__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

UDVIKLET AF SYMF ● FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTEN PÅ SYD- OG MIDTFYN

Årskatalog 2020-21 ETIK ● LYRIK ● EVENTYR ● SANSNING ● EFTERTANKE ●

D AAR KEG R E I E K MED PÅ SOM ET ET

IKFO

RLØ

B TIL

. KLA 7. – 10

SSE

1

VANDRING ● RYTME ● SPOR ● MOD ●

NES E TJ E KO L YN NS S STF IRKE - OG VE KEK ORD FOL PÅ N

TE


Om SYMF SYMF er din lokale folkekirkelige skoletjeneste. Vi dækker alle skoler i Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner. Vi kalder os Folkekirkens Skoletjeneste på Syd- og Midtfyn – til dagligt bare SYMF. SYMF står for SYd- og MidtFyn. De folkekirkelige skoletjenester er et GRATIS tilbud om faglighed, inspiration og kulturelle oplevelser på skolens præmisser. Forløbene tager afsæt i Fælles Mål for folkeskolen, og ofte er der tilknyttet et kulturelt tilbud, fx en koncert, en workshop, en kunstudstilling eller et kirkebesøg. Malene Agerholm Lærer og pædagogisk medarbejder

Projekterne er udarbejdet af religionspædagogiske fagfolk – lærere, teologer m.fl. – der holder sig opdateret på didaktik, samfund og teologi. Til enkelte af vores projekter hører også gratis lærerkurser med faglig inspiration til undervisere i faget. Vi er finansieret af menighedsrådene i Svendborg, Faaborg, Midtfyn og Langeland/Ærø provstier. Det betyder, at alle vores tilbud er gratis at benytte for skolerne i disse 4 provstier. Vores bestyrelse består af folk fra skoleverdenen og folk fra det folkekirkelige bagland – dvs. lokale lærere og præster. Du kan læse mere om vores formål og vedtægter på www.symf.dk

Karin Larsen Sognepræst og teologisk medarbejder

ING D L E k TILM .symf.d www

GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: JEANETTETHORUP.DK

Kirkebesøget – et læringsrum med mange muligheder Vores projekter lægger ind i mellem op til et besøg i den lokale folkekirke, som er en oplagt samarbejdspartner i Den Åbne Skole. I kirken findes kristendomsfaglige ressourcer, viden og kompetencer inden for musik, fortællinger, historie, filosofi m.v., der giver eleverne viden om og indblik i vores kulturarv, traditioner og ritualer i forbindelse med højtider og overgange i livet. Kirkebesøget har et fagligt sigte – ikke et forkyndende sigte – med plads til eftertanke, forskelligheder og kritisk refleksion. VI L ÆGGER VÆGT PÅ AT ALLE VORES PROJEKTER ER: af høj faglig kvalitet og lever fuldt op til folkeskolens Fællesmål tilrettelagt efter folkeskolens præmisser gratis at benytte for skolerne i vores område tværfaglige og inddrager skolens øvrige fag på forskellig vis mulige at deltage i for alle – uanset religiøs- eller kulturel baggrund.

> > > > >


Indhold TO GODE LÆRERKURSER: Filosofi med børn – Religionslærernes Dag Lærerkursus med Kim Fupz Aakeson

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

4

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

6

INDSKOLING (1. – 3. KLASSE) Hey – vi bygger! > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 7 Hvor finder man ro? (Fastelavns-sanse-vandring) Sorg og livsmod – når de mindste mister >

> > > > > > > > > > > > > > > > >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > >

EsbjergEvangeliet for de mindste - Fortælletime

> > > > > > > > > > > > > > > > >

8

10 11

MIDT IMELLEM (3. – 4. KLASSE) Men størst af alt

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

12

MELLEMTRIN (4. – 6. KLASSE) Abraham og Isak – og hvad så?

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

13

Spor efter et liv

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

14

Snedronningen

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

16

EsbjergEvangeliet for alle

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

18

OVERBYGNING (7. – 9. KLASSE) EsbjergEvangeliet for de store (workshop) > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > 19 Går det hele ad helvede til?

