SYMF Årskatalog 2022-23

Page 1

UDVIKLET AF SYMF ● FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE PÅ SYD- OG MIDTFYN

ORD ●

REJSE ●

TANKE ●

KREDSLØB ●

LYDBILLEDE ●

VANDRING

LYDVÆRK ●

KROP ●

LEG ●

Årskatalog 2022-23


Om symf SYMF er din lokale folkekirkelige skoletjeneste på Syd- og Midtfyn (SYMF = SYd- og MidtFyn) Vi dækker alle skoler i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.

TILME L w w w. D I N G sy m f. dk

De folkekirkelige skoletjenester er et GRATIS tilbud til skoler, som kan tilmelde sig undervisningsforløb og hente inspiration til undervisningen i faget kristendomskundskab/religion samt deltage i kulturelle tilbud og kurser.

MALENE AGERHOLM Lærer og pædagogisk medarbejder

Forløbene er udarbejdet af religionspædagogiske fagfolk – religionslærere, teologer m.fl. – der holder sig opdaterede på didaktik, samfund og teologi. De er tilrettelagt med afsæt i Fællesmål for folkeskolen. Ofte er der tilknyttet et kulturelt tilbud, fx en sansevandring i den lokale kirke, en workshop, en teaterforestilling eller en kunstudstilling Du kan læse mere om SYMF på vores hjemmeside www.symf.dk

Kirken – et læringsrum med mange muligheder

KARIN LARSEN

Sognepræst og teologisk medarbejder

å os p er g l Fø ok. H e t bo Fa c e u s e n e s e s d få r o m v o r r nyt ivitete akt GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JEANETTETHORUP.DK

Nogle af vores undervisningsforløb tilbyder et besøg i kirken – enten i den lokale kirke eller i en større kirke i provstiet. Kirken danner rammen om et undervisningsbesøg i et rum, der kan noget andet end klasseværelset. Afhængigt af undervisningsforløbets sigte møder eleverne en faglighed i kirken, der giver dem viden om kultur, traditioner og ritualer i Folkekirken, og hvor rummet inviterer til eftertanke og samtale om almene tilværelsesspørgsmål. Kirkebesøget har et fagligt sigte – ikke et forkyndende sigte – med plads til forskellige tilværelsesforståelser og kritisk refleksion.

Vi lægger vægt på at alle vores undervisningsforløb er:

› › › ›

af høj faglig kvalitet lever fuldt op til Folkeskolens Fællesmål tværfaglige og som oftest inddrager et eller flere af skolens øvrige fag mulige for alle at deltage i – uanset religiøs- eller kulturel baggrund.

Rigtig god fornøjelse med læsningen af SYMFs ÅRSKATALOG 2022-23


Indhold TRE GODE LÆRERKURSER

Kristendomsfaglig inspiration /HJÆLP! Vi skal til afgangsprøve! . . . 4

Bibelske fortællinger – i et historisk og et aktuelt perspektiv . . . . 5

INDSKOLING (1. – 3. KLASSE)

Monstre på spil – i kristendom, myter og folketro . . . . . . . . 6 Hr. Nissen flytter med – en julekalenderfortælling . . . . . . . . 8

Underlig fisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

MIDT I MELLEM (3. – 4. KL.)

Hvor der er vand, er der liv . . . . . . . . . . . . . . . .

12

MELLEMTRIN (5. – 6. KLASSE)

ALLE V TILBU ORES D GRATI ER S

Storm og stille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 På rejse med Grundtvig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

ENE-STÅENDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

OVERBYGNING (7. – 9. KLASSE)

(u)tilstrækkelig + lærerkursus med Ditte Wiese . . . . . . . . . 20

Rejsende – 4 poetiske lydvandringer . . . . . . . . . . . . . 22 Under huden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Tid til tanke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ALLE KLASSETRIN

EsbjergEvangeliet – udstilling på skolen . . . . . . . . . . .

27

Illustrationer på omslaget: Els Cools og Lea Hebsgaard Andersen

3


Kristendomsfaglig inspiration TID

Torsdag d. 18. august 2022 kl. 14 – 16

til udskolingslærere

STED

Hvordan griber man som lærer i udskolingen den daglige undervisning i kristendomskundskab an? Hvilke temaer kan der arbejdes med i faget? Hvad optager eleverne mest? Og hvad med afgangsprøven? Hvordan er reglerne, og hvordan forbereder vi eleverne – og os selv – bedst muligt?

