Page 1

e' q

'Hij veranderde de wereld', Dat schreven de kranten over de zoPas overleden Steve Jobs. En daarmee bewees de Apple-topman dat technologie baanbrekend kan zijn, en dat de jongens die achter de innovaties

zitten al tesbehalve griize m u izen zijn. lntegendeel, computergeeks zijn hip! Maak kennis met de lT-toPPers van morgen. Tekst Sylvie van Nieuwerbu rgh

Foto's Doreen Dierckx


REPORTACE

Ruben Evens $ta k op twaalfjari ge leeft ijd

computers in elkaar Heeft eigen bedrijf MarkltTing sinds een jaar Volgt laatste computer- en internettrends op de voet ijn liefde voor computers begon op het werk van mijn vader. Op zijn kantoor hadden zeWindows 3.0-machines. Niet revolutionair, maar voor een zevenjarige knul was dat wel wat. Maar mijn systemen moesten altijd sneller waardoor ik ze vijf jaar later zelf in elkaar begon te steken. Ikkocht de nieuwste techno-

logische snufjes in Duitsland - die zijn daar goedkoper- en zo maakte ik een pc op maat.) nNa de middelbare school studeerde ik drie jaar rechten, maar dat bleekniet echt mijn ding te zijn. Ikwou een praktijkgerichte opleiding en meer met marketing en communicatie bezigzljn. Hetw erd internationaal ondernemen. Voor de studierichting informatietechnolo gie ging ik niet, omdat ik dat te doelgericht vind. Ikleer mezelf nu programmeren. Zoiets doe j e in depraktijk, vindik, niet op school.>

(23) Kroop op vierjarige leeftiid achterde Mac $tudeerdeaan de Hyper lsland Schoolin $tockholm (gerenommeerd voordigitale studies) Werkt als creative technologist in Londen voorSomewhat_, een

gloednieuwbedrijf dat mobiele applicaties 6n experiences maakt.

Ik heh geen vriendin, mijn werk gard; rulVOOr

Ondernemen <Sinds een jaarheb

ijn ouders werken allebei

in de creatieve

ikmijn eigenbedrijf, Mar-

kltThing. Iknoem het een social media engagement office. Het loopt erg goed. Sociale media is nu zo'n h1pe. Samen met een webdeveloper en -designerhelpen we bedrijven bij hun online aanwezigheid enhoe ze correctmoeten communiceren. Erg boeiend, omdat sociale media de communicatiebrug tussen bedrijven en consumenten verkleinen. Onze grootste klanten zijn Red BuII en ElectronicArts. Samen hebb en we r.t"vlw. gadget - review. org, een site waarop we gadgetbeoordelingen plaatsen. Dagelijks ben ik zo acht uur met mijn computer bezig. Of nee, meer, want ik ben dankzij mijn iPad en iPhone altijd online. Mijn vrien-

sector.

Toen de Mac van Apple een hoge vlucht nam, ging mijn vader daar helemaal in mee.

We hadden thuis een aantal stuks staan en later ook laserprinters. Als vierjarige knul kroop ik achtei die machines en begon ik erop te tekenen. Dat was leuk en

ikkon er snelmee overweg.> (Altijd verbonden zijn is voor mij belangrijk. Als mijn iPhone uitvalt of geen connectie heeft, word ik nerveus. Ik vind het enorm frustrerend

als ze me ergens

internet beloven

wetsemanier.>

enhet er dan toch nietblijktte zijn. Ikzouniet graagzonder computerleven. Per dagzitik er zo'n tienuur achter en ikgeef erveelvoor op. Zo heb ik bewust geen wiendin, omdat ik daar geen tijd voor heb en mijn werk in het buitenland op dit moment belangrijker is.>

ulk ben een nerd, maar negatiefvind ik dat niet. Kijk naar Mark Zuckerberg (de oprichter uan

