-18:32 Aftara: Vajomer Šemuel, Šemuel alef, 11:14-12:22 Šabat mevarhim - Jei racon

23


JUN 2014

SIVAN/TAMUZ 5774

NEDELJA

22

24

PONEDELJAK

23

25

UTORAK

24

26

SREDA

25

27

ČETVRTAK

26

28

PETAK

27

ŠABAT

28

EREV ŠABAT

Parašat HUKAT ROŠ HODEŠ TAMUZ Tora: Bemidbar, 19:1-22:1; 28:9-15, Aftara: Ašamajim kisi, Ješajau, 66:1-24

29

30


JUN/JUL 2014

TAMUZ 5774

NEDELJA

29

ROŠ HODEŠ TAMUZ Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

PONEDELJAK

30

2

UTORAK

1

3

SREDA

2

4

ČETVRTAK

3

5

PETAK

4

ŠABAT

5

EREV ŠABAT

6

Parašat BALAK Tora: Bemidbar, 22:2-25:9 Aftara: Veaja šeerit Jaakov, Miha, 5:6-6:8

7


JUL 2004 TAMUZ - AV 5774

"‫ בא עשת‬- ‫זומת‬


1 3

6

15 tamuz

8 tamuz

JUL 2014 NEDELJ A

1 4

7

16 tamuz

9 tamuz

PONEDELJ AK

1 5

8

ŠIVA ASAR BETA MUZ

17 tamuz

10 tamuz

3 tamuz

UTORA 1K

1 6

9

18 tamuz

11 tamuz

4 tamuz

SRED 2A 5 tamuz

1 7

1 0

19 tamuz

12 tamuz

ČETVRT 3AK

"‫ בא עשת‬- ‫זומת‬

1 8

1 1

EREV ŠABAT

20 tamuz

EREV ŠABAT

13 tamuz

EREV ŠABAT

6 tamuz

PETA 4K

1 9

1 2

MAT OT

21 tamuz

PINE HAS

14 tamuz

BAL AK

7 tamuz

TAMUZ - AV 5774 ŠABA 5T


29 tamuz

2 7

JU L JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

22 tamuz

2 0

2 8

2 1

2 9

2 2

2 av

24 tamuz

3 0

2 3

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 4 1 1 2 1 8 5 19:0 19:0 19:0 19:0 20:0 20:0 20:0 19:5 8 7 4 0 920:1 620:1 120:0 419:5 320:1 020:1 520:0 820:0 720:1 420:0 920:0 219:5 119:5 819:5 319:5 719:4 8 5 0 4

ROŠ HODEŠ AV

1 av

23 tamuz

3 av

25 tamuz

4 av

26 tamuz

AVDALA ‫הל בה‬ 5 1 2 20:3 20:2 21:2 21:1 0 8 321:2 821:2 821:3 321:2 321:2 921:2 621:0 221:0 9 5

3 1

2 4

1 9 20:2 21:1 5 221:1 721:2 221:1 520:5 9

2 5

2 6 20:2 21:0 1 421:0 821:1 321:0 720:5 2

EREV ŠABAT

27 tamuz

2 6

MA ŠABAT SE MEVARHIM

28 tamuz


JUL 2014

TAMUZ 5774

NEDELJA

6

8

PONEDELJAK

7

9

UTORAK

8

10

SREDA

9

11

ČETVRTAK

10

12

PETAK

11

ŠABAT

12

EREV ŠABAT

13

Parašat PINEHAS Tora: Bemidbar, 25:10-30:1 Aftara: Vejad Adonaj, Melahim alef, 18:46-19:21

14


JUL 2014

TAMUZ 5774

NEDELJA

13

15

PONEDELJAK

14

UTORAK

15

16

ŠIVA ASAR BETAMUZ (Post od 3:07 do 20:49) Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 Aftara (Minha, samo Aškenazi): Ješajau, 55:6-56:8

17

SREDA

16

18

ČETVRTAK

17

19

PETAK

18

ŠABAT

19

EREV ŠABAT

20

Parašat MATOT Tora: Bemidbar, 30:2-32:42 Aftara: Divre Jirmijau, Jirmejau, 1:1-2:3

21


JUL 2014

TAMUZ 5774

NEDELJA

20

22

PONEDELJAK

21

23

UTORAK

22

24

SREDA

23

25

ČETVRTAK

24

26

PETAK

25

ŠABAT

26

EREV ŠABAT

27

Parašat MASE Tora: Bemidbar, 33:1-36:13 Aftara: Šimu devar Adonaj, Jirmejau, 2:4-28, 4:1-2, Šabat mevarhim - Jei racon

