Page 1

nr 10 (248) 5 października 2012 ISSN 1230-1981

• CQ Contest • Dni Morza 2012 • CQ WW DX Contest • 100 Lat amatorskiego radia • SP-CW-Contest

Nie tylko fonia i CW...


AWARDS

Memoriał bł. ks. Jerzego Popiełuszki dyplom pamiątkowy

1. Wydawca dyplomu: Klub Krótkofalowców LOK SP2KFL, ul. Wronia 23/25, 87-800 Włocławek. 2. Cele dyplomu: upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Popularyzacja przesłania „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Propagowanie ham spiritu na pasmach amatorskich. 3. Czas trwania akcji dyplomowej: od 01.10.2012.do 19.10.2012 4. Warunki uzyskania dyplomu: a) Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie 50 pkt. wg klucza: - obowiązkowa łączność ze stacją okolicznościową pracującą dla upamiętnienia męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki (w roku 2012 - HF28JP) – 20 pkt. - łączność ze stacjami indywidualnymi: SP2OFP, SP2OFF, SQ2JAM, SP2GZY, SQ2HCU, SP2JVT, SQ2HXW, SQ2DMX,SQ2OSK, SP2BH, SP2SWA, SP2SWL, SP2ILQ, SQ2KAF, SQ2KAD, SQ2EAW, SQ2RCM, SP2WLB – 10 pkt. b) Łączności z tymi samymi stacjami można powtarzać na innych pasmach lub innymi emisjami. Emisje BPSK oraz QPSK traktuje się łącznie. c) Łączności przez przemienniki oraz Echolink nie są zaliczane. d) Warunki uzyskania dyplomu przez nasłuchowców są takie same jak dla nadawców, przy czym zamiast łączności należy przeprowadzić nasłuchy. e) Koszt dyplomu (druk i dystrybucja) – 10 zł (wysyłka krajowa)

2

lub 5 Euro (wysyłka zagraniczna). Przy odbiorze osobistym koszt dyplomu 5 zł. Dla członków klubu SP2KFL dyplom bezpłatny. Nie przewiduje się dyplomu w wersji elektronicznej. f) Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane. 5. Zgłoszenia na dyplom: będą przyjmowane drogą elektroniczną w terminie do 31.10.2012 r. lub pocztą tradycyjną do 10.11.2012 r. (decyduje data dotarcia do adresata). Adres: Liga Obrony Kraju Klub Krótkofalowców SP2KFL ul. Wronia 23/25 87-800 Włocławek lub e-mail: sp2kfl@wp.pl Zgłoszenia na dyplom muszą zawierać: Imię i nazwisko, znak wywoławczy , adres korespondencyjny, adres e-mail Wykaz punktowanych łączności: data i godzina, pasmo, emisja, znak korespondenta, raport Przelewu za dyplom należy dokonać na konto: Liga Obrony Kraju we Włocławku, Wronia 23/25, nr 33 1240 5282 1111 0000 4894 3156 W tytule przelewu należy koniecznie podać swój znak, a w przypadku gdy będzie wykonywany z konta innej osoby także swoje imię i nazwisko. Zaleca się korzystanie z formularza zgłoszenia dostępnego na stronie http://www.sp2kfl.org 6. Aktualne informacje będą umieszczane na stronie organizatora.

MK QTC nr 10/2012


QUA Q T C

A w a r d s

Europe Day Award Za QSOs/HRDs w Dniu Europy. MFH Award Za pierwszy w życiu nasłuch. MFQ Award Za pierwsze w życiu QSO.

25 LAT

DX Serwis SP5EWY Każda niedziela o 11.00 LT

3790 kHz/SSB

Egzaminy

UKE

Egzaminy na świadectwo operatorskie w służbie radiowej amatorskiej przeprowadzane są przez Państwową Komisję Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Informacji o terminach udziela Marek Ambroziak, SP5IYI; telefon 022 5349180; eMail: M.Ambroziak@uke.gov.pl

eQTC Express Serwis informacyjny dla prenumeratorów MK QTC Zamówienia: qtc@post.pl

PROMOCJA

DLA POCZĄTKUJĄCYCH Każdy przyszły krótkofalowiec, który w ciągu miesiąca od chwili zdania egzaminu na świadectwo operatora w służbie radiowej amatorskiej może zaprenumerować MK QTC z 30% zniżką. Dokonując wpłaty należy dodatkowo podać datę i miejsce egzaminu.

Polski Związek Krótkofalowców Skr. poczt 54, 85-613 Bydgoszcz 13, tel. 052 3721615 Konto bankowe: 33 1440 1215 0000 0000 0195 0797

www.pzk.org.pl - eMail - hqpzk@pzk.org.pl

NKP Award Za QSOs/HRDs w dniu 6 grudnia. PGA Contest Za udział w 10 zawodach PGA. PGA-H Awards Za łączności z różnymi gminami. PGA-E Awards Za ekspedycje do gmin. PPR Awards Za QSO ze stacjami o różnych prefiksach. SESH Award Za QSOs ze stacjami okolicznościowymi. SP CW Club Dyplom członkowski SPCWC. SP DX CW Awards Za CW-QSOs z różnymi Krajami DXCC. SPAO Awards Za QSOs/HRDs z obiektami astronomicznymi. SPCC-PZK Dyplom członkowski klubu SPCC. Special DX Awards Za QSOs ze 100 krajami w ciągu 24/48 godzin. SP-CFF Dyplom członkowski Klubu Flora Fauna. SPFF-E Awards Za ekspedycje do różnych obiektów SPFFs. SPFF-E HR Award Za 1000 QSOs w ciągu 3 ekspedycji SPFF. SPFF-EE Award Za 1000 QSO z jednego SPFF. SPFF-ES Award Za 3 ekspedycje SPFFs. SPFF-EX Awards Za 10.000 QSOs w ramach SPFF. SPFF-H Awards Dyplomy za łowców SPFFs. WARD Award Za QSOs/HRDs w Dniu Krótkofalowca. WHQS Award Dyplom za QSOs/HRDs ze stacjami HQ. Redakcja MK QTC jest wydawcą kilkunastu dyplomów wyczynowych oraz trzech członkowskich. Koszt każdego dyplomu wynosi 20 zł; dla prenumeratorów MK QTC – 10 zł. eDyplomy i eCertyfikaty (JPG) są bezpłatne. Wnioski na adres qtc@post.pl Zainteresowanym wysyłamy regulaminy.

MK QTC nr 10/2012

MK QTC - ogólnopolski miesięcznik nadawców, nasłuchowców i sympatyków radiokomunikacji amatorskiej. ISSN 1230-1981 PKWiU 22.15.11.50.90. Rej. prasowy 58.11/92. NAK. 5010.1.05. Redakcja MK QTC Suchacz-Zamek, ul. Wielmoży 5b 82-340 Tolkmicko qtc@post.pl www.qtc.com.pl Tel. 55 2313373 lub 601 912910. GG: 1426539 Skype: SylwesterSP2FAP konto bankowe: mBank nr 96 1140 2004 0000 3102 3124 6295 Redaguje zespół: wydawca i redaktor naczelny Sylwester Jarkiewicz sp2fap; korekta - Monika Jarkiewicz; skład i łamanie: Marcin Lachowski. Materiały w MK QTC publikowane są na zasadach honorowych. Redakcja zastrzega sobie prawo do robienia skrótów i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń drobnych i reklam redakcja nie odpowiada. Wydawnictwo ma prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z charakterem pisma oraz interesem Wydawnictwa QTC. Uwaga! Wszystkie materiały publikowane na łamach MK QTC objęte są prawami autorskimi. Oznacza to, że żadna część tych materiałów nie może być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody redakcji. prenumerata Roczna ekonomiczna 75 zł, półroczna ekonomiczna 42 zł, kwartalna ekonomiczna 23 zł, roczna priorytetowa 89 zł, półroczna priorytetowa 46 zł, roczna 2 egz. ekonomiczna 102 zł, roczna 2 egz. priorytetowa 133 zł; roczna zagraniczna ekonomiczna 175 zł, roczna zagraniczna priorytetowa 220 zł. Uwaga! MK QTC można zaprenumerować w każdej chwili.

3


INFORMACJE

QTC

Z KRAJU I ZE ŚWIATA Fenomen CW

Gdzie tkwi fenomen CW? Wielu współczesnych radiooperatorów głowi się nad tym od dawna. Pomimo, że wojsko czy służby morskie wycofały się z tej emisji, krótkofalowcy bardzo chętnie się nią posługują. I to nie dlatego, że nie mają do dyspozycji lepszych modulacji. Mają i to wcale nie gorsze niż te używane przez profesjonalne służby. Uwielbiają jednak CW i liczba zainteresowanych ludzi wcale nie spada. Wręcz przeciwnie! Aby uświadomić sobie jakie jest zainteresowanie Kodem Morse’a wystarczy wpisać w internetową wyszukiwarkę Google: „Learn Morse Code” aby zobaczyć nieprawdopodobna wręcz ilość odnośników. Entuzjaści CW wiedzą doskonale dlaczego tak jest. Inni, gdy już sami się nauczą, są podobnego zdania. Według opinii znających telegrafię, CW to zupełnie inny wymiar amatorskiego radia. Może to zrozumieć tylko ten, kto potrafi odbierać i nadawać. Z roku na rok rośnie ilość krótkofalowców posługujących się telegrafią. Pomimo, że nie ma już formalnego wymogu dla uzyskania licencji, nadawcy chętnie się uczą. Służy temu wielka ilość dostępnych w Internecie programów, które ułatwiają naukę. Wypada więc tylko zachęcić do tego również polskich OPs. Dobrą okazją do spotkania entuzjastów CW będą krajowe zawody SP-CW-Contest, które rozegrane będą 21 bm. Warto w nich wziąć udział. Regulamin opublikowany jest w dziale CQ Contest.

Cass Award

Cass Award to nowa nagroda, która przyznawana będzie dla operatora DXpedycji, który samodzielnie przeprowadzi – w ciągu maksymalnie 4 tygodni - najwięcej łączności z unikatowymi korespondentami. Nagroda ma wymiar finansowy (1.000 USD) i przyznawana będzie na początku każdego roku. Za 2012 rok przyznana będzie w marcu 2013 r. Wyróżnienie ustanowione zostało dla upamiętnienia postaci amerykańskiego krótkofalowca WA6AUD (SK).

Morski eksperyment OH8X

Ciekawy projekt realizuje fiński armator Kristina Cruises wraz z zespołem znanej radiostacji Arcala OH8X. Na pokładzie wycieczkowca m/s „Kristina Cruises” zainstalowana została radiostacja, z której podczas rejsów mogą korzystać licencjonowani nadawcy. Podczas pierwszego rejsu (20-24 lipca br.) po wodach Morza Śródziemnego badany był wpływ nadającej radiostacji amatorskiej na systemy nawigacyjne i sieć komputerową jednostki, i odwrotnie. Radiostacja o znaku wywoławczym OH10X/mm była QRV na częstotliwości 14.267 kHz.

Swains Island

Dobrą ekspedycją we wrześniu br. była wyprawa NH8S na Swains Island (IOTA OC-200). W ciągu 10 dni jej operatorzy nawiązali 105.455 QSOs, w tym znalazło się 26.010 unikatowych znaków wywoławczych. Najwięcej QSOs przeprowadzono na CW - 54.128. Ilościowo najwięcej łączności zaliczyli radiooperatorzy z Ameryki Północnej - 43.091; stacji z Europy było 29.509. QSL via oQRS w ClubLog, direct (Swains Island DXpedition, P.O. Box 5005, Lake Wylie, SC 29710, USA) lub biuro. Na LoTW potwierdzenia ukażą się po pół roku.

4

Zapowiedź z Kosowa Z Republiki Kosowa we wrześniu br. była QRV radiostacja Z60K z międzynarodowym składem operatorskim. Jest to prawdopodobnie symboliczna zapowiedź wpisania tego kraju na listę DXCC. Stacja pracowała doskonale, bo organizatorom akcji wyraźnie zależało na propagandowym wydźwięku aktywności radiowej z Kosowa. Jakie będą losy tego nowego Kraju DXCCzobaczymy. Już teraz akcja wywołała wiele kontrowersyjnych opinii także w międzynarodowym środowisku krótkofalarskim.

Rekord 2O12L

Centralną radiostacją w UK podczas letniej Olimpiady i Paraolimpiady w Londynie była stacja o znaku wywoławczym 2O2012L. Pracowała od 25 lipca do 9 września br. Jej operatorzy przeprowadzili ok. 70.000 QSOs co jest nowym, rekordem ilościowym. Dotychczasowa palmę pierwszeństwa dzierżyli niemieccy operatorzy stacji DQ2006X ze swoimi 49.791 łącznościami.

Pomysłowy RX

Plan podziemnej kolei londyńskiej w pomysłowy sposób wykorzystał Juri Suzuki budując na nim … odbiornik radiowy. Warto to zobaczyć na stronie: http://www.designboom.com/ weblog/cat/16/view/23445/yuri-suzuki-london-underground-circuit-map-radio.html

K3EST na emeryturze

Po 35 latach szefowania Komisji CQ WW DX Contest, Bob Cox, K3EST odszedł na emeryturę. Jego zasługi na tym stanowisku są niepodważalne, chociaż niekiedy bywały dość kontrowersyjne. Potrafił jednak przenieść międzynarodowe zawody na naprawdę wysoki poziom.

9 wysp w jeden weekend

Organizatorzy aktywności „9 wysp azorskich w jeden weekend” oprócz loterii związanej z darmowym przelotem na Azory dodatkowo wydadzą certyfikat dla wszystkich stacji, które nawiązały łączności ze wszystkimi 9 wyspami podczas weekendu 28-30 września 2012 r. i wystąpiły o jego wystawienie. Certyficat zostanie wysłany e-mailem. Więcej informacji na stronie: http://azores-islands-hunt.com/2012/08/the-azores-islands-hunt-lottery/

Dyplom z Indonezji

Z okazji 1. rocznicy istnienia indonezyjskiego klubu entuzjastów łączności dalekosiężnych (YB DX Club), wydawany jest darmowy dyplom pamiątkowy. Zdobyć go można za zdobycie co najmniej 50 pkt. uzyskanych podczas QSOs w okresie od 13 września do 31 października br. Zasady punktacji: QSO z prezesem YBDXC (YB4IR) – 30 pkt., QSO z innymi funkcyjnymi klubu: 20 pkt., QSO z członkiem YBDXC – 15 pkt., QSO z każdą inną stacją z YB – 10 pkt. Wnioski na adres: yb2dx@yahoo.com 3A, MONACO Nobby, 5A/G0VJG będzie QRV z Monaco od 1 do 5 bm. QSL via G4DFI.

5H, TANZANIA

Arne,OH2NNE, będzie aktywny od 2 do 17 bm. jako 5H2DK

MK QTC nr 10/2012


INFORMACJE z Moshi (Loc KI86qq) używając Icom 706 MKIIG, SG-500 (100 watts PA), A3S tribander (10/15/20m) i dipoli. from Oct 2-17. Będzie QRV tylko na SSB. QSL via home call.

5Z, KENYA

Sig,NV7E, jako 5Z4EE będzie QRV z Nairobi w WW DX Contest CW (24-25 listopada) i SSB 27-28 bm.). QSL via home call lub direct.

BY, CHINA

Członkowie Dongcheng District Radio Club (BY1WXD) będą QRV ze znakiem BY1WXD/0 z Tybetańskiego Autonomicznego Regionu (Loc NL59hi) w okresie od września 27 do 7 października. OPs są: Che,BA7CK, XiangQian,BA9TX, Xu,BA8IK, Donghui,BD2FW, Gu,BD4TS, Zheng,BD5FFK, Ampear,BD5QDM, Youjun,BD5SO, Li,BD9GQ, Lin,BG0GE, BG3MTK, BG5TOW, Lihua,BG6MA, Nalan,BG9API, and Xiaolei,BG9XE. Pracują na CW, SSB i RTTY.PSK.

CT3, MADEIRA ISLANDS, AF-014

Członkowie Rhein Ruhr DX Association (RRDXA) byli QRV w CQ WW DX RTTY Contest z Santana on Ilha da Madeira (AF-014, DIP MA-001, PIP MD-001, WLOTA 0053, WFF CTFF-030, DPRN FF-101) jako CR3L.

OD, LEBANON

Z Libanu na CW, SSB, RTTY i SSTV jest QRV John,OD5RW. Używa anteny D-Star na 80m-70cm. QSL via K8NA.

DXCC uznał

DXCC uznał pracę następujących stacji: 3B8/IW5ELA (Mauritius), 9A8VB (Croatia), 4O7VB (Montenegro), E40VB (Palestine), E7/UA4WHX (Bosnia Hercegovina), EY8/UA4WHX (Tajikistan), JY8VB (Jordan), UN/UA4WHX (Kazakhstan), YU9VB (Serbia), Z38VB (Macedonia).

Licencja za miesięczną pensję

W Etiopii koszt licencji amatorskiej to spory wydatek dla zainteresowanego. Pozwolenie takie kosztuje 25 funtów czyli równowartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Etiopii. Oprócz tego istnieją spore ograniczenia natury administracyjnej w przyznawaniu licencji. Animatorem krótkofalarstwa w tym kraju był zmarły niedawno (25 września br.) Said May, ET3SID – prezes Etiopskiego Związku Krótkofalowców (EARS). Przez 16 lat był praktycznie jedynym operatorem stacji klubowej ET3AA.

WFF czy IFF?

Nadal niejasna jest sytuacja międzynarodowego programu dyplomowego World Flora Fauna. W tej chwili są dwa obozy zwolenników: pierwszy (WFF – World Flora Fauna) skupiony wokół RW3GW i drugi (IFF – International Flora Fauna) wokół EW4DX. Rozłam, który nastąpił jeszcze w ubiegłym roku jak na razie nie wnosi nic dobrego do pięknej idei całego projektu. Trwa jednak dalej, bo liczba jego entuzjastów jest wciąż bardzo duża. Gwarancją jest baza danych EW4DX, bo na niej opierają się wszystkie krajowe programy dyplomowe. I tak już prawdopodobnie pozostanie. Zmiany mogą być co najwyżej kosmetyczne i tylko w odniesieniu do aktywatorów. Wszystkie dotychczasowe zasady pozostaną. Nie ma więc żadnych powodów do niepokoju. Program Flora Fauna będzie nadal funkcjonował. Może tylko pod nieco inną nazwą. Nasz polski SPFF ma się całkiem nieźle. Wskaźnikiem jego dobrej kondycji jest ilość wydanych dyplomów sięgająca już 3.000! Także organizatorów wypraw

MK QTC nr 10/2012

terenowych nie brakuje, a to oni przecież nakręcają cały projekt.

PGA-TEST wrześniowa runda

124 operatorów z 93 różnych gmin sklasyfikowano we wrześniowej rundzie PGA-TEST. W grupie stacji OPEN odnotowano udział 2 stacji szwedzkich, 4 litewskich i 1 niemiecką. Uczestnikami byli (w kolejności alfabetycznej): DL8UAA LY2F LY2MM LY4K LY5T SM0Y SM6FKF SN2DX SN4W SN6A SN9K SO5D SO8T SO9P SP0CFF SP0PGC SP1AEN SP2DNI SP2FAP SP2FWF SP2HPM SP2IU SP2LNW SP2MKI SP2OVQ SP2WGB SP2ZFT SP3DRM SP3FTA SP3KWA SP3LWP SP3OKS SP3PFQ SP3PJY SP3S SP4AAZ SP4AVG SP4AWE SP4BOS SP4EOO SP4GL SP4JCP SP4JFR SP4KDX SP4KHM SP4KSY SP4SHW SP4YPL SP5AHR SP5CGN SP5CNA SP5ENG SP5FHF/5 SP5GDY SP5GJA SP5GRU SP5KMB SP5QWJ SP5SSB SP5XVR SP6BXM SP6HED SP6IHE SP6KCN SP6OW SP7DPV SP7FGA SP7PGK SP7SEW SP7SZW SP8BOZ SP8HWM SP8KBZ SP8KJX SP8NFZ SP8TJK SP9BGS SP9BNM SP9GLJ SP9HTY SP9HZW SP9KAO SP9MDY SP9MRN SP9MZX SP9SDR SP9ZHR SQ1DWR SQ2DYF SQ2HCK SQ2MTK SQ2PHG SQ2TAB SQ3KLF SQ3LVU SQ3POX SQ4G SQ4INW SQ5ARG SQ5JRH SQ5JUP SQ5MRB SQ6DGO SQ6NSG SQ6POM SQ7BTY SQ7NSQ SQ7OTH SQ8GBG SQ8KFM SQ8MFB SQ8MXS SQ8SBP SQ9CAQ SQ9CWO SQ9DXT SQ9E SQ9FCF SQ9IDE SQ9IWS SQ9MUO SQ9OKY SQ9ORQ SQ9PCA. Jak w każdych innych zawodach PGA, uczestnik otrzymuje pamiątkowy Certyfikat do samodzielnego pobrania i wydruku. Opcja dostępna jest dla uprawnionych zawodników na portalu PGA-ZAWODY po zalogowaniu.

Ham Spirit

Komisja krajowych zawodów PGA-TEST w swoim ostatnim komunikacie zwróciła uwagę na przestrzeganie zasad ham spiritu i fair play. Nastąpiło w wyniku interwencji jednego z uczestników na niewłaściwe zachowanie radiooperatora w odniesieniu do stacji zagranicznych. Przypomniano także, że tego rodzaju wykroczenia będą – zgodnie z regulaminem - w przyszłości karane dyskwalifikacją. Przede wszystkim jednak komisja zaleca kulturę operatorską na pasmach amatorskich.