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

20

Med Kierkegaard på SoMe >

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

21

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

22

At skrive på stjernesprog

Bagkatalog (så længe lager haves)

> > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >

24

3


Filosofi med børn Normalt koster det 995 kr. at deltage i Religionslærernes Dag, men i år er det GRATIS at deltage for lærere på Syd- og Midtfyn ved tilmelding gennem SYMF. Der er et begrænset antal billetter til temadagen. TILMELDINGSFRIST 15. august 2020 TILMELDING www.symf.dk

4

Tag med SYMF til Religionslærernes Dag 2020

KU RS ET ER G R AT IS

Over de seneste 10 – 15 år er der i stigende grad kommet fokus på fænomenet filosofi med børn i regi af folkeskolen – ikke blot i religionsundervisningen men også arbejdet med litteratur og i relation til hele klimaproblematikken. Specifikt i religionsundervisningen slog en mere filosoferende tilgang til den religionsfaglige behandling af stoffet allerede formelt igennem med revisionen af faghæftet til skoleloven i 1993. Her blev den livsfilosofiske tilgang gjort til omdrejningspunkt for undervisningen, men den havde sin forløber i den såkaldte livsspørgsmålsundervisning, der op gennem ’80-erne via inspiration fra Sverige var blevet eksperimenteret med. Siden er der dog sket meget inden for området at filosofere med børn og forskellige traditioner har etableret sig i landskabet. Det er denne vifte af tilgange og konkrete eksempler Religionslærernes Dag præsenterer forskellige bud på.


Religionslærernes Dag FILOSOFI MED BØRN

Tirsdag d. 1. september Syddansk Universitet – Odense – Auditorium O100

PROGRAM 09:30 – Morgenkaffe m. brød 10:00 – Velkomst v. John Rydahl, Religionslærerforeningen 10:05 – Hvad er filosofi med børn? Muligheder og udfordringer v. lektor Caroline Schaffalitzky (SDU) 10:40 – Spørgsmål 10:50 – Undervisning som et rum for undren v. cand.pæd.fil. Louise Nabe-Nielsen (Rum for undren) 11:20 – Spørgsmål 11:30 – Kaffepause 11:50 – Workshops 1 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 12:30 – Frokost og udstilling 13:30 – Præsentation af den tyske filosof Ekkehardt Martens’ tilgange til filosofi med børn v. lektorerne Inger Toftgaard Barrett og Marlene Printz Jellesen (UCN) 14:00 – Spørgsmål 14:10 – Workshops 2 om filosofi med børn i praksis v. Syddansk Universitet, Filosofipatruljen, Rum for undren og Religionslærerforeningen. 14:50 – Kaffepause 15:10 – Filosofi med børn vs. traditionel tilgang i religionsundervisningen v. post.doc Søren Sindberg Jensen (SDU) 15:45 – Spørgsmål 15:55 – Farvel og tak v. John Rydahl

5


Lærerkursus med Kim Fupz Aakeson og SYMF TID Tirsdag den 8. september 2020 kl. 14.00 – 16.30 STED Sognegården ved Sankt Jørgens Kirke, Brydegårdsvej 15, Svendborg TILMELDINGSFRIST 1. september 2020 TILMELDING www.symf.dk

I dette skoleår inddrager vi tre af Kim Fupz Aakesons nyere billedbøger i tre af vores projekter til hhv. indskolingen og mellemtrinnet: 1. – 2. klasse – Det hus Jack (og Melissa) byggede 3. – 4. klasse – Men størst af alt 5. – 6. klasse – Abraham og Isak – og hvad videre hændte Vi har inviteret forfatter Kim Fupz Aakeson til at fortælle om sit forfatterskab og om sine tre billedbøger, der alle tager afsæt i bibelske fortællinger, men med den helt særlige ’Fupzske’ meddigtning. Hvad er det, der er så interessant ved disse gamle bibelfortællinger, at Fupz skriver moderne børnelitteratur med afsæt i dem? Og hvilke refleksioner har forfatteren gjort sig undervejs? Det bliver med garanti en eftermiddag i godt og fornøjeligt selskab med én af dansk børnelitteraturs helt store navne.

PROGRAM

Kaffe og brød fra kl. 13.30. 14.00 – Oplæg ved forfatter Kim Fupz Aakeson 15.20 – Kort pause 15.30 – SYMF præsenterer de tre projekter, der inddrager Fupz’ tre billedbøger 16.30 – Farvel og tak for i dag

Kim Fupz Aakeson Forfatter Foto: Robin Skjoldborg, 2018

6

KU RS ET G R AT E R IS


Hey – vi bygger! FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk

Det meste ligger øde. Meget er i stykker. De voksne er væk. Der er en dreng, der hedder Jack. Der er også en pige. Jack finder en hammer. Pigen finder en sav. Hun hedder Melissa. De bliver enige om at bygge noget. Et hus.

