Page 1

ingen ofac-

wat hij

graag

doet.Wewaren Timberlake een goed team en dat zie je in doet het allebei, maar de film.> Ook de laatste jaren is hij voorNINAIustin is vol lof met toto Op de ' over haar. <Ik namelijk met acteren beredactrice Sylvle' was de meest zig en dat blijft niet onopgemerkt. De grote doorbraakwas enthousiaste persoon op de set zijn rol als Sean Parker in The So- elke dag, omdat ikverliefd ben op cial Network. <Vrienden zeggerl dit verhaal en mijn personage, en spottend dat ik visitekaartjes zou het is nietvervelend samen te wermoetenhebbenwaarop staat'Daken met iemand die zo mooi en vid Fincher gaf me een filmrol'>, sexy is als Aman daL> (grinnikt) grapt hij. Maar ook in BadTeacher Over Mila Kunis, zijn tegenspeelen Friends with Benefits speelt hij ster in Friends with Benefits, ging zijn personage met glans, en nu het gerucht dat de acteurs wel iets heeft hij een hoofdrol in In Time. meer waren dan collega's, maar Zijn tegenspeelster, Amanda dat ontkende de adonis met klem. En of hij en Jessica Biel, die in Seyfried, weet wel waarom Iustin maart een einde maakten aan hun de rol kreeg. <He's just so fucking talented! Werken met hem was relatie, opnieuween stel zijn, blijft heel gemakkelijk, omdat hij doet onbevestigd. <Geen wagen over teren?Justin

26rrin'a

m

/tal,istl

zijn liefdesleven), was de strenge boodschap van zijn assistent v66r

hetinterview. We worden verwacht in het Ritz

Carlton (vijf sterren, what else) , in Manhattan. In een suite op de zesde verdieping nemen we plaats

moment aankomen. Plots stormt hij de aan tafel. Justin kan ieder

kamer binnen <Hi, how are you?>, waagt hij met een brede glimlach

en hij gaat zitten terwijl htj zijn flesje water op tafel zet. Als we onze dictafoon naar hem toe schuiven, on!>>

ze

gt

hlj w oll)k

<B r i n g i

Kan je nog anoniem

overstraat? <Ik denk dat ik nog ongezien op pad kan op plaatsen waar er niets te doen is en waar ik niet aan het werk ben. Zodrahet geweten is dat ik ergens ben, wordthet onmogelijk. Aan het begin van mijn twintigerjarenhadik daar moeite mee. Maar dan realiseerde ik me dat er geen touw aan vast te knopen valt en dat je het moet los laten. AIs ik

morgen niet meer bekend zou zijn, zou ik dat primavinden.>

t

Hij ziet er ontspannen uit,

Hoega je om metdie

maar dat belet hem niet om het

bekendheid?

hele gesprek aan zijn oor te frunniken. Iustin is netjes geschoren

<De eerste indruk die mensen van me hebben, zal alt-ijd een misver-

en draagt een knap zwart pak.

stand zijn. Ik heb geen controle

nietvan mijn eigen label (William Rast, red.)Drtis een pakvanZegna, denkik.>

over wat ze zien of lezen, en er zullen altiid mensen zijn die zich verbondenvoelen met mij gebaseerd

<Nee, het is


NTERYIEW om emoties dan in andere sffilms. Dat tilt het resultaat naar een hoger niveau. Dit was de

op wat ik doe, niet op wie ik ben. Die zaken hou ik gescheiden en zo hou ik het leefbaar. Wat ik doe, is slechts een deel

meestpersoonlijke ervaring die ik met een personage heb gehad. Ik vind het geweldig hoe simpel en

van wie ik ben. Ik ben een zoon, een wiend, een neef, een kieinzoon en ooit zal ik misschien echtgenoot worden. Naast acteur en muzikant, benikdus ookal die dingen. Teruggaan naar waar ik vandaan kom, helpt me metbeide voeten op de grond te blijven. Ik groeide op in een dorp inTennessee en ikkan mijnwienden op 66n hand tellen, en volgens die waarden leid ik nog altijd mijn leven.)

menselijkWill Salas is in een wereld waar iedereen ontmenselijkt wordt. Mijn favoriete films gaan

eruitbij jou?

o a

e -o

houden het een beperkte tijd vol en op een gegeven moment stopt het. Ik denk niet dat het iets is om depressief van te worden. Het hoort bij het leven en daarom is

hetookietsmoois.>

dertig

geaccepteerd worden door dingen

wordt, datisvoor iedereen anders.