Studies

din, met wie ik sinds tien maanden samen ben, vindt het soms te veel, maar ze kan ermee leven. Ik leerde haar op caf6 kennen, de ouder-

ok, red ). Die man heeft het gemaakt en is cool. Bovendienverdien je niet slecht online. De nieuwe Bill Gates worden?Waarom niet, Fac eb

o

maar ikwilvooral nieuwe ideeâ&#x201A;Źn ontw'ikkelen. Ikwil een applicatie maken die hetvoor een sdkaart mogelijk maakt om foto's te verkleinen en rechtstreeks online te plaatsen. Ik ben ook bezig met een 'awesome-maker', dat is een app die aan een saaie tekst video's en beelden toevoegt. In de toekomst zie ik mezelf nog aItijd een eigen bedrijf hebben, maar niet in Belgiâ&#x201A;Ź. In Amerika zijn de mogelijkheden groter.>

ulk studeerde informatica, maar stopte er na

eenjaarmee omdatikhet niet creatief genoeg vond. De richting grafi sche en digitale media bracht me helaas ookweinig bij. Ikkon al wij goed programmeren waardoor ikveelvakken mocht overslaan. Ikwerkte meervoor enkele

technologiebedrijven in BelgiE dan dat ikstudeerde, maar maakte mijn opleidingwel zonder 6dn herexamen af. Daarna studeerde ik interactive art direction in Stockholm, dat waspas boeiendl,

<En nu zit ik in Londen. Sinds begin oktober werk ik ervoor een startend bedrijf dat gespe-

cialiseerd is in mobiele advertentieconcepten. Dat kan gaan van een kleine applicatie voor de iPhone tot het ontwerpen van een grote interactieve display. Ikben de eerste die ze officieel aannemen. Ze vonden me via een headhunter die onder de indrukwas van mUn presentatie overcreatieve technologie op een multimediafestival in Barcelona. Tijdens het eerste sollicitatiegesprekklikte hetmeteen en bil hettweedelagmijncontract alklaar.>

Ambitieus <In het

buitenland staat de advertentiewereld

veel verder dan in BelgiE. Het is frustrerend datze hierniets durven, en de budgetten zijn veelbeperkter.Voor mijn dertigste wiliknaar NewYork en misschien dat ik nog later voor een internetreus in SiliconValley gawerken.

Zolang het maar met computers te maken heeft. De technologiesectorisleukomdathij zo vernieuwend is. Als er iets gebeurt, is het daarwel en met alle tools die ontwikkeldworden, mogen wij spelen. Dat is toch fantastisch? Daar haal ikvoldoening uit.>

rrirra21


(22) Begon op z'ntwaalfde met programmeren en websites bouwen Zit in zijn laatste jaar toegepaste informatica aan deArtesis Hogeschool Spendeert dagelijks twaalf d zeventien uur achter de

computer inds mijn zevende ben ik met computers bezig. Het begon met online spelletjes spelen en ging dan verder naar pc's opnieuw installeren, iets veranderen aan de hardware, websites maken en

programmeren. Ik vind het spannend om te doen, ikleer online veel mensenkennen en dat ik dankzij mijn kennis anderen kan helpen, werkt stimulerend. Die erkenningvoelt goed aan.Vanafhet moment datik ermee in aanrakingkwam, was ikerdoor gebeten. Ikverdiepte me erin en ben daar nooit mee gestopt.)

Spelletjes <In het dagelijkse leven zou ik niet zonder internet en computer kunnen. Op een wije dag zit ik er de hele dag achter: nieuws lezen, films

kijken, mijn IT-kennis bijschaven en spelletjes spelen. Het eerste watik's morgens doe, is mijn computer aanzetten en voor het slapengaan, bekijk ik nog afleveringen van televisieseries' Ik ben een echte IT-junkie, zoals ze zeggen.lk heb een laptop, tablet-pc en smartphone en die zijn allemaal met elkaar verbonden. Waar ik ook ben, ik heb altijd wel iets bij me, maar helaas beschikiknogniet over een 3G-connectie. Dat is veel te duur in BelgiE. Deson-

danks mag je me best verslaafd en een nerd noemen. Ik ben nu eenmaal ge-

passioneerd door computers en ik ben er voortdurend mee bezig., <Achter een scherm voel ik me ver-

Ik ben

l]jllnk.