TILMELDINGSFRIST

Disse spørgsmål og mange flere kommer vi til at snakke om og arbejde med denne eftermiddag. Oplægget leveres af kristendomslærer og konsulent i Næstved, Bente Vistisen, der gennem mange år har undervist i faget og ført elever til afgangsprøven.

Hos SYMF på Egensevej 15, 5700 Svendborg Mandag den 15. august 2022

To rLære er kurs

MÅLGRUPPE

Udskolingslærere i kristendomskundskab TID

Tirsdag d. 2. maj 2023 kl. 14 – 16 STED

Hos SYMF på Egensevej 15 5700 Svendborg TILMELDINGSFRIST

Fredag den 28. april 2023

4

Ved indgangen til et nyt skoleår skal der styr på planerne for alle fag. Dette gælder også for kristendomskundskab, hvor der måske venter en afgangsprøve.

HJÆLP! Vi skal til afgangsprøve! Kurset henvender sig til de lærere, hvor kristendomskundskab er blevet udtrukket som prøvefag. De fire temaer og pensumlisten er klaret for længst, men denne eftermiddag hjælper vi hinanden med alle de praktiske spørgsmål. Hvordan støtter vi eleverne i arbejdet med at finde velegnede kilder, hvilke muligheder er der for produkter, og hvordan er reglerne for afvikling af prøven? Og som det allervigtigste sparrer vi med hinanden i processen med at stille de gode lærerstillede spørgsmål. Medbring egne årsplaner, oversigt over valgte temaer og pensumliste, så hjælper vi hinanden med, at denne afgangsprøve forløber bedst muligt. Kurset afholdes af kristendomslærer og konsulent i Næstved, Bente Vistisen, der gennem mange år har undervist i faget og ført elever til afgangsprøven.


Bibelske fortællinger – i et historisk og et aktuelt perspektiv TID

Mandag den 19. september 2022 kl. 13:30 – 16.30 STED

Svendborg TILMELDINGSFRIST

1. september 2022 MÅLGRUPPE

Alle lærere i kristendomskundskab Kursussted og endeligt program for dagen udsendes efter tilmeldingsfristen.

Bibelske fortællinger er et væsentligt kompetenceområde i faget kristendomskundskab. Ifølge kompetencemålene skal eleverne opnå forståelse for, hvordan Bibelen og dens fortællinger har bidraget og bidrager til menneskers tolkning af grundlæggende værdier, og hvordan de almenmenneskelige spørgsmål, som fortællingerne handler om, kan sættes i forhold til nutidige eksistentielle, etiske og religiøse problemstillinger. Vi har inviteret prof. Anne Katrine De Hemmer Gudme til at aktualisere centrale bibelske fortællinger og give sit bud på, hvordan de kan læses i lyset af det 21. århundrede. Anne Katrine vil i sit oplæg trække linjer fra udvalgte bibelfortællinger op til i dag og på baggrund af sin forskning give eksempler på, hvordan de har og har haft værdimæssige betydning i et historisk og i et aktuelt perspektiv. Undervejs i oplægget vil skoletjenesten give et par praktiske eksempler på, hvordan man med enkle dramapædagogiske greb kan arbejde med fortællingerne i sin undervisning, og der vil være mulighed for at kursisterne idéudveksler med hinanden.

til alle lærere Anne Katrine De Hemmer Gudme er professor i Det Gamle Testamente. Hun er en blændende formidler og til dagligt ansat på Det Teologiske Fakultet i Oslo, hvor hun bl.a. forsker i ritualer, sociale praksisser, materialitet, sanselighed og køn i Det Gamle Testamente.

5


Monstre på spil – i kristendom, myter og folketro FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab, dansk (med mulighed for inddragelse af musik og billedkunst) KLASSETRIN

1. – 3. klasse OMFANG

12 + kirkebesøg

PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

Drabelige drager, modbydelige marer og tumpede trolde. Folketroen og religionerne er fulde af monstre. Men hvorfor er det egentlig sådan? Hvad kendetegner et monster? Og kan monstre overvindes? Eleverne skal i dette forløb stifte bekendtskab med monstre fra Bibelen, den nordiske mytologi og fra den danske folketro, ligesom de også skal få indblik i, at mennesker på tværs af religion og kultur altid har skabt fortællinger om monstre, for at kunne forstå den verden de er en del af.