28


AVGUST 2014 AV - ELUL 5774

"‫ לולא עשת‬- ‫בא‬


1 0

3

14 av

7 av

AVGUST 2014 NEDELJ A

1 1

4

TU BEAV

15 av

8 av

PONEDELJ AK

1 2

5

16 av

TIŠA BEAV

9 av

UTORA K

1 3

6

17 av

10 av

SRED A

1 4

7

18 av

11a v

ČETVRT AK

"‫ לולא עשת‬- ‫בא‬

1 5

EREV ŠABAT

19 av

EREV ŠABAT

1 6

EK EV

20 av

ŠABAT NAHAMU VAETHA NAN

13 av

EREV ŠABAT

9

ŠABAT HAZON DEVA RIM

av

12 av

av

PETA 1K 5

8

AV - ELUL 5774 ŠABA 2T 6


28 av

5 elul

2 4

3 1

AVGU ST JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

21 av

1 7

2 5

1 8

2 6

1 9

ROŠ HODEŠ ELUL 1

30 av

23 av

2 7

2 0

1 elul

24 av

2 9 18:2 19:0 7 19:0 3 19:0 6 819:0 418:5 5

ROŠ HODEŠ ELUL 2

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 1 8 1 2 5 2 18:5 18:5 18:4 18:3 19:4 19:3 19:2 19:1 5 0 3 5 19:5 19:4 19:3 19:1 6 7 7 5 19:5 19:4 19:3 19:2 0 1 0 8 319:4 419:3 319:2 119:1 819:3 919:2 819:1 619:0 7 8 8 7

29 av

22 av

SELIHOT SEFARDI

2 elul

25 av

20:1 20:5 5 20:5 4 21:0 8 320:5 720:4 3

20:0 20:4 8 20:4 3 20:5 7 120:4 520:3 2

AVDALA ‫הל בה‬ 2 9

2 8

2 1

1 6 20:0 20:3 0 20:3 1 20:3 5 820:3 320:2 1

2 9

2 2

2 3 19:5 20:1 2 20:2 8 20:2 2 520:2 020:0 9

EREV ŠABAT

3 0

2 3

3 0 19:4 20:0 3 20:0 5 20:1 8 120:0 619:5 6

3 elul

EREV ŠABAT

26 av

ŠOFE TIM

4 elul

R ŠABAT E MEVARHIME

27 av


JUL/AVG 2014

TAMUZ/AV 5774

NEDELJA

27

29

PONEDELJAK

28

ROŠ HODEŠ AV Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

UTORAK

29

2

SREDA

30

3

ČETVRTAK

31

4

PETAK

1

ŠABAT

2

EREV ŠABAT

5

Parašat DEVARIM ŠABAT HAZON Tora: Devarim, 1:1-3:22 Aftara: Hazon Ješajau, Ješajau, 1:1-27

6


AVGUST 2014

AV 5774

NEDELJA

3

7

PONEDELJAK

4

UTORAK

5

EREV TIŠA BEAV - Megilat Eha Post počinje u 20:00

8

TIŠA BEAV Tora (Šaharit): Devarim, 4:25-40; Megilat Eha Aftara: Jirmejau, 8:13-9:23 Tora (Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 Aftara: Ošea, 14:2-10; Miha, 7:18-20; (Ješajau, 55:6-56:8, Aškenazi) Post se završava u 20:33

9

SREDA

6

10

ČETVRTAK

7

11

PETAK

8

ŠABAT

9

EREV ŠABAT

12

Parašat VAETHANAN ŠABAT NAHAMU Tora: Devarim, 3:23-7:11 Aftara: Nahamu nahamu ami, Ješajau, 40:1-26

13


AVGUST 2014

AV 5774

NEDELJA

10

14

PONEDELJAK

11

TUBEAV

15

UTORAK

12

16

SREDA

13

17

ČETVRTAK

14

18

PETAK

15

ŠABAT

16

EREV ŠABAT

19

Parašat EKEV Tora: Devarim, 7:12-11:25 Aftara: Vatomer Cijon, Ješajau, 49:14-51:3

20


AVGUST 2014

AV 5774

NEDELJA

17

21

PONEDELJAK

18

22

UTORAK

19

23

SREDA

20

24

ČETVRTAK

21

25

PETAK

22

ŠABAT

23

EREV ŠABAT

Parašat REE Tora: Devarim, 11:26-16:17 Aftara: Anija soara, Ješajau, 54:11-55:5 Šabat mevarhim - Jei racon