[xty;,****mnf:;;l een ffi:11ffilf,[HHii:'irffil; Ik k6n echt meer mensen online, dan

offline,

maarhetisnietzodatikhetgemakkeI

ijkervind om online contactente leg-

gen. Internetdaten is bijvoorbeeld niets voor mij. Ik ontmoet meisjes liever in het gewone leven.>

22nila

o

r

ruet ZOnC[el'

<<Tttvee

jaarzatik opkotin Leuvenvoor de stu-

die handelsingenieur. Eigenlijk had ik toen al

meteenvoor informatica moeten gaan, want datvind ik echt interessant en ikben er bovendien ookheel goed in.Volgend jaar studeer ik af en dan zal ik ergens als programmeur be-

ginnen-als juniorheb je geen andere keuzemaar daarna wil ik doorgroeien naar het niveau van projectmanagement of architectuur. Ikwilhet algemene beeldvan een computerprogrammabepalen, de basis leggen. Datlijkt me heel fascinerend en verrijkend.>


REPORTACE

Karel-Jan Misseghers

i;,

Ontdekte computers toen hii

Eennerd? Die zreter vandaagcooluit!

zesiaarwas

Zit in hetderde jaar toegepaste informatica aan de Hogeschool Gent Maakte altientallen programma's en applicaties ls het 6cht, 6cht moet, zou ikeen week zonder pc kunnen, maar liever niet.

ikerveertienuurmee bezig. Het eerste wat ik doe wanneer ik wakker word, is mijn computer aanzetten en alle sociale mediachecken.Via @kareljantweats hou ikiedereen opTwitter op de hoogte overwat ik doe. Daar ben ikwerkelijkverslaafd aan. Ik neem miin laptop overal mee naartoe, zelfs in bad. Het is als een lichaamsdeel voor me. Het Per dagben

enige storende aan informaticus zijn, is dat rrienden en familie me om de haverklap om advieswagen. Daarzittenwel eens dommewagen tussen, maar ach, ze vinden me een handige jongen. En tere chtl> (lacht)

Onderscheiding <Na mijn bachelor toegepaste informatica zal ik waarschijnlijk de mastervolgen met als specia-

lisatie programmeren, want ik wil programmeurworden.Voor dat vakbehaalde ikvorig aar een 17 op20. Opdehogeschoolprogtammeerde ik al meer dan tien programma's, onder meer een systeem voor scholen om de afirezigheid van studenten te controleren en binnenkort schaf ik eenWindows 7-smartphone aanwaarvoor ikkleine applicaties wi-l maken.> <Aan mijn computer hangen allerlei usb-gadgets. Denk aan een mini-ijskast waar 66n blikje cola in past, een stofzuiger en een aquarium. Ik lees en verzamel ook graphic novels en ik ben verzot op sciencefictionfilms zoals StarWars ik heb zelfs posters op mijn kot hangen en ik ga elkjaar naar de grootste sciencefictionbeurs van de Benehx. Om op de hoogte te blijven van de laatste computertrends schuim ik regelmatig computerconventies af. Daar woon ik workshops over programmeren bij. Mijnhobby's zijn dus echtwel wat je van een geekverwacht, maar ik voel me geen computernerd. Ikvind dat stereotiepe imago zwaar overdreven. Hetbeeldvan hetbrilletje, puisten en de kortebroekklopt niet. Sterker nog, de moderne 'nerd' ziet er cool uit. Wij zijnnormale studenten dieuitgaan enwien-

oj

j

:s. o

t\oo

\ o

a a o

s

\ s

I

B

o

e<

s

q l

den maken. Als ik moet kiezen tussen iets gaan drinken en achter de computer zitten, kies ik

voordateerste. Muziekistrouwens ook66nvan mijn passies. Dus hoewel de computer mijnleven is, sluit ikniet uit dat ikme later nogverdiep in podiumtechnieken, licht en geluid. Ik wil mijn horizonten zo veel mogelijkverbreden.> n

nirra23

P

In de sporen van Steve Jobs  

De IT-toppers van morgen