Billedbog og klassisk lydspor

Til projektet har forfatter Morten Dürr sammen med illustrator Julie Østergaard lavet en fortælling om monstre og mennesker og om frygt og håb. Fortællingen ledsages af et lydspor komponeret af Mathias Madsen Munch. Lydsporet er en musikfortælling til bogen og er indspillet af et klassisk symfoniorkester. Gennem fortælling, illustrationer og musik møder eleverne forskellige monstre, som de efterfølgende skal arbejde videre med gennem bevægelseslege og monster-faktakort. I kirkebesøget vil eleverne høre nærmere om kirken og kristendommens monstre. Hvem er de, og tror man på dem i dag? TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Den kæmpestore oplæsningsbog Felix og monstrene af Morten Dürr › Lærervejledning med elevoplæg › Hjemmeside med lydspor til fortællingen + digitalt lærerkursus › Faktakort › Tilbud om kirkebesøg

6

Illustrationer: Julie Østergaard


7


Hr. Nissen flytter med – en julekalenderfortælling FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab KLASSETRIN

0. – 3. klasse OMFANG

15 – 45 min. hver dag i december PERIODE

December 2022 TILMELDINGSFRIST

1. oktober 2022

Hvem er Niels Gårdbo? Hvor er alt julepynten blevet af? Og hvad betyder det egentlig at nissen flytter med? Viggo, Wilma og deres hund Hr. Nissen bor på skift hos far og mor. Sådan er det også i december måned. Men i år er noget anderledes. Da de skal finde julepynten frem i laden hos far, er kasserne væk. Hr. Nissen finder dog et enkelt stykke julepynt: En engel, der hører til hjemme hos mor. Far og Wilma mener at det er nissen, der er på spil, men Viggo er ikke overbevist. Han er vokset fra det der med nisser, synes han selv. Og så alligevel ikke helt, for hvad var det Hr. Nissen fik færten af ude i laden? Og så Wilma virkelig noget rødt, bevæge sig i den mørke krog?

Lågekalender og fortælling

Forløbet består af en oplæsningsbog, en lågekalender og en hjemmeside med forslag til aktiviteter. Hver skoledag i december åbnes en låge i kalenderen og der læses et kapitel i historien. Efterfølgende kan eleverne fordybe sig yderligere i dagens emne på hjemmesiden. Det er dermed muligt at indlede hver dag i december med en kort lektion omkring julens mange genstande, mysterier og traditioner. Eleverne får således indsigt i, at julen, som den kendes i Danmark, både har afsæt i folketroen og kristendommen.

8


TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Oplæsningsbog › Lågekalender › Adgang til hjemmeside med ressourcer til undervisningen.

9


Underlig fisk – om at forsvinde og komme til syne igen FAGOMRÅDE

Dansk og kristendomskundskab KLASSETRIN

2. – 3. klasse OMFANG

6 – 8 lektioner PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

Illustrationer: Lea Hebsgaard Andersen

Liv og Fie er venner. Pludselig bliver Liv usynlig. Fie ser hende ikke. Findes Liv så ikke mere? Sådan begynder Rebecca Bach-Lauritsens og Lea Hebsgaard Andersens lille hverdagsdrama Underlig fisk, der handler om Liv, som er bedsteveninde med Fie. Men en dag begynder Flora i deres klasse, og pist væk er Fie, og Liv føler sig usynlig og alene. Men så er der jo Louis… Med udgangspunkt i fortællingen om Liv inviteres eleverne til at tænke over det at føle sig set eller overset, synlig eller usynlig, udenfor eller indenfor fællesskabet. Eleverne præsenteres også for den bibelske fortælling om den udstødte tolder Zakæus, der oplever, hvordan det at blive synlig for en anden bliver en helt ny begyndelse. Hver klasse får tilsendt en lille undre-æske med forskellige genstande, der kan bruges som afsæt i en indledende filosofisk samtale om det at føle sig overset/ synlig i et fællesskab. Derefter arbejder klassen med bogen Underlig fisk og den bibelske fortælling. Med Zakæus-fortællingen som inspiration skal eleverne afslutningsvis arbejde med skyggeteater. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Et oplæsningseksemplar af bogen Underlig fisk › Lærervejledning › Elevhæfter › Instruktionsvideo til skyggeteater › Undre-æske til filosofisk samtale › 2 pandelamper og blomsterpinde til brug i skyggeteatret.