26

27


AVGUST 2014

AV/ELUL 5774

NEDELJA

24

28

PONEDELJAK

25

29

UTORAK

26

ROŠ HODEŠ ELUL Tora: Bemidbar, 28:1-15

30

ROŠ HODEŠ ELUL Tora: Bemidbar, 28:1-15

1

Selihot, Sefardi

2

EREV ŠABAT

3

SREDA

27

ČETVRTAK

28

PETAK

29

ŠABAT

30

Parašat ŠOFETIM Tora: Devarim, 16:18-21:9 Aftara: Anohi anohi, Ješajau, 51:12-52:12

4


SEPTEMBAR 2014 ELUL 5774 - TIŠRI 5775

‫ ירשת עשת"ה‬- "‫לולא עשת‬


1 4

7

19 elul

12 elul

SEPTEMBAR 2014 NEDELJ A

1 5

8

20 elul

13 elul

PONEDELJ AK 1 6 elul

1 6

9

21 elul

14 elul

UTORA 2K 7 elul

1 7

1 0

22 elul

15 elul

SRED 3 A 8 elul

1 8

1 1

23 elul

16 elul

ČETVRT 4AK 9 elul

‫ ירשת עשת"ה‬- "‫לולא עשת‬

1 9

1 2

EREV ŠABAT

24 elul

EREV ŠABAT

17 elul

EREV ŠABAT

2 0

1 3

NICAVIM VAJELEH SELIHOT AŠKENAZI STVOREN SVET

25 elul

KI TAVO

KI TEC 18Eelul

ELUL 5774 - TIŠRI 5775 PETA ŠABA K 5 6 T 11 elul 10 elul


4 tišri

2 8

SEPTEMB AR JERUS BEOG ALIM NOVI RAD SUBOT SAD ZRENJA ICA NI NIN Š

COM GEDALJA

26 elul

2 1

2 9

2 2

3 0

2 3

6 tišri

28 elul

2 4

PALJENJE SVEĆA - ‫תורנ‬ ‫תקל ה‬ 5 1 1 2 2 9 6 18:1 18:0 18:0 17:5 18:5 18:3 18:2 18:1 8 9 0 1 18:5 18:4 18:2 18:1 0 7 4 1 18:5 18:4 18:2 18:1 3 0 7 3 518:5 118:3 718:2 418:1 118:4 818:3 418:1 118:0 3 0 8 5

5 tišri

27 elul

EREV ROŠ AŠANA

29 elul

ROŠ AŠANA I

1 tišri

AVDALA ‫הל בה‬ 6 1 3 19:3 19:2 19:5 19:3 4 5 19:5 19:4 1 8 19:5 19:4 5 1 719:5 319:3 319:4 919:3 3 0

2 5

2 0 19:1 19:2 5 19:2 4 19:2 7 819:2 519:1 7

2 6

2 7 18:0 19:1 6 19:1 0 19:1 3 419:1 119:0 4

ROŠ AŠANA EREV II ŠABAT

2 tišri

2 7

ŠABAT ŠUVA AAZI NU

3 tišri


AVG/SEPTEMBAR 2014

ELUL 5774

NEDELJA

31

5

PONEDELJAK

1

6

UTORAK

2

7

SREDA

3

8

ČETVRTAK

4

9

PETAK

5

ŠABAT

6

EREV ŠABAT

10

Parašat KI TECE Tora: Devarim, 21:10-25:19 Aftara: Roni akara, Ješajau, 54:1-10

11


SEPTEMBAR 2014

ELUL 5774

NEDELJA

7

12

PONEDELJAK

8

13

UTORAK

9

14

SREDA

10

15

ČETVRTAK

11

16

PETAK

12

ŠABAT

13

EREV ŠABAT

Parašat KI TAVO Tora: Devarim, 26:1-29:8 Aftara: Kumi ori, Ješajau, 60:1-22

17

18


SEPTEMBAR 2014

ELUL 5774

NEDELJA

14

19

PONEDELJAK

15

20

UTORAK

16

21

SREDA

17

22

ČETVRTAK

18

23

PETAK

19

ŠABAT

20

EREV ŠABAT Parašat NICAVIM-VAJELEH Tora: Devarim, 29:9-31:30 Aftara: Sos asis badonaj, Ješajau, 61:10-63:9 Selihot, Aškenazi Stvoren svet

24

25


SEPTEMBAR 2014

ELUL 5774/TIŠRI 5775

NEDELJA

21

26

PONEDELJAK

22

27

UTORAK

23

SREDA

24

ČETVRTAK

25

PETAK

26

ŠABAT

27

28

EREV ROŠ AŠANA Paljenje sveća 18:14

29

ROŠ AŠANA I dan Tora: Berešit, 21:1-34, Bemidbar, 29:1-6 Aftara: Šemuel alef, 1:1-2:10 Paljenje sveća 18:15