Ik denk dat hoe ouder je wordt,

die niet gebaseerdzijn op andermans verwachtingen.>

hoe persoonlijker je doelen worden en hoe meerje je moetverant-

Hoewashetomin

woorden voor de keuzes die je maakt. Althans, zo ervaar ik dat.

ln Tirne te spelen?

<Ik heb er enorm van genoten, omdat het meer dan scienceficti-

Vroeger was ik wat ik deed, maar zo voelikhetnietmeer. Het fuaait niet om wat ikpresteer, maar om

on is. Het is ook thriller, drama en actiefilm, en het draait veel meer

ln lnTimeheb jesomsnog

ciaals moeten doen, over overlevingsi nstinct ook. In Time is een spiegelvoor de maatschappij. Het gaat over het verschil tussen rijk

maar66n dagte leven.Alsie in hetechte levenwistdat je nog maar66n dag hebt, hoe

en arm, onze economie en

zou je die dan invullen?

de zoektocht naar hoe je voor altijd

In januari werd je dedig, een goed moment om de balans op te maken. Vertel, hoe zag die

s

zou ik? Het gaat

toch gebeuren. Onze lichamen

over gewone mensen die iets spe-

jongkuntblijven.>

<Dat hoeft niet per se als je

Benie nietbang van de dood? <Nee. Waarom

Zou jij ervoorde restvanie leven jong willen uitzien? nOf ik erweer wil uitzien als,,T oeger? Tijdens mijn jeugd zagiker

(denkt eu en na) <Ikzou golf spelen met mijn vade r.Euh, (lange stilte) een margarita drinken. Of twee? Ik weet het echtniet. Ikzou mijn dag

waarschijnlijk met familie spenderen en veel lachen, want dat is belangrijk!>

belachelijkuit, dus nee! (lacht)k vind mezelf nu knapper dan ooit. Datkomtvolgens mij omdat ik nu op een moment gekomen ben dat leeftijd aantrekkelijk wordt. Als je

aanvaardt dat

je ouder wordt,

wordt het iets waarin je je in vindt. Dus nee, ik verlang er zeker niet naar omweer jonger te zijn.>

iffTerug makkelfik de

Dan is de tijd om. Justin zegt <Thanks and safe trauels>> en verlaat de suite,.met zijn assistent, zo snel als dat hij aankwam. In een flitswas hetvoorbij, maarwathebben we ervan genoten! Bij de lift kondenwe hem nog snel inhalen vooreenfoto. Yes, we got it! fi!

trap op en af.

Dankzij m'n traplift van ThyssenKrupp Monolift."

yffi,

,-*;;ryffiffiff e*iii,iffi

Onbezorgd blijven genieten van het comfort en de privacy van uw eigen huis?

r

f

I

Daar staat geen leeftijd meer op. Een traplift van ThyssenKrupp Monolift brengt iedereen veilig en comfortabel naar boven. 0ver verschillende verdiepingen. Zelfs al is uw trap erg smal, steil of hebt u een wenteltrap. En dat allemaal dankzij onze unieke monorail. Die is niet alleen veilig en elegant, maar past ook in ieder interieur. Kortom, met een traplift van ThyssenKrupp Monolift blijft alles bij het oude. Behalve natuurlijk het gemak waarmee u voo(aan de trap op en af gaatl

Ontvang nu uw gratis documentatiepakket! Vraag vrijblijvend een offerte op maat.van

uwtrap en bezoek een geinstalleerde traplift in uw buurt.

The talented Mr. Timberlake  

Exclusief interview met Justin Timberlake

The talented Mr. Timberlake  

Exclusief interview met Justin Timberlake