Komisja Statutowa PZK

XXI Krajowy Zjazd Delegatów PZK obradujący w maju br. w Łowiczu zdecydował, że należy dokonać zmian w statucie naszej organizacji i w tym celu nowo powołane Prezydium Związku ma powołać specjalną komisję. Ogłoszono nabór na który odpowiedzieli: Jan SP2JLR, Zdzisław SP3GIL, Dionizy SP6IEQ oraz Andrzej SP8LBK. Decyzją Prezydium PZK z czerwca 2012 skład Komisji Statutowej (w skrócie KS) został zatwierdzony i nominowani członkowie przystąpili do pierwszych prac organizacyjnych. Opracowany został regulamin pracy Komisji i dokonano wyboru osób funkcyjnych. Przewodniczącym komisji został Zdzisław SP3GIL, sekretarzem Andrzej SP8LBK a pozostałe dwie osoby zostały członkami komisji. Wakacyjne miesiące to wypoczynek, ale także intensywna praca komisji statutowej w wyniku której wypracowane zostały ramowe założenia i wytyczne będące podstawą pracy: Wyjściowym dokumentem jest aktualny statut PZK, Maksymalnie uprościć i zmniejszyć objętość statutu, Część zapisów wymagających okresowej korekty lub zmiany przenieść do regulaminów wewnętrznych PZK zatwierdzanych przez Zarząd Główny, Podzielić statut na bloki tematyczne, Opracować zestaw pytań dotyczących spraw statutowych, które zostaną rozesłane do delegatów na ostatni Krajowy Zjazd PZK, Dokonać analizy odpowiedzi otrzymanych od delegatów, Utworzyć specjalne konto e-mail dla odbioru su-

5


INFORMACJE gestii i propozycji dla zmian w zapisach statutowych, Utworzyć specjalną listę dyskusyjną dla wymiany uwag i propozycji w gronie członków KS. Regulamin pracy Komisji Statutowej ustala pewne reguły i zasady, które są wytycznymi dla pracy w tym gronie i jednocześnie ustala podstawy współpracy z osobami mającymi propozycje zmian w zapisach statutu. Komisja jest otwarta na wszystkie propozycje, które można przysyłać na adres mailowy: komisja-statutowa@pzk.org.pl W dniu 12 września br. Podczas posiedzenia Prezydium ZG PZK został zatwierdzony regulamin pracy KS, i ten moment przyjmujemy jako oficjalne rozpoczęcie prac w gronie Komisji Statutowej. O postępach w naszej pracy będziemy informować członków PZK za pośrednictwem portalu internetowego naszej organizacji a wszelkie uwagi będą wnikliwie analizowane. (sp3gil)

SP5KCR najlepszy w EPC WW DX Contest

Techniki cyfrowe w radiokomunikacji amatorskiej nie mają jeszcze powszechnego zastosowania jakiego można się było spodziewać. Wciąż króluje CW i SSB, a DIGI znajdują zastosowanie głównie wśród młodszych stażem krótkofalowców. Niemniej jednak zainteresowanie nowymi technikami łączności rośnie z roku na rok. Dobrym przykładem są zwolennicy emisji PSK, którzy są świetnie zorganizowani na całym świecie. Wydają piękne dyplomy i organizują zawody krótkofalarskie. W tych drugich bierze udział z roku na rok coraz więcej radiooperatorów. Jednym z klubów w SP zajmującym się emisją PSK jest Radioklub LOK Warszawie SP5KCR. Ostatnim sukcesem jest pierwsze miejsce w świecie (!) w zawodach EPC WW DX Contest. Congrats dla operatora – SQ5WWK!

Pamiątkowy dyplom

Dyplom pamiątkowy pn. „60. rocznica utworzenia Klubu 3. Flotylli Okrętów” wydawany jest przez Koło Krótkofalowców „Błyskawica” Klubu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni – OksywiuRadioklub Marynarki Wojennej SP2PMW z okazji 60. rocznicy utworzenia Klubu 3. Flotylli Okrętów. Warunkiem otrzymania dyplomu jest przeprowadzenie jednej łączności lub nasłuchu (HRD) na dowolnym paśmie krótkofalarskim ze stacja klubową SP2PMW w okresie od 01.09.2012 r. do końca 2012 r. Koszt dyplomu dla stacji polskich wynosi 10 zł. Dla stacji zagranicznych 5 IRC, 5 $ lub 5 €. Stacje polskie mogą wpłacać pieniądze na konto: Sekcja Krótkofalowców „Błyskawica” przy Klubie Garnizonowym, Gdynia-Oksywie, nr konta 77 1020 1853 0000 9402 0009 6057. Zgłoszenia do dyplomu należy przesyłać do dnia 31.12.2012 r. na adres: Koło Krótkofalowców „Błyskawica” Klubu 3. Flotylli Okrętów, Skr. poczt. 52, 81-209 Gdynia 9. Strona internetowa z dyplomem: http:// sp2pmw.mw.mil.pl adres e-mail: sp2pmw@mw.mil.pl lub sp2pmw@interia.pl (sp2dpk)

Zjazd techniczny Burzenin-2012

W 3. edycji konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie PUK-2012, którego rozstrzygnięcie nastąpiło 15 września 2012 w czasie 1. Zjazdu Technicznego SP w Burzeninie, 11 uczestników zgłosiło 17 prac w 4. kategoriach: 1. Kategoria A - dowolne urządzenia odwzorowywane na podstawie istniejących, dostępnych powszechnie opisów: 5 prac.; 2. Kategoria B - urządzenia odbiorcze (RX), nadawcze (TX) lub nadawczo-odbiorcze (TRX): 2 prace; 3. Kategoria C - anteny i urządzenia antenowe (przełączniki, tunery): 1 praca.; 4. Kategoria D - inne urządzenia (pomiarowe, bloki funkcjonalne, pomocnicze): 9

6

prac. Dwa projekty nie zostały ostatecznie zaprezentowane, w pokazach wzięło udział 8 autorów/konstruktorów, a potencjalnej publiczności było ok. 230 osób (zarejestrowanych uczestników 1. Zjazdu Technicznego SP). 8 z 11 uczestników PUK-2012 jest użytkownikami Forum Home-Made (sp-hm.pl), a niektóre prace były już tam wcześniej prezentowane. Wszystkie projekty będą opisane na stronie Zjazdu Technicznego SP: http://www. zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl a najciekawsze na łamach miesięcznika „ŚR”. Wszyscy uczestnicy, którzy zaprezentowali swoje projekty, otrzymali Dyplomy oraz skromne upominki ufundowane przez sponsorów (AVT, „Elektronika Praktyczna”, „ŚR”, Dolnośląski Oddział Terenowy PZK), m.in.: fabryczny odbiornik SDR, mierniki uniwersalne, mikrotuner DVBT, kit TRX Ten-Tec 1380, kit TRX ILER 4, antena VPA 50/70/144 MH, lokalizator fotoradarów z odbiornikiem GP, radiotelefon CB Lafayette, roczne prenumeraty AVT, książki wydawnictwa BTC (w tym z układami uruchomieniowymi procesorów ARM) oraz gadżety (koszulki zjazdowe, torby, etc,...) Jeszcze raz chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom PUK-2012. Za pokazanie, że samodzielne konstruowanie urządzeń wcale nie jest takie skomplikowane oraz że ich zaprezentowanie przed „publiką” nie jest takie straszne... Bo wydaje się, że ciągle główną barierą wcale nie jest brak działalności konstruktorskiej, tylko obawa przed publiczną prezentacją swoich prac, jakiekolwiek by one były... I to jest dla mnie osobiście najcenniejsze w tych projektach: pokazujecie, że DA SIĘ! Waldemar, 3Z6AEF

CE3/SQ1DWR

W dniach 10-22.10.2012 R. z Chile będzie QRV Robert, SQ1DWR. Będzie używał znaku CE3/SQ1DWR. Planowana aktywność od 40-10m tylko CW. Sprzęt to IC706MKIIG 100W, ANT: GP, G5RV.

Zjazd SPOTC

W dniach 31.08.12-2.09.12 w miejscowości Soczewka odbył się XXIV Zjazd Klubu Seniorów PZK - SPOTC. Zjazd był zjazdem sprawozdawczo - wyborczym. W wyniku wyborów Zarząd SPOTC pozostał bez zamian.

Koszulki od SP5ADX

Kolejną ciekawą ofertę dla krótkofalowców przygotował Radek, SP5ADX. Tym razem są to koszulki z personalizowanym kolorowym nadrukiem. Koszt takiej koszulki to 25 zł brutto plus przesyłka. Nadruk jest wykonywany metodą cyfrową (bezpośredni nadruk), dzięki czemu nadruk jest trwały. Jest to najnowsza technologia, która jest bezkonkurencyjna co do jakości oraz wyglądu nadruku względem innych technik jak sitodruk, termotransfer itp. W pełni zachowuje fotorealistyczne odwzorowanie kolorów oraz przejść i półtonów niedostępnych dla innych technik. Uzyskuje się dzięki temu bardzo wysoką jakość wydruków zdjęciowych oraz bardzo skomplikowanych grafik. Nie ma ilości minimalnych. Nadruki są bardzo trwałe, odporne na pranie oraz prasowanie. Więcej informacji na ten temat na http://www.coolqsl.com lub pod numerem telefonu 602 707485.

Nowa kategoria dyplomu „Polska”

Z dniem 21 września 2012 r. dotychczasowe kategorie dyplomu „POLSKA” zostały wzbogacone o nową - o kategorię „JUNIOR”.

MK QTC nr 10/2012


INFORMACJE Kategoria „JUNIOR” dyplomu „POLSKA”; jest adresowana do dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Juniorzy będąc operatorami polskich stacji klubowych, mogą teraz zdobywać dyplom „POLSKA” na swoje imię i nazwisko. Nie są wymagane potwierdzenia łączności kartami QSL! Wystarczy, że prezes klubu lub operator odpowiedzialny za pracę stacji klubowej potwierdzi na zgłoszeniu o dyplom fakt, że łączności przeprowadziła osobiście osoba ubiegająca się o dyplom. Odpowiednie zmiany do regulaminu dyplomu i do arkuszy zgłoszeń zostały już wprowadzone na stronie dyplomowej PZK. (ks-sp3v)

Po naukę do gwiazd

Copernicus Project - organizacja pozarządowa, realizująca misje naukowo-badawcze, rozpoczyna budowę satelity typu cubesat. Poinformowanie o nowych planach zbiega się z przekształceniem CP w fundację. Od teraz, w jej ramach, propagowanie idei taniego dostępu do przestrzeni kosmicznej nabierze jeszcze większego rozmachu. - W Copernicus Project od 7 lat grupujemy nietuzinkowe postaci. To ludzie różnych zawodów - radioamatorzy, lekarze, przedsiębiorcy - których łączy pasja odkrywania, zdobywania, poszukiwania dowodów – wyjaśnia Maciej Jakimiec z Zarządu Fundacji. - Sukcesem zakończyliśmy 19 lotów stratosferycznych. Animujemy projekty Near Space, miniSAT czy Szkółkę Techniczną. Jako jedni z pierwszych w Polsce użyliśmy technologii APRS do śledzenia balonów - wylicza Jakimiec. Cubesat jest naturalnym etapem rozwoju Copernicus Project. Fundacja popiera również zaangażowanie Polski w prace Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i postrzega akcesję z 13 września jako ogromną szansę rozwoju dla swojej organizacji. Nowy status Copernicus Project pozwoli nawiązać współpracę z kolejnymi podmiotami oraz zacieśnić ją z dotychczasowymi. - Status partnera jest szczególnie ważny w projektach prowadzonych w międzynarodowym towarzystwie – podkreśla Paweł Bożenda z Rady Fundacji. - Warto dodać, że nasze inicjatywy naukowe wykraczają poza amatorskie doświadczenia – dodaje Bożenda. Copernicus Project konsoliduje ruch Near Space w Polsce i w tej części Europy. W 2013 roku fundacja ponownie wystartuje z Friedrichshafen w ramach Europejskiego Programu Balonowego. To mekka radioamatorów i krótkofalowców.

Złoty Cyborg dla Prezes UKE

12 września, w pierwszym dniu XXVIII Krajowego Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2012) wręczono prestiżowe wyróżnienia - statuetki Złotego Cyborga. Kapituła Konkursu wyróżniania przyznała Liderom Teleinformatyki. Laureatem konkursu jest Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Pani Magdalena Gaj. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki zostało zorganizowane przez Instytut Łączności. Niezwykle ważne dla branży telekomunikacyjnej i teleinformatycznej wydarzenie odbywa się w Warszawie w dniach 12-14 września. W programie Sympozjum znalazły się m.in.: sesje plenarne i panele dyskusyjne, w ramach, których omawiano zagadnienia budzące zainteresowanie całej branży.

SP-A-HC - wyniki

Stacje indywidualne: SP5CJQ 5083-9464, SP4GFG 3814-754, SP9DTE 3723-1039, SP1DMD 3044-898, SQ7B 2893-711, SP5ICQ 2714-710, SP6DVP 2584-546, SP1TJ 2563-633, SQ1EIX 2331-607, SP7ENU 2266-567, SP4ICP 2134-755,SQ9DXT 1793-491, SP8DYY 1661-379, SP3BYZ 1642-321, SP1JON 1472-394, SP2QVS 1433-335,

MK QTC nr 10/2012

SP9W 1412-311, SP3C 1315-385, SP7AW 1227-271, SP3CUG 1169267, SP8MI 1062-281, SP4OZ 1026-280, SP5ES 1025-145, SP6BFK 987-201, SP4LVK 967-271, SP2MDK 959-239, SP8AQA 876-230, SP3BGD 863-148, SP5EOT 848-141, SP5JXK 833-124, SP1AFU 787-174, SP6SOG 732-187, SP3JUN 702-116, SQ9BDB 678-200, SP7CKF 626-177, SP5TAM 602-158, SP5CEQ 540-132, SP2BJF 497156, SP1ZZ 459-129, SP5MBA 395-91, SP5UAR 327-89, SP4TBM 319-77, SQ4CUX 268-75, SP7MJL 251-64, SP5NN 149-43. Kluby: SP6PAZ 1067-216, SP1KQR 399-121, SP4YFG 373-105, SP5ZRW 326-89, SP0ZHG 169-47, SP7ZKU 90-23. SWLs: SP4208 840-170, SP04090KA 20154, SP27354BY 17647. Zgłoszenia i uzupełnienia na adres: sp5cjq@interia.pl

Krótkie terminy

Zwracamy uwagę na poważne skrócenie czasu przyjmowania logów za zawody CQ WW DX Contest. Od tego roku dzienniki można przesłać tylko w ciągu 5 dni od chwili zakończenia. I tak, za SSB do 2 listopada, a za CW do 30 listopada br. Informacja taka zawarta jest w regulaminie opublikowanym w bieżącym wydaniu MK QTC.

Spadł z drabiny

Warto zwrócić uwagę na własne bezpieczeństwo podczas wykonywania prac antenowych na wysokościach. Przykry wypadek zdarzył się brzeskiemu krótkofalowcowi, który spadł z drabiny podczas modernizacji swojej anteny na dachu jednego z wieżowców.

Silent keys

SP7FDV, Tadeusz Baranowski. Zmarł 15.09.2012 r. Cześć Jego pamięci! SQ9ONT, Jerzy Bandrowski. Zmarł 20.09.2012 r. Cześć Jego pamięci!

TNX, TNX

Dziękuję za korespondencję od: 3Z6AEF 5P0O DL1ASF EW4DX I1JQJ K1BV OK1IN OK2BIQ OZ7AEI SM3CER SP1DPA SP1EGN SP1II SP1MVG SP2CNW SP2DPK SP2IU SP2JFB SP2JMR SP2LNW SP3EA SP3GIL SP4GDW SP5ADX SP5CJQ SP5ES SP5KP SP5PB SP6BBE SP8FNA SP9MDY SQ1DWR SQ8JCB SQ9BDB SQ9NIS.

MK QTC czy eQTC?

Zbliżający się koniec roku to okazja do wstępnego przedstawienia planów wydawania MK QTC w nowym, 2013 roku. Rozważane są dwa następujące warianty: - MK QTC: Magazyn wydawany w dotychczasowej, papierowej postaci – roczna prenumerata – 85 zł. - eQTC: Magazyn wydawany w postaci elektronicznej – roczna subskrypcja – 25 zł. W tej wersji, oprócz 12 miesięcznych wydań wysyłane byłyby dodatkowo, za pośrednictwem serwisu eQTC Express pilne informacje. Drugi wariant wydaje się zdecydowanie lepszy. Usługa jest 3-krotnie tańsza od tradycyjnej wersji MK QTC, dostarczanie błyskawiczne, łatwe przechowywanie i archiwizowanie poszczególnych wydań, szybkie wyszukiwanie publikowanych materiałów. Na razie są to tylko rozważania. Chętnie poznamy opinie lub inne propozycje naszych Czytelników.

7


CQ CONTEST

100 lat krótkofalarstwa Dla upamiętnienia 100. rocznicy wprowadzenia przez ITU (Londyn, 1912 rok) serii prefiksów, holenderska radiostacja PB100PREFIX będzie QRV w okresie od 4 do 31 października br. na wszystkich pasmach HF. Wprowadzenie serii znaków wywoławczych stanowi pierwsze uregulowanie prawne także dla krótkofalowców. Od tej chwili rozpoczęto w USA wydawanie licencji, chociaż nieuprawnionych radioamatorów wciąż jeszcze było dużo. Można więc uznać, że w tym roku obchodzimy 100. rocznicę amatorskiego radia. A co było przed 1912 rokiem? Czy np. Marconiego lub Hertza można uznać za pierwszych krótkofalowców? Chyba raczej nie, chociaż krążą takie opinie. Pierwsi radioamatorzy to raczej bezimienni dziś ludzie, których ogarnęła radiowa pasja wkrótce po wynalazku radia. Epoka krótkofalarska narodziła się właśnie z chwilą prawnego uregulowania spraw radiowych. Wtedy też dla ówczesnych krótkofalowców przyznano „bezużyteczne” pasma radiowe powyżej 1.5 MHz. Mogli tam sobie robić co chcą. Ich eksperymenty i zadziwiające rezultaty w osiąganych dystansach pokazały, że pasma poniżej 200 m są wspaniałe. Gdy świat się o tym dowiedział, pasma te zabrano krótkofalowcom, pozostawiając im tylko wąskie wycinki. Ale i tu jakoś sobie oni radzą. Przydział znaków wywoławczych na podstawie ustaleń Konferencji ITU Londyn, sierpień 1912 r. A......All to Germany and protectorates. B......All to Great Britain. CAA to CMZ..Not yet assigned. CNA to CNZ..Morocco. COA to CPZ..Chile. CQA to CQZ..Monaco. CRA to CTZ..Portugal and colonies. CUA to CUZ..Not yet assigned. CVA to CVZ..Romania. CWA to CWZ..Uruguay. CXA to CZZ..Not yet assigned. D......All to Germany and protectorates. EAA to EGZ..Spain and colonies. EHA to EZZ..Not yet assigned. F......All to France and colonies. G......All to Great Britain. HAA to HFZ..Austria-Hungary and Bosnia-Herzegovina. HGA to HHZ..Siam. HIA to HZZ..Not yet assigned. I......All to Italy and colonies.

8

J......All to Japan and possessions. KAA to KCZ..Germany and protectorates. KDA to KZZ..United States. LAA to LHZ..Norway. LIA to LRZ..Argentine Republic. LSA to LWZ..Not yet assigned. LXA to LZZ..Bulgaria. M......All to Great Britain. N......All to the United States. OAA to OFZ..Not yet assigned. OGA to OMZ..Austria-Hungary and Bosnia-Herzegovina. ONA to OTZ..Belgium and colonies. OUA to OZZ..Denmark. PAA to PIZ..Netherlands. PJA to PJM..Curacao (Dutch) PJN to PJZ..Surinam (Dutch) PKA to PMZ..Dutch East Indies.

MK QTC nr 10/2012


HISTORIA

PNA to PZZ..Not yet assigned. Q......Reserved for code abbreviations. R......All to Russia. SAA to SMZ...Sweden. SNA to STZ...Brazil. SUA to SUZ...Egypt. SVA to SZZ...Greece. TAA to TMZ..Turkey. TNA to TZZ..Not yet assigned. UAA to UMZ..France and colonies. UNA to UZZ..Austria-Hungary and Bosnia-Herzegovina. VAA to VGZ..Canada (British) VHA to VKZ..Australian Federation (British) VLA to VMZ..New Zealand (British) VNA to VNZ..South African Union (British) VOA to VOZ..Newfoundland (British) VPA to VSZ..British colonies not autonomous. VTA to VWZ..British India. VXA to VZZ..Not yet assigned. W......All to the United States. XAA to XCZ..Mexico. XDA to XZZ..Not yet assigned.

YAA to YZZ..Not yet assigned. ZAA to ZZZ...Not yet assigned. Komentarz Na liście tej brakuje Polski, ponieważ w tym czasie kraj nasz był pod zaborami. Prefiks „SP” dostępny był w tym czasie radioamatorom z Brazylii. Ciekawe są ograniczenia w przyznawaniu znaków wywoławczych dla służby amatorskiej w USA. Jak widać z powyżej listy możliwe było przyznawania tamtejszym krótkofalowcom znaków z prefiksem K, N i W. W tym czasie utworzono już zalążek przyszłych okręgów wywoławczych, które przetrwały bardzo długo i wg tego systemu wydawano licencje. Na początku licencje wydawano z prefiksem A, N lub W cyfrą okręgu i dwoma literami alfabetu łacińskiego, z zastrzeżeniem, że w znaku dwuliterowym pierwszymi literami nie mogły być litery: „X” „Y” i „Z”. W przypadku gdy limity znaków dwuliterowych zostaną wyczerpane, możliwe było przyznawanie sufiksów 3-literowych, z zastrzeżeniem, że nie mogą to być „SOS” ani „PRB” a także pominięciem kombinacji sufiksu rozpoczynającego się od QR.. i QS.. (np. QRP, QTC, QSY itp.). Także – w przypadku sufiksów 3-literywch nie można było przyznać sufiksów z takimi samymi 3 literami: K, N, W, X, Y i Z (np. W1KKK, W2NNN, W2XXX, W2WWW itd.). Podobny system stosowany był w innych krajach i przetrwał do tej pory. Np. w Polsce sufiksami nie mogą być znaki kodu „Q”. Podczas łączności ówcześni krótkofalowcy często pomijali narodowe prefiksy używając często tylko numeru i sufiksu. Również na kartach QSL narodowe prefiksy były nie drukowane! Eksponowano tylko numer i sufiks. Dopiero adresując kartę, w pozycji „To radio” dopisywano prefiks narodowy, aby skierować ją do właściwego biura QSL.

