Page 1

ค่าย มิตรภาพ =2011= 2011

ค่ายเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน ประจวบฯ วันที่ 21-28 มีนาคม 2011

ดอนบอสโก ชีวิตนี้เพื่อเยาวชน SALESIAN Camping

SALESIAN Camping


ชื่อกลุ่ม................................................. ชั้น

สมาชิก

สถาบัน

1. .................................................... ........... ..................................... 2. .................................................... ........... ..................................... 3. .................................................... ........... ..................................... 4. .................................................... ........... ..................................... 5. .................................................... ........... ..................................... 6. .................................................... ........... ..................................... 7. .................................................... ........... ..................................... 8. .................................................... ........... ..................................... 9. .................................................... ........... ..................................... 10. .................................................... ........... ..................................... 11. .................................................... ........... ..................................... 12. .................................................... ........... ..................................... 13. .................................................... ........... ..................................... 14. .................................................... ........... ..................................... 15. .................................................... ........... ..................................... 16. .................................................... ........... ..................................... 17. .................................................... ........... ..................................... 18. .................................................... ........... .....................................

1


เราเพื่อนกัน

เพื่อนใหม่ของฉัน อบรม1 ชื่อ-นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น.................... โรงเรียน..........................................................จังหวัด......................... วันเกิด................................โทรศัพท์...................................................

ชื่อ-นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น.................... โรงเรียน..........................................................จังหวัด......................... วันเกิด................................โทรศัพท์...................................................

ชื่อ-นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น.................... โรงเรียน..........................................................จังหวัด......................... วันเกิด................................โทรศัพท์...................................................

ชื่อ-นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น.................... โรงเรียน..........................................................จังหวัด......................... วันเกิด................................โทรศัพท์...................................................

ชื่อ-นามสกุล..........................................................ชื่อเล่น.................... โรงเรียน..........................................................จังหวัด......................... วันเกิด................................โทรศัพท์...................................................

2


เร เราไป เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไป เร

ขุมทรัพย์

เราไปด้วยกัน ขุมทรัพย์

ขุมทรัพย์

ลักษณะนิสัยของฉัน

ความสามารถของฉัน

ความใฝ่ฝันของฉัน

3

เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน เราไปด้วยกัน

อบรม2

ขุมทรัพย์


อบรม3

ยอห์น บอสโก หัวหน้าเด็กแห่งเบ็กกี

บอกลักษณะที่สำคัญของหนูยอห์นบอสโก ในวัยเด็ก (อ่านจากหนังสือ)

1. .......................................................................................... .......................................................................................... 2. .......................................................................................... .......................................................................................... 3. .......................................................................................... .......................................................................................... 4. .......................................................................................... .......................................................................................... 5. .......................................................................................... ..........................................................................................

4


อบรม3

บรรยาย

เขียนเรื่องราวของ ยอห์นบอสโก ที่ฉันประทับใจมากที่สุด ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

5


ดอนบอสโก

ชีวิตนี้เพื่อเยาวชน

อบรม4

+ใครที่แนะนำให้พ่อบอสโกทำงานกับเยาวชน ..............................................................................................

+พ่อบอสโกทำงานกับเยาวชนครั้งแรกที่ไหน ..............................................................................................

+ศูนย์เยาวชนแห่งแรกที่พ่อบอสโกตั้งขึ้นชื่ออะไร ..............................................................................................

+เหตุการณ์ใดที่ทำให้พ่อบอสโกตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตเพื่อเยาวชน .............................................................................................. .............................................................................................. ..............................................................................................

+ผลงานชิ้นเอกที่พ่อบอสโกสร้างไว้ช่วยเหลือเยาวชนคืออะไร .............................................................................................. ..............................................................................................

6


ซาเลเซียน เพื่อ

อบรม 5 เยาวชน ท ล่าลายเซ็นของซาเลเซียนในค่ายมิตรภาพให้ได้มากที่สุด

ๆ คติพจน์ของซาเลเซียนคืออะไร ? ...................................................................................................... ......................................................................................................

๋ ซาเลเซียนคือใคร ? ......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

7


บันทึก ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

8

.................................................................................................................................................................


บันทึก ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

9


บันทึก ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

10


บันทึก ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

11


บันทึก ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................

12


FRIENDSHIP ชื่อ

ที่อยู่

โทร.

1.......................................................................................................................................................... 2.......................................................................................................................................................... 3.......................................................................................................................................................... 4.......................................................................................................................................................... 5.......................................................................................................................................................... 6.......................................................................................................................................................... 7.......................................................................................................................................................... 8.......................................................................................................................................................... 9.......................................................................................................................................................... 10.......................................................................................................................................................... 11.......................................................................................................................................................... 12.......................................................................................................................................................... 13.......................................................................................................................................................... 14.......................................................................................................................................................... 15.......................................................................................................................................................... 16..........................................................................................................................................................

13


FRIENDSHIP ชื่อ

ที่อยู่

โทร.

17.......................................................................................................................................................... 18.......................................................................................................................................................... 19.......................................................................................................................................................... 20.......................................................................................................................................................... 21.......................................................................................................................................................... 22.......................................................................................................................................................... 23.......................................................................................................................................................... 24.......................................................................................................................................................... 25.......................................................................................................................................................... 26.......................................................................................................................................................... 27.......................................................................................................................................................... 28.......................................................................................................................................................... 29.......................................................................................................................................................... 30.......................................................................................................................................................... 31.......................................................................................................................................................... 32..........................................................................................................................................................

14


ฝ่ายอภิบาลเยาวชน ซาเลเซียน บ้านนาซาเร็ธ 6 ถ.หน้าสถานีรถไฟ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. 0-3220-0117,086-757-5987 โทรสาร 0-3220-0117

http://sym.iamsit.net www.symthai.hi5.com www.facebook.com/pages/symthai

SALESIAN

Camping

หนังสือค่ายมิตรภาพ 2011 (เด็ก)  

หนังสือค่ายมิตรภาพ 2011 สำหรับเด็ก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you