10


HVAD ER SKYGGETEATER?

Skyggeteater er teater lavet med skygger. I dette forløb tegner og klipper eleverne figurer og viser en lille skyggeteaterforestilling, hvor de bruger lommelygter/pandelamper og en skyggekasse, der hurtigt og enkelt kan laves af forhåndenværende materialer.

11


Hvor der er vand, er der liv FAGOMRÅDE

Dansk, natur og teknik og kristendomskundskab KLASSETRIN

3. – 4. klasse OMFANG

5 – 6 lektioner PERIODE

Marts – maj 2023 TILMELDINGSFRIST

1. januar 2023

Vi følger vandets forunderlige vej fra havet til skyen til regnen, der falder på jorden, siver ned gennem jordlag og samles i underjordiske grundvandsmagasiner. Vandet, der suges ind i planternes rødder. Vandet, der trænger ind i de mindste klippesprækker. Vandet, der drikkes af alle levende væsner – ind igennem munden, ned gennem halsen og ud i alle kroppens celler. Når vi følger vandet, følger vi også menneskets forbundethed med verden – og den er da for vild! Vandet giver sammen med solens stråler og jordens muld næring til planter og træer, og som en del af dette forløb skal eleverne arbejde med både vand, frø og jord. De skal gå to veje i undersøgelsen af elementerne: dels skal de kigge på naturen og dels på, hvordan elementerne også i kristendommen er kilde til forundring, fortællinger og symbol-tænkning: Vandet er med i skabelsesberetningen, og frøet er med i lignelsen om sennepsfrøet.

Kirkebesøg og lydbilleder

Som en central del af forløbet skal eleverne på et kirkebesøg, hvor de skal lytte til to lydbilleder skabt af teaterfolkene bag teatret Carte Blanche. Det er poetiske og fortættede fortællinger, som eleverne lytter til i kirkerummet og efterfølgende reflekterer over sammen med en præst eller en ansat i skoletjenesten. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Lærervejledning › Elevhæfter › Adgang til hjemmeside med digitale ressourcer til undervisningen

ET LYDBILLEDE ER EN LYDFIL PÅ 7 – 15 MINUTTER

Lydbilledet inviterer den lyttende ind i et lydunivers bestående af fortællinger, guidninger, musik, sang og reallyde, der er mixet til et samlet lydværk. Lydbilledet kan sammenlignes med et kunstbillede, der også kan opleves, analyseres, diskuteres og inspirere til indlevelse, medtænkning og handling, men til forskel fra et kunstbillede, der sanses visuelt, sanses lydbilledet auditivt og inviterer til, at den lyttende danner egne indre billeder.

12

Illustrationer: Els Cools og Jens Bohr


MAN SIGER AT VAND ER LIVETS KILDE. FORDI INGENTING KAN LEVE UDEN VAND.

FORLØBET OG VERDENSMÅLENE

Det er oplagt at inddrage Verdensmål 6 om rent vand og sanitet samt Verdensmål 15 om livet på land i arbejdet med forløbet.

13


Storm og stille – om livet som en sejlads FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab KLASSETRIN

5. – 6. klasse OMFANG

4 – 5 lektioner + kirkebesøg PERIODE

Januar og februar 2023 TILMELDINGSFRIST

1. november 2022

Livet kan beskrives som en sejlads, hvor havet skifter mellem stille og storm, og nogle gange kan det være svært at øjne kysten og navigere sikkert i havn. I dette forløb skal eleverne arbejde med denne velkendte symbolik for livets omskiftelighed som et fællesmenneskeligt vilkår.

Lydbillede

I det indledende kirkebesøg bliver eleverne taget med på en dramatisk sejltur, når de skal høre et lydbillede skabt af teaterfolkene bag teatret Carte Blanche. Undervejs i besøget møder eleverne også fortællingen Stormen på søen og reflekterer over ordsprog, citater og filosofiske spørgsmål i en samtale med præsten eller en ansat i skoletjenesten. Hjemme i klassen arbejdes der videre med tematikken om livet som en sejlads med lydfiler, enkle dramaøvelser, fotos og kunstbilleder som eleverne bruger som inspiration til at digte en fortælling om en livssejllads. Forløbet afsluttes med at eleverne laver deres eget live-lydbillede om storm og stilhed. TILMELDTE LÆRER MODTAGER: › Lærervejledning › Adgang til hjemmeside med digitale ressourcer til undervisningen › Tilbud om kirkebesøg Illustration: Jeanette Thorup