1

ROŠ AŠANA II dan Tora: Berešit, 22:1-24, Bemidbar, 29:1-6 Aftara: Jirmijau, 31:1-19 EREV ŠABAT

2

Parašat AAZINU ŠABAT ŠUVA Tora: Devarim, 32:1-52 Aftara: Šuva Jisrael, Ošea, 14:2-10; Miha, 7:18-20; Joel, 2:11:27

3


SEP/OKT 2014

NEDELJA

28

TIŠRI 5775

COM GEDALJA (Post od 5:06 do 18:48) Tora (Šaharit & Minha): Šemot, 32:11-14; 34:1-10 Aftara (Minha, samo Aškenazim): Ješajau, 55:6-56:8

4

PONEDELJAK

29

5

UTORAK

30

6

SREDA

1

7

ČETVRTAK

2

8

PETAK

3

ŠABAT

4

EREV JOM KIPUR

JOM KIPUR / MAZKIR Tora (Šaharit): Vajikra, 16:1-34; Bemidbar, 29:7-11 Aftara (Šaharit): Ješajau, 57:14-58:14 Tora (Minha): Vajikra, 18:1-30 Aftara (Minha): Jona, Miha, 7:18-20

9

10


KOMEMORATIVNI DANI - Okupator je februara 1942. godine u Ledinama streljao 350 rodoljuba Jevreja, najviše dece i žena. - Pomen Jevrejima streljanim u Zasavi12-13. oktobar ci kod Mačvanske Mitrovice (1941) 18. oktobar (1941) - Dan sećanja na hapšenje i odvođenje u logore 3.500 beogradskih Jevreja 20. oktobar (1944) - Dan oslobođenja Beograda (pomen jevrejskim žrtvama Beograda i Srbije kod spomenika Menora u plamenu na Dunavskom keju, Dorćol) - Dan primirja posle I sv. rata kod spo11. novembar menika Jevrejima, palim junacima za (1918) slobodu, nezavisnost i ujedinjenje Otadžbine - na jevrejskom groblju u Beogradu 21. januar (1942) - Racija - Novi Sad 27. januar (1942) - Racija - Bečej 27. januar - Međunarodni dan sećanja na Holokaust 12. februar Logor na Crvenom krstu, svečana komemoracija i sećanje na stradale Jevreje Niša 11. mart (1943) - Deportacija makedonskih Jevreja Skoplje - Komemoracija i sećanje na stradale 13. mart Jevreje Pirota 22. april (1945) - Jasenovac - Donja Gradina 19. april - Jom ašoa 3. jun - Dan sećanja na žrtve logora Đakova 16. jun - Deportacija subotičkih Jevreja 24. jun - Dan sećanja na Jadovno 27. jul (1942) - Deportacija zemunskih Jevreja 14. avgust (1941) Deportacija Jevreja iz Kikinde 15. avgust (1941) - Deportacija Jevreja iz Pančeva i okoline 18. avgust (1941) - Deportacija Jevreja iz Zrenjanina i okoline 12. septembar


SPOMEN-DANI JEVREJA NEKADAŠNJE JUGOSLAVIJE 10. oktobar

- U Zagrebu su ustaše srušile sinagogu 1941. godine. 12. i 13. oktobar - U selu Zasavica kod Sremske Mitrovice, nacistički okupator je streljao 1.057 Jevreja: 56 Jevreja iz Šapca, 800 izbeglica iz Austrije i 201 izbeglicu iz Nemačke, Slovačke, Poljske i Rusije. 13. oktobar - Iz Splita je nemački okupator 1943. godine deportovao u logor na Sajmištu kod Beograda sve odrasle muškarce Jevreje; istog dana je Gestapo nastavio da hapsi jevrejske žene i decu, oduzeo im stanove i prisvojio imovinu. - U Beogradu je nemački okupator 1941. 18. oktobar uhapsio i deportovao u koncentracioni logor oko 3.500 Jevreja muškaraca. To je bilo četvrto, poslednje i najmasovnije hapšenje beogradskih Jevreja muškaraca; prvo je bilo krajem avgusta. - U Osijeku su ustaše 1941. godine stre29. oktobar Ijale šestoricu Jevreja zbog davanja priloga za "Crvenu pomoć". 18. novembar

8. decembar

10. decembar

- U Subotici je mađarski okupator 1941. pogubio sedamnaest komunista, od kojih deset Jevreja, četiri Mađara i tri Hrvata. - U Beogradu su 1941. godine, sve Jevrejke sa decom odvedene iz svojih kuća u logor na Sajmištu, a sa njima i porodice koje su u avgustu 1941 dovedene iz Banata. - U Brčkom su ustaše 1941, izvršile pokolj Jevreja.