KLASSETRIN 1. – 3. klasse

I billedbogen Det hus Jack (og Melissa) byggede møder vi en verden, der er gået helt i stykker. Det virker håbløst indtil den dag Jack møder Melissa og de beslutter sig for at bygge et hus sammen.

OMFANG 6 – 8 lektioner

En dag begynder det at regne og regne og vandet stiger… Heldigvis viser det sig, at det hus, Jack og Melissa har bygget, mere er en slag båd.

PERIODE Hele året

Det hus Jack (og Melissa) byggede er skrevet af Kim Fupz Aakeson og illustreret af Lilian Brøgger. Historien handler om venskab, om at have brug for andre, og om at finde håb når alt håb synes at være ude. I historien om Jack og Melissa er der samtidig referencer til de bibelske fortællinger om skabelsen og Noas Ark.

TILMELDING Løbende

I projektet skal eleverne arbejde med billedanalyse og finde frem til, hvad det er for egenskaber Jack og Melissa har, som gør, at de er gode til at arbejde sammen om at genopbygge verden. Eleverne skal finde fællestræk i de bibelske fortællinger og i historien om Jack og Melissa, og de skal to og to lave deres egne (folde)huse med figurer, ting og egenskaber, der er godt at have med sig i mødet med verden. I projektet tilbydes klassen også et besøg i den lokale kirke, hvor eleverne hører om, hvorfor kirken på samme tid er et hus OG et skib, om hvorfor der i mange kirker hænger et modelskib i loftet, og hvad ankeret mon betyder i kristendommen. Måske får de noget med sig hjem til deres huse? TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: Lærervejledning Et oplæsningseksemplar af billedbogen Det hus Jack (og Melissa) byggede Materiale og instruktion til foldehuse Tilbud om kirkebesøg Tilbud om gratis lærerkursus med Kim Fupz Aakeson (læs mere på s. 6)

> > > > >

Illustration: Lilian Brøgger

7


Hvor finder man ro?

KLASSETRIN 1. – 3. klasse OMFANG 5 – 7 lektioner PERIODE Januar – februar, 2021 TILMELDING 1. november, 2020

– et projekt om fastelavn og faste og om hvordan man finder ro i dag. FASTELAVN ER MIT NAVN! De fleste forbinder fastelavn med udklædning, tøndeslagning, fastelavnsboller, sjov og ballade. Men hvad færre tænker på er, at fastelavnsfesten oprindeligt var indledningen på en 40 dage lang faste, der handlede om indadvendthed, afsavn, eftertanke og stilhed. Projektet giver eleverne kendskab til traditionerne omkring fastelavnsfesten: Hvorfor opstod den, og hvilken betydning havde den dengang og i dag? Med udgangspunkt i gamle traditioner undersøger eleverne, hvad forskellige mennesker gør for at finde ro i dag. Hvad gør ro og stilhed ved mennesket, og hvad er eftertanke egentlig for noget? Fastelavns-sanse-vandring Tilmeldte klasser inviteres på en sansevandring i en af de lokale kirker. Inspireret af teaterformen sensorisk teater bevæger eleverne sig gennem: flæskedagene, hvide tirsdag, aske onsdag, 40 fastedage for til sidst at være fremme ved påsken. Hele vandringen veksler mellem aktivitet og ro!

TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER:

de lokale kirker

e

FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk Historie

> Lærervejledning og arbejdshæfter til eleverne > Tilbud om en fastelavns-sanse-vandring i en af

d u f t e

s m a g e

Fastela

8

t e t y l

vns-san

m

æ

e s

r

k

n a v


dring 9


Sorg og livsmod > Når de mindste mister FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Trivselsfag KLASSETRIN 1. – 3. klasse OMFANG 8 – 10 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende

Projektet Sorg og livsmod – når de mindste mister har til hensigt at klæde eleverne på til at forstå andre børn i sorg og give dem handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. Sorg har mange udtryk og bringer ofte mange forskellige følelser med sig som fx nedtrykthed, ensomhed, savn, vrede, dårlig samvittighed. Med afsæt i to små nyproducerede fabel-tegnefilm Maja har mistet sin far og Da Williams far og mor blev skilt sættes der i børneøjenhøjde fokus på sorgen og hvordan den kan se ud, og på hvordan den kan håndteres af omgivelserne og af den sorgramte selv. Projektets udgangspunkt er ikke at tage hånd om nogen, der har mistet, men derimod at forberede og give eleverne redskaber til at handle, hvis én i klassen, eller andre omkring dem, oplever at være i sorg. Projektet er således ikke et led i en egentlig sorgbearbejdelse, hvis en elev lige har oplevet tab. I løbet af projektet inviteres klassen på besøg i den lokale kirke, hvor eleverne med fortælling, samtale og en vandring på kirkegården arbejder med begreberne sorg, håb og trøst.   TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: > Lærervejledning > Plakat og vendespil til klassen > Adgang til hjemmeside med film mm. > Tilbud om kirkebesøg og kirkegårdsvandring

10


EsbjergEvangeliet > For de mindste FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Fortælling KLASSETRIN 1. – 3. klasse OMFANG 2 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende PLADSKRAV: Udsnittet fylder 6 meter i længden og 2 meter i højden og kan stilles op i et almindeligt klasseværelse. Vi stiller op og piller det ned samme dag.

Foto: Poul Madsen

FORTÆLLETIME MED SKOLETJENESTEN Karin og Malene fra skoletjenesten SYMF fortæller historier fra Det Gamle Testamente: > Adam og Eva > Kain og Abel > Jakob og Esau Og så vi ser på, hvordan billedkunstner Erik Hagens har fortalt historierne i sit kunstværk EsbjergEvangeliet. Vi kommer forbi din skole med et mindre udsnit af Erik Hagens kunstværk. Vi stiller op, fortæller bibelfortællingerne for eleverne og ser på udsnittet af kunstværket sammen. Hvad kan eleverne genkende fra fortællingerne, og hvad er noget Erik Hagens har digtet til? I EsbjergEvangeliet møder man nemlig Kain siddende på en Massey Ferguson traktor, Eva har fået krykker og Jakobsstigen er noget ramponeret. Vi skal kigge på kunst, tale om symbolers betydning og filosofere over mulige tolkninger og historiernes budskaber sat i forhold til kunstneres budskab.

11


Men størst af alt FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk KLASSETRIN 3. – 4. klasse OMFANG 6 – 8 lektioner

Gud har skabt hele Jorden på sølle syv dage: bjergene, havene, alle dyrene. Og Gud har skabt mennesket. Fanden har kun lavet småting: tidsler, hvepse, slagregn og hagl – og han er misundelig på Gud. Især over det med menneskene – fandens misundelig. Men Fandens Oldemor har en god ide … Med udgangspunkt i Kim Fupz Aakesons alternative skabelsesberetning handler dette projekt om Himmel og Helvede – og det midt imellem. I forløbet arbejdes der kristendomsfagligt med billedbogens referencer til den bibelske skabelsesberetning og Kærlighedens Højsang. Danskfagligt arbejdes der med samspillet mellem bogens billeder og ord. Som en del af forløbet tilbydes et besøg i den lokale kirke.

PERIODE Januar 2021 og frem

Projektet udvikles i løbet af efteråret og er klart til brug fra januar 2021.  

TILMELDING Løbende

> Lærervejledning med elevopgaver > Et oplæsningseksemplar af Men størst af alt > Tilbud om gratis lærerkursus med Kim Fupz Aakeson

TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER:

(læs mere på s. 6)

> Tilbud om besøg i den lokale kirke

Illustration af Cato Thau-Jensen fra bogen “MEN STØRST AF ALT”

12


Abraham og Isak – og hvad så? – Hvad har du gang i, far!?’ Hvad siger man til sin søn, når man lige har prøvet at ofre ham til Gud? Hvad siger man til Gud? Og hvad siger man til konen derhjemme?

FAGOMRÅDE Kristendomskundskab

En fortælling – mange tolkninger Historien om Abraham og Isak er en helt og aldeles uforståelig og uforklarlig fortælling fra Det Gamle Testamente, hvor Gud tester Abrahams autoritetstro, men i sidste øjeblik ændrer sin beslutning.