14


ET LYDBILLEDE ER EN LYDFIL PÅ 7 – 15 MINUTTER Lydbilledet inviterer den lyttende ind i et lydunivers bestående af fortællinger, guidninger, musik, sang og reallyde, der er mixet til et samlet lydværk. Lydbilledet kan sammenlignes med et kunstbillede, der også kan opleves, analyseres, diskuteres og inspirere til indlevelse, medtænkning og handling, men til forskel fra et kunstbillede, der sanses visuelt, sanses lydbilledet auditivt og inviterer til, at den lyttende danner egne indre billeder.

Ludolf Bakhuizen1695, Christ in the Storm on the Sea of Galilee

15


På rejseog med Grundtvig Storm stille – om livet som en sejlads FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab KLASSETRIN

5. – 6. klasse OMFANG

7 – 8 lektioner PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

Få har som N.F.S. Grundtvig præget det danske samfunds forståelse af demokrati, skole og kirke. Grundtvig var af den opfattelse, at fællesskaber etableres og styrkes i skolen, i kirken og i samfundet. Han mente, at det folkelige knytter sig til vigtige samfundsinstanser som folkekirken, folketinget og folkeskolen. Alle tre organisationer har forstavelsen ‘folke’, hvilket understreger en vigtig pointe i Grundtvigs menneske- og samfundsanskuelser: Det folkelige er det, som binder os sammen trods vores forskelligheder.

Grundtvig-tegneserie

I forløbet møder eleverne Grundtvig gennem en ny tegneserie af Jan Solheim, hvor to børn finder en ældre mand på en bænk foran Aarhus Domkirke. Undervejs går det op for børnene, at manden er den præst og salmedigter, som kaldes Grundtvig. Sammen med børnene besøger Grundtvig tre steder, hvor han med sit liv og sin tænkning har sat betydningsfulde aftryk. Ved hjælp af medfølgende dialogkort samles der op på tegneseriens indhold. Formålet er, at eleverne får et elementært kendskab til Grundtvig og hans betydning for det samfund, som eleverne lever i.

En grundtvigsk arv

Et gennemgående element i projektet er at understøtte elevernes historiske bevidsthed. Det gøres bl.a. med forskellige genstande fra en grundtvigsk arv; en salmebog, en stemmeseddel og en fortælling fra nordisk mytologi. Afslutningsvis skal eleverne give Grundtvig noget tilbage, som karakteriserer deres liv og fællesskab med hinanden i nutidens samfund. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Lærervejledning › Klassesæt af tegneserien På rejse med Grundtvig › Dialogkort › Adgang til hjemmeside med digitale ressourcer til undervisningen › Grundtvig-kit med salmebog, stemmeseddel og fortælling

16

Illustration: Jan Solheim


Grundtvig for begyndere Podcast Podcast med Ingrid Ank (leder af GrundtvigAkademiet) og Marie Lysemose Støvring (udviklingskoordinator hos Grundtvigsk Forum), der her giver et lyn-indblik i Grundtvig og hans betydning for det danske samfund og dansk kultur. https://grundtvig.dk/grundtvig-paa-50-minutter/

17


ENE-STÅENDE FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab og dansk KLASSETRIN

5. – 6. klasse OMFANG

10 – 12 lektioner + kirkebesøg PERIODE

Kirkebesøgene afholdes i ugerne 43 – 47 TILMELDINGSFRIST

1. september 2022

Hvad betyder det at være enestående? Føles det godt at være enestående, eller er det noget, man helst vil undgå? Kan enestående betyde, at man står ene (og måske alene) udenfor fællesskabet? Har det noget at gøre med en særlig god præstation? Eller er man allerede enestående uanset? Sanselig oplevelse i kirkerummet

I dette forløb skal eleverne med sanserne, gennem filosofiske samtaler og i mødet med litteratur og billeder undersøge forskellige betydninger af det at være enestående. Inspireret af sensorisk teater og i samarbejde med scenekunstner Betina Birkjær er der tilrettelagt et helt særligt besøg i kirken. Her møder eleverne forskellige fortællinger og sanseoplevelser, der alle har med det enestående at gøre, og som kan være med til at åbne for filosofiske samtaler.