24. decembar

9. januar

21. januar

25. januar 17. februar

11. mart

12. mart

- U Pakracu su Nemci 1941. odveli sve Jevreje i većinu Srba u logore: muškarce u Jasenovac, a žene i decu u Staru Gradišku i Đakovo. - Oko 2.000 Jevreja Hrvatske, većinom iz Zagreba, odvedeno je 1942. u Staru Gradišku, odakle su žene i deca prebačeni u Đakovo, a ostali u Jasenovac. U Novom Sadu i okolini, mađarski okupator je 1942. započeo krvavu raciju protiv Jevreja i Srba: za tri dana, koliko je racija trajala, ubijeno je 870 Jevreja 430 Srba. - U Rijeci su Nemci 1944. minirali i razorili Veliki hram. - Na brdu Bubanj kod Niša je 1942. započelo masovno streljanje zatvorenika iz logora Crveni krst. Toga dana su Nemci za odmazdu zbog pobune u logoru streljali oko 1.000 Jevreja, među kojima i nekoliko stotina iz Niša. U logor Crveni krst su bili internirani Jevreji iz Niša, iz istočne i južne Srbije i oko sto jevrejskih izbeglica iz Austrije. - U Makedoniji su bugarski fašisti i Nemci uhapsili 1943. godine sve Jevreje, uglavnom iz Štipa, Bitolja i Skoplja, i prebacili ih u sabirni logor u zgradi Državnog monopola u Skoplju. Odatle je 7.215 lica posle nekoliko dana deportovano u logor uništenja Treblinka. - U noći između 12. i 13. marta 1943. godine, bugarski okupator je nasilno izveo iz kuća sve Jevreje iz Pirota (178) i predao ih nemačkim nacistima koji su ih deportovali u logor smrti Treblinka, odakle se niko nije vratio.


22. april

- U Jasenovcu su ustaše 1945. izvršile pokolj zatočenika da bi likvidirale koncentracioni logor. Grupa od oko 1.300 golorukih zatočenika pružila je otpor i izvršila proboj, kad se spasilo oko 80 logoraša.

24. april

- Iz Murske Sobote je nemački okupator 1944. deportovao sve Jevreje (oko 360-380) u logore smrti Dahau i Aušvic (Osvijenćim).

26. april

- Nemački okupator je započeo deportaciju Jevreja iz onih krajeva Jugoslavije koji su do marta 1944. bili pod okupacijom Mađarske.

31. maj

- Iz Zagreba je 1941. odvedeno 165 mladića između 18 i 24 godine starosti u logore smrti Gospić, Jadovno na Velebitu i Jasenovac, gde su ubijeni. Iz Zagreba je 1941. odvedeno nekoliko hiljada Jevreja u Jadovno, gde je većina likvidirana.

22. jun

- Počela likvidacija koncentracionog logora Đakovo. Sve preživele žene i decu ustaše su prebacili kamionima za konc. logor Jasenovac na stratište Gradina gde su ih ustaše pobili.

24. jun

- Ustaše su 1941. odvele iz Bihaća sve Srbe i Jevreje. Srbe su raselile, a Jevreje zatvorile u logor u Bosanskom Petrovcu; od ukupno 148 Jevreja Bihaća, 118 je stradalo kao žrtve fašističkog terora.

28. jun

- Na Vracama u Sarajevu, ustaše su 1941. streljale grupu talaca Jevreja i Srba.


1. jul

- U Subotici je mađarski okupator 1942. masovno odveo Jevreje na prisilan rad.

7. jul

- Iz Karlovca su svi Jevreji muškarci odvedeni 1941. u Jadovno i tamo ubijeni.

9. jul

- U Zagrebu su 1941. streljana desetorica komunista, među kojima šestorica Jevreja.

13. i 14. jul

- Ustaše su 1941. pohapsile u Varaždinu sve Jevreje i odvele ih u logor smrti.

27. jul

- Jevreji iz Zemuna i okoline su 27. jula 1942. deportovani u koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška.

29. jul

- U Jajincima kod Beograda streljano je sto Jevreja i dvadeset dva komunista.

4. avgust

- U Zagrebu je 1941. streljano 189 Jevreja kao odmazda zbog napada ručnim bombama na ustašku stražu.

14. avgust

- Deportacija Jevreja 1941. iz Banata u Beograd; muškarci su najpre smešteni u logor kod Topovskih šupa, a odatle su kasnije odvedeni i streljani kod Jabuke blizu Pančeva.