MK QTC nr 10/2012

9


INFORMACJE

Krótkofalowcy dzieciom niepełnosprawnym

SN2012FBS dla Fundacji Stworzenia Pana Smolenia Zespól krótkofalowców z klubów SP3YAC i SP3ZBY w dniu 14 września 2012 przeprowadził ciekawą i wartościową akcję operatorską. Po wstępnych ustaleniach z fundacją pn. „STWORZENIA PANA SMOLENIA” grupa w składzie w składzie: Jarek SQ3BKH, Janek SQ3KNQ, Adam SP3EA i dwie osoby towarzyszące dotarła w godzinach popołudniowych do miejscowości Baranówko koło Poznania. Mieści się tam ośrodek terapii dzieci niepełnosprawnych prowadzony przez znanego artystę. Wkrótce pod dachem namiotu uruchomiona została radiostacja okolicznościowa SN2012FBS/3 wyposażona w TRX FT-950, rezerwowo TS-850 i antenę FD-4. Dodatkiem dla odwiedzających gości była wystawa sprzętu demobilowego. Operatorzy rozpoczęli pracę w eterze w ramach akcji dyplomowej fundacji Bohdana Smolenia. Część ekipy przystąpiła do prac przy organizacji pikniku dla dzieci niepełnosprawnych zaplanowanym w dniu następnym. W godzinach wieczornych znany satyryk Pan Bohdan Smoleń wraz z opiekunką ugościli krótkofalowców w swym domu przy wspólnej kolacji, podczas której rozmawiano o naszym hobby krótkofalarstwie i misji podejmowanej przez fundację. W sobotę po wspólnym śniadaniu ponownie rozpoczęła pracę okolicznościowa stacja SN2012FBS/3 rozdająca 30 punktów w programie dyplomowym FUNDACJI BOHDANA SMOLENIA z operatorami Adamem SP3EA/3 przydzielającym indywidualnie 20 punktów oraz Jarkiem SQ3BKH. Znamienną cechą wydawanego dyplomu jest jego osobiste sygnowanie przez Pana Bohdana Smolenia. Regulamin dostępny jest na stronie QRZ.COM w witrynie znaku SN2012FBS. W godzinach południowych rozpoczął się piknik dla dzieci, w ramach którego zgromadzone pociechy obejrzały występy zespołu Indian w oryginalnych strojach, kawalerii amerykańskiej z czasów konfederacji, strzelały z łuku do tarczy, przyglądały się pokazom walk rycerskich na dzidy i miecze. Kolejnym punktem programu był pokaz musztry konnej policji z Poznania. Mistrz Polski w polo pokazał i omówił zasady gry na koniu.

10

W przerwach pokazów przygrywał zespół muzyczny. W ramach prezentacji sokolników dzieci mogły same potrzymać ptaki na ręku. Po każdym pokazie były zadawane pytania na temat prezentowanego hobby, a za udzielone odpowiedzi przyznawano nagrody. Krótkofalowcy ze stacji SN2012FBS również rozdawali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pile. Czynne było także stoisko z kiełbaską z grilla, słodyczami i napojami fundowanymi bezpłatnie dla dzieci niepełnosprawnych. Krótkofalowcy z klubów SP3YAC i SP3ZBY z Piły na swym stanowisku prezentowali demobilowy sprzęt łączności i prowadzili bieżące pokazy pracy w paśmie 7 MHz na FT-950 i na UKF CT-790. Dostępny był także Internet bezprzewodowy. Obok radiostacji swoje modele samolotów sterowanych radiowo prezentował Mietek SP3NGI, jednak ze względu na silny wiatr nie można było rozpocząć lotów. Wizytę koleżeńską złożył SP3LVU .

MK QTC nr 10/2012


INFORMACJE Całość pikniku była rejestrowana przez telewizję Poznań. Operatorzy SN2012FBS udzielili wywiadu połączonego z demonstracją QSO z kolegą SP5FHF/5. Przed kamerą mówili o tym jak można połączyć krótkofalarstwo z działaniami fundacji na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Fundacja „Stworzenia Pana Smolenia” prowadząca m.in. hipoterapię dla dzieci niepełnosprawnych przyjmie wszelką pomoc finansową i rzeczową np. w postaci słomy, siana czy owsa dla koni.

Dzięki aktywności radiowej już pojawiło się zgłoszenie od SP3EL z Bralina, który przywiezie siano dla koni. Apelujemy tą drogą do krótkofalowców: POMÓŻMY! W niedzielę Adam SP3EA/3 pracował z gminy Mosina PGA PO-10 w zawodach KF „Puchar Wielkopolskiej Pyry 2012”. Po zawodach zakończono aktywność radiową, sprzęt i anteny zostały zwinięte, a ekipa operatorska udała się do gospodarzy by podziękować za gościnę. Nie obyło się bez wspólnej kawy i ciasta. W południe udaliśmy się w drogę powrotną do Piły. Adam, SP3EA

MK QTC nr 10/2012

11


INFORMACJE

Krótkofalarska Jesień na Pogórzu - 2012

Już 27-my raz, w drugi weekend września, spotkaliśmy się na podsumowaniu Zawodów Tarnowskich. Zwyczajem wielu lat spotkanie odbyło się w Jodłówce Tuchowskiej, pod hasłem „Krótkofalarska Jesień na Pogórzu”. Od piątkowego popołudnia na przemienniku tarnowskim panował spory ruch. Koledzy zmierzający na spotkanie prowadzili rozmowy informując się wzajemnie o trasie dojazdu. Na miejscu już od południa trwały przygotowywania. Rozwieszone zostały anteny i ruszyła radiostacja. Przybywało też coraz więcej gości i choć późnym popołudniem pogoda się trochę popsuła, to humory pozostały całkiem optymistyczne. Odpaliliśmy ogień i „kociołek” musiał być. Trwający ciągły ruch na terenie Ośrodka nie pozwolił

12

wcześnie położyć się spać. Już dobrze po północy na Ośrodku zrobiło się cicho. Sobotni poranek zamienił szkolne boisko i pobliskie dróżki w jeden wielki parking. Przybywali Koleżanki i Koledzy reprezentanci prawie z całej Polski. Od Bieszczad po zachodnią granicę. Reprezentanci Okręgów 3-go, 7-mego, liczna grupa przedstawicieli Okręgu 5-tego i 6-tego. Najliczniejsze okręgi to 8-my i lokalny 9-ty. Przybyli m. in. Prezesi sąsiednich OT w osobach: Bożenka SP9MAT- Prezes MSK OT PZK nr 10 z małżonkiem - SP9MAX, Wiesiek SP8NFZ – Prezes OT 05 Oddziału Podkarpackiego oraz Zbyszek SP8AUP – Prezes OT PZK nr 35 w Jarosławiu. Odwiedziła nas Grupa Zamkowa w osobach Marek – SQ5GLB i Marian SP9RTZ. A już w piątek zainstalowała się też stacja „FF” – SP9YFF/p z operatorami Krzysiek SP9UPK i Janek SP9WAN. Byli też koledzy ze Słowacji. Niestety! Mimo obietnicy, nie doczekaliśmy się przedstawiciela ZG PZK. 30 lat pracy z 3 letnią przerwą /w okresie zmian ustrojowych w Polsce/ ma chyba swoje prawa? W sobotę już od godziny 7-mej rozpoczęła się giełda sprzętu i niekończące się pogaduchy nie tylko koleżanek i kolegów ale także osób im towarzyszących. O godzinie 12.00, chętni uczestnicy spotkania, stanęli do wspólnego zdjęcia. O godzinie 13-tej obiad. I tym razem kuchnia wydała sporą ilość, bo około 150 smacznych posiłków. Poszło bardzo sprawnie. Po biedzie kilkanaście minut odpoczynku i o godzinie 15-ej, część oficjalną rozpoczął Prezes naszego Oddziału – Janusz SP9LAS. Witając, podziękował wszystkim za liczne przybycie. Następnie przeszliśmy do zasadniczej części spotkania, to podsumowanie Zawodów Tarnowskich. Janusz – SP9LAS jako Przewodniczący Komisji Zawodów, omówił wyniki i wręczył laureatom zdobyte w zawodach trofea. Fundatorami trofeów byli: Prezes ZG PZK, Klub SP8KKM, Damian SQ9DJD, Krzysz-

MK QTC nr 10/2012


INFORMACJE

tof SP9RHN, Roman SP9GLJ, Bogdan SQ9LGB. Inne drobne zakupy sponsorowała Firma Handlowa TOP 8000. Później w śród obecnych na sali uczestników oficjalnej części spotkania, rozlosowane zostały różne gadżety. Fundatorami gadżetów byli: Janusz SP9JZT, Krzysztof SP9RHN, Jacek SP9RPW, Stanisław SQ9OZF. Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy. Część oficjalną zakończył Prezes OT – Janusz SP9LAS, zapraszając wszystkich na wspólne ognisko. Posiedzenie przy ognisku, trwało do późnych godzin wieczornych. Opowieści i pogaduchy wydawały się nie mieć końca. Szybko też znikała zawartość grilla i słynnego tu już „kociołka” w wykonaniu Krzyśka SQ9MUO.

W niedzielę po śniadaniu zabraliśmy się do pracy związanej z demontażem sprzętu i oddaniem obiektu, a przebywający jeszcze na terenie ośrodka goście, trochę smętnie spoglądali na nasze czynności. Tak, co dobre zbyt szybko się kończy. Mamy nadzieję, że tak właśnie myśleli. Szacujemy, że odwiedziło nasze spotkanie około 220 – 250 osób. Na pamiątkową listę obecności wpisało się 197 osób. Za gościnne miejsce dla naszego spotkania, odbywającego się tu już kolejny raz, serdecznie dziękujemy Kierownictwu Ośrodka Wczasów Dziecięcych oraz Dyrekcji Szkoły w Jodłówce Tuchowskiej. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową http://sp9pta.hamradio.pl Serdecznie zapraszamy znowu za rok. Do zobaczenia! Vy 73 de Stanisław sq9aor

MK QTC nr 10/2012

13


INFORMACJE

ZAWODY MIĘDZYNARODOWE październik 2012 r. 3 07.00Z-09.59Z German Telegraphy Contest CW 6 16.00Z-19.59Z EU Sprint Autumn SSB 6 00.00Z-23.59Z WAPC DX Contest CW/SSB 6 14.00Z-16.00Z International Hell 80m Contest (1) HELL 7 09.00Z-11.00Z International Hell 40m Contest (2) HELL 7 06.00Z-10.00Z ON Contest CW 7 07.00Z-19.00Z RSGB 21/28MHz Contest CW/SSB 6-7 08.00Z-08.00Z Oceania DX Contest SSB 6-7 04.00Z-03.59Z EPC Russia DX Contest PSK 13 16.00Z-19.59Z EU Sprint Autumn CW 14 06.00Z-10.00Z ON Contest SSB 13-14 12.00Z-12.00Z SAC SSB 13-14 08.00Z-08.00Z Oceania DX Contest CW 20 00.00Z-04.00Z LZ Open Contest CW 21 00.00Z-02.00Z Asia-Pacific Sprint Contest CW 20-21 00.00Z-24.00Z JARTS WW RTTY Contest RTTY 20-21 15.00Z-14.59Z Worked All Germany CW/SSB 27-28 00.00Z-24.00Z CQ WW DX Contest SSB listopad 2012 r. 1-7 00.00Z-24.00Z HA QRP Contest 3-4 12.00Z-12.00Z Ukrainian DX Contest 3 06.00Z-10.00Z IPARC Contest 3 14.00Z-18.00Z IPARC Contest 4 06.00Z-10.00Z IPARC Contest 4 14.00Z-18.00Z IPARC Contest 4 09.00Z-11.00Z HSC CW Contest 4 15.00Z-17.00Z HSC CW Contest 4 11.00Z-17.00Z DARC DIGITAL 10 m Contest 10-11 00.00Z-23.59Z WAE DX Contest RTTY 10-11 07.00Z-13.00Z Japan International DX Contest 10-11 12.00Z-12.00Z OK-OM DX Contest 16 16.00Z-22.00Z YO International PSK31 Contest 17-18 21.00Z-01.00Z RSGB 1.8 MHz CW Contest – 2. edycja 17-18 12.00Z-12.00Z LZ DX Contest 24-25 00.00Z-24.00Z CQ WW DX Contest 30-02 22.00Z-16.00Z ARRL 160m Contest ZAWODY KRAJOWE październik 2012 r. 02 17.00Z-21.00Z SPAC – 144 MHz 04 17.00Z-19.00z MK ARKI VHF 04 15.00Z-17.00z MP ARKI HF PSK, RTTY, Hell 09 17.00Z-21.00Z SPAC – 432 MHz 10 15.00Z-17.00Z Dzień Łącznościowca 11 18.00Z-22.00Z SPAC - 50MHz 11 15.00Z-17.00Z MP ARKI CW SSB HF 13 06.00Z-07.00Z PGA TEST 16 18.00Z-22.00Z SPAC - 1.2 GHz 18 15.00Z-17.00Z Dzień Łącznościowca 21 16.00Z-17.00Z SP CW Contest 22 06.00Z-07.00Z PGA-DIGI-TEST 23 18.00Z-22.00Z SPAC - 2.3 GHz+ 28 17.00Z+18.00Z Memoriał SP7L listopad 2012 r. 1 18.00Z-20.00Z MP ARKI VHF 1 16.00Z-18.00Z MP ARKI HF PSK, RTTY, Hell 3 07.00Z-08.00Z PGA-DGI-TEST 6 17.00Z-21.00Z SPAC - 144MHz 8 16.00Z-18.00Z MP ARKI HF 8 18.00Z-22.00Z SPAC - 50MHz 10 07.00Z-08.00Z PGA-TEST 11 05.00Z-07.00Z NŚN HF 11 19.00Z-21.00Z NŚN VHF 13 17.00Z-21.00Z SPAC - 432MHz 15 17.00Z-18.00Z Ratownictwo Górnicze HF 15 19.00Z-20.00Z Ratownictwo Górnicze VHF 17 06.00Z-08.00Z Ham Spirit Contest – PSK31 18 06.00Z-08.00Z Ham Spirit Contest – CW/SSB 18 19.00Z-21.00Z Ham Spirit Contest – CW/SSB/FM 18 21.00Z-22.00Z Ham Spirit Contest – PSK31 20 18.00Z-22.00Z SPAC - 1.2GHz 22 16.00Z-17.00Z Dzień Kolejarza HF 22 19.00Z-20.00Z Dzień Kolejarza VHF 27 18.00Z-22.00Z SPAC - 2.3GHz+

14

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST Zawody międzynarodowe EPC Russia DX Contest

Organizator: rosyjska sekcja EPC. Termin: 2-3 października 2010 r. od 04.00Z do 03.59Z. Pasma: 160 meters (1.838 – 1.843 MHz), 80 meters (3.580 – 3.590 MHz), 40 meters (7.040 – 7.050 MHz), 20 meters (14.070 – 14.080 MHz), 15 meters (21.070 – 21.080 MHz), and 10 meters (28.070 – 28.080 MHz). Moc nadajników nie większa niż 100 watów. Emisja: BPSK63. Klasyfikacje: SOAB - Single operator, all bands. SOAB-LF - Single operator, 160, 80 and 40 meters. SOAB-HF - Single operator, 20, 15 and 10 meters. MOAB Multi-operator station, all bands. Klasyfikacja oddzielna dla Rosji i reszty świata. Wymiana: stacje rosyjskie, członkowie Sekcji EPC nadają numer członkowski + WW loc. np. 0262 KO95 lub 0262KO95, pozostali: nr QSO + WW loc. np. 001 JO94 lub 001JO94. Uwaga! RSQ nie wymienia się! Punktacja: QSO z SP – 1 pkt., QSO z EU – 2 pkt., QSL z DX – 3 pkt. Mnożniki: Kraje DXCC + WW loc. + obłasti Rosji. Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie. Wynik końcowy: punkty za QSO x suma mnożników. eLog w terminie 14 dni na adres: contest@epc-ru.ru Dyplomy: za 1 miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – w każdym Kraju DXCC.

German Telegraphy Contest

Organizator: AGCW-DL, HSC, RTC - Niemcy. Termin: 3 października każdego roku, od 07.00Z do 09.59Z. Uczestnicy: nadawcy i SWLs. Łączności: ze stacjami z Niemiec. Pasma i emisja: 3510-3560 kHz oraz 7010-7030 kHz – CW. Klasyfikacje: (1) Stacje QRP (do 5W out), (2) Stacje QRO (od 5 do 125 W out), (3) SWL. Wymiana: stacje z Niemiec nadają RST + skrót Landkreis np. 599HOL, pozostałe stacje nadają tylko RST. Punktacja: QSO – 1 pkt, QSO z DA0HSC, DA0RTC, DA0ACW, DF0AGC, DK0AG, DK0HSC, DK0RTC, DL0CWW, DL0DA, DL0HSC i DL0RTC – 2 pkt. Nasłuchowcy: za kompletny nasłuch uważa się odbiór obu znaków i obu raportów. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. eLogs: w terminie 14 dni na adres dtc@ kontest.de Dyplomy: wszyscy uczestnicy zawodów otrzymują certyfikaty udziału.

EU Sprint Autumn – SSB

Termin: pierwsza sobota października, od 16.00Z do 19.59Z. Łączności: tylko ze stacjami z Europy. Klasyfikacja: SO - Single Operator. Stacje Low Power (<100W) będą wyróżnione w wynikach gwiazdką (*). Pasma i emisja: 20m, 40m i 80m - SSB. Wymiana: własny znak wywoławczy, znak wywoławczy korespondenta, nr QSO (bez RS!) i imię, np. „OK2FD de I2UIY 118 Paolo”. Uwagi: (a) Nie można skracać wymiany danych gdyż tylko taka postać raportów jest zaliczana. (b) Po nadaniu „CQ” (lub QRZ?) i zaliczeniu QSO stacja musi zrobić QSY pozostawiając QRG swojemu korespondentowi. Punktacja: QSO – 1 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. Dzienniki: w terminie 2 tygodni na adres eusprint@kkn.net

RSGB 21/28MHz Contest

Organizator: RSGB – Wielka Brytania. Termin: pierwsza niedziela października, od 07.00 do 19.00 UTC. Łączności: tylko

MK QTC nr 10/2012

ze stacjami Wielkiej Brytanii. Pasma i emisje: 21 i 28 MHz – CW i SSB. Wymiana: RS(T) + nr QSO. Stacje UK nadają RS(T) + nr QSO + District Code. Klasyfikacje: (1) Single Operator-OPEN, (2) Single Operator-RESTRICTED (stacje używające tylko jednej anteny drutowej zawieszonej na wysokości max 15m nad ziemią i używające <100 W), (3) Single Operator QRP (<10 W out), (4) Multi 0Operator-OPEN; Grupa Multi Operator-RESTRICTED (stacje używające tylko jednej anteny drutowej zawieszonej na wysokości max. 15m nad ziemią i używające <100 W), (5) Multi Operator QRP (<10 W out), (6) SWL Single Operator. Punktacja: QSO – 3 pkt. Mnożniki: UK district code – liczone osobno na 21 MHz i 28 MHz. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs z pasma 21 i 28 MHz x suma mnożników z pasma 21MHz i 28MHz. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: 2128.logs@rsgbhfcc.org

International Hell Contest

Organizator: DARC - Niemcy. Termin: pierwszy weekend października. Łączności: zawody typu WW. W sobotę na 3,5MHz od 14.00Z do 16.00Z, w niedzielę na 7MHz od 09.00 do 11.00 UTC. Emisja: HELL. Klasyfikacje: (1) Stacje nadawcze, (2) Stacje SWL. Wymiana: RST + nr QSO. Punktacja: QSO – 1 pkt. Dodatkowe punkty można zdobyć za wymianę QTC - podobnie jak ma to miejsce w zawodach WAEDC. Za każde nadane lub otrzymane QTC otrzymuje się 1 pkt. QTC zawiera informacje o poprzedniej łączności (łącznościach). Jest to: czas, znak korespondenta i nadana przez niego grupa kontrolna (bez RST) np. 1215/ SP2FAP/009. Każda stacja może nadać jednej stacji max 5 takich QTCs (można je także nadać w ratach). Mnożniki: kraje DXCC/ WAE + okręgi wywoławcze JA, W i VE. Wynik końcowy: suma punktów za QSO i QTC x mnożnik. Dzienniki w terminie 14 dni na adres: do1npf@darc.de

Oceania DX Contest - Phone

Organizator: NZART – Nowa Zelandia. Termin: pierwszy weekend października, od 08.00Z w sobotę do 08.00Z w niedzielę. Pasma i emisja: 1,8-28MHz - Phone. Łączności: tylko ze stacjami Oceanii. Klasyfikacje: SOAB - Single Operator All Band, SOSB - Single Operator Single Band, Multi One - Multi Operator All Band Single Transmitter, Multi Multi - Multi Operator All Bands Multi Transmitters, SWL - Single Operator All Band. Wymiana: RS + nr QSO. Stacje z grupy Multi-Multi prowadzą odrębną numerację QSOs dla każdego pasma. Mnożniki: prefiksy Oceanii liczone odrębnie na każdym paśmie. Punktacja: QSO na 160m – 20 pkt., QSO na 80m – 10 pkt., QSO na 40m – 5 pkt., QSO na 20m – 1 pkt, QSO na 15m – 2 pkt., QSO na 10m – 3 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x suma mnożników. eLog: w terminie 14 dni na adres ph@oceaniadxcontest.com Dyplomy: za czołowe miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej, w każdym kraju. Warunkiem otrzymania dyplomu jest nawiązanie co najmniej 10 QSOs. www.oceaniadxcontest.com

ON Contest – 80m - SSB

Organizator: UBA – Belgia. Pasmo i emisja: 3,7MHz - SSB. Termin: drugi weekend października, od 06.00Z do 10.00Z. Łączności: tylko ze stacjami belgijskimi. Wymiana: RS + nr QSO. Stacje ON nadają RS + nr QSO + 3-literowy skrót klubu, np.

15


CQ CONTEST 59001 MCL. Punktacja: QSO – 3 pkt. Mnożniki: kody klubów belgijskich (patrz wykaz niżej). Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Dzienniki w ciągu 14 dni na adres: ubaon@uba.be lub Leon Welters ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel Belgium. UBA Club Codes: AAA ACC ARC AST ATH ATO BDX BLW BRC BSE BTS BXE CDZ CLR CPN CRD DNZ DRC DST EKO GBN GBX GDV GNT GTM HAC HCC HOB HRT HUY IPR KSD KTK LGE LIR LLV LUS LVN MCL MLB MNS MTT MWV NBT NLB NMR NNV NOK NOL ODE ONZ ORA OSA OSB RAC RAM RAT RBO RCA RCB RCN RCO RST RSX SBS SNW THN TLS TOR TRA TRC TRK TWS VHF WLD WRC WTN WTO ZLB ZLZ ZTM.