Novelle af Jesper Wung- Sung

Forfatter Jesper Wung- Sung har skrevet en novelle særligt til dette undervisningsforløb. I novellen Ottoseen bliver drengen Otto imponeret af den jævnaldrende Victors enestående og perfekte liv på de sociale medier. Otto opretter en falsk profil, hvor han fremstår som alt det, han ville ønske han var; stærk, populær, flot og klog. Men en dag spørger Victor, om de skal mødes – sådan i virkeligheden... Udover novellen arbejder eleverne også med salmevers, billeder og den bibelske fortælling om Peter, der så gerne ville være den bedste blandt Jesu disciple. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Lærervejledning › Tilbud om sansebesøg i kirken › Adgang til hjemmeside med ressourcer til undervisningen

Jesper Wung-Sung

18

forlø indeh bet ny no older vel Jespe le af Wung r -Sung


Foto: Ard Jongsma

VIDEO-INTERVIEWS TIL LÆRERE MED: › Teolog, forfatter og højskolelærer Christian Hjortkjær › Forfatter Jesper Wung-Sung › Professor, Ph.d. og forfatter Svend Brinkmann › Scenekunstner Betina Birkjær

Illustrationer: Ulla Bech-Bruun ENESTÅENDE: unik, mageløs, uhørt, uset, ekstraordinær, fænomenal, uforlignelig, sjælden, i en klasse for sig (ift. det meste andet af samme art).

ENESTÅENDE (ENE-STÅENDE): uden forbindelse m. andre (af samme art). Ene = enlig, isoleret.

19


(u)tilstrækkelig FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab og dansk KLASSETRIN

7. – 9. (10.) klasse OMFANG

10 – 12 lektioner + kirkebesøg PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

Kirkebesøg

20

Til undervisningsforløbet er knyttet et aktivt kirkebesøg, der er bygget op omkring 5 poster med aktiviteter, som eleverne skal samarbejde om i mindre grupper. Kirkebesøget bidrager væsentligt til det kristendomsfaglige indhold i forløbet, og det er også her eleverne oplever den lille udstilling med Gudrun Hasles kunst.

No prize for second best! Don’t try – Do! Be awesome, be fierce, be YOU! Ovenstående udsagn findes i forskellige varianter overalt: På væggen i det lokale fitnesscenter, som hashtags på Instagram og trykt på alt fra termokopper til underbukser. Hensigten med udsagnene er at motivere den, der ser på dem til at yde det bedste og være den bedste. Men hvad nu, hvis udsagnene i stedet bliver en evig påmindelse om, aldrig at være god nok og kun minder én om, at man aldrig vil kunne slå til?

Utilstrækkelig

Med afsæt i højskolelærer og teolog Christian Hjortkjærs bog Utilstrækkelig, religiøse- og skønlitterære tekster, lyrik og kunst skal eleverne arbejde med begreberne forbud, påbud og idealer. Hvordan kommer disse fx til udtryk i samfundet, i kunsten, i litteraturen og i religionerne?

Forumteater og kreativ skrivning

Praktiske øvelser inspireret af forumteater er en gennemgående metode i forløbet, og eleverne skal flere gange undervejs afprøve forskellige situationer på egen krop. Læreren introduceres grundigt til øvelserne på forløbets hjemmeside. Ligeledes følger elevhæftet LISTER LISTER LISTER eleverne tæt med oplæg til kreative skriveøvelser og reflektionsøvelser. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Lærervejledning › Klassesæt af elevhæftet LISTER… › Adgang til hjemmeside med ressourcer til undervisningen herunder små film, der introducerer forumteater-øvelserne › Eksamensoplæg til dansk og kristendomskundskab › Tilbud om kirkebesøg › Tilbud om lærerkursus m. Ditte Wiese


Lærerkursus med Ditte Wiese og SYMF TID

Torsdag den 29. sep. 2022 kl. 14 – 16.30 STED

Svendborg TILMELDINGSFRIST

1. september 2022

Når vi kender antallet af tilmeldte, skriver vi ud med info om kursussted.