22. avgust

- Iz Osijeka je 1942. deportovana poslednja grupa Jevreja u Aušvic (Osvijenćim).

4. septembar

- U Sarajevu je 1941. godine izvršeno masovno hapšenje i deportovanje Jevreja u logor smrti Jasenovac, a Jevrejki sa decom u logor Đakovo.


KADIŠ DERABANAN

‫שי ק ןנבר‬


KADIŠ DERABANAN

‫שי ק ןנבר‬

JITGADAL VEJITKADAŠ ŠEME RABA (odgovaramo: AMEN). BEALMA DI VERA HIRUTE VEJAMLIH MALHUTE VEJACMAH PURKANE VIKAREV MEŠIHE. BEHAJEHON, UVJOMEHON UVHAJE DEHOL BET JISRAEL, BAAGALA UVIZMAN KARIV VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN). JEE ŠEME RABA MEVARAH LEALAM ULALME ALMAJA JITBARAH, VEJIŠTABAH, VEJITPAAR, VEJITROMAM, VEJITNASE, VEJITADAR, VEJITALE VEJITALAL ŠEME DEKUDŠA BERIH U. LEELA MIN KOL BIRHATA, ŠIRATA, TUŠBEHATA VENEHAMATA DAAMIRAN BEALMA VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN). AL JISRAEL VEAL RABANAN VEAL TALMIDEON VEAL KOL TALMIDE TALMIDEON, DEASKIN BEORAJTA KADIŠTA DI VEATRA ADEN VEDI VEHOL ATAR VEATAR. JEE LANA ULON HINA VEHISDA VERAHAME MIN KODAM MARE ŠEMAJA VEARA VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN). JEE ŠELAMA RABA MIN ŠEMAJA HAJIM VESAVA, VIŠUA VENEHAMA, VEŠEZAVA, URFUA, UGULA USLIHA VEHAPARA, VEREVAH VEACALA LANU ULHOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN). OSE ŠALOM BIMROMAV, UVERAHAMAV JAASE ŠALOM ALENU VEAL KOL AMO JISRAEL VEIMRU AMEN (odgovaramo: AMEN).


MAOZCUR

‫זועמ רוצ‬

MAOZ CUR JEŠUATI, LEHA NAE LEŠABEAH. TIKON BET TEFILATI, VEŠAM TODA NEZABEAH. LEET TAHIN MATBEAH, MICAR AMNABEAH. AZ EGMOR, BEŠIR MIZMOR, HANUKAT AMIZBEAH.


MAOZCUR

‫זועמ רוצ‬

Moćna Steno spasenja mog, divno je Tebe hvaliti! Obnovi Dom molitve moje gde ćemo Ti žrtve-zahvalnice prinositi. Kada rasteraš ljutog neprijatelja, tada ću hvalospevima dovršiti posvećenje žrtvenika.


‫הוקתה‬

HATIKVA

KOL OD BALEVAV PENIMA, NEFEŠ JEHUDI OMIJA, ULFATE MIZRAH KADIMA, AJIN LECIJON COFIJA. OD LO AVDA TIKVATENU, HATIKVA BAT ŠENOT ALPAJIM, LIJOT AM HOFŠI BEARCENU, EREC CIJON VIRUŠALAJIM.


HATIKVA

‫הוקתה‬

Dok je još duboko u srcu, Jevrejska duša žudi, I napred ka istoku, Oko ka Cijonu gleda. Naša nada još izgubljena nije, Nada dve hiljade godina stara, Da budemo narod slobodan u zemlji svojoj, Zemlji Cijona i Jerusalima.


MOLITVA ZA PUT

ALEFBET

‫תיב־ףלא‬


MOLITVA ZA PUT

ALEFBET

‫תיב־ףלא‬


MOLITVA ZA PUT

MOLITVA ZA PUT


ADRESAR JEVREJSKIH OPŠTINA REPUBLIKA SRBIJA 11000 BEOGRAD

Jakov Alba Predsednik Miroslav Rajević Sekretar Kralja Petra I, 71-a/II Tel: 011/2624-289 Fax: 011/2180939 E-mail: sekretar@jobeograd.org Socijalna služba Lea Montijas 011/2622-449 E-mail: socijala@jobeograd.org Web: www.jobeograd.org 21000 NOVI SAD Goran Levi Predsednik Jevrejska ulica 11 Tel: 021/423-882 Fax: 021/6615-750 E-mail: jonovisad@neobee.net E-mail: jonovisad@sbb.rs 24000 SUBOTICA Robert Sabadoš Predsednik Dimitrija Tucovića 13 Tel: 024/670-970 Fax: 024/670-971 E-mail: jewcomsu@gmail.com