EU Sprint Autumn – CW

Termin: druga sobota października, od 16.00Z do 19.59Z. Łączności: tylko ze stacjami w Europie. Klasyfikacja: Single Operator. Stacje Low Power (<100W) będą wyróżnione w wynikach gwiazdką (*). Pasma i emisja: 20m, 40m i 80m - CW. Wymiana: własny znak wywoławczy, znak wywoławczy korespondenta, nr QSO (bez RST!) i imię; np. „OK2FD de I2UIY 118 Paolo”. Uwagi: (a) Nie można skracać wymiany danych gdyż tylko taka postać raportów jest zaliczana. (b) Po nadaniu „CQ” (lub QRZ?) i zaliczeniu QSO stacja musi zrobić QSY pozostawiając QRG swojemu korespondentowi. Punktacja: QSO – 1 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. Dzienniki: w terminie 2 tygodni na adres eusprint@kkn.net lub Karel Karmasin, OK2FD, Gen. Svobody 636, 674 01 Trebic, Czech Republic. Internet: www.eusprint.com

Oceania DX Contest - CW

Organizator: NZART – Nowa Zelandia. Termin: drugi weekend października, od 08.00 UTC w sobotę do 08.00 UTC w niedzielę. Pasma i emisja: 1,8-28MHz - CW. Łączności: ze stacjami Oceanii. Klasyfikacje: SOAB - Single Operator All Band, SOSB - Single Operator Single Band, Multi One - Multi Operator All Band Single Transmitter, Multi Multi - Multi Operator All Bands Multi Transmitters, SWL - Single Operator All Band. Wymiana: RST + nr QSO. Stacje z grupy Multi-Multi prowadzą odrębną numerację QSOs dla każdego pasma. Mnożniki: prefiksy Oceanii liczone odrębnie na każdym paśmie. Punktacja: QSO na 160m – 20 pkt., QSO na 80m – 10 pkt., QSO na 40m – 5 pkt., QSO na 20m – 1 pkt, QSO na 15m – 2 pkt., QSO na 10m – 3 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Dzienniki: w terminie 14 dni na adres cw@oceaniadxcontest.com Dyplomy: za czołowe miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej, w każdym kraju. Warunkiem otrzymania dyplomu jest nawiązanie co najmniej 10 QSOs. Internet: www.oceaniadxcontest.com

ON Contest – 80m – CW

Organizator: UBA – Belgia. Pasmo i emisja: 3,7MHz - CW. Termin: trzeci weekend października, od 06.00Z do 10.00Z. Łączności: tylko ze stacjami belgijskimi. Wymiana: RST + nr QSO. Stacje ON nadają RST + nr QSO + 3-literowy skrót klubu, np. 599001 MCL. Punktacja: QSO – 3 pkt. Mnożniki: kody klubów belgijskich (patrz wykaz niżej). Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Dzienniki w ciągu 14 dni na adres: ubaon@uba.be lub Leon Welters

16

ON5WL, Borgstraat 80, B-2580 Beerzel Belgium. UBA Club Codes: AAA ACC ARC AST ATH ATO BDX BLW BRC BSE BTS BXE CDZ CLR CPN CRD DNZ DRC DST EKO GBN GBX GDV GNT GTM HAC HCC HOB HRT HUY IPR KSD KTK LGE LIR LLV LUS LVN MCL MLB MNS MTT MWV NBT NLB NMR NNV NOK NOL ODE ONZ ORA OSA OSB RAC RAM RAT RBO RCA RCB RCN RCO RST RSX SBS SNW THN TLS TOR TRA TRC TRK TWS VHF WLD WRC WTN WTO ZLB ZLZ ZTM.

Asia-Pacific Sprint Contest – CW

Organizator: CQ HAM Radio - Japonia. Łączności: ze stacjami Azji i Pacyfiku (3D2, 4W, 1S/9M0, 9M2, 9M6/8, 9V, BV, BV9, BY, BS, C2, DU, FK, FW, H4, HL, HS, JA, JD1/Ogasawara, JD1/ Marcus, KH2, KH9, KH0, P29, T2, T30, T33, T8, UA0 (bez UA9), V6, V7, V85, VK1-9, VR, XU, XV/3W, XX9, YB, YJ, ZL). Termin: trzecia niedziela października, od 00.00 do 02.00 UTC. Pasma i emisja: 14 MHz i 21 MHz; (15m - 21030-21050kHz, 20m - 14030-14050kHz) - CW. Dopuszczalny limit mocy – 150W out. Klasyfikacja: Single Operator <150W (praca typu SO2R – niedozwolona). Wymiana: RST + nr QSO. Mnożniki: prefiksy wg programu WPX. Mnożnik liczy się tylko raz – niezależnie od pasma. QSY: każda stacja po CQ lub QRZ i nawiązaniu QSO musi zrobić QSY co najmniej 1 kHz. Dzienniki: tylko w postaci elektronicznej w terminie 7 dni na adres apsprint@jsfc.org

LZOCC 80m Sprint Contest

Organizator: LZ Open Contest Club Termin: trzecia sobota października od 00.00Z to 04.00Z (tylko 4 godziny). Pasmo i emisja: MHz - CW. Uczestnicy: zawody typu WW. Wymiana: nr QSO i nr QSO ostatniego korespondenta (bez RST!). Przy pierwszej łączności nadaje się 001 000. Uwaga! Z tą samą stacją można powtórzyć QSO po 30 minutach. Punktacja: QSO – 1 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSO. Klasyfikacje: MO, SO, QRP (do 5W out); klasyfikacja prowadzona jest odrębnie dla każdego kontynentu. Dyplomy: za pierwsze 3 miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej. Logi na adres: lz1gl@yahoo.com

JARTS WW RTTY Contest

Organizator: JARTS - Japonia. Termin: trzeci weekend października, od 00.00Z w sobotę do 24.00Z w niedzielę. Łączności: zawody typu WW. Pasma: 3,5–28MHz (segmenty dla stacji JA - 3.520-3.525MHz 7.025-7.045MHz 14.070-14.112MHz 21.070-21.125MHz 28.07028.150MHz). Emisja: RTTY. Klasyfikacje: Single Operator All Bands High Power >100W, Single Operator All Band Low Power <100 W, Multi Operator All Band, SWL. Wymiana: RST + wiek operatora. YL zamiast wieku nadają dwa zera (00), a stacje Multi Operator dwie dziewiątki (99). Punktacja: QSO ze stacją w Europie – 2 pkt., QSO ze stacją DX – 3 pkt. Mnożniki: Kraje DXCC (liczone bez JA, W, VK i VE) + okręgi wywoławcze JA, W, VK i VE. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Dyplomy: zwycięzcy każdej grupy klasyfikacyjnej, osobno dla każdego kontynentu. Dzienniki: w terminie 14 dni na adres jarts2009@edsoftz.com

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST Worked All Germany

Organizator: DARC - Niemcy. Łączności: tylko ze stacjami z Niemiec. Termin: trzeci weekend października, od 15.00Z w sobotę do 14.59Z w niedzielę. Pasma i emisje: 3,5-28 MHz - CW i SSB. Klasyfikacje: (1) Single Operator All Bands - CW <100W; (2) Single Operator All Bands - CW >100W; (3) Single Operator All Bands - CW + SSB <100W; (4) Single Operator All Bands CW + SSB >100W; (5)Single Opertor All Bands - CW + SSB QRP max. 5W out; (6) Multi Operators Single Transmitter; (7) Single Operator SWL. We wszystkich grupach korzystanie z DX-cluster’ów jest dozwolone. Wymiana: RS(T) + nr QSO. Stacje niemieckie – RS(T) + DOK. Jeżeli korespondent nie nadał swojego numeru QSO, to jako jego numer należy zalogować 000. Mnożniki: DOK-i Niemiec liczone na każdym paśmie osobno, niezależnie jednak od emisji. Zalicza się tylko pierwszą literę DOK-u. Maksymalny mnożnik na jednym paśmie wynosi więc 26 (A-Z). Punktacja: QSO – 3 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. SWL: nasłuch każdej stacji niemieckiej na SSB – 1 pkt., nasłuch każdej stacji niemieckiej na CW – 3 pkt.; mnożnik – jak dla nadawców. Dyplomy: zwycięzcy grup klasyfikacyjnych, także w każdym kraju. eLog: w terminie 14 dni na adres wag@dxhf.darc.de

WAPC DX Contest

Termin: pierwsza sobota października (6.10.2012) w godzinach od 00.00Z do 23.59Z. Pasma i emisje: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz – CW i SSB. Klasyfikacje: High - Mixed all band; CW all band; SSB all band. Mixed 10 meter; Mixed 15 meter; Mixed 20 meter; Mixed 40 meter; Mixed 80 meter. Low - Mxed all band; CW all band; SSB all band. Mixed 10 meter; Mixed 15 meter; Mixed 20 meter; Mixed 40 meter; Mixed 80 meter. QRP - Mxed all band (stacje łamią swój znak przez „QRP”). Wymiana: RS(T) + numer QSO. Stacje chińskie nadają RS(T) + dwuliterowy identyfikator (AH BJ CQ FJ GD GS GX GZ HA HB HE HI HK HL HN JL JS JX LN MO NM NX QH SC SD SH SN SX TJ TW XJ XZ YN ZJ). Punktacja: QSO ze stacją chińską -10 pkt. , QSO z SP – 1 pkt., QSO z EU – 3 pkt., QSO z DX – 5 pkt. Mnożniki: prowincje Chin + Kraje DXCC, w tym BY,BV, VR2, XX, BS7, BQ9. Wynik końcowy: punkty za QSOs x mnożnik. eLog: w formacie Cabrillo w terminie do 31 października na adres: mulandxc@gmail.com W temacie listu należy podać swój znak oraz grupę klasyfikacyjną. Dyplomy: w każdym kraju za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej. Internet: http://www. mulandxc.org/?page_id=2

HA QRP Contest

Organizator: miesięcznik „Radiotechnika” - Węgry. Łączności: zawody typu WW. Termin: pierwsze siedem dni listopada, od 00.00Z do 24.00Z. Pasmo i emisja: 80 m - CW. Klasyfikacja: Single Operator <10 W out. Wymiana: RST + QTH + imię operatora. Punktacja: QSO z SP - 1 pkt, QSO ze stacją spoza SP - 2 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. eLog w ciągu 7 dni na adres: haqrp@ radiovilag.hu Internet: http://www.radiovilag.hu/haqrp.htm

IPARC Contest

topada I tura od 06.00Z do 10.00Z, II tura od 14.00Z do 18.00Z. Pasma: 3,5-28MHz. Klasyfikacje: (1) Single Operator, (2) Multi Operators Single Transmitter,(3) Multi Operators Multi Transmitters, (4) SWL. Wymiana: USA IPA Members – RS(T) + nr QSO + skrót “IPA” + stan; non-USA IPA Members – RS(T) + nr QSO + skrót “IPA”; pozostali – RS(T) + nr QSO. Punktacja: QSO – 1 pkt; QSO z członkiem IPA – 5 pkt. Mnożniki: kraje DXCC + stany USA, liczone oddzielnie na każdym paśmie. Wynik pasmowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. Wynik końcowy: suma punktów uzyskanych na poszczególnych pasmach. eLog w ciągu 14 dni na adres: dj6qq@darc.de

Ukrainian DX Contest

Organizator: Ukrainian Contest Club - Ukraina. Łączności: zawody typu WW. Termin: pierwszy weekend listopada, od 12.00z w sobotę do 12.00z w niedzielę. Pasma i emisje: 1,8-28 MHz - CW, SSB i RTTY. Klasyfikacje: (1) Single Operator All Bands High Power MIXED (CW+SSB), (2) Single Operator All Bands Low Power <150W MIXED (CW+SSB), (3) Single Oerator All Bands QRP <5W MIXED (CW+SSB), (4) Single Operator Single Band MIXED (CW+SSB), (5) Single Operator All Bands RTTY; (6) Multi Oerators All Bands Single Transmitter MIXED (CW+SSB), (7) Multi Operators All Bands Single Transmitter RTTY, (8) SWL - All Bands MIXED (CW+SSB). Uwagi: (a) Wszystkich uczestników obowiązuje zasada 10 minut; wcześniejsze QSY dozwolone jest tylko dla zaliczenia nowego mnożnika (b) Korzystanie z sieci informacyjnych DXCluster jest dozwolone. (c) Spotowanie własnego znaku jest niedopuszczalne. (d) dokładność zapisu czasu QSO – do 3 minut. Wymiana: stacje ukraińskie nadają RS(T) + 2-literowy skrót okręgu; pozostałe – RS(T) + nr QSO. Punktacja: QSO z SP – 1 pkt, QSO ze stacją w Eu – 2 pkt., QSO z DX – 3 pkt., QSO ze stacją ukraińską – 10 pkt. Mnożniki: Kraje DXCC/WAE + obwody (obłasti) Ukrainy (pierwsze QSO z Ukrainą to także dodatkowe 2 pkt. za kraj). Na każdym paśmie mnożnik liczy się oddzielnie ale bez względu na rodzaj emisji. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik. eLog w ciągu 14 dni na adres: urdxc@ukr.net lub Ukrainian Contest Club HQ, P. O. Box 4850, Zaporozhye, 69118 Ukraine. Skróty ukraińskich obwodów administracyjnych (obłasti): CH CN CR DN DO HA HE HM IF KI KO KR KV LU LV NI OD PO RI SL SU TE VI VO ZA ZH ZP.

HSC Contest

Organizator: HSC - Niemcy. Termin: pierwsza niedziela listopada, w dwóch turach - (1) od 09.00Z do 11.00Z i (2) od 15.00Z do 17.00Z. Pasmo i emisja: 3,5-28MHz - CW. Łączności: zawody typu WW. Z tą samą stacją można przeprowadzić QSO na każdym z pasm i w każdej turze. Klasyfikacje: (1) HSCmembers <150 W out, (2) Non HSC members <150 W out, (3) QRP (<5 W out members i non-members), (4) SWLs. Wymiana: RST + NM (Non Member); członkowie HSC podają RST + nr członkowski. Punktacja: QSO z członkiem HSC - 5 pkt.; pozostałe QSO - 1 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. eLog 2 tygodni na adres: hsc-contest@dl3bzz.de

Termin: CW - pierwsza sobota listopada I tura od 06.00Z do 10.00Z, II tura od 14.00Z do 1800z; SSB - pierwsza niedziela lis-

MK QTC nr 10/2012

17


CQ CONTEST zawody krajowe PGA-TEST – runda październikowa

Termin: 13 października br. od 06.00Z do 06.59Z. Wymiana: RS(T) + nr QSO + skrót PGA. eLog: wyłącznie za pośrednictwem serwisu PGA-ZAWODY. Regulamin: patrz portal PGA-ZAWODY: http://pga-zawody.eHam.pl

Dzień Łącznościowca

Organizatorzy: ZG LOK oraz WOT PZK. Uczestnicy: stacje nadawcze i nasłuchowe. Termin: trzeci czwartek miesiąca października, od 15.00 do 17.00 UTC. Pasma i emisje: 3, MHz – CW i SSB. Maksymalna moc nadajników – 100W. Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + trzycyfrowy nr QSO + skrótu powiatu + dwucyfrowa liczba wskazującej ilość lat posiadania pozwolenia, np. 599 022WM15. Łączności: z tą sama stacją można nawiązać jedną łączność na CW i jedną łączność na SSB. Uwaga! Obowiązuje numeracja ciągła. Nasłuchy: nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów. Nasłuch każdej radiostacji można przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego rodzaju emisji np. jeśli zapisano nasłuch SP5KCR 59 022 WM 50 z SP5KAB 59 012 WM 60, to żadnej z tych radiostacji nie można wykazać już więcej w dzienniku zawodów na SSB. Nasłuchy tych stacji można wykazać drugi raz na CW – SP5KAB 599 078WM60 z SP5KCR 59 059WM50. Punktacja: wynik końcowy ustala się przez podsumowanie wszystkich lat podanych w grupie kontrolnej przez korespondentów – przyjętych za punkty umowne. Do sumy ww. dolicza się lata posiadanego zezwolenia przez uczestnika zawodów za każdą emisję (raz za CW drugi raz za SSB dla pracy w grupie MIXED). Dla stacji nasłuchowych wynik końcowy ustala się przez podsumowanie wszystkich lat pracy występujących w dzienniku korespondentów. Wynik końcowy: suma punktów za ilość lat z odebranych grup kontrolnych. Dzienniki w ciągu 14 dni na adres: lacznosc.zgwarszawa@lok. org.pl (obowiązuje format Cabrillo). Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić swój znak wywoławczy. Uwaga! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest bezpłatny. Można pobrać go ze strony: sp7dqr.waw.pl Klasyfikacje: MO MIX - Stacje klubowe na CW i SSB, MO CW - Stacje klubowe na CW, MO SSB - Stacje klubowe na SSB, SO MIX - Stacje indywidualne na CW i SSB, SO CW - Stacje indywidualne na CW, SO SSB - Stacje indywidualne na SSB, SWL – łączna za nasłuchy na CW i SSB. Uwaga! Klasyfikuje się tylko te stacje, które przeprowadzą co najmniej 10 QSO. Nagrody: za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie kwalifikacyjnej – puchary i dyplomy; za zajęcie miejsca od IV do VI dyplomy. (Przypadku nie otrzymania dotacji Laureaci zawodów otrzymują pamiątkowe dyplomy. Komisja: powołana jest przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności ZG LOK. Decyzje Komisji są ostateczne.

PGA-DIGI-TEST – runda październikowa

Termin: 27 października br. od 06.00Z do 06.59Z. Wymiana: RS(T) + nr QSO + skrót PGA. eLog: wyłącznie za pośrednictwem serwisu PGA-ZAWODY. Regulamin: patrz portal PGA-ZAWODY: http://pga-zawody.eHam.pl

18

Memoriał Tadeusza Kokoszki SP7L

Cel Memoriału: Uczczenia pamięci Kol. Tadeusza Kokoszki SP7L, założyciela klubu SPARAS, Honorowego Członka LKK, inicjatora wielu stacji okolicznościowych i akcji dyplomowych. Organizator: Południowopraski Klub Krótkofalowców SP5PPK Uczestnicy: stacje indywidualne i klubowe. Termin i czas: 28 października 2012, 17:00-18:00 UTC. Pasmo i emisje: 3,5MHz SSB. Wywołanie: na fonii – MEMORIAŁ Raporty: SSB 59 + numer qso (np 59 001), stacje członków SPARAS, członków Honorowych LKK , stacje członków LKK oraz operatorzy o imieniu Tadeusz ( także mający drugie imię ) podają RS + literę „T” (SSB - 59T). Punktacja: stacje członków SPARAS, Honorowych Członków LKK i członków rzeczywistych LKK - 5 pkt, pozostałe stacje 1 pkt. Mnożnik: stacje podające literę „T”. Wynik końcowy: suma punktów x (1+ mnożnik). Klasyfikacja: A - stacje indywidualne na SSB, B stacje klubowe na SSB Uwaga: w grupie musi być minimum 5 stacji aby można było je sklasyfikować. Dzienniki zawodów: zawody będą obliczane elektronicznie, zaleca się do logowania i opracowania logów programy autorstwa Marka SP7DQR. Uczestnik powinien podać w logu kategorię np. A-SSB. Dzienniki zawodów prosimy nadsyłać w formacie cabrillo na adres : sq5abg@o2.pl a d zienniki w postaci papierowej na adres: Wiesław Paszta , Garkowo Stare 2, 06-550 Szreńsk w ciągu 7 dni. Dzienniki w postaci elektronicznej, format poczty: - w temacie podawać proszę tylko znak np. SQ5ABG - plik logu: znak.cbr np. sq5abg.cbr jako załącznik do e-maila Nagrody: za zajęcie I miejsca w każdej grupie puchar i dyplom, za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie – dyplom. Decyzje komisji są ostateczne. Komisja zawodów: SP5HEN, SQ5ABG, SQ5ABF Odpowiedzialny za zawody jest SQ5ABG.

Narodowe Święto Niepodległości - HF

Organizatorzy: Klub SP7PBC. Termin: 11 listopada każdego roku, od godz. 06.00 do 08.00Z. Pasmo i emisje: 3,5MHz - CW i SSB. Grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO + jednoliterowy skrót województwa; stacje skierniewickie nadają RS(T) + liczbę „24” (nr oddziału PZK). Łączności: z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. Punktacja: QSO na CW - 2 pkt., QSO na SSB - 1 pkt.; za QSO z SP7PBC 10 pkt. na SSB i 20 pkt. na CW. Mnożniki: województwa SP + stacje skierniewickie liczone tylko jeden raz. Wynik końcowy: suma punktów za QSO x mnożnik. SWLs: za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obu znaków korespondentów, raportów, numerów łączności i skrótów województw. Klasyfikacje: (A) Stacje indywidualne CW, (B) Stacje klubowe CW, (C) Stacje indywidualne SSB, (D) Stacje klubowe SSB, (E) Stacje indywidualne na CW i SSB, (F) Stacje klubowe na CW i SSB, (G) Nasłuchowcy. Nagrody: za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – puchary i dyplomy, za miejsca 2-5 - dyplomy. Dzienniki w terminie do 18 listopada 2011 r. na adres: SKK SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1; nsn@sp7pbc.pl Komisja: decyzje komisji zawodów są ostateczne. Podczas zawodów istnieje możliwość zdobycia dyplomu GOLD AWARD za ułożenie hasła „SKIERNIEWICE” z liter sufiksów. Stacje z powiatu skierniewickiego IR IW mogą zastąpić brakującą literę. Koszt dyplomu 10 zł. Wpłaty na konto BS Skierniewice nr 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001, lub przekazem pocztowym na adres jw.