KLASSETRIN 5. – 6. klasse OMFANG 8 – 10 lektioner

Med afsæt i Kim Fupz Aakesons videredigtning Abraham og Isak – og hvad videre hændte skal eleverne arbejde med spørgsmål, som den bibelske fortælling kan have efterladt hos læseren.

PERIODE Hele året

Endvidere skal eleverne arbejde med fortællingen, som den står i Bibelen og i Koranen samt med Abraham-skikkelsen, der er fælles for de tre monoteistiske religioner: Jødedom, kristendom og islam.

TILMELDING Løbende

Afslutningsvis skal eleverne filosofere over temaerne: Lydighed, tillid, tro, tvivl, rigtigt og forkert.   TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: > Et oplæsningseksemplar af Abraham og Isak – og hvad videre hændte > Lærervejledning med elevopgaver > Billedkort til klassen > Tilbud om gratis lærerkursus med Kim Fupz Aakeson

n: ti o ra

N AG DE T I RS D M B E R TE ERE 8. S E P L ÆS M . 0 2 20 E6 PÅ S I D

ssen arcu

US

M tt e Me

KU RS

Illu st

R L ÆRE

13


Spor efter et liv FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk KLASSETRIN 4. – 6. klasse OMFANG 4 – 10 lektioner PERIODE Uge 35 – 41, 2020 TILMELDING 10. august, 2020

Et projekt om begravelsesritualer og kirkegården, om døden, tabet og sorgen, og hvordan man kan sætter ord på det. Vi starter med et besøg i en kirke og på en kirkegård. I kirken vil der stå en tom, åben kiste, så man kan se, hvordan sådan en ser ud, og præsten vil fortælle om Folkekirkens begravelsesritual og præstens arbejde når nogen dør. På kirkegården skal eleverne på en vandring og se på gravsteder. Hvad fortæller et gravsted om den, der ligger begravet? Herefter skal eleverne lege arkæologer og detektiver og grave efter spor fra fire forskellige livsfortællinger. Disse spor indgår efterfølgende i en skriveopgave, når eleverne er tilbage i klassen. Eleverne kommer også til at arbejde med tre forskellige typer tekster: Gravstensindskriften, dødsannoncen og nekrologen, der alle sætter ord på livet og døden. Danskfaget kan yderligere inddrages med Rebecca Bach Lauritsens korte roman Ellens ark, om pigen Ellen, der mister sin lillebror ved en ulykke i hjemmet. Romanen kan læses fælles i klassen og i materialet findes forslag til enkle arbejdsopgaver til bogen, som sender eleverne ud på endnu en detektivopgave: at finde og udfylde tekstens tomme pladser og se på de sproglige greb forfatteren benytter til at fortælle om Ellens og familiens sorg. Andre begravelsesskikke i Danmark er et tredje element man kan vælge at inddrage i projektet. I materialet findes en fagtekst til eleverne og interviews af trosrepræsentanter fra andre trossamfund i Danmark. Kirkebesøget og kirkegårdsvandringen afvikles i ugerne 35 – 41 Tid og sted for besøget: Besøgene afvikles primært på mandage, da kirkerne som oftest er ledige her og ikke benyttes til andre kirkelige handlinger. Vi lægger planen for besøgene lige efter tilmeldingsfristen den 10. august. Herefter får du at vide, hvilken kirke og hvilket tidspunkt du og din klasse har fået tildelt. Du kan i din tilmelding skrive dine ønsker for dato. TILMELDTE L ÆRERE/KLASSER MODTAGER:

Forside “Ellens Ark”: Julie Nord

14

> Kirkebesøg og kirkegårdsvandring med aktiviteter > Undervisningsvejledning med elevopgaver > Et oplæsningseksemplar af Ellens ark


g

n ejledni

Lærerv

Spor efter ... v i l t e

døden, en, om kegård et. og kir d r å e p l a ord sritu sætte avelse n kan m begr dan ma jekt o g hvor o Et pro , n e g og sor tabet 1

15


Snedronningen FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk Billedkunst KLASSETRIN 4. – 6. klasse OMFANG 10 – 12 lektioner PERIODE Fra 1. oktober 2020 og frem TILMELDING 1. september, 2020