Igen i år stiller vi skarpt på temaet utilstrækkelighed med forløbet (u)tilstrækkelig og med dette lærerkursus, hvor vi har inviteret forfatter Ditte Wiese til at tale ind i temaet. Ditte Wiese har markeret sig tydeligt med sine to romaner til unge, Provinspis og den prisvindende Og så drukner jeg.... og arbejder i øjeblikket på udgivelse af en roman om ensomhed og venskaber. Wiese tager de unge og ungelivet alvorligt, både i sin research, sine bøger og de mange foredrag og debatter hun har med dem. Det er vigtigt for hende både at vise de unge, at de ikke er alene i alt det, de står i, men også at give omverdenen et indblik i, råt for usødet, hvordan det er at være ung i et samfund, der konstant møder en med høje forventninger. Efter Ditte Wieses oplæg og dialog med kursusdeltagerne gennemgår skoletjenesten undervisningsforløbet (u)tilstrækkelig, hvor deltagerne afprøver flere af de undervisningsaktiviteter, der indgår i forløbet.

PROGRAM FOR EFTERMIDDAGEN 14.00 – 15.15 Oplæg og samtale med forfatter Ditte Wiese 15.15 – 15.30 Pause med kaffe og brød 15.30 – 16.30 Praktisk gennemgang af undervisningsforløbet (u)tilstrækkelig

Ditte Wiese

t kurse tis a er gr

21


Rejsende 4 poetiske lydvandringer Storm og –stille – om livet som en sejlads FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab og dansk KLASSETRIN

7. – 9. (10.) klasse OMFANG

4 lektioner + lydvandringer PERIODE

Hele året

Med sine pakkelister, souvenirs og udsøgte oplevelser er rejsen en helt særlig kategori. Den er indbegrebet af vores længsel efter eventyr, hvile, fest og forstyrrelser. Den danner os som mennesker, fordi vi på rejsen møder det fremmede i et andet lands mad, musik, sprog og hverdagsliv: ”Wauw, kan man virkelig leve sådan?!” Fra rejsen vender vi hjem med nye indtryk og måske også et nyt blik på vores eget liv. I forløbet skal eleverne på lydvandring med den fantastiske fynske poetryslammer Kim Linnet i ørene. De fire lydvandringer downloades gratis i en app, som afspilles på elevernes mobiltelefoner. Lydvandringerne planlægges i naturskønne områder efter lærerens eget valg. Der er indlagt små refleksionsopgaver på ruten, som åbner for en samtale om rejsens mere eksistentielle dimensioner.

TILMELDING

Løbende

TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Lærervejledning › Klassesæt af elevhæftet ’Turen går til…’ › App og koder til de 4 lydvandringer

”GÅ, GÅ, GÅ OG GÅ – JEG ER FODGÆNGER, SÅ ER JEG DA NOGET”

22


”VED UOVERENSSTEMMELSE MELLEM KORT OG LANDSKAB, FØLG DA LANDSKABET”.

4 LYDVANDRINGER AF CA. 10 MIN. VARIGHED HVER – I ALT CA. 60 MIN. INKL. GÅ- OG SAMTALETID: › Turistrejsen › Opdagelsesrejsen › Pilgrimsvandringen › Baghaven Den indtalte tekst er mættet med rim, rytmer og en perlerække af sproglige finurligheder, der giver stof ind i danskfaget. Religionsfagligt giver forløbet stof til to lektioners arbejde med bibelske tekster, hvor rejse og erkendelse er tæt kædet sammen. Illustrationer: Charlotte Hitzner

Kim Linnet har siden 2008 været professionel Poetry Slammer (Fynsmester 2022 og deltaget i DM fem gange) og næstformand i spoken-word foreningen PSFyn.dk. Han debuterede som forfatter i 2020. Arbejder til dagligt som efterskolelærer ved Ollerup Efterskole.

23


Under huden sorgen og savnet Storm og stille– en–ungdomsforestilling om livet som om endøden, sejlads FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab og dansk KLASSETRIN

8. – 10. klasse OMFANG

3 lektioner + teaterforestilling PERIODE

Uge 3, 2023 TILMELDINGDFRIST

15. august 2022

Foto: Per Morten Abrahamsen

24

Teater MÆRKVÆRK har skabt en forestilling, der handler om et dødsfald, og hvor vi følger tre venner, der får døden, sorgen og savnet tæt ind på livet, da deres fælles veninde Freja mister sin mor. Vi er med, da de tre venner diskuterer, hvordan de skal opføre sig overfor Freja, nu hvor hun har mistet. Vi er med i overvejelserne om, hvordan man opfører sig til en begravelse, og om hvor lang tid der egentlig skal gå, før hun er ovre sorgen og bliver sig selv igen. Og ud over at give et indblik i de unges liv kaster forestillingen lys over nogle af de situationer, som de voksne i de unges liv kommer i. Det gælder for eksempel læreren, der skal fortælle klassen om Frejas mors død, Albertes forældre, der selv har mistet en søn og Frejas fars nye kæreste, der kommer ind i familien og både skal være noget for faren og for Freja. I forestillingen kommer vi ind under huden på de unge og de voksne omkring dem og bliver klogere på, hvordan vi kan handle over for en elev, et familiemedlem eller en ven i sorg.