23000 ZRENJANIN Ljiljana Popov Predsednik Žitni trg 1 Tel/Faks: 023/524-474 E-mail: jozrenjanin@open.telekom.rs

26000 PANČEVO David Montijas Predsednik Petra Drapšina 8a Tel: 013/353-851 E-mail: jopaa@open.telekom.rs

25000 SOMBOR Sandra Papo v/d Predsednik c/o Rade Drakulića 6 Tel/Faks: 025/444-588 E-mail: josombor@gmail.com

18000 NIŠ Jasna Ćirić Predsednica c/o Čairska 28/I2 Tel/Faks: 018/252-164 E-mail: jasnacir@eunet.rs

11080 ZEMUN Nenad Fogel Predsednik Dubrovačka 21 Tel/Faks: 011/2195-626 E-mail: jozemun@eunet.rs Web: http://joz.rs


PRIŠTINA/BEOGRAD Dobrica Prlinčević Predsednik Pavla Popovića 29/V 6 11000 Beograd Tel: 011/34-68-433 Mob: 060/34-68-433 E-mail: dobrica.prlincevic@hotmail.com

23300 KIKINDA Stojan Knežević Predsednik Svetozara Miletića 90a Tel: 0230/437-154 E-mail: jokikinda@gmail.com

Bene Berit Loža Srbija 676 Branko Šnap Predsednik Kralja Petra 71a/III 11000 Beograd Mob: + 381-64-36-70-641 E-mail: bnei.brit.srbija@gmail.com

Bet Habad Srbija Rabin Jošua Kaminecki Milovana Marinkovića 19 11040 Beograd Mob: + 381-63-496-770 E-mail: rabbi@chabadserbia.com office@chabadserbia.com


JEVREJSKE ZAJEDNICE U SUSEDNIM ZEMLJAMA REPUBLIKA HRVATSKA Koordinacija židovskih općina u Republici Hrvatskoj Palmotićeva 16, 10000 Zagreb Tel: + 385-1-4922-692 Faks: + 385-1-4922-694 E-mail: jcz@zg.t-com.hr Web: www.croatian-jewish-network.com Predsednik Koordinacije ŽORH: prof.dr.sc. Ognjen Kraus Glavni rabin RH i Crne Gore: Luciano Moše Prelević

10000 ZAGREB Židovska općina Zagreb Prof. dr. sc. Ognjen Kraus, Predsednik Palmotićeva 16 Tel: + 385-1-4922-692 Faks: + 385-1-4922-694 E-mail: jcz@zg.t-com.hr Web: www.zoz.hr

DOM ZAKLADE LAVOSLAVA SCHWARZA 10000 Zagreb, Bukovačka 55 Tel: +385-1-2421-544 Tel: +385-1-2302-922

ODMARALIŠTE ŽIDOVSKE OPĆINE ZAGREB PIROVAC 22213 Pirovac, Uvala Vrilo Ivana Gorana Kovačića 5 Tel: +385-22-467-009

31000 OSIJEK Židovska općina Osijek Željko Beissmann, Predsednik B. Radića 13 Tel/Faks: +385-31-211-407 Mob: +385-91-600-6319 E-mail: zidovska-opcina-osijek@inet.hr


35000 SLAVONSKI BROD Židovska općina Slavonski Brod Lavoslav Špicer Predsednik Braće Radića 24 E-mail: lavoslav.spicer@sb.t-com.hr

33000 VIROVITICA Židovska općina Virovitica Željko Weiss Predsednik Zvonimirov trg 10/2 Tel/Faks: +385-33-722-226 E-mail: zov@net.hr

40000 ČAKOVEC Židovska općina Čakovec Dr Andrej Pal Predsednik Otokara Keršovanija 4 Tel: +385-40-311-092 E-mail: andrej.pal@ck.t-com.hr

43500 DARUVAR Židovska općina Daruvar Zlatko Binenfeld Predsednik Vinogradska bb Tel: +385-43-331-590 E-mail: zidovska.opcina.daruvar@bj.t-com.hr

48000 KOPRIVNICA Židovska općina Koprivnica Dr. Krešimir Švarc Predsednik Trg Kralja Krešimira 5 Tel: +385-48-624-515


51000 RIJEKA Židovska općina Rijeka Vlado Kon, Predsednik I. Filipovića 9 PP 65 E-mail: vlado.kon@rijeka.hr

21000 SPLIT Židovska općina Split Ana Lebl, Predsednica Židovski prolaz 1/I Tel/Faks: +385-21-345-672 E-mail: zidovska-opcina-split@st.t-com.hr