Klassikerlæsning med H.C. Andersen om det gode og det onde, kærlighed og venskab Se så! Nu skal I høre en fortælling om ondskaben og godheden i verden, varmen og kulden i hjerterne. Snedronningen er klassikerlæsning med H. C. Andersen, hvor alvor, kærlighed og fantasi smelter sammen i en fortælling med stor livsvisdom. Det giver gode muligheder for samtaler om det gode og det onde og om at gå efter det vigtige i livet. Eleverne skal læse en forkortet udgave af fortællingen om Kay og Gerda. Materialet indeholder danskfaglige forslag til fokuspunkter og samtaler i forlængelse af læsningen i klassen. Kristendomsfagligt er der fokus på det onde og det gode i verden og på de livsfilosofiske aspekter af, hvordan fx Gerda handler i mødet med det onde.   Eleverne skal arbejde med at genskabe scener fra eventyret i miniuniverser. De vil komme til at arbejde med at visualisere og rumliggøre følelser, stemninger og budskaber fra teksten med scenografiske virkemidler; objekter, materialer, farver og former. Scenograf og installationskunstner Luise Midtgaard inviterer elever og lærere ind i denne kreative proces ved at inspirere og guide gennem en undervisningsvideo. Tilmeldte klasser modtager en materialekasse – et start-kit – fra skoletjenesten til brug i arbejdet med elevernes egne installationer. TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: H. C. Andersens eventyr Snedronningen i forkortet udgave Lærervejledning Undervisningsvideo med scenograf og installationskunstner Luise Midtgaard Materialekasse / Start-kit

> > > >

LUISE MIDTGAARD er scenograf og installationskunstner og har gennem de seneste 12 år specialiseret sig i at skabe installationsoplevelser og scenografi til museer, teater og projekter i det offentlige rum. Hun skaber både små og store rum i alt fra miniatureuniverser til omfattende installationer. Mange af Luise Midtgaards projekter har børn som primær målgruppe.

16


17


EsbjergEvangeliet > For alle I år tilbyder vi tre forskellige forløb med afsæt i en udstilling af Erik Hagens EsbjergEvangeliet. FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk Billedkunst

FOR DE MINDSTE: Se side 11 FOR ALLE: Se herunder FOR DE STORE: Se side 19

KLASSETRIN 1. – 9. klasse

Lån EsbjergEvangeliet i en uge Få EsbjergEvangeliet udstillet på din skole i en uge og arbejd med differentierede opgaver på hjemmesiden.

PERIODE Hele året TILMELDING 1. september, 2020

PLADSKRAV: Billedtæppet fylder 20 meter i længden og 2 meter i højden og skal opstilles i et større lokale. Det kan deles i 4 så der kan tages hensyn til brandudgange. Det opstilles på aluminiumsstativer og kræver ikke vægplads. Billedtæppet skal stå beskyttet for fx boldspil men kan godt stå udstillet i eksempelvis fællesrum og PLC.

18

Skoletjenesten stiller op og tilbyder i den forbindelse et kort lærerkursus for de lærere, der skal arbejde med forløbet. Kurset varer 2 lektioner og lærere får her en præsentation af kunstværket, af forskellige didaktiske greb i arbejdet med kunstværket sammen med elever på forskellige klassetrin samt en præsentation af hjemmesiden med tilhørende opgaver. Herefter står lærerne selv for undervisning af egne klasser.

Foto: Poul Madsen

OMFANG Valgfrit


EsbjergEvangeliet > For de store FAGOMRÅDE Kristendomskundskab KLASSETRIN 8. – 9. klasse OMFANG 3 – 4 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende

Kreativ workshop med skoletjenesten EsbjergEvangeliet udstilles og skoletjenesten fortæller om kunstværket med særlig fokus på kristne grundbegreber som skyld, tilgivelse, tro, tvivl, barmhjertighed, næstekærlighed, synd og offer. Hvordan har kunstneren Erik Hagens forholdt sig til begreberne og fremstillet disse? Og hvilket tilværelsessyn hos kunstneren udtrykker det? Herefter skal eleverne arbejde med genstands-tableauer, hvor de udvælger et kristent grundbegreb, som de vil forme som et tableau af forskellige materialer og genstande. Tableauerne kan herefter fotograferes så produktet kan udstilles i en fotoserie på skolen og / eller opgives som kreativt produkt til eksamen. Skoletjenesten står for undervisningen og medbringer alle materialer til genstandstableauerne.