TID OG STED Vi har booket forestillingen til at spille i Svendborg, Faaborg, Ringe og Rudkøbing i uge 3. Vi lægger den endelige spilleplan efter tilmeldingsfristen.

TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Kort undervisningsmateriale til forestillingen

ddet u b l i t tis a r g er FØR OG EFTER FORESTILLINGEN SYMF tilbyder et kort undervisningsmateriale til forestillingen, der kan bruges i klassen til forberedelse og efterbearbejdelse af teateroplevelsen. Materialet sendes til læreren en måned inden klassen skal i teateret.

25


Tid til tanke – Filosofiske undersøgelser FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab

Tid til tanke er en netbaseret artikelbase med præsentation af forskellige kristendomsfaglige temaer. Hver artikel er sammensat af forskellige modaliteter, fx tekst, illustrationer, videoer, faktabokse og arbejdsspørgsmål.

KLASSETRIN

7. – 9. (10.) klasse OMFANG

2 – 3 lektioner pr. tema PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

ARTIKELBASEN INDEHOLDER FØLGENDE TEMAER: FRIHED

HÅB

TILGIVELSE

HUMOR

UNIVERSET

FJENDSKAB

TRO

LYKKE

KÆRLIGHED

I hver artikel præsenteres forskellige vinkler og perspektiver på temaet, som efterfølgende bringes i spil, når eleverne mere filosofisk skal undersøge temaet. Tid til tanke lægger op til at arbejde filosofisk, hvilket betyder, at det er elevernes egne tanker, som er i centrum. Hvad betyder håb for vores liv? Er fjendskab uundgåeligt – eller måske snarere nødvendigt? Bestemmer vi selv, om vi vil være lykkelige? SYMF

Til hver artikel følger en metodisk vejledning, som beskriver, hvordan man gennem filosofiske øvelser og samtaler kan arbejde med artiklen og temaet. Herved bringes forskellige perspektiver og forståelser frem, og eleverne opdager, at temaerne ofte optræder i deres eget liv, at de er meget komplekse, og at forskellige mennesker gør sig forskellige tanker. TILMELDTE LÆRERE MODTAGER: › Adgang til hjemmeside med materiale til forløbene

26


EsbjergEvangeliet – udstilling på din skole FAGOMRÅDE

Kristendomskundskab, dansk og billedkunst KLASSETRIN

Alle klassetrin OMFANG

Valgfrit

PERIODE

Hele året

TILMELDING

Løbende

Få EsbjergEvangeliet udstillet på din skole i en uge og arbejd med differentierede opgaver på hjemmesiden. Skoletjenesten stiller op og tilbyder i den forbindelse et kort lærerkursus for de lærere, der skal arbejde med kunstværket. Kurset varer 2 lektioner og lærere får her en præsentation af kunstværket, af forskellige didaktiske greb i arbejdet med kunstværket sammen med elever på forskellige klassetrin samt en præsentation af hjemmesiden med tilhørende opgaver. Herefter står lærerene selv for undervisning af egne klasser. EsbjergEvangeliet er til låns i en uge

for a klass lle etrin

OBS: Ved tilmelding

skal du skrive, hvilken uge du ønsker at booke udstillingen.

PLADSKRAV: Billedtæppet fylder 20 meter i længden og 2 meter i højden og kan stilles op i et større lokale, fx i fællesrum, gymnastiksal eller skolebibliotek. Det opstilles på aluminiumsstativer og kræver ikke fri vægplads. Billedtæppet skal stå beskyttet for fx boldspil.

Foto: Poul Madsen

27


Fø Fa c e l g o s på få r b o o k . H d e nyt u senes r om v te akti o vite res ter

SYMF

E ST E TJEN E L O S SK N RKEN I K DTFY E G MI FOLK O YD PÅ S J 15 SEVE N E EG RG DBO N E V S 5700 F.DK SYM . W WW

28