20000 DUBROVNIK Židovska općina Dubrovnik Prof. dr. sc. Sabrina Horović Predsednica Žudioska 3 Tel: +385-20-321-028

Židovska Vjerska Zajednica Bet Israel u Hrvatskoj Glavni rabin Kotel Da-Don, dipl. iur. E-mail: kdadon@gmail.com Predsednik dr Vladimir Šalamon Mažuranićev trg 6 10000 Zagreb Tel: +385-1-4851-008 Faks: +385-1-4851-376 E-mail: ured@bet-israel.com Web-site: www.bet-israel.com

Bet Habad Hrvatska Rabin Pinhas Zaklas Gundulićeva 49 10000 Zagreb Tel: +385-1-4812-227 Mob: +385-98-9747-966 E-mail: pinizaklas@gmail.com Web-site: www.jewishcroatia.com


SINAGOGE U HRVATSKOJ ZAGREB, Palmotićeva 16 ZAGREB, Mažuranićev trg 6 DUBROVNIK, Žudioska 3 SPLIT, Židovski prolaz 1 RIJEKA, I. Filipovića 9 OSIJEK, B. Radića 13

REPUBLIKA MAKEDONIJA 1000 SKOPJE Berta Romano-Nikolić Predsednica Borka Talevski 24 Tel: +389-2-3237-543 Tel: +389-2-3214-799 Faks: +389-2-3214-880 E-mail: contact@ezrm.org.mk

BOSNA I HERCEGOVINA 71000 SARAJEVO Boris Kožemjakin Predsednik Hamdije Kreševljakovića 59 Tel: +387-33-229-666/7 Fax: 229-666/7 E-mail: la_bene@open.net.ba Web: www.benevolencija.eu.org 78000 BANJA LUKA Jakov Danon Predsednik Petra Rađenovića 27 Tel: +387-51-302-752 +387-65-961-611 E-mail: jobl@blic.net


53000 DOBOJ Sorel Blagojević Predsednik Kralja Aleksandra 195 Tel/fax: +387-53-202-440 +387-65-990-967 E-mail: jodoboj1874@yahoo.com sorelbl@yahoo.com 36000 MOSTAR Zoran Botić Predsednik Kralja Zvonimira 15 Tel: +387-63-346-717 35000 TUZLA Marina Rajner Predsednica Hotel Tuzla Muharema Fisovića Fiska 15 Tel: +387-61-185-369 Faks: +387-35-279-168 32000 ZENICA Jakob Montiljo Predsednik Bul. Kralja Tvrtka Prvog 7c Tel: +387-32-405-625 +387-61-453-122

REPUBLIKA SLOVENIJA 1000 LJUBLJANA Andrej Kožar Beck Predsednik Judovska skupnost Slovenije Tržaška cesta 2 Tel/Faks: +386-1-252-1836 E-mail: and.kozar@gmail.com


Beleške


Beleške

Beleške


ADRESE SAVEZ JEVREJSKIH OPŠTINA SRBIJE Predsednik dr Ruben Fuks, e-mail: president@savezscg.org Gen. sekretar Danijela Danon, e-mail: office@savezscg.org Poštanski pregradak (P.O.B.) 30 Ulica Kralja Petra I, 71a/III, 11001 BEOGRAD Adresa za telegrame: Jointfund Beograd Telefoni: (381-11) 2621-837; 2910-363; Faks: (381-11) 2626-674 Žiro-račun Saveza: 205-49522-29 KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd Socijala Tel: (381-11) 2622-234 Rabinat Tel: (381-63) 7490-850 Rabin Isak Asiel E-mail: rabanut@savezscg.org E-mail: rais@bvcom.net Jevrejski pregled Stanimir Saša Ristić Tel: (381-11) 2624-359 E-mail:bilten@savezscg.org Web: www.savezscg.org JEVREJSKI ISTORIJSKI MUZEJ Upravnik Vojislava Radovanović Ulica Kralja Petra I, 71a/III, 11001 BEOGRAD Poštanski pregradak (P.O.B.) 30 Tel: +381-11-2622-634 +381-11-2910-327 E-mail: muzej@eunet.rs Web: www.savezscg.org SINAGOGA SUKAT ŠALOM Maršala Birjuzova 19, 11000 Beograd Web: www.beogradskasinagoga.rs Web: www.belgradesynagogue.com JEVREJSKO GROBLJE

Mije Kovačevića 1 Tiraž: 650 primeraka Priprema za štampu: Željko Hrček • Štampa: „LION", Beograd

JEVREJSKI KALENDAR 5774  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you