PLADSKRAV: Billedtæppet fylder 20 meter i længden og 2 meter i højden og kan stilles op i et større lokale. Vi kan tilbyde at stille op og pille ned samme dag, hvis andre klasser på skolen ikke skal arbejde med et af forløbene. Vi opfordrer dog til, at man koordinerer med øvrige teams på skolen, så flere klassetrin lægger forløbene i samme udstillingsperiode. Foto: Poul Madsen

19


Går det hele af helvede til? > Om frygt og håb FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk KLASSETRIN 7. – 9. klasse OMFANG 15 – 17 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende

Går det hele ad helvede til? Er der overhovedet nogen, der tør håbe på noget? Eller går det ligefrem bedre end nogensinde før? Projektet er både dansk- og kristendomsfagligt og inviterer til en refleksion over frygten og håbets betydning for den måde, mennesker lever deres liv på. Derfor går begrebsparret frygt og håb hånd i hånd i projektet, hvor eleverne skal arbejde med såvel dystopier og utopier som forestillinger om paradis og helvede i kristendom og islam – fortællinger, der siger noget om, hvad mennesker har frygtet og håbet før og nu. UEGNET – novelle af Kenneth Bøgh Andersen Eleverne introduceres til den dystopiske genre med en novelle skrevet til projektet af Kenneth Bøgh Andersen. Novellen baserer sig på romanen “De Hvide Mænd” og skildrer et samfund præget af kontrol og præstationspres. EGNET? – brætspil til klassen Universet i novellen udfoldes yderligere i et nyproduceret brætspil, hvor eleverne bliver udsat for forskellige etiske dilemmaer, og hvor de skal forsøge at balancere deres egen overlevelse med hensynet til andre mennesker. Digitalt bibliotek og kreativt produkt På projektets hjemmeside findes et digitalt bibliotek med eksempler og uddrag fra klassiske og moderne dystopier og utopier, tekster fra Bibelen og Koranen samt videointerviews med præster og imamer, der fortæller om helvedes- og paradisforestillinger i hhv. kristendommen og islam. I hver af projektets faser indsamler eleverne materiale til et endeligt produkt, hvor de skal give deres egne tanker om frygt og håb et kreativt udtryk. TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: > Lærervejledning > Novellehæfte i klassesæt > Brætspil til klassen > Adgang til hjemmeside m. digitalt bibliotek > Tilbud om kirkebesøg

20


Med Kierkegaard på SoMe Et etikforløb om Kierkegaard & digital dannelse

FAGOMRÅDE Kristendomskundskab

Ved dine elever, hvor stor indflydelse de har på deres egen og hinandens digitale fortællinger?

KLASSETRIN 7. – 9. klasse

Med Kierkegaard på SoMe er et kristendomsfagligt projekt med fokus på etik og digital dannelse. Eleverne lærer om Kierkegaards eksistensfilosofi bl.a. ved læsning af Niels Rolands tegneserie På kant med Kierkegaard fra 2013. Med 4 micro-noveller fra SMSnovellesamlingen Mennesket er en ø og med eksempler fra unges liv på de sociale medier perspektiveres og eksemplificeres Søren Kierkegaards 4 personlighedstyper: spidsborgeren, æstetikeren, etikeren og den religiøse. Kan Kierkegaards tanker om frihed og ansvar bruges som en etisk guideline for de unges digitale dannelse og i deres færden på de sociale medier i dag? Det får eleverne mulighed for at undersøge og diskutere i dette projekt.

OMFANG 10 – 12 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende

TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER:

> Lærervejledning med kopisider til eleverne > Klassesæt af Niels Rolands tegneserie På kant med Kierkegaard

ET ETIKFORLØB TIL 7. – 10. KLASSE

F O L K E K I R K E N S S KO L E TJ E N E S T E PÅ N O R D - O G V E S T F Y N

1

Illustration: Niels Roland

MED KIERKEGAARD PÅ SoMe

21


At skrive på stjernesprog FAGOMRÅDE Kristendomskundskab Dansk KLASSETRIN 7. – 9. klasse OMFANG 15 – 17 lektioner PERIODE Hele året TILMELDING Løbende