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST Narodowe Święto Niepodległości - VHF

Cel: uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. po 123 latach zaborczej niewoli. Organizator: Skierniewicki Klub rótkofalowców SP7PBC pod patronatem Prezydenta Miasta Skierniewice. Uczestnicy: w zawodach mogą brać udział licencjonowane stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowcy indywidualni. Termin: 11 listopada każdego roku od godz. 19:00 do 21:00 czasu UTC. Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach. Pasmo: 144 MHz (w obowiązujących zakresach). Emisje: CW, SSB, FM. Wywołanie: na CW – „CQ NSN”, na SSB i FM „Wywołanie w Zawodach Narodowe Święto Niepodległości”. Raporty: RS(T) + numer QSO (od 001) + lokator. Stacje należące do OT PZK w Skierniewicach podają RS(T) + lokator. Warunek: z tą samą stacją można powtórzyć QSO innym rodzajem emisji. W zawodach punktowane będą tylko bezbłędne łączności przeprowadzone w czasie wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty. Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik. Ustala się, że zawodnicy, którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO oraz w danej kategorii weźmie udział mniej niż 5 zawodników, nie będą klasyfikowani a logi będą użyte do kontroli. Punktacja: za każdy kilometr 1 punkt. Za QSO ze stacjami należącymi do OT PZK w Skierniewicach, odległość liczy się podwójnie. Wyniki: suma punktów za odległości. Klasyfikacja: stacje indywidualne, stacje klubowe Kategoria: U – stacje indywidualne (CW, SSB, FM), V – stacje klubowe (CW, SSB, FM). Preferowane będą logi w formacie Cabrillo. Do logowania łączności zaleca się stosować program logujący Marka SP7DQR dostępny na stronie http://sp7dqr.waw. pl . Logi papierowe powinny być w formacie stosowanym w PZK. Podczas przesyłania logów pocztą elektroniczną, plik *.cbr powinien być załącznikiem nie spakowanym. W rubryce „Temat” należy wpisać literkę kategorii oraz znak wywoławczy np. V SP7XXX albo U SQ5YYY Termin nadsyłania logów: 18 listopada br. (Obowiązuje data stempla pocztowego w logach papierowych). Nagrody: za I miejsce w każdej kategorii puchar i dyplom, za miejsce II i III dyplom. Dyskwalifikacja: uczestnik może zostać zdyskwalifikowany za pracę w obowiązkowym 5 min. QRT przed i po zawodach oraz za przekroczenie 3 minut rozbieżności w zgłoszonym logu zawodów. Komisja zawodów ma prawo do podejmowania decyzji ostatecznych oraz rozstrzygania sytuacji nietypowych i nie ujętych w regulaminie zawodów. Wszelkie uwagi i propozycje proszę kierować na adres nsn@sp7pbc.pl Logi zawodów na adres: Skierniewicki Klub Krótkofalowców SP7PBC, skr. poczt. 94, 96-100 Skierniewice 1 lub pocztą elektroniczną na adres nsn@sp7pbc.pl Przykład prawidłowego wpisu w pliku formatu Cabrillo: QSO: 144 PH 2010-11-11 1933 SP2XXX 59 001JO93AC SP9YYY 59007 JN99QU Zawody zostaną rozliczone w ciągu 2 miesięcy, a wyniki opublikowane w magazynach QTC i ŚR oraz na stronie http://www.sp7pbc.pl/ Zainteresowanych otrzymaniem wydrukowanych wyników prosimy o przysłanie koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym. Podczas zawodów istnieje możliwość zdobycia

MK QTC nr 10/2012

dyplomu GOLD AWARD za ułożenie hasła „SKIERNIEWICE” z liter sufiksów. Stacje z powiatu skierniewickiego IR IW mogą zastąpić brakującą literę. Koszt dyplomu 10 zł. Wpłaty na konto BS Skierniewice nr 32 9297 0005 0138 7749 2004 0001, lub przekazem pocztowym na adres jw.

RATOWNICTWO GÓRNICZE – HF

Organizator: Klub SP9KDU w Tarnowskich Górach. Termin i czas: trzeci czwartek listopada, od 17.00 do 18.00 UTC (18.00 do 19.00 local). Pasmo: 3,5MHz (wg Contest Band Planu HF, odpow. do emisji). Maksymalna moc wyjściowa: 100W. Emisje: CW i SSB. Wymiana: RS(T) + nr QSO + skrót powiatu (forma zapisu w przesyłanym dzienniku np.: 599 001TG lub 59 001TG). Numeracja QSOs łączna dla CW i SSB. Punktacja: 1QSO – l pkt. Mnożnik: powiaty SP, liczone jeden raz bez względu na emisję. Automatycznie zalicza się własny powiat. Z tą samą stacją można przeprowadzić łączność na CW i SSB. Przy zmianie emisji, po nawiązaniu QSO obowiązuje pozostanie QRV daną emisją przez minimum 3 minuty. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs razy mnożnik. Klasyfikacje: A-HF – stacje indywidualne na CW i SSB, B-HF – stacje indywidualne na CW, C-HF – stacje indywidualne na SSB, D-HF – stacje klubowe na CW i SSB, Grupa E-HF – stacje QRP (maksymalna moc wyjściowa na CW do 5 W, SSB do 10 W), F-HF – stacje nasłuchowe (SWL) na SSB i CW. Punktacja dla SWL: w dzienniku nasłuchowym każda stacja może być wykazana maksymalnie 6 razy, tj. 3 razy na SSB i 3 razy na CW. Nasłuchowców obowiązuje odebranie obydwu znaków i raportów. Punktacja jak dla nadawców. Uwaga: punktowany jest kompletny nasłuch, a nie oddzielnie dwie korespondujące stacje; punkty zalicza się dla pierwszego z podanych w logu korespondentów. Ten sam znak i ten sam nasłuch może być punktowany tylko jeden raz. Dzienniki: w formacie cabrillo; termin 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; lub e-mail: sp9kdu@poczta.onet.pl Nagrody: za pierwsze miejsce w każdej z grup klasyfikacyjnych. Dyplomy: za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej. Komisja: decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU.

RATOWNICTWO GÓRNICZE – VHF

Organizator: Klub SP9KDU w Tarnowskich Górach. Termin i czas: trzeci czwartek listopada, od 19.00 do 20.00 UTC (20.00 do 21.00 local). Pasmo: 145MHz. Maksymalna moc wyjściowa: 50 W. Emisja: FM (praca simpleksowa, wyłącznie w kanałach FM). QSOs via przemienniki nie będą zaliczane. Wymiana: RS + nr QSO + WW loc (forma zapisu w przesyłanym dzienniku np.: 59 001JO90KK). Punktacja: za każdy km odległości (QRB) od korespondenta – l pkt., QSO w obrębie tego samego lokatora – 3 pkt. Wynik końcowy: suma punktów za QSOs. Klasyfikacje: A-VHF – stacje indywidualne, B-VHF – stacje klubowe. Dzienniki: w formacie Cabrillo, termin 14 dni na adres: Klub Łączności SP9KDU, ul. Sienkiewicza 48, 42-600 Tarnowskie Góry; lub e-mail: sp9kdu@ poczta.onet.pl Nagrody: za pierwsze miejsce w każdej z grup klasyfikacyjnych. Dyplomy: za trzy pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej. Komisja: decyzje komisji zawodów są ostateczne. Odpowiedzialny za rozliczenie zawodów: SQ9FMU.

19


CQ CONTEST

SP-CW-Contest

zawody dla entuzjastów CW 21 października, 2012 r. motto: Każdy może mówić ale CW jest sztuką Znajomość odbioru i nadawania kodu Morse’a to umiejętność wyjątkowa. Wymagała długotrwałej nauki i treningu. Aby nie wyjść z wprawy trzeba też ciągle doskonalić te swoje radiooperatorskie kwalifikacje. Dobrym rozwiązaniem jest udział w zawodach krótkofalarskich, w których występuje najlepsza możliwość praktycznego sprawdzenia. W Polsce, od pewnego czasu obserwuje się niepokojący spadek nadawców pracujących tą emisją. W porównaniu do Ukraińców, Rosjan, Czechów, Słowaków, Węgrów i wielu jeszcze krótkofalowców z Europy, jesteśmy na szarym końcu. Pomimo tego, że SP-HAMs znających CW jest jeszcze sporo, nie przekłada się to na codzienną aktywność na pasmach. W zawodach też nie jest najlepiej. Szkoda wielka… Okazją do odnowienia swoich umiejętności w tym zakresie i zaistnienia na paśmie mogą być krajowe zawody SP-CW-Contest. Trwają tylko godzinę, bo jak pokazało doświadczenie z ubiegłych lat, jest to wystarczająca ilość czasu na takie zawody. Może to się zmieni w tym roku? Zachęcamy zatem do licznego udziału nadawców indywidualnych i zespoły klubowe. Nawet dla przeprowadzenia kilku czy kilkunastu łączności! Pamiątką dla każdego będą Certyfikaty, a dla operatorów, którym uda się przeprowadzić co najmniej 10 łączności, przyznane będą specjalne eDyplomy. Do udziału w zawodach szczególnie zapraszam członków Polskiego Klubu Telegrafistów (SP-CW-C). Aktualna lista liczy blisko 400 członków (!) w tym blisko 300 to radiooperatorzy z SP. Są to:

SP4KDX SP4KSY SP4NDU SP4SAS SP4YFJ SP4ZO SP4208 SQ4DW SQ4MP SQ4NR SP5ADX SP5AHR SP5ANX SP5AZN SP5BWO SP5CEQ SP5CGN SP5CJQ SP5EPP SP5EVW SP5FLA SP5IMK SP5JXK SP5KP SP5MBA SP5NZN SP5OAU SP5OXJ SP5TZC SP5ULV SP5WA SQ5BUO SQ5TT SP6BAA SP6BCC SP6BEN SP6BFK SP6BOW SP6CES SP6CRU SP6XP SP6CT SP6CZ SP6DHH SP6EVX SP6FZA SP6GNO SP6IEQ SP6JOE SP6LV SP6RGU SP6STS SP6TGI SP6YGB SP1110LG SQ6ELP SQ6BBE SQ6GTZ SQ6IYP SP7ASQ SP7AW SP7CPT SP7CXV SP7EJS SP7ENU SP7EVK SP7FGA SP7FGP SP7FUH SP7HQ SP7JKW SP7JYM SP7LFT SP7MJL SP7OGP SP7VCA SP7UWL SP7VVK SP7QO SP7QJI SP7XK SP8AQA SP8ASP SP8BWE SP8DA SP8DHJ SP8EDD SP8FHM SP8GBG SP8GYR SP8HKT SP8JMA SP8LZC SP8LZE SP8MI SP8QED SP8UFB SP8UFY SP8ZV SQ8AGF SQ8LEI SQ8LUV SP9ADU SP9AVZ SP9AVR SP9BNM SP9BRP SP9BVC SP9CAT SP9DAM SP9DUX SP9EIJ SP9EMV SP9EWM SP9FWQ SP9GFI SP9IHP SP9IIL SP9IJU SP9IKN SP9KN SP9KRT SP9TM SP9MDY SP9NFB SP9NSV SP9NWB SP9NVY SP9QJ SP9RQH SP9RTZ SP9UPH SP9UXL SP9WAV SP9VEG SP9XCJ SP9XLN SP9XWD SP9YST SQ9AOJ SQ9BDN SQ9BZK SQ9CAQ SQ9CNS SQ9DXT SQ9FMU SQ9I SQ9IWS SQ9IVD SQ9QI SQ9ZM. OPs ze znajomością CW jest oczywiście więcej, ale na tych zadeklarowanych w SP-CW-C wypada liczyć najbardziej… Zapraszam bardzo każdego wiekszego lub mniejszego entuzjastę telegrafii do krótkiego spotkania w eterze. Sylwester M. Jarkiewicz, SP2FAP SP-CW-C Manager

SP0PGC SP1AEN SP1AFU SP1CQZ SP1DOZ SP1DPA SP1DTM SP1DTQ SP1EGN SP1EOI SP1EG SP1F SP1GPI SP1FLP SP1GZF SP1JXJ SP1JW SP1KQR SP1LJP SP1MHZ SP1MWK SP1NQF SP1PEA SP1PBT SP1PBW SP1RKR SP1TJ SQ1BVG SQ1DWR SQ1EID SQ1EIX SQ1EUG SQ1PSA SP2B SP2BKX SP2BOF SP2CA SP2DNI SP2DNT SP2EIW SP2EPV SP2FAP SP2FKE SP2FMN SP2GSI SP2GUC SP2HHX SP2IKP SP2ILQ SP2IU SP2IW SP2IHG SP2JFB SP2JGK SP2JVN SP2LNW SP2MDD SP2UKB SP2QG SP2WXZ SQ2AJS SQ2CFJ SQ2DMR SQ2EEQ SQ2FRO SP2342EL SP3AZO SP3BOL SP3C SP3CQP SP3DBD SP3ESV SP3FAR SP3FGQ SP3FLR SP3FUK SP3GIL SP3JFK SP3IOE SP3JUN SP3LFV SP3LPR SP3MGP SP3MY SP3NUT SP3RNZ SP3SL SP3VBV SP3VKO SP3VT SQ3BMC SQ3BYH SQ3XBC SP4AWE SP4AVG SP4FVS SP4GFG SP4GHL SP4HHI SP4JFR

20

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST

SP-CW-Contest

krajowe zawody telegraficzne 21 października 2012 motto Uczestnik zawodów krótkofalarskich przestrzega regulaminu i zasad fair play. Pamięta też o wysłaniu swojego logu, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności mogą być zaliczone jego korespondentom. regulamin 1. Termin zawodów Zawody rozgrywane są w dniu 21 października 2012 roku (niedziela), w godzinach od 16.00Z do 16.59Z. Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach. 2. Cele a) Sprawdzenie umiejętności operatorskich w jednogodzinnej rywalizacji. b) Umożliwienie zdobycia pamiątkowego dyplomu SP CW Award 2012. 3. Organizatorzy a) Zawody organizuje Zespół Programowy PGA w składzie: - Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP – qtc@post.pl - Krzysztof Patkowski, SP5KP – sp5kp@wp.pl - Marek Michałowski, SP8WQX - sp8wqx@o2.pl b) Patronat medialny nad zawodami sprawuje Redakcja Magazynu Krótkofalowców QTC. c) Wszelkie oficjalne informacje związane z zawodami publikowane są na portalu PGA Zawody - http://pga-zawody. eham.pl oraz w Magazynie Krótkofalowców QTC. d) Za realizację postanowień niniejszego regulaminu odpowiedzialny jest Sylwester Jarkiewicz, SP2FAP. 4. Uczestnictwo a) Udział w SP-CW-CONTEST oznacza akceptację niniejszego regulaminu. b) Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z regulaminem i ścisłego przestrzegania wszystkich jego postanowień. c) Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji indywidualnych i klubowych zlokalizowanych na terytorium Polski. Dopuszcza się także udział w nich stacji zagranicznych. d) Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do terminowego dostarczenia swojego logu do organizatora, ponieważ tylko wtedy przeprowadzone przez niego łączności

MK QTC nr 10/2012

zaliczane są jego korespondentom. e) Wynik osiągnięty przez każdego uczestnika podany zostaje w rozliczeniu szczegółowym, włącznie z jawną informacją o ewentualnych przyczynach niezaliczenia każdego takiego QSO. 5. Znaki wywoławcze a) W zawodach dopuszcza się łamanie swoich znaków wywoławczych przez „p”, „m” lub cyfrę okręgu, ale nie jest to obowiązkiem. b) Stacje QRP obowiązuje zakaz łamania swoich znaków wywoławczych przez kod radiowy „QRP”. c) Nie dopuszcza się używania więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, mimo że stacja indywidualna lub klubowa posiada ważne pozwolenia na znak podstawowy i znak kontestowy. 6. Pasmo i emisje 80m / CW - wyłącznie w segmentach pasma przeznaczonych dla danej emisji (3510-3560 kHz). 7. Wywołanie w zawodach „CQ Test” 8. Łączności a) Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał. b) Z każdą stacją można przeprowadzić tylko jedno punktowane QSO. c) Duplikaty czyli łączności powtórzone nie są punktowane, ale należy pozostawić je w logu. Uwagi - Łączności muszą być logowane w czasie wg standardu UTC. -Tylko w kategorii ASSISTED dopuszcza się korzystanie ze skimmera oraz clustera - Podczas trwania zawodów używanie telefonów, radiotelefonów, komunikatorów Internetowych itp. środków do aranżowania łączności jest niedozwolone. 9. Wymiana a) Uczestnicy zawodów wymieniają grupy kontrolne złożone z raportu RST, numeru kolejnego QSO oraz skrótu PGA (znajdującego się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php i zgodnego z oznaczeniem gminy

21


CQ CONTEST z której stacja pracuje w zawodach) np. 599 001EL09, 599 001WM01 itp. b) Stacje zagraniczne nadają RST + 3-cyfrowy nr kolejny QSO, np. 599 001. Uwagi - obowiązuje zapis grup kontrolnych bez odstępu np. 002WM01 lub 123ZC02 - nie dopuszcza się zmiany lokalizacji (PGA) stacji w trakcie trwania zawodów. - należy dołożyć maksimum staranności, aby w grupach kontrolnych (w skrócie PGA lub numerze kolejnym QSO) nie zamienić cyfry 0 (zero) z literą O (duże O). 10. Klasyfikacje (Category) MO-CW - stacje klubowe na CW do 100 W out. SO-CW - stacje indywidualne na CW do 100 W out. SO-QRP-CW - stacje indywidualne QRP na CW do 5 W out. ASSISTED - stacje SP na CW korzystające ze skimmera lub clustera i nie przekraczają 100 W out. OPEN-CW - stacje nadające spoza SP na CW do 100 W out. Uwagi - Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii. - W grupie „OPEN” klasyfikowane są stacje zagraniczne, a także stacje polskie czasowo zainstalowane poza granicami naszego kraju. - W pozycji „CATEGORY” nagłówka pliku Cabrillo należy używać wyłącznie podanych wyżej oznaczeń swojej grupy klasyfikacyjnej, czyli np.: MO-CW lub SO-CW lub SO-QRP-CW lub ASSISTED lub OPEN-CW. - Linia „CONTEST” nagłówka pliku cabrillo powinna być jako druga od góry i zawierać nazwę: SP-CW-CONTEST 11. Punktacja a) Każda bezbłędna łączność - 1 pkt. b) Nie zalicza się łączności w przypadkach: - nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów. - niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty. - jeśli skrót do PGA nie znajduje się na aktualnej liście http://pga-zawody.eham.pl/lista.php lub jest niezgody z oznaczeniem gminy, z której stacja pracowała w zawodach. - nastąpiła zmiana lokalizacji (PGA) w czasie trwania zawodów. - użycia więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do komisji dotarły dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak kontestowy. - QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”). - braku logu korespondenta. Uwaga Jakakolwiek niezgodność w logach obu stacji powoduje

22

niezaliczenie punktów dla każdej z nich. 12. Wynik końcowy a) Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego bezbłędne łączności. b) Wynik obliczany jest przy użyciu specjalistycznego program komputerowego. 13. eLogi Logi za zawody przyjmowane są w ciągu 48 godzin od zakończenia zawodów za pośrednictwem ROBOTA http:// pga-zawody.eham.pl (instrukcja korzystania z ROBOTA po kliknięciu na: „Pomoc CZYTAJ”) po wcześniejszym zarejestrowaniu się przez każdego uczestnika. Czynności tej dokonuje się tylko raz, co oznacza, że po rejestracji możliwe będzie przesyłanie logów za wszystkie inne zawody organizowane przez Zespół PGA. W celu przesłania logu należy: - wejść na stronę http://pga-zawody.eham.pl - zalogować się. - kliknąć na ikonę „Wrzuć log”. - odnaleźć w swoim komputerze zapisany log za dane zawody (trzeba kliknąć na przycisk „Przeglądaj”). - kliknąć na „Załaduj”. Uwagi - Obowiązują wyłącznie logi wg standardu Cabrillo. Przed jego załadowaniem należy zwrócić baczną uwagę na wygenerowany nagłówek i wszystkie zapisy poszczególnych łączności (przed załadowaniem logu warto zapoznać się z instrukcją po naciśnięciu linku „Pomoc”). - Potwierdzeniem przyjęcia logu jest specjalny komunikat generowany przez ROBOT. - W przypadku zauważenia błędów, log można załadować powtórnie. Do obliczeń system pobiera ostatnio załadowany log. TYLKO w przypadku awarii ROBOTA PGA ZAWODY log należy przesłać na adres: pga-zawody@wp.pl pamiętając aby: - W temacie listu podać TYLKO swój znak wywoławczy. - Log jako niespakowany załącznik do listu mającym w nazwie TYLKO znak wywoławczy uczestnika i rozszerzenie .cbr lub .log. (np. log stacji SP4KDX - sp4kdx.cbr, log stacji SP5KP - sp5kp.log itp.). 14. Programy logujące a) Do logowania w zawodach polecamy program DQR_ Log autorstwa SP7DQR, który można pobrać z: http:// pga-zawody.eham.pl/downloads.php?cat_id=1 b) Stacjom zagranicznych startujących w kategorii OPEN polecamy program N1MM http://n1mm.hamdocs.com/ tiki-index.php - po wgraniu specjalnego pliku SP-PGA-test. udc dostępnego na stronie: http://rk.vdu.lt/en/file-archive/category/14-n1mm-files?download=55%3Asp-pga-test 15. Sędziowanie a) Obliczanie wyników odbywa się po wyznaczonym

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST terminie przyjmowania logów, czyli po 48 godzinach od chwili zakończenia zawodów. Po tym terminie tak ROBOT jak i Komisja (logi przesłane via eMail w przypadku awarii ROBOTA) nie przyjmują żadnych logów. b) W otrzymanych logach via eMail Komisja nie poprawia żadnych danych związanych bezpośrednio z QSO. c) Poprawek w logu może dokonywać zainteresowany uczestnik, ale tylko w terminie przeznaczonym dla przyjmowania logów. d) Rezultaty liczy się przy pomocy specjalnego programu komputerowego ROBOT PGA-ZAWODY, który sprawdza wykazane we wszystkich otrzymanych logach łączności. e) Punktowane są tylko bezbłędne łączności. Oznacza to, że obie korespondujące stacje muszą dbać o poprawność prowadzonego QSO, ponieważ jakikolwiek błąd w jednym lub drugim logu powoduje niezaliczenie danej łączności obu zawodnikom. f) Za łączność niesprawdzalną tzn. w przypadku braku logu korespondenta, otrzymuje się 0 (zero) punktów.

b) Opinie i sugestie co do funkcjonowania ROBOTA przyjmującego logi oraz ASRZ (Automatycznego Systemu Rozliczania Zawodów) należy kierować do SP8WQX na adres sp8wqx@o2.pl c) Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami do zawodów jak i samym w nich udziale. d) Decyzje organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. e) Wszystkie bezbłędnie przeprowadzone w zawodach łączności zaliczane są do dyplomów wydawanych przez Zespół PGA i MK QTC bez konieczności posiadania kart QSL.

16. Rezultaty a) Wyniki zawodów, w tym szczegółowe rozliczenie każdego uczestnika, będą publikowane na portalu http:// pga-zawody.eham.pl oraz w MK QTC. b) Ewentualne reklamacje mogą dotyczyć tylko niezgodności w obliczeniu punktów przez ROBOT (nie mogą dotyczyć błędów operatorskich zawartych w przesłanych logach) i są przyjmowane w ciągu 24 godzin od chwili publikacji Wstępnych wyników na portalu PGA-ZAWODY. Po tym okresie opublikowane wyniki zawodów uznaje się za oficjalne i nie podlegające zaskarżeniu. c) Po publikacji wyników nie są już przyjmowane logi, a w tych już przesłanych nie ma możliwości dokonywania żadnych poprawek.

Przykład logu Cabrillo stacji SP0PGC QRV zawodach SP-CW-Contest

17. Dyplomy a) Za udział w zawodach wszystkim uczestnikom przyznawane są do pobrania lub wydrukowania indywidualne elektroniczne Certyfikaty Udziału w SP-CWContest 2012. b) Zdobywcom trzech pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych przyznane zostaną dyplomy. Jeżeli na miejscach 1-3 znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, odpowiednie dyplomy przyznane będą stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs. 18. Dyskwalifikacja Za rażące naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uczestnik zostaje zdyskwalifikowany. Powodem dyskwalifikacji może być także niesportowe zachowanie zgłoszone przez upoważnionych operatorów monitorujących przebieg zawodów. Decyzję o dyskwalifikacji podejmuje Komisja Zawodów po wyjaśnieniu wszystkich okoliczności. Zdyskwalifikowany zawodnik zostaje na dwa lata odsunięty od wszelkich nagród przyznawanych w ramach wszystkich imprez organizowanych przez Zespół PGA. Za powtórną dyskwalifikację zawodnik zostaje odsunięty na 5 lat od wszelkich nagród przyznawanych w ramach imprez organizowanych przez Zespół PGA. 19. Uwagi końcowe a) Uwagi dotyczące przebiegu zawodów, fotografie, karty QSL itp. należy przesyłać na adres: qtc@post.pl

MK QTC nr 10/2012

20. Pomoc Każdy uczestnik zawodów może liczyć na wszechstronną pomoc ze strony organizatorów. Z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami dot. interpretacji regulaminu można się zwracać pisząc na adres pga-zawody@wp.pl albo telefonując pod numer 601 912910 (SP2FAP) lub 603 310037 (SP5KP).

START-OF-LOG: 2.0 CONTEST: SP-CW-CONTEST CALLSIGN: SP0PGC CATEGORY: MO-CW NAME: Polski Klub PGA ADDRESS: Suchacz-Zamek ADDRESS: 82-340 Tolkmicko QSO: 3500 CW 2012-10-21 1606 SP0PGC 599 001EL01 SP8OBP 599 QSO: 3500 CW 2012-10-21 1620 SP0PGC 599 002EL01 SP7JMA 599 QSO: 3500 CW 2012-10-21 1627 SP0PGC 599 003EL01 SP4HHH 599 QSO: 3500 CW 2012-10-21 1640 SP0PGC 599 004EL01 SP2UN 599 QSO: 3500 CW 2012-10-21 1647 SP0PGC 599 005EL01 SP7DRR 599 QSO: 3500 CW 2012-10-21 1659 SP0PGC 599 006EL01 SQ9XTX 599 END-OF-LOG:

010KS01 013LN02 007OU01 023BY08 033WM01 018CZ03

Zaleca się, aby przed wysyłaniem logu sprawdzić jego format przy pomocy funkcji TESTUJ LOG na stronie ROBOTA PGA-ZAWODY lub dowolnego edytora (np. Notatnika). Proszę zwrócić uwagę na to: - Czy w pozycji CONTEST nagłówka Cabrillo wpisałeś właściwą nazwę zawodów? Powinno być: SP-CW-CONTEST - Czy w pozycji CALLSIGN nagłówka Cabrillo poprawnie wpisałeś swój znak wywoławczy? - Czy w pozycji CATEGORY nagłówka Cabrillo oznaczenie twojej Każda stacja, która weźmie udział w zawodach i nadeśle swój log zostaje sklasyfikowana tylko w jednej kategorii. grupy klasyfikacyjnej jest zgodne z regulaminowym standardem? - Czy czas wszystkich twoich łączności jest wg standardu UTC? - Czy grupy kontrolne nadane i odebrane są standardowo zapisane i prawidłowo wygenerowane? - Czy na końcu logu jest zapis: END-OF-LOG:

23


CQ CONTEST

CQ WW DX Contest Phone ostatni weekend października (27-28), od 00.00Z w sobotę do 24.00Z w niedzielę CW ostatni weekend listopada (24-25), od 00.00Z w sobotę do 24.00Z w niedzielę

I. PRZEDMIOT ZAWODÓW: nawiązanie łączności z jak największą ilością stacji w różnych strefach WAZ i Krajach DXCC. II. PASMA: 1,8MHz. 3.5MHz, 7MHz, 14MHz, 21MHz i 28MHz. III. KLASYFIKACJE (dot. wszystkich kategorii) 1. Każdy uczestnik zawodów zobowiązany jest do pracy w ramach warunków określonych dla jego kategorii uczestnictwa. 2. Uczestnicy pracujący w grupach High Power (HP) nie mogą przekraczać mocy 1500W output, lub mocy określonych w swoich pozwoleniach radiokomunikacyjnych (licencjach). 3. Stacje uczestników zawodów muszą być zainstalowane na obszarze obejmującym średnicę nie większą niż 500 metrów, nawet gdy adresowi posesji z której pracuje stacja przyporządkowany jest większy obszar. 4. Wszystkie anteny nadawcze i odbiorcze muszą być fizycznie podłączone kablami do wykorzystywanych w zawodach urządzeń nadawczo-obiorczych. 5. Wyłącznie używany w zawodach znak wywoławczy będzie użyty w klasyfikacji punktowej. 6. Zawodnicy muszą używać różniących się od siebie znaków wywoławczych. 7. Zdalnie sterowana stacja uczestnika jest określona przez fizyczne położenie urządzeń nadawczo – odbiorczych i anten. Stacja taka musi spełniać wszystkie wymogi opisane w niniejszym rozdziale. 8. Uczestnik pretendujący do zajęcia czołowego miejsca w swojej kategorii musi wyrazić zgodę na wizytę w dowolnym czasie (podczas trwania zawodów) upoważnionego przez Zespół Sędziowski CQ WW Contest obserwatora. Nieudzielanie przez uczestnika odpowiedzi na korespondencje dot. wizyty obserwatora lub nieudostępnienie mu QTH w celu sprawdzenia zgodności pracy zgodnej z regulaminem może doprowadzić do odsunięcia danego zawodnika od przyznania mu dyplomu w ciągu 3 kolejnych lat. 9. Selfpoting czyli podawanie do DX Clusterów swojego znaku wywoławczego lub prośby o wykonanie takich czynności są niedozwolone. 10. W tym samym czasie dopuszcza się na jednym paśmie emisję TYLKO jednego sygnału.

24

11. Odbiorniki muszą znajdować się w obrębie stacji tj. na obszarze o średnicy 500 m (patrz III pkt 3).Jedynie w grupach Multi-operator, Assisted i Xtreme dopuszcza się korzystanie z danych z ogólnie dostępnych odbiorników typu Skimmer. 12. Jeśli dwa lub więcej nadajników przeznaczonych jest do obsługi jednego pasma, to konieczne jest stosowanie zabezpieczenia programowego, które uniemożliwia emitowanie więcej niż jednego sygnału w tym samym czasie. Także stosowanie jednoczesnego wywołania (CQ) w dwóch lub więcej miejscach na danym paśmie jest zabronione. A. Single Operator W tej grupie klasyfikacyjnej tylko jeden operator może w ciągu całych zawodów pracować na swój końcowy rezultat. Oznacza to, że żadna pomoc operatorka nie jest dopuszczalna. Jeśli zawodnik korzysta z systemów informacyjnych w rodzaju DX Cluster, Packet Radio lub Skimmer zostaje sklasyfikowany w grupie Single Operator Assisted. 1. Single Operator High: Tylko jeden operator. Stacja może w danym czasie emitować tylko jeden sygnał. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy innego operatora lub systemów informacyjnych jest niedozwolone. Spotowanie swojego znaku lub prośba o wykonanie takiej czynności są niedozwolone. Moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 1500W. Jeśli w danym kraju obowiązuje niższy limit mocy, to uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania tego warunku. 2. Single Operator Low (wszystkie pasma lub tylko jedno pasmo): Tylko jeden operator. Stacja może w danym czasie emitować tylko jeden sygnał. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy innego operatora lub systemów informacyjnych jest niedozwolone. Spotowanie swojego znaku lub prośba o wykonanie takiej czynności są niedozwolone. Moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 100W. 3. Single Operator QRP (wszystkie pasma lub tylko jedno pasmo): Tylko jeden operator. Stacja może w danym czasie emitować tylko jeden sygnał. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy innego operatora lub systemów informacyjnych jest niedozwolone. Spotowanie swojego znaku lub prośba o wykonanie takiej czynności są niedozwolone. Moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 10W. 4. Single Operator Assisted (wszystkie pasma lub tylko jedno pasmo): Tylko jeden operator. Stacja może w danym czasie emitować tylko jeden sygnał. Korzystanie z ogólnodostępnych systemów informacyjnych w rodzaju DX Cluster, Packet Radio lub Skimmer (itp.) jest dozwolone. Spotowanie swojego znaku lub prośba o wykonanie takiej czynności są niedozwolone. 1A. Single Operator High Power Assisted (all band lub single band) - moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 1500W. 2B. Single Operator Low Power Assisted (all band lub single band) - moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 100W.

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST 3C. Single Operator Assisted QRP (all band lub single band) - moc wyjściowa nadajnika na używanym paśmie nie może przekraczać 5W. B. Multi Operator (tylko all band) Operatorów wszystkich kategorii Multi Operator obowiązuje zasada emisji TYLKO jednego sygnału na jednym paśmie. W przypadku używania więcej niż jednego nadajnika, stacja musi być wyposażona w oprogramowanie blokujące wszelkie próby emisji innego sygnału/sygnałów. 1. Single Transmitter (MS): Tylko jeden nadajnik i jedno pasmo może być używane w ciągu każdych 10 minut pracy. Wyjątek: w ciągu 10 minut może być użyte inne pasmo, ale tylko jedno i pod warunkiem, że przeprowadzona tam łączność stanowi nowy mnożnik. 10-minutowy okres liczy się od pierwszego zalogowanego na danym paśmie QSO. Stacja mnożnikowa nie może podawać CQ. Jeśli dana stacja nie spełnia ww. zasad, zostaje przesunięta do grupy M2. W logu elektronicznym (Cabrillo) każde przeprowadzone QSO musi być odpowiednio oznaczone: jako przeprowadzone przez stacje główną lub stację mnożnikową. 2. Two Transmiter (M2): Mogą być jednocześnie używane dwa nadajniki pracujące na dwóch różnych pasmach. Obie stacje mogą nawiązywać łączności z wszystkimi stacjami. Bez względu na to, która stacja pracuje łączności na danym paśmie nie mogą się powtarzać. Każda z dwóch jednocześnie pracujących stacji zobowiązana jest do prowadzenia odrębnego logu z chronologicznym zapisem wszystkich QSO. W zestawieniu końcowym (w logu Cabrillo) każda łączność musi być odpowiednio oznaczona / przypisana do stacji, która ją przeprowadziła. W ciągu jednej godziny (od 00 do 59 min.) każdy z nadajników może wykonać maksymalnie 8 zmian pasm. 3. Multi-Transmitter (MM): Brak jest ograniczeń co do ilości nadajników, ale tylko jeden sygnał może być emitowany w danej chwili. C. Xtreme Contesting Jest to grupa dla operatorów pragnących wykorzystywać w zawodach nowe technologie. Opis tej grupy klasyfikacyjnej znajduje się na stronie organizatora - http://www.cqww.com D. Team Contesting Jest to współzawodnictwo zespołów operatorskich QRV w grupie stacji Single Operator (SO). Brane są pod uwagę wyniki pięciu operatorów. Każdy z operatorów nie może brać udziału we współzawodnictwie w innym zespole. Prowadzone jest odrębne współzawodnictwo dla Phone i CW, oraz klasyfikacja łączna. Skład osobowy dla danego zespołu pracującego na CW i Phone może być różny. Aby dany zespół został ujęty w klasyfikacji Team Contesting należy do organizatora przesłać (na adres: teams@cqww.com) zgłoszenie zawierające wykaz członków zespołu. Taki wykaz musi wpłynąć do centrali CQ jeszcze w czasie trwania zawodów. Dyplomy zostaną przyznane odrębnie za CW i odrębnie za Phone oraz za obie emisje łącznie. IV. WYMIANA: na fonii – RS plus numer strefy wg WAZ, np. 5915, na CW – RST plus numer strefy wg WAZ, np. 59915. V. MNOŻNIKI: W zawodach stosuje się są dwa rodzaje mnożników. (1) Na każdym paśmie, za każdą nową strefę otrzymuje się

MK QTC nr 10/2012

1 pkt. mnożnikowy. (2) Na każdym paśmie, za każdy nowy kraj wg DXCC/ WAE otrzymuje się 1 pkt. mnożnikowy. Łączności ze stacjami morskimi (…/mm) dają tylko mnożnik strefowy. VI. PUNKTACJA 1. Łączność ze stacją na innym kontynencie – 3 pkt. 2. Łączność ze stacją na tym samym kontynencie – 1 pkt. 3. Łączność ze stacją z własnego kraju – 0 pkt. QSO zalicza się jednak do mnożnika krajowego lub strefowego. VII. WYNIK KOŃCOWY: suma punktów uzyskanych za wszystkie przeprowadzone łączności pomnożona przez sumę stref i krajów. Przykład: 1000 punktów za QSO x mnożnik 100 (30 stref + 70 krajów) = 100,000 pkt. (wynik końcowy). VIII. DYPLOMY: przyznane będą za pierwsze miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej. Dyplomy przyznane będą także za pierwsze miejsca w okręgach wywoławczych USA, Kandy, Europejskiej części Rosji, Hiszpanii i Japonii. Uzyskany wynik będzie podany na dyplomie. Dodatkowym warunkiem otrzymania dyplomu przez stacje Single Operator (SO) jest przepracowanie w zawodach minimum 12 godzin; stacje Multi Operator (MO) obowiązuje 24-godzinna praca. Jeśli log zawiera QSO przeprowadzone tylko na jednym paśmie uczestnik otrzymuje dyplom typu Singleband Award, jeśli log zawiera QSO przeprowadzone na więcej niż jednym paśmie, uczestnik otrzymuje dyplom typu Allband Award. W krajach lub okręgach wywoławczych, w których sklasyfikowanych zostanie więcej stacji, dyplomy będą przyznane za 2. i 3. miejsca. Na dyplomach będzie podany znak wywoławczy stacji jaka pracowała w zawodach (bez wymieniania znaku/znaków operatorów QRV np. w grupie Multi Operator). IX. GRAWERTONY I TROFEA Przyznane będą za najlepsze wyniki światowe uzyskane w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych. Nagrody te są fundowane przez indywidualnych nadawców i organizacje krótkofalarskie. Wykaz sponsorów takich nagród zmienia się co roku, i jest dostępny na stronie organizatora (www.cq-amateurradio.com/cqwwhome.html. Stacje, światowi zdobywcy ww. nagród nie są brane pod uwagę przy przyznawaniu nagród niższego szczebla. X. WSPÓŁZAWODNICTWO KLUBÓW 1. Do tego współzawodnictwa mogą pretendować lokalne kluby, ale nie krajowe stowarzyszenia krótkofalarskie. 2. Klasyfikacja jest możliwa pod warunkiem, że wszyscy zgłoszeni do współzawodnictwa operatorzy swoje stacje nadawcze mają zainstalowane na obszarze o średnicy do 275 km. Wyjątkiem są kluby, które organizują na czas tych zawodów specjalne DXpedycje. 3. Aby wziąć udział w tym współzawodnictwie muszą być zgłoszone co najmniej 3 logi stacji. XI. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE LOGÓW 1. W logach obowiązuje wyłącznie czas wg standardu UTC. 2. Wszystkie wysyłane i odbierane numery kontrolne muszą być zalogowane. 3. W logu należy wykazywać tylko każdą nową strefę i kraj. 4. Elektroniczne dzienniki: Organizatorzy oczekują od uczestników logów w postaci elektronicznej (Cabrillo). Przesyłając log do organizatora, uczestnik zgadza się tym samym

25


CQ CONTEST aby jego dziennik został udostępniony do publicznego wglądu. Jeśli to możliwe, należy podawać dokładne częstotliwości dla każdego przeprowadzonego QSO. E-mail (wymagania): dziennik powinien być w formacie Cabrillo. Taką postać generują wszystkie programy komputerowe przeznaczone do pracy w zawodach. przedkłada swój dziennik w pliku w formacie Cabrillo. W temacie listu należy podać znak wywoławczy stacji. Odbiór przesłanego log zostanie automatycznie potwierdzony przez robota, który poda jednocześnie poufny kod dostępu. Przesłanie logu elektronicznego jest równoznaczne z podpisaniu deklaracji o przestrzeganiu regulaminu zawodów i przepisów krajowych określonych w licencji. Za CQ WW Phone log należy przesłać na adres: ssb@cqww.com ; za CQ WW CW na adres cw@cqww.com 5. Dzienniki papierowe: Dla każdego pasma należy używać odrębnych kart. Każda taka karta musi zawierać wykaz mnożników i punktów za każde QSO. Należy także dołączyć zestawienie zbiorcze z podsumowaniem i obliczoną punktacją. Znak wywoławczy, dane personalne, grupę klasyfikacyjną i adres trzeba napisać wielkimi literami. Obowiązują standardowe druki, które są do nabycia w redakcji CQ. W przypadku przeprowadzenia więcej niż 200 QSO na danym paśmie, należy dołączyć zestawienie kontrolne (alfabetyczny wykaz znaków korespondentów). Błędne QSO: błędne QSO nie są punktowane i są karane obniżeniem wyniku o trzy równoważne QSO. Stacje QRP i Low Power muszą wyraźnie to zaznaczyć na stronie zbiorczej papierowych logów. Należy też podać dokładną moc używaną w czasie zawodów oraz podpisać deklarację o przestrzeganiu wszystkich zasad regulaminu. XII. Dyskwalifikacja Naruszenie krajowych przepisów radiokomunikacyjnych oraz zasad niniejszego regulaminu jest podstawą do dyskwalifikacji. Także za niesportowe zachowanie oraz za dużą ilość wykazanych ale niesprawdzalnych QSO i mnożników dana stacja może być zdyskwalifikowana i odsunięta od klasyfikacji w tych zawodach na okres jednego roku a jego znak umieszczony zostaje w grupie stacji Check-Log. Jeśli dany uczestnik zostanie zdyskwalifikowany po raz drugi w ciągu pięciu lat, zostaje on pozbawiony wszelkich nagród za udział w zawodach organizowanych przez Redakcję CQ w ciągu trzech najbliższych lat. Dyskwalifikacji podlega także operator, który stosuje nieamatorskie środki łączności w celu aranżowania QSO lub jego potwierdzania. Decyzje zespołu sędziowskiego zawodów CQ WW DX Contest są ostateczne.

XIV SĘDZIOWANIE Za nieprzestrzeganie regulaminu zespół sędziowski zawodów może stosować kary dyscyplinarne w postaci żółtych i czerwonych kartek lub listu ostrzegawczego. A. Żółta kartka – zawodnik ukarany w taki sposób jest pozbawiony prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody / dyplomu . Ponadto znak ukaranego zawodnika nie będzie wymieniony w rezultatach końcowych. Znaki ukaranych żółtymi kartkami publikowane będą w komunikacie oficjalnym zawodów. Za drugą żółtą kartkę operator otrzymuje karę w postaci czerwonej kartki. B. Czerwona kartka – ukarany w taki sposób zawodnik pozbawiony jest prawa do otrzymania jakiejkolwiek nagrody / dyplomu – w ciągu najbliższego roku. Znaki wywoławcze ukaranych publikowane będą w komunikacie końcowym. Jeśli operator ukarany zostanie dwoma czerwonymi kartkami w zawodach rozgrywanych w ciągu pięciu lat, to kara pozbawia go otrzymania jakiejkolwiek nagrody // dyplomu na okres dwóch lat. Jeśli ukarany zostanie zespół operatorski stacji z grup MO (multi operator) to wymienione wyżej restrykcje obejmą wszystkich operatorów ze składu danej stacji. Inne działania Komisji Zawodów (CQ WW CC) - Jeśli komisja stwierdzi pracę niezgodną z regulaminem to log danej stacji zostaje odrzucony. - Niesportowe zachowanie może być także karane żółtą lub czerwoną kartką. Takim zachowaniem może być np. selfspoting, korzystanie z nieamatorskich środków łączności do aranżacji QSOs, praca nadajnika poza zakresem pasma itp. - Nadmierna ilość niesprawdzalnych łączności (w tym mnożników) może być także karana żółtymi lub czerwonymi kartkami. - Uczestnik zawodów może wycofać swój log w każdej chwili (wtedy jego log użyty jest wyłącznie do kontroli). W sytuacji jednak gdy dany operator otrzyma już oficjalne pismo od Komisji CQ WW CC wycofanie się jest także możliwe ale ten fakt komisja publikuje w oficjalnych wynikach. - Przedkładając swój log do klasyfikacji zawodnik powinien mieć świadomość, że ewentualna kara w postaci żółtej czy czerwonej kartki jest nieodwołalna. - Kary stosowane przez Komisję CQ WW CC przechodzą także na zawody: EUHFC, SCC RTTY Championship oraz JIDXC. Oznacza to, że zawodnik ukarany żółtą lub czerwoną kartką w CQ WW DX Contest nie może otrzymać jakiejkolwiek nagrody / dyplomu w ww. zawodach.

XIII. TERMINY 1. Logi należy przesłać do organizatora w ciągu pięciu dni (!). Za SSB do 2 listopada 2012 r., za CW - do 30 listopada 2012 r. W przypadku logów papierowych na kopercie należy wyraźnie zaznaczyć emisję (CW czy Phone). Adres dla wysyłki logów: CQ Magazine, 25 Newbridge Road, Suite 309, Hicksville, NY 11801, USA. 2. Podane terminy mogą zostać przedłużone o jeden miesiąc, pod warunkiem zgłoszenia tego w podanym wyżej terminie na adres questions@cqww.com Takie przedłużenia mają moc jedynie wtedy, gdy dyrektor zawodów wyrazi zainteresowanemu swoją pisemną zgodę. Taki tryb wymaga operatora dokładnego uzasadnienia konieczności przedłużenia terminu. Oryginalny regulamin: http://www.cq-amateur-radio.com/WWDXContestRules%20200973109.pdf

26

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST

X edycja Zawodów Olsztyńskich podsumowanie 8.09.2012 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Olsztynie przy ul. Westerplatte 1a odbyło się uroczyste podsumowanie X Jubileuszowych Ogólnopolskich Olsztyńskich Zawodów Krótkofalarskich pod Patronatem Prezydenta Olsztyna. Organizatorem spotkania, a zarazem jego gospodarzem był Andrzej SP4HHI, kierownik Klubu Łączności LOK SP4KSY w Olsztynie. Spotkanie stało się też okazją do wręczenia pucharów i dyplomów z zawodów Dzień Dziecka 2012. W spotkaniu uczestniczyli również zaproszeni goście, w tym: - Andrzej Lisowski – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności UM w Olsztynie – przedstawiciel Prezydenta Olsztyna; - Jan Szydłowski – Dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Organizacji Wojewódzkiej LOK w Olsztynie; - Mariola Jarząbek – pracownik statutowy W-M OW LOK w Olsztynie; - Włodzimierz Karczewski SQ5WWK Kierownik Wydziału Szkolenia i Sportów Łączności oraz Sekretarz Komisji Sportów Łączności Biura Zarządu Głównego LOK w Warszawie. Z laureatów Ogólnopolskich Olsztyńskich Zawodów Krótkofalarskich, którzy przybyli na zaproszenie organizatora było nam bardzo miło gościć Mariana SP5CNA, a także reprezentantów stacji organizatora, członków stacji indywidualnych i klubowych LOK oraz członków OT PZK - 21  m.in. Kolegów:  Romana SP4BOS, Krzysztofa SP4DNX (SP4KCF), Jerzego SP4EIB, Krzysztofa SP4OIZ (SP4KCM), Witolda SP4EJZ (SP4KHM), Ryszarda SP4CJA (honorowy członek klubu SP4KSY), Wojtka SP4ICD (SP4KPP), Jerzego SP4WLW (SP4KPP), Adama SP4TKB ( SP4KIG), Zenona SP4JWD, Janusza SP4IRX (SP4KCM), Kazimierza SQ4IOH (honorowy członek klubu SP4KSY), Wojciecha SP4GWA (SP4KSY), Karola SP4GIW (SP4KSY), Andrzeja SQ4OLG (SP4KSY). Andrzej, SP4HHI powitał wszystkich zaproszonych na spotkanie gości, po czym poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłego 7 lipca 2012 roku Prezesa Klubu SP4KSY Andrzeja Waligórskiego, SP4GSO. Wspomniał też Janusza SP4FH, Włodka SP4HNM oraz Wojtka SP2JPG i innych… Następnie przypomniał jakie były początki. Okazją do zapoczątkowania naszych zawodów stała się inauguracja obchodów 650-lecia Olsztyna, która odbyła się 17 stycznia 2003 r. w gotyckim zamku olsztyńskim ( Muzeum Warmii i Mazur ). W salach kopernikowskich gościli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych i kościelnych, przedstawiciele olsztyńskich firm, instytucji i organizacji, a wśród nich krótkofalowcy Klubu Łączności LOK SP4KSY: SQ4NR, SQ4TY, SP4AXU, SQ4CCG, SQ4IND, SP4FH (SK) i SP4HHI. Radiostacja była zainstalowana w miejscu, gdzie Mikołaj Kopernik prowadził obserwacje i dokonał odkrycia zjawiska równonocy. Pracowaliśmy pod znakiem okolicznościowym 3Z0OL (w zawodach do chwili obecnej). W

MK QTC nr 10/2012

27


CQ CONTEST tym właśnie dniu poszła w świat informacja o zbliżających się obchodach 650-lecia Olsztyna. Nawiązano kilka tysięcy łączności radiowych emisjami SSB i CW, które znajdują odzwierciedlenie w otrzymanych kartach QSL z całego świata. Pomimo, iż promocja naszego pięknego miasta odbywa się na co dzień poprzez prowadzenie indywidualnych i klubowych łączności, to jednak brakowało nam takich zawodów, które w tytule nosiły by nazwę Olsztyn. Wtedy też przy aprobacie Władz Miasta oraz zgody przyjęcia patronatu przez Prezydenta Olsztyna, także władz ZG LOK i ZW LOK zawody stały się faktem. Pierwsze odbyły się 17 maja 2003 roku. Uwzględniając obchody 650-lecia Olsztyna, pozyskaliśmy drugi znak okolicznościowy HF650O. Większość nawiązanych łączności zostało potwierdzone kartami QSL. Regulamin zawodów przez te minione lata ulegał pewnym zmianom i w tym roku,  już po raz dziesiąty spotkaliśmy się na falach eteru. Następnie Andrzej, SP4HHI  po odczytaniu komunikatu zawodów poprosił Przedstawiciela Prezydenta Olsztyna, Andrzeja Lisowskiego oraz Dyrektora W-M OW o wręczenie pucharów, nagród i upominków. W imieniu Organizatora  Dyrektor W-M OW Jan Szydłowski przekazał List Gratulacyjny dla Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, a także Joannie Jedlińskiej z Wydziału Promocji, Kultury i Turystyki UM w Olsztynie. Listy Gratulacyjne wręczono też wszystkim stacjom organizatora, które reprezentowały miasto Olsztyn (OU) i powiat Olsztyński (OL). Po przerwie w ramach dyskusji Włodzimierz SQ5WWK

28

omówił m.in. kwestie dotyczące zmian trybu wydawania pozwoleń dla stacji klubowych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, a także zagadnień dotyczących uczestnictwa przedstawicieli społeczności krótkofalowców w pracach sejmowej Komisji Infrastruktury. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania kol. Włodkowi szczegółowych pytań dotyczących poruszanych problemów. Spotkanie wraz ze skromnym poczęstunkiem przebiegło w miłej i sympatycznej atmosferze. Po zakończeniu części oficjalnej dyskusje i rozmowy oraz wymiana doświadczeń trwały jeszcze dość długo. W imieniu Organizatora Andrzeja SP4HHI oraz Dyrekcji W-M OW LOK składamy serdeczne podziękowania kolegom, którzy przyczynili się do przygotowania spotkania m.in. Januszowi SP4IRX, Andrzejowi SQ4OLG, Wojtkowi SP4GWA, Karolowi SP4GIW. Vy 73 de Andrzej SP4HHI

MK QTC nr 10/2012


CQ CONTEST

Dni Morza-2012 Komisja Zawodów pragnie gorąco podziękować wszystkim uczestnikom 41. edycji naszej zabawy zorganizowanej przez Zachodniopomorski Oddział Terenowy PZK (OT-14). Otrzymaliśmy 116 logów od stacji nadawczych oraz 4 – nasłuchowych. Na podstawie wpisów w nadesłanych dziennikach, Komisja stwierdziła, że nie posiada logów od 4 stacji (znaki, które wystąpiły w co najmniej 5 innych logach). Należy zwrócić szczególną uwagę na stacje zagraniczne, które biorą udział w zawodach międzynarodowych rozgrywanych równolegle z Dniami Morza – są one powodem utraty punktów (brak logów). Nadal byli uczestnicy, którzy niepoprawnie określali grupę klasyfikacyjną. Regulamin jasno precyzuje, że musi ona mieć format „Grupa cyfra-rzymska”. Tylko w takiej postaci jest ona przyjmowana przez program sprawdzający. Komisja Zawodów otrzymała sygnały, że stacja SP1KQR podawała nieprawidłową (niezgodną z określeniem regulaminowym) grupę kontrolną pracując z terenu latarni morskiej. Jednakże log SP1KQR wykazuje wszystkie nadane grupy kontrole w formacie, jaki wymagany jest regulaminem. W związku z tym niektóre łączności tej stacji nie mogły być zaliczone przez program sprawdzający z powodu niezgodności wymienianych grup kontrolnych korespondentów. Komisja sprawdzała logi programem CorssChecker a następnie obliczała wyniki programem napisanym specjalnie dla Dni Morza. Oba programy są autorstwa Marka SP7DQR. Dziękujmy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i sprawnego przebiegu zawodów oraz wszystkim uczestnikom, bez których przecież zawody nie mogłyby się odbyć. Zwycięzcom w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych serdecznie gratulujemy. Już teraz zapraszamy do udziału w 42. edycji Dni Morza – jak zwykle w ostatni pełny weekend czerwca. Klasyfikacja poszczególnych stacji (wyniki końcowe obejmują wyłącznie łączności potwierdzone w logach korespondentów) przedstawia się następująco (znak, QSO zgł, QSO zal., % QSO, Pkt, Mult., suma): Stacje z powiatów nadmorskich SP1NQN 187 178 95,19 SP2FGO 173 161 93,06 SP1AEN 154 147 95,45 SP2HPM 130 123 94,62 3Z1K 133 121 90,98 HF1K 140 126 90 SP1PWP 141 129 91,49 SP2DNI 111 109 98,2 SP1KQR 125 107 85,6 SP2KMH 97 92 94,85 SP2KAC 100 88 88 SP2ZFT/2 93 87 93,55 SP1ADT 102 91 89,22 SQ1EIC 78 76 97,44 SP1MVG 77 71 92,21 HF1F 75 64 85,33 SP1MWQ 72 62 86,11 SP1MGM 67 58 86,57 SP2MHC 68 63 92,65 SP1II 59 45 76,27 SP3JZX/1 52 49 94,23 SP1KNJ 51 44 86,27

182 164 152 126 124 128 131 112 109 94 90 90 91 78 73 65 63 58 65 51 51 46

33 31 27 26 24 23 22 22 20 23 21 21 20 22 22 19 19 18 16 19 17 18

MK QTC nr 10/2012

6006 5084 4104 3276 2976 2944 2882 2464 2180 2162 1890 1890 1820 1716 1606 1235 1197 1044 1040 969 867 828

SP1PMY SP2FAP SQ2TAB SP1MWN SQ1SNU SO1AAG SP1KZE SN0EG SP1MWF SP2WGB SN1T SP1FRC

38 44 41 47 39 32 27 16 28 19 19 23

Pozostałe stacje SO7L 184 SP5KP 179 SP7SEW 131 SP9H 149 SN8C 128 SP7FGA 137 SP5ELA 144 SP4DNX 149 SP4KSY 155 SP4KHM 153 SP3PWL 155 SP4GHL 139 SQ9CWO 114 HF2012EUPP 136 SO9P 97 SP3PJY 125 SP8OOB 92 SQ9OKY 95 SQ8LSB 97 SN9V 80 SQ4CTS 92 SP4AWE 108 SQ6NEJ 94 SP5FHF 106 SP3IOE 98 SP4SHW 95 SP7EXJ 95 SQ7BTY 92 SP3HZG 90 SN9K 76 SP3FTA 68 SQ4IOH 68 SQ9OZF 77 SQ8PKD 60 SQ7OFB 78 SN2012UEFA 65 SP2PUT 63 DL8UAA 76 SP7DPV 55 SQ9CAQ 50 SP8BOZ 57 SP9FRZ 66 SQ2HCK 50 SP7MTU 66 SP4FMD 54 SP2OFF 71

37 43 35 43 36 30 25 16 26 17 18 21

97,37 97,73 85,37 91,49 92,31 93,75 92,59 100 92,86 89,47 94,74 91,3

38 43 36 44 36 31 26 19 26 18 19 21

178 96,74 185 169 94,41 174 124 94,66 127 142 95,3 147 121 94,53 126 129 94,16 132 136 94,44 139 145 97,32 148 148 95,48 152 146 95,42 150 144 92,9 147 129 92,81 131 106 92,98 109 125 91,91 128 93 95,88 96 116 92,8 118 85 92,39 89 86 90,53 88 93 95,88 94 71 88,75 74 88 95,65 90 96 88,89 98 89 94,68 91 100 94,34 100 90 91,84 91 90 94,74 91 86 90,53 90 88 95,65 90 81 90 83 73 96,05 76 66 97,06 68 66 97,06 68 69 89,61 70 59 98,33 62 74 94,87 76 62 95,38 64 62 98,41 64 63 82,89 65 47 85,45 50 45 90 47 56 98,25 57 63 95,45 65 49 98 51 64 96,97 64 53 98,15 55 63 88,73 63

16 14 16 13 15 13 11 12 7 10 8 7

608 602 576 572 540 403 286 228 182 180 152 147

41 7585 38 6612 39 4953 33 4851 34 4284 32 4224 30 4170 26 3848 24 3648 23 3450 22 3234 24 3144 28 3052 23 2944 29 2784 23 2714 28 2492 26 2288 24 2256 29 2146 23 2070 20 1960 20 1820 17 1700 18 1638 18 1638 18 1620 18 1620 19 1577 19 1444 19 1292 19 1292 18 1260 20 1240 16 1216 18 1152 18 1152 16 1040 20 1000 21 987 16 912 14 910 17 867 13 832 15 825 13 819

29


CQ CONTEST SP7PGY SQ6JNZ SP4OIC SQ6ADB SQ5MRH SP7PTM SP5AHR SP1FFC/3 SP2HGV SP3PFQ SQ8NGP SP9MDY SO9I SQ3KLF SP9PGM SP8KHT SN2012IKN SP5AYY SQ2LKM SP2LNW SP4JFE SP3PML/9 Stacje QRP SP9UMJ

30

55 43 50 38 48 47 32 44 52 39 38 25 38 37 22 31 30 35 20 13 9 26 151

49 89,09 51 15 765 38 88,37 40 13 520 46 92 47 11 517 36 94,74 37 13 481 47 97,92 48 10 480 45 95,74 47 10 470 31 96,88 33 14 462 37 84,09 38 12 456 48 92,31 48 9 432 36 92,31 36 11 396 37 97,37 39 10 390 25 100 27 12 324 34 89,47 35 9 315 35 94,59 35 9 315 22 100 24 12 288 27 87,1 28 8 224 26 86,67 27 7 189 29 82,86 29 6 174 18 90 19 6 114 12 92,31 12 3 36 7 77,78 7 4 28 23 88,46 23 1 23

147

97,35

153

35

5355

SP9W 148 135 91,22 139 30 4170 SQ2DYF 115 107 93,04 110 24 2640 SP5XVR 95 89 93,68 91 20 1820 SQ9ORQ 105 92 87,62 93 19 1767 SP7EWD 66 64 96,97 66 23 1518 SP8TJK 77 69 89,61 73 19 1387 SP4LVK 75 71 94,67 74 18 1332 SQ3JPC 46 40 86,96 42 19 798 SP2MGR 44 41 93,18 43 13 559 SQ7NUP 44 41 93,18 43 13 559 SQ8PIW 24 24 100 24 2 48 Stacje SWL SP3-1058 SP4-208 SP4-2101K DE2UAA

42 40 31 41

40 95,24 32 80 26 83,87 21 51,22

82 68 56 44

21 1722 17 1156 18 1008 13 572

Logi do kontroli: SN6A, SQ8PKG. Braki logów: SN40BAZ 55, SP1NVM 18, SP7CKF 14, SP8NFZ 17. Komisja Zawodów: SP1EGN – Robert Nowak, SP1DOT – Dorota Kostrzewa-Nowak, SP1TMN – Janusz Tylkowski.

MK QTC nr 10/2012


CQ DX

QSL VIA...

EH2NP

EA2MKR

MJ0AWR

K2WR

SV5/SM8C

SM0CMH

EH8RHM

EA8CZT

MS0OXE

M0URX

T30TT

W7JET

3B8FQ

K5XK

EI3KG

SP9NWN

N1Y

W2SBL

T6RH

NI5DX

3W3B

E21EIC

EK6LP

RN4LP

N3U

W3PN

T88ME

7N1RTO

3Z1MPMTB

SP9PDG

EX1EPC

EX8AB

NA8O/VK4

JK1FNL

T88UE

DL5AXX

4L0CR

DL8KAC

EX8AS

EX2A

NH2KY/KH0

JR3QFB

T8XX

DL5AXX

4S7ARG

JA3ARJ

EX8VM

RW6HS

NH8S

AA4NN

TC6GLH

TA1HZ

4S7DOG

JG3DOR

FY8DK

F5TJP

OD5RW

K8NA

TM34CDXC

F5CWU

4S7HBG

JA3HBF

GB2HST

M0XIG

OE/OK8WFF

DL7RAG

TM55REF

F6KUP

4S7KCG

JH3KCW

GB39RC

G3VSQ

OF150M

OH8DR

TM55REFT

F6KUP

4S7LSG

JH3LSS

GJ0UPG

G0UPG

OF3I

OH3BHL

TM82L

F5MSS

4S7QHG

JR3QHQ

GS4KPT

M0DOL

OH0V

OH6LI

UA9FAR

EA7FTR

4S7TAG

JA3TJA

HB0/ON6NB

ON4ANN

OH0X

OH2TA

UP100GS

UN7EX

4S7TEG

7M3FMR

HG1912PTTT HA5AUC

OH0Z

W0MM

V63MJ

W5MJ

4S7UJG

JA3UJR

HK3TK

F5CWU

ON4USA

ON4GDV

V73AX

WH0AI

4U1GSC

9A2AA

HP1RN

IZ8CLM

OX3JI

OZ2JI

VK9CS

JA1PBV

5H3EE

DL4ME

HZ1MOP

HZ1HN

OZ0AV

DL8AAV

VK9XS

JA1PBV

5N7M

OM3CGN

IR7RAI

IQ7DV

P29ZL

W1YRC

W2GJ/KH0

JL1FUQ

5P1EBR

DL1EBR

J28AA

E77E

P49T

W3BTX

XP2I

OZ1BII

5R8XB

ON8XB

JT1EV

JA6EV

PJ4R

DL1THM

YV5/AC4LN

UA4WHX

8P9LJ

G0OPA

JT1GVX

JA6EV

R100BG

RN3FY

YY2CAR

EA7HBC

8R11USA

8R1AK

JW8DW

LA8DW

R100RW

RN3FY

Z60K

G3TXF

AH0KY

JA1MFR

JW9HH

LA9HH

R100SG

RN3FY

Z81A

K7GSE

AH6KY/KH0

JA1MFR

JY5MM

IK2DUW

R1150VN

RK1TWW

Z81D

OM3JW

AL5A/AH0

JA7JEC

KG4AJ

NI5DX

R45GGGR

UA6MM

ZF2CW

K2DF

C5YK

ON6EG

KH0/W1NDE JE1NDE

S01MZ

EA1BT

ZG2FK

ZB2FK

CK3A

VE3JO

LW5ER

SB6HL

SM5YRA

ZS2DL

NI5DX

CN2LO/p

ON4LO

CO6LC

EA5GL

POSZUKIWANE ADRESY

CO6LE

EA5GL

DL1THM Torsten Harenberg, Kreuzbergstr. 75, 40489 Dusseldorf, Germany EA5GL Pedro Miguel Ronda Monsell, C/ Maximiliano Thous 16-24, 46009 Valencia, Spain EA5KA Raul Blasco, P.O Box 20, 12080 Castellon, Spain G3TXF Nigel Cawthorne, Falcons, St. George’s Ave., Weybridge Surrey, KT13 0BS, England JA1PBV Sadao Ito, 3-8-12 Baraki, Ishioka-Shi, Ibaraki-Ken, 315-0042, Japan JA6EV Katsuki Takeshi, 3-10-6 Nabeshima, Saga-shi, Saga-ken, 849-0937, Japan ON4ANN Erik de Mey, Nelemolenstraat 7, 1700 Dilbeek, Belgium ON6EG Eddy Generet, P.O. Box 86, 4800 Verviers, Belgium SG0U Jorgen Svensson, Moja Trasko 154, SE-13041 Sollenkroka O, Sweden XU7AAA Hiroo Yonezuka, c/o Kamsab Beach Hotel, #34 Vithei Krong Street, Sangkat 3, Sihanoukville, Cambodia

CR5DBOSCO CT1EPI CU2JT

EA3GHZ

CW90A

CX2ABC

D2QV

UT0EA

EG5INT

EA5KA

EA5GL

MK QTC nr 10/2012

31


WFF

Nowe zasady w programie Flora Fauna

O tym jakie były kierunki dyskusji poprzedzającej decyzję, warto poczytać niektóre tylko otrzymane opinie i propozycje. Publikuję je bez podawania znaków autorów, bo nie ma to w istotnego dla sprawy znaczenia. I tak: (…) Wywaliłbym w ogóle użytki ekologiczne - bo się nie pozbieramy Ponadto - są na dobrą sprawę nielokalizowalne . To samo z pomnikami przyrody. Zostawiłbym Natura-2000 - do tego są dobre mapy. (…) (…) Podał Kolega listę przyznanych nr SPFF które nigdy nie zostały uaktywnione . Ja mam propozycję aby tzw. „wnioskodawców” wymienić z podaniem znaku. I tak np. SPFF-033 i znak wnioskodawcy. Jak w każdej zabawie są pewne reguły i trzeba postępować zgodnie z nimi. Podanie znaków wnioskodawców zapewne ostudzi w przyszłości ubieganie się o nowe numery SPFF. Ja mam na swoim terenie rezerwat przyrody Jezioro Martwe z bardzo unikatową, ściśle chroniona roślinnością, który znajduje się przy samym pasie granicznym i nie mogę otrzymać nr gdzie zapewniam, że przeprowadzenie 1.000 QSOs nie jest wielkim wyczynem biorąc pod uwagę, że byłby to NEW-ONE. Ale inni WNIOSKODAWCY będą w skuteczny sposób blokować, bo złożą wnioski np. hurtem na 20 rezerwatów i 30 obszarów NATURA 2000. Moje zdanie jest takie: przyznawać nowe nr rezerwatom przyrody z podaniem nazwiska i imienia oraz znaku krótkofalowca, który się ubiega o nowy numer. W przeciwnym razie przybędzie nam nowa setka obszarów, z których nikt nie będzie nadawał, a wnioskodawcy będą anonimowi. (…)

(…) Decydować w kolejności: - duże obiekty łatwo osiągalne - np. duże parki krajobrazowe (narodowe są chyba wszystkie) inaczej jest problem z szukaniem np. użytków ekologicznych - znajdź go bez lokalnego faceta - tam gdzie jest mniej obiektów w okolicy,- dopiero szybkość zgłoszeń. (…) (…) Jestem zdania że trzeba powołać taki zespół który będzie potrzebny do poprawnego funkcjonowania programu WFF w SP. Wykreślenie nieaktywnych obszarów SPFF jest dobrym rozwiązaniem. Pozwoli to na dodanie nowych referencji które mają większą szansę na szybką aktywność na pasmach. Obecne zasady są dobre. Osobiście proponuje wydanie nowego identyfikatora SPFF na starych zasadach za pomocą formularza zgłoszenia. Zgłaszający podaję planowana datę aktywności z nowego SPFF. Gdy aktywność w podanym terminie nie dojdzie do skutku to myślę że nie ma potrzeby zapychania ponownego list SPFF i np. po tygodniu od planowanej a nie wykonanej aktywności taki identyfikator zostaje cofnięty a na jego miejsce można wydać nowy. Minimalna

32

ilość 44 QSO jest dobrym pomysłem. Osobiście pozostał bym przy ilości 100 QSO, które pozwolą nadawcy zaliczyć dany obszar. (…) (…) Może rozważyć skalowanie SPFF pod kątem trudności aktywacji coś w stylu SPFF-EWOAA. Co innego jest robić aktywację z obszaru cywilizowanego gdzie są wiaty, alejki itp., a co innego z dziczy jak znane mi z wizji lokalnej SPFF-500 czy aktywowany niedawno SPFF-555 gdzie dostępność jest praktycznie zerowa. Ale to wymagało by odwiedzenia każdego SPFF i dokonania weryfikacji i ustalenia odrębnych warunków aktywacji. (…) (…) Podział SPFFs wg stopni trudności jest niemożliwy z praktycznego punktu widzenia. Na jakiej podstawie zrobić taki wykaz? Każdy kto gdzieś pojedzie będzie starał się aby jego SPFF znalazł się na tej liście. Ewentualni później możemy się zastanowić nad modernizacją dotychczasowych dyplomów dla organizatorów ekspedycji. Na razie chodzi o podstawowe założenia. (…) (…) Po przeczytaniu listy nieaktywnych SPFF zacząłem szukać wśród nich takich, które mogą być w pobliżu miejsc gdzie mogę być w tym roku w czasie urlopu. Czy skreślenie wszystkich już w tej chwili to dobry pomysł? A może postawić sprawę w ten sposób, że jeśli te obszary nie zostaną aktywowane przez na przykład najbliższy rok to wtedy będą wykreślone? Mogłoby to dać impuls do kolegów, którzy trochę zapomnieli/zaniedbali aktywność SPFF. A może nie wiedzieli, że te obszary są nadal nie aktywne. Kluczem do tego jest, moim zdaniem, udostępnienie bardziej przejrzystej informacji o poszczególnych SPFF, wraz z numerem okręgu, liczbą QSO przeprowadzonych z tych obszarów oraz znakami kolegów którzy te obszary aktywowali i zgłaszali. Wykaz zawierający oznaczenie, nazwa parku/rezerwatu i województwo to moim zdaniem stanowczo za mało. Dobrze by było stworzyć coś podobnego do serwisu PGA. Dostępność poszerzonej informacji, być może pozwoliłaby zaktywizować większą liczbę kolegów. Przecież na wyprawę SPFF nie trzeba koniecznie jechać na drugi koniec Polski. Niekiedy wystarczy wyjść niemal „za płot sąsiada” by znaleźć się w jakimś zapomnianym SPFF. Tak było w moim przypadku - kiedy odnalazłem kilka rezerwatów w lesie Młochowskim, występujących na liście SPFF,a prowadząc łączności z nich często słyszałem: „Thanks for the new one”. Te miejsca z których pracowałem też były pewnie kandydatami do skreślenia z listy. Może po prostu trzeba to dobrze rozpropagować. Zasady zgłaszania nowych SPFF to trudna sprawa. Ja sobie wyobrażam, że zgłoszenie musi nakładać na zgłaszającego pewne obowiązki. A może wpisanie na listę SPFF musiałoby być poprzedzone wpisanie na listę kandydatów. Lista kandydatur na SPFF, publikowana na stronie SPFF, musiałaby zebrać pewną liczbę głosów kolegów, którzy zobowiązują się do aktywacji tego obszaru. Te bardziej popularne przebywałyby na liście kandydatów krócej i być może doczekałyby się szybciej aktywacji. Niestety nie można wyegzekwować złożonych deklaracji zorganizowania

MK QTC nr 10/2012


WFF wyprawy. Ale na przykład głosowanie na kandydatury mogłoby być ograniczone do kolegów zarejestrowanych na stronie SPFF. Każdy zarejestrowany OP miałby do dyspozycji max 3 głosy, które może oddać na dowolnych kandydatów z listy. Można ustalić, że zgłoszenie nowego kandydata „kosztuje 3 głosy”. Kandydat na obszar SPFF, który zdobędzie określoną liczbę głosów staje się SPFF-em, a koledzy, którzy oddali swój głos poparcia na ten obszar powinni wybrać się do tego nowego SPFF na wyprawę aktywacyjną. Dzięki temu będą mogli odblokować swój głos i odzyskać możliwość przekazania go innemu SPFF lub zgłoszenia nowego kandydata na SPFF. Można tu dodatkowo ustalić liczbę łączność do przeprowadzenia z tego nowego SPFF w ramach pierwszych wypraw popierających OPs. Myślę, że to mogłoby zapobiec zgłaszaniu „martwych obszarów”, tylko dla samego zgłoszenia. Można by nawet wymyślić dyplom dla takich, którzy przyczyniają się do wprowadzania i aktywowania „nowych”, dotąd nieaktywnych SPFF. Wymagane 44 QSO brzmi symbolicznie, ale wydaje mi się, że to trochę za mała liczba. Na jeden wyjazd, w trudnych warunkach pewnie by wystarczyło. Myślę, że 100 brzmi nieźle i dopinguje OPs, a do aktywności. Tym bardziej, że jednego dnia może być max 2 SPFF-y. Trzeba wziąć pod uwagę, że początkujących operatorów zbyt duża liczba może zniechęcić. Za mała - bardziej doświadczeni mogą ignorować program. (…) (…) Moja propozycja jest radykalna i wątpię, czy ją przyjmiesz. Wydaje mi się jednak, że to najlepszy sposób na uzdrowienie sytuacji. 1. zakończyć z jakimś określonym terminem dotychczasowy program dyplomowy; 2. opracować nowy program dyplomowy obejmujący: - parki narodowe i parki krajobrazowe ( kilka np. 4 stopnie dyplomów za np. 7PN i 40PK - system ten przyjęli koledzy z HA ) , - rezerwaty przyrody ( oddzielny dyplom za każde np. 50 RP ). Pozostałe podmioty należy sobie darować, chyba że znów program pójdzie na ilość a nie na jakość. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby wszystkim PN, PK i RP nadać numery. To zakończy podziały aktywatorów i wzajemne pretensje. Nie potrzebne będą również deklaracje aktywności. Wykreślanie podmiotów ze starej listy i zastępowanie nowymi nic nie da, ponieważ wróci stare: kto pierwszy ten lepszy. Nie wprowadzisz również podziałów na gorszych i lepszych (tych co aktywowali więcej jak 10 SPFF). Ograniczeń dotyczących ilości łączności też nie powinno być. Jeżeli aktywność zakończyła się np. 50 QSO to obszar ten nadal jest atrakcyjny dla aktywatorów. Odnośnie pasm i emisji to chyba zapomniałeś o nowych licencjach. A co ma zrobić ten, kto może pracować tylko na 3,5 i 28 i nie zna CW? Teraz na egzaminie nie jest wymagana znajomość CW. A co z RTTY? Przecież QSO tą emisją są weryfikowane przez SPDXC. Nie wypowiadam się na temat pozostałych emisji, chociaż w pewnych warunkach (waga TCVR + AKKU ) np. PSK to jedyna szansa na skuteczną pracę małą mocą. (…) (…) Program w tej postaci, w jakiej funkcjonuje teraz nie wróży nic dobrego. Podstawą nowego programu, według mojej koncepcji, jest stworzenie listy podmiotów prawnie chronionych. W skład tej listy wejdą PN i PK posiadające dotychczasowe numery (bez potrzeby ich zmiany). W grupie A trzeba nadać numery RP. Sylwek to jest 1600 numerów i wystarczy!! Ile trzeba czasu aby zrealizować wyprawy do wszystkich? Pozostałe podmioty pozostawiamy bez numerów bo to nam regulamin nie zabrania. Na bazie tych podmiotów tworzone będą 2 programy dyplomowe dla H i A lub oddzielne dla A i H ( za QSO z PN i PK oraz oddzielnie z RP). Tezy do regulaminu są w założeniach komitetu WFF (choć nie ze wszystkimi się zgadzam bo widać że nie wszyscy zdają sobie sprawę z realiów wyprawowych) i bez problemu można się nimi posłużyć. Co do szczegółów- to

MK QTC nr 10/2012

jest do zrobienia ale na spokojnie aby nie wylać dziecka z kąpielą. Można w WFF zakomunikować, że program w dotychczasowej postaci będzie funkcjonował do końca np. 2012 roku. I jest czas na przemyślenia. Poza tym moja koncepcja nie przewiduje nadawania numerów jakimkolwiek innym podmiotom. To zakończy wiele niezdrowych praktyk i ukróci komentarze. (…) (…) Jaką rewolucję wywoła nowy regulamin u naszych HAMs? W jakim punkcie byłby on niezgodny z programem WFF? Nie rozumie. Przecież w tym programie nie chodzi o to aby nadawać nowe numery tylko jeździć i pracować. Przecież nowe numery zostaną nadane rezerwatom przyrody (stare numery, które posiadają już RP można zachować). Po co komu dodatkowa robota związana ze sprawdzeniem danych aby jeden podmiot nie posiadał dwóch różnych numerów (jak było wcześniej), po co jakieś uaktualnianie listy SPFF. Przecież będzie 1600 SPFF. Aktywator chce jechać to jedzie i pracuje. Nie wycofujmy żadnych numerów. Gro z nich to parki krajobrazowe, które przede wszystkim powinny być aktywowane. Nasza Lista SPFF jest powiązana z WFF poprzez Ciebie jako koordynatora i od Ciebie zależy jak to będzie wyglądało. Nikt nie mówi o wycofywaniu aktywacji. Aktywacje pozostaną, ale będzie potrzebna delikatna kosmetyka zrobiona przez EW4DX. Lista może tak wyglądać jak napisałeś ale nie kombinuj z ilością podmiotów (PN, PK, RP). Ma być ich tyle ile jest w rzeczywistości. W grupie B proponuje taka kolejność: 1. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe jest ich 177, 2.Obszary chronionego krajobrazu jest ich 445, 3.Stanowiska dokumentacyjne jest ich 115, 4.Obszary NATURA 2000 jest ich 967, 5.Pomniki przyrody jest ich 34.385, 6.Użytki ekologiczne jest ich 6.177. Po ewentualnym wyczerpaniu (uaktywnieniu) grupy A w pierwszej kolejności (można to już wcześniej przygotować) nadane zostaną numery wszystkim ZP-K i hurtowo dopisane na Twój wniosek do listy WFF. Twoja odpowiedź dla A będzie: jest kolejnych 177 numerów więc do roboty. Można nadać numery dla 1 i 2 razem więc będzie ich ponad 600. Wszystko co napisałem to moja wizja nowego programu w oparciu o aktualną sytuację. (…) (…) Proponowane zasady przyjmowania zgłoszeń oraz aktywności w programie SPFF są do przyjęcie. Osobiście martwi mnie praca CW, w mojej sytuacji jest to nie do przyjęcia. Jestem operatorem zainteresowanym pracą terenową w programie WFF. Kilka razy w miesiącu wyruszam w teren aby popracować z okolicznych terenów objętych programem WFF. (…) (…) Zaniechać wydawania referencji za pomniki przyrody i użytki ekologiczne – dobrze spełnia cel ograniczenia liczby obiektów - obiekt musi być do zlokalizowania. Dwóch powyższych – są szanse, że się nie zlokalizuje, brak map i dokumentacji, lub obiekt jest tylko do zlokalizowania przez zgłaszającego - jeśli już – to tylko dla takich, dla których jest dokumentacja osiągalna, a obiekty namierzane. - w żadnym wypadku nie wykreślać parków krajobrazowych czy narodowych. Np. Jasielski – ma jakieś 100 km x 20km , i nikt tam nie dotarł. Wywalenie takiego obiektu to bezsens. - nikt nas nie goni, nie musimy się spieszyć z szybkością aktywacji - nie wpadajmy w obłęd ilości QSO ; brońmy się tylko przed ekspedycjami typu 10 QSO na 80 metrach przez 2 godziny pracy + opis aparatury + pozdrowienia od cioci - tu jest to słuszne. - jeśli limity jakiekolwiek to 100 qso lub 1- 1,5 h pracy. - mam wiele aktywacji w zimie, w godzinach po qrl, tym przy – minus 17,5 deg. Rozstawianie anten długich (typu dipol 80 m ) jest w tych temperaturach nierealne, na 40 m na drutach , to można w styczniu zrobic po 17 MEZ na 40 m JA lub UA9, limity ilościowe

33


WFF są wtedy bezsensowne nikt nie zrobi z auta 100 qso; negatywne rekordy moim wydaniu 5-6 qso na 40 min pracy na 40 m , jakiś JA , jakiś europejczyk, a tak nic się nie da zrobić; rekordy pozytywne - rate 180 qso/h na bacie samochodowym 2 m długości na 40 m – przy dobrej propagacji. - limity ilościowe mogą wylać dziecko z kąpielą lub zniechęci do aktywacji w okresie gorszej propagacji (zima). (…) (…) I ja chciałbym dodać cos od siebie. Jak zapewne wielu wiadomo, byłem przeciwnikiem ostatnich zmian wprowadzonych przez zespół WFF. Widzę ze jednak te zmiany nie były za dobre i jest tendencja do zmiany, co mi się podoba. Co do ustaleń komitetu WFF: 1. Wydaje mi się dobre wprowadzenie dwóch grup. Może niech grupa A będzie zaliczana do programu WFF, a obiekty z grupy B do ewentualnego dodatkowego programu krajowego. Obiekty z tej grupy mogły by mieć oznaczenie np SOFF. SQFF.. , itp. Podobnie jak to jest na Ukrainie. Może krajowy dyplom za użytki, za NATURA-2000 itp. 2. Co do nadawania nowych numerów, to wydaje mi się, że po wprowadzeniu dwóch grup nie będzie juz takiego dużego przyrostu Obiektów z grupy A żeby to ograniczać. Natomiast w grupie B numery nadawać bez ograniczeń, najwyżej dobrze przemyśleć i utworzyć podgrupy np. NATURA2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody i inne. A tego może być dużo, ale komputery przetworzą tą ilość informacji. 3. Jestem przeciwnikiem jakichkolwiek ograniczeń czasowych i ilościowych. Jeśli ktoś ma czas i ochotę ponadawać z kilku obszarów w ciągu dnia, to niech nadaje, inni mogą też iść w jego ślady i jeździć. Długie siedzenie w jednym obszarze z prostymi antenami i radiem malej mocy nie powoduje dużego przyrostu ilości QSO. Nie rozumie ograniczenia czasu miedzy aktywacjami do minimum 5 godzin. Jeśli ktoś się nie zastosuje do tego i wyśle logi do WFF LogSearch to co? Jego logi nie zostaną wczytane do programu? Kto i komu zrobi na złość? Na pewno nie operatorowi, bo on zrobił łączności, a stracą na tym tylko jego korespondenci. A to jest bez sensu. Generalnie: 1. Jestem przeciwnikiem skreślania obiektów z aktualnej listy. Na ponad 600 obiektów jest tylko ok. 60 dotychczas nie aktywowanych. Wydaje mi się, że to nie jest dużo. Aktywacje tych obiektów mogą wystąpić w każdej chwili. Natomiast skreślanie i wstawianie innych może spowodować niepotrzebne zamieszanie. Są tam użytki, NATURA-2000 i pomniki, trochę szkoda, ale takie był wcześniejsze ustalenia i przestrzegajmy ich. Te które były niech juz zostaną. 2. Ograniczanie możliwości dopisywania nowych obiektów dla określonej grupy radiooperatorów i jakiekolwiek deklaracje wydaje mi się , że nie ma to sensu. Deklarować można wszystko, a co jeśli tego nie spełnię? Dużo wcześniejsze zgłaszanie wyprawy jest dobre, ale czasami z różnych powodów może nie dojść do skutku. Z drugiej strony czasami wyprawa do jakiegoś obiektu jest wynikiem wcześniejszego szybkiego spotkania się grupy zainteresowanych. Kto i na jakiej podstawie będzie decydował czy dany zespół jest doświadczony? Czy chodzi nam o to, żeby na wyprawy jeździli tylko doświadczone ekipy, a reszta robiła z nimi łączności, czy też chcemy żeby coraz więcej ludzi wybierało się w teren i pracowało? Pamiętajmy, że to ma być dla nas przyjemność i zabawa. Niech operatorzy, którzy maja ochotę spotkać się z innymi przy piwku i radiostacji w ,,pięknych i niepowtarzalnych okolicznościach przyrody” też mają taką możliwość. I naprawdę nie mam nic przeciwko wyprawom organizowanym przez doświadczone i dobrze wyposażone ekipy. Sam bardzo dużo łączności robię z nimi. Pozwólmy niech będzie tak jak w zawodach, udział może brać każdy, doświadczony i początkujący. Nie ograniczajmy tej możliwości. Ważne, żeby ktoś pojechał

34

w teren i później żeby wysłał log do załadowania na stronę WFF LogSearch. Stacja która nie wysyła logu, nie powinna podawać, że pracuje z jakiegoś obszaru SPFF. Większość występuje o dyplomy wydawane na pod stawie zgłoszenia z WFF LogSearchu. Ale do tego nie można nikogo zmusić. (…) (…) Pamiętaj o jednym, że każdy aktywator będzie zawsze optował za wersją najwygodniejszą dla siebie. Ja przyjąłem wersję najprostszą i wygodną przede wszystkim dla Ciebie. Jak wyjmiesz je obszary razem z numerami to nie będzie ich w oficjalnym wykazie ale będą w statystykach np. w wykazie będzie usunięty SPFF-458 ale u EW4DX w aktywnościach figurować będzie z logiem włącznie. Bez sensu. Jeszcze raz: No i co z tego że SPFF-345 to był użytek ekologiczny, a teraz jest rezerwat przyrody? A czy Ty wiesz ile logów z SP poszło do Igora z pomyłkowymi numerami SPFF? Ja wiem, ale co z tego. Każdy się cieszy bo ma zaliczone. Zrób jak ja proponuję, a przekonasz się że będzie Ci lżej, a program stanie się klarowny. Pretensje zawsze będą bo wszystkim nie dogodzisz. Jak ktoś będzie Cię atakował to zapytaj: a jak wg niego powinno być? Pamiętaj o tym, że to Ty reprezentujesz SPFF na forum światowym i tak jak zdecydujesz tak będzie. Jak się komuś nie podoba to niech więcej nie jeździ do parków (aktywator) lub nie robi łączności z parkami (hunter). Tobie pozostanie do roboty tylko piętnowanie tych co nie wysyłają logów za pracę z parków na stronie SPFF zadając delikatnie pytanie: kiedy log pojawi się w mojej poczcie? Program musi byś jasny i klarowny bez udziwnień i jakiś dziwnych ograniczeń. (…) (…) Zmiany parków pod tym samym numerem to tak jakby pod danym prefiksem zmienić kraj. I co? Jeśli zrobiłem kiedyś jakiś kraj, a później nastąpiła zmiana prefiksów to mam zaliczony nowy kraj z prefiksu należącego kiedyś do kogoś innego? A to może być całkiem inny kontynent. Mnie to osobiście nie odpowiada. Ja zadawałbym sobie trud sprawdzania jaki park jest pod tym numerem (a nie chciałbym tego robić), i jeśli nie miałbym tego parku z nazwy, a tylko taki numer SPFF to chciałbym go zrobić. I miałbym QSL-ki z różnych parków o tym samym numerze :) A co jeśli ktoś będzie miał listę sprzed kilku miesięcy i będzie podawał taki numer SPFF? Zagłuszać go:) A nie każdy zawsze będzie sprawdzał najaktualniejszy wykaz. W tej sprawie wydaje mi się, że najlepszym byłoby zostawienie dotychczasowej listy tak jak było i nawet nie wykreślanie i zostawianie wolnych miejsc. Po co robić takie delated? Zostawić i dopisywać tylko spełniające nowe warunki z grupy A. Grupa B do dyskusji jeśli nie będzie tworzony krajowy program. Takie rozwiązanie nie zmienia nic w dotychczasowych osiągnięciach operatorów i nie stwarza fikcji, że ktoś zrobił jakiś konkretny park, a nie numer, który teraz przypisany jest do innego parku. Takie były poprzednio warunki, a umowy kiedyś zawarte trzeba przestrzegać! Inna sprawa. że warunki uzyskania dyplomu np. SPFF-H są bardzo łagodne. W dobry weekend czasami kilka minut pracy i już są 3 parki:) To trzeba zmienić. (…) (…) Uważam, że nie ma takich argumentów (nawet karty QSL ), które są ważniejsze niż porządek, ład i dyscyplina. Chcę zrobić tak, jakbym zrobił będąc na Twoim miejscu w myśl zasady że to (krótkofalarstwo ) ma przynosić mi radość i inne pozytywy a nie stres i zgrzytanie zębów. Wersja, którą proponujesz jest do przyjęcia, ale nie zgadzam się z nią. Sylwester zrób to jak najszybciej - to jest moja prośba o jak najszybsze uregulowanie tego problemu. Teraz ważniejsze jest aby przez „ciekawe” pomysły WFF nie utrącić wypraw do SPFF i znów nie stworzyć jakiegoś dziwnego, niezdrowego monopolu. (…)

MK QTC nr 10/2012


WFF

MK QTC nr 10/2012

35


QTC  

Magazyn Krótkofalowców

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you