Page 1

#dm,mrr

*.{ufl fu*t7

OPREI$METDE

$CHOONHAMILTE Je schoonmoeder een bemoeial en je schoonvader een zeurpiet. Of allebei gezellige kletskousen? Je hebt niette kiezen. Toch hang je aan elkaarvast en ga je misschien zelfs samen op reis, Vier lezers vertellen over hun ervaringen en NINA's relatietherapeute geeft jetips om er het bestevan te maken.

Tekst Sylvie van

N

ieuwerburgh

INA's relatietherapeute An De Lamper windt er geen doekjes om: <Met je schoonfamilie op vakantie gaan, is niet evident. Alles hangt af van jullie band. Twijfel je aan de goede afloop, dan is het belangrijk om goede afspraken te maken. Spreek bij -

voorbeeld afdatje partner o fje gezin { en jij maar vier dagen bliiven en I daarna verderreizen, ofdatjullie op de vakantiebestemming niet ver-

plicht zijn om alles samen

te

doen.Jemoetelkaardenodige wijheid gunnen. Het is de bedoeling dat iedereen zich

.

/

((

\ ,:.:

.:.:i,

amuseert en interesses verschillen nu eenmaal. Schoon-

moeder wilt naar de lokale markt, schoonvader en -broer

zijn golflieftrebbers, terwijl ',1 jullie liever mountainbiken? ' ":,7 Doe dat dan. Ga niet onder lichte dwang mee naar de markt, maar spreek af dat jul-

lie elkaar weer bij het aperitief zien. Activiteiten tegen je zindoen, is niet slim.>

WI'GCECIJFF]RN <Of geef duidelijk aan dat het jouwding niet is, maar dat je het wel eenkanswiltgeven om je schoonfamilie eenplezierte doen.Alsjezonderenige inbrengmet de boel meedraait, gaanze ermisschien van uit dat je het prima vindt om naar een subtropisch zwembad te gaan of eenwandeling van een halve dag te maken. Zo wek je verkeerde idee6n op. Bovendien moetje ervoor oppassen dat je jezelf niet volledig wegcijfert. Probeer een rol op te nemen en je aanwezigheidte tonen.Als je te veel naar de achtergrond verdwijnt, word je vergeten. Je bent nu ook een dgel van de familie, je hoort erbij en dus mag er ook met jou rekening gehoudenworden. An-

sonina

b/oc/zotz

9,fijrI ex&$ #8m vm$emx'n*fie $eer:$e e&$ccxmr eE3$3t.' IcemmefiIq mm dmt

kmrx teEmxaver$flen NINA's relatietherapeute An De Lamper

derzijds isoverdrijven en bijvoorbeeld alles bepalen tijdens een uitstap niet aangewezen. Om teleurstellingen te voorkomen, kan het helpen op voorhand gezamenlijke activiteiten te bespreken. Dan weet iedereenwaarhij aan toe is.> <Waar je ook best voor vertrek afspraken over maakt, is tijd voor elkaar. Nadien gooi je die afspraken samen in de groep, zo tonen jullie dat jullie dat allebei willen. Dat werkt het beste. Je hoeft niet per se minutieus te bepalen hoeveel tijd enwanneerjullie die met elkaarwillen door-


PSYCHO l,ii:rrr,

,l I rr:rl ,, t.i,r,l , 'ilir:,r:.t]..,ft.. : -.i.: P ir

-}

.{s

:

-'.' ''i. l..

.1.

i i'.

,". r, "

,

Ji :.r3

,!s, \ f; , tlr" ::::

,1 i,. j I :, r.

r),

!! :r ir ''

il

lI

,

t:

tHf

ill ' r' i"ir i

#:

I

l,

!i

it

il' ' it:

r

1"

t:

:

: ,i1

brengen, maar de schoonfamilie moet wel weten dat jullie er a1s koppel of gezin zijn en dat ju1Iie dus privacynodig hebben.>

o

\

cq

s

i

,,Zodra je op vakantie bent, leer je elkaar kennen. Een meevaller? Niet per se. Karakters en passies kunnen botsen. Stel, je schoonvader vertelt je voor de zoveelste keer over zijn golfhandicap, en hoe hij dat bereikt heeft, of hij haalt weer dat ene gevoelige onderwerp aan, dan is de boodschap 'zer1'. Het is en blijft je schoonfamilie. Maakje vooral niet te druk, haai diep adern enneemnog een slokjewijn., <Als het irlitatiepuntje iets delicater r,vordt, moel je partner er iets van zeggen. Bijvoorbeeld

omdat je schoonmoeder zich te veel met jullie kinderen bemoeit of hun aandacht aan 66n ruk dool opeist. Dan moeten eigen kinderen de grenzen stellen.) <Of de vakantie met je schoonfamilie zal, meevallen, hangt af van juilie band. A,ls het klikt en iullie weten rvat iullie van elkaar mogen ver-

,., ,.,

i rr' l;,l

l.r;l,l ,.' lr

r.

, ,

, 1t'1,i

,.:

''

wachten, dan kan het zeker werken. Maar als je absoluut niet met elkaar opschiet, is een reis geen goed idee om het bij te leggen, want dan zitjedagindaguitop elkaarslip. Zienzij hetprobleem niet, maar jij en je partner wel en jullie willen dan ook niet mee, dan zal de familie dat niet in dank afnemen. Hoewel ik voorstander ben van open communicatie kies je dan misschien best voor een smoes, zeker ais je een pijnlijke reactie vreest. Of ben jij de enige die niethappigis op een reisje met de schoonfamiIie? Bespreek dan met je partner wat je tegenhoudt. Ikraadje alleszins aanhettoch eenkans te ge!'en, want eenvooroordeelis snel gevormd. Misschien heb je het wel bij het verkeerde eind en kan het toch nog meevallen.,'

nina37

Gouden amazone  

Interview met Michele George voor Nina

Gouden amazone  

Interview met Michele George voor Nina