Om skabelse og det, der ligner Lyrik og skabelsesberetninger, unge og identitet. Det er nøgleordene i dette projekt, hvor vi tager moderne digtere i hånden og drager ud på en rejse – et feltstudie i skabelsesbegrebet. Vi undersøger to bibelske skabelsesberetninger og den naturvidenskabelige forklaring på universets opståen, vi stiller spørgsmål, samler på ord og skriver på stjernesprog. Det gør vi i samarbejde med Kristian UFO Humaidan, anerkendt dansk rapper og tekstforfatter, der i de seneste år har afholdt flere skriveworkshops for unge. Kristian vil motivere og guide eleverne igennem et videoinstrueret skriveforløb i fem faser, der er produceret særligt til dette projekt. Skriveforløbet skal lede eleverne på sporet af ord og sprog, der kan indsamle og koncentrere det meningsfulde i deres eget liv, gennem en poetisk spejling af deres omverden.   I projektet får eleverne afsættet til at arbejde med begrebet skabelse både kristendomsfagligt og eksistentielt samt danskfagligt og æstetisk. Filosofisk samtale Til projektet har vi udviklet et sæt samtalekort med 26 spørgsmål som oplæg til en filosofisk samtale i klassen. I kan inviterer flere ind i samtalen, fx jeres lokale præst, en naturvidenskabsperson, en filosof eller andre, der kunne have noget at mene om eksistens og tilværelsessyn. TILMELDTE L ÆRERE MODTAGER: Lærervejledning Elevhæfter med opgaver, artikler og inspirationsmateriale Adgang til hjemmeside med film og billeder Et sæt samtalekort

> > > >

Kristian UFO Humaidan

22


”Ele ve virke rnes udb over y l rask ig godt. tte var e J e t fik s g va ove både krevet så r at alle r e fagli fi gt st ne teks lever æ t er rk svag e ele e og fag – ligt ver.” Mar ian

godt gerede eoerne. n u f t De nsvid truktio ærende, s n i d v me til at ar nær UFO v eret og god d en mul velfor le. Fedt me iver. formid nel sangskr e! ern sio profes nde for elev e r Inspire rer på

ne S am r Åby s, lærer på Frisk ole

Øste

sen, læ Uffe Ip fterskolen e Musik le i Humb

”De har fået en super tilgang til lyrik ved selv at skabe. Det vil de klart kunne trække på, når de en anden gang skal læse lyrik.” Anja Dam Thomas, lærer på Issøskolen, Stenstrup

23


K

LYDSPOR

Fortælling og fortolkning

Bagkatalog RKE

MELLEMTRIN

KI KALE O L På www.symf.dk kan du finde projekter fra N iske I DI ometr

INDS

kab

NER

R IO D

E

NG d måne

KO L I N

N G Etidligere

e

ilke g n serat bestille. ? Hvmulige år, som stadig nker rda irkebæ g hvo g

en k en o der o de på kegård mbolbille der sid på kir s sy er kan i kirken og der kirken s m u en ety nde mang vad b an I fi H VO R g figurer k nten ud? H i spil i irken? de i k tikken sle ro efo tema u forme en på døb er et skib in ge ma ekroner, p n r ds e ri re d n b k om e, at e lys m at rtavle t pass dler o oljagt, tæll tegne alte e n d a h n b kt ka k, m je ti s sy ro ti p å esta atik kal p atem l navn er. I s lille m givels føre simpe m Dette g dens om gså o saik, o o m n s rne o e e kirk e eleve vindu irkelig lærer egen k e s e k re ig ir l. k je kell rsta lokale e fors rive å vor d i jeres og sk søget gning, og h ed be y b m p e o indels egårdens I forb irk s og k . kirken er udføres on funkti

8

KI M AT I I R K E E T A M EK OKAL L N I D G KO L I N INDS

36 83+1 1

9 8 7 6 5

10

LY D S P

Leg m O R ed ly bibels ke for d i tællin ger

INDS

3

2=

6+2

28

4 2 0

G

47

HÅNDTEGN

3

13 2-

1

KO L I N

Om håndens symbolske betydning

6

MELLEMTRIN

RE:FORMATION Teser, Tro og Tvivl

MELLEMTRIN

SYMF FOLKEKIRKENS SKOLETJENESTE PÅ SYD- OG MIDTFYN Egensevej 15 5700 Svendborg www.symf.dk

Profile for SYMF

SYMF - Årskatalog 2020 - 21  

Advertisement
Advertisement
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded